Read czesciwagony.pdf text version

Waldemar Majewski Tel.kom. 607 252 645 Tel/fax. 63 26 15 809

Czci do wagonów towarowych.

Przedstawiamy ofert na czci wagonowe nowe i staro uyteczne z naszego magazynu w Kole. · Ramy wózków wagonowych 1. Rama wózka wagonowego typu 1XT i 1XTa

Zastosowanie wózka 1XT w wagonach; wglarki specjalne- F typ 402V cysterny- Uah typ 25R,28R,29R specjalne-U typ 402S,402S/1 Zastosowanie wózka 1XTa w wagonach cysterny- Uah typ 405Rb, 408Rb platformy- R typ 411Za Dane techniczne wózków typu 1XT i 1XTa · Okrelenie · Szeroko toru · Rozstaw osi zestawów kolowych · Zestawy kolowe- typ Charakterystyka wielkoci 1435 2000 1XT (23A-5f) ; 1XTa (23A-3c)

· rednica okrgu tocznego · rozstaw rodków czopów · rednica i dlugo czopa · Loyska : a) typ b) wymiar c) odsprynowanie · Spryny: a) rodzaj b) liczba c) wymiar d) Sztywno e) Tlumienie · Wózek: a) masa b) nono c) nacisk zestawu na szyn d) dlugo e) szeroko f) wysoko od glówki szyny Ostoja: - rodzaj ramowa

1XT (1000) ; 1XTa (920) 2000 120 x 179

NJ + NJP 120x240x80 pojedyncze

piórowe 4 1200 PN 1,65 wlasne

1XT (4,95) ; 1XTa (4,75) 35 20/18 3700 2120 940

spawana

· Luzy w prowadnicach manicy: - poprzeczne - podlune · Hamulec · Konstrukcyjna prdko jazdy ± 6÷10 ±1 klockowy 100

2. Rama wózka wagonowego typy 1XTA

3. Rama wózka wagonowego typu 2 XT Wózki Diamonda s wózkami eksploatowanymi w wagonach towarowych od lat przedwojennych. Obecnie s wprowadzane do eksploatacji na PKP jako wózki typu 2XT. Wózki typu 2XTa maj ostoj lan ze staliwa, skladaj si z dwóch ostojnic i belki bujakowej, na której jest umieszczone plaskie gniazdo skrtu oraz stale lizgi boczne. Manice toczne s na stale montowane w ostojnicach pojedycze odsprynowanie bujakowe wózka sklada si z dwóch grup spryn rubowych, przy czym w kadej grupie jest siedem kolumn po dwie spryny. Lcznie jeden wózek ma 28 spryn. Poniewa spryny rubowe nie maj w zasadzie tlumienia wlasnego, wózek wic jest wyposaony w cierny klinowy tlumik drga. Uklad dwigniowy hamulca powoduje jednostronny nacisk klocków hamulcowych na powierzchni toczn zestawów kolowych, co daje niekorzystne dzialanie sil na loyska zestawów kolowych i na ostojnice wózka. Niektóre dane techniczne wózków typu 2XT i typu 2XTa zestawiono w tablicy. Dane techniczne wózków typu 2XT i 2XTa -rednica i dlugo czopa Loyska -rodzaj -typ -wymiar ODSPRYNOWANIE 130x217 lub 120x179 toczne NJ-NJP 130x240x80 lub 120x240x80 pojedycze, bujakowe, rubowe

WÓZEK -masa -nono -nacisk zestawu na szyn -dlugo - szeroko konstrukcyjna prdko jazdy -hamulec 4,6Mg 17,5Mg 20Mg 2810 mm 2500 mm 80km/h klockowy.

