Read TeosisArabirimAyarlama.pdf text version

CSA - TEOSS

YAZARKASA ARABRM AYAR VE BALANTILARI

PROFLO, TEKNOLOJ VE ÜLSA YAZARKASALARINA UYUMLU

15.05.2006

CSA Akaryakit ve LPG sayaçlarina bali TEOSS ABÜ (yazarkasa arabirimi) ayarlari -----------------------------------------------------------------Not : lerki sayfalarda görülen Arabirim Ünitesi Durum Bildirim Göstergesi (Status Indicator), Board Connection, Board Setting, Dispenser Communication Protocol Setting ve Dispenser types & Pump Configurations balikli resimler TEOSS tarafindan hazirlanan ABÜ teknik kitapçiindan alinmitir.

CSA Akaryakit Sayaci için kart üzerinde yapilacak ayarlar :

S1 sviç ayari : S1 ayarinin soldaki 5 sviçi pompa tipine göre deiir. 1 tabancali pompa Type111 OOOOO 2 tabancali 2 sayaçli pompa Type122 veya 2 tabancali 2 sayaçli pompa Type222 3 tabancali 3 sayaçli pompa Type133 O 4 tabancali 4 sayaçli pompa Type144 Çok tabancali pompalarda : 2 tabancali 1 sayaçli pompa Type112 OO 3 tabancali 1 sayaçli pompa Type113 4 tabancali 1 sayaçli pompa Type114 O 2+2 tabancali 2 sayaçli pompa Type224 3+3 tabancali 2 sayaçli pompa Type226 OO 4+4 tabancali 2 sayaçli pompa Type228 2+2+2+2 tabancali 4 sayaçli pompa Type248 O O O OOO S1 ayarinin sadaki 3 sviçi otomasyon balantisi ayaridir. Otomasyon olmayan yerlerde hepsi aaida durur. Otomasyon olan yerlerde otomasyonu uygulayan irket ile görüerek ayarlanmalidir. OO O O OO O OO O O O OO OO O O O OO OO OOO O OO OOO OO O OOOO O OOO

S2 sviç ayari : S2 ayari

ON

OFF ON

ON

=

O

OO O

S3 sviç ayari : S3 ayarinin soldaki 5 sviçi otomasyon balantisinin ABÜ'yü hangi numarayla göreceinin ayaridir. 6 ve 7 numarali sviçler otomasyon tipiyle ilgilidir. Otomasyon olmayan yerlerde hepsi aaida durur. Otomasyon olan yerlerde otomasyonu uygulayan irket ile görüerek ayarlanmalidir. S3 ayarinin en sadaki sviçi (8 numara) ON durumunda olacaktir. Atlamalar : Kartin sol alta yakin yerindeki J2 ve J3 atlamalari otomasyonla ilgilidir. Otomasyon olan yerlerde otomasyonu uygulayan irket ile görüerek ayarlanmalidir. Kartin alt saindaki J4 atlamasi takilmayacak, açik durumda olacaktir. S2 sviçlerinin altindaki 3 tane atlama açik durumda olacaktir. S3 sviçlerinin saindaki bir atlama grubunun (P5) en altindaki, yazar kasa üreticisinin istedii ekilde seçilecektir. Açik durumdaysa RS232 haberlemesi, kapali ise RS485 haberlemesi yapar. Bilinen otomasyon ve yazar kasa ayarlari : Asis otomasyonunda : S1 ­ 6, 7, 8 sirasiyla ON-OFF-OFF olacak, S3 -6, 7 sirasiyla OFF-ON olacak, J2 ve J3 atlamalari yapilmayacaktir. Profilo yazar kasada P5 atlamasi yapilmayacaktir. Ülsa yazar kasada P5 atlamasi yapilayacaktir. Elektrik balantilari : 220V besleme girii nötr, faz ve toprak olarak 3 x 0.50 kablo ile yapilir. Pump Port soketinin RS485A çikii CSA sayacin 21 numarasina, RS485B çikii sayacin 20 numarasina balanir. Profilo yazar kasasinin RxD ucu ECR Port soketinin RS232-E RXD ucuna, TxD ucu ECR Port soketinin RS232-E TXD ucuna, GND ucu ECR Port soketinin GND uçlarindan birine ekranli kabloyla balanir. Profilo irketinin talimati dorultusunda ECR Port soketinin dier GND ucu, ECR Port soketinin RS232-A RXD ucu ve ECR Port soketinin RS232-A TXD ucu da bir ekranli kabloyla yazar kasa kutusunun içine kadar getirilir, uçlari izole edilerek birakilir. Asis otomasyonunun RS485 uçlarindan + olani SCU Port RS485 A, - olani RS485 B uçlarina balanir. + ve ­ uçlar bilinmiyorsa herhangi bir ekilde balamakta ariza yönünden sakinca yoktur, çalimazsa ters çevrilebilir.

Kontrol : Balantilar yapildiktan ve elektrik verildikten sonra kapak üzerindeki deliklerden görünen lambalar kontrol edilir. 5Vdc ve 18Vex lambalari sürekli yanar. lk kontrolun kapak kapatilmadan yapilmasinda yarar vardir. Durum lambasi yanip söner. Yanip sönme ekli sistemle ilgili bilgi verir, detaylar ilerideki sayfalarda açiklanmitir. ABÜ bir pompada 4 sayaca kadar kontrol edebilir. Bu nedenle her pompanin sayaçlari 1'den balayarak numaralanmalidir. Tek tabancali pompada numara 1, iki tabancali pompalarda 1 ve 2, dört tabancali pompalarda 1, 2, 3 ve 4 olarak numara verilir. Bir pompadaki iki ayri tabancaya ayni numara verilirse tabancalarin biri veya ikisi birden çalimaz. Pompa ile iletiim POMPA lambalarinin yanip sönmesiyle takip edilir. 0'dan farkli bir sayaç numarasi (pompa numarasi veya tabanca numarasi olarak da adlandirilabilir) verildii zaman ABÜ bu sayaçla haberlemeye balar. ABÜ'ye bali tüm sayaçlara numaralari verildikten sonra ABÜ'nün her TXD lambasinin yanmasina karilik RXD lambasi da yanit olarak yanar. RXD lambasi yanmadii durumda sayaç ile haberleme yapilamiyor demektir, balantilari ve sayaç numaralarini tekrar kontrol edin. Bir pompadaki iki ayri tabancaya ayni numara verilirse RXD ve TXD lambalarinin düzensiz yandii farkedilebilir. Yazar kasa ile iletiimde yazar kasadan gelen bilgiyle RXD lambasi yanar, ABÜ bu bilgiye yanit verirse TXD lambasi da yanar. Hiçbir lamba yanmiyorsa veya bir lamba sürekli yanik kaliyorsa RXD ve TXD uçlari ters balanmi olabilir. Ters balantinin ariza yönünden sakincasi yoktur, denenebilir.

Dorudan 220V besleme balantili balanti emasi

Ray klemensli 220V besleme balantili balanti emasi

Information

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

832138