Read Microsoft Word - dispunerea de masuri nr.9-2010 text version

COMISIA NAIONAL A VALORILOR MOBILIARE DISPUNEREA DE MSURI NR.9 /18.03.2010 În baza prevederilor art. 2 i art. 7 alin. (1) i (10) din Statutul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobat i modificat prin Legea nr. 514/2002, modificat i completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiul Hotrârilor Parlamentului României nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 i nr. 2/14.01.2010 având în vedere necesitatea diversificrii gamei de instrumente financiare oferite investitorilor prin introducerea de noi categorii de fonduri de investiii, precum i a dezvoltrii reelei de distribuie a titlurilor de participare ale organismelor de plasament colectiv, în baza prevederilor art. 185 alin.(1) lit.e) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 privind autorizarea i funcionarea societilor de administrare a investiiilor, a organismelor de plasament colectiv i a depozitarilor, în baza analizei efectuate de direcia de specialitate i a deliberrilor din cadrul edinei din data de 17.03.2010, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare dispune: Seciunea I - Prevederi referitoare la distribuia titlurilor de participare Art. 1 (1) S.A.I. poate s-i desfoare activitatea de distribuie de titluri de participare ale O.P.C.V.M-urilor i A.O.P.C-urilor care atrag resurse financiare în mod public i prin intermediul unor persoane fizice denumite ageni de distribuie. (2) Agentul de distribuie este o persoan fizic prevzut la alin.(1) care îi desfoar activitatea în numele unui singur S.A.I. în baza unor relaii contractuale cu aceasta i nu poate presta activiti de distribuie în nume propriu. În prospectul de emisiune al O.P.C. se va meniona posibilitatea ca activitatea de distribuie s fie desfurat prin intermediul agenilor de distribuie. Art. 2 (1) Pentru a fi avizat de C.N.V.M., în calitate de agent de distribuie al S.A.I., o persoan fizic trebuie s îndeplineasc urmtoarele condiii: a) sa fie reprezentant exclusiv al unei SAI; b) s fac dovada unei relaii contractuale cu S.A.I.; c) s nu fie persoan implicat cu o alt S.A.I., cu excepia relaiei prevzute la lit. b); d) s aib cel puin studii medii absolvite cu diplom de bacalaureat; e) s nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloas, abuz de încredere, fals, uz de fals, înelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i alte infraciuni de natur economic; f) s nu se afle sub incidenta sanciunilor prevzute la art.273 alin.(1) lit.c) din Legea nr.297/2004 aplicate de CNVM sau a unor sanciuni similare aplicate de BNR, CSA, CSSPP sau de alte autoriti de supraveghere si reglementare în domeniul economic si financiar din Romania sau din strintate. (2) În vederea avizrii i înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului de distribuie, S.A.I. va depune la C.N.V.M. o cerere însoit de urmtoarele documente: a) copia actului de identitate; 1

b) declaraie pe propria rspundere a persoanei fizice, sub semntur olograf, c respect condiiile prevzute la alin.(1) pentru îndeplinirea calitii de agent de distribuie; c) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizat; d) declaraia conductorului S.A.I. cu privire la îndeplinirea i respectarea cerinelor menionate la art. 3 alin. (1) i (2), pentru agenii de distribuie; e) dovada achitrii în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementrilor în vigoare. (3) S.A.I. nu poate angaja serviciile unui agent de distribuie înainte ca acesta s fie înscris în Registrul C.N.V.M. Art. 3 (1) S.A.I. are obligaia instruirii corespunztoare a agenilor si de distribuie si a supravegherii activitii acestora pentru a asigura respectarea de ctre societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 i ale prezentei dispuneri de msuri. S.A.I va verifica dac agenii de distribuie au capacitatea de a comunica în mod corespunztor clienilor toate informaiile relevante în legtur cu O.P.C. pentru care desfoar activitatea de distribuie. (2) S.A.I. va verifica dac agenii de distribuie ce vor aciona în numele su au o bun reputaie i posed suficiente cunotine profesionale i comerciale pentru a fi în msur s comunice în mod corespunztor clienilor sau potenialilor clieni toate informaiile relevante privind organismele de plasament pe care le distribuie. (3) S.A.I. trebuie s se asigure c agentul de distribuie va face cunoscut investitorilor sau potenialilor investitori, la momentul contactrii acestora sau înaintea prestrii activitii de distribuie, calitatea în care acesta lucreaz i denumirea societii în numele creia lucreaz. (4) S.A.I. care angajeaz ageni de distribuie este pe deplin i în mod necondiionat rspunztoare de orice aciune sau omisiune a agentului care acioneaz în numele respectivei S.A.I. (5) S.A.I. care utilizeaz ageni de distribuie trebuie s ia msuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acioneaz în numele S.A.I. (6) Agenii de distribuie ai S.A.I. trebuie s se asigure în desfurarea activitii de distribuie c prima subscriere a titlurilor de participare ale OPCVM i ale AOPC care atrag resurse financiare în mod public se face numai dup confirmarea primirii de ctre investitor a prospectului i dup transmiterea declaraiei menionate la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. Art. 4 Agenii de distribuie nu pot fi implicai în operaiunile de încasri i pli de la, sau ctre investitorii în O.P.C.-urile pentru care desfoar activitatea de distribuie. Art. 5 (1) S.A.I. autorizate de autoritile competente din state membre care distribuie titluri de participare pe teritoriul României în baza liberei circulaii a serviciilor, ulterior încheierii procedurii de notificare conform prevederilor Legii nr.297/2004, nu pot opera direct prin ageni de distribuie. (2) S.A.I. prevzute la alin.(1) vor încheia contracte de distribuie de titluri de participare pe teritoriul României cu distribuitori din România, persoane juridice sau vor distribui titluri de participare prin intermediul sucursalelor înfiinate pe teritoriul României. 2

