Read Microsoft Word - 12264434.doc text version

KIVIASENTAJAN KÄSIKIRJA UPOTETTAVA BETONINEN NURMIKON REUNAKIVI ASENNUS HIEKALLA TAI MAAKOSTEALLA BETONIMASSALLA

näkymä 2-10 cm

23

2 1 5 5 3

4

1. 2. 3. 4.

5.

Upotettava betoninen nurmikon reunakivi 800x300x60 mm Esim. betonikivi tai laatta Asennusalusta: asennushiekka tai maakostea massa K10 Rakennekerrokset pohjarakennesuunnitelmien tai kunnallisteknisten töiden yleisten työselitysten mukaan Asennusmassa: murske #0-16/32 mm tai maakostea betonimassa K10

Valmistelevat työt

-

-

Varmistetaan, että reunakiven asennuslinjalle kaivettu asennusura on korkeustasoltaan 30 - 50 mm reunakiven suunnitellun alapinnan alapuolella. Reunakivelle kaivetun uran tulee olla leveydeltään vähintään 500 mm, jotta ura voidaan tiivistää tärylevyllä.

Asennus

Reunakivilinjat ja korot mitataan ja merkitään maastoon linjatapeilla. Reunakivilinjaan laitetaan asennuksen ajaksi linjalanka, jonka mukaan reunakivi asennetaan oikeaan linjaan ja korkeuteen. Reunakivet asennetaan hiekan ( 0-8 mm), kivituhkan ( 0-6 mm) tai maakostean betonimassan K10 varaan. Reunakiven molempien päiden alle tehdään asennusmassasta kasat. Reunakivi nostetaan näiden kasojen päälle. Kuminuijaa apuna käyttäen reunakivi asennetaan haluttuun korkeuteen ja asennuslinjaan. Kun reunakiven korko ja linja on tarkistettu, sullotaan reunakiven alle koko matkalle asennusmassa huolellisesti tiivistäen.

Viimeistely

-

Mikäli reunakivi liittyy toiselta tai molemmilta puolilta rakenteisiin, jotka eivät anna riittävää sivuttaistukea (esim. viheralue), reunakivi tuetaan asennusmassalla

LBTY / KIVIASENTAJAN KÄSIKIRJA, luku 2 / TS 23 / 9.1.2006 / V1 / KK

Information

Microsoft Word - 12264434.doc

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

367602


You might also be interested in

BETA
reunakivi_asennus.indd
Microsoft Word - 12264434.doc