Read Matematika58.pdf text version

Matematika 5-8

- izdanje 2011. -

edukativni CD za vjezbanje i ponavljanje gradiva iz matematike od 5. do 8. razreda osnovne skole

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Sadrzaj

Openito o CD-Matematika 5-8 ....................................................................... 2 Sadrzaj CD-a ............................................................................................... 3 Racunske operacije u skupu No ..................................................................... 6 Razlomci ................................................................................................ 10

Decimalni brojevi........................................................................................ 16 Cijeli Brojevi............................................................................................... 21 Racionalni brojevi ...................................................................................... 25 Realni brojevi ............................................................................................. 29 Linearne jednadzbe .................................................................................... 31 Koordinatni sustav ...................................................................................... 34 Kvadriranje i korjenovanje............................................................................ 37 Postotni racun ............................................................................................ 40 Mjerne jedinice .......................................................................................... 42 Geometrija ................................................................................................ 45 Recenzija ................................................................................................. 49 Impresum ................................................................................................. 51 Ispis stranica iz programa ............................................................................ 52 Primjeri ispisivanja....................................................................................... 53

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

1

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Openito o CD-u Matematika 5-8

Edukativni CD Matematika 5-8 namijenjen je ucenicima od 5. do 8. razreda osnovne skole. Uz ovaj CD djeca mogu pratiti usvajanje gradiva, ponavljati i testirati svoje znanje iz matematike na mediju koji je djeci pristupacan i zanimljiv. CD je izra en tako da dozvoljava djetetu da vjezba i ponavlja gradivo interaktivno pomou racunala, ili da, prema potrebi ili zelji, zadatke ispisuje na papir te ih rjesava pomou papira i olovke. Zadaci koji se rjesavaju interaktivno, preko racunala, prilago eni su racunanju iz glave, odnosno racunanju bez pomoi papira i olovke ili dzepnog racunala. Zadaci za ispisivanje na papir zahtijevaju vise racunanja ili sadrze vei opseg brojeva upravo zbog mogunosti da se izracuni rade na papiru, pored samog zadatka, te da se na taj nacin izvjezbaju slozeniji zadaci. Zadaci se na papir mogu ispisivati sa ili bez rjesenja. Rjesenja su ispisana na dnu stranice sa zadacima, tako da dijete moze, u slucaju da to zeli, provjeravati rjesenja u toku racunanja, sto je osobito korisno kod vjezbanja zadataka sa duljim postupkom. Svi zadaci su izra eni tako da se svaki puta pojavljuju novi brojevi (slucajno odabrani) te tako da dijete nema priliku rjesavati zadatke po sjeanju ve mora vjezbati i racunati.

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

2

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Sadrzaj CD-a

Na Glavnom izborniku pojavljuju se 12 tema, od kojih svaka ima i dodatnu podjelu.

1. Racunske operacije u skupu No - Zbrajanje - Oduzimanje - Mnozenje - Dijeljenje - Vise racunskih operacija - Racunske operacije sa zagradama - Zadaci rijecima 2. Razlomci - Zbrajanje i oduzimanje razlomaka istih nazivnika - Prosirivanje razlomaka - Skraivanje razlomaka - Uspore ivanje razlomaka - Zbrajanje razlomaka - Oduzimanje razlomaka - Mnozenje razlomaka - Dijeljenje razlomaka - Vise racunskih operacija - Zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

3

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

3. Decimalni brojevi - Pretvaranje razlomaka u decimalni broj - Zaokruzivanje decimalnih brojeva - Zbrajanje decimalnih brojeva - Oduzimanje decimalnih brojeva - Mnozenje decimalnih brojeva - Dijeljenje decimalnih brojeva - Vise racunskih operacija - Zadaci rijecima 4. Cijeli brojevi - Uspore ivanje cijelih brojeva - Zbrajanje cijelih brojeva - Oduzimanje cijelih brojeva - Mnozenje cijelih brojeva - Dijeljenje cijelih brojeva - Vise racunskih operacija - Zadaci rijecima 5. Racionalni brojevi - Uspore ivanje racionalnih brojeva - Zbrajanje racionalnih brojeva - Oduzimanje racionalnih brojeva - Mnozenje racionalnih brojeva - Dijeljenje racionalnih brojeva - Vise racunskih operacija - Zadaci rijecima 6. Realni brojevi - Prirodni, cijeli i racionalni brojevi - Iracionalni brojevi - Realni brojevi 7. Linearne jednadzbe - Jednadzbe s jednom nepoznanicom u skupu No - Jednadzbe s jednom nepoznanicom - Jednadzbe s dvije nepoznanice - Nejednadzbe s jednom nepoznanicom - Zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

