Read Prezentare_Program_master.pdf text version

Prezentarea programului de studii universitare de masterat

Auditul sistemelor energetice

2010-2011

B-dul Unirii, 18-24, Târgovite, România Corp B2, etaj III

1. 2. 3.

Denumirea programului de masterat: Auditul sistemelor energetice Tipul i durata programului: master de aprofundare ­ 3 semestre

Oportunitatea si necesitatea programului de masterat: Coordonatele Politicii Energetice pentru Europa (PEE) asupra crora au convenit efii de stat i de guverne la Bruxelles în timpul Consiliului European din 8 i 9 martie 2007 sunt 20-20-20-10: 20% reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, 20% reducerea consumului de energie în Europa, 20% utilizarea energiei din surse regenerabile i 10% transport pe combustibili bio- totul pân în 2020. Ca urmare, pe piata muncii vor fi cautati specialisti capabili sa implementeze Planul National de Actiune prin care Romania va contribui la realizarea tintelor sus mentionate, respectiv reducerea consumului de energie prin cresterea eficientei energetice si implementarea tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile de energie, fapt care va conduce, implicit, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Conjugand aceste coordonate europene cu obiectivul specializarii Energetica Industriala de a pregti ingineri capabili sa se integreze rapid si sa activeze performant in domeniul cresterii eficientei energetice pe intreg lantul producere-transportdistributie-utilizare energie, ingineri capabili sa propuna si sa implementeze proiecte vizand dezvoltarea durabila a energeticii, Departamentul Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica (DETIE), Colectivul Inginerie Energetic a decis alegerea directiei ,,Auditul sistemelor energetice" ca directie de aprofundare a cunostintelor pentru absolventul studiilor de licenta din domeniul Inginerie Energetic sau din domenii conexe acestuia. Un absolvent al masterului ,,Auditul sistemelor energetice" va avea anse reale de integrare socio-profesional în societi/companii de vârf în contextul globalizarii si extinderii ponderii companiilor multinaionale. Programul de studii de master ,,Auditul sistemelor energetice" este oportun i în concordan cu cadrul naional al calificrilor din invatamantul superior i cerinele actuale ale forei de munc din România i în special, din judeul Dâmbovia

4.

Misiunea programului de masterat: Programul de masterat are o misiune didactic i de cercetare, respectiv de aprofundare a cunotinelor dobândite de studeni în cadrul ciclul de licen in domeniul Inginerie Energetic si de formare a unor competene complementare în acest domeniu respectiv expertizare, audit si crearea capacitatii manageriale ingineresti de initiere, planificare, executie si control a proiectelor energetice. In cadrul acestei misiuni, un accent deosebit se pune pe educarea viitorilor specialisti in spiritul conceptului dezvoltarii durabile in energetica. 5. Obiectivele programului de msterat:

Principalul obiectiv al programului de studiu este formarea de specialiti în domeniul Inginerie Energetica, capabili s desfoare activiti de cercetare tiinific i didactic în învmântul universitar, precum i activiti în domeniile expertizare, audit energetic si managementul proiectelor energetice. Obiective generale: Crearea unui pol de învamant superior i cercetare pentru domeniul inginerie energetica. Formarea resursei umane specializat pentru activitati profesionale in domeniu, avand competente de cercetare pentru studii doctorale. Adaptarea ofertei de cursuri a programului de master si a de continutului stiintific al programelor disciplinelor la necesitatile industriei locale si nationale. Modernizarea activitilor didactice i profesionale i corelarea acestora cu cele din aria europeana de învmant superior i cercetare. Asigurarea condiiilor necesare participrii la reele i programele internaionale de formare profesional i cercetare în domeniu. Obiective specifice: aprofundarea cunostintelor privind aplicarea conceptului de dezvoltare durabila in domeniul energetic. aprofundarea cunostintelor de specialitate in analiza eficientei energetice.

aprofundarea cunostintelor privind principalele modalitati de utilizare eficienta a energiei in cladiri, fluxuri financiare aferente, tipuri de risc privind implementarea acestora. aprofundarea cumostintelor care sa permita alegerea celor mai bune solutii tehnice de producere, transport, distributie, furnizare si utilizare a energiei electrice si termice in conformitate cu reglementarile europene si nationale privind protectia mediului; crearea capacitatii de luarea deciziilor optime privind utilizarea rationala a surselor conventionale si/sau regenerabile de energie. crearea capacitatii de expertizare si audit in domeniul energetic in vederea obtinerii atestatului de auditor energetic (Audit Termoenergetic sau Audit Electroenergetic) sau atestarii in calitate de responsabil cu atributii in domeniul gestiunii energiei. crearea capacitatii manageriale ingineresti de initiere, planificare, executie si control a proiectelor energetice; cunoasterea conceptelor de baza privind functionarea instrumentelor financiare europene. 6. Directii de studiu ale programului de msterat: expertizare si audit termo si electroenergetic, dezvoltare durabila in energetica managementul proiectelor La nivelul celor trei semestre se abordeaza urmatoarele directii tematice : Strategii, politici, legislatie in energetica si mediu Eficienta energetica si economia de energie.Expertizare si audit electroenergetic si termoenergetic Modernizarea coordonarii izolatiei retelelor electrice Managementul energiei: managementul energiei electrice in industrie, in sectorul rezidential si administrativ si gestiunea energiei Producerea distribuita de energie si retele inteligente de energie Evaluarea impactului proiectelor energetice asupra mediului Compatibilitata electromagnetica a instalatiilor electroenergetice Managementul proiectelor energetice . 7. Competene generale i competene specifice:

