Read Timbre%20posta%202009.pdf text version

CU PRIVIRE LA GESTIONAREA SI EVIDENTA PIESELOR FILATELICE INCLUSE IN CONSERVATORUL DE TIMBRE, RESPECTIV MUZEUL NATIONAL FILATELIC, AFLATE IN ADMINISTRAREA C.N. POSTA ROMANA S.A. Punerea i retragerea din circulaie a timbrelor potale, precum i activitatea Tezaurului Naional de Timbre al României au fost reglementate conform prevederilor art. 1 i art. 3 din Decretul nr. 106/8 februarie 1990 privind regimul timbrelor în România (anexa nr. 1), astfel: art. 1 ,,Punerea i retragerea din circulaie a timbrelor potale se face de ctre Ministerul Potelor i Telecomunicaiilor" art. 3 ,,Tezaurul naional de timbre al României din cadrul Bncii Naionale se desfiineaz, iar activitatea acestuia se preia de Conservatorul de timbre care trece de la Banca Naional a României la Oficiul Special pentru Editarea Timbrelor i Controlul Mandatelor din subordinea Ministerului Potelor i Telecomunicaiilor." In baza prevederilor Decretului, menionat mai sus, s-a încheiat Protocolul de predare-primire, înregistrat la Banca Naional a României sub nr. III/323/7.III.1990, iar la Ministerul Potelor i Telecomunicaiilor sub nr. 82/1868/9.03.1990 (anexa nr. 2). Conform anexelor la Protocolul menionat mai sus, Direcia Circulaiei Bneti din cadrul Bncii Naionale a României a predat,

1

iar Oficiul Special pentru Editarea Timbrelor i Controlul Mandatelor din cadrul Ministerului Potelor i Telecomunicaiilor a primit urmtoarele cantiti de timbre i valori filatelice:

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Specificaie Numr timbre Valoare filatelic - lei (ROL) 18.247.425,26 13.103.554,32 53.396.209,65 3.013.510,50 84.447.722,05 19.586.456,60 10.012.100,57 10.802.691,58 11.020.868,85 526.053,00 224.156.592,38

Timbre româneti primite de la Banca Naional a României i fabrica de Timbre în anul 1963 Timbre strine primite de la Banca Naional a României i Fabrica de Timbre în anul 1963 Timbre româneti ­ Colecia Potei Timbre româneti ­ Primite în tezaur (1985-1989) Timbre din rile Europei, exclusiv România Timbre din rile din Africa Timbre din rile din Asia Timbre din rile din America Timbre din rile din Oceania Timbre provenite din donaii i confiscri TOTAL

3.510.660 13.451 3.051.413 366.366 611.672 167.524 233.769 150.682 42.805 7.377 8.155.719

De asemenea, au mai fost predate-primite un numr de 4 case de bani Fichet i 3 dulapuri metalice cu cheile corespunztoare în numrul de exemplare specificat în anexele nr. 12 i 14 la protocolul menionat mai sus. Prin Hotrârea Acionarului Unic ­ (Ministerul Potelor i Telecomunicaiilor) - nr. 30/17.12.2003 (anexa nr. 3) s-a aprobat înfiinarea Sucursalei Muzeul Naional Filatelic în cadrul Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN", având ca obiect principal de activitate ,,activiti ale muzeelor, conservarea monumentelor i cldirilor" ­ cod CAEN 9252. Prin Hotrârea Guvernului nr. 287 din 4 martie 2004 (anexa nr. 4) s-a acordat titulatura de importan naional Muzeului Naional

2

Filatelic, sucursal fr personalitate juridic a Companiei Naionale ,,Pota Român", cu sediul în imobilul proprietate public a statului, aflat în administrarea Muzeului Naional de Istorie a României, atribuit acestuia în folosin gratuita pe o perioad de 49 de ani. Cele mai importante atribuii ale Muzeului se pot rezuma la urmtoarele: - deinerea de bunuri de valoare excepional, semnificative în plan naional pentru filatelie; - inventarierea i evidena coleciilor; - conservarea obiectelor de patrimoniu; - organizarea de expoziii permanente i temporare. În baza Protocolului de predare-preluare, înregistrat la Muzeul Naional de Istorie sub nr. 1167/13.05.2004 i la Compania Naional POTA ROMÂN sub nr. 101/2073/13.05.2004 (anexa nr. 5), s-a predat, respectiv preluat, spaiul în suprafa de 650 mp destinat funcionrii Muzeului Naional Filatelic, pentru un termen de 49 de ani, cu titlu gratuit. Protocolul de predare-preluare, menionat mai sus, a fost modificat i completat prin Actele adiionale din data de 03.09.2004 (anexa nr. 6) i din data de 28.02.2005 (anexa nr. 7) Odat cu desfiinarea Tezaurului naional de timbre i înfiinarea Conservatorului de Timbre, iar ulterior Muzeul Naional Filatelic a aprut o problem nerezolvat pân în prezent, respectiv regimul juridic al proprietii asupra pieselor filatelice.