4

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

8. Koordinatni sustav - Koordinatni sustav na pravcu - Koordinatni sustav u ravnini - Linearna funkcija - Jednadzba pravca 9. Kvadriranje i korjenovanje - Kvadriranje - Kvadratna jednadzba - Kvadratni korijen - Potencije 10. Postotni racun - Omjeri, razmjeri i proporcionalnost - Izracunavanje postotka - Kamatni racun 11. Mjerne jedinice - Jedinice za duljinu - Jedinice za masu - Jedinice za povrsinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12. Geometrija - Kruznica, krug - Kut - Trokut - Cetverokuti - Mnogokuti - Geometrijska tijela - Ravnina, prostor

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

5

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Racunske operacije u skupu No

Glavni izbornik 1. Zbrajanje 2. Oduzimanje 3. Mnozenje 4. Dijeljenje 5. Vise racunskih operacija 6. Racunske operacije sa zagradama 7. Zadaci rijecima

Ponavljanje gradiva Prirodni brojevi - primjer str. P1_1

1. Zbrajanje Tri mogunosti za odabir. Interaktivno: - zbrajanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100 - zbrajanje okomito viseznamenkastih brojeva (sa animiranim primjerom za rjesavanje) - zbrajanje vise brojeva u nizu Ispisivanje: - zbrajanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100 - zbrajanje okomito viseznamenkastih brojeva - zbrajanje vise brojeva u nizu Ponavljanje: Zbrajanje u skupu No

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

6

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Oduzimanje Tri mogunosti za odabir. Interaktivno: - oduzimanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100 - oduzimanje okomito viseznamenkastih brojeva - oduzimanje vise brojeva u nizu Ispisivanje: - oduzimanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100 - oduzimanje okomito viseznamenkastih brojeva - oduzimanje vise brojeva u nizu Ponavljanje: Oduzimanje u skupu No

3. Mnozenje Tri mogunosti za odabir. Interaktivno: - viseznamenkasti s jednoznamenkastim brojevima (sa animiranim primjerom za rjesavanje) - dva viseznamenkasta broja (sa animiranim primjerom za rjesavanje) - vise brojeva u nizu Ispisivanje: - viseznamenkasti s jednoznamenkastim brojevima - dva viseznamenkasta broja - vise brojeva u nizu Ponavljanje: Mnozenje u skupu No

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

7

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Dijeljenje Cetiri mogunosti za odabir. Interaktivno: - dijeljenje - rastavljanje na proste faktore - najvei zajednicki djelitelj - najmanji zajednicki visekratnik (svaka cjelina sadrzi animirani primjer za rjesavanje) Ispisivanje: dijeljenje rastavljanje na proste faktore najvei zajednicki djelitelj najmanji zajednicki visekratnik

Ponavljanje: Dijeljenje u skupu No Djeljivost brojeva Prosti i slozeni brojevi Najvei zajednicki djelitelj Najmanji zajednicki visekratnik

5. Vise racunskih operacija

Interaktivno: - zadaci sa vise racunskih operacija. Prilago eni racunanju iz glave. (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - zadaci sa vise racunskih operacija Ponavljanje: Redoslijed racunskih operacija

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

8

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

6. Racunske operacije sa zagradama

Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - jednostruke zagrade (sa animiranim primjerom za rjesavanje) - visestruke zagrade (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - jednostruke zagrade - visestruke zagrade Ponavljanje: Redoslijed racunskih operacija

7. Zadaci rijecima

Ispisivanje: - zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

9

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Razlomci

Glavni izbornik 1. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka istih nazivnika 2. Prosirivanje razlomaka 3. Skraivanje razlomaka 4. Uspore ivanje razlomaka 5. Zbrajanje 6. Oduzimanje 7. Mnozenje 8. Dijeljenje 9. Vise racunskih operacija 10. Zadaci rijecima

