Read Cenovnik-slike.xls text version

CENOVNIK

[email protected]

STRANA KOTLOVI NA ^VRSTO I TE^NO GORIVO I ELEKTRI^NI, PE]I, [PORETI, CISTERNE, PRETVARA^I NAPONA, ANTIFRIZ I DRUGA OPREMA ZA KOTLOVE I KOTLARNICE......................... 10 2­ KOTLOVI I OPREMA ZA GAS..................................................................................................... ­ 13 11 RADIJATORI PANELNI, ALUMINIJUMSKI, CEVASTI I PRIBOR ZA RADIJATORE................................ ­ 17 14 BAKARNE CEVI, PVC-CU CEVI, IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT ZA UGRADNJU CEVI ([ELNE, KALAJ, PASTE, ELEKTRODE, BRENERI,...) I BAKARNI FITING.......................................... ­ 22 18 POCINKOVANI, CRNI I MESINGANI FITING, RAZDELNICI I FITING ZA PEX I ALPEX CEVI.................. ­ 30 23 RADIJATORSKI, KUGLA, [IBER, SIGURNOSNI I NEPOVRATNI VENTILI, ODZRA^NE I DRUGE SLAVINE, CIRKULACIONE PUMPE I MERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI (MANOMETRI, TERMOMETRI, VODOMERI,...) ............................................................................. ­ 37 31 BOJLERI ELEKTRI^NI I SOLARNI, SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA, ALPEX CEVI, PVC CEVI I STIROPOR ZA PODNO GREJANJE, RAZVODNE KUTIJE, EKSPANZIONE POSUDE I KLIMA UREDJAJI................................................................................................................... ­ 43 38 KADE, TU[ KADE I KABINE, LAVABOI, WC [OLJE, SLAVINE I OSTALA SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA............................................................................................................. ­ 45 44 HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN............................................................. 46 ­ 47 PVC CEVI I FITING ZA KU]NU I ULI^NU KANALIZACIJU "PE[TAN" I "VALDOM" I PPR VODOVODNE CEVI I FITING "FLUIDTERM"............................................................................ 48 ­ 50 KONSTRUKCIONE, HIDROISPITANE, BE[AVNE I POCINKOVANE CEVI, LIMOVI, PROFILI, ALUMINIJUMSKI LIMOVI, CEVI I PROFILI....................................................................................... 51 ­ 56 57 RAZNA ROBA ( dok traju zalihe, j e f t i n o ! ).............................................................................................

21.08.12 [ifra Opis KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO

KOTLOVI J.M. VP cena MP cena -/+

"Radijator" Kraljevo Toplovodni kotlovi serije C zako{eno lo`i{te (kao "Centrometal" EKO CK, "Termomont" TKU3, "Famok" FK4) 1752 C 15 kom 69.109,35 81.549,00 1739 C 25 kom 74.500,03 87.910,00 1740 C 33 kom 86.358,51 101.903,00 1741 C 40 kom 90.670,38 106.991,00 1756 C 50 kom 103.721,23 122.391,00 Toplovodni univerzalni pravo loziste R 644 R 65 kom 108.757,67 128.334,00 645 R 80 kom 128.755,14 151.931,00 634 R 100 kom 162.775,49 192.075,00 635 R 120 kom 170.198,38 200.834,00 636 R 140 kom 196.185,68 231.499,00 637 R 170 kom 295.605,21 348.814,00 638 R 200 kom 340.282,35 401.533,00 640 * R 250 kom 421.373,91 497.221,00 Trajnozareci koso loziste KS 624 KS 18 kom 71.751,73 84.667,00 625 KS 25 kom 79.279,69 93.550,00 626 KS 33 kom 89.944,95 106.135,00 627 KS 40 kom 100.839,87 118.991,00 628 KS 50 kom 122.954,29 145.086,00 629 KS 65 kom 157.204,31 185.501,00 630 KS 80 kom 193.132,29 227.896,00 Trajnozareci koso loziste sa ventilatorom i automatikom FK (pogodan za ni`e dimnjake) 995 FK 1 (15 - 23 kW) kom 91.967,84 108.522,00 1585 FK 2 (25 - 33 kW) kom 99.485,64 117.393,00 1660 Fk 3 (33 - 40 kW) kom 110.151,74 129.979,00 1685 FK 4 (40 - 50 kW) kom 125.539,89 148.137,00 Trajno`are}i kombinovani kotlovi na drva i pelet sa automatskim nalaganjem 2155 TKAN 1 (20 - 35 kW) sa spremnikom i gorionikom kom 242.770,45 286.469,00 2156 TKAN 2 (40 - 60 kW) sa spremnikom i gorionikom kom 268.596,73 316.944,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Mogu se naru~iti kotlovi "TKAN" ve}e snage!

377 1868 Kotao-{poret Eta` 20 (20 kW, bez rerne) Eta` C-20 (C-25) (15 + 5 kW, sa rernom, levi ili desni) kom kom 59.054,26 80.366,98

69.684,00 94.833,00

+ +

Kotlovi serije "K" i "R" mogu se naru~iti sa bojlerom ili ugradjenim elektro kotlom! Takodje se mogu naru~iti i svi rezervni delovi za kotlove, kao i drugi proizvodi "Radijator".

"Centrometal" (hrvatski) Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CK / EKO CK P (bez bojlera) 19 20 kW kom 1606 25 kW kom 1607 30 kW kom 1608 35 kW kom 1529 40 kW kom 1609 50 kW kom 2494 60 kW kom 1610 70 kW kom 1611 90 kW kom 1612 110 kW kom Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CKS (bez bojlera) 2093 150 kW kom EKO CUP M3 (te~no gorivo) 116 35 kW kom 1663 50 kW kom BIO PEK eta`ni kotao-{poret sa rernom (EKO PEK) MODELI SA PUMPOM (sa oznakom "A") VI[E SE NE PROIZVODE !!! 1030 15/B (bez pumpe, desni / levi) kom 1716 23/B (bez pumpe, desni / levi) kom 1866 29/B (bez pumpe, desni / levi) kom 23/A (sa pumpom, desni / levi) DOK TRAJU ZALIHE 1715 kom BIO CET eta`ni kotao-{poret bez rerne (EKO CET) MODELI SA PUMPOM (sa oznakom "A") VI[E SE NE PROIZVODE !!! 643 17/B (bez pumpe) kom 1757 23/B (bez pumpe, desni / levi) kom 56 29/B (bez pumpe, desni / levi) kom 23/A (sa pumpom, desni / levi) DOK TRAJU ZALIHE 1738 kom

81.389,87 87.817,83 94.146,65 103.838,18 113.728,02 125.002,59 137.561,08 161.098,38 172.965,33 195.117,03 333.808,62 72.832,23 80.085,63

96.040,00 103.625,00 111.093,00 122.529,00 134.199,00 147.503,00 162.322,00 190.096,00 204.099,00 230.238,00 393.894,00 85.942,00 94.501,00

92.663,60 94.641,57 112.343,27 114.419,54

109.343,00 111.677,00 132.565,00 135.015,00

57.260,19 68.236,47 85.583,94 75.555,12

67.567,00 80.519,00 100.989,00 89.155,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

2

21.08.12 [ifra 1492 2355 2356 107 2358 2360 136 2361 2362 137 2354 1616 1617 138 366 Opis

KOTLOVI J.M. VP cena MP cena -/+ EKO CEK eta`ni kotao-{poret bez rerne (dimovodni priklju~ak sa gornje strane, na plo~i) 23/B (bez pumpe) kom 86.928,00 CM - Pelet set (pribor za lo`enje peletom) Gorionik pelet CPPL 25 - 35kW ili 14 - 20kW kom 48.325,44 Gorionik pelet CPPL 40 - 50kW kom 60.191,55 Gorionik pelet CPPL 70 - 90kW kom 97.607,67 Regulacija pelet CSPG kom 37.702,56 Spremnik za pelet CPSP (rezervoar) kom 31.769,50 Spremnik za pelet CPSP 800 (rezervoar) kom 62.472,06 Transporter za pelet CPPT 14/35 kom 21.147,47 Transporter za pelet CPPT 40/50 kom 22.200,86 Transporter za pelet CPPT 70/90 kom 43.635,61 Donja kotlovska vrata za pelet CPDV (za CPPL 30 - 35 kW) kom 4.351,69 Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 40 (za CPPL 40 kW) kom 4.972,88 Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 50 (za CPPL 50 kW) kom 5.284,75 Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 70 (za CPPL 70-90 kW) kom 8.910,17 Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 90 - 100 (CPPL 90-100) kom 9.532,21

102.575,00 57.024,00 71.026,00 115.177,00 44.489,00 37.488,00 73.717,00 24.954,00 26.197,00 51.490,00 5.135,00 5.868,00 6.236,00 10.514,00 11.248,00

Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Centrometal-a!

"Stadler" WVterm (slovena~ki) HS trajno`are}i kotao sa kosim lo`i{tem 1088 HS-26 (20 kw - 25 kw) 1089 HS-32 (25 kw - 32 kw) 1090 HS-44 (35 kw - 43 kw) Central Termik (kotao) 1087 Central Termik 24 M (18 kw - 24 kw) kotao 147 Central Termik 28 M (24 kw - 28 kw) kotao MVS kombinovani kotao na ~vrsto i te~no gorivo bez bojlera 2133 * MVS 40 kW 2144 MVS 50 kW 2114 MVS 65 kW Central Termik (kotao-{poret bez rerne) 57 Central Termik 17 M 1086 Central Termik 23 M ( 18 kw - 24 kw)

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

140.395,82 150.376,34 179.653,47 136.669,55 155.699,22 157.232,27 186.307,71 223.568,74 128.418,70 147.715,32

165.667,00 177.444,00 211.991,00 161.270,00 183.725,00 185.534,00 219.843,00 263.811,00 151.534,00 174.304,00

Po narud`bini i drugi modeli kotlova WVterm Stadler

"Termomont" Trajno`are}i kotao - koso lo`i{te 1620 [email protected] 26 (mrki ugalj - 26 kW, nafta i gas - 52 kW) kom 1621 [email protected] 34 (mrki ugalj - 34 kW, nafta i gas - 63 kW) kom 1622 [email protected] 42 (mrki ugalj - 42 kW, nafta i gas - 74 kW) kom 1623 [email protected] 52 (mrki ugalj - 52 kW, nafta i gas - 85 kW) kom Toplovodni kotao - koso lo`i{te 1583 TKK 17 (mrki ugalj - 17 kW, nafta i gas - 22 kW) kom 1584 TKK 23 (mrki ugalj - 23 kW, nafta i gas - 28,5 kW) kom 1624 TKK 30 (mrki ugalj - 30 kW, nafta i gas - 37,5 kW) kom 974 TKK 35 (mrki ugalj - 35 kW, nafta i gas - 43,5 kW) kom 1625 TKK 40 (mrki ugalj - 40 kW, nafta i gas - 50 kW) kom 1626 TKK 50 (mrki ugalj - 50 kW, nafta i gas - 62,5 kW) kom 1627 TKK 60 (mrki ugalj - 60 kW, nafta i gas - 75 kW) kom 1628 TKK 80 (mrki ugalj - 80 kW, nafta i gas - 100 kW) kom Toplovodni kotao, tropromajni - koso lo`i{te 2067 TKK3 25 (mrki ugalj - 25 kW, nafta i gas - 30 kW) kom 2068 TKK3 30 (mrki ugalj - 30 kW, nafta i gas - 35 kW) kom 2069 TKK3 35 (mrki ugalj - 35 kW, nafta i gas - 40 kW) kom 2070 TKK3 40 (mrki ugalj - 40 kW, nafta i gas - 50 kW) kom 2071 TKK3 50 (mrki ugalj - 50 kW, nafta i gas - 65 kW) kom 2072 TKK3 70 (mrki ugalj - 70 kW, nafta i gas - 80 kW) kom 2073 TKK3 90 (mrki ugalj - 90 kW, nafta i gas - 110 kW) kom 621 TKK3 100 (mrki ugalj - 100 kW, nafta i gas - 125 kW) kom 1317 TKK3 120 (mrki ugalj - 120 kW, nafta i gas - 150 kW) kom Toplovodni kotao - zako{eno lo`i{te (isti kao "Centrometal CK" i "Radijator C" 1629 TKU3 20 (mrki ugalj - 20 kW, nafta i gas - 25 kW) kom 1630 TKU3 25 (mrki ugalj - 25 kW, nafta i gas - 30 kW) kom 1631 TKU3 30 (mrki ugalj - 30 kW, nafta i gas - 35 kW) kom 1632 TKU3 35 (mrki ugalj - 35 kW, nafta i gas - 40 kW) kom 1664 TKU3 40 (mrki ugalj - 40 kW, nafta i gas - 50 kW) kom 1897 TKU3 50 (mrki ugalj - 50 kW, nafta i gas - 65 kW) kom Toplovodni kotao - sa grejnom plo~om 1586 TEMY S 15 (15 kW) kom 1587 TEMY S 25 (25 kW) kom

79.192,41 89.359,36 100.595,81 125.743,28 54.042,39 59.927,99 67.955,96 73.306,81 79.192,41 92.034,79 106.481,40 126.814,46 67.420,37 74.376,30 82.402,58 87.753,43 97.384,79 111.832,25 127.883,95 171.760,24 184.067,03 71.700,88 74.911,89 80.797,49 85.612,75 92.034,79 100.595,81 51.901,72 65.814,44

93.447,00 105.444,00 118.703,00 148.377,00 63.770,00 70.715,00 80.188,00 86.502,00 93.447,00 108.601,00 125.648,00 149.641,00 79.556,00 87.764,00 97.235,00 103.549,00 114.914,00 131.962,00 150.903,00 202.677,00 217.199,00 84.607,00 88.396,00 95.341,00 101.023,00 108.601,00 118.703,00 61.244,00 77.661,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

3

21.08.12 [ifra 975 976 Opis

KOTLOVI J.M. kom kom VP cena 80.261,89 94.710,21 MP cena -/+ TEMY Plus 30 (30 kW) Toplovodni kotao - sa grejnom plo~om i rernom TEMY Plus P 25 (25 kW)

94.709,00 111.758,00

Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Termomonta-a!

"Ekopan Plus" - Ni{ (PREPORU^UJEMO) trajno`are}i kotao na ~vrsto gorivo - koso lo`i{te (kopija ZTTK Zavariva~) 838 [email protected] 20 (20 kW) kom 1555 [email protected] 25 (25 kW) kom 1556 [email protected] 30 (30 kW) kom 1557 [email protected] 35 (35 kW) kom 1558 [email protected] 40 (40 kW) kom 1561 [email protected] 50 (50 kW) kom 1564 [email protected] 60 (60 kW) kom "Zastava Metal" - Resavica (NAJJEFTINIJE) trajno`are}i (koso lo`i{te) 1892 (TK) TFF 23 kW 1893 (TK) TFF 32 kW 1894 (TK) TFF 40 kW 1895 (TK) TFF 50 kW 1896 (TK) TFF 63 kW

66.467,83 72.650,88 79.510,20 83.954,27 91.296,65 108.879,71 137.089,89

78.432,00 85.728,00 93.822,00 99.066,00 107.730,00 128.478,00 161.766,00

+ + + + + + +

kom kom kom kom kom

64.073,76 70.303,42 79.314,44 102.118,69 113.910,22

75.607,00 82.958,00 93.591,00 120.500,00 134.414,00

Mogu se naru~iti i drugi proizvodi "Zastava Metal"-a!

"Protherm" ("Famok" Kostajnica) GARANCIJA 7 GODINA NOVO!!! Toplovodni kotao zako{eno lo`i{te (kao "Radijator" serije C, "Centrometal" EKO CK, "Termomont" TKU3 380 Lux FK-425 (25 kW) kom 73.584,78 383 Lux FK-430 (30 kW) kom 75.550,88 2368 Lux FK-435 (35 kW) kom 77.711,89 2369 Lux FK-440 (40 kW) kom 81.983,09 2370 Lux FK-450 (50 kW) kom 91.110,21 2371 Lux FK-465L (65 kW) kom 111.381,40 2372 Lux FK-485L (85 kW) kom 117.237,34 Toplovodni kotao na bio masu (bale slama / seno) 492 FK-440 KL (40 kW) kom 132.288,19 493 FK-450 KL (50 kW) kom 142.974,64 Toplovodni kotao koso lo`i{te (kao "Termomont" TKK, "ABC" Classic) 2373 FCK 23 (23 kW) kom 66.245,79 2374 FCK 30 (30 kW) kom 73.050,88 2375 FCK 40 (40 kW) kom 77.237,32 2376 FCK 50 (50 kW) kom 86.254,27 "Megal" Bujanovac Trajno`are}i koso loziste (MTR - levi ili desni, TKM - univerzalni) 494 719 720 721 722 723 724 381 727 728 729 730 TKM 18 (15 - 20 kW) TKM 25 (20 - 30 kW) TKM 32 (30 - 40 kW) TKM 40 (40 - 50 kW) TKM 50 (50 - 60 kW) TKM 65 (60 - 70 kW) TKM 80 (70 - 80 kW) TKM 100 (80 - 90 kW) Toplovodni pravo loziste MVS 35 (30 - 35 kW) MVS 40 (40 - 45 kW) MVS 50 (50 - 58 kW) MVS 63 (58 - 70 kW) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 75.252,57 81.817,83 90.379,70 102.272,08 123.678,02 160.400,92 195.030,59 223.571,28 77.251,73 83.672,92 91.711,90 99.417,84

86.830,00 89.150,00 91.700,00 96.740,00 107.510,00 131.430,00 138.340,00 156.100,00 168.710,00 78.170,00 86.200,00 91.140,00 101.780,00

88.798,00 96.545,00 106.648,00 120.681,00 145.940,00 189.273,00 230.136,00 263.814,00 91.157,00 98.734,00 108.220,00 117.313,00

+ + + + + + + + + + + +

Svi "Megal"-ovi kotlovi mogu, po narud`bini biti sa bojlerom! Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.

Trajno`are}i "Buderus" (nema~ki), "Junkers" (nema~ki) (tropromajni) 328 Logano S 111 45D WT !!! DOK TRAJU ZALIHE !!! kom 119.046,66

140.475,00

Oznaka WT za "Buderus" zna~i da ima ugradjen izmenjiva~ protiv pregrevanja kotla.

Trajno`are}i "BOSCH" Solid 2000 B (tropromajni) 816 K 20-1S (20 kW) (SFU 20 HNS) 1569 K 24-1S (24 kW) (SFU 24 HNS) 1634 K 25-1S (27 kW) (SFU 27 HNS) 1766 K 32-1S (32 kW) (SFU 32 HNS)

kom kom kom kom

84.744,10 88.510,21 89.805,12 94.042,41

99.998,00 104.442,00 105.970,00 110.970,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

4

21.08.12 [ifra 2496 2034 660 326 1318 14 1319 Opis

KOTLOVI J.M. kom kom VP cena 128.293,28 90.157,67 12.268,65 14.605,94 80.743,26 96.984,79 16.709,33 MP cena -/+ K 45-1S (45 kW) Solid 2000 H (dvopromajni) !!! DOK TRAJU ZALIHE !!! K 24 S61 (24 kW)

151.386,00 106.386,00 14.477,00 17.235,00 95.277,00 114.442,00 19.717,00

+ -

Set za grejanje na pelet se sastoji od: kotla, gorionika, rezervoara i vrata.

kom kom kom kom kom

Vrata za monta`u pelet gorionika (za kotlove 14 - 34 kW) Vrata za monta`u pelet gorionika (za kotlove 30 - 55 kW) Gorionik pelet 14 - 34 kW BRENN Gorionik pelet 30 - 55 kW BRENN Spremnik za pelet (rezervoar)

Mogu}a je ugradnja na kotlove: Solid 2000 H, Solid 2000 B i Solid 3000 H.

LIVENI KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO Toplovodni "Sime" (liven) (italijanski) 34 Solida 3 (3 rebra, 16,3 kw) 652 Solida 4 (4 rebra, 20,9 kw) 653 Solida 5 (5 rebra, 25,6 kw) 654 Solida 6 (6 rebra, 30,2 kw) 655 Solida 7 (7 rebra, 34,9 kw) 656 Solida 8 (8 rebra, 39,5 kw) kom kom kom kom kom kom 65.523,76 73.431,39 82.682,24 91.287,33 100.640,72 109.620,39

77.318,00 86.649,00 97.565,00 107.719,00 118.756,00 129.352,00

+ + + + + +

Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.

Toplovodni "Viadrus" U22S (liven) (~e{ki) sa kontrolnom tablom OS-05 1199 4S (4 rebra 20 - 23,3 kw) 1200 5S (5 rebra 25 - 29,1 kw) 1201 6S (6 rebra 30 - 34,9 kw) 1202 7S (7 rebra 35 - 40,7 kw) 1203 8S (8 rebra 40 - 46,5 kw) 1204 9S (9 rebra 45 - 52,3 kw) 1198 10S (10 rebra 49 -58,1 kw) 1693 Termometar sa sondom za Viadrus Trajno`are}i "Viadrus" U24 1853 4 (4 rebra, 22 - 25 kW) 1854 5 (5 rebra, 28 - 32 kW) 1855 6 (6 rebra, 34 - 39 kW) 1856 7 (7 rebra, 40 - 46 kW) 1857 8 (8 rebra, 47 - 53 kW) 2377 9 (9 rebra, 53 - 60 kW) 2395 10 (10 rebra, 59 - 67 kW)

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

70.350,88 78.215,29 85.394,95 93.002,58 100.695,81 107.961,06 115.652,59 4.100,00 106.451,74 114.201,74 121.267,85 129.018,70 147.482,27 154.319,56 161.614,48

83.014,00 92.294,00 100.766,00 109.743,00 118.821,00 127.394,00 136.470,00 4.838,00 125.613,00 134.758,00 143.096,00 152.242,00 174.029,00 182.097,00 190.705,00

Po narud`bini kotlovi "Viadrus" mogu biti i na naftu ili gas!

Toplovodni "Bosch" Solid 3000 H 2417 K 26-1 G-62 (20 - 26kW) 2418 K 32-1 G-62 (24 - 32kW) 2445 K 36-1 G-62 (28 - 36kW) 2446 K 42-1 G-62 (32 - 42kW) Toplovodni kotlovi "Onmetal" (Turska) 2416 Habitat SMAX-07 (7 rebra, 52 - 65 kW) Toplovodni kotlovi "Ferroli" (Italija) 1425 SFL-3 (19 - 22,5 kW) 1910 SFL-4 (27 - 32,5 kW) 1912 SFL-5 (36 - 42,5 kW) 1913 SFL-6 (43 - 52,5 kW) 1914 SFL-7 (50 - 62,5 kW) 1916 Gorionik za pelet SUN P7 (20-35 kW) sa transporterom 1069 Gorionik za pelet SUN P12 (40-60 kW) sa transporterom 2232 Vrata za pelet gorionik SUN P7 (za kotlove SFL-3 i SFL-4) 1232 Vrata za pelet gorionik SUN P12 (za SFL-5, SFL-6 i SFL-7) 1917 Spremnik za pelet 140 litara 1231 Spremnik za pelet 350 litara Toplovodni kotlovi "Radijator" (Kraljevo) NOVO!!! 1031 LK MAX 1 (3 ~lanka, 16,5 - 21 kW) 1032 LK MAX 2 (4 ~lanka, 23 - 30 kW) 1033 LK MAX 3 (5 ~lanaka, 33 - 40 kW) 1034 LK MAX 4 (6 ~lanaka, 39 - 50 kW)

kom kom kom kom

106.450,05 118.017,85 129.703,45 141.155,15

125.611,00 139.261,00 153.050,00 166.563,00

+ + + +

kom

131.355,99

155.000,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

78.711,89 90.737,33 102.762,76 114.788,19 125.720,39 80.679,69 96.203,43 8.308,48 12.025,43 16.288,99 26.237,29

92.880,00 107.070,00 121.260,00 135.450,00 148.350,00 95.202,00 113.520,00 9.804,00 14.190,00 19.221,00 30.960,00

kom kom kom kom

68.513,59 77.577,15 91.057,67 104.784,79

80.846,00 91.541,00 107.448,00 123.646,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

5

21.08.12 [ifra Opis Toplovodni kotao "Solid Therm" 2286 SM 4 (4 ~lanka, 21,6 - 24,9 kW) 2287 SM 5 (5 ~lanaka, 26 - 30,4 kW) 2288 SM 6 (6 ~lanaka, 31 - 36,3 kW) 2289 SM 7 (7 ~lanaka, 36 - 42,4 kW) 2290 SM 8 (8 ~lanaka, 41,3 - 48 kW)

KOTLOVI J.M. kom kom kom kom kom VP cena 61.755,96 68.197,49 77.666,98 88.053,43 96.555,13 MP cena -/+

72.872,00 80.473,00 91.647,00 103.903,00 113.935,00

[TEDNJACI, PE]I I KAMINI "Alfa Plam" - Vranje [tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom 1320 Alfa 70 LBE (desni / levi) 1640 Alfa 90 HLBE (desni / levi) 1321 Alfa 70 E Favorit (desni / levi) 1644 Alfa 90 HE Favorit (desni / levi) 1646 Alfa Term 20 (desni / levi, beli / braon) 2497 Alfa Term 27 (desni / levi, beli / braon) 1647 Pe} za eta`no grejanje "Central-23" 1648 Trajno`are}i kamin "Rustikal" 495 Trajno`are}i ugradni kamin "FKU" 622 Trajno`a. kamin za eta`no "Rustikal" 2498 Dimovodni komplet Ø 150 (beli / braon) 1323 Dimovod emajliran Ø 150 x 500 (beli / braon) 1322 Dimovod emajliran Ø 150 x 1000 (beli / braon) 1324 Dimni luk emajliran Ø 150 (beli / braon) 1325 [tucna emajlirana Ø 150

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

51.328,84 57.439,86 53.217,82 58.994,94 71.771,22 81.104,27 50.217,82 37.663,58 38.107,64 49.328,83 3.555,09 666,95 1.111,02 777,97 222,03

60.568,00 67.779,00 62.797,00 69.614,00 84.690,00 95.703,00 59.257,00 44.443,00 44.967,00 58.208,00 4.195,00 787,00 1.311,00 918,00 262,00

+ + + + + + + + + + + + + + +

Mogu se naru~iti i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Alfa Plam"!

"Milan Blagojevi}" - Smederevo NOVO!!! [tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom 2482 Thermo Magnum (20 kW , crven, desni / levi) Pe} za eta`no grejanje 2483 Thermo Vesta (12 kW) 1326 Thermo Vulkan (20 kW) 110 Thermo Pelet (18 kW) za lo`enje pelet-om PE]I, [PORETI, KAMINI, KOTLOVI I PRIBOR PRITY PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO Prity mini (5 kW) Prity K1 (9 kW) Prity K1 CP (sa gusanom plo~om, 9 kW) Prity K1 retro (9 kW) Prity K22 (10 kW) Prity K22 CP (10 kW) Prity FM (12 kW) Prity FG (14 kW) Prity FG R (14 kW) Prity FG T (14 kW) Prity (15 kW) PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO SA POMO]NIM KOTLOM Prity K1 CP V8 (gusana plo~a, sa kotlom, 8kW + 5kW = 13kW) 3G Prity K2 CP V10 (gusana plo~a, sa kotlom, 10kW + 4kW = 14kW) - 3G Prity K22 CP V10 (gusana plo~a, sa kotlom 10kW + 4kW = 14kW) - 3G Prity S2 V10 (sa kotlom, 10kW + 4kW = 14kW) - 3G Prity S3 V13 (sa kotlom, 13kW + 5kW = 18kW) - 3G Prity S3 V17 (sa kotlom, 17kW + 5kW = 22kW) - 3G Prity S3 V26 (sa kotlom, 26kW + 5kW = 31kW) Prity FG V15 (sa kotlom, 15kW + 5kW = 20kW) - 3G Prity FG V16 (sa kotlom, 16kW + 6kW = 22kW) - 3G Prity FG V18 R (sa kotlom, 18kW + 5kW = 23kW) Prity FG V20 (sa kotlom, 20kW + 5kW = 25kW) Prity V17 (sa kotlom, 17kW + 6kW = 23kW) - 3G Prity V24 BK (sa kotlom, 24kW + 5kW = 29kW) Prity V29 BK (sa kotlom, 29kW + 5kW = 34kW) 3G - garancija 3 (tri) godine PRITY KUHINJSKI [PORETI Prity V12 (sa kotlom, 12kW + 5kW = 17kW) - vrata PRITY UGRADNI KAMINI Prity C (15 kW)

kom kom kom kom

70.645,79 38.038,99 62.591,55 141.292,43

83.362,00 44.886,00 73.858,00 166.725,00

+ + + +

2074 2075 1411 2077 2084 2085 2097 1412 1413 2099 2103 2080 2083 2086 2087 2088 2089 2076 2100 2102 2078 2079 2106 2081 2082

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

13.815,26 14.663,57 17.572,04 18.177,97 17.814,41 23.631,37 22.783,06 29.448,32 32.235,61 27.500,01 32.356,79 24.907,64 31.778,83 31.508,49 31.266,11 35.750,02 39.991,54 63.016,98 43.990,69 51.625,45 53.564,43 71.863,59 45.929,68 53.927,99 70.288,17

16.302,00 17.303,00 20.735,00 21.450,00 21.021,00 27.885,00 26.884,00 34.749,00 38.038,00 32.450,00 38.181,00 29.391,00 37.499,00 37.180,00 36.894,00 42.185,00 47.190,00 74.360,00 51.909,00 60.918,00 63.206,00 84.799,00 54.197,00 63.635,00 82.940,00

2113 2125

kom kom

38.537,30 62.774,60

45.474,00 74.074,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

6

21.08.12 [ifra 1026 2120 1415 1416 2128 2134 2135 1027 2137 2138 2139 2140 2143 2141 2142 Opis

KOTLOVI J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 87.617,83 86.042,41 113.309,37 118.520,39 87.860,21 47.262,73 56.715,28 66.046,64 3.665,26 3.665,26 4.511,87 5.127,12 5.127,12 3.665,26 5.127,12 MP cena -/+ Prity ATC (14 kW) PRITY UGRADNI KAMINI SA POMO]NIM KOTLOM Prity AC V20 (sa kotlom, 20kW + 4kW = 24kW) Prity ATC V20 (sa kotlom, 20kW + 5kW = 25kW) Prity TC V28 (sa kotlom, 28kW + 5kW = 33kW) Prity C V28 (sa kotlom, 28kW + 7kW = 35kW) PRITY KOTLOVI Prity MA18 (18kW + 1kW = 19kW) Prity GA26 (26kW + 2kW = 28kW) Prity GA38 (38kW + 2kW = 40kW) PRITY PRIBOR Prity pribor - niz Prity pribor - krug Prity pribor - amfora Prity pribor - dupli niz Prity pribor - Cobra Prity stalak za drva - mali Prity stalak za drva - veliki

103.389,00 101.530,00 133.705,00 139.854,00 103.675,00 55.770,00 66.924,00 77.935,00 4.325,00 4.325,00 5.324,00 6.050,00 6.050,00 4.325,00 6.050,00

Mogu se naru~iti i drugi modeli iz proizvodnog programa "Prity"!