Art. 6 Lista agenilor proprii de distribuie va fi publicat pe site-ul fiecrei S.A.I i va fi actualizat în concordan cu lista agenilor proprii de distribuie înscrii în Registrul C.N.V.M. Art. 7 (1) Radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent de distribuie poate fi efectuat în urmtoarele cazuri: a) ca urmare a solicitrii scrise formulate de ctre S.A.I. sau de ctre agentul de distribuie cu prezentarea motivelor care au stat la baza acestei solicitri; b) ca urmare a retragerii cu titlu de sanciune a avizului acordat. (2) S.A.I are obligaia s solicite C.N.V.M. radierea agentului de distribuie din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetrii relaiei contractuale. (3) În cazul în care S.A.I. nu îi îndeplinete obligaia prevzut la alin. (2), agentul de distribuie este în drept s solicite C.N.V.M. radierea din Registrul CNVM. (4) Cererea de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului de distribuie va fi însoit de dovada achitrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a avizului. (5) Retragerea avizului, la cererea agentului de distribuie, se decide de ctre C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Art. 8 (1) Subscrierile i/sau rscumprrile ulterioare de titluri de participare se pot realiza i prin telefon în condiiile detaliate în prospectul de emisiune al OPC, exclusiv prin intermediul S.A.I. (2) În situaia derulrii de operaiuni de subscriere i/sau rscumprare de titluri de participare prin telefon, S.A.I. are obligaia pstrrii înregistrrilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe o perioad de minimum 5 ani. (3) Subscrierile i rscumprrile efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunztoare a prevederilor Capitolului I de la Titlul IV din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiii financiare. (4) În cazul delegrii activitii de distribuie în condiiile prevzute de Legea nr.297/2004 i de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, regulile privind distribuirea prin telefon din prezenta dispunere de masuri sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menionai în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. Art. 9 (1) Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare ctre clienii interesai se va efectua în baza unui contract la distan, definit conform art. 28 alin.(3) din Legea nr. 297/2004, încheiat între client i S.A.I., sau în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I. (2) Utilizarea telefonului ca mijloc de distribuire a titlurilor de participare nu exonereaz S.A.I./ societatea de investiii care se autoadministreaz de obligaia respectrii regulilor stabilite de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la desfurarea activitii de administrare a OPC. (3) Pentru a face fa eventualelor disfuncionaliti ale sistemelor telefonice, S.A.I. trebuie s asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuire a titlurilor de participare s se poat desfura în bune condiii. Investitorii vor fi informai de ctre S.A.I. în contractul încheiat cu privire la existena acestor proceduri alternative i la modalitatea de utilizare a acestora.