Absolventii programului de masterat vor dobandi competente suplimentare în domeniul cercetarii, proiectarii, expertizarii i exploatarii instalaiilor i echipamentelor aferente producerii, transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice si termice i oportuniti sporite pe piata muncii. Competente generale: Analiza independenta a unor probleme si capacitatea de a comunica si demonstra solutiile alese. Capacitatea de sintetizare si de interpretare a informatiilor, de rezolvare a unor probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile; Aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul energetic pentru formularea de proiecte pentru dezvoltarea durabila in energetica Acordare de consultanta de specialitate in domeniu Competente specifice: Expertiza si audit termoenergetic si electroenergetic Analiza si modelarea performantei energiei in cladiri si sisteme energetice. Proiectarea, optimizarea si conducerea sistemelor de producere, transport si distributie a energiei Capacitatea de a evalua impactul asupra mediului datorat producerii, transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice si termice Capacitatea de a propune, implementa si manageria proiecte energetice Capacitatea de implementare a sistemelor informatice pentru controlul proceselor energetice 8. Grupuri int (potenialii candidai vizai de programul de masterat):

Absolveni ai studiilor universitare de licen cu diplom de licen în Domeniul fundamental de tiin i art i cultur tiine Inginereti, domeniile de studii universitare de licen: Inginerie Energetic, dar i absolventi ai studiilor din domeniile Inginerie Electric, Inginerie electronic i telecomunicaii, Ingineria Sistemelor, Calculatoare i Tehnologia Informaiei, Mecatronic i Robotic, Constructii civile si Instalatii dac abilitile candidatului se înscriu în aria propus de prezentul program de masterat. 9. Baza material care va susine programul de masterat:

Programul de master este susinut de o important baz material, laboratoare moderne dotate cu instalatii i software performante, care ofera masteranzilor oportunitatea unei pregatiri atât teoretice cât i practice la nivel european (Matlab, Simulink, COMSOL, CST, PV-Sol, SPICE, LabView (National Instruments) Microsoft Visual Studio 6.0 etc.).

Nr. crt

1

Denumirea laboratorului

Strategii, politici, legislatie in energetica si mediu (SPLEM) Compatibilitata electromagnetica a instalatiilor electroenergetice(CEM)

Dotri existente

Calculator server PENTIUM IV - 2,8 MHz, uzura medie 20% Calculator SIST. AMD XP 260 ­ 8 buc, uzura medie 20% Licen software LabView ­ DSP NI ­ 1 buc. Calculator server PENTIUM IV - 2,8 MHz, uzura medie 20% Calculator SIST. AMD XP 260 ­ 8 buc, uzura medie 20% Licen software LabView ­ DSP NI ­ 1 buc. Stand de msurare direct a energiei electrice active i reactive în regim alternativ trifazat Stand de msurare indirect a energiei electrice active i reactive în regim alternativ trifazat cu transformatoare de msur de tensiune Stand de msurare indirect a energiei electrice active i reactive în regim alternativ trifazat cu transformatoare de msura de curent Stand de msurare a energiei electrice active în regim monofazat Stand de msurare a puterii electrice stand pentru msurarea temperaturii cu termocuplu i termorezistene stand pentru msurarea deplasrii liniare calculator Pentium 4 Calculator SIST. AMD XP 260 placa achiziie AT-MIO 16XE50 soft LabVIEW 6.1 Laborator cu activiti de cercetare Calculator SIST. PENTIUM IV­ 8 buc, uzura medie 20% - soft COMSOL Multiphysics Camera de termoviziune MobIR M3 Stand masurarea, prelucrarea si achizitia marimilor termoenergetice Laborator cu activiti de cercetare Stand pentru producerea si masurarea tensiunilor continue inalte. Stand pentru producerea si masurarea tensiunilor alternative inalte. Stand pentru masurarea rezistentei de izolatie si determinarea coeficientului de absorbtie Stand pentru masurarea curentului de conductie si a tg. Stand pentru determinarea indicelui de polarizare a liniilor electrice in cablu Autolaborator SEBA DYNATRONIC Stand pentru verificarea nivelului de izolatie al unui echipament de medie tensiune Aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamint APP tip PU 183 Autolaborator SEBA DYNATRONIC Autolaborator tip Laborator Mobil 3 Laborator cu activiti de cercetare Calculator server PENTIUM IV - 2,8 MHz, uzura medie 20% Calculator SIST. AMD XP 260 ­ 8 buc, uzura medie 20% Stand complex de comand msur i control pentru convertizoare de tensiune trifazat (CCTV 3x400 6/165)

Sala

B2-311 13 locuri B2-311 13 locuri

2

3

Expertizare si audit electroenergetic (EAE)

B2 312 9 locuri

4

Expertizare si audit termoenergetic (EAT)

B1-300 9 locuri

5

Modernizarea coordonarii izolatiei retelelor electrice (MCI)

SC Electrica SA SISE Muntenia Nord AISE Targoviste Aleea Sinaia nr.5 Laborator incercari echipame nte electrice 18 locuri B2-311 13 locuri B2-305

6

Evaluarea impactului proiectelor energetice asupra mediului (EIPEM) Managementul energiei electrice in industrie

7

(MEEI)