ELEKTRI^NI KOTLOVI I MINI KOTLARNICE Elektri~ni kotao "Ekopan Plus" 58 EKO TEK 6 (6 kW, 1") (EK Lux) 59 EKO TEK 9 (9 kW, 1") (EK LUX) 356 EKO TEK 12 (12 kW, 1") (EK Lux) 357 EKO TEK 18 (18 kW, 1") (EK Lux) 358 EKO TEK 24 (24 kW, 5/4") (EK Lux) 359 EKO TEK 30 (30 kW, 5/4") (EK Lux) 360 EKO TEK 36 (36 kW, 5/4") (EK Lux) 2447 EKO TEK 42 (42 kW, 5/4") (EK Lux) 2448 EKO TEK 48 (48 kW, 5/4") (EK Lux) kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17.003,39 17.640,69 18.703,39 23.138,15 25.070,35 32.731,37 36.325,44 48.191,55 50.213,58

20.064,00 20.816,00 22.070,00 27.303,00 29.583,00 38.623,00 42.864,00 56.866,00 59.252,00 44.004,00 46.512,00 46.911,00 50.958,00 55.974,00

+ + + + + + + + + + + + + +

Mini kotlarnica "Ekopan Plus" (kotao, pumpa, posuda, sigurnosni ventil, slavina pip i kugla ventil) 1708 EKO MK 6 (6 kW, 1") (MK Lux) kom 37.291,54 1865 EKO MK 9 (9 kW, 1") (MK Lux) kom 39.416,97 717 EKO MK 12 (12 kW, 1") (MK Lux) kom 39.755,10 718 EKO MK 18 (18 kW, 1") (MK Lux) kom 43.184,76 1227 EKO MK 24 (24 kW, 1") (MK Lux) kom 47.435,61 Elektri~ni kotao "Ekopan DM" nTechTM 1987 VEK06.Value (6kW, do 45 m²) kom 19.066,11 1985 VEK09.Value (9kW, do 65 m²) kom 19.272,89 1763 VEK12.Value (12kW, do 90 m²) kom 19.438,99 1598 VEK18.PRO (18kW, do 140 m²) kom 24.329,67 1160 VEK24.PRO (24kW, do 180 m²) kom 25.905,09 1044 * VEK30.PRO (30kW, do 220 m²) kom 37.303,41 1045 * VEK36.PRO (36kW, do 260 m²) kom 39.872,89 Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBlocTM serija 6 (kotao, pumpa, posuda, odzra~ni ventil i sigurnosni ventil) 1040 GRP04.6v (4,5kW, do 30 m², pumpa 45W) kom 40.079,68 1041 GRP06.6 (6kW, do 45 m², pumpa 45W) kom 40.701,71 1042 GRP09.6 (9kW, do 65 m², pumpa 45W) kom 40.867,81 1043 GRP12.6 (12kW, do 85 m², pumpa 45W) kom 41.033,07 Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBlocTM serija 7 (kotao, pumpa, posuda, odzra~ni ventil i sigurnosni ventil) 1035 GRP09.7 (9kW, do 65 m², pumpa 60W) kom 52.243,24 1036 GRP12.7 (12kW, do 85 m², pumpa 60W) kom 52.597,48 1037 GRP15.7 (15kW, do 115 m², pumpa 60W) kom 52.763,58 1038 GRP18.7 (18kW, do 140 m², pumpa 60W) kom 53.261,04 1039 GRP24.7 (24kW, do 185 m², pumpa 60W) kom 53.800,02

22.498,00 22.742,00 22.938,00 28.709,00 30.568,00 44.018,00 47.050,00 47.294,00 48.028,00 48.224,00 48.419,00 61.647,00 62.065,00 62.261,00 62.848,00 63.484,00

-

Mogu se naru~iti i drugi proizvodi "Ekopan DM"!

Elektri~ni kotao "Pressure" Plazma Top 324 EK-12 (12 kW) 325 EK-18 (18 kW) 327 EK-24 (24 kW) Mini kotlarnica "Pressure" Plazma Top 410 MK-6 (6 kW) 411 MK-9 (9 kW) 412 MK-12 (12 kW) 413 MK-18 (18 kW) 414 MK-24 (24 kW)

kom kom kom kom kom kom kom kom

19.041,53 20.498,31 22.459,33 32.029,67 34.245,78 34.792,39 37.400,02 41.178,83

22.469,00 24.188,00 26.502,00 37.795,00 40.410,00 41.055,00 44.132,00 48.591,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

7

21.08.12 [ifra Mini kotlarnica "Vaillant" 2116 Elo Blok VE 6 (6 kW) 2117 Elo Blok VE 9 (9 kW) 2118 Elo Blok VE 12 (12 kW) 2119 Elo Blok VE 18 (18 kW) 2121 Elo Blok VE 21 (21 kW) 2122 Elo Blok VE 24 (24 kW) Opis

KOTLOVI J.M. kom kom kom kom kom kom VP cena 57.977,99 59.070,36 60.161,89 66.833,08 70.714,44 72.170,37 MP cena -/+ + + + + + +

68.414,00 69.703,00 70.991,00 78.863,00 83.443,00 85.161,00

Po narud`bini i drugi elektro proizvodi Vaillanta!

KOTLOVI NA NAFTU - LIVENI "Sime" 651 648 649 650 (italijanski) ("Baltur", "Termostahl") Rondo 4 (31,3 kW) Rondo 5 (40,0 kW) Rondo 6 (48,1 kW) Rondo 7 (57,5 kW) kom kom kom kom 63.724,60 71.267,83 79.407,66 86.157,66

75.195,00 84.096,00 93.701,00 101.666,00

Po narud`bini i kotlovi do 270 kw, kao i svi rezervni delovi!

GORIONICI Sime "Mack" ("Fondital", "PYROS") 433 4 SP (23,8 - 37,9 kw) (GTF 5 20-50kW) 434 5 SP (33,3 - 46,2 kw) (GTFR 4 15-38 kW) 435 6 SP (42,0 - 120,0 kw) 436 7 SP (95,0 - 213,5 kw) 316 8 SP (95/142 - 296 kw) "Giersch" (drugi modeli po narud`bini) 2123 GL 10.1 (18 - 42 kW) 2124 GL 10.2 (25 - 66 kW) 2126 GG 80 (40 - 80 kW) 1084 604 Sprej za gorionik Kontrolna tabla za kotlovena naftu (raznih proizvodja~a) kom kom kom kom kom 39.152,56 40.932,22 44.887,31 64.527,99 98.629,70

46.200,00 48.300,00 52.967,00 76.143,00 116.383,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

51.541,55 51.552,56 54.825,45 1.059,32 7.457,63 1.271,19 1.271,19 1.271,19 1.271,19 1.271,19

60.819,00 60.832,00 64.694,00 1.250,00 8.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Dizna za gorionik ("Danfoss" i drugih proizvodja~a) 349 0,65 (25 - 29 kw) (29,2 kg/h) 350 0,85 (32 - 37 kw) (38,3 kg/h) 351 1,2 (45 - 52 kw) (54 kg/h) 352 1,75 (68 - 75 kw) (79 kg/h) 353 2 (75 - 85 kw) (90 kg/h) Metalna cisterna "Radijator" 145 R 2000 (2000 litara) 146 R 3000 (3000 litara) PVC cisterna "DAL" (za naftu ili vodu) 2422 Horizontalna RH 1000 l 2423 Horizontalna RH 1500 l 2424 Horizontalna RH 2000 l

kom kom

53.504,26 60.192,39

63.135,00 71.027,00

RASPRODAJA!!! (METAL CENTAR)

kom kom kom 29.700,01 39.203,41 47.520,36

35.046,00 46.260,00 56.074,00

Doma}a proizvodnja. Mogu se naru~iti cisterne zapremine do 10.000 litara po komadu!

PVC cisterna "Elbi" (italijanska) (za vodu) 969 1000 l (CP 1000) 970 2000 l (CP 2000) REZERVNI DELOVI I OPREMA ZA KOTLOVE Rezervni delovi Vrata za kotao livena Vrata za kotao ~eli~na Re{etka za lo`i{te kotla livena [amotna opeka za lo`i{te kotla u`a [amotna opeka za lo`i{te kotla {ira [amotna opeka za lo`i{te kotla okrugla [amotna opeka za lo`i{te kotla ~etvrtasta Pribor za ~i{}enje kotla ^eli~ni nastavak za ~etku sa navojem M12 (saila) 3m 5m 8m 10 m ^eli~ni nastavak za ~etku sa navojem M12 {ipka 1 metar

kom kom

26.122,89 49.565,28

30.825,00 58.487,00

2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2160 1418 1419 1420 1421 72

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

8.222,04 6.851,69 1.370,34 355,93 489,83 195,76 391,53 1.331,36 670,34 938,98 1.274,58 1.542,37 572,03

9.702,00 8.085,00 1.617,00 420,00 578,00 231,00 462,00 1.571,00 791,00 1.108,00 1.504,00 1.820,00 675,00

+ + + + +

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

8

21.08.12 [ifra 76 1422 1423 1694 1424 1427 1428 77 1010 1011 36 37 546 322 1233 Opis

KOTLOVI J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 248,30 295,76 326,27 240,68 385,59 344,91 1.467,79 3.060,17 1.766,10 1.957,63 2.450,85 1.542,37 1.971,19 6.657,63 6.380,51 MP cena -/+ ^eli~na ~etka Ø 120 (sa navojem M12) Ø 160 (sa navojem M12) Ø 200 (sa navojem M12) ^etka za kotao 30 x 80 (vrh) Viadrus Oprema za ~i{}enje i lo`enje kotla Greba~ Kuka Kanta i lopata za ugalj (komplet) Kanta za pepeo sa priklju~kom za usisiva~ Regulator promaje "Icma" "Termomat", "Termovalve" "Esbe" 3/4" "Regulus" "Caleffi" Termo za{tita zmija za kotao - {poret "Danfos" 3/4" BVTS "Calefi" 3/4" Me{ni ventil "Esbe" SL (liven) i VRG (mesing) i "Caleffi" (liven) Trokraki 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" ^etvorokraki 3/4" 1" 5/4 " 6/4" 2" Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 67 Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 96 Trokraki termostatski me{ni ventil "Centrometal" CTV 5/4" (60°) "Caleffi" 3/4" (30°-65°)(mo`e za podno) Pretvara~ napona MIK 200 (200 VA max) MIK 500 (500 VA max) MIK 18 / MIK 200B (sa suvom baterijom 18 Ah, 200 VA max) MC-200 (plav) Dimno koleno bez otvora za ~i{}enje (lim 1,2 - 1,5 mm) Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 Ø 250 Dimno koleno sa otvorom za ~i{}enje (lim 1,2 - 1,5 mm) Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 Ø 250 Dimna cev (lim 1,2 - 1,5 mm) Ø 135x250 Ø 135x500 Ø 135x1000 Ø 145x250 (Ø 150x250) Ø 145x500 (Ø 150x500) Ø 145x1000 (Ø 150x1000) Ø 162 x 250 Ø 162 x 500 Ø 162 x 1000 Ø 182 x 250 Ø 182 x 500 Ø 182 x 1000 Ø 200 x 250 Ø 200 x 500

293,00 349,00 385,00 284,00 455,00 407,00 1.732,00 3.611,00 2.084,00 2.310,00 2.892,00 1.820,00 2.326,00 7.856,00 7.529,00

+ + + + + + + + + + -

-

737 734 739 509 510 736 733 738 409 735 60 121 574 1744 1224 1226 1228 940 1358 341 343 345 347 41 1357 342 344 346 348 40 1359 1360 1361 329 330 340 332 333 331 335 336 334 338 339

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

3.528,81 3.741,53 4.173,73 6.227,12 9.272,88 3.874,58 3.841,53 4.286,44 7.611,87 11.278,82 8.924,58 10.461,02 6.355,09 6.677,97 6.464,41 7.559,32 10.045,77 6.664,41 688,98 688,98 743,22 743,22 781,36 905,93 951,69 951,69 1.057,63 1.085,59 1.113,56 1.294,92 289,83 566,95 1.055,93 289,83 566,95 1.055,93 324,58 622,88 1.159,32 349,15 624,58 1.159,32 377,12 689,83

4.164,00 4.415,00 4.925,00 7.348,00 10.942,00 4.572,00 4.533,00 5.058,00 8.982,00 13.309,00 10.531,00 12.344,00 7.499,00 7.880,00 7.628,00 8.920,00 11.854,00 7.864,00 813,00 813,00 877,00 877,00 922,00 1.069,00 1.123,00 1.123,00 1.248,00 1.281,00 1.314,00 1.528,00 342,00 669,00 1.246,00 342,00 669,00 1.246,00 383,00 735,00 1.368,00 412,00 737,00 1.368,00 445,00 814,00

-

-

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

9

21.08.12 [ifra 337 62 63 64 1362 1108 1109 1110 1111 2233 2234 Ø 200 x 1000 Ø 250 x 250 Ø 250 x 500 Ø 250 x 1000 Opis

KOTLOVI J.M. kom kom kom kom VP cena 1.175,42 362,71 702,54 1.612,71 627,97 627,97 627,97 627,97 667,79 6.921,19 6.921,19 MP cena -/+

1.387,00 428,00 829,00 1.903,00 741,00 741,00 741,00 741,00 788,00 8.167,00 8.167,00

[tucna (maska) Ø 135 kom Ø 145 (Ø 150) kom Ø 162 kom Ø 182 kom Ø 200 kom Turbulator za dimnjak prohrom (za pove}anje promaje kod ni`ih dimnjaka) Ø 150 kom Ø 200 kom Antifriz za grejne sisteme Termofluid FPE - E / C (koncentrat 100%) (pakovanja: 10, 20, 50 i 200 l) Termofluid FPE - E / 25 (25%) (pakovanja: 10 i 20 l) Termofluid Solar (za solarno grejanje) (pakovanja: 10 i 20 l)

1567 1570 2606

l l l

323,73 165,25 575,42

382,00 195,00 679,00

Pelet (za lo`enje kotlova na pelet) (KOD VE]IH KOLI^INA MOGU] DOGOVOR OKO CENE!) Bioenergy Point Ø 6/6,5 mm, L < 30 mm (d`ak 15kg, Boljevac) 1429 kg

22,88

27,00

194 710 711 841 907 913

[email protected] OPREMA Protivpo`arni aparat S-3 A (3 kg, sa prahom za po`are A, B, C i D) kom 2.044,92 S-6 A (6 kg, sa prahom za po`are A, B, C i E) kom 3.288,14 S-9 A (9 kg, sa prahom za po`are A, B, C i E) kom 3.628,81 Zidni hidrantski oraric HOZ 540 x 540 x 144 - sa metalnim vratima kom 5.508,48 540 x 540 x 144 - sa staklenim vratima kom 6.294,92 540 x 540 x 144 - inox kom 8.844,92 Ormari} sadr`i: 1 x crevo trevira Ø 52 od 15 m, 1 x mlaznica Ø 52 i 1 x prikljucni ventil Ø 52 ugaoni.

2.413,00 3.880,00 4.282,00 6.500,00 7.428,00 10.437,00

-

Mogu se naru~iti i drugi proizvodi "Pa{ali} Vatrometal"-a!

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

10

21.08.12 [ifra

KOTLOVI I OPREMA ZA GAS Opis KOTLOVI NA GAS Gasni kotlovi "Ariston" (sa sanitarnom vodom) Modul T2 (nov model: Egis) 23 MI - dimnja~ni, 23 kw (Egis 24 CF) 23 MFFI - fasadni, 23 kw (Egis 24 FF) UNO (nov model: Clas) 24 MI - dimnja~ni, 24 kw (Clas 24 CF) 24 MFFI - fasadni, 24 kw (Clas 24 FF) Clas 28 FF - fasadni, 28 kW Microgenus (stari model) 23 MI (dimnja~ni) (23 kw) 23 MFFI (fasadni) (23 kw) 27 MI (dimnja~ni) (27 kw) 27 MFFI (fasadni) (27 kw) Microgenus Plus (nov model: Genus) 24 MI - dimnja~ni, 24 kw (Genus 24 CF) 24 MFFI - fasadni, 24 kw (Genus 24 FF) 28 MI - dimnja~ni, 28 kw (Genus 28 CF) 28 MFFI - fasadni, 28 kw (Genus 28 FF) 31 MFFI - fasadni, 31 kw (Genus 36 FF) Oprema za gas "Ariston" Vertikalna koaksijalna cev Koaksijalna cev i koleno 90° (komplet) Koaksijalna cev 500 mm 750 mm (zavr{na) 1000 mm Koaksijalno koleno 90° (45° ) Koaksijalna dvocevna ra~va Komplet (dva) ventila gas - voda sa spojnicama Komplet (dva) ventila za grejanje (ulaz i izla) Adapter za razdvojeni sistem odvoda - dovoda J.M. VP cena MP cena -/+

754 753 1365 1366 65 749 747 750 748 * * * * * 1367 1368 1369 1370 1371

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

59.234,77 65.647,49 64.121,21 70.715,28 77.066,98 60.945,79 62.777,15 62.911,04 65.080,54 68.516,98 81.341,56 71.937,32 85.616,14 90.991,56 10.272,89 4.750,00 2.057,63 3.583,05 2.826,27 2.441,53 4.108,48 3.338,98 2.567,79 2.376,27

69.897,00 77.464,00 75.663,00 83.444,00 90.939,00 71.916,00 74.077,00 74.235,00 76.795,00 80.850,00 95.983,00 84.886,00 101.027,00 107.370,00 12.122,00 5.605,00 2.428,00 4.228,00 3.335,00 2.881,00 4.848,00 3.940,00 3.030,00 2.804,00

* 1387 598 589 590 588 591 66 599 600 * 1388

Sve ostalo iz proizvodnog programa "Ariston"-a po narud`bini!

Gasni kotlovi i oprema "Junkers" / "Bosch" Kotao Bosch GAZ 3000 W ZW 18-2 DHAE, fasadni kombi. (18kW) Kotao Bosch GAZ 3000 W ZW 24-2 DHAEi, fasadni kombi. (24 kW) Kotao Condes 3000 ZWB24-3AC kombi., fasadni (24 kW) Kotao Condes 3000 ZWB28-3AC kombi, fasadni (28 kW) Kotao Ceraclass Excellence ZWC24-3MFA fasadni (24 kW) Kotao Ceraclass Excellence ZWC28-3MFA fasadni (28 kW) Kotao Ceraclass Excelence ZWC35-3MFA fasadni (35 kW) Horizontalna dimna cev 810 mm + kolenom (AZ 362) Termostat TR21 - On/Off, 24V Termostat FR 100

1454 1456 61 1457 323 641 713 1455 1920 1921

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

82.386,48 82.763,59 127.092,43 129.329,72 111.256,83 113.416,99 139.079,72 6.843,22 2.970,34 12.657,63

97.216,00 97.661,00 149.969,00 152.609,00 131.283,00 133.832,00 164.114,00 8.075,00 3.505,00 14.936,00

Sve ostalo iz proizvodnog programa "Bosch"-a po narud`bini!

Gasni kotlovi i oprema "Sime" Kotao Metropolis DGT BF 25 kombinovani fasadni (23,7 kW) Kotao Metropolis DGT BF 30 kombinovani fasadni (28,0 kW) Kotao Format ZIP BF 25 kombinovan fasadni (23,4 kw) Kotao Format ZIP BF 30 kombinovan fasadni (28,8 kw) Kotao Format ZIP BF 35 kombinovan fasadni (31,1 kw) Horizontalna cev sa krivinom BF 25 Ø 60/1000 Sime priklju~ni set (grejanje - voda - gas)

2449 2450 572 68 69 478 78

kom kom kom kom kom kom kom

54.842,39 67.000,88 66.932,23 85.514,44 88.110,21 4.266,95 2.793,22

64.714,00 79.061,00 78.980,00 100.907,00 103.970,00 5.035,00 3.296,00

Uz sve fasadne modele dolazi dim. cev sa krivinom! Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Sime"!

Gasni kotlovi i oprema "Vaillant" PITATI ZA CENU - U TOKU JE AKCIJA! Kotao Turbo Tec Pro VUW 182-3 fasadni (18 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 242-3 fasadni (24 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 282-3 fasadni (28 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 242-3 B/P fasadni (24 kW, za propan-butan) kom Kotao Turbo Tec Plus VUW 242-5 fasadni (24 kW) kom Kotao Turbo Tec Plus VUW 282-5 fasadni (28 kW) kom Kotao Turbo Tec Plus VUW 322-5 fasadni (32 kW) kom Priklju~ni set za Tec Pro kom Cevni nastavak L = 0,5 m 60/100 kom Cevni nastavak L = 1 m 60/100 kom Cevni nastavak L = 2 m 60/100 kom

1922 431 1373 2235 971 972 973 432 1374 1375 631

84.271,22 85.024,61 97.206,82 75.104,27 118.933,10 127.349,21 147.568,71 5.777,12 2.761,87 4.055,09 7.604,24

99.440,00 100.329,00 114.704,00 88.623,00 140.341,00 150.272,00 174.131,00 6.817,00 3.259,00 4.785,00 8.973,00

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

11

21.08.12 [ifra 1923 632 633 1376 1924 1377 1925 1091 1092 1093 1094 2484 Opis

KOTLOVI I OPREMA ZA GAS J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 6.844,07 2.534,75 7.791,53 10.393,22 9.379,66 4.689,83 4.689,83 9.759,33 10.139,83 2.137,29 4.022,04 8.377,12 MP cena -/+ Dimovodno koleno 45° 60/100 (par, 2 kom) Dimovodno koleno 90° 60/100 Horizontalna dimovodna cev sa krivinom 60/100 Vertikalna dimovodna cev 60/100 Vertikalni odvod kondeza 60/100 Obujmica za kosi krov 60/100 Obujmica za ravan krov 60/100 Termostat calorMATIC 230 Termostat calorMATIC 240 Termostat calorMATIC VRT 30 Termostat calorMATIC VRT 40 Termostat calorMATIC VRT 320

8.076,00 2.991,00 9.194,00 12.264,00 11.068,00 5.534,00 5.534,00 11.516,00 11.965,00 2.522,00 4.746,00 9.885,00

Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Vaillant"!

33 978 2451 Bojleri na gas proto~ni "Heat Line" C 125B (8,7kw 2,7-5 l vode u min.) C 275B (19,2kw 4-11 l vode u min.) C 350S (24,4 kW 2,7-14 l vode u min.) PE]I ZA GAS Pe}i za gas "Alfa Plam" 1649 Panoramik 9 (sa priklju~. na dimnjak) 1650 Alfa 9 (sa priklju~kom na dimnjak) 1651 Fasadna gasna pe} "3F" Pe}i za gas "Lampart" Modeli Vision i Elegant (sa fasadnim dimovodnim priklju~kom) 1658 50 P (6 kw greje 60-100 m³) 1659 30 P (3,5 kw greje 30-60 m³) OPREMA ZA GASNE KOTLOVE I INSTALACIJU GASA Clima Manager (termostat sa spoljnim senzorom i modulacijom rada kotla, u{teda do 20%) Ariston Termostat sobni (nedeljni) Ariston Regulator pritiska sa rampom (ve}a) za 2 boce (1/2) 4 kg/h Regulator prit.ka za dve boce 4kg/h (propanbutan) Regulator pritiska 1kg/h Gasni sigurnosni ventil 1/2" (prav i EK) Ariston Detektor gasa sa elektromagnetnim ventilom 1/2" Detektor gasa "Gabel" Sprej za kontrolu curenja gasa Set dizni za kotlove (za butan) Ariston Pancir crevo za gas 1/2" x 600 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) 1/2" x 800 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) 3/4" x 600 mm Mf i FF (FC 3 FM i FF) 3/4" x 800 mm MF i FF (FC 3 FM i FF) Flexi crevo za gas Emiflex "Emipiu" 1/2" MF 500 - 1000 mm 3/4" FF ili MF 290 - 520 mm kom kom kom 19.896,62 19.896,62 17.054,24 kom kom kom 11.372,89 14.825,43 21.527,13

13.420,00 17.494,00 25.402,00

23.478,00 23.478,00 20.124,00

kom kom

32.744,93 29.938,99

38.639,00 35.328,00

1389 1390 1699 1391 1392 1393 900 1066 1395 1396

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

20.667,81 8.755,09 12.700,85 7.280,51 650,00 2.297,46 14.503,39 4.230,51 703,39 2.485,59

24.388,00 10.331,00 14.987,00 8.591,00 767,00 2.711,00 17.114,00 4.992,00 830,00 2.933,00

1443 1444 1851 1445

kom kom kom kom

371,19 417,79 655,93 729,66

438,00 493,00 774,00 861,00

981 984

kom kom

1.183,89 1.296,61

1.397,00 1.530,00

Emiflex creva i drugih dimenzija po narud`bini!