3

Astfel, dup înfiinarea Muzeului Naional Filatelic, conducerea acestuia a fost preocupat de clarificarea tipului de proprietate privind bunurile de valoare pentru filatelie, deinute, drept pentru care prin adresa nr. 105/03/194/23.11.2004 (anexa nr. 8) a solicitat opinia Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei (forul tutelar) cu privire la tipul de proprietate asupra pieselor filatelice menionate în adres. Biroul Juridic din cadrul Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei, cu adresa nr. 680/24.11.2004 (anexa nr. 9) comunic Muzeului Naional Filatelic ,,c acestea ( piesele filatelice) se afl în proprietatea public a statului, C.N. Pota Român S.A. având doar un drept de administrare a acestora". ,,Pe cale de consecin, deducem c, în formularea acestui text de act normativ ( art. 34 din OG nr. 31/2002, privind serviciile potale aprobat prin Legea nr. 642/2002 ,, condiiile de emitere, tiprire, punere în circulaie i de retragere din circulaie a timbrelor i efectelor potale se stabilesc de autoritatea de reglementare" ) legiuitorul a avut de fapt în vedere regimul de proprietate public asupra bunurilor incluse în Conservatorul de Timbre i implicit asupra pieselor filatelice". Totodata, neclarificarea regimului juridic al proprietii asupra pieselor filatelice a determinat incertitudini în modul de înregistrare în evidena contabil a valorii timbrelor i efectelor potale, fapt care a condus la efectuarea unei corespondene între Compania Naional Pota Român i Ministerul Finanelor Publice pe aceast tem, astfel:

4

CN Pota Român cu adresele nr. 106/45/09.02.2004 (anexa nr. 10) i nr. 106/175/19.04.2004 a solicitat Ministerului Finanelor Publice un punct de vedere asupra modului corect de ,,înregistrare în evidena contabil a valorii timbrelor i efectelor potale aflate în colecia Conservatorul de timbre, precum i monografia contabil aferent în cazul evidenierii acestor valori în bilanul contabil". In adresele menionate mai sus se precizeaz c ,,în prezent, timbrele i efectele potale aflate în patrimoniul Conservatorului de Timbre sunt înregistrate în evidena contabil a CN Pota Român SA în conturi de ordine i eviden (în afara bilanului), ,,în conformitate cu prevederile Instruciunilor privind formele de predare-primire a valorilor filatelice, materialelor pentru documentare, popularizare i conservare, precum i evidena acestora, potrivit Ordinului MTTC nr. 1908 din 10.11.1976 i în conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991"; Ministerul Finanelor Publice cu adresa nr.

21.211/17.06.1997 (anexa nr. 11) a aprobat Normele privind organizarea i efectuarea inventarierii gestiunii timbrelor i celorlalte valori aflate în Conservatorul de Timbre, din care rezult aprobarea inventarierii acestor valori cel puin odat la 15 ani; Ministerul Reglementri Finanelor Publice cu ­ Direcia adresa de nr.

5

Contabile

460.183/22.04.2004 (anexa nr. 12) a comunicat c ,,timbrele i efectele potale aflate în patrimoniul Conservatorului de timbre trebuie evideniate în conturi bilaniere , potrivit reglementrilor contabile aplicabile". Totodat, în adresa menionat mai sus se consemneaz c ,,De altfel, prin adresa nr. 21.211/17.06.1997, transmis de la Cabinet Secretar de Stat Dan Radu Ruanu, vi s-a specificat faptul c ultima inventariere s-a efectuat în anul 1984 i, având în vedere noul context legislativ existent dup anul 1990, s-a precizat necesitatea organizrii în regim de urgen, a unei inventarieri generale." Prin Decizia nr. 148/03.05.2004 (anexa nr. 13) a Directorului General al Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN" a fost constituit Comisia de inventariere a timbrelor i a altor valori aflate în Conservatorul de timbre din cadrul Sucursalei Muzeul Naional Filatelic, membrii comisiilor pe domenii (timbre potale româneti, timbre strine, obiecte muzeale i efecte potale), urmând a fi desemnai ulterior. Totodat, prin aceeai decizie a fost numit Comisia central de coordonare a activitii comisiilor desemnate pe domenii. Prin Decizia nr. 156/07.05.2004 (anexa nr. 14) a Directorului General al Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN" a fost numit comisia pentru inventarierea timbrelor potale româneti, iar prin Decizia nr. 223/21.07.2004 (anexa nr. 15) a fost numit comisia pentru inventarierea timbrelor strine.

