Read Microsoft Word - ISM_BukuPanduan_10-11.doc text version

INSTITUT SAINS MATEMATIK

Institut Sains Matematik (ISM) telah ditubuhkan sebagai salah sebuah jabatan dalam Fakulti Sains apabila Universiti Malaya ditubuhkan di Kuala Lumpur pada 1959. Sejak itu, Institut Sains Matematik telah berkembang meliputi tiga bidang Matematik, iaitu Matematik Tulen, Matematik Gunaan dan Statistik. Institut ini menawarkan 6 program ijazah pertama. Selain dari itu, institut ini juga menawarkan pelbagai kursus servis matematik ke lain-lain fakulti termasuk ke Fakulti Kejuruteraan. Untuk sesi 2010/2011, Institut Sains Matematik menawarkan program-program ijazah pertama yang berikut: Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik) Ijazah Sarjana Muda Sains Komputeran dan Industri) (Matematik

KETUA: Profesor Dr. Ong Seng Huat, BSc, MSc, PhD TIMBALAN KETUA: Dr. Angelina Chin Yan Mui, BSc, MSc, PhD(Q'ld), Dr. Wan Ainun Mior Othman, BSc(UNCC), MSc(N Carolina State), PhD(USM)

UNIT MATEMATIK TULEN PENYELARAS: Dr. Chia Gek Ling, BSc, MSc, PhD, FTICA PROFESOR: Dr. Angelina Chin Yan Mui, BSc, MSc, PhD(Q'ld), Dr. Chia Gek Ling, BSc, MSc, PhD, FTICA Dr. Suzeini Abd Halim, BSc(NSW), PhD(Wales) Dr. Wong Peng Choon, BSc, MSc, PhD(NYU) PROFESOR MADYA: Dr. Chooi Wai Leong, BSc, MSc, PhD Dr. Deng Chai Ling, BSc, MSc, PhD Dr. Kon Song How, BSc, MSc, PhD PENSYARAH: En. Mohamad Bakri Zubir, BSc, MSc(Exeter) Dr. Ong Siew Hui, BSc, MSc, PhD Dr. Loo Tee How, BSc, MSc, PhD Dr. Oon Shea Ming, BSc, MSc, PhD(UHP) Dr. Wong Kok Bin, BSc, MSc, PhD (Pelawat) Dr. Siraj Uddin, MSc, PhD(Aligarh) FELO PENYELIDIK KANAN: Dr. Lim Ming Huat, BSc(Nan), PhD(BrCol)

Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik) Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Aktuari dan Kewangan) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) Sains dengan

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Matematik) Keempat-empat Program Ijazah Sarjana Muda Sains diadakan dengan tujuan memberikan peluang yang lebih luas kepada siswazah untuk mengkhusus dalam bidang matematik mengikut minat masing-masing. Di samping itu, Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Matematik) adalah program bagi membolehkan para graduan menambah serta memperkukuh pengetahuan matematik mereka sesuai untuk menjadi pendidik berijazah. Semua program ini akan membantu memenuhi kekosongan di sektor awam dan swasta yang memerlukan lebih banyak tenaga mahir dalam bidang sains dan teknologi seiring dengan hasrat Malaysia menjadi sebuah negara industri. KAKITANGAN Institut ini mempunyai kumpulan pensyarah yang berpengalaman dalam pengajaran. Mereka juga aktif dalam penyelidikan dan menerbitkan banyak hasil penulisan di dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Aktiviti penyelidikan meliputi suatu spektrum yang luas; dari yang abstrak kepada yang jelas penggunaannya dalam industri. Institut ini juga berusaha untuk mewujudkan hubungan yang rapat dengan industri dan institusi-institusi penyelidikan yang lain. Semua ini bagi memperkukuhkan kualiti pengajaran dan penyeliaan projek/tesis pelajar peringkat Sarjana Muda Sains, Sarjana Sains dan Kedoktoran.

UNIT MATEMATIK GUNAAN PENYELARAS: Dr. Noor Hasnah Moin, BSc, MSc(Sussex), PhD(Sheff) PROFESOR: Dr. Bernardine R. Wong Cheng Kiat, BSc, MSc,PhD, CPhys, MInstP Dr. Kurunathan Ratnavelu, BSc, MSc, PhD(Flinders), CPhys, MinstP, FASc PROFESOR MADYA: Dr. Mohd Omar, MSc(Hull), PhD(Exeter), BSc Dr. Nordin Haji Mohamad, BSc, MSc(Lond), PhD(City) Dr. Noor Hasnah Moin, BSc, MSc(Sussex), PhD(Sheff) Dr. Rio Hirowati Shariffudin, BSc, MSc(Lond), PhD(UKM), DIC Dr. Siti Aishah Hashim Ali, BSc(Virginia), MSc(Miami), PhD Dr. Wan Ainun Mior Othman, BSc(UNCC), MSc(N Carolina State), PhD(USM)

PENSYARAH: Dr. Amran Hussin, BSc, MSc (Soton), PhD (Soton) Pn. Che Wan Mariam Saad, BA(Chico), MSc(Irvine) En. Mohd Abu Omar Awang, BSc(Lond), MPhil(East Anglia), ARCS Dr. Mohd. Khanafiah Ismail, BSc, MSc(Brun), PhD(Dundee) Dr. Yap Yee Jiun, PhD(Brunel) Pn. Siti Suzlin Supadi, BSc, MSc En. Zailan Siri, BSc, MSc (Pelawat) Dr. Kumaresan Nallasamy, PhD(Gandhigam) UNIT STATISTIK PENYELARAS (B.Sc STATISTIK): Dr. Pooi Ah Hin, PhD(London), BSc, MSc

masing-masing dilengkapi dengan sebuah projektor LCD dan sebuah `visualizer'. Pelajarpelajar Tahap II dan III yang mengkhusus dalam program Institut ini diberi peluang untuk menggunakan kemudahan internet.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENYELARAS (B.Sc MATEMATIK AKTUARI DAN KEWANGAN) Dr. Pooi Ah Hin, PhD(London), BSc, MSc PROFESOR: Dr. Nor Aishah Hamzah, BSc(Southampton), MSc(Leeds), PhD(Bristol), DipEd(UKM), MIS(UK) Dr. Ong Seng Huat, BSc, MSc, PhD PROFESOR MADYA: En. Abdul Hadi Yaakub, BSc(Nevada), MSc(Illinois) Dr. Ibrahim Mohamed, BSc(Bristol), MSc(Reading), PhD (UITM). Dr. Omar Mohd. Rijal, BSc(Ulster), PhD(Glasgow) PENSYARAH: Dr. Rose Irnawaty Ibrahim, BSc , MSc (Herriot-Watt), PhD Pn. Wu Swee Leng, BSc, MSc Dr. Ng Kok Haur, BSc, MSc(UPM), PhD Dr. Adriana Irawati Nur Ibrahim, BSc, MSc, PhD Dr. Rossita Mohamad Yunus, BSc, MSc, PhD (Pelawat) Dr. Ahmed Ali Hassan, PhD(UKM) (Pelawat) Dr. Sushanta Kumar Batthacharjee, PhD(Sheffield) PENYELARAS (BSc. Ed (Matematik): Dr. Amran Hussin, BSc, MSc (Soton), PhD (Soton) KEMUDAHAN KOMPUTER Institut Sains Matematik pada masa ini mempunyai sebuah makmal komputer yang dilengkapi dengan 6 tablet PC, 10 laptop, 2 stesen kerja, 90 buah komputer meja Pentium IV, 3 pencetak laser, 1 pencetak warna, 4 pencetak matriks bintik tahan lasak, kesemuanya terjalin melalui suatu jaringan. Makmal itu juga mempunyai 5 projektor LCD, 1 `visualizer' dan 2 pengimbas. Makmal ini menggunakan perisian matematik seperti Matlab (dengan berbagai Toolbox), Mathematica v6, MathType v5.2, Minitab R14, Visual C++, S-PLUS v8, Scientific Word 5.5, PcTeX 32 dan MathCad v13. Di samping itu, 3 daripada dewan kuliah ISM Sila rujuk pada Jadual Program bagi kursus. IJAZAH LANJUTAN Di samping pengajaran dan penyeliaan pada peringkat ijazah sarjana muda, kakitangan Institut Sains Matematik juga menyelia projek-projek penyelidikan yang membawa kepada Ijazah Sarjana Sains dan Ijazah Kedoktoran dalam ketiga-tiga bidang matematik. Program bagi ijazah lanjutan di Institut Sains Matematik dikendalikan secara penyelidikan serta disertasi atau tesis. PELUANG PEKERJAAN Pembelajaran matematik dapat membantu meningkatkan kemahiran dalam penganalisaan dan penyelesaian masalah. Ia juga melatih minda untuk memanipulasi maklumat, membentuk idea yang tepat, rumit dan abstrak serta mengikuti hujah yang kompleks. Latihan untuk berfikir secara kuantitatif, logik dan analitik serta kemahiran dalam penyelesaian masalah akan terbukti bernilai dalam apa juga pilihan kerjaya seseorang. Oleh kerana penggunaan matematik terdapat dalam pelbagai usaha-ikhtiar manusia, peluang pekerjaan untuk seorang graduan matematik adalah luas dan tidak hanya tertumpu kepada pendidikan dan penyelidikan. Graduan-graduan matematik dari Institut ini telah memperolehi pekerjaan dalam sektor kewangan (misalnya bank, firma perakaunan, syarikat insuran), pengurusan, perniagaan, industri dan bidang pengkomputeran.

SINOPSIS KURSUS

SXEX1102 - STATISTIK (KURSUS FAKULTI) (3 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik T/S atau setaraf Pengenalan kepada pengajian statistik. Paparan dan organisasi data. Statistik perihalan. Sampel dan populasi. Sukatan lokasi dan serakan. Kemungkinan dan kebarangkalian. Petua-petua kebarangkalian. Taburan-taburan kebarangkalian: Binomial, Poisson dan normal. Taburan pensampelan. Teorem had memusat. Penganggaran, selang keyakinan dan ujian hipotesis bagi min dan kadaran. Pentadbiran statistik melibatkan dua populasi. Ujian hipotesis menggunakan taburan khi-kuasa dua. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3 Teks Rujukan: 1. S-Plus 2000 Guide to Statistics Volume 1, Mathsoft corporation. 2. Mann, Prem. S., (2003). Introductory Statistics, John Wiley & Sons. 3. Siegel, A.W., and Morgan, C.J., (1998). Statistics and Data Analysis, John Wiley & Sons. 4. Evans, J.R. and Olson, D.L. (2002) Statistics, Data Analysis and Decision Modeling and Student CD-ROM (2nd Edition). Prentice Hall SJEM1110 - MATEMATIK DASAR (4 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik T/S atau setaraf Mantik permulaan. Penyataan matematik. Pengkuantiti. Petua pentaabiran. Induksi matematik, teorem binomial. Set, hasil darab Cartesan, hubungan kesetaraan, fungsi, bijeksi, fungsi songsangan. Integer, nombor nisbah, nombor nyata. Nombor kompleks. Teorem DeMoivre dan punca kesean. Polinomail dan persamaan. Teorem baki, teorem asasi algebra, punca konjugat. Sistem persamaan linear, penurunan baris, bentuk eselon. Operasi matriks, sifat-sifat algebra matriks, songsangan, matriks permulaan, ketakbersandaran linear dan system linear homogen, bentuk khas matriks. Penentu, kembangan kofaktor, sifat-sifat penentu, petua Cramer, nilai eigen, vektor eigen, dan pempepenjuruan.

Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris

40% 60%

Kemahiran Insaniah:

CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Gilbert, Will J., Vanstone, Scott A. (2005). Introduction to Mathematical Thinking: Algebra and Number Systems, Pearson Prentice Hall Inc. 2. Douglas E. Ensly, J. Winston Crawley, (2006). Discrete Mathematics. John Wiley and Sons. 3. Devlin, K. (1992). Sets, Functions and Logic, nd Chapman & Hall (2 edition). 4. Anton, H., Rorres, C. (2005). Elementary Linear Algebra with Applications, Wiley High Education Inc (9th edition). 5. Larson R. and Falvo D.(2010 Elementary Linear Algebra. Brooks/Cole Cengage th learning (6 edition). SJEM1111 ­ KALKULUS I (4 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik T/S atau setaraf Nombor nyata dan garis nyata. Ketaksamaan dan nilai mutlak. Fungsi dan graf. Kombinasi fungsi. Had: secara intuitif, hukum had, had satu belah, had melibatkan ketakterhinggaan, takrif epsilondelta bagi had. Keselanjaran. Terbitan: garis tangen dan takrif terbitan. Petua-petua pembezaan termasuk petua rantai dan pembezaan tersirat. Teorem Rolle, Teorem Nilai Min. Maksimum dan minimum, kecekungan dan titik lengkokbalas, lakaran graf. Bentuk tak tentu dan Petua L'Hospital. Kamiran tentu dan taktentu. Teorem asasi kalkulus dan pembezaan kamiran. Kaedah kamiran. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2, LL1

30% 70%

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Weir, Maurice D., Joel Hass & Giordano, Frank R. (2005) Thomas' Calculus, Pearson Education, Inc (11th edition). 2. Stewart, J (2003). Calculus, Brooks and Cole, (5th. Edition). 3. Adams, Robert A. (2006). Calculus: A complete course, Pearson Education. 4. Anton, H., Bivens, I. & Davis, S. (2002) Calculus, John Wiley & Sons, (7th edition). 5. Smith, R.T., Minton, R.B., (2002). Calculus, McGraw Hill, (2nd edition) . SJEM1130 - PENGANTAR KOMPUTERAN (3 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik T/S atau setaraf MATLAB ­ Persekitaran Matlab, menginput matriks, pemalar dan pembolehubah, operasi, fungsi built-in, output berformat, plot graf, ungkapan dan data mantik, cabang dan gelung, skrip, fungsi takrifan pengguna. Excel ­ asas spreadsheet, memasukan labels, nombor dan rumus, pengalamat mutlak dan relatif, fungsi Excel. Plot graf, penggunaan solver. Menyelesai persamaan tak linear, sistem persamaan linear. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris / Bahasa Malaysia Kemahiran Insaniah: CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Matlab Programming for Engineers by Stephen J.Chapman, Thomson, 2004. 2. Introduction to Engineering Programming: In C, Matlab and Java, by Mark Austin and David Chancogne, Wiley, 1999. 3. Mastering MATLAB 7 by Duane Hanselman and Bruce Littlefield, Pearson Education; 2005. 4. Excel for Engineers and Scientists by S. C. Bloch and Sylvan Charles Bloch, John Wiley & Sons 2003 5. Excel for Scientists and Engineers: Numerical Methods by E. Joseph Billo, Wiley-Interscience; 2007

SJEM1211 - KALKULUS II (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1111 Lulus sekurangkurangnya dengan Gred C Fungsi transcendental, songsang dan terbitannya, fungsi exponent, logarimik dan fungsi hiberbolik, songsang fungsi hiberbolik, pecahan separa dan penggantian fungsi trigo, kamiran tak wajar, siri, siri taylor and maclaurin, siri kuasa. Vektor, garis dan satah. Bahagian konik, kordinat kutub. Silinder dan permukaan kuadratik, fungsi dua pembolehubah dan graf serta peringkat satah lengkung. Had dan keselanjaran fungsi dua pembolehubah. Kordinat silinder dan sfera, fungsi vektor dan lengkung ruang, trajektori. Pembezaan dan kamiran fungsi vektor. Aplikasi. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Weir, M.D., Hass, J. & Giordano, F.R., (2005). Thomas's Calculus. Pearson Addison-Wesley (11th ed). 2. Smith, R.T. & Minton, R.B. (2005). Calculus, McGraw-Hill, (2nd ed). 3. Thomas, G. B. & Finney, R.L. (1996). Calculus and Analytic Geometry. Addison-Wesley Publ. Co. (9th ed) 4. Repka, J. (1994). Calculus with Analytic Geometry, Wm. C. Brown Publ. Co. 5. Ellis, R. & Gullick, D. (1994). Calculus with Analytic Geometry. Harcourt Brace & Co. th (5 ed) SJEM1230 ­ KAEDAH MATEMATIK I (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1111 Lulus sekurangkurangnya dengan Gred C Kaedah Matematik: Aritmetik titik apungan, Teorem Taylor. Punca persamaan tak linear. Interpolasi. Kamiran berangka. Persamaan Pembezaan Biasa(ODE): Persamaan pembezaan peringkat pertama: Takrif, konsep penyelesaian, selang sah penyelesaian. Penyelesaian bagi persamaan boleh pisah, persamaan linear, Bernoulli, persamaan tepat dan tak tepat, homogen dan persamaan dengan pekali linear. Penerapan: Masalah pencampuran dan mekanik permulaan. Persamaan pembezaan linear peringkat kedua: Takrif, konsep penyelesaian, kuantiti Wronskian, penyelesaian bagi persamaan homogen dan tak homogen dengan pekali malar.

40% 60%

50% 50%

Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL1

50% 50%

Teks Rujukan: 1. Hogg, R.V. & Tani,s E.A. (2005).Probability & th Statistics Inference,Prentice Hall (7 ed). 2. Hogg, R.V. & Craig, T.C. Introduction to th Mathematical Statistics, Prentice Hall (5 ed). 3. Larson, H.J. (1982) Introduction to Probability rd Theory & Statistical Inference, Wiley ( 3 ed).

Teks Rujukan: 1. Friedman F. L. and Koffman, Elliot B. (1997) Problem solving, Abstraction and Design Using C++ Addison-Wesley 2. Computer Science- A Structured Programming Approach using C- Third Edition Thomson 3. Landau (Princeton Press) Rubin H. (2008) A Survey of Computational Physics : Introductory Computational Science. 4. Press, W. H. (2007). Numerical Recipes 5. Kincaid David R. and Ward Cheney, E. (2002) Numerical Analysis: Mathematics of Scientific rd Computing, (3 Edition).

SJEM2210 - KALKULUS LANJUTAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1111 Lulus sekurangkurangnya dengan Gred C Terbitan separa. Keterbezaan dan keselanjaran. Kelinearan dan pembeza. Petua Rantai. Terbitan separa dengan penyekatan pembolehubah. Terbitan berarah. Gradien, capahan dan kurl. Satah tangent. Teorem Taylor. Masalah ekstremum fungsi dua pembolehubah. Pendarab Lagrange. Kamiran ganda dua, kamiran terlelar dan Teorem Fubini. Kegunaan mengira luas dan isipadu. Kamiran ganda dua dalam bentuk kutub. Kamiran trirangkap, kamiran terlelar. Isipadu dan jisim. Kamiran trirangkap dalam koordinat silinder dan sfera. Penggantian bagi kamiran berganda. Jacobian. Fungsi, fungsi bijektif, fungsi songsang. Set terhingga dan tak terhingga, set terbilangkan dan tak terbilangkan. Sistem nombor nyata. Batas, supremum dan infimum. Sifat Archimedes. Nombor nisbah dan tak nisbah. Sifat nombor nyata. Jujukan nombor nyata, pertumpuan. Teorem had. Jujukan berekanada. Jujukan Cauchy dan subjujukan. Set terbuka dan tertutup, titik tumpukan. Had fungsi. Keselanjaran fungsi. Hasil-hasil penting fungsi selanjar. Mode Penilaian: Ujian/Penilaian Berterusan: Peperiksaan Semester: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Thomas, G.B. & others, (2007). Thomas' Calculus, Pearson/Addison-Wesley (11th Edition). 2. Stewart, J. (2008). Brooks/Cole Publishing Co. (ITP), Calculus (6th Edition). 3. Anton, H., Bevins, I. & Davis, S. (2005). John Wiley & Sons, Calculus, (8th ed) . 4. Kosmala, W. (2004). A Friendly Introduction to nd Analysis, Pearson (2 Edition).

SJEM1250 - KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK I (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1111 Lulus sekurangkurangnya dengan Gred C Aksiom kebarangkalian, teknik menghitung, kebarangkalian bersyarat, peristiwa tak bersandar, Teorem Bayes. Pembolehubah rawak diskrit, jangkaan matematik. Taburan diskrit: seragam, hipergeometrik,Bernoulli, binomial, geometri, binomial negatif dan Poisson. Fungsi penjana momen, Pembolehubah rawak selanjar dan jangkaan matematiknya. Taburan selanjar: seragam, eksponen, gamma, khi kuasa dua dan normal. Taburan bagi fungsi pembolehubah rawak. Teori taburan pensampelan: Pembolehubahpembolehubah rawak tak bersandar. Taburan bagi jumlah pembolehubah-pembolehubah rawak. Fungsi rawak berkaitan dengan taburan normal. Teorem had memusat, penghampiran kepada taburan diskrit. Fungsi penjana momen penghad. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL2, EM2

40% 60%

40% 60%

SJEM2211 - ALGEBRA LINEAR (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Lulus sekurangkurangnya dengan Gred C Ruang vektor dan subruang, asas dan dimensi, ruang baris dan ruang turus, julat dan ruang nol. Transformasi linear dan perwakilan matriks. Pangkat dan kenolan. Komposisi dan isomorfit. Nilai eigen dan vektor eigen. Pempepenjuruan. Teorem Cayley-Hamilton dan penggunaanpenggunaannya. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Anton, H. (2004). Elementary Linear Algebra, th John Wiley and Sons Inc (9 Edition) . 2. Johnson, L.W., Riess, R.D. & Arnold, J.T. (2002). Introduction to Linear Algebra, th Addison-Wesley Publication Co (5 Edition). 3. Lay, D.C. (2000). Linear Algebra and its application, Addison-Wesley Publication Co. nd (2 Edition). 4. J.H Kwak & S.P Hong (2004) Linear Algebra, nd Brikhauser (2 Edition). 5. Cheney, W. & Kincaid, D. (2008) Linear Algebra: Theory and Applications, Jones and Bartlett Publishers.

Teks Rujukan: 1. Chen, C.C. & Koh, K.M. (1992). Principles and Techniques in Combinatorics, World Scientific. 2. Lipschutz, S. & Lipson, M.L. (1992). Discrete Mathematics (2000 Solved Problems), Schaum"s Solved Problems Series, McGrawHill Book Co. 3. Rouse, W.W. & Coxeter, H.S.M. (1974). Mathematical Recreations and Essays, Univ. of Toronto Press (12th ed). SJEM2213 - ALGEBRA I (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Kumpulan dan subkumpulan. Peringkat bagi unsur. Teorem Lagrange. Subkumpulan normal dan kumpulan faktor. Homomorfisma dan isomorfisma, Gelanggang, domain integral dan medan. Subgelanggang dan submedan. Unggulan dan gelanggang hasilbahagi. Gelanggang polinomial. Algoritma pembahagi dan agoritma Euclid dalam gelanggang polinomial. Teorem pemfaktorian unik. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Durbin, J.R. (2004). Modern Algebra, An th Introduction, John Wiley 5 edition. 2. Fraleigh, J.B. (2002). A First Course in th Abstract Algebra, 7 edition Addison Wesley th (7 edition). 3. Gilbert, W.J, (2002). "Modern Algebra with Applications", New edition. Wiley-Interscience.

