Read Solicitare inf text version

DECIZIA nr. 86 / 04.11.2008 privind concentrarea economica realizata prin dobandirea controlului unic de catre WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra SC CCCF SA Bucuresti

CONSILIUL CONCURENTEI, in baza: 1. Decretelor prezidentiale nr. 57/17.02.2004, 1087/06.09.2006, 1088/06.09.2006 si 1089/06.09.2006 privind numirea membrilor Plenului CONSILIULUI CONCURENTEI; 2. Decretului prezidential nr.830/04.09.2007 pentru numirea presedintelui CONSILIULUI CONCURENTEI; 3. Prevederilor Legii concurentei nr.21/1996, republicata; 4. Prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI CONCURENTEI, cu modificarile ulterioare; 5. Prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice, cu modificarile ulterioare; 6. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante in scopul stabilirii partii substantiale de piata; 7. Instructiunilor date in aplicarea art. 33 din Legea concurentei nr.21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice; 8. Notificarii concentrarii economice inregistrate cu nr. RS­62/12.08.2008 la CONSILIUL CONCURENTEI; 9. Actelor si lucrarilor din dosarul cauzei nr. RS ­ 62/12.08.2008; 10. Notei Directiei Industrie si Energie cu privire la concentrarea economica notificata, inregistrata cu nr. AG/.31.10.2008; si avand in vedere urmatoarele: I. CONCENTRAREA ECONOMICA 1. Concentrarea economica s-a realizat in conditiile art.10 alin.2 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, prin dobandirea controlului unic de catre societatea WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru 1 , societate membra a grupului de firme controlate de catre dl. Horia Schiopu-Simu, asupra SC CCCF SA Bucuresti 2 ;

Societate cu raspundere limitata inchisa, cu sediul social in Cipru, Limassol, str. Gr. Xenopoulou nr. 17, CP 3106, inregistrata la Registrul Societatilor din Cipru sub nr. HE 218565/31.12.2007. 2 Cu sediul social in Bucuresti, Piata Pache Protopopescu nr. 9, sect. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/999/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1568522.

1

1

2. Dobandirea controlului de catre societatea WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru 3 , asupra societatii CCCF SA Bucuresti s-a realizat prin subscrierea unui numar de 1.515.160 actiuni nominative, reprezentand 45,15% din capitalul social al SC CCCF SA, ca urmare a majorarii 4 capitalului social al acestei societati. Subscrierea actiunilor a fost aprobata prin Deciziei nr. 663/15.07.2008 a Consiliului de Administratie al societatii CCCF SA si s-a realizat astfel: a) aport in numerar in valoare de 20 000 000 lei subscris de WAGMA HOLDINGS Ltd. si achitat interal la data subscrierii, prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale acestui actionar; b) aport in numerar in valoare de 30 000 280 lei subscris de WAGMA HOLDINGS Ltd. la expirarea termenului de preferinta acordat actionarilor existenti (1 luna de zile), prevazut de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990. De asemenea, in perioada 09.05.2008 ­ 04.06.2008, WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru a achizitionat un numar de 634 424 actiuni de la actionarii minoritari ai SC CCCF SA Bucuresti. 3. Prin urmare, societatea WAGMA HOLDINGS Ltd. a devenit actionar majoritar cu un pachet de actiuni de 64,04% din capitalul social al SC CCCF SA prin: - cesiunea unui numar de 634.424 actiuni de la vechii actionari, reprezentand 18,9 % din capitalul social; - majorarea de capital social cu suma de 50.000.280 lei, echivalentul unui numar de 1.515.160 de actiuni, reprezentand 45,14 % din capitalul social. II. PRAGURILE VALORICE 4. In scopul determinarii obligatiei de notificare a concentrarii economice realizate de catre WAGMA HOLDINGS Ltd. prin dobandirea controlului unic asupra SC CCCF SA, s-a comparat cifra de afaceri aferenta operatiunii (obtinuta in anul anterior realizarii acesteia - 2007) cu pragurile valorice prevazute la art.14 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata. III. OBLIGATIA NOTIFICARII 5. Dobandirea controlului unic de catre WAGMA HOLDINGS Ltd. asupra SC CCCF SA Bucuresti reprezinta o concentrare economica, in sensul prevederilor art.10 alin.2 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, ce depaseste pragurile valorice prevazute la art.14 din lege. In consecinta, in conformitate cu prevederile art.15 alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, aceasta operatiune este supusa controlului si trebuia notificata CONSILIULUI CONCURENTEI. 6. Societatea WAGMA HOLDINGS Ltd. a depus formularul de notificare la CONSILIUL CONCURENTEI, prin imputernicit, si a fost inregistrat cu nr. RS ­ 62/12.08.2008. Notificarea concentrarii economice a devenit efectiva la data de 07.10.2008.

