Read N I E U W S B R I E F C U L T U U R C O A C H E N S C H E D E text version

NIEUWSBRIEF december 2011

Nieuws De onderwerpen van deze nieuwsbrief: - Week van de Amateurkunst 2012 ­ mogelijkheden! - Lezing sponsoring en fondswerving - Bijeenkomsten 2011-2012 - Benefietconcert voor Glazen Huis 2012 - Project Muziekmaatjes: kom naar het eindoptreden! - Kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst - Bekijk de amateurkunstwijzer online - Maatschappelijke stages in amateurkunst __________ WAK 2012 ­ de mogelijkheden Dinsdag 29 november was de startbijeenkomst WAK; week van de amateurkunst. De WAK zal plaatsvinden van 2 t/m 9 juni 2012. Ongeveer 50 aanwezigen kregen een presentatie over de mogelijkheden die professionele organisaties bieden voor deze week. Daarnaast hebben we een voorstelrondje gedaan waarbij ieder ideeën en vragen kon inbrengen en al de eerste connecties werden gelegd. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. Deze is als extra bijlage aan de nieuwsbrief toegevoegd. In het verslag vindt u o.a. een overzicht van alle professionele organisaties die iets voor de WAK willen betekenen. Heeft u interesse om gebruik te maken van een van de aangeboden onderdelen? Of heeft u zelf een plan voor een activiteit? En zoekt u hiervoor samenwerking met andere groepen? Of heeft u al een optreden gepland staan in de WAKweek? Of ....? Meld u dan aan bij Jacintha (cultuurcoach). Het officiële aanmeldformulier volgt binnenkort, maar meld uw interesse nu vast! Zij zal uw informatie doorgeven aan de betreffende organisatie, of u in contact brengen met andere geïnteresseerden. Daarnaast houdt ze vooral overzicht op alle ingediende activiteiten, zodat bijvoorbeeld niet alle activiteiten op 1 moment plaatsvinden. Interesse in de WAK? - Lees het bijgevoegde verslag goed door. - En houdt de website cultuurcoach-enschede in de gaten: er zal de komende tijd steeds meer informatie aan het huidige verslag worden toegevoegd. Het meest actuele overzicht zal op de startpagina te vinden zijn. __________

Agenda 10 januari 2012 Lezing sponsoring en fondswerving

Locatie: Prismare Tijd: 20.00 ­ 21.30 u Deelname: 3,-

21 februari 2012 Lezing actieve leden en vrijwilligers

Locatie: volgt Tijd: 20.00 ­ 21.30 u Deelname: 3,-

3 april 2012 Lezing publieksbereik

Locatie: Tetem Tijd: 20.00 ­ 21.30 u Deelname: 3,-

17 mei 2012 Netwerkbijeenkomst ledenwerving

Locatie: volgt Tijd: volgt Deelname: gratis

2 ­ 9 juni 2012 Week van de Amateurkunst

Een volledige overzicht is te vinden op www.cultuurcoach-enschede.nl onder `algemeen nieuws' en dan `bijeenkomsten en workshops'

www.cultuurcoach-enschede.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar [email protected]

Lezing sponsoring en fondswerving Vlak na de kerstvakantie staat deze bijeenkomst gepland. We hebben een vol programma met interessante sprekers. Vier mensen zullen ieder vanuit hun eigen expertise en ervaring vertellen over fondsen, sponsoring en subsidies: - De visie van de gemeente t.a.v. subsidies - Een medewerker van een groot Twents bedrijf vertelt waarom zij de ene aanvraag wel en de andere niet sponsoren. Waar moet een aanvraag voor sponsoring volgens hen aan voldoen? - Informatie over de beursvloer 2012 - Een oud-notaris die informeert over verschillende zaken op financieel gebied. Datum: Locatie & tijdstip: Deelname: dinsdag 10 januari 2012 Prismare (Roomweg 167d), 20.00 ­ 21.30 uur 3,-

Heeft u zich nog niet opgegeven? Aanmelden kan tot uiterlijk 21 december, via [email protected] __________