6

Pentru inventarierea timbrelor strine din cadrul Muzeului Naional Filatelic se numete o nou comisie prin Decizia nr. 625/09.11.2005 (anexa nr. 16) a Directorului General al Companiei Naionale ,,POSTA ROMÂN", modificat prin Decizia nr. 647/05.12.2005 (anexa nr. 17), Decizia nr. 378/07.11.2006 (anexa nr. 18), Decizia nr. 338/31.10.2007 (anexa nr. 19) i Decizia nr. 369/04.12.2008 (anexa nr. 20) prin care s-a prelungit cu câte 12 luni perioada în care Comisia pentru inventarierea timbrelor strine din cadrul Muzeului Naional Filatelic îi desfoar activitatea i îi exercit atribuiile. Conducerea Muzeului Naional Filatelic cu adresa nr. 105/788/20.02.2008 (anexa nr. 21) a confirmat finalizarea faptic (cantitativ i calitativ), inventarierea timbrelor româneti aflate în Conservatorul de Timbre i solicit aprobarea evalurii timbrelor româneti dup Listele de preuri ­ Romfilatelia, iar a timbrelor strine dup catalogul internaional MICHEL, solicitare aprobat de conducerea Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN". Comisia de inventariere numit prin Decizia nr. 156/07.05.2004 a Directorului General al Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN" a efectuat inventarierea mrcilor potale româneti i a timbrelor fiscale în perioada 10 mai 2004-9 martie 2009. Aciunea de inventariere a mrcilor potale româneti i a timbrelor fiscale s-a finalizat odat cu întocmirea ,,Procesului-verbal de încheiere a inventarierii timbrelor româneti" din data de 09.03.2009 (anexa nr. 22).

7

Aa cum se consemneaz în Procesul-verbal menionat mai sus, inventarierea mrcilor potale româneti i a timbrelor fiscale s-a fcut prin compararea înscrisurilor din 10 registre de eviden operativ cu situaia de fapt. Au fost luate în considerare caracteristicile timbrelor (dantelat/nedantelat, gumate/negumate, tampliate/netampilate etc.) cât i starea lor de conservare. Aciunea de inventariere a constat în identificarea cantitativ i calitativ a timbrelor i catalogarea lor în conformitate cu catalogul MICHEL. Odat cu inventarierea timbrelor româneti aflate în Conservatorul de timbre s-a efectuat i evaluarea acestora, utilizând ,,Lista de preuri 2008" editat de SC Romfilatelia SA i ,,Catalogul timbrelor fiscale româneti", iar pentru piesele speciale (specimene, eseuri, probe, erori de tipar i dantelare, etc.), care nu sunt cuprinse în aceste lucrri, s-a utilizat un pre mediu de 25 euro/buc. (curs BNR 3,7 ron/euro), preluat din cataloagele caselor de licitaie internaionale. Aciunea de evaluare a avut la baz inventarul realizat sub forma a 9 registre de eviden operativ, astfel: 1. ,,Mrci Potale Româneti 1972-2003" 2. ,,Inventarul Mrcilor Potale Româneti 1858-1959" 3. ,,Mrci Potale Româneti, Matrie i Cliee 1961-1962" 4. ,,ara Moldovei, Lista numrul 1-5 timbre româneti registrul 1" din perioada 1858-1961, Acest registru se continu pe liste de inventar pân în anul 1972 5. ,,Mrci Potale Româneti"