3

La data de 30.04.2008 WAGMA HOLDINGS a devenit creditor al societatii CCCF SA, prin preluarea de la Banca Comerciala Romana SA a creantei asupra SC CCCF SA, in valoare de 28.773.112,18 RON. 4 Prin Hotararea nr. 115 din data de 28.05.2008 a Adunarii Generale a Actionarilor societatii CCCF SA s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emiterea unui numar de 1 515 160 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 33 lei, prin: a) aport in numerar; b) compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale WAGMA cu actiuni ale CCCF.

2

IV. PARTILE IMPLICATE 7. Societatea achizitoare, WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru este o societate infiintata in anul 2007, in scopul prezentei tranzactii ce face obiectul analizei, fiind controlata unic direct (100%) de dl. Horia Schiopu-Simu. Activitatea principala desfasurata de aceasta societate, conform actului constitutiv este realizarea de activitati caracteristice unei companii holding si de investitii in scopul de a desfasura activitati de investitii si/sau pentru obiectivele companiei si derularea afacerilor si activitatilor acesteia. Societatea nu a inregistrat cifra de afaceri pe teritoriul Romaniei, in anul anterior realizarii operatiunii de concentrare economica. 8. Actionarul unic al societatii WAGMA HOLDING Ltd. Cipru, dl. Horia Schiopu-Simu, detine controlul asupra mai multor societati comerciale din Romania, care au realizat cifra de afaceri in anul 2007, in diferite domenii de activitate: fabricarea produselor farmaceutice de baza; comert cu produse farmaceutice; productie si comercializare de apa minerala; Servicii de inginerie si proiectare; prelucrarea sticlei plate, servicii de consultanta pentru afaceri si management; activitati de investigatie si protectie. 9. Societatea achizitionata, CCCF SA Bucuresti, are ca activitate principala: constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive - cod CAEN 452, iar ca activitati secundare: constructii rutiere (drumuri, strazi, platforme); constructii aeroportuare (piste, platforme, cai de rulare, aerogari, hangare, instalatii de balizaj); constructii civile, industriale, sociale si administrative inclusiv instalatii, montaje si finisaje speciale; constructii feroviare (linii de cale ferata, triaje, cladiri, instalatii feroviare, refactii, montaje); constructii subterane (tuneluri de cale ferata si rutiera, galerii si instalatii de metrou, parcaje subterane; Lucrari de arta: poduri-pasaje si viaducte (rutiere si de CF), ziduri de sprijin, drenuri, consolidari de teren si versanti, fundatii speciale aparari de mal. Activitatea SC CCCF SA este structurata pe sucursale (CCCF-FABRICA DE PREFABRICATE" Blejoi si CCCF ­ Deva) si filiale (CCCF-IUG Bucuresti SA, CCCF-Filiala Constructii Cai Ferate Bucuresti SA, CCCF-Constructii METROU Bucuresti SA, CCCF-Instalatii Bucuresti SA, CCCF-Filiala Poduri Turnuri si Montaje SA, CCCF-Cai Ferate Drumuri si Poduri Pitesti SA, CCCF-Filiala Drumuri si Poduri Timisoara SA, CCCF-Filiala Drumuri si Poduri Brasov SA, CCCF-Filiala Drumuri si Poduri Cluj SA, CCCF-Poduri Dunarene SA Fetesti, CCCF-LABORATOR CENTRAL CCF Bucuresti). 10. Societatea achizitionata, CCCF SA Bucuresti, detine participatii la urmatoarele societati comerciale: - 82,25% din capitalul social al Societati de Constructii in Transporturi SCT SA Bucuresti; Obiectul principal de activitate: constructii rutiere: drumuri, autostrazi, strazi urbane, platforme; Lucrari de arta: poduri, pasaje, viaducte (rutiere si feroviare), consolidari teren si versanti, fundatii speciale si aparari de mal; - 45% din capitalul social al SC DUNAPREF GIURGIU SA Giurgiu; Obiectul principal de activitate: productia de prefabricate din beton pentru constructii (armate, precomprimate), traverse speciale de mare viteza pentru calea ferata; Productie mixturi asfaltice; - 82% din capitalul social al SC ARPOM SA Bucuresti; Obiectul principal de activitate: lucrari de constructii inclusiv lucrari de arta; montaje turnuri, poduri, utilaje tehnologice; 3

