Read Microsoft Word - zeszyt_WF.doc text version

Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty

Konspekt lekcji na temat "Nauka odbicia oburcz górnego w pilce siatkowej"

mgr Grzegorz Cibicki Gimnazjum Nr 2 w Mielcu

Czynnoci ucznia (zadania) 1 CZ WSTPNA 1. Wysluchanie informacji nauczyciela 2. Przygotowanie si do wiadomego i aktywnego udzialu w zajciach poprzez wykonanie tzw. rozgrzewki indywidualnej CZ GLÓWNA 1. W dwójkach (wiczcy po przeciwnych stronach siatki) wiczcy wykonuj blok pojedynczy z klaniciem w dlonie nad siatk -- 6 powtórze na calej dl. siatki 2. J.w. wiczcy wykonuj 3 wyskoki do bloku, a nastpnie rzut za linie trzeciego metra 3. w. trójkowe, na polowie dlugoci siatki. Dwóch skrajnych bloku oraz rodkowy. Po dojciu rodkowego do skrzydlowego wykonanie bloku podwójnego potrafi prawidlowo wykona zastawienie pojedyncze demonstruje wiczenia, kontroluje prawidlowo wykonania wicze j.w. cisla zapoznanie si z zadaniami zaj pobudzenie i przygotowanie organizmu do wysilku fizycznego sprawdza gotowo ucznia do zaj, wyjania zadania motywuje uczniów do twórczego i aktywnego dzialania pogadanka Czynnoci ucznia (docelowe) 2 Czynnoci nauczyciela 3 Metody 4

zadaniowa

wykona prawidlowy rzut siatkarski

zadaniowa

potrafi wspóldziala z partnerem przy wykonaniu zastawienia podwójnego

czuwa nad dokladnoci wicze

zadaniowa

51

Grzegorz Cibicki ­ Nauka odbicia oburcz (konspekt lekcji)

1 4. W dwójkach odbicia oburcz górne. Odleglo 7-8 m 5. Jw. -- odbicia oburcz dolne 6. W dwójkach odbicia oburcz górne dwoma pilkami równoczenie 7. Jw. -- odbicia oburcz dolne 8. W dwójkach, jeden plasuje pilk po podrzucie drugi broni sposobem oburcz dolnym w postawie niskiej 9. W dwójkach, obrona pilki wypadem lub rzutem. Pilka narzucona przez partnera 10. w. trójkowe na siatce. wiczcy wykonuje blok pilki rzuconej nad siatk, nastpnie broni pilk narzucon za lini 3 metrów 11. Atak z IV i II strefy po nagraniu partnera 12. Jw. tylko z blokiem pojedynczym i podwójnym 13. Gra wlaciwa 6x6 (sklady wybieraj wystawiajcy)

2 potrafi odbi pilk sposobem oburcz górnym potrafi odbi pilk sposobem oburcz dolnym j.w.

3 cisla

4

j.w.

zadaniowa

wykona prawidlowy plas do partnera

koryguje bldy

zadaniowa

wyznacza tempo wiczenia j.w.

cisla

zadaniowa

prawidlowo wykona naskok i zbicie pilki

j.w.

cisla

potrafi wspóldziala w zespole, zastosuje nauczane elementy w grze uspokoi organizm, odciy krgoslup

sdziuje oraz na bieco koryguje bldy

bezporedniej celowoci ruchu

CZ KOCOWA wiczcy wykonuj zwis tylem na drabinkach(w. elongacyjne) W leeniu na plecach opieramy stopy na drabinkach, ponad poziomem glowy. Rce pod glow proponuje wiczenia rozluniajce, podsumowuje prac uczniów cisla