Ponavljanje Razlomci

1. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka istih nazivnika Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - zbrajanje razlomaka istih nazivnika - oduzimanje razlomaka istih nazivnika (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - zbrajanje razlomaka istih nazivnika - oduzimanje razlomaka istih nazivnika Ponavljanje: Zbrajanje razlomaka istih nazivnika Oduzimanje razlomaka istih nazivnika

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

10

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Prosirivanje razlomaka Interaktivno: - prosirivanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - prosirivanje razlomaka Ponavljanje: Prosirivanje razlomaka

Primjer ispisivanja zadataka:

3. Skraivanje razlomaka Interaktivno: - skraivanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Interaktivno: - skraivanje razlomaka Ponavljanje: Skraivanje razlomaka

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

11

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Uspore ivanje razlomaka Interaktivno: - uspore ivanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - uspore ivanje razlomaka Ponavljanje: Svo enje na zajednicki nazivnik Uspore ivanje razlomaka

5. Zbrajanje razlomaka Interaktivno: - zbrajanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - zbrajanje razlomaka (mjesoviti brojevi) Ponavljanje: Zbrajanje razlomaka

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

12

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

6. Oduzimanje razlomaka Interaktivno: - oduzimanjee razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - oduzimanje razlomaka (mjesoviti brojevi) Ponavljanje: Oduzimanje razlomaka

7. Mnozenje razlomaka Interaktivno: - mnozenje razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - mnozenje razlomaka (mjesoviti brojevi) Ponavljanje: Mnozenje razlomaka

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

13

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

8. Dijeljenje razlomaka

Interaktivno: - dijeljenje razlomaka (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - dijeljenje razlomaka (mjesoviti brojevi) Ponavljanje: Dijeljenje razlomaka

9. Vise racunskih operacija Interaktivno: - razlicite racunske operacije sa razlomcima (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - razlicite racunske operacije sa razlomcima Ponavljanje: Redoslijed racunskih operacija

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

14

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

10. Zadaci rijecima Ispisivanje: - zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

15

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Decimalni brojevi

1. Pretvaranje razlomaka u decimalni broj 2. Zaokruzivanje decimalnih brojeva 3. Zbrajanje 4. Oduzimanje 5. Mnozenje 6. Dijeljenje 7. Vise racunskih operacija 8. Zadaci rijecima

Ponavljanje Decimalni brojevi

1. Pretvaranje razlomaka u decimalni broj Interaktivno: - pretvaranje razlomaka u decimalni broj Ispisivanje: - pretvaranje razlomaka u decimalni broj Ponavljanje: Pretvaranje razlomaka u decimalni broj

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

16

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Zaokruzivanje decimalnih brojeva Interaktivno: - zaokruzivanje decimalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - zaokruzivanje decimalnih brojeva Ponavljanje: Zaokruzivanje decimalnih brojeva

3. Zbrajanje decimalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - zbrajanje dva broja (sa animiranim primjerom za rjesavanje) - zbrajanje vise brojeva Interaktivno: - zbrajanje dva broja - zbrajanje vise brojeva Ponavljanje: Zbrajanje decimalnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

17

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Oduzimanje decimalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - oduzimanje dva broja - oduzimanje vise brojeva (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - oduzimanje dva broja - oduzimanje vise brojeva Ponavljanje: Oduzimanje decimalnih brojeva

5. Mnozenje decimalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - mnozenje dekadskim jedinicama - mnozenje decimalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - mnozenje dekadskim jedinicama - mnozenje decimalnih brojeva Ponavljanje: Mnozenje decimalnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

18

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

6. Dijeljenje decimalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - dijeljenje dekadskim jedinicama - dijeljenje decimalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - dijeljenje dekadskim jedinicama - dijeljenje decimalnih brojeva Ponavljanje: Dijeljenje decimalnih brojeva

7. Vise racunskih operacija Interaktivno: - razlicite racunske operacije sa decimalnim brojevima (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - razlicite racunske operacije sa decimalnim brojevima Ponavljanje: Redoslijed racunskih operacija