3

(4) Plata aferent rscumprrilor se poate realiza doar în contul deinut de investitor/împuternicitul acestuia, indicat în cadrul formularului de subscriere completat la momentul subscrierii iniiale sau în contul notificat de investitor în scris S.A.I., în cazul modificrii acestuia. Art. 10 (1) Distribuia de titluri de participare pe teritoriul României ale O.P.C. nearmonizate din state membre i O.P.C. din state nemembre se efectueaz cu respectarea prevederilor art.176 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 i ale prezentei dispuneri de msuri. (2) O.P.C. nearmonizate din state membre i O.P.C. din state nemembre trebuie s îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii, pentru a fi înregistrate la CNVM: 1. O.P.C. trebuie s investeasc exclusiv în categoriile de active prevzute în Legea nr.297/2004 i în Regulamentul CNVM nr.15/2004; 2. O.P.C. trebuie s fie autorizate, reglementate i supravegheate de ctre o autoritate competent; 3. O.P.C. trebuie s fac obiectul unei reglementri prudeniale i a unei supravegheri efective echivalente dispoziiilor din legislaia naional; 4. activele O.P.C. s fie depozitate la un depozitar; 5. s fie desemnat o instituie financiar, subiect al supravegherii prudeniale, stabilit pe teritoriul României ca punct de contact cu investitorii. (3) Autorizarea de ctre C.N.V.M. a oferirii de titluri de participare ale O.P.C. nearmonizate din state membre i O.P.C. din state nemembre pe teritoriul României poate fi refuzat în cazul în care, dei sunt îndeplinite condiiile prevzute în Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 i în prezenta dispunere de msuri, se consider c protejarea intereselor investitorilor nu poate fi asigurat. (4) În situaia în care se distribuie pe teritoriul României titluri de participare emise de O.P.C. nearmonizate din state membre sau de O.P.C. din state nemembre, prospectul furnizat investitorilor va conine, pe o pagin separat, urmtoarele precizri: ,,Organismul de plasament colectiv care face obiectul prezentului prospect nu este un O.P.C.V.M. în sensul Legii nr. 297/2004 i nu este supravegheat de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, autoritatea de supraveghere în acest caz fiind.................. . Înregistrarea la C.N.V.M. a acestui O.P.C. nu constituie autorizarea de ctre C.N.V.M. i nu implic în nici un fel aprobarea sau evaluarea de ctre C.N.V.M. a calitii plasamentului în respectivele titluri de participare. Investiia în O.P.C. comport nu numai avantajele ce îi sunt specifice, dar i riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiie fiind, de regul, proporionale cu riscul. Performantele obtinute anterior nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare." (5) O.P.C. nearmonizate din state membre i O.P.C. din state nemembre care distribuie titluri de participare pe teritoriul României vor transmite la C.N.V.M. orice modificri ale documentelor i/sau ale informaiilor transmise la momentul înregistrrii acestora la C.N.V.M,. prevzute la art. 176 alin.(2) din Regulamentul CNVM nr.15/2004, inclusiv ultimul raport anual i raportul semestrial, în termen de maximum 15 zile lucrtoare de la data la care acestea au fost fcute publice în statele de origine. (6) Instituia financiar prevzut la alin.(2) pct. 5 va pune la dispoziia investitorilor documentele menionate la art. 176 alin.(2) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 i informaiile transmise la C.N.V.M conform prevederilor alin.(5). 4