-

100% din capitalul social al SC Branis Agro SRL Branistea (jud. Dambovita); Obiectul principal de activitate: Cresterea porcilor; 99,99% din capitalul social al SC Drum Art SRL Bucuresti; Obiectul principal de activitate: Constructii rutiere: drumuri, autostrazi, strazi urbane, platforme; Lucrari de arta: poduri, pasaje, viaducte (rutiere si feroviare), consolidari teren si versanti, fundatii speciale si aparari de mal.

11. SC CCCF SA Bucuresti a realizat, in anul 2007, cea mai mare parte a cifrei de afaceri din activitatea de constructii autostrazi, drumuri si poduri. De asemenea, prin intermediul firmelor pe care le controleaza, a obtinut venituri si din activitatea de productie a prefabricatelor din beton (armate, precomprimate), traverse speciale pentru calea ferata; lucrari de arta (poduri, pasaje, viaducte ); cresterea porcilor si valorificarea carnii de porc. V. PIETELE RELEVANTE 12. Conform prevederilor Instruciunilor cu privire la definirea pieei relevante, în scopul stabilirii partii substaniale de piata si Regulamentului privind autorizarea concentrrilor economice si avand în vedere activitatile economice care genereaza veniturile realizate pe teritoriul Romaniei de catre societatile implicate, pietele relevante aferente operatiunii de concentrare economica analizata au fost definite ca fiind: piata lucrarilor de constructii de autostrazi, drumuri si poduri, piata lucrarilor de constructii cai ferate, piata lucrarilor de constructii linii de tramvai, piata lucrarilor de constructii civile, administrative si industriale, piata lucrarilor de constructii edilitare, piata elementelor de structura pentru constructii (prefabricate din beton armat, beton precomprimat, traverse de cale ferata, blocuri ceramice, confectii metalice), piata altor lucrari de constructii (consolidari, foraje, ancoraje, piloti, lucrari hidrotehnice etc.), piata incercarilor de laborator in constructii, piata inchirierilor de utilaje pentru constructii, piata lucrarilor de instalatii (sanitare, electrice, termoficare), pe intreg teritoriul Romaniei; si piata cresterii porcilor si valorificarii carnii de porc pe raza judetului Dambovita.