Stand pentru ridicarea caracteristicilor de funcionare ale elementelor liniare i neliniare de circuit Stand experimental pentru acionri electrice complexe Convertoare electromecanice Redresor trifazat de curent continuu tip TOM SAN Un=4x400 V c.a, 0-250 V c.c In=25 A: Diverse aparate de msur (multimetru de laborator TESLA , panou de alimentare tip RFT TST 280 V, 6 A , multimetru tip METRA DU20, multimetru tip MAVO 35 frecvenmetru tip METRA 45-120 Hz). Calculator Pentium IV, cu pachetele de programe PSpice, MatLab, MathCad, Simulink., Imprimant LBP 1120 Alte aparate de uz comun ( osciloscoape, traductoare, autotransformatoare, aparate de msur de panou de curent continuu, elemente de protecie diferenial tip electroaparataj s.a) Laborator cu activiti de cercetare Stand de msurare direct a energiei electrice active i reactive în regim alternativ trifazat Stand de msurare indirect a energiei electrice active i reactive în regim alternativ trifazat cu transformatoare de msur de tensiune Stand de msurare indirect a energiei electrice active i reactive în regim alternativ trifazat cu transformatoare de msura de curent Stand de msurare a energiei electrice active în 9 locuri regim monofazat Contor trifazat de energie activ i reactiv tip ISKRA, MT100, 3x58/100, 5(6)A, 50Hz, 0,5 Wh/imp, 0,05 Varh/imp.-1buc Multimeter tip BELUK EMM-2, msoar: P,S,Q, cos, energie activ,energie reactiv, U, I, frecven. -1buc Calculator Pentium 4 Placa achiziie AT-MIO 16XE50 Soft LabVIEW 8.6.1 Calculator SIST. AMD XP 260 Clampmetru tip 640 D 600 A ­ 1buc Multimetru digital tip DT9208A, masoara: , V, A, F, Hz, tranzistoare, °C ­ 3 buc Surs de tensiune curent continuu PROTEK 3006 0-60V ­ 1buc Trusa de curent - tensiune 0-440 V, 0-20 A Decalor monofazat de ungí Laborator cu activiti de cercetare Calculator SIST. PENTIUM IV­ 8 buc, uzura medie 20% Sofware: Microsoft Project Calculator SIST. AMD XP 260 ­ 8 buc, uzura medie 20% Stand pentru masurarea si monitorizare a parametrilor de functionare ai unei centrale termice Stand experimental pentru masurarea temperaturii, presiunii si debitului prin metode neelectrice Sistem fotovoltaic integrat în cldire 10kWp conectat la reea Sistem de achiziii de date Sunny Boy Control Server dedicat monitorizarii si vizualizarii parametrilor de funtionare ai sistemului fotovoltaic Calculator PC tehnic cu plac de achiziie de date National Semiconductors Instalaie fotovoltaic independent autonom 12x Module PV Photowatt 50W, integrate în cldire pentru uz tiinific, uzura medie 15% Invertor de reea Invertor Sunny Boy SWR 700, 700W 220V cu und sinusoidal, uzura medie 0% Regulator Solar Simplu Steca PR 0505 12V/5A Osciloscop - Valleman HPS10, 2MHz, Ecran grafic LCD, funcii multiple de afiare, uzura medie 5% 3x Multimetru numeric Funcii generale, clas de precizie 0.5, uzura medie 5% 2x Surs de tensiune variabil - 0-40V la 5A, 1.2-12V la 1.5A, uzura medie 5% Echipamente de birotic - Imprimanta HP LaserJet 6L, Copiator RICOH FT 4215, Imprimant Canon BJC-250, Scanner, uzura medie 70% Microturbin eolian. Caracteristici: Microturbin AIR403, AIRX Invertor de baterie - Invertor Sunny Island 3324 Baterii Pb-gel - 12xBaterii Pb-gel 2V/150Ah Analizor de reea Analizor de reea de joas tensiune trifazata cu clesti 5-2000A, tip AR5 Circutor

9 locuri

8

Gestiunea energiei (GE)

B2 312 9 locuri

9

Managementul proiectelor energetice (MPE)

B1- 300 13 locuri B2-307 9 locuri

10

Managementul energiei in cladiri (MEC)

11

Producerea distribuita de energie (PDE)

B2-103 si B2-302 9+9 locuri

Plci de achizitie de date 1 x USB6008, National Instruments, 1 x USB6009, National Instruments, 2 x USB6218, National Instruments. Licen Software LabView 8.0, NI Development Tools, Licenta T-SOL, Licenta PV-SOL Model experimental de retea electrica de joasa tensiune cu producere distribuita dotat cu sistem dedicat de masurare si achizitie de date. Invertor de baterie autonom pentru operare insularizat Pil de combustie H-200 pentru stand experimental cu scop educaional Calculatoare portabile Celul PV etalon - Celul fotovoltaic ESTI utilizat pentru msurarea radiaiei solare Diverse tipuri de senzori pentru monitorizarea funcionarii instalaiilor de conversie fotovoltaica, precum si pentru urmrirea parametrilor climatici Osciloscop A/D 100MHz Laborator cu activiti de cercetare Analizor calitatea energiei electrice CHAUVIN ARNOUX CA8352 analizor trifazic de energie, analiza completa parametri de retea electrica (tensiuni,curenti, puteri, 4 intrari de tensiune, 4 intrari de curent), oscilografiere marimi masurate (afisare forme de unda, mod osciloscop), afisare diagrame vectoriale si dezechilibre faze (tensiune si curent pe aceeasi diagrama Fresnel, mod vectorscop) afisare grafica si analiza armonici (pana la ord. 50, identificare directie curent armonic), ecran LCD color 19 cm (cu touch-screen, operare cu degetul pe ecran), procesare date pe calculator si creare de rapoarte de test, memorie RAM 256 MB (memorie de lucru) si hard-disk de 10 GB (memorie nevolatila), interfata seriala universala USB (pentru comunicatie), include software profesional specializat si cablu USB.. OPTION 1 Power Analyser, Vector Scope OPTION 2 Flicker Meter, EN50160 Analyser OPTION 3 Transient Recorder OPTION 4 Data Logger OPTION 5 Remote control signals OPTION 6 Power 2 : symetry, impedance OPTION 7 Remote drive via modem Stand experimental pentru masurarea energiei electrice cu ajutorul contoarelor de energie electrica (diverse tipuri de contoare de energie electrica si echipamente pentru achizitia, monitorizarea, prelucrarea si transmiterea datelor la distanta.- Stand Electromagnetica) Stand contor electronic ABB dublu sens Stand echipament SCADA Stalpi si corpuri pentru iluminat stradal folosind lampi cu vapori de sodiu la joasa si inalta presiune precum si lampi cu vapori de mercur. Stand transmisiuni de energie pe linii electrice Stand de monitorizare a parametrilor liniilor electrice; circulatia energiei reactive prin linii electrice. Laborator cu activiti de cercetare

12

Retele electrice inteligente (REI)

B2-313 9 locuri

10.