40% 60%

40% 60%

SJEM2212 ­ PENGANTAR KOMBINATORIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Hubungan bertertib dan kesetaraan, teorem binomial dan multinomial, hubungan jadi semula, prinsip rangkuman dan eksklusi, segiempat sama Latin, segiempat sama ajaib, sifat-sifat asas bagi graf, litar dan kitar dalam graf, pokok dan kegunaannya. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: 30% Peperiksaan Akhir: 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT2, LL1

SJEM2214 - PENGANTAR ANALISIS (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1211 Siri takterhingga, penumpuan siri. Ujian penumpuan. Penumpuan mutlak dan bersyarat. Penyusunan semula siri. Topologi garis nyata. Sifat fungsi selanjar. Selanjar secara seragam. Terbitan fungsi. Sifat fungsi boleh beza. Teorem Nilai Min. Terbitan peringkat lebih tinggi. Aturan L'Hospital. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL1

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Kosmala, W. (2004). A Friendly Introduction to Analysis, Pearson (2nd ed). 2. Gaughan, E. (1998). Intoduction to Analysis. Brooks/Cole Publishing Co (5th ed). 3. Haggarty, R. (1993). Fundamentals of Mathematical Analisis. Addison-Wesley Publ. Co. (2nd ed). 4. Rosihan Mohamed Ali & Ong Boon Hua( 1999). Pengantar Analisis, Penerbit Universiti Sains Malaysia 5. Pownall M.W. (1994). Real Analysis: A First Course with Foundations, Wm. C. Brown Publ. Co. 6. Bartle R.G. & Sherbert,D.R. (1992). Introduction to Real Analysis John Wiley & Sons Inc (2nd ed).

SJEM2230 - KAEDAH MATEMATIK II (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1230 (lulus sekurangkurangnya dengan Gred C) Kaedah berangka bagi pembezaan dan kamiran. Sistem persamaan linear. Persamaan pembezaan biasa. Penyelesaian siri persamaan pembezaan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Mathematical Elements for Computer nd Graphics, 2 Ed., D.F. Rogers & J.A. Adams, McGraw Hill International Editions, 1990 2. Computer Graphics, Donald Hearn, M. Pauline Baker, Prentice Hall, 1994 nd 3. Computer Graphics Using Open GL, 2 Ed., F. S. Hill, Jr, Prentice Hall, 2001 4. Computer Graphics, Schaum's Outlines Series nd 5. OpenGL SUPER BIBLE (2 Ed), Richard S. Wright, Jr., Michael Sweet, Waite Group Press, 2000D.G. Zill & M.R. Cullen, Differential Equations with Boundary-Value Problems, 7th Edition, Brooks/Cole, 2005

40% 60%

SJEM2215 ­ PEMBOLEHUBAH KOMPLEKS (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1211 Sistem nombor kompleks. Fungsi kompleks, had, keselanjaran kebolehbezaan dan fungsi analisis. Persamaan Cauchy-Riemann, fungsi harmonik. Pemetaan dan ciri-ciri lain fungsi permulaan kompleks. Pengamiran kompleks. Teorem dan Rumus Kamiran Cauchy. Jujukan dan siri fungsi kompleks. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Churchill, R.V. & Brown, J.W. (2003). Complex Variables and Applications, McGrawHill Book Co (7th ed). 2. Mathews John H. and Howell, Russell W. (2006).Complex Analysis: for Mathematics th and Engineering,.Jones & Bartlett Pub.Inc. (5 ed). 3. Nguyen Huu Bong, (1994). Analisis Kompleks dan Penerapan, Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Howie, John M.( 2007). Complex Analysis. rd Springer, (3 ed).

40% 60%

SJEM2231 - PENGATURCARAAN BERSTRUKTUR (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1111 (lulus kurangnya dengan Gred C)

sekurang-

Algoritma: Pengaturcaraan berstruktur - jujukan, mengambil keputusan dan gelung. Rekaan "objectoriented". Pengaturcaraan C++: jenis data asas ­ int, double, char. Operator C++. Direktif pra-prosesan. Fungsi terkandung. Fungsi ditakrif oleh pengguna ­ "pass by value, pass by reference". Tatasusunan dalan 1- dan 2-dimensi. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, TS2, LL2

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Programming with C++(2nd Ed.), John R. Hubbard, McGraw-Hill, (2000). 2. C++ program design: an introduction to programming and objectoriented design (3rd Ed.), James P. Cohoon and Jack W. Davidson, McGraw-Hill, (2002). 3. C++ How to program (4th Ed.), Harvey Deitel and Paul Deitel, Pearson, (2003). 4. Problem Solving, abstraction and design using C++ (3rd Ed.), Frank L. Friedman and Elliot B. Koffman, Addison-Wesley, (2000). 5. Numerical Recipes in C++: The art of scientific computing, William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling and Brian P. Flannery, Cambridge U. P., (2002). 6. A Survey of Computational Physics: Introductory Computational Science. Rubin H. Landau (Princeton Press) (2008). 7. Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, 3rd Edition David R. Kincaid and E. Ward Cheney (2002). SJEM2232 - VEKTOR DAN MEKANIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1211 (lulus sekurangkurangnya dengan Gred C) Pengenalan kepada Vektor. Hasildarab bintik dan silang. Pembezaan Vektor (biasa dan separa) ­ ruang, lengkuk, tangent. Kedudukan, halaju dan pecutan. Medan skalar ­ gradien. Medan vektor ­ pencapahan dan keikalan. Sistem koordinat polar, silinder dan spera. Pengenal kepda Mekanik. Rangka rujukan inertia (inertial reference frame). Hukum pergerakan Newton. Pergerakan zarah dalam 1-, 2- dan 3dimensi, Daya memusat. Konsep kerja dan tenaga. Hukum Konservasi (keabadian). Hukum Harmonik Mudah. Rangka rujukan tak-inertia (non-inertial reference frames). Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL1 Teks Rujukan: 1. Engineering Mathematics (5th ed), KA Stroud & D Booth, Palgrave, (2001). 2. Advanced Engineering Mathematics (8th ed), Erwin Kreszig, Wiley, (1998). 3. Modern Engineering Mathematics (2nd ed), Glyn James, Addison-Wesley, (1996). 4. Analytical Mechanics (7th ed), Fowles G.R. & Cassiday G.L (2005), Thomson Publishing. 5. Classical Mechanics, Chow T.L., John Wiley & Sons, (1995).

6.

7.

An Introduction to Mechanics, Daniel Kleppner and Robert J.Kolenkow, McGraw-Hill International Edition. Theoretical Mechanics, Schaum's Series, M.R.Spiegel, (1983).

SJEM2233 - ASAS PENYELIDIKAN OPERASI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Pengenalan kepada masalah dalam Penyelidikan Operasi: permodelan matematik dan contoh. Pengaturcaraan Linear, Masalah Pengangkutan, Umpukan. Pengaturcaraan Integer, Teori Permainan, Aliran Rangkaian dan Pengaturcaraan Dinamik. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. H.A. Taha, Introduction to Operational Research, John Wiley. 2. W.L. Winston (1994), Operational Research: Applications and Algorithm, Duxbury Press. 3. F.S. Hillier and G.J. Lieberman (2005), McGraw-Hill International Edition,(Eight Edition) 4. B. van der Veen (1967), Introduction to the Theory of Operational Research, CleaverHume P. London. SJEM2234 ­ TRANFORMASI DAN PERSAMAAN PEMBEZAAN SEPARA (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2230 Jelmaan Laplace dan jelmaan Fourier. Siri Fourier. Persamaan pembezaan separa. Mode Penilaian: Ujian/Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, LL1

40% 60%

40% 60%

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Zill D.G. & Cullen M.R., Differential Equations with Boundary-Value Problems, 7th Edition, Brooks/Cole, 2005 2. Kreyzig E. (2006), Advanced Engineering Mathematics, 9th Edition, John Wiley & Sons. 3. Butkov E. (1966), Mathematical Physics, Addison-Wesley 4. Nagle R.K. & Saff E.B. (1996), Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems, 2nd Edition, Addison-Wesley. 5. Boyce W.E. & DiPrima R.C. (2005), Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 8th Edition, John Wiley & Sons. SJEM2250 - KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK II (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1250 (lulus sekurangkurangnya dengan Gred C) Pemboleh ubah rawak berdimensi dua atau lebih. Taburan trinomial dan taburan multinomial. Pekali korelasi. Taburan bersyarat, min dan varians. Taburan normal bivariat. Penjelmaan pemboleh ubah rawak: taburan t dan F, dan taburan statistik tertib. Penganggar saksama. Kaedah momen. Kaedah kebolehjadian maksimum. Anggaran selang untuk min, varians, beza antara dua min dari taburan normal, kadar, beza antara dua kadar dari taburan binomial. Ujian hipotesis untuk min, kadar dan varians bagi satu populasi. Kuasa ujian dan saiz sampel. Menguji kesaksamaan min dan varians antara dua taburan normal. Ujian kebagusan penyuaian, khasnya ujian Khi-kuasa dua; jadual kontingensi. Taburan asimptot untuk anggaran kebolehjadian maksimum. Ketaksamaan Rao-Cramer. Ketaksamaan Chebyschev. Penumpuan dalam kebarangkalian dan taburan. Rantau genting terbaik. Ujian nisbah kebolehjadian. Mode Penilaian: Ujian/Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. R.V. Hogg & E.A. Tanis (2005), Probability th and Statistical Inference, 7 ed., Prentice Hall. 2. R.V. Hogg & T.C. Craig (1995), Introduction to th Mathematical Statistics, 5 ed., Prentice-Hall. 3. N. Mukhopadhyay (2002), Probability and Statistical Inference, Marcel Dekker.

SJEM2251 STATISTIK LANJUTAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250

MATEMATIK

Statistik cukup dan lengkap. Penganggar saksama dengan varians minimum. Statistik cukup dan penganggar terbaik. Taburan bentuk kuadratik tertentu. Analisis varians satu faktor dan dua faktor. Teori regresi ringkas dan pentaabiran parameter. Regresi berganda dan persamaan normal. Analisis korelasi mengenai taburan normal bivariat. Ujian nisbah kebarangkalian berjujukan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, TS2, LL2 Teks Rujukan: 1. R. V. Hogg & A. T. Craig (1995) Introduction to Mathematical Statistics, 5th ed., Wiley. 2. R. V. Hogg & E. A. Tanis (2005) Probability and Statistical Inference, 7th ed, Prentice-Hall. 3. A. M. Mood, F. A. Graybill & D. C. Boes, Introduction to the theory of Statistics, 3rd ed., Mcgraw-Hill. SJEM2252 - PROSES STOKASTIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Takrif dan contoh-contoh proses stokastik. Pengenalan perjalanan rawak mudah. Rantai Markov bermasa diskrit. Kebarangkalian peralihan. Sifat kelas. Sifat fana dan jadi-semula. Kebarangkalian menyerap. Taburan pegun dan kebarangkalian menghad. Mode Penilaian Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3 Teks Rujukan: Lefebvre, M. (2007) Applied stochastic processes. Springer. 2. Ross, S. M. (2007) Introduction to probability models, 9th edition. Academic Press. 3. Chung, K. L. and Farid Aitsahlia (2003) Elementary probability theory with stochastic processes and an introduction to mathematical finance, 4th edition. Springer 4. Jones, P. W. (2001). Stochastic processes: An introduction. Arnold.

40% 60%

40% 60%

40% 60%

1.

