Read MS 70-146 JAB. AWAM & STRUKTUR.p65 text version

70 Panduan Prasiswazah

Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur

Pengenalan Bidang kejuruteraan awam mempunyai skop yang luas. Jurutera awam terlibat terus dalam pembinaan semua infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin keselesaan serta keselamatan kehidupan manusia. Ini termasuklah pembinaan rumah, bangunan, jalan/lebuh raya, empangan, lapangan terbang, pelabuhan, sistem bekalan air, sistem rawatan sisa, sistem tebatan banjir dan sebagainya. Dalam projek-projek ini jurutera awam perlu bertindak sebagai perancang, pereka bentuk, dan pembina. Beliau juga bertanggung jawab terhadap prestasi struktur selepas pembinaan. Kepakaran teknikal yang diperolehi dalam pengajian di universiti akan membolehkan beliau mengendalikan hal-hal ini serta alam semula jadi dengan cara yang saksama bagi meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup rakyat dalam sesebuah negara. Oleh itu seseorang jurutera awam mempunyai tugas yang berat serta menjadi individu yang penting dalam kemajuan sesebuah negara. Peranan jurutera awam juga perlu mengikut perkembangan cara hidup rakyat dan teknologi dunia. Sebagai contoh, semasa ini, pengetahuan, kesedaran dan kepekaan orang ramai terhadap kualiti alam sekitar sekeliling mereka yang menjamin kehidupan yang bermutu telah meningkat. Oleh itu jurutera awam perlu membuat penelitian yang lebih intensif terhadap kesan projek serta teknologi kejuruteraan. Mereka perlu memastikan bahawa sesuatu projek tersebut tidak hanya akan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada orang ramai tetapi perlu juga menjamin supaya alam sekitar terpelihara dalam jangkamasa pendek dan panjang. Tambahan lagi piawai-piawai reka bentuk serta undangundang atau peraturan sentiasa berubah mengikut perkembangan teknologi dan kefahaman masyarakat. Tugas mencabar jurutera awam ini juga memerlukan seseorang jurutera awam sentiasa meningkatkan pengetahuan dari masa ke semasa. Perkembangan tamadun manusia juga memerlukan seseorang jurutera awam prihatin dengan masalah sosial dan kemajuan teknologi terkini. Jurutera-jurutera awam yang hanya dilengkapi dengan pengetahuan kejuruteraan awam tidak lagi memadai dan tidak akan dapat bersaing di pasaran. Jurutera awam perlu berkebolehan dalam hal-hal ekonomi, pengurusan, kemasyarakatan dan teknologi-teknologi komputer terkini supaya dapat memperlengkapkan diri untuk membantu negara menuju ke arah negara maju. Di Universiti Kebangsaan Malaysia, program-program kejuruteraan awam di peringkat pra-siswazah telah dirancang dan direka bentuk untuk memenuhi tuntutan seperti yang disebutkan di atas. Program-program tersebut adalah Program Kejuruteraan Awam dan Struktur dan Program Kejuruteraan Awam dan Sekitaran. Program Kejuruteraan Awam dan Struktur adalah program tradisi kejuruteraan awam manakala Program Kejuruteraan Awam dan Sekitaran lebih menjurus kepada bidang kejuruteraan sekitaran atau alam sekitar.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 71

Pelbagai bidang kejuruteraan awam diselaraskan melalui kumpulan kepakaran. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan kejuruteraan struktur, kumpulan kejuruteraan bahan pembinaan, kumpulan kejuruteraan geoteknik, kumpulan kejuruteraan alam sekitar, kumpulan kejuruteraan pengangkutan dan kumpulan kejuruteraan pantai dan sumber air. Pelajar-pelajar yang berminat untuk mengkhusus dalam bidang-bidang ini boleh mengambil mata pelajaran pilihan dalam bidang tersebut yang ditawarkan pada semester ke 7 dan 8. Tenaga-tenaga pengajar jabatan mempunyai kelayakan akademik dan profesional yang diperlukan untuk mengendalikan kursus kejuruteraan awam. Makmal-makmal di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, UKM dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan makmal terkini untuk kerja kursus dan penyelidikan. Dengan jumlah peralatan yang melebihi RM20 juta, makmal kejuruteraan awam mampu mengendalikan kerja makmal untuk pengajaran dan penyelidikan yang berkualiti sehingga ke peringkat yang tertinggi. Sila lawat halaman web kami di http://www.eng.ukm.my/ ~jkas/ untuk keterangan lanjut.

72 Panduan Prasiswazah

PO UNTUK KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR

PO1-

Berkebolehan untuk mendapat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan asas sains dan kejuruteraan awam.

PO2PO3PO4-

Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif dengan komuniti teknikal dan bukan teknikal. Mempunyai kemahiran teknikal dalam bidang kejuruteraan awam dan struktur. Berkebolehan untuk mengenal pasti masalah kejuruteraan serta mendapatkan penyelesaian bagi masalah tersebut dengan menggunakan alatan moden kejuruteraan. Berkebolehan untuk menggunakan pendekatan sistem infrastruktur kejuruteraan awam dan menilai kebolehlaksanaan ekonomi. Berkebolehan untuk berfungsi secara efektif sebagai individu dan di dalam kumpulan dengan kemampuan untuk menjadi ketua atau pengurus, begitu juga sebagai seorang ahli kumpulan yang efektif. Memahami tanggungjawab dan etika kejuruteraan dalam konteks aspek sosial, budaya dan alam sekitar serta keperluan bagi pembangunan lestari. Mempunyai jangkaan terhadap keperluan untuk menjalani pembelajaran berterusan, dan mempunyai kapasiti untuk berbuat demikian. Berkebolehan mereka bentuk dan menjalankan uji kaji, serta mampu menganalisa dan mengintepretasikan data. Berkebolehan untuk berfungsi dalam kumpulan pelbagai disiplin. Mempunyai pengetahuan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan awam dan struktur. Memahami unsur-unsur pengurusan projek pembinaan, pengurusan aset, polisi awam, pentadbiran, perniagaan dan keusahawanan.

PO5PO6-

PO7PO8PO9PO10PO11PO12-

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 73

PO UNTUK KEJURUTERAAN AWAM DAN SEKITARAN

PO1-

Berkebolehan untuk mendapat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan asas sains dan kejuruteraan awam.

PO2PO3PO4-

Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif dengan komuniti teknikal dan bukan teknikal. Mempunyai kemahiran teknikal dalam bidang kejuruteraan awam dan sekitaran. Berkebolehan untuk mengenal pasti masalah kejuruteraan serta mendapatkan penyelesaian bagi masalah tersebut dengan menggunakan alatan moden kejuruteraan Berkebolehan untuk menggunakan pendekatan sistem infrastruktur kejuruteraan awam dan menilai kebolehlaksanaan ekonomi. Berkebolehan untuk berfungsi secara efektif sebagai individu dan di dalam kumpulan dengan kemampuan untuk menjadi ketua atau pengurus, begitu juga sebagai seorang ahli kumpulan yang efektif. Memahami tanggungjawab dan etika kejuruteraan dalam konteks aspek sosial, budaya dan alam sekitar serta keperluan bagi pembangunan lestari. Mempunyai jangkaan terhadap keperluan untuk menjalani pembelajaran berterusan, dan mempunyai kapasiti untuk berbuat demikian. Berkebolehan mereka bentuk dan menjalankan uji kaji, serta mampu menganalisa dan mengintepretasikan data. Berkebolehan untuk berfungsi dalam kumpulan pelbagai disiplin. Mempunyai pengetahuan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan awam dan sekitaran. Memahami unsur-unsur pengurusan projek pembinaan, pengurusan aset, polisi awam, pentadbiran, perniagaan dan keusahawanan.

PO5PO6-

PO7PO8PO9PO10PO11PO12-

74 Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus

Sarjanamuda Kejuruteraan Awam dan Struktur

Semester I Kod Kursus H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) II

H

Nama Kursus Kokurikulum Pengenalan kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Metamatik Kejuruteraan I (Aljabar) Kenegaraan Malaysia & Tamadun Islam 1

Kokurikulum

KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 (U1) INTERSESI III KKKH1014 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKH2124 KKKH2134 KKKH2174 KKKH2244 IV H KKKQ2014 KKKH2254 KKKH2264 KKKH2274 ZH2073

Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Grafik Kejuruteraan Metamatik Kejuruteraan II (Kalkulus) Hubungan Etnik Pengenalan Rekabentuk Kejuruteraan Foundation English (MUET Band 1 & 2) Kursus PPU Metamatik Kejuruteraan III (Persamaan Perbezaan I) Kekuatan Bahan Mekanik Bendalir untuk KejuruteraanAwam Pengenalan Kejuruteraan Sekitaran Ukur Kejuruteraan Kokurikulum Statistik Kejuruteraan Geoteknik I Teknologi Bahan Mekanik Struktur English for Engineering (MUET Band 3-6)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 75

V

KKKQ3014 KKKH3154 KKKH3234 KKKH3244 KKKH3224

Pengiraan Berangka Geoteknik II Hidrologi Kejuruteraan Kejuruteraan Jalan Raya Analisis Struktur Etika Kejuruteraan & Perkembangan Teknologi Hidraulik Saluran Terbuka Kejuruteraan Pengangkutan Pengurusan Kejuruteraan Awam Rekabentuk Struktur 1 Latihan Industri Projek Ilmiah I Projek Rekabentuk I Kejuruteraan Bekalan Air & Sistem Pembetungan Amalan Kejuruteraan Geoteknik Pengurusan Kejuruteraan Elektif I Projek Ilmiah II Projek Rekabentuk II Rekabentuk Struktur II Pengurusan Projek Elektif II Kursus Elektif Bidang Pengkhususan Alam Sekitar

VI

KKKF3284 (U3) KKKH3134 KKKH3144 KKKH3264 KKKH3274

INTERSESI VII

KKKF306C KKKH4104 KKKH4154 KKKH4074 KKKH4224 KKKF4134 KKKH/KKKW4XX4

VIII

KKKH4206 KKKH4254 KKKH4324 KKKH4194 KKKH/KKKW4XX4

KKKW4024 KKKW4034/ KKKH4474 KKKW4044 KKKW4054 KKKW4064

Kawalan Pencemaran Rawatan Air dan Air Sisa Pengurusan Sisa Merbahaya Kimia Air Rawatan Lanjutan dan Penggunaan Semula Air Sisa

76 Panduan Prasiswazah

Bidang Pengkhususan Struktur KKKH4024 KKH4574 KKH4724 KKH4824 KKH4924 Analisis Struktur Lanjutan Kestabilan Struktur Dan Dinamik Konkrit Prategasan Rekabentuk Struktur Lanjutan Unsur Terhingga Bidang Pengkhususan Kejuruteraan Awam Maritim Dan Sumber Air KKKH4034 KKKH4334 KKKH4434 KKKH4514 KKKH4534 KKKH4044 KKKH4084 KKKH4284 KKKH4444 KKKH4544 KKKH4744 KKKH4944 KKKH4054 KKKH4354 KKKH4454 KKKH4554 KKKH4654 KKKH4754 KKKH4954 Kejuruteraan Sungai Kejuruteraan Air Tanah Kejuruteraan Awam Maritim Sistem Maklumat Geografi (GIS) Pengenalan Pengurusan Air Larian Hujan Bidang Pengkhususan Pengangkutan Teori Aliran Trafik Kawalan Pintar Lalu Lintas Bandar Perancangan Bandar Lestari Pembinaan Jalan Raya Perancangan Pengangkutan Bandar Kawalan dan PengurusanTrafik Pemodelan Pengangkutan Sistem Bidang Pengkhususan Geoteknik Pembaikan Tanah Cerun dan Struktur Penahan Geoteknik Sekitaran Geoteknik Tropika Penyiasatan Tapak Kejuruteraan Geoteknik Lanjutan Geosintetik Bidang Pengkhususan Bahan KKKH4064 KKKH4364 Teknologi Konkrit Lanjutan Penilaian dan Penyelenggaraan Binaan Konkrit

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 77

Bachelor of Engineering Civil and Structural

Semester I

Course Code H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1)

Course Titles Co-curriculum Introduction to Engineering Materials Science Computer Programming Engineering Mathematics I (Algebra) Islamic & Asian Civilization Co-curriculum Basic Applied Mechanics Introduction. to Electrical Engineering Introduction. to Engineering Thermodynamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II (Calculus) Ethnic Relation Introduction. to Engineering Design Foundation English (MUET Band 1 & 2) PPU Course Eng Mathematics III (Differential Equations I) Strength of Materials Fluid Mechanics in Civil Engineering Introduction. to Environmental Engineering Engineering Survey Co-curriculum Engineering Statistics Geotechnics I Materials Technology Structural Mechanics English for Engineering

II

H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 (U1) KKKH1014 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKH2124 KKKH2134 KKKH2174 KKKH2244

INTERSESSION III

IV

H KKKQ2014 KKKH2254 KKKH2264 KKKH2274 ZH2073

78 Panduan Prasiswazah

V

KKKQ3014 KKKH3154 KKKH3234 KKKH3244 KKKH3224

Numerical Computations Geotechnics II Engineering Hydrology Road & Highway Engineering Structural Analysis Engineering Ethics & Technological Development Open Channel Hydraulics Transportation Engineering Civil Engineering Management Structural Design I Industrial Training Research Project I Design Project I Water Supply Engineering & Sewerage System Geotechnical Engineering Practice Engineering Management Elective I Research Project II Design Project II Structural Design II Project Management Elective II Elective Courses Environmental Engineering

VI

KKKF3284 (U3) KKKH3134 KKKH3144 KKKH3264 KKKH3274

INTERKKKF306C SESSION VII KKKH4104 KKKH4154 KKKH4074 KKKH4224 KKKF4134 KKKH/KKKW4XX4 VIII KKKH4206 KKKH4254 KKKH4324 KKKH4194 KKKH/KKKW4XX4

KKKW4024 KKKW4044 KKKW4054 KKKW4064

Pollution Control Hazardous Waste Management Water Chemistry Advanced Treatment and Waste Water Reuse

KKKW4034/KKKH4474 Water & Waste Water Treatment

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 79

Structural Engineering KKKH4024 KKKH4574 KKKH4724 KKKH4824 KKKH4924 KKKH4034 KKKH4334 KKKH4434 KKKH4514 KKKH4534 KKKH4044 KKKH4084 KKKH4284 KKKH4444 KKKH4544 KKKH4744 KKKH4944 KKKH4054 KKKH4354 KKKH4454 KKKH4554 KKKH4654 KKKH4754 KKKH4954 KKKH4064 KKKH4364 Advanced Structural Analysis Stability of Structure and Dynamics Prestressed Concrete Advanced Structural Design Finite Element Maritime and Water Resources Engineering River Engineering Groundwater Engineering Maritime Civil Engineering Geographical Information System (GIS) Introduction to Storm Water Management Transporation Engineering Traffic Flow Theory Intelligent Urban Traffic Control Sistem Sustainable Urban Planning Road Construction Urban Transportation Planning Traffic Management and Control Urban Transportation Modelling Geotechnics Soil Improvement Slope and Retaining Structures Environmental Geotechnics Tropical Geotechnics Site Investigation Advanced Geotechnical Engineering Geosynthetics Construction Material Advanced Concrete Technology Introduction to Concrete Building Maintenance

80 Panduan Prasiswazah

Sarjanamuda Kejuruteraan Awam dan Sekitaran

Semester I

Kod Kursus H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1)

Nama Kursus Kokurikulum Pengenalan kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Metamatik Kejuruteraan I (Aljabar) Kenegaraan Malaysia & Tamadun Islam I Kokurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Grafik Kejuruteraan Metamatik Kejuruteraan II (Kalkulus) Hubungan Etnik Pengenalan Rekabentuk Kejuruteraan Foundation English (MUET Band 1 & 2) Kursus PPU Metamatik Kejuruteraan III (Persamaan Perbezaan I) Kekuatan Bahan Mekanik Bendalir untuk KejuruteraanAwam Pengenalan Kejuruteraan Sekitaran Ukur Kejuruteraan Kokurikulum Statistik Kejuruteraan Geoteknik I Teknologi Bahan Mekanik Struktur English for Engineering (MUET Band 3-6)

II

H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 (U1) KKKH1014 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKH2124 KKKH2134 KKKH2174 KKKH2244

INTERSESI III

IV

H KKKQ2014 KKKH2254 KKKH2264 KKKH2274 ZH2073

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 81

V

KKKQ3014 KKKH3154 KKKH3234 KKKH3244 KKKH3224

Pengiraan Berangka Geoteknik II Hidrologi Kejuruteraan Kejuruteraan Jalan Raya Analisis Struktur Etika Kejuruteraan & Perkembangan Teknologi Hidraulik Saluran Terbuka Prinsip Proses Kimia & Biologi Pengurusan Kejuruteraan Awam Rekabentuk Struktur 1 Latihan Industri Projek Ilmiah I Projek Rekabentuk I Kejuruteraan Bekalan Air & Sistem Pembetungan Sistem Bioreaktor Pengurusan Kejuruteraan Elektif I Projek Ilmiah II Projek Rekabentuk II Pengurusan Sisa Pepejal Pengurusan Projek Elektif II Kursus Elektif Bidang Pengkhususan Alam Sekitar

VI

KKKF3284 (U3) KKKH3134 KKKW3214 KKKH3264 KKKH3274

INTERSESI VII

KKKF306C KKKH4104 KKKH4154 KKKH4074 KKKW4114 KKKF4134 KKKH/KKKW4XX4

VIII

KKKH4206 KKKH4254 KKKW4014 KKKH4194 KKKH/KKKW4XX4

KKKW4024 KKKW4044 KKKW4054 KKKW4064

Kawalan Pencemaran Pengurusan Sisa Merbahaya Kimia Air Rawatan Lanjutan dan Penggunaan Semula Air Sisa

KKKW4034/KKKH4474 Rawatan Air dan Air Sisa

82 Panduan Prasiswazah

Bidang Pengkhususan Struktur KKKH4024 KKKH4574 KKKH4724 KKKH4824 KKKH4924 Analisis Struktur Lanjutan Kestabilan Struktur dan Dinamik Konkrit Prategasan Rekabentuk Struktur Lanjutan Kaedah Unsur Terhingga Bidang Pengkhususan Kejuruteraan Awam Maritim Dan Sumber Air KKKH4034 KKKH4334 KKKH4434 KKKH4514 KKKH4534 KKKH3144 KKKH4044 KKKH4084 KKKH4284 KKKH4444 KKKH4544 KKKH4744 KKKH4944 KKKH4054 KKKH4224 KKKH4354 KKKH4454 KKKH4554 KKKH4654 KKKH4754 KKKH4954 KKKH4064 KKKH4364 Kejuruteraan Sungai Kejuruteraan Air Tanah Kejuruteraan Awam Maritim Sistem Maklumat Geografi (GIS) Pengenalan Pengurusan Air Larian Hujan Bidang Pengkhususan Pengangkutan Kejuruteraan Pengangkutan Teori Aliran Trafik Sistem Kawalan Pintar Lalu Lintas Bandar Perancangan Bandar Lestari Pembinaan Jalan Raya Perancangan Pengangkutan Bandar Kawalan dan PengurusanTrafik Pemodelan Pengangkutan Bidang Pengkhususan Geoteknik Pembaikan Tanah Amalan Kejuruteraan Geoteknik Cerun dan Struktur Penahan Geoteknik Sekitaran Geoteknik Tropika Penyiasatan Tapak Kejuruteraan Geoteknik Lanjutan Geosintetik Bidang Pengkhususan Bahan Teknologi Konkrit Lanjutan Penilaian dan Penyelenggaraan Binaan Konkrit

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 83

Bachelor of Engineering Civil and Environmental

Semester I

Course Code H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1)

Course Titles Co-curriculum Introduction to Engineering Materials Science Computer Programming Engineering Mathematics I (Algebra) Islamic & Asian Civilization Co-curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodynamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II (Calculus) Ethnic Relation Introduction to Engineering Design Foundation English (MUET Band 1 & 2) PPU Course Engineering Mathematics III (Differential Equations I) Strength of Materials Fluid Mechanics in Civil Engineering Introduction to Environmental Engineering Engineering Survey Co-curriculum Engineering Statistics Geotechnics I Materials Technology Structural Mechanics English for Engineering

II

H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 (U1) KKKH1014 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKH2124 KKKH2134 KKKH2174 KKKH2244

INTERSESSION III

IV

H KKKQ2014 KKKH2254 KKKH2264 KKKH2274 ZH2073

84 Panduan Prasiswazah

V

KKKQ3014 KKKH3154 KKKH3234 KKKH3244 KKKH3224

Numerical Computations Geotechnics II Engineering Hydrology Road & Highway Engineering Structural Analysis Engineering Ethics & Tech. Development Open Channel Hydraulics Transportation Engineering Civil Engineering Management Structural Design I Industrial Training Research Project I Design Project I Water Supply Engineering & Sewerage System Geotechnical Engineering Practice Engineering Management Elective I Research Project II Design Project II Structural Design II Project Management Elective Courses Environmental Engineering

VI

KKKF3284 (U3) KKKH3134 KKKH3144 KKKH3264 KKKH3274

INTERKKKF306C SESSION VII KKKH4104 KKKH4154 KKKH4074 KKKH4224 KKKF4134 KKKH/KKKW4XX4 VIII KKKH4206 KKKH4254 KKKH4324 KKKH4194

KKKW4024 KKKW4044 KKKW4054 KKKW4064

Pollution Control Hazardous Waste Management Water Chemistry Advanced Treatment and Waste Water Re-use

KKKW4034/KKKH4474 Water & Waste Water Treatment

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 85

Structural Engineering KKKH4024 KKKH4574 KKKH4724 KKKH4824 KKKH4924 KKKH4034 KKKH4334 KKKH4434 KKKH4514 KKKH4534 KKKH3144 KKKH4044 KKKH4084 KKKH4284 KKKH4444 KKKH4544 KKKH4744 KKKH4944 KKKH4054 KKKH4224 KKKH4354 KKKH4454 KKKH4554 KKKH4654 KKKH4754 KKKH4954 KKKH4064 KKKH4364 Advanced Structural Analysis Stability of Structure and Dynamics Prestressed Concrete Advanced Structural Design Finite Element Maritime and Water Resources Engineering River Engineering Groundwater Engineering Maritime Civil Engineering Geographical Information System (GIS) Introduction to Storm Water Management Transportation Engineering Transportation Engineering Traffic Flow Theory Intelligent Urban Traffic Control System Sustainable Urban Planning Road Construction Urban Transportation Planning Traffic Management and Control Urban Transportation Modelling Geotechnics Soil Improvement Geotechnical Engineering Practice Slope and Retaining Structures Environmental Geotechnics Tropical Geotechnics Site Investigation Advanced Geotechnical Engineering Geosynthetics Construction Material Advanced Concrete Technology Introduction to Concrete Building Maintenance

86 Panduan Prasiswazah

Silibus Kursus

KKKH 1014 Pengenalan Rekabentuk Kejuruteraan Matlamat kursus ini ialah memberikan pendedahan dalam melakukan rekabentuk kejuruteraan projek kejuruteraan awam di samping memberikan latihan bekerja secara berkumpulan dan bertanggungjawab menjalankan tugas secara individu. Pelajar akan diberikan satu lakaran tapak kawasan pembinaan atau melawat ke suatu kawasan cadangan perlaksanaan pembinaan. Pelajar akan dilatih untuk menyediakan rekabentuk dan lukisan kejuruteraan dengan menggunakan ilmu-ilmu asas yang telah mereka perolehi semasa di sekolah, matrikulasi serta semester 1 dan 2. The goal of this course is to provide exposure in civil engineering project design in addition to training students to work in group and as an individual. The students will be given a sketch or to visit project site. They will be guided to design and prepare engineering drawings based on the fundamental knowledge they have accumulated throughout their study in schools, matriculation, first and second semesters Bacaan Asas Dix, M. And Riley, P. 2005. Discovering AutoCAD 2005., New Jersey: Prentice Hall. Giesecke, F.E., Mitchell, A, Spencer, H.C., Hill, I.L., Dygdon, J.T. and Novak, J.E. 2002. Technical Drawing, 12/e, New Jersey: Prentice Hall. Holtzapple, M.T. dan Reece, W.D., 2000. Foundations of Engineering. McGraw-Hill: Singapore. Reynolds C. E. dan Steedman. 2000. Reinforced Concrete Designer's Handbook. E & FN Spon: London.

Matrik Hasil Pembelajaran

No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 2 3 Berkebolehan menyelesaikan masalah kejuruteraan dengan menggunakan ilmu-ilmu asas. Berkebolehan bekerja dalam satu kumpulan. Berkebolehan berkomunikasi lisan, bertulis dan grafik PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 3

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh PO dengan penilaian rasmi.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 87

KKKH 2124 Kekuatan Bahan Matlamat kursus ini ialah memberi kefahaman pada pelajar tentang kelakuan jasad padu yang terbentuk dari bahan yang berlainan dan terdiri dari pelbagai bentuk yang mana apabila dikenakan daya akan berlaku perubahan bentuk dan juga terhasil tindakbalas dalaman. Oleh itu, untuk mencapai matlmat di atas, beberapa penekanan telah diberikan pada sebahagian aspek yang dianggap penting. Penekanan telah diberikan ke atas tegasan, terikan, dan juga anjakan linear yang berlaku ke atas jasad akibat dari pelbagai bentuk pembebanan seperti beban paksian, perubahan suhu, kilasan, lenturan dan juga beban melintang. Pra-keperluan (jika ada): KF 1044 (Asas Mekanik Gunaan)

Bacaan Asas: Hibbeler, R. C. 2005. Mechanics of Materials. SI Edition: Pearson Education Inc. Ferdinand P. Beer, E Russell Johnston Jr., John T. De Wolf. 2002. Mechanics of Materials. 3rd Editon: McGraw-Hill International Edition. Madhukar Vable. 2002. Mechanics of Materials: Oxford University Press. James M. Gere. 2004. Mechanics of Materials. 6th Edition: Brooks/ Cole Thomson Learning. James M. Gere, S. P. Timoshenko. 1997. Mechanics of Materials. 6th Edition. New York: PWS Engineering Warsdworth International

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

2 Memahami teori dan aplikasi terhadap asas dan 3 prinsip dalam kekuatan bahan Memahami penjelasan asas terhadap kelakuan 3 2 2 1 2. fizikal bahan apabila dikenakan daya serta model-model yang berkenaan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKH 2134 Mekanik Bendalir Untuk Kejuruteraan Awam Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemampuan dalam memahami prinsip asas mekanik bendalir. Fokus kursus ini adalah mekanik bendalir yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan awam. Ia merangkumi prinsip hidrostatik dan hidrodinamik, aplikasi prinsip keselanjaran, momentum dan tenaga dan aplikasinya dalam aliran di dalam konduit. Kursus bertujuan memperkenalkan kepada pelajar prinsip merekabentuk dan kaedah pengendalian ujikaji makmal berkaitan dengan mekanik bendalir. Pelajar juga akan diajar kaedah menganalisa dan menterjemah data yang diperolehi menerusi ujikaji makmal.

88 Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada):

Kursus KF1044 : Asas Mekanik Gunaan

Bacaan Asas Duncan, W.J., Thom, A.S. & A.D. Young. 1970. Mechanics of Fluids. 2nd. Edition. London. Fatimah, M.N., Faridah, J.S. dan G.K. Goh. 1991. Mekanik Bendalir untuk Kejuruteraan Awam. UTM, Johor: Unit Penerbitan Akademik. French, R.H. 1986. Open-Channel Hydraulics. New York: McGraw-Hill. Robertson, J.A. and C.T. Crowe. 1985. Engineering Fluid Mechanics. 3rd. Edition. New York: Houghton Mifflin. Robert, L. M. 2000. AppliedFluid Mechanics. 5th Edition. United States of America: Prentice Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami konsep serta teori asas mekanik bendalir. Berkebolehan mengenalpasti dan 2 1 1 1. menyelesaikan masalah mekanik bendalir 3 menggunakan prinsip asas matematik, sains dan kejuruteraan. Berkebolehan merekabentuk, mengendali, mengutip data, menganalisa, menterjemah dan 2. 2 1 2 1 1 2 1 melaporkan ujikaji berkaitan dengan mekanik bendalir. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKH2174 Pengenalan Kejuruteraan Sekitaran Kursus ini bertujuan memberikan pemahaman asas-asas kejuruteraan dan sains kepada semua pelajar kejuruteraan awam dalam menangani masalah pencemaran sekitaran. Pelajar dikehendaki tahu menjelaskan punca-punca pencemaran dan kesannya kepada alam sekitar dan kesihatan awam. Pelajar juga dikehendaki dapat menerangkan kaedahkaedah yang digunakan untuk mengawal pencemaran. Aspek-aspek yang dibincangkan termasuklah konsep-konsep asas kejuruteraan alam sekitar, pengurusan sumber air, rawatan bekalan air, rawatan air sisa, sistem pembentungan, pencemaran udara, pengurusan sisa pepejal dan pengurusan sisa merbahaya. Kursus ini memperkenalkan konsep umum pengurusan alam sekitar seperti pembangunan lestari, penilaian kesan persekitaran, strategi perundangan dan etika sekitaran.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 89

Bacaan Asas: Vesilind, P.A. 2004. Introduction to Environmental Engineering, PWS Publishing Co. Masters, G.M. 1998. Introduction to Environmental Engineering and Science, Prentice Hall. Kiely, G. 1997. Environmental Engineering, McGraw-Hill. Davis, M.L. 1998. Introduction to Environmental Engineering, McGraw-Hill. Peavy, H.S., Rowe, D.R., Tchobanoglous, G. 1997. Water Resources and Environmental Engineering, McGraw-Hill.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang asas pengurusan dan 1 1 2 2 perancangan sekitaran Memahami teknologi dan kaedah pengurusan 2 2 1 1 2. sisa untuk mengawal pencemaran Berkebolehan menjelaskan punca-punca 1 2 3. pencemaran dan kesannya kepada alam sekitar dan kesihatan awam Menyedari tugas, tanggungjawab professional 2 4. & etika jurutera yang berkaitan dengan sekitaran 5. Berkebolehan menyediakan laporan teknikal 2 Berkebolehan untuk melakukan kerja-kerja 2 2 1 2 6. makmal dan analisis data 1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

KKKH 2244 Ukur Kejuruteraan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan kebolehan dalam bidang ukur kejuruteraan. Para pelajar akan didedahkan kepada kerja lapangan untuk membina kemahiran menggunakan alat-alat ukur seperti pengarasan, teodolit dan GPS. Di antara tajuk-trajuk yang akan dibincangkan ialah redahan, takimetri, pemetaan, pemancangan, penyegitigaan, rekabentuk geometri, penjajaran datar dan tegak, isipadu kerja tanah dan rajah jisim-angkut, fotogrametri, remote sensing dan ukur hiderografik. Pada penghujung semester, pelajar dikehendaki menjalani khemah ukur untuk menjalankan ukur tanah di lapangan secara menyeluruh. Kursus ini adalah kursus asas bagi kedua-dua program yang dijalankan oleh Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur.

90 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Bannister, A., Raymond, S. dan Baker, R., 1998. Surveying, 7th edition, Person Prentice Hall, London. Nathanson, J., Lanzafama, M. T. dan Kissam, P. 2006. Surveying Fundamentals and Practices, 5 th Edition, Person Prentice Hall, New Jersey. Campbell, J. (2001). Map Use & Analysis. United State of America: McGraw-Hill Higher Education. Thurston, J., Poiker, T. dan Moore, J. (2003). Integrated Geospatial Technologies ­ A Guide to GPS, GIS and Data Logging, Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mendapatkan data dan menganalisis maklumat dari berbaga-bagai bentuk peta. Berkebolehan untuk melakukan pemetaan terperinci yang diperlukan dalam rekabentuk kejuruteraan. Berkebolehan melakukan pemancangan dengan tepat. Berkebolehan menjalankan kerja dalam satu pasukan untuk melaksanakan projek ukur yang besar. Berkebolehan menyediakan laporan dan membentangkan hasil kerja ukur kejuruteraan.. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1

2. 3. 4. 5.

1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh OP dengan penilaian rasmi

KKKH 2254 Geoteknik I Bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada asas geologi dan geoteknik dengan memberikan tumpuan kepada aplikasi dan amalan dalam geoteknik melalui latihan-latihan berbentuk makmal dan tugasan. Pendedahan permulaan diberikan untuk memahami prinsip-prinsip asas geologi serta penggunaannya dalam kejuruteraan awam ataupun kejuruteraan geoteknik. Pengenalan kepada batuan Igneus, enapan dan metarmorf; proses-proses permukaan, struktur-struktur dalam geologi, interpretasi peta geologi, plat tektonik dan formasi batuan di Malaysia. Bahagian kedua kursus melibatkan pengajian prinsip asas kejuruteraan geoteknik seperti ciri-ciri asas tanah, pengkelasan, pemadatan, kebolehterlapan, resipan dan prinsip tegasan berkesan dalam tanah juga diberi penekanan. Kursus ini juga melibatkan kerja-kerja makmal kejuruteraan geoteknik seperti had-had Atterberg, ujian hidrometer dan ujian pemadatan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 91

Pra-Keperluan (jika ada):

KKKF1044 Mekanik Gunaan

Bacaan Asas Al-Khafaji, A.W., and Andersland, O.B. 1992. Geotechnical Engineering and Soil Testing. New York:Sounder College Publishing. Bardet, J.P. 1997. Experimental Soil Mechanics, New Jersey:Prentice Hall. Beavis, F.C. 1992. Geologi Kejuruteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Das, B.M. 2005. Principles of Geotechnical Engineering, 6th Ed., Australia-Thompson. Holtz, R.D., and Kovacs, W.D. 1981. An Introduction to Geotechnical Engineering, New Jersey:Prentice Hall. Lambe, T.W., and Whitman, R.V. 1979. Soil Mechanics-SI Version, New York:John Wiley & Sons. Walthamm A.C. 1994. Foundation of Engineering Geology, Glasgow:Blackie Academic & Professional West, T.R. 1995. Geology Applied to Engineering. New Jersey:Prentice-Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mendapatkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan asas geologi dan kejuruteraan geoteknik Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data dan maklumat, menilai keadaan di tapakbina dan mengenalpasti tanah bermasalah. Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah didalam rekabentuk geoteknik. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 1

2. 3. 4.

Berkebolehan bekerja sebagai satu kumpulan di dalam memberi penilaian terhadap berbagai3 3 3 2 bagai aspek. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

92 Panduan Prasiswazah

KKKH 2264 Teknologi Bahan Bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar kejuruteraan awam tentang sifat-sifat fizikal dan kejuruteraan bagi semua kategori bahan binaan. Pelajar juga perlu mengetahui kaedah mereka bentuk dan menguji bahan binaan utama iaitu konkrit dari segi teori dan amali. Kursus ini membincangkan sifat-sifat fizikal dan kejuruteraan bahan-bahan binaan yang sering digunakan dalam industri pembinaan seperti kayu, logam ferus dan bukan ferus, polimer, bahan bitumen, seramik dan bahan-bahan masonri seperti batu bata, mortar, blok mortar dan konkrit dan konkrit. Kursus ini memberi tumpuan lebih kepada pembuatan konkrit dari ciri-ciri komponen-komponen konkrit dan kaedah reka bentuk perkadaran bancuhan menurut kaedah British DoE dan ACI sehinggalah ciri-ciri fizikal dan kejuruteraan konkrit baru, pengendalian, ketahanlasakan, rekahan dan kegagalan serta pengujian mutu konkrit keras. Bacaan Asas Nota Kuliah dalam Homepage. http://www.eng.ukm.my/~drkmy/tekno/ Neville, A.M., 1995. Properties of Concrete. 4th Ed. Pearson- Prentice Hall. Kamarudin Mohd Yusof, 1995, Pengenalan Kekuatan & Ketahanlasakan Konkrit, DPB K.Lumpur Eaton, RA dan Hale, MDC. 1993. Wood. Chapman and Hall Mehta, P.K. dan Monteiro, P.J.M. 1993. Concrete: Structure, Properties and Materials. 2nd Edition. Prentice Hall. Mindess, S. dan Young, J.F., 1981. Concrete. Eaglewood Cliffs: Prenctice Hall. Neville, Am, and Brooke JJ, 1990, Concrete Technology. Longman ELBS Gambhir, ML, 1986, Concrete Technology, Tata McGraw-Hill. New Delhi. Bungey, JH. 1994, Testing of Concrete in Structures. Blackie Academic& Professional. London. 2nd Ed. Hardie, G.M. 1995. Building Construction: Principles, Practices and Materials. Prentice Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No 1. Hasil Pembelajaran Kursus Memahami kategori bahan-bahan yang digunakan dalam industri kejuruteraan awam. Memahami ciri-ciri fizikal dan mekanikal bahan-bahan, pemprosesan bahan, kemerosotan dan kecacatan bahan-bahan serta boleh menggunakan ujian pengujian makmal. Mengetahui bahan dan teknologi baru dalam industri pembinaan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1

2.

3.

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3= Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 93

KKKH 2274 Mekanik Struktur Matlamat kursus ialah untuk memberi kefahaman kepada kelakuan struktur boleh tentu secara statik dan tidak boleh tentu secara statik. yang mengalami beban kenaan daripada pelbagai jenis. Kursus ini menekankan kepada kaedah analisis terhadap rasuk, kerangka, kekuda, kabel dan gerbang dengan menggunakan persamaan keseimbangan statik. Penggunaan kaedah garis imbas, teori rasuk anjal, teorem momen luas dan pelbagai teori analisis struktur yang lain digunakan untuk mengira anjakan, pesongan, kelengkungan, kecerunan, dan sebagainya. Manakala bagi analisis struktur tak tentuan statik, kaedah anggaran, kaedah daya, pesongan cerun dan agihan momen akan digunakan bagi mendapatkan tindakbalas, ricih, momen dalaman, pesongan, cerun dan pergerakan sokongan. Selain daripada kuliah, ujikaji makmal juga dijalankan bagi menerangkan secara amali aplikasi teori yang diberikan di dalam kuliah dalam bentuk praktikal. Kursus ini juga mengandungi penyelesaian beberapa masalah struktur dengan menggunakan perisian komputer. Pra-Keperluan (jika ada): KF1044 (Mekanik Gunaan), KH2124 (Kekuatan Bahan).

Bacaan Asas Hibbeler, R.C. 1999. Structural Analysis. 4th. Edition. New Jersey: Prentice-Hall. Bedford, A. & W. Fowler. 1995. Statics Engineering. London: Addison-Wesley. Ghali, A. & A.M. Neville. 1982. Structural Analysis. London: Chapman & Hall. Logie, K.F. 1991. Structure-Basic Theory including Sample Problems (Malay translation). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marshal, W.T. & H.M. Nelson. 1990. Structures. 3rd. Edition. London: Longman

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan memahami kelakuan struktur 1. boleh tentu dan tak tentuan secara statik yang mengalami pelbagai jenis beban kenaan. Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan masalah struktur boleh tentu secara statik yang 2. lain dalam menentukan tindakbalas, beban dalaman, beban paksi, momen dan daya ricih. Berkebolehan menggunakan persamaan keseimbangan bagi menentukan tindakbalas, 3. beban dalaman, beban paksi, momen dan daya ricih. Berkebolehan menggunakan kaedah garis imbas dan teori anjal yang lain untuk mengira 4. pesongan, kelengkungan, cerun dan anjakan struktur. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

94 Panduan Prasiswazah

Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan masalah struktur tak tentuan statik dalam 5. menentukan tindakbalas, beban dalaman, beban paksi, momen dan daya ricih. Mampu menggunakan pengetahuan teori 6. terhadap keadaan praktikal dalam bentuk ujikaji makmal. Berkebolehan menggunakan perisian komputer 7. dalam menyelesaikan masalah struktur tidak boleh tentu secara statik.

1 1

3

2 2 1

1 3

1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh OP dengan penilaian rasmi

KKKH 3134 Hidraulik Saluran Terbuka Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemampuan dalam merekabentuk saluran terbuka (boleh hakis dan tak boleh hakis). Termasuk dalam kursus ini ialah mengenalpasti pengkelasan aliran saluran terbuka, ciri-ciri aliran dalam saluran terbuka, Aplikasi prinsip Tenaga dan prinsip Momentum, pengangkutan endapan dan analisis tanpa dimensi. Kursus ini juga akan memperkenalkan perisian komersial yang digunakan dalam rekabentuk saluran terbuka. Pra-Keperluan (jika ada): Kursus KH2134 : Mekanik Bendalir untuk Kejuruteraan Awam Bacaan Asas V.T. Chow, 1988, Open Channel Hydraulic, Mc Graw Hill International Francis, J.R.D. dan P. Minton, 1986. Civil Engineering Hydraulics Arnold, Edward Arnold Ltd., London. French, R.H., 1986. Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill, New York. Henderson, F.M., 1966. Open Channel Flow, The Macmillan Company, New York.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 95

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengaplikasi Hukum Chezy dan Hukum Manning dalam menyelesaikan masalah aliran saluran terbuka dan merekabentuk saluran terbuka Berkebolehan bekerja dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rekabentuk saluran terbuka dan membentangkan dapatan kajian Berkebolahan menggunakan perisian komersial yang sedia ada (Haestad) bagi menyelesaikan aliran di dalam saluran terbuka Berkebolehan merekabentuk keperluan skala fizikal bagi menyelesaikan masalah aliran prototaip Berkebolehan berkomunikasi secara jelas dan efektif PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Boleh mengenalpasti keperluan pengetahuan ilmu dan bidang ini dan keperluan terlibat 2 3 3 dalam pembelajaran sepanjang hayat 1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh OP dengan penilaian rasmi

KKKH 3144 Kejuruteraan Pengangkutan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis bidang-bidang utama dalam kejuruteraan pengangkutan. Bidang utama ini ialah ciri-ciri lalu lintas dan jalan raya, peranti kawalan lalu lintas, faktor manusia dalam pengangkutan, perancangan dan pengurusan sistem pengangkutan, konsep sistem pengangkutan pintar, kajian dan pemodelan pengangkutan, penilaian kejuruteraan ekonomi, kaedah pembiayaan dan penilaian kesan/impak alam sekitar (EIA) bagi pembangunan projek pengangkutan. Kursus ini juga menerangkan mengenai konsep perancangan dan reka bentuk kemudahan pengangkutan darat, udara dan air. Pelajar dikehendaki boleh menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam tutoran. Pra-Keperluan (jika ada) KKKH2244 Ukur Kejuruteraan dan KKKH3244 Kejuruteraan Jalan Raya dan Lebuh Raya Bacaan Asas Banks, J.H. 2002. Introduction to Transportation Engineering. 2nd. Ed. New York: McGraw-Hill H. Educ. Wright, P.H. & Ashford, N.J. 1998. Transportation Engineering: Planning & Design. 4th. Ed. New York: John Wiley.

96 Panduan Prasiswazah

Khisty, C.J. & Lall, B.K. 1998. Transportation Engineering: An Introduction. 2nd. Ed. New Jersey: Prentice-Hall Intl. Inc. Carter, C.E. & Homburger, W.S. 1994. Introduction to Transportation Engineering Pengenalan Kejuruteraan Pengangkutan. Amiruddin Ismail (pentj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Horonjeff, R. & McKelvey, F.X. 1986. Planning & Design of Airport. 3rd. Ed. New York: McGraw-Hill Intl. Eds

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Memahami ciri-ciri lalu lintas, jalan raya, peranti mengawal lalu lintas dan mengenal pasti masalah yang mungkin timbul dan mencadangkan langkah-langkah penyelesaiannya. Memahami faktor manusia yang terlibat dalam sesuatu sistem pengangkutan.. Memahami kaedah perancangan dan pengurusan sistem pengangkutan serta mempelajari konsep sistem pengangkutan pintar. Memahami ciri-ciri dan bagaimana kajian pemodelan pengangkutan dilakukan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3

2. 3.

4. 5.

Memahami kaedah penilaian kejuruteraan ekonomi dan kaedah pembiayaan projek 3 2 3 2 pengangkutan. 6. Memahami kaedah penilaian kesan/impak alam sekitar (EIA) bagi pembangunan projek 2 2 2 2 1 1 pengangkutan 7. Memahami konsep perancangan dan reka bentuk kemudahan pengangkutan darat, udara 3 2 3 1 dan air. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH 3154 Geoteknik II Matlamat dan objektif utama kursus ini untuk memperkenalkan sifat-sifat asas tanah yang penting termasuk kekuatan tanah untuk rekabentuk geoteknik, dan faktor-faktor yang berhubungan. Pelajar-pelajar seterusnya diperkenalkan kepada kerja-kerja makmal yang berkaitan untuk mendapatkan parameter-parameter geoteknik yang di bincangkan di dalam kursus ini. Aplikasi ke dalam struktur geoteknik juga dibincangkan supaya para pelajar dapat merasai kepentingan pembelajaran teori yang diberikan di dalam syarahan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 97

Antara tajuk-tajuk yang di tumpukan ialah tegasan-tegasan tanah, kekuatan, pengukuhan, kesetabilan cerun dan penyiasatan tapak. Kelakuan sifat-sifat tanah pasir dan tanah lempung juga ditekankan supaya pelajar dapat membuat perbandingan sifat-sifat ini bagi maksud reka bentuk. Kerja-kerja makmal menjadi komponen penting dalam kursus ini dimana ujikaji-ujikajinya termasuk ujian ricih terus, mampatan tak terkurung, ujian paksi tiga dan juga ujian pengukuhan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH 2254 Geoteknik I

Bacaan Asas: Al-Khafaji, A.W., and Andersland, O.B. 1992. Geotechnical Engineering and Soil Testing. New York:Sounder College Publishing. Bardet, J.P. 1997. Experimental Soil Mechanics, New Jersey:Prentice Hall. Cernica, J.N. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics, New York:John Wiley and Sons. Das, B.M. 2005, Principles of Geotechnical Engineering, 6 th Ed., AustraliaThompson. Holtz, R.D., and Kovacs, W.D. 1981. An Introduction to Geotechnical Engineering, New Jersey:Prentice Hall. Lambe, T.W., and Whitman, R.V. 1979. Soil Mechanics-SI Version, New York: John Wiley & Sons.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 2 3 4 5 Berkebolehan untuk mendapatkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan asas geologi dan kejuruteraan geoteknik Berkebolehan untuk mengkaitkan ilmu asas geologi dan dan geoteknik ke dalam kursus ini Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data dan maklumat, menilai keadaan di tapakbina dan mengenalpasti tanah bermasalah. Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah didalam rekabentuk geoteknik. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 2

Berkebolehan bekerja sebagai satu kumpulan di 3 3 3 2 3 dalam memberi penilaian terhadap berbagaibagai aspek. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

98 Panduan Prasiswazah

KKKH3224 Analisis Struktur Matlamat kursus ialah untuk memberikan pengetahuan kepada berbagai kaedah dan analisis yang boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah struktur yang menerima pelbagai bentuk beban. Analisis dijalankan untuk menentukan tindakbalas, ricih dan momen dalaman, pesongan, cerun dan pergerakan sokongan. Antara kaedah yang dibincangkan dalam kursus ini ialah kaedah matriks kebolehlenturan dan kaedah matriks kekukuhan bagi komponen rasuk, kerangka dan kekuda. Analisis ke atas anggota struktur tak prismatik juga turut disentuh. Kursus ini juga merangkumi kepada masalah lengkokan dan ketakstabilan tiang, analisis plastik, analisis garis alah, kilasan dan analisis keratan dinding nipis. Aplikasi penyelesaian kaedah analisis struktur secara berkomputer akan turut didedahkan kepada pelajar. Pra-Keperluan (jika ada): KF1044 (Mekanik Gunaan) dan KH 2274 (Mekanik Struktur) Bacaan Asas: Aslam Kassimali. 1999. Structural Analysis. 2nd Edition. PWS. Coates, R.C., M.G. & Kong, F.K. 1988. Structural Analysis. 3rd Edition. London : Chapman Hall. Chajes, A. 1990. Structural Analysis. 2nd Edition. Prentice Hall. Hibbeler, R.C. 2005. Structural Analysis. SI Edition. Prentice Hall. Marshall & Nelson revised by Bhatt, P. & Nelson, H.M. 1990. Structures. 3rd Edition. Longman.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan masalah struktur tidak boleh tentu secara statik yang mempunyai anggota tak prismatik. Memahami penggunaan kaedah matriks kebolehlenturan dan matriks kekukuhan dalam menganalisis struktur tidak boleh tentu secara statik yang mengalami pelbagai jenis beban kenaan. Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan masalah lengkokan dan ketakstabilan tiang. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 1 3 2 3 3 3

2

3 4

3 3 Memahami penggunaan analisis plastik, 2 analisis garis alah, kilasan dan analisis keratan dinding nipis dalam menyelesaikan masalah struktur. 5 Berkebolehan menggunakan perisian komputer 2 2 1 1 dalam menyelesaikan pelbagai masalah struktur. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 99

KKKH3234 Hidrologi Kejuruteraan Pengenalan kepada Kitaran Hidrologi dan semua komponennya. Pengukuran data-data hidrologi termasuk data hujan, data sejatan, kadar penyusupan. Penganalisaan serta pengiraan menggunakan data-data hidrologi untuk mencari kaitan antara data hujan, data gunatanah dan larian permukaan. Teknik pengukuran serta pengiraan kadaralir dalam terusan. Penghasilan Lengkung Penarafan menggunakan data paras air dan tahap kadaralir. Analisa Unit Hidrograf. Pengenalan asas kepada penggunaan statistik dalam hidrologi serta asas rekabentuk hidrologi. Bacaan Asas: Bedient, P.B. dan Huber, W.C. 1992. Hydrology and Floodplain Analysis. New York: Addison Wesley Publishing Company. Chow, V.T., Maidment D. R., dan Mays, L. W. 1988. Applied Hydrology. New York.: McGraw Hill. McCuen, R. H.,1988, Hydrological Analysis and Design, New York: Prentice Hall Ponce, V. M., 1989. Engineering Hydrology, Principles and Practices. New York: Prentice Hall. Viessman Jr. W., Lewis, G.L., dan Knapp, J.W. 1989. Introduction to Hydrology. New York: Harper Collins.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2. 3. Hasil Pembelajaran Kursus Memahami konsep kitaran Hidrologi, komponen, pengambilan data, kawasan tadahan. Memahami penggunaan data hujan, data kadaralir, bentuk gunatanah, peta topografi. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2

2 Memahami cara penghasilan dan penggunaan 1 Unit Hidrograf. Komponen dan kepentingan MASMA Berkebolehan menghasilkan rekabentuk sistem 2 2 3 2 2 2 4. saliran keluar untuk satu kawasan projek beserta maklumat berkaitan yang diberi. 1 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh HPP dengan penilaian rasmi.