Programe de cercetare în derulare/desfasurate in ultimii 3 ani care pot constitui suportul pentru programul de master: 10.1. Sistem hibrid pentru autonomie energetic pe baz de modul fotovoltaic / pil de combustie (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 195/2006 10.2. Posibiliti de lrgire a vizibilitii cercetrii româneti în context european în domeniul surselor hibride de energie alternativ (OLARIU Nicolae), Contract cercetare nr. 187/2006 10.3. Creterea eficienei conversiei energiei solare în platforme fotovoltaice orientabile (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 21-003/2007 10.4. Strategii de dezvoltare pentru sistemele fotovoltaice de generare a energiei (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 167/2006 10.5. Celule fotovoltaice pe baza de filme subiri obinute prin tehnologii alternative pentru producerea de energie curat (Voltera) (OLARIU Nicolae) Contract nr. 22132/2008 10.6. Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare din comuna Lereti, judeul Arge- Programul Operaional Regional

(POS) 2007-2013. Axa prioritar 3 Îmbuntirea infrastructurii sociale (Audit energetic) (ENESCU Diana) 10.7. Mobile E- Novative Use of E- learning Technologies -MENUET, (ENESCU Diana) contract numarul LLP-2008-1-RO1-LEO05-00813 10.8. Integrated informatic system for energetic efficiency and energy economy in residential sectors,CEEX (IONEL Marcel) Contract 53/2006 10.9. The complementarityof photovoltaic sources and thermical receivers in buildings architecture and assurance of using the electrical energy and climatisation,CEEX, CoFoTerm (IONEL Marcel) Contract 35/2006 10.10. Studiul privind colectarea si verificarea datelor privind instalatii mari de ardere si realizarea emisiilor de SO2, NOx si pulberi provenite de la acestea pentru anul 2005 in conformitate cu prevederea HG 541/2003 (MATEI Magdalena) Contract 5395.1/2006 10.11. ESTELLA - Sistem inglobat bazat pe telesenzoristica pentru monitorizarea si controlul parametrilor in sisteme distribuite pe arii largi cu suport de comunicatie prin retele IP si wireless. Parteneri: UPB, SC. IPA SA, Universitatea Valahia din Targoviste, S.C. SIS S.A. (SALISTEANU Cornel) contract 72/2006, proiect finantat prin INFOSOC (CEEX 2006), 10.12. SACOM - Sisteme avansate de comunicatii mobile pentru platforme robotice reconfigurabile autonome (2006-2008, , proiect finantat prin INFOSOC (CEEX 2006),). Parteneri: Universitatea din Craiova, UPB, Universitatea Valahia din Targoviste, Agentia de cecetare pentru tehnica si tehnologii militare (SALISTEANU Cornel) contract 271/2006 10.13. SINTESERV - Sistem Informatic Integrat Judetean / Regional bazat pe Interconectarea Institutiilor Publice si destinat Furnizarii de Servicii Electronice catre Cetateni si catre Mediul de Afaceri (2006-2008, proiect finantat prin RELANSIN (CEEX 2006),). Parteneri: SC. IPA SA, INCDI, ITC, Universitatea Romano-Americana, Universitatea Valahia din Targoviste (SALISTEANU Cornel), contract 123/2006 10.14. SIMVAPS - Sistem electronic de informare si mediere pentru munca la domiciliu, valorificarea produselor si serviciilor din gospodarie si gasirea de oportunitati de afaceri in zone slab dezvoltate economic (2006-2008, , proiect finantat prin RELANSIN (CEEX 2006),). Parteneri: SC. IPA SA, INCDI, ITC, Universitatea Romano-Americana, Universitatea Valahia din Targoviste (SALISTEANU Cornel) contract 126/2006 10.15. Electronic system of information and mediation for home work, products valorifications and house-keeping services and finding opportunities of business in the economical underdeveloped zone SIMVAPS-AMCESIT (IONEL Marcel)Contract 535.7/2006 10.16. District-regional integrated informatic system based on interconnection of the public installations and fated to provide electronic services for citizens and for business environment SINTESVER Research project CEEX RELANSIN AMCSIT U.P.B (IONEL Marcel) contract 29/2006 Studiu de solutii privind electrificarea rurala din surse regenerabile de 10.17. energie in contextul dezvoltarii durabile. programul 100 de gospodarii electrificate prin utilizarea SRE în ROMANIA (OLARIU Nicolae)Contract cercetare nr. 39.2/2006 10.18. Cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, distribuite. actiuni pentru integrarea romaniei in reteaua de excelenta europeana DERLAB ­ RODERLAB, (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 215/2006 10.19. Integrarea cercetarii romanesti in domeniul fotovoltaic in platforma tehnologica europeana (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 143/2006 10.20. Sisteme mecanice noi pentru creterea eficienei conversiei energiei solare în energie electric (OLARIU Nicolae) Contract cercetare nr. 752/2006 10.21. Greening SMEs- proiect european în reea. Ecologizarea IMM. (a ), 2008 Masteranzii vor fi antrenai în activitatea de cercetare prin participarea în diverse proiecte, ca membrii ai colectivelor de cercetare. Activitatea de cercetare tiinific a cadrelor didactice ale facultii este concretizat prin programe de cercetare la nivel european (programele Uniunii Europene FP6, FP7), naional (CEEX, INOVARE ­ coordonate de AMCSIT, Resurse umane, Idei i proiecte de cercetare­ coordonate de CNCSIS, Parteneriate ­ coordonate de CNMP ) sau cu uniti industriale de specialitate. În strategia DETIE, Colectiv Inginerie Energetica un loc important îl ocupa deschiderea ctre colaborarile internationale prin care se urmareste compatibilizarea pe plan tiinific a procesului de învmânt, dar i dezvoltarea colaborarii la programe de cercetare cu universiti din Europa, care au adoptat cerinele Procesului Bologna.