SJEM2253 ­ STATISTIK TAK BERPARAMETER (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1250 Hipotesisi statistik, ujian binomial, ujian larian, ujian tanda, jadual kontingensi, ujian median, ujian kebagusan penyesusaian. Beberapa kaedah melibatkan pangkat. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, TS1, LL2, EM2 Teks Rujukan: 1. Daniel W.W. (1990), Applied Nonparametric Statistics, 2nd ed PWS-Kent. 2. Gibbons J.D. (1985), Nonparametric methods for Quantitative Analysis American Science Press,Columbus. 3. Conover W.J. (1980), Practical NonParametric Statistics, Wiley. SJEM2254 ­ ANALISIS REGRESI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1250 Regresi Linear Mudah; Anggaran, Ujian Hipotesis, ANOVA, Selang keyakinan, Korelasi, Analisis reja, Ramalan. Kekurangan Model: Diagnostik, Varians tak malar, Hubungan tak-linear, Andaian taburan, Pencilan, Penjelmaan. Topik Pilihan dari teori matriks dan Teori Normal Multivariat. Pengenalan kepada Regresi Linear Berganda. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, LL2, EM1 Teks Rujukan: 1. Weisberg S. (1985), Applied Linear nd Regerssion, 2 ed., Wiley. 2. Bowerman B. L. & O'Connel R.T. (1990), nd Linear Statistical Models, 2 ed., PWS-Kent. 3. Myers, R.H. & Miltors J.S. (1991), A First Couse in the Theory of Linear Statistical Models, PWS-Kent. 4. Montgomery, D.C., Peck, E. A. (1992), Introduction to linear regression analysis, Wiley. 5. J.S. Milton, J.C. Arnold (2004) Introduction to Probability and Statistics, McGrawHill

SJEM2255 ­ ANALISIS DATA I (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1250 Analisis statistik bagi min, varians, bilangan dan nisbah: Pengujian hipotesis, selang keyakinan dan pengujian ketakbersandaran Analisis statistik untuk regresi dan korelasi: data selanjar, linear mudah dan berganda Ujian statistik: Ujian kebagusan penyuaian, ANOVA dan ujian tak berparameter. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3 Teks Rujukan: 1. S-Plus 2000 Guide to Statistics Volume 1, Mathsoft corporation. 2. Mann, Prem. S., (2003). Introductory Statistics, John Wiley & Sons. 3. Siegel, A.W., and Morgan, C.J., (1998). Statistics and Data Analysis, John Wiley & Sons. 4. Evans, J.R. and Olson, D.L. (2002) Statistics, Data Analysis and Decision Modeling and Student CD-ROM (2nd Edition). Prentice Hall

40% 60%

50% 50%

SJEM2280 - APRESIASI MATEMATIK (2 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1211 (lulus sekurangkurangnya dengan Gred C) Pelajar akan dibahagikan dalam kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi 2 tugasan matematik untuk dilaksanakan. Tugasan yang diberi adalah dari pelbagai topik yang dipilih dari: algebra, geometri, kombinatorik, matematik gunaan dan komputeran, kebarangkalian dan statistik, sains dan teknologi, matematik dan masyarakat, sains pengurusan, matematik kewangan, sains aktuari, sejarah dan falsafah. Pelajar secara berkumpulan perlu menggunakan elemen matematik untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Dalam melaksanakan tugasan ini, pelajar perlu membuat kajian literatur, mendapatkan latar belakang masalah disamping meninjau masalah penyelidikan asas. Semasa perbincangan berpandu, pelajar perlu membuat kritikan, menganalisa, memberi hujah secara lojik dan mendeduksikan dapatan. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan serta menyiapkan laporan bagi setiap tugasan yang diberi.

40% 60%

Mode Penilaian: Penglibatan dalam perbincangan, Komunikasi & Pembentangan: Penilaian rakan sepasukan: Kerja berpasukan dan etika: Laporan projek: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4, TS3, LL2, EM2, LS2

25% 10% 15% 50%

Teks Rujukan: 1. Ryan P.J (1986), Euclidean and nonEuclidean geometry, Cambridge Univ. Press. 2. Kumaresan S. (2005), An expedition to geometry, Hindustan Book Agency. 3. Cederberg J.N. (2004), A course in modern geometries, 2nd ed., Springer. SJEM2430 SISTEM PEMBEZAAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2230 PERSAMAAN

SJEM2416 - TEORI PERSAMAAN PEMBEZAAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1230 dan SJEM2211 Teorem kewujudan dan keunikan. Penyelesaian bagi sistem persamaan pembezaan linear dengan pekali malar. Sistem berautonomi linear dan hampiran linear dengan dimensi dua, jenis titik genting, kestabilan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: 40% Peperiksaan Akhir: 60% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT5, LL1 Teks Rujukan:

Sistem persamaan pembezaan linear homogen peringkat pertama dengan pekali pemalar. Sistem persamaan pembezaan linear tak homogen. Sistem autonomi linear dan hampir linear, dan kestabilan. Kaedah Liapunov. Penggunaan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4, CT5, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems (8th ed.), William E. Boyce & Richard C. Prima, Wiley (2005) 2. Differential Equations with Boundary Value Problems ( 8th ed.), Dennis G. Zill & Michael R. Cullen, Brooks/Cole (2007) 3. Fundamentals of Differential Equations and Boundary value Problems ( 4 th ed.), Kent nagle R. & Edward B. Saff, Addison-Wesley (2004) SJEM2431 - MATEMATIK PENGURUSAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1111 Fungsi pengeluaran. Teori dan konsep. Model pulang modal. Keuntungan maksimum bagi pasaran monopoli dan oligopoly. Model inventori. Model EOQ, titik pesanan semula, kadar input finite, mode4l kekurangan dan kuantiti diskaun. Model berkebarangkalian, stok selamat dan tahap kecekapan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, LL1

40% 60%

1. Zill D.G. & Cullen M.R. (2009), Differential

Equations with Boundary-value Problems, 7 ed., Thomson 2. Simmons G.F. (1991), Differential Equations with Applications and Historical Notes, 2nd ed., McGraw-Hill 3. Edwards H. & Penney D. (2008), Differential th Equations Computing and Modeling, 4 ed., Prentice Hall. SJEM2417 - GEOMETRI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Geometri Euklidan, kekongruenan, keselarian, keserupaan, isometri, geometri insidens untuk sfera, gerakan dalam sfera. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL1

th

40% 60%

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Baldani, J. (1996), Mathematical Economics, The Dryden Press. 2. Davies, K.R., McKeown, P.G. & Rakas, T.R. (1986), Management Science : An Introduction, Kent Publishing Company. 3. Winston, W.L. (1994), Operations Research: applications and algorithms, 3rd ed., Duxbury Press. 4. Hillier, Frederick S. (1995), Introductory to Operations Research, 6th edition, New York, McGraw-Hill. 5. Taha, Hamdy A(2007)., Operations Research: th An Introduction, 8 ,New York, Mcmillan. 6. Waters C.D.J. (2003), Inventory Control and Management, University of Calgary, Canada. SJEM2432 - TEKNIK PENGOPTIMUMAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2210 Pengoptimunan tak berkekangan, syarat-syarat perlu dan cukup bagi suatu titik ekstremum, pengoptimunan berkekangan. Jenis kekangan. Pelbagai teknik khas untuk menyelesaikan masalah-masalahtak linear. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, LL1 Teks Rujukan:

Teks Rujukan: 1. Mathematical Elements for Computer nd Graphics, 2 Ed., Rogers D.F. & Adams J.A. (1990), McGraw Hill International Editions. 2. Computer Graphics, Donald Hearn, Pauline Baker M. (1994), Prentice Hall. nd 3. Computer Graphics Using Open GL, 2 Ed., F. S. Hill (2001), Prentice Hall. 4. Computer Graphics, Schaum's Outlines Series. nd 5. OpenGL SUPER BIBLE (2 Ed), Richard S. Wright, Michael Sweet Jr., Waite Group Press, 2000D.G. Zill & Cullen M.R. (2005), Differential Equations with Boundary-Value Problems, 7th Edition, Brooks/Cole.

SJEM3190 - LATIHAN INDUSTRI (4 KREDIT)

Calon perlu bekerja selama 8 minggu dalam syarikat terpilih.

Mode Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4, CT3, TS2, LL2, EM2, LS3 Teks Rujukan: Universiti Malaya Guidebook untuk Latihan Industri SJEM3380 - PROJEK SAINS MATEMATIK (4 KREDIT) 100%

40% 60%

http://www.geocities.com/riorhs

SJEM2433 ­ KOMPUTER GRAFIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1130 atau SJEM2231 Pengenalan kepada Pengkompil C++ dan OpenGL. Geometri koordinat satah. Transformasi koordinat. Interpolasi polinomial. Keselanjaran. Reka bentuk lengkung dan permukaan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, TS1, LL1

Tertakluk kepada pensyarah berkenaan.

Mode Penilaian: Penilaian Berterusan: Kemahiran Insaniah: CS4, CT4, TS1, LL2 SJEM3411 - TEORI GRAF (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2212 Teori graf dan penggunaannya. Topik-topik akan dipilih daripada yang berikut : Graf Euleran, pokok, graf satahan, pewarnaan graf dan polinomial kromat, graf Hamiltonan, teori pemadanan, graf berarah dan masalah lintasan terpendik, teori aliran. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2, LL1 100%

40% 60%

30% 70%

Teks Rujukan: 1. Chartrand, G & Zhang, P. (2005), Introduction to graph theory, McGraw-Hill. 2. Chartrand, G & Lesniak, L. (1996), Graphs and Digraphs,. Chapman and Hall, New York rd (3 ed.). 3. Wilson, R. J. & Watkins, J.L. (1990), Graphs ­ An Introductory Approach, John Wiley & Sons, SJEM3412 - MATEMATIK BERKOMBINATORIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2212 Teori pembilangan: Topik-topik akan dipilih dari: Pilihatur dan gabungan, nombor pembilangan lanjutan, fungsi penjana, prinsip rangkuman dan ekslusi dan lain-lain. Rekabentuk berkombinatorik: Topik-topik akan dipilih dari: Rekabentuk blok, rekabentuk blok tak lengkap seimbang, sistem trirangkap Steiner, matriks Hadamard, prinsip "pigeonhole" dan teori graf Ramsey. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL1 Teks Rujukan: 1. Brualdi, R. A. (1977), Introductory Combinatorics, North Holland Publ. Co. 2. Chen, C. C. & Koh, K. M. (1992), Principles and Techniques in Combinatorics, World Scientific. 3. Liu, C. L. (1968), Introduction to Combinatorial Mathematics, Computer Science Series, McGraw Hill Book Co. 4. Street, A. P. and Wallis, W. D. (1997), Combinatorial Theory: An Introduction, The Charles Babbage Research Center, Manitoba, Canada. 5. Tucker, A. (1980), Applied Combinatorics, John Wiley and Sons, New York. SJEM3413 ­ TEORI NOMBOR (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Nombor perdana. Algoritma pembahagian dan teorem pemfaktoran unik bagi integer. Persamaan Diophantus linear. Teori kekongruenan dan penyelesaian kekongruenan. Teorem baki Cina. Enkripsi RSA Kesalingan reja kuadratik dan simbol Legendre. Fungsi aritmetik. Punca primitif. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir:

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT5, LL1 Teks Rujukan: 1. Burton, D.M. (2007), Elementary Number th Theory, McGraw Hill Publ. Co. (6 ed.). 2. Rosen, K. H. (2005), Elementary Number Theory and Its Applications, Pearson Addison th Wesley (5 ed.). SJEM3414 - ALGEBRA LINEAR LANJUTAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2211 Ruang hasil darab terkedalam, proses pengortogonan Gram-Schmidt, pelengkap ortogon. Pengoerasi ortogon, pengoperasi unitari, pengoperasi swadampingan, pengoperasi tentu positif. Ruang dual, bentuk bilinear. Pempepenjuruan bentuk bilinear simetri, bentuk simetri nyata. Teorem penyegitigaan, teorem penghuraian primer, bentuk kanonik Jordan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL1 Teks Rujukan: 1. Kenneth Hoffman, Ray Kunze (1971), Linear Algebra, Pearson Prentice Hall, Inc. 2. Jin Ho Kwak, Sungpyo Hong (2004), Linear nd Algebra, Brikhauser,. (2 ed.). 3. Harvey E. Rose (2002), Linear Algebra : A Pure Mathematical Approach, Birkhauser Verlag. 4. Vivek Sahai, Vikas Bist (2002), Linear Algebra, Alpha Science International Ltd. 5. Stephen H.Friedberg, Arnold J. Insel & Lawrence E.Spence (2003) Linear Algebra, th Pearson Education International (4 Edition). SJEM3415 ­ TEORI MATRIKS (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2211 Pangkat dan kenolan bagi matriks. Ruang hasildarab terkedalam, proses Gram-Schmidt, kuasadua terkecil, matriks ortogon.Pempepenjuruan bagi matriks simetri, bentuk kuadratik, matriks semitentu positif.Prinsip Rayleigh.Penhuraian nilai singular.Songsangan teritlak dan sistem linear,songsangan MoorePenrose. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir:

30% 70%

30% 70%

40% 60%

30% 70%

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Howard Anton & Robert C. Busby (2002), Contemporary Linear Algebra, Wiley Publishers. 2. Horn, R. A. & Johnson, C. R. (1985), Matrix Analysis, Cambridge University Press. 3. Noble, B. & Daniel, I. W. (1988), Applied Linear Algebra and Its Applications, rd Prentice Hall (3 ed.). 4. Searle, S. R. (1982), Matrix Algebra Useful for Statistic, John Wiley & Sons, Inc. 5. Bapat, R. B. (2000), Linear Algebra and Linear nd Models, Springer (2 ed.).

