Read KRVNÝ OBRAZ text version

HODNOTENIE PARAMETROV KRVNÉHO OBRAZU

J. Lazúr, M.Corosová LABMED, a.s.

ERYTROCYTY

RBC ( red blood cells ) ­ pocet cervených krviniek v krvi

- dôlezité pre transport kyslíka v krvi k tkanivám

Referencné hodnoty: 4,4 ­ 6,3 x1012/l muzi 4,0 ­ 5,2 x1012/l zeny

anémie polycytémia, polyglobúlia

RDW ­ hodnota sírky krivky, ktorá je mierou heterogénnosti Ery

RETIKULOCYTY

RET ( reticulocyte ) ­ predposledné vývojové stádium erytrocytu (nezrelé erytrocyty)

Referencné hodnoty: RET ­ abs 20,0 ­ 100x 109/l muzi, zeny RET - % 0,5 ­ 2,5 muzi, zeny

RET ­ retikulocytóza Príciny:

produkcia cervených krviniek anémia po akútnom krvácaní hemolytická anémia (zvýsený rozpad Er)

RET - retikulocytopénia Príciny:

aplastická anémia potlacenie funkcie KD ( nádor, vírus, autoimunitné ochorenia ) nedostatok erytropoetínu nedostatok Fe, B 12, kys. listovej

Retikulocyty (6x)

HEMOGLOBÍN

HGB ( hemoglobin ) ­ krvné farbivo nachádzajúce sa v erytrocytoch, ktoré prenásajú kyslík z púc do tkanív a vracajú oxid uhlicitý z tkanív do púc

Referencné hodnoty: 135 ­ 170 g/l muzi 120 ­ 160 g/l zeny

HGB Príciny: niektoré nádorové ochorenia ochorenia púc poruchy kostnej drene udia zijúci vo vysokých nadmorských výskach fajciari

HGB ( anémia ) Príciny: straty krvi (poranenia, operácie ) zalúdocné vredy, rakovina hrubého creva ochorenia kostnej drene chemoterapia zlyhanie obliciek

HEMATOKRIT

HCT ( hematocrit ) ­ pomer objemu cervených krviniek k objemu celej krvi

Referencné hodnoty: 0,39 ­ 0,52 muzi 0,35 ­ 0,48 zeny

HCT Príciny anémie ( z rôznych prícin ) krvácavé stavy hemolýza Ery útlm kostnej drene malnutrícia reumatoidná artritída

HCT Príciny dehydratácia popáleniny hnacka erytrocytóza polycytémia vera sok

INDEXY ERYTROCYTOV

MCV ( mean corpuscular volume ) ­ stredný objem erytrocytov výpocet z hodnoty hematokritu a z poctu erytrocytov Referencné hodnoty: 82 ­ 96 fl muzi, zeny MCH ( mean corpuscular hemoglobin ) ­ stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch - výpocet z mnozstva hemoglobínu a poctu erytrocytov Referencné hodnoty: 28 ­ 34 pg muzi, zeny MCHC (mean corpuscular hemoglobin concetration) ­ stredná farebná koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch - výpocet z hodnôt hematokritu a hemoglobínu Referencné hodnoty: 320 ­ 360 g/l muzi, zeny -

TROMBOCYTY

PLT ( plateletes ) ­ pocet krvných dosticiek v krvi - dôlezité pre tvorbu primárnej hemostatickej zátky v procese hemostázy

Referencné hodnoty: 140 ­ 400x 109 /l muzi, zeny

PLT ­ trombocytopénie Príciny: z nedostatocnej tvorby trombocytov zo skráteného prezívania trombocytov zo zvýsených strát krvi

PLT ­ trombocytémie, trombocytózy Príciny: reaktívna trombocytóza ( popôrodná, pooperacná, posthemoragická ) malígne a chronické zápalové ochorenia myeloproliferatívne ochorenia stav po splenektómii

PDW ­ hodnota sírky krivky, ktorá je mierou heterogénnosti trombocytov MPV ­ stredný objem trombocytov