Seciunea II - Prevederi referitoare la publicitate Art. 11 (1) Difuzarea oricrui material publicitar în legtur cu un OPCVM este permis numai în condiiile respectrii prevederilor Seciunii 1- Publicitatea fondurilor deschise de investiii din Titlul IV, Capitolul XI din Regulamentul CNVM nr.15/2004 i ale prezentei dispuneri de msuri. (2) Materialele publicitare ale O.P.C.V.M. vor fi avizate de ctre reprezentantul compartimentului de control intern, înainte de diseminarea public a acestora. Copii pe format electronic ale tuturor materialelor publicitare se pstreaza la sediul social/central al S.A.I. sau al societii de investiii care se autoadministreaz pentru o perioad de doi ani de la apariie sau afiare. S.A.I. sau societatea de investiii care se autoadministreaz are obligaia de a pune la dispoziia C.N.V.M. la cererea acesteia toate materialele publicitare. (3) Este interzis publicarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectului de emisiune al O.P.C.V.M., autorizat de C.N.V.M. (4) În cazul în care se constat c materialul publicitar publicat sau difuzat încalc prevederile Seciunii 1- Publicitatea fondurilor deschise de investiii din Titlul IV, Capitolul XI din Regulamentul C.N.V.M nr.15/2004 i ale prezentei dispuneri de msuri, C.N.V.M solicit S.A.I /societii de investiii care se autoadministreaz, retragerea materialului publicat sau interzice continuarea difuzrii acestuia, în vederea modificrii materialului publicitar pentru încadrarea în prevederile legale. Art. 12 Materialul publicitar difuzat prin intermediul televiziunii si radioului trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: a) denumirea complet a S.A.I, dac este cazul i ale O.P.C.V.M-ului; b) adresa de website sau numrul de telefon ale S.A.I/ societii de investiii care se autoadministreaz; c) denumirea depozitarului activelor O.P.C.V.M. d) avertizarea "Citii prospectul de emisiune înainte de a investi în acest fond/societate de investiii!" i modalitatea de obinere a prospectului de emisiune. Art. 13 Prevederile Seciunii 1- Publicitatea fondurilor deschise de investiii din Titlul IV, Capitolul XI din Regulamentul C.N.V.M nr.15/2004 i ale prezentei dispuneri de msuri privind publicitatea O.P.C.V.M-urilor se aplic în mod corespunztor i A.O.P.C-urilor care atrag resurse financiare în mod public. Seciunea III - Prevederi referitoare la noi tipuri de OPC Art. 14 (1) În conformitate cu prevederile art. 185 alin.(1) lit.e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, la C.N.V.M. vor fi înregistrate i A.O.P.C-uri specializate în investiii imobiliare, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice i juridice conform prevederilor Capitolului III, Capitolului IV i respectiv Capitolului V ale Titlului V din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004. (2) A.O.P.C-urile specializate în investiii imobiliare, constituite prin atragere în mod privat a resurselor financiare vor fi înregistrate la C.N.V.M i vor respecta prevederile prezentei dispuneri de msuri în situaia în care sunt administrate de ctre o S.A.I.

5

Art. 15 (1) Un A.O.P.C. specializat în investiii imobiliare investete cel puin 75% din activele sale în active imobiliare sau în actiuni neadmise la tranzactionare pe o pia reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ale societilor comerciale cu profil imobiliar/pri sociale ale societilor comerciale cu profil imobiliar ale cror situaii financiare sunt auditate semestrial i anual i care îi reevalueaz activele cel puin semestrial. (2) Un A.O.P.C. specializat în investiii imobiliare nu poate investi mai mult de 30% din valoarea activelor sale într-un singur activ imobiliar sau în aciuni neadmise la tranzacionare pe o pia reglementat sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacionare ale unei singure societi comerciale cu profil imobiliar/pri sociale ale unei singure societi comerciale cu profil imobiliar. În scopul calculrii acestei limite, proprietile care au o destinaie economic interconectat sunt considerate un singur activ imobiliar. Proprietile care au o destinaie economic interconectat reprezint proprietile din cadrul aceluiai proiect imobiliar. (3) În vederea asigurrii lichiditii, un A.O.P.C. prevzut la alin. (1) poate investi în activele menionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b), d), e) i g) din Legea nr. 297/2004 i în instrumente financiare derivate admise la tranzactionare pe o pia reglementat sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare i poate s dein conturi curente i numerar în lei i valut, cu respectarea urmtoarelor limite: a) valoarea depozitelor bancare constituite la aceeai instituie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele A.O.P.C. Valoarea conturilor curente i a numerarului deinut în lei i în valut nu trebuie s depeasc 10% din activele sale. b) valorile mobiliare i instrumentele pieei monetare prevzute la art. 101 alin.(1) lit.a) i b) din Legea nr.297/2004 emise de un singur emitent, deinute de un A.O.P.C nu pot reprezenta mai mult de 10% din activele sale. (4) Prile sociale/aciunile neadmise la tranzacionare pe o pia reglementat sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare sunt evaluate la valoarea contabil, determinat prin raportarea poziiei ,,Capitaluri proprii" din bilanul contabil la numrul de pri sociale /aciuni emise. (5) Un A.O.P.C specializat în investiii imobiliare poate deroga de la prevederile alin.(1) ­ (3) pe o perioad de cel mult un an de zile de la data înregistrrii la C.N.V.M i cel mult ase luni pe perioada de funcionare, cu includerea în cadrul prospectului de emisiune a perioadei de derogare. Art. 16 (1) Evaluarea activelor imobiliare se va efectua de ctre un evaluator independent, înscris in Registrul C.N.V.M. Depozitarul va certifica modalitatea de calcul i valoarea unitar a activului net, preluând în calculul acestuia valoarea activelor imobiliare înscris în raportul de evaluare întocmit de ctre evaluatorul independent, responsabil pentru evaluare. (2) Condiiile profesionale pe care trebuie s le îndeplineasc evaluatorul independent sunt urmtoarele: a) s fie persoan juridic, membru corporativ ANEVAR care desemneaz în calitate de reprezentant al su un membru acreditat ANEVAR (specializare Proprieti imobiliare) sau un membru al unor organizaii profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociaiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizaii internaionale recunoscute de ANEVAR ; sau b) s fie persoan fizic membru acreditat ANEVAR (specializare Proprieti imobiliare) sau membru al unor organizaii profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociaiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizaii internaionale recunoscute de ANEVAR; 6