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Burton, D. M. (1970), A First Course in Rings and Ideals, Addison-Wesley Publ. Co. 2. Herstein, I. N. (1968), Noncommutative Rings, Carus Mathematical Monographs No. 15, Math Assoc. of America. 3. Beachy, J. A. (1999), Introductory Lectures on Rings and Modules, London Maths. Soc. Student Texts 47, Cambridge University Press. SJEM3418 - TEORI KUMPULAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2213 Ketiga teorem isomorfisma. Kumpulan-p terhingga. Persamaan kelas dan kelas konjugat. Teorem Sylow.Hasil darab kumpulan langsung. Penjelasan semua kumpulan berperingkat sampai 15. Kumpulan abelan terhingga Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Rotman, J. J. (1995), An Introduction to The Theory of Groups", Springer-Verlag, New York th (4 ed.). 2. Robinson, D. J. S. (1996), A Course In The Theory Of Groups, Springer-Verlag, New York nd (2 ed.). 3. Ledermann, W., Weir, A. J. & Jeffery, A. (1997), Introduction to Group Theory, nd Addision Wesley Pub. Co. (2 ed.). SJEM3419 - GEOMETRI KEBEZAAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2210 Aljabar vektor pada ruang Euklidan. Garis lurus dan satah. Pertukaran koordinat. Geometri kebezaan untuk lengkung. Persamaan Frenet. Teori permukaan tempatan pada ruang Euklidan. Bentuk asas pertama dan kedua. Kelengkungan Gaussan dan min kelengkungan. Geodesi. Teorem Gauss-Bonnet. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris

SJEM3416 ­ ALGEBRA II (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2213 Teorem Isomorfisma kumpulan. Kumpulan ulangalik. Tindakan kumpulan, kumpulan-p. Gelanggang-unggulan maksimal dan perdana, gelanggang polinomial. Peluasan medan. Medan terhingga. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Durbin, J. R. (1985), Modern Algebra, An nd Introduction, John Wiley (2 ed.). 2. Fraleigh, J. B. (1994), A First Course in th Abstract Algebra, Addison-Wesley (5 ed.). 3. Herstein, I. N. (1990), Abstract Algebra, nd Macmillan (2 ed.). SJEM3417 ­ TEORI GELANGGANG (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2213 Gelanggang, subgelanggang dan unggulan, modul, hasil tambah dalam langsung, hasil harab luar langsung, unggulan nil dan nilpoten unggulan perdana dan maksimal, radikal perdana dan Jacobson, gelanggang semiperdana dan semiprimitif, gelanggang dengan syarat rantai, gelanggang primitif, gelanggang kumpulan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir:

40% 60%

30% 70%

30% 70%

40% 60%

Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL1 Teks Rujukan: 1. Lipschutz, M. (1969), Schaum's Outline of Differential Geometry, McGraw-Hill. 2. Oprea, J. (2004), Differential Geometry And Its nd Applications, Prentice Hall (2 ed.). 3. Kuhnel, W. (2005), Differential Geometry: Curves, Surfaces, Manifolds, Amer. Math. nd Soc. (2 ed.). SJEM3420 - TOPOLOGI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2210 Ruang Topologi. Keselanjaran, keterkaitan dan kepadatan. Aksiom boleh pisah dan boleh bilang. Ruang metrik. Ruang hasil darab. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Pervin, W. J. (1974), Foundation of General Topology, Academic Press. 2. Lipschutz, S. (1965), General Topology, Schaum's Outline Series. 3. Abu Osman Md Tap (1989), Topologi, DBP.

Teks Rujukan: 1. John H. Mathews & Russell W. Howell (2006), Complex Analysis: for Mathematics and Engineering, Jones & Bartlett Pub. Inc th (5 ed.). 2. Saff, E. B. & Snider, A. D. (2003), Fundamental of Complex Analysis, Pearson Education Inc. 3. Wunsh, A. D. (2005), Complex Variables with Applications, Pearson Education Inc. 4. Markushevich, A. I. (1985), Theory of Functions of Complex Variables, Chelsea Publ. Co. SJEM3422 - ANALISIS NYATA (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2214 Kamiran Riemann. Fungsi yang terkamirkan. Sifatsifat kamiran Riemann. Hubungan pengamiran dan pembezaan. Pembezaan kamiran. Kamiran tak wajar. Jujukan dan siri fungsi. Pertumpuan titik demi titik dan secara seragam. Hasil tentang pertumpuan secara seragam. Had superior dan had inferior. Siri kuasa, jejari pertumpuan. Siri Taylor. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT3, LL1 Teks Rujukan: 1. Witold A.J. Kosmala (2004), A Friendly Introduction to Analysis, Single and nd Multivariable, Pearson International (2 Ed.). 2. Schroder, B. S (2008), Mathematical Analysis: A Concise Introduction, John-Wiley. 3. Richardson, L. F. (2008), Advanced Calculus: An Introduction To Linear Analysis, JohnWiley. 4. Edward D. Gaughan (1998), Introduction to Analysis, Brook/Cole Publishing Co. th (5 Ed.) 5. Haggarty, R. (1993), Fundamentals of Mathematical Analysis, Addisonnd Wesley Pub. Co. (2 Ed.)

40% 60%

40% 60%

SJEM3421 - ANALISIS KOMPLEKS (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2215 Siri Taylor dan Laurent. Pensifar dan Kesingularan. Teori Reja. Penilaian Kamiran tertentu. Prinsip Hujah, teorem Rouche. Prinsip maksimum modulus. Rumus Kamiran Poisson. Hasil darab tak terhingga. Fungsi Seluruh. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2

40% 60%

SJEM3430 WAVELET PENGGUNAANNYA (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1130 dan SJEM2211

DAN

Fungsi dan ruang fungsi, Jelmaan Fourier, Pensampelan, Jelmaan Wavelet Selanjar,, Analisa Multi-resolusi (MRA), Jelmaan Wavelet Diskrit, Sistem wavelet berotogon, Wavelet Toolbox, Applikasi kepada pemampatan, de-noising dan lain-lain. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3, LL1 Teks Rujukan: 1. Gilbert Strang & Truong Nguyen (1996), Wavelets and Filter Banks, Wellesley College nd (2 rev ed.). 2. Soman, K. P. & Ramachandran, K. I. (2005), Insight Into Wavelets: From Theory to Practice, Prentice-Hall of India. 3. Stéphane Mallat (1999), A Wavelet Tour of nd Signal Processing, Academic Press (2 ed.). 4. James S. Walker (2008), A Primer on Wavelets & Their Scientific Applications, nd Chapman & Hall/CRC (2 ed.). 5. Wavelet Toolbox User's Guide (2006), The MathWorks, Inc. SJEM3431 ­ ASAS TEORI KUANTUM BERKOMPUTER (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2231 Pengenalan kepada Mekanik Kuantum. Fungsigelombang dan interpretasinya. PSTM dalam 1matra. Penyelesaian bagi kes telaga segi-empat finit dan ta-infinit, keupayaan pengayunan harmonik, dan kes zarah bebas. Formalisma mekanik kuantum. sistem 2- dan 3-matra. Atom hydrogen. Konsep spin. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL1

50% 50%

Teks Rujukan: 1. David J. Griffiths (1995), Introduction to Quantum Mechanics, Prentice-Hall. 2. David K. Ferry (2001), Quantum Mechanics: An Introduction For Device Physicists And Electrical Engineers, Institute of Physics Publ. nd (2 ed.). 3. Rubin Landau & Manuel Paez (1997), Computational Physics: Problem Solving With Computers, John Wiley. 4. Jasprit Singh (1997), Quantum Mechanics: Fundamentals & Applications to Technology, Wiley-Interscience. 5. Alejandro Garcia (2000), Numerical Methods nd for Physics, Prentice-Hall (2 ed.).

SJEM3432 - KRIPTOGRAFI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2231 dan SJEM1250 Konsep asas kriptografi, kriptografi primitif dan protokol, teori nombor dan teori maklumat dalam kriptografi, kriptografi kekunci umum dan kekunci rahsia, pengurusan kekunci, fungsi hash, tandatangan digital. Penggunaan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Trappe, W. & Washington, L. C. (2006), Introduction to Cryptography with Coding nd Theory, Pearson Prentice Hall (2 ed.). 2. Stallings, W. (2006), Cryptography and Network Security: Principles And Practice., th Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall (4 ed.). 3. Schneider, B. (1996), Applied Cryptography, nd New York: John Wiley and Sons, 2 ed.). 4. Denning, D. E. (1982), Cryptography and Data Security, Addison Wesley. 5. Stinson, D. R. (1995), Cryptography: Theory and Practice, CRC Press.

40% 60%

50% 50%

SJEM3433 ­ DINAMIK BENDALIR PENGIRAAN BERKOMPUTER (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2232 Penerbitan persamaan abadi jisim, momentum dan tenaga, serta persamaan juzuk bahan. Skaling dan penurunan persamaan Navier-Stokes kepada persamaan Bernoulli, persamaan Stokes dan persamaan Lapisan Sempadan. Syarat Awal dan syarat Sempadan. Penyelesaian analitik mudah dan penyelesaian secara Hampiran. Penyelesaian pengiraan berbantu komputer: kaedah Unsur Terhingga, Beza Terhingga dan Isipadu Terhingga. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4, CT5, TS1, LL3 Teks Rujukan: 1. Richardson, S. M. (1989), Fluid Mechanics, Hemisphere Pub. Corp. 2. Ligget, J. A. & McGraw-Hill (1994), Fluid Mechanics, 3. Peterson, A. R. (1987), A First Course in Fluid Dynamics, CUP. 4. Batchelor, G. K. (1967), An Introduction to Fluid Dynamics, CUP. 5. Anderson, J. D. (1995), Computational Fluid Dynamics, McGraw- Hill. 6. Smith G. D. (1978), Numerical Solution of PDE: Finite Difference Methods, OUP. 7. Joel H. Ferziger & Milovan Peric (1997), Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer. SJEM3434 ­ ANALISIS MODEL MATEMATIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2430 Membina model matematik: mengecam pembolehubah, hubungan antara pembolehubah ­ persamaan pembezaan biasa dan system persamaan pembezaan. Analisa model secara analitik dan kualitatif. Bifurkasi. Analisa rajah fasa, kestabilan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4, CT5, TS1, LL1

Teks Rujukan: 1. Nagle, R. K., Saff, E. B. & Snoder, A. D. (2008), Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems with IDE CD, th Pearson Higher Education, (5 ed.). 2. Borelli, R. I. & Coleman, C. S. Differential Equations: A Modeling Perspective, John nd Wiley (2 ed.). SJEM3435 ­ KAEDAH BERANGKA (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2230 DAN ANALISIS

