Read plan delta mk7 text version

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VII-A COMERCIALA DOSAR NR. 13280/3/2008

PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARA AL S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa Rectificat la data de 25.08.2010

ADMINISTRATORI! JUDICIARI:! !

! !

! ! ! !

! ! ! !

ADMINISTRATOR ! SPECIAL: ! Bonea Dragos

CRIS CONSULT SPRL! ____________________!

____________________

TANASA SI ASOCIATII SPRL ____________________

1

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CUPRINS

!

CAPITOLUL 1- INFORMATII GENERALE PRIVIND SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa !...................................................5

1.1. Prezentarea generala a societatii!.............................................................5 1.1.1.Date de identificare, statutul juridic al societatii, structura actionariatului!...............................................................................................5 1.1.2. Scurt istoric al societatii, organizarea activitatii, pietele pe care actioneaza, resursele umane! .......................................................................6 1.1.3. Analiza economico-financiara la S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa la data deschiderii procedurii, stabilirea cauzelor care au generat insolventa.!.......................................................................................8 1.2. Situatia actuala a societatii!.....................................................................15 1.2.1. Scurt istoric al societatii dupa intrarea in procedura insolventei pana la data propunerii planului de reorganizare!.............................................15 1.2.2. Analiza economico-financiara a societatii, in perioada ulterioara deschiderii procedurii insolventei!............................................................17 1.2.3. Analiza anului 2008 pornind de la structura de costuri comaparativ cu 2007.! ........................................................................................................21 1.2.4. Analiza anului 2009 pornind de la structura de costuri comaparativ cu 2007.! ........................................................................................................22 1.2.5. Analiza situaiei patrimoniului si a contului de rezultate pe baza situatiilor contabile simplificate pentru perioada 31.12.2008 ­ 31.12.2009.! ...................................................................................................23

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII!............24

2.1. Prezentare generala a activelor societatii!.............................................24 2.2. Lista principalelor active necesare realizarii activitatii!........................25 Imobile (cladiri cu terenurile aferente)!.....................................................25 Parc auto si echipamente pentru manipulat marfa in proprietate!.........26 2.3. Lista activelor secundare disponibile pentru vanzare!.........................28

2

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII! .............29

3.1 Tabelul definitiv al creantelor!..................................................................29 3.2 Categoriile de creante care nu sunt defavorizate! ..................................29 3.3. Tratamentul categoriei de creante defavorizate!...................................30 3.3.1. Tratamentul Creditorilor Garantati!..................................................30 3.3.2. Creditori Chirografari!.......................................................................31 3.4. Datorii curente!.........................................................................................31 3.5. Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitarea creantelor!........................................................................................................32

CAPITOLUL 4 - OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE!38 .

4.1. Obiectivele si durata planului de reorganizare!.....................................38 4.2. Premisele planului!...................................................................................41 4.3. Reprezentantul actionarilor!....................................................................43 4.4. Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare! .............43

CAPITOLUL 5 - MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE!.......................................................................44

5.2. Masuri privind restructurarea si eficientizara activitatii curente!........46 ANUL 1! .........................................................................................................48 ANUL 2! .........................................................................................................49 ANUL 3! .........................................................................................................49 5.3. Masuri privind recuperarea creantelor!..................................................53 5.4. Surse financiare pentru sustinerea planului de reorganizare!.............54 5.5. Modalitati de acoperire a pasivului societatii si programul de plata a creantelor!........................................................................................................57 5.6. Grafic de rambursare trimestrial pentru primul an al planului (01.01.2011 ­ 31.12.2011)!....................................................................................................60 5.7. Grafic de rambursare trimestrial pentru al doilea an al planului (01.01.2012 ­ 31.12.2012)! ................................................................................60

3

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

5.8. Grafic de rambursare trimestrial pentru al treilea an al planului (01.01.2013 ­ 31.12.2013)! ................................................................................61 5.9. Remuneratia administratorilor judiciari!................................................61 5.10. Descarcarea de gestiune!......................................................................62

CAPITOLUL 6 - PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII PENTRU PERIOADA REORGANIZARII JUDICIARE! 3 6

6.1. Contul de profit si pierdere!.....................................................................63 6.2. Fluxul de lichiditati!..................................................................................69 6.3. Previziunea fluxului de numerar generat de activitatea curenta a societatii!..........................................................................................................72 6.4. Previziunea bilantului contabil pe perioada planului de reorganizare! 4 7 6.5. Indicatori Financiari!.................................................................................76

CONCLUZII!.......................................................................................79

ANEXE 1. Lista contractelor in derulare incheiate cu clientii societatii; 2. Actul Constitutiv al SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa 3. Contractele de aprovizionare cu furnizorii de marfa; 4. Tabelul definitiv de creante; 5. Contractele de inchiriere spatii; 6. Contractul de asistenta juridica; 7. Contractele de inchiriere spatii si utilitati; 8. Contractele de credit in curs; 9. Contracte telefonie fixa si mobila;

4

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 1- INFORMATII GENERALE PRIVIND SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

1.1. Prezentarea generala a societatii 1.1.1.Date de identificare, statutul juridic al societatii, structura actionariatului

Societatea comerciala DELTA DISTRIBUTION S.A. - in insolventa, a fost inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10518/1996 avand sediul social în Bucuresti, Str. Ghetu Anghel nr. 84-90 sector 3, înmatriculat la ORC Bucuresti sub nr. J40/10518/1996, CIF: RO 9029850.

"

Infiintata in 1996, avand ca obiect de activitate principal conform Cod CAEN 5144 "Comertul

cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere", Delta Distribution a activat de la bun inceput pe piata importurilor si distributiei de produse pentru amenajari interioare si finisaj. In martie 1997 a fost deschis primul magazin propriu Delta care comercializa gresie si faianta glazurata.

Informatii privind actionarii debitoarei Din 1996, anul infiintarii, si pana in prezent au avut loc numeroase schimbari in structura asociatilor cat si in forma juridica. Initial Delta Distribution a avut statut de societate cu raspundere limitata, ca ulterior in data de 09.12.1999 forma juridica sa fie schimbata in societate pe actiuni. "

In prezent actionariatul societatii se prezinta astfel: Dl. Bonea Dragos Adrian cu un pachet de 51.6123 % din totalul de actiuni. Dna. Stroescu Cristina avand o cota parte de 0.26% din totalul de actiuni. Dna. Savu Octavia Mihaela avand o cota parte de 2.8658% din totalul de actiuni. si societatea olandeza Weston Holdings BV cu un pachet de 45.2605% de actiuni.

Informatii despre administratorii debitoarei:

5

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In cei 14 ani de activitate structura administrativa nu a suferit schimbari majore, Dl. Bonea Dragos Adrian fiind si administratorul societatii DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa aproape pe toata durata de viata a companiei.

1.1.2. Scurt istoric al societatii, organizarea activitatii, pietele pe care actioneaza, resursele umane

La data deschiderii procedurii, debitoarea avea 57 sedii secundare si puncte de lucru in 20 de judete ale tarii. Aceste sedii secundare si puncte de lucru reprezinta atat magazine cat si depozite locale. De la intrarea in insolventa si pana in prezent societatea a renuntat la punctele de lucru fara potential, in primul rand in sensul profitabilitatii, in prezent societatea avand 14 puncte de lucru in 10 judete.

Initial, SC Delta Distribution s-a concentrat pe formarea unei retele nationale de distribuitori pentru produsele de import (Spania, Italia), apoi pe formarea propriei retele de magazine (retail) si a unei echipe de vanzari specializate pe zona marilor proiecte imobiliare (rezidential, comercial, industrial, spatii publice).

Incepand cu anul 2000 firma a detinut pozitia de lider in domeniul distributiei de placi ceramice, pozitie pe care si-a pastrat-o pana in anul 2008 cand a intrat in insolventa.

Pe zona de retail, sub brandul Delta Design s-a dezvoltat o retea nationala de magazine specializate care se adreseaza clientilor din segmentul mediu-lux si specialistilor/profesionistilor: arhitecti, designeri, constructori, dezvoltatori.

Magazinele Delta Design se diferentiaza prin diversitatea ofertei (peste 10.000 de modele doar in domeniul placilor ceramice, acoperind toate domeniile de utilizare si toate tendintele existente la nivel mondial in materie de design si tehnologie), selectia producatorilor (branduri renumite din domeniu) si specializarea personalului de vanzari, capabil sa acorde consultanta clientilor si suport specialistilor. Magazinele Delta Design sunt o alternativa la retelele de bricolaj care s-au dezvoltat masiv in ultima

6

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

vreme, intr-un mod similar celui in care o retea de restaurante de lux este o alternativa la retelele fastfood.

Pe zona marilor proiecte firma Delta Distribution s-a afirmat de asemenea, incepand cu anul 2005, ca principala optiune in special in domeniul placilor ceramice.

Delta Distribution s-a bucurat inca de la inceput de sustinerea financiara a partenerilor de afaceri, in special a furnizorilor din Spania si Italia care au acordat credit comercial. Aportul inilial de capital al actionarilor fiind redus, creditul furnizor a reprezentat in primii ani (1997 ­ 2004) singura sursa de finantare si apoi, desi s-a apelat la credite bancare, a ramas principala sursa de finatare, pana in momentul intrarii in insolventa.

Specificul domeniului implica mentinerea unor stocuri importante (o rotatie optima este de 90 zile) si acordarea unor termene de plata intre 30 si 90 zile clientilor corporativi (revanzatori, constructori, dezvoltatori), ceea ce necesita o finantare importanta a activitatii, sustinuta in general in mare parte prin credit furnizor din partea producatorilor de materiale (termene de plata intre 90 si 180 zile sunt/ erau uzuale in domeniu). In situatia actuala, datorita insolventei societatii, apare o dificultate importanta in obtinerea de credit furnizor, acesta trebuind sa fie substituit de mentinerea finantarii bancare existente, la un nivel peste cel necesar in mod normal, raportat la cifra de afaceri redusa cu mult prin comaparatie cu cea realizata in anii dinanaintea de intrarea in insolveta. Din acest motiv cheltuiala cu dobanda bancara poate afecta major profitabilitatea si in acest sens este necesara obtinerea unor marje de dobanda foarte reduse din partea creditorilor bancari.

Capacitatea de a primi credit comercial a fost vitala pentru dezvoltarea si mentinerea pe piata a afacerii Delta Distribution, aceasta capacitate fiind evaluata periodic de firmele de asigurare a creditului comercial care stabileau plafoanele asigurate si in acest sens s-a urmarit achitarea la timp a obligatiilor catre furnizori.

7

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In anul 2008, pe fondul dezvoltarii pietei si a unui istoric cu cresteri importante realizat in ultimii ani, firma se afla intr-un proces de extindere puternica a retelei de vanzari, facandu-se investitii in noi magazine in zonele inca neacoperite (obiectivul era sa se deschida magazine in toate orasele cu potential ­ cu peste 150.000 de locuitori), in extinderea si modernizarea magazinelor existente, in extinderea capacitatii de depozitare, in extinderea parcului auto, in dezvoltarea fortei de vanzari (ca numar si ca pregatire ­ s-a demarat un program adresat culturii de organizatie etc.).

Momentul intrarii in insolventa a societatii DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa datorita conflictului comercial cu grupul austriac Lasselsberger, in octombrie 2008 , s-a suprapus cu efectul inceputului crizei economice in Romania, care a afectat in special domeniul imobiliar si al materialelor pentru constructii in care activeaza societatea.

Din motivele de mai sus, dupa intrarea in insolventa cifra de afaceri a firmei a scazut dramatic, aceasta avand un puternic impact negativ asupra profitabilitatii.

1.1.3. Analiza economico-financiara la S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa la data deschiderii procedurii, stabilirea cauzelor care au generat insolventa.

In cadrul prezentului capitol se analizeaza situaia patrimoniului si a contului de rezultate al societatii în vederea prezentarii unei imagini clare asupra activitii desfurat de aceasta pentru perioada 31.12.2006 - 30.06.2008 înaintea deschiderii procedurii de insolven. Pe baza situatiilor simplificate pentru perioada de mai sus, se realizeaza o analiz a evoluiei în timp a rezultatelor economicofinanciare a S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa pe baza principalilor indicatori financiari.

31.12.2006 INDICATOR ACTIVE TOTALE Active imobilizate din care: Imobilizri necorporale Imobilizri corporale RON 110.752.742,00

31.12.2007 Evolutia RON % 50,52% 220.934.904,00

30.06.2008 Evolutia RON % 99,48% 174.769.678,00 71.088.873,00 267.316,00 66.130.289,00 Evolutia % -20,90% -44,94% 191,73% 6,43%

50.838.764,00 133,76% 129.103.099,00 153,95% 123.906,00 22.968.349,00 -9,85% 35,12% 91.630,00 -26,05%

62.132.340,00 170,51%

8

Planul de Reorganizare Judiciara al !

Imobilizri financiare

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

27.746.509,00 501,50% Active circulante din care: Creane Stocuri Casa i conturi la bnci 1.419.949,00 189,06% DATORII TOTALE Datorii pana la un an Datorii de peste un an TOTAL CAPITALURI PROPRII Capital subscris si varsat Provizioane TOTAL VENITURI Cifra de afaceri Venituri din exploatare TOTAL CHELTUIELI Cheltuieli cu stocurile Cheltuieli de exploatare PROFIT (PIERDERE) Nr.mediu salariati 4.515.200,00 0,00 117.412.773,00 109.304.445,00 112.036.927,00 115.229.771,00 90.023.475,00 113.068.391,00 0,00% 72.619.613,00 69.912.726,00 2.706.887,00 15.913.206,00 59.913.978,00 23.716.269,00 34.777.760,00 15,59% 15,66% 12,78%

66.879.129,00 141,04% 91.831.805,00 32.478.324,00 55.163.190,00

4.691.268,00

-92,99% 12,90% 11,99% 14,99% -7,50% 17,32% 19,18% 8,24% -1,01% 0,00% 0,00% -47,82% -47,56% -47,32% -46,41% -49,83% -47,00% -120,42% -0,55%

53,27% 103.680.805,00 36,95% 58,62% 36.370.941,00 63.433.780,00 3.876.084,00

4.190.291,00 195,10%

10,88% 108.260.027,00 12,09% -13,31% 78,11% 89.813.814,00

49,08% 127.007.607,00 28,47% 107.042.097,00 19.965.510,00 51.156.604,00 4.515.200,00 0,00 79.883.337,00 77.997.105,00 79.645.517,00 80.406.013,00 58.013.302,00 77.223.867,00 -522.676,00 543,00

18.446.213,00 581,45% 51.679.249,00 224,76% 4.515.200,00 0,00% 0,00% 30,39% 36,07% 34,93% 30,20% 28,46% 28,85% 30,80% 23,81%

0,00% 0,00 26,77% 153.099.435,00 28,63% 148.734.145,00 26,66% 151.176.244,00 24,79% 150.032.158,00 25,61% 115.640.286,00 26,32% 145.692.725,00 2.559.937,00 546,00

1.957.092,00 607,10% 441,00 2,56%

Asa cum se poate observa din datele prezentate, se constat ca activele totale au avut o evolutie oscilanta in perioada 31.12.2006 - 30.06.2008, determinata de evolutia activelor imobilizate, precum si de modul de gestionare a stocurilor si al creantelor firmei. Astfel, la 31.12.2006 a inregistrat crestere (50,52%) fata de anul anterior înregistrând un nivel de 110.752.742,00 RON, la 31.12.2007, activele totale au crescut (99,48%) înregistrând un nivel de 220.934.904,00 RON, iar in primul semestru al anului 2008 sa ajunga la 174.769.678,00 RON, in scadere (20,90%) fata de valoarea anului 2007.

Activele totale sunt reprezentate pe de o parte de activele imobilizate, acestea înregistrând urmtoarele valori: la 31.12.2006 un nivel de 50.838.764,00 RON, in crestere (133,76%) fata de anul anterior, reprezentnd o pondere de 45,90% în total active, la 31.12.2007 un nivel de 129.103.099,00 RON, in crestere (153,95%) fata de anul 2006, corespunztor unei ponderi de 58,43%, iar la 30.06.2008 sa inregistreze un nivel de 174.769.678,00 RON, in scadere (44,94%) fata de anul 2007, avand o pondere de 40,68% in totalul activelor.

9

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Activele totale mai sunt reprezentate si de activele circulante, acestea înregistrând valori in crestere, dupa cum urmeaza: la 31.12.2006 un nivel de 59.913.978,00 RON, in crestere (15,59%) fata de anul anterior, reprezentnd o pondere de 54,10% în total active, la 31.12.2007 un nivel de 91.831.805,00 RON, in crestere (53,27%) fata de anul 2006, corespunztor unei ponderi de 41,57%, iar la 30.06.2008 sa inregistreze un nivel de 103.680.805,00 RON in crestere (12,90%) fata de 2007, avand o pondere de 59,32% in totalul activelor.

Stocurile reprezint un activ important, ajungând la sfâritul perioadei analizate la valoarea total de 63.433.780,00 RON. Putem observa cum stocurile cresc an de an, fiind foarte apropiate de intreaga cifra de afacere semestriala (30.06.2008). Asadar putem trage concluzia ca o buna parte din stocurile societatii au ramas blocate si nu au putut fi valorificate din diferite motive. In toata aceasta perioada, cum este si firesc, chetuielile cu stocurile au crescut si ele.

Problemele de calitate legate de produsele ceramice furnizate de doua societati care nu intamplator sunt si creditorii urmaritori ai societatii, dar si marja de vanzari scazuta au dus la aparita unor probleme reale legate de aceste stocuri de marfa. Conform datelor contabile stocul de produse provenite de la SANEX SA si LASSELSBERGER SA, reprezenta peste 40,00% din stocul total.

Datorita unui volum ridicat de stocuri ramase nevalorificate cauzat de numarul mare de defecte de fabricatie, concomitent cu cheltuielile mari ocazionate de pastrarea acestor stocuri care au fost refuzate la retur, dar si a unei deprecieri a monedei nationale in fata euro societatea SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa inregistreaza pentru prima oara pierdere la nivelul anului 2008.

Creanele reprezint sume de încasat in primul rand de la clienti.. Nivelul creantelor se pastreaza la valori ridicate si au pondere mare în totalul activelor circulante dupa stocuri, ele urmeaz o traiectorie ascendent astfel: la 31.12.2006 un nivel de 23.716.269,00 RON, in crestere (15,66%) fata de anul anterior, reprezentnd o pondere de 39,58% în total active, la 31.12.2007 un nivel de 32.478.324,00 RON, in crestere (36,95%) fata de anul 2006, corespunztor unei ponderi de 35,37%, iar la

10

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

30.06.2008 sa inregistreze un nivel de 36.370.941,00 RON, in crestere (11,99%) fata de anul 2007, avand o pondere de 35,08% in totalul activelor.

Disponibilitile bneti, urmeaz o traiectorie oscilant i sunt ridicate pe parcursul perioadei analizate indicând ca societatea dispune de lichiditile necesare plilor datoriilor scadente, de unde rezult un nivel ridicat al activitii firmei.

Datoriile totale s-au situat pe acelasi trend crescator ca si activele in toata perioada analizata. Astfel, de la un nivel de 72.619.613,00 RON, înregistrat la 31.12.2006, datoriile totale au crescut (49,08%) la 31.12.2007 inregistrand un nivel de 108.260.027,00 RON, ca in primul semestru al anului 2008 sa ajunga la 127.007.607,00 RON, in crestere (17,32%) fata de nivelul înregistrat în anul anterior. " În cazul supus analizei, fondul de rulment (FR) este negativ pe întregul parcurs al perioadei analizate cu valori fluctuante în sfera negativului, ceea ce ne indic o stare de usor dezechilibru financiar. Aceast situatie se datoreaz reducerii capitalurilor permanente, nereuindu-se depirea activelor imobilizate. Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezint partea din activele circulante ce trebuie finantate din surse stabile permanente i are de asemenea valori negative. Acest lucru se poate explica prin creterea datoriilor societtii peste nivelul activelor circulante..

Veniturile totale sunt reprezentate in cea mai mare proportie din veniturile obinute din activitatea de exploatare. Cheltuielile totale in perioada analizata sunt reprezentate in cea mai mare parte de cheltuielile din activitatea de exploatare. În primii doi ani de analiza se poate observa c veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, rezultatul din exploatare înregistrând profit, îns la 30.06.2008 cuantumul cheltuielilor de exploatare ocazionate de desfurarea activitii depete valoarea veniturilor, generând rezultate negative (522.676,00 RON) în aceast perioad.

