Read 10835%20Brandweer%20Prijslijst(1).pdf text version

Marco Boulogne Bureauhoofd 078 6203469

Jan Scheurwater Coördinator leergang Bevelvoerder (interim) 078 6203463

Songül Serindag administratieve ondersteuning 078 6203465

André Poelmans Coördinator 078 6203461

Wendy Arkenbout Coördinator 078 6203464

Corrie Lugthart Financiële administratie 078 6203467

Immanuel Warsen Coördinator 078 6203462

Hans de Ruiter Trajectbegeleider Coo 078 6203468

Postadres Bureau Opleiden & Onderwijs oranjepark 13 Postbus 350 3300 aJ dordrecht Tel 078 6355355 Fax 078 6139702 [email protected] www.vrzhz.nl Bezoekadres Bureau Opleiden & Onderwijs Spinel 100 3316 lg dordrecht Tel 078 6203465 Fax 078 6203456 www.brandweeronderwijs.nl

regionale Brandweer zuid-holland zuid

Van den Berg & van Schaik reklame, www.bnsreklame.nl

Bureau Opleiden & Onderwijs

Brochure cursusseizoen 10 - 11

regionale Brandweer zuid-holland zuid

www.brandweeronderwijs.nl

Prijzen opleidingen 2010-2011

Let op: Per 1 juli 2010 is het bureau opleiden en onderwijs BTw plichtig. dit houdt voor u als klant in dat de brochureprijzen exclusief BTw zijn. derden kunnen deze BTw verhalen op het BCF (gemeenten) of de BTw-aangifte (BTw-belaste bedrijven). Voor interne opleidingen van eigen personeel kan de BTw op het BCF (transparantieregeling) worden verhaald. Module 100 Manschappen Brand Manschap a Manschap B Voertuigbedienaar (nieuw) deel Basiskennis (verplicht) aanvullende delen: deel Pompbediener deel redvoertuig deel hulpverleningsvoertuig deel haakarmbakvoertuig deel Verbindingscommando "oude" Brandwacht module 207 gaspakdrager "oude" Hoofdbrandwacht modules 301 hBT organisatie en leidinggeven 302 hBT repressie 303 hBT Preventie Controle functionaris 304 hBT Verkenner gevaarlijke Stoffen 305 hBT hulpverlening "oude" Onderbrandmeester modules 405 oB Sociale Vaardigheden Leergang Bevelvoerder op het moment van uitgifte van deze brochure wordt volop gewerkt aan de invulling van de nieuwe functiegerichte leergang Bevelvoerder. de start van de cursus staat gepland in het najaar 2010 en zal naar alle waarschijnlijkheid georganiseerd worden in zowel een dag- als avondvariant. de kosten zijn geraamd op C15.000,- maar moeten nog door ons definitief worden vastgesteld. let op: er is maar een beperkte aantal plaatsen beschikbaar en de cursisten worden geplaatst op volgorde van aanmelding via onze website. Brandweerduiken 002 Brandweerduiken Theorie 003 Brandweerduiken Binnenwater (excl. hotelkosten duiktoren) 004 Brandweerduiken Buitenwater Kosten complete opleiding Brandweerduiker 015 duikploegleider 009 instructeur Brandweerduiken (excl. hotelkosten duiktoren) Aanvullende specialisaties 001 instructeur algemeen 010 instructeur Persoonlijke bescherming 012 instructeur gaspakdrager 012 instructeur Technische hulpverlening 907 oefenleider 20 dagdelen 22 dagdelen 30 dagdelen 22 dagdelen 2 dagdelen dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend C 2.050 C 3.200 C 3.450 C 3.750 C 550 14 dagdelen 26 dagdelen dag/avond dag doorlopend doorlopend 5 dagdelen 15 dagdelen 28 dagdelen dag/avond dag/avond dag/avond doorlopend doorlopend doorlopend C 650 C 3.650 C 3.500 C 7.800 C 1.650 C 3.800 17 dagdelen dag/avond doorlopend C 2.020 7 dagdelen 8 dagdelen 6 dagdelen 9 dagdelen 6 dagdelen dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend C C C 480 510 440 550 11 dagdelen dag/avond doorlopend C 1.350 12 dagdelen 2 dagdelen 2 dagdelen 1 dagdeel 1 dagdeel dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend C 1.430 C C C C 210 210 65 65 2 dagdelen dag/avond doorlopend C 530 67 dagdelen nog in ontwikkling avond avond September/Januari onbekend C 9.920 onbekend Duur Dag/Avond Start cursus Tarieven