Filter za gas 1/2" 3/4" Kugla ventil za gas FF i MF (razni proizvodja~i) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

390 391

kom kom

616,95 616,95

728,00 728,00

1095 668 662 661 663 2127 2129

kom kom kom kom kom kom kom

318,64 321,19 455,08 705,08 1.260,17 1.872,88 2.847,46

376,00 379,00 537,00 832,00 1.487,00 2.210,00 3.360,00

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

12

21.08.12 [ifra 1096 1097 1098 1099

KOTLOVI I OPREMA ZA GAS Opis Leptir kugla ventil za gas FF i MF (razni proizvodja~i) 1/2" 3/4" 1" 5/4" J.M. kom kom kom kom VP cena 323,73 459,32 711,02 1.272,03 MP cena -/+

382,00 542,00 839,00 1.501,00

1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1460

Jednodelni nosa~ Cu cevi (sa gumom, tiplom i hol{afom) !!! R A S P R O D A J A !!! Ø 15 kom Ø 18 kom Ø 22 kom Ø 28 kom Ø 15 / 100 (du`i) kom Ø 18 / 100 (du`i) kom Ø 22 / 100 (du`i) kom Ø 28 / 100 (du`i) kom

22,88 24,58 27,97 29,66 25,42 27,97 29,66 32,20

27,00 29,00 33,00 35,00 30,00 33,00 35,00 38,00

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

13

21.08.12 [ifra

RADIJATORI Opis J.M. VP cena MP cena -/+ PANELNI RADIJATORI "Jugoterm" (sa ~epom i ozrakom, doma}i) Uz svaki radijator poklon L-nosa~i! "Jugoterm" (Mero{ina) visina 300 TIP 22 1050 300 / 1000 (1244 w) kom 3.583,89 1051 300 / 1200 (1493 w) kom 4.300,00 1052 300 / 1400 (1742 w) kom 5.016,95 1709 300 / 1600 (1990 w) kom 5.733,05 1710 300 / 1800 (2239 w) kom 6.450,85 543 300 / 2000 ( 2488 w ) kom 7.166,95 544 300 / 2200 ( 2737 w ) kom 7.883,05 "Jugoterm" (Mero{ina) visina 400 TIP 22 !! R A S P R O D A J A !!! (vi{e se ne proizvodi) Za ostale dimenzije cena se izra~unava mno`enjem po du`nom metru! 545 400 / 1000 ( 1635 w ) kom 4.329,66 "Jugoterm" (Mero{ina) visina 500 TIP 22 1858 500 / 400 (761 w) kom 2.183,05 563 500 / 600 ( 1141 w ) kom 3.195,76 564 500 / 800 (1522 w) kom 4.129,66 555 500 / 1000 ( 1902 w ) kom 4.706,78 556 500 / 1200 ( 2282 w ) kom 5.752,54 557 500 / 1400 ( 2663 w ) kom 6.467,79 558 500 / 1600 ( 3043 w ) kom 7.312,71 559 500 / 1800 ( 3424 w ) kom 8.071,19 560 500 / 2000 ( 3804 w ) kom 8.967,80 561 500 / 2200 ( 4184 w ) kom 9.861,02 "Jugoterm" (Mero{ina) visina 600 TIP 22 573 600 / 400 ( 886 w ) kom 2.385,59 575 600 / 600 ( 1328 w ) kom 3.476,27 577 600 / 800 ( 1771 w ) kom 4.518,65 565 600 / 1000 ( 2214 w ) kom 5.122,04 566 600 / 1200 ( 2657 w ) kom 6.261,02 567 600 / 1400 ( 3100 w ) kom 7.038,99 568 600 / 1600 ( 3542 w ) kom 7.979,66 569 600 / 1800 ( 3985 w ) kom 8.808,48 570 600 / 2000 ( 4428 w ) kom 9.788,99 571 600 / 2200 ( 4871 w ) kom 10.767,80 "Jugoterm" (Mero{ina) visina 900 TIP 22 583 900 / 400 ( 1224 W ) kom 3.376,27 1403 900 / 500 (1530 W) kom 4.220,34 584 900 / 600 ( 1836 W ) kom 4.973,73 1414 900 / 700 (2142 W) kom 5.802,54 585 900 / 800 ( 2448 W ) kom 6.511,02 199 900 / 900 (2754 W) kom 7.324,58 579 900 / 1000 ( 3060 W ) kom 8.138,99 580 900 / 1200 ( 3672 W ) kom 9.947,46 581 900 / 1400 ( 4284 W ) kom 11.183,90 582 900 / 1600 ( 4896 W ) kom 12.785,59 "Jugoterm" (Mero{ina) visina 300 TIP 33 537 300 / 800 ( 1395 W ) kom 5.296,61 1843 300 / 1000 (1744 W) kom 6.620,34 533 300 / 1200 ( 2093 W) kom 7.944,92 1711 300 / 1400 (2442 W) kom 9.267,80 1712 300 / 1600 (2790 W) kom 10.593,22 1713 300 / 1800 (3139 W) kom 11.916,11 1714 300 / 2000 (3488 W) kom 13.240,68 1844 300 / 2200 (3837 W) kom 14.565,26

4.229,00 5.074,00 5.920,00 6.765,00 7.612,00 8.457,00 9.302,00

+ + + + + + +

5.109,00 2.576,00 3.771,00 4.873,00 5.554,00 6.788,00 7.632,00 8.629,00 9.524,00 10.582,00 11.636,00 2.815,00 4.102,00 5.332,00 6.044,00 7.388,00 8.306,00 9.416,00 10.394,00 11.551,00 12.706,00 3.984,00 4.980,00 5.869,00 6.847,00 7.683,00 8.643,00 9.604,00 11.738,00 13.197,00 15.087,00 6.250,00 7.812,00 9.375,00 10.936,00 12.500,00 14.061,00 15.624,00 17.187,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora Jugoterm - Mero{ina! (Ni{)

PANELNI RADIJATORI "COPA" I "STARPAN" PRODAJU SE PO CENI "JUGOTERMA" - DOK TRAJU ZALIHE !!! "Elma" (sa set nosa~ima, ~epom i ozrakom) - KUPITE DOMA]E, A GREJTE SE SVETSKI !!! TIP 22 373 600 / 400 (921 W) kom 2.350,00 374 600 / 600 (1382 W) kom 3.415,26 375 600 / 800 (1842 W) kom 4.429,66 367 600 / 1000 (2303 W) kom 5.042,37 368 600 / 1200 (2764 W) kom 6.162,71 369 600 / 1400 (3224 W) kom 6.898,31 370 600 / 1600 (3685 W) kom 7.849,16 371 600 / 1800 (4145 W) kom 8.689,83 372 600 / 2000 (4606 W) kom 9.657,63 602 600 / 2200 (5067 W) kom 10.714,41

2.773,00 4.030,00 5.227,00 5.950,00 7.272,00 8.140,00 9.262,00 10.254,00 11.396,00 12.643,00

+ + + + + + + + +

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

14

21.08.12 [ifra 547 548 549 550 TIP 22V (vertikalni) 1600 x 600 (3685 W) 2000 x 600 (4606 W) TIP 11V (vertikalni) 1600 x 600 (1843 W) 2000 x 600 (2303 W)

RADIJATORI Opis J.M. kom kom kom kom VP cena 8.333,90 10.024,58 4.077,97 5.057,63 MP cena -/+ + +

9.834,00 11.829,00 4.812,00 5.968,00

Mogu se naru~iti radijatori drugih dimenzija kao i TIP 20 i TIP 21 i vertikalni TIP 10, 11 i 22.

"Vogel & Noot" 22 K (austrijski) (bez ~epa, ozrake i nosa~a) 1665 500 / 1000 (2100 W) 1666 500 / 1200 (2520 W) 1667 500 / 1400 (2940 W) 1668 500 / 1600 (3360 W) 1669 500 / 1800 (3780 W) 1670 500 / 2000 (4200 W) 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1605 384 646 1379 1458 1565 600 / 400 (976 W) 600 / 600 (1464 W) 600 / 800 (1952 W) 600 / 1000 (2440 W) 600 / 1200 (2928 W) 600 / 1400 (3416 W) 600 / 1600 (3904 W) 600 / 1800 (4392 W) 600 / 2000 (4880 W) 600 / 2200 (5368 W) 900 / 400 (1305 W) 900 / 600 (1958 W) 900 / 800 (2610 W) 900 / 1000 (3263 W) 900 / 1200 (3916 W)

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

8.576,27 9.785,59 11.071,19 12.216,95 13.460,17 14.683,06 4.964,41 6.243,22 7.578,82 8.885,59 10.233,05 11.501,70 12.835,59 14.142,38 15.462,72 16.727,97 7.026,27 9.102,55 11.150,85 13.198,31 15.244,92

10.120,00 11.547,00 13.064,00 14.416,00 15.883,00 17.326,00 5.858,00 7.367,00 8.943,00 10.485,00 12.075,00 13.572,00 15.146,00 16.688,00 18.246,00 19.739,00 8.291,00 10.741,00 13.158,00 15.574,00 17.989,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Po narud`bini i druge dimenzije Vogel Not radijatora!

PRIBOR ZA KA^ENJE RADIJATORA Nosa~i za panelne radijatore (set kesica, 1 par) "Cerera" Nosa~ panelnih radijatora sa crevom "Cerera" RKP Ø 8 (konzola za metalni NLR) ROGL (odstojnik) metalni NLR (NGR) nosa~ metalni PUT - P (pri~vrsnica) "Cerera" KUD (konzola cevasta lim 1 mm ) NUT (nosa~) "Cerera"

871 873 1019 1020 869 946 658 876

kom kom kom kom kom kom kom kom

119,49 61,02 26,27 16,95 20,34 77,12 22,88 48,30

141,00 72,00 31,00 20,00 24,00 91,00 27,00 57,00

-

ALUMINIJUMSKI RADIJATORI "Termarc" 2397 Rostro (h=500, 169 W) 2398 Largo (h=500, 165 W) "Aklimat" (slovena~ki) !!! R A S P R O D A J A !!! 2502 MS1400 (M1400) 2503 MS1800 (M1800) "Global" (italijanski) 426 VOX H 350 (120 W) 427 VOX H 500 (161 W) 428 VOX H 600 (185 W) 681 VOX H 600 crni mat (185 W) 430 VOX H 800 (231 W) 2425 Iseo H 500 (147 W) 2426 Iseo H 600 (168 W) 119 GL H 200 / 80 D (131W) (niski) 317 GL H 350 / 80 D (200 W) (niski) 120 Oskar H 1400 (314 W) (vertikalni) 1506 Oskar H 1800 (379 W) (vertikalni)

kom kom

822,88 840,68

971,00 992,00

kom kom

1.822,03 2.267,79

2.150,00 2.676,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

787,29 820,34 853,39 1.169,49 1.080,51 792,37 818,64 1.609,32 1.669,49 2.800,85 3.335,59

929,00 968,00 1.007,00 1.380,00 1.275,00 935,00 966,00 1.899,00 1.970,00 3.305,00 3.936,00

+ + + + + + + + + + +

Po narud`bini "Global Vox" i u crnoj boji!

"Fondital" (italijanski) 2136 Calidor S-3 (S-5) 500 (151 W) 2185 Calidor S-3 (S-5) 600 (175 W) 95 Calidor S-4 350 (118 w) 94 Calidor S-4 500 (155 w)

kom kom kom kom

773,73 794,92 772,88 826,27

913,00 938,00 912,00 975,00

+ + + +

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

15

21.08.12 [ifra 32 93 Calidor S-4 600 (180 w) Calidor S-4 800 (233 w)

RADIJATORI Opis J.M. kom kom VP cena 851,69 1.122,88 MP cena -/+ + +

1.005,00 1.325,00

"Lipovica" (hrvatski) 2186 Orion 350/95 (120W, priklju~ci 1") 977 Orion 500/95 (163W, priklju~ci 1") 979 Orion 600/95 (185W, priklju~ci 1") 2187 Ekonomik SE 285 (5/4", 105 W, dupli) 1436 ^ep za Al radijator 5/4" (desni / levi) 1437 Spojnica za Al rsdijator 5/4" 1438 Reducir za Al radijator 5/4" - 1/2" (desni / levi) 1698 Dihtung 5/4" "Alu - Kal" !!! N O V O !!! 1016 Triplo 350 (118 W) 1119 Triplo 500 (156 W) 1120 Triplo 600 (181 W) 1121 Triplo 800 (226 W) PRIBOR I OPREMA ZA Al RADIJATORE Al reducir (raznih proizvodja~a) 1" - 1/2" (desni i levi) 1" - 3/8" (desni i levi) Al ~ep 1" (desni i levi) (raznih proizvodja~a) Al spojnica 1" (raznih proizvodja~a) Al dihtung 1" (raznih proizvodja~a) Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna, ~ep 1/2", odzraka i klju~i}) (raznih proizvodja~a) Al reducir "Global" 1" - 1/2" (desni / levi) 1" - 3/8" (desni / levi) Al ~ep 1" "Global" (desni / levi) Al spojnica 1" "Global" Al dihtung 1" "Global" (beli, 1 mm) Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna, ~ep 1/2", odzraka i klju~i}) "Global" Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "ITAP" (desni / levi) Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "Caleffi" (desni / levi) Nosa~i za Al radijatore (set kesica) (2 mm) Nosa~ Al radijatora sa crevom Stoje}a konzola za Al i panelne radijatore PVC klju~ za ~epove i reducire "Global" Klju~ za Al radijatore "Global" ({paner) 50 cm 80 cm Poluga za klju~ za Al radijatore "Global"

kom kom kom kom kom kom kom kom

712,71 764,41 797,46 1.158,47 103,39 76,27 105,08 12,71

841,00 902,00 941,00 1.367,00 122,00 90,00 124,00 15,00

kom kom kom kom

698,30 692,37 739,83 874,58

824,00 817,00 873,00 1.032,00

+ + + +

22 24 5 26 10 980 2188 2189 2190 2604 2191 2192 1696 2605 870 872 1877 596 150 968 921

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

38,98 38,98 38,98 19,49 11,02 211,86 53,39 53,39 53,39 24,58 14,41 327,97 332,20 559,32 118,64 84,75 415,25 427,12 1.177,12 1.392,37 1.391,53

46,00 46,00 46,00 23,00 13,00 250,00 63,00 63,00 63,00 29,00 17,00 387,00 392,00 660,00 140,00 100,00 490,00 504,00 1.389,00 1.643,00 1.642,00

+ -

"Euro" 1168 1169 1170 1171 1172 1175 1176 1177 1178 1753 1754 1755 1758 1759 1760 1761

CEVASTI RADIJATORI (SU[A^I) lu~ni sa nosa~ima i ozrakom (garancija 6 godina!) DOMA]I PROIZVOD 410 / 720 (494 W; 3,4 l) kom 410 / 1090 (776 W; 5,2 l) kom 410 / 1460 (1058 W; 7,0 l) kom 410 / 1830 (1276 W; 8,8 l) kom 510 / 720 (583 W; 3,9 l) kom 510 / 1090 (918 W; 6,0 l) kom 510 / 1460 (1234 W; 8,1 l) kom 510 / 1830 (1505 W; 10,2 l) kom 610 / 720 (672 W; 4,5 l) kom 610 / 1090 (1060 W; 6,9 l) kom 610 / 1460 (1408 W; 9,3 l) kom 610 / 1830 (1734 W; 11,6 l) kom 710 / 720 (761 W; 5,0 l) kom 710 / 1090 (1202 W; 7,8 l) kom 710 / 1460 (1582 W; 10,5 l) kom 710 / 1830 (1963 W; 13,1 l) kom

2.716,95 3.564,41 4.166,10 4.782,20 2.753,39 3.659,32 4.216,95 4.818,65 2.789,83 3.731,36 4.311,02 5.057,63 3.043,22 3.970,34 4.673,73 5.477,97

3.206,00 4.206,00 4.916,00 5.643,00 3.249,00 4.318,00 4.976,00 5.686,00 3.292,00 4.403,00 5.087,00 5.968,00 3.591,00 4.685,00 5.515,00 6.464,00

Mogu se naru~iti i radijatori drugih dimenzija!

"Cini" Elegant (aluminijumski cevasti radijatori) !!! NOVO !!! 415 EL05/50 (530 x 675; 587 W) 416 EL07/50 (530 x 945; 654 W) 417 EL09/50 (530 x 1250; 729 W)

kom kom kom

5.097,46 6.189,83 7.706,78

6.015,00 7.304,00 9.094,00

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

16

21.08.12 [ifra 418 419 420 EL05/60 (630 x 675; 700 W) EL07/60 (630 x 945; 780 W) EL09/60 (630 x 1250; 870 W)

RADIJATORI Opis J.M. kom kom kom VP cena 5.644,07 6.796,61 8.253,39 MP cena -/+

6.660,00 8.020,00 9.739,00

"Cini" Mek elektri~ni greja~ za radijatore (panelne, cevaste, aluminijumske, priklju~ak 1/2") sa kablom i regulatorom temperature 886 03-E (300W), 06-E (600W), 09-E (900W) kom 3.054,24 887 10-E (1000W), 12-E (1200W), 15-E (1500W), 20-E (2000W) kom 3.384,75

3.604,00 3.994,00

"Irsap" Venus hromiran sa nosa~ima (italijanski) 1718 497 / 1118 (435 W) 1719 497 / 1720 (675 W) 1720 595 / 1118 (513 W) 1721 595 / 1720 (799 W) Nosa~i cevastih radijatora univerzalni Beli ("Poly" / "Ne{a Komerc") Hromirani ("Poly")

kom kom kom kom

15.830,51 22.027,98 16.027,13 22.388,99

18.680,00 25.993,00 18.912,00 26.419,00

1430 1431

kom kom

79,66 195,76

94,00 231,00

* - po narud`bini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

17

21.08.12 [ifra

551 552 553 1122 1123 1124 179 180 96 80 164 165 166 167 178 169 170 171 172 173 174 175 2379 2112 177 1652 204 176 982 983 985 987 1568 161 163 162 160 2236 2291 2292 947 948 949

BAKARNE CEVI I FITING, IZOLACIJA, PRIBOR, ALAT Opis BAKARNE CEVI (doma}e i uvozne) Cu cevi u {ipci (F37) Ø 15 x 0,7 x 5000 Ø 18 x 0,7 x 5000 Ø 22 x 0,7 x 5000 Ø 15 x 0,75 x 5000 Ø 18 x 0,75 x 5000 Ø 22 x 0,75 x 5000 Ø 15 x 0,8 x 5000 Ø 18 x 0,8 x 5000 Ø 22 x 0,8 x 5000 Ø 28 x 0,8 x 5000 Ø 15 x 0,9 x 5000 Ø 18 x 0,9 x 5000 Ø 22 x 0,9 x 5000 Ø 28 x 0,9 x 5000 Ø 35 x 0,9 x 5000 Ø 12 x 1x 5000 Ø 15 x 1 x 5000 Ø 18 x 1 x 5000 Ø 22 x 1 x 5000 Ø 28 x 1 x 5000 Ø 35 x 1 x 5000 Ø 42 x 1 x 5000 Ø 28 x 1,5 x 5000 Ø 35 x 1,5 x 5000 Ø 42 x 1,5 x 5000 Ø 54 x 1,5 x 5000 Ø 64 x 2 x 5000 Ø 76,1 x 2 Cu cevi u koturu (F22) meke Ø 6 x 0,9 (50 m) Ø 8 x 0,9 (50 m) Ø 10 x 0,9 (50 m) Ø 12 x 0,9 (50 m) Ø 5 x 1 (50 m) Ø 6 x 1 (50 m) Ø 8 x 1 (50 m) Ø 10 x 1 (50 m) Ø 12 x 1 (50 m) Ø 15 x 1 (50 m) Ø 18 x 1 (50 m) Ø 22 x 1 (50 m) PVC-Cu cevi u koturu (F22) Ø 15 x 0,8 (50 m) Ø 18 x 0,8 (35 m) Ø 22 x 1 (25 m)

J.M.

VP cena

MP cena

-/+

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

262,71 318,64 393,22 287,29 348,30 430,51 296,61 360,17 444,91 580,51 332,20 402,54 498,30 645,76 844,92 307,63 361,02 440,68 550,00 715,25 926,27 1.143,22 1.044,92 1.394,07 1.701,69 2.181,36 3.466,95 4.132,20 134,75 183,05 232,20 277,97 121,19 147,46 201,69 257,63 307,63 383,05 468,64 580,51 355,08 434,75 618,64

310,00 376,00 464,00 339,00 411,00 508,00 350,00 425,00 525,00 685,00 392,00 475,00 588,00 762,00 997,00 363,00 426,00 520,00 649,00 844,00 1.093,00 1.349,00 1.233,00 1.645,00 2.008,00 2.574,00 4.091,00 4.876,00 159,00 216,00 274,00 328,00 143,00 174,00 238,00 304,00 363,00 452,00 553,00 685,00 419,00 513,00 730,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MOGU SE NARU^ITI I DRUGE VRSTE NE IZOLOVANIH I IZOLOVANIH BAKARNIH CEVI!

Izolacija "SPUR-TUBEX" / "Plama Flex" / "Izolp" (meka) 1 komad = 2 m Ø6x6 m Ø 10 x 6 m Ø 12 x 6 S m Ø 15 x 6 S m Ø 18 x 6 S m Ø 22 x 6 S m Ø 28 x 6 S m Ø 35 x 6 S m Ø 15 x 9 (10) S Ø 18 x 9 (10) S Ø 22 x 9 (10) S Ø 28 x 9 (10) S Ø 35 x 9 (10) S Ø 42 x 10 (9) S Ø 54 x 10 (9) S Ø 65 x 10 (9) S Ø 76 x 10 (9) S m m m m m m m m m

530 522 523 524 525 526 527 528 2609 2610 2611 2612 2613 529 519 520 521

8,47 8,47 9,32 10,17 11,86 13,56 18,64 22,03 21,19 23,73 27,97 25,42 30,51 36,44 60,17 67,79 101,69

10,00 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 22,00 26,00 25,00 28,00 33,00 30,00 36,00 43,00 71,00 80,00 120,00

-

* - po narudzbini

-/+ - cena smannjena/pove}ana

18

21.08.12 [ifra 2614 2615 2616 2617 2618 1860 988 989 2607

BAKARNE CEVI I FITING, IZOLACIJA, PRIBOR, ALAT Opis

J.M.

VP cena

MP cena

-/+

744 1510 1511 1512 745 741 1507 1508 1509 742 743 740 448 449 447 446 1926 74 75 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 562 620 1888 1889 1890 1891 241 242 243 244 245 955 956 957 958 959 1772 990 1146 1147 1144 1145

Izolacija SSL za klime (bela) Ø6/6 m 23,73 Ø8/6 m 26,27 Ø 10 / 6 m 29,66 Ø 12 / 6 m 32,20 Ø 15 / 6 m 37,29 "SPUR-TUBEX" Disk za ALPEX cevi sa izolacijom od vlage (za postavljanje u beton) Ø 15 x 4 (za ALPEX Ø 16) SSL Plus m 25,42 Ø 18 x 4 (za ALPEX Ø 18) SSL Plus m 27,12 Ø 22 x 4 (za ALPEX Ø 22) SSL Plus m 30,51 Ø 28 x 4 (za ALPEX Ø 28) SSL Plus m 32,20 PRIBOR I ALAT Metalna {elna "Cerera" jednodelna 3/8" kom 32,20 1/2" kom 33,05 3/4" kom 34,75 1" kom 38,98 5/4" kom 44,91 Metalna {elna dvodelna 3/8" kom 29,66 1/2" kom 30,51 3/4" kom 35,59 1" kom 36,44 5/4" kom 40,68 6/4" kom 49,15 2" kom 53,39 Guma za jednodelnu i dvodelnu {elnu "Cerera" 3/8" ( Ø 15 ) kom 12,71 1/2" ( Ø 18 ) kom 16,10 3/4" ( Ø 22 ) kom 16,95 1" ( Ø 28 ) kom 19,49 5/4" ( Ø 35 ) kom 20,34 Jednodelna {elna sa gumom za lake cevi "Cerera" (za vodovod, kanalizaciju, grejanje) Ø 15 (3/8") M8 kom 42,37 Ø 20 (1/2") M8 kom 44,91 Ø 25 (3/4") M8 kom 45,76 Ø 32 (1") M8 kom 48,30 Ø 40 (5/4") M8 kom 50,00 Ø 50 (6/4") M8 kom 56,78 Ø 63 (2") M8 kom 66,95 Ø 75 (2"1/2) M8 kom 72,03 Ø 90 (3") M8 kom 78,81 Ø 110 M8 kom 93,22 Ø 125 M8 kom 112,71 Ø 160 M8 kom 122,03 Ø 200 M10 kom 156,78 Ø 250 M10 kom 174,58 Dr`a~ {elne M8 kom 40,68 Dr`a~ {elne ugaoni kom 27,97 Hangar vijak sa tiplom Ø 8 kom 12,71 Navojna {ipka M 8 x 1000 kom 80,51 Bakarna dvodelna {elna sa odstojnikom 25 mm Ø 15 (osno rastojanje 35 mm) kom 94,07 Ø 18 (osno rastojanje 40 mm) kom 107,63 Ø 22 (osno rastojanje 45 mm) kom 116,10 Ø 28 (osno rastojanje 50 mm) kom 138,98 Ø 35 (osno rastojanje 60 mm) kom 177,97 PVC {elna Ø 15 kom 3,39 Ø 18 kom 4,24 Ø 22 kom 5,93 Ø 28 kom 9,32 Ø 35 kom 11,02 PVC rozetna jednodelna kom 12,71 PVC rozetna dvodelna kom 17,79 Tipli i hol{afi Ø6 kom 2,54 Ø8 kom 2,54 Ø 10 kom 3,39 Ø 12 kom 5,08

28,00 31,00 35,00 38,00 44,00 30,00 32,00 36,00 38,00

-

38,00 39,00 41,00 46,00 53,00 35,00 36,00 42,00 43,00 48,00 58,00 63,00 15,00 19,00 20,00 23,00 24,00 50,00 53,00 54,00 57,00 59,00 67,00 79,00 85,00 93,00 110,00 133,00 144,00 185,00 206,00 48,00 33,00 15,00 95,00 111,00 127,00 137,00 164,00 210,00 4,00 5,00 7,00 11,00 13,00 15,00 21,00 3,00 3,00 4,00 6,00

-

-

* - po narudzbini

-/+ - cena smannjena/pove}ana

19

21.08.12 [ifra 908 1085 874 2193 2194 875 1771 1125 659 2149 1131 2485 1132 2195 2196 2619 319 709 746 905 904 903

BAKARNE CEVI I FITING, IZOLACIJA, PRIBOR, ALAT Opis Perforirana traka u koturu (15 / 0,7 / 6,5 / 10 m) [raf~i}i (kutija 100 kom) Seka~ bakarnih cevi Ø 3-35 mm (3 - 42) "Rems" Ø 4 - 32 mm (raznih proizvodja~a) Ø 6 - 64 mm (raznih proizvodja~a) No` za PEX "Rems"

J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kg kg kg kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 203,39 420,34 5.090,68 288,98 1.720,34 4.449,15 383,05 174,58 205,08 233,89 588,98 716,95 17,79 33,89 38,14 548,30 997,46 1.634,75 943,22 667,79 341,53 794,92 355,93 818,64 16,95 818,64 1.918,64 2.447,46 2.415,25 222,03 733,89 125,42 3.705,93 889,83 259,32 267,79 223,73 265,25 300,85 259,32 355,08 287,29 335,59 294,07 223,73 166,10

MP cena

-/+ -

240,00 496,00 6.007,00 341,00 2.030,00 5.250,00 452,00 206,00 242,00 276,00 695,00 846,00 21,00 40,00 45,00 647,00 1.177,00 1.929,00 1.113,00 788,00 403,00 938,00 420,00 966,00 20,00 966,00 2.264,00 2.888,00 2.850,00 262,00 866,00 148,00 4.373,00 1.050,00 306,00 316,00 264,00 313,00 355,00 306,00 419,00 339,00 396,00 347,00 264,00 196,00

Po narud`bini i drugi alati iz programa "Rems"-a!