Profitul constituie punctul de interes maxim in majoritatea analizelor financiare. Profitul S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa a crescut la 31.12.2007 cu 30,80%, inregistrand 2.559.937,00 RON, fata de nivelul inregistrat de 1.957.092,00 RON la 31.12.2006, la 30.06.2008 inregistreaza un

11

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

nivel negativ de 522.676 RON cu 120,42% mai putin decat rezultatele anului precedent si se prezinta astfel:

EVOLUTIA PROFITULUI

3.000.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 750.000,00 0 -750.000,00 31.12.2006 31.12.2007 30.06.2008

SUME

PERIOADA

" Indicatorii financiari privind riscul de faliment al societatii S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa in perioada 31.12.2006 - 30.06.2008, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

INDICATOR/AN 1 2 Cifra de afaceri Valoarea neta a activelor fixe

31.12.2006 109.304.445,00 50.838.764,00 2,15 23.716.269,00 109.304.445,00 78 109.304.445,00

31.12.2007 148.734.145,00 129.103.099,00 1,15 32.478.324,00 148.734.145,00 79 148.734.145,00 108.260.027,00 262 91.831.805,00 89.813.814,00 1,02 108.260.027,00 220.934.904,00 2,04 148.734.145,00 55.163.190,00 134

30.06.2008 77.997.105,00 71.088.873,00 1,10 36.370.941,00 77.997.105,00 84 77.997.105,00 127.007.607,00 293 103.680.805,00 107.042.097,00 0,97 127.007.607,00 174.769.678,00 1,38 77.997.105,00 63.433.780,00 146

Rata de utilizare a activelor fixe (1/2) 1 2 Sold mediu creante Cifra de afaceri

Viteza de rotatie a creantelor (1/2)*360 zile 1 2 Cifra de afaceri Obligatii totale

72.619.613,00 Durata de achitare a obligatiilor (2/1)*360 zile 239 1 2 Active curente Datorii curente 59.913.978,00 69.912.726,00 0,86 72.619.613,00 110.752.742,00 1,53 109.304.445,00 34.777.760,00 115

Lichiditatea curenta (generala) (1/2) 1 2 Datorii totale Activ total

Rata datoriilor - Solvabilitatii globale (2/1) 1 2 Cifra de afaceri Sold mediu stocuri

Viteza de rotatie a stocurilor (2/1)*360 zile

Rata de utilizare a activelor imobilizate este un indicator care masoara eficienta cu care agentul economic utilizeaza imobilizarile de care dispune, si prezinta valorile din tabelul de mai sus. Deoarece

12

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat este mai bine si invers, cu cat se apropie de 1, cu atat este mai problematic. Apreciem ca societatea a utilizat intr-un mod eficient activele fixe de care a dispus, indicatorul obtinut indica o utilizare corespunzatoare a activelor fixe in raport cu cifra de afaceri obtinuta.

Viteza de rotatie a creantelor este un indicator ce msoar eficacitatea firmei de încasare a creanelor raportat la numarul de zile, si prezint valorile din tabelul de mai sus. Creantele reprezinta sume de încasat de la diversi debitori cu care societatea debitoare a desfasurat relatii comerciale. Rezultatele obinute indic ca au fost probleme minore in ce priveste controlul creditului acordat clientilor.

Durata de achitare a obligatiilor este un indicator care indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti si prezint valorile mentionate in tabelul de mai sus. Valorile obtinute sunt necorespunzatoare - ridicate. Permanenta unor dificultati de achitare a obligatiilor este expresia unei fragilitati economice si financiare structurale.

Rata lichiditatii generale este indicatorul cel mai des folosit pentru aprecierea gradului de lichiditate. Rata lichiditatii generale arata marja conferita firmei de activele sale curente in respectarea obligatiilor curente. Se apreciaza ca valoarea minima admisa poate varia intre 1 ­ 1,8. Marimea companiei si natura afacerii sunt elemente de care depinde apreciarea acestei rate. Pozitia SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa se afla la pragul minim acceptabil. S-ar parea ca o rata superioara a lichiditatii generale sa fie de dorit ceea ce este adevarat pana la un punct.

Din punctul de vedere al investitorilor, o rata ridicata ar garanta recuperarea datoriilor in cazul unor pierderi foarte mari sau chiar al falimentului companiei. Cu toate acestea, mentinerea nejustificata a unei rate exagerate arata un management slab al capitalului de lucru. Cum am amintit si mai sus la un moment dat devine foarte costisitor sa se blocheze resurse financiare in stocuri supradimensionate, creante neincasate, si in disponibil in cont curent (cu dobanda la vedere).

13

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Rata datoriilor - solvabilitatii globale indica gradul în care o întreprindere poate face fa datoriilor si constituie conditia financiara de supravietuire. Aprecierea general este c în cazul în care rata solvabilitii globale este mai mic decât 1, atunci firma este insolvabil. Valorile inregistrate de SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa se afla in acest caz in limite normale.

Viteza de rotatie a stocurilor exprima numarul de zile necesar pentru ca stocurile sa parcurga fazele aprovizionarii, productiei si desfacerii. O accelerare a vitezei de rotatie a stocurilor înseamna cresterea eficientei utilizarii lor. În cazul de fata, ea începe sa devina foarte redusa începând cu anul 2006 si atinge valoarea de 146 zile la 30.06.2008. O valoarea minima care asigura o eficienta acceptabila a gestiunii stocurilor este de circa 90 de zile. " Rentabilitatea reprezinta capacitatea unei companii de a realiza vanzari care depasesc costurile implicate pentru rezolvarea lor, costurile activitatilor. Toate acestea se exprima procentual si sunt redate in tabelul de mai jos:

INDICATOR/AN 1 2 Profit net anual Venituri totale anuale

31.12.2006 1.957.092,00 117.412.773,00 1,67% 1.957.092,00 110.752.742,00 1,77% 1.957.092,00 15.913.206,00 12,30%

31.12.2007 2.559.937,00 153.099.435,00 1,67% 2.559.937,00 220.934.904,00 1,16% 2.559.937,00 51.679.249,00 4,95%

30.06.2008 -522.676,00 79.883.337,00 -0,65% -522.676,00 174.769.678,00 -0,30% -522.676,00 51.156.604,00 -1,02%

Rentabilitatea veniturilor 1 2 Profit net anual Active totale

Rentabilitatea activelor 1 2 Profit net annual Capitaluri proprii

Rentabilitatea capitalurilor proprii

" Cu cat valorile calculate sunt mai mari, cu atat performanta firmei este mai buna, profiturile sunt mai mari, iar actiunile sunt mai atractive. Valorile obtinute sunt utile si pentru comparatii intre firme din aceiasi ramura, sau de aceiasi dimensiune, etc. In cazul de fata rentabilitatea veniturilor, activelor si capitalurilor proprii rezultatele obtinute sunt bune in primii ani diagnosticati pentru ca in primul semestru 2008 pe fondul pierderii inregistrate rezultatele obtinute sa fie necorespuzatoare. "

14

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In acest context se poate observa ca insolventa societatii s-a datorat in special unor cauze obiective in contextul general al evolutiei pietei - domenii in care societatea isi circumscrie activitatea. Fata de aspectele prezentate mai sus si din analiza economico-financiara, înaintea deschiderii procedurii de insolven, se considera ca activitatea societatii poate fi reorganizata.

1.2. Situatia actuala a societatii 1.2.1. Scurt istoric al societatii dupa intrarea in procedura insolventei pana la data propunerii planului de reorganizare

Intrarea in insolventa a insemnat o pierdere importanta de credibilitate in fata clientilor, firma neputand sa mai participe la anumite licitatii si fiind evitata in proiectele de amploare, in special unde erau implicate societati multinationale, pe motivul neincrederii ca va putea livra la timp produsele comandate. Concurentii firmei au profitat de situatie si au facut tot posibilul sa o discrediteze.

Mai grav, datorita intrarii in insolventa firma a pierdut creditul comercial acordat de furnizori si in cea mai mare parte garantat de catre societatile de asigurare a creditului comercial. Asa cum rezulta din datele prezentate in cadrul capitolului anterior, specificul activitatii de distributie a firmei implica constituirea unui volum relativ ridicat de stocuri si acordarea de credit comercial clientilor. In mod normal, o caracteristica a domeniului in care isi desfasoara activitatea firma, este ca atat finantarea stocurilor cat si a creantelor sa se faca prin intermediul creditului comercial acordat de catre furnizori. In acest sens noul context generat de starea de insolventa reprezinta un inconvenient major pentru continuarea desfasurarii activitatii.

Mai mult, efectul acestui blocaj trebuie inteles in contextul in care specificul domeniului implica in permanenta echilibrarea gamelor de pe stoc (de exemplu, o gama de placi ceramice pentru o baie/ bucatarie contine doua nuante de faianta, o gresie si unul/doua decoruri, daca un articol din acestea 4 lipseste, celelalte 3 nu se mai vand) si aproximativ 30% din vanzari (in special cele destinate proiectelor) se fac pe produse aprovizionate la comanda (pe care firma nu le tine in mod normal pe stoc).

15

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In plus, aproape simultan cu intrarea in insolventa, au inceput sa se simta efectele crizei economice (care a afectat puternic domeniul de activitate al firmei corelat cu domeniul imbiliar) care a dus la scaderea brusca a vanzarilor.

Pe tot parcursul anului 2009 contextul de piata a fost extrem de nefavorabil. Scaderea puternica a cererii (blocarea aproape a tuturor marilor proiecte imobiliare) i-a gasit atat pe distribuitori (printre care si Delta Distribution) cat si pe producatori cu stocuri foarte mari de produse si cu nevoi urgente de lichiditate. Aceasta situatie a dus la oferte "disperate" constand in reduceri de preturi la produsele de pe stoc intre 30% si 70% comparativ cu anul 2008. De exemplu, oferta Lasselsberger, singurul producator de placi ceramice din Romania pentru 2009 are preturile reduse la 50% fata de cele cu care Delta Distribution a achizitionat in 2008 practic aceleasi produse.

In plus, clientii firmei, revanzatori, care au cumparat marfa in cursul anului 2008 nu reusisera sa vanda si aveau dificultati financiare majore.

In cazul Delta Distribution, aflata in insolventa, analizand structura de cost "mostenita" din perioada de dezvoltare din 2008 si comparand-o cu posibilitatile de realizare de venituri s-a ajuns la concluzia ca este absolut necesara o restrangere a activitatii. Criteriile luate in calcul pentru restrangere au fost:

-

mentinerea si incercarea de a consolida afacerea in zonele cu potential mai bun de piata si pentru care fiirma avea suficienta notorietate (nu mai trebuiau facute investitii mari in promovare) ­ din acest motiv s-a renuntat la noile locatii deschise in 2008;

-

pastrarea cu prioritate a spatiilor aflate in proprietate si renuntarea la cele inchiriate, in special acolo unde proprietarii nu au fost dispusi sa reduca substantial chiriile;

-

deoarece lupta "ofertelor disperate" pentru lichidarea de stocuri s-a dus doar pe segmentul economic s-a hotarat concentrarea activitatii mai mult pe zona mediu-lux, mai potrivita si cu pozitionarea magazinelor Delta Design;

-

acceptarea de retururi de la clientii care datorau bani pentru a diminua riscul de neincasare, masura dispusa de catre administratorul special.

16

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

La intrarea in insolventa firma avea in derulare lucrari de investitii in constructia a doua spatii in proprietatea firmei in Bucuresti (ipotecat la BRD) si la Bacau (ipotecat la BCR). Desi finalizarea lucrarilor si darea in fololosinta conform planurilor initiale implica investitii importante, totusi s-a decis continuarea lucrarilor. In prezent aceste spatii sunt finalizate si reprezinta cele mai moderne magazine din reteaua Delta Design.

Procesul de restrangere a retelei de vanzari pentru diminuarea costurilor a fost ingreunat de valorificarea stocurilor existente in fiecare locatie inainte de a se putea renunta la contractele de

inchiriere. In plus, a necesitat costuri de transport suplimentare, pentru mutarea stocurilor ramase in locatiile ce tebuiau inchise catre locatiile care se pastrau (dupa ce aici se eliberase spatiu prin reducerea stocurilor existente), si introducerea pe cheltuiala a investitiilor in amenajarea locatiilor inchise (care in mod normal se amortizau in 4 - 6 ani corespunzator duratei contractelor de inchiriere). Acest proces s-a incheiat practic abia la sfarsitul anului 2009, desi vanzarile in locatiile pentru care care s-a hotarat inchiderea au scazut dramatic din momentul in care s-a luat aceasta decizie (practic nu s-a reaprovizionat, nu s-au mai facut vanzari catre partenerii din zona, activitatea axandu-se pe recuperarea soldurilor). Practic, reducerea de costuri s-a facut simtita abia in anul 2010.

In acelasi timp s-au gasit solutii alternative pentru continuarea aprovizionarilor cu marfa prin noi furnizori si s-a reusit obtinerea treptata a unui credit comercial, evident la un nivel redus in comparatie cu cel de data intrarii in insolventa.

1.2.2. Analiza economico-financiara a societatii, in perioada ulterioara deschiderii procedurii insolventei

Structura veniturilor si a costurilor pentru exercitiile financiare 2008 (anul intrarii in insolventa) si 2009 (cel mai recent exercitiu financiar incheiat) este prezentata in tabelul de mai jos. Pentru comparatia evoluitiei societatii dupa intrarea in insolventa cu istoricul anterior intrarii in insolventa s-au luat in considere si datele aferente anului 2007.

17

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

STRUCTURA VENITURILOR SI A COSTURILOR A Cifra de Afaceri 1Venituri din vazarea de marfuri 2Alte venituri la Cifra de Afaceri - Venituri din Chirii - Transport, Servicii Montaj B Costul Marfurilor Vandute Marja Comerciala C1 Cheltuieli cu Spatiile - Chirii - Utilitati, salubritate, servicii paza - Amortizari spatii proprietate - Amortizare/Investitii amenajare Spatii - Impozite Cladiri Proprietate C2 Cheltuieli cu personalul - Salarii - Impozite - Tichete de masa - Altele - Delegatii Cheltuieli Transport: parc auto propriu si C3 inchiriat - Amortizari - Combustibil - Reparatii si piese de schimb - Asigurari - Impozite, rovinete, taxa drum, licente - Total parc auto propriu - Cheluieli servicii transport (inchiriat) inclusiv CFR Cheltuieli Servicii Terti, Consumabile, C4 Obiecte Inventar

2007 148,734,144 146,274,824 2,459,320 40,544 2,418,776 111,621,940 7,654,248 5,476,039 829,577 419,965 802,973 125,694 7,854,888 5,111,585 1,512,317 647,444 583,542 8,419,639 1,596,851 1,882,723 793,747 233,124 264,248 4,770,694 3,648,945 7,501,163 5.04% 5.66% 5.28%

2008 152,408,979 151,035,306 1,373,673 52,002 1,321,671 117,413,593 5.15% 12,417,938 7,733,941 1,131,743 859,196 2,291,372 401,686 11,681,794 7,996,227 2,211,305 738,892 735,370 9,642,552 2,025,027 2,469,007 967,243 630,639 148,550 6,240,466 3,402,086 11,600,676 7.61% 6.33% 7.66% 8.15%

2009 60,990,822 60,182,834 807,988 64,945 743,043 56,738,212 3,444,622 11,261,986 5,966,523 876,853 991,367 3,000,275 426,969 11,082,329 8,117,612 2,225,451 315,020 424,247 9,394,374 2,141,246 1,668,784 754,956 1,075,455 117,053 5,757,493 3,636,881 8,715,335 14.29% 15.40% 18.17% 5.72% 18.47%

34,652,884 23.69% 33,621,713 22.26%

18

Planul de Reorganizare Judiciara al !

- Cheltuieli comisioane cloaboratori vanzari externi - Alti colaboratori (juridic, consultanta etc.) - Marketing - Telecomunicatii si IT - Ambalaje - Comisioane Bancare - Altele servicii terti C5 Deprecieri - Depreciere Stocuri - Depreciere Imobilizari - Depreciere Clienti D E Total Cheltuieli Exploatare Rezultat din Exploatare - Venituri financiare - Cheltieli cu dobanzile bancare - Cheltuieli cu dobanzile la leasing - Cheltuieli cu dobanzi factoring - Cheltuieli (venit-cheltuiala) din dif.curs af platilor - Cheltuieli (venit-cheltuiala) din dif.curs reeval datorii - Cheltuieli (venit-cheltuiala) din dif.curs reeval credite F Rezultat din Vanzare de Active - Venituri din vanzarea de active - Costul activelor vandute G H I J Rezultat brut Impozit pe Profit Rezultat Net EBITDA

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

1,226,004 66,494 2,870,165 1,625,718 289,243 310,873 1,112,666 213,572 0.14%

2,095,643 433,455 3,723,974 1,495,370 431,479 831,069 2,589,686 9,460,789 8,498,411 962,378 6.21%

1,341,326 731,791 1,899,881 1,942,139 265,128 690,793 1,844,277 557,367 -668,147 1,225,514 0.91%

213572 143,265,450 5,468,694 23,775 1,028,656 283,732 172,217,342 -19,808,364 19,652 3,265,826 415,676 677,156 168,210 -141,042 1,100,461 14,856 78,086 63,230 3,067,308 507,340 2,559,968 8,009,571 5.39% 1,083,018 5,098,884 6,241,585 -208,876 630,229 839,105 -36,779,734 0 1.72% -36,779,734 -24.13% -5,380,855 -3.53%

97,749,604 -36,758,781 -3,637,558 22,386 2,575,320 347,997 -5.96%

C6 Rezultat Financiar

-2,416,242 -1.62% -16,762,494 -11.00%

736,626

141,489 213,142 71,653 -40,254,851 28,667 -40,283,518 -29,955,706 -66.05% -49.12%

Din analiza structurii veniturilor si a costurilor se poate observa ca principala sursa de venit a firmei este marja comerciala realizata pentru vanzarile de produse prin reteaua de magazine, echipa de vanzari pe proiecte si catre revanzatori. Celelalte surse de venit, din servicii de transport (aferente flotei de TIR-uri pentru transportul extern ­ se factureaza cursele pentru clientii de export si se

efectueaza transport in interesul firmei pentru cursele de import), lucrari de amenajare (subcontrcatari) si chirii, au o pondere mai redusa. Incepand cu 2010 s-a hotarat sa se renunte la flota de TIR-uri pentru transportul extern si sa se subcontracteze in intregime activitatea de transport extern.

Urmarind marja comerciala procentuala realizata se obesrva o scadere de la 23.69% in 2007, la 22.26% in 2008 si la doar 6% in 2009.

19

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Motivul este faptul ca, pentru a vinde, a trebuit sa se realizeze reduceri de preturi similar celor facute de concurenta. Situatia cu cel mai mare impact in acest sens a fost pentru stocul de produse Lasselsberger si Sanex unde, datorita situatiei conflictuale, nu s-au mai putut face reaprovizionari pentru completarea gamelor iar strategia Lasselsberger si Sanex pe 2009 a fost sa abordeze direct clientii formati de Delta Distribution cu oferte de pret reduse la 50% fata de preturile din 2008 cu care s-a aprovizionat Delta Distrbution.

In acest sens, se poate urmari structura de vanzari pe 2009, asa cum reisese din tabelul de mai jos, din punctul de vedere al stocurilor aprovizionate inainte de intrarea in insolventa (2008) si dupa intrarea in insolventa (2009) si a marjei comerciale realizate pentru cele doua categorii de stocuri.

Astfel se observa ca, pe parcursul anului 2009, 48% din vanzari s-au realizat din stocurile vechi (aprovizionari inainte de intrarea in insolventa), cu o marja comerciala medie de negativa, de -10%, iar 52% din vanzari s-au realizat din aprovizionarile de dupa intrarea in insolveta (de la noii furnizori), cu o marja comerciala medie de 20.22%. Pierderea realizata prin vanzarea cu marja negativa a produselor greu vandabile se incadreaza in provizionul pentru deprecierea stocului in valoare de 8,498,411 lei introdus in bilantul contabil pe 2008 pentru produsele Lasselsberger si Sanex.

In consecinta, urmarind marja comerciala valorica (plusul de valoare creat din vanzarea de marfuri) se observa o reducere de la 33 ­ 34 milioane lei cat a fost in anii 2007 si 2008 la doar 3.4 milioane lei in 2009, adica o diferenta de 30 milioane euro, in conditiile in care costurile au ramas aproximativ aceleasi. Acesta este principalul motiv al pierderii inregistrate in cursul anului 2009. 20

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Structura de costuri a fost grupata tinand cont de specificul afacerii in urmatoarele categorii principale, relativ echilibrate raportat la cifra de afaceri:

- C1. Costuri aferente spatiilor pentru magazine si depozite, atat inchiriate cat si in proprietate, reprezentand 5.15% in 2007 (referinta); - C2. Costuri cu personalul personalul, reprezentand 5.28% in 2007 (referinta); - C3. Costuri cu transportul, atat aferente parcului auto propriu cat si inchiriat, inclusiv transportul CFR, reprezentand 5.66% in 2007 (referinta); - C4. Costuri cu servicii terti cuprinzand cheltuielile de marketing (reclama, publicitate), IT&C (telecomunicatii etc.), comisioane colaboratori vanzari, onorarii avocati, dar si obiecte de inventar si consumabile pentru birotica, reprezentand 5.04% in 2007 (referinta);

1.2.3. Analiza anului 2008 pornind de la structura de costuri comaparativ cu 2007.

Pe fondul extinderii structurii de vanzari (spatii, oameni, parc auto, birotica etc.) descrisa in capitolul anterior si a realizarii unei cifere de afaceri sub cea planificata (in special datorita reducerii vanzarilor pe fondul crizei si a insolventei, incepand cu octombrie 2008) se observa o crestere a principalelor categorii de costuri dar si a ponderii acestora in cifra de afaceri, fata de 2007, dupa cum urmeaza:

- C1. Spatii: 5.15% => 8.15% (reducerea randamenului de folosire a spatiilor); - C2. Personal: 5.28% => 7.66% (reducerea randamenului fortei de munca); - C3. Transport: 5.66% => 6.33% (locatiile noi au insemnat transport suplimentar pentru realizarea stocului initial); - C4. Servicii (marketng, IT&C etc.) : 5.04 => 7.61%;

Cu toate acestea, cresterea de costuri ca urmare a extinderii retelei nu este motivul principal in justificarea pierderii inregistrata pentru exercitiul financiar din 2008.