c) s aib o asigurare de rspundere profesional de minimum 10.000 euro (persoan fizic) i 50.000 euro (persoan juridic). (3) Înregistrarea evaluatorilor la C.N.V.M. se face în baza: a) prezentrii, în cazul persoanelor juridice, a declaraiei privind persoana care este desemnat reprezentant conform alin.(2) lit. a); b) confirmrii de ctre ANEVAR a: i) calitii de membru prevzut la alin.(2) lit. a) pentru solicitantul persoan juridic i reprezentantul acesteia, respectiv la alin.(2) lit. b) pentru solicitantul persoan fizic; ii) îndeplinirii condiiilor prevzute la alin.(2) lit. c) i a obligaiilor de plat a cotizaiilor conform statutului ANEVAR. c) dovada achitrii în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementrilor în vigoare. (4) Condiiile de independen pe care trebuie s le îndeplineasc evaluatorul ce respect prevederile alin.(2) sunt urmtoarele: a) evaluatorul sau orice persoan implicat cu acesta s nu fie acionar, membru al consiliului de administraie, conductor, auditor sau o persoan implicat cu S.A.I/societatea de investiii care se autoadministreaz sau cu persoanele implicate cu aceasta; b) onorariul evaluatorului s nu depind, în vreun fel de un acord, aranjament sau înelegere care confer evaluatorului ori unei persoane implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare. (5) Radierea înregistrrii evaluatorilor prevzui la alin.(1) de la CNVM, prin retragerea Atestatului de înscriere în Registrul CNVM se poate realiza de ctre C.N.V.M în urmtoarele situaii: a) evaluatorul nu mai îndeplinete condiiile profesionale de înscriere, stabilite la alin.(2); b) evaluatorul este sancionat de organele ANEVAR, potrivit Statutului acestei Asociaii; c) exist indicii temeinice c evaluatorul nu a îndeplinit cerina de a aciona în mod imparial, obiectiv i echidistant fa de investitori sau SAI/societatea de investiii care se autoadministreaz pentru determinarea preului ce rezult din evaluare; d) exist indicii temeinice c evaluatorul nu a îndeplinit condiiile de independen prevzute la alin.(4) i/sau c a furnizat, în cadrul declaraiilor date, informaii false privind îndeplinirea condiiilor de independen. (6) Radierea evaluatorilor în situaiile prevzute la alin. (5) lit. a) i b) se face în urma unei confirmri din partea ANEVAR cu privire la îndeplinirea respectivelor condiii. Art. 17 (1) Metoda de evaluare a activelor imobiliare va fi meninut de un A.O.P.C pe o perioad de minimum 3 ani i va fi prevzut în documentele de constituire ale A.O.P.C. (2) Reevaluarea activelor imobiliare se va realiza cel puin cu o frecven semestrial i va fi corelat cu politica de emisiuni i rscumprri a A.O.P.C. Cheltuielile cu evaluarea activelor imobiliare vor fi suportate de ctre A.O.P.C. (3) Un A.O.P.C. prevzut la art. 15 alin.(1) nu poate cumpra sau vinde active imobiliare fr ca acestea s fi fost evaluate în prealabil în condiiile prevzute la art. 16 alin. (1). (4) Achiziionarea sau vânzarea de active imobiliare nu se poate face la un pre care este cu mai mult de 10% mai mare, în situaia achiziionrii, respectiv cu mai mult de 10% mai mic, în situaia vânzrii, decât cel determinat de ctre un evaluator independent.

