Read Microsoft Word - CHASA Advanced Hunter Framework2.doc text version

Gevorderde jagter Opleiding

Purpose:

This programme is designed to represent the highest achievement in recreational hunting, based on both academic as well as experiencial considerations. It does not form part of a career oriented competency path and is ideally presented in a practical, handson way under field conditions.

2

1. National framework for hunters training

Bow Hunting

SasSeta Rifle SasSeta Shotgun SasSeta Handgun SasSeta HMC SasSeta Muzzle L

Advanced Hunter

Gamebird Hunting Handgun Hunting Any 2 Black Powder Hunting Trophy Measuring Reloading Dedicated Hunter Any 2

Theta Professional Hunter

Junior Hunter

Hunters associations Competency Path SAQA Career Path Solid: Compulsory Dotted: Optional

2. Learning assumed to be in place Extensive experience in hunting, successful completion of Dedicated Hunter training as well as any two of the specialist courses, Bow Hunter, Wing Shooter, Hundgun Hunter, Black Powder Hunter, Trophy Measurer or Reloader. 3. Outcomes The learner successfully completing this program will be able to: 1. Plan and prepare a hunt thoroughly in accordance with all applicable laws and regulations; 2. Pursue the quarry 3. Make a clean kill 4. Complete the post-kill phase 4. Duration Agtergrondkennis en Ervaring: Voorwerk: Teoretiese en praktiese aanbieding: Teoretiese assessering: Praktiese skiettoets: Minimum jagervaring van 20 dae, 3 boswildspesies en 3 vlakte-wildspesies. 40 uur 37 uur 2 uur 1 uur

3

5. Training material The learner will receive a manual which he / she must study as pre-work (40 hours) after which he / she will then receive practical, hands on instruction under field conditions (37 more hours). 6. Assessment The learner will sit for a two hour exam which will consist of multiple questions that will be assessed with a template. A mark of 70% will be required to pass and 90% will represent a cum laude. The practical assessment will consist of the attached shooting test. 7. Recognition The successful learner will receive a CHASA certificate (identifying a cum laude pass if applicable) and will qualify to wear the CHASA leopard with laurel badge, be it on a shirt, jacket or cap, as well as the applicable CHASA shooting badge.

4

Content

Uitkoms 1: Beplanning van en Voorbereiding vir 'n Jagtog (Plan and prepare a hunt).

A. Natuurbewaring en Etiek (Nature conservation and ethics) · Inleiding en rede vir jagteropleiding · Die Suid-Afrikaanse agtergrond van natuurbewaring · Die natuurrykdom van Suid-Afrika · Etiek · Die mandaat aan die mens m.b.t die benutting van natuurlike hulpbronne · Agtergrond/ ontwikkeling van die jagbedryf · Etiese en verantwoordelike jag en billike agtervolging (fair chase) · Status van die jagbedryf · Rede vir die huidige openbare fokus op die wild- en jagbedryf · Siening van die bewaringsowerheid m.b.t. status van die jagbedryf · Toerisme in Suid-Afrika · Voordele van etiese & verantwoordelike jag · Quo vadis met die jagbedryf in Suid-Afrika · Wie is 'n etiese/ verantwoordelike jagter · Gedragskode van die jagter · Omskrywing van natuurbewaring; · Natuurbewaringsbeginsels · Volhoubare benutting van die natuurlike hulpbronne · Internasionale konvensies (IUCN en CITES) · Biotiese samestelling van die natuur · Abiotiese samestelling van die natuur · Bewaringsstatus van inheemse diere en plante · Benutting van lewende biotiese organismes · Benutting van nie-lewende biotiese dele van die natuur · Wildboerderystreke en veldtipes van Suid-Afrika · Belangrikheid van natuurlike habitatte · Noodsaak vir bestuur van die wildstapel in beskermde gebiede en op wildplase · Siening van kampvegters vir diereregte · Rol van die jagter & verhouding met bewaringsrolspelers · Bewaringstaak van die jagter · Jagfiksheid · Waar kan gejag word? · Noodsaak van 'n jagplan · Noodsaaklike spesialisinligting oor veral diere · Inligting oor Suid-Afrika as 'n jagbestemmimg

5

B. Jagwetgewing in Naburige Lande, (Hunting Legislation in Neighbouring Countries) · · · · · · · · · · · · · Angola Botswana Mosambiek Namibië Zambië Zimbabwe Wetgewende en administratiewe vereistes en aanbevelings Lys van provinsiale ordonnansies Belangrikheid van lidmaatskap van bewaringsorganisasies en jagtersverenigings Spesialis jagterverwante kursusse Wild- en jagtersbesprekings / aanbiedings Dokumentasie (vrystelling, vervoerpermitte, jagpermitte) Veeartsenypermitte en siektebeheer

