Read RegulamentCVSM_etapa_II_2012.pdf text version

Programul Naional "Colul Verde din coala Mea" Etapa a II-a

- Regulament de concurs ­

PROGRAMUL NAIONAL "COLUL VERDE DIN COALA MEA" - colectarea selectiv a deeurilor în coli ­

REGULAMENT Art. 1 Organizatorii programului

Asociaia RECOLAMP cu sediul în Str. Eugen Lovinescu nr. 14, sector 1, cod potal 011276, Bucureti, România, reprezentat legal prin Doamna Roxana unic, în calitate de Director Marketing. Asociaia ECOTIC, cu sediul în Str. Bucureti, Str. Turturelelor nr. 48, Parter, Camera P8, Sector 3, i sediu secundar de transmitere a comunicrilor situat în Bucureti, str. Pridvorului 5A, sector 4 Cod Unic de Înregistrare Ro18870966, Certificat de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Judecatoria Sector .. cu nr. 6676/4/2006, contul IBAN Ro77BUCU20200144211RO01, deschis la Alpha Bank Vacaresti, legal reprezentatã prin Dl. Valentin Negoita ­ Presedinte. Programul se va desfura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toi participanii. Programul urmrete colectarea selectiv a deeurilor de surse de lumin (becuri i neoane) i a deeurilor de echipamente electrice i electronice (DEEE-uri). Nu este obligatoriu ca deeurile colectate s provin doar din activitile curente ale colii. Dimpotriv, dorim ca prin acest program s ajutm colile s-i fructifice poziia privilegiat în comunitatea local prin oferirea ctre i prin elevi a soluiilor pentru o problem comunitar înc nerezolvat pe plan local: colectarea selectiv a deeurilor. Organizatorii îi rezerv dreptul de a modifica/completa i/sau schimba prezentul Regulament, precum i dreptul de a suspenda i/sau înceta desfurarea Programului, cu condiia întiinrii prealabile a participanilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul Programului. Participarea la Program implic cunoaterea i acceptarea integral expres i neechivoc de ctre participani a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Program, scolile sunt de acord cu mentionarea lor in cadrul materialelor realizate de Organizatori.

Programul va putea fi întrerupt în caz de for major, sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anuna participanii, cel putin prin publicarea pe site-ul Programului (www.coltverde.ro/cvsm).

Art. 2 Aria de desfurare i durata Programului

Aria de desfurare a Programului este exclusiv pe teritoriul României. Programul se va desfura în perioada 15 martie 2012 ­ 21 iunie 2012, cu structura urmtoare: 15 martie - lansarea etapei a II-a a programului i comunicarea lui ctre colile participante 15 martie ­ 15 aprilie - luna I de colectare (cantitati minime pentru o solicitare de ridicare de deeuri: 20 kg surse de iluminat/ 100 kg de DEEE-uri/ 100 kg de surse de iluminat i DEEE-uri) 23 aprilie - anunarea scolilor câtigtoare din luna I care au predat cantitile cele mai mari de deeuri pe cele 2 categorii: surse de lumina i DEEE-uri 15 aprilie ­ 15 mai - luna a II-a de colectare (cantiti minime pentru o solicitare de ridicare de deeuri: 20 kg surse de iluminat/ 100 kg de DEEE-uri/ 100 kg de surse de iluminat i DEEE-uri) 25 mai - anunarea scolilor câtigtoare din luna a II-a care au predat cantitile cele mai mari de deeuri pe cele 2 categorii: surse de lumina i DEEE-uri 15 mai ­ 8 iunie ­ luna a III-a de colectare (cantiti minime pentru o solicitare de ridicare de deeuri: 20 kg surse de iluminat/ 100 kg de DEEE-uri/ 100 kg de surse de iluminat i DEEE-uri) 4 ­ 8 iunie ­ centralizare solicitri ridicari de deeuri de surse de lumina i DEEE-uri, pentru a se asigura colectarea lor înainte de vacana de var; scderea pragului minim pe cantiti ­ 10 kg surse de lumin/ 50 kg de DEEE-uri/ 50 kg de surse de iluminat i DEEE-uri. Aceste coli vor intra în tragerea la sori pentru desemnarea câtigtorilor celor trei premii aleatorii pe cele dou categorii de deeuri ­ surse de iluminat i DEEE-uri 11 ­ 15 iunie ­ colectarea deeurilor din toate colile care au solicitat ridicri 20 iunie ­ centralizare situaie predri deeuri 21 iunie ­ desemnare premii finale ale campaniei: top 3 generatori deeuri de surse de iluminat i top 3 generatori DEEE-uri i organizarea tragerii la sori pentru trei premii scoli care au predat deeuri de surse de lumin i trei coli care au predate DEEE-uri 21 iunie - anunarea scolilor câtigtoare din luna a III-a care au predat cantitile cele mai mari de deeuri pe cele 2 categorii: surse de lumin i DEEE-uri. -

Anunarea câtigatorilor premiilor finale ale campaniei.