Pur pena u spreju 750 ml Silikon Kudelja (pakovanje 0,25 kg) Pasta za ku~inu (kudelju) "Felder" Neofermit Universal 0,1 kg / Viscotex 0,25kg Te~ni teflon (teflon pasta) "Goplast" (75 ml) "Loxcal" (75 ml) Teflon traka 12 mm x 10 m 19 mm x 10 m 25 mm x 10 m Teflon konac "Locitite 55" 50 m 150 m Lepak za izolaciju 1 l Traka za izolaciju samolepljiva (50 m) (crna/siva) Pasta za tvrdi lem "Degusa", "Amasan", "Feldef" 0,25 kg 0,1 kg Pasta za kalaj 0,25 kg (kalajna) "Amasan", "Felder" (ROFIX3 - specijal) Pasta meki lem "Felder" Cu Roflux39 (0,25 kg) "Degussa" Degufit 3000 (0,25 kg) Sundjer~i}i "Degusa", "Amasan" Kalaj - `ica 2 i 3 mm (250 g) "Felder" Cu elektroda "Felder" (Raphos 94) "Degusa" S-94 "Haris" Boraks pra{ak 0,1 kg 0, 25 kg Pasta - gr~ka "Jet Flux" Brener za Map - Gas Boca za brener Map - Gas ^etkice za ~i{}enje bakarnih cevi Ø 15 / Ø 18 / Ø 22 Ø 28 Sprejevi "Kenda Farben" Akrilni sprej (razne boje) Auto sprej (razne boje, boja aluminijumskih felni) Cink sprej Metalik sprej (boja: zlato, bakar, srebro) Metalik sprej (boja: staro zlato) Sprej efekat gvo`dja (boja: siva, granit, plava, zelena) Sprej efekat hroma Silikon sprej Sprej za elektri~ne kontakte Univerzalni odvija~ sprej BAKARNI FITING Cu koleno FF (dvodelno) (5090) (K 90 Cu) Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Ø 22 / 90° Ø 28 / 90° Ø 35 / 90° Ø 42 / 90° Ø 54 / 90°

-

-

-

1434 1126 1112 587 708 181 1861 84 554 906 85 79 1327 1328 55 922 923 253 917 925 919 928 926 930

-

197 202 207 212 217 221 586

kom kom kom kom kom kom kom

18,64 25,42 44,91 78,81 220,34 491,53 995,76

22,00 30,00 53,00 93,00 260,00 580,00 1.175,00

-

* - po narudzbini

-/+ - cena smannjena/pove}ana

20

21.08.12 [ifra 195 200 205 210 215 219 1842

BAKARNE CEVI I FITING, IZOLACIJA, PRIBOR, ALAT Opis (5041) (K 41 Cu) Ø 15 / 45° Ø 18 / 45° Ø 22 / 45° Ø 28 / 45° Ø 35 / 45° Ø 42 / 45° Ø 54 / 45° Cu koleno MF (jednodelno) (5092) (K 92 Cu) Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Ø 22 / 90° Ø 28 / 90° Ø 35 / 90° Ø 42 / 90° Ø 54 / 90° (5040) (K 40 Cu) Ø 15 / 45° Ø 18 / 45° Ø 22 / 45° Ø 28 / 45° Ø 35 / 45° Ø 42 / 45° Ø 54 / 45° Cu koleno MF (jednodelno) du`e Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Cu luk obilazni (jednodelni) (5086) (K 86 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Cu luk prelazni (dvodelni) (5085) (K 85 CU) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Cu spojnica (5270) (K 270 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54 Cu reducir (5243) (K 243 Cu) 18 - 15 22 - 15 22 - 18 28 - 15 28 - 18 28 - 22 35 - 15 35 - 18 35 - 22 35 - 28 42 - 28 42 - 35 54 - 35 54 - 42 Cu T- komad (5130) (K 130 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54

J.M. kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 22,03 47,46 55,08 102,54 228,81 630,51 1.099,15

MP cena

-/+

26,00 56,00 65,00 121,00 270,00 744,00 1.297,00

-

198 203 208 213 218 222 1841 196 201 206 211 216 220 1840 192 193 226 227 228 223 224 225 246 247 248 249 250 251 1703 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 1701 1702 301 303 305 307 309 311 1700

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

23,73 44,91 76,27 116,10 220,34 615,25 1.039,83 18,64 53,39 54,24 105,08 228,81 649,15 1.071,19 45,76 60,17 100,00 234,75 327,97 121,19 282,20 355,93 11,86 16,10 25,42 52,54 145,76 236,44 436,44 21,19 39,83 40,68 151,69 166,10 66,95 448,30 355,93 315,25 225,42 500,85 400,85 944,07 766,95 28,81 55,08 89,83 176,27 458,47 902,54 1.490,68

28,00 53,00 90,00 137,00 260,00 726,00 1.227,00 22,00 63,00 64,00 124,00 270,00 766,00 1.264,00 54,00 71,00 118,00 277,00 387,00 143,00 333,00 420,00 14,00 19,00 30,00 62,00 172,00 279,00 515,00 25,00 47,00 48,00 179,00 196,00 79,00 529,00 420,00 372,00 266,00 591,00 473,00 1.114,00 905,00 34,00 65,00 106,00 208,00 541,00 1.065,00 1.759,00

+ -

+ + + + + +

+ + +

* - po narudzbini

-/+ - cena smannjena/pove}ana

21

21.08.12 [ifra 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 302 304 186 187 188 189 190 191 312 313 314 315 1550

BAKARNE CEVI I FITING, IZOLACIJA, PRIBOR, ALAT Opis Cu T - komad reduciran (K 130 R) 15 - 18 - 15 15 - 22 - 15 18 - 15 - 15 18 - 15 - 18 18 - 18 - 15 18 - 22 - 15 18 - 22 - 18 18 - 28 - 18 22 - 15 - 15 22 - 15 - 18 22 - 15 - 22 22 - 18 - 15 22 - 18 - 18 22 - 18 - 22 22 - 22 - 15 22 - 22 - 18 22 - 28 - 22 28 - 15 - 15 28 - 15 - 18 28 - 15 - 22 28 - 15 - 28 28 - 18 - 15 28 - 18 - 18 28 - 18 - 22 28 - 18 - 28 28 - 22 - 15 28 - 22 - 18 28 - 22 - 22 28 - 22 - 28 28 - 28 - 15 28 - 28 - 18 28 - 28 - 22 28 - 35 - 28 35 - 15 - 22 35 - 15 - 35 35 - 18 - 28 35 - 18 - 35 35 - 22 - 22 35 - 22 - 28 35 - 22 - 35 35 - 28 - 22 35 - 28 - 28 35 - 28 - 35 35 - 35 - 22 35 - 35 - 28 42 - 35 - 35 42 - 35 - 42 54 - 42 - 42 54 - 42 - 54 Cu holender (K 359) 15 - 1/2 18 - 3/4 22 - 1" 28 - 5/4 28 - 6/4 35 - 6/4 Cu ~ep (zavr{etak) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35

J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 168,64 356,78 80,51 60,17 95,76 335,59 227,12 688,98 138,14 160,17 81,36 326,27 173,73 106,78 219,49 262,71 413,56 572,03 279,66 404,24 154,24 550,85 652,54 380,51 282,20 684,75 588,14 335,59 182,20 653,39 565,25 437,29 900,00 889,83 767,79 889,83 793,22 1.184,75 699,15 481,36 1.109,32 610,17 725,42 1.059,32 1.016,95 2.016,10 1.600,85 3.298,31 2.732,20 97,46 155,93 249,15 373,73 468,64 470,34 34,75 40,68 71,19 130,51 345,76

MP cena

-/+ + -

199,00 421,00 95,00 71,00 113,00 396,00 268,00 813,00 163,00 189,00 96,00 385,00 205,00 126,00 259,00 310,00 488,00 675,00 330,00 477,00 182,00 650,00 770,00 449,00 333,00 808,00 694,00 396,00 215,00 771,00 667,00 516,00 1.062,00 1.050,00 906,00 1.050,00 936,00 1.398,00 825,00 568,00 1.309,00 720,00 856,00 1.250,00 1.200,00 2.379,00 1.889,00 3.892,00 3.224,00 115,00 184,00 294,00 441,00 553,00 555,00 41,00 48,00 84,00 154,00 408,00

+

* - po narudzbini

-/+ - cena smannjena/pove}ana

22

21.08.12 [ifra Opis

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING J.M. POCINKOVANI FITING 1303 1304 1271 1274 1270 1275 1276 1273 1272 1073 1297 1300 1296 1301 1302 1298 1295 1299 1287 1290 1286 1291 1292 1288 1592 1289 1279 1283 1278 1284 1285 1281 1280 1282 1257 1260 1256 1261 1262 1258 42 1259 1243 1246 1242 1247 1248 1244 429 1245 1265 1267 1264 1268 1269 1266 1686 1687 Zaobilazni luk 1/2 3/4 Koleno FF (90°) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" T - komad (130) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Reducir (241) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Muf (270) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Dupli nipli (280) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" ^ep (290) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Holender FF (ravni) (330) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 85,59 124,58 25,42 36,44 58,47 92,37 121,19 181,36 315,25 483,89 33,05 49,15 76,27 117,79 152,54 226,27 483,89 636,44 24,58 25,42 36,44 61,02 71,19 98,30 166,10 241,52 21,19 27,97 49,15 68,64 83,05 128,81 226,27 334,75 21,19 28,81 41,52 61,86 86,44 117,79 197,46 334,75 17,79 22,03 29,66 44,91 53,39 76,27 144,91 206,78 80,51 101,69 124,58 178,81 242,37 347,46 605,08 941,53 VP cena MP cena -/+

101,00 147,00 30,00 43,00 69,00 109,00 143,00 214,00 372,00 571,00 39,00 58,00 90,00 139,00 180,00 267,00 571,00 751,00 29,00 30,00 43,00 72,00 84,00 116,00 196,00 285,00 25,00 33,00 58,00 81,00 98,00 152,00 267,00 395,00 25,00 34,00 49,00 73,00 102,00 139,00 233,00 395,00 21,00 26,00 35,00 53,00 63,00 90,00 171,00 244,00 95,00 120,00 147,00 211,00 286,00 410,00 714,00 1.111,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Za konusne FF holendere cena se uve}ava za 40%!

-/+ - cena smanjena/pove}ana

23

21.08.12 [ifra 1722 1723 1724 1263 1725 1929 1237 1238 1235 1239 1240 1236 1277 2197 2198 2199

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING Opis Zn holender MF sa produ`etkom (ravni) (331) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" Bo{ koleno MF (92) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" Zn krst 1/2" 3/4" 1" 5/4" J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 105,08 153,39 194,91 282,20 309,32 577,97 28,81 42,37 68,64 116,95 147,46 234,75 80,51 111,02 153,39 226,27 MP cena -/+

124,00 181,00 230,00 333,00 365,00 682,00 34,00 50,00 81,00 138,00 174,00 277,00 95,00 131,00 181,00 267,00

+ + + + + + + +

1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1218 1221 1222 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1432 1459 2620 2621 2622 1461 1661 1662 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

POCINKOVANI FITING "CIMOS TITAN" (Slovenija) !!! RASPRODAJA - DOK TRAJU ZALIHE !!! Koleno FF (90°) 1/2" kom 28,81 34,00 3/4" kom 44,91 53,00 1" kom 67,79 80,00 5/4" kom 125,42 148,00 6/4 (1½) kom 202,54 239,00 2" kom 238,14 281,00 T - komad 1/2" kom 39,83 47,00 3/4" kom 67,79 80,00 1" kom 98,30 116,00 5/4" kom 170,34 201,00 6/4 (1½) kom 263,56 311,00 2" kom 372,03 439,00 Reducir 3/4" kom 31,36 37,00 1" kom 43,22 51,00 5/4" kom 50,00 59,00 6/4 (1½) kom 72,88 86,00 2" kom 152,54 180,00 Muf 1/2" kom 31,36 37,00 3/4" kom 43,22 51,00 1" kom 57,63 68,00 5/4" kom 91,52 108,00 6/4" kom 131,36 155,00 2" kom 195,76 231,00 Dupli nipli 1/2" kom 29,66 35,00 3/4" kom 39,83 47,00 1" kom 55,93 66,00 5/4" kom 91,52 108,00 6/4 (1½) kom 105,08 124,00 2" kom 189,83 224,00 ^ep 1/2" kom 22,88 27,00 3/4" kom 30,51 36,00 1" kom 34,75 41,00 5/4" kom 63,56 75,00 6/4 (1½) kom 77,12 91,00 2" kom 138,98 164,00 Holender FF (ravni) 1/2" kom 116,10 137,00 3/4" kom 135,59 160,00 1" kom 154,24 182,00 5/4" kom 263,56 311,00 6/4 (1½) kom 389,83 460,00 2" kom 643,22 759,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

24

21.08.12 [ifra 2557 2558 2559 2560 2561 Opis

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING J.M. kom kom kom kom kom NIKLOVANI FITING 2505 2506 2507 2623 2533 2534 932 878 2511 2512 2513 934 936 938 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 1127 2624 941 2521 2522 2625 943 2523 945 965 2508 1074 2509 1062 1063 2510 2626 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2627 2628 2629 2532 Koleno FF (90°) 1/2" 3/4" 1" 5/4" Bo{ koleno MF 1/2" 3/4" 1" Muf 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" Dupli nipli 3/8" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 1" x 1" 5/4" x 1" Reducir 3/8" - 1/4" 1/2" - 3/8" 3/4" - 1/2" 1" - 1/2" 1" - 3/4" 5/4" - 1/2" 5/4" - 3/4" 5/4" - 1" T - komad 1/2" 3/4" - 1/2" - 3/4" 3/4" 1" - 1/2" - 1" 1" - 3/4" - 1" 1" 5/4" Produ`etak 1/2" x 10 mm 1/2" x 20 mm 1/2" x 30 mm 1/2" x 40 mm 1/2" x 50 mm 1/2" x 100 mm 3/4" x 20 mm 3/4" x 30 mm ^ep (spoljni ili unutra{nji navoj) 1/2" 3/4" 1" Zavr{no koleno za vodu Ø 16 - 1/2" kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 153,39 208,47 332,20 376,27 150,00 250,85 410,17 72,03 88,98 118,64 288,14 389,83 406,78 491,53 42,37 55,93 56,78 89,83 94,91 161,86 161,86 161,02 232,20 33,89 102,54 72,03 194,07 144,07 191,52 194,91 186,44 161,86 196,61 212,71 305,08 332,20 331,36 521,19 40,68 80,51 110,17 141,52 155,93 401,69 143,22 187,29 47,46 73,73 113,56 171,19 VP cena 60,17 98,30 166,95 248,30 327,97 MP cena -/+ Bo{ koleno MF 3/4" 1" 5/4" 6/4 (1½) 2"

71,00 116,00 197,00 293,00 387,00

181,00 246,00 392,00 444,00 177,00 296,00 484,00 85,00 105,00 140,00 340,00 460,00 480,00 580,00 50,00 66,00 67,00 106,00 112,00 191,00 191,00 190,00 274,00 40,00 121,00 85,00 229,00 170,00 226,00 230,00 220,00 191,00 232,00 251,00 360,00 392,00 391,00 615,00 48,00 95,00 130,00 167,00 184,00 474,00 169,00 221,00 56,00 87,00 134,00 202,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

25

21.08.12 [ifra Opis

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING J.M. VP cena MP cena -/+ KLINGERIT I GUMENI DIHTUNG Klingerit / gumeni dihtung holendera 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2"1/2 3"

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

kom kom kom kom kom kom kom kom

5,93 6,78 8,47 9,32 11,02 11,86 16,95 21,19

7,00 8,00 10,00 11,00 13,00 14,00 20,00 25,00

2090 454 450 455 456 452 451 453 157 154 156 153 158 159 155 1938 1939

CRNI FITING Hamburski luk 90° DIN 2605 ( VE]E DIMENZIJE PO NARUD`BINI ) 1/2" (21,3 mm) kom 3/4" (26,9 mm) kom 1" (33,7 mm) kom 5/4" (42,4 mm) kom 6/4" (48,3 mm) (1½) kom 2" (60,3 mm) kom 2 "½ (76,1 mm) kom 3" (88,9 mm) kom Crni muf (kovan) 3/8" kom 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" (1½) kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom

39,83 40,68 49,15 63,56 78,81 163,56 257,63 363,56 27,12 34,75 42,37 61,86 93,22 114,41 167,79 292,37 351,69

47,00 48,00 58,00 75,00 93,00 193,00 304,00 429,00 32,00 41,00 50,00 73,00 110,00 135,00 198,00 345,00 415,00

+ + + + + + + + -

Mogu se naru~iti hambur{ki lukovi i reduciri i drugih dimenzija!

MESINGANI (Ms) FITING Ms prelaz spoljni navoj (4243G) Ø 15 - 3/8" Ø 15 - 1/2" Ø 18 - 1/2" Ø 22 - 1/2" Ø 15 - 3/4" Ø 18 - 3/4" Ø 22 - 3/4" Ø 22 - 1" Ø 28 - 1" Ø 28 - 5/4" Ø 35 - 1" Ø 35 - 5/4" Ø 35 - 6/4" Ø 42 - 5/4" (F) Ø 42 - 6/4" (F) Ø 42 - 2" (F) Ø 54 - 6/4" (F) Ø 54 - 2" (F) Ms prelaz unutra{nji navoj (4270G) Ø 15 - 3/8" Ø 15 - 1/2" Ø 18 - 1/2" Ø 22 - 1/2" Ø 15 - 3/4" (F) Ø 18 - 3/4" Ø 22 - 3/4" Ø 22 - 1" Ø 28 - 1" Ø 28 - 5/4" Ø 35 - 5/4" MS zavr{no koleno za vodu (4471G) Ø 15 - 1/2 Ø 18 - 1/2

788 784 791 797 786 793 799 795 802 804 879 807 809 811 812 810 1899 1900 789 785 792 798 787 794 800 796 803 805 808 834 835

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

23,73 26,27 29,66 47,46 37,29 40,68 43,22 70,34 71,19 110,17 99,15 102,54 158,47 227,97 284,75 541,53 498,30 499,15 25,42 31,36 33,05 48,30 68,64 55,08 56,78 89,83 90,68 171,19 163,56 145,76 158,47

28,00 31,00 35,00 56,00 44,00 48,00 51,00 83,00 84,00 130,00 117,00 121,00 187,00 269,00 336,00 639,00 588,00 589,00 30,00 37,00 39,00 57,00 81,00 65,00 67,00 106,00 107,00 202,00 193,00 172,00 187,00

+ + + + + + -

-/+ - cena smanjena/pove}ana

26

21.08.12 [ifra 773 2562 775 772 770 2563 774 769 768 2504 776 2564 2565 2566 2567 820 817 819 818 824 825 1940 2568 1941 2569 2570 1959 1961 755 1513 1542 1543 762 763 780 1329 1330 1331 832 833 1482 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING Opis J.M. VP cena MP cena Ms dupli nipli i reducirani dupli nipli (F) 1/4" kom 38,98 46,00 3/8" x 1/4" kom 51,69 61,00 3/8" kom 41,52 49,00 1/2" x 3/8" kom 64,41 76,00 1/2" (S) kom 40,68 48,00 3/4" x 1/2" kom 89,83 106,00 3/4" (S) kom 55,08 65,00 1" x 3/4" (1" x 1/2") kom 116,10 137,00 1" (S) kom 95,76 113,00 5/4" x 1" (S) kom 144,91 171,00 5/4" (S) kom 151,69 179,00 6/4" x 5/4" kom 359,32 424,00 6/4" (S) kom 217,79 257,00 2" x 6/4" kom 705,93 833,00 2" (S) kom 374,58 442,00 MS reducir (F) 3/8" - 1/4" kom 38,98 46,00 1/2" - 3/8" kom 51,69 61,00 3/4" - 1/2" kom 66,10 78,00 1" - 1/2" kom 158,47 187,00 1" - 3/4" kom 127,97 151,00 5/4" - 3/4" kom 271,19 320,00 5/4" - 1" kom 213,56 252,00 6/4" - 1" kom 399,15 471,00 6/4" - 5/4" kom 357,63 422,00 2" - 5/4" kom 642,37 758,00 2" - 6/4" kom 543,22 641,00 Ms ~ep SN / UN (F) 1/2" kom 51,69 61,00 3/4" kom 64,41 76,00 1" kom 89,83 106,00 5/4" kom 154,24 182,00 6/4" kom 244,07 288,00 2" kom 463,56 547,00 Ms T komad (art.140) 1/2" kom 159,32 188,00 3/4" kom 251,69 297,00 1" kom 404,24 477,00 5/4" kom 758,47 895,00 6/4" kom 878,81 1.037,00 2" kom 1.719,49 2.029,00 Zavr{ni Ms T komad za razdelnik (spoljni navoj i unutra{nji navoj) 1/2" x 1" x 3/8" kom 202,54 239,00 1/2" x 5/4" x 3/8" kom 238,14 281,00 Zavr{ni Ms T komad za razdelnik sa odzra~nim lon~etom i slavinom PIP (komplet) 1" kom 616,95 728,00 Ms koleno FF (art.141) 1/2" kom 155,93 184,00 3/4" kom 231,36 273,00 1" kom 349,15 412,00 5/4" kom 683,05 806,00 6/4" kom 1.056,78 1.247,00 2" kom 1.657,63 1.956,00 Ms muf (art.145) 1/2" kom 99,15 117,00 3/4" kom 137,29 162,00 1" kom 205,93 243,00 5/4" kom 299,15 353,00 6/4" kom 444,07 524,00 2" kom 744,92 879,00 Ms holender SN / UN (F) Ø 15 - 1/2" kom 214,41 253,00 Ø 18 x 1/2" kom 235,59 278,00 Ø 18 - 3/4" kom 313,56 370,00 Ø 22 - 3/4" kom 384,75 454,00 Ø 22 - 1" kom 427,12 504,00 Ø 28 - 1" kom 571,19 674,00 Ø 28 - 5/4" kom 714,41 843,00 Ø 35 - 5/4" kom 783,89 925,00 -/+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

+ + + + + + + +

-/+ - cena smanjena/pove}ana

27

21.08.12 [ifra 781 782 1518 783 826 827 828 829 831 1441 2453 354

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING Opis J.M. VP cena MP cena Ms poluspojnica za PVC-Cu cevi (spoljni navoj i unutra{nji navoj) "Tiemme" (art 1100) Ø 15 x 1/2" kom 107,63 127,00 Ø 18 x 1/2" kom 144,07 170,00 Ø 18 x 3/4" kom 197,46 233,00 Ø 22 kom 269,49 318,00 Ms spojnica za PVC-Cu cevi "Tiemme" (art 1101) Ø 15 x 15 kom 122,03 144,00 Ø 18 x 18 kom 177,97 210,00 Ø 22 x 22 kom 337,29 398,00 Ms T komad za PVC-Cu cev Ø 15 kom 359,32 424,00 Ø 18 kom 449,15 530,00 Zavr{na baterija - dupla kom 615,25 726,00 Ms zavr{no koleno za vodu Ø 16 x 2 sa plastikom kom 246,61 291,00 (komplet) Drza~ dupli Zn lim (par) kom 125,42 148,00 RAZDELNICI I SABIRNICI Niklovani razdelnik za vodu i grejanje sa ventilima ugaoni (raznih proizvodja~a) 3/4" x 2 ventila kom 638,14 3/4" x 3 ventila kom 927,12 3/4" x 4 ventila kom 1.193,22 Niklovani razdelnik sa ventilom "Tesa" 3/4" - 1/2" x 2 ventila prav kom 1.174,58 3/4" - 1/2" x 3 ventila prav kom 1.683,05 3/4" - 1/2" x 4 ventila prav kom 2.102,54 3/4" - 1/2" x 5 ventila prav kom 2.605,09 1" - 1/2" x 2 ventila prav 1" - 1/2" x 3 ventila prav 1" - 1/2" x 4 ventila prav 1" - 1/2" x 5 ventila prav 1" - 1/2" x 6 ventila prav 3/4" - 1/2" x 2 ventila ugaoni (EK) 3/4" - 1/2" x 3 ventila ugaoni (EK) 3/4" - 1/2" x 4 ventila ugaoni (EK) 1" - 1/2" x 2 ventila ugaoni (EK) 1" - 1/2" x 3 ventila ugaoni (EK) 1" - 1/2" x 4 ventila ugaoni (EK) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.174,58 1.761,86 2.347,46 2.934,75 3.523,73 970,34 1.415,25 1.838,98 1.111,02 1.555,08 2.085,59 -/+

-

1479 1480 1481 2538 2539 2540 2541 814 815 2535 2536 2537 1352 1353 1354 859 860 864

753,00 1.094,00 1.408,00 1.386,00 1.986,00 2.481,00 3.074,00 1.386,00 2.079,00 2.770,00 3.463,00 4.158,00 1.145,00 1.670,00 2.170,00 1.311,00 1.835,00 2.461,00

-

2630 865

Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC "Tesa" Ø 16, Ø 18 kom 155,93 Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC (raznih proizvodja~a) Ø 16, Ø 18 i Ø 20 (3/4") kom 97,46 Aluminijumski razdelnik (kolektor) "Cini" sa holenderom (ravan, priklju~ak 1/2", zamena za Ms razdelnike) CBK 1" - 2 x 1/2" (2 odvodna priklju~ka) kom CBK 1" - 3 x 1/2" (3 odvodna priklju~ka) kom CBK 1" - 4 x 1/2" (4 odvodna priklju~ka) kom CBK 1" - 5 x 1/2" (5 odvodna priklju~ka) kom CBK 1" - 6 x 1/2" (6 odvodna priklju~ka) kom CBK 1" - 7 x 1/2" (7 odvodna priklju~ka) kom CBK 1" - 8 x 1/2" (8 odvodna priklju~ka) kom CBK 5/4" - 2 x 1/2" (2 odvodna priklju~ka) CBK 5/4" - 3 x 1/2" (3 odvodna priklju~ka) CBK 5/4" - 4 x 1/2" (4 odvodna priklju~ka) CBK 5/4" - 5 x 1/2" (5 odvodna priklju~ka) CBK 5/4" - 6 x 1/2" (6 odvodna priklju~ka) CBK 5/4" - 7 x 1/2" (7 odvodna priklju~ka) CBK 5/4" - 8 x 1/2" (8 odvodna priklju~ka) kom kom kom kom kom kom kom

184,00 115,00

-

!!! NOVO !!!

550,85 642,37 718,64 816,95 904,24 1.002,54 1.088,98 599,15 697,46 796,61 882,20 969,49 1.067,79 1.154,24

421 756 758 759 761 764 836 846 880 881 882 883 884 885

650,00 758,00 848,00 964,00 1.067,00 1.183,00 1.285,00 707,00 823,00 940,00 1.041,00 1.144,00 1.260,00 1.362,00

-

866 867 868 2454 2455 2456 2457

Ms razdelnik 850/50 "Comap" (od rupe do rupe 50 mm) 1" - 2 rupe kom 1" - 3 rupe kom 1" - 4 rupe kom 1" - 5 rupe kom 1" - 6 rupe kom 1" - 7 rupe kom 1" - 8 rupe kom

516,10 774,58 1.031,36 1.332,20 1.547,46 1.838,14 2.063,56

609,00 914,00 1.217,00 1.572,00 1.826,00 2.169,00 2.435,00

-

-/+ - cena smanjena/pove}ana

28

21.08.12 [ifra 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 Opis 1" - 9 rupe 1" - 10 rupe 5/4" - 2 rupe 5/4" - 3 rupe 5/4" - 4 rupe 5/4" - 5 rupe 5/4" - 6 rupe 5/4" - 7 rupe 5/4" - 8 rupe 5/4" - 9 rupe 5/4" - 10 rupe

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 2.344,92 2.578,81 772,88 1.238,98 1.584,75 2.026,27 2.363,56 2.813,56 3.146,61 3.488,98 3.938,98 MP cena -/+ -

2.767,00 3.043,00 912,00 1.462,00 1.870,00 2.391,00 2.789,00 3.320,00 3.713,00 4.117,00 4.648,00

1483 1484 1485 1522 1523 1524 2469 2470 1525 1526 1527 1528 1901 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 1573 1574 1575

Ms razdelnik i sabirnik (komplet sa mera~ima protoka, ventilima za trmoregulaciju, termometrom, kuglama i zavr{nim T komadima) (za podno i zidno grejanje) raznih proizvodj. 1" - 3 kruga kom 6.966,10 8.220,00 1" - 4 kruga kom 7.854,24 9.268,00 1" - 6 kruga kom 9.686,44 11.430,00 5/4" - 6 kruga kom 11.198,31 13.214,00 5/4" - 8 kruga kom 13.245,77 15.630,00 5/4" - 10 kruga kom 15.292,38 18.045,00 Ms razdelnik sa ventilima za termo glavu 1" - 3 rupe kom 1.238,14 1.461,00 Ms sabirnik sa mera~ima protoka (mogu}nost kompletiranja) 1" - 3 rupe kom 1.683,89 1.987,00 Inox razdelnik i sabirnik "Oventrop" (razdelni set) sa ventilima 1" x 3 kom 7.571,19 8.934,00 1" x 4 kom 8.996,61 10.616,00 1" x 5 kom 10.422,04 12.298,00 1" x 6 kom 11.850,85 13.984,00 1" x 7 kom 13.361,87 15.767,00 1" x 8 kom 14.789,84 17.452,00 Razdelnik i sabirnik "Herz" (set za podno sa zavr{nim T komadima, ventilima i nosa~ima) 1" x 3 kom 6.642,38 7.838,00 1" x 4 kom 7.483,05 8.830,00 1" x 5 kom 10.227,97 12.069,00 1" x 6 kom 11.294,92 13.328,00 1" x 7 kom 12.326,28 14.545,00 1" x 8 kom 13.346,62 15.749,00 Komplet adaptera za set razdelnika i sabirnika za ALPEX (raznih proizvodjz~a) Ø 16 kom 115,25 136,00 Ø 18, Ø 20 kom 125,42 148,00 Ms razdelnik sa ventilima (crveni ili plavi) i poluspojkom Ø 16 za alpex (art 1720) 1" x 2 x 16 kom 883,05 1.042,00 1" x 3 x 16 kom 1.270,34 1.499,00 1" x 4 x 16 kom 1.668,64 1.969,00 FITING ZA SPAJANJE PEX I ALPEX CEVI (raznih proizvodja~a) Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi (unutra{nji / spoljni navoj - art 1900) Ø 16 x 1/2" kom 99,15 Ø 16 x 3/4" kom 193,22 Ø 18 x 1/2" kom 134,75 Ø 18 x 3/4" kom 244,91 Ø 20 x 1/2" kom 159,32 Ø 20 x 3/4" kom 179,66 Ø 26 x 3/4" kom 388,14 Ø 26 x 1" kom 283,05 Ø 32 x 1" kom 444,91 Spojnica za PEX i ALPEX cevi (art 1902) Ø 16 x 16 kom 189,83 Ø 18 x 18 kom 175,42 Ø 20 x 20 kom 322,88 Ø 26 x 26 kom 380,51 Ø 32 x 32 kom 608,47 Koleno za PVC i ALPEX cev (art 1905) Ø 16 x 16 kom 241,52 Ø 18 x 18 kom 215,25 Ø 20 x 20 kom 287,29 Ø 26 x 26 kom 421,19 Ø 32 x 32 kom 616,10

-

+ + +

853 472 854 856 857 858 801 855 2571 790 861 862 863 2572 813 1942 1943 1944 2573

117,00 228,00 159,00 289,00 188,00 212,00 458,00 334,00 525,00 224,00 207,00 381,00 449,00 718,00 285,00 254,00 339,00 497,00 727,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

29

21.08.12 [ifra Opis

POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI I Ms FITING J.M. VP cena MP cena -/+ Koleno za PVC i ALPEX cevi spoljni navoj - art 1903 i unutra{nji navoj - art 1904 Ø 16 x 1/2" kom 172,88 Ø 18 x 1/2" kom 394,91 Ø 20 x 3/4" (Ø 20 x 1/2") kom 285,59 Ø 26 x 1" kom 445,76 Ø 32 x 1" kom 515,25 Koleno zavr{no zidno sa u{icama za PVC i ALPEX cev (art 1909) Ø 16 x 1/2" kom 182,20 Ø 18 x 1/2" (Ø 20 x 1/2") kom 243,22 T komad za PVC i ALPEX cev (art 1908) Ø 16 x 16 x 16 kom 287,29 Ø 18 x 18 x 18 kom 328,81 Ø 20 x 20 x 20 kom 337,29 Ø 26 x 26 x 26 kom 487,29 Ø 32 x 32 x 32 kom 902,54 T komad F za PVC i ALPEX cevi (art 1907) (unutra{nji navoj) Ø 16 x 1/2" x 16 kom 249,15 Ø 18 x 1/2" x 18 kom 471,19 Ø 18 x 3/4" x 18 kom 513,56 Ø 20 x 1/2" x 20 kom 283,05 Ms poluspojnica za PEX (PVC) spolnj / unutra{nji navoj Ø 16 x 1/2" kom 103,39 Ø 22 x 1/2", Ø 22 x 3/4" kom 242,37 Ms spojnica za PEX (PVC) Ø 16 x 16 kom 128,81 Ø 22 x 22 kom 260,17 Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco" Ø 16 x 1/2" kom 169,49 Ø 18 x 1/2" kom 273,73 Ø 20 x 3/4" kom 253,39 Ø 26 x 3/4" kom 465,25 Ø 26 x 1" kom 516,95 Ø 32 x 1" kom 558,47 Spojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco" Ø 16 kom 311,02 Ø 18 kom 470,34 Ø 20 kom 472,88 Ø 26 kom 709,32 Ø 32 kom 1.056,78

1951 1952 1953 1954 2574 765 1498 830 1945 1946 1947 1128 1948 1949 1950 1211 1212 1213 1229 1230 2036 2037 2105 2107 2576 2577 2108 2109 2111 2115 2578

204,00 466,00 337,00 526,00 608,00 215,00 287,00 339,00 388,00 398,00 575,00 1.065,00 294,00 556,00 606,00 334,00 122,00 286,00 152,00 307,00 200,00 323,00 299,00 549,00 610,00 659,00 367,00 555,00 558,00 837,00 1.247,00

-

Po narud`bini i ostali kompresioni fiting "Henco"!