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

19

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

8 Zadaci rijecima Ispisivanje: - zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

20

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Cijeli brojevi

1. Uspore ivanje cijelih brojeva 2. Zbrajanje cijelih brojeva 3. Oduzimanje cijelih brojeva 4. Mnozenje cijelih brojeva 5. Dijeljenje cijelih brojeva 6. Vise racunskih operacija 7. Zadaci rijecima

Ponavljanje ­ Cijeli brojevi

1. Uspore ivanje cijelih brojeva Interaktivno: - uspore ivanje cijelih brojeva Ispisivanje: - uspore ivanje cijelih brojeva Ponavljanje: Uspore ivanje decimalnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

21

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Zbrajanje cijelih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - zbrajanje dva broja - zbrajanje vise brojeva Ispisivanje: - zbrajanje dva broja - zbrajanje vise brojeva Ponavljanje: Zbrajanje cijelih brojeva

3. Oduzimanje cijelih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - oduzimanje dva broja - oduzimanje vise brojeva Ispisivanje: - oduzimanje dva broja - oduzimanje vise brojeva Ponavljanje: Oduzimanje cijelih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

22

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Mnozenje cijelih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - mnozenje dva broja - mnozenje vise brojeva Ispisivanje: - mnozenje dva broja - mnozenje vise brojeva Ponavljanje: Mnozenje cijelih brojeva

5. Dijeljenje cijelih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - dijeljenje dva broja - zadaci sa dijeljenjem Ispisivanje: - dijeljenje dva broja - zadaci sa dijeljenjem Ponavljanje: Dijeljenje cijelih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

23

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

6. Vise racunskih operacija Interaktivno: - razlicite racunske operacije sa cijelim brojevima (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - razlicite racunske operacije sa cijelim brojevima Ponavljanje: Redoslijed racunskih operacija i osloba anje od zagrada

7. Zadaci rijecima Ispisivanje: - zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

24

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Racionalni brojevi

Glavni izbornik 1. Uspore ivanje racionalnih brojeva 2. Zbrajanje 3. Oduzimanje 4. Mnozenje 5. Dijeljenje 6. Vise racunskih operacija 7. Zadaci rijecima

Ponavljanje ­ Racionalni brojevi

1. Uspore ivanje racionalnih brojeva Interaktivno: - uspore ivanje racionalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Interaktivno: - uspore ivanje racionalnih brojeva Ponavljanje: Uspore ivanje racionalnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

25

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Zbrajanje racionalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - zbrajanje dva broja (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - zbrajanje dva broja - zbrajanje vise brojeva Ponavljanje: Zbrajanje racionalnih brojeva

3. Oduzimanje racionalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - oduzimanje dva broja (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - oduzimanje dva broja - oduzimanje vise brojeva Ponavljanje: Oduzimanje racionalnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

26

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Mnozenje racionalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - mnozenje dva broja (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - mnozenje dva broja - mnozenje vise brojeva Ponavljanje: Mnozenje racionalnih brojeva

5. Dijeljenje racionalnih brojeva Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - dijeljenje dva broja (sa animiranim primjerom za rjesavanje) Ispisivanje: - dijeljenje dva broja - dijeljenje vise brojeva Ponavljanje: Dijeljenje racionalnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

27

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

6. Vise racunskih operacija Interaktivno: - razlicite racunske operacije sa racionalnim brojevima Ispisivanje: - razlicite racunske operacije sa racionalnim brojevima Ponavljanje: Redoslijed racunskih operacija

7. Zadaci rijecima Ispisivanje: - zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

28

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Realni brojevi

Glavni izbornik Prirodni, cijeli i racionalni brojevi Iracionalni brojevi Realni brojevi

Ponavljanje Prirodni, cijeli i racionalni brojevi Iracionalni brojevi Realni brojevi

1. Prirodni, cijeli i racionalni brojevi Tri mogunosti za odabir. Interaktivno: - uspore ivanje brojeva - razlomci i decimalni brojevi - odre ivanje dijela cijelog broja Ispisivanje: - uspore ivanje brojeva - razlomci i decimalni brojevi - odre ivanje dijela cijelog broja