Planul de învmânt: conform Anexa 1 Planul de invatamant al programului de masterat ,,Auditul sistemelor energetice" este in acord cu obiectivele didactice din planul de invatamant al specializarii Energetica Industriala (Management energetic), urmarind ca disciplinele din ciclul de licenta sa fie aprofundate si insotite de cunostinte complementare in ciclul de master. Planul de invatamant cuprinde atat discipline de cunoastere avansata, cat i de pregatire complementara, pentru o integrare rapida a absolventului în piata muncii. Toate disciplinele sunt obligatorii, avand ca forma finala de verificare examenul. Fiecare semestru are prevazute ore pentru cercetarea stiintifica pentru dizertatie, care se incheie cu verificare. 12. Descrierea disciplinelor din planul de învâmânt: conform Anexa 2

11.

În activitatea de pregtire a masteranzilor se are în vedere atat abordarea problemelor actuale din punct de vedere al eficientei energetice la consumatorii de energie electrica si termica din toate sectoarele (industrial, rezidential, tertiar), cat i prezentarea preocuparilor din domeniu prin prisma politicii energetice europene. Astfel, Comisia Europeana are eficiena energetic in prim planul liniilor de actiune din pachetul integrat energie schimbari climatice "20/20/20". În prezent Comisia realizeaza o evaluare amnunita a Planului de aciune european din 2006 privind eficiena energetic. În acest context, masteranzii sunt pregtii pentru a aborda subiecte prioritare la nivel naional i mondial, cum ar fi dezvoltarea durabil a resurselor, eficienta energetica, tehnologii inovative, surse regenerabile de energie, management de proiect. DECAN, Conf.dr.ing. Henri-George COAND RESPONSABIL PROGRAM, prof.dr.ing. Magdalena MATEI

ANEXA 1

Planul de învmânt

An I, semestrul I Nr.

1 2 3 4 5

Disciplin

Strategii, politici, legislatie in energetica si mediu Compatibilitate electromagnetica a instalatiilor electroenergetice Expertizare si audit electroenergetic Expertizare si audit termoenergetic Cercetare 1 (proiectare, aplicaii audit) TOTAL

C

2 2 1 2

S

L

P

1 1 -

ECTS

6 6 6 6 6 30

Verif.

E E E E C 4E,1C

2 1 12 ore / sapt. 26 ore / sapt.

An I, semestrul II Nr.

1 2 3 4 5

Disciplin

Modernizarea coordonarii izolatiei retelelor electrice Evaluarea impactului proiectelor energetice asupra mediului Managementul energiei electrice in industrie Gestiunea energiei Cercetare 2 (proiectare/ aplicaii managementul energiei in industrie / evaluare impactului asupra mediului) TOTAL

C

2 2 2 1

S

-

L

1 1 2

P

1 -

ECTS

6 6 6 6 6 30

Verif.

E E E E C 4E,1C

12 ore / sapt. 26 ore / sapt.

An II, semestrul I Nr.

1 2 3 4 5 6

Disciplin

Managementul proiectelor energetice Managementul energiei in cladiri Producerea distribuita de energie Retele inteligente de energie Cercetare 3 (proiectare) Cercetare stiinific pentru eleborare lucrare de disertaie TOTAL

C

2 2 1 2

S

L

P

1 -

ECTS

5 5 5 5 5 5 30

Verif.

E E E E C C 4E,2C

2 2 1 6 ore / sapt. 6 ore / sapt. 26 ore / sapt.

ANEXA 2

Descrierea disciplinelor din planul de învmânt

Strategii, politici, legislatie in energetica si mediu (SPLEM)

(28 curs, 14 proiect) an I, sem I, 6 credite, examen

Cursul are ca obiective cunoasterea elementelor de baza din legislatia romaneasca referitoare la energie si protectia mediului in sectorul energetic si crearea capacitatii de informare privind ultimile noutati legislative din UE si Romania in acest domeniu. Prima parte a cursului prezinta legislatia UE in domeniul energetic si transpunerea directivelor europene in legislatia romaneasca primara, precum si legislatia secundara elaborata de ANRE. Acestea servesc la intelegerea functionarii pietei de energie si pietei certificatelor verzi. De asemenea sunt explicate aspecte legate de normele tehnice, metodologiile de tarifare a energiei, licente si autorizari. In partea a doua a cursului sunt prezentate regelementarile legislative la nivelul UE si apoi transpuse in legislatia romaneasca legate de cerintele europene de protectia mediului in cadrul sectorului energetic. Se explica modul in care aceste cerinte decid asupra alegerii solutiei optime privind initierea unor proiecte energetice. Aplicatiile din cadrul seminarului au ca obiectiv folosirea notiunilor teoretice predate la curs pentru studii de caz privind piata de energie electrica, piata certificatelor verzi, modul ce conformare a centraleleor termoelectrice la cerintele reglementarilor de mediu, efectele Planului national de Alocare a certificatelor de gaze cu efect de sera asupra centralelor termoelectrice din Romania.