888 889 890 891 892 893 894 895 Poluspojnica za ALPEX "Itap" Multifit (510) (inbus klju~) Ø 16 x 2 - 1/2" kom Ø 18 x 2 - 1/2" kom Ø 20 x 2 - 1/2" kom Ø 16 x 2 - 3/4" kom Ø 18 x 2 - 3/4" kom Ø 26 x 3 - 3/4" kom Ø 26 x 3 - 1" kom Ø 32 x 3 - 1" kom 154,24 165,25 177,12 205,08 221,19 272,88 383,89 455,08

182,00 195,00 209,00 242,00 261,00 322,00 453,00 537,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

30

21.08.12 [ifra

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis Radijatorski ventil

J.M.

VP cena

MP cena

-/+

"Caleffi"

777 1192 1191 778 6 23 25 1355 821 822 91 2632 151 152 35 1356 1680 149 1012 168 318 657 1196 1195 2210 1014 1015 1139 1141 1372 1404 1440 1449 1450 1474 1473 1475 1451 1194 1193 2212 30 3/8" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" prav sa gumicom 1/2" EK (ugaoni) sa gumicom 3/4" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" Darcal sa spoljnim navojem (prav i EK) 1/2" uronski i cev (sa 50 ili 100 % protoka) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 507,63 504,24 507,63 1.084,75 523,73 662,71 2.045,76 646,61 501,69 501,69 630,51 951,69 833,05 820,34 1.009,32 1.364,41 1.704,24 1.665,25 1.492,37 1.100,00 1.505,93 1.115,25 357,63 339,83 1.730,51 658,47 1.295,76 2.430,51 957,63 1.290,68 323,73 300,00 329,66 303,39 391,53 346,61 660,17 1.692,37 255,93 244,91 316,95 380,51

599,00 595,00 599,00 1.280,00 618,00 782,00 2.414,00 763,00 592,00 592,00 744,00 1.123,00 983,00 968,00 1.191,00 1.610,00 2.011,00 1.965,00 1.761,00 1.298,00 1.777,00 1.316,00 422,00 401,00 2.042,00 777,00 1.529,00 2.868,00 1.130,00 1.523,00 382,00 354,00 389,00 358,00 462,00 409,00 779,00 1.997,00 302,00 289,00 374,00 449,00

-

"Herz"

3/8" (prav / EK) 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 1/2" EK (ugaoni) sa duplom regulacijom (D.R.) 3/4" (prav / EK) 1/2" prav sa spoljnim navojem 1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem 3/8", 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 3/4" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" uronski 50 % protoka 1/2" uronski 100 % protoka 1/2" uronski za su{a~e (DCG) 1/2" usponski gornji 1/2" usponski sa termo glavom gornji (TS set) 1/2" usponski donji (sa 50 ili 100 % protoka)

"ICMA"

1/2" prav (art 813) 1/2" EK (ugaoni) (art 803) 1/2" EK hromiran (art 943) 1/2" za termo glavu (termo ventil) EK (art 774) 1/2" uronski za termo glavu + cev (50% protoka) (art 891) 1/2" uronski za su{a~e (podesivi izvodi) (art 894) 1/2" usponski za termo glavu gornji (art 870) 1/2" usponski donji (sa 50 ili100 % protoka) podesivi izvodi (875)

"Itap"

1/2" prav (294) 1/2" EK (ugaoni) (394) 1/2" prav spoljni navoj (295) 1/2" EK (ugaoni) spoljni navoj (395)

"Comap"

1/2" prav (Focus) 1/2" EK (ugaoni) (Focus) 1/2" EK (ugaoni) za termo glavu (termo ventil)

"Ferero"

1/2" usponski - komplet (donji i gornji ventil i cev H=600)

"Hydrosfer"

1/2" prav 1/2" EK (ugaoni)

"Import"

1/2" EK za trmoglavu Kopija "Caleffi" 1/2" EK (ugaoni) Radijatorski navijak (donji ventil)

"Caleffi"

779 840 839 823 1476 1516 1517 2633 378 486 845 844 2211 3/8" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav ili EK (ugaoni)) 1/2" Darcal sa spoljnim navojem (prav i EK) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 438,98 456,78 466,95 932,20 649,15 406,78 398,30 679,66 518,64 427,97 367,79 339,83 1.294,07

518,00 539,00 551,00 1.100,00 766,00 480,00 470,00 802,00 612,00 505,00 434,00 401,00 1.527,00

-

"Herz"

3/8", 1/2" prav 3/8", 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav / EK) 1/2" prav sa spoljnim navojem 1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem

"ICMA"

1/2" prav (art. 815) 1/2" EK (ugaoni) (art. 805) 1/2" EK hromiran (art. 936)

-/+ - cena smanjena/pove}ana

31

21.08.12 [ifra

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis

J.M. kom kom kom kom kom kom

VP cena 309,32 282,20 386,44 338,98 231,36 218,64 344,91

MP cena

-/+

"Itap"

1486 1478 1488 1487 843 842 31 1/2" prav unutra{nji navoj (296) / spoljni navoj (297) 1/2" EK (ugaoni) unutra{nji navoj (396) / spoljni navoj (397)

365,00 333,00 456,00 400,00 273,00 258,00 407,00

"Comap"

1/2" prav (Focus) 1/2" EK (ugaoni) (Focus)

"Hidrosfer

1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) Kopija "Caleffi" 1/2" EK (ugaoni)

1491 2019 2380 1571 1572 2214 1595 1596 2020 1597 2215 2471 2472

kom Termo ventili i termo glave Rad. ventil sa termo glavom (TS set) (komplet: termo ventil + termo glava) "Herz" 1/2" (EK i prav) kom "Danfoss" TRV 1/2" EK kom "Danfoss" Click 1/2" sa predregulacijom (EK i prav) kom Termo glave "Caleffi" kom "Herz" mini kom "Herz" kom "ICMA" (art. 985) kom "Oventrop" (Vindo TH) kom "Comap" Senso (bela) kom "Comap" Senso 2 kom "Import" sa blokadom (kopija "Comap") kom "Import" sa kapilarom 1,5 m i ~aurom 13 cm kom "Import" sa aktuatorom (230V 3W T=4,5min H=30mm) kom Prate}a oprema za radijatorske ventile, navijeke, usponske i uronske ventile

1.399,15 1.322,03 1.981,36 1.016,10 711,86 625,42 825,42 740,68 670,34 723,73 459,32 1.844,92 1.748,31

1.651,00 1.560,00 2.338,00 1.199,00 840,00 738,00 974,00 874,00 791,00 854,00 542,00 2.177,00 2.063,00

-

-

"Caleffi"

1439 1862 1599 1600 1633 1635 1637 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 Darcal Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 Darcal Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 Adapter ventila za Cu cevi Ø 18 Klju~ za Darcal Klju~ za matice Klju~ za ventile univerzalni kom kom kom kom kom kom kom 194,07 177,97 133,89 163,56 1.970,34 1.960,17 5.622,88

229,00 210,00 158,00 193,00 2.325,00 2.313,00 6.635,00

"Herz"

1448 1447 1639 2435 1641 1643 1681 1452 1493 IDE UNIVERZALNA USPONSKA CEV Ø 15 Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 / Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 / Ø 18 / Ø 20 Priklju~na steznica za usponsku cev Ø 15 - 1/2" Kapa ru~na za termo ventil kom kom kom kom kom kom kom 162,71 171,19 94,07 179,66 284,75 154,24 266,10

192,00 202,00 111,00 212,00 336,00 182,00 314,00 203,00 214,00 342,00 514,00

"ICMA"

Usponska cev H=600 mm Ø 15 (art. 889) Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 i Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16, Ø 18 i Ø 20

"Ferero"

Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 kom 172,03 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 kom 181,36 Univerzalna usponska cev hromirana 382 Ø15 (Ø16) H 600 kom 289,83 209 Ø15 (Ø16) H 900 kom 435,59 NAPOMENA: Za svaki usponski ventil potrebni su: gornji i donji ventil, usponska cev, priklju~ne steznice i par (2) adaptera. Kugla i drugi ventili Kugla ventil FF "Hydrosfer" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2"1/2 Kugla ventil FF "ITAP" ORIENT 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4"

694 690 693 689 696 697 691 688 1537 1538 1539 1540 1541

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

190,68 222,03 293,22 527,97 833,05 1.177,97 1.791,53 4.150,85 266,95 371,19 492,37 763,56 1.162,71

225,00 262,00 346,00 623,00 983,00 1.390,00 2.114,00 4.898,00 315,00 438,00 581,00 901,00 1.372,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

32

21.08.12 [ifra 1521 1547 1548 1549 670 675 665 679 682 673 669 674 664 678 2021 2022 1682 1683 1684 1863 2216 2217 2218 2183 1588 683 684 685 686 687 671 676 666 680 1902 1903 2219 2220 2221 2222 2223 2224 909 910 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1589 1590 1591 1593 1594 1465 1466 1960

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis

J.M.

VP cena 1.837,29 4.425,43 7.462,71 11.598,31 439,83 591,53 799,15 1.244,07 1.745,76 2.650,00 417,79 621,19 971,19 1.466,95 2.593,22 3.889,83 368,64 558,47 847,46 1.443,22 331,36 454,24 855,93 386,44 644,91 929,66 1.528,81 1.191,53 1.976,27 1.650,00 327,97 477,97 714,41 1.195,76 1.722,88 2.720,34 370,34 427,12 591,53 917,79 1.209,32 1.733,89 3.521,19 4.344,07 733,89 850,85 1.209,32 1.902,54 2.027,97 3.270,34 2.170,34 2.438,98 3.343,22 3.844,92 4.322,04 5.238,14 16.978,82 24.884,76

MP cena

-/+

2" kom 2" 1/2 kom 3" kom 4" kom Kugla ventil sa ispustom ("Itap" i drugih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil sa holenderom MF "Itap" (leptir i ru~ica) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil sa holenderom MF "Hydrosfer" (leptir i ru~ka) 1/2" kom 3/4: kom 1" kom 5/4" kom Kugla ventil sa holenderom (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom Kugla ventil sa holenderom ugaoni (EK) (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom Kugla ventil sa termometrom i holenderom za razdelnike 1" EK kom 1" prav kom 5/4" EK kom 5/4" prav kom Kugla ventil MF bez holendera "ITAP" i drugih proizvodja~a (leptir i ru~ka) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom [iber ventil "Itap" 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom Kosi balansiraju}i ventil "Ferero" 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kosi balansiraju}i ventil "Herz" (Stromax M) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom

2.168,00 5.222,00 8.806,00 13.686,00 519,00 698,00 943,00 1.468,00 2.060,00 3.127,00 493,00 733,00 1.146,00 1.731,00 3.060,00 4.590,00 435,00 659,00 1.000,00 1.703,00 391,00 536,00 1.010,00 456,00 761,00 1.097,00 1.804,00 1.406,00 2.332,00 1.947,00 387,00 564,00 843,00 1.411,00 2.033,00 3.210,00 437,00 504,00 698,00 1.083,00 1.427,00 2.046,00 4.155,00 5.126,00 866,00 1.004,00 1.427,00 2.245,00 2.393,00 3.859,00 2.561,00 2.878,00 3.945,00 4.537,00 5.100,00 6.181,00 20.035,00 29.364,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

33

21.08.12 [ifra 1638 752 751 766 848 850 847 851 852 849 1965 1966 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1967 1968 2165 2166 2167 2168 2169 2170 1188 1185 1189 1190 1187 67 616 619 617 618 20

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis

J.M.

VP cena

MP cena

-/+

1068 1394 1469 1467 1468 1470 1743 1071 1072 1471 1497 1070 70 1514 1515 1544

1077 1078 1690 1080

Mini ventil MF 1/2"niklovan (raznih proizvodja~a) kom 166,10 MF 1/2" "Hydrosfer" kom 197,46 MF 1/2" "ITAP" kom 198,30 Ms mini ventil sa holender poluspojkom Ø 16 za PEX I ALPEX MF 1/2" (plavi i crveni) kom 286,44 Nepovratni ventil sa oprugom FF univerzalni (raznih proizvodja~a) !!! A K C I J A !!! 1/2" kom 86,44 3/4" kom 125,42 1" kom 170,34 5/4" kom 340,68 6/4" kom 468,64 2" kom 2.155,93 2"1/2 kom 4.938,98 3" kom 7.492,38 Filter za nepovratni ventil "ITAP" (inox, mre`ica) (102) 1/2" kom 61,02 3/4" kom 67,79 1" kom 77,12 5/4" kom 100,85 6/4" kom 131,36 2" (100) "Itap" kom 168,64 2'1/2 (100) "Itap" kom 318,64 3" (100) "Itap" kom 387,29 Ravna odbojna klapna "ITAP" (horizontalni nepovratni ventil) (130) 1/2" kom 338,14 3/4" kom 468,64 1" kom 719,49 5/4" kom 1.045,76 6/4" kom 1.347,46 2" kom 1.893,22 Usisna korpa "ITAP" (mesing) (140) 3/4" kom 405,08 1" kom 488,98 5/4" kom 699,15 6/4" kom 920,34 2" kom 1.329,66 Kosi hvata~ ne~isto}e (raznih proizvodja~a i "ITAP") 1/2" (raznih proizvodja~a) kom 182,20 3/4" (raznih proizvodja~a) kom 321,19 1" (raznih proizvodja~a) kom 461,02 5/4" (raznih proizvodja~a) kom 687,29 6/4" (ITAP) (192) kom 1.577,97 2" (ITAP) (192) kom 2.593,22 Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil "Caleffi" 1/2" 3 bara kom 390,68 1/2" 6 bara kom 413,56 1/2" 8 bara (sanitarna voda) kom 738,98 3/4" 3 bara kom 622,03 3/4" 6 bara kom 724,58 3/4" 8 bara (sanitarna voda) kom 924,58 1/2" (6 i 8 bara) za solarne instalacije kom 1.080,51 Sigurnosni ventil i "ITAP" 1/2" (2,5 - 3 bara) kom 277,12 3/4" (2,5 - 3 bara) kom 402,54 Samo{teluju}i sa oprugom 0 - 9 bara (max 16 bara) "ICMA" (art.254) 1/2" kom 1.659,32 3/4" kom 2.209,32 1" kom 3.053,39 5/4" kom 5.530,51 6/4" kom 7.329,66 2" kom 10.151,69 2"1/2 kom 24.668,65 Slavine i pribor za odzra~ivanje Slavina za punjenje i pra`njenje (PIP) 1/2" kom 183,05 3/4" ("ITAP" i drugih proizvodja~a) kom 739,83 Ru~na ozra~na slavina 1/4" kom 59,32 3/8" kom 50,00

196,00 233,00 234,00 338,00 102,00 148,00 201,00 402,00 553,00 2.544,00 5.828,00 8.841,00 72,00 80,00 91,00 119,00 155,00 199,00 376,00 457,00 399,00 553,00 849,00 1.234,00 1.590,00 2.234,00 478,00 577,00 825,00 1.086,00 1.569,00 215,00 379,00 544,00 811,00 1.862,00 3.060,00

461,00 488,00 872,00 734,00 855,00 1.091,00 1.275,00 327,00 475,00 1.958,00 2.607,00 3.603,00 6.526,00 8.649,00 11.979,00 29.109,00

216,00 873,00 70,00 59,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

34

21.08.12 [ifra 1079 90 597 1076 1075 966 53 54 52 50 49 902 901 1970 1969 1691 2579 1971 1972 1973

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis 1/2" (radijatorska) "Caleffi" 1/4", 3/8", 1/2" Klju~i} za ozraku metalni Auto. ozra~na slavina "Caleffi" 3/8" 1/2" Radijatorski niklovani ~ep 1/2" Ba{tenska slavina kugla 1/2" (V) 3/4" (V) 1" Odzra~no lon~e "Hydrosfer" 3/8" (i drugih proizvodja~a) Ms sa nep. ventilom "Hydrosfer" 1/2" (i drugih proizvodja~a) Ms i Ni sa nep. ventilom "ITAP" 3/8" bez nepovratnog ventila "ITAP" 1/2" bez nepovratnog ventila "ITAP" 3/8" EK (ugaono) "ITAP" 1/2" EK (ugaono) "Caleffi" 3/8" i 1/2" "Caleffi" 1" EK (ugaono) "Caleffi" 3/8" za solarne instalacije Nepovratni ventil za odzra~no lon~e "ICMA" i "ITAP" 3/8" i 1/2" "Caleffi" 3/8" i 1/2" Kontrolni, merni i regulacioni instrumenti i uredjaji Termomanometar do 4 bara 0 - 120°C "Sitem" i "JVM" "Cewal" 4 bara 0 - 120°C sa aksijalnim ili radijalnim priklju~kom "Cewal" 6 bara 0 - 120°C Ø 52 sa kapilarom 150 cm Termometar "Sitem" ABS Ø 80 0 - 120°C L=5 cm aksijalni, "Cewal" "Sitem" ABS Ø 52 0 - 120°C sa kapilarom 150 cm "Itap" 1/2" 0 - 120°C Ø 60 "Itap" 1/2" 0 - 120°C Ø 80 "Sitem" u Ms ~auri - prav 0 - 120°C "Sitem" u Ms ~auri - EK (ugaoni) 0 - 120°C Manometar "Ceval" ABS Ø 63 (6, 10 i 16 bara) (1/4", 3/8" i 1/2") "Ceval" ABS Ø 80 (6, 10 i 16 bara) (1/4", 3/8" i 1/2") "Ceval" ABS Ø 100 (6, 10 i 16 bara) (1/4", 3/8" i 1/2") MS reducir 1/2" - 1/4" Manometarska slavina NP 10 1/4", 3/8" i 1/2" Termostat sobni "IMIT", "Cewal", "Simens" Sa tajmerom do 7 dana Auraton CTF Computherm Q3 (digitalni) CTF Computherm Q3 RF (be`i~ni digitalni) CTF Computherm Q7 (programabilni) CTF Computherm Q7 RF (be`i~ni programabilni) CTF Computherm Q8 RF (be`i~ni programabilni) CTF Computherm Q4 Z Termostat nalegaju}i (cevni) "IMIT", "BRC" "Cewal" Termostat dvojni kotlovski "IMIT",Campini" Vodomer (sa atestom) "B Meters" 1/2" "B Meters" 3/4" "Insa" 3/4" (Zemun) Filter za vodu PVC kompletan sa ulo{kom 1" Automatski dopunja~ sistema "Calefi" 1/2" sa manometrom ICMA 1/2" sa manometrom (3-10 b) ICMA 1/2" bez manometra (3-10 b)

J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 39,83 88,98 40,68 211,02 251,69 28,81 242,37 370,34 827,97 266,10 270,34 351,69 358,47 384,75 399,15 410,17 1.047,46 1.508,47 90,68 114,41

MP cena

-/+

47,00 105,00 48,00 249,00 297,00 34,00 286,00 437,00 977,00 314,00 319,00 415,00 423,00 454,00 471,00 484,00 1.236,00 1.780,00 107,00 135,00

1133 1477 1980 1136 1135 912 918 1134 1692 1982 712 1981 1983 144 1138 1118 2487 2488 2489 2490 97 92 1137 2486 1117 1205 1206 252 389

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

589,83 960,17 868,64 381,36 522,88 512,71 692,37 1.541,53 1.994,92 390,68 872,03 1.200,85 135,59 954,24 1.097,46 2.612,71 1.578,81 3.415,26 2.064,41 3.893,22 6.720,34 5.190,68 703,39 1.227,97 2.720,34 3.169,49 4.021,19 4.543,22 1.904,24

696,00 1.133,00 1.025,00 450,00 617,00 605,00 817,00 1.819,00 2.354,00 461,00 1.029,00 1.417,00 160,00 1.126,00 1.295,00 3.083,00 1.863,00 4.030,00 2.436,00 4.594,00 7.930,00 6.125,00 830,00 1.449,00 3.210,00 3.740,00 4.745,00 5.361,00 2.247,00

-

1 3 2

kom kom kom

3.508,48 2.148,31 1.844,92

4.140,00 2.535,00 2.177,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

35

21.08.12 [ifra 1009 1006 1008 1005 2237 2238 2239 605 667

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis Regulator pritiska "Calefi" 3/4" "ITAP" i "Eurobrass" (bez manometra) 1/2 3/4 1" 5/4" 6/4" 2" Mini 1/2" Mini 3/4" Uljni set "GOK"

J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 1.646,61 1.714,41 2.135,59 2.652,54 5.417,79 6.154,24 9.405,09 905,93 994,92

MP cena

-/+

1.943,00 2.023,00 2.520,00 3.130,00 6.393,00 7.262,00 11.098,00 1.069,00 1.174,00

Elementi

392 531 592 593 732 1116 1850 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 1179 Ventil nepovratni 3/8" (usisna korpa) Ventil nepovratni 1/2" (usisna korpa) Filter za ulje 3/8" x 3/8" jednocevni Filter za ulje 3/8" x 3/8" dvocevni Ulo`ak filtera za ulje ^a{ica filtera za ulje Adapter spojnice za filter Kapa za punjenje IG RP 2" Ventil AT 6/4" sa sitom Ms Ventil AT 6/4" sa sitom PVC Izuzima~ (flexo blok) donji Izuzima~ (flexo blok) gornji Mera~ nivoa mehani~ki 6/4" Priklju~ak za dve cevi 1/2" x 2 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 391,53 567,79 3.142,37 2.392,37 197,46 257,63 220,34 1.048,30 520,34 336,44 3.020,34 4.626,27 1.344,07 500,85 11.358,48

462,00 670,00 3.708,00 2.823,00 233,00 304,00 260,00 1.237,00 614,00 397,00 3.564,00 5.459,00 1.586,00 591,00 13.403,00

Komplet uljni set (nepovratni ventil, filter za ulje, adapter spojnice, kapa za punjenje, ventil AT, izuzima~, mera~ nivoa i priklju~ak za 2 kom cevi) Unibox za podno grejanje

"Oventrop" T "Oventrop" E RTL "Oventrop" set za podno grejanje Reguflor H-1 Termo glava "Danfoss" FJXR 10-50 (za ventil FJVR 15) Venil za podno grejanje "Danfoss" FJVR 15 kom kom kom kom kom

1695 2091 757 1745 1746

8.710,17 7.482,21 35.438,15 2.104,24 1.667,79

10.278,00 8.829,00 41.817,00 2.483,00 1.968,00

+ +

CIRKULACIONE PUMPE ZA GREJANJE "Novoterm" HST (Austria) GARANCIJA 3 GODINE! NOVO!!! sa holenderima, 3 brzine 1976 HST 25/4 (1") tri brzine (100 W) 1977 HST 25/6 (1") tri brzine (100 W) 1978 HST 32/4 (5/4") tri brzine (100 W) 1979 HST 32/6 (5/4") tri brzine (100 W) "Grundfos" (sa holenderima) 1426 15 / 14 B (1/2") 444 BASIC 32/6 (5/4") (70 - 90 W) 443 BASIC 25/6 (1") (70 - 90 W) 2473 BASIC 25/80 (1") (190 W) 445 BASIC 32/80 (5/4") (220 W) 1316 UPS 40 - 120F (220 W) 442 20 / 15 N (prohrom, za recirkulaciju) 3/4" (65 W) "IMP" (sa holenderima) (slovenacke) 514 GHN 25 / 60 (1") 90 W 515 GHN 32 / 60 (5/4") 90 W 516 GHN 32AR/25 (1") 140 W (25/70) 517 GHN 32AR/32 (5/4") 140 W (32/70) 1576 GHN 32/80 (5/4") 210 W 1234 GHN 32/120 (5/4") 265 W 1499 GHNP 20/55 (110 W) za sanitarnu vodu "Wilo Star" (BEZ HOLENDERA - HOLENDERI SE PRODAJU ZASEBNO) 1207 RSB 25 / 4 (1") sa dve brzine (48 W) 1209 RSB 30 / 4 (5/4") sa dve brzine (62 W) 1208 RSB 25 / 6 (1") sa dve brzine (84 W) 1210 RSB 30 / 6 (5/4") sa dve brzine (84 W) 21 RS 25 / 4 (1") sa tri brzine (48 W) 28 RS 30 / 4 (5/4") sa tri brzine (62 W)

kom kom kom kom

4.521,19 4.702,54 4.521,19 4.702,54

5.335,00 5.549,00 5.335,00 5.549,00

+ + + +

kom kom kom kom kom kom kom

10.296,61 8.764,41 8.111,87 25.563,57 30.090,69 62.660,19 19.042,38

12.150,00 10.342,00 9.572,00 30.165,00 35.507,00 73.939,00 22.470,00

-

kom kom kom kom kom kom kom

7.643,22 8.203,39 10.469,49 10.732,21 23.890,69 32.344,08 12.241,53

9.019,00 9.680,00 12.354,00 12.664,00 28.191,00 38.166,00 14.445,00

+ + + + + +

kom kom kom kom kom kom

7.154,24 7.400,00 8.008,48 8.179,66 7.827,12 8.146,61

8.442,00 8.732,00 9.450,00 9.652,00 9.236,00 9.613,00

+ + + + + +

-/+ - cena smanjena/pove}ana

36

21.08.12 [ifra

VENTILI, PUMPE, INSTRUMENTI Opis

J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 8.817,80 9.124,58 11.566,95 13.286,45 15.027,97 24.662,72 330,51 427,12 1.247,46

MP cena

-/+ + + + + + + + + +

27 RS 25 / 6 (1") sa tri brzine (84 W) 29 RS 30 / 6 (5/4") sa tri brzine (84 W) 672 RS 30 / 7 (5/4") sa tri brzine 677 RS 30 / 8 (5/4") sa tri brzine 2381 Z 20/1 za recirkulaciju 2382 Z 25/2 EM za recirkulaciju Holenderi set za cirkulacionu pumpu "Wilo Star" 760 1" set (par) 806 5/4" set (par) 1064 1/2" + 3/4" set (par) "ATB Sever" !!! A K C I J A !!! 131 RS 25/7-180 (1") sa holenderima (125 W) 1975 RS 30/4-180 (5/4") sa holenderima (72 W) 132 RS 30/5-180 (5/4") sa holenderima (87 W) "WRS" 398 479 480 481 (bez holendera, sa kablom, kopija "Grundfos" i "Wilo") 40/4 (1" 72W 220V) 40/6 (1" 100W 220V) 50/4 (5/4" 72W 220V) 50/6 (5/4" 110W 220V)

10.405,00 10.767,00 13.649,00 15.678,00 17.733,00 29.102,00 390,00 504,00 1.472,00

kom kom kom

6.281,36 5.496,61 5.757,63

7.412,00 6.486,00 6.794,00

kom kom kom kom

3.139,83 3.248,31 3.139,83 3.248,31

3.705,00 3.833,00 3.705,00 3.833,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

37

21.08.12 [ifra

1148 1149 1150 1151 81 2092 2098 402 1904 460 2399 2400 2401 2402 1955 1956 1013 83 82 461 1957 1958 594 595 601 603 51 1017 1577 437

BOJLERI, SOLARNA OPREMA, EKSPANZIONE POSUDE Opis ELEKTRI^NI BOJLERI "Termorad" Sa prohromskim kazanom (inox) - vertikalni BT30 (30 l) BT50 (50 l) BT60 (60 l) BT80 (80 l) BT120 (120 l) BT200 S (200 l) BT280 S (280 l) BT500 S (500 l) Sa prohromskim kazanom (inox) - horizontalni BT80 (80 l) BT120 (120 l) Sa emajliranim kazanom - vertikalni BTC50 (50 l, bez regulatora temperature) BTC80 (80 l, bez regulatora temperature) BTCR50 (50 l, sa regulatorom temperature) BTCR80 (80 l, sa regulatorom temperature) BTCR120 (120 l, sa regulatorom temperature) Sa emajliranim kazanom - horizontalni BTCR80 Z (80 l, saregulatorom temperature) Sa izmenjiva~em prohromski kazan - vertikalni (sa regulatorom) BT60 IB-21 (60 l, desni / levi) BT80 IB-21 (80 l, desni / levi) BT120 IB-30 (120 l, desni / levi) BT120 IB-30 S (120 l, stoje}i, desni / levi) Sa izmenjiva~em emajlirani kazan - vertikalni (sa regulatorom) BTCR50 IB-21 Standard (50 l, desni / levi) BTCR80 IB-21 Standard (80 l, desni / levi) Prohromski kazan za bojler 50 L 80 L Izmenjiva~ toplote IB 13 (bo~ni) ID 14 (sa el. greja~em) ID 15 (prohrom, sa el. greja~em) Elektrogreja~ ID 14 (2 kw) Elektrogreja~ ID 15 (2 kw) Greja~ 6/4 (6 kw) kotlovski

J.M.