4. Rama wózka wagonowego typu 25TN,25TNa,Y25

Na podstawie dokumentacji standartowego wózka UIC okrelanego jako Y25Cs (prdko 100km/h) i Y25Css (prdko 120km/h)opracowano w Polsce dokumentacj wózka typu 25TN, który jest produkowany w dwóch odmianach typ 25TNa (prdko 100km/h) i typ 25TNb (prdko 120km/h). Wózek typu 25TN przedstawia rysunek a jego dane techniczne w obu odmianach ujmuje tablica. Ostoja wózka PKP jest wykonana jako konstrukcja spawana ,poniewa koszt odlewu staliwnego jest znacznie wyszy od kosztu konstrukcji spawanej. Ostoja konstrukcji spawanej sklada si z dwóch podlunic zewntrznych , belki skrtowej z kulistym gniazdem skrtu, czolownic i podlunic rodkowej (slucej do zawieszenia przekladni hamulcowej). Poszczególne czci ostoi s wykonane z blach stalowych niskostopowych gruboci 10-14mm. Czolownice oraz podlunice rodkowe s wykonane z ceownika . Polczenia spawalnicze zaprojektowano tak, aby naprenia spawalnicze byly moliwie male. Korpusy loysk tocznych z dwiema konsolami (dla oparcia spryn nonych) i dwustronnym prowadzeniem s wykonane jako jeden odlew staliwny. Powierzchnie prowadzce s wyloone wkladkami ze stali 11G2 odpornej na cieranie. Dane techniczne wózków typu 25TN Okrelenie Szeroko toru Rozstaw osi zestawów kolowych Zestawy kolowe -typ Charakterystyka wielkoci wózka typu 25TNa i 25TNb 1435 1800 26A -4c

- rednice okrgu tocznego - rozstaw rodków czopów - rednica i dlugo czopa Loyska - rodzaj - typ - wymiar Odsprynowanie Spryny - rodzaj Sztywno do obcienia - 12,8 Mg na zestaw - 13,6 Mg na zestaw powyej 12,8 Mg na zestaw - 13,6 Mg na zestaw Rodzaj tlumienia Wózek: - masa - nono - nacisk zestawu na szyn - dlugo - szeroko - wysoko od glówki szyny Ostoja - rodzaj Luzy w prowadzeniu manicy: poprzeczny podluny Hamulec Konstrukcyjna prdko jazdy

920 2000 Ø 130x217 Toczne- walcowe NJ + NJP 130x240x80 pojedyncze- przyosiowe rubowe

25TNa (---) ; 25TNb (3,0) 25TNa (3,0) ; 25TNb (---) 25TNa (---) ; 25TNb (1,0) 25TNa (1,0) ; 25TNb (---) cierne

25TNa (4,4) ; 25TNb (4,75) 25TNa (35) ; 25TNb (31) 25TNa (20/18) ; 25TNb (18) 25TNa (2940) ; 25TNb (3250) 2200 900 ramowa - spawana

± 10 0,0 klockowy dwustronny 25TNa (100) ; 25TNb (120)

5. Rama wózka wagonowego typu Wap

6. Rama wózka wagonowego typu 4ANc

7. Rama wózka wagonowego typu 7ANc · Spryny wózka wagonowego 25 TN Y25 26TN wew i zew.

1. Zestaw kolowy wózka wagonowego typu 1XT i 1XTa

2. Zestaw kolowy wózka wagonowego typu 2XT

3. Zestaw kolowy wózka wagonowego typu 2XTa

4. Zestaw kolowy wózka wagonowego typu 25TN 25TNa Y25

5. Zestaw kolowy wózka wagonowego typu 4ANc

6. Zestaw kolowy wózka wagonowego typu 7ANc

1. Zderzak wagonowy z wkladem gumowym o skoku 75 tarcza okrgla mm

Fi 500

2. Zderzak wagonowy z wkladem gumowym o skoku 105mm tarcza okrgla Fi 500 z wiadectwem odbioru 3.1.B

3. Zderzak wagonowy z wkladem elastomerowym o skoku 105 tarcza okrgla Fi 500 mm

4. Zderzak wagonowy z wkladem elastomerowym o skoku 105 tarcza prostoktna kuta

5. Zderzak wagonowy z wkladem elastomerowym o skoku 110 tarcza prostoktna kuta 1. Resor do wózka wagonowego typu Wap

2. Resor do wózka wagonowego 1200 x 120 x 8

3.Resor wagonowy 1200 x 90 x 10 do wagonów dwu osiowych

1. Trójkty hamulcowe do wózka wagonowego 1XTA

2. Trójkty hamulcowe do wózka wagonowego 2XT 3. Trójkty hamulcowe do wózka wagonowego 25TNa, Y25

1. Obsada klocka hamulcowego do wózka wagonowego 1XTa

2. Obsada klocka hamulcowego do wózka wagonowego 2XT

1. Grzybek cierny wózka 25T

2. Grzybek cierny h=66

3.