7

(5) Prevederile alin.(4) nu se aplic în situaii excepionale, care trebuie specificate în documentele de constituire ale A.O.P.C.- urilor. (6) Situaiile excepionale menionate la alin.(5) vor fi detaliate în raportul anual al respectivului A.O.P.C., cu specificarea exact a motivelor efecturii tranzaciei, a datei tranzaciei, a contraprii tranzaciei, precum i a preului contractului. (7) Detaliile prevzute la alin.(6) vor face obiectul unei note de informare care va fi transmis investitorilor în cel mult 30 de zile de la data efecturii tranzaciei. Art. 18 Certificarea existenei activelor imobiliare, în funcie de tipul activului, se poate face pe baza urmtoarelor documente: 1. pentru achiziia de terenuri sau construcii existente: pe baza extrasului de carte funciar i a actului de proprietate; 2. la realizarea unei construcii pe teren propriu din surse proprii: se va pune la dispoziia depozitarului contractul de construire, autorizaia de construire, extras de Carte Funciar din care s rezulte c autorizaia de construire este notat. Dup finalizarea construciei, depozitarului i se va comunica procesul verbal de recepie la finalizarea lucrrilor i dovada intabulrii acestuia în Cartea Funciar. Seciunea IV - Prevederi privind politica de administrare a riscului Art. 19 (1) În aplicarea prevederilor art. 103 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.A.I/societatea de investiii care se autoadministreaz va elabora o politic de administrare a riscului, care s conin cel puin urmtoarele: a) definirea principiilor i a metodelor pentru identificarea periodic a riscurilor relevante pentru O.P.C.V.M-uri; b) specificarea tehnicilor i instrumentelor necesare pentru msurarea riscurilor relevante ale O.P.C.V.M; c) specificarea metodelor selectate pentru calculul expunerii menionat la art. 24; d) identificarea rolurilor i responsabilitilor persoanelor implicate în procesul de administrare a riscului; e) stabilirea interaciunii dintre funcia riscului i cea de administrare a investiiilor în vederea meninerii controlului asupra profilului de risc al O.P.C.V.M i a conformitii cu strategia investiional a O.P.C.V.M; f) definirea obligaiilor de raportare ctre conducere i consiliul de administraie. (2) Politica de administrare a riscului va face obiectul unui document separat sau va fi inclus în reglementrile interne ale S.A.I/societii de investiii care se autoadministreaz, în condiiile în care se permite o identificare clar a rolurilor, responsabilitilor i procedurilor de operare din cadrul politicii de administrare a riscului. (3) C.N.V.M nu va autoriza un O.P.C.V.M dac politica de administrare a riscului nu este corelat cu profilul de risc i strategia investiional a O.P.C.V.M. (4) Pentru identificarea, cuantificarea i administrarea riscurilor relevante ale unui O.P.C.V.M, S.A.I./societile de investiii care se autoadministreaz organizeaz un departament de administrare a riscului. (5) Persoanele responsabile aflate în funcia de administrare a riscului elaboreaz politica de administrare a riscului, care se aprob de ctre consiliul de administraie i se actualizeaz ori 8

de câte ori este necesar. Consiliul de administraie este responsabil pentru conformitatea i eficiena procesului de administrare a riscului. (6) Departamentul de administrare a riscului trebuie s fie independent i organizat separat în cadrul S.A.I./societii de investiii care se autoadministreaz. În situaia în care natura, întinderea i complexitatea activitilor desfurate nu impun existena separat a unui departament de administrare a riscului, S.A.I/societatea de investiii care se autoadministreaz trebuie s demonstreze c a adoptat msuri specifice împotriva conflictelor de interese care permit desfurarea independent a activitilor de administrare a riscului. (7) Departamentul de administrare a riscului trebuie s identifice i s evalueze toate riscurile relevante pentru O.P.C.V.M. Politica de administrare a riscului a S.A.I trebuie s specifice tehnicile i instrumentele considerate necesare pentru cuantificarea riscurilor relevante aferente strategiilor investiionale. Departamentul de administrare a riscului trebuie s permit evaluarea corespunztoare a interaciunii i concentrrii riscurilor relevante la nivelul portofoliului. (8) Consiliul de administraie al S.A.I va aproba profilul de risc al fiecrui O.P.C.V.M administrat. În vederea stabilirii iniiale a profilului de risc al O.P.C.V.M i pentru modificrile ulterioare, Consiliul de administraie se consult cu persoanele responsabile aflate în funcia de administrare a riscului. (9) Politica de administrare a riscului a S.A.I. conine, pentru fiecare O.P.C.V.M, un set de limite referitoare la msurile utilizate pentru monitorizarea i controlul riscurilor relevante. Aceste limite trebuie aprobate de ctre Consiliul de administraie i trebuie s fie conforme cu profilul de risc al O.P.C.V.M. Politica de administrare a riscului definete proceduri care, în cazul depirii setului de limite de risc al O.P.C.V.M, permit remedierea imediat a situaiei. (10) Persoanele responsabile aflate în funcia de administrare a riscului transmit periodic rapoarte ctre consiliul de administraie al S.A.I/societii de investiii care se autoadministreaz, privind cel puin urmtoarele: (a) gradul de conformitate i de eficien a procesului de administrare a riscului; (b) deficienele constatate i propuneri de remediere; i (c) orice msuri de remediere luate, dac este cazul. Frecvena acestor raportri va fi stabilit în cadrul politicii de administrare a riscului. Seciunea V - Alte prevederi Art. 20 (1) În vederea aplicrii prevederilor art. 99 alin.(1), art. 101 alin.(1), art. 202 alin.(2) lit.c) i alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M nr.15/2004, S.A.I. sau societatea de investiii care se autoadministreaz va întreprinde toate demersurile i va depune toate diligenele în vederea obinerii situaiilor financiare aferente valorilor mobiliare din portofoliu. (2) În cazul în care, cu respectarea prevederilor alin.(1), S.A.I. sau societatea de investiii care se autoadministreaz nu obine situaiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la Registrul Comerului, valorile mobiliare evaluate conform prevederilor art. 99 alin.(1), art. 101 alin.(1), art. 202 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 vor fi incluse în activ la valoarea zero. (3) Valorile mobiliare prevzute la alin.(2) vor fi înscrise într-o poziie distinct în situaia privind calculul activului net. 9