Bijeenkomsten 2011 - 2012 Dit seizoen worden 6 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die actief zijn binnen dit veld, zoals amateurverenigingen, kunstenaars en professionele instellingen. Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de site van de cultuurcoach. De eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. De overige bijeenkomsten zijn: - Lezing `sponsoring en fondswerving' Datum: dinsdag 10 januari 2012 Locatie & tijdstip: Prismare, 20.00 ­ 21.30 uur Deelname: 3,Vier sprekers vertellen vanuit hun expertise over de tips en trucs, met o.a. een medewerker van een groot bedrijf die vertelt hoe zij sponsoraanvragen beoordelen. Lezing `actieve leden en vrijwilligers' Datum: dinsdag 21 februari 2012 Locatie & tijdstip: locatie volgt, 20.00 ­ 21.30 uur Deelname: 3,Hoe enthousiasmeer je leden om vrijwilliger te worden? Hoe houd je ze actief & tevreden? Lezing `publieksbereik' Datum: dinsdag 3 april 2012 Locatie & tijdstip: Tetem, 20.00 ­ 21.30 uur Deelname: 3,Drie experts vertellen over verschillende kanten van publieksbereik. O.a. wat de effecten zijn van verschillende media-uitingen, zoals posters en flyers. Netwerkbijeenkomst `ledenwerving' Datum: mei 2012 ­ exacte datum volgt Locatie & tijdstip: volgt Deelname: gratis We presenteren het plan voor een gezamenlijk ledenwervingproject, dat zal plaatsvinden in sept 2012. Tijdens de bijeenkomst kunt u uw vereniging aanmelden voor deelname aan het project. www.cultuurcoach-enschede.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar [email protected]

-

-

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een mail te sturen aan [email protected] tav Jacintha Blom. Vermeld daarin aan welke bijeenkomst u deel wilt nemen, uw naam en (indien van toepassing) uw vereniging. Meld u aan, doe mee! __________

Benefietconcert voor Glazen Huis 2012 ­ doe mee! Tijdens de startbijeenkomst WAK heeft Lizette van Popkoor La Sido een korte presentatie gegeven. Zij hebben het initiatief genomen om een benefietconcert te gaan organiseren voor Serious Request in 2012; de jaarlijkse goede doelactie van radio 3FM. In de week voor de kerst sluiten 3 DJ's zich een week lang op in een `glazen huis' waarbij ze plaatjes draaien voor geld. Daarnaast worden ook allerlei andere acties door luisteraars bedacht om geld op te halen. Ieder jaar staat het Glazen Huis in een andere stad. Volgend jaar, in 2012, zal het Glazen Huis op de Oude Markt in Enschede komen te staan. La Sido is een van die groepen luisteraars die een actie op poten wil zetten. Op zaterdag 22 december 2012 mogen zij de grote zaal van het Wilminktheater + de foyers gebruiken, een hele middag en avond. En ze willen dat concert niet alleen doen, maar er zo veel mogelijk andere amateurgroepen (en individuen) bij betrekken. Dus wil je onderdeel worden van deze actie en op die dag muziek maken, dansen, theater spelen, beeldende kunst verkopen, etc. voor het goede doel? Meld je dan La Sido en bekijk samen de mogelijkheden. Info via [email protected] __________ Bericht van de Volksuniversiteit Enschede: Pilotproject Muziekmaatjes wordt succesvol afgesloten met MIDWINTERLICHTFEEST Het project 'Muziekmaatjes' is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Enschede en is een samenwerkingsproject tussen DCW Inburgering (Niels Geeligs) de Volksuniversiteit Enschede (Astrid Beltman) en de cultuurcoach. De cursus van 5 bijeenkomsten heeft als doel de interactie te bevorderen tussen muzikale allochtone en autochtone Enschedeërs. Kennis maken met elkaar en kennis nemen van elkaars muzikale cultuuruitingen stond centraal in de lessen die werden begeleid door VUE docent Hannie Kaarsmaker. Naast allochtone deelnemers en Inburgeraars deden er leden mee van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug, Het Oost-Nederlands Symfonieorkest en wereldmuziekkoor Intervocaal aan de cursus. De Muziekmaatjes hebben een wel heel bijzondere laatste bijeenkomst van hun cursus. Ze sluiten af met een Midwinterlichtfeest in samenwerking met Intervocaal. Drie van "onze" muziekmaatjes gaan zelf een lied of muziek uit het land van herkomst (Burundi, Suriname en Afghanistan) ten gehore brengen die avond. Het Midwinterlichtfeest is op woensdagavond 21 december in Prismare, van 19.30 ­ 22.00 uur. Kaartjes 2,00 (incl.drankje) bij receptie van Prismare U bent van harte welkom! Programma Intervocaal o.l.v. Diet Gerritsen m.m.v. Thea v/d Meer gitaar Antoon Aukes percussie Ruud Ouwehand contrabas