Compatibilitatea electromagnetica a instalatiilor electroenergetice(CEM)

(28 curs, 14 proiect) an I, sem I, 6 credite, examen Obiectivul cursului este de transmite studenilor cunostinte legate de elemente de compatibilitate i poluare electromagnetic, mediu electromagnetic, surse de perurbaii, dispozitive si metode pentru limitarea perturbaiilor electromagnetice, niveluri de perturbaii, norme europene în acest domeniu. Cursul pune accent pe caracterul fenomenologic prezentând explicit conceptele de baz ale compatibilitii i poluarii electromagnetice, precum si influena instalaiilor electrice de înalt tensiune asupra organismelor vii. Este prezentat impactul retelelor electrice asupra mediului înconjurtor, cu referire la poluarea electromagnetic, vizual, acustic si psihic a reelelor electrice asupra mediului înconjurtor. Studenii se vor familiariza i vor stpâni noiuni i concepte de baz ale compatibilitii i polurii electromagnetice, precum si prevederile normelor nationale si europene în domeniu.

Expertizare si audit termoenergetic (EAT)

(28 curs, 14 laborator) an I, sem I, 6 credite, examen Obiectivul cursului este de a aprofunda si a implementa conceptul de eficienta energetica, prin prisma intelegerii principiilor si metodologiei intocmirii auditului termoenergetic, in vederea imbunatatirii indicatorilor de performan energetic ai consumatorilor industriali de energie termica. Se va realiza însuirea terminologiei de specialitate i familiarizarea cu normativele tehnice în vigoare, iar aprofundarea cunotinelor de specialitate se va face prin aplicaii numerice i studii de caz. In cadrul cursului se abordeaza urmatorele problematici principale: aprofundarea cunostintelor legate de conceptul de eficien energetic in industrie, audit

termoenergetic, elaborarea unui bilan termoenergetic, analiza bilanurilor termoenergetice, evaluarea eficienei energetice pe baza potenialului energetic al resurselor energetice secundare, realizarea de obiective M&T (Monitoring&Targeting) în industrie, colectarea modern de date si managementul datelor pentru auditul termoenergetic, aspecte legate de finanarea unor proiecte privind creterea eficienei energetice, precum i riscuri legate de aceste categorii de proiecte.

Expertizare si audit electroenergetic (EAE)

(14 curs, 28 laborator) an I, sem I, 6 credite, examen Cursul are drept obiective aplicarea conceptelor, teoriilor i metodelor de investigare fundamentale din domeniul expertizrii i auditului electroenergetic si formarea/ dezvoltarea competenelor de analiz a proceselor electroenergetice din punct de vedere al eficienei economice i energetice pentru adoptarea unor soluii constructive i funcionale eficiente în contextul actual. Se va realiza elaborarea bilanurilor electroenergetice, evaluarea eficienei energetice, interpretarea rezultatelor pe baza indicatorilor de performan si se va analiza utilizarea energiei electrice la nivelul consumatorilor industriali , rezidentiali si al localitilor. In cadrul aplicatiilor se vor realiza studii de caz privind analiza necesitii, utilitii i cerinelor sistemului de monitorizare a fluxurilor de energie, intocmirea unui audit eletroenergetic la un consumator industrial, intocmirea unui bilan electroenergetic al unui transformator, intocmirea unui audit electroenergetic al unor consumatori finali de energie, analiza semnificaiilor, a indicatorilor de performan i evaluarea eficienei energetice a unui perimetru dat, analiza surselor de alimentare i a asigurrii alimentrii cu energie electrica la nivelul localitilor.

Modernizarea coordonarii izolatiei retelelor electrice (MCI)

(28 curs, 14 laborator) an I, sem II, 6 credite, examen Obiectivul cursului este de a aprofunda cunostintele de specialitate din domeniul energetic prin abordarea unei problematici legate de modul in care apar supratensiunile in instalatiile electroenergetice, studiul diferitelor tipuri de supratensiuni, analiza solicitarilor pe care acestea le produc izolatiei electrice a instalatiilor si analiza modului de coordonare a mijloacelor de protectie a izolatiilor contra supratensiunilor. Sunt abordate problemele comportrii izolaiei la apariia supratensiunilor ,cât i soluiile moderne de protecie împotriva supratensiunilor, principalele capitole ale cursului referindu-se la: principii i metode de coordonarea izolaiei, caracteristicile izolaiei, solicitri în exploatare, tinerea dielectic a izolaiei, echipamente de protecie, protecia i nivelul de izolaie la instalaiile electrice pentru linii, cabluri, staii i posturi de transformare, nivele de izolaie si protecia la supratensiuni pentru transformatoare, nivele de izolaie si protecia contra cresterilor de tensiune in instalaiile de joas tensiune, probleme de coordonare a izolaiei specifice instalaiilor blindate. Masteranzii dobandesc cunostinte aplicative privind metodele i instalaiile pentru diagnosticarea izolaiei i pentru monitorizarea în condiii de exploatare a strii acesteia.