Trombocyty

LEUKOCYTY

WBC ( white blood cells ) ­ pocet bielych krviniek v krvi - zabezpecujú obranyschopnos organizmu Referencné hodnoty: 3,5- 10,0 x 109 /l muzi, zeny

leukocytóza leukopénia

Základné typy bielych krviniek:

neutrofily eozinofily bazofily lymfocyty monocyty

Krvný náter

DIFERENCIÁLNY KRVNÝ OBRAZ

Neutrofily - zodpovedajú za nespecifickú imunitu Referencné hodnoty: NEU ­abs 1,8 ­ 7,0 x 109/l NEU - % 45 -70 neutrofília (zápaly, infekcie, otravy, nádorové ochorenia, fyziologické faktory ) neutropénia (niektoré infekcie, sepsa, hematologické ochorenia, fyzikálne a chemické faktory)

Neutrofilný leukocyt

DIFERENCIÁLNY KRVNÝ OBRAZ

Eozinofily - zohrávajú úlohu pri alergických a parazitárnych ochoreniach Referencné hodnoty: EOZ abs 0,0 ­ 0,4 x 109/l EOZ - % 0 - 5,0 eozinofília ( alergie, kozné a parazitárne ochorenia, dedicná, idiopatická bez príciny ) eozinopénia (zaciatocné stádia akútnych zápalov )

Eozinofilný lekocyt

DIFERENCIÁLNY KRVNÝ OBRAZ

Bazofily - produkujú heparín zabraujúci zrázaniu krvi vo vnútri ciev, úcas v zápaloch Referencné hodnoty: BASO ­ abs 0,0 ­ 0,1 x 109/l BASO - % 0 - 1,0 bazofília ( cinnos stítnej zazy, niektoré infekcie, onkologické ochorenia )

Bazofilný leukocyt

DIFERENCIÁLNY KRVNÝ OBRAZ

Monocyty - fagocytárne bunky (makrofágy ­MFS) Referencné hodnoty: MONO ­ abs 0,1 ­ 0,8 x109/l MONO - % 2,0 ­ 10 monocytóza (akútne infekcie, zhubné nádory, lymfómy, choroby spojivovéhe tkaniva a i. )

Monocyt

DIFERENCIÁLNY KRVNÝ OBRAZ

Lymfocyty - nositelia specifickej imunity Referencné hodnoty: LYM ­ abs 1,1 ­ 3,7 x 109/l LYM - % 20 ­ 40 lymfocytóza ( infekcie ­ akútne a chronické, lymfatické leukémie, v rekovalescencii po akútnych infekciách ) lymfopénia (akútne ochorenia- zápal púc, zlyhanie srdca, nádory, poruchy imunity, liecba kortikosteroidmi )

Lymfocyty

Náter normálne krvi

Akútna leukémia

Kosácikovitá anémia

ZÁKLADNÉ MORFOLOGICKÉ VYSETRENIA

Pocítanie krviniek

mikroskopicky Bürkerova pocítacia komôrka s pouzitím vhodného riediaceho roztoku: Hayemov roztok ( pocítanie erytrocytov ) Turkov roztok ( pocítanie leukocytov ) Prokaín ( pocítanie trombocytov )

Farbenie krvných náterov

panoptické farbenie Mayovým ­ Grünwaldovým a Giemsovým ­ Romanowského roztokom mikroskopické hodnotenie náteru: Kvantitatívne: vyjadrenie poctu jednotlivých druhov bielych krviniek na 100 ­ 200 leukocytov v percentách, alebo v absolútnych poctoch Kvalitatívne: popis jednotlivých druhov krviniek ( vekos a tvar bunky, bunkového jadra, granulácia, vakuolizácia, inklúzie ...)

ZÁVER

1.

Krvný obraz sa vysetruje automatickými krvinkovými analyzátormi. Pri zvýsenom pocte leukocytov je potrebné doplni vysetrenie diferenciálneho leukogramu mikroskopicky (z náteru).

2.

akujem za pozornos

Information

KRVNÝ OBRAZ

29 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

643804