100 Panduan Prasiswazah

KKKH3244 Kejuruteraan Jalan Raya dan Lebuh Raya Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang bidang-bidang utama dalam kejuruteraan trafik, jalan raya dan lebuh raya. Penekanan ialah kepada ciri-ciri pemandu, pejalan kaki, kenderaan dan jalan raya, prinsip-prinsip asas aliran trafik, kajian kejuruteraan trafik, reka bentuk persilangan dan persimpangan berlampu isyarat reka bentuk geometri jalan raya dan lebuh raya dua lorong dan berbilang lorong. Pelajar diajar mengenai bahan-bahan asfalt, bitumen, reka bentuk turapan anjal, bahanbahan konkrit, reka bentuk turapan tegar dan pengurusan turapan. Pelajar juga dikehendaki menjalani uji kaji di makmal pengangkutan dan lapangan untuk melaksanakan projek yang ditentukan dan mampu menulis laporan mengenainya di samping boleh menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam tutoran. Kursus ini diwajibkan kepada semua pelajar dalam kedua-dua program iaitu Kejuruteraan Awam dan Struktur dan Kejuruteraan Awam dan Sekitaran. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH 2244 Ukur Kejuruteraan

Bacaan Asas: Garber, N.J & Hoel, L.A. 2002. Traffic & Highway Engineering. 3rd. Ed. California: Brooks/Cole. Mannering, F.L & Kilareski, W.P. 2005. Principles of Highway Engineering & Traffic Analysis. 3rd. Ed. New York: John Wiley. Papacostas, C.S. & Prevedouros, P.D. 2001. Transportation Engineering & Planning. 3rd. Ed. New Jersey: Prentice-Hall. Wright, P.H. 1996. Highway Engineering. 6th. Ed. New York: John Wiley. Asri Hasan, Mohamed Rehan Karim & Meor Othman Hamzah. 1990. Pengenalan Sistem Kawalan Lalu Lintas Berlampu Isyarat (Introduction to Signalised Traffic Control System). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data trafik serta maklumat, menilai ciri-ciri jalan raya dan lebuh raya, mengenal pasti dan mencadang penyelesaian kepada isu-isu besar dan masalah semasa. Memahami kaedah meramal isi padu trafik, mengenal pasti masalah yang akan timbul dan mencadangkan langkah-langkah penyelesaiannya. Memahami pertalian di antara tiga ciri utama aliran trafik iaitu isi padu, ketumpatan dan laju. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2

2

3

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 101

4

5

6

Memahami ciri-ciri reka bentuk persimpangan searas, kawalan lampu isyarat, reka bentuk geometri dan turapan jalan raya dan lebuh raya. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi menilai aspek-aspek kekuatan tanah, mereka bentuk turapan yang sesuai baginya dan menjalankan kajian trafik di lapangan. Berkebolehan menghasilkan laporan-laporan makmal yang baik dan memuaskan.

3

2 1

2

2 3 3 2

3

2

2 2 2 1

3

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH3264 Pengurusan Kejuruteraan Awam Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan kepada pelajar pelbagai aspek dalam mengurus sesebuah projek terutamanya projek kejuruteraan awam. Perbincangan akan mengfokus bermula dari fasa permulaan projek iaitu kajian kemungkinan, konsep projek kos awalan, penyediaan dokumen tender, undang-undang kontrak, pentadbiran kontrak, pembinaan dan penyelenggaraan serta jaminan kualiti dan kawalan kualiti. Beberapa contoh dokumen akan diberikan sepanjang waktu perkuliahan. Selain tugas yang merangkumi aspek tender dan kotrak, pelajar juga akan diberikan tugasan- tugasan yang merangkumi aspek pengurusan tapak dan penyediaan laporan teknikal. Bacaan Asas: Frederick E. Gould and Nancy E. Joyce. 2003. Construction Project Management. Prentice Hall Publisher. Aisten A.D. dan Heale R.H. 1994. Pengurus Projek Pembinaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jabatan Kerja Raya Malaysia.1990. Panduan Pentadbiran Kontrak. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Jabatan Kerja Raya Malaysia.1985. Standard Specifications for Building Works. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Major W.T. 1990. The Law of Contract. London: MacDonald and Evans Ltd.

102 Panduan Prasiswazah

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 Memahami teori dan kemahiran berhubung pengurusan pembinaan dalam bidang kejuruteraan awam. Memahami konsep asas perundangan dan pentadbiran kontrak dan tender yang wujud di Malaysia. Berkebolehan dalam kemahiran asas komputer dalam menyelesaikan masaalah. Berkebolehan menyampaikan pembentangan yang baik dan penerangan yang jelas dihadapan pelajar-pelajar lain. Berkebolehan bekerja berkumpulan dalam menyelesaikan pelbagaitugasan yang diberikan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2

2 3 4 5

1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh OP dengan penilaian rasmi.

KKKH3274 Konkrit Tetulang Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan kefahaman konsep rekabentuk dan analisis konkrit tetulang bagi struktur kejuruteraan awam. Kursus ini membincangkan aspek analisis dan rekabentuk konkrit tetulang yang merangkumi elemen struktur seperti rasuk, papak, tiang, tapak, asas dan dinding penahan. Kaedah rekabentuk mengambilkira keadaan had kebolehkhidmatan dan keadaan had muktamad. Keperluan ricih dan pesongan juga dibuat dalam kursus ini. Kursus ini juga mengandungi projek rekabentuk yang melibatkan sesuatu struktur kejuruteraan awam. Penggunaan perisian komputer rekabentuk dan analisis struktur juga dibuat dalam kursus ini. Kursus ini adalah pelengkap kursus struktur yang lain iaitu KH2274 (Mekanik Struktur) dan KH3224 (Analisis Struktur). Pra-keperluan (jika ada): KH2274 (Mekanik Struktur) dan KH3224(Analisis Struktur). Bacaan Asas: MacGinley, T.J. dan Choo, B.S. 1993. Reinforced Concrete Design Theory and Examples. London: E & FN Spon. Martin, L.H., Croxton, P.C.L., dan Purkiss, J.A. 1989. Concrete Design to BS 8110. London:Edward Arnold. Mat Lazim Zakaria dan Shahrin Muhamad. 1990. Reka Bentuk Konkrit Prategasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 103

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk memahami proses rekabentuk struktur yang lengkap daripada peringkat awal struktur sehingga rekabentuk terperinci. Berkebolehan untuk meng-aplikasikan analisis struktur asasi ke dalam rekabentuk struktur. Berkebolehan untuk merekabentuk elemen struktur dan mengabungkan konsepnya dalam rekabentuk keseluruhan struktur. Berkebolehan menggunakan klaus dalam kod dan menggunakannya dalam keseluruhan proses rekabentuk Berkebolehan menggunakan rumus empirical dalam aspek praktikal dan struktur sebenar. Berkebolehan memahami rekabentuk struktur secara kualitatif dan kuantitatif. 6 Berkebolehan menggunakan pengetahuan rekabentuk dalam projek kejuruteraan struktur . PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1

2

3

4

5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH4074 Kejuruteraan Bekalan Air dan Sistem Pembetungan Kursus ini mengandungi dua cabang utama kejuruteraan awam, iaitu berkaitan bekalan air dan kejuruteraan airsisa. Topik bagi bekalan air meliputi kitaran hidrologi, penentuan sumber air, takat ambil air, komponen rawatan bekalan air, kawalan kualiti air dan pembasmian kuman serta sistem agihan air. Manakala bagi kejuruteraan air sisa, topik yang diajar meliputi perundangan yang melibatkan pengurusan air sisa, ciri-ciri air sisa dan kesan ke persekitaran, kaedah pembetungan, pelupusan bahan terampai dan bahan organik terlarut dan koloid menggunakan proses fizikal, kimia dan biologi. Termasuk juga pelupusan bahan nutrien dan pengurusan enapcemar. Bacaan Asas: Hammer M.J., 1996: Water and Wastewater Technology. 3rd Edition Prentice-Hall Inc. Warren V., 1993. Water Supply and Pollution Control. 5th Edition. Harper Collins. American Water Works Association/American of Society of Civil Engineer 1998. Water Treatment Plant Design. 3rd Edition. McGraw Hill. Metcalf and Eddy, 1991. Wastewater Engineering: Treatment Disposal and Reuse. McGraw Hill. Malaysian Water Association 1998. Guideline for Developers:

104 Panduan Prasiswazah

Volume 1: Sewerage Policy for New Development Volume 2: Sewerage Works Procedure Volume 3: Sewer Networks and Pumping Stations Volume 4: Sewage Treatment Plants Volume 5: Septic Tanks

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan air dan air sisa dan kesan negatifnya ke persekitaran Berkebolehan menentukan kuantiti dan kualiti air dan air sisa bagi tujuan perawatan Berkebolehan merekabentuk sistem agihan air dan pembentungan Memahami prinsip proses rawatan fizikal, kimia dan biologi dan penggunaannya dalam sistem rawatan air dan air buangan Memahami prinsip proses rawatan biologi anaerobik dan penggunaan sistem dalam rawatan air buangan dan enapcemar PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1

2 3 4

5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH 4104 Projek Ilmiah I Matlamat kursus ini ialah untuk melatih pelajar memulakan kajian penyelidikan. Pelajar ditugaskan membuat satu projek ilmiah. Projek ini berbentuk penyelidikan yang merangkumi penganalisaan data atau penganalisaan rekabentuk. Setiap pelajar dikehendak menyediakan satu laporan lengkap yang sekurang-kurangnya mengandungi tujuan atau pengenalan, kajian perpustakaan dan rangka kerja penyelidikan atau rekabentuk. Projek ini akan diteruskan dalam KH4203 pada semester berikutnya. Bacaan Asas Menulis Tesis Gaya UKM. 2006. Ed. 7.Pusat Pengajian Siswazah. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 105

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 2 3 4 5 Berkebolehan mengenalpasti permasalahan kajian dan menentukan objektif kajian Berkebolehan mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai sumber Berkebolehan merancang kerja dan merekabentuk kaedah kajian atau eksperimen Berkebolehan menulis laporan teknikal Berkebolehan membentangkan laporan teknikal 3 3 2 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 3 1 1 3 1 1

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH4154 Rekabentuk Kejuruteraan I Kursus ini adalah bahagian pertama dari kursus Rekabentuk Kejuruteraan yang juga akan ditawarkan pada semester II. Pelajar hendak melengkapkan segala kerja kursus dalam kurus ini sebelum boleh mengambil Rekabentuk Struktur II. Matlamat kursus ini ialah memberikan kefahaman dan kemahiran dalam membuat keputusan untuk memilih konsep yang sesuai digunakan didalam sesuatu projek. Kursus ini melatih pelajar untuk bekerja secara berkumpulan dan bertanggungjawab menjalankan tugas secara individu. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan dan memberi penyampaian lisan dengan berkesan. Pelajar akan diberikan satu lakaran tapak kawasan pembinaan atau melawat ke suatu kawasan yang akan dicadangkan untuk dilaksanakan pembinaan yang akan menempatkan beberapa bangunan. Pelajar akan dilatih untuk menyediakan konsep rekabentuk dan lukisan kerja tanah sesuai dengan susun-atur dan reka bentuk bangunan. Pelajar dikehendaki menyediakan konsep merekabentuk bagi keseluruhan projek untuk sistem jalan, peparitan, pengaliran, bekalan air, pembetungan, rawatan sisa, substruktur dan struktur. Pelajar juga dikehendaki menyediakan anggran kos awalan bagi projek yang dijalankan. Pra-keperluan (jika ada): KH2244 Ukur Kejuruteraan, KH3124 Mekanik Struktur, KH2254 Geoteknik I, KH3134 Hidraulik Saluran Terbuka, KH3144 Kejuruteraan Pengangkutan, KH3224 Analisis Struktur, KH3244 Kejuruteraan Jalan Raya, KH4124 Rekabentuk Struktur I, dan KH4324 Rekabentuk Struktur II.

106 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Jabatan Kerja Raya Malaysia, 1990. Pentadbiran Kontrak Kerja Raya, No. JKR: 208000035-90. Gould F. E. and Joyce N. E. 2003. Construction Project Management. 2nd Ed. PrenticeHall. Clough R H, Sears G A and Sears S K.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 1

1. Menyediakan laporan konsep kelastarian 2. Menyediakan laporan tapak dan kekangan.

Menyediakan laporan konsep rekabentuk 3. komponen-komponen kejuruteraan termasuk 2 1 1 anggaran kos awalan. Pembentangan secara visual dan lisan mengenai 3 1 4. konsep dan kaedah rekabentuk 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KKKH4206 Projek Ilmiah II Tujuan kursus ini ialah untuk melatih pelajar menjalankan penyelidikan dan membentangkan hasil kerja mereka secara lisan dan bertulis. Kursus ini merupakan sambungan kepada kursus KH4104. Hasil kerja kursus ini beserta dengan apa yang telah dilakukan di dalam KH4104 perlu dikumpulkan untuk menghasilkan laporan disertasi. Format penulisan hendaklah berpandukan Menulis Tesis Gaya UKM. Tesis dan juga pembentangan lisan akan dinilai oleh penyelia dan seorang pemeriksa. Pra-keperluan (jika ada): KKKH 4104 Bacaan Asas: Menulis Tesis Gaya UKM. 2006. Ed. 7.Pusat Pengajian Siswazah. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 107

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengenalpasti permasalahan kajian dan menentukan objektif kajian Bekebolehan mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai sumber Berkebolehan merancang kerja, merekabentuk kaedah kajian atau eksperimen dan seterusnya menjalankan kerjamengikut perancangan Berkebolehan menganalisa dan mentaksir data PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 3 2 1 1 3 3

4 5

Berkebolehan mengumpulkan hasil kajian dan menggunakannya untuk mendapatkan rumusan 3 1 terhadap permasalahan kajian 6 Berkebolehan untuk menulis laporan teknikal 3 dalam bentuk disertasi 7 Berkebolehan untuk membentangkan dan 3 1 mempertahankan hasil kajian 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH 4224 Amalan Kejuruteraan Geoteknik Matlamat kursus ini memberikan pengetahuan asas dan aplikasi yang melibatkan reka bentuk kejuruteraan geoteknik yang diperlukan oleh jurutera awam. Reka bentuk geoteknik adalah amalan yang amat penting dalam semua bentuk pembinaan termasuk bangunan, empangan, tetambak jalan/lebuh raya, jambatan dan lain-lain. Antara tajuk-tajuk yang dikaji adalah reka bentuk geoteknik bagi asas cetek, asas dalam, tembok penahan dan cerun. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik II Bacaan Asas: Coduto, D.P. 2001. Foundation Design: Principles and Practice, 2 nd Ed., New Jersey:Prentice Hall. Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Lambe, T.W., and Whitman, R.V. 1979. Soil Mechanics-SI Version, New York:John Wiley & Sons. Terzaghi, K., Peck, R.P., and Mesri, G. 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice, New York:John Wiley & Sons.

108 Panduan Prasiswazah

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. 2. 3. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data dan maklumat, menilai keadaan di tapakbina dan mengenalpasti tanah bermasalah. Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah didalam rekabentuk geoteknik. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1

Berkebolehan menggunakan asas prinsip rekabentuk dalam penyelesaian masalah di 3 3 1 lapangan dan juga lain-lain masalah sebenar. Berkebolehan bekerja sebagai satu kumpulan di 4. dalam memberi penilaian terhadap berbagai1 3 2 bagai aspek rekabentuk geoteknikal. Berkebolehan menghasilkan dan membentang laporan kejuruteraan bagi satu-satu rekabentuk 5. 3 2 3 geoteknik, dengan menerangkan kemampuan dan kegunaannya. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan

KKKH4254 Rekabentuk Kejuruteraan II Kursus ini adalah sambungan dari kursus Rekabentuk Kejuruteraan I yang ditawarkan dalam semester I. Matlamat kursus ini ialah memberikan kefahaman dan kemahiran dalam melakukan rekabentuk kejuruteraan dan menyediakan dokumen tender untuk projek pembinaan kejuruteraan awam. Kursus ini melatih pelajar untuk bekerja secara berkumpulan dan bertanggungjawab menjalankan tugas secara individu. Pelajar dikehendaki menganalisa, merekabentuk dan menyediakan lukisan untuk jalan dan peparitan, sistem pengaliran, sistem bekalan air, dan sistem pembuangan sisa. Pelajar dikehendaki menyediakan rekebentuk struktur serta menyediakan sebahagian lukisan untuk susunatur asas, susun atur lantai, perincian untuk lantai, rasuk, tiang, dan bumbung sebahagian bangunan. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan dan memberi penyampaian lisan dengan berkesan Pra-keperluan (jika ada): KH2244 Ukur Kejuruteraan, KH3124 Mekanik Struktur, KH2254 Geoteknik I, KH3134 Hidraulik Saluran Terbuka, KH3144 Kejuruteraan Pengangkutan, KH3224 Analisis Struktur, KH3244 Kejuruteraan Jalan Raya, KH3274 Rekabentuk Struktur I, KH4324 Rekabentuk Struktur II dan KH4154 Rekabentuk Kejuruteraan I.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 109

Bacaan Asas: Jabatan Kerja Raya Malaysia, 1990. Pentadbiran Kontrak Kerja Raya, No. JKR: 208000035-90. Gould F. E. and Joyce N. E. 2003. Construction Project Management. 2nd Ed. PrenticeHall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Menyediakan dokumen perkiraan rekabentuk kejuruteraan. Menyediakan lukisan susunatur, komponen pembinaan, dan perincian pembinaan bagi projek pembinaan Menyediakan BQ; keterangan komponen projek, anggaran kuantiti dan anggaran harga Menyampaikan penerangan secara visual dan lisan mengenai konsep dan kaedah rekabentuk serta perlaksaan projek PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

3 4

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKH4324 Rekabentuk Struktur II Matlamat kursus ini ialah memberikan kefahaman dalam teori dan kemahiran dalam rekabentuk struktur keluli dan kerja kayu. Kursus ini juga melatih pelajar untuk membangunkan program komputer menggunakan perisian hamparan data. Kursus ini juga melatih pelajar untuk memberi penerangan lisan mengenai konsep dan rekabentuk yang digunakan. Bagi struktur keluli, konsep rekabentuk yang digunakan ialah keadaan had yang berasaskan teori plastik untuk merekabentuk anggota mampatan, anggota tengangan, rasuk, galang, asas plat, sambungan-sambungan, kerangka kekuda dan kerangka portal. Bagi struktur kayu pula, konsep yang digunakan ialah tegasan izin yang berasaskan teori anjal. Tumpuan diberikan kepada anggota lentur, anggota mampatan, anggota tegangan, sambungan dan kekuda bumbung.

110 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: The Steel Construction Institute. 2000. Steelwork Design Guide to BS 5950: Part 1: 2000. Volume 2, Worked Examples. SCI Publication. The Steel Construction Institute. 2000. Introduction to Steelwork Design to BS 5950: Part 1. British Standard. 2001. Structural Use of steelwork in building. Part 1: Code of Practice for design, rolled and welded sections. The Steel Construction Institute. 1999. Wind-moment Design of Low Rise Frames. SCI P263.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami rekabentuk struktur kayu. 3 3 Memahami rekabentuk struktur keluli. 3 Berkebolehan menghasilkan kaedah 3 2 merekabentuk beberapa elemen struktur menggunakan perisian hamparan data. 4 Berkebolehan menyampaikan penerangan secara visual dan lisan mengenai kaedah rekabentuk. 5 Berkebolehan menghasilkan rekabentuk dan 3 2 lukisan binaan sebuah bangunan yang menggunakan bahan kayu dan/atau keluli. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 111

KKKW3214 Prinsip Proses Kimia & Biologi Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan kepada pelajar teknik asas pengiraan kejuruteraan meliputi konsep unit dan stoikiometri; prinsip imbangan bahan dan tenaga; merumus dan menyelesaikan imbangan bahan dan tenaga bagi proses reaktif dan tidak reaktif; menyelesaikan imbangan bahan ke atas proses berbilang unit, edaran semula dan pirau; serta pengenalan kepada asas-asas mikrobiologi. Kursus ini adalah wajib bagi semua pelajar Program Kejuruteraan Awam & Sekitaran. Bacaan Asas: Felder, R.M. & Rousseau, R.W. 2000. Elementary Principles of Chemical Processes. 3rd edition. New York: John Wiley & Sons. Himmelblau, D. 1996. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. 6th edition. Englewood, New Jersey: Prentice-Hall. Vaccari, D. A., Strom, P. F. & Alleman, J. E. 2006. Environmental Biology for Engineers and Scientist. New Jersey: John Wiley & Sons. Vaccari, D & Alleman, J. 2001. Biology for Environmental Engineering. McGraw Hill.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. 2. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan memahami prinsip-prinsip asas proses kimia (Imbangan Bahan & Imbangan Tenaga) Berkebolehan memahami prinsip asas mikrobiologi sekitaran Berkebolehan menggunakan prinsip proses kimia dan biologi dalam bidang kejuruteraan sekitaran contohnya dalam proses rawatan air sisa dan kawalan pencemaran. Berkebolehan bekerja dalam kumpulan di dalam kerja-kerja makmal mikrobiologi PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 2 2 2 2 2

3.

4.

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh PO dengan penilaian rasmi

112 Panduan Prasiswazah

KKKW4014 Pengurusan Sisa Pepejal Kursus ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendedahan lanjut kepada asas perancangan, rekabentuk dan analisa terhadap elemen utama dalam pengurusan sisa pepejal. Kursus ini merangkumi pembelajaran tentang kaedah dan teknologi merawat dan melupuskan sisa pepejal. Aspek-aspek yang dibincangkan termasuklah konsep-konsep asas pengurusan sisa pepejal, penerangan tentang ciri-ciri sisa pepejal, kadar penjanaan sisa, kaedah pengumpulan, storan dan pelbagai kaedah dan rekabentuk rawatan sisa serta pelupusan sisa pepejal. Kursus ini juga memperkenalkan konsep umum tentang isu-isu kemasyarakatan, perundangan dan permasalahan pengurusan sisa pepejal berintegrasi. Bacaan Asas: Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Eliassen, R. (1993), Solid wastes: Engineering principles and management issues, McGraw-Hill. Vesilind, P.A., Worrell, W.A. and Reinhart, D.R. (2002), Solid Waste Engineering, Brookes/Cole, Thomson Learning. Pfeffer, J.T. (1992), Solid waste management engineering, Prentice Hall, New Jersey. Bagchi, A., (1990), Design, construction and monitoring of sanitary landfills, John Wiley and Sons. Malaysia (1990), Technical guideline on sanitary landfilling - Design and Operation, Ministry of Local Government and Housing. Malaysia (1988), A guideline on the storage, collection, transport and disposal of solid waste in Malaysia, Ministry of Local Government and Housing.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. 4. Memahami asas perancangan dan pengurusan sisa pepejal serta isu semasa yang berkaitan Memahami punca-punca penjanaan, kuantiti & ciri-ciri sisa pepejal dan kesan pencemaran kepada alam sekitar dan kesihatan awam Memahami teknologi dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk merawat atau melupuskan sisa Berkebolehan mengenal-pasti masalah setempat dan dapat menyelesaikan dengan kaedah kejuruteraan yang sesuai Menyedari tugas, tanggungjawab professional & etika jurutera yang berkaitan dengan sekitaran Berkebolehan menyediakan laporan teknikal PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2

5. 6.

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 113

KKKW 4114 Sistem Bioreaktor Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip asas sistem bioreaktor dan kinetik pertumbuhan mikroorganisma dan kebolehan untuk merekabentuk sistem tersebut bagi penggunaan kejuruteraan persekitaran. Topik yang diajar meliputi pertumbuhan kinetik sel untuk proses sesekumpul dan selanjar, rekabentuk dan analisis sistem bioreaktor pertumbuhan terampai dan biofilem, sistem bioreaktor bagi pencernaan enapcemar dan pendedahan tentang sistem bioreaktor untuk rawatan lanjutan. Pra-Keperluan (jika ada): KW3214 (Prinsip Proses Kimia dan Biologi) Bacaan Asas: Blanch H.W. and Clark D.S., 1996. Biochemical Engineering. New York: Marcel Dekker Lee J.M., 1982. Biochemical Engineering. New Jersey: Prentice Hall. Rittmann B.E. and McCarty P.E., 2001. Environmental Biotechnology: Principles and Applications. New York:McGrawHill. Scragg A.H., 1991. Bioreactors in Biotechnology : A Practical Approach. New York: Ellis Horword. Vaccari D. and Alleman J. 2001. Biology for Environmental Engineering. New York: McGraw Hill. Malaysian Water Association. 1998. Guideline for Developers: Volume 4: Sewage Treatment Plants Volume 5: Septic Tanks

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 6 Hasil Pembelajaran Kursus Ability to understand the kinetic growth for microorganisms Ability to understand the principles of a bioreactor system Ability to design types of suspended growth systems for waste treatment Ability to design types of biofilm systems for waste treatment Ability to understand and design anaerobic digester for sludge treatment Ability to design bioreactors using SuperPro Designer PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 = Fulfill PO without formal assessment 2 = Partially fulfill PO with formal assessment 3 = Fully fulfill PO with formal assessment

114 Panduan Prasiswazah

KKKH4024 Analisis Struktur Lanjutan Matlamat kursus ialah untuk memberi pendedahan dan kefahaman kepada pelajar terhadap teori asas kaedah analisis struktur terhingga. Melalui kaedah ini pelajar boleh mengaplikasi sebarang masalah model struktur kejuruteraan dan menyelesaikannya melalui perisian komputer. Pelajar juga turut didedahkan kepada analisis plat yang merangkumi persamaan keseluruhan, keadaan sempadan, plat segiempat, penyelesaian Levy-Nadai, kaedah Navier dan kaedah tenaga. Pra-Keperluan (jika ada): KF1044 (Mekanik Gunaan), KH2124 (Kekuatan Bahan) dan KH3224 (Analisis Struktur) Bacaan Asas: Chandrupatla, T.R. & Belengundu, A.D., 2002. Introduction to Finite Elements in Engineering, Third Edition Prentice Hall, New Jersey. Desai, C.S. & Kundu, T., 2000. Introductory Finite Element Method, CRC Press. Zienkiewicz, O.C. & Taylor, R.L., 1991. The Finite Element Method, Vol. 2, New York:McGraw-Hill. Rockey, K.C., Griffiths, D.W., and Nethercot, D.A., 1983. The Finite Element Method: A Basic Introduction for Engineers, Second Edition, Collins. Akin, J.E., 1986. Finite Element Analysis for Undergraduates, London: Academic. Timoshenko, S. Dan S.W. Krieger. 1987. Theory of Plates and Shells, McGraw-Hill, New York. Ugural, A.C. 1981. Stresses in Plates and Shells, McGraw-Hill, New York. Ramn, E. 1982. Buckling of Shells, Springer-Verlag, New York. Marshal, W.T. & H.M. Nelson. 1990. Structures. 3rd. Edition. London: Longman.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami terhingga. konsep asas kaedah unsur PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2

3

4

Berkebolehan untuk membentuk matrik kekukuhan elemen dan matrik beban elemen untuk pelbagai unsur terhingga dan beban serta menggabungkan matrik tersebut sehingga membentuk elemen matrik keseluruhan. Berkebolehan untuk mengaplikasi kaedah unsur terhingga (elemen, pendiskritan, keadaan sempadan dan sbgnya) dan menyelesaikan masalah ringkas (secara manual) dan masalah lebih rumit (menggunakan komputer). Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan masalah plat segiempat yang mengalami lentur permukaan silinder.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 115

2 Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan 2 masalah plat dengan menggunakan kaedah Navier, Levy ­ Nadai dan sebagainya. 6 Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan 2 2 masalah struktur plat yang mengalami pesongan kecil. 1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak 5

KKKH 4034 River Engineering (Kejuruteraan Sungai) Kursus ini menekankan kepada kesedaran dan pemahaman tentang asas hidrologi, hidraulik saluran terbuka dan teori pengangkutan mendapan dan juga bagaimana untuk ianya digunakan untuk menganalisis dan menjangka kelakuan aliran. Tajuk-tajuk dalam kursus ini termasuk pencirian sungai, kegunaan sungai, aliran mantap dan tidak-mantap hidraulik sungai, pengangkutan mendapan, morforlogi sungai, kaji selidik sungai, dan model-HEC sungai. Prakeperluan: KH3234 Kejuruteraan Hidrologi, KH3134 Hidraulik Saluran Terbuka References : Chang, H.H. (1988): Fluvial Process in River Engineering, John Wiley & Sons, New York, U.S.A. Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W., 1988. Applied Hydrology, Macgraw Hill, New York. Chow, V.T. (1992): Open Channel Hydraulics, McGraw Hill, New York, U.S.A HEC - Hydrologic Engineering Center (1977): HEC -6 Model for Scour Deposition in River and Reservoirs, User's Manual, HEC, Davis, California, U.S.A Jansen, P.Ph. et al (1979): Principles of River Engineering, Pitman Publishing Co. Ltd., London, U.K. Mc Cuen, R.H., 1998. Hydrologic Analysis and Design, Prentice Hall, New York. Ponce, V.M., 1989. Engineering Hydrology, Principles and Practices, Prentice Hall, New York. Singh, V.P., 1992. Elementary Hydrology, Prentice Hall, New York. Viessman Jr., Lewis, G.L. and Knapp, J.W., 1989. Introduction to Hydrology, Harper Collins. New York.

116 Panduan Prasiswazah

Learning Outcomes Matrics No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Have a broad background understanding of the hydrological cycle and river flow processes Be able to apply the Flood Estimation methods, and the associated software tools, to carry out design flood estimates Understand the fundamentals of open channel flow and sediment transport theory, as well as apply them to carry out channel flow and river engineering calculations Be able to apply the theory leaned to practical situations Ability to communicate effectively. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3

3

4 5

1 = CO contribute partially to program outcomes without assessment, 2 = CO contribute partially to program outcomes with formal assessment, 3 = CO contribute fully to program outcomes with formal assessment

KKKH4044 Teori Aliran Trafik Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman, dan sintesis kepada bidangbidang utama di dalam teori aliran trafik. Bidang utama ini meliputi aspek-aspek pengukuran dan pengumpulan data trafik, aliran, kelajuan dan ketumpatan, mendalami ciri-ciri mikroskopik dan makroskopik aliran, kelajuan dan ketumpatan. Di samping itu pelajar diajar cara-cara menganalisis permintaan dan bekalan sistem trafik, analisis muatan di kawasan jalinan dan tanjakan lebuh raya, analisis trafik di kawasan bulatan, persimpangan tanpa lampu isyarat dan berlampu isyarat, analisis gelombang kejutan, analisis baris-giliran di persimpangan berlampu isyarat dan mendalami model-model penyelakuan aliran trafik menggunakan perisian komputer yang terdapat di jabatan. Para pelajar juga dikehendaki mampu memahami dan menganalisis teori-teori dan kaedah-kaedah yang digunakan melalui masalah-masalah yang dikemukakan di dalam tutoran. Pra-keperluan (jika ada): KKH 3244 Kejuruteraan Jalan Raya dan Lebuh Raya

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 117

Bacaan Asas: May, A.D. 1990. Traffic Flow Fundamentals. New Jersey: Prentice Hall. Gerlough, D.L. & J.H. Matthew. 1975. Traffic Flow Theory: A Monograph. Special Report 165. Washington, D.C: National Research Council. Institute of Transportation Engineers. 1992. Traffic Engineering Handbook. James L. Pline (editor). 4th. edition. New Jersey: Prentice Hall. Transportation Research Board. 2000. Highway Capacity Manual. Washington, D.C: National Research Council. Transportation Research Board. 1994. Highway Capacity Manual. Special Report 209. 3rd. edition. Washington, D.C: National Research Council. Transportation Research Board. 1980. Interim Materials On Highway Capacity. Circular 212. Washington, D.C: National Research Council.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menganalisis data dan makumat, menilai teori-teori yang terlibat, dan 2 2 2 1 1 mengenal pasti isu-isu besar serta masalah semasa. 2 Berkebolehan untuk memahami teknik-teknik yang terlibat di dalam analisis permintaan dan bekalan sistem trafik, meramal permintaan 1 2 1 2 trafik masa depan, dan mengenal pasti masalah di masa akan datang 3 Berkebolehan untuk menganalisis baris-giliran yang terbentuk di persimpangan tanpa lampu isyarat dan persimpangan berlampu isyarat serta 2 1 mencadangkan kerja-kerja pemulihan untuk mengatasi masalah ini. 4 Berkebolehan untuk menghasilkan laporan berasaskan projek berkomputer yang baik dan 2 2 2 memuaskan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

118 Panduan Prasiswazah

KKKH4054 Pembaikan Tanah Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman mengenai teknikteknik pembaikan tanah dalam kejuruteraan geoteknik. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah sebab-sebab dan keperluan pembaikan tanah; teknik mekanik seperti pemadatan (termasuklah teori pemadatan, konsep pemadatan, pengujian makmal dan di situ, kelengkapan pemadatan, dll.), pemadatan dinamik, pemadatan penggetar, apungan getar / gantian getar, dan pemadatan secara letupan; teknik hidraulik seperti pengepaman, pengukuhan dengan saliran tegak/pasir, pengukuhan hampagas, dan elektroosmosis; teknik fizik-kimia seperti penstabilan kimia dan rawatan haba; dan teknik masukan seperti tetulang tanah dan geosintetik. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik II

Bacaan Asas: Bell, F.G. 1993. Engineering Treatment of Soils. London: E & FN Spoon. Bergado, D.T., Anderson, L.R., Miura, N., and Balasubramaniam, A.S. 1996. Soft Ground Improvement. New York:ASCE Press. Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Hausmann, M.R., 1990. Engineering Principles of Ground Modification. New York: McGraw-Hill. Moseley, M.P. 2004. Ground Improvement. 2nd Edition. London: Spoon Press.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 2 3 4 Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah dalam kerja pembaikan tanah Berkebolehan untuk mengumpul dan menganalisis data untuk menilai tanah yang memerlukan pembaikan. Memahami kaedah-kaedah pembaikan tanah serta had-had setiap teknik tersebut. Berkebolehan untuk menyampaikan laporan secara bertulis dan lisan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 119

KKKH4084 Sistem Kawalan Pintar Lalu Lintas Bandar Matlamat kursus ini adalah ini adalah untuk memberikan pendedahan dan kefahaman kepada pelajar berkenaan kawalan lalu lintas bandar dan penggunaan pintar buatan dalam menyelesaikan masalah lalu lintas. Ia akan melibatkan kajian kepada sistem kawalan persimpangan terpisah; Konsep ofset dan penyelarasan lampu isyarat; Berbagai jenis sensor lampu isyarat; Pemprosesan imej dan pengesan video dalam lalu lintas; Sistemsistem kawalan lalu lintas bandar yang sedia ada seperti SCATs, SCOOT, ITACA, MAXBAND dan UTOPIA; Sistem kawalan generasi pertama, kedua dan ketiga; Sistem komunikasi; Arkitektur logik; Arkitektur fizikal; Bilik kawalan; Penggunaan pintar buatan dalam kawalan lalu lintas seperti rangkaian neural, algoritma genetik, sistem pakar dan logik kabur. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang pengangkutan, iaitu KH3144 (Kejuruteraan Pengangkutan) dan KH3244 (Kejuruteraan Jalan Raya) Pra-Keperluan (jika ada): dengannya KH3244 (Kejuruteraan Jalan Raya) atau yang setara

Bacaan Asas: Asri Hassan, Mohammad Rehan Karim, Meor Othman Hamzah. 1990. Pengenalan Sistem Kawalan Lampu Isyarat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. McShane W.R., Roess R.P. dan Prassas, E.S. 1998. Traffic Engineering. New Jersey: Prentice Hall. Papacostas C.S. dan Prevedouros P.D. 2001. Transportation Engineering & Planning. New Jersey: Prentice Hall. Riza Atiq. 2005. Sistem Kawalan Lalu Lintas Bandar. Dewan Bahasa. Kuala Lumpur

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan merekabentuk sistem kawalan lampu isyarat bagi persimpangan terpisah Memahami konsep kawalan lampu isyarat bandar Memahami pemprosesan imej dan pengesan video dalam lalu lintas PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2

120 Panduan Prasiswazah

4

5 6 7 8

Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan untuk melakukan analisis kawalan lampu isyarat bandar. Memahami arkitekture fizikal dan logikal Memahami sistem komunikasi Memahami pintar buatan Mengetahui perkembangan mutakhir sistem kawalan lalu lintas

2

2

2

2 2 2

2 2 2 2 1 1

1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh OP dengan penilaian rasmi

KKKH4284 Perancangan Bandar Lestari Matlamat kursus ini ialah untuk memberi kefahaman berkenaan dengan asas-asas perancangan bandar lestari seperti yang digariskan dalam Local Agenda 21. Ia melibatkan pendedahan kepada asas-asas rekabentuk bandar dalam bandaraya-bandaraya di Timur dan Barat terutamanya dalam peroses pembandaran, pembinaan semula dan perbandaran pragmatik; proses-proses dalam rekabentuk terutama dalam hal pengitegrasian berbagai disiplin dan penggunaan kaedah-kaedah analitikal dalam pemodelan intuitif; penyertaan dan hubungan dengan berbagai-bagai pihak dalam proses rekabentuk; perundingan dan perkongsian dalam penyediaan pelan tempatan; usahasama dan pengswastaan dalam pembangunan; penilaian kesan pandangan dan alam sekitar; infrastruktur pengangkutan dan infrastruktur perparitan. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada alat-alat moden dalam perancangan bandar seperti lapisan-lapisan dan teknologi satelit dalam pemetaan. Bacaan Asas: Leitmann J. 2004. Sustaining Cities: Environmental Planning and Management in Urban Design: McGraw-Hill Watson D. 2003. Time-Saver Standards for Urban Design: McGraw-Hill Profesional. Papacostas C. S. dan Prevedouros P.D. 2001. Transportation Engineering & Planning. New Jersey: Prentice Hall. Sideris A. L. dan Banerjee T. 1998. Urban Design Downtown: The University California Press. Katz P. 1993. The New Urbanism: Toward an Architecture of Community: McGrawHill Profesional. Jacobs J. 1992. The Death and Life of Great American Cities: Vintage.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 121

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 3 4 5 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami konsep asas bandar lestari dalam rangka Local Agenda 21 Memahami rekabentuk bandar berpusat dan multi-pusat. Memahami juzuk-juzuk dalam rekabentuk dan pembangunan bandar lestari. Berkebolehan menghasilkan dan membentangkan laporan cadangan pembangunan satu bandar tradisi sedia ada 3 2 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2

1 = Memenuhi HPP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa HPP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh HPP dengan penilaian rasmi

KKKH4334 Kejuruteraan Air Bawah Tanah Kursus ini memberikan perincian yang mendalam tentang konsep dan teknik aliran air bawah tanah. Pemahaman tentang pelbagai proses fizikal dan fenomena untuk permukaanbawah air dan pergerakan bahan cemar dan masa dominan serta skala ruang (spatial). Teknik analitikal untuk merubah hukum fizikal dan proses-proses yang berkaitan dengan andaian yang bersesuaian kedalam rumus untuk diaplikasikan kepada masalah dunia sebenar. Di samping itu, fokus kepada pembangunan konsep model bagi tapak-tapak atau kawasan yang kompleks, dan bagaimana menukar konsep model tersebut kepada model aliran air bawah tanah bagi menyelesaikan masalah dengan berkesan. Bacaan Asas: Domenico, Patrick A., and Franklin W. Schwartz. Physical and Chemical Hydrogeology. New York, NY: John Wiley & Sons Inc., 1998. ISBN: 0471597627. Freeze, Alan R., and John A. Cherry. Groundwater. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979. ISBN: 0133653129. Marsily, Ghislain De. Quantitative Hydrogeology: Groundwater Hydrology for Engineers. Orlando, FL: Academic Press, 1986. ISBN: 0122089162. Bear, Jacob. Dynamics of Fluids in Porous Media. New York, NY: Dover Publications, 1988. ISBN: 0486656756. ------. Hydraulics of Groundwater. New York, NY: McGraw-Hill College, 1980. ISBN: 0070041709.

122 Panduan Prasiswazah

Sahimi, Muhammad. Flow and Transport in Porous Media and Fractured Rock. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 1995. ISBN: 3527292608. Fetter, C. W. Contaminant Hydrogeology. 2nd ed. Upper Saddle, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN: 0137512155. Todd, David Keith. Groundwater Hydrology. New York, NY: John Wiley & Sons Inc., 1980. ISBN: 047187616X. Hillel, Daniel. Fundamentals of Soil Physics. New York, NY: Academic Press, 1980. ISBN: 0123485606.

Course Outcomes No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Having the knowledge of various physical 2 3 processes and phenomena for subsurface water and contaminant movements 2 2 Ability to utilize proper analytical techniques 2 3 for transforming physical laws and processes with appropriate simplifying assumptions into formulas applied in real-world situations 2 3 Capability of utilizing engineering/ 2 3 mathematical fundamentals to undertake and tackle the groundwater process and similar problems 2 2 2 4 Ability to efficiently function in group and/or individual with the aptitude to be a leader or manager. 5 Ability to participate and communicate 3 3 effectively. 1 = CO contribute partially to program outcomes without assessment, 2 = CO contribute partially to program outcomes with formal assessment 3 = CO contribute fully to program outcomes with formal assessment

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 123

KKKH4354 Cerun dan Struktur Penahan Tujuan utama kursus ini ialah untuk memberikan asas kestabilan cerun dan reka bentuk berbagai struktur penahan yang mustahak dalam aplikasi kejuruteraan awam. Latihanlatihan intensif yang difokuskan kepada aplikasi dan amalan kejuruteraan awam akan diberikan. Topik-topik yang akan diberikan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun, pengaruh resipan, kaedah-kaedah had keseimbangan dan unsur terhingga, kestabilan dalam pembinaan, kestabilan cerun potongan dan korekan. Pengenalan kepada cerun buatan, korekan dalam, reka bentuk cerucuk keeping dengan dan tanpa sauh dan berbagai jenis struktur penahan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH 3154 Geoteknik II

Bacaan Asas: Abramson, L.W., Lee, T.S., and Boyce, G.M. 1995. Slope Stability and Stabilization Methods. New York: John Wiley & Sons. Clayton, R. 1992. Retaining Structures. New York: ASCE Press Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Duncan, J.M., and Wright, S.G. 2005. Soil Strength and Slope Stability. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Tomlinson, M.J. 1995. Foundation Design and Construction. London: Addison-Wesley Pub Co.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 1 1 3 3 data 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Memahami kaedah menjalankan kerja tinjauan keadaan (condition survey): cerapan dan 1. persampelan, pengumpulan maklumat, laporan dan pelan kerja penyenggaraan. Memahami kaedah-kaedah ujian , bahan dan 2. peralatan dalam kerja penyenggaraan. Memahami punca-punca kerosakan pada 3. binaan konkrit. Mengetahui kaedah-kaedah 4. cerapan binaan konkrit. analisis

Berkemampuan mereka bentuk pengukuhan 5. struktur binaan konkrit yang dibaiki. Berkemampuan menganalisis data daripada 6. ujian-ujian yang dilakukan ke atas sampelsampel

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

124 Panduan Prasiswazah

KKKH4364 Penilaian dan Penyenggaraan Binaan Konkrit Kursus ini memperkenalkan kaedah kerja tinjauan dan kaji selidik bagi mengenalpasti kerosakan pada binaan konkrit: Bermula dari punca-punca utama kerosakan binaan konkrit, peralatan dan kelengkapan yang boleh digunakan, dan bahan-bahan yang digunakan untuk kerja penyenggaraan. Turut dibincangkan sebahagian daripada kaedah kerja membaikpulih kerosakan bagi binaan bahagian-bahagian struktur konkrit tertentu. Beberapa kaedah analisis dan interpretasi data ujian. Mengendalikan beberapa peralatan yang sering digunakan secara amali. Bacaan Asas: Kamardin Mohd Yusof, 1999. Nota Kuliah dalam website. http://pkukmweb.ukm.my/ ~drkmy/ppbk/ Bungey, JH. 1994, Testing of Concrete in Structures. Blackie Academic& Professional. London. 2nd Ed. Allen, RTL, Edwards, SC, Shaw, JDN. 1993. The repair of concrete structures. Blackie Academic& Professional. London. 2nd Ed. Kong, FK dan Evan, RH. 2000. Reinforced and Prestressed Concrete. Van Nostrand Reinhold. Gambhir, ML, 1986, Concrete Technology, Tata McGraw-Hill. New Delhi. Kamarudin Mohd Yusof, 1995, Pengenalan Kekuatan & Ketahanlasakan Konkrit, DPB K.Lumpur Mehta, PK and Monteiro PJM, 1993, Concrete: Structure, Properties and Materials. Prentice Hall. 2nd Ed. Bazant ZP, and Kaplan MF, 1996, Concrete at High Temperature. Longman. Neville, Am, and Brooke JJ, 1990, Concrete Technology. Longman ELB

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mendapatkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan asas sains dan kejuruteraan Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data dan maklumat, menilai keadaan di tapakbina dan mengenalpasti tanah bermasalah. Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah didalam rekabentuk cerun dan struktur penahan Berkebolehan bekerja sebagai satu kumpulan di dalam memberi penilaian terhadap berbagaibagai aspek. Berkebolehan untuk menyampaikan laporan secara bertulis dan lisan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3

2

3

4

5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 125

KKKH4434 Kejuruteraan Awam Maritim Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan, pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. Pasangsurut; ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. Impak Tsunami 26-12-05 juga akan dibincangkan. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat struktur-struktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Pra-Keperluan (jika ada): Kursus KH2134 Mekanik Bendalir untuk Jurutera Awam

Bacaan Asas: Davis, R.A. 1978. Coastal Sedimentary Environment. New York: Springer. Ippen, A.T. 1966. Estuary and Coastline Hydrodinamics. New York: McGraw-Hill. Silvester, R. 1974. Coastal Engineering. Vol. 1 & 2. New York: Elsevier. U.S. Army Corps of Engineers. 1984. Shore Protection Manual. Vol. 1 & 2. Washington D.C. Quinn. Design and Construction of Ports and Marine Structures. New York: McGrawHill.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengaplikasi daya sekitaran (angin, pasang-surut) dan jenis-jenis ombak (termasuk Tsunami) dan kesan ke atas persisiran pantai. Berkebolehan bekerja dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rekabentuk struktur perlindungan pantai Berkebolahan menggunakan perisian komersial yang sedia ada (TELEMAC) bagi menjalankan kajian hidraulik dalam menilai impak ke atas dinamik ombak akibat daripada satu-satu pembangunan di kawasan pantai Berkebolehan menentukan lokasi pelabuhan baru dan keperluan-keperluan asas yang diperlukan termasuk keluasan kawasan (daratan dan air) Berkebolehan berkomunikasi secara jelas dan efektif PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2

2

3

4

5 6

Boleh mengenalpasti keperluan pengetahuan 2 2 2 ilmu dan bidang ini dan keperluan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat (impak Tsunami) 1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh OP dengan penilaian rasmi

126 Panduan Prasiswazah

KKKH 4444 Pembinaan Jalan Raya Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidangbidang utama dalam pembinaan dan kaedah penyelenggaraan jalan raya serta lebuh raya. Penekanan yang diberikan adalah pengenalan kepada konsep dan proses pembinaan jalan raya, tinjauan dan penyiasatan tapak, operasi kerja tanah, pembinaan subgred, kestabilan cerun, penstabilan tanah, teknik-teknik penstabilan tanah dan penggunaan tanah mantap untuk pembinaan jalan raya. Pelajar juga diajar mengenai sistem saliran jalan raya dan reka bentuk saliran permukaan jalan raya, reka bentuk campuran konkrit berasfalt, penggunaan bahan-bahan dan kaedah pembinaan jalan raya berbitumen, reka bentuk turapan konkrit, pembinaan turapan jalan raya konkrit, tegasan dalam turapan konkrit dan kawalan rekahan. Akhir sekali pelajar akan didedahkan kepada kaedah-kaedah penilaian, penyelenggaraan dan pengenalan kepada sistem pakar dalam pengurusan turapan jalan raya. Pelajar juga dikehendaki mampu memahami dan menganalisis kaedah-kaedah pembinaan dan penyelenggaraan melalui masalah-masalah yang dikemukakan di dalam tutorial dan projek. Pra-keperluan (jika ada): KH3244 Kejuruteraan Jalan Raya dan Lebuh Raya Bacaan Asas: Brown E.R, Roberts F.L, Kandhal P.S, Lee D.Y & Kennedy T.W. 1996. Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design and Construction (2nd Edition). NAPA Education Foundation, Lanham, Maryland. Mohamed Rehan Karim, Meor Othman Hamzah & Asri Hassan. 1991. Introduction to Bituminous Road Construction (Pengenalan Pembinaan Jalan Raya Berbitumen). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lembaga Lebuhraya Malaysia. 1986. Interurban Toll Expressway System of Malaysia Design Standards. Kuala Lumpur. Huang Yang H. 2004. Pavement Analyses and Design (2nd Edition). New Jersey: Prentice Hall. Wright P.H & Dickson K.K. 2003. Highway Engineering (7th Edition). New York: John Wiley & Sons, Inc The Asphalt Institute. 1978. Asphalt Paving Manual MS-8. USA. Yoder, E.J & Witczak M.W. 1975. Principle of Pavement Design. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 127

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mengumpul dan menganalisis data serta maklumat yang sedia ada untuk membuat penilaian keadaan tapak, mencadangkan teknik untuk pembinaan jalan raya dengan mengenal pasti isu-isu besar dan isu-isu semasa. Berkebolehan untuk menilai dan mereka bentuk struktur turapan jalan dengan diberikan pelan topo serta keadaan sedia ada di tapak dengan mengambil kira permintaan isipadu trafik semasa dan akan datang. Berkebolehan bekerja sebagai satu pasukan bagi melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan topik pembinaan jalan raya atau lebuh raya yang diberikan. Berkebolehan untuk menghasilkan laporan projek kejuruteraan yang baik dan memuaskan. Berkebolehan untuk memperolehi pengetahuan baru secara bersendirian. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2

2

3

4 5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

KKKH4454 Geoteknik Sekitaran Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman mengenai aspekaspek mekanik tanah yang melibatkan pengurusan sisa. Pelbagai aspek mengenai tanah tercemat dan pembersihan tanah tercemar juga akan dibincangkan dalam kursus ini. Topiktopik utama yang akan dibincangkan termasuklah pencemaran tanah dan implikasinya, punca pencemaran tanah, ciri sisa domestik, undang-undang dan peraturan Malaysia yang berkaitan pencemaran, geoteknik sisa, minerologi lempung dengan penumpuan utama kepada lapisan pendua terserak, angkutan pencemar dalam tanah: aliran advektif-terserak dan penyelesaiannya, pelapik tanah, pembersihan tanah tercemar:teknik fizik, kimia, elektrik dan biologi. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik II

128 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Fang, H.Y. 1997. Introduction to Environmental Geotechnology, Boca Raton: CRC Press. Qian, X., Koerner, R.M., and Gray, D.H. 2002. Geotechnical Aspects of Landfill Design and Construction, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. LaGrega, M.D., Buckingham, P., Evans, C.P. 1994. Hazardous Waste Management. New York: McGraw-Hill Oweis, I.S., dan Khera, R.P. 1998. Geotechnology of Waste Management. 2th Edition, Boston: ITP/PWS. Sharma, H.D., and Lewis, S.P. 1994. Waste Containment System, Waste Stabilization and Landfills-Design and Evaluation. New York: John Wiley & Sons. Sharma, H.D., and Reddy, K.R. 2004. Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies, New York: John Wiley & Sons

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah dalam hal yang berkaitan geoteknik sekitaran Berkebolehan untuk mengumpul dan menganalisis data untuk menilai pencemaran dan pembersihan tanah. Memahami ujian dan parameter-parameter yang terlibat dalam penilaian pelapik kambusan. Memahami masalah dan teknik-teknik pembersihan tanah Berkebolehan untuk menyampaikan laporan secara bertulis dan lisan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO 10 PO11 PO12 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 1

2

3

4 5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKH4514 Sistem Maklumat Geografi (GIS) Matlamat kursus adalah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Sistem Maklumat Geografi (GIS) kepada bidang kejuruteraan awam. Kandungan kursus mengandungi konsep asas berkenaan GIS terhadap aplikasi dan pengawalan alam sekitar dan kejuruteraan awam. Fokus kursus ialah terhadap teori GIS kepada aplikasi kejuruteraan. Antara topik utama yang disentuh di dalam pengajaran adalah konsep asas dan pembangunan GIS di dalam kejuruteraan awam, pemprosesan data seperti pengumpulan data, pemprosesan data, pengurusan data, analisis spatial, manipulasi data dan output data dan penggunaan GIS di dalam kejuruteraan awam (isu semasa).