52

CKPiDN w Mielcu ­ Zeszyty nauczycielskie ­ Nr 6/2006

Zalcznik Przykladowe zestawy wicze do zastosowania na lekcjach wychowania fizycznego oraz zajciach pozalekcyjnych(SKS) 1. W klku obunó, dlonie na pilce (pilka ley na parkiecie) próbujemy toczy pilk bez odrywania dloni. 2. Podniesienie pilki z ziemi i przyjcie postawy do odbicia oburcz górnego. 3. J.w. Wyrzut pilki w gór poprzez wyprost nóg i ramion, nastpnie chwyt pilki w postawie do odbicia oburcz górnego. 4. W leeniu przodem (okolo 2 metry od ciany) wypchnicie pilki poprzez maksymalny wyprost w stawach lokciowych ­ zwróci uwag na prawidlowe uloenie palców na pilce. 5. W dwójkach wiczcy siedzi na krzele (rce i nogi w postawie do odbicia oburcz górnego) odbija pilk narzucon przez partnera. 6. W dwójkach (odleglo miedzy wiczcymi 4 metry) odbicia pilki sposobem oburcz górnym po kole do partnera. 7. W dwójkach (odleglo midzy wiczcymi 4-5 metrów) odbicia do siebie z tzw. odbiciem porednim nad glow. 8. Odbicia nad sob sposobem oburcz górnym (wyegzekwowa prawidlow postaw oraz tzw. ,,Wysoki chwyt pilki"). 9. wiczenie korygujce bldne ustawienie do odbicia oburcz górnego ­ odbicia pilki glowa nad sob (wiczenie mona wykona w parach). 10. wiczenie korygujce nieprawidlowe uloenie palców przy odbiciu oburcz górnym ­ odbicia pilki o cian dwoma palcami (kciukami i palcami wskazujcymi) nastpnie trzema palcami dodajemy palec rodkowy, czterema palcami i na koniec wszystkie palce. 11. wiczenie korygujce szerokie rozstawienie palców dloni przy odbiciu oburcz górnym ­ odbicia nad sob pilk tzw. Cik np. do koszykówki. Zwróci uwag na wysoki chwyt pilki. Nauka odbicia oburcz dolnego w pilce siatkowej 1. Pokaz prawidlowej postawy oraz uloenia rk przy odbiciu oburcz dolnym. 2. W dwójkach wiczcych odbijaj pilk narzucona przez partnera bdc w klku jednonó (wiczenie wykonujemy w klku na prawej i lewej nodze). 3. W dwójkach wiczcych ­ siedzi na krzele i odbija pilk narzucon przez partnera (zwróci uwag na prawidlowa prac stóp i pochylenie tulowia). 4. W dwójkach wiczcych ­ odbija narzucona przez partnera pilk w postawie wysokiej (zwró uwag na prawidlow prace nóg i ramion).

53

Grzegorz Cibicki ­ Nauka odbicia oburcz (konspekt lekcji)

W dwójkach odbicia oburcz dolne po kole do partnera (uwagi jak w w.14 i 15). 6. wiczcy w odlegloci 3 m od ciany odbija pilk po kole (uwagi jak w pkt.16) sposobem oburcz dolnym. 7. Jak w w. 17 wiczcy odbija pilk o cian bez kozla. 8. W dwójkach odbicia do siebie sposobem oburcz dolnym (odleglo midzy wiczcymi jest zalena od ich umiejtnoci). 9. wiczcy odbija pilk sposobem oburcz dolnym w kole o rednicy okolo 3 m nad osob. 10. wiczcy wykonuje tzw. onglerk, odbija pilk nad osob raz sposobem oburcz dolnym, raz oburcz górnym. Nauka rzutów siatkarskich 1. W leeniu przodem na materacu wykonujemy ,,kolysk" poprzez chwyt za kostki. 2. Z leenia przodem kolyska. 3. Z klku obunó na materacu przejcie do kolyski na brzuchu, rce splecione z tylu. 4. J.w. tylko z amortyzacj rkami. 5. Pad na klku jednonó (wiczymy odbicie raz praw, raz lew nog. Ldowanie na materacu). 6. Odbicie pilki w padzie sposobem oburcz dolnym. Pilka narzucona przez partnera ldowanie j.w.

5.

54

Information

Microsoft Word - zeszyt_WF.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

773911


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531