(4) Prevederile art. 202 alin.(4) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 se aplic în mod corespunztor i în situaia O.P.C.V.M i a A.O.P.C înfiinate prin contract de societate civil. Art. 21 (1) Dividendele si aciunile distribuite cu sau fr contraprestaie în bani rezultate in urma participrii la majorrile de capital vor fi înregistrate în activul O.P.C.-urilor la data exdividend sau în prima zi în care investitorii care cumpr aciunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Data ex-dividend reprezint prima zi în care investitorii care cumpr aciunile nu mai beneficiaz de dividende. (2) In cazul majorrilor de capital ce presupun o contraprestaie în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul O.P.C.-urilor, începând cu momentul prevazut la alin.(1), atât aciunile cuvenite cât i suma datorat ca urmare a participrii la majorarea de capital. (3) In cazul în care majorarea de capital se realizeaz cu emiterea de drepturi de preferin, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpr aciunile nu mai pot participa la majorarea de capital. (4) Pân la momentul primei zile de tranzacionare evaluarea drepturilor de preferin se realizeaz la valoarea teoretic. Valoarea teoretic a dreptului de preferin se calculeaz conform formulei: Valoarea teoretic a dreptului de preferin = (preul de pia al aciunilor vechi - preul de subscriere de aciuni noi pe baza drepturilor de preferin) *[numr de aciuni noi/(numr de aciuni vechi + numr de aciuni noi)], unde preul de pia al aciunilor vechi este reprezentat de preul de închidere din ultima zi în care cei care cumpr aciuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. (5) Ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferin vor fi evaluate la preul de închidere al seciunii de pia considerat pia principal a pieei respective, din ziua pentru care se efectueaz calculul. (6) La momentul exercitrii drepturilor de preferin vor fi înregistrate în mod corespunztor în activul O.P.C-urilor aciunile cuvenite. (7) Dividendele i aciunile distribuite fr contraprestaie în bani se evideniaz în cadrul unei poziii distincte ,,Dividende sau alte drepturi de încasat" în cadrul activelor O.P.C. (8) În situaia în care dividendele i aciunile distribuite fr contraprestaie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Art. 22 (1) În vederea aplicrii prevederilor art. 101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.A.I. sau societatea de investiii care se autoadministreaz va depune la C.N.V.M solicitarea de aprobare a investiiei în valori mobiliare i instrumente ale pieei monetare admise la cota oficial a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alt pia reglementat dintrun stat nemembru cu cel puin o lun înainte de efectuarea investiiei respective. (2) Pentru obinerea aprobrii investiiei prevzute la alin.(1), S.A.I sau societatea de investiii care se autoadministreaz depune la C.N.V.M o cerere însoit de urmtoarele documente i informaii: a) atestat din partea autoritatii competente din statul nemembru c supravegheaz bursa sau alt pia reglementat pe care sunt admise sau negociate valorile mobiliare i instrumentele 10