50% 50%

Kaedah Penghampiran: Penghampiran kuasa dua terkecil diskrit, polinomial berortogon, polinomial Chebyshev. Masalah Nilai eigen: Kaedah kuasa, kaedah Householder, algoritma QR. Masilah Nilai Awal bagi Persamaan Pembezaan Biasa: Kaedah Euler, kaedah Taylor berperingkat lebih tinggi, kaedah Runge-Kutta, kaedah multilangkah, analisis penumpuan dan kestabilan, kawalan ralat. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Atkinson, K. E. (1993), Elementary Numerical nd Analysis, John Wiley & Sons, (2 ed.). 2. Burden, R. L. & Faires, J. D. (2001), th Numerical Analysis, Brooks/Cole, USA, (7 ed.). 3. Brian Bradie, (2006), A Friendly Introduction to Numerical Analysis, Pearson Education, New Jersey, SJEM3436 - KAWALAN PENGELUARAN DAN INVENTORI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2233 atau SJEM2431 Kepentingan masalah pengurusan inventori. Model lanjutan EOQ. Model inventori untuk kes permintaan berubah dengan masa, menoton menaik atau menurun. Penyelesaian tepat dan hampiran melalui peminimuman kos pesanan dan pegangan. Aplikasi kepada masalah sebenar. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, LL1

40% 60%

50% 50%

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Hamdy A. Taha (2007), An Introduction to Operational Research, New York, Mcmillan th (8 ed.). 2. Naddor, E. (1966), Inventory Systems, J. Wiley. 3. Hadley G. & Whitin T. M. (1963), Analysis of Inventory Systems, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 4. Waters, C. D. J. (2003), Inventory Control and Management, University of Calgary, Canada. 5. Hillier, Frederick S. (2005), Introductory to Operations Research, New York, McGraw-Hill th (8 ed.). SJEM3437 - KAEDAH HEURISTIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2231 Pengenalan. Heuristik Mendaki: penyelesaian rawak, penyelesaian tamak, heuristik saling. Heuristik: Pengoptimuman setempat, gelintaran setempat berlelaran, simulated annealing, gelintaran tabu. Kepintaran Buatan: Algoritma Genetik, Algoritma Evolusi, Rangkaian Neural Buatank. Penilaian kaedah heuristik. Kelengkapan NP. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT4, LL2 Teks Rujukan: 1. Skeina, S. S. (1997), The Algorithm Design, Springer-Verlag. 2. Michalewicz, Z. & D. B. Fogel (2005), How To Solve It: Modern Heuristics, Springer-Verlag,. 3. Osman I. & Kelly, P. (1996), Met-Heuristics: Theory and Applications: Kluwer. 4. Rich, E. & Knight, K. (1991), Artificial Intelligence, McGraw-Hill Inc, International Edition. 5. Goldberg, D. E. (1989), Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley. 6. Z. Michalewicz, (1992), Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programmes, Springer-Verlag. 7. M. Mitchell (1998), An Introduction to Genetic Algorithms, MIT Press.

SJEM3438 ­ PENGATURCARAAN MATEMATIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2233 Pengaturcaraan linear: matriks kaedah simpleks dan simpleks tertilik semula, analisis kepekaan dan pengaturcaraan linear berparameter. Pengaturcaraan integer: tulen, campuran dan 0-1. Kaedah satah potongan dan cabang dan batas. Pengaturcaraan gol (berbilang matlamat): penyelesaian bergraf, simpleks urutan dan simpleks terubahsuai. Lain-lain model pengaturcaraan matematik dan aplikasi pilihan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Melayu Kemahiran Insaniah: CS4, CT3, TS2, LL2 Teks Rujukan: 1. Markland, R. E & Sweigart, J. R (1987), Quantitative Methods: Applications to Managerial Decision Making, John Wiley & Sons. 2. Moore, L. J., Lee, S. M. & Taylor, B. W. (1993), Management Science, Allyn and th Bacon (4 ed.). 3. Taha, H. A (1992), Operations Research: An Introduction, Macmillan Pub. Co. (edisi th Bahasa Malaysia oleh USM-DBP) (5 ed.). 4. Winston, W. L (1994), Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press rd (3 ed.). SJEM3439 PENYELIDIKAN PERINDUSTRIAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2233 OPERASI

40% 60%

40% 60%

Rangkaian: Perumusan model rangkaian terpilih. Rangkaian aliran: jarak terpendek, pokok perentang minimum, aliran maksimum (atau minimum) dan aliran maksimum-kos minimum. Algoritma, contoh dan aplikasi terpilih. Rangkaian aktiviti: Kaedah lintasan genting, KLG (CPM). Teknik sorotan dan penialaian projek, TSPP (PERT). Algoritma, contoh dan aplikasi terpilih. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Melayu Kemahiran Insaniah: CS4, CT3, TS2, LL2

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Groebner, D. F & Shannon, P. W. (1991), Introduction to Management Science, Dallen-Macmillan-Maxwell, International Edition. 2. Lipin, L. L (1994), Quantitative Methods for Business Decisions (with cases), Dryden th Press (6 ed.). 3. Taylor, B. W (1993), Introduction to Management Science, Allyn and Bacon.

Mode Penilaian: Ujian/Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, TS2, LL2

50% 50%

SJEM3440 ­ GEOMETRI BERKOMPUTER (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2231 Algebra vektor, pengenalan geometri kebezaan, rekabentuk permukaan bagi permukaan Bezier,permukaan Bezier pada segitiga,B-spline, permukaan nisbah Bezier dan Coons Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia / Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Michael E. Mortenson (1985), Geometric Modeling, John Wiley & Sons,. 2. Christoph M. Hoffman, (1989), Geometric & Solid Modeling: An Introduction, Morgan Kaufmann, San Mateo, California. 3. Hill, F. S. (2001), Computer Graphics Using nd OpenGL, Prentice Hall (2 ed.). 4. Farin, G. (1988), Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, Boston 5. Hoschek, J. & Lasser, D. (1993), Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, Ak Peters Ltd. 6. Farin, G., Hoschek, J. & Kim., S. M. (2002), Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, North Holland. 7. Patrikalakis, N. M. & Maekawa, T. (2007), Shape Interrogation for Computer Aided Design and Manufacturing, Springer.

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Friedman, F. L. & Koffman, Elliot B. (1997), Problem Solving, Abstraction and Design Using C++, Addison-Wesley. 2. Thomson, A Structured Programming rd Approach using C-, Computer Science (3 ed.). 3. Rubin H. Landau (2008), A Survey of Computational Physics: Introductory Computational Science, Princeton Press. 4. W. H. Press (2007), Numerical Recipe. 5. David R. Kincaid & E. Ward Cheney (2002), Numerical Analysis, Mathematics of Scientific rd Computing (3 ed.). SJEM3450 ­ ANALISIS MULTIVARIAT PENGENALAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Kegunaan/aplikasi analisis multivariat. Mengurus dan mengguna data multivariat. Teori matriks. Vektor rawak dan matriks rawak. Taburan Normal multivariat. Taburan Wishart dan taburan Hotellings. Topik pilihan daripada; kaedah graf, analisis regresi, korelasi, komponen prinsipal, analisis faktor, analisis pembezalayan, dan kaedah kelompok. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT3, LL2, EM1 Teks Rujukan: 1. Johnson, K. A. & Wichern, D. W. (2002), Applied Multivariate Analysis, Prentice-Hall th International, (5 ed.). 2. C. Chatfield & A. J. Collins (1980), An Introduction to Multivariate Analysis, Chapman & Hall. 3. Anderson, T. A. (1984), An Introduction to nd Multivariate Statistical Analysis, Wiley (2 ed.).

40% 60%

SJEM3441 ­ KOMPUTERAN SAINTIFIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2231 1. 2. Fungsi, Tatasusunan, Struktur Data, pointers, string, classes dengan bahasa C++. Mengimplimentasi bahasa C++ dalam penilaian fungsi khas, penyelesaian sistem linear serentak, dan persamaan pembezaan separa tertentu.

SJEM3451 ­ KAEDAH INTENSIF KOMPUTER DALAM STATISTIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Penjanaan berkomputer pembolehubah rawak seragam dan tak seragam. Perhitungan kamiran Monte Carlo, penurunan varians. Taburan empirik; kaedah bootstrap dan jackknife, anggaran bootstrap sisihan piawai dan ketaksaksamaan, selang keyakinan bootstrap. Kebolehjadian empirik, data terhilang, Algoritma JangkaanMaksimum, Kaedah Monte Carlo rantai Markov. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Roberts, C.P. & Casella, G. (200), Monte Carlo Statistical Methods, Springer. 2. Ross, S.M. (1991), A Course In Simulation, Maxwell-Macmillan. SJEM3452 ­ PROSES STOKASTIK GUNAAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2252 Matrik asasi. Rantai Markov kebolehberbalikan masa. Proses Poisson. Proses lahir-mati. Perjalanan rawak dan gerakan Brownian. Penggunaan dalam fenomena "real-world" dan kewangan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Taylor, H. M. & Karlin, S. (1994), An introduction to stochastic modeling, Academic Press. 2. Kao, E. P. C. (1997), An Introduction To Stochastic Processes, Duxbury Press. 3. Ross, S. M. (2000), An introduction to th probability models, Academic Press (7 ed.). 4. Ross, S. M. (1996), Stochastic processes, nd John Wiley (2 ed.).

SJEM3453 ­ SIRI MASA PERAMALAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250

DAN

KAEDAH

Pengenalan kepada siri masa: data, ciri, contoh. Pengenalan kepada peramalan: Kaedah-kaedah peramalan, ralat dalam peramalan, pemilihan teknik peramalan, teknik-teknik peramalan kualitatif dan kuantitatif Regresi siri masa: pemodelan trend, pengesanan autokorelasi, jenis variasi bermusim, pemodelan variasi bermusim, model lengkuk pertumbuhan, menangani autokorelasi darjah pertama Kaedah-kaedah purata: Purata bergerak, penghalusan eksponen mudah, Moving average, menjejaki isyarat, kaedah Holt, kaedah HoltWinters, kaedah trend eksponen melengas. Kaedah Box-Jenkins: Data tak bergerak dan data bergerak, perbezaan, fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi separa, pemodelan tak bermusim (ARIMA), semakan diagnosis, peramalan. Model ARCH dan GARCH. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Box, G. E. P., Jenkins, G. W., & Reinsel, G. (1994) Time Series Analysis, Forecasting And rd Control, Prentice Hall, (3 ed.). 2. Makridakis, S., Wheelwright, S. C. & Hyndman, R. J. (1998) Forecasting Methods and Application, Wiley. 3. Lazim, M. A. (2001), Introductory Business Forecasting, A Practical Approach, Univision Press. 4. Evans, M. K. (2003), Practical Business Forecasting, Blackwell. 5. Bowerman, B. L., O'Connel, R. T. & Boehler, A. B. (2005), Forecasting, Time Series and Regression, Duxbury.