C. Geskikte Jagwapens (Suitable Hunting Fire-arms) · Kategorieë wapens · Onderdele van vuurwapens · Gewere (aksies, kolwe, snellers) · Visierstelsels · Kalibers D. Teleskope (Telescopes) · Vereistes van 'n goeie teleskoop · Gebruik van teleskope · Geskikte vergrotings vir verskillende omstandighede · Verstelbare vergrotings · Interpretasie van teleskoopkenmerke · Montering · Fokus & instelling E. Gevorderde Ballistiek (Advanced Ballistics) · Interne ballistiek · Eksterne ballistiek · Koeëlbaan · Ammunisie · Herlaai · Ontbranding · Trajek · Groepering · Ballistiektabelle · Terminale ballistiek · Penetrasie · Wondkanaal

6

F. Toerusting (Equipment) · Vuurwapentoerusting · Snygereedskap · Verkyker · Kamera · Kleredrag · Navigasie, veiligheid en oorlewingstoerusting · Sakke en houers · Voertuie · Herwinningstoerusting · Boomstaanders/ sitplekke vir boogjag · Kampeertoerusting · Slagtoerusting G. Oorlewing (Survival) · Rigtingbepaling · Rigting- en liggingaanduiders · Waterbronne · Eetbare diere en plante · Vuur H. Noodhulp (First-Aid) · Basiese beginsels van noodhulp · Skok · Binne-aarsevoeding · Brandwonde · Oogbeserings · Oorbeserings · Hitte-uitputting · Diabetiese siekte · Slangbyt · Insekbyte · Tropiese siektes · Beenbreuke · Rug- en nekbeserings · Afvoering na mediese hulp · Noodhulpkissie en toerusting

Uitkoms 2: Agtervolging van die Prooi (Pursue the Quarry)

A. Gevorderde kennis van Wild (Advanced knowledge of Game) · Uitkenning van verskillende Suid Afrikaanse wildspesies · Etologie van jagspesies · Manlik en vroulikke uitkenning van Suid Afrikaanse wildspesies · Uitkenning van jagbare voëlspesies

7

· · · · · · · · · · · · · · · Uitkenning van Suid Afrikaanse spesiaal beskermde voëlspesies Kenmerke van diere Vaste kalf/lamseisoene Ram- en bultroppe Voorkeurhabitatte Blaarvreters Grasvreters Gemengde vreters Watter diere steek hulle jongelinge weg Diere met of sonder horings Horingvorm Rughelling Getal spene Interne of eksterne geslagsdele Dragtigheidstydperk

B. Gevorderde Spoorsny (Advanced Tracking) · Eienskappe waaroor 'n spoorsnyer moet beskik · Spoortipes · Gewaarwordingstekens · Identifikasie van spore · Riglyne vir spoorsny · Bloedspoor · Ouderdom van spore · Faktore wat spoorsny sal beinvloed · Katogoriee van verskillende spoorvorms C. Kleredrag en Kamoeflering (Dress and camouflage) · Gemaklike en toepaslike kleredrag vir jag · Oorlewing in uitermatige lae en hoë temperature · Kamoefleerdrag en kamoeflering (Sien en word gesien deur ander jagters) · Kleredragoorwegings vir bepaalde belangrike liggaamsdele

Uitkoms 3: Enkeldoodskoot (Make a clean kill) A. Anatomie (Anatomy) · Detail kennis van anatomie van verskillende jagspesies · Hoe lewe beindig word · Posisie van lewensbelangrike organe en plekke op skelet · Eksterne faktore wat 'n uitwerking op skootplasing kan hê

8

B. Skootplasing (Bullet Placement) · Belangrike teikenplekke op verskillende jagspesies vir doodskote · Skietbesluit · Skootkeuse (rekenaarsimulasie) · Aanlêhoeke en -hellings · Optrede na skootklap

Uitkoms 4: Afhandeling van die Nadoodse Fase (Comlete the post­kill phase)