VP cena

MP cena

-/+

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

9.071,19 11.710,17 12.222,89 13.011,87 20.191,53 51.430,53 62.073,76 124.409,38 14.206,79 20.577,97 7.684,75 8.567,80 8.109,33 9.090,68 13.821,19 10.583,90 15.721,19 16.511,02 24.637,29 25.895,77 12.589,84 13.570,34 6.335,59 7.145,77 1.683,89 2.526,27 3.222,03 392,37 550,00 1.200,85

10.704,00 13.818,00 14.423,00 15.354,00 23.826,00 60.688,00 73.247,00 146.803,00 16.764,00 24.282,00 9.068,00 10.110,00 9.569,00 10.727,00 16.309,00 12.489,00 18.551,00 19.483,00 29.072,00 30.557,00 14.856,00 16.013,00 7.476,00 8.432,00 1.987,00 2.981,00 3.802,00 463,00 649,00 1.417,00

Standardna boja: bela, po narud`bini i u drugim bijama, kao i drugi proizvodi "Termorad"-a!

Elektri~ni bojleri "Ariston" Ariston Super glass (bez regulatora) (garancija 3 godine) (SG 2-5) 50 l (SG 2-8) 80 l (SG 2-10) 100 l Ariston sa regulatorom (garancija 5 godine) PRO R 80 H 2K horizontalni (80 l) Super Glass SG 10 OR visokomonta`ni/UR niskomonta`ni (10 l) Super Glass SG 30 O (30 l) PRO R 50 V 2K (50 l) (Ti Tronik 50 V 2K) PRO R 80 V 2K (80 l) (Ti Tronik 80 V 2K) Ti Tronik 100 V 2K (100 l) Super Glass SG 120 R (120 l) (Ti Tronik 120 V 2K) Ti Tronik 150 V 2K (150 l) Ti 200/L (200 l) Industrijski bojler ARI 300 STAB560 THER MT 300 l Ti Shape (Titanijum) (garancija 7 godina) 50 l EE 80 l EE Kombinovani bojleri (garancija 3 godina) Super Glass SG 80 R TS i TD (80 l) (levi/desni) Super Glass SG 100 R TS i TD (100 l) (levi/desni) Ti Tronic TI 150 TS (150 l) Ti Tronic TI 200 TS (200 l) Ti Tronic TI 300 STT (300 l)

1114 1115 1397 1140 1161 1113 1398 1399 639 122 642 726 1706 1142 1143 1400 1762 123 1401 1402

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

7.689,83 8.650,85 9.611,87 13.715,26 6.951,69 9.803,39 9.816,11 10.638,14 13.042,38 24.016,96 26.994,08 36.311,88 41.394,93 15.769,49 16.741,53 15.184,75 17.394,92 32.200,86 36.311,88 56.435,62

9.074,00 10.208,00 11.342,00 16.184,00 8.203,00 11.568,00 11.583,00 12.553,00 15.390,00 28.340,00 31.853,00 42.848,00 48.846,00 18.608,00 19.755,00 17.918,00 20.526,00 37.997,00 42.848,00 66.594,00

Po narud`bini i drugi proizvodi "Ariston"-a!

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

38

21.08.12 [ifra 1764 1765 71 1717 2180 2181 2213 2475

BOJLERI, SOLARNA OPREMA, EKSPANZIONE POSUDE Opis J.M. VP cena MP cena Bojler "Quadro" / "Chaffoteaux" (garancija na kazan 3 godine) RASPRODAJA, DOK TRAJU ZALIHE! GV-5NP visokomonta`ni (GV-5PP niskomonta`ni) pocinkovan kom 3.782,20 4.463,00 GV-10NP visokomonta`ni (GV-10PP niskomonta`ni) pocinkovan kom 4.173,73 4.925,00 GV-50V emajliran / 50VR 2K (50 litra) kom 6.793,22 8.016,00 GV-80V emajliran / 80VR 2K (80 litra) kom 7.769,49 9.168,00 GV-R 50 emajliran sa spoljnom regulacijom kom 6.927,12 8.174,00 GV-R 80 emajliran sa spoljnom regulacijom kom 7.894,07 9.315,00 GV-S 50V (50 litra) kom 7.219,49 8.519,00 GV-S 80V (80 litra) kom 8.187,29 9.661,00 Elektri~ni bojleri "Gorenje" TEG sa spoljnom regulacijom (garancija na kazan 7 godina, op{ta garancija 2 godine) TEG 5 O visokomonta`ni (VM) / U niskomonta`ni (NM) (5 l, 2 kW) kom TEG 10 ON visokomonta`ni (VM) / UN niskomonta`ni (NM) (10 l, 2 kW) kom TG bez spoljne regulacije (garancija na kazan 5 godina, op{ta garancija 2 godine) TG 50 (50 l, 2 kW) kom TG 80 (80 l, 2 kW) kom TGR sa spoljnom regulacijom (garancija na kazan 5 godina, op{ta garancija 2 godine) TGR 50 N (50 l, 2 kW) kom TGR 80 N (80 l, 2 kW) kom

-/+

1984 1986 1988 1989 1990 1991

4.064,41 4.385,59 8.449,16 9.305,09 8.771,19 9.840,68

4.796,00 5.175,00 9.970,00 10.980,00 10.350,00 11.612,00

-

Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Gorenje"

Elektri~ni bojleri "Bosch" Bez spoljnog regulatora 3000 T ES 050-1 0 WIV-B (50 l) 3000 T ES 080-1 0 WIV-B (80 l) 3000 T ES 100-1 0 WIV-B (100 l) Mali akumulacioni bojler sa spoljni regulatorom 1000 T ES 015-1M 0 WIV (15 l, B-visokomonta`ni / T-niskomonta`ni) Sa spoljnim regulatorom 5000 T ES 050-1M 0 WIV-B (50 l) 5000 T ES 080-1M 0 WIV-B (80 l) 5000 T ES 100-1M 0 WIV-B (100 l) Sa LED ekranom i elektronskim termostatom 7000 T ES 080-1 0 WIV-B (80 l) 7000 T ES 100-1 0 WIV-B (100 l) Kombinovani (sa izmenjiva~em) 3000 T ES 080-1 1 WIV-B DUO (80 l, desni / levi) 3000 T ES 100-1 1 WIV-B DUO (100 l, desni / levi) 3000 T ES 150-1 1 WIV-B DUO (150 l, desni / levi) Elektri~ne grejalice "Bosch" EC 1500-1 WI (1500 W, zidna) EC 2000-1 WI (2000 W, zidna) EC 2400-1 WI (2400 W, zidna) Pribor i oprema za bojlere Brinox veza (crevo za bojler) 40 cm MF 1/2" x 1/2" 40 cm FF 1/2" x 3/8" (3/8" - 3/8") 40 cm FF 1/2" x 1/2" 50 cm FF 1/2" x 1/2" (3/8" - 3/8") INOX savitljivo crevo "Eurotis" (za bojlere, kazan~i}e, ...) PRAVIMO PO MERI ([email protected])! 3/8" 1/2" 3/4" 1" INOX holender (za savitljivo crevo) "Eurotis" 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" 3/4" 1" Dihtung za INOX holender "Eurotis" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

731 1378 1380 725 1601 1602 1603 1604 1613 1619 1636 1645 1614 1615 1618

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

8.363,56 9.327,12 10.946,61 5.974,58 8.949,16 10.661,02 12.561,02 14.873,73 16.382,21 13.839,84 16.054,24 19.375,43 6.359,32 7.160,17 7.560,17

9.869,00 11.006,00 12.917,00 7.050,00 10.560,00 12.580,00 14.822,00 17.551,00 19.331,00 16.331,00 18.944,00 22.863,00 7.504,00 8.449,00 8.921,00

88 87 86 89

kom kom kom kom

111,86 111,86 111,86 116,95

132,00 132,00 132,00 138,00

2403 2404 2405 2581 2406 2409 2407 2408 2582 2583 2410 2411 2584

m m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom

327,97 427,97 501,69 791,53 51,69 103,39 64,41 100,00 175,42 6,78 11,86 14,41 20,34

387,00 505,00 592,00 934,00 61,00 122,00 76,00 118,00 207,00 8,00 14,00 17,00 24,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

39

21.08.12 [ifra 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2412

BOJLERI, SOLARNA OPREMA, EKSPANZIONE POSUDE Opis Alat za INOX cevi "Eurotis" Kit Plus (1/2" - 3/4") Stezaljka 1" - 3/8" Stezaljka 3/4" - 1/2" Presa za pertlovanje Roll Messer (no` za se~enje INOX cevi) Rezervni no` za Roll Messer Razbija~ kamenca 1/2" - 3/4"

J.M. kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 16.627,13 1.564,41 1.564,41 6.389,83 2.941,53 412,71 2.316,10

MP cena

-/+

19.620,00 1.846,00 1.846,00 7.540,00 3.471,00 487,00 2.733,00

KOMBINOVANI SOLARNI BOJLERI AKUMULATORI TOPLOTE Akumulacioni rezervoar za toplu vodu "Radijator" (akumulator toplote) 1022 AK 500 (500 litra) 1023 AK 800 (800 litra) 1024 AK 1000 (1000 litra) 1025 AK 2000 (2000 litra) 4 AKS 800 (800 litara sa izmenjiva~em) 1405 AKB 800 (800 litara sa bojlerom) 1406 AKBS 800 (800 litara sa bojlerom i izmenjiva~em) "Termorad" prohromski (bez automatike) 1688 BT-200 S IB-80+50 (200 l, 2 izmenjiva~a, desni / levi) 1312 BT-280 S IB-80+50 (280 l, 2 izmenjiva~a, desni / levi) 462 BT-500 S IB-270 (500 l, 2 izmenjiva~a, desni / levi) 2147 BT-200 S IB-80 (200 l, 1 izmenjiva~, desni / levi) 2148 BT-280 S IB-80 (280 l, 1 izmenjiva~, desni / levi) 463 BT-500 S IB-150 (500 l, 1 izmenjiva~, desni / levi)

kom kom kom kom kom kom kom

47.283,92 57.088,16 64.427,99 106.873,78 78.871,22 92.596,65 114.379,71

55.795,00 67.364,00 76.025,00 126.111,00 93.068,00 109.264,00 134.968,00

kom kom kom kom kom kom

70.714,44 82.627,15 179.256,01 60.261,89 72.198,34 152.731,42

83.443,00 97.500,00 211.522,00 71.109,00 85.194,00 180.223,00

Solarni set "Bosch" 1689 ECO 16 (sa bojlerom AS 200 DUO) kom 1697 ECO 17 (sa bojlerom AS 300 DUO) kom Set sadr`i: bojler AS DUO, pumpnu stanicu AG55, regulator sa senzorom, fluid WTF10, ekspanzionu posudu 25 l, i senzor akumulacionog bojlera SF4. Akumulacioni bojler "Bosch" (sa dva izmenjiva~a, bez elektro greja~a) 1733 AS 200 DUO (200 l) 1736 AS 300 DUO (300 l) 1747 AS 400 DUO (400 l) 1748 AS 1000 DUO (1000 l) Akumulacioni rezervoar za toplu vodu "Bosch" (bez izmenjiva~a) 13 AP 800 (800 l) 133 AP 1000 (1000 l) "Drazice" emajlirani (sa izmenjiva~em velike snage) Vertikalni 1363 OKC 80 (el.gr.:2kw, izm.:7kw) 1364 OKC 125 (el.gr.:2kw, izm.:9kw) 896 OKC 160 (el.gr.:2kw, izm.:9kw) 388 OKC 160 sa recirkulacijom (2kw / 24kw) 897 OKC 200 (el.gr.:2,2kw, izm.:9kw) Stoje}i sa 1 izmenjiva~em 1083 OKCE 200 NTR (el.gr.:2,2kw, izm.:24kw) Stoje}i sa 2 izmenjiva~a 898 OKCE 200 NTRR (el.gr.:2,2kw, izm.:2x24kw) 1504 OKCE 250 NTRR (el.gr.:2,2kw, izm.:2x24kw) 1505 OKCE 300 NTRR (el.gr.:3-6kw, izm.:2x24kw)

111.173,78 118.180,56

131.185,00 139.453,00

kom kom kom kom

47.300,02 54.306,80 66.125,45 164.428,04

55.814,00 64.082,00 78.028,00 194.025,00

kom kom

106.190,72 112.692,42

125.305,00 132.977,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom

26.122,89 28.488,15 30.619,50 36.240,69 35.659,34 49.806,80 57.557,65 61.822,06 90.116,99

30.825,00 33.616,00 36.131,00 42.764,00 42.078,00 58.772,00 67.918,00 72.950,00 106.338,00

-

I drugi bojleri "Drazice" po narud`bini!

"Marinkovic" (prohromski sa diferencijalnim termostatom) 714 SB 135 L (2 izmenjiva~a, sa automatikom) 715 SB 220 L (2 izmenjiva~a, sa automatikom) 716 SB 300 L (2 izmenjiva~a, sa automatikom) 1768 Univerzalna automatika za solarne bojlere 1769 Diferencijalni termostat

kom kom kom kom kom

53.720,36 72.768,68 83.485,63 7.699,16 5.293,22

63.390,00 85.867,00 98.513,00 9.085,00 6.246,00

+ + +

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

40

21.08.12 [ifra

BOJLERI, SOLARNA OPREMA, EKSPANZIONE POSUDE Opis

J.M. kom kom kom

VP cena 99.866,15 125.637,34 205.532,29

MP cena

-/+

"Centrometal" (hrvatski) 124 STEB 200 l inox (2 izmenjiva~a, sa automatikom) 125 STEB 300 l inox (2 izmenjiva~a, sa automatikom) 1732 STEB 600 l inox (2 izmenjiva~a, sa automatikom) SOLARNI KOLEKTORI "Solimpeks" 1081 Wunder Classic CNP 1808 (1927 x 927) 1082 Wunder Classic CNP 2510 (1988 x 1218) 2383 Wunder Premium CLS 1808 (1927 x 927) 2384 Wunder Premium CLS 2510 (1988 x 1218) "Centrometal" (hrvatski) 1704 CVSKC 10 (1,6 m²) - vakumski (cevasti) 362 CPK 7210N (plo~asti) 1705 Solarni modul CSPG 260 (pumpna grupa za solarno) ("Caleffi") 363 Solarni modul CSPG 060 (pumpna grupa za solarno) 126 Komplet nosa~a za 2 CVSKC 10 (za kosi krov) 127 Komplet nosa~a za 3 CVSKC 10 (za kosi krov) 2240 Komplet nosa~a za 2 plo~asta kolektora CPK 7210N 2241 Komplet nosa~a za 3 plo~asta kolektora CPK 7210N "ezinc" 1163 692 1164 695 1165

117.842,00 148.252,00 242.528,00

kom kom kom kom

21.781,36 27.227,13 28.164,42 34.548,32

25.702,00 32.128,00 33.234,00 40.767,00

kom kom kom kom kom kom kom kom

76.500,88 44.066,97 37.461,03 27.496,62 9.428,82 15.134,75 19.504,25 29.018,66

90.271,00 51.999,00 44.204,00 32.446,00 11.126,00 17.859,00 23.015,00 34.242,00

XAA Ecoline (aluminijumski apsorber) 85 x 930 x 1930 XAA Ecoline (aluminijumski apsorber) 85 x 930 x 1930 securit staklo UBB Ecoline (bakarni apsorber) 85 x 930 x 1930 UBB Ecoline (bakarni apsorber) 85 x 930 x 1930 securit staklo FSB Superline (selektivni apsorber) 99 x 1205 x 1892 Cevi i pribor za instalacije i podno grejanje "Henco" PVC - Al - PVC (ALPEX) cev Ø 16 x 2 (10b 95° ) (kotur: 200m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 100-199 m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 50-99m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 25-49m) Ø 18 x 2 (10b 95°) (kotur: 200 m) Ø 18 x 2 (10b 95°) (restl: koturi do 100 m) Ø 20 x 2 (10b 95°) (kotur: 100 m) Ø 26 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m) Ø 32 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m) "Herz" PVC - Al - PVC (ALPEX) cev Ø 16 x 2 (10b 95°) (kotur: 200m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi raznih du`ina) Ø 18 x 2 (10b 95°) Ø 20 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) "Comap" Betaskin PERT-Al-PERT (u koturu) Ø 16 x 2 (kotur: 100 m / 200 m) Ø 18 x 2 (kotur: 100 m) Ø 20 x 2 (kotur: 100 m) Ø 26 x 3 (kotur: 50 m) Ø 32 x 3 (kotur: 50 m) "Comap" Multiskin PEX-Al-PEX ({ipka) Ø 16 x 2 x 5000 Ø 18 x 2 x 5000 Ø 20 x 2 x 5000 Ø 26 x 3 x 5000 Ø 32 x 3 x 5000 PVC - Al - PVC (ALPEX) cev raznih proizvodja~a ("Lemen", "Firat",...) Ø 16 x 2 (10b 95°) Ø 18 x 2 (10b 95°) Ø 20 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) PVC drzac (luk za vodjenje) za ALPEX cev (Ø16, Ø18) Obujmica za ALPEX cevi Ø16-18 (za stiropor, igla) kra}a/du`a

kom kom kom kom kom

11.031,36 13.234,75 16.681,36 19.038,14 37.085,61

13.017,00 15.617,00 19.684,00 22.465,00 43.761,00

961 2150 767 2591 113 1007 2101 128 364 2363 2364 2365 2385 2366 2367 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 962 963 386 964 2275 355 2452

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m kom kom

82,20 76,27 67,79 61,02 139,83 80,51 135,59 274,58 413,56 80,51 72,88 111,02 128,81 250,00 374,58 77,12 104,24 114,41 200,00 274,58 137,29 182,20 223,73 333,05 527,97 49,15 65,25 84,75 193,22 224,58 65,25 3,39

97,00 90,00 80,00 72,00 165,00 95,00 160,00 324,00 488,00 95,00 86,00 131,00 152,00 295,00 442,00 91,00 123,00 135,00 236,00 324,00 162,00 215,00 264,00 393,00 623,00 58,00 77,00 100,00 228,00 265,00 77,00 4,00

-

+ + -

+ + + +

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

41

21.08.12 [ifra 306 308 310 837 385 1734 1735 960 950

BOJLERI, SOLARNA OPREMA, EKSPANZIONE POSUDE Opis Dr`a~ cevi za podno grejanje (sidro) Jednodelni Dvodelni (dupli) Letva ({ina) za vodjenje cevi (za podno grejanje) Obujmica (igla) letve za vodjenje cevi Savija~ za ALPEX Ø16 i Ø18 spoljni navoj Ø16 i Ø18 unutra{nji navoj PVC kalibrator za PEX i ALPEX Ø 14-16-18-20 PVC cev za podno "Pilsa" PEX Ø 16 x 2 ( 10b 95° ) PCV cev za podno "Rehau" (120 m 1 kotur) Ø 16 x 2 PVC cev u grkljanu CRVENO (topla voda) Ø 16 x 2 Ø 22 x 2 PLAVO (hladna voda) Ø 16 x 2 Ø 22 x 2 Gibljivo crevo (grkljan) crveno i plavo Ø 25 (za cevi Ø16, Ø18 i Ø20) Prefabrikovana stiropor ploca za podno "Stirotermal" Adapt (15+21 mm, 1 kom = 0,7 m²) sa folijom "EPS LASTRO" PGF (30+25 mm, 1 kom=0,72 m²) sa folijom (crven) Razvodni ormani Razvodni ormar metalni plastificiran bez bravice RO-RP RO-RP 45 x 40 x 11 RO-RP 45 x 45 x 11 RO-RP 45 x 50 x 11 RO-RP 45 x 55 x 11 RO-RP 45 x 60 x 11 RO-RP 45 x 70 x 11 RO-RP 45 x 80 x 11 RO-RP 45 x 100 x 11 Razvodni ormar metalni sa bravicom plastificiran RO-RVB RO-RVB 45 x 40 x 11 RO-RVB 45 x 45 x 11 RO-RVB 45 x 50 x 11 RO-RVB 45 x 55 x 11 RO-RVB 45 x 60 x 11 RO-RVB 45 x 70 x 11 RO-RVB 45 x 80 x 11 RO-RVB 45 x 100 x 11 Razvodni ormar "Herz" uzidni (metalni) podesivi po visini i {irini 500 600 750 900

J.M. kom kom kom kom kom kom kom m m

VP cena 5,08 5,93 45,76 4,24 906,78 683,89 362,71 55,93 194,91

MP cena

-/+

6,00 7,00 54,00 5,00 1.070,00 807,00 428,00 66,00 230,00

951 953 952 954 1905

m m m m m kom kom

62,71 96,61 62,71 96,61 27,97 476,27 542,37

74,00 114,00 74,00 114,00 33,00 562,00 640,00

-

2474 771

-

998 999 1000 1001 1002 1003 1004 129 387 578 986 1845 1846 16 1847 130 2242 2243 2244 2245

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

895,76 929,66 1.010,17 1.065,25 1.141,53 1.310,17 1.433,05 1.686,44 1.344,07 1.420,34 1.479,66 1.589,83 1.656,78 1.910,17 2.096,61 2.518,64 5.427,97 5.863,56 6.482,21 7.121,19

1.057,00 1.097,00 1.192,00 1.257,00 1.347,00 1.546,00 1.691,00 1.990,00 1.586,00 1.676,00 1.746,00 1.876,00 1.955,00 2.254,00 2.474,00 2.972,00 6.405,00 6.919,00 7.649,00 8.403,00

-

-

RAZVODNI ORMANI SE MOGU RADITI PO [email protected] I U DRUGIM DIMENZIJAMA!

EKSPANZIONE POSUDE "Aquasystem", "Elbi", "Zilmet" 2246 ER-5 (5 L) (3/4", max 8 bara) 939 VR-8 / ER-8 (8 L) (3/4", max 8 bara) 924 VR-12 / ER-12 (12 L) (3/4", max 8 bara) 927 VR-18 / ER-18 (18 L) (3/4", max 8 bara) 929 VR-24 / ER-24 (24 L) (3/4", max 8 bara) 933 VR-35 / EREERC-35 (35 L) 3/4" 214 VR-50 (50 L) 1" 2602 VRV-35 / EREERC-35 (35 L stoje}a) 3/4" 935 VRV-50 / EREERC-50 (50 L stoje}a) 1" 937 VRV-80 / EREERC-80 (80 L stpje}a) 1" 1907 VRV-100 / EREERC-100 (100 L stoje}a) 1" 991 VRV-150 (150 l) 992 VRV-200 (200 l) 993 250 L kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.439,83 1.465,25 1.626,27 1.835,59 1.882,20 2.704,24 3.146,61 2.833,05 3.250,85 5.070,34 5.913,56 11.522,89 17.321,19 21.605,09

1.699,00 1.729,00 1.919,00 2.166,00 2.221,00 3.191,00 3.713,00 3.343,00 3.836,00 5.983,00 6.978,00 13.597,00 20.439,00 25.494,00

-

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

42

21.08.12 [ifra 994 1578 1579 915 916 914 1906 920 2386 2387

BOJLERI, SOLARNA OPREMA, EKSPANZIONE POSUDE Opis VRV-300 (300 l) VRV-400 (400 l) VRV-500 (500 l) ERP-RET-6 (pljosnata) 3/4" ERP-RET-8 (pljosnata) 3/4" ERP-RET-10 (pljosnata) 3/4" ERP-RET-12 (pljosnata) 3/4" VS-12 Solar (12 l) VS-18 Solar (18 l) VS-24 Solar (25 l)

J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

VP cena 19.350,01 32.616,96 33.428,83 2.344,07 2.390,68 2.436,44 2.604,24 1.919,49 2.194,92 2.438,14

MP cena

-/+ -

22.833,00 38.488,00 39.446,00 2.766,00 2.821,00 2.875,00 3.073,00 2.265,00 2.590,00 2.877,00

"Termorad" 2603 1737 376 12 litra 24 litra 35 litra kom kom kom 1.757,63 2.148,31 3.646,61

2.074,00 2.535,00 4.303,00

"Protherm" ekspanzione posude za otvoreni sistem 2151 30 l 2152 50 l 2247 Nosa~i ekspanzionih posuda zidni

kom kom kom

6.110,17 7.126,27 406,78

7.210,00 8.409,00 480,00

-

KLIMA UREDJAJI "Nordstar" (greje i hladi, ekolo{ki freon R410A) sa setom za priklju~ivanje (bakarne cevi sa izolacijom i kondez crevo) 1992 9000 btu/h (KFR-25GW/AGX1c) kom 31.742,39 37.456,00 1993 12000 btu/h (KFR-35GW/AGX1c) kom 34.171,20 40.322,00 1994 18000 btu/h (KFR-51GW/X1c) kom 51.460,19 60.723,00 1995 22000 btu/h (KFR-61GW/X1c) kom 57.284,77 67.596,00 1996 26000 btu/h (KFR-70GW/X1c) kom 73.239,86 86.423,00 "Vaillant" (spoljna HWO + unutra{nja HWI jedinica) 2248 V11-025 (9000 btu/h) 2249 V11-035 (12000 btu/h) Parapetni ventilator konvektor (fancoil) "Korel" 2252 MKF 250 (425 m³/h, L=800) 2253 MKF 300 (510 m³/h, L=1000) 2254 MKF 400 (680 m³/h, L=1000) 2255 MKF 500 (850 m³/h, L=1200) 2256 MKF 600 (1020 m³/h, L=1500) 2257 MKF 900 (1530 m³/h, L=1500) 2258 Termostat za MKF parapetni ventilator (220V)