8

6. ,,Timbre Potale, Porto, Servici" care cuprinde i ,,Donaia Directorului General" 7. ,,Inventariere timbre predare-primire Geamantan bej" 8. ,,Registru Colecie Dengel" 9. ,,Dosar Timbre Fiscale". Aceste registre au fost transformate în listinguri (înregistrarea electronic a coninutului registrelor într-un program creat), care, pe lâng informaiile din registru mai cuprind i modificrile survenite asupra timbrelor de-a lungul timpului i de asemenea diferenele de inventar (în plus sau în minus fa de registru). Diferenele de inventar au fost scoase pe liste separate. Situaia mrcilor potale româneti i timbrelor fiscale dup activitatea de inventariere i evaluare se prezint dup cum urmeaz: colecia de baz cuprinde 8.924.541 mrci potale, în valoare total de 198.080.190,49 Ron; minusuri fr nici un fel de explicaie de 1002 timbre, în valoare de 39.432,17 Ron; minusuri cu diverse justificri de 6.373 timbre, în valoare de 396.466,42 Ron; plusuri la inventar de 17.711 timbre, în valoare de 74.960,67 Ron; timbre neînregistrate în evidene, în numr de 882.803 in valoare de 18.199.598,31 Ron. In colecia de baz sunt cuprinse plusurile în valoare de 74.960,67 RON i sunt sczute minusurile (39.432,17 RON i

9

396.466,42 RON). Timbrele neînregistrate în eviden în valoare de 18.199.598,31 RON nu sunt cuprinse în colecia de baz. 1. Colecia de baz: - numr de timbre:8.924.541; - numr de emisiuni potale(serii):12511; - numr de pagini eviden:1511. - valoare: 198.080.190,49 Ron. 2. Minusuri fr nici un fel de explicaii: - numr de timbre: 1002; - numr de emisiuni(serii):55; - numr de valori nominale diferite ( poziii de inventar) 129; - numr de pagini eviden:7; - valoare:39.432,17 Ron; Fa de înscrisurile din evidenele operative, s-au gsit cantiti mai mici de timbre. Menionm c exist un grup de 31 de poziii de inventar, cuprinzând 315 buci timbre, care lipsesc în totalitate. În registrele de eviden operative, nu exist nici o informaie care s permit identificarea lor concret. Nu exist nici denumirea seriei, nici valoarea nominal, nici anul emisiunii. Exist o singur meniune ,,Eseuri". Valoarea acestora s-a estimat la 28.491,6 RON i are o pondere mare din totalul de 39.432,17 RON. Cu toate c în listele de mrci potale ,,neînregistrate", se gsesc multe eseuri care ar compensa

10

valoric i numeric aceast lips, pentru c nu se pot identifica cu certitudine eseurile care lipsesc, nu s-a fcut aceast operaie. 3. Minusuri cu diverse ,,justificari": - numr de timbre:6.373; numr de emisiuni(serii) potale:308; - numr de valori nominale diferite (poziii de inventar): 902; - numr de pagini de eviden:41. - valoare:396.466,42 Ron; Aceast categorie de minusuri este format în totalitate din poziii de inventar în dreptul crora figureaz în registrele de eviden operativ, însemnri de genul ,,plecat la expoziia ...", sau pur i simplu este diminuat cantitatea. Ambele tipuri de însemnri sunt însoite de semnturi indescifrabile. Este posibil ca lipsurile din aceast categorie s fie deja operate, ca urmare a unor inventare anterioare. În aceast situaie, categoria ,,Minusuri cu justificare" nu ar mai trebui luat în considerare. Pentru c nu avem certitudinea c aceste minusuri au fost aprobate i operate în inventar, am meninut categoria respectiv. 4. Plusuri de inventar: - numr de timbre:17.711; - numr de emisiuni (serii) potale:283; - numr de valori nominale diferite ( poziii de

inventar):764; - numr de pagini de eviden:472.

11

- valoare:74.960,67 Ron; Plusurile de inventar se refer la cantitile gsite faptic în plus fa de cantitile înscrise în registrele de eviden, pentru anumite poziii de inventar. 5. Neînregistrate - numr de timbre:882.380; - numr de emisiuni(serii) potale:2.640 - numr de pagini de eviden:472 - valoare:18.199.598,31 Ron Aceast categorie este format din timbre izolate i coli întregi, gsite în încperea 103, în diverse locuri (sertare de birou, rafturi, czute dup dulapuri, etc.) lsând impresia c nu sunt depozitate ordonat, într-un loc precis. Aceste timbre nu erau cuprinse nici cantitativ, nici ca denumire a seriei în registrele de eviden operativ. Au fost identificate i înregistrate 215 mrci potale din emisiunea 1, ,,Cap de bour 1858", care au fost considerate falsuri evidente (datorit hârtiei pe care erau imprimate, în primul rând), din acest motiv, valoarea lor teoretic de 11.533.727 RON, nici nu a fost inclus în valoarea total de 18.199.598,31 RON. Timbrele primei emisiuni ,,Cap de bour 1858" au rmas neevaluate, datorit incertitudinii ce planeaz asupra autenticitii lor, influena posibil asupra evalurii finale fiind important. O pondere valoric important din aceast categorie o au mrcile din emisiunea a II a, ,,Cap de bour 1858" i ,,Principatele Unite 1862 i 1864", asupra autenticitii crora planeaz unele semne