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

29

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Iracionalni brojevi Interaktivno: - izracunaj iracionalan broj i zaokruzi ga na dva decimalna mjesta Ispisivanje: - izracunaj iracionalan broj i zaokruzi ga na dva decimalna mjesta Ponavljanje: Zaokruzivanje iracionalnih brojeva

3. Realni brojevi Interaktivno: - razne racunske operacije sa realnim brojevima Ispisivanje: - razne racunske operacije sa realnim brojevima Ponavljanje: Svojstva realnih brojeva

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

30

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Linearne jednadzbe

Glavni izbornik 1. Jednadzbe s jednom nepoznanicom u skupu No 2. Jednadzbe s jednom nepoznanicom 3. Jednadzbe s dvije nepoznanice 4. Nejednadzbe s jednom nepoznanicom 5. Zadaci rijecima

Ponavljanje Linearne jednadzbe

1. Jednadzbe s jednom nepoznanicom u skupu No Interaktivno: - jednadzbe s jednom nepoznanicom u skupu No Ispisivanje: - jednadzbe s jednom nepoznanicom u skupu No Ponavljanje: Linearna jednadzba s jednom nepoznanicom

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

31

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Jednadzbe s jednom nepoznanicom Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - linearne jednadzbe u skupu Z Ispisivanje: - linearne jednadzbe u skupu Z - slozene linearne jednadzbe Ponavljanje: Linearna jednadzba s jednom nepoznanicom Izlucivanje zajednickog faktora

3. Sustav dvije jednadzbe s dvije nepoznanice Interaktivno: - dvije jednadzbe s dvije nepoznanice Ispisivanje: - dvije jednadzbe s dvije nepoznanice - dvije jednadzbe s dvije nepoznanice ­ slozeni sustavi Ponavljanje: Sustav dviju linearnih jednadzbi s dvije nepoznanice Metoda supstitucije Metoda suprotnih koeficijenata

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

32

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

3. Nejednadzbe s jednom nepoznanicom Interaktivno: - nejednazdbe s jednom nepoznanicom Ispisivanje: - nejednadzbe s jednom nepoznanicom Ponavljanje: Linearna nejednadzba s jednom nepoznanicom

4. Zadaci rijecima Ispisivanje: - zadaci rijecima

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

33

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Koordinatni sustav

Glavni izbornik 1. Koordinatni sustav na pravcu 2. Koordinatni sustav u ravnini 3. Linearna funkcija 4. Jednadzba pravca

1. Koordinatni sustav na pravcu Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - udaljenost tocaka - poloviste duzine Ispisivanje: - udaljenost tocaka - poloviste duzine

Ponavljanje: Koordinatni sustav na pravcu Odre ivanje koordinata

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

34

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Koordinatni sustav u ravnini Dvije mogunosti za odabir. Interaktivno: - odre ivanje tocaka u ravnini - poloviste duzine Ispisivanje: - odre ivanje tocaka u ravnini - poloviste duzine Ponavljanje: Koordinatni sustav u ravnini Poloviste duzine u ravnini

3. Linearna funkcija Interaktivno: - odre ivanje nul-tocke funkcije Ispisivanje: - odre ivanje nul-tocke, rastua i padajua funkcije Ponavljanje: Linearna funkcija

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

35

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Jednadzba pravca Interaktivno: - jednazdba pravca ­ koeficijent smjera Ispisivanje: - jednadzba pravca: koeficijent smjera, usporedni pravci, sjeciste Ponavljanje: Jednadzba pravca

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

36

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Kvadriranje i korjenovanje

Glavni izbornik 1. Kvadriranje 2. Kvadratna jednadzba 3. Kvadratni korijen 4. Potencije

1. Kvadriranje Pet mogunosti za odabir. Interaktivno: - kvadrat broja - uspore ivanje kvadrata - kvadrat zbroja i kvadrat razlike - kvadrat umnoska i kvadrat kolicnika - vise racunskih operacija Ispisivanje: - kvadrat broja - uspore ivanje kvadrata - kvadrat zbroja i kvadrat razlike - kvadrat umnoska i kvadrat kolicnika - vise racunskih operacija Ponavljanje: Kvadriranje Kvadrat zbroja i razlike Kvadrat umnoska i kolicnika