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 129

Bacaan Asas: Heywood, D. Ian, Cornelius, S. dan Carver, S. (2006). An Introduction to Geographical Information System, 3rd edition, Person Prentice Hall, London Bernhardsen, T. (1999). Geographic Information Systems - An Introduction. United States of America: John Wiley & Sons, inc. Campbell, J. (2001). Map Use & Analysis. United State of America: McGraw-Hill Higher Education. Chang, K. (2004). Introduction to Geographic Information Systems. New York: Mc Graw Hill. Hohl, P. Ed. (1998). GIS Data Conversion: Strategies, Techniques and Management. United State of America: Onword Press.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mengetahui komponen dan konsep utama GIS di dalam bidang kejuruteraan Awam Berkebolehan untuk memproses data spatial da n bukan spatial bagi tujua n analisis data. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 1 1 1 1 2 2 1

2 3

Berkebolehan untuk melakukan analisis spatial 2 3 da n menggunakan perisia n GIS yang digunakan di alam pekerjaan. 4 Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah 2 2 da n menghasilkan satu aplikasi GIS di dalam bidang kejuruteraan a wam 5 Berkebolehan untuk menghasilkan dan 2 mempersembahkan laporan berkenaa n GIS di da lam kejuruteraan a wam. 1 = Fulfilll PO without formal assessment, 2 = Partially fulfill PO with formal assessment, 3 = Fully fulfill PO with formal assessment

130 Panduan Prasiswazah

KKKH4534 Introduction to Stormwater Management This course is outlined to provide comprehensive view of stormwater management with an emphasis on current design practices. Expand the knowledge of the student to be able to discuss the regulatory framework, overview of stormwater management practices including water quantity and quality issues. Recognize different design procedures for several stormwater management practices including detention/retention, bioretention, infiltration, and filtration. Provide the students with the fundamentals, principles and the mathematical procedure that utilized determining water quality volumes, storage requirements, and hydrologic routing. Furthermore, it will look at several nationally recognized state/case studies of the stormwater events and its practical management procedures. References: Ferguson, B.K. 1998. Introduction to stormwater: Concept, Purpose, Design. New York : John Wiley. Gribbin, J.E. 1997. Hydraulics and Hydrology for stormwater Management. New York: Delmar Publisher. Lazaro, T.R. 1990. Urban Hydrology: A Multidisciplinary Perspectives. New York: Technomic Publishing Company. Nix, S.J. 1994. Urban Stormwater Modeling and simulation. New York: Lewis Publishers.

Course Outcomes No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Recognizing how engineering practices, and human activity in general, affects the hydrologic cycle, climate and weather Having the knowelagde about physical (quality and quantity), and regulatory aspects of stormwater runoff and management. Awareness with various engineering/ management practices for stormwater runoff in both urban and agricultural settings. Understanding the basic parameters of water quality as well as the behavior and fate in the environment of typical pollutants. Identify and apply the basic principles of sustainable water management and ecosystem health. Obtaining the perception to efficiently function in group and/or individual with aptitude to be a leader Ability to participate and communicate effectively. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2

2

3

4

5

6

7

1 = CO contribute partially to program outcomes without assessment, 2 = CO contribute partially to program outcomes with formal assessment 3 = CO contribute fully to program outcomes with formal assessment

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 131

KKKH4544 Perancangan Pengangkutan Bandar Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang perancangan pengangkutan bandar. Ia melibatkan proses perancangan pengangkutan bandar; sistem transit (MRT, LRT, Komuter); perkhidmatan bas; guna tanah dan permintaan pengangkutan; corak sosioekonomi; pemodelan pengangkutan; meramalkan keperluan pengangkutan; penggubalan dasar pengangkutan; kawalan lalu lintas bandar; ciri-ciri struktur bandar; analisis kesan pembangunan kepada lalu lintas; kesan alam sekitar; penilaian pelaburan dan kewangan; Audit keselamatan jalan raya; penenangan lalu lintas dan sistem pengangkutan pintar. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang pengangkutan, iaitu KKKH3144 (Kejuruteraan Pengangkutan) dan KKKH3244 (Kejuruteraan Jalan Raya) Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1244 (Pengaturcaraan Komputer) dan KKKH2244 (Ukur Kejuruteraan)

Bacaan Asas: Hutchingson, B.C., 1974. Principles of Urban Transport System Planning, Scripta Book Company, Washington, D.C. Ibrahim Wahab, 1990. Teknik Sistem Lalu Lintas dan Pengangkutan, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. Ibrahim Wahab, 1991. Pengangkutan Bandar Di Malaysia, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. Meyer, M.D. dan E.J. Miller, 1984. Urban Transportation Planning : A Decision Oriented Approach, McGraw-Hill Book Company, New York. Riza Atiq O.K. Rahmat, 1994. Model Pengangkutan Bandar : Pendekatan Secara Teori dan Amali, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. Riza Atiq O.K. Rahmat, 2004. Sistem Kawalan Pintar Lalu Lintas Bandar, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengutip dan menganalisis data serta maklumat dan menilai keadaan pengangkutan semasa Memahami kaedah meramalkan keperluan pengangkutan dan mengenal pasti masalah masa depan. Berkebolehan menilai projek-projek yang dikenal pasti untuk menyelesaikan masalah sekarang dan masalah masa depan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3

2

3

132 Panduan Prasiswazah

4

5

6 7

Berkebolehan menilai aspek-aspek permintaan pengangkutan terutama dalam bidang reka bentuk bandar, sosioekonomi, guna tanah dan ekonomi. Berkebolehan menghasilkan dan membentangkan laporan kajian pengangkutan menyuluruh. Memahami kawalan lalu lintas bandar dan sistem pengangkutan pintar. Memahami kesan alam sekitar, pengangkutan lestari dan keselamatan jalan raya.

2

2

2

2

3

2

1

2 2

2 2 2

1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

KKKH4554 Geoteknik Tropika Tujuan kursus ini ialah untuk memberikan ilmu yang praktikal dalam aspek-aspek mekanik tanah kawasan tropika terutama sekali yang berkaitan dengan Malaysia. Sains mekanik tanah pada asalnya telah dibangunkan bedasarkan tanah pasir dan lempung kawasan sedimen. Oleh itu adalah mustahak bagi pelajar memahami sifat dan kelakuan tanah baki dan sifat tak tepu. Kursus ini akan merangkumi topik seperti geologi kawasan tropika, pembentukkan tanah baki dan sifat asasnya, kelakuan tanah baki tepu dan tak tepu, serakan dan kebolehhakisan tanah, kestabilan cerun dan kesan hujan dalam formasi tanah baki, Pensatbilan/pembaikkan dan kawalan cerun. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik II

Bacaan Asas: Fredlund, D.G., dan Rahardjo, H. 1993. Soil Mechanics for Unsaturated Soils. New York: John Wiley & Sons. Ibrahim Komoo. 1995. Geologi Kejuruteraan:Perspektif Rantau Tropika Lembab. Syarahan Perdana. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Lu, H., and Likos, W.J. 2004. Unsaturated Soil Mechanics, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Thomas, M.F. 1991. Geomorfologi Tropika. Kuala Lumpur:DBP.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 133

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKH4574 Kestabilan Struktur dan Dinamik Kursus ini bertujuan untuk memberikan kebolehan kepada pelajar terhadap pengenalan Matrik Hasil Pembelajaran kepada kestabilan struktur dan dinamik dan juga untuk menekankan keperluan terhadap kefahaman ke atas aspek kestabilan dan dinamik dalam rekabentuk struktur. Dalam aspek No. Hasil Pembelajaran Kursus kestabilan struktur ianya merangkumi prinsip umum, jenis lengkukan, lengkukan sebagai 3 1 Berkebolehan untuk mendapatkan dan 3 1 3 1 masalah nilai eigen, kriteria kekukuhan; teori klasik tiang, tiang tak anjal, lengkukan tiangmengaplikasikan ilmu pengetahuan asas sains rasuk, modulus tangen, faktor momen penguatan; kestabilan kerangka separa tegar, dan kejuruteraan kerangka huyung dan menganalisis bagi anggota kerangka. 2 Berkebolehan mengumpuldan tidak huyung, dan faktor panjang berkesan2 1 3 1 Dalam aspek dinamik pula akan melibatkan kaedah pendiskritan, jisim tergumpal, analisis data dan maklumat, menilai keadaan di tapakbina dan mengenalpasti tanah bermasalah. berbilang darjah kebebasan, analisis getaran bebas, sistem berdarjah kebebasan tunggal dan 3 Berkebolehan menggunakan pengetahuan asasbeban berkala dan beban2dedenyut; beban dinamik 3 3 2 3 1 respon terhadap beban harmonik, mekanik tanah dengan kaedah tindihan dan berperingkat; sistem berbilang darjah kebebasan, getaran didalam analisis tanah tak tepu. umum 3 4 Berkebolehan bekerja sebagai satu kumpulan di melalui lelaran. bebas tak teredam, dan analisis getaran 2 3

5 dalam memberi penilaian terhadap berbagaibagai aspek. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1034 Asas Mekanik Gunaan, KKKH2124 Asas Berkebolehan untuk menyampaikan laporan 3 Kekuatan Bahan dan KKKH3224 Analisis Struktur secara bertulis dan lisan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

134 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Chopra A.K. 2001. Dynamics of Structures. Pearson Education. Craig A.K. 2001. Structural Dynamics. Pearson Education. Clough R.W. dan Penzien J. 1993. Dynamics of Structures. McGraw-Hill. Chajes A. 1974. Principles of Structural Stability Theory. Prentice Hall. Chen W.F. dan Lui E. M. 1987. Structural Stability. Prentice Hall. Timoshenko S.P. dan Gere J.M. 1961. Theory of Elastic Stability. McGraw-Hill.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menganalisis dan 2 3 2 1 1 menyelesaikan masaalah struktur yang berkaitan dengan kestabilan. 2 Berkebolehan untuk menganalisis element 2 3 1 1 1 struktur seperti rasuk dan tiang yang dikenakan beban dinamik. 1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

KKKH4654 Penyiasatan Tapak Matlamat kursus ini adalah untuk memperkenalkan amalan dalam penyiasatan tapak. Ianya meliputi tajuk-tajuk seperti perancangan penyiasatan tapak, prosedur penyiasatan, peralatan pemantauan, teknik penggerudian serta pensampelan tanah, batu dan air, pensampelan terganggu dan tak terganggu, ujian-ujian geoteknik `in situ' dan geofizikdan juga tinjauan semula ujikaji makmal. Pelajar juga perlu membentangkan laporan penyiasatan tapak. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik II Bacaan Asas: Clayton, C.R.I., Mathews, M.C. and Simons, N.E. 1995. Site Investigation, London: Blackwell Science Corp. Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Hanna T.H. 1985. Field Instrumentation in Geotechnical Engineering, Germany:Trans Tech Publication. Launder, V.C. 2006. Foundations: Site Investigation and Design. UK: Trafford Publishing. ASCE. 1995. Environmental Site Investigation Guidance Manual (ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice, No. 83), New York : ASCE Press. BSI. 1990. British Standard Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes. London: British Standards Institution.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 135

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data dan maklumat, menilai keadaan di tapakbina dan mengenalpasti tanah bermasalah. Berkebolehan menggunakan pengeta huan asas mekanik tanah didalam menentukan jenis dan jumlah ujikaji di lapangan dan di makmal yang di perlukan bagi mendapatka n parameterparameter tanah untuk rekabentuk geoteknik Berkebolehan bekerja sebagai satu kumpulan di dalam memberi penilaian terhadap berbagaibagai aspek rekabentuk geoteknikal dari maklumat dan data yang diperolehi bagi memastikan kesesuaian nilai yang diguna untuk seterusnya menjalankan re kabentuk kejuruteraan geoteknikal. Berkebolehan menghasilkan dan membentang laporan kejuruteraan bagi satu-satu rekabentuk geoteknik, dengan menerangkan kemampuan dan kegunaannya. PO1 PO 2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO 12 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 1

2

3

4

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKH4724 Konkrit Prategasan Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan kefahaman konsep rekabentuk dan analisis konkrit prategasan bagi struktur kejuruteraan awam. Kursus ini membincangkan aspek analisis dan rekabentuk konkrit prategasan yang merangkumi elemen struktur seperti rasuk, papak, tiang, tapak, asas dan dinding penahan. Kaedah rekabentuk mengambilkira keadaan had kebolehkhidmatan dan keadaan had muktamad. Keperluan ricih dan pesongan juga dibuat dalam kursus ini. Kursus ini juga mengandungi projek rekabentuk yang melibatkan sesuatu struktur kejuruteraan awam. Penggunaan perisian komputer rekabentuk dan analisis struktur juga dibuat dalam kursus ini. Pra-Keperluan: KH2274 (Mekanik Struktur), KH3224 (Analisis Struktur) dan KH32734 (Konkrit Tetulang). Bacaan Asas: W.H. Mosley. 1993. Reinforced and Prestressed Concrete. London: E & FN Spon. Martin, L.H., Croxton, P.C.L., dan Purkiss, J.A. 1989. Concrete Design to BS 8110. London:Edward Arnold. Mat Lazim Zakaria dan Shahrin Muhamad. 1990. Reka Bentuk Konkrit Prategasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

136 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 Berkebolehan untuk memahami proses rekabentuk struktur yang lengkap daripada peringkat awal struktur sehingga rekabentuk terperinci. Berkebolehan untuk meng-aplikasikan analisis struktur asasi ke dalam rekabentuk struktur. Berkebolehan untuk merekabentuk elemen struktur dan mengabungkan konsepnya dalam rekabentuk keseluruhan struktur. Berkebolehan menggunakan klaus dalam kod dan menggunakannya dalam keseluruhan proses rekabentuk Berkebolehan menggunakan rumus empirical dalam aspek praktikal dan struktur sebenar. Berkebolehan memahami rekabentuk struktur secara kualitatif dan kuantitatif. Berkebolehan menggunakan pengetahuan rekabentuk dalam projek kejuruteraan struktur . PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 3 3 3

2 3

4

5 6 7

1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

KKKH4744 Kawalan dan Pengurusan Trafik Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada bidangbidang utama dalam kawalan dan pengurusan trafik. Bidang-bidang utama ini termasuklah kawalan isyarat tunggal di persimpangan jalan, kawalan berkoordinasi, rangkaian dan kawasan bagi bandar-bandar utama. Pelajar diajar mengenai kelengahan di persimpangan, penggunaan perisian komputer untuk reka bentuk persimpangan berlampu isyarat, sistem pengurusan trafik menggunakan kaedah tanda jalan, jalan sehala, sistem tegahan, aliran pasang surut (tidal flow), jalan berlesen dan sistem keutamaan. Sistem pengurusan pejalan kaki, aliran bas, kenderaan berat di bandar, konsep dan kaedah kawalan trafik di kawasan perumahan dan pembangunan. Konsep dan kaedah sistem pengangkutan pintar (ITS) juga diterangkan melalui contoh-contoh terkini. Pelajar dikehendaki mampu memahami dan menganalisis teori-teori dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam menguruskan kelancaran aliran trafik melalui masalah-masalah yang dikemukakan di dalam tutoran dan juga projek berkomputer. Pra-keperluan (jika ada): KKKH3244 (Kejuruteraan Jalan Raya dan Lebuh Raya)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 137

3

3

3

Bacaan Asas: McShane, W.R., Roess, R.P & Prassas, E.S. 2004. Traffic Engineering. 3rd. Ed, New Jersey: Prentice Hall. Asri Hasan, Mohamed Rehan Karim & Meor Othman Hamzah. 1990. Introduction to Signalised Traffic Control System (Pengenalan Sistem Kawalan Lalu Lintas Berlampu Isyarat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Institution of Highways & Transportation. 1997. Transport In The Urban Environment. United Kingdom: HMSO. Transportation Research Board. 2000. Highway Capacity Manual. Washington D. C: National Research Council. Institute of Transportation Engineers. 1992. Traffic Engineering Handbook. James L. Pline (editor). 4th. Ed. New Jersey: Prentice Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mengumpul dan menganalisis data dan maklumat, menilai kebolehan persimpangan sedia ada, mengenal pasti dan mencadangkan penyelesaian kepada isu-isu besar dan masalah semasa Berkebolehan untuk meramal permintaan persimpangan dan mengenal pasti permasalahan di masa hadapan. Berkebolehan untuk menghasilkan dan membentangkan projek kejuruteraan yang berasaskan aplikasi perisian komputer untuk analisis persimpangan tanpa lampu isyarat dan berlampu isyarat di kawasan perbandaran. Berkebolehan untuk mengurus sistem rangkaian jalan secara efektif. Berkebolehan untuk memperolehi pengetahuan baru secara bersendirian. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1

PO13

3

3

3

3

2

3

4 5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

138 Panduan Prasiswazah

KKKH 4754 Kejuruteraan Geoteknik Lanjutan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman lanjutan mengenai pelbagai aspek-aspek mekanik tanah dan batuan. Teori-teori asas akan diteliti dengan lebih mendalam dengan memahami andaian, batasan, dan penggunaanya. Penumpuan akan diberikan kepada teori kekuatan tanah dan pengukuhan terutama sekali pendekatan keadaan kritikal. Asas-asas mekanik batuan akan melengkapkan kursus ini. Topik-topik utama yang akan dibincangkan termasuklah minerologi lempung dengan penumpuan utama kepada lapisan pendua terserak, fabrik dan struktur tanah, peranan laluan/lintasan tegasan bagi kelakuan tanah, pendekatan keadaan kritikal, dan lain-lain teori keplastikan, teori pengukukuhan ­ Terzaghi, Biot, terikan terhingga, dll, batuan sebagai bahan ­ kekar dan sesar, mineral pembentukan batuan, fabrik batuan, sifat mekanikal batuan, kekuatan dan pengujian batuan. Pra-Keperluan (jika ada): II KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik

Bacaan Asas: Azizi, F. 2000. Applied Analysis in Geotechnics. London : E & FN Spoon. Brady, B.H.G., and Brown, E.T. 2007. Rock Mechanics for Underground Mining, 3rd Ed., Netherlands: Springer. Goodman, R.E. 1993. Engineering Geology, Rock in Engineering Construction. New York : John Wiley & Sons. Hoek, E., and Bray, J.W. 1981. Rock Slope Engineering. London : The Institution of Mining and Metallugy. Holtz, R.D., and Kovacs, W.D. 1990. Pengenalan Kejuruteraan Geoteknik. Kuala Lumpur : DBP. Mitchell, J.K. and Soga, K. 2005. Fundamentals of Soil Behavior. New York : John Wiley & Sons.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah dalam hal yang berkaitan mekanik tanah lanjutan Memahami teori-teori asas mekanik tanah dan mengetahui parameter-parameter yang terlibat. Berkebolehan merancang ujikaji yang terlibat bagi mendapatkan parameter-parameter tersebut Memahami perkara asas dalam mekanik batuan Berkebolehan untuk menyampaikan laporan secara bertulis dan lisan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 1

2 3

4 5

1 = Memenuhi OP tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa OP dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh OP dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 139

KKKH 4824 Rekabentuk Struktur Lanjutan Matlamat kursus ini ialah memberikan kefahaman dan kemahiran dalam melakukan rekabentuk kejuruteraan untuk beberapa struktur khusus. Pelajar akan ditunjukkan kaedah rekabentuk mengikut kehendak piawaian dan kod amalan rekabentuk kejuruteraan. Struktur hendaklah direkabentuk dengan memenuhi kehendak kestabilan, kekuatan dan perkhidamatan. Pelajar akan ditunjukkan kaedah susunan dan penyediaan lukisan untuk tujuan pembinaan, dan untuk menyimpan rekod pengiraan rekabentuk untuk pelbagai struktur khusus. Pra-Keperluan (jika ada): KH3123 Mekanik Struktur, KH3223 Analisis Struktur, KH3273 Konkrit Tetulang Bacaan Asas: Westbrook R & Walker D, 1996. Structural Engineering Design in Practice. Longman, Singapore. FIP Commission. 1990. Examples of the Design of Concrete Structures. Thomas Telford Limited, London. Maisel B I & Swann R A, 1990. The design of Concrete Box Spine-Beam Bridges. Construction Industry Research and Information Association, London.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami kaedah dan konsep merekabentuk sesuatu struktur khusus. Berkebolehan untuk merekabentuk sesuatu struktur khusus. Berkebolehan menyelesai masaalah dan menyediakan rekabentuk terperinci pada sesuatu element dalam struktur khusus. OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3

Berkebolehan menyediakan lakaran yang 3 mencukupi untuk membantu pelukis lukisan kejuruteraan menyediakan lukisan binaan. 1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

4

140 Panduan Prasiswazah

KKKH4944 Pemodelan Pengangkutan Bandar Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kebolehan untuk memodelkan pengangkutan Bandar. Ia melibatkan perinsip-prinsip asas pembinaan model, menentukan kawasan kajian, menentukan zon-zon pengangkutan, pengumpulan data dan maklumat, model penjanaan perjalananan, model pengagihan perjalanan, model pisah ragaman, model pengumpukan perjalanan, mententukurkan model, kesahian model, kepekaan model, guna tanah, sosioekonomi, model pemilikan kenderaan, soal selidik pilihan keadaan, soal selidik isi rumah, soal selidik tepi jalan, nilai masa, kos operasi kenderaan dan penggunaan model. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang pengangkutan, iaitu KKKH3144 (Kejuruteraan Pengangkutan) dan KKKH3244 (Kejuruteraan Jalan Raya) Pra-Keperluan (jika ada): KKKH4544 (Perancangan pengangkutan bandar), KKKF1244 atau kursus-kursus yang setara.

Bacaan Asas: Black, J., 1981. Urban Transport Planning : Theory & Practice, London, Croom Helm, London. Riza Atiq O.K. Rahmat, 1994. Model Pengangkutan Bandar : Pendekatan Secara Teori dan Amali, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Sheffi, Y., 1985. Urban Transportation Network : Equilibrium Analisys with Mathematical Programming Method, Prentice-Hall, New Jersey. Stopher, P.R. dan Meyburg, 1975. Urban Transportation Modelling & Planning, Lexinton Book, London. Flaherty C.O., 1997, Transport Planning and Traffic Engineering, John Wiley and Sons, New York.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan memperolehi dan menganalisis data yang berkaitan dengan pengangkutan.. Berkebolehan meramal permintaan dan corak penangkutan masa depan. Berkebolehan menilai semua projek-projek pengangkutan yang dicadangkan untuk menampung keperluan masa depan. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan untuk melakukan pemodelan pengangkutan Bandar. 2 3 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 2 2 3 2 2 2 2

4

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 141

5

6

Berkebolehan menghasilkan dan membentangkan laporan berkenaan masalah pengangkutan bandar semasa dan permintaan pengangkutan bandar masa depan. Memahami keperluan mendapatkan pengetahuan sendiri.

2

2

1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

KKKH 4954 Geosintetik Matlamat kursus ini ialah memberikan pendedahan kepada penuntut mengenai asas dan rekabentuk geosintetik bagi struktur geoteknik. Geosintetik adalah antara bahan yang paling meluas digunakan dalam industri pembinaan. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah penggunaan, kebaikan dan kemajuan geosintetik sebagai bahan kejuruteraan dengan penumpuan kepada kejuruteraan geoteknik. Penggunaan dan rekabentuk geosintetik sebagai penapis, bahan kawalan hakisan, bahan pemisah, penguat akan ditekankan. Beberapa kajian kes akan dibentangkan dalam kelas. Pra-Keperluan (jika ada): II KKKH2254 Geoteknik I dan KKKH3154 Geoteknik

Bacaan Asas: ASTM. 1995. ASTM Standards on Geosynthetics. New York: ASTM. Davies, M.C.R. and F. Schlosser. 1997. Ground Improvement Geosystems - Densification and Reinforcement. London: Thomas Telford. Jewell, R.A. 1996. Soil Reinforcement with Geotextiles. London: CIRIA and ThomasTelford. Koerner, R.M. 2005. Designing with Geosynthetics. 5th Ed., New Jersey: Prentice Hall. Shukla, S.K. and Tin, J.H. 2006. Fundamentals of Geosynthetic Engineering, London: Taylor and Francis. van Santvoort, G. P. T. M. 1995. Geosynthetics in Civil Engineering. Rotterdam: Balkema Publishers.

142 Panduan Prasiswazah

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah dalam hal-hal yang berkaitan geosintetik. Memahami dan berkebolehan untuk menilai pelbagai bahan geosintetik yang berada di pasaran. Memahami kemajuan, peranan, serta penggunaan geosintetik dalam kejuruteraan terutama sekali dalam kejuruteraan geoteknik. Berkebolehan membuat rekabentuk struktur geoteknik menggunakan geosintetik Berkebolehan untuk menyampaikan laporan secara bertulis dan lisan OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2

2

3

4 5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKW 4024 Kawalan Pencemaran Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pelajar tentang prinsip-prinsip pencegahan pencemaran dari aktiviti-aktiviti industri; produk-produk yang mesra alam; dan sistem-sistem pemerosesan dan pembuatan. Pelajar perlu memahami impak sisa dari aktiviti pembuatan dan dapat mengenal-pasti kaedah-kaedah pelupusan produk pasca-gunaan, melakukan penilaian kitaran-hidup produk dan memahami prinsip pengekalan (lestari).Antara kandungan kursus adalah mengenal-pasti ciri-ciri bahan pencemar organik dan bukan organik, kesan pencemaran terhadap alam sekitar, perundangan-perundangan berkaitan alam sekitar, konsep pembangunan lestari, penilaian kesan persekitaran, penilaian kitaran-hidup produk dan strategi-strategi perundangan. Bacaan Asas: Bishop P.L., 2000. Pollution Prevention: Fundamentals and Practice. McGraw-Hill. De Nevers, N., 1995. Air Pollution Control Engineering. McGraw-Hill. EPA (USA). 1991. Control Technologies for Hazardous Air Pollutants. Lagrega, M.D., Buckingham, P.L. dan Evans, J.C., 1994. Hazardous Waste Management. McGraw-Hill. Peavy, H.S., Rowe, D.R. dan Tchobanoglous, 1987. Environmental Engineering. McGraw-Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 143

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami dan mengetahui prinsip-prinsip kawalan pencemaran daripada aktiviti industri dan pembinaan, produk-produk yang mesra alam dan aktiviti pemerosesan dan pembuatan yang dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perancangan, rekabentuk dan analisa beberapa elemen dalam kejuruteraan sekitaran seperti penilaian kitaran hidup, penilaian kesan alam sekitar dan pembangunan lestari. Berkebolehan berkomunikasi dengan baik Memahami tanggungjawab sebagai seorang jurutera dan mempunyai kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar serta keperluan bagi pembangunan lestari. Berkebolehan berkerja dalam kumpulan OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

3 4

5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKW 4044 Pengurusan Sisa Merbahaya Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pelajar tentang prinsip-prinsip asas dalam pengurusan sisa merbahaya. Topik-topik yang dibincangkan adalah berkaitan isu-isu perundangan & peraturan dalam pengurusan sisa merbahaya; penstoran dan pengangkutan sisa merbahaya; teknologi rawatan dan pelupusan sisa merbahaya; pencirian sisa merbahaya; kawalan pencemaran & peminimuman sisa; dan teknologi remediasi. Bacaan Asas: Lagrega, M.D., Buckingham, P.L. dan Evans, J.C., 1994. Hazardous Waste Management. McGraw-Hill. Lembaga Penyelidikan Undang-undang. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) & Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah. International Law Book Services. Peavy, H.S., Rowe, D.R. dan Tchobanoglous, 1987. Environmental Engineering. McGraw-Hill. Wentz, C.A. 1995. Hazardous Waste Management. McGraw-Hill.

144 Panduan Prasiswazah

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami dan mengetahui peraturan-peraturan dan undang-undang berkaitan pengurusan sisa merbahaya. Memahami konsep cradle to grave dalam pengurusan sisa merbahaya: daripada mana sisa terhasil dan kemanakah ianya dilupuskan. Memahami proses remediasi untuk memulihkan tanah/air bawah tanah yang tercemar Mempunyai pengetahuan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengurusan sisa merbahaya Berkebolehan berkerja dalam kumpulan OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

3 4

5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi spenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKW 4054 Kimia Air Matlamat kursus ini ialah untuk menerangkan proses-proses penting yang mengawal komposisi kimia air. Ini termasuk air semulajadi (tasik dan sungai), air buangan, air minuman dan air yang digunakan dalam proses-proses industri seperti makanan, farmaseutikal, semikonduktur dan lain-lain. Di samping itu, penekanan diberi untuk pengiraan komposisi kimia sistem akuatik menggunakan konsep keseimbangan kimia, termodinamik dan kinetik. Selain itu, elemen seperti kimia air tulen dan marin, asid-bes, pemendakan, pengkompleksan, pengoksidaan dan penurunan, penjerapan dan tindakblas kimia pada air tulen turut dibincangkan. Analisis kimia air juga merupakan komponen utama kursus ini. Bacaan Asas: Benjamin M.M., 2002. Water Chemistry. Boston: McGraw Hill. Hammer M.J., 2004. Water and Wastewater Technology. 5th Edition. London: Prentice Hall. Stumm W. and Morgan J.J., 1996. Aquatic Chemistry. 3rd Edition. New York: Wiley.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami dan mengetahui konsep kimia air tulen dan marin, asid-bes, pemendakan, pengkompleksan, pengoksidaan dan penurunan, penjerapan dan tindakblas kimia pada air tulen. Berkebolehan untuk menerangkan proses penting yang mengawal komposisi kimia air OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 3 1 1 3 2

2

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 145

3

4

Berkebolehan untuk membuat pengiraan komposisi kimia sistem akuatik menggunakan konsep keseimbangan kimia, termodinamik dan kinetik. Berkebolehan untuk menjalankan analisis kimia air menggunakan GC dan HPLC

3

2

1 2

1

3

2

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi 3 = penekanan banyak

KKKW 4064 Rawatan Lanjutan dan Penggunaan Semula Air Sisa Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan prinsip asas tentang unit operasi dan proses rawatan lanjutan bagi meningkatkan kualiti air sisa terawat dan memastikan kualiti air sesuai untuk diguna semula. Melalui kuliah dan projek, kursus ini akan memberikan kefahaman yang mendalam tentang rawatan air buangan lanjutan untuk pelupusan nutrien, baki pepejal terampai, patogen dan sebatian terlarut dan degil. Kursus ini akan membolehkan pelajar mengenalpasti dan mereka-bentuk sistem rawatan lanjutan yang sesuai untuk meningkatkan kualiti air terawat dan mengeksploitasi pilihan untuk penggunaan semula. Pelajar juga akan didedahkan dengan kajian kes rekabentuk sistem agihan air perbandaran dan perairan pertanian menggunakan konsep penggunaan semula air. Pra-Keperluan (jika ada): KKKW3214 (Prinsip Proses Kimia dan Biologi), KKKW4114 (Sistem Bioreaktor)

Bacaan Asas: Hammer M., 2004. Water and Wastewater Technology. 5th Edition. London: Prentice Hall Viessman W. and Hammer M.J., 2005. Water Supply and Pollution Control. 7th Edition. London: Prentice Hall

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Mengetahui kekangan rawatan konvensional terhadap peningkatan kualiti air Memahami dan berkebolehan untuk merekabentuk unit operasi rawatan lanjutan untuk pelupusan baki pepejal terampai Mengetahu dan memahami kaedah rawatan lanjutan untuk melupuskan patogen dan bahan toksik 2 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 2 2 2 2 1 2 2 2 1

3

146 Panduan Prasiswazah

Memahami dan berkebolehan untuk membuat 2 2 2 2 pemilihan dan penggabungan unit operasi bagi pelupusan fosforus dan nitrogen 5 Mengetahui tahap kualiti air yang bersesuaian 1 2 dan potensi kegunaannya bagi penggunaan semula air 6 Mengetahui dan memahami rekabentuk sistem 1 1 1 1 2 agihan air perbandaran dan pengairan pertanian menggunakan konsep guna semula 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi 3 = penekanan banyak

4

Fakulti Kejuruteraan 147

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem

Pengenalan Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem merupakan sebuah Jabatan pengasas Fakulti Kejuruteraan. Bermula sebagai Unit Elektronik di Jabatan Fizik, Fakulti Sains pada 1hb Mei 1978, ianya telah berkembang dan akhirnya dinaiktaraf kepada Jabatan Elektronik di Fakulti Sains Fizis dan Gunaan. Dengan usaha gigih ahli-ahli akademik Jabatan Elektronik dan Jabatan Teknologi Kimia, maka Fakulti Kejuruteraan telah ditubuhkan pada 1hb November 1984. Dengan penubuhan Fakulti Kejuruteraan, nama jabatan telah diubah kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem, dan nama ini digunakan hingga ke hari ini. Program Pengajian Pada peringkat awal penubuhan Jabatan, semua penuntut mengikuti program pengajian yang sama, dan membuat pengkhususan dengan memilih kursus-kursus elektif pada tahun akhir pengajian mereka. Bagaimanapun, mulai 1996, sesuai dengan perkembangan dalam teknologi elektronik, yang memerlukan pengkhususan tugas bagi para jurutera, maka 3 program pengajian telah ditawarkan iaitu: Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer Kejuruteraan Mikroelektronik Dengan penawaran tiga program ini, penuntut dapat difokuskan kepada bidang pengkhususan mereka seawal tahun dua pengajian mereka. Ini diharapkan akan memantapkan lagi kualiti jurutera yang bakal dikeluarkan. Mulai semester 1 sesi 2002/2003, perubahan kepada silibus program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik telah dibuat untuk memenuhi keperluan Lembaga Jurutera Malaysia supaya graduan dari program ini boleh diiktiraf sebagai jurutera dalam bidang elektrik. Perubahan silabus ini banyak dibuat pada tahun 3 dan 4, di mana lebih banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan kejuruteraan elektrik dimuatkan. Pada keseluruhannya, semua program jabatan ini mendapat sambutan yang baik daripada pihak industri dan majikan. Pencapaian yang cemerlang ini seharusnya menjadi pendorong kepada pelajar-pelajar jabatan kini untuk terus mengejar kejayaan.

148 Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus

Sarjanamuda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Semester I Kod Kursus H KKKQ1114 KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 ZT1033 II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 INTERSESI III KKKL1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKL2014 KKKL2054 KKKL2064 KKKL2092 IV ZH2073 KKKQ2214 KKKL2034 KKKL2044 KKKL2082 KKKL2084 Nama Kursus Ko-Kurikulum Matematik Kejuruteraan I Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Tamadun Islam & Tamadun Asia Ko-Kurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kepada Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Grafik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan 2 Hubungan Etnik Asas Mekanik dan Elektrik Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Matematik Kejuruteraan III Elektronik Digit Elektronik Analog 1 Litar dan Sistem Makmal Elektrik & Elektronik I English For Engineering Statistik dan Pengiraan Berangka Pengukuran dan Instrumentasi Medan & Gelombang Elektromagnet Makmal Elektrik & Elektronik II Rekabentuk Digit

Fakulti Kejuruteraan 149

V

KKKQ3214 KKKL3074 KKKL3092 KKKL3174 KKKL3194 KKKL3354

Analisis Kompleks Mesin dan Elektrik Makmal Elektrik & Elektronik III Teori Komunikasi Mikroprosesor & Mikrokomputer Litar dan Peranti Analog Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Pemprosesan Isyarat Digit Rekabentuk Sistem Kejuruteraan Kawalan Kejuruteraan Kuasa Latihan Industri Pengurusan Kejuruteraan Rekabentuk Sistem Kawalan Elektronik Kuasa Penjanaan Kuasa Elektrik dan Pertukaran Tenaga Projek Ilmiah I Pengurusan Projek Kejuruteraan Projek Ilmiah II

VI

KKKF3284 KKKL3064 KKKL3084 KKKL3134 KKKL3144

INTERSESI VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKL4024 KKKL4054 KKKL4064 KKKL4935

VIII

KKKL4144 KKKL4945

Elektif Program (Pilih 3 sahaja) KKKL4034 KKKL4044 KKKL4074 KKKL4084 KKKL4094 KKKL4124 KKKT4024 Analisis Sistem Kuasa Perlindungan dan Keselamatan Sistem Kuasa Kualiti Kuasa Sistem Kawalan Berkomputer Sistem Pemprosesan Isyarat Digit Sistem dan Bioisyarat Kejuruteraan Rekabentuk Litar Berfrekuensi Tinggi Kursus Elektif Fakulti (Opsyen) KKKQ 3114 KKKQ 4024 Persamaan Kebezaan II Kemahiran Komunikasi untuk Jurutera

150 Panduan Prasiswazah

Bachelor of Engineering Electrical and Electronic

Semester I Kod Kursus H KKKQ1114 KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 ZT1033 II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 INTERSESSION III KKKL1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKL2014 KKKL2054 KKKL2064 KKKL2092 IV ZH2073 KKKQ2214 KKKL2034 KKKL2044 KKKL2082 KKKL2084 Nama Kursus Co-Curriculum Engineering Mathematics I Introduction of Engineering Material Science Computer Programming Islamic & Asian Civilization Co-Curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodinamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II Ethnic Relation Basic Electrical and Mechanics Foundation English (Muet Band 1&2) PPU Course Engineering Mathematics III Digital Electronics Analogue Electronics 1 Circuit and System Electrical and Electronics Laboratory I English for Engineering Statistic and Numerical Method Measurements and Instrumentation Electromagnetic Fields and Waves Electrical and Electronics Laboratory II Digital Design

Fakulti Kejuruteraan 151

V

KKKQ3214 KKKL3074 KKKL3092 KKKL3174 KKKL3194 KKKL3354

Complex Analysis Electrical Machines Electrical and Electronics Laboratory III Telecommunication Theory Microprocessor & Microcomputer Analogue Circuits and Devices Engineering Ethics & Tech. Development Digital Signal Processing Systems Design Control Engineering Power Engineering Industrial Training Engineering Management Control System Design Power Electronics Electrical Power Generation and Energy Conversion Project I Engineering Project Management Project II

VI

KKKF3284 KKKL3064 KKKL3084 KKKL3134 KKKL3144

INTERSESI VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKL4024 KKKL4054 KKKL4064 KKKL4935

VIII

KKKL4144 KKKL4945

Elective (Choose 3 only) KKKL4034 KKKL4044 KKKL4074 KKKL4084 KKKL4094 KKKL4124 KKKT4024 Power System Analysis Power System Protection and Safety Power Quality Computer Controlled Systems Digital Signal Processing Systems Biosignal and System High Frequency Circuit Design and Engineering

Faculty Elective Courses (Optional) KKKQ 3114 KKKQ 4024 Differential Equations II Communications Skills for Engineering

152 Panduan Prasiswazah

Sarjanamuda Kejuruteraan Mikroelektronik

Semester I Kod Kursus H KKKQ1114 KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 ZT1033 II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 INTERSESI III KKKL1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKL2014 KKKL2054 KKKL2064 KKKL2092 IV ZH2073 KKKQ2214 KKKL2034 KKKL2044 KKKL2082 KKKL2084 Nama Kursus Ko-Kurikulum Matematik Kejuruteraan I Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Tamadun Islam & Tamadun Asia Ko-Kurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kepada Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Grafik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan 2 Hubungan Etnik Asas Mekanik dan Elektrik Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Matematik Kejuruteraan III Elektronik Digit Elektronik Analog 1 Litar dan Sistem Makmal Elektrik & Elektronik I English For Engineering Statistik dan Pengiraan Berangka Pengukuran dan Instrumentasi Medan & Gelombang Elektromagnet Makmal Elektrik & Elektronik II Rekabentuk Digit

Fakulti Kejuruteraan 153

V

KKKQ3214 KKKL3004 KKKL3014 KKKL3092 KKKL3174 KKKL3194

Analisis Kompleks Mesin dan Elektronik Kuasa Elektrik Analog II Makmal Elektrik & Elektronik III Teori Komunikasi Mikroprosesor & Mikrokomputer Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Mikroelektronik Pemprosesan Isyarat Digit Rekabentuk Sistem Sistem Kawalan dan Kuasa Latihan Industri Pengurusan Kejuruteraan Teknologi Peranti Termaju Teknologi Fotonik Pengenalan Teknologi MEMs Projek Ilmiah I Pengurusan Projek Kejuruteraan Rekabentuk Litar VLSI Projek Ilmiah II

VI

KKKF3284 KKKL3054 KKKL3064 KKKL3084 KKKL3154

INTERSESI VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKC4004 KKKC4014 KKKC4114 KKKC4935

VIII

KKKL4144 KKKC4024 KKKC4945

Elektif Program (Pilih 2 sahaja) KKKC4034 KKKC4044 KKKC4204 KKKC4224 KKKT4024 Teknologi Pembuatan Litar Bersepadu Keboleharapan Perincian Litar Bersepadu Optoelektronik Teknologi Laser Kejuruteraan dan Rekabentuk Litar Berfrekuensi Tinggi

Kursus Elektif Fakulti (Opsyen) KKKQ 3114 KKKQ 4024 Persamaan Kebezaan II Kemahiran Komunikasi untuk Jurutera

154 Panduan Prasiswazah

Bachelor of Engineering Microelectronics

Semester I Course Code H KKKQ1114 KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 ZT1033 II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 INTERSESSION III KKKL1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKL2014 KKKL2054 KKKL2064 KKKL2092 IV ZH2073 KKKQ2214 KKKL2034 KKKL2044 KKKL2082 KKKL2084 Course Titles Co-Curriculum Engineering Mathematics I Introduction of Engineering Material Science Computer Programming Islamic & Asian Civilization Co-Curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodinamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II Ethnic Relation Basic Electrical and Mechanics Foundation English (Muet Band 1&2) PPU Course Engineering Mathematics III Digital Electronics Analogue Electronics 1 Circuit and System Electrical and Electronics Laboratory I English For Engineering Statistics and Numerical Method Measurements and Instrumentation Electromagnetic Fields and Waves Electrical and Electronics Laboratory II Digital Design

Fakulti Kejuruteraan 155

V

KKKQ3214 KKKL3004 KKKL3014 KKKL3092 KKKL3174 KKKL3194

Complex Analysis Machine and Power Electronic Analogue Electronics II Electrical and Electronics Laboratory III Telecommunication Theory Microprocessor & Microcomputer Engineering Ethics & Technology Development Microelectronic Digital Signal Processing System Design Control and Power Systems Industrial Training Engineering Management Advanced Devices Technology Photonics Technology Introduction to MEMs Technology Project I Engineering Project Management VLSI Circuit Design Project II

VI

KKKF3284 KKKL3054 KKKL3064 KKKL3084 KKKL3154

INTERSESI VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKC4004 KKKC4014 KKKC4114 KKKC4935

VIII

KKKL4144 KKKC4024 KKKC4945

Elective (Choose 2 only) KKKC4034 KKKC4044 KKKC4204 KKKC4224 KKKT4024 Integrated Circuit Manufacturing Technology Reliability and Characterization of Integrated Circuit Optoelectronic Laser Technology High Frequency Circuit Design and Engineering

Faculty Elective Courses (optional) KKKQ 3114 KKKQ 4024 Differential Equations II Communications Skills for Engineering

156 Panduan Prasiswazah

Sarjanamuda Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer

Semester I Kod Kursus H KKKQ1114 KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 ZT1033 II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 INTERSESI III KKKL1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKL2014 KKKL2054 KKKL2064 KKKL2092 IV ZH2073 KKKQ2214 KKKL2034 KKKL2044 KKKL2082 KKKL2084 Nama Kursus Ko-Kurikulum Matematik Kejuruteraan I Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Tamadun Islam & Tamadun Asia Ko-Kurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kepada Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Grafik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan 2 Hubungan Etnik Asas Mekanik dan Elektrik Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Matematik Kejuruteraan III Elektronik Digit Elektronik Analog 1 Litar dan Sistem Makmal Elektrik & Elektronik I English For Engineering Statistik dan Pengiraan Berangka Pengukuran dan Instrumentasi Medan & Gelombang Elektromagnet Makmal Elektrik & Elektronik II Rekabentuk Digit

Fakulti Kejuruteraan 157

V

KKKQ3214 KKKL3004 KKKL3092 KKKL3174 KKKL3194 KKKL3354

Analisis Kompleks Mesin dan Elektronik Kuasa Makmal Elektrik & Elektronik III Teori Komunikasi Mikroprosesor & Mikrokomputer Litar dan Peranti Analog Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Pemprosesan Isyarat Digit Rekabentuk Sistem Sistem Kawalan dan Kuasa Komunikasi Digit Latihan Industri Pengurusan Kejuruteraan Kejuruteraan Elektromagnet Projek Ilmiah I Pengkodan dan Protokol Komunikasi Rangkaian Telekomunikasi Antenna dan Perambatan Gelombang Radio Komunikasi Radio Satelit Organisasi dan Senibina Sistem Komputer Pengurusan Projek Kejuruteraan Projek Ilmiah II Rangkaian Komputer & Sekuriti Kejuruteraan Perisian Kejuruteraan dan Rekabentuk Litar Berfrekuensi Tinggi Sistem Komunikasi Optik Sistem Pengoperasian Perkakasan dan Antaramuka Sistem Komputer Sistem Pemprosesan Isyarat Digit

VI

KKKF3284 KKKL3064 KKKL3084 KKKL3154 KKKL3164

INTERSESI VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKL4004 KKKT4935 KKKT4104 KKKT4004 KKKT4014 KKKT4034 KKKT4054

Elektif Program (Pilih 1 sahaja)

VIII

KKKL4144 KKKT4945 KKKT4124 KKKT4224 KKKT4024 KKKT4044 KKKT4064 KKKT4084 KKKL4094

Elektif Program (Pilih 1 sahaja)

Kursus Elektif Fakulti (Opsyen) KKKQ 3114 KKKQ 4024 Persamaan Kebezaan II Kemahiran Komunikasi untuk Jurutera

158 Panduan Prasiswazah

Bachelor of Engineering Communication and Computer

Semester I Course Codes H KKKQ1114 KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 ZT1033 II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 ZT1043 INTERSESSION III KKKL1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKL2014 KKKL2054 KKKL2064 KKKL2092 IV ZH2073 KKKQ2214 KKKL2034 KKKL2044 KKKL2082 KKKL2084 Course Titles Co-Curriculum Engineering Mathematics I Introduction of Engineering Material Science Computer Programming Islamic & Asian Civilization Co-Curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodinamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II Ethnic Relation Basic Electrical and Mechanics Foundation English (Muet Band 1&2) PPU Course Engineering Mathematics III Digital Electronics Analogue Electronics 1 Circuit and System Electrical and Electronics Laboratory I English For Engineering Statistic and Numerical Method Measurements and Instrumentation Electromagnetic Fields and Waves Electrical and Electronics Laboratory II Digital Design

Fakulti Kejuruteraan 159

V

KKKQ3214 KKKL3004 KKKL3092 KKKL3174 KKKL3194 KKKL3354

Complex Analysis Machines and Power Electronics Electrical and Electronics Laboratory III Telecommunication Theory Microprocessor & Microcomputer Analogue Circuits and Devices Engineering Ethics & Technology Development Digital Signal Processing Systems Design Control and Power Systems Digital Communication Industrial Training Engineering Management Electromagnetic Engineering Project I Coding and Communication Protocol

VI

KKKF3284 KKKL3064 KKKL3084 KKKL3154 KKKL3164

INTERSESSION VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKL4004 KKKT4935 KKKT4104

Elective (Choose 1 only) KKKT4004 Telecommunication Networks KKKT4014 Antenna and Radiowave Propagation KKKT4034 KKKT4054 VIII KKKL4144 KKKT4945 KKKT4124 KKKT4224 Radio and Satellite Communications Computer System Architecture and Organization Engineering Project Management Project II Computer Network and Security Software Engineering

Elective (Choose 1 only) KKKT4024 High Frequency Circuit Design and Engineering KKKT4044 Optical Communication Systems KKKT4064 Operating Systems KKKT4084 Hardware and Computer System Interfacing KKKL4094 Digital Signal Processing Systems Faculty Elective Courses (Optional) Differential Equations II Communications Skills for Engineering

KKKQ 3114 KKKQ 4024

160 Panduan Prasiswazah

Silibus Kursus

KKKL1034 Asas Mekanik & Elektrik Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada kemahiran yang menekankan hubung kait di antara rekabentuk, fabrikasi, pengujian, bahan dan pembuatan. Kursus ini akan dilaksanakan secara teori dan praktikal yang meliputi kejuruteraan produk, teknologi pembuatan: pemesinan dan kimpalan, litar elektronik, pendawaian elektrik, pemasangan komputer dan keselamatan kejuruteraan. Bacaan Asas: Gibilisco, S. 2006. Teach Yourself Electricity and Electronics, 4/e. McGraw-Hill. Kibbe R.R., et al. 2005. Machine Tool Practices 8/e. New York: Prentice Hall. Krar S.F., et. al. 2005. Machine Tool Technology Basics. Industrial Press, Inc. Ritchie, J and Simpson G. 1998. Engineering Applications: A Project Based Approach. Oxford: Butterworth Heinemann. Villanucci R.S., Avtgis A. W. & Megow W. F., 2002, Electronic Techniques - Shop, Practices & Construction, 7/e. Prentice Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menyenaraikan dan mengamalkan peraturan keselamatan dalam bengkel dan makmal. Berkebolehan menerangkan serta menggunakan kaedah operasi pemesinan dan penggunaan peralatan bengkel Berkebolehan menerangkan serta menggunakan kaedah kimpalan dan fabrikasi. Berkebolehan memperihal, mengenalpasti komponen elektronik serta melakukan pemasangan litar dan pendawaian elektrik. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

3 4

Berkebolehan menerangkan serta melakukan 2 1 1 2 2 2 cara pemasangan komputer. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

5

Fakulti Kejuruteraan 161

KKKL2014 Elektronik Digit Kursus ini mendedahkan pelajar kepada sistem nombor dan kod, unsur-unsur logik gabungan dan asas jujukan. Penjanaan persamaan output dan jadual kebenaran bagi tujuan realisasi dengan menggunakan kaedah perminimuman rekabentuk dan kos juga akan diberikan penekanan. Kursus ini juga membolehkan pelajar untuk mengambil beberapa pendekatan bagi tujuan rekabentuk litar logik gabungan, litar litar logik arithmatik, analisis dan sintesis rekabentuk litar kombinasi. Bacaan Asas: Brown, S. & Vranesic, Z. G. 2008. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design 3/e . McGraw Hill Higher Education. Dueck, 2007. Digital Design with CPLD: Application and VHDL. Thomson. Marcovitz, A. B. 2005. Introduction to Logic Design, 2/e. Mc Graw Hill. Roth, C.H., 2003.Fundamentals of Logic Designs, Mn: West Publishing Co. Wakerly, 2004. Digital Fundamentals with VHDL. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menerangkan prinsip prinsip asas sistem pernomboran dan teori asas sistem binari. Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah ayat dan menukarkan kepada bentuk jadual kebenaran dan persamaan output dalam bentuk persamaan matematik Berkebolehan untuk mempermudahkan persamaan output dari jadual kebenaran dengan menggunakan kaedah seperti Aljabar Boolean, Peta Karnough dsb. menyelesaikan masalah. Berkebolehan untuk merekabentuk litar kombinasi untuk menyelesaikan persamaan matematik. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 1

2

3

4

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

162 Panduan Prasiswazah

KKKL2034 Pengukuran dan Instrumentasi Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar konsep instrumentasi dan pengukuran serta aspek lain seperti unit, simbol, piawai dan jenis-jenis-jenis ralat. Kursus ini juga menerangkan jenis-jenis instrumen-instrumen elektronik yang biasa digunakan dalam industri untuk pengukuran arus, voltan, rintangan, jarak, suhu dan tekanan. Ini diikuti dengan pengenalan kepada litar penyesuaian dan penukaran analog-digital dan digital-analog di akhir kursus. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1064 Pengenalan Kejuruteraan Elektrik