A. Nadoodse Tradisie en Etiek (Traditions and ethics) · Suid-Afrikaanse tradisies · Buitelandse tradisies · Tradisies in die etiese konteks B. Karkashantering (Carcass handling) · Kenstrokie heg aan dier om eienaar te bevestig · Veldversorging van karkas · Hantering vanaf skietplek tot by voertuig · Laaiproses en beskerming van karkas op voertuig · Aflaai- en opkatrolproses by slaggeriewe C. Fotografie (Photography) · Kameras · Opstelling vir foto · Jagter met dier · Dier met jagter · Gedeelde beklemtoning · 'n Objek by dier en jagter (bv. geweer) · Agtergrondkeuse · Beste tyd vir neem van fotos D. Praktiese Trofeehantering (Practical Trophy Management) · Afslagmetode en kuiping · Maskersny · Sout en chemikalië vir vel- en trofeeverwerking · Verdere hantering van velle en horings · Stoor van velle en trofees · Verpakking van velle en trofees E. Trofeemeting- en Rekordstelsels (Trophy Measuring and Record Systems) · Rekordstelsels · Trofeemeetmetodes · Metingsgereedskap

9

· · · · · Inskrywingsreëls Minimummates vir inskrywingsaanvaarding Suid-Afrikaanse Meetstelsel Safari Club international (SCI) Rowland Ward

10

Confederation of Hunting Associations of SA Tel +27 41 922 5600 Box 1614 Uitenhage 6230 Cel +27 82 523 8201 [email protected] Fax +27 41 922 5600 www.chasa.co.za

Meesterjagter Praktiese Skiettoets

1. Die slaagsyfer vir die Toegewyde Jagter assessering is 27 punte (60 %) en daarmee word tergelykertyd ook `n CHASA Brons Skietbalkie verwerf. Die slaagsyfer vir die Meesterjagter assessering is 36 punte (80 %) en daarmee word tergelykertyd ook `n CHASA Silwer Skietbalkie verwerf. `n CHASA Goue Skietbalkie word verwerf met `n punt van 42. `n CHASA Goue Voltal-skietbalkie word verwerf met `n voltal van 45. Die Rooibokteiken met tel-areas soos hierby aangetoon, sal gebruik word. Enige senterslag kaliber kan gebruik word om die toets af te lê, maar dit moet duidelik gestel word dat die gebruik van byvoorbeeld `n .223 nie noodwendig geskik is vir die jag van hierdie spesie nie. Enige teleskoop kan gebruik word. Elke skut moet toegelaat word om eers sy geweer in te stel voordat die skiettoets afgelê word. Daar word geen tydsbeperking op enige oefening van die skiettoets geplaas nie. Die baanoffisiere het egter wel die reg om deelnemers aan te por indien hulle langer as 90 sekondes per oefening sou neem. Vanaf 200m word 3 skote vanuit die lê posisie geskiet. Die skut mag 'n rus gebruik om die geweer aan die voorkant te ondersteun. Geen rus word agter onder die kolf toegelaat nie. Die skut kan wel sy hand tussen die kolf en die grond indruk om die geweer te ondersteun. Die voorste rus kan enige integrale (bv. `n Harris-tipe tweepoot) of los rus wees. Die los rus moet draagbaar wees soos tipies in die jagveld gebruik word, byvoorbeeld skietstokkies of `n dra-sak. Sandsakke of `n rus wat vir gebruik op `n skietbank ontwerp is, is nie toelaatbaar nie. Indien die skut nie kan of wil lê nie, mag hy sit, kniel of staan en skiet, en mag hy 'n Harris of soortgelyke tweepoot, of losstaande twee- of driepootskietstokke vir ondersteuning gebruik. Vanaf 100m word 3 skote vanuit die sittende-, kniel-, of staanposisie geskiet. Die skut mag 'n twee- of driepoot skietrus gebruik. Harris tipe tweepoot skietrusse is ook toelaatbaar. Vanaf 50m word 3 skote uit die staande posisie geskiet, sonder enige ondersteuning. Die hart tel 5 punte, die sentrale long-area tel 4 punte en die groter longarea tel 3 punte. Enige ander skoot op die bok (kwesskoot) tel minus 1 (-1) punte, en 'n mis tel 0 punte. Vir die doel van die skiettoets sal die kop en nek ook minus 1 punte tel.

2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10.

11

Rooibok Teiken

(Werklike grootte: WxH = 1000 x 680mm. Die lyne op die teiken is dun rooi lyne wat nie op'n afstand sigbaar is nie. Die tellings is nie op die teiken gedruk nie). vs Hart Teiken Areas W x H mm Area cm2 Hart: Sentrale hart/long: Groter long/rugwerwel: 96 x 102 173 x 177 235 x 226 76 272 512 -350% 670%

Information

Microsoft Word - CHASA Advanced Hunter Framework2.doc

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

13448