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

37

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Kvadratna jednadzba Interaktivno: - kvadratna jednadzba Ispisivanje: - kvadratna jednadzba ­ jednostavne jednadzbe - kvadratna jednadzba ­ slozenije jednadzbe Ponavljanje: Kvadratna jednadzba

3. Kvadratni korijen Pet mogunosti za odabir. Interaktivno: - izracunavanje kvadratnog korijena - zbrajanje i oduzimanje korijena - mnozenje i dijeljenje korijena - djelomicno korjenovanje Ispisivanje: - izracunavanje kvadratnog korijena - zbrajanje i oduzimanje korijena - mnozenje i dijeljenje korijena - djelomicno korjenovanje - racionalizacija nazivnika Ponavljanje: Kvadratni korijen Racunanje korijenima Racionalizacija nazivnika

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

38

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Potencije Cetiri mogunosti za odabir. Interaktivno: - potenciranje - zbrajanje i oduzimanje potencija - mnozenje i dijeljenje potencija - potenciranje potencija Ispisivanje: - izracunavanje kvadratnog korijena - zbrajanje i oduzimanje korijena - mnozenje i dijeljenje korijena - djelomicno korjenovanje Ponavljanje: Potencije Racunanje s potencijama

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

39

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Postotni racun

Glavni izbornik 1. Omjer, razmjer i proporcionalnost 2. Izracunavanje postotka 3. Kamatni racun

1. Omjer, razmjer i proporcionalnost Interaktivno: - izracunavanje nepoznatog clana omjera Ispisivanje: - izracunavanje clanova omjera i proporcionalnost Ponavljanje: Omjer, razmjer Proporcionalnost

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

40

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Izracunavanje postotka Interaktivno: - izracunavanje postotka Ispisivanje: - izracunavanje postotka Ponavljanje: Postotak

2. Kamatni racun Ispisivanje: - kamatni racun Ponavljanje: Kamatni racun

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

41

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Mjerne jedinice

Glavni izbornik 1. Jedinice za duljinu 2. Jedinice za masu 3. Jedinice za povrsinu 4. Jedinice za obujam 5. Jedinice za vrijeme

Ponavljanje Mjerne jedinice

1. Jedinice za duljinu Interaktivno: - preracunavanje jedinica za duljinu Ispisivanje: - izracunavanje jedinica za duljinu Ponavljanje: Jedinice za duljinu

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

42

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Jedinice za masu Interaktivno: - preracunavanje jedinica za masu Ispisivanje: - izracunavanje jedinica za masu Ponavljanje: Jedinice za masu

3. Jedinice za povrsinu Interaktivno: - preracunavanje jedinica za povrsinu Ispisivanje: - izracunavanje jedinica za povrsinu Ponavljanje: Jedinice za povrsinu

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

43

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Jedinice za obujam Interaktivno: - preracunavanje jedinica za obujam Ispisivanje: - izracunavanje jedinica za obujam Ponavljanje: Jedinice za obujam

5. Jedinice za vrijeme Interaktivno: - preracunavanje jedinica za vrijeme Ispisivanje: - izracunavanje jedinica za vrijeme Ponavljanje: Jedinice za vrijeme

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

44

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Geometrija

Glavni izbornik 1. Kruznica, krug 2. Kut 3. Trokut 4. Cetverokuti 5. Mnogokuti 6. Geometrijska tijela 7. Ravnina, prostor Ponavljanje Ravnina Pravac, polupravac, duzina

1. Kruznica, krug Interaktivno: - opseg kruga - duljina kruznog luka - povrsina kruga - kruzni isjecak - kruzni vijenac Ispisivanje: - opseg kruga - duljina kruznog luka - povrsina kruga - kruzni isjecak - kruzni vijenac Ponavljanje: Kruznica i krug Pravac i kruznica Obodni kut Kruzni luk Opseg i povrsina Kruzni isjecak i kruzni vijenac

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

45

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

2. Kut Interaktivno: - Kutovi - Sukuti vrsni kutovi Ispisivanje: - Kutovi - Sukuti vrsni kutovi Ponavljanje: Kutovi Sukuti i vrsni kutovi Simetrala kuta