Grzybek cierny h=70

· Nastawiacze klocka hamulcowego

1. Nastawiacz klocka hamulcowego DRV 450

2. Nastawiacz klocka hamulcowego DRV 450 3A

3. Nastawiacz klocka hamulcowego DRV 600

· 1. 2.

Kurki kocowe do wagonów oraz lokomotyw Kurki kocowe typu H4K20 Kurki kocowe typu H4K25

3.

Kurki kocowe typu H4K32

4.

Kurki kocowe typu 51 WS

· Prdnica do wózka wagonowego 4ANc.

· Zawór rozrzdczy typu Oerlikon 12" 14" 16"

Podstawa do zaworu rozrzdczego oerlikon do wagonów towarowych.

· Tablice przestawcze do wagonów towarowych 1. Tablice przestawcze T - O

2. tablice Pr - Lad

3. Tablice przestawcze .Wl - Wyl

Rczki do tablic przestawczych Wl-WYl

· Haki ciglowe do wagonów towarowych 1. hak ciglowy typu A

2. hak ciglowy typu B

·

Spryna lizgu wózka wagonowego.

· Zabezpieczenie manicy typu T

· ruby rzymskie do wagonów cystern

· Drabink do wagonu cysterny

· Obudowa manicy 25TN Y25

· Klunice do wagonów platform

· Gniazdo skrtu wózków wagonowych 1. gniazdo skrtu do wózka wagonowego typu 1XTa 2. gniazdo skrtu do wózka wagonowego typu 25TN Y25

· Czopy skrtu do wózka wagonowego 1. czopy skrtu do wózka wagonowego typu 1XTa

2. Czopy skrtu do wózka wagonowego typu 25TN Y25

· Homontko sworznia resorowego

· Kamienie resorowe

· Aparaty ciglowe typu 415Z

· Sprzgi rubowe wg.PN-77/k-88160 o wytrzymaloci 850kN

· Cylindry hamulcowe 12" 16"

·

Cylinder hamulcowy

·

Lcznik

·

Sprzgi gumowe do wagonów towarowych H 701

·

Lcznik cylindra hamulcowego

· Plytki manganowe 1 plytka cierna 7x100x172 wg rysunku 070500-1-00/28 2. plytka cierna 3x36 wg rys 3TNh/03 070500-0-00/28 720 3. plytka cierna 3x26x130 wg rys 3TNh/03 070500-1-00/29 4. plytka cierna 40x80x5 wg rys. 3TNh/03 070603-1-02 5. plytka cierna 70x45x5 wg rys. 3TNh/03 070506-1-02 6. plytka 3x100x176 7. plytka 3x108x196 8. plytka 3x50x230 9. plytka 5x50x230 10. plytka 5x100x176 11. plytka 5x108x196 · Sworznie

1. sworze 60x150/119 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55

2. sworze 60x170/151 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55

3. sworze 24x100/89 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55

4. sworze 24x80/68 wg normy BN 87/3517-49 mat. w gat. 55

· Wieszaki resorowe.

1. wieszak resorowy 140mm

2. wieszak resorowy 286mm

3. wieszak resorowy 292mm

Przedsibiorstwo nasze moe zaproponowa Pastwu sprzeda czci staro uyteczny po regeneracji w naszej Firmie jak równie w wyspecjalizowanych do tego zakladach tj. ZNTK PESA i inne. Do regenerowanych czci dolczamy wiadectwo odbioru 3.1B lub na yczenie klienta wiadectwo komisarza PKP.

Ceny do negocjacji w zalenoci od iloci zakupionych czci lub dlugoletniej wspólpracy z nasz Firm. Transport dostawcy odbiorcy lub wysylka przez Firm kuriersk

UWAGA WANE !!! Wszystkie wymienione w ofercie czci posiadamy od zaraz do sprzeday.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY !!!

Z Wyrazami Szacunku Waldemar Majewski

Information

52 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

411166