+ + + + +

kom kom

33.648,32 35.386,46

39.705,00 41.756,00

+ +

kom kom kom kom kom kom kom

20.673,74 21.276,28 23.239,84 25.653,40 27.617,81 29.876,28 10.647,46

24.395,00 25.106,00 27.423,00 30.271,00 32.589,00 35.254,00 12.564,00

* - po narudzbini

-/+ - cena smanjena/pove}ana

43

21.08.12 [ifra

SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA Opis KADE I SANITARNA KERAMIKA Kade Kada za kupanje ~eli~na (120, 140, 150, 160, 170 cm) italijanske Kada za tu{iranje (tu{ kada) ~eli~na 80 x 80 x 16 cm italijanske Tu{ kabina sa kadom "Caprice 80W" ugaona 80 x 80 x 195 (FD-JY 80W) "Caprice 90W" ugaona 90 x 90 x 195 (FD-JY 90W) "Venus 80" kvadratna 80 x 80 x 205 (FD-JF 80W) "Venus 90" kvadratna 90 x 90 x 205 (FD-JF 90W) ^u~avac ^u~avac metalni 55 x 65 ("Oceana" - Italija) Raspr{iva~ vode za ~u~avac ("Oceana" - Italija) PVC S sifon za ~u~avac ("Oceana" - Italija) Vodokotli} "Geberit" Fontana VM AP 112 (visokomonta`ni) Rio NM AP 110 (niskomonta`ni) + cev Montana Duo NM AP 117 (niskomonta`ni, direktno na {olju) + cev Natura NM AP 113 (niskomonta`ni) + cev Duot-FIX ugradni sa konzolom (Basic WC konzola) Sanitarna keramika raznih proizvodja~a WC {olja simplon (izlaz u pod) WC {olja komplet (armatura i daska) monoblok Lavabo 45 cm Lavabo 50 cm Lavabo 55 cm Stub za lavabo Sanitarna keramika "ECE" / "President" WC {olja (simplon) (izlaz u pod) WC {olja (baltik) (izlaz u zid) WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Pressident Umivaonik (lavabo) 50 cm Umivaonik (lavabo) 60 cm Maska (stub) za umivaonik (lavabo) (kerami~ka zidna) Pisoar kerami~ki ^u~avac (54 x 43 cm) kerami~ki Sanitarna keramika "Roma" / "Kapris" Roma umivaonik (lavabo) 60 cm Roma stub (maska) Roma bide WC {olja Roma simplon (izlaz u pod) WC {olja Roma baltik (izlaz u zid) Roma WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Baterije "HST" (Austrija) Jednoru~na za kadu Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu zidna Jednoru~na za sudoperu STH stoje}a (2 cevi) Jednoru~na za sudoperu stoje}a (3 cevi) Jednoru~na za mali bojler zidna Jednoru~na za tu{ kabinu Baterije "Minoti" - Standard Jednoru~na za kadu Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu zidna Jednoru~na za sudoperu STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu STH - 3 cevi (stoje}a) Jednoru~na za bide Jednoru~na za tu{ kabinu Jednoru~na frizerska J.M. VP cena MP cena -/+

2006 2007 458 2011 459 2012 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 1065

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

7.235,59 3.112,71 12.553,39 13.520,34 15.304,24 15.774,58 3.241,53 215,25 692,37 2.574,58 2.681,36 3.977,97 3.152,54 12.495,77

8.538,00 3.673,00 14.813,00 15.954,00 18.059,00 18.614,00 3.825,00 254,00 817,00 3.038,00 3.164,00 4.694,00 3.720,00 14.745,00

-

2182 1067 1018 1021 1046 1047

kom kom kom kom kom kom

2.040,68 6.365,26 1.300,85 1.403,39 1.496,61 1.371,19

2.408,00 7.511,00 1.535,00 1.656,00 1.766,00 1.618,00

2023 2024 1186 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1489 1490 2033 2267 2268 2269 2270 996 942 2271 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 45 422 44 43

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

2.894,07 2.969,49 10.098,31 2.894,07 3.491,53 2.316,95 3.039,83 3.302,54 3.096,61 2.354,24 6.039,83 3.235,59 3.288,14 10.916,11 2.925,42 2.209,32 2.517,79 1.934,75 2.358,48 2.358,48 2.243,22 3.592,37 2.927,12 2.927,12 2.395,76 2.528,81 2.927,12 3.060,17 3.723,73 1.824,58 1.479,66 2.123,73 2.190,68

3.415,00 3.504,00 11.916,00 3.415,00 4.120,00 2.734,00 3.587,00 3.897,00 3.654,00 2.778,00 7.127,00 3.818,00 3.880,00 12.881,00 3.452,00 2.607,00 2.971,00 2.283,00 2.783,00 2.783,00 2.647,00 4.239,00 3.454,00 3.454,00 2.827,00 2.984,00 3.454,00 3.611,00 4.394,00 2.153,00 1.746,00 2.506,00 2.585,00

"Silver"

Jednoru~na stoje}a za lavabo (sudoperu) Jednoru~na stoje}a za sudoperu Jednoru~na zidna za lavabo (sudoperu) Jednoru~na zidna za kadu sa tu{em

Cene jednoru~nih baterija "Tivoli" su 20% ve}e od istih "Silver"

-/+ - cena smanjena/pove}ana

44

21.08.12 [ifra 2038 2040 2041 2042 2039

SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA Opis Armatura za kupatilo i kuhinju (baterije) "Armal" "Nova" jednoru~na za umivaonik sa EK ventilom i sifonom "Nova" jednoru~na za kadu (komplet) (fiksna lula) "Nova" jednoru~na zidna za sudoperu (umivaonik) "Nova" jednoru~na stoje}a za sudoperu sa EK ventilom i sifonom "Nova" jednoru~na za bide sa EK ventilom i sifonom PRATE]A OPREMA ZA SANITARIJE Crevo za tu{ hromirano 1/2"x1/2" L=1,5 m "Go Plast" Priklju~ak ve{ ma{ine 1/2" - 3/4" "FPL" Ventil sa holenderom EK "FPL" 1/2" - 3/8" 1/2" - 1/2" Daska za WC {olju Topolino / President Bolero / Roma Set {rafova za lavabo (komplet) Set {rafova za WC {olju (komplet) Set {rafova za bojler 10/2 (komplet) Set {rafova za pisoar 10/2 (komplet) Podna guma za WC {olju i bide Man`etna {teluju}a Man`etna WC {olje 5/4" (6/4") Armatura vodokotli}a (za monoblok) (5403-01) Inox kanta za sme}e 3l 5l Dr{ka za tu{ Hromirana "Go Plast" PVC (bela) "Go Plast" Elasti~ni PVC sifon Jednodelni za umivaonik (lavabo) i sudoperu Dvodelni za sudoperu Za kadu Za tu{ kadu Elasti~na veza (ispirna cev - WC {olja) Visokomontazna Visokomontazna 1,5 m Niskomonta`na Odvodna cev WC {olje (Baltik) (zidna) Veza za WC {olju (Simplon) Veza za WC {olju (Simplon ekscentri~ni) J.M. kom kom kom kom kom VP cena 6.700,85 7.300,00 5.501,69 6.098,31 6.835,59 MP cena -/+

7.907,00 8.614,00 6.492,00 7.196,00 8.066,00

423 424 425 457 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

372,88 361,86 328,81 300,85 1.233,05 1.660,17 46,61 49,15 68,64 55,93 61,02 123,73 22,03 1.131,36 837,29 1.035,59 235,59 127,12 183,89 339,83 365,25 250,85 208,47 470,34 224,58 470,34 146,61 183,89

440,00 427,00 388,00 355,00 1.455,00 1.959,00 55,00 58,00 81,00 66,00 72,00 146,00 26,00 1.335,00 988,00 1.222,00 278,00 150,00 217,00 401,00 431,00 296,00 246,00 555,00 265,00 555,00 173,00 217,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

45

21.08.12 [ifra

HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI, FITING, PUMPE Opis HIDROFORSKE POSUDE J.M. VP cena MP cena -/+

Hidroforska posuda "Termorad" Pocinkovana 142 90 l (Ø 380) 143 130 l (Ø 380) 148 160 l (Ø 380) 361 200 l (Ø 380) 379 280 l (Ø 380) Prohromska 474 90 l (Ø 380) 139 130 l (Ø 380) 473 160 l (Ø 380) 140 200 l (Ø 380) 141 280 l (Ø 380) Hidroforska posuda "Aquasystem" sa zamenljivom membranom (italijanske) 1107 393 482 394 135 395 396 397 399 400 401 2314 1197 Horizontalna VAO18 (18 l, 10 bara) VAO24 (24 l, 10 bara) VAO35 (35 l, 10 bara) Vertikalna (bez nogica) VA24 (24 l, 10 bara, 1") VA35 (35 l, 10 bara, 1") Vertikalna (sa nogicama) VAV50 (50 l, 10 bara, 1") VAV80 (80 l, 10 bara, 1") VAV100 (100 l, 10 bara, 1") VAV150 (150 l, 10 bara, 1") VAV200 (200 l, 10 bara, 5/4") VAV300 (300 l, 10 bara, 5.4") VAV500 (500 l, 10 bara, 5/4") Hidrotube 25 litara komplet horizontalni

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

6.960,17 8.420,34 8.981,36 16.840,68 24.525,43 10.878,82 13.118,65 14.718,65 20.264,42 29.838,99

8.213,00 9.936,00 10.598,00 19.872,00 28.940,00 12.837,00 15.480,00 17.368,00

23.912,00 35.210,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

2.059,32 2.126,27 3.670,34 1.944,92 2.843,22 5.493,22 6.579,66 8.859,33 11.755,09 17.727,97 19.621,19 33.673,74 3.717,79

2.430,00 2.509,00 4.331,00 2.295,00 3.355,00 6.482,00 7.764,00 10.454,00 13.871,00 20.919,00 23.153,00 39.735,00 4.387,00

-

OKITEN CEVI Okiten crevo 10 bara "Petrohemija" 403 1/2" x 2,3 mm (Ø 20) 404 3/4" x 2,3 mm (Ø 25) 405 1" x 2,9 mm (Ø 32) 406 5/4" x 3,7 mm (Ø 40) 407 6/4" x 4,6 mm (Ø 50) 408 2" x 5,8 mm (Ø 63)

m m m m m m

38,98 50,85 68,64 99,15 150,85 238,98

46,00 60,00 81,00 117,00 178,00 282,00

Po narud`bini i ostale dimenzije!

Okiten crevo PN 10 "Pe{tan" 1786 Ø 20 (1/2") 1787 Ø 25 (3/4") 1788 Ø 32 (1") 1789 Ø 40 (5/4") 1790 Ø 50 (6/4") 1791 Ø 63 (2") FITING ZA OKITEN CEVI Poluspojnica sa prstenom za okiten "Fermes" (doma}e) spoljni navoj 2315 1/2" 2316 3/4" 2317 1" 2318 5/4" 2319 6/4" 2320 2" 2321 2"1/2 2322 3" Spojnica sa prstenom za okiten "Fermes" (doma}e) 2323 1/2" 2324 3/4" 2325 1" 2326 5/4" 2327 6/4"

m m m m m m

31,36 42,37 75,42 88,14 133,89 213,56

37,00 50,00 89,00 104,00 158,00 252,00

kom kom kom kom kom kom kom kom

148,30 216,95 306,78 511,02 986,44 1.373,73 2.838,98 4.861,87

175,00 256,00 362,00 603,00 1.164,00 1.621,00 3.350,00 5.737,00

kom kom kom kom kom

261,86 391,53 521,19 878,81 1.894,92

309,00 462,00 615,00 1.037,00 2.236,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

46

21.08.12 [ifra 2328 2329 2330 2" 2"1/2 3"

HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI, FITING, PUMPE Opis J.M. kom kom kom VP cena 2.187,29 5.886,44 8.572,88 MP cena -/+

2.581,00 6.946,00 10.116,00

Poluspojnica sa prstenom za okiten "ITAP" spoljni navoj 2331 1/2" (015) 2332 3/4" (015) 2333 1" (015) 2334 5/4" (015) 2335 6/4" (015) 2336 2" (015) 2337 2"1/2 (015 FL) 2338 3" (015 FL) 2339 4" (015 FL) Poluspojnica sa prstenom zaokiten "ITAP" (lak{a) (715) 2340 1/2" (715) 2341 3/4" (715) 2342 1" (715) 2343 5/4" (715) Spojnica sa prstenom za okiten "ITAP" 2344 1/2" (020) 2345 3/4" (020) 2346 1" (020) 2347 5/4" (020) 2348 6/4" (020) 2349 2" (020) 2350 2"1/2 (020 FL) 2351 3" (020 FL) 2352 4" (020 FL)

kom kom kom kom kom kom kom kom kom

159,32 211,02 353,39 600,85 823,73 1.477,97 3.104,24 4.352,54 9.457,63

188,00 249,00 417,00 709,00 972,00 1.744,00 3.663,00 5.136,00 11.160,00

kom kom kom kom

125,42 168,64 297,46 482,20

148,00 199,00 351,00 569,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom

250,00 339,83 527,12 859,32 1.247,46 2.234,75 5.180,51 7.415,26 17.383,06

295,00 401,00 622,00 1.014,00 1.472,00 2.637,00 6.113,00 8.750,00 20.512,00

Sve ostalo iz proizvodnog programa "ITAP"-a po narud`bini!

Ms T - komad za okiten "Tiemme", "ITAP" 1997 Ø 20 x 20 x 20 (030) 1998 Ø 25 x 25 x 25 (030) 1999 Ø 32 x 32 x 32 (030) 2000 Ø 40 x 40 x 40 (030) 2001 Ø 50 x 50 x 50 (030) 2002 Ø 63 x 63 x 63 (030) PUMPE, HIDROFORI, REZERVNI DELOVI "Novoterm" HST (Austrija) (zamena za "Sever") 1409 Hidropak NTP 70 1,1kW H-24 (24 l) 1410 Hidropak NTP 70 1,6kW H-36 sa injektorom (36 l) 1433 Hidropak NTP 70 2,2kW H-24 (24 l) 1453 Pumpa sa motorom NTP 70 1,1kW 1472 Pumpa sa motorom NTP 70 1,6kW 1494 Pumpa sa motorom NTP 70 2,2kW 1495 Pumpa petostepena sa motorom NTP 60 M 220V 1496 Pumpa potapaju}a sa motorom NT 150 M 220V 1500 Pumpa potapaju}a sa motorom NT 200 M 220V Pumpe "Pedrollo" (Italija) 1501 Pumpa periferna PK 60 0,37kW 220V 1502 Pumpa periferna PK 80 0,75kW 220V 1503 Pumpa periferna samousisna PKS 60 0,37kW 220V 1519 Pumpa potapaju}a 4 BLOK 2/10 1520 Pumpa potapaju}a 4 BLOK 2/13 1536 Pumpa potapaju}a 4 BLOK 2/20 1553 Pumpa potapaju}a 4 SR 4/14 1,1kW 380V 1554 Pumpa potapaju}a 4 SR 4/18 1,5kW 380V 1580 Pumpa potapaju}a 4 SR 4/26 2,2kW 380V 1581 Pumpa muljna VX 10/35 0,75kW 220V 1582 Pumpa muljna ZX 1B/40 0,5kW 220V

kom kom kom kom kom kom

457,63 619,49 1.011,86 1.688,14 2.426,27 4.387,29

540,00 731,00 1.194,00 1.992,00 2.863,00 5.177,00

kom kom kom kom kom kom kom kom kom

17.446,62 21.575,43 20.819,50 13.338,14 13.878,82 14.634,75 20.127,13 18.267,80 20.056,79

20.587,00 25.459,00 24.567,00 15.739,00 16.377,00 17.269,00 23.750,00 21.556,00 23.667,00

+ + + + + + + + +

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

6.102,54 11.443,22 7.152,54 24.350,01 29.321,19 36.952,56 34.314,42 42.976,29 51.673,75 21.901,70 18.182,21

7.201,00 13.503,00 8.440,00 28.733,00 34.599,00 43.604,00 40.491,00 50.712,00 60.975,00 25.844,00 21.455,00

+ + + + + + + + + + +

-/+ - cena smanjena/pove}ana

47

21.08.12 [ifra

CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU Opis PVC CEVI I FITING ZA KANALIZACIJU PVC cevi za ku}nu kanalizaciju (PVC - KK) Ø 50 / 250 (V) Ø 50 / 500 (V) Ø 50 / 1000 (V) Ø 50 / 2000 (V) Ø 50 / 3000 (V) Ø 50 / 4000 (V) Ø 75 / 250 (V) Ø 75 / 500 (V) Ø 75 / 1000 (V) Ø 75 / 2000 (V) Ø 75 / 3000 (V) Ø 75 / 4000 (V) Ø 110 / 250 (V) Ø 110 / 500 (V) Ø 110 / 1000 (V) Ø 110 / 2000 (V) Ø 110 / 3000 (V) Ø 110 / 4000 (V) Ø 125 / 250 (V) Ø 125 / 500 (V) Ø 125 / 1000 (V) Ø 125 / 2000 (V) Ø 125 / 3000 (V) Ø 125 / 4000 (V) Ø 160 / 250 (V) Ø 160 / 500 (V) Ø 160 / 1000 (V) Ø 160 / 2000 (V) Ø 160 / 3000 (V) Ø 160 / 4000 (V) PVC cevi za uli~nu kanalizaciju (PVC UK) Ø 200 / 1000 (V) Ø 200 / 2000 (V) Ø 200 / 3000 (V) Ø 200 / 4000 (P) Ø 250 / 1000 (P) Ø 250 / 2000 (P) PVC luk Ø 50 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V) Ø 75 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V) Ø 110 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V) Ø 125 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V) Ø 160 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V) Ø 200 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (P) PVC ra~va T i K (Ø) 50 / 50 (V) 75 / 50 (P) 75 / 75 (P) 110 / 50 (V) 110 / 75 (P) 110 / 110 (V) 125 / 110 (P) 125 / 125 (P) 160 / 125 (P) 160 / 160 (P) 200 / 200 (P) PVC reducir (Ø) 75 / 50 (V) 110 / 50 (V) 110 / 75 (V) 125 / 110 (V) 160 / 110 (P) 160 / 125 (P) 200 / 160 (P) J.M. VP cena MP cena -/+

911 967 1152 1153 1154 115 1155 1156 1157 1158 1159 2476 1162 1166 1167 1173 1174 1180 1181 1182 1183 1184 1215 1216 1217 1219 1220 1223 1241 1249 1250 1251 1252 1253 2276 2277 1254 1255 1293 1294 1305 1306 1307 1308 1309 1770 1310 1311 1313 1314 1315 1417 1435 1462 1559 1560 1562 1563 1566 1653

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

32,20 50,85 88,14 175,42 263,56 325,42 50,85 81,36 131,36 263,56 394,91 477,97 55,08 94,07 168,64 338,14 506,78 614,41 70,34 113,56 220,34 440,68 660,17 800,00 133,89 222,03 361,86 723,73 1.085,59 1.316,10 569,49 1.138,98 1.644,92 1.988,14 918,64 1.837,29 22,03 34,75 83,05 123,73 351,69 726,27 38,98 65,25 71,19 88,98 122,88 150,00 216,95 250,85 492,37 772,88 1.264,41 39,83 44,07 46,61 88,98 234,75 248,30 483,89

38,00 60,00 104,00 207,00 311,00 384,00 60,00 96,00 155,00 311,00 466,00 564,00 65,00 111,00 199,00 399,00 598,00 725,00 83,00 134,00 260,00 520,00 779,00 944,00 158,00 262,00 427,00 854,00 1.281,00 1.553,00 672,00 1.344,00 1.941,00 2.346,00 1.084,00 2.168,00 26,00 41,00 98,00 146,00 415,00 857,00 46,00 77,00 84,00 105,00 145,00 177,00 256,00 296,00 581,00 912,00 1.492,00 47,00 52,00 55,00 105,00 277,00 293,00 571,00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + -

-

-

(V) - Valdom, (P) - Pe{tan Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ - cena smanjena/pove}ana

48

21.08.12 [ifra 2477 2478 2479 2480 2481 1654 1655 1656 1657 1707 1742 1776 1777 1778 1779 1780 1848 1852 1864 1872 1781 1782 1783 1784 1785

CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU Opis PVC nepovratni ventil Ø 50 (P) Ø 75 (P) Ø 110 (P) Ø 125 (P) Ø 160 (P) PVC klizna spojka Ø 50 (P) Ø 75 (P) Ø 110 (P) Ø 125 (P) Ø 160 (P) PVC revizija Ø 50 (P) Ø 75 (P) Ø 110 (P) Ø 125 (P) Ø 160 (P) Ø 200 (P) PVC poklopac (~ep) Ø 50 (V) Ø 75 (V) Ø 110 (V) Ø 125 (V) PVC sifonski luk sa gumicom Ø 50 (V) Slivnik sa PP re{etkom (horizontalni / vertikalni) Ø 50 (V) Ø 75 (P) Ø 110 (P) Slivnik sa metalnom re{etkom Ø 50 (hori. / vert.) J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 883,05 1.059,32 2.021,19 3.100,85 4.166,95 67,79 116,95 144,07 234,75 273,73 91,52 130,51 155,93 195,76 756,78 2.115,25 13,56 16,95 33,05 44,07 34,75 119,49 143,22 333,05 265,25 MP cena -/+

1.042,00 1.250,00 2.385,00 3.659,00 4.917,00 80,00 138,00 170,00 277,00 323,00 108,00 154,00 184,00 231,00 893,00 2.496,00 16,00 20,00 39,00 52,00 41,00 141,00 169,00 393,00 313,00

-

Sve kanalizacione cevi i prate}i fiting su sa gumicom, koja je ura~unata u cenu!

"Fluidterm" cevi i fiting za toplu i hladnu vodu (bele i zelene boje) Cev PN 20 ({ipka 4 m) Ø 20 m Ø 25 m Ø 32 m Reducir PN 25 (Ø) 25 - 20 kom 32 - 25 kom Koleno PN 25 Ø 20 / 45° kom Ø 25 / 45° kom Ø 32 / 45° kom Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° T - komad PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Muf PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Koleno sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° Koleno sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° Koleno sa u{icama i metalnim ulo{kom 90° PN 25 Ø 20 / 1/2" UN Ø 20 / 1/2" SN Ø 20 / 3/4" SN kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1873

58,47 93,22 154,24 10,17 15,25 12,71 15,25 37,29 11,86 16,95 48,30 15,25 23,73 58,47 10,17 11,86 31,36 117,79 157,63 333,89 151,69 211,02 474,58 117,79 151,69 211,02

69,00 110,00 182,00 12,00 18,00 15,00 18,00 44,00 14,00 20,00 57,00 18,00 28,00 69,00 12,00 14,00 37,00 139,00 186,00 394,00 179,00 249,00 560,00 139,00 179,00 249,00

(V) - Valdom, (P) - Pe{tan Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ - cena smanjena/pove}ana

49

21.08.12 [ifra 1817 1818 1819 1820 1874 1875 1876 1821 1822 1823 1911 1915 1962 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 1832 1833 1834

CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU Opis Podlo{ka za koleno sa u{icama PN 25 T - komad sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 / 1/2" Ø 25 / 3/4" Ø 32 / 1" T - komad sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 / 1/2" Ø 25 / 3/4" Ø 32 / 1" Muf sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 - 1/2" Ø 25 - 3/4" Ø 32 - 1" Muf sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 - 1/2" Ø 25 - 3/4" Ø 32 - 1" Zaobilazni luk PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Obujmica PVC jednodelna Ø 20 Ø 25 Ø 32 ^ep sa navojem du`i Ø 20 Ø 25 ^ep sa navojem kra}i Ø 20 Ø 25 Monta`er 2 x Ø20 x 1/2" Holender plastika - plastika tip A Ø 20 x 20 Ø 25 x 25 Holender metal - plastika UN tip B Ø 20 x 1/2" Ø 25 x 3/4" Holender metal - plastika SN tip C Ø 20 x 1/2" Ø 25 x 3/4" Telo ventila PN 25 (za nadogradnju) Ø 20 Ø 25 Ø 32 Nadgradnja za telo (virbla) ventila Kapa Ø 20 (1/2") Ø 25 (3/4") To~ak Ø 20 (1/2") Ø 25 (3/4") Ø 32 (1") Ventil sa nadgradnjom (boja: bela / zelena) Ø 20 - 1/2" kapa (Ms / Ni) Ø 25 - 1/2" kapa (Ms / Ni) Ø 20 to~ak (Ms) Ø 25 to~ak (Ms) J.M. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 10,17 137,29 169,49 327,97 161,86 230,51 505,93 125,42 142,37 277,97 138,14 201,69 443,22 34,75 54,24 111,02 10,17 11,86 19,49 27,97 34,75 18,64 22,03 396,61 316,95 343,22 194,07 288,14 151,69 224,58 102,54 162,71 191,52 MP cena -/+

12,00 162,00 200,00 387,00 191,00 272,00 597,00 148,00 168,00 328,00 163,00 238,00 523,00 41,00 64,00 131,00 12,00 14,00 23,00 33,00 41,00 22,00 26,00 468,00 374,00 405,00 229,00 340,00 179,00 265,00 121,00 192,00 226,00

1835 1836 1837 1838 1839 2391 2392 2393 2394

kom kom kom kom kom kom kom kom kom

322,88 360,17 222,88 307,63 561,02 425,42 522,88 325,42 752,54

381,00 425,00 263,00 363,00 662,00 502,00 617,00 384,00 888,00

(V) - Valdom, (P) - Pe{tan Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ - cena smanjena/pove}ana

50

21.08.12 [ifra 114

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM Opis 1.1 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,8 - 6 mm preseka do 150 x 150 mm 150 x 150 x 4 x 6000 140 x 100 x 6 x 6000 120 x 120 x 4,5 x 6000 120 x 80 x 3 x 6000 100 x 100 x 4 x 6000 100 x 100 x 3 x 6000 100 x 100 x 2,8 x 6000 100 x 100 x 2,7 x 6000 100 x 60 x 2 x 6000 100 x 40 x 3 x 6000 100 x 40 x 2,5 x 6000 90 x 90 x 4 x 6000 90 x 90 x 3 x 6000 80 x 80 x 3 x 6000 80 x 80 x 2,8 x 6000 80 x 80 x 2,7 x 6000 80 x 80 x 2 x 6000 80 x 60 x 3,6 x 6000 80 x 60 x 3 x 6000 80 x 60 x 2 x 6000 80 x 50 x 3 x 6000 80 x 50 x 2,6 x 6000 80 x 40 x 2 x 6000 70 x 70 x 3 x 6000 70 x 70 x 2,7 x 6000 70 x 70 x 2,5 x 6000 60 x 60 x 4 x 6000 60 x 60 x 3 x 6000 60 x 60 x 2,7 x 6000 60 x 60 x 2,5 x 6000 60 x 60 x 2 x 6000 60 x 60 x 1,8 x 6000 60 x 40 x 2,5 x 6000 60 x 40 x 2 x 6000 60 x 40 x 1,9 x 6000 60 x 40 x 1,8 x 6000 60 x 30 x 2 x 6000 50 x 50 x 3 x 6000 50 x 50 x 2,7 x 6000 50 x 50 x 2,5 x 6000 50 x 50 x 2 x 6000 50 x 50 x 1,8 x 6000 50 x 40 x 2 x 6000 50 x 30 x 3 x 6000 50 x 30 x 2 x 6000 50 x 30 x 1,8 x 6000 40 x 40 x 3 x 6000 40 x 40 x 2,5 x 6000 40 x 40 x 2,1 x 6000 40 x 40 x 2 x 6000 40 x 40 x 1,9 x 6000 40 x 40 x 1,8 x 6000 40 x 30 x 2 x 6000 40 x 30 x 1,9 x 6000 40 x 30 x 1,8 x 6000 40 x 20 x 2 x 6000 40 x 20 x 1,8 x 6000 35 x 35 x 1,8 x 6000 30 x 30 x 2,5 x 6000 30 x 30 x 2 x 6000 30 x 30 x 1,9 x 6000 30 x 30 x 1,8 x 6000 30 x 20 x 2 x 6000 30 x 20 x 1,8 x 6000 25 x 25 x 2 x 6000 25 x 25 x 1,8 x 6000 20 x 20 x 2 x 6000 20 x 20 x 1,8 x 6000 18 x 18 x 2 x 6000 kg/kom VP cena 88,14 9.523,94 11.281,36 8.901,69 4.865,09 6.240,00 4.754,04 4.089,49 3.983,73 2.520,68 3.449,63 2.899,66 5.552,54 4.251,66 3.754,58 3.504,27 3.190,51 2.577,97 4.107,12 3.257,49 2.252,75 3.008,95 2.978,98 1.924,88 3.257,49 2.873,22 2.797,42 3.574,78 2.760,41 2.397,29 2.379,66 1.930,17 1.739,79 1.967,19 1.591,73 1.586,44 1.438,37 1.427,79 2.263,32 2.115,25 1.967,19 1.591,73 1.438,37 1.427,79 1.845,56 1.258,58 1.142,24 1.938,98 1.552,07 1.410,17 1.258,58 1.200,41 1.142,24 1.073,49 1.033,83 994,17 920,14 840,81 994,17 1.142,24 920,14 880,47 840,81 766,78 692,75 766,78 692,75 581,69 544,68 502,37 MP cena -/+ din/kg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

108,06 128,00 101,00 55,20 70,80 53,94 46,40 45,20 28,60 39,14 32,90 63,00 48,24 42,60 39,76 36,20 29,25 46,60 36,96 25,56 34,14 33,80 21,84 36,96 32,60 31,74 40,56 31,32 27,20 27,00 21,90 19,74 22,32 18,06 18,00 16,32 16,20 25,68 24,00 22,32 18,06 16,32 16,20 20,94 14,28 12,96 22,00 17,61 16,00 14,28 13,62 12,96 12,18 11,73 11,28 10,44 9,54 11,28 12,96 10,44 9,99 9,54 8,70 7,86 8,70 7,86 6,60 6,18 5,70

