Read 1file__08322094057.pdf text version

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA BAHAGIAN PEKERJA ASING PUTRAJAYA

PERMOHONAN PERTUKARAN MAJIKAN (SENARAI SEMAK)

1. SURAT PERMOHONAN DARIPADA MAJIKAN

2.

KAD PENGENALAN ASAL MAJIKAN DAN SALINAN KAD PENGENALN RAKAN KONGSI

3.

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT (Borang 9, 11, 13, 24, 44, 49 ATAU BORANG B&D) LESEN PENGILANG ATAU LESEN DARIPADA PIHAK BERKUASA TEMPAT (PBT) BAGI NAMA SYARIKAT YANG BARU SALINAN PASPORT PEKERJA ASING (muka surat yang mempunyai cop atau pelekat)

4.

5.

6.

SENARAI NAMA PEKERJA YANG BERKENAAN

7.

SALINAN BIL AIR, ELEKTRIK DAN TELEFON ATAS NAMA ATAU ALAMAT BARU BUKTI PENYEWAAN (TENANCY AGREEMENT) ATAU PEMBELIAN HAKMILIK (SALE DAN PURCHASE) SURAT SUMPAH KEDUA-DUA MAJIKAN (PERSURUHJAYA SUMPAH) SURAT PERJANJIAN PELEPASAN / PENERIMAAN PEKERJA DIANTARA KEDUA-DUA MAJIKAN (DI DIMATIKAN SETEM) SURAT PERSETUJUAN DARIPADA MAJIKAN DAN RAKAN KONGSI SYARIKAT KEDUA-DUA MAJIKAN PERLU HADIR UNTUK URUSAN PERMOHONAN INI

8.

9.

10.

11. (*)

PERHATIAN : Kenyataan ini adalah BENAR dan saya sedar sebarang laporan / kenyataan / representasi palsu adalah merupakan satu kesalahan dibawah Sek. 56 (1)(f) Akta Imigresen 1959/63 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS TELAH DISEMAK DAN DIDAPATI LENGKAP DAN TERATUR / TIDAK LENGKAP DAN TIDAK TERATUR DAN KEDUA-DUA MAJIKAN HADIR.

(*) ...........................................

TANDATANGAN MAJIKAN NAMA :

(*) ...........................................

TANDATANGAN MAJIKAN NAMA :

........................................................

(TANDATANGAN PEGAWAI PENERIMA) NAMA :

JAWATAN : TARIKH :

JAWATAN : TARIKH :

JAWATAN : TARIKH :

SILA TANDAKAN (

) PADA DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN

TARIKH: 00/00/2007

Information

O10

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

481952


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - borang.doc
Microsoft PowerPoint - Borang KWSP4-Penamaan_updated_02112009.ppt
GARIS PANDUAN PENGAMBILAN
75 - 96 Mohammad Azzam Manan.pmd