21

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Motivul principal a fost deprecierea cursului monedei nationale ceea ce a genarat un rezultat financiar negativ de -16.8 milioane lei din reevaluarea creditelor in valuta si a datoriilor catre furnizori.

La aceasta s-a adugat deprecierea stocului de produse de la Lasselsberger in valoare de 8.5 milioane lei.

1.2.4. Analiza anului 2009 pornind de la structura de costuri comaparativ cu 2007.

In cursul anului 2009 s-a actionat in sensul restrangerii retelei de vanzari. In acelasi timp s-au stornat sume importante din vanzarile realizate in 2008 de la clientii aflati in blocaj financiar, pentru care s-a acceptat returnarea produselor vandute in scopul evitarii riscului de neplata.

Acest proces, combinat cu scaderea cererii, cu problemele din piata (ofertele de lichidare de stoc de la concurenti) si cu problemele generate de starea de insolventa (pierdeea unor contracte) a dus la o scadere a cifrei de afaceri cu 60% fata de 2008..

In privinta structurii de costuri nu se observa insa inca reduceri semnificative, efectul restrangerii retelei de vanzari se va observa abia in anul 2010.

In aceste conditii ponderea principalelor categorii de costuri in cifra de afaceri raportat la anul 2007 sa inrautatit dupa cum urmeaza:

- C1. Spatii: 5.15% => 18.47% (reducerea randamenului de folosire a spatiilor); - C2. Personal: 5.28% => 18.17% (reducerea randamenului fortei de munca); - C3. Transport: 5.66 => 15.4% (inchiderea locatiilor fara potential pe termen mediu a insemnat

transport suplimentar pentru mutarea stocului in locatiile ramase); - C4. Servicii (marketng, IT&C etc.) : 5.04 => 14.29%;

In aceslasi timp marja comerciala procentuala s-a redus la 6%, conform celor explicate mai sus, iar marja comerciala valorica a scazut cu 90% (cu mai bine de 30 milioane lei) la doar 3.4 milioane lei. 22

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

1.2.5. Analiza situaiei patrimoniului si a contului de rezultate pe baza situatiilor contabile simplificate pentru perioada 31.12.2008 ­ 31.12.2009.

Asa cum se poate observa din datele prezentate, se constat o reducere semnificativa a activelor circulante, in special datorita reducerii stocurilor si a creantelor clientilor.

Reducerea stocurilor a rezultat ca efect al deprecierii cauzate in special de evolutia pe piata a preturilor de vanzare in conditiile crizei economice si de problemele calitative mentionate anterior, care s-au agravat datorita depozitarii indelungate in spatii descoperite.

Capitalul propriu se reduce in 2008 deveninind negativ la sfarsitul exercitiului financiar 2009 ca urmare a pierderilor inregistrate de catre societate din motivele mentionate mai sus.

Se observa si o reducere a datoriilor, datorita in special reducerii volumului afacerii, insa de o valoare mai redusa in comparatie cu reducerea activelor. Se observa o reducere puternica a cifrei de afacere ca efect al celor prezentate mai sus si o reducere a numarului de angajati ca efect al restructuarilor.

Atat anul 2008 cat si 2009 se incheie cu pierdere din motivele prezentate mai sus. Rentabilitatea societatii se poate analiza conform tabelului de mai jos, toti indicatorii fiind negativi.

INDICATOR/AN 1Profit net anual 2Venituri totale anuale Rentabilitatea veniturilor 1Profit net anual 2Active totale Rentabilitatea activelor

31.12.2008 -36.779.734 158.323.997 -23,23% -36.779.734 145.015.524

31.12.2009 -20.887.626 71.476.019 -29,22% -20.887.626 103.898.073

-25.36% 1Profit net annual -36.779.734 2Capitaluri proprii 6.323.291 Rentabilitatea capitalurilor proprii -581.65%

-20.887.626 -14.564.335 -143,42% 23

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII

2.1. Prezentare generala a activelor societatii

Activele societatii au fost evaluate la data de 31.05.2010 in baza raportului de evaluare realizat de catre firma S.C Expert Group Consulting SRL si aprobat de catre Adunarea Generala a Creditorilor din data de 17.06.2010 anexat prezentului plan de reorganizare. Structura activului cuprinde urmatoarele categorii (conform tabelului de mai jos):

CURS RON/EUR NRCRT I CATEGORIE ACTIV IMOBILIZARI 1Imobile (Cladiri si Terenuri) - Amplasament Faur - Showroom Razoare - Magazin Bacau - Magazin Piatra Neamt - Garsoniera Nerva Traian 2Parc auto in proprietate 3Titluri de Participare - S.C. Transport Marfa Timisoara - S.C. DELTAPI Trading Bucuresti - S.C. DELTAWOOD SRL Piatra Neamt 4Mijloace Fixe si Obiecte de Inventar 5Marca Comerciala "Delta Design" ACTIVE CIRCULANTE - Stocul de Marfa - Creante Clienti - Disponibil casa + Banca TOTAL ACTIV

4.1792 EURO RON Valoare de Valoare de Valoare de Valoare de Piata Lichidare Piata Lichidare 9,293,585 7,264,625 38,839,752 30,360,320 8,837,850 6,895,800 36,935,143 28,818,927 3,326,000 4,500,000 318,000 643,000 50,850 269,722 -100,576 1,845 -13,337 -89,084 41,589 245,000 3,253,135 2,229,060 829,538 194,537 12,546,720 2,660,800 3,375,000 270,300 546,500 43,200 215,630 -100,576 1,845 -13,337 -89,084 33,271 220,500 2,336,602 1,312,527 829,538 194,537 9,601,226 13,900,019 18,806,400 1,328,986 2,687,226 212,512 1,127,224 -420,329 7,711 -55,740 -372,300 173,810 1,023,904 13,595,500 9,315,688 3,466,805 813,007 52,435,252 11,120,015 14,104,800 1,129,638 2,283,933 180,541 901,160 -420,329 7,711 -55,740 -372,300 139,048 921,514 9,765,125 5,485,313 3,466,805 813,007 40,125,445

II

I.

IMOBILIZARI

1. Imobile, reprezentand spatii pentru prezentare de produse (magazine / show-room ­ uri) si

spatii de depozitare. Acestea au fost ipotecate la banci pentru garantarea creditelor primite si sunt necesare pentru desfasurarea in continuare a activitatii comerciale a firmei. Exceptie face garsonierea, care nu este ipotecata si care nu este necesara activitatii (deci se poate vinde).

2. Parc auto propriu format din:

24

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

a. Autoturisme pentru personalul de vanzari (agenti de teren) si manageri; b. Autoutilitare pentru transportul de marfa (1.5 t, 3.5 t, 5 t, 10 t); c. Stivuitoare electro si moto, lise, transpaleti pentru manipularea marfii;

Aceste bunuri sunt in cea mai mare parte necesare continuarii activitatii.

3. Titluri de participare, reprezinta participariile detinute de catre S.C. Delta Distribution S.A in

capitalul social al altor firme. Acestea nu sunt necesare desfasurarii in continuare a activitatii firmei conform planului si se pot vinde.

4. Mijloace fixe si obiecte de inventar, echipamente de calcul si birotica, mobilier sunt

necesare continuarii activitatii firmei.

5. Marca comerciala Delta Design, reprezinta valoarea comerciala a brandului dezvoltat de

catre firma incepand cu anul 2006, care se bucura de o notorietate in domeniul amenajarilor interioare.

II.

ACTIVE CIRCULANTE

1. Stocul de marfa, reprezinta valoarea stocurilor de marfa aflate la data evaluarii in depozitele si magazinele firmei. Acest stoc cuprinde atat produse greu vandabile aprovizionate inainte de data intrarii in insolventa (a caror valoare a fost redusa corespunzator potentialului de valorificare pe piata), cat si produse vandabile, aprovizionate dupa data intrarii in insolventa, de la noii furnizori, a caror valoare a fost mentinuta, conform pretului de achizitie. 2. Creante Clienti. Reprezinta sumele de incasat de la clientii firmei la data realizarii raportului de evaluare. O parte din aceste creante fac obiectul unor litigii (in general actiuni investire si de executare ale unor instrumente de plata refuzate datorita lipsei de disponbilitati in conturile clientilor), valoarea lor fiind evaluata in functie de probabilitatea recuperarii acestor sume.

2.2. Lista principalelor active necesare realizarii activitatii Imobile (cladiri cu terenurile aferente)

Sediu Amplasament Faur Showroom Razoare Magazin Bacau Magazin Piatra Neamt Valoarea de piata (EURO) 3,326,000 4,500,000 318,000 643,000 Valoarea de vânzare forat (EURO) 2,660,800 3,375,000 270,300 546,500

25

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Garsoniera Nerva Traian Total - EURO

50,850 8,787,000

43,200 6,852,600

Parc auto si echipamente pentru manipulat marfa in proprietate

Valoare de Valoare de piata vanzare fortata (LEI) (LEI) 10,400 10,400 10,400 9,324 10,400 10,400 6,200 6,000 6,500 7,600 8,000 7,600 5,700 6,200 7,600 5,700 7,600 8,700 18,300 29,500 28,100 29,500 78,400 46,800 31,400 14,200 52,000 27,900 11,700 15,800 15,800 15,800 15,800 12,600 17,400 17,400 9,100 33,200 10,700 9,200 8,300 8,300 8,300 7,400 8,300 8,300 4,900 4,800 5,200 6,000 6,400 6,000 4,500 4,900 6,000 4,500 6,000 6,900 14,600 23,600 22,500 23,600 62,700 37,400 25,100 11,400 41,600 22,300 9,400 12,640 12,640 12,640 12,640 10,080 13,920 13,920 7,280 26,600 8,600 7,300

Numar inmatriculare / IDENTIFICARE B49DTD B55DTD B56DTD B62DTD B63DTD B64DTD B03DLT B30DTA B44DDB B47DLT B49DLT B50DLT B51DDB B52DLT B55DLT B66DDB B86DLT B99DLT B46DLA B73DLT B87DDB B89DDB B11HIJ B30DLT B42DLI B16DLI B42DLT B96DTA B97DTA S11 DELTA WOOD S-BT-1.8D2 S-BT-MILITARI-1.8D S-CAT-1.8D S-CAT-1.8D1 SDC-BT1.8D SDC-BT-1.8D1 SDC-CAT3,5D-V SDC-TOYOTA CRAIOVA 2.0 B08DTD B23DDB

Categorie auto

An fabricatie 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2006 2006 2006 2004 2005 2006 2004 2006 2006 2000 2005 2005 2005 2004 2000 2000 2000 2001 1999 1998 2002 2002 2002 2003 1998 2006 2006 1988 2008 2005 2003

Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Stralis Iveco Eurotech Iveco Eurotech SEMIREMORCA Iveco Eurotech Iveco Eurotech SEMIREMORCA Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Motostivuitor Renault Clio Renault Clio

26

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

B24DTD B34DTD B43DTD B47DTD B48DTD B61DLT B66DTD B67DTD B69DTD B70DLT B84DLT B04DTD B16MXD B25DTD B38DLT B47DDB B59DLT B78DDB B79YMG B79RVN S-BT-1.6E S-BT-C-TA S-BT-IASI S-BT-PITESTI S-BT-PL S-BT-VALCEA* S-CAT1,8E1 S-CAT-1.6E S-CAT-1.8E2 SDC-BT-1,4E SDC-BT-1,6E SDC-BT-1.6E1 SDC-BT-1.6E2 TOTAL - LEI Echivalent EURO

Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Megane Renault Megane Renault Megane Renault Megane Renault Megane Renault Megane Renault Megane Renault Megane Scuter Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric Stivuitor electric

2006 2005 2006 2005 2005 2004 2006 2006 2006 2004 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2005 2004 2003 2003 2004 2004 2004 2005 1998 2006 2000 2003 2001 2007 2003 2003 2003

11,400 11,300 12,000 10,700 11,500 10,500 17,500 13,600 12,800 10,500 17,500 17,500 21,500 18,500 20,400 16,100 16,600 15,800 11,500 2,200 17100 17100 14,400 14,400 12,700 11,900 7,000 12,600 7,000 10,500 12,600 12,600 12,600 1,127,224 269,669

9,100 9,100 9,600 8,600 9,200 8,400 14,000 10,900 10,300 8,400 14,000 14,000 17,200 14,800 16,300 12,900 13,300 12,600 9,200 1,700 13700 13700 11,500 11,500 10,200 9,500 5,600 10,100 5,600 8,400 10,100 10,100 10,100 901,160 215,630

Stocul de marfa ­ cuprinde principalelele grupe de produse comercializate de firma, va fi mentinut pe toata durata activitatii firmei si are o evolutie previzionata pe perioada planului, in functie de volumul estimat al vanzarilor si de viteza de rotatie estimata, prezentata mai jos.

EVOLUTIA STOCULUI DE MARFA Stoc Total

Initial

Anul 1

Anul 2

Anul 3 10,265,564

9,315,688

8,763,791

9,182,774

Creantele asociate clientilor ­ rezulta in urma vanzarilor realizate catre clientii persoane juridice: firme de constructii si revanzatori carora li se acorda un termen de plata cuprins intre 15 si 90 de zile (conform contractelor de vanzare din anexe). In

27

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

consecinta soldul va fi mentinut pe intreaga perioada de activitate a firmei si va avea urmatoarea evolutie previzionata, majorandu-se odata cu revenirea volumului activitatii.

EVOLUTIA CLIENTILOR Creante Clienti

Initial Anul 1 Anul 2 Anul 3 3,466,805 3,680,940 4,598,317 6,386,811

2.3. Lista activelor secundare disponibile pentru vanzare

Titluri de participare ­ actiuni/ participatii detinute in capitalul altor societati. Denumire 1415 aciuni SC TRANSPORT MARFÃ SA Timisoara 750 pri sociale SC DELTAPI TRADING Bucureti 454.025 pri sociale SC DELTA WOOD SRL Piatra Neam

Valoarea de piata (LEI) 7,711.15 -55,740 -372,300

Valoarea de vânzare forat (LEI) -

Avand in vedere ca, pe ansamblu, conform raportului de evaluare de la 31.05.2010 valoarea acestor participatii este negativa, nu se mizeaza pe obtinerea unor sume semnificative din valorificarea lor. Totusi, deoarece acestea nu au legatura cu activitatea prezenta a societatii in cauza si ca firmele DELTAPI si DELTA WOOD au o situatie financiara nefavorabila ce ar putea atrage complicatii suplimentare pentru Delta Distribution, care este actionarul majoritar, se va urmari fie cesiunea participatiilor la aceste societati.

Administratorul special propune ca in functie de organizarea activitatii si de capacitatea societatii de a face fata platilor asumate prin plan, se sa aibe in vedere, in situatii extreme, posibila vanzare a unor active trecute initial in categoria celor necesare desfasurarii activitatii, cum sunt o parte din imobilele si din parcul auto.

28

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII

3.1 Tabelul definitiv al creantelor

Tabelul definitiv al creantelor este anexat prezentului plan de reorganizare si cuprinde urmatoarele categorii de creante:

1. Creditori Garantati ­ reprezentati de cei trei creditori bancari: BRD, BCR, Milenium; 2. Bugetul de Stat: Administratia Fondului de Mediu si ANAF; 3. Salariati; 4. Creditori Chirografari cu sume admise si cu sume admise sub conditia admiterii contestatiilor

formulate de creditori la tabelul preliminar;

Tabelul Creditorilor Conform Evaluarii din 31.12.2008 Categorie Creanta Sold la Creditor Admisa 30.06.2010 Garantati 63,066,322 61,373,048 - BRD 36,918,638 35,599,551 - BCR 22,497,877 22,374,314 - Milenium 3,649,807 3,399,183 Salariati Buget stat - AFMediu - ANAF Chirografari TOTAL 1 Chirografari conditie TOTAL 2 31,224 2,778,650 270,215 2,508,435 36,388,096 102,264,292 66,107,343 168,371,635 31,224 2,778,650 270,215 2,508,435 35,763,921 99,946,843 1,207,863 101,154,706 Plan Garantat 50,756,181 35,599,551 13,265,936 1,890,694 Supli mentar 3,146,749 Total 53,902,930 35,599,551 2,482,578 15,748,514 664,171 2,554,865 31,224 2,778,650 270,215 2,508,435 0 56,712,804 0 56,712,804

Valorile admise in tabelul definitiv al creantelor sunt reprezentate in prima coloana a tabelului de mai sus, iar valoarea soldului acestor creante la data de 30.06.2010 sunt reprezentate in coloana a doua.

3.2 Categoriile de creante care nu sunt defavorizate

In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 5 lit. a) din Legea 85/2006, categoriile de creante care nu sunt defavorizate in cadrul planului de reorganizare propus sunt:

-

Creantele salariale - art. 123 pct. 2; Creantele bugetare - art. 123 pct. 4;

29

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, creantele admise in tabelul definitiv pentru aceste doua categorii de creditori se vor prelua in intregime in cadrul reorganizare si vor fi distribuite in proportie de 100%; programului de plati al planului de

3.3. Tratamentul categoriei de creante defavorizate

In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 5 lit. b) din Legea 85/2006, categoriile de creante care sunt defavorizate in cadrul planului de reorganizare propus sunt:

-

Creantele creditorilor garantati - art. 121 alin. 1; Creantele creditorilor chirografari - art. 123 pct. 7;

! 3.3.1. Tratamentul Creditorilor Garantati

Avand in vedere:

-

reevaluarea garantiilor existente in favoarea creditorilor garantati, la valoarea actuala de piata, in urma raportului de evaluare realizat la data de 31.05.2010 si aprobat de adunarea creditorilor;

-

situatia generala a patrimoniului societatii conform raportului de evaluare de la data de 31.05.2010 si a balantei contabile din 31.05.2010;

-

analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitarea creantelor, conform datelor prezentate la punctul urmator;

-

negocierile purtate cu creditorii garantati;

au rezultat valorile luate in calcul prin plan pentru creantele creditorilor garantati conform tabelului de mai sus, pe ansamblul categoriei rezultand un procent de 87.83% fata de creantele admise in tabelul definitiv, adica o reducere a creantelor cu 12.17%.

In cazul creditorilor

garantati BCR si

Milenium s-a negociat ca, pe langa creanta admisa sa fia

achitata in plan conform considerentelor de mai sus, sa se ia in considerare o creanta suplimentara, in asa fel incat suma celor doua creante (garantata si suplimentara) sa acopere 70% din valoarea admisa in tabelul definitiv de creante.

30

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Aceasta valoare suplimentara, prevazuta in tabelul de mai sus, nu se va lua in considerare pentru calculul dobanzilor si nici pentru calculul sumelor ce urmeaza a fi rambursate creditorilor garantati si va fi achitata doar in cazul in care se vor identifica surse suplimentare de venit care sa permita acest lucru fara a influenta executarea obligatiilor asumate prin plan fata de ceilalti creditori.

In functie de evolutia societatii pana la sfarsitul perioadei aferente planului de reorganizare si de o eventuala capacitate suplimentara a acesteia in privinta capitalului disponibil se va stabili daca aceasta creanta suplimentara poate sau nu sa fie achitata.

Creantele creditorilor garantati urmeaza a fi achitata conform contractelor de credit aflate in derulare, achitandu-se echivalentul EUR din graficul de plati conform planului de reorganizare, la cursul BNR de la data efectuarii platii.

3.3.2. Creditori Chirografari

Conform tabelului definitiv valoarea totala a creantelor chirografarilor este de 36,388,096 RON, la care se adauga creante admise provizoriu sub conditia admiterii contestatiilor la tabelul preliminar in valoare de 66,107,343 RON.

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus (pentru categoria garantati) societatea nu are resurse disponibile pentru a-si asuma prin plan, nici macar partial aceasta categorie, ea fiind defavorizata in intregime.

3.4. Datorii curente

Datoriile curente reprezinta datorii generate ca urmare a continuarii activitatii curente dupa intrarea in insolventa, aflate in cadrul termenelor de plata contractuale si cuprinzand:

-

furnizori curenti de marfa ; furnizori curenti de servicii: chirii, utilitati, transport etc. soldul lunar al datoriilor catre salariati; soldul lunar al datoriilor catre bugetul de stat

31

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Valorile sunt cuprinse in tabelul de mai jos: DATORII CURENTE 1Furnizori curenti de marfa 2Furnizori chirii, utilitati, transport etc. 3Salariati curenti 4Buget curent 3,449,748 2,046,651 1,081,214 226,264 95,619

Aceste creante se vor achita pe parcursul activitatii, la termenele stabilite prin contractele in derulare, simultan cu angajarea unor alte sume, soldul evoluand in functie de volumul si de structura activitatii.