12

de întrebare. Ele au fost înregistrate i evaluate sub rezerva confirmrii autenticitii lor de ctre un expert recunoscut pe plan internaional. Aceste mrci sunt în numr de 660 buci i au o valoare de 2.422.186 RON. Este posibil ca neînregistrarea lor iniial s fi fost determinat de presupunerea c sunt falsuri. Un alt grup important de mrci potale internaionale care contribuie substanial la atingerea valorii de 18.199.593,31 Ron, o constituie probele de tipar, mrcile potale cu defecte de imprimare sau dantelare, care exist în coli întregi în perioada anilor 1950-1980. Aceste mrci sunt considerate din punct de vedere tipografic rebuturi de fabricaie, dar din punct de vedere filatelic sunt considerate eseuri i erori, foarte rare i apreciate de colecionari. Datorit acestui fapt ele au fost evaluate cu un pre mediu de 25 de Euro/bucata, valoarea lor aproximativ total fiind de aproximativ 14.000.000 Ron. Este posibil ca neînregistrarea lor iniial s fi fost determinat de faptul c au fost considerate rebuturi. În cadrul aciunii de inventariere s-au verificat toate fietele, rafturile i celelalte locuri din cadrul spaiilor de depozitare a timbrelor. În urma acestei aciuni, s-au gsit unele timbre în diverse locuri, puse în plicuri, pungi i cutii. Acestor timbre nu li s-a gsit înregistrarea în contabilitate i, ca urmare, comisia a hotrât înregistrarea lor în program sub forma unor anexe denumite astfel: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 3', Anexa 4 clasoare, Anexa 5, Anexa 5 clasoare, Anexa 6, Anexa 7.

13

În

forma

final,

inventarierea

cuprinde

10

listinguri

corespunztoare registrelor i 8 anexe. Urmare verificrilor efectuate de organele de control ale Curii de Conturi cu privire la Conservatorul de Timbre preluat ulterior de Muzeul Naional Filatelic din cadrul Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN" s-au constatat o serie de nereguli i abateri grave de la legalitate, în legtur cu evidenierea, înregistrarea, gestionarea i pstrarea unor bunuri de o valoare excepional, semnificative în plan naional pentru filatelie, aparinând patrimoniului public al statului, dup cum urmeaz: 1. Conform precizrilor din adresa nr. 460.183/22.04.2004 emis de Direcia de reglementri contabile din cadrul Ministerului Finanelor Publice, precum c ultima inventariere a timbrelor s-a efectuat în anul 1984, rezult c predarea-primirea Conservatorului de Timbre dintre Banca Naional a României si Ministerul Potelor i Telecomunicaiilor prin Protocolul nr. III/323/07.III.1990 i nr. 82/1868/9.03.1990 s-a realizat scriptic i faptic fr inventariere, contrar prevederilor legale în vigoare la acea data, respectiv Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderii in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice. 2. Nerespectarea dispoziiei Secretarului de Stat din Ministerul Finanelor Publice transmisa cu adresa nr. 21211/17.06.1997 prin care se preciza necesitatea organizrii, în regim de urgen, a unei