VI. OFERTA SI CEREREA 13.Pe pietele relevante definite, oferta este reprezentata de un numar mare de societati comerciale care activeaza in domeniul constructiilor. Principalii agenti economici, prezenti in perioada 2005-2007 pe fiecare din pietele relevante definite, sunt: - pe piata lucrarilor constructiilor de autostrazi, drumuri si poduri: Bechtel-USA, Astaldi Spa Italia, Colas Franta SA Bucuresti, Strabag AG-Germania, Max Boegl Germania, Carena SPA-Italia; - pe piata lucrarilor de constructii cai ferate: Switelsky Constructii Feroviare SRL Bucuresti, SC Ferat Construct SRL Craiova, SC Specon SRL Iasi, SC Constructii Feroviare Timisoara, SC Constructii Feroviare Craiova; 4

-

-

-

-

pe piata lucrarilor de constructii linii de tramvai: SC Strabag SRL Bucuresti, SC Euroconstruct SA Timisoara, SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti, Max Boegl Germania, Astaldi Spa Italia; pe piata lucrarilor de constructii civile, administrative si industriale: SC Bog'Art SRL Bucuresti, SC Rotary Constructii SRL Bucuresti, SC Constructii Erbasu SA Bucuresti; pe piata lucrarilor de constructii edilitare: SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti, SC Eurovia Construct International SRL Bucuresti, SC Euro Construct International SRL Bucuresti, SC Delta ACM 93 SRLBucuresti, HAM Grup SRL Ramnicu Valcea; pe piata elementelor de structura pentru constructii (prefabricate din beton armat, beton precomprimat, traverse de cale ferata, blocuri ceramice, confectii metalice): SC Macon SRL Bistrita, SC Prefa SA Brasov, SC Prebet Aiud SA, SC Celpi SA Bucuresti, SC Arcom IAEC SA Bucuresti, SC Repsteel SRL Calarasi;

Pe piata incercarilor de laborator in constructii activeaza un numar mare de agenti economici, in general, marile societati de constructii detin laboratoare proprii. Exista insa si numeroase laboratoare independente pentru testari ale materialelor de constructii: Laboratorul Central Bucuresti, Laboratorul de Constructii Bucuresti, Arca Laborator SRL Bucuresti, INCERC ­ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Bucuresti; Pe piata inchirierilor de utilaje pentru constructii activeaza un numar mare de agenti economici. Cei mai importanti dintre acestia sunt: SC Bergerat Monnoyeur SRL Bucuresti, SC Marcom RMC'94 SRL Otopeni, SC Liebherr Romania SRL Otopeni, SC Protruk Echipamente Constructii SRL Jilava, SC Terra Utilaje de Constructii SRL Tunari. 14. Pe pietele relevante definite, cererea este reprezentata atat de organizatiile publice cat si de societatile cu capital privat de pe teritoriul Romaniei. Principalii beneficiari de pe aceste piete sunt: Administratia Nationala a Drumurilor, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, Compania Nationala CFR SA, Primaria municipiului Bucuresti, Consilii judetene si locale, societati cu capital privat. VII. EVALUAREA CONCURENTEI PE PIATA RELEVANTA 15. In urma realizarii operatiunii de concentrare economica, situatia concurentei pe pietele relevante definite nu se modifica, intrucat nici societatea achizitoare, WAGMA HOLDINGS, si nici una dintre societatile membre ale Grupului de societati controlate de catre dl. Horia Schiopu-Simu nu au desfasurat, in perioada 2005-2007, activitati similare cu cele desfasurate de societatea achizitionata sau societatile controlate de aceasta. 16. Segmentele de piata rezultate in urma concentrarii economice realizate, prin dobandirea controlului de catre WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra SC CCCF SA, sunt de fapt cotele de piata detinute anterior realizarii operatiunii de concentrare economica (anul 200) de catre SC CCCF SA, respectiv: · [...]% - pe piata constructiilor lucrarilor de constructii de autostrazi, drumuri si poduri; · [...]% - pe piata lucrarilor de constructii cai ferate; · [...]% - pe piata lucrarilor de constructii linii de tramvai; · [...]% - pe piata lucrarilor de constructii civile, administrative si industriale; 5

· ·

[...]% - pe piata lucrarilor de constructii edilitare; [...]% - pe piata elementelor de structura pentru constructii (prefabricate din beton armat, beton precomprimat, traverse de cale ferata, blocuri ceramice, confectii metalice); · [...]% - pe piata altor lucrari de constructii (consolidari, foraje, ancoraje, piloti, lucrari hidrotehnice etc.); · [...]% - pe piata incercarilor de laborator in constructii; · [...]% - pe piata inchirierilor de utilaje de constructii; · [...]% - pe piata lucrarilor de instalatii (sanitare, electrice, termoficare), pe intreg teritoriul Romaniei; · [...]% - pe piata cresterii porcilor si valorificarii carnii de porc pe raza judetul Dambovita. 17. Operatiunea de concentrare economica realizata de catre WAGMA HOLDIHG Ltd. Cipru nu va avea ca efect modificarea structurala a pietelor relevante definite, deoarece intre activitatile partii achizitoare si cele ale societatii achizitionate nu exista suprapuneri orizontale; partea achizitoare nu a actionat pe aceste piete inainte de dobandirea controlului. Aceasta operatiunea nefiind de natura sa conduca la realizarea unei pozitii dominante sau consolidarea uneia deja existente; 18. Concentrarea economica analizata nu are ca efect denaturarea, impiedicarea sau restrangerea semnificativa a concurentei pe pietele relevante definite, deoarece partea achizitoare nu a actionat pe aceste piete inainte de dobandirea controlului. VIII. CONCLUZII 19. Analiza concentrarii economice a ilustrat faptul ca operatiunea de concentrare economica notificata nu are ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe pietele relevante definite, care ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca. Astfel, desi concentrarea economica realizata de catre societatea comerciala WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobandirea controlului unic direct asupra SC CCCF SA cade sub incidenta Legii concurentei nr.21/1996, republicata, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurential normal. In temeiul art.21 alin. (2) din Legea concurentei nr.21/1006 si al art. 8 alin. (10) lit.b) din Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei

DECIDE Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.46 alin.(1) lit.b) din Legea concurentei nr.21/1996, republicata si pct.138 B, lit. b), Capitolul II, Partea a II-a, din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, se emite decizia de neobiectiune privind operatiunea de concentrare economica ce se realizeaza prin dobandirea controlului unic direct de catre societatea comerciala WAGMA 6

HOLDINGS Ltd. Cipru asupra SC CCCF SA Bucuresti, constatandu-se ca, desi operatiunea notificata cade sub incidenta legii, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal. Art.2. Taxa de autorizare, prevazuta la art. 32 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996, republicata este in valoare de [...] lei si se va plati de catre WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru in maximum 30 de zile de la data comunicarii prezentei Decizii, cu ordin de plata tip trezorerie la bugetul de stat, cu mentiunea "Taxa pentru autorizarea concentrarii economice conform Legii concurentei nr.21/1996". O copie dupa ordinul de plata va fi transmisa neintarziat Consiliului Concurentei. Art.3. Prezenta Decizie devine aplicabila la data comunicarii sale catre parti. Art.4. Decizia CONSILIULUI CONCURENTEI poate fi atacata, conform dispozitiilor art.47 alin.(4) din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia ContenciosAdministrativ si Fiscal. Art.5. Secretariatul General si Directia Industrie si Energie din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari aducerea la indeplinire a prezentei Decizii. Art.6. Secretariatul General al Consiliului Concurentei va comunica neintarziat prezenta Decizie catre: SC WAGMA HOLDINGS Ltd. Cipru Sediul social in Cipru, Limassol, str. Gr. Xenopoulou nr. 17, CP 3106 prin intermediul, [...]

Gheorghe Oprescu Presedinte

7

Information

Solicitare inf

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

842493


You might also be interested in

BETA
Solicitare inf