3.5. Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitarea creantelor

Avand in vedere valoarea de lichidare a activelor la data de 31.05.2010, conform raportului de evaluare aprobat de adunarea creditorilor si situatia pasivului de la aceeasi data, rezulta urmatoarea situatie corespunzatuare scenariului lichidarii judiciare:

CATEGORIE ACTIV IMOBILIZARI Imobile (Cladiri si Terenuri) - Amplasament Faur - Showroom Razoare - Magazin Bacau - Magazin Piatra Neamt - Garsoniera Nerva Traian Parc auto in proprietate Titluri de Participare - S.C. Transport Marfa Timisoara - S.C. DELTAPI Trading Bucuresti - S.C. DELTAWOOD SRL Piatra Neamt Mijloace Fixe si Obiecte de Inventar Marca Comerciala "Delta Design" ACTIVE CIRCULANTE Stocul de Marfa - BRD - BCR - Milenium - Creante Clienti - Disponibil casa + Banca TOTAL ACTIV

Plan CATEGORIE PASIV Reorganiz 30,360,320MASA CREDALA 28,818,927Creditori Garantati Imobiliar 11,120,015 - BRD 14,104,800 1,129,638 - BCR 2,283,933 180,541 901,160 - Salariati -420,329 7,711 - Bugetul de Stat -55,740 -372,300 139,048 921,514 9,540,277 Creditori Garantati cu Active 5,485,313 Circulante 1,023,914 - BRD 4,054,701 - BCR 406,698 - Milenium 3,466,805Datorii Curente 588,159 - Furnizori de Marfa - Chirii, Utilitati, Transport, 39,900,597 Servicii - Salariati

Valoare Plan Reorganiz 36,933,573 28,638,386 25,224,815 3,413,571

31,224 2,778,650 2,295,926

5,485,313 1,023,914 4,054,701 406,698 3,449,748 2,046,651 1,081,214 226,264

32

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

- Buget Stat CAPITAL PROPRIU TOTAL PASIV

95,619 -482,724 39,900,597

!

Sumele rezultate in urma lichidarii judiciare, care se pot distribui catre fiecare categorie de creditori de la masa credala, dupa achitarea datoriilor curente, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Se observa ca fiecare categorie de creditori primeste semnificativ mai putin in cazul lichidarii comparativ cu reorganizarea, astfel:

Categorie Creditor Garantati Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Salariati Buget stat - AFMediu - ANAF Chirografari TOTAL 1 Chirografari conditie TOTAL 2

Creanta Sold la Distribuit % Admisa 30.06.2010 Lichidare Lichidare 63.066.322 61.373.048 34.123.699 54.11% 16.488.358 16.045.661 8.921.462 36.918.638 35.599.551 26.248.730 71.10% 9.652.184 9.307.315 6.862.592 22.497.877 22.374.314 7.468.271 33.20% 5.881.952 5.849.647 1.952.540 3.649.807 3.399.183 406.698 11.14% 954.223 888.699 106.329 31.224 31.224 31.224 100.00% 2.778.650 2.778.650 2.295.926 82.63% 270.215 270.215 2.508.435 2.508.435 36.388.096 35.763.921 0 0.00% 102.264.292 99.946.843 36.450.849 35.64% 66.107.343 1.207.863 0 0.00% 168.371.635 101.154.706 36.450.849 21.65%

Creditorii garantati - In acest scenariu creditorii garantati vor recupera sumele corespunzatoare garantiilor pe care le detin in prezent, evaluate la valoarea de vanzare fortata (lichidare) conform raportului de evaluare din 31.05.2010, raport de evaluare aprobat de catre adunarea creditorilor, sumele fiind semnificativ inferioare celor propuse in scenariul planului de reorganizare.

Procentul de recuperare al creantelor, raporatat la tabelul definitiv al creditorilor, pentru ansamblul categoriei creditorilor garantati, rezultat in urma lichidarii judiciare, este de 54.11%, comparativ cu procentul de 87.83% care rezulta in cazul aplicarii planului de reorganizare, deci o diferenta de peste 33.72 de puncte procentuale.

Bugetul de stat ­ In cazul lichidarii judiciare creantele la bugetul de stat vor putea fi acoperite numai in proportie de 82.63% fata de 100% in scenariul reorganizarii. 33

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Acceptarea planului de reorganizare este evident o solutie net favorabila tuturor categoriilor de creditori in comparatie cu lichidarea societatii, atat datorita considerentelor financiare prezentate mai sus cat si datorita altor argumente prezentate in continuare.

Creditorii garantati (bancile) isi conserva valoarea valoarea garantiilor, care este de estimat sa se imbunatateasca pe perioada planului.

Valoarea imobilelor este de asteptat sa creasca pe perioada celor 3 ani de reorganizare in comparatie cu situatia actuala de pe piata imobiliara, iar in plus, in acest interval imobilele vor fi intretinute si reamenjate periodic (sunt prevazute in planul de reorganizare investitii in amenajarea / intretinerea imobilelor de aproximativ 100,000 RON pe an) conform cerintelor activitatii comerciale a firmei, atat pentru spatiile de expunere (show-room-uri) cat si de depozitare.

O incercare de valorificare prin vanzare fortata a acestor imobile in conditiile actuale, in care piata imobiliara este blocata, pe langa valoarea redusa care se poate obtine, necesita un timp indelungat (conform experientei) si implica costuri suplimentare de intretinere si paza.

O incercare de valorificare rapida in prezent a stocurilor existente, dintre care aproximativ 70% au o vechime de peste 2 ani si au un sortiment incomplet, este aproape imposibila inclusiv la preturile luate in calcul in raportul de evaluare pentru scenariul vanzarii fortate, datorita lipsei cererii de pe piata si a crizei de lichiditati in care se afla majoritatea firmelor din domeniu care comercializeaza astfel de produse.

In plus, fiind vorba de un sortiment cuprinzand peste 14.000 de articole diferite aferente unor produse cu o valoare relativ redusa in comparatie cu volumul si greutatea (1 m2 de placi ceramice cantareste aproximativ 25 kg si are o valoare de lichidare medie, in cazul capetelor de stoc ramase de acum doi ani, de 10 RON ceea ce inseamna 0.4 RON/kg) vanzarea fortata implica costuri de depozitare, manipulare si transport foarte ridicate in comparatie cu valoarea produselor, ceea ce nu face eficienta achizitia din partea unui comerciant. 34

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Stocurile de marfa vor fi improspatate pe perioada planului, in sensul epuizarii capetelor de stoc vechi si greu vandabile si inlocuirea acestora cu stocuri vandabile din noile aprovizionari. Este de estimat ca pana la finalul planului de reorganizare sa aiba loc o revenire a cererii de pe piata materialelor pentru finisaje in constructii si amenajari interioare ceea ce va genera o situatie net mai favorabila in privinta valorificarii acestor stocuri in comparatie cu situatia actuala cand cererea este foarte redusa, in special pentru stocurile vechi, aprovizionate inainte de intrarea in insolventa.

In plus, pe toata perioada planului de reorganizare, aceasta categorie de creditori, care este reprezentata exclusiv de banci, vor incasa venituri din dobanzile si din comisioanele generate de activitatea curenta. Pentru comparatie, in perioada de observatie, de la deschiderea procedurii si pana la data de 31.05.2010 bancile au incasat cu titlu de dobanzi o suma de 4,864,329 RON, iar cu titlu de comisioane o suma de 1,439,815 RON, asa cum rezulta din tabelul de mai jos.

Plati banci in perioada 9.10.2008 - 31.05.2010 1BRD 2BCR 3Millennium RON RON RON RON Dobanzi Comisioane Rambursari TOTAL 2,631,550 611,847 1,502,030 4,745,427 1,976,273 256,506 4,864,329 442,215 385,753 1,439,815 1,502,030 2,418,488 642,259 7,806,174

Iar pe perioada planului de reorganizare, desi aceste cheltuieli au fost renegociate, sunt prevazute in continuare cheltuieli totale cu dobanzile de in valoare de 3,312,672 RON si cheltuieli cu comisioanele aferente activitatii bancare (mai putin comisioane aferente creditelor bancare ­ de care societatea este scutita pe perioada planului, conform celor negociate cu creditorii bancari) in valoare de 573,541 RON, asa cum rezulta din situatiile financiare previzionale prezentate in capitolele urmatoare.

Salariatii sunt evident interesati in continuarea activitatii societatii prin planul de reorganizare pentru ca astfel isi pastreaza locurile de munca.

35

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Bugetul de stat isi recupereaza in totalitate creanta prin planul de reorganizare propus, iar in cazul lichidarii creanta aferenta bugetului de stat se poate recupera doar partial, asa cum rezulta din cifrele prezentate mai sus.

In plus, pe toata perioada planului de reorganizare, societatea, continuandu-si activitatea va contribui la bugetul de stat prin taxele si impozitele pe care le va plati. Pentru comparatie, in perioada de observatie, de la deschiderea procedurii si pana la data de 31.05.2010, societatea a achitat datorii curente catre bugetul de stat in valoare de 10,568,327 RON, suma ce depaseste de aproape 4 ori valoarea creantei inscrisa la masa credala.

Pe perioada planului de reorganizare sunt prevazute plati catre bugetul de stat in valoare totala de 7,539,743 RON: formate din TVA, impozite si CAS salariati, impozite locale, conform tabelului de mai jos, extras din analiza fluxului ded numerar de pe perioada planului.

!

!

!

!

!

TOTAL

7,539,743 4,029,065 2,909,114 601,565

Anul 1

2,127,235 1,084,435 847,169 195,631

Anul 2

2,478,527 1,280,690 995,033 202,804

Anul 3

2,933,981 1,663,939 1,066,912 203,129

Buget - TVA - Impozite salariati - Impozite locale

Creditorii chirografari reprezentati in principal de furnizorii de marfa (acestia detin peste 80% din totalul categoriei) sunt categoria cea mai afectata, procentul de recuperare a creantelor admise in tabelul definitiv al creditorilor fiind nul, atat in cazul continuarii activitatii prin aprobarea planului de reorganizare propus, cat si in cazul lichidarii.

Totusi, avand in vedere ca in prezent societatea continua in mod direct sau indirect (prin intermediul unor firme care distribuie produsele acestor furnizori de marfa) sa comercializeze produsele acestora, realizand cifre de afacere importante pe piata din Romania, tendinta care poate sa fie dezvoltata in viitor, pe perioada planului, aceasta categorie de creditori-furnizori este interesata in continuarea activitatii societatii care le asigura, prin intermediul retelei de magazine, o piata de desfacere importanta in Romania.

36

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In concluzie, conform considerentelor si datelor prezentate mai sus este evident faptul ca in conditiile acceptarii si urmaririi planului de reorganizare, atat nivelul posibil de recuperare al creantelor cat si rezultatele comerciale care se pot obtine sunt mult superioare pentru toate categoriile de creditori in comparatie cu situatia in care se opteaza pentru lichidarea firmei.

37

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 4 - OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

4.1. Obiectivele si durata planului de reorganizare

Asa cum rezulta din istoricul prezentat in capitolul anterior societatea a avut o dinamica foarte buna in privinta pozitiei pe piata si a evolutiei cifrei de afaceri de la momentul infiintarii, la sfarsitul anului 1996, si pana in a doua jumatate a anului 2008. In perioada 2000 ­ 2008 Delta Distrbution a fost cel mai important distribuitor de placi ceramice de pe piata din Romania, detinand singura retea nationala de magazine specializa pe acest domeniu. Brandul "Delta Design" a reprezentat prima optiune de pe piata din Romania in acest domeniu, in special pentru clientii din segmenul mediu ­ lux, iar in prezent, desi societaea se afla in insolventa, el continua sa fie una din principalele optiuni in zonele in care societatea si-a mentinut activitatea.

Principalele motive pentru care s-a ajuns la in intrarea in insolventa si la derapajele financiare prezentate in capitului anterior sunt:

-

deficientele politicii de aprovizionari care au dus la acumularea, pe parcursul ultimilor ani, a unui stoc de produse greu vandabile si cu probleme de calitate, in special datorita atitudinii vadit rau voitoare a celor doua fabrici din grupul austriac Lasselsberger (SANEX si LASSELSBERGER);

-

o slaba asistenta juridica in privinta raporturilor cu cei doi furnizori mentionati mai sus, avand ca efect nerezolvarea la timp a problemelor aparute, legate de nerespectarea conditiilor contractuale si expunerea societatii intr-o pozitie defavorabila;

-

planul de dezvoltare prea ambitios demarat la inceputul anului 2007 (societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afacere raportat la 2006 de peste 40 %) si accelerat in anul 2008 prin ampla extindere a retelei de vanzari, in conditiile neanticiparii crizei economice care a afectat in special domeniul de activitate al societatii incepand cu a toamna anului 2008 ­ a generat o ampla investitie de resurse (amenajarea de noi spatii pentru expunere si depozitare, angajare de personal, extinderea parcului auto propriu, achizionarea unor cantitati foarte mari de marfa) care nu a mai putut sa fie recuperata in conditiile prabusirii pietei;

38

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

-

efectele crizei economice care continua sa afecteze in special domeniul de activitate al societatii, cu consecinte grave atat in privinta scaderii cereii si corespunzator a volumului de vanzari cat si in privinta recuperarii creantelor aferente clientilor, firme aflate la randul lor in dificultate financiara;

Pe perioda de observatie, intre momentul intrarii in insolventa si pana in prezent, societatea si-a restructurat deja partial activitatea, raportat la noile conditii de piata, asa cum s-a precizat in capitolul anterior. Costul acestei restructurari a fost deja suportat, cu impact in pierderea financiara realizata. Pe toata aceasta perioada, afectata de insolventa si de criza economica, societatea a avut capacitatea de a-si continua activitatea si de a se mentine pe piata.

In privinta domeniului in care activeaza societatea (finisajele in constructii si amenjarile interioare) se estimeaza ca piata din Romania are in continuare un potential foarte mare de crestere, consumul fiind la un nivel scazut in raport cu media statelor europene (inclusiv la nivelul anilor 2007 ­ 2008, de inainte de inceperea crizei economice). Un argument in acest sens sunt planurile de expansiune ale marilor retele multinationale de retail din domeniu: Praktiker, Baumax, OBI, Le Roy Merlin (care intra acum pe piata), care au continuat inclusiv in conditiile crizei economice, mizand pe potentialul existent in momentul revenirii pietei.

Prin reorientarea preponderenta a retelei de retail Delta Design catre segmentul mediu ­ lux (implicand solutii complete si personalizate de amenajari, conform ultimelor tendinte in desigh si tehnologie, utilizand materiale de inalta calitate) societatea si-a consolidat deja o pozitie pe piata bine definita, evitand in acest mod, cu pretul renuntarii la o parte semnificativa din cifra de afaceri, concurenta cu retelele multinationale mentionate mai sus care activeaza doar in domeniul bricolajului (deci se adreseaza segmentului economic).

In privinta trendului pietei aferenta domeniului de activitate a firmei, anul 2009 a insemnat o scadere de 30-40%, se previzioneaza o continuare a scaderii pe parcursul anului 2010, cu inca 20-30%, urmand ca din al doilea semestru al anului 2011, sau inceputul anului 2012 sa se revina la crestere.

39

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Se estimeaza ca aceasta va genera disparitia de pe piata unui numar mare de firme concurente cu Delta Distribution si va "curati" intr-un fel piata.

In perspectiva celor descrise mai sus se apreciaza ca societatea are sanse reale ca, printr-un plan de reorganizare bine gestionat, cu suportul creditorilor, sa revina in forta pe o piata la randul ei in revenire si sa-si recapete o pozitie printre fruntasii domeniului.

In acest context obiectivele principale pe care si le propune planul de reorganizare sunt:

1. Mentinerea pe piata si cresterea treptata a cotei de piata si a cifrei de afaceri, astfel incat

societatea sa aiba capacitatea de a face fata angajamemtelor de plata asumate prin plan si sa redevina un partener profitabil pe termen lung pentru toate categoriile de creditori;

2. Eficientizarea utilizarii si gestionarii resurselor de care dispune societatea, precum si

atragerea de resurse noi, la un cost competitiv, astfel incat sa se asigure profitabilitatea ­ o conditie absolut necesara pentru recastigarea credibilitatii si pentru generarea de fonduri suplimentare ce se vor utiliza pentru achitarea datoriilor prevazute in planul de reorganizare;

3. Implementarea unei politici de achizitii si de vanzari preventive, sustinuta de asistenta juridica

calificata asigurata din partea administratorilor judiciari, in asa fel incat sa se evite blocarea rersurselor in stocuri greu vandabile si riscul de neplata din partea clientilor (o amenintare majora in aceasta perioada);

Avand in vedere trendul estimat pentru piata aferenta domeniului principal de activitate al societatii descris mai sus si capacitatea firmei de a redeveni profitabila, conform previziunilor financiare prezentate, in conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 3, durata propusa pentru executarea planului de reorganizare este de 3 ani.

In cadrul acestei durate se contureaza doua etape:

40

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

-

in prima etapa, de aproximativ 1.5 ani, urmarind mentinerea in piata si castigarea de cota de piata cu un nivel minim de profitablitate;

-

in a doua etapa, de aproximativ 1.5 ani, urmarind cresterea cifrei de afacere si profitabilitatea ca principala sursa de achitare a creantelor conform planului de reorganizare

4.2. Premisele planului

Asa cum rezulta din considerentele prezentate in capitolul anterior, continuarea activitatii societatii conform planului de reorganizare propus, este alternativa favorabila tuturor categoriilor de creditori, in comparatie cu lichidarea judiciara.

Dupa parcurgerea cu succes a perioadei de reorganizare societatea isi va putea reocupa pozitia de lider pe piata de profil (detinuta in perioada 2000 ­ 2007) si va reprezenta un partener serios generand venituri pentru toate categoriile actuale de creditori.

Pentru a se putea continua activitatea si a se indeplini obiectivele prezentate mai sus este nevoie in primul rand de sprijinul creditorilor bancari pentru asigurarea finantarii atat pe termen lung,

pentru imobilele aflate in proprietate, in jurul carora se va concentra cea mai mare parte din activitatea firmei, cat si pe termen scurt, pentru asigurarea stocurilor de marfa necesare activitatii comerciale si a termenelor de plata acordate clientilor, conform politicilor uzuale din domeniu.

In plus, aceasta finantare trebuie sa se faca la un nivel de cost (dobanda) redus, in special in prima perioada a planului, care sa poata sa fie suportata din rezultatul operational al firmei. Conform situatiilor financiare prezentate in capitolul urmator cuprinzand atat istoricul activitatii societatii, din perioada 2007,2008, 2009, cat si previziunea pe cei 3 ani ai planului de reorganizare propus, un nivel maxim pentru cheltuielile cu dobanda, care poate sa fie suportat de catre firma este de 2% din valoarea cifrei de afacere, in conditiile in care marja comerciala extimata pe durata planului este in jurul valorii de 25%, superioara valorilor realizate in perioada 2007-2009. Datele aferente anului 2007

41

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

pot sa fie considerate ca o referinta, acesta fiind ultimul an in care activitatea firmei nu a fost afectata de starea de insolventa si de criza economica si s-a generat profit.

NIVELUL CHELTUIELILOR CU DOBANDA BANCARA 1Cifra de Afacere 2Marja Comerciala/Cifra de Afaceri 3Cheltuieli cu dobanda 4Cheltuieli cu dobanda/Cifra de Afaceri

2007 148,734,144 23.69% 1,028,656 0.69%

2008 152,408,979 22.26% 3,265,826 2.14%

2009 60,990,822 5.72% 2,575,320 4.22%

Dobanda bancara negociata cu cele 3 banci creditoare pentru perioada planului implica o marja de 1.5% peste dobanda de referina EURIBOR la 3 luni, rezultand conform previziunilor pentru EURIBOR, o dobanda anuala medie cuprinsa intre 2.2% si 2.5% pe perioada planului de reorganizare.

Conform celor mai sus mentionate, se impune o restructurare creditelor actuale, aceasta avand si sensul de a restabili echilibrele financiare, in sensul finanatarii activelor circulante prin finantari pe termen scurt (linii de credit) si a activelor imobilizate prin finantari pe termen lung (credite de investitii).

Asa cum rezulta din proiectiile financiare aferente planului, capacitatea firmei de diminuare a expunerii aferente acestor credite pe perioada planului este limitata.

O a doua conditie esentiala pentru continuarea activitatii firmei este asigurarea aprovizionarilor cu marfa, conform cerintelor pietei si obtinerea trepatata a unor conditii de plata care sa permita finanatarea partiala a stocurilor de marfa si a creantelor aferente clientilor din creditul furnizor (ceea ce genereaza capacitatea de a diminua expunerea pe linii de credit bancare).

Se are in vedere in primul rand aprovizionarea directa de la producatori pe masura ce acestia vor deveni mai putin reticenti la a colabora cu o firma aflata in insolventa si isi vor rezolva problemele legate de sumele incasate de la asiguratori (conditionarea ca platile curente realizate sa mearga in contul creantei acoperite de firmele de asigurare face in acest moment imposibila colaborarea directa cu furnizorii externi traditionali).

42

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

O solutie de rezerva care a fost aplicata cu succes pe toata perioada de observatie, de la intrarea in insolventa si pana in prezent, consta in aprovizionarea prin intermediul unor alte firme importatoare, cu negocierea preturilor de aprovizionare astfel incat sa se poata asigura o marja comericiala suficienta (de aproximativ 25%) si a unor termene de plata care sa permita finantarea partiala a stocurilor de marfa. Aceasta solutie prezinta si avantajul eliminarii riscului valutar, achizitiile facanduse in moneda nationala, riscul de depreciere al acesteia fiind preluat de catre firma importatoare.

Se are in vedere diminuarea necesarului de finantat pentru stocuri prin imbunatatirea vitezei de rotatie. Acest obiectiv se va realiza prin eliminarea trepatata a stocurilor greu vandabile achizitionate inainte de intrarea in insolventa si printr-o politica de aprovizionari prudenta, limitandu-se numarul de articole stocate si cantitatile aprovizionate. Simultan, pentru a asigura disponibilitatea marfii necesara vanzarilor, se va negocia realizarea unui stoc tampon de marfa la furnizori (producatori sau importatori), inclusiv in custodie in depozitul central din Bucuresti al Delta Distribution (in acest mod se asigura disponibilitatea marfii iar finantarea stocului este suportata in mod exclusiv de furnizor). In proiectiile financiare prezentate in cadrul capitolului urmator se poate urmari efectul estimat pentru imbunatatirea rotatiei stocului ca urmare a acestor masuri.