C 1.185 C

najaar 2010

Bij het ter perse gaan van deze brochure zijn nog niet alle nieuwe functiegerichte opleidingen beschikbaar. zodra deze leergangen beschikbaar zijn worden deze door ons opgenomen in ons aanbod. Module Brandweerchauffeur 017 Brandweerchauffeur theoriedeel 017 Brandweerchauffeur praktijk (rijvaardigheid en slipcursus) 017 Brandweerchauffeur praktijk met eigen voertuig 017 Bijscholingsprogramma voor brandweerchauffeurs. (=maatwerk) 3 dagdelen 3 dagdelen dag/avond dag/avond doorlopend doorlopend C 410 C 920 C 770 volgens offerte Duur Dag/Avond Start cursus Tarieven

Virtueel trainen met XVR Binnen de opleidingsprogramma's wordt al virtueel opgeleid. de mogelijkheid bestaat om het systeem te huren voor trainingen binnen uw organisatie. het systeem wordt verhuurd met bedienaar en/of instructeur. Beschikbare scenario's zijn ogS, Brand, hV, eerste ambulance, Treinincidenten en op verzoek maatwerk scenario's. doorlopend op aanvraag

Rampenbestrijdingsmodules rampen/Crisisbeheersing voor bestuurders Basisopleiding rampenbestrijding voor (gemeente) personeel opvang en verzorging (aanvullende module) CriB (aanvullende module) Voorlichting (aanvullende module) nazorg (aanvullende module) Voor groepen >15 personen geldt gereduceerde prijs op aanvraag Cursus Bedrijf opvang Team (BoT) medewerker Losse examens Theorie (her)examen digitaal deelnemers uit de regio zuid-holland zuid Theorie (her)examen digitaal deelnemers buiten de regio zuid-holland zuid herexamen werkstukken herexamen praktijkonderdeel herexamen virtueel Korpsinstructieavond verzorgt door bureau O&O Silobrandbestrijding repressief ventileren Veilig repressief optreden ander gewenst onderwerp / maatwerk op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag 1 dagdeel 1 dagdeel dag/avond dag/avond iedere 2e woensdag van de maand iedere 2e woensdag van de maand Plaatsing in overleg Plaatsing in overleg Plaatsing in overleg C 140 C 180 op nacalculatie op nacalculatie op nacalculatie op aanvraag 2 dagdelen 3 dagdelen 2 dagdelen 3 dagdelen 4 dagdelen 5 dagdelen dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond dag/avond doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend doorlopend C 535 C 270 C 200 C 200 C 285 C 200

Aanmelden voor een cursus kan digitaal via: www.brandweeronderwijs.nl

Algemeen alle prijzen zijn inclusief lesmateriaal en examens met uitzondering van bluskleding, ademluchtapparatuur en duikuitrustingstukken. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen bij tussentijdse aanpassing/wijzigingen van opleidingen worden aangepast. Prijzen zijn exclusief B.T.w. opleidingen vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers, indien een cursus geen doorgang kan vinden zullen de kandidaten en opdrachtgevers tijdig in kennis worden gesteld en worden automatisch geplaatst voor een eerstvolgende opleiding. eén dagdeel = 3 uur les het leveren van maatwerkopleidingen kan altijd, neemt u hiervoor contact op met één van de coordinatoren. onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunt u vinden op www.brandweeronderwijs.nl

Brochure cursusseizoen 10 - 11

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

585051


You might also be interested in

BETA