40% 60%

50% 50%

40% 60%

SJEM3454 ­ TAJUK LANJUTAN ANALISIS REGRESI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJEM2254

DALAM

Model Regresi Linear Berganda: Pentaabiran Serentak, Kriteria Memilih Model, Diagnostik Pengaruh dan Kekolinearan Berganda. Pengenalan kepada Regresi Logistik dan Regresi Poisson: anggaran Kebolehjadian Maksimum Bagi Parameter, Ujian Kekurangan Penyuaian, Ujian Bardasarkan Sisihan dan Skor. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL3 Teks Rujukan: 1. Bowerma, L. & O'Connel, R. T. (1990), Linear nd Statistical Models, PWS-Kent 1 (2 ed.) 2. Weisberg, S. (1985), Applied Linear nd Regression, Wiley (2 ed.). 3. Agesti, Alan (1990), Categorical Data Analysis. John Wiley. 4. P. McCullagh & J. A. Nelder, (1989), Generalized Linear Models, Chapman & Hall nd (2 ed.). SJEM3455 ­ ANALISIS DATA II (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJEM2255 Pengenalan kepada jenis-jenis yang pelbagai; Model regresi linear teritlak termasuk model regresi tak linear, regresi linear dalam data siri masa, model regresi logistik dan Poisson untuk data kategori dan topik pilihan. Pensampelan survei secara praktikal: Kajian kes pilihan, rekabentuk kajian, soal selidik, pengutipan data, pegurusan data, analisis data, persembahan oral dan bertulis Statistik konsultansi: Aspek teori dan praktikal dalam konsultansi statistik, skil komunikasi Penulisan laporan Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Laporan dan Persembahan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4, CT3, TS5

40% 60%

Teks Rujukan: 1. S-Plus (2000), Guide to Statistics Volume 1 and II, Mathsoft Corporation. 2. Cramer, D. (2003), Advanced Quantitative Data Analysis, Open University Press. 3. Evans, J. R. & Olson, D. L. (2007), Statistics, Data Analysis, and Decision Modeling, Prentice Hall. 4. Miller, D. C. & Salkind, J. (1983), Handbook of Research Design and Social Measurements, Sage Publication. 5. Derr, J. (2000), Statistical Consulting: A Guide To Effective Communication, Pacific Grove: Duxbury. SJEM3456 ­ PENSAMPELAN TINJAUAN PENGENALAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Teknik-teknik pensampelan berstatistik dengan applikasi kepada data tinjauan. Topik-topik termasuk pensampelan rawak mudah, pensampelan berstrata, pensampelan bersistematik, pensampelan berkelompok, pensampelan dua-tahap dan anggaran nisbah dan regresi. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT4, LL2 Teks Rujukan: 1. Scheaffer, R. L. (2006), Elementary Survey th Sampling, Duxbury (6 ed.). nd 2. Thompson, S. K. (2002), Sampling, Wiley, (2 ed.). 3. Lohr, Sharon L. (1999), Sampling: Design and Analysis, Duxbury. 4. Cochran, W. (1977), Sampling Techniques, rd Wiley (3 ed.). SJEM3457 ­ PENGAWALAN PROSES BERSTATISTIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Kaedah-kaedah dan falsafah bagi pengawalan proses berstatistik. Carta kawalan bagi atribut dan pembolehubah. Analisis kebolehan proses. Pensampelan penerimaan secara atribut dan pembolehubah. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Tugasan Berkumpulan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris

30% 10% 60%

70% 30%

30% 10% 60%

Kemahiran Insaniah: CS3, CS3, TS2, LL2 Teks Rujukan: 1. Montgomery, D. C. (2005), Introduction to th Statistical Quality Control, Wiley (5 ed.). 2. Kenett, R. S. & Zacks, S. (1998), Modern Industrial Statistics: Design and control of quality and reliability, Duxbury Press. 3. Duncan, A. J. (1986), Quality Control and th industrial Statistics, Irwin (5 ed.).

Ramalan struktur molikule: ramalan struktur sekunder RNA, model kovarians; penglipatan protin; penguntaian protin. Analisis Microarray: Klasifikasi, Mengelompok, analisis ungkapan gene skala terbesar, pilihan khasiat. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Neil C. Jones, Pavel A. Pevzner, (2004), An Introduction to Bioinformatics Algorithms, Computational Molecular Biology. 2. Bishop M. J., Rawlings C.J. (Eds.) (1997), DNA And Protein Sequence Analysis. A Practical approach.IRL Press, Oxford. 3. Richard Durbin Sean R. Eddy, Anders Krogh, Graeme Mitchison, Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids, Biological Sequence Analysis. 4. David W. Mount, Bioinformatics, Sequence and Genome Analysis. 5. Warren J. Ewens, Statistical Methods in Bioinformatics: An Introduction (Statistics for Biology and Health) SJEM3460 ­ REKABENTUK DAN ANALISIS UJIKAJI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1250 dan SJEM2254 Falsafah pendekatan berstatistik rekabentuk ujikaji. Rekabentuk rawak lengkap satu-faktor. Rekabentuk blok rawakan. Segiempat Sama Latin. Rekabentuk blok tak lengkap. Rekabentuk faktoran. Pembauran. Rekabentuk faktoran pecahan. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Tugasan : Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT4, TS1, LL2

40% 60%

SJEM3458 ­ PERLOMBONGAN PENGENALAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250

DATA

Perihalan: Pengenalan kepada kaedah dan peralatan berstatistik untuk menganalisa set data yang terlampau besar dan perjumpaan hubungan menarik dan terkejut dalam data. Pengukuran dan explorasi data: jenis pengukuran, sukatan jarak, kualiti data. Explorasi data Data: menyimpul dan menvisual data; komponen utama, menskala multimatra. Analysis data dan ketaktentuan: menangani ketaktentuan; inferan berstatistik; pensampelan. Data mining Algoritma Perlombongan Data: klasifikasi dan mengelompokCART; rangkaian neural buatan; support vector machine; perlombongan petua persekutuan. Pemodelan: struktur model; curse of dimensionality; fungsi skor; kaedah pengoptimuman; pemodelan perihalan dan ramalan. Organisasi data. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Tugasan : Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3, CT3, LL2 Teks Rujukan: 1. Adriaans, P. & Zantige, D. (1996), Data Mining, Addison-Wesley. 2. Hand, D., Mannila, H. & Smyth, P. (2001), Principles of Data Mining, MIT Press. SJEM3459 - BIOINFORMATIK (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Analisis Jujukan: Sukatan keserupaan dalam jujukan, pengaturcaraan dinamik, penjajaran pasangan demi pasangan dan berganda. Pemodelan Statistik jujukan DNA/protin: profil, rantai Markov tersembunyi, model, algoritma Jangkaan-Pengmaksimuman (EM), pensampelan Markov chain Monte Carlo.

30% 10% 60%

30% 10% 60%

Teks Rujukan: 1. Montgomery, D. C. (2004), Design and th Analysis of Experiments, John Wiley (6 ed.). 2. Box, G. E. P., Hunter, W. G. & Hunter, J. S. (2005), Statistics for Experimenters, John nd Wiley (2 ed.). 3. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., (2007), Experimental Designs Using Anova, Duxbury. 4. Myers, R. H. (1990), Classical and Modern Regression Analysis with Applications. nd Duxbury (2 ed.). SJEM3461 ­ KAEDAH JAVA UNTUK STATISTIK DAN SAINS AKTUARI (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1250 dan SJEM2231 Bahasa pengaturcaraan Java: Objek, kelas dan kaedah. Contoh program java yang menggunakan Kaedah Java untuk 1. menjalankan manipulasi data, operasi matriks dan pengoptimuman tak linear 2. menjalankan pengiraan dan simulasi dalam model gerakan Brownan, proses Levy, model CIR dan model lain 3. mencari premium untuk polisi insurans yang terpaut ke pelaburan 4. mencari nilai hampiran bagi taburan tuntutan agregat dan kebarangkalian kemusnahan 5. mencari peruntukan bagi tambahan risiko akibat sisihan teruk (PRAD) dalam tuntutan liabiliti bagi perniagaan insurans am. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Philip Barker (2007), Java Methods for Financial Engineering, Applications in Finance and Investment, Springer-Verlag London Limited. 2. Everitt, B. S. Introduction To Optimization Methods And Their Application In Statistics, Chapman and Hall. 3. Deitel, H. M. & Deitel, P. J. (1995), Java How To Program, Prentice-Hall. 4. Hurbbard, John R. (2004), Programming with JAVA (Schaum's Outline Series), McGraw- Hill International Editions.

SJEM3462 ­ ANALISIS DATA KEGAGALAN DAN HAYAT (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 Taburan hayat, model bahaya. Kebolehpercayaan sistem, model stokastik. Pangkasan data dan sifir usia. Penganggar had-pendaraban. Model hayat berparameter bagi data dipangkas. Model bahaya berkadaran Cox dan model asas lain dengan kovariat Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS1, CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Beasley, E. M., Realibility for Engineers: An Introduction, Macmillan. 2. Henley, E.J. & Kumamoto, H., Reliability Engineering and Risk Assessment, Prentice Hall. 3. Sherwin, D. J. & Bossche, A., The Reliability, Availability and Productiveness of Systems, Chapman & Hall. 4. Miller, Rupert G. (1981), Survival Analysis, John Willey. 5. London, Dick (1998), Survival Models and their Estimation. ACTEX Publications. 6. Peter J. Smith (2002), Analysis of Failure and Survival Data. Chapman & Hall.

40% 60%

40% 60% SJER2211 ­ TEORI FAEDAH DAN TERBITAN (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1110 Sukatan faedah dan penyelesaian masalah faedah. Perkembangan prinsip asas kepada urusniaga kewangan yang lebih kompleks; Anuti pasti; Jadual penulasan dan dana terikat, hubungan mereka tentang pembayaran balik pinjaman; bon dan sekuriti lain. Pengenalan kepada terbitan, forward, future, kedudukan pendek dan panjang, opsyen call dan put, spread, collar, hedging, arbitraj dan swap. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL1

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Broverman, Samuel A.(2004), Mathematics of rd investment and credit 3 ed. Winsted, Conn. : ACTEX. nd 2. Kellison G. (1991), Theory of Interst, 2 Ed., Homewood IL:Irwin. 3. Cissell & Cissell (1969), Mathematics of rd finance, 3 Ed., Houghton Mifflin. 4. Shao & Shao (1997), Mathematics for th management and finance, 8 Ed., ITP. 5. Robert, L.M. (2006) Derivatives markets, second edition, Addison Wesley. SJER2212 ­ MIKROEKONOMI (3 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik atau setaraf Lengkung penawaran dan permintaan, titik keseimbangan; lengkung ketidakacuhan, fungsi utiliti, garis anggaran belanjawan, penentu utiliti maksimum; kesan pendapatan dan penggantian; fungsi pengeluaran kekangan anggaran belanjawan; firma kompetitif, pendapatan, kos, penawaran, keuntungan, analisis jangkamasa pendek dan panjang, keseimbangan; monopoli; oligopoli. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL1 Teks Rujukan: 1. Gregory Mankiw N. (2008), Principles of th Microeconomics, 5 edition South western. 2. Taylor, John B (1998), Principles of Microeconomics, 2nd ed, Boston, Houghton Mifflin. 3. Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. (1995), Microeconomics, ed., Maxwell Macmillan. 4. Katz, Michael L. and Rosen, Harvey S. (1999), Microeconomics, ed. 5. Landsburg, Price Theory S.E. (2002) and Applications, 5th ed., International Thomson Publishing.

Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, TS1, LL1

40% 60%

Teks Rujukan: 1. Mc Eachern (2007). Macroeconomics; A th Contemporary approach. 7 ed. Thomson. 2. Richard T. Froyen (1999), Macroeconomics: Theories and Policies, 6th ed., Prentice Hall. 3. Wachtel, P., Macroeconomics, Society of Actuaries. Study Note 2-21-00 (Third or Fourth Printing). 4. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer 1998, Macroeconomics, 7th ed., McGraw-Hill. 5. Case, Karl E. (2007) Principles of Macroeconomics, Pearson Prentice Hall. SJER2214 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN (3 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik atau setaraf

40% 60%

Prinsip asas perakaunan, termasuk peranan piawai-piawai perakaunan. Jenis entiti perniagaan yang berlainan. Struktur asas bagi akaun syarikat. Tafsiran dan had akaun syarikat.

Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, LL1 Teks Rujukan: 1. Reimers, Jane L. (2007), Financial Accounting, Pearson Prentice Hall. 2. Hermanson, R.H. and Edwards J.D. Irwin (1995), Financial Accounting: A Business Perspective, 6th ed. 3. Hoggett, J., and Edwards. L (1996), Financial Accounting in Australia, 3rd ed., Queensland: John Wiley and Sons. 4. Kirkwood, L., Ryan C., Falt J., and Stanley T. (1993), Accounting: An Introductory Perspective. 3rd ed., Melbourne: Longman Cheshire. 5. Meigs, W.B., and Meigs R.F. (1995), Financial Accounting. 8th ed., New York: McGraw Hill. 40% 60%

SJER2213 - MAKROEKONOMI (3 KREDIT) Pra-syarat: STPM Matematik atau setaraf Masaalah dan isu dalam Makroekonomi, konsep asas pendapatan negara, car mengira pendapatan negara, model keynesian ringkas, menerbitkan IS, Lm, agregat permintaan dan agregat penawaran, perhubungan antara kadar faedah, permintaan wang, penggunaan dan pelaburan, perhubungan antara kadar harga, permintaan wang, agregat permintaan dan agregat penawaran dalam model keynesian.