Art. 3. Dreptul de participare

Acest Program se adreseaz în principal colilor înscrise pe http://cvsm.coltverde.ro/, dar i colilor care au participat în alte proiecte organizate de asociaiile Recolamp i ECOTIC. De asemenea, la acest Program poate participa, orice coal din România care deine deeuri de surse de iluminat i DEEE-uri i care solicit în cadrul perioadei de desfurare s îi fie ridicate. Pentru a se considera înscrise în campanie, colile trebuie s încheie un protocol de predare deeuri cu Asociaia RECOLAMP. colile vor fi reprezentate prin directorii acestora sau printr-o persoan delegat de ctre director, special pentru înscrierea i/sau participarea la concurs. Indiferent de care variant va fi aleas de ctre coala participant, reprezentantul acesteia va fi denumit în continuare coordonator. Coordonatorul va servi drept unic punct de contact între organizatorii Programului i coala participant.

Art 4. Mecanismul de desfurare a Programului "COLUL VERDE DIN COALA MEA"

Pentru a participa la concursul "Colul Verde din coala mea", participanii parcurg urmtoarele etape:

1. Lansarea campaniei Toate colile înscrie în Program primesc email-ul cu anunarea lansrii etapei a II-a a campaniei, Regulamentul i alte informaii relevante. colile care nu au participat la etapa I, dar care sunt informate despre Program prin mijlocul canalelor de comunicare utilizate de Organizatori, se pot înscrie în Program, prin completarea Protocolului de Colaborare cu Asociatia Recolamp. Documentul, in dublu exemplar, va fi tampilat i semnat de reprezentantul legal al instituiei de învmânt, dup care va fi expediat fizic (prin pot sau curier) ctre Asociaia RECOLAMP. Fiecrui participant îi va fi returnat un exemplar semnat i tampilat de ctre Asociaia RECOLAMP.

Toate informaiile referitoare la Program se vor posta pe site-ul www.coltverde.ro/cvsm cu link catre site-ul www.transformatorul.com. Pe site-ul www.transformatorul.com colile au posiblitatea s vad produsele din care isi pot alege premiile i pot avea acces, de asemenea, la mai multe informaii despre DEEE-uri.

2. colile solicit ridicarea de deseuri de surse de lumin i DEEE-uri colectate colile solicit în scris ridicarea de DEEE-uri i surse de iluminat arse pe adresa de email: [email protected] sau pe formularul dedicat scolilor de pe www.transformatorul.com. Data la care se solicit ridicarea este considerat a fi data care determin în ce lun de campanie intr respectiva comanda. Pentru a se valida o comand, coala trebuie s colecteze minim: 20 kg de surse de iluminat/ 100 kg de DEEE-uri/ 100 Kg de surse de iluminat i DEEE-uri. În sptmâna 4-8 iunie 2012 se vor prelua si comenzile ce anun cantiti mai sczute, dar nu mai puin de: 10 kg de surse de iluminat/ 50 kg de DEEE-uri/ 50 kg de surse de iluminat si DEEE-uri.

3. Ridicarea deeurilor de la colile participante Dupa recepionarea solicitrii de ridicare de deeuri, organizatorii vor contacta colectorii cu care au contracte, iar acetia, în termen de 5-10 zile lucrtoare vor ridica cu titlu gratuit deeurile colectate de coli. Dupa ridicarea deeurilor, în termen de maxim 5 zile lucrtoare, colectorul va trimite atât ctre coal, cât i ctre organizatori copia Procesului-Verbal de ridicare deeuri pe care va fi menionat cantitatea i tipul deeului preluat. Datele de pe acest Proces-Verbal sunt considerate datele cu care respectiva coal intr în competiie.

4. Premii i desemnarea castigatorilor Premii lunare: coala cu cea mai mare cantitate de becuri ridicat (în baza Proceselor-Verbale de la colectori) câstig automat 2.500 de puncte pe care le poate transforma pe site-ul www.transformatorul.com în ce premiu dorete. coala cu cea mai mare cantitate de DEEE-uri ridicat (în baza Proceselor-Verbale de la colectori) câtig automat 2.500 de puncte pe care le poate transforma pe www.transformatorul.com în ce premiu dorete. În cazul în care mai multe coli au aceeai cantitate de deeuri predate, punctele se împart egal între câtigtori. O coal poate decide s acumuleze puncte i s aleag produse dupa încheierea campaniei, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2012.