www.cultuurcoach-enschede.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar [email protected]

Miriam Kroeze cello Frank Deiman piano Twente: Midwinterhoornblazers Indonesie: Selamat Datang Tari Piring * Kaarsendans Jeanine, Rosita, Jan India Svaagat/ Jai Bavani * Hans Nandpersad (muziekmaatje) Zuid Amerika Duermete Nino Lindo Ghana Krismas Dodzi vo Turkije * Mustafa Bebek/Leylim Ley Afghanistan * Abuwalsee Razaqi (muziekmaatje) Bulgarije * Diana Enschede Het schaap heeft slaap

China Pengyou Ting Suriname Mama na sribi * Eldridge Burundi * Evode Ntahonankwa (muziekmaatje) Sierra Leone Maringa Krismas Marokko Naïma Polen Hej hej Lelija * Urszula Twente Wegeleed __________

Kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst De landelijke organisaties Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland maken met ingang van 1 januari 2013 plaats voor een nieuw kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst. Wilt u meer weten over hun taken en werkzaamheden? Kijk dan op: http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:6783&cmd=open&id=4928 __________

Bekijk de amateurkunstwijzer online Op deze website vindt u o.a. praktische informatie over het oprichten van een vereniging of stichting, het werven van geld, verzekeringen, het opstellen van een beleidsplan etc. Ook vindt u hier nuttige links naar websites met aanvullende informatie. Zie: http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:6783&cmd=open&id=5013 __________

Maatschappelijke stages in amateurkunst Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten 30 uur maatschappelijke stage doen. Je kan het zien als een stage in het vrijwilligerswerk: jongeren leren wat het is om vrijwilligerswerk te doen. In de culturele sector komen langzaam maar zeker meer stageplekken, maar er worden nog veel stageplekken gezocht, ook bij amateurverenigingen. Het kost tijd om een leerling te begeleiden, maar het kan je ook heel veel opleveren. Denk o.a. aan extra hulp bij de voorbereiding en uitvoering van een activiteit. Daarnaast hebben jongeren vaak al veel meer kennis van de digitale wereld en kunnen ze u helpen met bijvoorbeeld twitter en facebook, of het updaten van een website. Jongeren een maatschappelijke stage laten lopen bij uw organisatie of vereniging betekent ook een investering in de www.cultuurcoach-enschede.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar [email protected]

toekomst: als zij nu een leuke stage hebben, zullen ze in de toekomst eerder vrijwilligerswerk gaan doen. En voor nu betekent het een verbinding met de huidige jongeren als doelgroep. Voor meer informatie over de maatschappelijke stage of het aanmelden van stageplekken kunt u contact opnemen met de makelaar maatschappelijke stage, Heidi Dellemann. Mailadres: [email protected] Telefoonnummer 06-18844878 of 053-7504775. Verder is informatie te vinden op de site www.maatschappelijkestage.nl.

www.cultuurcoach-enschede.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar [email protected]

Information

N I E U W S B R I E F C U L T U U R C O A C H E N S C H E D E

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

635152