3. Trokut Interaktivno: - Opseg trokuta - Kutovi u trokutu - Povrsina trokuta - Slicnost trokuta - Pitagorin poucak Ispisivanje: - Opseg trokuta - Kutovi u trokutu - Povrsina trokuta - Slicnost trokuta - Pitagorin poucak Ponavljanje: - Trokut - Kutovi u trokutu - Sukladnost trokuta - Povrsina trokuta - Slicnost trokuta - Pitagorin poucak

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

46

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

4. Cetverokuti Interaktivno: - Opseg i povrsina kvadrata i pravokutnika - Duljina dijagonale kvadrata i pravokutnika Ispisivanje: - Opseg i povrsina kvadrata i pravokutnika - Duljina dijagonale kvadrata i pravokutnika - Romb - Jednakokracni trapez Ponavljanje: - Paralelogram - Kvadrat - Pravokutnik - Pitagorin poucak - Romb - Trapez

5. Mnogokuti Interaktivno: - Dijagonale i kutovi mnogokuta - Kutovi u pravilnom mnogokutu - Opseg i povrsina pravilnog mnogokuta Ispisivanje: - Dijagonale i kutovi mnogokuta - Kutovi u pravilnom mnogokutu - Opseg i povrsina pravilnog mnogokuta Ponavljanje: - Mnogokuti - Pravilni mnogokuti

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

47

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

5. Geometrijska tijela Ispisivanje: - Prizma - Piramida - Valjak - Stozac - Kugla i sfera Ponavljanje: - Prizma - Piramida - Valjak - Stozac - Kugla i sfera

6. Ravnina, prostor Interaktivno: - Osnosimetricnost - Centralnosimetricnost Ispisivanje: - Osnosimetricnost - Centralnosimetricnost - Ortogonalna projekcija Ponavljanje: - Vektori - Translacija - Osna simetrija - Centralna simetrija - Rotacija - Pravac i ravnina - Ortogonalna projekcija

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

48

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Recenzija

Datum recenziranja: ozujak 2011. godine Recenzent: Katica Kalajdzija, uciteljica matematike, savjetnica VI. osnovna skola Varazdin D. Demetra 13, 42000 Varazdin Podaci o djelu: Autor: Mirjana Martan Strucni suradnik: Vesna Svrtan, prof. Naslov dijela: Matematika 5-8 edukativni CD za vjezbanje i ponavljanje gradiva iz matematike 5. do 8. razreda osnovne skole Godina izdanja: 2011. Godine CD je namijenjen ucenicima od petog do osmog razreda osnovne skole, njihovim roditeljima i uciteljima u svrhu slucajnog ili sustavnog ponavljanja i uvjezbavanja gradiva. Primjena CD-a omoguava produktivno i reproduktivno ponavljanje, a od velike pomoi moze biti prilikom prelaska iz osnovne u srednju skolu. Ponavljanje gradiva je jednako vazno (ponekad i vaznije) od obrade, te je nuzno ucenike dodatno motivirati i za ovaj nacin stjecanja znanja, vjestina i navika. Novim generacijama ucenika interaktivno ucenje predstavlja zadovoljstvo, te e ovaj CD doprinijeti motivaciji za redoviti rad, a time i razvijanju radnih navika koje predstavlja najvazniju ulogu skole. CD je vrlo jednostavan za koristenje, Izbornici su pregledni sa njeznom bojom pozadine koja omoguava pozornost i potrebnu koncentraciju. Ucenik za svaki zadatak dobiva povratnu informaciju o tocnosti rjesenja, a prema potrebi aktivira ogledne primjere kako bi otklonio propuste nastale u svladavanju nastavnih sadrzaja. Matematicki sadrzaji odra eni su na jednostavan i jasan nacin, lako razumljiv uceniku, popraeni dovoljnom kolicinom postupno rijesenih primjera, a pisani su jednostavno, citko i primjereno predznanju ucenika kojima su namijenjeni. Na Glavnom izborniku pojavljuje se 12 naslova (cjelina): Racunske operacije u skupu N0, Razlomci, Decimalni brojevi, Cijeli brojevi, Realni brojevi, Linearne jednadzbe, Koordinatni sustav, Kvadriranje i korjenovanje, Postotni racun, Mjerne jedinice. Svaka od ovih cjelina ima i dodatnu podjelu, sto znaci novih 57 Izbornika. Pod naslovom Geometrija nalazi se 9 cjelina: Kruznica i krug, Kut, Trokut, Cetverokuti, Mnogokuti, Geometrijska tijela, Ravnina i prostor. Tako er svaka od ovih cjelina ima dodatnu podjelu, odnosno jos 7 Izbornika. Iz navedenih dolazi se do novih 122 Izbornika koji nude ponavljanje gradiva, ogledne primjere i zadatke za vjezbu. Zadaci se rjesavaju interaktivno preko racunala, a prilago eni su racunanju napamet, a neki traze i proceduralni pristup (zapisuju se na papir). Gotovo svi zadaci se mogu ispisati na papiru sa ili bez rjesenja. Svaki klik misa generira novi zadatak. Zadaci su numericki, problemski (tekstualni). Geometrijski sadrzaji sadrze stotinjak slika. Sadrzajno CD obuhvaa gotovo sve cjeline koje se obra uju u osnovnoj skoli sto ovaj medij cini jos prihvatljivijim za siru populaciju ucenika.