Premii finale ale campaniei: - primele trei coli, în ordinea cantitilor de becuri predate primesc: 12.000 puncte, 10.000 puncte, 8.000 puncte, iar profesorul coordonator/ persoana desemnat de coal de la fiecare din aceste 3 instituii de învmânt, primete 2.500 de puncte - primele trei coli, în ordinea cantitilor de DEEE-uri predate primesc: 12.000 puncte, 10.000 puncte, 8.000 puncte, iar profesorul coordonator/ persoana desemnat de coal de la fiecare din aceste 3 instituii de învmânt, primete 2.500 de puncte - prin tragere la sori, fiecare coal care a predat deeuri de becuri, intr în tragerea la sori care va desemna ali 3 câtigtori ­ fiecare cu câte 2.500 de puncte. Numrul de anse este dat de multiplu de 20 de kg de becuri predate, rotunjindu-se în sus, astfel c, 10 kg înseamn o ans, iar 22 kg. înseamn 2 anse - prin tragere la sori, fiecare coal care a predat DEEE-uri, intr în tragerea la sori care va desemna ali 3 câtigatori ­ fiecare cu câte 2.500 de puncte. Numrul de anse este dat de multiplu de 100 de kg de DEEEuri predate, rotunjindu-se în sus, astfel c, 50 kg înseamn o ans, iar 102 kg. înseamn 2 anse.

Tragerea la sori va avea loc în prezena unui notar public la sediul Recolamp, în data de 21 iunie, cu participarea reprezentanilor Organizatorilor. Lista câtigtorilor din fiecare lun va fi anunat la datele comunicate în acest Regulament pe toate canalele de comunicare utilizate de Organizatori.

Lista câtigtorilor premiilor finale va fi fcut public în data de 21 iunie 2012, pe toate canalele de comunicare utilizate de Organizatori. 5. Alegerea premiilor de catre coli i recepionarea lor: colile câtigtoare pot vizualiza pe www.transformatorul.com baza de produse din care îi pot alege premii în funcie de punctele pe care le-au acumulat. Dup alegerea bunurilor pe care le doresc, colile vor trimite un mail la: [email protected] în care vor preciza tipul echipamentului/ echipamentelor desemnate i adresa la care s fie livrat/ livrate. Este obligatoriu ca la recepia premiilor, persoana autorizat din cadrul colii s semneze Procesul ­ Verbal de primire a produselor i s-l înapoieze în original organizatorilor. În cazul în care Organizatorii nu primesc ProcesulVerbal de predare-primire cu coala, pot solicita returnarea premiilor.

Punctele acumulate nu se pot transforma în bani. Ele pot fi exclusiv utilizate pentru achiziionarea de produse de pe site-ul www.transformatorul.com. Toate punctele trebuie utilizate pana la cel tarziu 30 septembrie 2012. Dup aceasta data, punctele îi pierd valoarea i nu mai pot fi utilizate.

6. Valoarea premiilor

Luna I Luna II Luna III Clasament coli campanie 12.000 10.000 8.000 Premii profesori 2.500 2.500 2.500 coli tragere la sori 2.500 2.500 2.500 TOTAL

Recolamp puncte 2.500 2.500 2.500

- Buget EURO 200 200 200 1.000 800 640 200 200 200 200 200 200 4.240

Ecotic puncte 2.500 2.500 2.500 12.000 10.000 8.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

- Buget EURO 200 200 200 1.000 800 640 200 200 200 200 200 200 4.240

Valoarea totala a premiilor campaniei este de aproximativ 8.480 Euro.

Art.5 Litigii

Orice poteniale litigii aprute între organizatori i participanii la Program vor fi soluionate pe cale amiabil.

Art.6 Disponibilitatea regulamentului Programului

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricrui participant pe site-ul www.coltverde.ro/cvsm, www.transformatorul.com sau la sediul Organizatorilor.

Art.7 Diverse

Prin înscrierea la Program, participanii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participanii sunt de acord c datele lor personale s fie prelucrate i s intre în baza de date a Programului i s primeasc materiale informative pe aceast tem pentru orice mijloace de comunicare. La cererea expres a participanilor, Organizatorii vor asigura participanilor dreptul de acces, dreptul de intervenie asupra datelor, dreptul de opoziie, dreptul de informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale i dreptul de a se adresa justiiei în conformitate cu dispoziiile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i liber circulaie a acestor date, publicat în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001. Participanii la Campanie au dreptul s refuze în orice moment, în mod gratuit i fr nicio justificare ca datele pe care le-au furnizat în legtur cu participarea lor la Campanie s fie prelucrate în scop de marketing direct sau s fie dezvluite unor teri într-un asemenea scop. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanii vor trimite o cerere pe [email protected], întocmit în form scris, datat i semnat. Organizatorii i partenerii lor în desfurarea Programului vor pstra confidenialitatea cu privire la datele personale ale participaniilor, le vor utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament i le vor transmite ctre teri numai în condiiile legii i ale prezentului Regulament. În eventualitatea unei dispute asupra validitii unei cereri, decizia Organizatorilor este definitiv.

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

879778