Bacaan Asas: Bentley, J.P. 2005. Principles of Measurement Systems, 4/e. Pearson Prentice Hall. De Silva, C. W. 2007. Sensors and Actuators: Control System Instrumentation. CRC Press. Holman, J.P. 2001. Experimental Methods for Engineers, 7/e. McGraw Hill. Northrop, R. B. 2005. Introduction to Instrumentation and Measurements, 2/e. CRC Press. Tumanski. S., 2006. Principles of Electrical Measurement (Sensors Series). Taylor & Francis.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk memperihalkan konsep utama dalam sistem pengukuran. Berkebolehan untuk menerangkan ralat pengukuran dan dan spesifikasi instrumen. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Berkebolehan untuk menerangkan elemen 3 2 2 1 1 1 utama dalam sistem pengukuran. Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas 4 litar penyesuaian dan elemen pemprosesan 3 2 2 1 2 2 2 isyarat dalam sistem pengukuran. Berkebolehan untuk menganalisa suatu set jenis 6 pengukuran yang diberikan untuk 3 2 2 1 2 2 2 1 mencadangkan suatu sistem instrumen. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

Fakulti Kejuruteraan 163

KKKL2044 Medan dan Gelombang Elektromagnet Kursus ini adalah salah satu asas kepada kejuruteraan elektrik dan elektronik. Justeru itu, kursus ini memperkenalkan dan membincangkan konsep, teori dan analisis berkaitan medan dan gelombang elektromagnet. Matlamatnya ialah supaya para pelajar dapat memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan medan dan gelombang elektromagnet. Bermula dengan topik analisa skalar dan vektor dalam tiga medan berlainan iaitu Cartesian, silinder dan sfera. Seterusnya antara topik yang diutarakan adalah: Mengulangkaji ciri-ciri dan sifat elektrik statik dan kemagnetan serta persamaan-persamaan berkaitan; Keupayaan elektrik dan magnet; Jenis-jenis dan syarat-syarat sempadan medan; Persamaan Maxwell; Gelombang satah dan sfera serta persamaan aliran tenaga bagi gelombang; Perambatan dalam pengalir, penebat dan galangan dalam medium. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1064 Pengenalan Kepada Kejuruteraan Elektrik KKKQ1114 Matematik Kejuruteraan I (Aljabar) KKKQ1214 Matematik Kejuruteraan I (Kalkulus)

Bacaan Asas: De Wolf, D. A. 2000. Essentials of Electromagnetics for Engineering. Cambridge University Press. Hayt, Jr. W.H. & Buck, J. A. 2005. Engineering Electromagnetics, 7/e. McGraw-Hill: International Edition. Rao, N.N. 2004. Elements of Engineering Electromagnetics 5/e. Pearson Higher Education. Sadiku, M.N.O. 2006. Elements of Electromagnetics 4/e, Oxford University Press. Ulaby F.T. 2006. Fundamentals of Applied Electromagnetics 5/e. Prentice Hall International.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menyelesaikan analisis vektor (operasi algebra vektor, pembezaan dan pengkamiran dalam tiga sistem koordinat). Berkebolehan untuk memperihalkan prinsipprinsip elektromagnet statik. Berkebolehan mengaplikasikan hukum-hukum asas dalam elektromagnet statik untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan. Berkebolehan menggunakan Persamaan Maxwell. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1

164 Panduan Prasiswazah

Berkebolehan mengaplikasikan konsep-konsep medan dan gelombang elektromagnet statik 3 2 1 dalam penyelesaian masalah kejuruteraan. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 5

KKKL2054 Elektrik Analog 1 Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan peranti-peranti asas analog iaitu diod, transistor BJT, dan transistor MOS. Kefahaman tentang ciri-ciri diod, BJT dan MOS yang menjadi asas kepada pemahaman rekabentuk suatu litar elektronik akan ditekankan. Teknikteknik pincangan dan analisa arus ulang alik juga akan diberikan secara kuantitatif. Sambutan frekuensi, kesan hingar dan kestabilan litar akan dibincangkan di akhir kursus. Bacaan Asas: Boylestead, R. L. and Nashelsky, L. 2006. Electronic Devices and Circuit Theory, 9/e. Ed. New Jersey, Prentice Hall. Floyd, T.L. 2005. Electronic Devices, 7/e. Prentice hall. Jaeger, R.C. and Blalock, T.N. 2004. Microelectronic Circuit Design, McGraw Hill. Neaman, D.A. 2007. Microelectronics - Circuit Analysis and Design. 3/e. McGrawHill. Paynter, R. 2006. Introductory Electronic Devices and Circuits, 7/e. New Jersey, Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

2 Berkebolehan memperihalkan fungsi asas 3 2 peranti semikonduktor. 3 2 2 2 Berkebolehan menyelesaikan pelbagai jenis 3 2 2 litar penguat menggunakan analisis DC dan AC. 3 Berkebolehan menyelesaikan analisis sambutan 3 2 3 frekuensi untuk litar penguat. 3 Berkebolehan menganalisis set-set parameter 3 2 4 rekabentuk yang diberi dan mencadangkan litar penguat. 3 Berkebolehan membezakan dan merekabentuk 3 2 5 pelbagai penguat asas bagi litar konfigurasi. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 165

KKKL2064 Litar dan Sistem Matlamat kursus ini ialah memberi pengetahuan dan kefahaman asas konsep teori litar dan teori sistem khususnya sistem linear masa tak berubah. Kandungan kursus merangkumi topik-topik berikut: analisis litar analog, pewakilan litar ke sistem, pengelasan isyarat dan sistem, perwakilan isyarat dan sistem, jenis dan operasi isyarat-isyarat asas: sinusoid, langkah, dedenyut, pelingkaran selanjar serta diskrit, dan kaedah matematik untuk analisis isyarat dan sistem linear seperti siri Fourier, jelmaan Fourier dan jelmaan Laplace serta songsangan masing-masing. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1064 Pengenalan kepada Kejuruteraan Elektrik KKKQ1114 Kaedah Matematik

Bacaan Asas: Irwin, J.D. & Nelms, M. 2008. Basic Engineering Circuit Analysis, 9/e, John Wiley: New York. Irwin, J.D. & Nelms, M 2004. Basic Engineering Circuit Analysis, 7/e. ProblemSolving Companion. Haykin, S & Van Veen, B. 2002. Signal and Systems, 2/e. John Wiley, New York. Kamen, E.W. & Heck, B.S. 2000. Fundamentals of Signals and Systems. Prentice Hall: New Jersey. Sherrick, J.D. 2001.Concepts in Systems and Signals. Prentice Hall: New Jersey.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 6 7 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan melakukan analisis litar analog Berkebolehan mengenalpasti jenis serta ciri-ciri isyarat Berkebolehan mengenalpasti jenis serta ciri-ciri sistem Berkebolehan melakukan perlingkaran isyarat masa selanjar dan juga masa diskrit Berkebolehan melakukan analisis siri Fourier Berkebolehan melakukan jelmaan Fourier dan songsangannya PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

Berkebolehan melakukan jelmaan Laplace dan 3 2 3 songsangannya 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

166 Panduan Prasiswazah

KKKL2082 Makmal Elektrik & Elektronik II Kursus makmal ini melibatkan ujikaji dalam bidang elektronik analog lanjutan, instrumentasi dan pengukuran serta elektromagnetik. Tajuk-tajuk ujikaji yang akan dijalankan adalah seperti litar penguat kendalian, jejambat Wheatstone, Penukar analog ke digit (kaedah successive approximation), penguat kuasa, modulasi frekuensi dan jejambat arus AU. Bacaan Asas: Manual Makmal Elektrik & Elektronik II, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem, Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menganalisis litar 3 2 2 2 3 penguat kendalian. Berkebolehan untuk menerangkan ciri-ciri pelbagai penguat kuasa, litar penuras aktif 2 3 2 2 2 3 dan litar jejambat Wheatstone dan litar jejambat AU . Berkebolehan untuk membina dengan 3 memasang jejambat Wheatstone, litar 3 2 2 2 3 jejambat AU dan pengayun terkawal voltan. Berkebolehan untuk mengukur ciri-ciri 4 3 2 2 2 3 pengayun terkawal voltan sebagai pemodulat. Berkebolehan untuk merekabentuk dan 5 membina litar elektronik yang berupaya 3 3 2 3 2 2 2 3 berfungsi. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL2084 Rekabentuk Digit Kursus mendedahkan pelajar kepada kaedah rekabentuk untuk sistem digital dengan menyelesaikan permasalahan matematik. Pada awalnya pelajar akan didedahkan kepada litar jujukan dalam sistem flip-flop dan penyelesaian masalah menggunakan kaedah jujukan. Ini diikuti dengan penyelesaian masalah mengunakan mesin Mealy dan mesin Moore serta implementasi menggunakan flip-flop. Dan akhirnya pelajar juga akan didedahkan kepada pengaturcaraan Verilog HDL menggunakan perisian Xilink ISE dan implementasi FPGA dari Xilink. Pra Keperluan (jika ada): KKKL2014 Elektronik Digit

Fakulti Kejuruteraan 167

Bacaan Asas: Brown, S. &Vranesic, Z. 2007. Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design. McGraw-Hill. Floyd. 2004. DigitalFundamentals with VHDL. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. M. Morris Mano, M. M. & Kime, C. 2007. Logic and Computer Design Fundamentals, 4/e. Prentice Hall. Roth, C. 2005. Fundamentals of Logic Design. Wadsworth Publishing Co Inc. Wakerly, J.F. 2007. Digital Design: Principles and Practices, 4/e. Pearson: PrenticeHall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk mendefinasikan prinsip 2 asas flip-flop, rangkaian jujukan dan aplikasi 3 2 serta konsep asas pengaturcaraan HDL. Berkebolehan untuk mengaplikasi konsep digital untuk menyelesaikan dan menukar 2 3 2 2 2 pernyataan masalah kepada rajah keadaan dan jadual kebenaran. Berkebolehan untuk membina rajah keadaan 3 3 2 2 2 2 3 dalam mesin keadaan Mealy dan Moore. Berkebolehan untuk menganalisis dan 4 mengurangkan bilangan keadaan dalam 3 2 2 3 2 3 mesin keadaan. Berkebolehan untuk merekabentuk (kaedah konvesional dan HDL) litar berkombinasi 3 2 3 3 3 2 3 3 2 5 untuk menyelesaikan masalah matematik menggunakan rangkaian jujukan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL2092 Makmal Elektrik & Elektronik I Kursus makmal ini melibatkan aspek-aspek ujikaji litar elektronik analog yang merangkumi asas litar, pencirian diod, litar salunan sesiri dan selari, penuras pasif, litar pincangan FET dan juga sambutan frekuensi amplifier. Bacaan Asas: Boylestead R. & Nashelsky L. 2006. Electronic Devices and Circuit Theory, 9/e. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Floyd, T. L. 2007. Electronics Devices. New York: Macmillan Publishing Comp.

168 Panduan Prasiswazah

Neaman, D.A. 2007. Microelectronics Circuit Analysis and Design. New York: McGraw Hill. Manual Makmal Elektrik & Elektronik 1, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem, Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia. Paynter, R. T. 2006. Introductory Electronic Devices and Circuits, 7/e. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Matriks Hasil Kursus No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menerangkan ciri-ciri pelbagai litar penguat yang berbeza. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 3 1 2 3

Berkebolehan untuk menerangkan jenis-jenis 3 2 3 2 1 2 3 litar penuras pasif yang berbeza. Berkebolehan mengaplikasi penge-tahuan asas 3. dalam pemasangan litar dengan menggunakan 3 2 2 1 2 2 komponen-komponen elektronik yang sesuai. Berkebolehan untuk mengukur litar salunan 4. 3 2 2 3 1 2 3 RLC. Berkebolehan untuk menganalisis litar-litar 5. 3 2 2 3 1 2 3 penguat dan litar salunan RLC. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 2.

KKKL3004 Mesin dan Elektronik Kuasa Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran asas mesin elektrik dan elektronik kuasa. Antara isi kandungan kursus ialah pengenalan dan aplikasi pengubah. Pengenalan dan aplikasi mesin elektrik. Mesin arus terus (AT) seperti penjana dan motor. Mesin arus ulang-alik (AU) seperti penjana dan motor. Motor segerak dan motor aruhan satu fasa dan tiga fasa. Kawalan motor AT dan AU. Pengenalan sistem elektronik kuasa dan aplikasinya. Peranti kuasa. Litar penerus, litar pemotong dan litar penyongsang. Bacaan Asas: Bose, B. K. 2006. Power Electronics And Motor Drives: Advances and Trends. Academic Press. Chapman, S. J. 2005. Electric Machinery Fundamentals 4/e. Mc Graw Hill. Wildi T., 2005. Electrical Machines, Drives and Power Systems 6/e. Prentice Hall. Mohan N., Undeland T. M. & Robbins P. R. 2003. Power Electonics, Converters, Applications and Design 3/e. John Wiley & Sons.

Fakulti Kejuruteraan 169

Muhammad H. R. 2003. Power Electronics Circuits, Device and Applications 3/e. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan memperihal prinsip operasian dan penggunaan berbagai jenis mesin elektrik 3 3 seperti mesin AT dan mesin AU. Berkebolehan menganalisa litar setara bagi 2 motor dan penjana AT, pengulangalik dan 3 2 3 1 motor aruhan. Berkebolehan menerangkan prinsip operasian 3 3 dan penggunaan pengubah satu dan tiga fasa. Berkebolehan menerangkan ciri dan teknik pensuisan berbagai jenis peranti elektronik 3 4 3 1 kuasa dan aplikasinya. Berkebolehan menganalisa berbagai litar 5 3 3 1 penukar seperti penerus dan penyongsang. Berkebolehan menerangkan penggunaan penukar elektronik kuasa dalam pembi-naan 3 6 3 1 pemacu AT dan AU. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3014 Elektronik Analog II Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahamam dan sintesis dalam bidang elektronik analog. Kursus ini merupakan kursus lanjutan daripada kursus Elektronik Analog I di mana pelajar akan didedahkan kepada pelbagai jenis amplifier dan pengoperasiannya. Kegunaan amplifier operasian lelurus dan tak lelurus akan diberikan secara mendalam. Litar-litar elektronik yang lebih kompleks akan dianalisa dan kesan suap balik dan frekuensi terhadap litar akan dikaji. Pendedahan kepada litar elektronik berfrekuensi tinggi juga akan diberikan dan peranti- peranti yang berkaitan juga akan dibincangkan. Penggunaan perisian Circuit Maker untuk memodelkan litar-litar elektronik juga di perkenalkan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2054 Elektronik Analog 1

Bacaan Asas: Boylestead R. & Nashelsky L. 2006. Electronic Devices and Circuit Theory, 9/e. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

170 Panduan Prasiswazah

Floyd, T. L. 2007. Electronics Devices. New York: Macmillan Publishing Comp. Neaman, D.A. 2007. Microelectronics Circuit Analysis and Design. New York: McGraw Hill. Paynter, R. T. 2006. Introductory Electronic Devices and Circuits, 7/e. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Sedra, A. S. & Smith, K. C. 2007. Microelectronic Circuits, Revised/e. Oxford University Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk mengenal-pasti dan menyenaraikan pelbagai peranti dan litar 3 elektronik analog. Berkebolehan untuk menerangkan konsep, 2 operasi dan kegunaan pelbagai jenis peranti 3 dalam litar elektronik analog. Berkebolehan untuk mengaplikasi konsep 3 peranti dalam pembentukan litar elektronik 3 2 2 2 analog. Berkebolehan untuk menganalisis pelbagai litar 4 3 2 2 2 elektronik. Berkebolehan untuk merekabentuk dan 5 mensintesis pelbagai jenis litar elektronik 3 2 3 2 3 1 analog. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3144 Kejuruteraan Kuasa Matlamat kursus ini adalah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang kejuruteraan kuasa. Penekanan diberikan diberikan kepada pelbagai cabang komponen dalam penjanaan, penghantaran dan agihan kuasa. Antara tajuk yang dirangkumi adalah struktur sistem kuasa, komponen sistem kuasa, konsep asas kuasa, faktor kuasa, sistem tiga fasa, sistem per unit, parameter talian penghantaran, permodelan talian pendek, sederhana dan panjang, pengalir, kabel elektrik kaedah kawalan voltan dan frekuensi, pemampasan siri dan pirau, dan analisa litar agihan. Pra-keperluan (jika ada): KKKL3074 Mesin Elektrik

Fakulti Kejuruteraan 171

Bacaan Asas: Anderson, P. M. & Fouad, A. A. 2002. Power System Control and Stability, 2/e. WileyIEEE Press. Brown, R. E. 2002. Electric Power Distribution Reliability. CRC Press. Glover J. D. and Sarma, M. S., Overbye, T. J. 2008. Power System Analysis and Design. Thompson Learning. Saadat, H. 2004. Power System Analysi. McGraw Hill. Wildi, T. 2006. Electrical Machines, Drives, and Power Systems. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk membezakan penjanaan, 3 1 penghantaran dan agihan kuasa. Berkebolehan untuk mengaplikasi teori tiga 2 fasa dan sistem per unit untuk menganalisa 3 3 1 talian penghantaran. Berkebolehan untuk menganalisa model talian 3 penghantaran jarak pendek, sederhana dan 3 3 1 panjang. Berkebolehan untuk menerangkan dan 4 membezakan pelbagai jenis pengalir kuasa dan 3 1 kabel Berkebolehan untuk memperhatikan pelbagai 5 cara kawalan frekuensi dan voltan dan pampas 3 1 an kuasa reaktif dalam sistem kuasa. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3054 Mikroelektronik Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang mikroelektronik. Ia dimulai dengan sifat bahan-bahan semikonduktor, semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik, elemen pentavalen dan trivalen, ciri-ciri statik dan angkutan cas, pendopan hinggalah kepada asas simpangan PN. Diikuti dengan ciri-ciri simpangan logam-semikonduktor dan simpangan logam-insulator-semikonduktor. Dari sini baru diperkenalkan ciri-ciri diod PN, transistor simpanan dwipolar PNP dan NPN, transistor kesan medan JFET, MESFET dan MOSFET dan peranti-peranti mudah lain yang berkaitan. Konsep peranti unipolar yang dikawal oleh sawar upaya juga diperkenalkan. Fabrikasi peranti-peranti fenomena kuantum dan kesan yang berkaitan konsep simpangan hetero pengukur keatas sifat bahan-bahan dan MOSFET. Peranti-peranti optoelektronik diperkenalkan di akhir kursus. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2064 Litar dan Sistem

172 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Masuri Othman. 2002. Teknologi Peranti Mikroelektronik. Penerbit UKM. Razavi, B. 2008. Fundamentals of Microelectronics. Wiley. Sedra, A. S. & Smith, K. C. 2007. Microelectronic Circuits, Revised/e. Oxford University Press. Sze. S.M. 2002. Semiconductor Devices: Physics and Technology. New York: John Wiley. Sze. S.M. & Ng, K. K. 2006. Physics of Semiconductor Devices, 3/e. Wiley-Interscience.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas fizik semikonduktor (jalur tenaga, kepekatan 1 3 3 pembawa, angkutan cas) dan peranannya dalam pembentukan simpangan p-n. Berkebolehan menjelaskan asas pembentukan 2 3 2 3 2 peranti dikutub dan unikutub. (Pemahaman) Berkebolehan memperihalkan fungsi asas peranti optoelektronik termasuk fenomena 2 2 3 kuantum dan kesannya, konsep asas 2 heterojunction yang melibatkan parameter untuk pencirian bahan dan MOSFET. Berkebolehan membuat perbandingan ciri-ciri utama simpangan semikonduktor4 semikonduktor, semikonduktor-logam serta 3 2 3 variasi simpangan yang lain yang membentuk peranti-peranti elektronik. Berkebolehan membuat analisis terhadap 5 peranti-peranti elektronik dwikutub dan 2 2 2 2 unikutub. Berkebolehan membandingkan mekanisma 6 2 2 2 2 peranti-peranti optoelektronik. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KKKL3064 Pemprosesan Isyarat Digit Pengenalan: Skop dan aplikasi pemprosesan Isyarat Digit (DSP), data diskret sau dimensi/ dua dimensi, penyampelan dan aliasing, Pemproses Linear Masa Tak Varian (LTI) diskret; Analisis domain masa: Sambutan dedenyut dan sambutan langkah, pelingkaran, persamaan pembezaan, ciri-ciri fana; Analisis domain frekuensi: Siri Fourier Diskret, Penjelmaan

Fakulti Kejuruteraan 173

Fourier; Penjelmaan z: polar & sifar, intepretasi geometrik, keadaan mula bukan sifar; Reka bentuk penuras tak jadi semula: kaedah penjelmaan Fourier, kesan tetingkap (Hamming, Hanning, Bartlett), penuras riak sama; reka bentuk penuras jadi semula, Penjelmaan Fourier Pantas (FFT) dan aplikasinya, kesan-kesan pengkuantuman. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2064 Litar dan Sistem

Bacaan Asas: Ingle,V. K. and Proakis, J. G. 2006. Digital Signal Processing Using MATLAB 2/e. Thomson Learning. Lyons, R. G. 2004. Understanding Digital Signal Processing. 2/e. Prentice Hall. Mitra S, 2006. Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, 3rd Edition. New York: McGraw-Hill. Proakis, J. G. and Ingle, V. K. 2003.A Self-Study Guide for Digial Signal Processing. Prentice Hall. Proakis J. G. & Manolakis, D. K. 2006. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, 4th Edition, New Jersey: Pearson.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menganalisis isyarat masa diskret dari segi kriteria penyampelan, aliasing, pendigitan, dan pengkuantuman. Berkebolehan menganalisis isyarat masa diskret serta sistem masa diskret dalam domain masa. Berkebolehan menganalisis isyarat masa diskret serta sistem masa diskret dalam domain frekuensi. Berkebolehan menganalisis penuras digit IIR dan FIR. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 1 3 2 3 3 2 3

2

3 4 5

Berkebolehan mensintesis penuras digit FIR 1 2 dan IIR. Berkebolehan menggunakan MATLAB untuk merekabentuk, menilai dan mensintesis 6 3 3 2 2 perlakuan isyarat dan juga sistem masa diskret yang meliputi penuras digit. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

174 Panduan Prasiswazah

KKKL3074 Mesin Elektrik Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman asas mesin elektrik yang memberi penekanan kepada topik-topik seperti litar magnet dan analog elektrik. Pengubah: Litar setara, kecekapan, jenisnya. Mesin AT: pembentukan, belitan, litar-magnet, tindakbalas angker, penukartertiban, pengkelasan motor AT dan penjana AT, ciri penjana dan motor, kecekapan. Mesin AU: pembentukan, belitan, penghasilan medan magnet berputar, ciri pengulangalik dan motor sinkroni. Motor aruhan satu fasa dan tiga fasa, pembentukan pemutar, konsep gelincir dan operasiannya. Kawalan motor AT dan motor AU. Pra-keperluan (jika ada): KKKF1064 Pengenalan kepada Kejuruteraan Elektrik

Bacaan Asas: Bose, B. K. 2006. Power Electronics And Motor Drives: Advances and Trends. Academic Press. Chapman, S. J. 2005. Electric Machinery Fundamentals 4/e. , Mc Graw Hill. Hubert, C. I. 2002, Electric Machines Theory, Operation, Applications, Adjustment and Control. Pearson Education Inc.: New Jersey. El Hawary M. E. 2002. Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications, 2/e. Wiley-IEEE Press. Wildi T. 2005. Electrical Machines, Drives and Power Systems, 6/e. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menerangkan prinsip operasian, pembinaan dan penggunaan 1 3 3 berbagai jenis mesin elektrik seperti pengubah, motor AT dan AU, penjana AU dan AT. Berkebolehan untuk mengenalpasti dan 2 3 3 membezakan berbagai jenis mesin elektrik. Berkebolehan untuk menganalisa pengaturan 3 voltan , pengaturan kelajuan dan kecekapan 3 3 2 2 bagi setiap mesin. Berkebolehan untuk mentafsirkan model dan 4 litar setara bagi motor dan penjana AT, motor 3 3 2 2 dan penjana AU dan pengubah. Berkebolehan untuk mengenalpasti dan 5 menerangkan kaedah kawalan bagi berbagai 3 3 jenis mesin elektrik. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 175

KKKL3084 Rekabentuk Sistem Kursus ini terdiri daripada perlaksanaan dua projek rekabentuk, iaitu projek contoh dan projek berkumpulan. Dalam projek contoh, pelajar akan merekabentuk sebuah sistem mudah seperti pembekal kuasa dengan dibantu oleh pensyarah melalui kuliah dan perbincangan. Bagi projek berkumpulan, rekabentuk akan dilaksanakan oleh sekumpulan pelajar dengan tajuk yang akan ditetapkan. Bacaan Asas: Brindley, K. 2005. Starting Electronics Construction : Techniques, Equipment and Projects. Newnes. Ford, R., and Coulton. C. 2007. Design for Electrical and Computer Engineers. McGraw-Hill. Villanucci, R.S., Avtgis, A.W. & Megow, W.F. 2001. Electronic Techniques: Shop Practices and Construction 7/e. New York: Prentice-Hall. Nemeth, C. P. 2004. Human Factors Methods for Design: Making Systems HumanCentered. CRC Press. Ulrich, K. & Eppinger, 2007. S. Product Design and Development. McGraw-Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 1 2

Berkebolehan untuk mengenalpasti dan menerangkan masalah teknikal dalam 3 3 1 2 2 1 2 kehidupan seharian. Berkebolehan untuk mencadangkan pelbagai penyelesaian yang mungkin dengan 3 3 1 2 2 1 2 2 menggunakan pengetahuan teknikal yang telah dipelajari. Mampu untuk mengubahsuai proses 3 rekabentuk untuk memenuhi spesifikasi 3 2 1 3 3 1 2 3 tertentu dengan mengambilkira kekangan kos. Berkebolehan untuk merancang dan mengurus 4 3 3 3 1 2 2 suatu projek sistem rekabentuk. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

176 Panduan Prasiswazah

KKKL3092 Makmal Elektrik dan Elektronik III Kursus makmal ini melibatkan aspek-aspek ujikaji berkenaan dengan mikropemproses, pengawal boleh teraturcara, modulasi digit, rangkaian komputer, mesin elektrik, bekalan kuasa, pengenalan kepada LABVIEW. Bacaan Asas: Brey B. B. 1998. The 8085A Microprocessor - Software, Programming, and Architecture, 3/e. Prentice-Hall. Buku Makmal Elektrik dan Elektronik III, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Gaonkar R. S. 2002. Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with the 8085, 5/e. Prentice-Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2. 3. 4. 5. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menjelaskan teori modulasi kod denyut, teori komunikasi analog dan digit serta bekalan kuasa melalui ujikaji. Berkebolehan untuk menggunakan trainer mikroprosesor 8085. Berkebolehan memasang dan menggunakan pengawal logik boleh teraturcara dan Labview. Berkebolehan untuk menggunakan motor aruhan dan motor AT bagi tujuan ujikaji. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Berkebolehan membina rangkaian komputer 3 2 2 2 3 yang ringkas. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3134 Kejuruteraan Kawalan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman asas dalam bidang sistem kawalan. Ia merupakan kursus yang memberi penekanan terhadap kaedah analisis sistem kawalan yang meliputi topik teknik kawalan, pengkelasan teknik kawalan, sistem suap balik, sistem gelung terbuka, permodelan fizikal sistem dinamik, Model Fungsi Pindah dan graf aliran insyarat, sambutan fana sistem, kestabilan, tatasusun Routh, Indek Prestasi, Teknik punca londar, kaedah sambutan frekuensi, plot bode, kriteria Nyquist. Pra-Keperluan (Jika ada): KKKL2064 Litar dan Sistem

Fakulti Kejuruteraan 177

Bacaan Asas: Dorf, R. C. & Bishop, R. H. 2007. Modern Control Systems. 11/e. Prentice Hall, Inc. Gopal, M. 2002. Control Systems: Principles and Design, 2/e, Mc Graw Hill. Nise, N. S. 2003. Control Systems Engineering, 4/e. John Wiley & Sons Inc. Nise, N. S. 2002. MATLAB Tutorial Update to Version 6 to accompany Control Systems Engineering. Wiley. Ogata, K. 2008. Modern Control Engineering, 5/e. Prentice Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan untuk mengenalpasti konsep asas sistem kawalan dan mendapatkan fungsi pindah melalui konsep permodelan. Kebolehan untuk menganalisis sistem kawalan dalam domain masa. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 2 2

Kebolehan untuk membuat analisis dalam 3 3 2 domain frekuensi. Kebolehan untuk menentukan dan menilai 4 kestabilan sesuatu sistem dalam sistem 3 3 3 2 kawalan. Kebolehan untuk mengenalpasti, hubungkait 5 dan mengaplikasi teori yang dipelajari dalam 1 2 3 2 2 2 3 sistem kawalan sebenar. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3154 Sistem Kawalan dan Kuasa Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman asas dalam sistem kawalan dan kuasa. Topik berkaitan dengan sistem kuasa merangkumi struktur sistem kuasa, penjanaan, penghantaran dan agihan. Komponen sistem kuasa. Konsep asas kuasa aktif, reaktif dan ketara. Faktor kuasa. Sistem tiga fasa dan sistem per unit. Gambar rajah talian-satu. Parameter talian penghantaran dan pemodelan talian pendek, sederhana dan panjang. Kaedah kawalan frekuensi dan voltan. Pengalir dan pengalir terberkas. Kabel dan penebatan. Turut diberi penekanan ialah topik dalam sistem kawalan iaitu struktur kawalan suapbalik, model fungsi pindah, sambutan fana, analisis domain masa, analisis domain frekuensi, analisis kestabilan dan fungsi serta jenis-jenis pengawal. Pra-Keperluan (Jika berkenaan): KKKL2064 Litar dan Sistem

178 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Dorf, R. C. and Bishop, R. H. 2008. Modern Control Systems. Pearson Education. Glover J. D. and Sarma, M. S., Overbye, T. J. 2008. Power System Analysis and Design. Thompson Learning. Gopal, M. 2003. Control Systems: Principle and Design. McGraw Hill. Norman S. Nise. 2003. Control Systems Engineering, 4/e. John Wiley & Sons Inc. Saadat, H. 2004. Power System Analysis. McGraw Hill. Wildi, T. 2006. Electrical Machines, Drives, and Power Systems. Prentice Hall.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan untuk menerangkan konsep asas sistem kawalan Kebolehan untuk menerbitkan fungsi pindah. Kebolehan menganalisis sistem kawalan dalam domain masa dan frekuensi. Kebolehan untuk mengenalpasti menerangkan pelbagai jenis pengawal. dan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Berkebolehan untuk membezakan penjanaan, penghantaran dan pengagihan kuasa.

Berkebolehan menganalisis talian penghantaran 3 3 2 menggunakan teori tiga fasa dan sistem per unit Berkebolehan untuk menerangkan dan 7. membezakan pelbagai jenis pengalir kuasa dan 3 3 2 kabel. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3164 Komunikasi Digit Merupakan kursus asas kepada teori komunikasi digital dan perisian rekabentuk komunikasi. Pelbagai sistem modulasi digital akan diperkenalkan e.g. MIMO. Perbandingan prestasi sistem tersebut seperti penggunaan lebar jalur dan kesan hingar akan dilakukan. Teknikteknik pengekodan dalam pengawalan ralat juga akan diketengahkan. Peranti komunikasi digit seperti ADC dan modem juga akan dibincangkan. Pra-keperluan (jika ada): KKKL2064 Litar dan Sistem KKKL3174 Teori Komunikasi

Fakulti Kejuruteraan 179

Bacaan Asas: Couch, L. W. 2007. Digital and Analog Communication Systems, New Jersey: Prentice-Hall. Fitz, M. P. 2007. Fundamentals of Communication Systems, 1/e. McGraw Hill Haykin, S. 2008. Communication Systems, 5/e. New York: John Wiley & Sons. Proakis, J. 2007. Digital Communications, 5/e. Mc-Graw Hill. Xiong, F. 2006. Digital Modulation Techniques, 2/e. Artech House Publishers.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk mengenalpasti teknik modulasi dan capaian dalam aplikasi 3 2 2 1 komunikasi. Berkebolehan untuk menerangkan 2 penghantaran denyut jalur asas dan jalur lulus 3 2 2 1 (pass band). Berkebolehan untuk mengenalpasti dan 3 menganalisa kesan hingar dalam sistem 3 2 2 1 komunikasi digit. Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah di 4 dalam modulasi dan demodulasi digit dan juga 3 2 2 1 dalam kaedah penyamaan (equalization) digit. Berkebolehan untuk bekerja dalam satu kumpulan untuk merekabentuk dan 3 3 2 2 2 1 3 5 membangunkan bahasa pengaturcaraan dalam simulasi komunikasi digit. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3174 Teori Komunikasi Kursus ini merupakan kursus asas kepada teori komunikasi analog dan digit. Sistem modulasi analog dan digit diperkenalkan. Perbandingan sistem tersebut seperti penggunaan lebar jalur dan kesan hingar akan dilakukan. Dimulakan dengan pengenalan kepada komunikasi analog dan digit. Teori asas pemodulatan, perwakilan isyarat modulatan, kebaikan dan kelemahan modulatan, jenis pemodulat dan penyahmodulatan serta prestasi modulatan dalam keadaan hingar bagi sistem analog dan digit. Antara sistem analog yang dikaji ialah AM, FM dan PM sementara sistem digit yang dikaji ialah ASK, PSK, FSK, BPSK, QPSK, QAM. Kaedah penukaran isyarat analog ke digit seperti PCM, pengkuantuman dan pengkodan turut dibincangkan. Kursus ini disimpulkan dengan perbincangan aplikasi semasa teknologi komunikasi.

180 Panduan Prasiswazah

Pra-keperluan (jika ada):

KKKL2064 Litar dan Sistem

Bacaan Asas: Blake, R. 2002. Electronic Communication Systems, 2/e. Australia: Cengage Delmar Learning. ISBN: 0766826848. Couch, L. W. 2007. Digital and Analog Communication Systems, 7/e. New Jersey: Prentice-Hall. ISBN: 0-13-203794-7. Fitz, M. P. 2007. Fundamentals of Communications, 5/e. McGraw Hill. Lathi, B.P. 2003. Modern Digital and Analog Communications Systems, 3/e. Oxford University Press, ISBN 0-19-511009-9. Zahedi, E. 2002. Digital Data Communication, Pearson Education, Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menerangkan blok asas 3 sistem komunikasi. Berkebolehan untuk mengaplikasi teori 2 pemodulatan analog dan digit dalam sistem 3 2 komunikasi. Berkebolehan untuk menentukan kesan hingar 3 terhadap prestasi sistem komunikasi analog dan 3 2 digit. Berkebolehan untuk menerangkan hubungkait 4 teori komunikasi dengan memberi contoh 2 1 1 1 3 aplikasi dunia sebenar. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL3194 Mikroprosesor dan Mikrokomputer Kursus ini dimulai dengan pemerihalan ringkas jenis-jenis mikroprosesor yang terdapat di pasaran dari jenis mikroprosesor 4-bit hingga kepada mikroprosesor 16-bit. Mikroprosesor 8-bit keluaran Intel, iaitu Intel 8085A akan digunakan sebagai mikroprosesor kajian dalam kursus ini. Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada konsep asas mikroprosesor, arkitektur dalaman, model pengaturcaraan, termasuk konfigurasi dan fungsi pin-pin mikroprosesor. Ini diikuti dengan konsep pengaturcaraan di mana mod-mod pengalamatan dan set arahan-arahan akan dikaji dengan mendalam, bahasa mesin dan perhimpunan termasuk penghimpun dan teknik-teknik pengaturcaraan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik pengalamatan ingatan dan I/O. Akhir sekali pelajar akan diajar tentang periferi-periferi selari dan sesiri keluarga 8085, iaitu, PPI dan USART termasuk kegunaan mereka. Pelajar juga didedahkan kepada sistem akitektur 8086 bagi memberikan pendedahan sistem arkitektur yang berbeza dan migrasi 8085 kepada 8086.

Fakulti Kejuruteraan 181

Pra-Keperluan (jika ada):

KKKL2014 Elektronik Digit

Bacaan Asas: Brey B. B. 1997. The 8085A Microprocessor - Software, Programming, and Architecture, 3/e. Prentice-Hall. Gaonkar R. S. 2002. Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with the 8085, 5/e. Prentice-Hall. John Uffenbeck. 2000. Microcomputers and Microprosessors ­ The 8080, 8085, and Z-80 Programming, Interfacing, and Troubleshooting, 3/e. Prentice Hall International Inc. The PRIMER Trainer - Self Instruction Manua., Rev. 2.4, EMAC Inc. Uffenbeck J. 1999. Microcomputers and Microprocessors - The 8080, 8085, and Z80, Programming, Interfacing, and Troubleshooting, 3/e. Prentice-Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk mengenalpasti arkitektur sistem asas mikrokomputer dan hubungkait 3 2 antara perkakasan dan perisian. Berkebolehan untuk menerangkan fungsi dan konsep asas mikroprosesor 8-bit dan 16-bit 2 3 2 serta memahami aspek rekabentuk perkakasan dan perisian. Berkebolehan untuk mengaplikasi set arahan untuk membangunkan aturcara bahasa penghimpun dan pengkodan ingatan dan 3 3 2 2 masukan/ keluaran untuk binaan litar perantaramuka ingatan dan peranti masukan/keluaran. Berkebolehan untuk mentafsir, menganalisis 4. dan troubleshoot aturcara dalam bahasa 3 2 3 2 3 penghimpun. Berkebolehan untuk merekabentuk dan 5 membina aturcara bahasa penghimpun untuk 3 3 2 1 aplikasi spesifik. Berkebolehan untuk merekabentuk dan 6 membina sistem mikrokomputer berasaskan 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 mikroprosesor yang lengkap. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

182 Panduan Prasiswazah

KKKL3354 Litar dan Peranti Analog Kursus ini merupakan kursus lanjutan daripada kursus Elektronik Analog I di mana pelajar akan didedahkan kepada asas Teori Semikonduktor dan seterusnya didedahkan kepada Analisis Litar Analog yang lebih kompleks. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk berikut: Bahan semikonduktor. Konsep jalur tenaga dan paras Fermi. Semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Arus hanyutan dan resapan. Simpangan PN. Hubungan I-V. Simpangan logamsemikonduktor. Kaedah pembentukan sentuhan ohmik logam-semikonduktor. Simpangan logam-insulator-semikonduktor. Diod halangan Schottky dan diod MOS. Pengenalan kepada pelbagai jenis amplifier dan kegunaannya. Amplifier Operasian. Prinsip suapbalik: sistem terbuka dan tertutup. Pengayun: prinsip-prinsip pengayun. Litar pensuisan: transistor sebagai suis, multipenggetar monostabil, pemicu Schmitt, pemasa 555. Pengenalan kepada litar berfrekuensi tinggi juga turut diajar. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2054 Elektronik Analog I

Bacaan Asas: Boylestead R, dan Nashelsky L. 2006. Electronic Devices and Circuit Theory, 7/e. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, New Jersey. Burhanuddin Yeop Majlis. 1992. Peranti dan Litar Analog. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Neaman, D.A. 2007. Microelectronics Electronic Circuit Analysis and Design. McGraw Hill: New York. Paynter R.T. 2006. Introductory Electronic Devices and Circuits. Prentice-Hall: New Jersey. Sedra, A. S. & Smith, K. C. 2007. Microelectronic Circuits Revised Edition: Oxford University Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mengenal-pasti dan menyenarai bahan semikonduktor dan konsep asas litar dan peranti analog. Berkebolehan untuk mene-rangkan konsep, operasian dan aplikasi bagi pelbagai litar dan peranti analog. Berkebolehan untuk mengaplikasi konsep simpang-pn yang membentuk peranti semikonduktor. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 3 2 2

2

3

Fakulti Kejuruteraan 183

4 5

Berkebolehan untuk menganalisis litar dan peranti analog.

3 2

2

1 1

Berkebolehan untuk merekabentuk dan 3 2 3 2 1 3 1 1 mensintesis pelbagai litar dan peranti analog. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL4004 Kejuruteraan Elektromagnet Merupakan kursus lanjutan selepas kursus asas komunikasi yang memberi penekanan kepada medium penghantaran. Kursus dimulai dengan talian penghantaran serta antenna dan kaedah penyelesaiannya. Seterusnya kaedah perambatan, sumber serta peranti pasif dan aktif gelombang mikro diperkenalkan. Kursus ini diakhiri dengan contoh sistem yang menggunakan kaedah penghantaran jenis ini seperti radio dan TV. Objektif utama kursus ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada unsur-unsur penting dalam bidang kejuruteraan elektromagnet seperti konsep talian penghantaran, fenomena perambatan gelombang dan aplikasi gelombang mikro dalam kehidupan. Pra-keperluan (jika ada): KKKL2044 Medan & Gelombang Elektromagnet KKKL3174 Teori Komunikasi

Bacaan Asas: Das, A. & Das, S. K. 2006. Microwave Engineering (Core Concept in Electrical Engineering), 1/e. McGraw Hill. Liao, S. Y. 2005. Microwave Devices and Circuit, 2/e. Prentice-Hall,. Mathew, N.O. Sadiku. 2006. Element of Electromagnetic, 4/e. Oxford University Press. Pozar, D. M. 2005. Microwave Engineering, 3/e. Addison-Wesley. Ulaby, F. T. 2007. Fundamental of Applied Electromagnetic, 5/e. Prentice-Hall Int.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menerangkan kesan-kesan gelombang elektromagnet terhadap alam sekitar dan memberi saranan penyelesaian. Berkebolehan menerangkan konsep gelombang dan ciri-cirinya, dan perambatan gelombang dalam pelbagai talian penghantaran. Berkebolehan mengaplikasikan prinsip-prinsip gelombang elektromagnet untuk menyelesaikan masalah-masalah kejuruteraan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2

2

3

184 Panduan Prasiswazah

Berkebolehan menganalisis dan mengkategorikan keadaan gelombang 3 2 2 2 4 elektromagnet berdasarkan parameter gelombang. Berkebolehan merekabentuk talian penghantaran sepadan menggunakan teknik 3 2 2 2 5 pemadanan dan menilai prestasi rekabentuk tersebut. Berkebolehan bekerja dalam kumpulan dan mengetuai kumpulan untuk menyelesaikan 2 2 3 1 1 6 masalah yang berkaitan gelombang elektromagnet. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL4024 Rekabentuk Sistem Kawalan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman rekabentuk dalam bidang sistem kawalan. Ia merupakan kursus lanjutan sistem kawalan yang memberi penekanan terhadap rekabentuk sistem kawalan kaedah moden, klasik serta teknik rekabentuk pengawal lasak. Turut diajar adalah kaedah rekabentuk sistem kawalan berbantu komputer dengan memanfaatkan Perisian MATLAB bersama kotak alatannya iaitu SIMULINK dan `Control System Toolbox'. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3134 Kejuruteraan Kawalan

Bacaan Asas: Dorf, R. C. & Bishop, R. H. 2007. Modern Control Systems, 11/e. Prentice Hall, Inc. Gopal, M. 2002. Control Systems: Principles and Design, 2/e. Mc Graw Hill. Goodwin, G. C., Graebe, S. F. and Salgado, M. E. 2000. Control System Design. Prentice Hall. Nise, N. S. 2003. Control Systems Engineering, 4/e. John Wiley & Sons Inc. Ogata, K. 2002. Modern Control Engineering, 4/e. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran

No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Berkeupayaan menerangkan struktur serta teknik-teknik rekabentuk sistem kawalan. Berkeupayaan mentafsir spesifikasi rekabentuk serta matlamat sistem kawalan dalam domain masa dan frekuensi. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 3 1 3 3 3 2 1

Fakulti Kejuruteraan 185

Berkeupayaan menentukan strategi sistem kawalan berasaskan objektif kawalan dalam 1 3 3 3 2 1 domain masa dan frekuensi. Berkeupayaan merekabentuk sistem 4 pampasan/kawalan yang sesuai dalam domain 1 3 3 3 2 1 3 masa dan frekuensi. Berkeupayaan menilai dan memberi komen 5 atau pandangan terhadap skema/sistem 1 3 3 3 2 1 3 kawalan yang telah dibangunkan. Berkeupayaan merekabentuk pengawal lasak 6 1 3 3 3 2 1 3 untuk sesuatu sistem 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 3

KKKL4034 Analisis Sistem Kuasa Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang analisis aliran kuasa, analisis kerosakan atau litar pintas dan analisis kestabilan fana dalam sistem kuasa. Analisis aliran beban adalah dengan menggunakan teknik lelaran seperti teknik Newton Raphson, Gauss Seidel dan Fast Decoupled. Termasuk dalam kursus ini adalah analisis kerosakan seimbang dan tak seimbang yang merangkumi teori komponen simetri dan penggunaannya. Analisis kerosakan meliputi analisis terhadap berbagai jenis kerosakan seperti kerosakan satu-talian-ke-bumi, dua-talian-ke-bumi dan fasa tiga. Analisis kestabilan fana dalam sistem kuasa turut diajar dengan mengambilkira terbitan persamaan buai dan penggunaan kaedah kriteria luas sama bagi penilaian kestabilan. Simulasi sistem kuasa dilakukan dengan menggunakan perisian analisis sistem kuasa seperti PSS/E, PSAT, Power World Simulator dan Matpower untuk tujuan analisis aliran beban, kerosakan dan kestabilan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3074 Mesin Elektrik KKKL3144 Kejuruteraan Kuasa

Bacaan Asas: Bergen, A.R, Vittal, V. 2000. Power System Analysis. Prentice Hall. Glover, J. D., Sarma, S. M., Overbye, T. J. 2008. Power System Analysis and Design, Brooks Cole and Thomson Learning. Kothari, L. S. 2006. Modern Power System Analysis. McGraw-Hill. Saadat, H. 2000. Power System Analysis. Mc Graw Hill. Wildi, T. 2006. Electrical Machines, Drives, and Power Systems. Prentice Hall.

186 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan melakukan analisis aliran beban menggunakan kaedah Gauss Seidel, Newton Raphson dan Fast Decoupled. Berkebolehan untuk menganalisis kerosakan tak seimbang menggunakan komponen simetri. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3

Berkebolehan menyelesaikan analisis 3 3 kerosakan seimbang dan tak seimbang. Berkebolehan untuk mengaplikasi kaedah 4 kriteria luas sama untuk analisis kestabilan 3 3 fana. Berkebolehan mensintesis analisis aliran beban dan analisis kerosakan dengan menggunakan 5 perisian komersial dan pengajaran seperti 1 3 3 2 2 1 2 Power World Simulator, PSS/E, Matpower dan PSAT. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL4044 Perlindungan dan Keselamatan Sistem Kuasa Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang perlindungan sistem kuasa dan keselamatan elektrik. Ia memberi pengetahuan tentang peranti perlindungan sistem kuasa seperti pengubah arus, pengubah voltan, geganti, fius, pemutus litar dan penutup semula. Jenis geganti seperti geganti IDMT, arus lebihan, geganti galangan, geganti jarak, geganti kebezaan. Perlindungan penjana, pengubah, basbar dan talian. Gegantian berkomputer. Penyelarasan geganti. Sistem pembumian. Kesan fisiologi terhadap renjatan elektrik. Akta Bekalan Elektrik 1990, Malaysia. Kod Keselamatan Elektrik Kebangsaan 1994, Malaysia. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3144 Kejuruteraan Kuasa

Bacaan Asas: Anderson, P. M. 1998. Power System Protection. Wiley-IEEE Press. Elmore, W. A. 2003. Protective Relaying: Theory and Applications, 2/e. CRC Press. Jones, J. & Jones, R. 2004. Electrical Safety in the Workplace. McGraw Hill. Hewitson, L., Brown, M. & Balakrishnan, R. 2005. Practical Power System Protection. Newnes. Marne, D. J. 2002. National Electrical Safety Code Handbook. McGraw-Hill. Reimert, D. 2005. Protective Relaying for Power Generation Systems. CRC Press.

Fakulti Kejuruteraan 187

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan menyenarai dan menerangkan pelbagai peranti perlindungan (geganti, 3 1 2 1 pemutus litar, penutup semula dll.) yang digunakan dalam perlindungan sistem kuasa. Berkebolehan menerangkan operasi geganti 2 untuk perlindungan talian agihan, talian 3 1 2 2 3 penghantaran, penjana, alatubah dan motor. Berkebolehan membuat formulasi dan penilaian skim perlindungan yang spesifik 3 1 3 2 3 3 (menggunakan pemutus litar, geganti dll.) berdasarkan keperluan rekabentuk. Berkebolehan menerangkan bahaya elektrik 4 3 1 2 dan kepentingan keselamatan elektrik. Berkebolehan menganalisa (kajian kes) 5 kemalangan disebabkan oleh bahaya elektrik 2 3 2 1 dan mencadangkan penyelesaiannya. Berkebolehan menerangkan pembumian, 6 perlindungan litar pintas dan kilat dalam 3 1 2 keselamatan elektrik. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL4054 Elektronik Kuasa Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran asas sistem elektronik kuasa. Antara isi kandungan kursus ialah pengenalan sistem elektronik kuasa, teknologi dan aplikasinya serta isu-isu semasa yang berkaitan. Ciri-ciri, penggunaan dan kawalan peranti kuasa. Penukar kuasa seperti penerus satu dan tiga fasa, pemotong dan penyongsang satu dan tiga fasa. Teknik pensuisan modulasi lebar denyut (PWM). Pemacuan motor AT dan motor aruhan. Pemodelan litar elektronik kuasa menggunakan perisian Matlab/Simulink dan Pspice®Orcad. Latihan amali di makmal turut dilaksanakan. Bacaan Asas: Bose, B. K. 2006. Power Electronics And Motor Drives: Advances and Trends. Academic Press. Mohan N., Undeland T. M. & Robbins P. W. 2003. Power Electonics, Converters, Applications and Design, 3/e. John Wiley & Sons. Muhammad H. R. 2003. Power Electronics Circuits, Device and Applications, 3/e. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

188 Panduan Prasiswazah

Rashid, M. H. & Rashid, H. M. 2005. SPICE for Power Electronics and Electric Power, 2/e. CRC Press. Wildi T. 2005. Electric Machines, Drives and Power Systems, 6/e. Prentice Hall, New Jersey.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menyenaraikan aplikasi sistem elektronik kuasa. Berkebolehan untuk menerangkan penggunaan dan operasian peranti kuasa; teknik pensuisan dan teknik pemacu motor. Berkebolehan untuk menganalisis dan merekabentuk litar penukar. Berkebolehan untuk memodel dan mensimulasi litar elektronik kuasa. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Berkebolehan untuk membina dan 2 2 3 2 1 2 2 2 1 melaksanakan ujikaji makmal. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KKKL4064 Penjanaan Kuasa dan Pertukaran Tenaga Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan dan memberi kefahamam tentang konsep asas penjanaan dan pertukaran tenaga. Topik yang diperkenalkan termasuk prinsip dan kaedah penjanaan kuasa, loji terma, hidro, gas, dan sebagainya; pertukaran tenaga termoelektrik, ion haba, fotovolta, hidrodinamik magnet, elektromekanikal, sel bahan api dan bateri; Penguja, pengatur voltan automatik, penguasa laju untuk kawalan frequensi dan voltan; dan kawalan penjanaan dan permodelan bagi penjana, beban, penggerak utama, dan penguasa. Penghantaran beban ekonomik dan kaedah lelaran lambda, kommitment unit dan kaedah penyelesaiannya juga turut di bincangkan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3144 Kejuruteraan Kuasa

Bacaan Asas: Aldo V. da Rosa. 2005. Fundamentals of Renewable Energy Processes. Academic Press. Casazza, J. & Delea, F. 2003. Understanding Electric Power Systems: An Overview of the Technology and the Marketplace. Wiley-IEEE Press.