pieei monetare în care O.P.C.V.M intenioneaz s investeasc, c aceasta opereaz regulat i este recunoscut deschis publicului; b) confirmare din partea conducerii bursei sau a altei piee reglementate cu privire la faptul c valorile mobiliare i instrumentele pieei monetare în care O.P.C.V.M intenioneaz s investeasc sunt la cota oficial a bursei sau negociate în cadrul pieei reglementate respective; c) confirmarea din partea depozitarului activelor O.P.C.V.M c are acces la informaiile relevante care permit calculul VUAN; d) modalitatea de acces la informaii privind tranzacionarea valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieei monetare respective, inclusiv site-ul bursei sau al altei piee reglementate, care s includ i o variant în limba englez. (3) Valorile mobiliare nou emise, menionate la art. 101 alin.(1) lit.c) din Legea nr.297/2004, vor fi reîncadrate la art. 102 alin.(1) lit.a) din Legea nr.297/2004, dac admiterea nu este asigurat într-un termen de maximum un an de la emisiune. Art. 23 S.A.I care solicit C.N.V.M autorizarea unui O.P.C.V.M. are obligaia de a oferi public titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului respectiv în termen de maximum 6 luni de la data emiterii deciziei de autorizare a constituirii i funcionrii O.P.C.V.M. Art. 24 În situatia instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieei reglementate, expunerea la riscul de contraparte prevzut la art. 159 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M nr.15/2004 se calculeaz cu luarea în considerare a uneia dintre metodele menionate in Regulamentul BNR/CNVM nr.20/25/14.12.2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzaciilor de rscumprare, al operaiunilor de dare/luare de titluri/mrfuri cu împrumut, al tranzaciilor cu termen lung de decontare i al tranzaciilor de creditare în marj. S.A.I. sau societatea de investiii care se autoadministreaz va notifica C.N.V.M. cu privire la metoda utilizata pentru calculul riscului de credit al contrapartidei. Art. 25 (1) În situaia instrumentelor financiare derivate tranzacionate pe piee reglementate, expunerea se calculeaz prin convertirea poziiilor pentru instrumente financiare derivate în poziii echivalente ale activului suport. (2) Evaluarea expunerii totale rezultat în cazul în care exist doua poziii de acelai sens atât pe o valoare mobiliar cât i pe un instrument financiar derivat având ca activ suport respectiva valoare mobiliar se face prin cumularea expunerii rezultate din investiiile în cele dou instrumente, respectivele expuneri fiind evaluate inând cont de preul de pia al valorii mobiliare respective i de cotaia instrumentului financiar derivat de pe piata reglementat unde este tranzacionat. In situaia în care exist doua poziii de sens contrar, expunerea total pe respectivul activ suport reprezint diferena dintre cele dou expuneri, calculat conform prevederilor de mai sus. (3) Prevederile alin.(2) se aplic i în situaia în care activul suport este reprezentat de instrumente ale pieei monetare sau titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv. (4) Expunerea legat de instrumentele financiare derivate admise la tranzacionare pe o piat reglementat sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, aflate în portofoliul O.P.C.V.M. se ia în considerare în calculul limitelor pe emitent prevzute la art. 159 din Regulamentul C.N.V.M nr.15/2004. 11

Seciunea VI - Prevederi privind intrarea în vigoare Art. 26 (1) S.A.I./societile de investiii care se autoadministreaz i depozitarii au obligaia de a se încadra în mod corespunztor în prevederile prezentei dispuneri de msuri prevzute la Seciunea II - Prevederi referitoare la publicitate, Seciunea IV - Prevederi privind politica de administrare a riscului, Seciunea V - Alte prevederi în termen de maximum 90 de zile de la data intrrii în vigoare. (2) Modificarea documentelor de constituire ale O.P.C. i ale reglementrilor interne ale S.A.I în aplicarea prevederilor prezentei dispuneri de msuri menionate la alin.(1) se va realiza fr plata tarifelor prevzute în Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 27 (1) La data intrrii în vigoare a prezentei dispuneri de msuri se abrog prevederile art. 7 alin.(1) din Dispunerea de msuri nr.2/2009. (2) La data intrrii în vigoare a prezentei dispuneri de msuri se suspend prevederile art. 96 alin.(10) lit.i), art. 119 alin.(1) lit.p), art. 169 i art.173 din Regulamentul CNVM nr.15/2004. Art. 28 Prezenta dispunere de msuri intr în vigoare la data emiterii i se public în Buletinul C.N.V.M. i pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). PREEDINTE, Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

12

Information

Microsoft Word - dispunerea de masuri nr.9-2010

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

695723