Read NKI-lunch%2020%20oktober.pdf text version

Så får man Sveriges nöjdaste hyresgäster NÖJD-KUND-INDEX-LUNCH DEN 2O OKTOBER PÅ BERNs saLONgER

Förra året hade Hufvudstaden Fastighetsbarometerns nöjdaste kunder. Snart får vi veta vem som blir årets vinnare och vem som har gjort den största NKI-förbättringen sedan 2009. Den 20 oktober bjuder CFI Group och Fastighetsägarna på lunch på Berns Salonger, där resultaten från Fastighetsbarometern 2010 presenteras. Vi får även lyssna till Katarina Palmstierna från TeliaSonera som berättar om deras resa "att gå från att vara ett teknikorienterat företag till att bli världsledande inom service". Detta är ett aktuellt område också för fastighetsbranschen. CFI Group har under de senaste åren sett att service och klagomålshantering/kundservice är viktigt när det gäller att öka kundnöjdheten och hyresgästernas benägenhet att stanna kvar hos sin hyresvärd.

PROGRAM 11.15 11.30 12.15 REGISTRERING LUNCH "TELIAS RESA MOT SERvICE I väRLdSkL ASS" Telia har en tydlig känslomässig image och arbetar medvetet med att skapa god service med personliga relationer mellan företaget, dess produkter och kunderna. Katarina Palmstierna, från TeliaSonera, berättar om hur Telia arbetar för att skapa ett företag med service i världsklass. FASTIGHETSbAROMETERN 2010 Johan Welén, projektledare på CFI Group, presenterar resultaten från Fastighetsbarometern 2010 och avslöjar vilken hyresvärd som har årets nöjdaste kontorshyresgäster. Fastighetsägarna presenterar den hyresvärd som har gjort den största NKI-förbättringen sedan 2009. däRFöR HAR vI SvERIGES NöjdASTE kUNdER Vinnaren av Fastighetsbarometern och vinnaren av priset för största NKI-förbättringen delar med sig av sina framgångsrecept.

13.00

13.30

Tid: Onsdagen den 20 oktober, klockan 11.15-14.00 Plats: Berns Salonger, Ljusgården, Berzelii Park, Stockholm Anmälan: Mejla din anmälan senast den 15 oktober till Johan Welén på CFI Group, e-post [email protected] Anmälan är bindande, vid förhinder får dock platsen överlåtas till en kollega. Konferensen arrangeras i ett samarbete mellan Fastighetsägarna Sverige och CFI Group. NKI-lunchen är ett kostnadsfritt evenemang. Varje företag disponerar två platser. Deltagande företag i Fastighetsbaromtern har företräde på platserna. Resterande platser enligt först till kvarn principen. Välkomna!

www.fastighetsagarna.se

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1262313