Fakulti Kejuruteraan 189

Krauter, S. 2006. Solar Electric Power Generation - Photovoltaic Energy Systems. Springer. Karady, G. G. & Holbert, K. E. 2004. Electrical Energy Conversion and Transport: An Interactive Computer-Based Approach. Wiley-IEEE Press Sopian K, Othman, M.Y.H, Yatim, B. 2000. Renewable Energy: Resources and Applications in Malaysia. Pusat Tenaga Malaysia, 2/e. Selangor.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan memperihal konsep asas penjanaan kuasa dan pertukaran tenaga 3 3 konvensional dan bukan konvensional. Berkebolehan mengenalpasti dan menjelaskan 2 ciri-ciri penjanaan tenaga konvensional dan 3 2 3 3 3 3 3 2 bukan konvensional yang pelbagai. Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan 3 3 3 masalah pertukaran tenaga. Berkebolehan memperihal teknik-teknik pengawalan frekuensi dan voltan yang 4 3 3 diaplikasikan dalam loji kuasa dan sistem kuasa. Berkebolehan menganalisis dan menyelesaikan 5 masalah penghantaran beban ekonomik dan 3 3 komitmen unit. Berkebolehan kertas cadangan merekabentuk pembinaan loji penjana kuasa yang memenuhi 6 3 2 3 3 3 3 3 3 keperluan teknikal rekabentuk, keperluan alam sekitar dan aspek-aspek ekonomi. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL4074 Kualiti Kuasa Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang kualiti kuasa. Kursus ini merupakan kursus lanjutan yang memberi penekanan terhadap topik pengenalan kualiti kuasa, jenis gangguan kualiti kuasa, fana, lendut voltan, gelembung voltan, harmonik, voltan lebihan, voltan berkurangan, herotan bentuk gelombang, kaedah pemantauan kualiti kuasa, pemilihan peralatan dan tempat pengawasan, punca lendut voltan, harmonik dan fana. Peralatan pembaikan kualiti kuasa seperti penapis harmonik, sistem bekalan kuasa tanpa gangguan, penyesuaian kuasa, pemampas statik, pemulih voltan dinamik turut diajar.

190 Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada):

KKKL3144 Kejuruteraan Kuasa

Bacaan Asas: Bollen , M. H. J. & Gu, I. 2006. Signal Processing of Power Quality Disturbances. Wiley-IEEE Press. Dugan, R. C., McGranaghan , M. F., Santoso, S. & Beaty, H. W. 2002. Electrical Power Systems Quality, 2/e. Mc GrawHill. Kusko, A. & Marc T. Thompson, M. T. 2007. Power Quality in Electrical Systems. McGrawHill Professional. Sankaran, C. 2001. Power Quality (The Electric Power Engineering Series). CRC Press. Vedam, R. S. & Mulukutla S. Sarma, M. S. 2008. Power Quality: VAR Compensation in Power Systems. CRC Publisher

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan mengenalpasti berbagai jenis gangguan kualiti kuasa dalam pengkalan data 2 1 2 kualiti kuasa dan juga dari alat perakam kuasa. Berkebolehan menerangkan fungsi aplikasi perisian UPS, penyesuai talian, STATCOM, 2 3 2 DVR dan penangkap pusuan dalam menyelesaikan masalah kualiti kuasa. Berkebolehan mengenalpasti kesan alam 3. sekitar dan impak ekonomi yang disebabkan 3 oleh masalah gangguan kualiti kuasa. Berkebolehan menerangkan masalah, punca 4 dan kesan gangguan kualiti kuasa dan 3 3 3 piawaian kualiti kuasa. Berkebolehan menggunakan teknik analisis litar pintas untuk mengira lendut voltan, 5 3 3 3 2 gelembung voltan dan analisis THD untuk mengira herotan harmonik. Berkebolehan melakukan pengukuran data PQ 6 satu dan tiga fasa menggunakan alat perakam 3 2 3 2 2 kualiti kuasa. Berkebolehan menilai masalah gangguan PQ 7 dan mencadangkan kaedah untuk membanteras 3 3 3 2 gangguan kualiti kuasa. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

Fakulti Kejuruteraan 191

KKKL4084 Sistem Kawalan Berkomputer Kursus ini membincangkan aspek pengunaan komputer untuk mengawal sesuatu sistem. Ini merangkumi aspek pemilihan dan konfigurasi perkakasan, simulasi dan analisa sistem digit, dan penalaan pengawal digit. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3134 Kejuruteraan Kawalan KKKL4024 Rekabentuk Sistem Kawalan

Bacaan Asas: Franklin, G.F., & Powell, J.D. 1997. Digital Control Systems. Addison Wesley. Landau, I. D. & Zito, G. 2006. Digital Control Systems: Design, Identification and Implementation. Springer. Leigh, J.R. 2006. Applied Digital Control: Theory, Design and Implementation. Dover Publications. Moudgalya , K. 2008. Digital Control. Wiley. Canada. Ogata, K. 2001. Modern Control Engineering, 4/e. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menerangkan keperluan untuk merekabentuk dan memilih perisian dan perkakasan sistem kawalan berkomputer. Berkebolehan untuk mengaplikasi penala pengawal berkomputer. Berkebolehan untuk menggunakan serta merancang ujian pemodelan dan simulasi. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3

Berkebolehan untuk menggunakan dan 3 2 2 3 2 3 memantapkan kemahiran simulasi. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKL4094 Sistem Pemprosesan Isyarat Digit Kursus ini membincangkan analisis dan rekabentuk sistem pemprosesan isyarat digit. Ia merupakan kursus lanjutan kepada kursus Pemprosesan Isyarat Digit. Ia merangkumi rekabentuk dan pelaksanaan algoritma pemprosesan isyart digit dalam masa nyata. Kesetaraan sambutan frekuensi sistem analog dan digit dibincangkan. Kelebihan sistem pemprosesan isyarat digit dan kekangan pemprosesan masa-nyata dipertimbangkan. Penggunaan perkakasan dan perisian pemproses isyarat digit di tekankan untuk analisis dan pelaksanaan sesuatu algoritma.

192 Panduan Prasiswazah

Pra-keperluan (jika ada):

KKKL3064 Pemprosesan Isyarat Digit

Bacaan Asas: Ackenhusen, J.G. 2001. Real-time signal processing: Design and Implementation of Signal Processing Systems. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Ambardar A. 2006. Digital Signal Processing ­ A Modern Introduction. CENGAGEEngineering. Mitra S. 2001. Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, 2/e. Mc.GrawHill, New York. Proakis J.G Dimitris G. Manolakis. 2006. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, 4/e. Prentice-Hall, New York Samad S.A. & Hussain A. 2000. Pengenalan dan Aplikasi Kit Pemula Pemproses Isyarat Digit TMS320C5x. Leeds Publication.

Matrik Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan memahami kepentingan dan komponen-komponen sistem pemprosesan 1 3 2 2 isyarat digit: perkakasan, perisian dan isu-isu implementasi dalam sistem masa nyata. Berkebolehan menggunakan perkakasan dan 2 3 3 2 perisian untuk pemprosesan isyarat digit. Berkebolehan untuk menganalisa sistem digit 3 menggunakan teknik dalam domain masa dan 3 3 3 domain frekuensi. Berkebolehan untuk merekabentuk 4 pemprosesan isyarat digit yang memenuhi satu 3 3 2 3 set spesifikasi tertentu. Berkebolehan mengimplementasi algorithm 5 pemprosesan isyarat digit dan melakukan 3 3 2 3 2 analisis ralat. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 193

KKKL4124 Bioisyarat dan Sistem Prinsip instrumentasi perubatan telah diberikan dengan penekanan yang khusus terhadap peralatan elektronik. Secara amnya, kursus ini memberi penekanan kepada topik-topik berikut: kekangan isyarat perubatan, pengaturan peranti perubatan, aktiviti elektrik terhadap sel-sel teruja, electroneurogram, electromyogram, electrocardiogram, electroencephalogram, pengkutuban elektrod dan elektrod model, antaramuka kulit elektrod, model litar mikroelektrod, keperluan penguat biopotensi, electrocardiograph, pemproses biopotensi dan jenisnya, kesan fisiologi terhadap arus elektrik, kejutan mikro dan kejutan makro, pencegahan bahaya, DSP untuk isyarat biologi dan akhir sekali kajian kes dalam isyarat biologi. Pra-keperluan (jika ada) : KKKL3354 Litar dan Peranti Analog

Bacaan Asas: Bronzino, J.D. 2006. Biomedical Engineering Fundamentals, 3/e. CRC Press. Carr, J. J. & Brown, J. M. 2000. Introduction to Biomedical Equipment Technology, 4/e. Prentice Hall International. Domach, M. M. 2003. Introduction to Biomedical Engineering. Prentice Hall. Enderle, J. Blanchard, S. M. and Bronzino, J. 2005. Introduction to Biomedical Engineering, 2/e. Academic Press. Khandpur, R. S. 2004. Biomedical Instrumentation: Technology and Applications. McGrawHill

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menerangkan spesifikasi peranti perubatan serta asal biopotantential dalam badan manusia Berkebolehan untuk mensintesis maklumat teknikal berasaskan literatur yang sedia ada. Berkebolehan untuk menilai kesan arus elektrik ke atas badan manusia. Berkebolehan untuk menerangkan serta menganalisis sumber gangguan dan kesan terhadap kualiti isyarat biologi yang direkodkan. Berkebolehan untuk menerangkan konsep serta menggunakan sistem elektrod utama. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1

2

3

4.

5

194 Panduan Prasiswazah

Berkebolehan untuk mendapatkan serta 3 2 2 2 2 3 menganalisis isyarat biologi. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 6

KKKL4144 Pengurusan Projek Kejuruteraan Kursus ini adalah lanjutan dari kursus Pengurusan Kejuruteraan dan bertujuan untuk mendedahkan pelajar kejuruteraan dalam aspek pengurusan projek, pengurusan kewangan dan pengurusan pemasaran yang lebih mendalam. Selepas mengikuti kursus ini diharap pelajar dapat mengaitkan kepentingan bidang­bidang pengurusan ini dengan kepentingan pengetahuan kejuruteraan yang mereka telah perolehi. Bacaan Asas: Campbell, C. A. 2006. The One-Page Project Manager: Communicate and Manage Any Project With a Single Sheet of Paper. Wiley. Libby, R., Libby, P. & Short , D. G. 2002. Financial Accounting. Mc GrawHill. Lock, D. 2003. Project Management. 8/e. New York: John Wiley. Smith, N.J. 2002. Engineering Project Management, 2/e. Blackwell Publishing. Smith, K.A. 2003. Teamwork and Project Management. McGraw-Hill Professional

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 6 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menerangkan perancangan projek kejuruteraan. Berkebolehan menerangkan penyeliaan projek kejuruteraan dan pengurusan kekangan berkaitan projek. Berkebolehan menerangkan pengawalan dan perlaksanaan projek kejuruteraan. Berkebolehan menggunakan sistem mak-lumat pengurusan untuk pelaksanaan projek yang lebih efisien. Berkebolehan untuk mendapatkan kos dan cara penyediaan belanjawan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Berkebolehan mentafsir penyata kewangan dan 1 1 3 2 2 menilai cadangan pelaburan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 195

KKKL4935 Projek Ilmiah 1 Satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian/pengkhususan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem yang mesti disediakan oleh setiap pelajar tahun akhir sebagai memenuhi syarat bagi penganugerahan Ijazah Sarjanana Muda Kejuruteraan. Projek ini berbentuk penyelidikan yang merangkumi penganalisian data, pembangunan perisian atau perkakasan. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap yang sekurang-kurangnya mengandungi pengenalan, objektif kajian, kajian perpustakaan, metodologi kajian, jadual kerja dan senarai rujukan. Pelajar juga perlu menunjukkan keputusan awal penyelidikan. Projek ini akan diteruskan dalam kursus KL4945 pada semester berikutnya. Bacaan Asas: Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ihsan. 2003. Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, UKM. Penulisan Tesis Gaya UKM. http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/panduan/index.html (atas talian). 15 April 2004.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menganalisis litar 3 2 2 2 3 penguat kendalian. Berkebolehan untuk menerangkan ciri-ciri pelbagai penguat kuasa, litar penuras aktif 2 3 2 2 2 3 dan litar jejambat Wheatstone dan litar jejambat AU . Berkebolehan untuk membina dengan 3 memasang jejambat Wheatstone, litar 3 2 2 2 3 jejambat AU dan pengayun terkawal voltan. Berkebolehan untuk mengukur ciri-ciri 4 3 2 2 2 3 pengayun terkawal voltan sebagai pemodulat. Berkebolehan untuk merekabentuk dan 5 membina litar elektronik yang berupaya 3 3 2 3 2 2 2 3 berfungsi. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

196 Panduan Prasiswazah

KKKL4945 Projek Ilmiah II Kursus ini merupakan sambungan kepada projek ilmiah I, KL4935. Hasil kerja projek bersama-sama dengan kerja yang dilakukan dalam projek ilmiah I perlu dilaporkan dalam satu laporan akhir berbentuk disertasi. Format penulisan perlu mengikut format dalam panduan menulis tesis Gaya UKM. Projek ini akan dinilai oleh penyelia dan ahli jawatankuasa dalam bentuk pemeriksaan tesis dan lisan pada penghujung semester berkenaan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL4935 Projek Ilmiah I

Bacaan Asas: Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ihsan, 2003, Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan. Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, UKM. Penulisan Tesis Gaya UKM. http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/panduan/index.html (atas talian). 15 April 2004.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Berkebolehan menjalankan penyelidikan dalam bidang pengkhususan secara individu atau 3 3 2 2 3 berkumpulan. Berkebolehan menulis hasil penyelidikan dalam 3 1 2 2 bentuk disertasi. Berkebolehan merekabentuk dan menjalankan 3 ujikaji serta mampu menganalisa data yang 2 2 3 2 diperolehi dari ujikaji . Berkebolehan membentangkan hasil 3 4 penyelidikan secara lisan. Berkebolehan merancang dan menguruskan 3 2 3 2 5 satu projek penyelidikan dengan jayanya. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi PKP: Penilaian Kendiri Pelajar; PRK:Penilaian Rakan Kumpulan, PO: Program Outcomes, PBL: Problem based learning.

Fakulti Kejuruteraan 197

KKKT4004 Rangkaian Telekomunikasi Kursus ini dimulai dengan memperkenalkan pelajar-pelajar kepada sejarah dan perkembangan rangkaian telekomunikasi. Diikuti dengan piawaian, konsep dan jenis pensuisan serta pelbagai kaedah pemultipleksan. Pengisyaratan telekomunikasi dan peranti ibusawat juga turut dibincangkan. Kemudian, pelajar didedahkan dengan konsep kejuruteraan teletrafik, rekabentuk sistem rangkaian dan komponen dalam rangkaian jalur lebar. Kursus ini diakhiri dengan aspek-aspek perancangan dan pengurusan rangkaian telekomunikasi. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3174 Teori Komunikasi

Bacaan Asas: Ibe, O. C. 2001. Converged Network Architectures: Delivering Voice and Data Over IP, ATM, and Frame Relay, 1/e. Wiley. Dodd A. Z. 2005. The Essential Guide to Telecommunications, 4/e. Prentice Hall. Hayes, J. F. & Ganesh Babu, T. V. J. 2004. Modeling and Analysis of Telecommunications Networks. Wiley-Interscience. Hioki, W. 2000. Telecommunications, 4/e. Prentice-Hall. Khader M. & Barnes W. E. 2000. Telecommunications Systems and Technology. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mengenalpasti perkhidmatan telekomunikasi terkini dan masa hadapan. Berkebolehan mentakrifkan piawaian dan badan organisasi berkaitan dalam telekomunikasi. Berkebolehan menerangkan ciri-ciri dan rekabentuk rangkaian telekomunikasi. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1

2 3 4

Berkebolehan menerangkan pelbagai sistem 3 2 2 1 2 3 telekomunikasi jalur lebar. Berkebolehan membuat penilaian dan 5 perbandingan dalam memilih sistem 3 2 2 2 2 telekomunikasi yang sesuai digunakan. Berkebolehan menyelesaikan masalah baris(queue) dan kehilangan dalam 3 2 6 gilir 2 2 2 kejuruteraan teletrafik. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

198 Panduan Prasiswazah

KKKT4014 Antena dan Perambatan Gelombang Radio Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman terhadap prinsipprinsip asas antena dan perambatan gelombang radio. Kursus ini memberikan penekanan terhadap teori, permodelan, analisis, dan rekabentuk antena dan terhadap kelakuan fizikal dan permasalahan perambatan gelombang radio dalam aplikasi bidang telekomunikasi. Pakej berbantukan komputer seperti IE3D dan Sonnet diperkenalkan bagi membantu pelajar memodel dan merekabentuk antena dan perisian Matlab diguna bagi mensimulasi perambatan gelombang radio. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan alatan RF dan gelombang mikro seperti penjana isyarat, penganalisa isyarat, penganalisa rangkaian, dan meter kuasa untuk pengujian rekabentuk antena dan analisis perambatan gelombang radio. Pra-keperluan (jika ada): KKKL4004 Kejuruteraan Elektromagnet

Bacaan Asas: Balanis, C. A. 2005. Antenna Theory: Analysis and Design, 3/e. Wiley-Interscience. Elliot, R. S. 2003. Antenna Theory & Design, Revised/e. Wiley-IEEE Press. Kraus J. D. & Marhefka R. J. 2002. Antennas for all Applications, Mc Graw-Hill. Milligan, T. A. 2005. Modern Antenna Design. Wiley-IEEE Press. Mailloux, R.J. 2005. Phase Array Antenna Handbook, 2/e. Artech House Publisher.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan mendefinasikan terma-terma berkaitan rekabentuk antena, radar dan fenomena perambatan gelombang radio. Berkebolehan menerangkan pelbagai sistem antena dan perambatan gelombang radio dalam medium berbeza. Berkebolehan untuk menilai prestasi parameter antena bagi sesuatu keadaan khusus yang diberikan. Berkebolehan untuk mengira dan menganalisa belanjawan pautan komunikasi terrestrial dan bumi-angkasa. Berkebolehan bekerja dalam kumpulan untuk menganalisa dan merekabentuk antena berdasarkan keperluan dan boleh menggunakan peranti RF dan gelombang mikro untuk tujuan pengujian litar. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2

2

3

4

5

Fakulti Kejuruteraan 199

Berkebolehan menggunakan perisian terbantu komputer untuk merekabentuk antena dan 6 membangunkan 2 2 1 2 2 perisian menganalisa 3 belanjawan pautan komunikasi radio terrestrial dan bumi-angkasa. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi PKP: Penilaian Kendiri Pelajar; PRK:Penilaian Rakan Kumpulan, PO: Program Outcomes, PBL: Problem based learning

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1

KKKT4024 Kejuruteraan dan Rekabentuk Litar Berfrekuensi Tinggi Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan keupayaan merekabentuk litar berfrekuensi tinggi. Kursus ini merupakan kursus lanjutan bagi bidang kejuruteraan komunikasi berfrekuensi tinggi. Kursus ini memberi penekanan terhadap analisis talian penghantaran dengan penekanan diberikan kepada talian mikrostrip, analisis rangkaian pengkalan tunggal dan berbilang terutamanya parameter-S dan rajah aliran, rekabantuk penuras RF, teknik-teknik pemadanan impedans, analisis dan rekabentuk penguat transistor serta beberapa litar RF lain. Pakej berbantukan komputer seperti IE3D, Sonnet, dan Ansoft Serenade diperkenalkan bagi membantu pelajar merekabentuk litar berfrekuensi tinggi. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan alatan RF dan gelombang mikro seperti penjana isyarat, penganalisa isyarat, dan penganalisa rangkaian untuk tujuan pengujian litar.

Hasil Pembelajaran Kursus Pra-Keperluan (jika ada):

KKKL4004 Kejuruteraan Elektromagnet

2

Berkebolehan untuk mengenalpasti berbagai Bacaan litar jenis komponen Asas: RF dan memahami 3 2 Pozar D.M. 2004. Microwave Engineering. John Wiley & Sons Inc. spesifikasi elektrikal litar. Grebennikov A. 2004. RF and Microwave Power Amplifier Design. Mc Graw-Hill. Berkebolehan untuk mengenalpasti jenis-jenis talian Ludwig R. & Bretchko P. 2000.talian 3 Design ­ Theory and Applications. Prenticepenghantaran dan ciri-ciri RF Circuit 2 penghantaran pada frekuensi tinggi. Hall

Pozar, D. M. 2001. Microwave and RF Design Of Wireless Systems. John Wiley. White, J. F. 2004. High Frequency Techniques: An Introduction to RF and Microwave Engineering. Wiley-IEEE.

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

200 Panduan Prasiswazah

Berkebolehan untuk mengaplikasi teknikteknik rangkaian untuk analisis dan rekabentuk 1 3 2 litar . Berkebolehan untuk merekabentuk litar-litar penuras, penguat, pengayun dan pemisah serta 3 3 2 4 menyelesaikan masalah berkaitan dengan rekabentuk. Berkebolehan untuk bekerja secara berkumpulan menggunakan pakej berbantukan 3 2 1 2 2 5 komputer untuk merekabentuk litar HF dan 1 menggunakan alatan RF dan gelombang mikro untuk pengujian litar. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 3

KKKT4034 Komunikasi Radio dan Satelit Kursus ini akan mengkaji dua sistem komunikasi iaitu sistem komunikasi radio khususnya radio selular dan peribadi serta sistem komunikasi satelit. Bermula dengan sejarah, perkembangan dan piawaian, seterusnya prinsip asas mengenai sistem tersebut akan diterangkan. Kursus ini juga melibatkan kajian kesan perambatan dan pemudaran, perancangan sel, belanjawan pautan dan trafik, skema capaian dan modulatan serta rekabentuk sistem. Beberapa aplikasi komunikasi radio dan satelit turut dibincangkan. Pra-keperluan (jika ada): KKKL3174 Teori Komunikasi

Bacaan Asas: Maral, G. & Bousquet, M. 2002. Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology, 4/e. Wiley. Pratt T., Bostian C., Allnutt J. 2003. Satellite Communications, 2/e. Wiley. Poole, I. 2006. Cellular Communications Explained: From Basics to 3G, 1/e. Newnes. Rappaport, T.S. 2002. Wireless Communication, 2/e. Prentice Hall. Tranter, W. H., Woerner, B.D., Reed, J. H. & Rappaport. T.S. 2000. Wireless Personal Communications - Bluetooth Tutorial and Other Technologies. Springer.

Fakulti Kejuruteraan 201

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kebolehan untuk membezakan piawai, migrasi dan ciri-ciri pelbagai jenis sistam komunikasi 3 2 2 3 tanpa wayar. Kebolehan untuk menerangkan prinsip-prinsip 2 asas radio selular berdasarkan gangguan sistem 3 2 dan kaedah penambahbaikan sistem. Kebolehan untuk menjangka tujuan belanjawan pautan dan jangkaan liputan menggunakan 3 kesan perambatan terhadap rekabentuk sistem 3 2 2 2 1 komunikasi radio dan satelit dan model kehilangan laluan. Kebolehan untuk mengaplikasikan teknik perancangan trunk, gred perkhidmatan, 4 3 2 2 2 penambahbaikan kapasiti dan pengetahuan keberkesanan trunk. Kebolehan untuk menilai kesan penggunaan 5 teknik capaian dan modulasi terhadap kapasiti 3 2 sistem komunikasi radio dan satelit. Kebolehan untuk menyelesaikan rekabentuk sistem komunikasi radio dan satelit dengan 6 3 3 2 1 menggunakan pakej terbantu perisian dan pembangunan perisian. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKT4044 Sistem Komunikasi Optik Kursus dimulai dengan memperkenalkan teknologi gentian optik dan penggunaannya sebagai talian penghantaran isyarat komunikasi. Pemancar dan penerima diberikan berikutnya. Dari sini barulah komunikasi optik dilihat dalam bentuk sistem. Ia diperkenalkan dalam bentuk hubungan optik titik ke titik sehinggalah dalam bentuk rangkaian termasuklah teknologi WDM, rangkaian capaian FTTx. Komponen-komponen pasif dan aktif optik dan rangkaian turut didedahkan. Pendedahan kepada cara penggunaan peralatan pengukuran dan pencirian termasuk mesin splicer, penganalisis spektrum optik (OSA), OTDR, sumber-sumber khusus seperti laser DBR boleh tala (TLS) selain dari sumbersumber dan meter-meter kuasa optik biasa. Pelajar juga berpeluang didedahkan kepada beberapa kerja pengukuran dan amali disebabkan terdapatnya pentas ujian (test-bed) FTTH, stesen penterminalan gentian, fused fiber coupler machine dan lain-lain. Pra-keperluan (jika ada): KKKL3174 Teori Komunikasi

202 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Agrawal, G. P. 2002. Fiber-Optics Communication Systems, 3/e. Wiley. Hecht, J. 2005.Understanding Fiber Optics, 5/e. Prentice Hall. Keiser, G. E. 2000. Optical Fiber Communication, 3/e. McGraw Hill. Palais, J. C. 2004. Fiber Optic Communication, 5/e. Prentice Hall. Senior, J. M. 2008. Optical Fiber Communications, 3/e. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan merekabentuk sistem komunikasi optik serta mengaplikasi dalam sistem sedia ada. Berkebolehan mengenalpasti dan menggunakan peralatan dan komponen komunikasi optik. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 1 1 2 1 3

Berkebolehan menyelesaikan masalah-masalah 3 1 berkaitan teknologi komunikasi optik. Berkebolehan menangani permasalahan dalam 4 teknologi komunikasi optik secara kajian kes 3 1 2 dengan memberi cadangan penyelesaian. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKT4054 Organisasi dan Senibina Sistem Komputer Kursus dimulakan dengan tatakaedah rekabentuk, iaitu pemodelan sistem, rekabentuk paras get, paras daftar dan paras pemproses. Kemudian, rekabentuk pemproses dan rekabentuk kawalan dalam sistem komputer akan dipelajari. Organisasi ingatan dan organisasi I/O serta pemprosesan selari juga akan diketengahkan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2014 Elektronik Digit KKKL2024 Mikroprosessor dan Mikrokomputer

Bacaan Asas: Balch, M. 2003. Complete Digital Design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture. McGraw-Hill Professional. Carter, N. 2001. Schaum's Outline of Computer Architecture. McGrawHill. Murdocca, M. J. & Heuring. V. P. 2007. Computer Architecture and Organization: An Integrated Approach. Wiley. Stallings, W. 2005. Computer Organization and Architecture, 7/e. Prentice Hall. Tanenbaum A. S. 2005. Structured Computer Organization, 5/e. Prentice Hall.

Fakulti Kejuruteraan 203

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menggunakan notasi daftar pindah untuk menerangkan aliran data dalam CPU. Berkebolehan untuk merekabentuk unit kawalan terprogram-mikro. Berkebolehan untuk merekabentuk logik laluan data dalam CPU. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2

Berkebolehan untuk mereka-bentuk ALU 3 2 2 2 untuk kegunaan dalam CPU. Berkebolehan untuk menerangkan operasi 5 sampukan dan mekanisme pengendalian 3 2 2 pengecualian. Kebolehan untuk membandingkan operasi 6 3 2 2 2 2 sistem ingatan utama, maya dan cache. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKT4064 Sistem Pengoperasian Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman konsep asas sistem pengoperasian, jenis-jenis dan khidmat sistem pengoperasian, proses-proses dan komunikasi antara-proses, perjadualan proses dan kebuntuan dalam sistem pengoperasian masukan dan keluaran, pengurusan ingatan, sistem fail dan perlindungan sistem. Kajian kes menekankan kepada sistem pengoperasian Unix. Pra-Keperluan (jika ada): KKKT4054 Organisasi dan Senibina Sistem Komputer

Bacaan Asas: Davis W.D. dan Rajkumar T.M. 2001. Operating System a Systematic Review. Addison Wesley: USA. Silberschatz A. et al. 2006. Operating System Concepts, 7/e. Addison Wesley: USA. Stalings W., 2005. Operating Systems: Internals and Design Principles, 5/e. Prentice Hall: USA. Silberschatz A., Galvin P. & Gagne G. 2000. Applied Operating System Concepts, 1/e. Addison Wesley: USA. Tanenbaum A. S. 2006. Operating Systems: Design and Implementation, 3/e. Prentice Hall: USA.

204 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas sistem pengoperasian (SP) iaitu proses, 3 3 pengurusan ingatan, pengurusan fail. Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas 2 pengurusan I/O dan prinsip perlindungan serta 3 3 sekuriti. Berkebolehan untuk menganalisis 3 permasalahan dalam pengurusan proses, 3 ingatan, fail dan I/O. Berkebolehan untuk membangunkan perisian 4 bagi penjadualan proses dan penyelesaian 3 2 masalah penyegerakan. Berkebolehan untuk merekabentuk sistem 5 pengurusan ingatan yang optima mengikut 3 2 2 kaedah tertentu. Berkebolehan melaksanakan simulasi berkomputer secara berkumpulan untuk 2 3 2 3 6 menganalisa berbagai jenis pengurusan proses dan ingatan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memahami sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKT4084 Perkakasan dan Antaramuka Sistem Komputer Matlamat kursus ini adalah memberikan pendedahan, pengetahuan, kefahaman yang lebih mendalam dalam bidang perkakasan dan antaramuka komputer. Ia melibatkan pengenalan kepada jenis-jenis mikroprosesor 16-bit, bas-bas sesiri dan selari mikrokomputer, perkakasan periferi sistem mikrokomputer dan perkakasan rangkaian komputer. Pengaturcaraan komputer menggunakan bahasa penghimpun untuk mikroprosesor 16-bit juga didedahkan. Pra-keperluan (jika ada): KKKL3194 Mikroprosesor dan Mikrokomputer

Bacaan Asas: Abd-El-Barr, M. & El-Rewini, H. 2004. Fundamentals of Computer Organization and Architecture. Wiley-Interscience. Hennessy, J. L. & Patterson, D. A. 2006. Computer Architecture, 4/e. A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann Publisher. Stallings, W. 2007. Computer Architecture and Organization. Prentice Hall. Triebel, W. A. and Singh, A. 2003. The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications. Prentice Hall. Uffenbeck, J. 1997. 80x86 Family: Design, Programming and Interfacing. Prentice Hall.

Fakulti Kejuruteraan 205

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012 1 3 3 3

Berkebolehan mengenalpasti berbagai jenis mikroprosesor dari kumpulan 8086 dan 3 3 3 2 3 1 3 penggunaannya. Berkebolehan untuk membangunkan aturcara 2 3 3 3 3 menggunakan bahasa penghimpun. Berkebolehan merekabentuk satu projek 3 perkakasan dan mengantaramuka perkakasan 3 3 3 1 1 3 3 dengan mikroprosesor 8086. Berkebolehan bekerja secara berkumpulan 4 semasa menjalankan projek mikroprosesor dan 3 2 3 menyediakan laporan. Berkebolehan untuk menggunakan kod-kod 3 3 5 mesin dan cara penulisannya. Berkebolehan untuk menerangka n jenis-jenis 6 sampukan serta jenis-jenis penghantaran data 3 3 2 menggunakan bas selari. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memahami sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKT4104 Pengkodan & Protokol Komunikasi Model, senibina dan protokol komunikasi diperkenalkan sebagai satu cara semulajadi pemisahan sekumpulan aktiviti kompleks, menjurus ke arah model rujukan ISO. Teknik pengkodan isyarat diperkenalkan dan kelebihan serta kekurangan bagi setiap teknik akan dibandingkan. Teknik-teknik yang lebih canggih seperti lompatan frekuensi (frequency hopping) dan penyebaran spektrum secara turutan terus (direct sequence spread spectrum) juga diperkenalkan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penyegerakan datadata masukan dan pengantaramukaan dengan penamatan talian turut didedahkan. Masalah ralat kawalan dan aliran serta kaedah penyelesaiannya juga dibincangkan. Seterusnya, kaedah pensuisan litar dan paket diperkenalkan. Para pelajar juga akan didedahkan dengan beberapa kaedah pengkodan sumber dan saluran yang berlainan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3174 Teori Komunikasi KKKL3164 Komunikasi Digit

Bacaan Asas: Forouzan, B. A. 2006. Data Communications Networking. 4/re. McGraw Hill Higher Education. Popovic, M. 2006.Communication Protocol Engineering. CRC Press. Stallings, William, 2006. Data and Computer Communications. 8/e. Prentice Hall. Tanenbaum, A.S., 2007. Computer Networks. Kindle Edition, Pearson Education. Zahedi, E. 2002. Digital Data Communication. Pearson Education, Prentice Hall.

206 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Berkebolehan untuk me nerangkan satu sistem komunikasi yang kompleks dengan kaedah 1 2 1 2 1 membahagikan sistem itu kepada beberapa modul yang lebih kecil. Berkebolehan untuk mengkategorikan teknikteknik utama komunikasi data, kelebihan dan 2 kekurangannya berbanding teknik-teknik baru 2 1 3 1 2 yang telah wujud di pasaran ataupun yang akan muncul. Berkebolehan untuk mensintesis maklumat 3 teknikal berdasarkan kajian kepustakaan yang 2 1 3 1 2 sedia ada. Berkebolehan untuk menilai fenomena 4 kesesakan dan prestasi sesuatu penghubung 2 1 3 1 komunikasi. Berkebolehan untuk untuk membandingkan 5 2 1 3 1 sistem-sistem pensuisan utama. Berkebolehan untuk membandingkan teknik 6 pengekodan yang ada untuk sumber dan 2 1 3 1 saluran. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKT4124 Rangkaian Komputer dan Sekuriti Kursus ini merupakan kursus pelengkap kepada beberapa kursus komunikasi seperti Komunikasi Data dan Telekomunikasi. Berpandukan kepada Model Rujukan ISO, kursus ini akan lebih menumpukan kepada lapisan rangkaian dan ke atas. Ia termasuklah topologi rangkaian dan teknologi rangkaian Ethernet dan strategi peroutan. Pada lapisan rangkaian ini, akan diberikan kaedah pengalamatan IP dan cara membuat subnet. Di samping lpv4, pengalamatan lpv6 juga akan diterangkan. Lapisan berikutnya adalah lapisan TCP/IP yang merupakan asas hubungan Internet dan Intranet. Sekuriti rangkaian akan diterangkan pada keperluan sekuriti setiap lapisan. Ini termasuklah IPSec, firewall, lapisan soket selamat (Secure Socket Layer (SSL) dan SSH. Jenis-jenis ancaman keselamatan rangkaian dan kaedah untuk mengatasinya juga akan diterangkan. . Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3034 Komunikasi Analog Dan Digit KKKT4104 Pengkodan & Protokol Komunikasi

Fakulti Kejuruteraan 207

Bacaan Asas: Easttom , C. 2005. Computer Security Fundamentals. Prentice Hall. Kurose, J. F. & Ross, K. W. 2007. Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the Internet 4/e. Addison-Wesley. Stallings, W. 2005. Cryptography and Network Security Principles and Practices 4/e. Prentice Hall . Tanenbaum, A.S., 2007. Computer Networks. Kindle Edition, Pearson Education. Van Beijnum, I. 2006. Running IPv6. Apress.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus PO 1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO 9 PO10 PO11 P012 2 1 2

Kebolehan mengenalpasti komponen asas 3 dalam pembinaan LAN.

3 4 5

6

Kebolehan untuk merancang membina rangkaian setempat (LAN) berdasarkan Ipv4 3 2 2 dan Ipv6. Kebolehan untuk menggunakan pengetahuan dalam sistem pensuisan utama dan algoritma 3 2 2 aliran. Kebolehan untuk menilai prestasi dan kekangan KKKT4224 Kejuruteraan Perisian 3 2 1 2 rangkaian yang dibina. Kursus in adalah sambungan kepada kursus Pengatucaraan Komputer Tahun 1. Dalam kursus ini, pelajar akan mempelajari proses teknik dan pengurusan bagi merekabentuk Kebolehan untuk membina dan menganalisa sistem perisian mengunakan pengetahuan yang telah dipelajari pada tahun satu. Konsep rangkaian yang selamat dengan menggunakan 3 2 2 kejuruteraan perisian yang akan dipertengahkan adalah meluas daripada konsep aplikasi komponen keselamatan sedia ada. berorientasikan objek (object oriented) kepada penggunaan arkitektur rekabentuk Kebolehan untuk mengenalpasti sebarang komponen rangkaian tempatan serta 3 1 kelemahan pada hingga pembinaan sistem perisian yang besar. 2 2

kaedah untuk mengatasinya secara beretika. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1244 PO dengan penilaian rasmi, 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa Pengaturcaraan Komputer 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

208 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Dattari, K. 2000. C++: Effective Object-Oriented Software Construction 2/e. Prentice Hall. G. Booch et.al., 2005. The Unified Modeling Language User Guide. 2nd edition. AddisonWesley. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. 2002. Design Patterns: Elements Sommerville, I. 2006. Software Engineering 8/e. Addison-Wesley. Pressman, R. S. 2004. Software Engineering, A Practitioner's Approach 6/e. McGraw Hill.

Matriks Ha No. 1

Has

Keb proj Keb 2 obje reka Keb cora 3 bero softw Keb 4 ditul Keb bere 5 reka men men Keb 6 berk 1 = Memenu 3 = Memenu

Fakulti Kejuruteraan 209

KT4935 Projek Ilmiah I Satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian/pengkhususan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem yang mesti disediakan oleh setiap pelajar tahun akhir sebagai memenuhi syarat bagi penganugerahan Ijazah Sarjanana Muda Kejuruteraan. Projek ini berbentuk penyelidikan yang merangkumi penganalisian data, pembangunan perisian atau perkakasan. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap yang sekurang-kurangnya mengandungi pengenalan, objektif kajian, kajian perpustakaan, metodologi kajian, jadual kerja dan senarai rujukan. Pelajar juga perlu menunjukkan keputusan awal penyelidikan. Projek ini akan diteruskan dalam kursus KT4945 pada semester berikutnya. Bacaan Asas: Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ihsan. 2003. Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, UKM. Penulisan Tesis Gaya UKM. http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/panduan/index.html (atas talian). 15 April 2004.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012 2

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

3 Matriks Hasil1 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan Pembelajaran dan kemahiran kejuruteraan dalam menangani suatu masalah kejuruteraan yang signifikan. No. Hasil Pembelajaran Kursus 2 Berkebolehan menakrif penyataan masalah 3 3 3 3 kejuruteraan dan mengenalpa sti kaedah Kebolehan untuk menguruskan pembanguna n 1 3 3 2 2 2 2 penyelesaian sesuai projek perisian. 3 3 1 3 3 Kebolehan Berkebolehan menilai hasildan untuk menggunakan kelas kerja/kertas kerja penyelidikan terdahulu yang 2 objek di dalam perisian dan perkakas berkaitan dengan 2 3 3 2 2 2 rekabentuk projek. formal. 4 3 3 3 3 3 Kebolehan Berkebolehan merekabentuk dan melaksanakan untuk mengaplikasi sesetengah penyelesaian di dalam perisian corak rekabentuk umum yang sesuai untuk sesuatu 3 3 3 2 2 2 masalah kejuruteraan berorientasikan objek (object oriented 5 ­ OOS) Berkebolehan merancang dan menguruskan 3 2 3 software satu projek penyelidikan dengan jayanya. Kebolehan untuk membias kod yang tidak 3 2 2 4 1 = Memenuhi ditulis dengan elok. PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaia n rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi Kebolehan untuk menganalisa rekabentuk bererti sistem komputer dan kebolehan 5 rekabentuk tersebut, kemudiannya 3 3 2 2 2 mengeluarkan perisian penyelesaian serta menguji fungsinya. Kebolehan mengeluarkan perisian yang 6 3 3 2 2 2 2 berkualiti. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

2

2

3

2

210 Panduan Prasiswazah

KKKT4945 Projek Ilmiah II Kursus ini merupakan sambungan kepada Projek Ilmiah I, KT4935. Hasil kerja projek bersama-sama dengan kerja yang dilakukan dalam projek ilmiah I perlu dilaporkan dalam satu laporan akhir berbentuk disertasi. Format penulisan perlu mengikut format dalam panduan menulis tesis Gaya UKM. Projek ini akan dinilai oleh penyelia dan ahli jawatankuasa dalam bentuk pemeriksaan tesis dan lisan pada penghujung semester berkenaan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKT4935 Projek Ilmiah I

Bacaan Asas: Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ihsan. 2003. Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, UKM. Penulisan Tesis Gaya UKM. http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/panduan/index.html (atas talian). 15 April 2004.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Berkebolehan menjalankan penyelidikan dalam bidang pengkhususan secara individu atau 3 3 2 2 3 berkumpulan. Berkebolehan menulis hasil penyelidikan dalam 3 1 2 2 bentuk disertasi. Berkebolehan merekabentuk dan menjalankan 3 ujikaji serta mampu menganalisa data yang 2 2 3 2 diperolehi dari ujikaji . Berkebolehan membentangkan hasil 3 4 penyelidikan secara lisan. Berkebolehan merancang dan menguruskan 5 3 2 3 2 satu projek penyelidikan dengan jayanya. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKC4004 Teknologi Peranti Termaju Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman kepada peranti-peranti yang menggunakan kesan elektron panas, peranti gelombang mikro dan peranti-peranti frekuensi tinggi yang lain. Tajuk tentang MOSFET submikron juga dibincangkan seperti mana juga teknologi penyimpanan data termasuk CCD, OEIC, mikromesin dan mikrosensor juga dimasukkan.

Fakulti Kejuruteraan 211

Pra-Keperluan (jika ada):

KKKL3054 Mikroelektronik

Bacaan Asas: Albert, G.B.& Carol I.H.A. 2005. Fabrication of GaAs Devices. United Kingdom: IEE. Gardner, J.W. Varadan, V.K. & Aweldelkarim, O.O. 2001. Microsensors, MEMS and Smart Devices. New York: John Wiley. Ng. K.K. 2002. Complete Guide to Semiconductor Devices. New York: McGraw-Hill. Pierret, R.F. 2002. Advanced Semiconductor Fundamentals 2/e. Englewood Cliff: Prentice Hall. Sze, S.M. & Ng, K.K. 2007. Physics of Semiconductor Devices. New Jersey: John Wiley. Sze, S.M. 2001. Semiconductor Device: Physics and Technology. New York: WileyInterscience.

Matriks Hasil Pembelajaran

N o. Hasil Pembelajaran Kursus No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 Berkebolehan untuk menghuraikan prinsip a sas Berkebolehan menjalankan penyelidikan dalam peranti semikonduktor termaju serta bidang pengkhususan hadnya. penyelesaian analitik dan secara individu atau berkumpulan. Berkebolehan untuk menerangkan kesa n sifat Berkebolehan menulis prestasi peranti. bahan dan suhu ke atas hasil penyelidikan dalam

1 2

3 1 2 bentuk disertasi. Berkebolehan untuk mengaplikasi teori asas Berkebolehan merekabentuk dan menjalankan semikonduktor dengan penekanan kepada 3 ujikaji serta mampu menganalisa data yang 3 2 2 2 3 2 3 angkutan pembawa dan kelincahan elektron diperolehi dari aplikasi. dalam pelbagai ujikaji . Berkebolehan membentangkan hasil 3 4 Berkebolehan untuk merekabentuk dan penyelidikan peranti lisan.dan teknologi secara asas 3 2 3 2 2 2 2 4 menganalisa Berkebolehan pembuatannya. merancang dan menguruskan 5 Berkebolehan untuk membuat laporan bertulis 3 2 3 2 satu projek penyelidikan dengan jayanya. 2 3 2 2 2 3 15 Memenuhi PO tanpa penilaiandalam teknologi = tentang penyelidika n terkini rasmi, 2 = Memenuhi3separa PO dengan penilaian rasmi, mikroelektronik termaju. 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

2

PO1 PO1 PO2 PO2 PO3 PO3 PO4 PO4 PO5 PO5 PO6 PO6 PO7 PO7 PO8 PO8 PO9 PO9 PO10 PO10 PO11 PO11 P012 P012

3 2

3

3 2 2

3

3 2

212 Panduan Prasiswazah

KKKC4014 Teknologi Fotonik Matlamat kursus ini ialah untuk menyampaikan pengetahuan tentang penggunaan teknologi fotonik dalam berbagai bidang termasuk komunikasi, paparan, pemprosesan isyarat, penyimpanan data, perubatan, industri dan penderiaan berdasarkan prinsip-prinsip optik geometri, sinar, gelombang dan optik kuantum. Penekanan kepada teknologi penghasilan sinar laser diutamakan, termasuk juga dalam pengesanan dan pengimejan optik. Bahanbahan optik termasuk hablur fotonik akan ditekankan beserta kaedah sentesis dan penggunaan mereka. Proses fabrikasi peranti-peranti berdasarkan gentian dan teknologi planar juga disentuh. Pelajar juga akan didedahkan tentang teknik pengukuran indek biasan dan ketebalan lapisan gelombang menggunakan pengganding prisma yang disediakan di Makmal tTeknologi Fotonik. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3054 Mikroelektronik Bacaan Asas: Haug, H. & Koch, S.W. 2004. Quantum Theory of the Optical and Electronics Properties of Semiconductor, 4/e. World Scientific. Kasap, S. O. 2001. Optoelectronics and Photonics, 5/e. Prentice Hall. Lifante, G., 2003. Integrated Photonics: Fundamentals. Wiley. Saleh, B.E.A. & Teich, M.C. 2007. Fundamentals of Photonics. Wiley. Yariv, A. 2004. Optical Electronics and Modern Optical Communication, 5/e. Wiley.

Matriks Ha No.

Berkeb 1 sistem teknolo Berkeb 2 peralat Berkeb 3 berkai kini. Berkeb merum 4 masala fotonik 1 = Memenu 3 = Memenu

Fakulti Kejuruteraan 213

KKKC4024 Rekabentuk Litar VLSI Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pendedahan dan kefahaman analitik dalam merekabentuk litar bersepadu VLSI (Very Large Scale Intergration). Kursus ini memberikan penekanan lebih kepada rekabentuk digit di samping menyentuh sebahagian rekabentuk analog. Pengajaran bertumpu kepada analisis sistematik dan rekabentuk asas litar bersepadu. Pelajar juga akan didedahkan kepada kemahiran komputer yang berkaitan dengan rekabentuk VLSI, yang sekaligus membantu dalam meningkatkan kemahiran kreatif untuk diaplikasikan dalam bidang Kejuruteraan Elektronik. Kursus ini adalah wajib bagi pelajar Kejuruteraan Mikroelektronik. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3054 Mikroelektronik

Bacaan Asas: Ashok K. Goel. 2007. High-Speed VLSI Interconnections, 2/e. Wiley-IEEE Press Ayers, J.E. 2003. Digital Integrated Circuits: Analysis and Design. CRC Press. Neil H.E. Weste, David Harris. 2005. CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective 3/e. USA: Pearson Education. Uyemura, J.P. 2002. Introduction to VLSI Circuits and Systems. Wiley & Sons. Xiu, L. 2007. VLSI Circuit Design Methodology Demystified: A Conceptual Taxonomy. Wiley-IEEE Press. Matriks Hasil Pembelajaran

No.

