Read nota_de_receptie_si_constatare_de_diferente2 text version

Unitatea ................ NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar Data Factura document Nr. Ziua Luna Anul Aviz de insotire a marfii Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de ............... din ......................... cu vagonul/auto nr. .................. documente insotitoare ............................ delegat ......................................... constatandu-se urmatoarele: Valoarea la Receptionat Adaos Pret de TVA pret de Denumirea Cantitatea comercial achizitie vanzare Nr. bunurilor U/M conform unitar + inclusiv TVA crt.receptionate documente adaosul Pret comercial Cantitate de UnitarTotal unitar UnitaraTotalaUnitaraTotala achizitie 0 1 2 3 4 5 6 7=4x6 8=5+6 9 10=4x911=8+9 12=4x11 TOTAL x x x x x x x x Comisia de receptie Primit in gestiune Numele si prenumele Semnatura Data Semnatura 14-3-1/aA t2

(verso) Determinarea cantitatii s-a facut prin: Pe cantarul nr.Determinarea calitatii s-a facut prin proba ... ....................................... .............. ........................ nr. .................. Expeditor .......................... Caraus ................................ Insotitor ................... Statia de expeditie ............................. Statia de destinatie ................................... Data eliberarii ................ Data expedierii ........................ Data sosirii ................... Delegatii furnizorului (caraus neutru) care au participat la receptie: Participanti la Alte mentiuni receptie Reprezentant al: Numele si CalitateaBuletin/Carte deSemnatura prenumele identitate Diferente(±) *) Denumirea bunurilorCodU/MCantitate Pret unitar Valoare receptionate de achizitie Concluziile comisiei de receptie ......................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Punctul de vedere al delegatului furnizorului/carausului (delegatul neutru) .............................. ..........................................................................................................

Information

nota_de_receptie_si_constatare_de_diferente2

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

483572