14

inventarieri generale i informarea Ministerului Finanelor Publice despre rezultatele controlului gestiunii Conservatorului de Timbre. Aciunea de inventariere a fost tergiversat în mod nejustificat pân în luna mai 2004, când a fost emis prima decizie a Directorului General al Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN" de numire a comisiei de inventariere i a comisiei de coordonare a activitii comisiilor desemnate pe domenii. 3. Neactualizarea componenei comisiilor de inventariere pe domenii i de coordonare a activitii comisiilor desemnate pe domenii, numite prin decizii ale Directorului General al Companiei Naionale ,,POTA ROMÂN", având în vedere c unii membri ai comisiilor, între timp au plecat din unitate, s-au pensionat etc. Exemplificm cazul domnului Nicolaescu Marcel, si al doamnei Darie Cristina Rousaura. 4. Nesolicitarea de raportri pe parcursul desfurrii inventarierii, cel puin anual, cu rezultate pariale i aspecte constatate pân la acel moment în vederea soluionrii operative, inând cont de faptul c aciunea de inventariere s-a desfurat pe parcursul mai multor ani (2004-2009); 5. Neluarea i neaplicarea msurilor referitoare la evidena i înregistrarea bunurilor aparinând patrimoniului public al statului, contrar prevederilor Legii nr. 213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia unde se menioneaz c ,,muzeele de interes naional fac parte din patrimoniul public al statului" i art. 1 din Legea nr. 488/2006 de modificare i completare

15

a Legii nr. 182/25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil unde se prevede c ,,Bunurile aparinând patrimoniului cultural naional mobil fac parte, în funcie de importana sau semnificaia lor istoric, arheologic, numismatic, filatelic, heraldic, cartografic i epigrafic, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din : a) tezaurul patrimoniului naional, denumit în continuare tezaur, alctuit din bunuri culturale de valoare excepional; b) coleciile publice care figureaz în inventarele muzeelor, arhivelor i fondurilor bibliotecilor;" art. 5, alin (1) si (2) din aceeai lege prevede c: (1) ,,Bunurile culturale mobile pot fi proprietate public sau privat a statului, ori a unitilor administrativ-teritoriale sau proprietate privat a persoanelor fizice i a persoanelor juridice de drept privat." (2) ,,Asupra bunurilor prevzute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, în condiiile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, dup caz." De altfel, i din rspunsul Biroului Juridic din cadrul Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiilor transmis cu adresa nr. 680/24.11.2004 ctre Muzeul Naional Filatelic rezult ,,c acestea (piesele filatelice) se afl în proprietatea public a statului,

16

Compania Naional ,,POSTA ROMÂN" SA având doar drept de administrare a acestora". Neîncadrarea pieselor filatelice de valoare excepional deinute în administrare de Compania Naional ,,POTA ROMÂN" prin Conservatorul de Timbre i ulterior prin Muzeul Naional Filatelic în categoria bunurilor aparinând domeniului public al statului a condus la inerea evidenei pieselor filatelice în conturi în afara bilanului ( cont 8033 ,,Valori materiale primite în pstrare sau custodie"), contrar prevederilor Legii contabilitii nr. 92/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i precizrilor Direciei de reglementri contabile din cadrul Ministerului Finanelor Publice, transmise cu adresele nr. 460.183/22.04.2004 i nr.

461.167/21.09.2004 6. Nesemnalarea în cadrul predrilor-primirilor, ocazionate de înfiinarea Conservatorului de Timbre în anul 1990 sau a Muzeului Naional Filatelic în anul 2004 a unor aspecte legate de suspiciuni privind autenticitatea unor mrci potale din patrimoniul cultural naional mobil cu semnificaie istoric, vechime i unicitate excepional cum este cazul celor 215 mrci potale din emisiunea I Cap de bour 1858 în valoare de 11.533.727 Ron, considerate falsuri evidente, sau cele 660 mrci potale din emisiunea a II a, Cap de bour 1858 i Principatele Unite 1852 i 1865 în valoare de 2.422.186 Ron, asupra crora planeaz semne de întrebare în legtur cu autenticitatea.

17

7. Trimiterea fr aprobare la diverse expoziii interne i internaionale a unui numr de 6.373 mrci potale româneti în valoare de 396.466,42 Ron de importan naional excepional, numai printr-o simpl meniune i semntur indescifrabil în dreptul poziiei din registru ,,plecat la expoziia ...." fr a se preciza dac s-au mai întors i la ce dat. 8. Deinerea, în mod nelegal, fr a fi înregistrate nici cantitativ i nici ca denumire a seriei în registrele de eviden operativ a unor cantiti mari de mrci potale româneti, respectiv un numr de timbre de 882.380 în valoare de 18.199.598,31 Ron. 9. Minusuri în gestiune pentru un numr de 31 poziii din inventar, cuprinzând 315 timbre în valoare de 39.432,17 Ron care lipsesc în totalitate, fr posibilitatea de identificare, neexistând denumirea seriei, valoarea nominal sau anul emisiunii.

18

Information

18 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

831848