Matriks Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Kursus

No. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan merekabentuk komponen dan 1 sistem optik Berkebolehan asas berdasarkanmerekabentuk 3 program pengetahuan 2 1 teknologi1 pengaturcaraan menggunakan Verilog untuk 3 1 3 optik. 1 2 Berkebolehanlitar VLSI. mengenalpasti dan mengguna 2 1 3 2 peralatan serta komponen yang berkaitan. Berkebolehan bekerja dalam satu kumpulan 2 2 1 3 2 3 1 2 3 1 Berkebolehanuntuk merekabentuk pengaturcaraan Verilog. menyelesaikan masalah yang 3 berkaitan dengan teknologi fotonik pada masa VLSI bagi 2 2 Berkebolehan merekabentuk litar 3 3 2 3 2 3 kini. menyelesaikan masalah kejuruteraan. BerkebolehanBerkebolehan menganalisa, mensintesis, mengenalpasti dan 3 3 3 2 1 2 1 merumus 4 dan membentangkan penyelesaiandalam litar. menyelesaikan masalah/gangguan 2 2 2 2 4 masalah yang berkaitan bidang teknologi Memahami teknik-teknik mengoptimakan litar 3 3 3 2 1 1 1 fotonik 5 untuk mencapai objektif yang dikehendaki. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO1 PO6 PO2 PO3 PO7 PO4PO8 PO5PO9 PO6 PO10 PO7PO11 PO8P012 PO9 PO10 PO11 P012

3 1 2

2

214 Panduan Prasiswazah

KKKC4034 Teknologi Pembuatan Litar Bersepadu Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan konsep dalam bidang kejuruteraan proses fabrikasi litar bersepadu. Antara topik yang diberikan adalah berkaitan dengan teknologi pemprosesan yang digunakan untuk fabrikasi litar bersepadu, proses integrasi untuk fabrikasi teknologi NMOS, CMOS dan memori MOS, hubungkait antara jurutera pemprosesan dan jurutera rekabentuk litar bersepadu. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3054 Mikroelektronik

Bacaan Asas: Chen, W. K. 2003. VLSI Technology. CRC Press. Michael Quick & Julian Serda, 2001. Semiconductor Manufacturing Technology. Pearson Prentice Hall. May, G.S. & Sze, S. M. 2004. Fundamentals of Semiconductor Fabrication. John Wiley and Sons, Inc. May, G. S. & Spanos, C. J. 2006. Fundamentals of Semiconductor Manufacturing and Process Control. John Wiley and Sons, Inc. Uyemura, J. P. 2002. Introduction to VLSI Circuits and Systems. Wiley & Sons.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Berkebolehan untuk menerangkan ciri-ciri bahan semikondukor dan kepentingannya 3 1 dalam proses fabrikasi Berkebolehan untuk menerangkan konsep bilik 2 bersih, pencemaran, aspek keselamatan dan 3 1 protokol. Berkebolehan untuk menghubungkaitkan 3 teknologi proses-proses fabrikasi dalam 3 3 pembentukan peranti-peranti elektronik Berkebolehan untuk mengenal pasti dan 3 4 menilai peralatan yang sesuai bagi pengukuran 3 2 dan pencirian bahan semikonduktor. Berkebolehan untuk merekabentuk carta aliran proses dalam apa juga pemprosesan peranti 5 3 2 3 2 2 2 elektronik seperti peranti MOS, NMOS dan sebagainya. Berkebolehan untuk memodel proses fabrikasi 6 dan mencirikan peranti semikonduktor dengan 3 2 3 2 2 3 menggunakan perisian terbantu komputer. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 215

KKKC4044 Keboleharapan dan Pencirian Litar Bersepadu Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan konsep dalam bidang kejuruteraan keboleharapan dan pencirian litar bersepadu. Kursus ini merupakan kursus pengenalan kepada konsep keboleharapan dan pengenalan kepada kaedah pencirian litar bersepadu. Pelajar pelajar mengaplikasikan ilmu matematik dan kejuruteraan terutama dalam bidang kebarangkalian dan statistik. Pelajar berkeupayaan mentafsirkan data yang diberikan menggunakan statistik. Mereka juga dikehendaki merekabentuk satu sistem, menggunakan komponen atau proses dengan mengambilkira konsep keboleharapan, seterusnya melakukan kerja, menulis laporan dalam kumpulan. Dengan ini juga mereka dapat memahami, mengecam, serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan keboleharapan serta pencirian litar bersepadu. Membuat lawatan industri sekurang kurangnya 3 jam untuk meninjau amalan di dalam industri. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3054 Mikroelektronik Bacaan Asas: Ebeling, C. E. 2005. Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. McGraw Hill. Koralov, L.B & Sinai, Y.G. 2007. Theory of probability and Random Processes. 2/e. Springer. Krishnan, V. 2006. Probability and Random Processes. John Wiley. Modarres, M., Kaminsky, M. & Krivtsov, V. 2007. Reliability and Risk Analysis. Marcel Dekker. Zio, E. 2007. An Introduction to the Basics of Reliability and Risk Analysis. World Scientific.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menerangkan konsep kualiti, keboleharapan dan keselamatan dalam industri. Berkebolehan memahami konsep kadar kegagalan tetap bagi model komponen/sistem Berkebolehan me ngenalpasti sistem dengan keboleharapan tinggi dan keboleharapan rendah. Berkebolehan memahami kepentinga n melakukan kerja penyiasatan secara bersepadu bagi mengenalpasti punca kegagalan; iaitu dengan kaedah analisis berkesan mod kegagalan, (FMEA) dan analisis pokok kegagalan (FTA). PO 1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO 9 PO10 PO11 P012 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

4

216 Panduan Prasiswazah

KKKC4114 Pengenalan Teknologi MEMS Matlamat kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan, pemahaman dan sintesis terhadap peranti-peranti yang menggunakan teknologi MEMS. Teknologi MEMS adalah merupakan teknologi terkini di dalam bidang mikroelektronik. Kursus ini dimulakan dengan pengenalan kepada MEMS secara amnya. Ini diikuti dengan pengenalan kepada proses pemesinan mikro dan perbandingannya dengan proses fabrikasi teknologi IC. Sifat bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan peranti MEMS dibincangkan. Jenis-jenis mikrosensor dan aplikasi penting untuk peranti MEMS akan diketengahkan. Pelajar juga akan didedahkan dengan rekabentuk peranti asas MEMS seperti sensor tekanan dan yang lebih maju seperti sensor bioperubatan serta proses fabrikasi mikromesin melalui beberapa projek di sepanjang kursus. Kursus diakhiri dengan perbincangan mengenai penskalaan dan pembungkusan peranti MEMS. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3054 Mikroelektronik Bacaan Asas: Liu, C. 2006. Foundations of MEMS. New Jersey: Prentice Hall. Gardner, J.W., Varadan, V.K. & Awadelkarim, O.O. 2001. Microsensor, MEMS and Smart Devices. New York: John Wiley & Sons. Madou, M.J. 2002. Fundamentals of microfabrication. Boca Raton, Florida: CRC Press. Maluf, N & Williams, K. 2004. An introduction to microelectromechanical systems engineering. Boston: Artech House. Sze, S.M. 1994. Semiconductor sensors. New York: John Wiley & Sons.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk mengenal-pasti teknik pemesinan mikro yang digunakan dalam proses fabrikasi peranti MEMS Berkebolehan untuk menerangkan teori asas sifat bahan-bahan yang digunakan dala m teknologi MEMS PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Berkeb kebole 5 juga k masa h Berkeb 6 menye 1 = Memenu 3 = Memenu

3

2

3

Fakulti Kejuruteraan 217

KKKC4204 Optoelektronik Matlamat kursus ini ialah menerapkan kefahaman teknologi optoelektronik dalam dunia aplikasi fotonik hari ini. Kursus ini dimulai dengan memperkenalkan kepada peranti-peranti opto-elektronik seperti Laser, LED, suis optik, pemodulat, Mach Zehnder interferometer. Teknologi pemancar dan penerima diberikan berikutnya. Asas-asas dan hukum-hukum cahaya untuk mi konsep Maxwell, seperti Matriks Hasil Pembelajaranpersamaankepentinga n persamaan Fresnel, hukum snell, pantulan dalam Berkebolehan memaha memahami rekabentuk penuh diulangkaji komponen/ alat dan 3 2 merangkumi Pandugelombang dielektrik 3 kebolehsenggaraan sistem/ semula. Bab-bab seterusnya 2 asas dan prinsip pengoperasian peranti-peranti 2 1 1 5 No. juga konsepgentian optik, Serakan dandan min 3 Pemancar Koheren 1 1Tak Koheren, Pengesan Hasil Pembelajaran Kursus dan MEMS dan masa henti, masa tersedia, Pengecilan, masa hingga gagal dan min masa baikpulih.asas BerkebolehanPeranti Photovoltaic, Polarisasi dan Modulasi optik. Dari sini barulah teknologi optoFoto, untuk mengaplikasi teori 4 Berkebolehan untuk mengenal-pasti teknik 3 2 2 2 Berkebolehan memahami isu MEMS dalam merekabentuk peranti-peranti isu yang elektronik dilihat dalam bentuk proses 3 6 pemesinan mikro yang digunakan dalam sub-sistem yang digunapakai dalam pelbagai teknologi hari 1 1 1 menyebabkan kegagalan litar bersepadu.peranti- 3 Berkebolehan untuk teknologi komunikasi, ini khususnya merekabentuk fabrikasiasas tanpa penilaian rasmi, 2 = ciri-ciri pengimejan dan paparan. Pendedahan kepada cara peranti MEMS menganalisa Memenuhi3separa PO dengan penilaian rasmi, 2 3 2 3 1 1 5 Memenuhi PO MEMS dan = peranti penggunaan menerangkan teori asas Berkebolehan untuk peralatan pengukuran dan pencirian termasuk meter tenaga, meter kuasa, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi peranti tersebut sumber-sumber khusus mengintegrasi 3 seperti laser 2 sifat bahan-bahan untuk digunakan dala m DBR boleh tala (TLS) selain dari sumber-sumber yang Berkebolehan teknologi MEMSteknologikuasa EMS biasa. Pelajar juga berpeluang didedahkan kepada beberapa dan meter-meter optik dala m pengetahuan M 6 3 2 3 1 kerja pengukuran dan amali disebabkan 3 2 penghasilan peranti-peranti yang lebih maju terdapatnya pengganding prisma, Mach Zehnder seperti sensor bioperubatan danfiber coupler machine dan lain-lain. Interferometer, fused sebagainya

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi Pra-Keperluan (jika ada): KKKC4014 Teknologi Fotonik

Bacaan Asas: Haug, H. & Koch, S. W. 2004. Quantum Theory of the Optical and Electronic Properties of Semiconductors. 4/e. World Scientific Publishing. Kasap, S. O. 2001. Optoelectronics and Photonics. 5/e. Prentice Hall Saleh, B.E.A. and Teich, M.C. 2007. Fundamentals of Photonics. Wiley. Tang, C. L. 2005. Fundamentals of Quantum Mechanics: For Solid State Electronics and Optics. Cambridge University Press. Yariv, A. 2004. Optical Electronics and Modern Optical Communication. 5/e. Wiley.

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

218 Panduan Prasiswazah

KKKC4224 Teknologi Laser Matlamat kursus ini ialah menerapkan kefahaman teknologi laser dalam dunia aplikasi fotonik hari ini. Kursus ini dimulai dengan memperkenalkan jenis-jenis laser yang digunakan pada hari ini dan mempelajari mekanisma-mekanisma penghasilan laser. Kursus ini juga akan menekankan prinsip-prinsip asas bahan, fizik dan kejuruteraan laser dimana pancaran stimulasi menjadi mekanisma utamanya. Rekabentuk laser akan ditekankan berdasarkan jenis-jenis laser yang popular termasuk laser berkuasa tinggi dan rendah termasuk laser semikonduktor dan gentian. Berdasarkan ciri-ciri sinar laser yang unik, berbagai penggunaan laser dalam berbagai bidang akan dibincangkan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKC4014 Teknologi Fotonik

Matriks Ha No.

Bacaan Asas: Barat, K. 2006. Laser Safety Management. CRC Press. Kuhn, Kelen J., 1998. Laser Engineering. Prentice-Hall, New Jersey. Saleh, B.E.A., Teich, M.C. 2007. Fundamentals of Photonics. Wiley. Suhara, T. 2004. Semiconductor Laser Fundamentals. CRC Press. Yariv, A. 2004. Optical Electronics and Modern Optical Communication. 5/e. Wiley.

Berkeb 1 sistem opto-e Berkeb 2 mekan Berkeb 3 berkai pada m Berkeb 4 memb diberik 1 = Memenu 3 = Memenu

Fakulti Kejuruteraan 219

Matriks Hasil Pembelajaran N o. Hasil Pembelajaran Kursus 1. Berkebolehan merekabentuk lazer berdasarkan pe ngetahuan dala m prinsip-perinsip asal bahan, termasuk pancaran stimulasi. Mampu menerangkan mekanisma-mekanisma yang berlaku dalam aplikasi teknologi lazer. Berkebolehan menyelesaikan masalah yang be rkaitan dengan teknologi laser pada masa kini. Berkebolehan merekabentuk dan membentangkan penyelesaian masalah yang diberikan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2

2.

3.

4.

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKC4935 Projek Ilmiah I Satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian/pengkhususan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem yang mesti disediakan oleh setiap pelajar tahun akhir sebagai memenuhi syarat bagi penganugerahan Ijazah Sarjanana Muda Kejuruteraan. Projek ini berbentuk penyelidikan yang merangkumi penganalisian data, pembangunan perisian atau perkakasan. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap yang sekurang-kurangnya mengandungi pengenalan, objektif kajian, kajian perpustakaan, metodologi kajian, jadual kerja dan senarai rujukan. Pelajar juga perlu menunjukkan keputusan awal penyelidikan. Projek ini akan diteruskan dalam kursus KC4945 pada semester berikutnya. Bacaan Asas: Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ihsan. 2003. Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, UKM. Penulisan Tesis Gaya UKM. http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/panduan/index.html (atas talian). 15 April 2004.

220 Panduan Prasiswazah

KKKC4945 Projek Ilmiah II Kursus ini merupakan sambungan kepada projek ilmiah I, KC4935. Hasil kerja projek bersama-sama dengan kerja yang dilakukan dalam projek ilmiah I perlu dilaporkan dalam satu laporan akhir berbentuk disertasi. Format penulisan perlu mengikut format dalam panduan menulis tesis Gaya UKM. Projek ini akan dinilai oleh penyelia dan ahli jawatankuasa dalam bentuk pemeriksaan tesis dan lisan pada penghujung semester berkenaan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKC4935 Projek Ilmiah I

Matriks Ha No. 1

Bacaan Asas: Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ihsan. 2003. Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, UKM. Penulisan Tesis Gaya UKM. http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/panduan/index.html (atas talian). 15 April 2004.

Berkeb dan ke suatu m 2 Berkeb kejuru penyel 3 Berkeb penyel projek 4 Berkeb penyel masala 5 Berkeb satu pr 1 = Memenu 3 = Memenu

Fakulti Kejuruteraan 221

Matriks Hasil Pembelajaran

No. 1 1 Hasil Pembelajaran Kursus

Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan menjalankan penyelidikan dalam 3 dan kemahiran kejuruteraan dalam menangani bidang pengkhususan secara individu atau 3 3 2 2 3 suatu masalah berkumpulan. kejuruteraan yang signifikan. 3 3 3 3 2 Berkebolehan menakrifhasil penyelidikan dalam menulis penyataan masalah 3 1 2 2 kejuruteraan dan bentuk disertasi. mengenalpasti kaedah penyelesaian sesuai Berkebolehan merekabentuk dan menjalankan 3 Berkebolehan menilai hasil kerja/kertas kerja 3 1 3 3 3 3 ujikaji serta mampu menganalisa data yang 2 2 penyelidikan terdahulu yang berkaitan dengan diperolehi dari ujikaji . projek. Berkebolehan membentangkan hasil 3 4 Berkebolehan merekabentuk dan melaksanakan 3 3 3 3 3 4 penyelidikan secara lisan. penyelesaian merancang dan menguruskan Berkebolehanyang sesuai untuk sesuatu 5 masalah kejuruteraan 3 2 3 satu projek penyelidikan dengan jayanya. 3 2 3 15 Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, = Berkebolehan merancang dan menguruskan satu projek penyelidikan dengan jayanya. 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

2 2 2 3

2 2

222 Panduan Prasiswazah

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

Pengenalan Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses (JKKP) menawarkan dua pengkhususan Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan iaitu Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Biokimia sejak Jabatan ini ditubuhkan pada 1984 apabila Fakulti (FK) diwujudkan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kejuruteraan Kimia secara langsung terlibat dalam pemprosesan bahan mentah kepada bahan berguna terutama sekiranya pemprosesan itu melibatkan perubahan keadaan, rencaman dan kandungan tenaga bahan yang diproses. Prinsip kimia, fizik dan matematik yang merupakan asas Kejuruteraan Kimia digunakan untuk memahami proses tindak balas kimia dalam reaktor dan proses pengangkutan dalam pemprosesan dan pemisahan. Prinsip ekonomi dan pengurusan pula melengkapkan lagi program Kejuruteraan Kimia. Kejuruteraan Biokimia yang berasal daripada industri fermentasi menggunakan prinsip Kejuruteraan Kimia dalam pemprosesan bahan biologi dan biokimia. Bidang ini merangkumi pembiakan baka mikroorganisma, penggunaan enzim sebagai mangkin proses biologi dan biokimia, dan reka bentuk, pengoptimuman dan kawalan proses untuk proses biologi dan biokimia skala besar dan proses penghasilan barangan komersial seperti bahan makanan, bahan farmasi dan bahan biokimia industri umumnya. Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Biokimia yang sedia ada di UKM sudahpun mendapat pengiktirafan oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Program pengajian distrukturkan supaya pelajar diberikan pendedahan luas serta mendalam dalam pengalaman reka bentuk, kerja industri serta penyelidikan. Pada akhir tahun ketiga, pelajar diperlukan menjalani latihan industri. Projek penyelidikan dilakukan pada semester VI dan VII. Pada tahun akhir pelajar perlu menyempurnakan projek reka bentuk keseluruhan loji. Asas yang kuat serta pendedahan praktikal ini akan menghasilkan jurutera yang berwibawa. Struktur kurikulum telah dirancangkan dengan teliti supaya pelajar memperolehi pengetahuan yang secukupnya untuk melakukan Projek Reka Bentuk Loji Proses pada Semester VIII. Pelajar mengguna perisian komputer seperti ASPENTECH dan SUPERPRO untuk membantu mereka dalam Projek Reka Bentuk.

Fakulti Kejuruteraan 223

Struktur Kursus

Sarjanamuda Kejuruteraan Kimia

Semester Kod Kursus I H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKQ1214 KKKF1174 KKKR1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKR2312 KKKR2314 KKKR2334 KKKR2354 H KKKQ2014 KKKR2412 KKKR2414 KKKR2434 KKKR2454 ZT1042 (U1) KKKQ3114 KKKR3512 KKKR3534 KKKR3554 KKKR3574 KKKR3594 Nama Kursus Kokurikulum Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Matematik Kejuruteraan 1 Tamadun Islam danTamadun Asia Kokurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan 2 Grafik Kejuruteraan Pengenalan kepada Kejuruteraan Kimia dan Biokimia Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Matematik Kejuruteraan 3 Makmal Kejuruteraan Kimia 1 Prinsip Proses Kimia Kimia Fizik untuk Jurutera Termodinamik Kejuruteraan Kimia kokurikulum Statistik Kejuruteraan Makmal Kejuruteraan Kimia 2 Kimia Organik untuk Jurutera Fenomena Pengangkutan 1 Reaktor 1 Hubungan Etnik Pengiraan Berangka Makmal Kejuruteraan Kimia 3 Fenomena Pengangkutan 2 Reaktor 2 Proses Pemisahan Kawalan Proses

INTERSESI III

IV

V

224 Panduan Prasiswazah

VI

KKKF3284 (U3) KKKR3612 KKKR3634 KKKR3654 KKKR3674 KKKR3694 ZH2073 KKKF306C KKKF4134 KKKR4713 KKKR4714 KKKR4744 KKKR4754

Etika Kejuruteraan & Perkembangan Teknologi Makmal Kejuruteraan Kimia 4 Teknologi Zarah Reka Bentuk Mekanik Alat Proses Rekabentuk Utiliti Kawalan Pencemaran dan Pengeluaran Bersih English for Engineering Latihan Industri Pengurusan Kejuruteraan Projek Reka Bentuk Loji Proses 1 Reka Bentuk & Ekonomi Loji Proses Keselamatan Industri Reka Bentuk Terbantu Komputer dan Kendalian Selamat Loji Projek Ilmiah 1 Projek Reka Bentuk Loji Proses 2 Pengurusan Projek dan Undang-Undang Industri Projek Ilmiah 2 Elektif 1 Elektif 2 Kursus Elektif Pengoptimuman Sistem Teknologi Pemangkinan Kimia Analisis Dan Toksikologi Kejuruteraan Makanan Teknologi Pencampuran Proses Petrokimia Industri Bioproses Tekknologi Zarah Lanjutan Proses Pemisahan Lanjutan Kawalan proses berstatistik Kemahiran komunikasi untuk jurutera

INTERSESI VII

VIII

KKKR4765 KKKR4816 KKKR4824 KKKR4865

KKKR4014 KKKR4024 KKKR4034 KKKR4044 KKKR4054 KKKR4064 KKKR4074 KKKR4084 KKKR4094 KKKQ4014 KKKQ4024

Fakulti Kejuruteraan 225

Bachelor of Engineering Chemical

Semester I Course code H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1032 (U1) II KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKQ1214 KKKF1174 INTERSESSION III KKKR1034 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKR2312 KKKR2314 KKKR2334 KKKR2354 IV H KKKQ2014 KKKR2412 KKKR2414 KKKR2434 KKKR2454 ZT1042 (U1) Course Titles Co-curriculum Introduction to Engineering Materials Science Computer Programming Engineering Mathematics I (Algebra) Islamic And Asian Civilisation Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodynamics Engineering Mathematics II (Calculus) Engineering Graphics Introduction to Chemical and Biochemical Engineering Foundation English (MUET Band 1 & 2) PPU Course Engineering Mathematics III Chemical Engineering Lab 1 Chemical Process Principles Physical Chemistry for Engineers Chemical Engineering Thermodynamics Co-curriculum Engineering Statistics Chemical Engineering Lab 2 Organic Chemistry for Engineers Transport Phenomena 1 Reactor 1 Ethnic Relation

226 Panduan Prasiswazah

V

KKKQ3114 KKKR3512 KKKR3534 KKKR3554 KKKR3574 KKKR3594

Numerical Computations Chemical Engineering Lab 3 Transport Phenomena 2 Reactor 2 Separation Processes Process Control Chemical Engineering Lab 4 Particle Technology Process Equipment Design Utility Design Pollution Control and Cleaner Production English for Engineering Industrial Training Engineering Management Process Plant Design Project 1 Process Plant Design & Economics Industrial Safety Computer Aided Design and Plant Safe Operation Research Project 1 Process Plant Design Project 2 Project Management and Industrial Laws Research Project 2 Elective 1 Elective 2 Elective Courses

VI

KKKF3284 (U3) Engineering Ethics & Technology Development KKKR3612 KKKR3634 KKKR3654 KKKR3674 KKKR3694 ZH2073

INTERSESSION VII

KKKF306C KKKF4134 KKKR4713 KKKR4714 KKKR4744 KKKR4754 KKKR4765

VIII

KKKR4816 KKKR4824 KKKR4865

KKKR4014 KKKR4024 KKKR4034 KKKR4044 KKKR4054 KKKR4064 KKKR4074 KKKR4084 KKKR4094 KKKQ4014 KKKQ4024

System Optimization Catalyst Technology Analytical Chemistry and Toxicology Food Engineering Mixing Technology Petrochemical Processes Bioprocess Industry Advance Particle Technology Advance Separation Processes Statistical Process Control Communication for Engineers

Fakulti Kejuruteraan 227

Sarjanamuda Kejuruteraan Biokimia

Semester Kod Kursus I H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKQ1214 KKKF1174 INTERKKKR1034 SESI ZH2014 III U2 KKKQ2114 KKKR2354 KKKB2312 KKKR2314 KKKB2334 IV H KKKQ2014 KKKB2412 KKKB2434 KKKB2454 KKKR2434 ZT1043(U1) V KKKQ3114 KKKB3512 KKKR3534 KKKB3554 KKKR3574 KKKR3594 II

Nama Kursus Kokurikulum Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Matematik Kejuruteraan 1 Tamadun Islam danTamadun Asia Kokurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan 2 Grafik Kejuruteraan Pengenalan kepada Kejuruteraan Kimia dan Biokimia Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Matematik Kejuruteraan 3 Termodinamik Kejuruteraan Kimia Makmal Kejuruteraan Biokimia 1 Prinsip Proses Kimia Biologi untuk Jurutera 1 Kokurikulum Statistik Kejuruteraan Makmal Kejuruteraan Biokimia 2 Teknologi Enzim dan Biomolekul Biologi untuk Jurutera 2 Fenomena Pengangkutan 1 Hubungan Etnik Pengiraan Berangka Makmal Kejuruteraan Biokimia 3 Fenomena Pengangkutan 2 Bioreaktor 1 Proses Pemisahan Kawalan Proses

228 Panduan Prasiswazah

VI

KKKF3284 (U3) KKKB3612 KKKB3634 KKKB3644 KKKR3654 KKKR3674 ZH2073

Etika Kejuruteraan & Perkembangan Teknologi Makmal Kejuruteraan Biokimia 4 Bioreaktor 2 Proses Biopemisahan Reka Bentuk Mekanik Alat Proses Rekabentuk Utiliti English for Engineering Latihan Industri Pengurusan Kejuruteraan Projek Reka Bentuk Loji Biokimia 1 Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Bioproses Projek Ilmiah 1 Keselamatan Industri Reka Bentuk Terbantu Komputer dan Kendalian Selamat Loji Projek Reka Bentuk Loji Biokimia 2 Projek Ilmiah 2 Kawalan Pencemaran dan Pengeluaran Bersih Pengurusan Projek dan Undang-Undang Industri Elektif I Kursus Elektif

INTERSESI VII

KKKF3066 KKKF4134 KKKB4713 KKKB4714 KKKB4765 KKKR4744 KKKR4754

VIII

KKKB4816 KKKB4865 KKKR3694 KKKR4824

KKKR4014 KKKR4034 KKKR4054 KKKR4094 KKKQ4014 KKKR4024 KKKR4044 KKKR4064 KKKR4084 KKKQ4024

Pengoptimuman Sistem Kimia Analisis Dan Toksikologi Teknologi Pencampuran Proses Pemisahan Lanjutan kawalan proses berstatistik Teknologi Pemangkinan Kejuruteraan Makanan Proses Petrokimia Tekknologi Zarah Lanjutan Kemahiran komunikasi untuk jurutera

Fakulti Kejuruteraan 229

Bachelor of Engineering Biochemical

Semester I Course code H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1032 (U1) H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKR1034 KKKF1174 ZH2014 U2 KKKQ2114 KKKB2312 KKKR2314 KKKB2334 KKKR2354 H KKKQ2014 KKKB2412 KKKB2434 KKKB2454 KKKR2434 ZT1043 (U1) Course Titles Co-curriculum Introduction to Engineering Materials Science Computer Programming Engineering Mathematics I (Algebra) Islamic and Asian Civilisation Co-curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodynamics Introduction to Chemical and Biochemical Engineering Engineering Graphics Foundation English (MUET Band 1 & 2) PPU Course Engineering Mathematics III Biochemical Engineering Lab 1 Chemical Process Principles Biology for Engineers 1 Chemical Engineering Thermodynamics Co-curriculum Engineering Statistics Biochemical Engineering Lab 2 Enzyme and Biomolecule Technology Biology for Engineers 2 Transport Phenomena 1 Ethnic Relation

II

INTERSESSION

III

IV

230 Panduan Prasiswazah

V

KKKQ3114 KKKB3512 KKKR3534 KKKB3554 KKKR3574 KKKR3594

Numerical Computations Biochemical Engineering Lab 3 Transport Phenomena 2 Bioreactor 1 Separation Processes Process Control Engineering Ethics & Technology Development Biochemical Engineering Lab 4 Bioreactor 2 Bioseparation Processes Process Equipment Mechanical Design Utility Design English for Engineering Industrial Training Engineering Management Bioprocess Plant Design Project 1 Bioprocess Plant Design & Economics Research Project 1 Industrial Safety Computer Aided Design and Plant Safe Operation Bioprocess Plant Design Project 2 Research Project 2 Pollution Control and Cleaner Production Project Management and Industrial Laws Elective I Elective Courses

VI

KKKF3284 (U3) KKKB3612 KKKB3634 KKKB3644 KKKR3654 KKKR3674 ZH2073

INTERSESSION VII

KKKF306C KKKF4134 KKKB4713 KKKB4714 KKKB4765 KKKR4744 KKKR4754

VIII

KKKB4816 KKKB4865 KKKR3694 KKKR4824

KKKR4014 KKKR4024 KKKR4034 KKKR4044 KKKR4054 KKKR4064 KKKR4084 KKKR4094 KKKQ4014 KKKQ4024

System Optimization Catalyst Technology Analytical Chemistry and Toxicology Food Engineering Mixing Technology Petrochemical Processes Advance Particle Technology Advance Separation Processes Statistical Process Control Communication for Engineers

Fakulti Kejuruteraan 231

Silibus Kursus

KKKB2312 Makmal Kejuruteraan Biokimia 1 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji asas untuk bidang kejuruteraan biokimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji asas dalam biologi sel dan mikrobiologi, imbangan jisim dan haba, termodinamik, dan mekanik bendalir. Pelajar akan diajar cara menganalisa dan menulis laporan makmal. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer W.S., Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). 2003. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai aspek-aspek keselamatan makmal Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1

2

3 4 5

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

232 Panduan Prasiswazah

KKKB2334 Biologi untuk Jurutera 1 Kursus ini ialah untuk bertujuan untuk memberikan pelajar pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip-prinsip sel biologi yang terlibat dalam proses-proses kejuruteraan biokimia dan bioteknologi. Sel-sel biologi tersebut termasuklah mikroorganisma prokariotik dan eukariotik, di mana, pemahaman mengenai konsep dan proses penghasilan sel dan bahan metabolitnya di peringkat sel dan molekul diberi penekanan untuk menjana minat dan apresiasi penggunaannya dalam industri bioproses dan bioteknologi. Rujukan: Talaro, K.P. 2005. Foundation in Microbiology: Basic Principle 5th Ed, McGraw-Hill. New York. Black, J. C. 1999. Microbiology : Principles and Explorations 4th Edition, Prentice Hall Inc., New Jersey. Barnum, S. R. 1998. Biotechnology : An Introduction. Wadsworth Publishing Co.,International Thomson Publishing Inc., Canada. Shuler, M.L., Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering : Basic Concepts. Second Edition, Prentice Hall. Prescot, L. M., Harley, J. P. & Klein, D. A. 1996. Microbiology. Wm. C. Brown Publishers, Iowa

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan menerangkan tentang kepentingan sel biologi dan peranannya dalam industri biokimia dan menerangkan peranan jurutera biokimia dalam industri bioproses dan bioteknologi Kebolehan menerangkan komponen-komponen penting bahan kimia dalam sistem biologi seperti lipid, gula dan polisakarida, nukleotida dan pembentukan DNA/RNA, asid amino dan protein. Kebolehan menerangkan pembentukan bahan kimia hibrid yang lebih kompleks hasil gabungan komponen kimia sel. Kebolehan menerangkan kepelbagaian mikroorganisma, struktur dan fungsi umum, serta sistem pengkelasannya; iaitu memahami perbezaan di antara sel-sel biologi tersebut dan kedudukannya dalam sistem biologi, serta kepentingannya dalam industri. Kebolehan menerangkan ciri-ciri struktur dan biokimia sel peringkat tinggi dan perbezaannya dengan sel- biologi peringkat rendah dan kepentingannya dalam industri. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 1

1

1

2

3

2

3

3

2

4

3

2

1

5

3

2

1

Fakulti Kejuruteraan 233

6

7

8

Kebolehan menerangkan, memilih, merekabentuk dan menganalisa keperluan nutrien yang berbeza untuk sel-sel biologi yang berbeza. Kebolehan memahami kesan perubahan nutrien terhadap pertumbuhan dan penghasilan sel dan menerangkan mekanisme pengangkutan nutrient serta penimbalan di dalam sel. Kebolehan menerangkan dan mengendalikan pengkulturan dan pengenalpastian sel biologi yang berbeza dengan menggunakan teknik aseptik.

3

2

1

3

2

2

3

1

2

2

1

Kebolehan menerangkan, mengira dan 3 1 2 2 menganalisa pertumbuhan sel serta 1 1 penghasilan bahan hasil biologi. Kebolehan menerangkan kepelbagaian habitat untuk sumber sel biologi dan interaksinya 10 dengan persekitaran serta hubungan ekologinya 3 2 1 1 dengan manusia dan kepentingannya dari segi industri 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

9

KKKB2412 Makmal Kejuruteraan Biokimia 2 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji asas untuk bidang kejuruteraan biokimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji asas dalam biokimia dan bioteknologi, mekanik bendalir dan pemindahan jisim dan haba. Pelajar akan diajar cara menganalisa dan menulis laporan makmal. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer W.S., Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). 2003. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman.

234 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai aspek-aspek keselamatan makmal Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

2

3

4

5

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKB2434 Teknologi Enzim dan Biomolekul Kursus ini bertujuan memberi pemahaman tentang pemangkinan enzim dan aplikasinya dalam industri. Kinetik enzim satu substrat dan dua substrat serta teknologi pengimobilan juga diterangkan. Pelajar juga didedahkan dengan proses pengekpressan gen serta manipulasi dalam penjuruteraan genetik. Isu-isu dalam hal ini juga akan dibincangkan Rujukan: Roberts, S.M., Turner, N.J., Willets A.J. and Turner, M.K. 1995. Introduction to Biocatalysis Using Enzymes and Microorganisms. Cambridge University Press, USA. Bommarius, A.S. and Riebel, B.R. 2004. Biocatalysis: Fundamentals and Applications. Wiley-VCH Verlag GmbH Palmer T. 1985. Understanding Enzymes. Ellis Horwood Ltd., UK Schuler, M.L., Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering : Basic Concepts. Second Edition, Prentice Hall. Bailey, J.E and Ollis, D.F. 1986. Biochemical Engineering Fundamentals. Second Edition, McGraw Hill, Inc.

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1

Fakulti Kejuruteraan 235

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan tentang biomolekul penting serta peranannya dalam bioteknologi Kefahaman tentang perolehan, kendalian dan penamaan enzim kebolehan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan enzim kebolehan menerangkan konsep keseimbangan cepat dan keadaan mantap bagi tindak balas enzim satu substrat kebolehan menerangkan serta mengukur kadar tindak balas enzim tanpa perencat dan berperencat kebolehan menerangkan plot MichaelisMenten, Lineweaver-Burk, Hanes-Woolf dan Eadie-Hofstee kebolehan menerangkan kadar initial dan hubungannya dengan rumus Michaelis-Menten kebolehan menerangkan kinetik enzim dua substrat dan membezakannya dengan satu substrat Kefahaman tentang pengimobilan enzim serta aplikasinya

2

3

4

5

6

7

8

9

kebolehan menerangkan proses pengekpressan gen, penghasilan protein, modifikasi dan 10 3 2 1 1 manipulasi yang boleh digunakan dalam penjuruteraan genetik kebolehan menerangkan aplikasi komersil 11 genetik mikrob menggunakan contoh industri 3 2 1 1 yang bersesuaian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

2 1

1 1

3

3

2

2

3

2

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

3

2

2

3

2

1

236 Panduan Prasiswazah

KKKB2454 Biologi untuk Jurutera 2 Kursus ini bertujuan untuk meningkat pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip-prinsip biologi di peringkat sel dan biomolekul. Penekanan diberikan dari segi prinsip termodinamik, terutamanya yang melibatkan proses-proses metabolisme, penggunaan serta penjanaan tenaga dan stoikiometri, biosintesis mikro dan makromolekul serta pengawalan dan pengaturannya secara genetik. Kursus ini juga akan menghubungkaitkan konsep biologi, stoikiometri dan imbangan bahan dengan kinetik pembentukan serta penghasilan produk sel biologi. Pra-Keperluan (jika ada): KKKB2334 Biologi untuk Jurutera I

Rujukan: Talaro, K.P. 2005. Foundation in Microbiology: Basic Principle 5th Ed, McGraw-Hill. New York. Shuler, M.L., Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering : Basic Concepts. Second Edition, Prentice Hall. Bailey, J.E. & Ollis, D.F. 1986. Biochemical Engineering Fundamentals. 2nd Edition. McGraw-Hill Book Co., Singapore Barnum, S. R. 1998. Biotechnology : An Introduction. Wadsworth Publishing Co.,International Thomson Publishing Inc., Canada. Prescot, L. M., Harley, J. P. & Klein, D. A. 1996. Microbiology. Wm. C. Brown Publishers, Iowa.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan menerangkan tentang prinsip termodinamik biokimia sel dan berupaya menyelesaikan masalah persaman termodinamik. Kebolehan menerangkan dan menyelesaikan tindak balas metabolik yang melibatkan molekul-molekul pembawa elektron seperti ATP dan NAD. Kebolehan untuk memahami dan menerangkan proses dan tapak jalan katabolisme sumbersumber tenaga seperti karbon dan lain-lain. Kebolehan menerangkan serta berupaya membezakan tentang proses-proses penjanaan tenaga yang melibatkan kitar TCA dan rantai respirasi, fotosintesis dan fementasi. Kebolehan untuk menerangkan tentang prosesproses biosintesis mikro dan makro molekul. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2

1

2

3

4

5

Fakulti Kejuruteraan 237

6

Kebolehan untuk menerangkan fenomena pengangkutan merentasi membran sel. Kebolehan untuk menerangkan tentang organisasi dan pengaturan tapak jalan metabolik dari segi metabolisme pengaturan di tahap enzim. Kebolehan menerangkan tentang metabolisme produk akhir dari segi proses anaerobik, pengoksidaan separa dan sintesis bahan metabolit primer dan sekunder. Kebolehan menerangkan, mengira dan menganalisa pertumbuhan sel dan penghasilan produk secara stoikiometri, yang melibatkan formulasi medium dan faktor penghasilan, imbangan bahan untuk pertumbuhan serta penganggaran penghasilan haba dan faktor penghasilan.

3

2

7

3

2

8

3

1

2

2

9

3

1

2

2

Keupayaan menerangkan tentang stoikiometri untuk proses fotosintesis serta pengawalannya, 10 dan berupaya membezakan proses tersebut 3 1 2 2 1 dengan proses-proses penjanaan tenaga yang lain. 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKB3512 Makmal Kejuruteraan Biokimia 3 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji lanjutan untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji lanjutan untuk bidang reaktor kimia, mekanik bendalir, pemindahan jisim dan haba, unit operasi dan kawalan proses. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil ujikaji makmal disamping menghantar laporan bertulis. Rujukan Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer W.S., Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). 2003. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman.

238 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai aspek-aspek keselamatan makmal Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

2

3

4

5

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KB3554 Bioreaktor 1 Objektif kursus ini ialah memberi pendedahan kepada penganggaran kinetik pengkulturan sel dalam biorektor. Pendekatan model tak berstruktur dan model berstuktur diambilkira dalam menerangkan kinetik pertumbuhan sel dan penghasilan produk untuk kes-kes biorektor sesekumpul dan selanjar. Penekanan terhadap rekabentuk pelbagai bioreaktor dan operasinya secara bersiri, suap sesekumpul, pelbagai substrat, kitarsemula dan reaktor terimobil juga diberikan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKB2434 Teknologi Enzim dan Biomolekul

Rujukan: Shuler, M.L. & Kargi, F (2002) Bioprocess Engineering : Basic Concept. 2nd Edition, Prentice Hall Lee, J.M. (1992) Biochemical Engineering, Englewood Cliff, New Jersey; Prentice Hall Riet, K. V and Tramper, K 1991. Basic Bioreactor Design, New York: Marcel Dekker. Bailey, J.E and Ollis, D.F. 1986 Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw Hill International Edition Sinclair, C. G and Kristiansen, B. 1992. Fermentatition Kinetics and Modelling. Open Universiti Press, Milton Keynes. Taylor and Francis, New York.

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fakulti Kejuruteraan 239

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman jenis-jenis rekabentuk fermenter model kinetik

2

3

4

Kebolehan untuk menerangkan latarbelakang penghasilan dari kultur biologi Kefahaman kaedah penganggaran biojisim dari pengkulturan sel secara langsung dan tak langsung. Kebolehan mengenalpasti kitaran fasa pertumbuhan untuk pembiakan sesekumpul. Kefahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan speksifik. Kebolehan menerangkan kinetik untuk bioreaktor sesekumpul unggul (plug-flow) dan bioreaktor selanjar unggul (CSTR) Kefahaman tentang Model pertumbuhan Monod Kebolehan menerangkan Implikasi metabolisma endogeneous dan senggaraan sel serta model kinetik pertumbuhan yang lain. Kefahaman kesan sekitaran terhadap kinetik pertumbuhan. Pengetahuan Model pertumbuhan berstruktur secara umum Kebolehan menerbitkan kinetik penghasilan produk melalui model tak berstruktur dan melalui model kinetik berstruktur secara kimia Kebolehan merekabentuk reaktor tubular plugflow, CSTR secara bersiri. Reaktor suapsesekumpul, Kebolehan mereka bentuk Bioreaktor unggul: CSTR dengan pelbagai substrat, CSTR dengan aliran kitar semula, Bioreaktor dengan sel terimobil: Formulasi dan cirian sel terimobil. Applikasi biomangkin sel terimobil Stabiliti kultur rekombinan: Kinetik fermentasi kultur rekombinan; Kinetik dalam CSTF Pengetahuan mengenai Bioreaktor multifasa

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

240 Panduan Prasiswazah

KKKB3612 Makmal Kejuruteraan Biokimia 4 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji lanjutan untuk bidang kejuruteraan biokimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji lanjutan untuk bidang bioreaktor, mekanik bendalir, pemindahan jisim dan haba, biopemisahan dan kawalan proses. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil ujikaji makmal disamping menghantar laporan bertulis. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer W.S., Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). 2003. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai aspek-aspek keselamatan makmal Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

2

3

4

5

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKB3654 Bioreaktor 2 Objektif kursus ini ialah memberi pemahaman tentang pembangunan proses fermentasi industri serta proses-proses yang terlibat secara terperinci. Pelajar akan didedahkan dengan konsep asas dalam pembangunan proses fermentasi industri, formulasi media, pembangunan inokulum, pensterilan dan operasi aseptik, pengadukan dan pengudaraan, pemindahan jisim oksigen, penentuan KLa, penskalaan fermentasi dan peralatan terlibat. Pra-Keperluan (jika ada): KKKB3554 Bioreaktor 1

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fakulti Kejuruteraan 241

Rujukan: Stanbury, P. F., Whitaker, A. and Hall, S.J. 1999. Principles of Fermentation Technology, Pergamon Press Ltd., Oxford, England. Scragg, A.H. 1991. Bioreactors in Biotechnology. Ellis Horwood Limited, Chichester, England. Lee, J. M., 1992. Biochemical Engineering, Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey. Blanch, H.W. and Clark, D.S. 1997. Biochemical Engineering. Marcel Dekker, USA. Moody, G.W. and Baker, P.B. 1987. Bioreactors and Biotransformations. Elsevier Applied Science Publishers, UK.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus

Kefahaman tentang aspek-aspek Pengetahuan mengenai keperluan asas dalam pembangunan suatu keselamatan makmalproses fermentasi industri

kefahaman tentang konsep aseptik dan Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, 3 3 pengendalian keadaan steril mendapatkan data, menganalisa data, 3 3 3 3 3 mempersembahkannya dalam bentuk graf, Kefahaman tentang reka bentuk pensterilan jadual dan lain-lain. 3 3 3 2 sesekumpul dan selanjar serta penskalaan naik Kebolehan menulis laporan makmal yang baik 3 3 3 Kefahaman dan berkesankonsep pensterilan menggunakan 3 4 3 3 2 penuras. Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan Kefahaman tentang keperluan oksigen 3 3 4 untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji 3 3 3 3 5 3 3 2 fermentasi makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil Kefahaman tentang reologi medium dan kultur 5 3 3 kerja kumpulan dengan efektif. 6 serta kaitannya dengan pemindahan oksigen 3 3 2 fermentasi 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, Kefahaman tentang faktor-faktor lain yang 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi 7 3 2 3 2 mempengaruhi nilai Kla

2 2 8

Kefahaman konsep skala naik dan skala turun dalam proses fermentasi Kefahaman tentang penskalaan berdasarkan penetapan nilai pekali KLa naik

9

10

Kefahaman tentang fungsi asas fermenter bagi operasi aseptik, pengendalian serta kawalan

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3

3 1

3

3 3

3 3

2 2

3 2 3 2

242 Panduan Prasiswazah

KKKB3644 Proses Biopemisahan Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan pelajar kepada kepelbagaian produk biologi serta proses dan mekanisma pemisahan yang biasa digunakan dalam industri biokimia. Pelajar akan diperkenalkan kepada unit operasi yang biasa digunakan dalam pemisahan dan penulenan produk biologi seperti sel lisis, flokulasi, filtrasi, sedimentasi, ekstraksi, kromatografi, pemendakan, pengkristalan, pengeringan. Pengskalaan dan rekabentuk unit operasi akan juga dibincangkan. Rujukan: McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriot, P., 1993, Unit Operations of Chemical Engineering, 5th Edition, McGraw-Hill, New York. Harrison, G.R., Todd, P., Rudge, R.S., Petrides, D.P., 2003. Bioseparation Science and Engineering, Oxford University Press, Oxford. Coulson, J.M & Richardson, J.F.(1992). Chemical Engineering, Vol. 2, Pergamon Press Shuler, M.L., Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering : Basic Concepts. Second Edition, Prentice Hall. Biochemical Engineering Fundamentals, by Bailey, J.E & Ollis, D.F., McGraw Hil

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk pengenalpasti kumpulan produk biologi dan sifat-sifat khasnya Berkeupayaan menerangkan beberapa peraturan dalam pemasaran produk biologi Berkebolehan menentu dan memilih unit operasi(sel lisis, flokulasi, filtrasi, sedimentasi, ekstraksi, kromatografi, pemendakan, pengkristalan, pengeringan) yang bersesuaian bagi hasil produk yang berlainan Berkebolehan merekabentuk dan mengskalakan unit operasi ini untuk kegunaan industri PO1 PO2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3

3

4 5

Berkebolehan menerangkan kegunaan unit 1 1 2 operasi di praktis industri 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 243

KKKB4713 Projek Reka Bentuk Loji Biokimia 1 Kursus ini merupakan latihan bagi pelajar menggunakan ilmu yang telah diperolehi untuk menghasilkan reka bentuk secara keseluruhan sebuah loji proses. Untuk kursus pertama ini, pelajar dikehendaki melakukan kajian ketersauran bagi projek yang ditentukan. Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan yang diselia oleh beberapa pensyarah. Tiap-tiap kumpulan dikehendaki seolah-olah bekerja sebagai jurutera-jurutera projek. Reka bentuk yang dihasilkan hendaklah merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alat-alat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses. Rujukan: Coulson, J.M., Richardson, J.F., Sinnott, R.K., 1983, Chemical Engineering Vol. 6: An Introduction to Chemical Engineering Design, Pergamon Press, Maxwell Macmillan Int. Edition; Wan Ramli Wan Daud, Jailani Salihon, Ku Halim Ku Bulat, Normah Abdullah & Rakmi Abdul Rahman (pent.), 1993, Kejuruteraan Kimia : Reka Bentuk, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. Douglas, J.M., 1988, Conceptual Design of Chemical Process, McGraw-Hill, New York. Turton, R., Bailie, R.C., Whiting, W.B., Shaeiwitz, J.A., 1998, Analysis, Synthesis, ad Design of Chemical Processes, Prentice Hall, New Jersey, USA. Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., 1991, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 4th Ed., McGraw-Hill, New York. Crowl, D.A., Louvar, J.F., 1990, Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, Prentice Hall Inc., New Jersey, USA.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai bentuk sesebuah loji tugas-tugas mereka

2

Kebolehan bekerja secara berkumpulan dalam menyelesaikan rekabentuk loji Kebolehan mengintegrasi reka bentuk yang merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alatalat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses Kebolehan kajian membentangkan laporan hasil

3

4

Kebolehan menulis laporan untuk 3 3 mendokumenkan hasil kajian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn penilaian rasmi

5

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

244 Panduan Prasiswazah

KKKB4714 Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Bioproses Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan prinsip reka bentuk proses biokimia yang membolehkan pelajar mereka-bentuk loji proses lengkap. Kursus ini membincangkan prinsip reka bentuk proses yang terdiri daripada sintesis proses iaitu gaya kendalian, suapan dan hasil, kitaran semula dan pembuangan, pemilihan reaktor, sistem pemisahan cecair dan gas/wap, reka bentuk pantas alat, penyepaduan tenaga, perpaipan dan sistem kawalan proses; analisis proses iaitu imbangan jisim dan tenaga menggunakan perisian terbantu komputer; dan penyediaan rajah aliran proses, paip dan instrumentasi dan susun atur loji serta analisis ekonomi proses bagi penghasilan loji yang optimum. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: Biegler, L. T., Grossmann, E. I. Dan Westerberg, A. W. 1997. Systematic Methods of Chemical Process Design, London: Prentice-Hall International. Coulson, J. M. dan J. F. Richardson, 1983. Kejuruteraan Kimia Jilid 6 : Reka Bentuk, terjemahan Wan Ramli Wan Daud, Jailani Salihon, Ku Halim Ku Hamid, Normah Abdullah dan Rakmi A. Rahman, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Douglas, J. M., 1988. Conceptual Design of Chemical Processes, New York : McGrawHill. Peters, M. S. dan Timmerhaus, K. D., 1988. Plant Design and Economics for Chemical Engineers, Singapore: McGraw-Hill. Seider, W., Seader, J. D. dan Lewin, D. R. 1999. Process Design Principles, New York:: John Wiley. Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B. dan Shaeiwitz, J. A. 1998. Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, Upper Saddle River, New Jersey: PrenticeHall.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai tugas-tugas mereka bentuk loji proses kimia Kebolehan melakukan reka bentuk ketersauran untuk sesebuah loji kimia Kebolehan menggabungkan teknik reka bentuk proses dan mekanik untuk pelbagai unit operasi bagi menghasilkan sebuah loji kimia yang mampu beroperasi Kebolehan menggunakan perisian terbantu komputer untuk melakukan reka bentuk terperinci

2

3

4

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 1 3 3 3 3 3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

Fakulti Kejuruteraan 245

5

Kebolehan menyediakan rajah alir proses, paip dan instrumentasi dan susun atur loji Kebolehan melakukan analisis ekonomi proses terhadap sesuatu loji Kebolehan bekerja dalam satu kumpulan bagi menghasilkan reka bentuk yang terbaik

3

3

2

3

6

3

3

2

3

3

3 3 3

7

2

2

3

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKB4765 Projek Ilmiah 1 Projek Penyelidikan merangkumi kajian kepustakaan bagi tajuk yang dipilih yang semestinya berkaitan dengan kejuruteraan kimia dan proses, persiapan dan kajian awal bagi projek dan penulisan laporan bagi kerja tersebut. Projek disambungkan dengan KKKB4865. Setiap pelajar dibimbing oleh sekurang-kurangnya seorang pensyarah. Rujukan: Cash, S. (1989). Effective literature searching for students. Aldershot: Gowers. Fisher, A. (2001). Critical Thingking: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Lumsdaine, E. & Lumsdaine, M. (1995). Creative Problem Solving: Thinking skills for a changing world. New York:McGraw-Hill, Inc. Pfeiffer W.S., Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). 2003. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai proses penyelidikan dalam kejuruteraan kimia Kebolehan bekerja secara individu dalam menyelesaikan sesuatu masalah penyelidikan Kebolehan menjalankan ujikaji serta menganalisa data Kebolehan menganalisa, mengupas, mencari ilmu untuk menjayakan sesuatu kajian Kebolehan membentangkan laporan hasil kajian Kebolehan menulis tesis untuk mendokumenkan hasil kajian

2

3

4

5

6

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3

246 Panduan Prasiswazah

KKKB4816 Projek Reka Bentuk Loji Biokimia 2 Kursus ini merupakan sambungan kepada kursus Projek Reka Bentuk Loji Biokimia 1. Dalam kursus ini, pelajar dikehendaki melakukan kajian terperinci bagi projek yang ditentukan. Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan yang diselia oleh beberapa pensyarah. Tiap-tiap kumpulan dikehendaki seolah-olah bekerja sebagai jurutera-jurutera projek. Reka bentuk yang dihasilkan hendaklah merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alat-alat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses. Pra-Keperluan (jika ada): KKKB4713 Projek Reka Bentuk Loji Biokimia 1

Rujukan: Coulson, J.M., Richardson, J.F., Sinnott, R.K., 1983, Chemical Engineering Vol. 6: An Introduction to Chemical Engineering Design, Pergamon Press, Maxwell Macmillan Int. Edition; Wan Ramli Wan Daud, Jailani Salihon, Ku Halim Ku Bulat, Normah Abdullah & Rakmi Abdul Rahman (pent.), 1993, Kejuruteraan Kimia : Reka Bentuk, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. Douglas, J.M., 1988, Conceptual Design of Chemical Process, McGraw-Hill, New York. Turton, R., Bailie, R.C., Whiting, W.B., Shaeiwitz, J.A., 1998, Analysis, Synthesis, ad Design of Chemical Processes, Prentice Hall, New Jersey, USA. Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., 1991, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 4th Ed., McGraw-Hill, New York. Crowl, D.A., Louvar, J.F., 1990, Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, Prentice Hall Inc., New Jersey, USA.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai tugas-tugas mereka bentuk sesebuah loji Kebolehan bekerja secara berkumpulan dalam menyelesaikan rek abentuk loji Kebolehan mengintegrasi reka bentuk yang merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alatalat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses Kebolehan membentangkan laporan hasil kajian PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

3

4 5

Kebolehan menulis laporan untuk 3 3 mendokumenkan hasil kajian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 247

KKKB4865 Projek Ilmiah 2 Projek ini menyambung kerja yang telah dijalankan dalam KKKB4765 dan melibatkan kerja praktikal, analisis data, perbincangan hasil, penulisan laporan akhir serta pembentangan. Setiap pelajar dibimbing oleh sekurang-kurangnya seorang pensyarah. Pra-Keperluan (jika ada): KKKB4765 Projek Ilmiah 1

Rujukan: Cash, S. (1989). Effective literature searching for students. Aldershot: Gowers. Fisher, A. (2001). Critical Thingking: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Lumsdaine, E. & Lumsdaine, M. (1995). Creative Problem Solving: Thinking skills for a changing world. New York:McGraw-Hill, Inc. Pfeiffer W.S., Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). 2003. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai proses penyelidikan dalam kejurteraan kimia Kebolehan bekerja secara individu dalam meyelesaikan sesuatu masalah penyelidikan Kebolehan menjalankan ujikaji serta menganalisa data Kebolehan menganalisa, mengupas, mencari ilmu untuk menjayakan sesuatu kajian Kebolehan membentangkan laporan hasil kajian

2

3

4

5

Kebolehan menulis tesis untuk 3 3 mendokumenkan hasil kajian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

6

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 1 3 3 3 3

3 3

3

3

2

3 2

3

3

248 Panduan Prasiswazah

KKKR1034 Pengenalan Kepada Kejuruteraan Kimia dan Biokimia Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada reka bentuk konsep serta aplikasi kejuruteraan kimia dan bio-kimia. Kursus ini akan dilaksanakan secara teori dan praktikal yang meliputi program kejuruteraan kimia dan bio-kimia: pengenalan kepada kejuruteraan kimia dan bio-kimia; asas rekabentuk loji proses kimia dan bio-kimia; tindak balas dan pemisahan; asas paip dan instumentasi; ciri-ciri keselamatan loji; persekitaran; aplikasi asas lukisan kejuruteraan. Pra-Keperluan (jika ada): KF 1173 Grafik Kejuruteraan Rujukan: Barnum, S.R. 1998. Biotech: An Introduction. Canada: Wadsworth Publishing Co., Internationla Thomposon Publishing Inc., Ritchie, J and Simpson G. 1998. Engineering Applications: A Project Based Approach. Oxford: Shuller, M.L., Kargi, F. 2002. Bioprcess Engineering: Basic Concepts. Second Edition, Parentice Hall. Sieder, W., Seader, J.D. & Lewin, D.R. 1999. Process Design Principles, New York: John Wiley. Sinnott, R.K. 1983. Penterjemah: Wan Ramli Wan Daud et al. 1994. Kejuruteraan Kimia: Pengenalan Rekebentuk Kejuruteraan Kimia, Jilid 6. Sinnott, R.K. 2005. Chemical Engineering Design. Volume 6. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Kesedaran kepada peraturan keselamatan dalam bengkel dan makmal Memahami dan mengenali instrumentasi asas dalam kejuruteraan kimia dan bio-kimia seperti injap, pemampat, pam dan meter alir Memahami dan menggunakan konsep asas reka bentuk loji dan utiliti untuk sistem kimia dan bio-kimia Memahami dan menggunakan ilmu asas lukisan kejuruteraan kimia PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

3 4 5

Memahami dan menggunakan ilmu asas 2 1 1 2 1 1 1 1 2 kejuruteraan kimia dan bio-kimia untuk tujuan reka bentuk sistem kimia yang mudah 1 = Berkaitan dengan PO tanpa penialaian formal,2 = memenuhi sebahagian PO dengan penilaian formal 3 = memenuhi sepenuhi PO dengan penilaian formal

Fakulti Kejuruteraan 249

KKKR2312 Makmal Kejuruteraan Kimia 1 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji asas untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji asas dalam kimia organik dan fisikal, imbangan jisim dan haba, termodinamik, dan mekanik bendalir. Pelajar akan diajar cara menganalisa dan menulis laporan makmal. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jabatan Kejuruteraan Kimia Kimia dan Proses. 2004. Pfeiffer, W.S. 2003. Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice Hall. Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai keselamatan makmal aspek-aspek PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2

2

3 4 5

Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

250 Panduan Prasiswazah

KKKR2314 Prinsip Proses Kimia Objektif kursus ini ialah untuk mengajar asas-asas dalam kejuruteraan proses kimia. Ini termasuklah konsep unit dan matra, prinsip imbangan bahan, imbangan bahan sistem tidak bertindakbalas, imbangan bahan sistem bertindakbalas, imbangan tenaga sistem tidak bertindakbalas, imbangan tenaga sistem bertindakbalas dan imbangan bahan serta tenaga pada keadaan tidak mantap. Rujukan: Akram Che Ayub. 1989. Pengenalan Kepada Kejuruteraan Kimia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Felder, R. M. & R. W. Rousseau. 2000. Elementary Principles of Chemical Processes, Ed. ke 3, New York : John Wiley. Himmelblau, D. 2004. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Ed. ke 7. Engglewood Cliffs : Prentice-Hall. Reklaitis, G. V. 1983. Introduction to Material and Energy Balances. New York: John Wiley. Russell, T & Denn, M. 1972. Introduction to Chemical Engineering Analysis. New York: John Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai prinsip-prinsip asas unit dan matra serta imbangan jisim dan tenaga Kebolehan melakukan imbangan bahan untuk sistem tidak bertindakbalas Kebolehan melakukan imbangan bahan untuk sistem dengan tindakbalas Kebolehan melakukan imbangan tenaga untuk sistem tidak bertindakbalas Kebolehan melakukan imbangan tenaga untuk sistem dengan bertindakbalas Kebolehan melakukan imbangan bahan serta tenaga pada keadaan tidak mantap. Pengetahuan tentang kepentingan imbangan bahan dan tenaga dalam proses kimia

2

3

4

5

6

7

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 3 2 3 3 3 2

1

2

3

2

3

3

2

1 2 1 2 1 1 1

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

2

2

2

2

1

Fakulti Kejuruteraan 251

KKKR2334 Kimia Fizik untuk Jurutera Matlamat kursus ini adalah untuk memperkenalkan konsep asas Kimia Fizik serta kepentingan dan penggunaannya dalam bidang kejuruteraan kimia. Pelajar akan diterangkan asas setiap topik utama yang berkaitan diikuti dengan perbincangan terperinci, contoh penggunaan dalam industri dan perbincangan pelbagai soalan pilihan yang berkaitan dengan topik berkenaan. Antara topik utama yang dibicarakan adalah termokimia, sekaitan gas unggul dan gas sebenar, keseimbangan kimia, teori serta penggunaan fasa dan larutan, keseimbangan fasa, larutan elektrolit, sel elektrokimia, asas kimia kinetik, dan pengenalan kepada kimia permukaan dan koloid. Rujukan: Laidler K. J., Meiser J. H. and Sanctuary, B. 2003. Physical Chemistry, 4th edition, Boston: Houghton Mifflin Company. Raff, L. M. 2001. Principles of Physical Chemistry, 1st edition, New Jersey: PrenticeHall. Atkins, P and de Paula, J. 2002. Physical Chemistry, 7th edition, New York: Oxford University Press. Barrow, B. M. 1988. Physical Chemistry, 3rd edition, New York: McGraw-Hill. Alberty, R. A. 1987. Physical Chemistry, 7th edition, New York: John Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan menerangkan prinsip asas dalam aspek kimia fizik. Kebolehan menerangkan penggunaan prinsip asas kimia fizik dalam proses kimia. Kebolehan menerangkan proses termokimia yang berlaku dalam suatu tindak balas. Kebolehan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses gas unggul dan gas sebenar Kebolehan menerangkan konsep keseimbangan kimia dan keadaan mantap. Kebolehan menerangkan teori asas fasa dan larutan dalam proses keseimbangan. Kebolehan menerangkan konsep keseimbangan fasa dalam proses keadaan mantap.