Evaluarea impactului proiectelor energetice asupra mediului(EIPEM)

(28 curs,14 proiect) an I, sem II, 6 credite, examen Obiectivele acestui curs sunt: cunoasterea reglementarilor actuale legislative referitoare la evaluarea impactului proiectelor energetice asupra mediului si crearea deprinderii de aplica practic aceste reglementari in vederea obtinerii autorizatiei/acordului/avizului de mediu, formarea unor deprinderi care sa permita alegerea solutiilor tehnice de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice (si termice) in conformitate cu reglementarile europene si nationale privind limitarea emisiilor poluante, precum si luarea deciziilor optime privind utilizarea rationala surselor conventionale si/sau regenerabile de energie. Cursul prezinta elementele fundamentale necesare evaluarii impactului proiectelor energetice legate de producerea, transportul si distributia energiei electrice (si termice) asupra mediului. De asemenea, contribuie la cunoasterea si intelegerea principalelor procedee de reducere a impactului producerii, transportului si distributiei energiei electrice si termice asupra mediului. Pe intreg parcursul, aspectele teoretice sunt strans corelate cu cele practice. Proiectele au ca obiectiv folosirea notiunilor teoretice predate la curs pentru diferite studii de caz: aplicarea procedurii SEA(evaluarea strategica de mediu) pentru obtinerea avizului de

mediu (intocmirea raportului de mediu), intocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru obtinerea acordului de mediu / autorizatiei de mediu. Prin realizarea acestor aplicatii se creaza competenta necesara evaluarii impactului proiectelor energetice asupra mediului, faza obligatorie de parcurs in vederea finantarii unui proiect energetic.

Managementul energiei electrice in industrie (MEEI)

(28 curs, 14 laborator) an I, sem II, 6 credite, examen Cursul are ca scop evidenierea rolului managementului energetic în exploatarea instalaiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali, precum si a rolului echipamentelor de comand i sistemelor de îmbuntire a calitii energiei electrice în asigurarea stabilitii reelelor, respectiv la asigurarea funcionrii în siguran. In cadrul cursului se prezinta noiuni de baz teoretice i aplicative din domeniul alimentrilor i managementului energiei electrice, precum si metode, sisteme i echipamentelor electrice de alimentare i comand. De asemenea, sunt predate notiunile teoretice necesare înelegerii fenomenelor asociate sistemelor de alimentare cu energie electric a consumatorilor industriali corelat cu sisteme de management corespunzator si interaciunii consumatorilor semnificativi cu reeaua de alimentare. Cursul pune accent pe caracterul fenomenologic prezentând explicit principiile de funcionare ale sistemelor de alimentare cu energie electric, rolul echipamentelor de comutaie i comand i a sistemelor de îmbuntire a calitii energiei electrice în asigurarea stabilitii reelelor, coordonarea funcionrii în siguran. In cadrul aplicatiilor se va proceda la modelarea unor sisteme de alimentare si de management al unui consumator industrial si la studii de caz privind aplicarea conceptului de eficienta energetica la consumatorii industriali in vederea scaderii intensitatii energetice in industrie.

Gestiunea energiei (GE)

(14 curs, 28 laborator) an I, sem II, 6 credite, examen Obiectivul cursului este formarea unui mod de structurare a concepiei vizând gestionarea fluxurilor de energie si a unor deprinderi privind mecanismele moderne de monitorizare i analiz, specifice gestiunii energetice, cat si formarea unui mod de a gândi economic în corelare cu aspectele specifice sectorului energetic din România. In cadrul cursului se aprofundeaza notiunile legate de managementul energetic dobandite in cadrul ciclului de licenta, se aprofundeaza cunostintele legate de instrumente de gestionare a a energiei (contabilitatea energetica, bilan energetic, auditul energetic) din anul IV licenta si semestrul I master, se prezinta noiuni legate de bazele gestiunii energetice, accentul punandu-se pe sistemele moderne de monitorizarea consumurilor energetic: sisteme de monitorizare, (mijloace moderne de msurare, sisteme de telegestiune a energiei), suport de comunicaie a informaiilor, (sisteme de comunicaii, arhitecturi i standarde de comunicaie), filozofia de structurare a sistemelor pentru gestiunea operativ a instalaiilor. Cursul abordeaza probleme actuale privind gestiunea energiei i modul lor de rezolvare în domeniul industrial, cldiri, consumatori casnici. Aplicatiile vizeaza urmatoarele subiecte : aparate de msurare a parametrilor de funcionare a instalaiilor electroenergetice, analizoare de calitate a energiei electrice, msurarea i monitorizarea parametrilor de funcionare a motoarelor asincrone, msurarea i monitorizarea parametrilor de funcionare a instalaiilor de iluminat, monitorizarea consumului energetic la consumatori industriali, monitorizarea consumului energetic la consumatori casnici.

Managementul proiectelor energetice (MPE)

(28 curs, 14 proiect) an II, sem I, 5 credite, examen Obiectivele cursului sunt insusirea conceptelor, principiilor si notiunilor esentiale care formeaza sistemul teoretic al managementului proiectelor, insusirea elementelor metodologice metode, reguli, tehnici si proceduri larg utilizabile in initierea, planificarea, executia si controlul proiectelor, cu referire speciala la proiectele energetice, cunoasterea conceptelor de baza privind functionarea instrumentelor financiare europene si crearea capacitatii manageriale ingineresti de initiere, planificare, executie si control a proiectelor energetice.

Prima parte a cursului prezinta notiunile generale legate de managementul proiectelor. Este explicata notiunea de proiect, notiuni necesare elaborarii unei propuneri de finantare, conceptul de management al proiectului, ciclul de viata al proiectului, finantarea nerambursabila, cofinantarea, instrumentele financiare europene, elaborarea unei fise de proiect. In partea a doua a cursului sunt prezentate notiunile legate de accesarea fondurilor structurale pentru finantarea investitiilor in domeniul energetic - POS Competitivitate axa prioritar 4, POS Mediu axa prioritara 3. De asemenea sunt prezentate si alte fonduri pentru investitii in domeniul energetic: Fondul de mediu (AFM), Fondul Roman de Eficienta Energetica (FREE). Cursul contribuie la dobandirea cunostintelor necesare aplicarii pentru finantarea proiectelor energetice conform cerintelor specifice fiecarui tip de fonduri. Utilizarea unor aplicatii software in managementul proiectelor contribuie la dezvoltarea abilitatii de analiza a solutiilor care trebuie sa fundamenteze luarea deciziei. Se creaza competenta necesara intocmirii documentatiei de finantare a unui proiect energetic conform cerintelor. Studenii se vor familiariza cu conceptul ,,managementul proiectului" i vor stpâni noiunile de baz necesare accesarii diferitelor fonduri, inclusiv fondurilor structurale, pentru finantarea investitiilor in domeniul energetic. specifice fiecarui tip de finantare (POS Competitivitate, POS Mediu, FREE, AFM sa) .