104,00 11.238,24 13.312,00 10.504,00 5.740,80 7.363,20 5.609,76 4.825,60 4.700,80 2.974,40 4.070,56 3.421,60 6.552,00 5.016,96 4.430,40 4.135,04 3.764,80 3.042,00 4.846,40 3.843,84 2.658,24 3.550,56 3.515,20 2.271,36 3.843,84 3.390,40 3.300,96 4.218,24 3.257,28 2.828,80 2.808,00 2.277,60 2.052,96 2.321,28 1.878,24 1.872,00 1.697,28 1.684,80 2.670,72 2.496,00 2.321,28 1.878,24 1.697,28 1.684,80 2.177,76 1.485,12 1.347,84 2.288,00 1.831,44 1.664,00 1.485,12 1.416,48 1.347,84 1.266,72 1.219,92 1.173,12 1.085,76 992,16 1.173,12 1.347,84 1.085,76 1.038,96 992,16 904,80 817,44 904,80 817,44 686,40 642,72 592,80

-/+ - cena smanjena/pove}ana

51

21.08.12 [ifra Opis

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom VP cena 405,42 349,02 90,68 1.024,66 933,98 769,86 769,86 640,19 640,19 512,33 461,55 409,86 384,47 91,52 1.317,97 1.554,10 1.592,54 MP cena -/+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 15 x 15 x 1,8 x 6000 4,60 13 x 13 x 2 x 6000 3,96 1.2 Kvadratne i pravougaone cevi 16 x 16 do 40 x 40 x 1,5 - 1,7 40 x 40 x 1,5 x 6000 11,30 40 x 30 x 1,5 x 6000 10,30 40 x 20 x 1,5 x 6000 8,49 30 x 30 x 1,5 x 6000 8,49 30 x 20 x 1,5 x 6000 7,06 25 x 25 x 1,5 x 6000 7,06 20 x 20 x 1,5 x 6000 5,65 18 x 18 x 1,5 x 6000 5,09 16 x 16 x 1,5 x 6000 4,52 15 x 15 x 1,5 x 6000 4,24 ZP cevi (profili) ZP I falc x 6000 (1304) 14,40 ZP II falca x 6000 (1004) 16,98 ZP II fal.unakrsno (1204) 17,40 CEVI [email protected] POPRE^NOG PRESEKA Konstrukcione cevi pre~nika Ø21,3 - Ø114,3 mm debljine zida 2 - 5 mm Ø 17,2 x 1,5 x 6000 (3/8") 3,48 Ø 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2") 6,96 Ø 26,9 x 2,55 x 6000 (3/4") 9,40 Ø 33,7 x 3 x 6000 (1") 13,78 Ø 33,7 x 2,5 x 6000 (1") 11,52 Ø 33,7 x 2 x 6000 (1") 9,42 Ø 33,7 x 1,8 x 6000 (1") 8,52 Ø 42,4 x 2,7 x 6000 (5/4") 16,00 Ø 42,4 x 1,8 x 6000 (5/4") 10,80 Ø 48,3 x 3,25 x 6000 (6/4") 21,88 Ø 48,3 x 2 x 6000 (6/4") 13,80 Ø 60,3 x 3,5 x 6000 (2") 29,79 Ø 60,3 x 2 x 6000 (2") 17,40 Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2"1/2) 38,93 Ø 76,1 x 3 x 6000 (2"1/2) 32,46 Ø 88,9 x 4 x 6000 (3") 50,58 Ø 88,9 x 3,2 x 6000 (3") 40,00 Ø 108 x 3,6 x 6000 56,00 Ø 114,3 x 4 x 6000 (4") 65,40 1.1 Hidroispitane cevi za grejanje pre~nika od Ø 33,7 - Ø 114,3 mm debljine zida 2 - 6 mm Ø 21,3 x 2,8 x 6000 (1/2 ") 7,93 Ø 21,3 x 2,7 x 6000 (1/2 ") 7,55 Ø 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2 ") 7,25 Ø 21,3 x 2,3 x 6000 (1/2 ") 6,90 Ø 26,9 x 2,5 x 6000(3/4") 8,82 Ø 33,7 x 3,1 x 6000 (1") 14,80 Ø 33,7 x 3 x 6000 (1") 13,62 Ø 33,7 x 2,9 x 6000 (1") 13,09 Ø 33,7 x 2,8 x 6000 (1") 12,55 Ø 33,7 x 2,65 x 6000 (1") 11,70 Ø 42,4 x 2,9 x 6000 (5/4") 17,00 Ø 42,4 x 2,8 x 6000 (5/4") 16,75 Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4") 15,30 Ø 42,4 x 2,5 x 6000 (5/4") 14,76 Ø 48,3 x 3,2 x 6000 (6/4") 21,66 Ø 48,3 x 3,1 x 6000 (6/4") 21,40 Ø 48,3 x 3 x 6000 (6/4") 20,10 Ø 48,3 x 2,9 x 6000 (6/4") 19,35 Ø 48,3 x 2,8 x 6000 (6/4") 18,61 Ø 60,3 x 3,5 x 6000 (2") 29,40 Ø 60,3 x 3,1 x 6000 (2") 27,30 Ø 60,3 x 2,9 x 6000 (2") 25,44 Ø 60,3 x 2,7 x 6000 (2") 23,40 Ø 76,1 x 3,3 x 6000 (2"1/2) 36,50 Ø 76,1 x 2,9 x 6000 (2"1/2) 29,50 Ø 88,9 x 3,5 x 6000 (3") 44,22 Ø 88,9 x 3,2 x 6000 (3") 41,16 Ø 88,9 x 2,8 x 6000 (3") 37,50

1869

46

478,40 411,84 107,00 din/kg 1.209,10 1.102,10 908,43 908,43 755,42 755,42 604,55 544,63 483,64 453,68 108,00 din/kg 1.555,20 1.833,84 1.879,20

48

88,14 306,71 613,42 828,47 1.214,51 1.015,32 830,24 750,92 1.410,17 951,86 1.928,41 1.216,27 2.625,56 1.533,56 3.431,12 2.860,88 4.457,90 3.525,42 4.935,59 5.764,07 89,83 712,36 678,22 651,27 619,83 792,30 1.329,49 1.223,49 1.175,88 1.127,37 1.051,02 1.527,12 1.504,66 1.374,41 1.325,89 1.945,73 1.922,37 1.805,59 1.738,22 1.671,75 2.641,02 2.452,37 2.285,29 2.102,03 3.278,81 2.650,00 3.972,31 3.697,42 3.368,64

104,00 361,92 723,84 977,60 1.433,12 1.198,08 979,68 886,08 1.664,00 1.123,20 2.275,52 1.435,20 3.098,16 1.809,60 4.048,72 3.375,84 5.260,32 4.160,00 5.824,00 6.801,60 106,00 840,58 800,30 768,50 731,40 934,92 1.568,80 1.443,72 1.387,54 1.330,30 1.240,20 1.802,00 1.775,50 1.621,80 1.564,56 2.295,96 2.268,40 2.130,60 2.051,10 1.972,66 3.116,40 2.893,80 2.696,64 2.480,40 3.869,00 3.127,00 4.687,32 4.362,96 3.975,00

din/kg

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

47

din/kg

-/+ - cena smanjena/pove}ana

52

21.08.12 [ifra Opis

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom 55,00 65,40 5,46 85,80 70,20 102,60 177,00 264,00 VP cena 4.940,68 5.874,92 100,85 550,63 8.652,72 7.079,49 10.346,95 17.850,01 26.623,74 211,02 1.076,19 44.102,56 119.224,63 199,15 1.433,89 1.864,07 2.055,25 3.017,16 2.377,88 182,20 2.787,71 3.760,68 3.891,87 4.340,09 4.494,96 5.498,90 13.555,94 5.728,48 7.040,34 7.772,80 8.691,10 8.275,68 9.161,19 10.243,48 11.314,83 14.026,02 12.561,11 14.736,62 15.589,33 21.500,01 142,37 150,85 1.167,56 1.502,44 2.326,07 2.995,83 3.448,37 4.887,46 6.272,24 8.172,92 648,30 72,03 5.242,63 4.466,10 4.110,26 2.016,95 2.521,19 1.872,88 720,34 2.338,22 1.538,64 985,42 674,24 MP cena -/+ + + Ø 108 x 3,6 x 6000 Ø 114,3 x 4 x 6000 (4") 1.2 Hidroispitane cevi Ø 17,2 x 2,5 x 6000 (3/8") Ø 133 x 4,5 x 6000 Ø 133 x 3,5 x 6000 Ø 159 x 4,5 x 6000 Ø 219,1 x 5,6 x 6000 Ø 323,9 x 5,6 x 6000 1.1 Be{avne hladnovu~ene cevi (^ 1212) Ø 17,2 (3/8") i cevi pre~nika Ø 190,7 do Ø 487,00 Ø 17,2 x 2,3 x 6000 (3/8") Ø 219,1 x 6,3 x 6000 Ø 325 x 6 x 12000 1.2 Be{avne hladnovu~ene cevi pre~nika od 1/2" do 1" (^ 1212) Ø 21,3 x 2,6 x 6000 (1/2") Ø 26,9 x 2,6 x 6000 (3/4") Ø 26,9 x 2,9 x 6000 (3/4") Ø 33,7 x 3,38 x 6000 (1") Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1") 1. 3 Be{avne hladnovu~ene cevi od Ø 42,4 (5/4") do Ø 168,00 (^ 1212) Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4") Ø 42,4 x 3,6 x 6000 (5/4") Ø 48,3 x 3,2 x 6000 (6/4") Ø 48,3 x 3,6 x 6000 (6/4") Ø 60,3 x 2,9 x 6000 (2") Ø 60,3 x 3,6 x 6000 (2") Ø 60,3 x 10 x 6000 (2") Ø 76,1 x 2,9 x 6000 (2"1/2) Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2"1/2) Ø 76,1 x 4,0 x 6000 (2"1/2) Ø 76,1 x 4,5 x 6000 (2"1/2) Ø 88,9 x 3,6 x 6000 (3") Ø 88,9 x 4,0 x 6000 (3") Ø 88,9 x 4,5 x 6000 (3") Ø 88,9 x 5 x 6000 (3") Ø 88,9 x 7 x 6000 (3") Ø 108 x 4,5 x 6000 Ø 114,3 x 5,0 x 6000 Ø 133 x 4,5 x 6000 Ø 159 x 5 x 6000 POCINKOVANE CEVI Pocinkovane cevi bez mufa sa navojem Pocinkovane cevi sa mufom i navojem 1/2" x 2,65 x 6000 3/4" x 2,65 x 6000 1" x 3,25 x 6000 5/4" x 3,25 x 6000 6/4 x 3,25 x 6000 2" x 3,65 x 6000 2"1/2 x 3,65 x 6000 3" x 4,05 x 6000 3/8" x 3,25 x 6000 ( bez mufa i navoja) ^ELI^NE CEVI II - KLASA 120 x 80 x 4 x 6000 120 x 60 x 3,7 x 6000 100 x 80 x 3,5 x 6000 80 x 80 x 1,8 x 6000 80 x 60 x 2,7 x 6000 60 x 40 x 2,8 x 6000 30 x 30 x 1,7 x 6000 Ø 76,1 x 3 x 6000 (2"1/2) Ø 60,3 x 2,5 x 6000 (2") Ø 48,3 x 2 x 6000 (6/4") Ø 33,7 x 2 x 6000 (1")

365

5.830,00 6.932,40 119,00 din/kg 649,74 10.210,20 8.353,80 12.209,40 21.063,00 31.416,00 249,00 1.269,90 52.041,00 140.685,00 235,00 1.692,00 2.199,60 2.425,20 3.560,25 2.805,90

din/kg

15

5,10 209,00 565,00 7,20 9,36 10,32 15,15 11,94

17

din/kg

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

1446

15,30 20,64 21,36 23,82 24,67 30,18 74,40 31,44 38,64 42,66 47,70 45,42 50,28 56,22 62,10 76,98 68,94 80,88 85,56 118,00

215,00 din/kg 3.289,50 4.437,60 4.592,40 5.121,30 5.304,05 6.488,70 15.996,00 6.759,60 8.307,60 9.171,90 10.255,50 9.765,30 10.810,20 12.087,30 13.351,50 16.550,70 14.822,10 17.389,20 18.395,40 25.370,00

168,00 din/kg din/kg

98 99

7,74 9,96 15,42 19,86 22,86 32,40 41,58 54,18 5,62

178,00 1.377,72 1.772,88 2.744,76 3.535,08 4.069,08 5.767,20 7.401,24 9.644,04 765,00

1048 117

72,78 62,00 57,06 28,00 35,00 26,00 10,00 32,46 21,36 13,68 9,36

85,00 din/kg 6.186,30 5.270,00 4.850,10 2.380,00 2.975,00 2.210,00 850,00 2.759,10 1.815,60 1.162,80 795,60

-

-/+ - cena smanjena/pove}ana

53

21.08.12 [ifra 100 Opis

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom VP cena MP cena -/+ ^ELI^NI LIM 1.1 Crni hladnovaljani lim debljine 0,5 - 0,8 mm (^ 146) (U.S. Steel Srbija) 0,45 x 800 x 2000 0,5 x 1000 x 2000 0,5 x 1250 x 2000 0,6 x 1000 x 2000 0,6 x 1250 x 2000 0,7 x 1000 x 2000 0.7 x 1250 x 2000 0,8 x 1000 x 2000 0,8 x 1250 x 2000 1.2 Crni hladnovaljani lim debljine > 0,8 mm (^ 146) (U.S. Steel Srbija) 1 x 1000 x 2000 1 x 1250 x 2000 1,2 x 1000 x 2000 1,2 x 1250 x 2000 1,5 x 1000 x 2000 1,5 x 1250 x 2000 2 x 1000 x 2000 2 x 1250 x 2000 1130 102 Perforirani lim 1 x 1000 x 2000 (otvor 5 x 5 mm) Crni toplovaljani lim debljine 1,5 - 6 mm (^ 0361) (U.S. Steel Srbija) 1,5 x 1000 x 2000 2 x 1000 x 2000 2 x 1250 x 2000 3 x 1000 x 2000 3 x 1250 x 2000 3 x 1500 x 2000 3 x 1000 x 3000 4 x 1000 x 2000 4 x 1250 x 2000 4,5 x 1500 x 2000 5 x 1000 x 2000 5 x 1500 x 2000 Crni toplovaljani kotlovski lim (^1204) 4 x 1500 x 3000 Crni lim za gazi{ta toplovaljani (rebrast) 3/4,5 x 1500 x 3000 (suza) 3/4,5 x 1250 x 3000 (suza) 3/4 x 1000 x 2000 Pocinkovani lim 0,45 x 1000 x 2000 0,5 x 1000 x 2000 0,5 x 1250 x 2000 0,6 x 1000 x 2000 0,6 x 1250 x 2000 0,7 x 1000 x 2000 0,8 x 1000 x 2000 0,8 x 1250 x 2000 1 x 1000 x 2000 1 x 1250 x 2000 1,2 x 1250 x 2000 Rolovan pocinkovani lim (trapezni, za pokrivanje) 24,00 32,00 40,00 48,00 60,00 72,00 72,00 64,00 80,00 108,00 80,00 120,00 144,00 126,00 105,00 56,00 7,20 8,00 10,00 9,60 12,00 11,20 12,80 16,00 16,00 20,00 24,00 88,14 2.115,25 2.820,34 3.525,42 4.230,51 5.288,14 6.345,76 6.345,76 5.640,68 7.050,85 9.518,65 7.050,85 10.576,28 91,52 13.179,67 98,30 12.386,45 10.322,04 5.505,09 112,71 811,53 901,69 1.127,12 1.082,03 1.352,54 1.262,37 1.442,71 1.803,39 1.803,39 2.254,24 2.705,09 124,58 1.177,25 144,07 4.322,04 762,71 5,72 8,00 10,00 9,60 12,00 11,20 14,00 12,80 16,00 102,54 586,54 820,34 1.025,42 984,41 1.230,51 1.148,47 1.435,59 1.312,54 1.640,68 101,69 1.627,12 2.033,89 1.969,83 2.462,03 2.440,68 3.050,85 3.254,24 4.067,79 2.825,42

121,00 692,12 968,00 1.210,00 1.161,60 1.452,00 1.355,20 1.694,00 1.548,80 1.936,00

din/kg

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

101

16,00 20,00 19,37 24,21 24,00 30,00 32,00 40,00 kom

120,00 din/kg 1.920,00 2.400,00 2.324,40 2.905,20 2.880,00 3.600,00 3.840,00 4.800,00 3.334,00 104,00 din/kg 2.496,00 3.328,00 4.160,00 4.992,00 6.240,00 7.488,00 7.488,00 6.656,00 8.320,00 11.232,00 8.320,00 12.480,00 108,00 din/kg 15.552,00 116,00 din/kg 14.616,00 12.180,00 6.496,00 133,00 din/kg 957,60 1.064,00 1.330,00 1.276,80 1.596,00 1.489,60 1.702,40 2.128,00 2.128,00 2.660,00 3.192,00 147,00 din/kg 1.389,15 170,00 din/kg 5.100,00 900,00

931 103

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

104

105 106 1214

0,5 x 1100 x 2000 TR 12/100 9,45 Rolovan pocinkovan plastificiran lim (trapezni, bojen, za pokrivanje) 0,5 x 1040 x 6350 0,5 x 980 x L (240/40) (se~enje po meri) PROFILI Pocinkovana traka (za gromobrane) 20 x 3 mm 25 x 3 mm 25 x 4 mm Rukohvati za gelendere Rukohvat za gelender MT 9 30,00 m²

-

+

2631

kg kg kg 11,36

2153

110,17 110,17 110,17 110,17 115,25 1.309,29

130,00 din/kg 130,00 130,00 130,00 136,00 din/kg 1.544,96

+ +

-/+ - cena smanjena/pove}ana

54

21.08.12 [ifra 108 Opis [paring (flah)(rezan, oborene ivice)

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom 14,13 15,07 11,30 7,07 5,89 4,71 7,54 5,65 2,83 2,94 2,35 3,77 2,35 1,88 1,77 1,41 1,88 1,18 0,94 1,96 1,57 1,26 1,18 0,94 0,78 0,63 5,29 6,60 8,16 15,13 9,34 14,52 22,62 32,52 90,48 1,73 3,10 5,00 7,20 9,60 12,80 115,80 98,40 82,20 65,40 53,40 42,54 50,04 60,40 0,90 1,40 1,80 1,90 1,60 8,64 43,00 kom kom kom kom kom VP cena 91,52 1.293,25 1.379,29 1.034,24 647,08 539,08 431,08 690,10 517,12 259,02 269,08 215,08 345,05 215,08 172,07 162,00 129,05 172,07 108,00 86,03 179,39 143,69 115,32 108,00 86,03 71,39 57,66 96,61 511,07 637,63 788,34 1.461,71 902,34 1.402,78 2.185,32 3.141,76 8.741,29 97,46 168,60 302,12 93,22 466,10 671,19 894,92 1.193,22 91,52 10.598,65 9.006,11 7.523,39 5.985,76 4.887,46 3.893,49 97,46 4.876,78 5.886,44 102,54 92,29 143,56 184,58 194,83 164,07 885,97 4.409,32 857,63 1.688,14 1.961,02 2.118,64 2.839,83 MP cena -/+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

109

38

10 x 30 x 6000 8 x 40 x 6000 8 x 30 x 6000 5 x 30 x 6000 5 x 25 x 6000 5 x 20 x 6000 4 x 40 x 6000 4 x 30 x 6000 3 x 20 x 6000 5 x 25 x 3000 5 x 20 x 3000 4 x 40 x 3000 4 x 25 x 3000 4 x 20 x 3000 3 x 25 x 3000 3 x 20 x 3000 2 x 40 x 3000 2 x 25 x 3000 2 x 20 x 3000 5 x 25 x 2000 5 x 20 x 2000 4 x 20 x 2000 3 x 25 x 2000 3 x 20 x 2000 2 x 25 x 2000 2 x 20 x 2000 L profil liven 1.1 20 x 20 x 3 x 6000 25 x 25 x 3 x 6000 30 x 30 x 3 x 6000 30 x 30 x 4 x 8500 35 x 35 x 3 x 6000 40 x 40 x 4 x 6000 50 x 50 x 5 x 6000 60 x 60 x 6 x 6000 100 x 100 x 10 x 6000 Firiket 1.1 (kvadratni ~elik) od 6 x 6 do 8 x 8 mm 6 x 6 x 6000 8 x 8 x 6000 Firiket 1.2 (kvadratni ~elik) 10 x 10 do 25 x 25 mm 10 x 10 x 6000 12 x 12 x 6000 14 x 14 x 6000 16 x 16 x 6000 UNP nosa~ 160 x 6000 140 x 6000 120 x 6000 100 x 6000 80 x 6000 65 x 6000 INP nosa~ (80 - 160 mm) 100 x 100 x 6000 120 x 120 x 6000 Hladno oblikovani profili (HOP) L 20 x 20 x 1,5 x 2000 L 30 x 30 x 1,5 x 2000 L 40 x 40 x 1,5 x 2000 L 20 x 20 x 2 x 3000 U 20 x 30 x 20 x 1,5 x 2000 U 50 x 100 x 50 x 2 x 3000 U 60 x 160 x 60 x 3 x 5000 Istegnuti metal (Jeep) 140 x 55 x 2,5/4 ( 2 m² ) 62 x 20 x 2/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/4 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/5 ( 2 m² ) raster gazi{te

18

111

112

1129

108,00 din/kg 1.526,04 1.627,56 1.220,40 763,56 636,12 508,68 814,32 610,20 305,64 317,52 253,80 407,16 253,80 203,04 191,16 152,28 203,04 127,44 101,52 211,68 169,56 136,08 127,44 101,52 84,24 68,04 114,00 din/kg 603,06 752,40 930,24 1.724,82 1.064,76 1.655,28 2.578,68 3.707,28 10.314,72 115,00 din/kg 198,95 356,50 110,00 din/kg 550,00 792,00 1.056,00 1.408,00 108,00 din/kg 12.506,40 10.627,20 8.877,60 7.063,20 5.767,20 4.594,32 115,00 din/kg 5.754,60 6.946,00 121,00 din/kg 108,90 169,40 217,80 229,90 193,60 1.045,44 5.203,00

din/kg

+ + +

511 512 513 1871 2428

1.012,00 1.992,00 2.314,00 2.500,00 3.351,00

+ + -

-/+ - cena smanjena/pove}ana

55

21.08.12 [ifra Grifovano platno (Jeep) 441 440 439 438 7 50 x 50 ( 2 m² ) 35 x 35 ( 2 m² ) 30 x 30 ( 2 m² ) 20 x 20 ( 2 m² ) Opis

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom kom kom kom kom ALUMINIJUM (SCG) Kvadratne i pravougaone cevi (Jeep) 100 x 100 x 2 x 6000 80 x 50 x 4 x 5000 80 x 20 x 2 x 6000 75 x 75x 3 x 5000 60 x 40 x 2 x 6000 40 x 40 x 2 x 6000 40 x 20 x 2 x 6000 30 x 30 x 2 x 6000 Cevi kru`nog popre~nog preseka Ø 50 x 2 x 6000 Aluminijumski lim 0,5 x 1000 x 2000 0.7 x 1000 x 2000 0.8 x 1000 x 2000 1 x 1000 x 2000 1.5 x 1000 x 2000 Aluminijumski lim za gazi{ta (rebrasr) 3/4 x 1000 x 2000 2/3 x 1000 x 2000 1,5/2 x 1000 x 2000 Aluminijumski profili L - 10 x 10 x 6000 L - 10 x 15 x 6000 L - 15 x 15 x 6000 U - 10 x 10 x 6000 T - 15 x 15 x 6000 T - 20 x 20 x 6000 Ukrasna lajsna M270 Ukrasna lajsna M127 13,50 14,62 5,20 12,66 5,80 5,00 4,00 4,20 4,80 2,80 3,92 4,48 5,60 8,40 18,99 12,66 10,12 0,65 0,98 1,01 0,85 0,85 1,30 1,90 1,80 512,71 6.921,61 7.495,85 2.666,10 6.490,93 2.973,73 2.563,56 2.050,85 2.153,39 512,71 2.461,02 491,53 1.376,27 1.926,78 2.202,03 2.752,54 4.128,81 595,76 11.313,54 7.542,36 6.029,12 506,78 329,41 496,64 511,85 430,76 430,76 658,81 962,88 912,20 VP cena 912,71 1.514,41 1.353,39 1.376,27 MP cena din/kg -/+ din/kg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

1.077,00 1.787,00 1.597,00 1.624,00 605,00 8.167,50 8.845,10 3.146,00 7.659,30 3.509,00 3.025,00 2.420,00 2.541,00 605,00 2.904,00 580,00 1.624,00 2.273,60 2.598,40 3.248,00 4.872,00 703,00 13.349,97 8.899,98 7.114,36 598,00 388,70 586,04 603,98 508,30 508,30 777,40 1.136,20 1.076,40

8 9

din/kg din/kg

11

din/kg

12

din/kg

ELEKTRODE I @ICA ZA ZAVARIVANJE, BRUSNE PLO^E I DRUGI PRIBOR I ALAT ZA BRAVARE I VARIOCE Za sve informacije pozvati "Metal Centar" 035/88-15-012, 063/660-047

-/+ - cena smanjena/pove}ana

56

21.08.12

[ifra

RAZNA ROBA (JEFTINO) DOK TRAJU ZALIHE Opis SELOTEJP, KREP, IZOLIR TRAKE I FOLIJA Selotejp traka (providna / braon) 48 mm x 50 m OF/6F (1/6, pakovanje 6 komada) 48 mm x 50 m 48 mm x 100 m 48 mm x 50 m sa dispanzerom Krep traka 30 mm x 40 m SM/1C Izolir traka 19 mm x 20 m (1/10, pakovanje 10 komada) Stre~ folija 23 µ x 500 mm (5 kg) RASVETA Sijalice 60W - 100W E-27 220V [tedljive sijalice 2U E-27 15W 3U E-27 20W 3U E-27 26W 3U E-27 15W sa C.E. Spiralna E-27 20W Spiralna E-27 65W Fluo cevi T-8 18W 220V 600 mm T-8 36W 220V 1200 mm Starter za fluo cevi Armatura za fluo cevi (re{etke) 2 x 18W 2 x 36W Led sijalica E-27 3W 220V Led traka DC 12V L=5m SMD (crvena, plava, zelena, bela) RGB (bezbojna) Napajanje DC 12V 36W VODOVODNI MATERIJAL Sklopka niskog pritiska Crevo za navodnjavanje ({lauf) 3" x 50 m Ba{tenska ~esma Jednoru~na baterija za tu{ kabinu Ru~ica za tu{ "Novoterm" ALAT I PRIBOR Turpija za metal (set 3 komada) Rezevni no` za makaze za gvo`dje 36" Burgije (set 5 komada) Set brusnih elemenata (100 komada) Plo~a brusna za metal Ø 180 x 6 x 22,2 Ø 230 x 6 x 22,2 Plo~a rezna za metal Ø 115 x 3 x 22,2 Ø 125 x 3 x 22,2 Ø 180 x 3 x 22,2 Plo~a rezna za kamen Ø 115 x 3 x 22,2 Ø 125 x 3 x 22,2 Ø 180 x 3 x 22,2 Ø 230 x 3 x 22,2 Nao~are za{titne PVC Mikser za farbu Ø 60 x 400 Olovka tesarska J.M. VP cena MP cena -/+

464 465 466 467 468 469 470

kom kom kom kom kom kom kom

348,30 58,47 111,02 388,14 80,51 439,83 1.377,97

411,00 69,00 131,00 458,00 95,00 519,00 1.626,00

471 483 484 485 487 488 489 490 491 496 497 498 499 500 501 502

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m kom

27,12 171,19 212,71 236,44 223,73 269,49 946,61 67,79 77,97 18,64 895,76 990,68 1.034,75 547,46 690,68 755,93

32,00 202,00 251,00 279,00 264,00 318,00 1.117,00 80,00 92,00 22,00 1.057,00 1.169,00 1.221,00 646,00 815,00 892,00

507 503 504 505 506

kom kom kom kom kom

310,17 2.207,63 157,63 970,34 102,54

366,00 2.605,00 186,00 1.145,00 121,00

508 518 576 623 647 698 699 701 700 702 703 704 705 706 707 877

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom

55,93 139,83 201,69 396,61 45,76 59,32 17,79 19,49 29,66 17,79 19,49 33,05 40,68 30,51 20,34 4,24

66,00 165,00 238,00 468,00 54,00 70,00 21,00 23,00 35,00 21,00 23,00 39,00 48,00 36,00 24,00 5,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

57

Information

Cenovnik-slike.xls

57 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

310680