Read Brand klar.pdf text version

Salwico CS4000

Salwico CS4000

Brandlarmsystem

Salwico CS4000

Brandtillbud, oavsett vad som orsakat dem, är oftast oförutsägbara och kan vara svåra att undvika.Det är därför viktigt att snabbt få kontroll över en brand när den inträffar. Ett fullgott brandskydd är av vital betydelse för att skydda människor och investeringar och för att förhindra produktionsavbrott. För att möta de höga krav som idag ställs, erbjuder Consilium Säkerhet moderna, högteknologiska brandlarmsystem, utvecklade för att klara de mest krävande industriella och marina miljöer.

Salwico CS4000 Consiliums brandlarmsystem CS4000 är ett analogt, fullt adresserbart system, som vid ett larm direkt identifierar vilken enhet som har larmat och därför kan vidtaga rätt åtgärd på ett mycket tidigt stadium. Varje slingenhet i CS4000 har inbyggd intelligens och kan därför själv initiera ett brandlarm utan att ha blivit tillfrågad av systemet. En annan unik funktion är Salwico konfigurationsverktyg, som förenklar konfiguration och uppgradering. CS4000 är utvecklat enligt EN-54 och den nya europeiska standarden MED (Marine Equipment Directive) samt för att klara de mest krävande industriella och marina miljöer med fukt, vibrationer och elektriska störningar. Systemet är mycket användarvänligt med en självinstruerande manöverpanel, som med tydliga instruktioner i textfönstret guidar operatören genom de olika funktionerna. I systemet har alla funktioner från Consiliums tidigare brandlarmsystem implementerats. Kompatibilitet Consilium CS4000 är ett fullt adresserbart brandlarmsystem som i grundutförande består av tre detektorslingor med upp till 170 enheter per slinga. Systemet är även förberett för att kunna utökas till större system. CS4000 kan dessutom användas som konventionellt system med 16 sektioner i grundutförande eller som kombination av analogt/konventionellt system.

CS4000 är kombatibelt mot äldre Salwico-system och kan användas med analoga detektorer eller i kombination av konventionella/analoga detektorer i samma system. Manöverpanel Stor möda har lagts vid att göra systemet användarvänligt med en självinstruerande manöverpanel som används för att övervaka och styra alla funktioner i CS4000. Samtliga funktioner nås via de olika menyerna i manöverpanelen och operatören guidas genom de olika funktionerna i textfönstret. För att förenkla för operatören har panelen utrustats med tre programmerbara knappar, vilka kan förprogrammeras för kundspecifika användarapplikationer, såsom styrning av utrymningslarm,frånställning av detektorer etc. Tack vare redundant kommunikation tillåter CS4000 fjärrinstallation av manöverpanelen (avstånd upp till 1.200 m). Avancerade algoritmer CS4000 använder sig av avancerade algoritmer för att avgöra om en brandsituation uppstått. Central och detektorer samverkar och utvärderar mätvärden för värme- och rökutveckling. Detta säkerställer bästa möjliga åtgärd vid alla situationer.

Algoritmen för varje enskild detektor är adaptiv och anpassar sig automatiskt efter miljön där detektorn är placerad. Denna anpassning säkerställer snabb åtgärd vid larmsituationer och ger hög immunitet mot oönskade larm. Systemet övervakar och kompenserar dessutom kontinuerligt nedsmutsningsgraden av rökdetektorerna, vilket förlänger den effektiva livslängden hos dem. CS4000 är även utrustat med en förvarningslarmfunktion, vilken ger ett tidigt larm om en långsam ökning av rökkoncentraton uppstår utan att larmparametrarna är uppfyllda, t ex vid pyrande eld. Algoritmen för varje enskild detektor är adaptiv och anpassar sig automatiskt efter miljön där detektorn är placerad. Denna anpassning säkerställer snabb åtgärd vid larmsituationer och ger hög immunitet mot oönskade larm. Systemet övervakar och kompenserar dessutom kontinuerligt nedsmutsningsgraden av rökdetektorerna, vilket förlänger den effektiva livslängden hos dem. CS4000 är även utrustat med en förvarningslarmfunktion, vilken ger ett tidigt larm om en långsam ökning av rökkoncentraton uppstår utan att larmparametrarna är uppfyllda, t ex vid pyrande eld. Rapportering Alla händelser i systemet, så som brandlarm, spänningsbortfall, avbrott på slinga, saknad detektor mm, registreras av centralenheten. Denna information kan även visas i Consilium grafiska övervakningssystem SMS210 eller på en skrivare. Informationen kan sedan användas som underlag för framtagning av statistik och trender. Unikt verktyg för konfigurering För att underlätta konfigurering och uppgradering är centralen utrustad med en USB-port som med ett konfigureringsverktyg ger operatören möjlighet att själv göra en fullständig konfigurering och uppdatering av systemet. CS4000 är utrustat med en mycket modern processorarkitektur med Linux som operativsystem, vilket gör

systemet maximalt säkert och anpassat för framtiden. Linux har fullt stöd för Internet-protokollet TCP/IP och systemet har möjlighet för Ethernet-anslutning. Detektorslingor CS4000 är ett analogt adresserbart brandlarmsystem som även kan användas som konventionellt eller kombinerat analogt/konventionellt system, vilket är mycket fördelaktigt vid ombyggnad och uppgradering av äldre system. Kabelnätet kan byggas upp som rundmatad slinga, stjärnnät eller en kombination av båda, vilket medför att befintligt kablage kan bibehållas när ett konventionellt system uppgraderas till CS4000. För att optimera systemets tillförlitlighet, är en flerfaldig säkerhet inbyggd i signalöverföringen. Syftet är att gallra bort alla inducerade signaler och störningar som kan orsaka onödiga fel. Signalöverföringen sker därför via frekvensskifte. Centralenheten registrerar endast signaler på två specifika frekvenser, resten filtreras bort. All kommunikation sker med ett unikt dataprotokoll med inbyggd säkerhetskontroll. Detta gör överföringen mycket säker och kraven på kablaget blir låga. Eftersom signalöverföringen är så gott som oberoende av kabelresistensen kan systemet innehålla mycket långa detektorslingor utan krav på skärming av kabeln. Upp till 2.000 m oskärmad kabel kan användas.

Analogt adresserbart brandlarmssystem

Consilium kontor Försäljnings- & servicerepresentanter

Slingenheter CS4000 omfattar ett komplett urval av analogt adresserbara detektorer (rök, värme, flam, rök/värme) för olika miljöer,som t ex fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen. Samtliga detektorer kan anpassas för olika larmnivåer. Enheter som lamknappar, tidur, extra indikering mm ansluts direkt till detektorslingan. För att ytterligare öka säkerheten är det även möjligt att ansluta lokala sumrar direkt på detektorslingan (upp till 50 sumrar kan ljuda utan krav på extra strömförsörjning). Inbyggda avancerade övervaknings-/styrsystem CS4000 är ett flexibelt system som tack vare sitt kraftfulla bussorienterade styrsystem kan byggas på med olika avancerade åtgärdsstyrningar och tilläggsfunktioner. Ett antal olika styrmoduler är framtagna för att styra och övervaka statusförändringar för externa enheter på slingan. CS4000 omfattar bl a styrningar och tilläggsfunktioner för: · Branddörrar, brandspjäll och rökluckor · Telefon/personsökarsystem · PLC system · Ventilationssystem och fläktar

Dörrstängningsmodulen har en unik funktion för styrning och övervakning av branddörrar. För att uppnå full säkerhet, aktiveras modulen även vid fel, kortslutning och liknande. Skulle en branddörr vara blockerad vid stängning eller om det inträffar ett spänningsbortfall, meddelar modulen detta till systemet.

Consilium Säkerhet Öst AB 08-563 052 00 Consilium Säkerhet Väst AB 031- 710 79 00 Consilium Säkerhet Syd AB 040 -36 50 60

www.consiliumsakerhet.se

Information

Brand klar.pdf

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

709718