4.3. Reprezentantul actionarilor

Pe perioada planului actionarii societii vor fi reprezentati de catre administratorul special, dl. Dragos Bonea, desemnat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.02.2009, in care este prevazut: "Dl. DRAGO BONEA va exercita toate atribuiile prevzute de Legea 85/2006 pentru administratorul special i va reprezenta societatea în procedura insolvenei, conform normelor legale în vigoare" Dl. Dragos Bonea este si actionarul majoritar al societatii.

4.4. Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare

In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 6 lit. A, de la data confirmarii planului de reorganizare, dreptul de administrare al debitoarei va fi pastrat in parte, ca si pe perioada de observatie, cu supravegherea si confirmarea activitatii sale de catre administratorii judiciari.

43

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 5 - MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

5.1. Activitatea curenta a societatii

Societatea isi va mentine si dezvolta obiectul principal de activitate (comercializarea cu ridicata si cu amanuntul de produse destinate finisajelor in constructii si amenajarilor interioare: palci ceramice, adezivi, chituri si profile pentru montajul placilor creamice, obiecte sanitare, baterii sanitare, cazi si cabine de dus cu sau fara hidromasaj, saune, mobilier de baie, mobilier de bucatarie) pe toata durata planului de reorganizare.

Aceasta activitate de vanzari este structurata pe 3 canale de distributie, cu politica de vanzari distincta, conform datelor de mai jos (termenul de plata acordat difera cu 3-5 zile fata de termenul efectiv de incasare a creantelor datorita unor eventuale intarzieri de plata si a timpului necesar decontarilor bancare).

NR

CANAL DE VANZRE 1Reteaua de Magazine 2Proiecte (constructori si dezvoltatori) 3Distributie (revanzatori)

Marja Comerciala % 30% 25% 20%

Termen Plata zile 0 45 70

Termen Incasare Zile 3 50 75

In plus, societatea va mai incasa venituri din:

-

inchirierea partiala a unor suprafete excedentare aferente spatiilor aflate in proprietate; lucrari de montaj si punere in opera a produselor pe care le comercializaeaza, prin intermediul unor firme specializate (sub contractarea lucrarilor);

-

servicii de transport atat pentru clientii care achizitioneaza produse din oferta societatii (in cazul in care transportul nu este oferit gratuit) cat si pentru terti in limita disponibilitatii parcului auto propriu si a solicitarilor existente;

-

servicii marketing constand in francizarea brandului Delta Design, o posibila noua categorie de venit;

44

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Avand in vedere trendul estimat pentru domeniul materialelor pentru finisaje in constructii si amenajari interioare mentionat si la capitolul 2.1: continuarea scaderii cererii pana in a doua jumatate a anului 2011 sau prima parte a anului 2012, urmata de o revenire, se considera doua etape distincte de aproximativ un an si jumatate, in cadrul celor 3 ani ai planului.

In prima etapa se va urmari mentinerea in piata, prin aplicarea unei strategii de vanzari care sa permita castigarea de cota de piata de la concurenta, dar in acelasi timp sa se incadreze intr-un nivel de cost care sa permita mentinerea unei limite minime de profitabilitate si sa se diminueze la maxim riscul privind recuperarea creantelor (o amenintare majora in conditiile actuale de piata).

Indeplinirea acestui prim obiectiv privind castigarea de cota de piata pe perioada de descrestere a pietei este sustinuta de situatia financiara dificila in care se gasesc majoritatea concurentilor, estimandu-se ca majoritatea firmelor de dimensiuni mai mici care actioneza in domeniu vor disparea in aceasta perioada (proces care are loc si in prezent si e de asteptat sa se accelereze in urmatoarea perioada).

In a doua etapa se va urmari accelerarea cresterii cifrei de afaceri, mizand pe cota de piata castigata in defavoarea concurentilor si pe un trend favorabil de revenire a sectorului de activitate al societatii.

In consecinta, asa cum rezulta din tabelul de ma jos, pentru primul an din plan (probabil 2011) se estimeaza o crestere a cifrei de afacere de aproximativ 9% fata de previziunea actuala (in conditiile in care se renunta la 4 puncte de vanzare si se eficientizeaza celelalte) de pentru anul in curs (2010), pentru al doilea an o crestere a cifrei de afacere de 17.53%, iar pentru al treilea an o crestere de 39.33%.

Cifra de Afaceri Venituri din vazarea de marfuri Alte venituri la Cifra de Afaceri - Venituri din Chirii - Transport, Servicii Montaj Costul Marfurilor Vandute

2010* Anul 1 Anul 2 Anul 3 29,382,161 32,064,005 37,683,840 52,503,888 29,158,161 31,800,005 37,080,000 51,840,048 224,000 264,000 603,840 663,840 144,000 144,000 483,840 483,840 80,000 120,000 120,000 180,000 23,973,840 23,502,003 27,444,000 38,478,034

45

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Marja Comerciala Marja Comerciala procentuala Variatia Cifrei de Afacere

5,184,321 17.78%

8,298,001 26.09% 9.13%

9,636,000 25.99% 17.53%

13,362,014 25.78% 39.33%

Diferenta dintre marja comerciala medie previzionata a se realiza pe durata planului si marja, de 25.92% si marja comerciala previzionata pentru anul 2010, de doar 9.13%, se datoreaza cantitatii mari de capete de stoc cu o vechime de peste 2 ani existenta in prezent in depozitele firmei, care pentru a se putea vinde, a necesitat discounturi mari.

Acest stoc a fost evaluat inainte de inceperea planului, prin raportul de evaluare din 31.05.2010, aprobat de adunarea creditorilor, conform starii produselor si conditiilor actuale de piata, iar marja comerciala se va calcula incepand cu primul an din plan pornind de valorile corectate. In acest fel marja comerciala aferenta capetelor de stoc va fi similara cu cea aferenta noilor aprovizionari si se va incadra in politica de vanzari precizata mai sus.

Marja comerciala realizata depinde de structura de vanzari previzionata pe fiecare canal de vanzare, conform politicii de vanzari mentionata mai sus. Modul de calcul al marjelor comerciale pe durata planului de reorganizare este prezentat in tabelul urmator.

MARJA COMERCIALA Cumulat Anul 1 Anul 2 Anul 3 Venituri din vanzarea de marfuri 120,720,053 31,800,005 37,080,000 51,840,048 1Magazin 45,000,053 12,720,005 14,040,000 18,240,048 2Proiecte 53,040,000 13,320,000 16,320,000 23,400,000 3Distributie 22,680,000 5,760,000 6,720,000 10,200,000

Marja Comerciala 1Magazin 2Proiecte 3Distributie

25.92% 30.00% 25.00% 20.00%

26.09% 30.00% 25.00% 20.00%

25.99% 30.00% 25.00% 20.00%

25.78% 30.00% 25.00% 20.00%

5.2. Masuri privind restructurarea si eficientizara activitatii curente

Din momentul intrarii in insolventa, pe parcursul perioadei de observatie, activitatea societatii a fost restructurata, inchizandu-se punctele de lucru care nu aveau potential sa redevina profitabile, cu scopul de a diminua cheltuielile. Aceste masuri au fost descrise in capitolele anterioare. 46

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In scopul realizarii obiectivelor asumate in cadrul planului a fost gandita si noua strategie de pozitionare a bradului Delta Design, pe segmentul mediu ­ lux (care reprezinta aproximativ 30% din totalul pietei), unde sunt putini jucatori importanti la nivel national (concurenta fiind reprezentata in cea mai mare parte de firme locale cu mari dificultati financiare) si unde marjele care se pot practica sunt superioare fata de cele aferente segmenului economic (caracterizat mai ales in ultima perioada, pe fondul crizei, de oferte de pret ,,disperate") . In acest mod, evitand intrarea in concurenta cu marile retele de bricolaj, care se adreseaza segmenutului economic, exista posibilitatea castigarii relativ rapide de cota de piata si cuceririi si consolidarii unei pozitii de lider pe acest segment.

Se are in vedere diversificarea portofoliului de produse pentru segmentul de piata mediu -lux pentru a mari cifra de vanzari realizata pe client (cota detinuta dintr-o amenjare), fata de categoriile de produse existente in mod traditional in portofoliu adaugandu-se altete noi: parchet dublu ­ triplu stratificat si masiv, tapet, covor PVC, pardoseli pe baza de rasini epoxidice, piatra naturala, decoratiuni.

Avand in vedere conditiile actuale de piata in care

marile proiecte rezidentiale sunt inghetate, iar

revanzatorii au serioase probleme financiare, se are in vedere concentrarea pe segmentul de retail, prin punerea in valoare a retelei de magazine Delta Design, ceea ce va permite realizarea unei marje comerciale superioare si dimunuarea riscului privind recuperarea creantelor.

Pentru reducerea si tinerea sub control a costurilor se are in vedere concentrarea pe zona Bucurestiului de unde se poate aborda peste 60% din segmentul de piata vizat si pe locatiile aflate in proprietate, mai ieftine prin comparatie cu cele inchiriate si amenajate la un nivel mult superior, corespunzator noii imagini a brandului, prin comparatie cu spatiile inchirate.

Se are in vedere eficientizarea tuturor categoriilor de cost, in special al cheltuielilor cu personalul, simultan cu proiectarea si implementarea unei noi stucturi organizationale si remodelarea proceselor interne in cadrul organizatiei.

47

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Situatia punctelor de vanzare care vor ramane in structura societatii pe perioada planului de reorganizare, incluzand previziunea de vanzari pe fiecare dintre cele trei canale, structura costurilor aferente (inclusiv a costurilor departamentelor suport) si profitabilitatea fiecarui punct de lucru (privit ca un centru de profit distinct) pentru fiecare din cei trei ani de reorganizare, ca efect al masurilor descrise mai sus este prezentata in tabelele de mai jos.

ANUL 1

CENTRE DE PROFIT / COST ANUL 1 VALORI MEDII LUNARE NR. DENUMIRE si LOCATIE 1Depozit Central Faur 2Conceopt Store Bucuresti Piatra Neamt (Magazin si 3Depozit) 4Bacau(Magazin) 5Pitesti(Magazin si Depozit) 6Ploiesti(Magazin si Depozit) 7Constanta(Magazin si Depozit) 8Cluj (Depozit) 9Brasov ( Magazin) 10Departamente Suport TOTAL COSTURI FIXE Numar angajati Cifra de Marja Parc Vanzari Com. Personal Auto Spatii 26 230,000 28.04% 55,340 54,826 38,855 18 1,000,000 27.50% 42,655 12,621 42,694 7 225,000 6 155,000 8 280,000 8 300,000 9 260,000 1 100,000 3 100,000 13 99 2,650,000 24.22% 26.45% 25.89% 25.00% 24.62% 20.00% 25.00% 26.09% 17,886 8,825 9,098 17,028 5,928 7,731 19,174 8,825 16,537 19,174 8,825 19,211 22,084 10,090 14,826 2,910 1,266 3,648 9,229 3,202 4,465 42,662 12,449 0 248,142 126,856 157,063

CENTRE DE PROFIT / COST ANUL 1 VALORI MEDII LUNARE NR. DENUMIRE si LOCATIE 1Depozit Central Faur 2Conceopt Store Bucuresti Piatra Neamt (Magazin si 3Depozit) 4Bacau(Magazin) 5Pitesti(Magazin si Depozit) 6Ploiesti(Magazin si Depozit) 7Constanta(Magazin si Depozit) 8Cluj (Depozit) 9Brasov ( Magazin) 10Departamente Suport TOTAL

COSTURI VARIABILE

PROFIT

Transport Deprecieri Comision CENTRU DC=>PL Stoc Clienti Terti Ambalaje COST 0 1,150 0 1,150 690 -87,511 0 5,000 2,500 5,000 3,000 161,530 9,000 6,200 4,200 4,500 4,700 5,000 2,000 35,600 1,125 775 1,400 1,500 1,300 500 500 13,250 800 350 850 1,000 900 500 500 7,400 625 675 1,100 1,000 800 0 500 10,850 675 465 840 900 780 300 300 7,950 6,466 1,848 19,574 18,890 8,520 5,877 4,304 -55,111 84,388

48

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

ANUL 2

COSTURI FIXE CENTRE DE PROFIT / COAST ANUL 2 VALORI MEDII LUNARE Numar Cifra de Marja Parc NR. DENUMIRE si LOCATIE angajati Vanzari Com. Personal Auto Spatii 1Depozit Central Faur 18 350,000 26.86% 63,310 57,652 38,855 2Conceopt Store Bucuresti Total 1,100,000 27.50% 47,699 12,721 42,694 3Piatra Neamt (Magazin si Depozit) 26 210,000 24.76% 20,010 8,925 9,098 4Bacau(Magazin) 7 170,000 26.76% 19,152 6,028 7,731 5Pitesti(Magazin si Depozit) 0 300,000 26.00% 21,652 8,925 16,537 6Ploiesti(Magazin si Depozit) 8 340,000 25.29% 21,652 8,925 19,211 7Constanta(Magazin si Depozit) 8 300,000 25.00% 24,916 10,190 14,826 8Cluj (Depozit) 0 200,000 20.00% 3,264 1,266 3,648 9Brasov ( Magazin) 1 120,000 25.00% 10,468 3,302 4,465 10Departamente Suport 86 45,494 12,749 0 TOTAL 154 3,090,000 25.99% 277,618 130,683 157,063

CENTRE DE PROFIT / COAST ANUL 2 VALORI MEDII LUNARE NR. DENUMIRE si LOCATIE 1Depozit Central Faur 2Conceopt Store Bucuresti Piatra Neamt (Magazin si 3Depozit) 4Bacau(Magazin) 5Pitesti(Magazin si Depozit) 6Ploiesti(Magazin si Depozit) 7Constanta(Magazin si Depozit) 8Cluj (Depozit) 9Brasov ( Magazin) 10Departamente Suport TOTAL

COSTURI VARIABILE

PROFIT

Transport Deprecieri Comision CENTRU DC=>PL Stoc Clienti Terti Ambalaje COST 0 1,750 0 1,750 1,050 -70,367 0 5,500 2,750 5,500 3,300 182,336 8,400 6,800 4,500 5,100 5,500 10,000 2,400 42,700 1,050 850 1,500 1,700 1,500 1,000 600 15,450 700 350 900 1,100 1,000 1,000 600 8,400 650 750 1,200 1,200 1,000 0 600 12,650 630 510 900 1,020 900 600 360 9,270 2,537 3,329 21,886 26,092 15,168 19,223 7,205 -58,243 149,166

ANUL 3

CENTRE DE PROFIT / COST ANUL 3 VALORI MEDII LUNARE NR. DENUMIRE si LOCATIE 1Depozit Central Faur 2Conceopt Store Bucuresti 3Piatra Neamt (Magazin si Depozit) 4Bacau(Magazin) 5Pitesti(Magazin si Depozit) 6Ploiesti(Magazin si Depozit) 7Constanta(Magazin si Depozit) 8Cluj (Depozit) 9Brasov ( Magazin) 10Departamente Suport COSTURI FIXE Cifra de Marja Parc Vanzari Com. Personal Auto 18 430,000 26.51% 71,929 63,879 1,400,000 27.50% 54,787 13,421 26 320,000 25.31% 22,861 9,325 7 320,000 25.31% 22,229 6,328 0 450,000 25.56% 24,680 9,325 8 500,000 25.00% 24,680 9,325 8 450,000 25.00% 28,524 10,690 0 250,000 20.00% 3,844 1,366 1 200,000 25.00% 12,208 3,402 86 49,742 14,949

Numar angajati Total

49

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

TOTAL

154

4,320,000

25.78%

315,484

142,009

CENTRE DE PROFIT / COST ANUL 3 VALORI MEDII LUNARE NR. DENUMIRE si LOCATIE 1Depozit Central Faur 2Conceopt Store Bucuresti Piatra Neamt (Magazin si 3Depozit) 4Bacau(Magazin) 5Pitesti(Magazin si Depozit) 6Ploiesti(Magazin si Depozit) 7Constanta(Magazin si Depozit) 8Cluj (Depozit) 9Brasov ( Magazin) 10Departamente Suport TOTAL

COSTURI VARIABILE Transport DC=>PL

PROFIT

Deprecieri Comision CENTRU Stoc Clienti Terti Ambalaje COST 0 2,150 0 2,150 1,290 -66,252 0 7,000 3,500 7,000 4,200 252,398 1,600 1,600 2,250 2,500 2,250 1,250 1,000 1,000 500 1,500 1,750 1,500 1,250 1,000 1,100 1,100 1,750 1,750 1,500 0 1,000 17,350 960 960 1,350 1,500 1,350 750 600 12,960 22,256 27,752 50,858 56,784 43,610 25,393 22,325 -64,691 370,434

12,800 12,800 6,750 7,500 8,250 12,500 4,000

64,600 21,600 12,000

In structura de costuri asociata fiecarui centru de profit, prin comparatie cu structura de costuri generala sub forma contului de rezultat, categoriile de costuri sunt grupate diferit, dupa cum urmeaza:

-

Costurile cu spatiile inglobeaza si costul cu telecomunicatiile fixe: internet si telefon; Costurile cu personalul inglobeaza si bugetele alocate personalului privind: telefoane mobile, protocol, obiecte de inventar, rechizite, alte mijloace fixe;

-

Costul cu transportul are in vedere doar transportul inchiriat, din depozitul central pana la fiecare punvt de vanzare/depozit local;

Ca rezultat al masurilor de mai sus, intreprinse in sensul reducerii costurilor si eficientizarii activitatii, structura principalelor costuri pe perioada planului de reorganizare, comparativ cu structura prognozata pentru anul 2010, este prezentata in tabelul de mai jos.

STRUCTURA DE COST Cheltuieli din Exploatare Variatie - Spatii Variatie Spatii - Personal Variatie Personal - Transport Variatie Transport

2010*

Anul 1

Anul 2

Anul 3 9,433,631 14.04% 1,777,215 0.00% 3,568,273 14.55% 1,772,048 11.24%

13,526,847 1,943,586 5,009,264 2,811,300

7,923,944 -41.42% 1,777,215 -8.56% 2,762,287 -44.86% 1,790,870 -36.30%

8,272,042 4.39% 1,777,215 0.00% 3,114,937 12.77% 1,593,061 -11.05%

50

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Servicii - Variatie Servicii Deprecieri si alte amortizari - Variatie Cheltuieli Financiare Variatie

3,417,241 345,456 2,236,270

1,331,022 -61.05% 262,550 -24.00% 1,155,745 -48.32%

1,485,879 11.63% 300,950 14.63% 1,155,745 0.00%

1,898,145 27.75% 417,950 38.88% 1,137,792 -1.55%

Se observa o reducere substantiala (de - 41.42%) a costurilor de exploatare in primul an din plan in comparatie cu previziunea pe 2010, ca efect al masurilor descrise, dupa care are loc o usoara crestere (+4.39 % in anul 2, comparativ cu anul 1 si de +14.04% in anul 3 comparativ cu anul 2) ca efect al costurilor variabile suplimentare generate de cresterea cifrei de afaceri.

Reducerile de cost cele mai importante raprtat la previziunea pe 2010 sunt realizate in privinta:

-

costurilor cu personalul (-44.86%) ca urmare a renuntarii la inca 4 puncte de lucru neprofitabile si a restructurarii activitatii in departamentele suport (marketing, logistica, economic);

-

costurile cu serviciile de la terti ( - 61.05%) ca urmare a reducerii comisionaelor bancare (in special aferente creditelor existente ­ s-a negociat cu bancile eliminaea acestor comisioane pe perioada planului de reorganizare), a cheltuielilor cu reprezentarea jurica (datorita finalizarii litigiilor aflate pe rol), cheltuielile de marketing (reclama etc.);

-

costurile cu transportul de matfa (-36%) ca urmare a concentrarii activitatii in zona Bucurestiunui unde se afla si depozitul central al companiei, reducandu-se costul transportului de la acest depozit catre sucursalele aflate la distante mari in tara.

Ca urmare a renegocierii contractelor de credit cu bancile, descrisa ma jos, este previzionat a se realiza o reducere importanta, de -48.32% a cheltuielilor cu dobanda bancara in primul an din plan raportat la anul 2010. Chiar si asa , costul cu dobanda bancara reprezentand in mod global 2.71% din cifra de afaceri pe intreaga durata a planului este considerat foarte ridicat, comaparativ cu valorile uzuale din domeniu.

Pentru echilibrarea structurii financiare (activele si pasivele) pe termen lung si pe termen scurt se are in vedere o restructurare a creditelor bancare in functie de garantiile angajate pentru acestea, astfel

51

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

incat activele imobilizate (imobile si parcul auto) sa fie finantate din credite pe termen lung (credit de investitie), iar activele circulante (stocuri si creante clienti) sa fie finantate din credit pe termen scurt (linie de credit).

Datorita nivelului foarte ridicat de indatorare prin credite bancare, comparativ cu volumul previzionat al afacerii, cheltuielile cu dobanda bancara au o podere foarte importanta in structura de cost a societatii. In acest sens s-a stabilit o limita de suportabilitate a acestui cost si s-au renegociat conditiile cu fiecare dintre creditorii bancari. S-a ajuns la un acord comun privind fixarea unei marje de 1.5% care se adauga dobanzii de referinta EURIBOR la 3 luni, pentru toata durata planului.