SJER2215 ­ KONTINGENSI PENGENALAN (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250

NYAWA

Taburan masa selamat dan sifir nyawa, insurans nyawa, anuiti nyawa,fungsi tukaran untuk insurans nyawa dan anuiti, Asurans dan anuiti selanjar, Asurans dan anuiti meningkat, Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, LL1 Teks Rujukan: 1. Nesbitt, Cecil, Jones, Hickman, Gerber, Bowers (1997), Actuarial Mathematics, 2nd ed., Soc. Actuaries. 2. Neil, A. (1997), Life Contingencies: London. 3. Robert W. Batten (1977), Life Contingencies, Heinemann: London.

Teks Rujukan: 1. Nesbitt, Cecil, Jones, Hickman, Gerber & Bowers (1997), Actuarial Mathematics, Soc. nd Actuaries (2 ed.). 2. Neil, A. (1977), Life Contingencies, Heinemann: London. 3. Batten, Robert W. (1999) Life Contingency and Ruin Theory for the Actuarial Student, Actuarial Bookstore. SJER3217 ­ ANALISIS KEWANGAN DAN PELABURAN I (4 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJER2211 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep dan penggunaan pelaburan seperti perdagangan sekuriti dan dana amanah, konsep risiko dan pulangan serta penggunaanya dalam pilihan Portfolio Markowitz. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengiraan harga bon dan pulangan serta pengurusan portfolio bon. Untuk melengkapkan pelajar berkebolehan untuk membincangkan Model Penentuan Harga Model (APM) dan Teori Harga Arbitrage (APT). Akhirnya pelajar berkebolehan untuk mengukur dan menguruskan portfolio aktif dengan mengunakan pengukuran Jensen, Treynor dan Sharp. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. (2002), th Investments, McGraw-Hill/Irwin (5 ed.). 2. Fabozzi, F. J. (2001), The Handbook of Fixed th Income Securities McGraw-Hill (6 ed.). 3. Hull, J. C. (2000), Options, Futures and other th Derivatives, Prentice Hall (5 ed.). 4. Babbel, D. & Merrill, C. (1996), Valuation of Interest-Sensitive Financial Instruments, Frank J. Fabozzi Associates, (Second Printing). 5. Panjer et al, H. H. (1998), Financial Economics with Applications to Investments Insurance and Pensions, The Actuarial Foundation.

40% 60%

SJER3191 ­ LATIHAN INDUSTRI DALAM SAINS AKTUARI (8 KREDIT)

Tertakluk kepada syarikat yang berkenaan

Mode Penilaian:

40% 60%

Penilaian Berterusan:

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, TS2, LL1, EM1

100%

SJER3216 ­ KONTINGENSI NYAWA LANJUTAN (3 KREDIT) Pra-syarat: SJER2215 Premium bersih, premium kasar, memodelkan risiko tambahan, polisi sertaan dan bonus,nilai polisi premium bersih dan kasar,fungsi nyawa berganda, model susutan berganda. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, LL1

40% 60%

SJER3218 ­ PENGENALAN KEPADA INSURAN AM (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJER2215 Pengenalan kepada insurans dan teori utiliti, jenisjenis produk insurans am misalnya, motor, harta, kebakaran dan lain-lain; faktor pengkadaran; data bagi tuntutan, pembayaran dan premium. Unsurunsur dalam proses menentukan kadar; faktor perkembangan kerugian, perbelanjaan faktor kredibiliti, pendapatan pelaburan, kos kerugian ramalan seunit pendedahan, kadaran kasar; pengiraan perubahan kadar keseluruhan: kaedah kos kerugian dan kaedah nisbah kerugian, pembezaan pengelasan risiko, faktor memperseimbangkan semula. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, LL1 Teks Rujukan: 1. Brown, Robert L. & Gottlieb, Leon R. (2001), Introduction to Ratemaking and Loss reserving for Property and Casualty Insurance, ACTEX nd Publications (2 ed.). 2. Wiser, R. F., Cookley, J. E. & Gardner A. (2001), Loss Reserving, Foundations of Casualty Actuarial Science, Casualty Actuarial th Society (4 ed.). 3. Bellis et al (2003), Understanding Actuarial Management: The Actuarial Control Cycle, Institute of Actuaries of Australia. 4. CAS (2001), Foundation of Casualty Actuarial th Science, Casualty Actuarial Society, (4 ed.). 5. Lam (2003), Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, John Wiley.

Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Insurance Act (1997). 2. Mohd Ma'sum Billah, (2003), Islamic Insurance (Takaful), Ilmiah Publisher Sdn. Bhd. 3. Black, K. J. & Skipper, H. J. (1994), Life Insurance. Ed. Ke-12, New Jersey: PrenticeHall. 4. Mohd Fadzli Yusof (2006), Mengenali Takaful, Ibs Buku. 5. Pengiran Noor Asmawi Pengiran Haji Ahmad (2005), Takaful: Kepentingan dan HukumHukum Perlaksanaannya, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. SJER4222 ­ ANALISIS KEWANGAN DAN PELABURAN II (4 KREDIT) Pra-syarat: SJER3217 Penilaian dan penerapan opsyen, kaedah binomial untuk penentuan harga opsyen; gerakan Brownan dan Lema Ito, model Black-Scholes; pengurusan risiko kewangan, delta-hedging. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, TS1, LL1 Teks Rujukan: 1. Hull, J. C. (2000), Options, Futures and other th Derivatives, Prentice Hall (5 ed). 2. Babbel, D. & Merrill, C. (1996), Valuation of Interest-Sensitive Financial Instruments, (Second Printing), Frank J. Fabozzi Associates. 3. Robert, L. M. (2006), Derivatives Markets, nd Addison Wesley (2 ed.). 4. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2002) th Investments, McGraw-Hill/Irwin, (5 ed.). 5. Fabozzi, F. J. (2001), The Handbook of Fixed th Income Securities, McGraw-Hill, (6 ed).

40% 60%

40% 60%

SJER4221 ­ INSURANS HAYAT DAN TAKAFUL (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJER2215 Jenis-jenis produk insurans dan insurans berkaitan pelaburan; insurans hayat kumpulan; operasi syarikat insurans hayat: pengunderaitan, tuntutan, kaedah pemasaran dan jualan; pengujian untung dan reka bentuk produk; Insurans Takaful: Takaful dan Undang-Undang Syariah, model Mudarabah dan Wakala, rekabentuk produk Takaful, pelaburan untuk produk Takaful; Regulasi: Akta insurans, pencukaian, dan peranan Bank Negara dalam industri insurans. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris

40% 60%

SJER4223 ­ PENENTUAN RIZAB KERUGIAN, PERAKAUNAN DAN REINSURANS BAGI INSURAN HARTA DAN KASUALITI (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJER2215 Definisi untuk istilah menentukan rizab kerugian; pembinaan kerugian berbayar dan kerugian tertanggung; kaedah untuk menentukan rizab kerugian; kaedah nisbah kerugian jangkaan, kaedah rantai-tangga, kaedah kos purata per tuntutan dan kaedah Bornhuetter-Ferguson; mendiskaunkan rizab kerugian; rizab-rizab yang lain: rizab premium tidak terperoleh dan rizab risiko belum tamat tempoh; prinsip perakaunan insurans; jenis-jenis reinsurans dan menentukan rizab kerugian untuk reinsurans. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, LL1 Teks Rujukan: 1. Brown, Robert L., & Gottlieb, Leon R., (2001), Introduction to Ratemaking and Loss reserving for Property and Casualty Insurance, ACTEX nd Publications (2 ed.). 2. Wiser, R. F., Cookley, J. E. & Gardner A. (2001), Loss Reserving, Foundations of Casualty Actuarial Science, Casualty Actuarial th Society (4 ed.). 3. Bellis et al, (2003), Understanding Actuarial Management: The Actuarial Control Cycle, Institute of Actuaries of Australia. 4. CAS, (2001), Foundation of Casualty Actuarial th Science, Casualty Actuarial Society, (4 ed.). 5. Lam, (2003), Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, John Wiley.

Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT1, TS1, LL1 SJER4323 ­ KREDIBILITI DAN TEORI KEMUSNAHAN (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1211 dan SJEM2250 Teori kredibiliti turun naik terhad, teori kredibiliti kejituan terbesar, premium kredibiliti dan Bayesan, model Buhlmann dan Buhlmann-Straub, kredibiliti tepat, penganggaran parameter Bayes empirik, pekali penyesuaian dan ketaksamaan kemusnahan Cramer-Lundberg, kerugian agregat maksimum dan penyelesaian umum. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL2 Teks Rujukan: 1. Herzog, T. N. (1999), Introduction to Credibility rd Theory, Actex. (3 ed.). 2. Klugman, S. A., Panjer, H. H. & Willmot, G. G. (2004) Loss Models: From Data To Decisions, nd John Wiley & Sons (2 ed.). 3. Nesbitt, Cecil, Jones, Hickman, Gerber & Bowers, (1997), Actuarial Mathematics, Soc. nd Actuaries (2 ed.). 4. Daykin, Pentikainenn & Pesonen, (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman and Hall, 5. Grandell & Jan, (1991), Aspects of Risk Theory, Springer-Verlag.

40% 60%

40% 60%

SJER4271 ­ PEMBENTANGAN BERKUMPULAN MENGENAI TOPIK-TOPIK TERPILIH DALAM BIDANG SAINS AKTUARI DAN KEWANGAN (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM2250 dan SJER2215 Tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang seperti insurans, kewangan dan perbankan, pelaburan, KLSE dan Bank Negara akan dijemput untuk memberi ceramah. Kursus ini akan diuji berdasarkan presentasi berkumpulan yang meliputi topik-topik terpilih dalam bidang Sains Aktuari dan Kewangan. Topik-topik yang dicadangkan adalah seperti berikut: Insurans Nyawa, Insurans Am, Pengurusan Pelaburan, Operasi KLSE, Produk Kewangan dan Perbankan, Peranan Bank Negara dan Cukai Korporat. Mode Penilaian:

Penilaian berterusan:

100%

SJER4324 ­ PENGENALAN KEPADA TEORI RISIKO (3 KREDIT) Pra-syarat: SJEM1211 dan SJEM2250 Ekonomi insurans, model risiko individu untuk jangka pendek, model risiko kolektif untuk tempoh tunggal, model risiko kelektif untuk tempoh terperluas, penerapan teori risiko. Mode Penilaian: Ujian/ Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2, CT2, LL2 Teks Rujukan: 1. Nesbitt, Cecil, Jones, Hickman, Gerber & Bowers (1997), Actuarial Mathematics, Soc. nd Actuaries, (2 ed.). 2. Daykin, Pentikainenn, &, Pesonen (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman and Hall. 3. Gjessing & Hakon (1997), Present Value Distributions with Applications to Ruin Theory and Stochastic Equations, University of Copenhagen, Laboratory of Actuarial Mathematics. 4. Batten, Robert & Richard London (1999), (Risk Management and Insurance). A Guide for the Actuarial Student: Life Contingencies and Ruin Theory. Winsted, CT: ACTEX Publications. 5. Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. G. (2004), Loss Models: From Data to Decisions, nd John Wiley & Sons, (2 ed.).

40% 60%

Information

Microsoft Word - ISM_BukuPanduan_10-11.doc

28 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

902239


You might also be interested in

BETA
KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA
Microsoft Word - 1.10 Bab1.docx
tugasan
SYARAT KEMASUKAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH