Read Microsoft Word - BT9-002 Resolucion Gerente Listas provisionales.doc text version

KUDEATZAILEAREN EBAZPENA

RESOLUCIÓN DEL GERENTE

Kimikako ingeniari teknikoen Lanpoltsa. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak

Bolsa de trabajo para plazas de Ingeniero Técnico Químico. Listas provisionales de admitidos y excluidos

Kimikako ingeniari teknikoen Lanpoltsaren deialdian (Espte BT9/002) parte hartzeko eskariak aurkezteko epea amaituta, egoki da orain onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrendak onartzea.

Terminado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria de la Bolsa de trabajo para plazas de Ingeniero Técnico Químico (Expte BT9/002), procede aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos. En consecuencia, esta Gerencia

Ondorioz, kudeatzailetza honek honakoa

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGOA. Kimikako ingeniari teknikoen Lanpoltsaren deialdian (Espte BT9/002) onartutako eta baztertutako hautagaien behinbehineko zerrendak onartzea; ebazpen honen eranskin gisa sartu dira. BIGARRENA. Interesatuek 10 laneguneko epea izango dute behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak jarri edo zerrendatik kanpo utzi dituzten akatsak zuzentzeko, Ebazpen hau Partzuergoaren Iragarki Taulan argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera. Bazterketa eragin duten akatsak ez badira aipatutako epean zuzentzen, eskaera atzera egingo da. Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ezean edo ofiziozko akatsik ez badago, behin-behineko zerrendak zuzenean behin betiko onartuta geratuko dira.

PRIMERO. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en la Bolsa de trabajo para plazas de Ingeniero Técnico Químico (Expte BT9/002) y que se incorporan como Anexo de esta Resolución. SEGUNDO. Los interesados podrán interponer reclamaciones contra las listas provisionales o subsanar los defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Tablón de Anuncios del Consorcio. La falta de subsanación de los defectos que hayan motivado la exclusión en dicho plazo supondrá el desistimiento en la instancia. Si no se produjeran reclamaciones en dicho plazo o no se apreciaran errores de oficio, las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas.

Eta hori guztiori argitaratu da jakin dadin.

Lo que se publica para general conocimiento.

Bilbon, 2010eko urtarrilaren 21ean. Pedro Maria Barreiro Zubiri. Kudeatzailea.

Bilbao, 21 de enero de Pedro Maria Barreiro Zubiri. Gerente.

2010.

ERANSKINA Erref. BT9/002 Kimikako ingeniari teknikoa - lanpostu bat

ANEXO Ref. BT9/002 Ingeniero técnico químico - 1 plaza

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE ONARTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

NA / DNI Abizenak eta izena / Apellidos y nombre

72311935 78930161 16075037 72097474 78882216 16054803 78861789 30649711 45626654 29032209 78908369 44970377 16062619 78903405 78912724 30622296 72746296 14263440 71344059 45668719 16054110 45621413 78934686 78906113 45624941 78909368 78885436 14266026 45624467 22721385 14612471 78915481 45621812 78897546 44672240 45668628 30641212 72583745 44975418 45627734 16072063 30681416

AGUIRREGAVIRIA LANZA, ITXASO AGUIRRESAROBE ANDIA, AMAIA AKETXE AGIRRE, ALAZNE ALCEDO VAZQUEZ, IÑIGO ALONSO MARAÑON, JUAN ANTONIO ANTON GOMEZ, JUAN EMILIO ARANA DIAZ DE CERIO, NIEVES AREITIO ASUA, IDURRE ASPIUNZA IBARROLA, ZIGOR AYERDI ROSADO, JUSTO CELAYETA NUÑEZ, MIRARI COLODRON MERINO, OLATZ CUADRADO BILBAO, IGOR DEL OLMO ALEGRE, NEREA DONAIRE URQUIJO, DAVID ESTIBALLES ARRATE, ANA ESTRAVIZ BARRANTES, JESSICA FERNANDEZ VAZQUEZ, RAQUEL FERNANDEZ DE PINEDO SANTIAGO, MAIDER FRANCO ESTEBAN, NAIARA GABIOLA RODRIGUEZ, JAVIER GANDARIAS INCHAURZA, NAGORE GARCIA JUEZ, VERONICA GARCIA LOPEZ, ANA BELEN GARCIA MENDIOLA, ANDERE GERMAN AYUSO, LORENA GOIRI MARTINEZ, KARMELE GONZALEZ GARCIA, Mª JOSEFA GONZALEZ PASCUAL, ISABEL GONZALEZ UBIERNA, JOSE ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ, MARTA GUTIERREZ ARAMBURU, USOA GUTIERREZ DIAZ, JOSE Mª HERNANDEZ REDONDO, LUIS ANICETO HERNANI VERA, MAITE HERRERO VAZQUEZ, TAMARA IBARRONDO PICAZA, MARIA ISABEL IGLESIAS IRAZABAL, ALAINE JUBETO PALOMARES, REBECA JUIZ URTIAGA, ANA MARIA LARAUDOGOITIA ORTEGO, IKER LEGARRETA ARTECHE, IKER

1/4

BT9/002 - KIMIKAKO INGENIARI TEKNIKOA - LANPOSTU BAT BT9/002 - INGENIERO TÉCNICO QUÍMICO - 1 PLAZA

72392462 78910336 72744325 71515269 78909913 30689066 78876556 78881076 30572296 22728187 47040817 14263591 72727672 44686328 78916210 78917698 72493262 22745961 78917817 45663765 20177020 30620909 72740857 14613444 72736389 45628623 72057456 44173905 72405054 72502163 72745202 72736465 30636832 45661912 78908989

LEON ARAGON, AITZIBER LOPES GARCIA, ROBERTO LUENGO GUERRA, DAVID MACÍA VAZQUEZ, LORENA MANTECON MUÑOZ, JESUS PABLO MARTIN ESNAOLA, IRATXE MARTINEZ MARCIDE, RAQUEL MARTINEZ VILLEGAS, UNAI MASSALLERAS VIDAL, JOSE MIGUEL MEDINA TRABADO, JOSU MENDIOLA COLADO, NATALIA MERINO SAENZ DE SANTA MARÍA, INES AGUEDA MURILLO CRUZ, INES MARIA OCEJO BLANCO, NAGORE ONAINDI ARABIOURRUTIA, AINARA ORTEGA RODRIGUEZ, ZURIÑE OTAÑO OYARZABAL, IZASKUN PETISCO FERRERO, SUSANA RODRIGUEZ HORTELANO, EVA RUBIO GUTIERREZ, ANA ISABEL RUEDA LOPEZ, AINHOA RUIZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO SAEZ DE VITERI FERNANDEZ DE ROMARATEGUI, MARIA SALAZAR FERNANDEZ, IRATXE SANCHEZ REXACH, EVA GLORIA SANTAREN TAMAYO, ROSA MARIA SILIO DE LUIS, CONSOLACIÓN TESO BRAVO, ESTIBALIZ URDINGUIO OCHOA, MARINA URMENETA ZABALA, IKER VARGAS OLANO, ZAIRA VIQUEIRA VILLAREJO, ALEJANDRO ZARZA GARCIA, JULEN ZUBEROGOITIA LEGORBURU, UNAI ZULUAGA GRANELL, SUSANA

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE BAZTERTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

NA / DNI Abizenak eta izena / Apellidos y nombre Arrazoia / Motivo

45662012 72403981 16067743 78920314 16073028 78882244 09430980 45821844 11929599 72398813 72802003 53117690 16075827 44836714 14611768

ABASOLO ZAMAKONA, LEIRE ACERO ALVAREZ, ESTIBALIZ ADAN MERINO, ITZIAR AGUIRRE AGUIRRE, ZUTOIA ALAMEDA ETXEBARIA, SAIOA ALEGRIA GUTIERREZ, ICIAR ALONSO MARIÑO, MARIA DEL ANGEL ALVAREZ ALONSO, GUILLERMO APARICIO MENDEZ, JOSE IGNACIO ARIJA SAN MIGUEL, GAIZKA ARMENDARIZ MUTUBERRIA, ANDER BARREIRO COMEDEIRO, HELENA BASTERRECHEA CABEZUDO, VIRGINIA BENDAÑA SAYANS, XACOBO BENITO FERNANDEZ DE AGUIRRE, ARANTZAZU

05 05 05 05 11 05 05 05, 15, 01, 02 05 05 05 15, 02 05 05 05

2/4

BT9/002 - KIMIKAKO INGENIARI TEKNIKOA - LANPOSTU BAT BT9/002 - INGENIERO TÉCNICO QUÍMICO - 1 PLAZA

78910259 45623844 78919726 72790847 16810785 78903915 78927862 11922576 72396004 44681451 30679010 78917639 78887158 72398261 X7587756 30595115 78931689 45663761 78931360 30648795 78894873 14608023 72402545 30660252 30603533 18600038 16074859 16071270 78897960 16082039 16082227 30650986 16075088 45627831 44688055 78929727 16074403 72480451 20186575 78906457 16063787 16079712 78917175 72081351 78876216 72726385 72723358 78916920 32879363 72404393 71157645 72039693

BILBAO JAYO, NAHIA BILBAO MENDIBIL, OLATZ BLANCO NUÑEZ, FELIPE BLANCO VADILLO, JAVIER CALVO RUIZ, SUSANA CARDERO ALVAREZ, MARIA JOSE CARPINTERO CRUZ, PATRICIA CASADO SOUTO, ROBERTO CASTRO DOAMO, MONICA CHASCO MARTINEZ DE IBARRETA, ETOR CISNEROS MONTIEL, JOSE LUIS CUESTA BIDAGUREN, TERESA DE LA TORRE LARRAÑAGA, UNAI DE LA TORRE VILLA, CRISTINA ECHEVERRI BLANDÓN, MARTHA RUBIELA ELORDIETA ALCIBAR, EDURNE ELORRIAGA ALDAMIZ-ETXEBARRIA, GAIZKA ERCILLA URRESTI, GARBIÑE ESTIATI LARREA, IDOIA ETXEBARRIA ASIER, CAGIAO FUERTES ASUA, MIREN BEGOÑA GARAY BALDAZO, DANIEL GARCIA MANZANO, IRIS GARCIA MELIAN, ALVARO GARMILLA ALDAYTURRIAGA, MARIA YOLANDA GOMEZ BLAZQUEZ, LUIS ENRIQUE GOMEZ JIMENEZ DE ABERASTURI, OLGA GONZALEZ BELLETTE, ANDREA GONZALEZ LOPEZ, NEREA HERRERO CASADO, ELIAS HURTADO REINA, JONE IBAÑEZ OTAZUA, NORA IDIRIN GARCIA DE VICUÑA, JOSE FELIX IRIARTE GARCIA, OIHANE LAPERAL TOQUERO, SANDRA LARISGOITIA ASTOBIZA, IRUNE LARRAZABAL RODRIGUEZ, ENDIKA LARREA AUZOKOA, JOANA LARREA GARCIA, MIREN LERA GARCIA, MARIA LOPEZ GARCIA, LUIS BERNARDO LOPEZ NEGRETE, AINHIZE MARKAIDA BILBAO, NAGORE MARTINEZ IGLESISAS, ANGEL MATIENZO CID, ANA MATTHIES BARAIBAR, GUILLERMO MENDIVIL FLORES, RAFAEL MERELAS ROUCO, MIREIA MORIEL MOLINA, Mª ESTIBALIZ MUGUIDA DEUSTO, AMAIA NAVAS SAJERAS, RUBEN NAVEIRA VELASCO, NATALIA ORIBE GARCIA, IRAIA ORTEGA ALVAREZ, IRENE ORTIZ ESTEBAN, RAFAEL PALMERO MANGADO, ANGEL

05 09 05 15, 02, 05 05 09 05 11 05 05 15, 05, 02 05 05 15, 02 05 01, 05 05 11 05 05 05 11 05 15, 02, 05 05 05 15, 02, 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 09, 11 05 01, 05, 15, 02 05 15, 05, 02 05 01, 15, 02, 05 05 09 05 01, 05 05 05 15, 02, 05 15, 02, 09

3/4

BT9/002 - KIMIKAKO INGENIARI TEKNIKOA - LANPOSTU BAT BT9/002 - INGENIERO TÉCNICO QUÍMICO - 1 PLAZA

16082082 45674411 45667176 45663292 78930516 71012476 16076067 13306151 78915857 72736727 78898244 72463393 72403879 16080755 45674220 72492756 44081052 45679370 78906885 25186020 78866561 16075045 78892850

PAYO BARRENETXEA, TANIA PERDIGUERO GARCIA, ARGIÑE PEREDA BARANDA, NAIARA PEREZ HERAS, NAGORE PEREZ MARQUEZ, ANA PEREZ VEGA, RAUL PESQUERA MENDOZA, JOSE MARIA PINILLA LARRUCEA, ITXASO REY SAEZ, RUTH RIA MUERZA, XABIER RUIZ AGUINAGO, Mª TERESA RUIZ SANTOS, URKO SAGASTA OLALDE, MIREN SANCHEZ CAMINO, ALEJANDRO SANTAMARIA GONZALEZ, IZASKUN SELLAN MONTESINOS, JUAN SERRAS MALILLOS, PAULA SIMAL CAMPOS, PATRICIA SOTO MARTINEZ, SARA VIELVA PAYO, ESTIBALIZ VISUS ALONSO, JORGE ZABALA GARMENDIA, CARMELO ZARRAGOIKOETXEA ELORRIAGA, ZELAI ZOREDA ETXEBARRIA, OLIVER

05 05 05 05 05 05 15, 05, 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Bazterketa arrazoien kodeak / Claves de exclusión

Kodea / Código 01 02 05 09 11 15 Arrazoioa Instantzia data epetik kanpo Ez du NAren fotokopiarik Ez du eskatutako titulurik Gida karneta falta du Titulua ez da behar bezala identifikatu Ez du aurkezten eskaera eredu egoki Motivo Instancia presentada fuera de plazo Falta fotocopia DNI No tener el título requerido No tener carnet de conducir Falta la correcta identificación del título No presenta instancia normalizada

BT9/002 - KIMIKAKO INGENIARI TEKNIKOA - LANPOSTU BAT BT9/002 - INGENIERO TÉCNICO QUÍMICO - 1 PLAZA

4/4

Information

Microsoft Word - BT9-002 Resolucion Gerente Listas provisionales.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

411861


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531