2

3

4

5

6

7

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3

252 Panduan Prasiswazah

Kebolehan menerangkan asas larutan elektrolit dan sel elektrokimia dalam proses keadaan mantap. Kebolehan menerangkan asas kimia kinetik dan 9 pelbagi jenis tindak balas komposit yang terdapat dalam proses kimia. Kebolehan menerangkan asas kimia permukaan 10 dan koloid dalam proses kimia.

8

3

2

3

2

1

2

1

1

1

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR2354 Termodinamik Kejuruteraan Kimia Kursus ini adalah lanjutan daripada pengenalan termodinamik dengan penekanan terhadap keseimbangan fasa dan termodinamik larutan. Topik membincangkan sifat-sifat termodinamik komponen tulen dan campuran dari model persamaan keadaan dan pekali aktiviti, gambarajah fasa komponen tulen dan berbilang, pengiraan takat gelembung dan embun, kilat isoterma, dan keseimbangan tindak balas. Kaedah pendek, grafik dan hampir juga dibincangkan. Penentuan sifat-sifat termodinamik melalui perisisan HYSYS/ICON akan turut diperkenalkan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1084 Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Rujukan: Smith, J.M., Van Ness, H.C. & Abbott, M.M. 2005. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Ed. ke 7. New York: McGraw Hill. Sandler, S. I. 2006. Chemical, Biochemical and Engineering Thermodynamics. Ed. ke 4. New Jersey: John Wiley & Sons. Koretsky, M. D. 2004. Engineering and Chemical Thermodynamics. New Jersey: John Wiley & Sons. Smith, E. B. 2004. Basic Chemical Thermodynamics. Ed. ke 5. Singapore: Imperial College Press. Kyle, B. G. 1999. Chemical and Process Thermodynamics. Ed. ke 3. New Jersey: Prentice Hall. Elliott, J. R. & Lira, C. T. 1999. Introductory Chemical Engineering Thermodynamics. New Jersey: Prentice Hall Winnick, J. 1997. Chemical Engineering Thermodynamics. New York: John Wiley

Fakulti Kejuruteraan 253

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menerbitkan persamaan Maxwell berdasarkan definisi tenaga Gibbs, tenaga Helmholtz dan entalpi Berkebolehan untuk menentukan sifat baki dan memahami fungsi atau kepentingannya untuk membezakan sifat gas sebenar berbanding dengan sifat gas unggul Berkebolehan untuk menerangkan sistem dua fasa yang berada dalam keseimbangan dan sifat keseimbangan wap-cecair secara kualitatif melalui rajah fasa. Berkebolehan menyelesaikan pemasalahan keseimbangan wap-cecair seperti titik gelembung, titik embun dan titik kilat melalui model mudah seperti Hukum Raoult dan Hukum Henry. Berkebolehan untuk membezakan antara sifat tulen, sifat larutan dan sifat separa, dan menentukan sifat separa dari sifat larutan dan di sebaliknya. Berkebolehan untuk menentukan fugasiti dan pekali fugasiti bagi gas dan cecair melalui persamaan keadaan dan sekaitan virial. Berkebolehan untuk menerangkan larutan unggul dan menghubungkaitkannya dengan sifat lebihan Berkebolehan untuk menentukan sifat fasa cecair seperti pekali aktiviti berdasarkan data keseimbangan wap-cecair dan menghubungkaitkannya dengan model Gibbs lebihan seperti persamaan van Laar dan Margules. Berkebolehan untuk menentukan kesan haba akibat proses pencampuran. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2 2 1 2 Berkebolehan untuk mengaplikasikan rumusan 2 gamma/phi bagi menyelesaikan masalah keseimbangan wap-cecair melalui perisian HYSYS/ICON. 11 Berkebolehan untuk menghubungkaitkan antara 3 3 3 pemalar keseimbangan dengan perubahan tenaga Gibbs piawai dan komposisi. 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

254 Panduan Prasiswazah

KKKR2412 Makmal Kejuruteraan Kimia 2 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji asas untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji asas dalam kimia organik dan fizikal, reaktor kimia, mekanik bendalir dan pemindahan jisim dan haba. Pelajar akan diajar cara menganalisa dan menulis laporan makmal. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer, W.S. 2003. Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice Hall. Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai keselamatan makmal aspek-aspek

2

3

Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

4

5

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR2414 Kimia Organik untuk Jurutera Objektif kursus ini ialah untuk mengajar konsep-konsep kimia organik dan proses industri. Topik penting dalam kursus ini ialah prinsip pembentukan sebatian yang terdiri daripada karbon, hidrogen oksigen dan atom-atom lain. Perwakilan sebatian karbon-hidrogen adalah alkana, alkena, alkuna, dan aromatik sebagai hidrokarbon. Kumpulan berfungsi penting seperti alkil halida, alkohol, eter, aldehida, ketone, amina, dan asid karboksilik berserta sifat fizik dan struktur molekul masing-masing. Asas kepada berlakunya tindak balas dan bentukan hasil baru, dan proses industri bagi beberapa contoh.

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2

Fakulti Kejuruteraan 255

Rujukan: Bruice, P. Y. 2004. Organic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 4th Ed. Wade L.G. JR., 2003, Organic Chemistry, Upper Saddle River, Prentice Hall Francis, A. C. 2000. Organic Chemistry. 4th Ed.. New York: McGraw-Hill. John McMurry 2004, Organic Chemistry, 6th Ed. Thomson, Brooks cole. Solomons,G. & Fryhle, C. 2000. Organic Chemistry. Ed. ke 7. New York: John Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan mengenal kelas-kelas sebatian organik melalui tatanama dan tindakbals pembentukan Kebolehan menentukan mekanisma pembentukan sebatian-sebatian organik Kebolehan menentukan kesan parameterparameter dalam tindakbalas organik PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1

Pengetahuan mengenai industri pengeluaran 3 3 bahan kimia organik 1 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR2434 Fenomena Pengangkutan 1 Kursus ini akan memberi tumpuan ke atas konsep fenomena pengangkutan khususnya terhadap prinsip asas pemindahan momentum dan imbangan momentum keseluruhan yang terlibat dalam bendalir. Perbincangan dimulakan dengan bendalir statik dan seterusnya bendalir dinamik yang melibatkan analisis perubahan bendalir kontinum dalam isipadu kawalan dan menggunakan persamaan kebezaan. Kursus juga akan memberi kefahaman dalam pengangkutan momentum samada dalam satu dimensi dan dua dimensi, pengangkutan aliran lamina dan gelora. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: Geankoplis, C. J. 2003. Transport processes and unit operations. Ed. ke 5. Sydney: Allyn and Bacon Inc. Welty, J. R., Wicks, C. E. & Wilson, R. E. 2001. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer. Ed. ke 4. New York: John Wiley. Bird, R. B, Stewart, W. E. & Lightfoot. E. N. 2002. Transport Fenomena. New York: John Wiley. Brodkey, R. S. & Hersey, H. C. 1988. Transport phenomena a unified approach. New York: McGraw-Hill. Thompson, W. 2000. Introduction to Transport Phenomena. New Jersey: Prentice Hall.

256 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman konsep bendalir statik; tekanan dalam bendalir dan alat pengukuran tekanan. Kebolehan untuk menyelesaikan masalah bendalir statik. Kefahaman tentang pengangkutan momentum oleh molekul, pengkelasan bendalir berdasarkan sifat kelikatan dan kebolehan untuk menentukan kelikatan bendalir.. Kefahaman tentang jenis aliran bendalir, nombor Reynolds, garispusat setara. Kebolehan untuk menerbitkan imbangan jisim dan momentum untuk suatu sistem umum (persamaan keselanjaran dan persamaan pergerakan) Kebolehan untuk menerbitkan persamaan imbangan momentum bagi sistem aliran dengan sifat tertentu (navier-stoke, euler, hagen-poisoulli dan bernoulli) Kebolehan untuk mengunakan persamaan imbangan yang telah diterbitkan bagi suatu sistem aliran tertentu. Memahami pengangkutan momentum dalam aliran gelora, persamaan perubahan bagi aliran gelora dan konsep kelikatan eddy (PML,BEV, DFW) Kefahaman tentang konsep aliran lapisan sempadan, fungsi arus, aliran upaya, pekali seretan Kefahaman tentang pengangkutan bendalir dalam saluran dan kebolehan menentukan geseran dalam paip dan pensaizan paip. Kefahaman tentang pengangkutan bendalir tidak boleh mampat dan kebolehan untuk menyelesaikan pengangkutan bendalir tidak boleh mampat ( jenis pam, kuasa pengepaman, prestasi pam, NPSH) Kefahaman tentang pengangkutan bendalir tboleh mampat (aliran adaiabtik, sesuhu, isentropik) dan kebolehan untuk menyelesaikan pengangkutan bendalir boleh mampat ( kipas, peniup, pemampat, kuasa pemamptan, keperluan penyejukan bagi pemamptan sesuhu) Kefahaman analisis dimensi, pembolehubah tanpa dimensi, aplikasi kaedah Rayleigh dan Buckingham. PO1 PO2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

10

3

2

3

3

2

2

2

11

3

2

3

3

2

2

2

12

3

3

2

1

Fakulti Kejuruteraan 257

KKKR2454 Reaktor 1 Objektif kursus ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada reaktor kimia yang digunakan dalam industri, ciri-ciri unik setiap reaktor, asas reka bentuk reaktor unggul dan reaktor untuk tindak balas berbilang. Topik yang akan dibincangkan ialah imbangan mol, pengenalan kepada tindak balas kimia, tertib tindak balas, penukaran dan saiz reaktor, hukum kadar dan stoikiometri, reka bentuk reaktor isotemal, mencari kinetik tindak balas dan kaedah menentukan pemalar kinetik dari data reaktor sesekumpul, reaktor alir omboh dan reaktor tangki teraduk selanjar, penggunaan reaktor berbilang secara bersiri atau selari, pengenalan reaktor biokimia. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: Fogler, H. S. 2006. Elements of Chemical Reaction Engineering. 4th edition, Massachusetts: Pearson Education, Inc. Levenspiel, O. 1999. Chemical reaction Engineering. 3rd edition. New York: John Wiley. Gates, B. C. 1992. Catalytic Chemistry. 3rd edition. New York: John Wiley. Schmidt, L.D. 1998. The Engineering of Chemical Reactions. London: Oxford University Press. Green, D. W. 1997. Perry's Chemical Engineers's Handbook. 7th edition. New York: McGraw Hill, New York

Matriks Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO1 PO2 PO2 PO3 PO3 PO4 PO4 PO 5 PO5 PO6 PO6 PO7 PO7 PO 8 PO8 PO9 PO9 PO10 PO10 PO11 PO11 PO12 PO12

Kefahaman konsep bendalir reaktor yang Kefahaman pelbagai jenis-jenis statik; tekanan 3 3 2 dalam bendalir dan digunakan di industri.alat pengukuran tekanan. 3 1 3 1 1 Kebolehan untuk menyelesaikan masalah bendalir statik. 2 Kefahaman mengenai mekanisme tindak balas. 2 3 3 Kefahaman tentang pengangkutan momentum oleh molekul, pengkelasan bendalir Kebolehan menentukan pelbagai jenis data 2 33 1 3 3 2 2 1 1 3 berdasarkan sifat kelikatan yang berbeza. kinetik untuk jenis tindak balas dan kebolehan untuk menentukan kelikatan bendalir.. 4 Kebolehan untuk reka bentuk reaktor. bendalir, 3 2 2 1 1 Kefahaman tentang jenis aliran 3 3 1 3 2 nombor Reynolds, garispusat setara. Pengetahuan tentang lain-lain proses pemisahan Kebolehan untuk menerbitkan imbangan jisim 2 2 1 5 yang digunakan di industri dan momentum untuk suatu sistem umum 3 3 1 1 4 Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, = (persamaan keselanjaran dan persamaan 3 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi pergerakan) Kebolehan untuk menerbitkan persamaan imbangan momentum bagi sistem aliran 5 3 3 3 1 dengan sifat tertentu (navier-stoke, euler, hagen-poisoulli dan bernoulli) Kebolehan untuk mengunakan persamaan 6 3 3 1 imbangan yang telah diterbitkan bagi suatu 3 sistem aliran tertentu. Memahami pengangkutan momentum dalam aliran gelora, persamaan perubahan bagi 7 3 3 3 1 aliran gelora dan konsep kelikatan eddy (PML,BEV, DFW) Kefahaman tentang konsep aliran lapisan 8 3 3 1 sempadan, fungsi arus, aliran upaya, pekali 3 seretan Kefahaman tentang pengangkutan bendalir 9 2 dalam saluran dan kebolehan menentukan 3 2 3 3 2 2

1

258 Panduan Prasiswazah

KKKR3512 Makmal Kejuruteraan Kimia 3 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji lanjutan untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji lanjutan untuk bidang reaktor kimia, mekanik bendalir, pemindahan jisim dan haba, unit operasi dan kawalan proses. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil ujikaji makmal disamping menghantar laporan bertulis. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer, W.S. 2003. Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice Hall. Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai keselamatan makmal aspek-aspek PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

3 4 5

Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR3534 Fenomena Pengangkutan 2 Kursus KKKR3534 Fenomena Pengangkutan 2 adalah lanjutan dari kursus KKKR2434 Fenomena Pengangkutan 1. Objektif kursus KKKR3534 adalah untuk memperkenalkan proses pengangkutan haba dan jisim dalam aplikasi kejuruteraan kimia dan menerangkan kepada pelajar mekanisme pengangkutan haba dan jisim. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah proses pengangkutan molekul, pengangkutan di dalam aliran lamina dan pepejal, pengangkutan antara fasa, pengangkutan tidak mantap, sinaran haba dan aplikasi pengangkutan haba dan jisim dalm unit operasi kejuruteraan kimia dan biokimia. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2434 Fenomena Pengangkutan 1

Fakulti Kejuruteraan 259

Rujukan: Welty, J. R., Wicks, C. E. & Wilson, R. E. 2001. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer. Ed. ke 4. New York: New York. Geankoplis, C. J. 1993. Transport processes and unit operations. Ed. ke 3. Sydney: Allyn and Bacon Inc. Brodkey, R. S. & Hersey H. C. 1988. Transport phenomena a unified approach. New York: McGraw-Hill. Thompson, W. 2000. Introduction to Transport Phenomena. New Jersey: Prentice Hall. Bird, R. B, Stewart, W. E. & Lightfoot, E. N. 1960. Transport Fenomena. New York: John Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Pengetahuan dan kefahaman tentang mekanisme pengangkutan haba dan jisim, 3 3 1 imbangan umum dan definis fluks Kebolehan untuk menentukan kadar 2 pengangkutan haba dan jisim dari pergerakan 3 3 molekul Kebolehan untuk menganalisis pengangkutan 3 haba dan jisim dalam pepejal dan aliran 3 3 lamina Kebolehan untuk menentukan pekali pengangkutan haba dan jisim antara fasa dan 3 3 2 2 2 4 menentukan kadar pengangkutan haba dan jisim antara fasa Kebolehan untuk melakukan analisis 5 pengangkutan haba dan jisim dalam dua 3 3 dimensi Kebolehan untuk melakukan analisis 6 pengangkutan haba dan jisim dalam keadaan 3 3 tidak mantap Mampu mengunakan perisian rekabentuk 3 2 3 2 2 2 3 7 dalam analisis pengangkutan haba dan jisim Pengetahuan dan kefahaman tentang pengangkutan haba melalui sinaran dan 3 3 8 kebolehan untuk menentukan kadar pemindahan haba melalui sinaran 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

260 Panduan Prasiswazah

KKKR3554 Reaktor 2 Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada pengoperasian reaktor pada keadaan tidak unggul dan tidak sesuhu, reaktor berbilang fasa, dan reaktor bermangkin. Topik yang akan dibincangkan ialah kesan suhu dan tekanan kepada rekabentuk reaktor, operasi adiabatik dan tidak adiabatik, kesan aliran tidak unggul, agihan masa mastautin, model-model reaktor tidak unggul, reaktor berbilang fasa, tindakbalas gas bermangkin pepejal, reaktor lapisan tetap bermangkin dan reaktor lapisan terbendalir bermangkin. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2454 Reaktor 1 Rujukan: Levenspiel, O. 1999. Chemical reaction Engineering. Ed. ke 3. New York: John Wiley. Fogler, H. S. 1992. Elements of Chemical Reaction Engineering. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Gates, B. C. 1992. Catalytic Chemistry. Ed. ke 3. New York: John Wiley. Schmidt, L.D. 1998. The Engineering of Chemical Reactions. London: Oxford University Press. Green, D. W. 1997. Perry's Chemical Engineers's Handbook. Ed. ke 7. New York: McGraw Hill, New York

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman tentang haba tindakbalas dan pemalar keseimbangan dan hubungannya dengan rekabentuk reaktor kebolehan menentukan penukaran pada keseimbangan pada suhu berlainan Kefahaman tentang operasi adiabatik dan tidak adiabatik Kebolehan menentukan keupayaan reaktor pada dengan operasi adiabatik dan tidak adiabatik Kebolehan menentukan agihan hasil untuk tindakbalas berbilang pada suhu berlainan Kebolehan memilih rekabentuk reaktor yang sesuai untuk sesuatu operasi Kefahaman tentang reaktor dengan aliran tidak unggul

2

3

4

5

6

7

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

Fakulti Kejuruteraan 261

8

9

Kebolehan menggunakan agihan masa mastautin untuk mengira penukaran dalam reaktor tidak unggul Kebolehan menggunakan model ruang, model serakan dan model tangki bersiri untuk mengira penukaran dan saiz reaktor dalam reaktor tidak unngul Kebolehan mereka bentuk reaktor bermangkin Kebolehan menggunakan program hysis untuk reka bentuk reaktor

3

3

2

3

3

2

10

3

3

3

2

2 3

11

3

3

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR3574 Proses Pemisahan Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan proses dan mekanisma pemisahan yang biasa digunakan di industri petrokimia. Pelajar akan diperkenalkan kepada reka bentuk proses pemisahan berdasarkan konsep peringkat keseimbangan dan konsep kadar pemindahan jisim untuk penyulingan, penyerapan, dan ekstraksi cecair-cecair. Kaedah pendek untuk sistem multikomponen akan diterangkan. Pengenalan kepada proses membran dan penjerapan untuk pemisahan gas akan diberikan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: McCabe, W. L., Smith, J. C. & Harriot, P. 1993. Unit Operations of Chemical Engineering. Ed. ke 5. New York: McGraw-Hill. Perry, R. H. & Green, D.W. 1997. Perry's Chemical Engineers's Handbook. Ed. ke 7. New York: McGraw Hill. Seader J. D. & E. J. Henley. 1998. Separation Process Principles. New York: John Wiley. Wankat, P. C. 1988. Equilibrium-Staged Separations. New York: Elsevier. Geankoplis, C. J. 2003. Transport Processes and Unit Operations. Ed. ke 4. Prentice Hall

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai mekanisma pemisahan dan menghubungkannya dengan jenis proses kebolehan untuk menentukan data keseimbagan yang diperlukan untuk proses pemisahan

2

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 1 3 3

262 Panduan Prasiswazah

3

4

5

6

Kebolehan untuk merka bentuk turus penyulingan kilat bagi sistem binari dan multikomponen Kebolehan mengenalpasti komponen yang diperlukan untuk turus penyulingan dan caracara pengoperasian turus. Kebolehan merekabentuk turus penyulingan berperingkat menggunakan kaedah McCabeThiele Kebolehan merekabentuk turus penyerapan dan ekstraksi berperingkat Kebolehan mereka bentuk struktur dalaman turus berperingkat dan cara-cara pengoperasian Kebolehan mengintegrasi reka bentuk satu turus berperingkat dari segi proses dan struktur dalaman Kebolehan melakukan reka bentuk awal untuk sistem penyulingan, penyerapan dan ekstraksi multi-komponen Kebolehan mereka bentuk struktur luaran dan dalaman turus terpadat termasuk cara-cara pengoperasian Pengetahuan tentang lain-lain proses pemisahan yang digunakan di industri

3

3

2

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

7

3

2

3

2

8

3

3

2

9

3

3

2

10

3

2

3

2

11

2

2

1

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR3594 Kawalan Proses Matlamat kursus bertujuan memperkenalkan pelajar konsep asas kawalan proses melalui pendekatan yang lebeh mencabar, berbeza daripada pengajaran tradisional kawalan proses, dinamik dan kawalan proses disepadukan sebagai satu subjek yang terbukti beberapa tahun kebelangkan ini merupakan satu kaedah yang berkesan dalam membangun dan merekabentuk sistem kawalan proses yang memberi pengendalian loji yang lebeh senang, cekap dan selamat. Antara topik-topik utama membincangkan pemodelan proses, kawalan dan analisis kestabilan saup balik, pengukuran dan perkakasan kawalan, strategi kawalan lanjutan dan teknik kawalan digit. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Fakulti Kejuruteraan 263

Rujukan: Luyben, W. L. 1990. Process Modelling, Simulation, and Control for Chemical Engineers. New York: Mc Graw Hill. Perry, R.H. & Green, D.W. 1997. Perry's Chemical Engineers's Handbook. Ed. ke 7. New York: McGraw Hill. Smith, C. A. & Corripio, A. B. 1997. Principales & Practice of Automatic Process. Ed. ke 2. Toronto: John Wiley & Sons Inc. Stepanoupoulus, G. 1984. Chemical Process Control : An Introduction to Theory and Practice. Englewood Cliff: Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan untuk menerbit perihalan matematik bagi sesuatu proses kimia yang sangat diperlukan dalam rekabentuk sistem kawalan Berkebolehan menganalisis pelakuan dinamik sistem untuk sistem tertib pertama dan kedua Berkebolehan membentuk model matematik proses dalam bentuk yang lebih sesuai digunakan untuk merekabentuk pengawal Berkebolehan mengawal sesuatu proses kimia menggunakan kawalan suap balik Berkebolehan menganalisis siatem suap balik ciri kestabilan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2

1

2 3 4 5 6 7 8

Berkebolehan menganalisis ciri kestabilan sistem suapbalik menggunakan analisis rangsangan frekuensi Berkebolehan merekabentuk, memilih jenis dan talaan pengawal suap balik Berkebolehan merekabentuk yang komplek sistem kawalan

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

264 Panduan Prasiswazah

KKKR3612 Makmal Kejuruteraan Kimia 4 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji lanjutan untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji lanjutan untuk bidang reaktor kimia, mekanik bendalir, pemindahan jisim dan haba, unit operasi dan kawalan proses. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil ujikaji makmal disamping menghantar laporan bertulis. Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer, W.S. 2003. Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice Hall. Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai keselamatan makmal aspek-aspek PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

3 4 5

Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian

KKKR3612 Makmal Kejuruteraan Kimia 4 Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikaji-ujikaji lanjutan untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji lanjutan untuk bidang reaktor kimia, mekanik bendalir, pemindahan jisim dan haba, unit operasi dan kawalan proses. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil ujikaji makmal disamping menghantar laporan bertulis.

Fakulti Kejuruteraan 265

Rujukan: Panduan Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia, Jab. Kej. Kimia dan Proses (2004). Pfeiffer, W.S. 2003. Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice Hall. Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai keselamatan makmal aspek-aspek PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

3 4 5

Kefahaman cara-cara melakukan ujikaji, mendapatkan data, menganalisa data, mempersembahkannya dalam bentuk graf, jadual dan lain-lain. Kebolehan menulis laporan makmal yang baik dan berkesan Kebolehan kebekerjasama dalam kumpulan untuk menganalisa dan menjayakan ujikaji makmal Kebolehan membentangkan secara lisan hasil kerja kumpulan dengan efektif.

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian

KKKR3634 Teknologi Zarah Matlamat kursus ini ialah bagi memberikan pelajar pengetahuan asas yang penting di dalam bidang teknologi zarah. Ianya menitik-beratkan konsep pencirian sifat-sifat zarah semasa pemprosesan dan pengendaliannya seperti saiz dan taburan, kesferaan dan ketumpatan. Juga kursus ini akan membincangkan tentang gerakan zarah terampai dalam bendalir, padatan zarah dan aliran gas melalui lapisan zarah terpadat dan terbendalir. Sifat-sifat aliran zarahan semasa penyimpanan dan rekabentuk corong tuang/silo juga dibincang. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: Rumpf, H (diterjemah oleh Bull, F. A.). 1990. Particle Technology. Chapman and Hall. Rhodes, M. J. (pnyt.). 1990. Principle of Powder Technology. John Wiley and Son. Kunii, D. & Levenspiel, O. 1991. Fluidization Engineering. Butterworth-Heinemann. Wan Ramli Wan Daud. 1992. Penyampai Pneumatik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wohlbier, H. R. (pnyt.). 1994. Conveying and Processing. Trans. Tech. Publications.

266 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Berupaya menjelaskan saiz zarah tunggal dan taburan populasi zarah Berupaya menjelaskan dan mengirakan populasi oleh nombor tunggal seperti saiz purata dan median Mengetahui kaedah atau analisis pengukuran saiz zarah, pensampelan, ketumpatan serta nisbah hausner Mengenal pasti kesemua daya-daya yang mungkin bertindak di dalam sistem zarahan pukal semasa proses pemprosesan dan pengendalian Mengenal pasti kesemua daya-daya yang mungkin bertindak di dalam sistem zarahan pukal semasa proses pemprosesan dan pengendalian Berupaya mengenal pasti daya yang dominan dan kesan parameter pengoperasian ke atas daya yang bertindak Berupaya memahami dan melakukan imbangan daya ke atas sebutir zarah yang jatuh bebas di bawah graviti Berkebolehan mengirakan nilai halaju tamatan bagi zarah dengan pelbagai kaedah PO1 PO2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2

3

4

5

6

7 8 9

Berupaya memahami dan mengira kesan kesferaan dan sempadan ke atas nilai halaju tamatan. Berupaya mengenalpasti kelas zarahan 10 menggunakan pelbagai kaedah bagi tujuan pemprosesan dan pengendalian Berupaya memahami hidrodinamik aliran 11 bendalir di dalam lapisan zarahan Berupaya mengirakan nilai parameter asas dan 12 kadar pengiringan sebuah turus lapisan terbendalir Berupaya mengira kecekapan dan mengetahui 13 parameter yang mempengaruhi kecekapan pemisahan sebuah siklon Berupaya mereka bentuk sebuah siklon bagi 14 tujuan pemisahan gas pepejal Berupaya mengira parameter penting bagi 15 tujuan mereka bentuk sebuah corong tuang

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 267

KKKR3654 Reka Bentuk Mekanik Alat Proses Kursus ini bertujuan untuk menerang dan melatih pelajar-pelajar kepada aspek­aspek rekabentuk mekanik dan pembinaan sesuatu bekas tekanan. Pelajar akan diperkenalkan kepada pengkelasan bekas tekanan, prinsip-prinsip asas kekuatan bahan, pertimbangan rekabentuk bekas tekanan mengikut kod ASME, rekabentuk gelang pengukuh, bebibir dan penyokong bekas, rekabentuk bekas di bawah beban majmuk dan penyediaan lukisan kejuruteraan untuk bekas tekanan. Di akhir kursus ini, pelajar dapat mereka bentuk sesuatu bekas tekanan mengikut prosedur Kod ASME dengan betul. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1154 Sains Bahan

Rujukan: American Society of Mechanical Engineers. 2001. Boiler and Pressure Vessel Code. Section VIII, Div. I. New York: ASME Coulson, J.M., Richardson, J.F., Sinnott, R.K. 2005. Chemical Engineering Vol. 6: An Introduction to Chemical Engineering Design. Oxford: Elsevier Butterworth Heineman. Moss, D. R. 2003. Pressure Vessel Design Manual. New York Elsevier Butterworth Heineman. Annaratone, D. 2007. Pressure Vessel Design. New York: Spriger. Zeman, J. F. 2006. Pressure Vessel Design: The Direct

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai teori-teori asas dalam rekabentuk mekanik bagi bekas tekanan. Kebolehan untuk mevisualisasi dinding sesuatu bekas tekanan sebagai sebiji belon yang nipis dan menganalisa mekanisme kelompang berputar yang berbentuk silinder, sfera, hemisfera, kerucut, elipsoid, torus & torisfera. Kebolehan untuk mengaitkan prinsip-prinsip tegasan, terikan, kecerunan, pesongan plat dan momen lentur bagi reka bentuk mekanik sesuatu penutup plat rata dikapit disisi dan disokong mudah. Pengetahuan mengenai faktor-faktor reka bentuk yang perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk sesuatu bekas tekanan supaya bekas tidak mengalami kegagalan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1

2

3

4

268 Panduan Prasiswazah

5

6

7

8 9

Kebolehan untuk menentukan tebal minimum yang diperlukan oleh bekas tekanan (selinder atau sfera) dan penutup bekas (hemisfera, torisfera, elipsoid dan kerucut) samada yang dikenakan tekanan dalaman atau luaran mengikut kod ASME. Kebolehan untuk mereka bentuk gelang pengukuh yang sesuai bagi bekas tekanan untuk mengelak daripada kegagalan bekas mengikut kod ASME. Kebolehan mereka bentuk bekas tekanan yang dikenakan beban bergabung seperti beban berat mati, beban angin, beban seismik dan beban sipi. Kebolehan mereka bentuk penyokong bekas tekanan yang dikenakan beban majmuk dan bebibir bekas. Kebolehan untuk menyediakan lukisan kejuruteraan yang lengkap bagi bekas tekanan.

3

3 2

2

3

3 2

3 1 3 3 3 3 3

3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR3674 Reka Bentuk Utiliti Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan dan mendedahkan kepada pelajar reka bentuk utiliti yang akan digunakan di dalam industri kimia. Topik yang akan dibincangkan ialah mereka - bentuk penukar haba kelompang dan tiub, pewapcair, pengulang didih, penyejat dan menara pendinginan Di samping itu diberikan juga pendedahan terhadap proses integrasi yang akan melibatkan penyepaduan tenaga. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: Coulson.,J. M. & Richardson. 2005. Chemical Engineering Design. Jld. 6. Oxford: Pergamon Press. Douglas, J. M. 1988. Conceptual Design of Chemical Processes. New York: McGrawHill. Geankoplis, C.J. 2003. Transport Process and Separation Process Principle. New Jersey: Prentice Hall. Kern, D. Q. 1950. Process Heat Transfer. New York: McGraw-Hill.. Schlunder 1984. Handbook of Heat Exchanger Design.Jld. 5. New York:Hemisphere.

Fakulti Kejuruteraan 269

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menerangkan mekanisma 2 1 pemindahan haba dan menghubungkannya 3 dengan jenis utiliti Berkemampuan untuk mengenalpasti jenis 2 2 jenis penukar haba dan pengkelasan mengikut 3 Tema piawai Berkebolehan mengenalpasti luas kawasan 2 2 3 yang diperlukan untuk pemindahan haba 3 dengan perbezaan suhu Berkeupayaan merekabentuk penukar haba 2 4 kelompang dan tiub secara yang paling 3 2 2 2 1 ekonomi dan selamat Berkebolehan menilai perbezaan suhu min bergantung kepada jenis arus dan menetahui 3 2 2 5 kepentingan faktor pembetulan dalam reka bentuk Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi aliran bendalir dalam kelompang dan tiub serta 3 2 2 6 kesannya dalam mereka bentuk utiliti berkenaan Berkeupayaan mereka bentuk penukar haba 7 dengan menggunakan kaedah Kern dan Bell 3 2 2 2 bagi aliran satu fasa Berkeupayaan mengenali penukar haba plat dan 3 2 2 8 mereka bentuknya Berkebolehan mengenalpasti pewapcair, 2 1 9 pengulang didih, penyejat dan cara-cara 2 pengoperasiannya yang optimum Berpengetahuan tentang lain-lain utiliti yang 10 3 2 2 2 1 digunakan di industri 1 = OK memberi sedikit penekanan kepada Outcomes Program, 2 = penekanan sederhana 3 = penekanan banyak

KKKR3694 Kawalan Pencemaran dan Pengeluaran Bersih Matlamat kursus ini ialah memberi pengetahuan, kefahaman dan pengalaman praktikal dalam aspek Kawalan Pencemaran dan Pengeluaran Bersih supaya pelajar dapat memperolehi kemahiran untuk mengendali dan mengurus sesuatu loji dengan selamat terhadap orang awam, pekerja, harta benda dan alam sekitar, serta menghasilkan produk melalui pengeluaran bersih. Pelajar akan diperkenalkan kepada kaedah-kaedah pengeluaran bersih supaya apabila berkerja sebagai jurutera kelak akan dapat membuat keputusan yang sesuai untuk menjimatkan sumber dan mempastikan proses yang digunakan atau direkabentukkan tidak mencemar.

270 Panduan Prasiswazah

Pelajar juga akan diperkenalkan kepada undang-undang mengenai kawalan pencemaran, samada peraturan di Malaysia atau dunia. Di samping didedahkan kepada kaedah-kaedah perawatan sisa, pelajar akan juga diberi pengalaman praktikal dalam pensampelan, analisis dan pengurusan di loji. Pengurusan sisa terjadual dan sisa pepejal akan juga ditangani. Rujukan: Masters G. M. 1991. Introduction to environmental engineering and science. Prentice Hall. Henry J. G. & Heinke G.W. 1989. Environmental science and engineering. Prentice Hall. Bahu R., Crittenden, B. & O'Hara, J. 1997. Management of process industry waste. IchemE UK. Nemerow, N. L. 1995. Zero pollution industry. Wiley Interscience. Peavy H. S., Rowe, D. R. & Tchonoglous, G. 1987. Environmental engineering. McGraw Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan mengenai alam sekitar serta kepentingan kawalan pencemaran dan pengeluaran bersih di industri pemprosesan. Kefahaman mengenai aspek perundangan di Malaysia serta dunia berkaitan dengan pengeluaran bersih dan pencemaran alam sekitar. Pengetahuan mengenai pengeluaran bersih di berbagai industri pemprosesan. Kebolehan mengaudit sisa dan merekabentuk proses yang bersih. Kebolehan mensampel dan menganalisis air sisa. Kebolehan mereka bentuk proses kawalan pencemaran. Kebolehan mendapatkan sumber menyelesaikan sesuatu masalah. Kebolehan membentangkan membincangkan kes dan cadangan. Kebolehan berkerja berkumpulan. bagi dan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3

2

3 4 5 6 7 8 9

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 271

KKKR4014 Pengoptimuman Sistem Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar teori dan amalan pengoptimuman dalam industri kejuruteraan kimia. Pengoptimuman ialah salah satu perkakas kejuruteraan yang boleh dipergunakan untuk membaiki kecekapan dan menambah keuntungan loji kimia melalui tata cara reka bentuk dan keadaan pengendalian loji. Pelajar akan diperkenalkan kepada konsep asas pengoptimuman, rumusan masalah pengoptimuman, pengoptimuman tak terkekang dan dengan kekangan, pengoptimuman pemboleh ubah tunggal dan berbilang, pengaturcaraan linear dan tak linear, aturcara kemassiap Excel, MATLAB dan Scilab dan pengoptimuman masa nyata. Rujukan: Edgar, T. F. & Himmelblau, D. M. 2001. Optimisation of Chemical Processes. Ed. ke 2. New York: McGraw Hill. Serbog, D. E., Edgar, T. F. & Mellichamp, A. D. 2004. Process Dynamics and Control. Ed. Ke 2. New York: John Wiley & Sons, Inc. Chapra, S.C. & Canale, R. P. 2002. Numerical Methods for Engineers. Ed. Ke 4. New York: McGraw Hill. Shaharir Mohamad Zain. 1982. Pengaturcaraan Linear Permulaan. Kula Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Adby, P. R. & Dempster, M. A. 1974. Introdction to Optimisation Methods. London: Chapman and Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3

Kefahaman asas teori pengoptimuman untuk 3 1 masalah cembung Kebolehan merumus masalah pengoptimuman 3 2 berkaitan dengan proses kimia. Kebolehan menyelesaikan masalah pengoptimuman tak terkekang dimensi satu dengan menggunakan kaedah Keretan Emas, Penentudalaman Kuadratik dan Kaedah Newton. Kebolehanmenyelesaikan masalah pengoptimuman tak terkekang berbilang pemboleh ubah dengan menggunakan Cari Rawak dan Cari Corak. Kebolehan menyelesaikan masalah pengoptimuman terkekang dengan menggunakan Pengaturcara Linear, Kaedah Selesaian Graf dan Kaedah Kecerunan. Kebolehan menyelesaikan masalah pengoptimuman tak linear terkekang dengan menggunakan Kaedah Pendarab Lagrange, Fungsi Denda dan Langrange Terimbuh.

3

4

5

6

272 Panduan Prasiswazah

Kebolehan menyelesaikan masalah pengoptimuman tak linear terkekang dengan 7 3 2 3 2 3 menggunakan Pengaturcaraan Kuadratik Berturutan. Kebolehan menyelesaikan masalah 8 pengoptimuman dengan menggunakan aturcara 3 3 kemas siap Excel dan Matlab. Kebolehan menyelesaikan masalah 9 pengoptimuman untuk menyelesaikan masalah 3 3 3 2 kejuruteraan kimia. Kefahaman menggunakan teori pengoptimuman untuk mendapat keadaan pengendalian proses 10 3 2 3 2 yang optimum secara talian berkaitan dengan kawalan proses. 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4024 Teknologi Pemangkinan Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan proses pemangkinan yang biasa digunakan di industri kimia dan biokomia. Pelajar akan diperkenalkan kepada mangkin dan sifatsifatnya. Pelajar juga akan didedahkan dengan kaedah penyediaan mangkin untuk prosesproses yang berbeza dan pencirian mangkin menggunakan alat-alat instrumentasi seperti BET, SEM, XRD, dan XPS. Pelajar juga akan diterangkan dengan kaedah rekabentuk reaktor bermangkin. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Matriks Ha No. 1 2 3

Kefaha

Rujukan: Van Santen, R.A., Van Leeuwen, P.W.N.M, Moulin, J.A., Averill, B.A., 2002, Catalysis : An Integrated Approach, Elservier Gates, B.C., 1992, Catalytic Chemistry, John Wiley, New York. Smith, J.M, 1981, Chemical Engineering Kinetics, 3rd Edition, McGraw Hill, New York Sadeghbeigi, R. 2000, Fluid Catalytic Cracking Handbook, Gilf Publishing, Texas. Levenspiel, O, 1999. Chemical Reaction Engineering. 3rd ed. New York: John Wiley.

Kebole dalam

Kebole tindakb

Fakulti Kejuruteraan 273

4 Kefahaman tentang penyokong mangkin. 3 5 Kefahaman tentang bahan aktif mangkin 3 6 Kefahaman tentang penggalak mangkin 3 7 Kebolehan membuat mangkin homogen 3 3 1 8 Kebolehan membuat mangkin heterogen 3 3 1 Kebolehan mencirikan mangkin 9 3 3 10 Kebolehan mereka bentuk reaktor bermangkin 3 3 2 3 1 3 11 Kefahaman mangkin berbagai fungsi 3 3 1 1 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4034 Kimia Analisis dan Toksikologi Kursus ini bertujuan untuk mengajar konsep-konsep kimia analisis beralatan dan analisis racun (toksikologi). Topik penting dalam kursus ini ialan prinsip kegunaan amali kaedah spetkroskopi seperti UV/VIS, IR, dan AA, dan alat pemisahan seperti GC dan HPLC. Mengajar teori asas dan skop penggunaa. Pengenalan kepada bahan kimia beracun atau mutagenik seperti racun serangga, hidrokarbon terklorin, logam berat dan sebagainya. Kajian lebih mendalam ke atas beberapa tahap kimia beracun atau mutagenik dari segi struktur molekul, sifat fizik, sifat kimia, pengoksidan, jenis tindak balas, dan sifat biokimia. Kesan bahan beracun dan bermutagen kepada ekjosistem juga diterangkan. Rujukan:

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3

Mohd. Pembelajaran Kursus Hasil Radzi Abs, Abdul Hamid Yahya (penterjemah). 1990. Analisis Beralatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Kefahaman tentang mangkin dan biomangkin Stoppler M., 1992. Hazardous Metals 3 the Environment. New York: Elsevier. in 1 1 Barcelo, D. 1993. Environmental Analysis. New York: Elsevier. Kebolehan mengenalpasti proses bermangkin Clayton, G. D. & Clayton, F. E. 1991. Patty Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. ke 3 1 1 dalam industri 4. New York: John Wiley. Fawcett, H. H. 1988. Hazardous and Toxic Material. New York: John Wiley. Kebolehan menentukan kinetik dalam

tindakbalas bermangkin Matriks Hasil Pembelajaran

No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 2 3 4 5 Kefahaman mengenai jenis-jenis alatan analisis untuk bahan kimia Kefahaman mengenai cara-cara pengendalian alatan analisis Kefahaman mengenai jenis-jenis dan tahap keracunan bahan-bahan kimia Kefahaman mengenai sifat-sifat fizik dan kimia bahan-bahan beracun Kefahaman mengenai kesan-kesan terhadap ekologi

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3

274 Panduan Prasiswazah

KKKR4044 Kejuruteraan Makanan Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan prinsip asas kejuruteraan kimia dalam kejuruteraan makanan. Kursus ini membincangkan sifat asas makanan, penurunan saiz makanan, pemindahan dan storan makanan pepejal dan cecair, pengadunan dan pembentukan makanan pepejal dan cecair, pencampuran makanan cecair dan pepejal, pemanasan dan penyejukan makanan, pembekuan makanan, penstrilan makanan, pemekatan makanan cecair, pengeringan makanan pepejal, penyemperitan makanan, pemisahan fizikal/mekanik bahan makanan, dan pakej makanan. Rujukan: Batty, J. C. & Folkman, S. L. 1983. Food Engineering Fundamentals. New York: John Wiley. Bruin, S. (pnyt.), 1987. Preconcentration and Drying of Food Materials. London: Elsevier. Dalgliesh, J. N., 1990. Freeze Drying for the Food Industries. London: Elsevier Applied Science. Jowitt, R., Escher, F., Hallstrom, B., Meffert, H. F. Th., Spiess, W. E. L.& Vos, G. (pnyt.). 1983. Physical Properties of Foods. Barking: Applied Science Publishers. Toledo, R. T. 1980. Fundamentals of Food Processing Engineering, Westport: Avi Publisihing Co. Wilkinson, W. L., 1960. Bil.n-Newtonian Fluids. New York: Pergamon.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan dan kefahaman tentang proses pencampuran dan keperluan pencampuran Pengetahuan dan kefahaman tentang rekabentuk standard tangki terdauk dan mekanisme pencampuran dalam tangki teraduk Kebolehan merekabentuk tangki teraduk bagi aplikasi satu fasa Kebolehan merekabentuk tangki teraduk bagi aplikasi berbilang fasa Kebolehan untuk meningkatkan skala tangki teraduk Pengetahuan dan kefahaman tentang pencampuran tanpa pengadukan, jenis pencapur tanpa pengadukan dan mekanisme pencampuran dalam setiap jenis pencampura

2

3

4

5

6

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

3 3 3 3 3 3 3 2 2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

Fakulti Kejuruteraan 275

7

Kebolehan untuk mereka bentuk pencampur tanpa pengadukan

3

2

3

3

2

2

3

Pengetahuan dan kefahaman tentang proses 3 3 pencampuran dan keperluan pencampuran 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

8

KKKR4054 Teknologi Pencampuran Objektif kursus ini ialah untuk memperkenalkan teknologi pencampuran yang digunakan di industri pemprosesan. Pelajar akan diperkenalkan kepada konsep pencampuran, sistem pencampuran serta masalah yang berkaitan, mekanisme pencampuran dan reka bentuk tangki teraduk bagi pelbagai sistem pencampuran dan kaedah peningkatan skala tangki teraduk. Pelajar juga akan didedahkan kepada teknologi pencampuran tanpa pengadukan yang merangkumi pencampur jet, pencampur statik dan pencampur aliran berayun, mekanisme pencampuran dan rekabenntuk setiap jenis pencampur. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2434 Fenomena Pengangkutan 1, KKKR3534 Fenomena Pengangkutan 2

Rujukan: Tatterson, G. B. 1991. Fluid mixing and gas dispersion in agitated tanks. New York: Matriks Hasil Pembelajaran Mc Graw-Hill Inc. Tatterson, G. B. 1994. Scaleup and design of industrial mixing processes. New No. Hasil Pembelajaran Kursus York: Mc Graw-Hill Inc. Tatterson, kefahaman Process Sacleup and design. New York: Mc Graw-Hill Inc. Pengetahuan dan G. B. 2002. tentang proses 1 3 3 pencampuran dan keperluan pencampuran Harnby, H., Edwards, M. F. & Nienow, A. W. 1992. Mixing in the process industries. Butterworth-Heinemann Ltd. Pengetahuan Oxford: kefahaman dan tentang rekabentuk standard Mixing Technology. New York: Mc Graw-Hill Inc. Oldshue. 1983. tangki terdauk dan 3 2 3 mekanisme V. pencampuran J. dalam tangki Vol I & II. New York: Academic Press. Uhl, W. & Gray, B. 1966. Mixing

3 4 teraduk Kebolehan merekabentuk tangki teraduk bagi aplikasi satu fasa Kebolehan merekabentuk tangki teraduk bagi aplikasi berbilang fasa PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 2 3 2 3

276 Panduan Prasiswazah

5

6

7 8

Kebolehan untuk meningkatkan skala tangki teraduk Pengetahuan dan kefahaman tentang pencampuran tanpa pengadukan, jenis pencapur tanpa pengadukan dan mekanisme pencampuran dalam setiap jenis pencampura Kebolehan untuk mereka bentuk pencampur tanpa pengadukan

3

3 3 2

2

3

3

3

3 2 3 3 2

2

3

Pengetahuan dan kefahaman tentang proses 3 3 pencampuran dan keperluan pencampuran 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4064 Proses Petrokimia Kursus ini mengisi ruang di antara kejuruteraan kimia asas dan dengan skil yang diperlukan oleh seorang jurutera proses peringkat awal di industri petroleum. Kursus akan melihat secara menyeluruh proses penapisan minyak, stok suapan dan hasil, dan operasi utama yang lain. Topik khusus yang dibincangkan termasuk penyulingan atmosfera dan vakum, pencirian pecahan petroleum kompleks, dan operasi penapisan utama seperti pembentukan semula bermangkin, pemecahan bermangkin, perawatan hidro, dan pemecahan haba. Rujukan: Gary, J. & Handwerk, G. 1992. Petroleum Refining. Ed. ke 3. Wiley. Leffler, W.C. 1985. Petroleum Refining for the Non-Technical Person. Ed. ke 2. Penn Well Books. Pedersen, K.S., Fredenslund, A. & Thomassen, P. 1989. Engineering Properties of Oils and Natural Gases. Gulf Publishing. Speight, J.G. 1998. Petroleum Chemistry and Refining. Taylor and Francis. Watkins, R.N. 1981. Petroleum Refinery Distillation. Ed. ke 2. Gulf Publishing.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai tugas jurutera kimia di industri petrokimia Kefahaman mengenai industri petrokimia pemprosesan dalam PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2 1

Kefahaman mengenai proses dan peralatan dalam penghasilan bahan-bahan petrokimia

Kefahaman mengenai pasaran bahan 3 3 2 petrokimia dalam scenario global 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 277

KKKR4073 Industri Bioproses Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang industri bioteknologi yang berasaskan fermentasi. Pelajar akan didedahkan kepada beberapa bioproduk utama, pembangunan proses fermentasi industri, pengendalian keadaan steril dan penghindaran kontaminasi, rekabentuk dan jenis bioreaktor, jenis-jenis kultur dan ragam operasi serta contoh-contoh industri bioteknologi fermentasi.. Rujukan: Stanbury, P. F. Whitaker, A. & Hall, S.J. 1999. Principles of Fermentation Technology. Oxford: Pergamon Press Ltd. Bu'lock, J. & Kristiansen, B. 1987. Basic Biotechnology. London: Academic Press Inc. Ltd. Lee, J. M. 1992. Biochemical Engineering. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliff. Moo Young, M. et al (pnyt.). 1984. Comprehensive Biotechnology. New York: McGrawHill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan tentang produk-produk industri bioproses, peranan serta nilainya di segi ekonomi. Kebolehan untuk menerangkan peranan mikrob dan lain-lain sel biologi dalam penghasilan bioproduk. Pengetahuan tentang bahan-bahan metabolit penting yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Kebolehan untuk menerangkan proses-proses biotransformasi. Kebolehan menerangkan keperluan-keperluan bagi suatu proses fermentasi yang tipikal. Kebolehan menerangkan beberapa pedoman dalam pemencilan mikrob industri. Kebolehan menerangkan konsep asas dalam penyediaan medium fermentasi dan penyediaan inokulum. Kebolehan menerangkan tentang kontaminasi serta konsep keadaan steril. Kebolehan menerangkan konsep pensterilan udara/gas menggunakan alaturas udara. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebolehan menerangkan jenis-jenis bioreaktor, 10 reka bentuk dan pengoperasian.