De asemenea pe toata perioada planului de reorganizare nu se vor plati comisioane aferente creditelor fata de creditorii bancari, asa cum s-a convenit in discutiile purtate in comitetul creditorilor.

Structura de creditare, pe termen lung si pe termen scurt, pentru fiecare banca si dobanzile anuale rezultate conform celor negociate si prezentate mai sus, pentru o prezviziune a evolutiei dobanzii de referinta EURIBOR este prezentata in tabelul de mai jos.

DETALIERE DOBANZI BANCARE EURIBOR Marja Credit Termen Lung - BRD - BCR - Milenium Marja Credit Termen Scurt - BRD - BCR - Milenium Dobanda Credit Termen Lung % din Cifra de Afaceri Dobanda Credit Termen Scurt % din Cifra de Afaceri Total Dobanda Dobanda negociata Cifra de afaceri % dobanda in Cifra de Afacere

Initial / Total

Anul 1

Anul 2 0.70% 2.20% 1.50% 1.50% 1.50% 2.20% 1.50% 1.50%

Anul 3 1.00% 1.00% 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% 1.50% 2.50% 1.50% 1.50% 1.50% 913,860 2.43% 247,160 0.66% 1.50% 1.50% 1.50% 2.50% 1.50% 1.50% 1.50% 879,016 1.67% 237,736 0.45% 1,116,751 1,116,751 52,503,888 2.13%

2,612,414 2.14% 706,544 0.58% 3,318,958 3,318,958 122,251,733 2.71%

1.50% 819,538 2.56% 221,649 0.69% 1,041,187 1,041,187 32,064,005 3.25%

1,161,020 1,161,020 37,683,840 3.08%

52

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Costul cu dobanda bancara este compus din dobanda aferenta creditului pe termen lung, pentru finantarea imobililizarilor, de 2.14% din cifra de afaceri si din dobanda aferenta creditului pe termen scurt, pentru finantarea activelor circulante, de 0.58% din cifra de afaceri. Dobanzile se vor achita in lei calculate la cursul euro de la data platii.

In concluzie, nivelul foarte ridicat al dobanzii bancare raportat la cifra de afaceri este generat de volumul creditelor pe termen lung prin care se finanteaza imobilizarile (in special cladirile aflate in proprietate). In consecinta, in cazul in care societatea nu va putea face fata acestui nivel ridicat de dobanda se va avea in vedere vanzarea unor active imobilizate, in masura in care se vor gasi solutii pentru ca aceasta operatiune sa nu afecteze activitatea comerciala a societatii.

Pe parcursul planului se are in vedere si gasirea de surse suplimentare de venit, una dintre acestea fiind francizarea brandului Delta Design.

Avand in vedere notorietatea brandului Delta Design si faptul ca, din cosiderente de costuri societatea si-a restrans reteaua proprie de magazine, se considera o oportunitate utilizarea brandului de catre alte firme care actioneaza pe zonele neacoperite de magazinele societatii prin intermediul unor contracte de francisa, care presupun respectarea unui standard, achizitia preponderenta a produselor de la societatea Delta Distrbution si plata unei taxe de francisa.

Pe langa genererea unei surse de venit suplimentare aceasta initiativa avantajeaza fidelizarea revanzatorilor si diminueaza riscul recuperarii creantelor de la acestia, datorita unei mai bune informari privind situatia financiara a revanzatorilor.

5.3. Masuri privind recuperarea creantelor

Datorita blocajului finaciar generat de criza economica in special in sectorul in care isi desfasoara activitatea, societatea se confrunta cu probleme in privinta recuperarii la timp a creantelor de la clienii sai.

53

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Pe langa actiunile in instanta aflate pe rol, constand in principal in investirea cu titlu executoriu a instrumentelor bancare neonorate, executarea acestora, inscrierea la masa credala in cazul insolventei clientilor, s-a avut in vedere un set de masuri preventive deja implementat in timpul perioadei de observatie care se va dezvolta pe toata perioada planului:

-

concentrarea vanzarilor pe zona de retail care nu implica acordarea de termene de plata (livrarea produselor se face dupa efectuarea platii);

-

analiza situatiei financiare (date RECOM si CIP) a clientilor inainte de incheierea noilor cotracte cat si pe parcursul desfasurarii colaborarii;

-

reducerea pe cat posibil a termenelor de plata acordate prin oferirea in compensatie a unui discount suplimentar si limitarea plafoanelor de credit acordate;

-

solicitarea de instrumente de palta avalizate de actionarii si administratorii societatilor cu care se colaboreaza, ca garantie la contractele aflate in derulare;

-

implementarea unui nou contract cadru de vanzare ­ cumparare de marfa care permite o actiune rapida a vanzatorului in sensul recuperarii creantei (executarea garantiilor, recuperaea stocului aflat la client si neachitat, stornarea discounturilor acordate etc. ) in conditiile in care se constata disfunctionalitati in derularea colaborarii;

5.4. Surse financiare pentru sustinerea planului de reorganizare

Deoarece specificul activitatii implica intretinerea de stocuri si creditarea clientilor din categoria constructorilor si revanzatorilor, asa cum rezulta din politica de vanzari prezentata mai sus, pentru realizarea cifrei de afacere propusa apare necesitatea unei finantari importante, asa cum rezulta din estimarea fluxului de lichiditati prezentata mai jos.

In privinta activelor imobilizate, in principiu, pe perioada planului, nu se au in vedere nici achizitii, nici vanzari semnificative de active imobilizate.

In conditiile in care accesul la credit furnizor este redus (datorita starii de insolventa), necesarul de fond de rulment este ridicat. Deoarece capitalul propriu al societatii a fost in intregime consumat de

54

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

pierderile realizate inainte de inceperea planului si nu se poate conta, cel putin in prima etapa a planului, pe un aport de capital corespunzator din partea actionarilor sau a unor alti investitori, iar activele detinute de societate in prezent sunt in cea mai mare parte necesare desfasurarii activitatii, deci nu pot constitui o sursa de fianantare din vanzare (oricum ele constituie in cea mai mare parte garantii in favoarea bancilor aferente creditului pe termen lung, asa ca o eventuala vanzare ar diminua doar aceasta categorie de credit si nu este de asteptat sa genereze o sursa de lichiditati suplimentara), singura solutie pentru finatarea activitatii comerciale in prima etapa a planului este mentinerea creditelor bancare si diminuarea lor treptata incepand cu a doua perioada a planului.

FLUXUL DE LICHIDITATI CURENT 1

Initial

Anul 1 2,281,521 -465,883 9,798,628 9,411,314 3,940,720 3,553,406 1,939,880 680,421 1,259,460 0 0 0 0 1,847,005 1,847,005

Anul 2 3,357,284 511,141 9,287,487 9,618,046 4,754,143 5,084,703 2,885,549 1,897,094 988,456 0 0 0 0 1,118,529 1,118,529

Anul 3 33,956,730 -340,353 9,627,839 11,249,668 6,922,077 8,543,906 5,409,921 4,504,675 905,246 0 0 0 0 30,002,418 30,002,418

Flux de numerar generat de activitatea curenta Influenta Variatiei Necesarului de Fond de Rulment Necesarul de Fond de Rulment 9,332,745 Stocuri 9,315,688 Creante Clienti 3,466,805 Datorii curente (altele decat creditele) 3,449,748 Influenta Rezultatului din Exploatare Rezultat din Exploatare Cheltuieli cu Amortizarea si Provizioanele Impozitul pe profit platit Influenta achizitiilor/valorificarilor de imobilizari Achizitii de imobilizari Vanzari de imobilizari Influenta platii dobanzilor bancare Influenta activitatii extraordinare Surse atrase Venituri extraordinare

2

3

4 5

-1,039,481 -1,157,935 -1,115,256

Asa cum se observa din tabelul de mai sus, rezultatul din exploatare devine o sursa importanta de lichiditati, in special in a doua parte a planului de reorganizare, ceea ce va permite realizarea distribuirilor prevazute pentru masa credala si reducerea expunerii aferenta creditelor bancare.

In acest sens, s-a negociat cu creditorii bancari o mentinere a creditelor angajate in prezent (atat pe termen lung cat si pe termen scurt) pe toata durata planului de reorganizare, cu rambursari trimestriale in limita capacitatii societatii de a genera lichiditati din surse proprii (profitul net, amortizarile si provizioanele). " 55

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Structura de creditare pe termen lung si pe termen scurt aferenta celor 3 creditori bancari, pe perioada planului de reorganizare, este prezentata in tabelul de mai jos:

STRUCTURA CREDITELOR BANCARE Sold Credit Termen Lung total, din care: - BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Rambursari Credit Termen Lung, din care - BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Sold Credit Termen Scurt total, din care: - BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Rambursari Credit Termen Scurt, din care - BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Total Rambursari Credite TOTAL CREDITE Initial / Total 12,948,034 6,568,182 1.717.216 6,379,852 1.666.148 0 0 7,081,481 6,568,182 1.717.216 513,299 134.199 0 0 37,393,847 29,031,369 7.590.089 6,886,084 1.800.330 1,476,394 385.995 29,704,182 29,031,369 7.590.098 554,028 114.847 118,785 31.055 36,785,663 50,341,881 Anul 1 11,958,811 5,633,182 1.472.765 6,325,629 1.653.802 0 0 989,223 935,000 244.450 54,223 14.176 0 0 36,132,773 27,841,369 7.278.979 6,827,558 1.785.029 1,463,846 382.714 1,261,074 1,190,000 311.119 58,526 15.301 12,548 3.280 2,250,297 48,091,584 Anul 2 10,827,497 4,698,182 1.228.314 6,129,315 1.602.477 0 0 1,131,314 935,000 244.450 196,314 51.325 0 0 34,685,452 26,651,369 6.967.860 6,615,667 1.729.631 1,418,416 370.837 1,447,321 1,190,000 311.119 211,891 55.397 45,430 11.877 2,578,635 45,512,949 Anul 3 5,866,554 0 0 5,866,554 1.533.779 0 0 4,960,943 4,698,182 1.228.314 262,761 68.697 0 0 7,689,665 0 0 6,332,056 1.655.482 1,357,609 354.939 26,995,787 26,651,369 6.967.860 283,611 74.148 60,807 15.897 31,956,730 13,556,219

Se observa ca, pe intreaga perioada a planului de reorganizare, se are in vedere diminuarea volumului total de credite bancare de la 50,341,881 RON la 13,556,218 RON, ceea ce reprezinta o reducere de 73.07% (fara a lua in calcul valorile suplimentare stabilite cu BCR si Milenium, asa cum s-a precizat mai sus).

Rezulta foarte clar ca, starea actuala si activitatea previzionata a societatii pe perioada planului reorganizare, nu permit rambursarea in intregime a creditelor bancare conform valorilor prevazute in plan raportat la masa credala, procentul maxim posibil conform previziunilor fiind de 73.07%.

56

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

In mod exceptional se au in vedere ca surse suplimentare de lichiditati vanzarea unor active imobilizate, in primul rand pentru a mari nivelul de rambursare catre banci si atragerea de capital sulimentar prin aport fie de la actionarii actuali, fie de la posibili investitori.

5.5. Modalitati de acoperire a pasivului societatii si programul de plata a creantelor

Reluand previziunea fluxului de lichiditati, de aceasta data prin raportare la sumele acceptate prin plan la masa credala, rezulta urmatoarea situatie prezentata in tabelul de mai jos. Surplusul de lichiditati generat de activitatea curenta a societatii, pe toata durata planului de reorganizare propus (in special de rezultatul din exploatare, deoarece influenta variatei necesraului de fond de rulment este redusa), in valoare totala de 10,235,250 RON iar surplusul de lichiditate aferente activitatii extraordinare este de 32.967.952 RON si sunt folosite pentru:

- plata dobanzilor bancare:"

"

"

"

"

"

3,312,672 RON;

- distribuiri la masa credala aferente categoriilor de creante nedefavorizate: salariati si bugetul de stat:" " " " " " " 2,809,650 RON; " " 36,785,663 RON

- rambursari partiale aferente creditorilor garantati:"

Toate contractele in derulare incheiate de catre debitoare anterior datei deschiderii procedurii sunt mentinute de catre administratorii judiciari cu exceptia celor modificate dau denuntate de catre administratorii judiciari.

Graficele anuale in aceasta privinta pot sa fie urmarite in tabelul de mai jos.

FLUXUL DE LICHIDITATI CURENT Flux de lichiditati total 1 Influenta variatiei Necesar Fond de Rulment Necesarul de Fond de Rulment Stocuri Creante Clienti Datorii curente (altele decat creditele) Influenta Rezultatului din Exploatare Rezultat din Exploatare

Initial/TOTAL 39,595,535 -295,094 9,332,745 9,315,688 3,466,805 3,449,748 10,235,350 7,082,189

Anul 1 2,281,521 -465,883 9,798,628 9,411,314 3,940,720 3,553,406 1,939,880 680,421

Anul 2 3,357,284 511,141 9,287,487 9,618,046 4,754,143 5,084,703 2,885,549 1,897,094

Anul 3 33,956,730 -340,353 9,627,839 11,249,668 6,922,077 8,543,906 5,409,921 4,504,675

2

57

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Cheltuieli cu Amortizarea si Provizioanele Impozitul pe profit platit 3 Influenta activitatii extraordinare Achizitii de imobilizari Surse atrase Venituri extraordinare Influenta platii dobanzilor bancare

3,153,161 0 32,967,952 0 0 -3,312,672

1,259,460 0 1,847,005 0 1,847,005

988,456 0 1,118,529 0 1,118,529

905,246 0 30,002,418 0 0 30,002,418 2,000,000 2000000 31,956,730 33,956,730

4

-1,039,481 -1,157,935 -1,115,256 31,224 31224 2,250,297 2,281,521 778,650 778650 2,578,634 3,357,284

Distribuiri Masa Credala (fara creditorii bancari) 2,809,874 Salariati 31,224 Buget Stat 2,778,650 Disponibil pentru rambursari de credite Total distribuiri/rambursari 36,785,661 39,595,535

Sumele disponibile sunt reduse in primul an, reprezentand doar 2,281,521 RON si se majoreaza in anul 2 la 3,357,284 RON si in anul 3 la 33,956,730 RON pe masura ce societatea genereaza profit si atrage surse.

Graficul de distribuiri / rambursari totale (pe toata durata planului) aferent categoriilor de creditori de la masa credala este prezentat mai jos. Categoriilor de creditori care nu sunt defavorizate (salariatii si bugetul de stat) li se distribuie creantele aferente in proportie de 100%.

1

Grafic Total de distribuire/rambursari raportat la masa credala Creditorii Garantati BRD

Total Valoare Creanta 52,363,736 35.599.551

TOTAL DISTRIBUIT 36,785,663 9.617.418 35.599.551 9.307.315 6.568.182 1.717.217 29.031.369 7.590.099 1.067.327 279.047 513.299 134.199 554.028 144.848 0 0 118.785 31.056 0

% DISTRIBUIT 70.25% 100.00% 100.00% 100.00% 7.30% 8.05% 8.05% 0.00% 5.55% 0.00%

Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 13.690.223 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 9.307.315 - Termen Lung 6.568.182 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 1.717.217 - Termen Scurt 29.031.369 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 7.590.099 BCR 14.623.620 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 3.823.269 - Termen Lung 6.379.852 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 1.667.979 - Termen Scurt 6.886.084 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 1.800.330 - Suplimentar 1.357.684 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 354.959 Milenium 2.140.565 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 559.639 - Termen Lung 0

58

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 0 - Termen Scurt 1.476.394 2 3 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 385.995 - Suplimentar 664.171 Echivalent EUR la data deschiderii procedurii 173.644 Salariati Bugetul de Stat 31,224 2,778,650

0 118.785 31.056 0 0 31,224 2,778,650

8.05% 0.00% 100.00% 100.00%

Creditorilor garantati li se diminueaza expunerea cu 8.05% din valoarea initiala, fara a tine cont de valorile suplimentare prevazute pentru BCR si Milenium in conditiile specificate in capitolul precedent (acesta este motivul pentru care apar diferentele de procente dintre banci din ultima coloana a tabelului ­ raportat la valorile acceptate in plan procentul de diminuare a expunerii este de 8.05%, egal pentru cele 3 banci).

Graficele de rambursare trimestriale pentru fiecare din cei trei ani ai planului de reorganizare propus sunt prezentate in tabelele de mai jos.

Sumele anuale ce urmeaza a fi distribuite au fost reapratizate pe trimestre in functie de sezonalitatea realizarii veniturilor (avand in vedere domeniul de activitate de constructii sezonalitatea vanzarilor este foarte accentuata, cifrele realizate in sezonul rece fiind reduse la 40% fata de cele din restul anului).

S-a luat in calcul ca primul trimestru al planului corespunde cu primul trimestru al anului 2011, iar platile trimestriale prevazute se vor face pana in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.

In afara de sursele de finatare legate de activitatea curenta a societatii prezentate mai sus se are in vedere, ca solutie de rezerva, posibiltatea atragerii unor investitii de capital, atat de la actionari cat si de la alti posibili investitori.

Urmarind indicatorii financiari prezentati in finalul acestei lucrari (in special ROI ­ rentabilitatea capitalului propriu) se observa ca atractivitatea societatii pentru posibili inverstitori devine interesanta

59

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

spre finalul planului de reorganizare, cu conditia ca previziunile pe care se bazeaza aceste proiectii financiare sa se implineasca.

5.6. Grafic de rambursare trimestrial pentru primul an al planului (01.01.2011 ­ 31.12.2011)

Grafic Trimestrial de distribuire/rambursari raportat la masa credala Creditorii Garantati BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Suplimentar Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Suplimentar Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Salariati Bugetul de Stat TOTAL ANUL 1 2.250.299 588.329 2.125.002 555.571 935.001 244.451 1.190.001 311.120 112.749 29.478 54.223 14.176 58.526 15.301 0 0 12.548 3.281 0 0 12.548 3.281 0 0 31.224 0 ANUL 1 TRIM 1 40.330 10.544 27.800 7.268 26.322 6.882 1.478 386 11.275 2.948 5.422 1.418 5.853 1.530 0 0 1.255 328 0 0 1.255 328 0 0 3.122 0 TRIM 2 80.659 21.088 55.599 14.536 52.643 13.763 2.956 773 22.550 5.896 10.845 2.835 11.705 3.060 0 0 2.510 656 0 0 2.510 656 0 0 6.245 0 TRIM 3 161.317 42.175 111.198 29.072 105.286 27.526 5.912 1.546 45.100 11.791 21.689 5.670 23.410 6.120 0 0 5.019 1.312 0 0 5.019 1.312 0 0 12.490 0 TRIM 4 1.967.994 514.522 1.930.405 504.694 750.750 196.280 1.179.655 308.415 33.825 8.843 16.267 4.253 17.558 4.590 0 0 3.764 984 0 0 3.764 984 0 0 9.367 0

5.7. Grafic de rambursare trimestrial pentru al doilea an al planului (01.01.2012 ­ 31.12.2012)

Grafic Trimestrial de distribuire/rambursari raportat la masa credala Creditorii Garantati BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Suplimentar Echivalent EUR la data deschiderii procedurii

TOTAL ANUL 2 2.578.635 674.171 2.125.000 555.570 935.000 244.451 1.190.000 311.119 408.205 106.723 196.314 51.325 211.891 55.398 0 0

ANUL 2 TRIM 1 10% 146.011 38.174 100.647 26.314 95.296 24.915 5.351 1.399 40.821 10.672 19.631 5.132 21.189 5.540 0 0

TRIM 2 20% 292.021 76.347 201.294 52.627 190.592 49.829 10.702 2.798 81.641 21.345 39.263 10.265 42.378 11.080 0 0

TRIM 3 40% 584.042 152.695 402.588 105.255 381.185 99.659 21.403 5.596 163.282 42.689 78.526 20.530 84.757 22.159 0 0

TRIM 4 30% 1.556.562 406.955 1.420.471 371.375 267.927 70.048 1.152.544 301.327 122.462 32.017 58.894 15.398 63.567 16.619 0 0

60

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Suplimentar Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Salariati Bugetul de Stat

45.430 11.877 0 0 45.430 11.877 0 0 0 778.650

4.543 1.188 0 0 4.543 1.188 0 0 0 77.865

9.086 2.375 0 0 9.086 2.375 0 0 0 155.730

18.172 4.751 0 0 18.172 4.751 0 0 0 311.460

13.629 3.563 0 0 13.629 3.563 0 0 0 233.595

5.8. Grafic de rambursare trimestrial pentru al treilea an al planului (01.01.2013 ­ 31.12.2013)

Grafic Trimestrial de distribuire/rambursari raportat la masa credala Creditorii Garantati BRD Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii BCR Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Suplimentar Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Milenium Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Lung Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Termen Scurt Echivalent EUR la data deschiderii procedurii - Suplimentar Echivalent EUR la data deschiderii procedurii Salariati Bugetul de Stat TOTAL ANUL 3 31.956.730 8.354.919 31.349.551 8.196.175 4.698.181 1.228.315 26.651.370 6.967.861 546.372 142.846 262.761 68.697 283.611 74.149 0 0 60.807 15.898 0 0 60.807 15.898 0 0 0 2.000.000 ANUL 3 TRIM 1 195.431 51.094 134.713 35.220 127.551 33.348 7.162 1.872 54.637 14.285 26.276 6.870 28.361 7.415 0 0 6.081 1.590 0 0 6.081 1.590 0 0 0 200.000 TRIM 2 390.862 102.189 269.427 70.440 255.103 66.695 14.324 3.745 109.274 28.569 52.552 13.739 56.722 14.830 0 0 12.161 3.179 0 0 12.161 3.179 0 0 0 400.000 TRIM 3 781.726 204.378 538.854 140.881 510.206 133.391 28.648 7.490 218.549 57.138 105.104 27.479 113.444 29.659 0 0 24.323 6.359 0 0 24.323 6.359 0 0 0 800.000 TRIM 4 30.588.711 7.997.258 30.406.557 7.949.635 3.805.321 994.881 26.601.236 6.954.753 163.912 42.854 78.828 20.609 85.083 22.245 0 0 18.242 4.769 0 0 18.242 4.769 0 0 0 600.000

5.9. Remuneratia administratorilor judiciari

Conform hotararii adunarii generale a creditorilor si a celor stabilite in cadrul sedintelor de comitet de creditori, administratorii judiciari sunt remunerati pe perioada planului de reorganizare cu: - o indemizatie fixa in valoare de 1000 EURO / luna (echivalentrul in RON la cursul BNR) pentru fiecare (deci in total 2000 EURO/luna), sume care se factureaza lunar si care au fost cuprinse in costuri la pozitia "Alti colaboratori" in cadrul contului de rezultat prezentat in capitolul urmator;

61

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

- un onorariu de succes in valoare de 4% pentru fiecare (deci 8% in total) din valoarea sumelor distribuite in cadrul planului, cost pentru care s-a prevazut o pozitie distincta in cadrul contului de rezultat si a carui valoare anuala se determina in functie de sumele distribuite conform tabelului de mai jos.