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

49

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Ovaj CD je jedini ili barem me u prvima koji nudi veliku kolicinu matematickih sadrzaja koji svojom medijskom atraktivnosu potice ucenike na rad. Sadrzaji i njihova prezentacija omoguavaju svakom uceniku (bez obzira na steceno predznanje) samostalan rad, a time razvijanje potrebnih vjestina i navika, usvajanje i primjenu matematickih pojmova, te bolji uspjeh u skoli. Katica Kalajdzija, uciteljica matematike, savjetnica

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

50

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Impresum

Izdavac: Artmedia, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan Miroslava Krleze 1, Varazdin www.artrea.com.hr www.cistapetica.com e-mail: [email protected] Tel. 042 211 902; 091 534 81 99 Autor: Mirjana Martan

Strucni suradnik: Vesna Svrtan, prof. Recezent: Katica Kalajdzija, uciteljica matematike, savjetnica Godina izdanja: 2011.

Do sada objavljena edukativna izdanja za djecu na CD-u: Predskola (2009.) ­ igrom do znanja Mala skola 1 (2009.) ­ igrom do znanja (drugo izdanje) Mala skola 2 (2006.) ­ igrom do znanja Slovarica (2010.) ­ igrom do znanja Zabavne igre s brojevima (2010.) igrom do znanja Mozgalomanija (2010.) ­ igre pamenja i koncentracije Cista Petica I ­ V ­ (2010.) ­ igrom do znanja ZOO ­ svijet zivotinja (2007.) - enciklopedija Mala enciklopedija zivotinja (2008.) - enciklopedija Najpoznatije gra evine svijeta (2005.) ­ enciklopedija Kako vidim slova (2009.) ­ slikovnica u stihovima + CD bojanka

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

51

Artmedia, multimedija i izdavastvo Varazdin

Matematika 5-8

Ispis stranica koje se mogu ispisati iz programa

Izbornik za ispisivanje dokumenata:

Novi zadaci ­ pritiskom na gumb novi zadaci pojavljuju se novi zadaci - svi brojevi su slucajni, tako da se zadaci ne ponavljaju Ispisi sa rjesenjima ­ stranica se ispisuje sa rjesenjima prikazanim na dnu stranice Ispisi bez rjesenja ­ stranica se ispisuje bez rjesenja Povratak ­ gumb za vraanje na interaktivni dio CD-a

Artmedija, multimedija i izdavastvo, vl. Mirjana Martan · Miroslava Krleze 1 · Varazdin www.artrea.com.hr · www.cistapetica.com · [email protected]

52

Primjer ispisivanja stranica iz programa

P1_1

P1_2

P1_4

P1_15

P1_16

P1_20

P1_21

P1_28

P2_11

P2_17

P2_18

P5_1

P5_17

P5_18

Information

68 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

263237