Managementul energiei in cladiri (MEC)

(28 curs, 14 laborator) an II, sem I, 5 credite, examen Printr-o abordare interdisciplinar, multicriterial a concepiei cldirilor este pe deplin posibil o bun calitate arhitectural, un mediu interior agreabil, confortabil i sntos i un consum de energie redus. Aceste atribute definesc o cldire eficient energetic. În cadrul acestui curs se este prezentat modul în care funcioneaz o cldire, atât din punctul de vedere al construciei, cât i din punctul de vedere al echipamentelor i instalaiilor care o deservesc, acest lucru fiind esenial pentru identificarea strategiilor ce trebuiesc adoptate pentru reabilitarea sa energetic. Tematica elaborat are atât caracter fundamental (analiza proceselor de transfer de cldur i de mas în elemente de construcie, în spaii cu climat controlat i în echipamente), cât i caracter aplicativ, finalizate în principal prin proiecte ale studenilor individuale sau de grup. Proiectele vizeaza aplicarea noilor reglementri privind energetica cladirilor atat pentru proiectrea cladirilor noi, cat si pentru auditarea cladirilor in vederea reabilitarii i modernizarii energetice. Astfel, trebuie sa se aiba in vedere aspecte legate de modul în care funcioneaz o cldire, atât prin construcia propriu-zis, cât i prin echipamentele i instalaiile din dotare, cu accent pe schimburile energetice i pe posibilitile de economisire a energiei consumate. In cadrul aplicatiilor se vor folosi interfae grafice interactive, conforme standardelor i practicilor europene, care asigura o baza de date extensive pentru studii de caz, pentru comparaie.

Producerea distribuita de energie (PDE)

(14 curs, 28 laborator) an II, sem I, 5 credite, examen Obiectivul cursului este de a aprofunda si completa cunostintele obtinute in ciclul de licenta, referitoare la tehnologiile de producere distribuita a energiei electrice si termice folosind diferite surse regenerabile de energie, care sunt la nivel de aplicatii comerciale/demonstrative. Principalele aspecte abordate in cadrul cursului sunt: sisteme fotovoltaice conectate la reea, sisteme fotovoltaice integrate in mediul construit, centrale solare de putere, convertoare electromecanice, configuraii de reea, conectarea i integrarea în reea, maini termice, cogenerare, microturbine, sisteme eoliene, sisteme microhidroelectrice, conversia electrochimic, stocarea energiei, celule de combustie, sisteme pentru condiionarea puterii, efecte asupra reelei (rspuns în tensiune, armonici i subarmonici, fenomene de rezonan, sisteme de protecie), microreele. Lucrarile de laborator au ca obiectiv folosirea notiunilor teoretice predate la curs pentru aplicatii. In cadrul lucrarilor se va realiza: msurarea radiaiei solare, determinarea caracteristicilor de funcionare ale generatoarelor fotovoltaice, proiectarea sistemelor fotovoltaice, simularea sistemelor eoliene pentru producerea energiei, determinarea caracteristicilor funcionale ale echipamentelor de condiionare a puterii, analiza reglementarilor tehnice privind conectarea la reea a sistemelor de producere distribuita, analiza structurii microreelelor active de joas tensiune, analiza regimurilor de funcionare ale generatoarelor distribuite din cadrul reelelor de joas tensiune si modelarea reelelor de joas tensiune cu surse distribuite. Avand in vedere ca in prezent, atat in Romania, cat si pe plan

european si mondial, producerea distribuita a energiei electrice si termice din surse regenerabile de energie reprezinta o prioritate, cursul contribuie la formarea unor specialisti capabili sa conceapa, proiecteze si exploateze instalatii de producere durabila a energiei.

Retele electrice inteligente (REI)

(28 curs, 14 laborator) an II, sem I, 5 credite, examen Cursul prezint noiuni avansate privind dezvoltarea reelelor electrice ctre un nou nivel de performan ca urmare, pe de o parte, a penetrrii surselor de energie regenerabil i proteciei mediului, iar pe de alt parte, datorit necesitii de luare a unor msuri de cretere a siguranei în funcionare i îmbuntire a calitii energiei electrice la consumatori. Se au în vedere, pe de o parte, introducerea noilor tehnologii (electronic de putere, telecomunicaii, tehnic de calcul, sisteme de msurare, automatizri i protecii etc.), iar pe de alt parte, folosirea unor algoritme i metode de calcul performante (optimizare, piaa de energie electric, circulaii de puteri i stabilitate, eficien energetic etc.) care vor permite transformarea actualelor reele în reele electrice inteligente ­ SmartGrids -, în contextul Strategiei privind dezvoltarea durabil. Aplicaiile sunt menite s aprofundeze noile cunotine privind conceptul de reele electrice inteligente i utilizarea unor programe de calcul performante pentru studiul regimurilor de funcionare. Competentele specifice dobandite sunt: insuirea cunotinelor privind conceptul de reele electrice inteligente(siguran, flexibilitate, accesibilitate i economicitate) si dobândirea de aptitudini privind:utilizarea noilor realizri tehnologice în domeniul sistemelor de msurare, protecii i automatizri, sisteme informaionale etc, operarea cu software profesional.

Information

14 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

787416