DETALIERE ONORARIU ADMINISTRATORI JUDICIARI Distribuire Salariati Distribuire Buget Stat Rambursari Banci Total distribuit Procent Onorariu Cheltuieli cu Onorariul Administratorilor

Total

Anul 1 31,224

Anul 2 31,224 0

Anul 3 0 2,000,000 31,956,730 33,956,730 8.00% 2,716,538

2,778,650 36,785,664 39,595,538 8.00% 3,167,643

0 2,250,299 2,281,523 8.00% 182,522

778,650 2,578,635 3,357,285 8.00% 268,583

Defalcarea pe trimestre se va face proportional cu sumele distribuite conform graficelor trimestriale de mai sus.

5.10. Descarcarea de gestiune

In conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. 2 din Legea 85/2006, la data confirmarii planului de reorganizare al SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului de reorganizare, administratorii societatii putand fi descarcati de gestiune dupa finalizarea executarii cu succes a planului de reorganizare.

62

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CAPITOLUL 6 - PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII PENTRU PERIOADA REORGANIZARII JUDICIARE

6.1. Contul de profit si pierdere

Pornind de la considerentele prezentate in capitolul anterior, realizand o previziune a structurii de vanzari pe fiecare punct de lucru pastrat si pe fiecare canal de vanzare, corelata cu structura de costuri atat a punctelor de vanzare cat si a departamentelor suport, a rezultat urmatoarea previziune pentru contul de rezultat financiar, care pastreaza aceleasi categorii de cost dupa care a fost analizat si istoricul activitatii, perioada 2007, 2008, 2009.

CONT DE REZULTAT PREVIZIONAT Perioada Planului A Cifra de Afaceri 1Venituri din vazarea de marfuri 2Alte venituri la Cifra de Afaceri - Venituri din Chirii - Transport, Montaj, Marketing Costul Marfurilor Vandute Marja Comerciala Marja Comerciala procentuala Variatia Cifrei de Afacere Cheltuieli cu Spatiile - Chirii - Utilitati, salubritate, servicii paza - Amortizari spatii proprietate - Amortizare/Investitii amenajare Spatii - Impozite si asigurari Cladiri Proprietate Cheltuieli cu personalul - Salarii - Impozite - Tichete de masa - Comisionane si bonusuri (inclusiv impozite) - Delegatii Transport: parc auto propriu si inchiriat - Amortizari - Combustibil - Reparatii, piese de schimb, Intretinere - Asigurari - Impozite, rovinete, taxa drum, licente - Total parc auto propriu - Cheluieli servicii transport (inchiriat) inclusiv CFR Servicii Terti, Consumabile, Obiecte Inventar - Cheltuieli comisioane cloaboratori vanzari externi - Onorariu abministratori judiciari aferent sumelor distribuite

Anul 1

Anul 2

Anul 3 52,503,888 51,840,048 663,840 483,840 180,000 38,478,034 13,362,014 25.78% 39.33% 1,777,215 603,049 515,040 362,486 99,600 197,040 3,568,273 1,392,600 1,072,302 0 1,003,771 99,600 1,772,048 124,811 594,000 221,400 50,520 6,116 996,847 775,201 1,985,694 208,200 316,346

B

32,064,005 31,800,005 264,000 144,000 120,000 23,502,003 8,298,001 26.09% 15.00% 1,777,215 603,049 515,040 362,486 99,600 197,040 2,762,287 1,112,400 856,548 0 696,139 97,200 1,790,870 634,424 458,400 217,560 47,820 5,466 1,363,670 427,200 1,288,658 130,200 34,761

37,683,840 37,080,000 603,840 483,840 120,000 27,444,000 9,636,000 25.99% 17.53% 1,777,215 603,049 515,040 362,486 99,600 197,040 3,114,937 1,308,600 1,007,622 0 700,315 98,400 1,593,061 325,020 481,200 219,480 49,170 5,791 1,080,661 512,400 1,556,583 151,800 179,100

C

D

E

F

63

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

G

- Alti colaboratori (administratori judiciari, avocati) - Marketing - Telecomunicatii si IT - Ambalaje - Rechizite si consumabile - Obiecte de Inventar - Comisioane Bancare - Altele servicii terti Deprecieri si Amortizari (alte MF) - Depreciere Stocuri - Amortizare alte Mijloace Fixe - Depreciere Imobilizari - Depreciere Clienti Total Cheltuieli Exploatare Rezultat din Exploatare Rezultat Financiar - Venituri financiare - Cheltieli cu dobanzile bancare - Cheltuieli (venit-cheltuiala) din dif.curs af platilor - Cheltuieli (venit-cheltuiala) din dif.curs reeval datorii - Cheltuieli (venit-cheltuiala) din dif.curs reeval credite Rezultat din Vanzare de Imobilizari - Venituri din vanzarea de active - Costul activelor vandute Rezultat brut Impozit pe Profit Rezultat Net EBITDA Profit Net/CA

156,000 300,000 221,990 95,400 49,800 29,425 151,082 120,000 262,550 159,000 14,750 0 88,800 7,881,581 680,421 -1,039,481 0 1,039,481

156,000 360,000 222,590 111,240 50,160 29,525 176,167 120,000 300,950 185,400 14,750 0 100,800 8,342,746 1,897,094 -1,157,935 0 1,157,935

156,000 480,000 223,190 155,520 50,520 29,625 246,292 120,000 417,950 259,200 14,750 0 144,000 9,521,180 4,504,675 -1,115,256 0 1,115,256

H I J

K

0 0 0 -359,060 -359,060 1,939,880 -1.12%

0 0 0 739,159 739,159 2,885,549 1.96%

0 0 0 3,389,419 3,389,419 5,409,921 6.46%

L M N O P

Considerente pe tema contului de profit si pierdere (rezultatul financiar):

1. Conform previziunilor care au stat la baza intocmirii acestui plan de reorganizare societatea

inregistreaza profit din exploatare pentru fiecare din cele trei exercitii financiare prevazute in cadrul planului, nivelul acestuia crescad in mod accelerat de la un an la celalalt, conform datelor din tabelul de mai sus si a graficului de mai jos.

2. Rezultatul net in primul an este negativ, de -1.12% din cifra de afaceri, insa EBITDA are o

valoare pozitiva insemnata, datorita impactului cheltuielilor cu dobanzile bancare, care se

situeaza la o valoare ridicata comparativ cu volumul activitatii societatii, 3.25% din cifra de afaceri in primul an.

3. Incepand cu anul al doilea societatea inregistreaza profit net, de 1.96% din cifra de afaceri,

care se majoreaza in anul al treilea la 6.46% din cifra de afaceri. Studind istoricul societatii (nivelul maxim obtinut in privinta profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 1.72%) si

64

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

valorile raporate de cele mai performate companii din sector pentru perioada de inainte de inceperea crizei economice (cele mai bune valori ale profitului net se rifica la 5-7% din cifra de afaceri) se considera ca previziunea realizata este realista, dar cu un inalt nivel de optimism, indeplinirea ei depinzand foarte mult de evolutia pietei in acesta perioada.

4. Deoarece societatea a acumulat pana in prezent o pierdere importanta, s-a considerat ca

aceasta poate sa fie reportata si in consecinta nu s-a mai calculat impozit pe profit, profitul brut din anii 2 si 3 fiind egal cu profitul net.

5. O crestere mai accentuata a cifrei de afacere fata de previziunea de mai sus, nu este realista

atat din punctul de vedere al conditiilor de piata cat si datorita capacitatii limitate de finantare a societatii (Necesarul de Fond de Rulment), asa cum rezulta din estimarea fluxului de numear prezentata in sectiunea urmatoare.

6. Nu s-au prevazut alte cheltuieli sau venituri financiare, cu exceptia dobanzilor bancare, avand

in vedere ca pentru datoriile de la masa credala nu se mai face actualizarea la cursul valutei, iar pentru noile aprovizionari din import acest risc este preluat de importatorii cu care se va lucra (nivelul aprovizionarilor directe din imort fiind limitat din considerentele prezentate la capitolul anterior), iar oricum previziunea pe o perioada de 3 ani a evolutiei cursului de schimb al leului comparativ cu euro si usd este hazardata.

Nivelul de acuratete si de realism al previziunii realizate poate sa fie apreciat prin comparatie cu istoricul perioadei 2007, 2008, 2009 ­ anul 2007 fiind o referinta in acest sens pentru ca reprezinta

65

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

perioada cea mai recenta care nu a fost influentata de starea de insolventa. In situatiile prezentate mai jos pot sa fie urmariti comparativ o serie de indicatori de cost semnificativi in acest sens. Deoarece cifra de afaceri a suferit modificari importante pe intervalul de timp studiat s-au folosit pentru comparatia diferitelor perioade, indicatori procentuali raporati la cifra de afaceri.

Situatia indicatorilor de cost aferenta isoricului 2007 ­ 2009 este prezentata in tabelul de mai jos:

CONTUL DE REZULTAT (SINTETIC) Perioada Cifra de Afaceri 1Venituri din vazarea de marfuri 2Alte venituri la Cifra de Afaceri - Venituri din Chirii - Transport, Servicii Montaj Costul Marfurilor Vandute Marja Comerciala Cheltuieli de Exploatare (fara cost marfa) %Cheltuieli de Exploatare/CA 1Spatii % Spatii/CA 2Personal % Personal/CA 3Transport (propriu si inchiriat) %Transport/CA 4Servicii terti %Servicii Terti/CA 5Deprecieri %Deprecieri/CA Rezultat din Exploatare %Rezultat din Exploatare/CA Rezultat Financiar din care Cheltuieli cu dobanzile bancare %Rezultat Financiar/CA %Cheltuieli cu dobanzile bancare/CA Rezultat din Vanzarea de Active Rezultat Brut %Rezultat Brut/CA Impozit pe Profit Rezultat net %Rezultat net/CA EBITDA %/EBITDA/CA ISTORIC 2008 152,408,979 151,035,306 1,373,673 52,002 1,321,671 117,413,593 22.26% 54,803,749 35.96% 12,417,938 8.15% 11,681,794 7.66% 9,642,552 6.33% 11,600,676 7.61% 9,460,789 6.21% -19,808,363 -13.00% -16,762,494 3,265,826 -11.00% 2.14% -208,876 -36,779,733 -24.13% 0 -36,779,733 -24.13% -5,380,855 -3.53%

A

B H

2007 148,734,144 146,274,824 2,459,320 40,544 2,418,776 111,621,940 23.69% 31,643,450 21.28% 7,654,248 5.15% 7,854,888 5.28% 8,419,639 5.66% 7,501,163 5.04% 213,512 0.14% 5,468,754 3.68% -2,416,242 1,028,656 -1.62% 0.69% 14,856 3,067,368 2.06% 507340 2,560,028 1.72% 8,009,571 5.39%

2009 60,990,822 60,182,834 807,988 64,945 743,043 56,738,212 5.72% 41,011,392 67.24% 11,261,986 18.47% 11,082,329 18.17% 9,394,374 15.40% 8,715,335 14.29% 557,367 0.91% -36,758,782 -60.27% -3,637,558 2,575,320 -5.96% 4.22% 141,489 -40,254,851 -66.00% 28667 -40,283,518 -66.05% -29,955,706 -49.12%

I J

K L M N O

66

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Situatia indicatorilor de cost pentru perioada planului este prezentata in urmatorul tabel unde, ultima coloana reprezinta situatia cumulata pe cei trei ani ai planului de reorganizare. Inidicatorii procentuali din acesata coloana reprezinta o medie pe durata planului a indicatorilor de cost.

CONTUL DE REZULTAT (SINTETIC) Perioada A Cifra de Afaceri 1Venituri din vazarea de marfuri 2Alte venituri la Cifra de Afaceri - Venituri din Chirii - Transport, Servicii Montaj B Costul Marfurilor Vandute Marja Comerciala H Cheltuieli de Exploatare %Cheltuieli de Exploatare/CA 1Spatii % Spatii/CA 2Personal % Personal/CA 3Transport (propriu si inchiriat) %Transport/CA 4Servicii terti %Servicii Terti/CA 5Deprecieri %Deprecieri/CA Rezultat din Exploatare %Rezultat din Exploatare/CA Rezultat Financiar din care Cheltuieli cu dobanzile bancare %Rezultat Financiar/CA %Dobanzile bancare/CA Rezultat din Vanzarea de Active Rezultat Brut %Rezultat Brut/CA Impozit pe Profit Rezultat net %Rezultat net/CA EBITDA %/EBITDA/CA

PLAN Anul 1 Anul 2 Anul 3 Cumulat 32,064,005 37,683,840 52,503,888 122,251,733 31,800,005 37,080,000 51,840,048 120,720,053 264,000 603,840 663,840 1,531,680 144,000 483,840 483,840 1,111,680 120,000 120,000 180,000 420,000 23,502,003 27,444,000 38,478,034 89,424,037 26.09% 25.99% 25.78% 25.92% 7,881,581 8,342,746 9,521,180 25,745,508 24.58% 1,777,215 5.54% 2,762,287 8.61% 1,790,870 5.59% 1,288,658 4.02% 262,550 0.82% 680,420 2.12% -1,039,481 1,039,481 -3.24% 3.24% 0 -359,060 -1.12% 0 -359,060 -1.12% 1,939,880 6.05% 22.14% 1,777,215 4.72% 3,114,937 8.27% 1,593,061 4.23% 1,556,583 4.13% 300,950 0.80% 1,897,094 5.03% -1,157,935 1,157,935 -3.07% 3.07% 0 739,159 1.96% 0 739,159 1.96% 2,885,549 7.66% 18.13% 1,777,215 3.38% 3,568,273 6.80% 1,772,048 3.38% 1,985,694 3.78% 417,950 0.80% 4,504,674 8.58% -1,115,256 1,115,256 -2.12% 2.12% 0 3,389,419 6.46% 0 3,389,419 6.46% 5,409,921 10.30% 21.06% 5,331,646 4.36% 9,445,498 7.73% 5,155,979 4.22% 4,830,935 3.95% 981,450 0.80% 7,082,188 5.79% -3,312,672 3,312,672 2.71% 2.71% 0 3,769,517 3.08% 0 3,769,517 3.08% 10,235,350 8.37%

I J

K L M N O

Un indicator relevant pentru comparatia activitatii economico ­ financiare a societatii pe perioada 2007 ­ 2009 (istoric) si cei trei ani ai planului de reorganizare este structura costurilor de exploatare: Costurile cu spatiile pentru magazine si depozite, Costurile aferente salariatiilor, Costurile aferente transportului (cu mijloace propri sau inchiriate), costurile aferente serviciilor prestate de terti) raportata la cifra de afaceri.

67

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Acest indicator se poate compara cu marja comerciala realizata in aceeasi perioada, avand in vedere ca, aceste costuri sunt suportate in cea mai mare parte din veniturile create prin marja comerciala.

Se observa ca, in anul 2007 costurile totale de exploatare se situau la nivelul de 21.28% din cifra de afaceri, in timp ce marja comerciala realizata era de 23.69%, diferenta procentuala, aplicata cifrei de afaceri fiind suficienta pentru a acoperi costurile financiare si de a genera profit.

Dupa intrarea in insolventa, costurile de exploatare raportate la cifra de afaceri se majoreaza puternic, iar marja comerciala se reduce. In anul 2009 indicatorul costurilor de exploatare este de 67.24% in timp ce marja comerciala este de doar 5.72%, ceea ce explica pierderea mare realizata in acest an.

68

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Pe perioada planului indicatorul costurilor de exploatare se mentine in fiecare an sub valoarea marjei comerciale, valoarea sa reducandu-se in fiecare din cei trei ani ca efect al eficientizarii activitatii.

Comparand indicatorul mediu al costurilor de exploatare de pe perioada planului (21.06%) cu indicatorul aferent anului 2007 (21.28%) se observa ca valorile sunt foarte apropiate.

In privinta structurii indicatorului costurilor de exploatare, comparand anul 2007 cu media realizata pe perioada planului, se observa:

-

o reducere a indicatorului aferent costului spatiilor de la 5.15% la 4.36%, datorita utilizarii preponderente a spatiilor proprietate (care implica costuri cu amortizarea si cu impozitele, sensibil inferioare costurilor cu chiriile) in comparatie cu cele inchiriate (care au un cost mai mare);

-

o crestere a indicatorului aferent costului salariilor de la 5.28% la 7.73% in special datorita cresterii ponderii vanzarilor de retail fata de canalul distributie (unde se realizau usor cifre de afaceri mari cu un numar de clienti redus);

-

o reducere a indicatorului aferent costului transportului de la 5.66% la 4.22%, datorita concentrarii activitatii de vanzari in zona Bucurestiului, unde se afla si depozitul central al firmei;

-

o reducere a indicatorului aferent serviciilor prestate de terti de la 5.04% la 3.95% datorita bugetarii atente si reducerii substantiale a tuturor costurilor care fac parte din aceasta categorie.

6.2. Fluxul de lichiditati

Estimarea vitezei de rotatie a stocului (numarului de zile pe stoc) ­ se face in functie de estimarea structurii de vanzari ca pondere intre stocul vechi (greu vandabil, aprovizionat inainte de 2008 inclusiv), care se va diminua treptat pe parcursul perioadei planului si stocul nou, aferent noilor aprovizionari care va avea o viteza de rotatie normala afrenta domeniului (de aproximativ 90 zile).

69

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Rotatia stocului are un impact foarte important in stabilrea Necesarului de Fond de Rulment al societatii si implicit in capacitatea de finantare a activitatii curente si de a rambursa din datoria inscrisa la masa credala.

ROTATIA STOCULUI Stoc Total Stoc nou Stoc vechi % Annual de lichidare stoc vechi Vechime medie stoc vechi Vechime medie stoc nou Vechime medie stoc (zile) Rotatie medie

Initial

Anul 1

Anul 2

Anul 3 11,249,668 11,091,518 158,151 70% 1,080 90 103.92 114.22

9,315,688 3,458,255 5,857,433 180 90 146.59

9,411,314 7,654,084 1,757,230 70% 360 90 140.41 143.50

9,618,046 9,090,877 527,169 70% 720 90 124.53 132.47

Se observa o imbunatatire a rotatiei stocului pe masura epuizarii aprovizionarilor vechi, greu vandabile, de la 146.59 zile in primul an din plan la 114.22 zile in ultimul an.

Estimarea rotatiei creantelor clientilor (termenul mediu de incasare) ­ se face in functie de structura vanzarilor pe canale de distributie, conform contractelor incheiate cu clientii, la nivelul politicilor de vanzari practicate in domeniu.

ROTATIE CLIENTI Cifra de Afaceri din care Retail (magazin) Proiecte Distributie Chirii Transport,Montaj Termen de Incasare Global Retail (magazin) Proiecte Distributie Chirii Transport,Montaj

Anul 1 Anul 2 Anul 3 32,064,005 37,683,840 52,503,888 12,720,005 13,320,000 5,760,000 144,000 120,000 35.68 3.00 50.00 75.00 30.00 30.00 14,040,000 16,320,000 6,720,000 483,840 120,000 36.63 3.00 50.00 75.00 30.00 30.00 18,240,048 23,400,000 10,200,000 483,840 180,000 38.28 3.00 50.00 75.00 30.00 30.00

In privinta termenelor de plata acordate clientilor nu se pot face imbunatatiri semnificative pe perioada planului, acestea depinzand de politica de vanzari practicata la nivelul pietei de catre majoritatea

70

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

comerciantilor. In schimb,fata de situatia anterioara se va urmari cu mult mai multa atentie incasarea la timp a creantelor.

Estimarea rotatiei furnizorilor (termenului mediu de plata) ­ se face in functie de structura cumpararilor raportat la furnizorii de marfa (care asigura in general o perioada de creditare mai lunga) si la furnizorii de alte produse si servicii necesare activitatii firmei, care asigura in general o perioada maxima de creditare de 30 zile.

ROTATIE FURNIZORI Total Cumparari din care Cumparari de Marfa Alte Cumparari Termen de plata global furnizori Termen de plata cumparari marfa Termen de plata alte cumparari

Anul 1 Anul 2 Anul 3 27,103,875 31,511,087 44,707,868 23,597,630 3,506,246 34.35 35 30 27,650,732 3,860,355 43.16 45 30 40,109,656 4,598,212 52.43 55 30

Asa cum s-a precizat in capitolul anterior, finantarea primita de la furnizorii de marfa este esentiala desfasurarii activitatii in domeniu, ea acoperind in mare parte necesarul de finantat pentru stocuri si pentru creantele clientilor. Termenele de plata uzuale pentru furnizorii de marfa care se practica in domeniu sunt de 60-90 zile.

Din pacate insa, in cazul unei firme in insolventa, este dificil de obtinut credit furnizor. In acest sens sa prevazut o majorare treptata a termenului de plata la furnizorii de marfa de la 35 zile in primul an la 55 de zile in ulimul an al planului.

Este de remarcat faptul ca, achizitionand de la importatori, termenul de plata se scuge efectiv din momentul livrarii in depozitul societatii ceea ce este favorabil situatiei in care se achizitioneaza de la producatorii externi, caz in care termenul de plata acopera si durata transportului (in cazul transportului maritim se pierd cel putin 30 de zile).

71

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

6.3. Previziunea fluxului de numerar generat de activitatea curenta a societatii

Fluxul de numerar generat de activitatea curenta a societatii reprezinta principala sursa de rambursare a datoriilor inscrise la masa credala. Valoarea acestuia se calculeaza conform tabelului de mai jos fiind influentat de:

1. Variatia Necesarului de Fond de Rulment. Necesarul de Fond de Rulment reprezinta

diferenta intre activele circulante, exclusiv disponibilul banesc (stocuri si creante clienti ­ calculate in funtie de rotatiile stabilite mai sus) si datoriile nebancare pe termen scurt (sold curent la furnizorii de marfa, produse si servicii ­ calculat in functie de rotatiile stabilite mai sus, sold curent la salariati si sold datorii curente la buget). Datorita finantarii reduse prin credit comercial din partea furnizorilor se observa ca Necesarul de Fond de Rulment are o valoare ridicata. Variatia Necesarului de Fond de Rulment se calculeaza intre exercitiul anterior si exercitiul curent. Daca este pozitiva, inseamna ca Necesarul de Fond de Rulment s-a redus ceea ce se poate realiza prin:

a. reducerea activelor circulante (stocuri si clienti); b. cresterea finantarii obtinute de la furnizori; 2. Rezultatul din Exploatare, la care se adauga cheltuielile nemonetare cu amortizarea si

provizionanele si cheltuiala cu impozitul pe profit platit in cursul perioadei. In acest mod, profitul din exploatare, in masura in care se realizeaza, contribuie la generarea de flux de numerar suplimentar in cardul perioadei exercitiului financiar;

3. Achizitiile/valorificarea de imobilizari, aferente unei perioade, diminueaza/sporesc fluxul de

numerar. Previziunea realizata nu a luat in considerare achizitii sau valorificari semnificative de imobilizari pe perioada planului de reorganizare.

4. Dobanzile bancare platite in cursul unei perioade diminueaza fluxul de numerar disponibil

pentru a face rambusari din masa credala.

FLUXUL DE LICHIDITATI CURENT Flux de lichiditati total 1 Influenta variatiei Necesar Fond de Rulment Necesarul de Fond de Rulment Stocuri Creante Clienti Datorii curente (altele decat creditele) Initial/TOTAL 39,595,535 -295,094 9,332,745 9,315,688 3,466,805 3,449,748 Anul 1 2,281,521 -465,883 9,798,628 9,411,314 3,940,720 3,553,406 Anul 2 3,357,284 511,141 9,287,487 9,618,046 4,754,143 5,084,703 Anul 3 33,956,730 -340,353 9,627,839 11,249,668 6,922,077 8,543,906

72

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

2

Influenta Rezultatului din Exploatare Rezultat din Exploatare Cheltuieli cu Amortizarea si Provizioanele Impozitul pe profit platit Influenta activitatii extraordinare Achizitii de imobilizari Surse atrase Venituri extraordinare Influenta platii dobanzilor bancare

10,235,350 7,082,189 3,153,161 0 32,967,952 0 0 -3,312,672

1,939,880 680,421 1,259,460 0 1,847,005 0 1,847,005 -1,039,481

2,885,549 1,897,094 988,456 0 1,118,529 0 1,118,529 -1,157,935

5,409,921 4,504,675 905,246 0 30,002,418 0 0 30,002,418 -1,115,256

3

4

Observatii:

1. Desi, asa cum rezulta din estimarile anterioare, pe perioada planului se imbunatateste rotatia

stocului si finantarea obtinuta de la furnizorii de marfa, datorita cresterii cifrei de afaceri care necesita suplimentarea finantarii, se observa ca Necesarul de Fond de Rulment nu variaza semnificativ pe durata planului, cele doua efecte compensandu-se reciproc.

2. Din considerentele de mai sus rezulta ca o crestere mai accentuata a cifrei de afacere nu

este posibila pe actuala structura de finantare, pentru ca ar genera un necesar suplimentar de fond de rulment care nu ar permite sa se mai faca rambursari.

3. O solutie pentru generarea de flux de lichiditati suplimentar care nu a fost luata in calcul in

estimarea de mai sus este valorificarea unei parti din activele societatii pe perioada planului, in masura in care aceasta operatiune nu are un impact major in privinta rezultatelor estimate (o parte din parcul auto, o parte din imobile ­ inclusiv solutie de "sell and lease back" desi presupune o crestere a costurilor);

Fluxul de lichiditati total, tinand cont de distribuirile catre masa credala este urmatorul:

FLUXUL DE LICHIDITATI CURENT Flux de lichiditati total 1 Influenta variatiei Necesar Fond de Rulment Necesarul de Fond de Rulment Stocuri Creante Clienti Datorii curente (altele decat creditele) Influenta Rezultatului din Exploatare Rezultat din Exploatare Cheltuieli cu Amortizarea si Provizioanele Impozitul pe profit platit Influenta activitatii extraordinare Achizitii de imobilizari Surse atrase Initial/TOTAL 39,595,535 -295,094 9,332,745 9,315,688 3,466,805 3,449,748 10,235,350 7,082,189 3,153,161 0 32,967,952 0 0 Anul 1 2,281,521 -465,883 9,798,628 9,411,314 3,940,720 3,553,406 1,939,880 680,421 1,259,460 0 1,847,005 0 1,847,005 Anul 2 3,357,284 511,141 9,287,487 9,618,046 4,754,143 5,084,703 2,885,549 1,897,094 988,456 0 1,118,529 0 1,118,529 Anul 3 33,956,730 -340,353 9,627,839 11,249,668 6,922,077 8,543,906 5,409,921 4,504,675 905,246 0 30,002,418 0 0

2

3

73

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Venituri extraordinare 4 Influenta platii dobanzilor bancare -3,312,672 -1,039,481 31,224 31224 2,250,297 2,281,521 -1,157,935 778,650 778650 2,578,634 3,357,284 Distribuiri Masa Credala (fara creditorii bancari) 2,809,874 Salariati 31,224 Buget Stat 2,778,650 Disponibil pentru rambursari de credite Total distribuiri/rambursari 36,785,661 39,595,535

30,002,418 -1,115,256 2,000,000 2000000 31,956,730 33,956,730

Detalierea incasarilor si platilor anuale realizate pe perioada planului atat din activitati curente cat si din distribuiri la masa credala este prezentata in tabelul de mai jos:

Sold Disponibil TOTAL INCASARI 1Incasari aferente Cifrei de Afaceri 2Incasari din vanzari de active Incasari 3Incasari activitatea extraordinara TOTAL PLATI CURENTE 1Plati Catre Furnizori 2Salariati 3Colaboratori comision vanzari 4Tichete masa 5Delegatii 6Buget - TVA - Impozite salariati - Impozite locale 7Comisioane bancare 8Dobanzi bancare PLATI DIN MASA CREDALA 1Salariati 2Buget 3Banci Linie de Credit - BRD - BCR - Milenium 4Banci Credit de Investitie - BRD - BCR TOTAL PLATI

Initial/Total Anul 1 Anul 2 Anul 3 588,159 588,159 588,159 588,159 181,104,828 41,132,456 47,033,067 92,939,305 148,136,876 39,285,451 45,914,538 62,936,887 0 0 0 32,967,952 1,847,005 1,118,52930,002,418 141,509,293 123,174,474 3,831,866 2,400,226 0 295,200 7,921,314 4,410,635 2,909,114 601,565 573,541 3,312,672 39,595,537 31,224 2,778,650 29,704,182 29,031,369 554,028 118,785 7,081,481 6,568,182 513,299 181,104,828 38,850,935 33,529,533 1,179,852 696,139 0 97,200 2,157,647 1,114,847 847,169 195,631 151,082 1,039,481 2,281,521 31,224 0 1,261,074 1,190,000 58,526 12,548 989,223 935,000 54,223 41,132,456 43,675,783 37,596,118 1,291,802 700,315 0 98,400 2,655,045 1,457,208 995,033 202,804 176,167 1,157,935 3,357,285 0 778,650 1,447,321 1,190,000 211,891 45,430 1,131,314 935,000 196,314 47,033,067 58,982,575 52,048,823 1,360,212 1,003,771 0 99,600 3,108,621 1,838,580 1,066,912 203,129 246,292 1,115,256 33,956,730 0 2,000,000 26,995,787 26,651,369 283,611 60,807 4,960,943 4,698,182 262,761 92,939,305

6.4. Previziunea bilantului contabil pe perioada planului de reorganizare

BILANT PREVIZIONAL A 1 2 ACTIV TOTAL Active Nete Imobilizate Imobile Parc Auto Initial 52,210,404 38,839,752 36,935,143 1,127,224 Anul 1 51,768,285 37,828,092 36,572,657 492,800 Anul 2 52,086,185 37,125,837 36,210,172 167,780 Anul 3 55,383,696 36,623,791 35,847,686 42,969

74

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

3 4 5 B 1 2 3

Alte Mijloace Fixe Participatii Marca Delta Design Active Circulante Stocuri Creante Clienti Disponibil (Banca + Casa) PASIV TOTAL

173,810 -420,329 1,023,904 13,370,652 9,315,688 3,466,805 588,159 52,210,404 11,366,809 -4,391,099 0

159,060 -420,329 1,023,904 13,940,193 9,411,314 3,940,720 588,159 51,768,285 12,082,106 -4,502,359 -359,060 247,800 1,847,005 11,958,811 2,778,650 2,778,650 0 39,686,179 36,132,773 3,553,406 3,207,137 158,812 187,457 99,203 71,379 16,876

144,310 -420,329 1,023,904 14,960,348 9,618,046 4,754,143 588,159 52,086,185 12,316,030 -3,477,000 380,099 534,000 2,965,534 10,827,497 2,000,000 2,000,000 0 39,770,155 34,685,452 5,084,703 4,684,767 175,610 224,326 123,455 83,969 16,903

129,560 -420,329 1,023,904 18,759,905 11,249,668 6,922,077 588,159 55,383,696 39,150,125 315,619 3,769,517 937,200 32,967,952 5,866,553 0 0 0 16,233,571 7,689,665 8,543,906 8,073,700 207,998 262,209 155,920 89,359 16,930

A 1

2 3

Capitaluri, Datorii Termen Lung Capital Propriu - Profit cumulat - Provizioane depreciere (clienti, stocuri) - Sursa atrasa Credit pe Termen Lung Masa Credala - Buget - Salariati Datorii Termen Scurt Credit pe Termen Scurt Datorii Curente - Furnizori Curenti - Salariati - Buget - TVA de plata - Impozite Salariati - Impozite Locale

12,948,034 2,809,874 2,778,650 31,224 40,843,595 37,393,847 3,449,748 3,127,865 226,264 95,619 23,619 62,000 10,000

B 1 2

Pentru previziunea valorilor pozitiilor de activ si de pasiv din bilant s-au luat in calcul indicatorii de rotatie exprimati in zile si politica de achizitii (active circulante ­ stocuri e marfa si imobilizari) conform tabelelor de mai jos. Procentul de TVA luat in calcul este cel din prezent, de 24% .

Indicatori de rotatie pentru bilant Rotatia Stocurilor [zile] Termen de Incasare de la clienti Termen de plata la furnizori Termen de plata TVA Termen de plata la impozite salarii Termen de plata salariati Termen de plata impozite locale Termen de plata salarii

Anul 1

Anul 2 144.16 35.68 34.35 30 30 30 30 30

Anul 3 105.25 38.28 52.43 30 30 30 30 30 36.63 43.16 30 30 30 30 30

126.17

Politica de achizitii TVA

Anul 1

Anul 2

Anul 3

75

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Cumparari de Marfa Vanzari de Marfa la pret intrare Cifra de afaceri Cumparari Active Fixe Vanzari Active Fixe Total TVA colectat TVA deductibil TVA de plata 24% 24%

23,597,630 23,502,003 32,064,005

27,650,732 27,444,000 37,683,840

40,109,656 38,478,034 52,503,888

7,695,361 6,504,930 1,190,431

9,044,122 7,562,661 1,481,461

12,600,933 10,729,888 1,871,045

6.5. Indicatori Financiari

Pornind de la valorile cuprinse in bilabtul previzilonal, contul de rezultat previzional si fluxul de numerar previzional se calculeaza urmatorul set de indicatori financiari pentru perioada planului de reorganizare.

A

B

INDICATORI FINANCIARI Indicatori de Lichiditate 1Rata Lichiditatii Generale 2Rata Lichiditatii Intermediare Indicatori de Solvabilitate 1Rata datoriilor 2Gradul de indatorare 3Rata de solvabilitate 4Rata de acoperire a activelor imobilizate 5Rata de acoperire a serviciului datoriei 6Rata de acoperire a dobanzilor Indicatori de Gestiune 1Viteza de rotatie a activelor circulante 2Viteza de rotatie a stocurilor 3Viteza de rotatie a creantelor 4Viteza de rotatie a furnizorilor Indicatori de Rentabilitate 1Marja profitului de exploatare 2Marja profitului net 3Marja costului bunurilor vandute 4Rentabilitatea capitalului propriu (ROI) 5Rentabilitatea activelor totale (RTA) 6Rentabilitatea activelor fixe (RFA)

Initial

Anul 1 0.99 0.30 1.03 -35.81 -26.77 0.97

Anul 2 1.03 0.33 1.03 -33.13 -24.71 0.95 0.14 0.65 159 144.16 35.68 34.35 2.12% -1.12%

Anul 3 1.01 0.39 1.05 0.50 0.94 16.27 10.71 1.07 1.75 4.04 130 105.25 38.28 52.43 8.58% 6.46% 73.29% 105.70% 8.13% 12.30%

1.01 -89.90 -64.66 0.98 1.22 1.64 145 126.17 36.63 43.16 5.03% 1.96% 72.83% 3.64% 5.11%

C

D

73.30% 1.31% 1.80%

Rata lichiditatii generale, indica marja conferita firmei de activele sale circulante in respectarea datoriilor pe termen scurt. Fata de perioada anterioara, inclusiv anul 2007 de inainte de intrarea in insolventa, pe perioada planului acest indicator devine supraunitar, datorita in primul rand restructurarii creditelor bancare descrisa in capitolul 3. Asfel datoriile pe termen scurt (liniile de credit)

76

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

sunt utilizate exclusiv pentru finantarea activelor circulante, fata de siuatia anterioara cand finantau si o parte din imobilizari. Desi acest indicator se imbuntateste pe parcursul celor 3 ani ai planului de reorganizare, ramane totusi sub nivelul general recomandat de 1.2, insa este la un nivel satisfacator prin comaparatie cu alte firme din domeniu. Rata lichiditatii intermediare, demonstrand posibilitatea de acoperire imediata (disponibilul de lichiditate si din incasarea creantelor) a obligatiilor pe termen scurt se imbunatateste semnificativ pe perioada planului crescand de la 0.3 initial, la 0.5 in ultimul an, datorita in primul rand imbunatatirii rotatiei stocului, insa ramane subunitara. Valorile sunt insa considerate acceptabile pentru un domeniu de activitate care implica constituirea de stocuri importante cu o rotatie medie acceptabila de 90 zile. Rata datoriilor, se reduce pe durata planului insa este supraunitara pana in anul 2, iar din anul 3 devine subunitara, ceeea ce inseamna ca nivelul indatorarii este crescut, insa se reduce treptat. Acest lucru este justificat de faptul ca pondrea capitalului propriu ca sursa de finantare a activelor este foarte redusa (in primii doi ani chiar negativa) in comparatie cu datoriile. Gradul de indatorare, cuantifica marimea finantarii externe in comparatie cu finanarea din capitalul propriu. Nu are semnificatie pana in ultimul an, deoarece in primii doi ani capitalul propriu este negativ, iar atunci valoarea de 16.27 semnaleaza un grad de indatorare foarte rdicat. Rata de solvabilitate, indica raportul intre datoria semnificatie abia incepand cu anul 3 al planului. Rata de acoperire a activelor imobilizate, indica nivelul in care activele fixe nete acopera datoriile pe termen lung (in acest caz creditele bancare si masa credala). Indicatorul devine supraunitar abia in ultimul an al panului. Rata de acoperire a serviciului datoriei indica capacitatea de a face fata angajamentelor privind rambursarea a datoriilor aferente perioadei (credite bancare si masa credala conform graficului de rambursare stabilit) din profitul societatii inainte de plata dobanzilor. Indicatorul este supraunitar incepand cu anul 2 si in crestere ceea ce indica o profitabilitate suficienta in comparatie cu angajamentele de plata asumate. pe termen lung si capitalul propriu, are

77

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

Rata de acoperire a dobanzilor,masoara gradul in care castigurile nete ale unei comapanii se pot micsora fara a influenta major capacitatea de a aface fata cheltuielilor cu dobanzile anuale. Devine supra unitara incepand cu anul 2 si are o valoare confortabila de 4.04 in anul 3. Viteza de rotatie a activelor circulante se imbunatateste pe perioada planului datorita in special imbunatatirii vitezei de rotatie a stocurilor. Viteza de rotatie a stocurilor se imbunataeste pe perioada planului ca urmare a lichidarii stocurilor vechi greau vandabile si implementarea unei politici de aprovizionare preventiva. Viteza de rotatie a creantelor are variatii nesemnificative pe perioada planului, imbunatairea acestui indicator fiind limitata de conditia atractivitatii ofertei societatii si din punctul de vedere al finantarii clientilor in comparatie cu practica pietei si a concurentei. Viteza de rotatie a furnizorilor, scade pe perioada planului, pe masura ce societatea isi poate extinde creditul furnizor pentru finatarea stocurilor si a creantelor clientilor. Rentabilitatea capitalului propriu (Return on Investment) este nesemnificativa in primii doi ani, atat timp cat capitalul propriu este negativ, in schimb are o valoare foarte ridicata, de 105% in ultimul an, ceea ce indica ca valoarea profitului net depaseste valoarea capitalului propriu. In cazul in care societatea este capabila sa mentina acest trend rezulta ca poate sa devina interesanta pentru posibili investitori.

78

Planul de Reorganizare Judiciara al !

!S.C. DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa

CONCLUZII

Administratorii judiciari propun spre aprobarea Adunarii Creditorilor prezentul Plan de Reorganizare asa cum a fost el intocmit de catre acestia in baza informatiilor, a documentelor puse la dispozitie si insusite de catre administratorul special dl. DRAGOS BONEA, precum si a strategiei de reorganizare propusa si asumata de catre administratorul special si ale carui masuri au fost prezentate actionariatului societatii debitoare prin administrator special. Toate previziunile privitoare la buget, precum si marjele comerciale previzionate au fost analizate si propuse de catre administratorul special, persoana care va si pune in executare prezentul plan si isi asuma executarea integrala a acestuia. Avand in vedere ca prezentul plan de reorganizare a fost dat publicitatii prin toate mijloacele legale impuse de Legea 85/2006 si a fost comunicat tuturor celor interesati prin Buletinul Procedurilor de Insolventa si prin publicare in conformitate cu dispozitiile art. 99 alin. 2 indice 1 din Legea 85/2006 si luand in considerare faptul ca toti creditorii interesati si-ar fi putut valorifica creantele nascute anterior deschiderii procedurii prin inscrierea creantei lor la dosarul cauzei pana la data limita precizata de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii, solicitam instantei ca: prin sentinta de confirmare a planului de reorganizare sa constate in temeiul art. 76 din legea 85/2006 ca orice persoana titulara a unei creante nascute anterior deschiderii procedurii care nu si-a depus cererea de creanta pana la expirarea termenului este decazuta din dreptul de a-si realiza creanta impotriva debitorului ulterior confirmarii planului. De asemenea avand in vedere dispozitiile art. 102 din legea 85/2006 solicitam instantei in mod expres ca prin hotararea de confirmare a Planului de Reorganizare sa constate ca activitatea debitorului SC DELTA DISTRIBUTION SA - in insolventa este reorganizata in mod corespunzator in sensul ,,creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate asa cum este prevazut in Planul de reorganizare."

ADMINISTRATORI JUDICIARI:! CRIS CONSULT SPRL! ____________________! ! !

! ! !

! !

ADMINISTRATOR SPECIAL: Bonea Dragos

____________________

TANASA SI ASOCIATII SPRL ____________________

79

Information

plan delta mk7

79 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

695671


You might also be interested in

BETA
plan delta mk7