278 Panduan Prasiswazah

Kebolehan menerangkan prinsip-prinsip asas 11 dalam pembangunan sistem kultur yang 2 2 1 berbeza. Kebolehan menerangkan beberapa contoh industri fermentasi dalam penghasilan 12 makanan, bahan farmaseutikal dan bahan kimia umum. 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4084 Teknologi Zarah Lanjutan Membincangkan teknik yang diguna-pakai di industri bagi proses pengelasan dan pemisahan zarahan dari gas dan cecair: teknik pemisahan zarah, pengukuran dan ramalan kecekapan pemisahan, rekabentuk alat pemisahan. Membincangkan juga teknik dan rekabentuk penyampaian zarah didapati di industri seperti penyampai pneumatik, penyampai skru dan sebagainya. Pra-Keperluan (jika ada): Rujukan: Rumpf, H (diterjemah oleh Bull, F. A.). 1990. Particle Technology. Chapman and Hall. Rhodes, M. J. (pnyt.). 1990. Principle of Powder Technology. John Wiley and Son. Kunii, D. & Levenspiel, O. 1991. Fluidization Engineering. Butterworth-Heinemann. Wan Ramli Wan Daud. 1992. Penyampai Pneumatik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wohlbier, H. R. (pnyt.). 1994. Conveying and Processing. Trans. Tech. Publications.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 Hasil Pembelajaran Kursus Berupaya menjelaskan dan mengira susuk tekanan di dalam sebuah bekas storan Mengetahui masalah aliran dan kaedah bagi mengatasinya. Berupaya mengenal jenis aliran penyampai pneumatik Berupaya menentukan halaju pengoperasian Berupaya merekabentuk penyampai pneumatik sebuah sistem PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1

KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Fakulti Kejuruteraan 279

6 7 8 9 10 11

berupaya menetukan kejatuhan tekanan di dalam sebuah penuras berupaya mengira kecekapan proses penurasan berupaya mengira parameter pengoperasian untuk proses pemisahan di dalam sebuah alat pengempar berupaya memahami makenisma proses pengranulan berupaya memahami proses penurunan saiz zarah berupaya mengira penurunan saiz zarah tenaga bagi proses

3

3 2

3 2 3 2 3 3 3 3 2 2

3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1

12 berupaya memahami proses pencampuran zarah 13 berupaya mengirakan kualiti suatu proses pencampuran

14 memahami bahaya pengendalian zarah pukal 15

berupaya mengambil langkah pencegahan di 3 3 2 dalam meminimumkan bahaya letupan 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4094 Proses Pemisahan Lanjutan Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kaedah rekabentuk proses-proses pemisahan alternatif untuk lain-lain industri. Proses-proses ini termasuklah teknologi membran yang meliputi osmosis berbalik, penurasan ultra dan nano, dialisis dan elektrodialisis. Prosesproses lain ialah penjerapan, penukaran ion dan kromatografi, pengeringan, penghabluran dan pemendakan. Rujukan: Belter, P.A., Hu, W. & Cussler, E. L. 1988. Bioseparations: Downstream Processing for Biotechnology. New York: John Wiley. Humphrey, J.L. & Keller, G.E. 1997, Separation Process Technology. New York: McGraw Hill. Seader, J.D. & Henley, E. J. 1988. Separation Process Principles. New York: John Wiley. McCabe, W.L., Smith, J.C. & Harriot, P. 1993. Unit Operations of Chemical Engineering. Ed. ke 5. New York: McGraw-Hill. Perry, R.H. & Green, D.W. 1997. Perry's Chemical Engineers's Handbook. Ed. ke 7. New York: McGraw Hill.

280 Panduan Prasiswazah

Matriks Ha No.

1

Kefaha dan m

2

Kefaha dan pe

3

Kebole membr

4

Kefaha dan pe

KKKR4713 Projek Reka Bentuk Loji Proses 1 Kursus ini merupakan latihan bagi pelajar menggunakan ilmu yang telah diperolehi untuk menghasilkan reka bentuk secara keseluruhan sebuah loji proses. Untuk kursus pertama ini, pelajar dikehendaki melakukan kajian ketersauran bagi projek yang ditentukan. Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan yang diselia oleh beberapa pensyarah. Tiap-tiap kumpulan dikehendaki seolah-olah bekerja sebagai jurutera-jurutera projek. Reka bentuk yang dihasilkan hendaklah merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alat-alat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses.

5

6

7

Kebole penjer Kefaha kroma penggu Kebole kroma

8

9

Kefaha pengha penggu Kebole pengha

10

11

Kefaha pengen serta c Penget yang d

1 = Berkaita 3 = Memenu

Fakulti Kejuruteraan 281

Rujukan: Coulson, J.M., Richardson, J.F., Sinnott, R.K. 1983. Chemical Engineering Vol. 6: An Introduction to Chemical Engineering Design. Pergamon Press: Maxwell Macmillan Int. Edition. Wan Ramli Wan Daud, Jailani Salihon, Ku Halim Ku Bulat, Normah Abdullah & Rakmi Abdul Rahman (pnyt.). 1993. Kejuruteraan Kimia: Reka Bentuk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Douglas, J. M. 1988. Conceptual Design of Chemical Process. New York: McGrawHill. Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W.B. & Shaeiwitz, J. A. 1998. Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes. New Jersey: Prentice Hall. Peters, M. S. & Timmerhaus, K. D. 1991. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Ed. ke 4. New York: McGraw-Hill. Crowl, D. A. & Louvar, J. F. 1990. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai bentuk sesebuah loji tugas-tugas mereka PO1 PO2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 hasil 3 3 3 3 2 3

Kebolehan bekerja secara berkumpulan dalam menyelesaikan rekabentuk loji Kebolehan mengintegrasi reka bentuk yang merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alatalat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses Kebolehan kajian membentangkan laporan

3

4 5

Kebolehan menulis laporan untuk 3 3 mendokumenkan hasil kajian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4714 Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Proses Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan prinsip reka bentuk proses kimia yang membolehkan pelajar mereka-bentuk loji proses lengkap. Kursus ini membincangkan prinsip reka bentuk proses yang terdiri daripada sintesis proses iaitu gaya kendalian, suapan dan hasil, kitaran semula dan pembuangan, pemilihan reaktor, sistem pemisahan cecair dan gas/wap, reka bentuk pantas alat, penyepaduan tenaga, perpaipan dan sistem kawalan proses; analisis proses iaitu imbangan jisim dan tenaga menggunakan perisian terbantu komputer; dan penyediaan rajah aliran proses, paip dan instrumentasi dan susun atur loji serta analisis ekonomi proses bagi penghasilan loji yang optimum.

282 Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada):

KKKR2314 Prinsip Proses Kimia

Rujukan: Biegler, L. T., Grossmann, E. I. & Westerberg, A. W. 1997. Systematic Methods of Chemical Process Design. London: Prentice-Hall International. Coulson.,J. M. & Richardson. 2005. Chemical Engineering Design. Jld. 6. Oxford: Pergamon Press. Douglas, J. M., 1988. Conceptual Design of Chemical Processes. New York : McGrawHill. Peters, M. S. & Timmerhaus, K. D. 1988. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Singapore: McGraw-Hill. Wan Ramli Wan Daud. 2002. Prinsip Reka Bentuk Proses Kimia. Institut Jurutera Kimia Malaysia. Britsis Info System.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai bentuk loji proses kimia tugas-tugas mereka PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Kebolehan melakukan reka bentuk ketersauran untuk sesebuah loji kimia Kebolehan menggabungkan teknik reka bentuk proses dan mekanik untuk pelbagai unit operasi bagi menghasilkan sebuah loji kimia yang mampu beroperasi Kebolehan menggunakan perisian terbantu komputer untuk melakukan reka bentuk terperinci Kebolehan menyedaiakn rajah alir proses, paip dan instrumentasi dan susun atur loji Kebolehan melakukan analisis ekonomi proses terhadap sesuatu loji Kebolehan bekerja dalam satu kumpulan bagi menghasilkan reka bentuk yang terbaik

3

4 5 6 7

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 283

KKKR4744 Keselamatan Industri Matlamat kursus ini ialah memberi pengetahuan dan kefahaman dalam aspek keselamatan supaya pelajar dapat memperolehi kemahiran untuk mengendali dan mengurus sesuatu loji dengan selamat terhadap orang awam, pekerja, harta benda dan alam sekitar. Pelajar akan diperkenalkan kepada kaedah-kaedah mengenal pasti potensi hazard yang wujud ditempat kerja, menilai akibat buruk yang akan dihadapi jika ada realisasi hazard tersebut dan bersamaan dengan anggaran kekerapan realisasi hazard itu, dapat membuat keputusan yang sesuai untuk mewujudkan suasana pekerjaan yang lebih selamat. Pelajar juga akan diperkenalkan mengenai undang-undang negara mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan berserta dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang tersebut yang perlu dipatuhi. Sistem pengurusan keselamatan mengikut kod amalan OSHAS 18000 juga dibincang supaya pelajar dapat pengetahuan dan praktikkan apabila beliau berkerja kelak. Rujukan: Crowl, D.A. & Louvar, J.F. 2001. Chemical Process Safety ­ Fundamentals with Applications. Ed. Ke 2. New Jersey: Prentice Hall. Marshall, V. & Ruheman, S. 2001. Fundementals of Process Safety. Rugby: IChemE, UK. Wentz, C. 1999. Safety, Health and Environmental Protection. Singapore: McGrawHill Int. Edition. Goetsch, D.L. 2005. Occupational Safety and Health for Technologist, Engineers and Managers. Ed. Ke 5. New Jersey: Pearson-Prentice Hall. Asfahl, C.R. 2004. Industrial Safety and Health Management. Ed. Ke 5. New Jersey: Pearson-Prentice Hall. AIChE Technical Manual. 1994. Dow's Fire & Explosion Index Hazard Classification Guide. Ed. Ke 7. New York: AIChE.

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Pengetahuan dan kefahaman mengenai pentingnya pengurusan keselematan di industri pemprosesan. Pengetahuan mengenai aspek perundangan yang mengawal aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pengetahuan dan kefahaman mengenai jenisjenis hazard yang wujud di industri. Kebolehan mereka bentuk senarai semak keselamatan untuk mengenal pasti hazard yang wujud di tempat kerja.

2

3

4

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3

284 Panduan Prasiswazah

5

Kebolehan melakukan kajian HAZOP ke atas sebuah loji secara berkumpulan. Kebolehan menganalisis hazard dengan FTA. Kebolehan menganalisis gabungan FTA dan ETA hazard dengan

3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 2 2

6

7

8

Kebolehan menganalisis hazard dengan DOW's FEI Kefahaman mengenai kebakaran dan ledakan dan bagaimana untuk melindungi dari kebakaran dan ledakan. Kefahaman mengenai konsep penghindaran realisasi hazard.

9

10

Kefahaman mengenai sistem pengurusan 2 3 2 2 2 2 keselamatan dan komunikasi hazard. 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

11

KKKR4754 Reka Bentuk Terbantu Komputer dan Kendalian Selamat Loji Matlamat kursus ini ialah menggabungkan 3 komponen utama dalam reka bentuk dan pengendalian bersepadu sesebuah loji proses iaitu reka bentuk terbantu komputer, reka bentuk sistem keselamatan loji serta kawalan dan pengendalian loji. Kursus ini memperkenalkan penggunaan perisian seperti HYSYS dan SuperPro untuk mensimulasi loji proses, kaedah reka bentuk untuk sistem pelegaan loji, juga kawalan dan pengendalian sesebuah loji proses. Rujukan: Biegler, L. T., Grossmann, E. I. & Westerberg, A. W. 1997. Systematic Methods of Chemical Process Design. London: Prentice-Hall International. Coulson, J. M. & J. F. Richardson, 1983. Kejuruteraan Kimia Jilid 6 : Reka Bentuk, (terjemahan Wan Ramli Wan Daud, Jailani Salihon, Ku Halim Ku Hamid, Normah Abdullah dan Rakmi A. Rahman). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Douglas, J. M., 1988. Conceptual Design of Chemical Processes. New York : McGrawHill. Peters, M. S. & Timmerhaus, K. D. 1988. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Singapore: McGraw-Hill. Seider, W., Seader, J. D. & Lewin, D. R. 1999. Process Design Principles. New York: John Wiley. Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B. & Shaeiwitz, J. A. 1998. Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes. Upper Saddle River, New Jersey: PrenticeHall.

Fakulti Kejuruteraan 285

Matriks Hasil Pembelajaran No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai tugas-tugas mereka bentuk dan pengoperasian loji proses kimia Kebolehan melakukan reka bentuk untuk loji kimia menggunakan perisian seperti HYSYS dan SuperPro Kebolehan mereka bentuk sistem pelegaan untuk loji kimia

2

3

Kefahaman mengenai kawalan dan 3 3 3 2 3 pengoperasian loji kimia 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

4

KKKR4765 Projek Ilmiah 1 Projek Penyelidikan merangkumi kajian kepustakaan bagi tajuk yang dipilih yang semestinya berkaitan dengan kejuruteraan kimia dan proses, persiapan dan kajian awal bagi projek dan penulisan laporan bagi kerja tersebut. Projek disambungkan dengan KKKR465. Setiap pelajar dibimbing oleh sekurang-kurangnya seorang pensyarah.

Matriks Hasil Pembelajaran Rujukan: No. 1 2 3

Cash, S. 1989. Effective literature searching for students. Aldershot: Gowers. Hasil Pembelajaran Kursus Fisher, A. 2001. Critical Thingking: An introduction. Cambridge: Cambridge UniverKefahaman mengenai proses penyelidikan sity Press. 3 3 1 dalam kejurteraan kimia & Lumsdaine, M. 1995. Creative Problem Solving: Thinking skills for Lumsdaine, E. a changing individu dalam Kebolehan bekerja secara world. New York:McGraw-Hill, Inc. 3 3 meyelesaikan sesuatu masalah Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice 3 Pfeiffer W.S. 2003. penyelidikan Hall. Kebolehan menjalankan ujikaji serta 3 3 Taylor, S. menganalisa data 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman.

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

286 Panduan Prasiswazah

4 5 6

Kebolehan menganalisa, mengupas, mencari ilmu untuk menjayakan sesuatu kajian Kebolehan kajian membentangkan laporan hasil

3 3

3 2 3 2

3

3

Kebolehan menulis tesis untuk 3 3 mendokumenkan hasil kajian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4816 Projek Reka Bentuk Loji Proses 2 Kursus ini merupakan sambungan kepada kursus KKKR4713 Projek Reka Bentuk Loji Proses 1. Dalam kursus ini, pelajar dikehendaki melakukan kajian terperinci bagi projek yang ditentukan. Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan yang diselia oleh beberapa pensyarah. Tiap-tiap kumpulan dikehendaki seolah-olah bekerja sebagai jurutera-jurutera projek. Reka bentuk yang dihasilkan hendaklah merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alat-alat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR4713 Projek Reka Bentuk Loji Proses 1

Rujukan: Coulson, J.M., Richardson, J.F., Sinnott, R.K. 1983. Chemical Engineering Vol. 6: An Introduction to Chemical Engineering Design. Pergamon Press: Maxwell Macmillan Int. Edition. Wan Ramli Wan Daud, Jailani Salihon, Ku Halim Ku Bulat, Normah Abdullah & Rakmi Abdul Rahman (pnyt.). 1993. Kejuruteraan Kimia: Reka Bentuk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Douglas, J. M. 1988. Conceptual Design of Chemical Process. New York: McGrawHill. Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W.B. & Shaeiwitz, J. A. 1998. Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes. New Jersey: Prentice Hall. Peters, M. S. & Timmerhaus, K. D. 1991. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Ed. ke 4. New York: McGraw-Hill. Crowl, D. A. & Louvar, J. F. 1990. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Fakulti Kejuruteraan 287

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai bentuk sesebuah loji tugas-tugas mereka PO1 PO2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

3

4 5

Kebolehan bekerja secara berkumpulan dalam menyelesaikan rekabentuk loji Kebolehan mengintegrasi reka bentuk yang merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alatalat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses Kebolehan membentangkan laporan hasil kajian

Kebolehan menulis laporan untuk 3 3 mendokumenkan hasil kajian 1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4824 Pengurusan Projek dan Undang-Undang Industri

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan asas pengurusan projek dan perundangan kepada bakal jurutera kimia. Diharap dengan demikian mereka dapat menggunakan ilmu kejuruteraan dengan sepenuhnya di dalam mengurus satu-satu projek dan implikasi undang-undang kepada tugas yang mereka jalankan. Kursus ini memperkenalkan aspek-aspek penting pengurusan projek disusuli dengan perkaraperkara asas undang-undang.

Pra-keperluan: KKKF4134 Pengurusan Kejuruteraan Rujukan: G D Oberlender. 2000. Project Management for Engineering & Construction. Ed. Ke 2. New York: McGrawHill. Hall, E. & Johnson, J. 2003. Integrated Project Management. New Jersey: PrenticeHall. Wu Min Aun. 1989. Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Malaysia. Ed. Ke 2. Kuala Lumpur: Longman. Wu Min Aun & Beatrix Vohrah. 1992. Undang-Undang Perdagangan Malaysia. Kuala Lumpur: Longman.

288 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1 Berkebolehan mengaitkan bidang kejuruteraan kimia dan pengurusan projek di dalam melaksanakan satu-satu kerja. Mempunyai kesedaran peri pentingnya persefahaman wujud di antara pemilik projek, pereka bentuk projek dan kontraktor. Berkebolehan menyediakan penjadualan projek dan memantau kemajuan projek. Mempunyai kesedaran untuk berkerja sebagai satu kumpulan di dalam satu-satu projek atau di dalam sesebuah organisasi. Memahami konsep asas undang-undang kontrak yang wujud di Malaysia. Mempunyai pengetahuan asas undang-undang agensi dan perkongsian. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2

2

3 4

5 6

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

KKKR4865 Projek Ilmiah 2 Projek ini menyambung kerja yang telah dijalankan dalam KKKR4765 dan melibatkan kerja praktikal, analisis data, perbincangan hasil, penulisan laporan akhir serta pembentangan. Setiap pelajar dibimbing oleh sekurang-kurangnya seorang pensyarah. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR4765 Projek Ilmiah 1

Rujukan: Cash, S. 1989. Effective literature searching for students. Aldershot: Gowers. Fisher, A. 2001. Critical Thingking: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Lumsdaine, E. & Lumsdaine, M. 1995. Creative Problem Solving: Thinking skills for a changing world. New York:McGraw-Hill, Inc. Pfeiffer W.S. 2003. Technical Writing: A Practical Approach. New Jersey: Prentice Hall. Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman.

Fakulti Kejuruteraan 289

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 6 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai proses dalam kejuruteraan kimia penyelidikan PO1 PO2 PO3 PO4 PO 5 PO6 PO7 PO 8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 serta 3 hasil untuk

Kebolehan bekerja secara individu dalam menyelesaikan sesuatu masalah penyelidikan Kebolehan menjalankan menganalisa data ujikaji

Kebolehan menganalisa, mengupas, mencari ilmu untuk menjayakan sesuatu kajian Kebolehan kajian membentangkan laporan

Kebolehan menulis tesis mendokumenkan hasil kajian

1 = Berkaitan dgn PO tetapi tiada penilaian, 2 = Memenuhi separa PO dgn penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuhnya PO dgn Penilaian rasmi

290 Panduan Prasiswazah

Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan

Pengenalan Dalam usaha negara menuju ke arah status negara maju dengan ekonomi berasaskan pembuatan, jurutera mekanik dan jurutera pembuatan perlu memahami kejuruteraan yang merentangi bidang-bidang yang umumnya berkait dengan disiplin dan profesion lain. Oleh yang demikian, satu pembentukan akademik yang meluas dan umum sebagai asas kerjaya jurutera mekanik dan pembuatan adalah penting. Bagaimanapun keperluan khusus dan mendalam untuk sesuatu tugas di dalam kerjaya yang progresif perlu merentangi semua sektor industri dan fungsi teknikal dan tidak mungkin dipenuhi dalam pengajian prasiswazah. Program kejuruteraan mekanik dan pembuatan telah berjaya menghasilkan beberapa kumpulan jurutera yang diterima oleh pihak industri. Bidang-bidang asas kejuruteraan mekanik iaitu bahan, mekanik pepejal, dinamik dan kawalan, mekanik bendalir, pemindahan haba dan termodinamik serta pengajian prinsip dan kegunaan di dalam bidang sistem pembuatan, pengukuran dan instrumentasi, kuasa dan mesin elektrik, elektronik dan mikroprosessor dan kejuruteraan terbantu komputer masih menjadi tunggak kepada program pengajian prasiswazah ini. Jabatan menawarkan dua program prasiswazah iaitu program Kejuruteraan Mekanik dan program Kejuruteraan Pembuatan. Kedua-dua program pengajian prasiswazah ini mempunyai struktur program yang serupa. Semua kursus teras kejuruteraan mekanik dan kejuruteraan pembuatan disempurnakan penawarannya pada semester keempat pengajian sebelum pelajar menjalani latihan industri semasa cuti antara semester keenam dan ketujuh. Setiap kursus teras jabatan akan mengandungi sesi amali yang berkaitan dan penilaian kursus akan merangkumi unsur-unsur peperiksaan dan kerja amali. Pada dua semester terakhir pengajian, penekanan diberikan kepada bidang pengurusan dan reka bentuk, pelajar diwajibkan mengikuti beberapa kursus di dalam bidang-bidang ini. Ini selaras dengan matlamat jabatan untuk membekalkan jurutera yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam reka bentuk dan selok belok pengurusan. Pelajar juga diberi sedikit kebebasan untuk menjurus ke dalam kursus-kursus tenaga, bahan atau mekanik gunaan bagi kejuruteraan mekanik dan kursus-kursus yang berkaitan bagi kejuruteraan pembuatan dengan memilih dua belas (12) unit elektif untuk program Kejuruteraan Mekanik dan sembilan (9) unit elektif untuk program Kejuruteraan Pembuatan daripada kursus-kursus elektif yang ditawarkan. Kursus-kursus elektif tersebut adalah mencerminkan keperluan semasa di dalam bidang-bidang pengkhususan yang diambil dan juga mengikut keperluan industri yang akan dikemas kini dari masa ke masa.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 291

Struktur Kursus

Sarjanamuda Kejuruteraan Mekanikal

Semester I Kod Kursus H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 INTERSESI III KKKJ1034 ZH2014 U2 H KKKQ2114 KKKJ2114 KKKJ2314 KKKJ2514 IV KKKQ2014 KKKJ2324 KKKJ2344 KKKJ2724 ZT1043 Nama Kursus Kokurikulum Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Matematik Kejuruteraan I Tamadun Islam danTamadun Asia Kokurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kejuruteraan Elektrik Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Grafik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan II Asas Mekanik dan Elektrik Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Ko-Kurikulum Matematik Kejuruteraan III Asas Mekanik Bendalir Pengukuran & Instrumentasi Bahan Kejuruteraan Statistik Kejuruteraan Dinamik Kejuruteraan Mekanik Bahan Proses Pembuatan Hubungan Etnik

292 Panduan Prasiswazah

V

KKKQ3014 KKKJ3144 KKKJ3334 KKKJ3934 KKKL3004

Pengiraan Berangka Termodinamik Kejuruteraan Sistem Dinamik Reka Bentuk Komponen Mesin Mesin & Elektronik Kuasa Etika Kejuruteraan & Perkembangan Teknologi Mekanik Bendalir Pemindahan Haba Kejuruteraan Kawalan Rekabentuk Sistem Bahasa Inggeris untuk Jurutera Latihan Industri

Pengurusan Kejuruteraan Projek Ilmiah I Getaran Mekanik Projek Reka Bentuk Elektif I

VI

KKKF3284 KKKJ3124 KKKJ3164 KKKJ3344 KKKJ3944 ZH2073

INTERSESI VII

KKKF306C

KKKF4134 KKKJ4014 KKKJ4354 KKKJ4955

VIII

KKKJ4704 KKKJ4026

Pengurusan Projek Projek Ilmiah II Elektif II Elektif III Elektif IV

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 293

Kursus Elektif KKKJ4114 KKKJ4134 KKKJ4164 KKKJ4144 KKKJ4154 KKKJ4164 KKKJ4184 KKKJ4194 KKKJ4344 KKKJ4364 KKKJ4374 KKKJ4384 KKKJ4414 KKKJ4524 KKKJ4514 KKKJ4544 KKKJ4554 KKKJ4564 KKKJ4574 KKKQ4024 Pembakaran dan Sistem Haba Kecekapan Penggunaan dan Pengurusan Tenaga Dinamik Bendalir Komputeran Penyamanan Udara dan Penyejukan Teknologi Tenaga Suria Dinamik Bendalir Komputeran Sistem Penukaran Tenaga Teknologi Biojisim untuk Penjanaan Kuasa Akustik Kaedah Unsur Terhingga Kejuruteraan Automotif Robotik Keutuhan Struktur Kakisan dan Teknologi Kakisan Pemprosesan Bahan Polimer Tribologi Mekanik Polimer dan Bahan Rencam Teori Proses Logam Pemprosesan Seramik Komunikasi Untuk Jurutera

294 Panduan Prasiswazah

Bachelor of Engineering Mechanical

Semester I Course Code H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 INTERSESSION III KKKJ1034 ZH2014 U2 H KKKQ2114 KKKJ2114 KKKJ2314 KKKJ2514 IV KKKQ2014 KKKJ2324 KKKJ2344 KKKJ2724 ZT1043 Course Titles Co-Curriculum Introduction of Engineering Material Science Computer Programming Engineering Mathematics I Islamic Civilization & Asia Civilization Co-Curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodynamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II Basic Mechanical & Electrical Foundation English (Muet Band 1&2) PPU Course Co-curriculum Engineering Mathematics III Basic Fluid Mechanics Measurement & Instrumentation Engineering Materials Engineering Statistics Engineering Dynamics Mechanics of Materials Manufacturing Processes Ethnics Relation

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 295

V

VI

KKKQ3014 KKKJ3144 KKKJ3334 KKKJ3934 KKKL3004 KKKF3284 KKKJ3124 KKKJ3164 KKKJ3344 KKKJ3944 ZH2073 KKKF306C

KKKF4134 KKKJ4014 KKKJ4354 KKKJ4955 KKKJ4704 KKKJ4026

Numerical Computations Engineering Thermodynamics Dynamic Systems Machine Components Design Machine & Power Electronics Engineering Ethics & Technology Development Fluid Mechanics Heat Transfer Control Engineering Systems Design English for Engineer Industrial Training Engineering Management Project I Mechanical Vibrations Design Project Elective I Project Management Project II Elective II Elective III Elective IV

INTERSESI VII

VIII

296 Panduan Prasiswazah

KKKJ4114 KKKJ4134 KKKJ4164 KKKJ4144 KKKJ4154 KKKJ4164 KKKJ4184 KKKJ4194 KKKJ4344 KKKJ4364 KKKJ4374 KKKJ4384 KKKJ4414 KKKJ4524 KKKJ4514 KKKJ4544 KKKJ4554 KKKJ4564 KKKJ4574 KKKQ4024

Elective Courses Combustion and Thermal System Efficient Use and Management of Energy Air Conditioning and Refrigeration Solar Energy Technology Computational Fluid Dynamics Energy Conversion System Biomass Technology for Power Generation Advanced Control Engineering Acoustics Finite Element Method Automotive Engineering Robotics Structural Integrity Corrosion And Corrosion Technology Polymer Processing Tribology Mechanic of Polymer and Composite Material Metal Forming Theory Processing of Ceramics Communication for Engineer

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 297

Sarjanamuda Kejuruteraan Pembuatan

Semester I Kod Kursus H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1174 KKKF1084 KKKQ1214 INTERSESI III KKKJ1034 ZH2014 U2 H KKKQ2114 KKKJ2114 KKKJ2314 KKKJ2514 IV KKKQ2014 KKKJ2324 KKKJ2344 KKKP2024 ZT1043 Nama Kursus Kokurikulum Pengenalan Kepada Kejuruteraan Sains Bahan Pengaturcaraan Komputer Matematik Kejuruteraan 1 Tamadun Islam danTamadun Asia Kokurikulum Asas Mekanik Gunaan Pengenalan Kejuruteraan Elektrik Grafik Kejuruteraan Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan Matematik Kejuruteraan II Asas Mekanik dan Elektrik Foundation English (Muet Band 1&2) Kursus PPU Ko-Kurikulum Matematik Kejuruteraan III Asas Mekanik Bendalir Pengukuran & Instrumentasi Bahan Kejuruteraan Statistik Kejuruteraan Dinamik Kejuruteraan Mekanik Bahan Proses Pembuatan I Hubungan Etnik

298 Panduan Prasiswazah

V

KKKQ3014 KKKP3234 KKKP3214 KKKP3024 KKKL3004

Pengiraan Berangka Kuasa Bendalir CAD/CAM Proses Pembuatan II Mesin & Elektronik Kuasa Etika Kejuruteraan & Perkembangan Teknologi Jaminan Kualiti Perkakasan Pengeluaran Sistem Kawalan Automatan Perancangan Kelengkapan & Pengendalian Bahan Bahasa Inggeris untuk Jurutera Latihan Industri Pengurusan Kejuruteraan Projek Ilmiah I Rekabentuk Produk Kawalan Perancangan dan Pengeluaran Elektif I Pengautomatan & Robotik Projek Ilmiah II Projek Industri Elektif II Elektif III

VI

KKKF3284 KKKP3414 KKKP3244 KKKP3224 KKKP3424 ZH2073

INTERSESI VII

KKKF306C KKKF4134 KKKP4914 KKKP4274 KKKP4424

VIII

KKKP4214 KKKP4926 KKKP4415

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 299

Kursus Elektif KKKP4014 KKKP4024 KKKP4034 KKKP4044 KKKP4054 KKKP4124 KKKP4224 KKKP4234 KKKP4244 KKKP4254 KKKP4264 KKKP4432 KKKP4444 KKKP4454 KKKP4464 KKKP4474 KKKQ4024 Teknologi Cantuman dan Kemasan Sistem Pembuatan Semasa Proses Pemesinan Penuangan dan Proses Serbuk Teknologi Plastik Teknologi Perkakas Mesin Cerdik Buatan dalam Pembuatan Analisis dan Pembunan Robot Reka Bentuk Untuk Pembuatan Kawalan Berangka Komputer Kaedah Unsur Terhingga Dalam Pembuatan Ergonomi Pembuatan Ekonomi Kejuruteraan Pengurusan Projek Pembuatan Perancangan dan Kawalan Sistem Penyenggaraan Pengurusan Strategi Pembuatan Komunikasi Untuk Jurutera

300 Panduan Prasiswazah

Bachelor of Engineering Manufacturing

Semester I Course Code H KKKF1134 KKKF1154 KKKF1244 KKKQ1114 ZT1033(U1) II H KKKF1044 KKKF1064 KKKF1084 KKKF1174 KKKQ1214 INTERSESSION III KKKJ1034 ZH2014 U2 H KKKQ2114 KKKJ2114 KKKJ2314 KKKJ2514 IV KKKQ2014 KKKJ2324 KKKJ2344 KKKP2024 ZT1043 V KKKQ3014 KKKP3234 KKKP3214 KKKP3024 KKKL3004 Course Titles Co-Curriculum Introduction of Engineering Material Science Computer Programming Engineering Mathematics I Islamic Civilization & Asia Civilization Co-Curriculum Basic Applied Mechanics Introduction to Electrical Engineering Introduction to Engineering Thermodynamics Engineering Graphics Engineering Mathematics II Basic Mechanical & Electrical Foundation English (Muet Band 1&2) PPU Course Co-curriculum Engineering Mathematics III Basic Fluid Mechanics Measurement & Instrumentation Engineering Materials Engineering Statistics Engineering Dynamics Mechanics of Materials Manufacturing Processes I Ethnics Relation Numerical Computations Fluid Power CAD / CAM Manufacturing Process II Machine & Power Electronics

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 301

VI

KKKF3284 KKKP3414 KKKP3244 KKKP3224 KKKP3424 ZH2073 KKKF306C KKKF4134 KKKP4914 KKKP4274 KKKP4424 KKKP4214 KKKP4926 KKKP4415

Engineering Ethics & Technology Development Quality Assurance Production Tools Automatic Control Systems Facilities Planning & Materials Handling English for Engineer Industrial Training Engineering Management Product Design Production Planning & Control Project I Elective I Automation and Robotics Industrial Project Project II Elective II Elective III Elective Courses

INTERSESI VII

VIII

KKKP4014 KKKP4024 KKKP4034 KKKP4044 KKKP4054 KKKP4124 KKKP4224 KKKP4234 KKKP4244 KKKP4254 KKKP4264 KKKP4432 KKKP4444 KKKP4454 KKKP4464 KKKP4474 KKKQ4024

Joining & Finishing Technology Contemporary Manufacturing System Machining Processes Casting & Powder Processes Plastics Technology Machine Tools Technology Artificial Intelligence In Manufacturing Robot Analysis and Development Design For Manufacturing Computer Numerical Control Finite Element Analysis In Manufacturing Manufacturing Ergonomics Engineering Economics Manufacturing Project Management Planning & Control of Maintenance Systems Management of Manufacturing Strategy Communication For Engineer

302 Panduan Prasiswazah

Silibus Kursus

KKKJ1034 Asas Mekanik & Elektrik Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada kemahiran yang menekankan hubung kait di antara rekabentuk, fabrikasi, pengujian, bahan dan pembuatan. Kursus ini akan dilaksanakan secara teori dan praktikal yang meliputi kejuruteraan produk, teknologi pembuatan: pemesinan dan kimpalan, litar elektronik, pendawaian elektrik, pemasangan komputer dan keselamatan kejuruteraan. Bacaan Asas: Kibbe R.R., et al. 2005. Machine Tool Practices. 8th ed. New York: Prentice Hall. Krar S.F., et. al. 2003. Machine Tools Technology Basics. New York: Industrial Press. Krar S.F., et. al. 2004. Technology of Machine Tools. 6th ed. New York: Glencoe McGraw-Hill. Ritchie, J and Simpson G. 1998. Engineering Applications: A Project Based Approach. Oxford: Butterworth Heinemann. Dungan, C & Stocks, E.G. 1998. Siri Bekalan Elektrik (4 volumes), Golden Books Centre, KL.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Mengetahui peraturan keselamatan dalam 3 2 bengkel dan makmal. Berkebolehan menggunakan kaedah yang 2 betul didalam operasi pemesinan dan 2 1 2 2 penggunaan peralatan bengkel. Berkebolehan menggunakan kaedah yang 3 2 1 2 2 betul didalam kimpalan dan fabrikasi. Berkebolehan menggunakan cara yang betul di dalam mengenali komponen elektronik, 4 2 1 1 2 2 pemasangan litar dan pendawaian elektrik. Berkebolehan menggunakan cara yang betul 5 2 1 1 2 2 di dalam pemasangan komputer. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 303

KKKJ2114 Asas Mekanik Bendalir Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip, sifat dan kaedah asas tentang bendalir dan membekalkan keupayaan menganalisis beberapa masalah asas mekanik bendalir. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti konsep dan sifat bendalir, statik bendalir, hubungan kamiran isipadu kawalan, analisis dimensi, aliran likat dalam paip dan mesin turbo. Di samping itu, pelajar akan diberi projek mini berkenaan dengan masalah rangkaian dalam paip. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang termobendalir, iaitu KKKJ3144 (Termodinamik Kejuruteraan) dan KKKJ3124 (Mekanik Bendalir) Pra-keperluan (jika ada): KKKF1044 Asas Mekanik Gunaan

Bacaan Asas: Munson, B.R. Young, D.F. & Okiishi, T.H. 2001. Fundamental of Fluid Mechanics, 4thed, New York: John Wiley & Sons. White, F.M. 2003. Fluid Mechanics, 5thed. New York: McGraw-Hill. Douglas, J.F. Gasiorek, J.M. & Swaffield, J.A. 2001. Fluid Mechanics, 4thed, London: Longman. Fox, R.W., McDonald, A.T., Pritchard, P.J. 2003. Introduction to Fluid Mechanics, 6th ed, New York: John Wiley & Sons. Shames, I. 2002. Mechanics of Fluids, 4thed, New York: McGraw-Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Mengetahui takrifan, konsep kontinum bendalir dan sifat-sifat bendalir Memahami taburan tekanan hidrostatik dan prinsip pengukuran tekanan manometer Berkebolehan mengira daya hidrostatik dan pusat tekanan untuk permukaan separa tenggelam dan tenggelam penuh Berkebolehan untuk membentuk isipadu kawalan untuk sebuah sistem bendalir dan mengaplikasi prinsip-prinsip keabadian jisim dan momentum ke atas isipadu kawalan Berkebolehan mengenal pasti aliran unggul dan menyelesaikannya menggunakan persamaan Bernoulli PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 2 2 3 2

1

4

2

3

2

5

2

3

2

304 Panduan Prasiswazah

Memahami hubungan antara nombor-nombor tidak berdimensi melalui teorem Pi serta 6 2 3 2 1 permodelan melalui keserupaan modelprototaip Mengetahui perbezaan ragam laminar dan 7 3 2 gelora untuk aliran dalam paip Berkebolehan menganalisis turus kehilangan 8 2 3 3 2 1 geseran/major dan minor dalam paip Memahami teori pam emparan dan persamaan 9 3 2 3 2 1 mesin turbo Euler Berkebolehan mendapatkan keadaan optimum 10 3 2 2 2 untuk pemilihan dan operasi pam 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ2314 Instrumentasi Dan Pengukuran Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada proses pengukuran, piawaian dan unit pengukuran, ciri-ciri bahan ukur dan sambutan, kaedah digital dalam pengukuran mekanik, bacaan dan pemprosesan data, instrumentasi berpekakasan, pengukuran anjakan dan dimensi, pengukuran akustik, pengukuran tegasan dan terikan, pengukuran daya dan tork, pengukuran tekanan, pengukuran aliran bendalir dan pengukuran suhu. Pelajar juga akan didedahkan kepada perisian komersial yang relevan bagi tujuan pembelajaran. Bacaan Asas: Figliola, R.S. and D.E. Beasley. 2005. Theory and Design for Mechanical Measurements. 4th ed. New York: John Wiley & Sons. Doebelin, E.O. 2003. Measurement Systems Application and Design. 5th ed. New York: McGraw-Hill Inc. James A. Blackburn. 2001. Modern Instrumentation for Scientists and Engineers. New York: Springer-Verlag. Robert B. Northrop. 2005. Introduction to Instrumentation and Measurements. 2nd ed. Boca Raton: CRC-Press. David G. Alciatore and Michael B. Histand, 2002. Introduction to Mechatronics & Measurement Systems. 2nd ed. New York: McGraw-Hill

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 305

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami secara menyeluruh serta keperluan utama sistem serta proses pengukuran dan 1 1 1 2 instrumentasi Memahami asas-asas utama yang menjadi `prerequisite' untuk reka bentuk sistem pengukuran serta proses pengukuran : kaedah statistik, 2 2 2 kaedah digital di dalam pengukuran, 3 pengukuran, litar-litar ringkas, pengataramukaan, konsep-konsep operasi penderia-penderia terbabit Berkebolehan untuk melakukan serta membentuk memodelkan sistem serta 3 merekabentuk sistem kawalan yang sepadan 2 3 2 serta mengaplikasikannya dalam kes membabitkan masalah sebenar Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi 4 menganalisa sistem yang ada dan merekabentuk 3 1 1 sistem kawalan bagi memperbaiki prestasinya Berkebolehan menghasilkan laporan berkenaan 5 2 1 1 2 analisa sistem dan reka bentuk sistem kawalan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ2324 Dinamik Kejuruteraan Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti kinematik zarah ; gerakan nisbi dalam satu satah dan dalam ruang dirujuk dari paksi beranjak. Kinetik zarah; persamaan gerakan, kerja dan tenaga, dedenyut dan momentum. Kinetik sistem-sistem zarah; persamaan gerakan, kerja dan tenaga, momentum melurus dan sudut, pengabadian tenaga dan momentum. Kinematik satah badan tegar; gerakan mutlak, gerakan nisbi dirujuk dari paksi yang beranjak dan berputar. Kinetik satah badan tegar; momen sifatekun jisim, daya, jisim dan pecutan, kerja dan tenaga, dedenyut dan momentum. Kinematik tiga dimensi; Pengenalan, gerakan melurus, gerakan sudut bagi garis, gerakan melengkung dalam ruang dan sudut Euleran Pelajar digalakkan mengambil sekurang-kurangnya kejuruteraan Matematik I sebelum mengikuti kursus ini. Pra-keperluan (jika ada): KKKQ2114 Matematik Kejuruteraan III

Bacaan Asas: Beer, F. P. & Johnston E. R. 2003. Engineering Mechanics- Dynamics. 4th ed. John Wiley & Son. R. C. Hibbler, 2007. Engineering Mechanics- Dynamics, Prentice Hall.

306 Panduan Prasiswazah

Bedford A. & Fowler W., 2005. Engineering Mechanics- Dynamics, Addison Wesley Longman. J.L. Meriam, L.G.Kraige, 2007. Engineering Mechanics, Dynamics, John Wiley. Jerry Ginsberg. 2007. Engineering Dynamics. 3rd ed. New York: Cambridge University Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Memahami tentang konsep. Definisi dan penggunaan unit-unit yang terdapat dalam 3 2 1 2 dinamik kejuruteraan. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai 2 2 2 2 1 geometri pergerakan zarah tanpa mengambil kira daya yang menyebabkan pergerakan Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai 3 2 2 3 1 analisis daya yang menyebabkan pergerakan zarah Boleh mengkelaskan jenis pergerakan jasad tegar tanpa mengambil kira daya yang 4 1 1 2 3 2 bertindak ke atasnya samada gerakan lurus ataupun melengkung. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ2344 Mekanik Bahan Kursus bertujuan memberi kefahaman dan membangunkan pelajar kejuruteraan agar berupaya menganalisis sesuatu masalah yang kompleks ke bentuk yang lebih mudah dan logik. Seterusnya dapat mengaplikasikan prinsip asas dan prinsip yang lazim bagi mendapatkan penyelesaian. Kursus ini meliputi tajuk pembebanan multi-paksi, taburan tegasan dan terikan di bawah beban paksi, ubah bentuk plastik, transformasi tegasan satah tegasan, tegasan maksima dan utama, bulatan Mohr, tegasan ricih maksima mutlak, transformasi terikan - satah terikan, Ubah bentuk aci bulat, tegasan dan sudut piuhan, kilasan pada aci tak bulat, aci berongga berdinding nipis. Gambarajah ricih dan momen, kaedah grafik, ubah bentuk lenturan, persamaan lentur, ricihan melintang dan beban gabungan. Reka bentuk rasuk dan aci, ubah bentuk di bawah beban melintang, persamaan lengkung, penentuan pesongan. Kestabilan struktur, beban genting, persamaan Eular, pembebanan sipi, persamaan sekan, reka bentuk tupang.

Pra-keperluan (jika ada): KKKF 1044 Asas Mekanik Gunaan KKKF 1154 Sains Bahan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 307

Bacaan Asas:

Hibbeler, R.C. 2005. Mechanics of Materials SI 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall. Beer, F.P., Johnston, E.R, & Dowolf J.T., 2002. Mechanics of Materials. London: Mc Graw Hill. Riley, W.F., Sturges, L.D. & Morris, D.H. 2007. Mechanics of Materials. New York: John Wiley & Sons. Craig, R.R., 2000, Mechanics of Materials, New York: John Wiley & Sons. A. Pytel., J. Kiusalass, 2003, Mechanics of Materials, Pacific Groove: books/Cole-Thomson.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Boleh memperihal keseluruhan sistem kejuruteraan, istilah yang lazim digunakan 2 1 dalam analisis kejuruteraan. Boleh mengaplikasi prinsip asas mekanik bahan 2 dan matematik bagi menterjemah masalah 3 kejuruteraan kepada gambarajah jasad bebas. Boleh menganalisa dan menilai jenis-jenis beban yang wujud dalam sesuatu komponen 3 3 2 1 atau sistem serta membuat kesimpulan dari hasil keputusan pengiraan Boleh mereka bentuk ujikaji makmal, menjalankan, menghasilkan data dan 4 2 3 2 3 menganalisa data diperolehi untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Boleh menghasilkan laporan bertulis yang baik dan membentangkan secara lisan hasil kerja 5 daripada projek bersepadu berkaitan masalah 3 2 3 1 1 kejuruteraan yang merangkumi beberapa kursus pelbagai disiplin. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ2514 Bahan Kejuruteraan Objektif kursus ialah mendalami alam bahan yang telah diperkenalkan pada semua pelajar kejuruteraan di tahun satu (sains bahan). Pendekatan sifat-struktur terus dikekalkan dengan mengait hubungan sifat struktur empat kelas bahan kejuruteraan,iaitu logam, seramik, polimer dan komposit. Logam dikelaskan mengikut lima logam generik iaitu ferum dan aloi, aluminium (aloi ringan) nikel, kuprum serta logam mulia.Penegasan diberi kepada ferum dan aloi ferum. Pemunculan mikrosturktur dengan rawatan haba serta sifat mekanik dibincang. Hubungan kaedah pembentukan dengan mikrostruktur serta sifat akhir dibincang dengan ringkas. Semester kedua membincangkan tiga kelas bahan yang lain iaitu seramik, polimer dan komposit dengan pengelasan, pendekatan sifat struktur dalam sifat mekanik serta hubungan dengan meikrostruktur. Hubungan kaedah pembentukan dengan sifat akhir juga dibincang. Pilihan bahan berdasarkan sifat dan kegunaan dalam perkhidmatan juga dibincang.

308 Panduan Prasiswazah

Pra-keperluan (jika ada):

KKKF1154 Sains Bahan

Bacaan Asas: Ashby, M.F and Jones, D.H. 2006. Engineering Materials 2: An introduction to microstructures, processing and design. Pergamon Press. Oxford. William D. Callister. Jr. 2003. Materials Science and Engineering: An Introduction. 6th ed. Wiley. Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon. 2007. Materials: Engineering, Science, Processing and Design. Oxford: Butterworth-Heinemann. Ken Budinski and Michael K. Budinski. 2004. Engineering Materials: Properties and Selection. 8th ed. Prentice-Hall. William F. Smith and Javad Hashemi. 2005. Foundations of Materials Science and Engineering. 4th ed. New York: McGraw-Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami kelas bahan kejuruteraan serta asas pengelasan dengan menggunakan pendekatan 3 2 2 1 1 3 sifat struktur. Memahami sifat mekanik setiap kelas bahan 2 3 1 1 1 kejuruteraan berdasarkan mikrostruktur Memahami mekanisme penguatan berdasarkan proses pembuatan seperti rawatan haba dan 3 2 1 1 1 1 2 1 berkebolehan meramal cara patah dan gagal bahan kejuruteraan Berkebolehan membuat pilihan bahan daripada 4 keempat kelas bahan kejuruteraan berdasarkan 2 1 3 2 1 1 1 1 kegunaan dalam perkhidmatan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ2724 Proses Pembuatan Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pembuatan; perhubungan pembuatan dengan reka bentuk dan bahan, ulang kaji tentang sifat-sifat bahan yang berkaitan dengan pembuatan, pengenalan kepada proses pembuatan produk polimer, kaca dan seramik. Kursus juga memberi pengenalan kepada pembuatan logam yang merangkumi tajuk-tajuk seperti proses penuangan, prinsip asas proses penuangan, proses penuangan acuan kekal dan tak kekal, penuangan pasir, penuangan pelaburan lilin, penuangan emparan, penggelekan, penempaan, penyemperitan, penarikan wayar, penyambungan dan pemesinan. Pra-keperluan (jika ada): KKKF1154 Sains Bahan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 309

Bacaan Asas: Mikell P. Groover. 2002. Fundamentals of Modern Manufacturing. 2nd Ed. John Wiley & Sons: New York. Kalpakjian S., Schmid S.R.. 2001. Manufacturing Engineering and Technology. 4th Ed. Prentice Hall: New Jersey. DeGarmo, E.P., Black, J.T., & Kohser, R.A. 2007. Materials and Processes in Manufacturing. 10th Ed. Wiley USA. Rob Thompson. 2007. Manufacturing Processes for Design Professionals. Thames & Hudson. George Schrader and Ahmad Elshennawy. 2000. Manufacturing Processes and Materials. 4th Ed. Michigan: Industrial Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Pengenalan kepada pembuatan; perhubungan pembuatan dengan reka bentuk dan bahan, kos pembuatan. Ulangkaji tentang sifat-sifat berkaitan dengan pembuatan bahan yang 1 1 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 proses proses dan

3

4 5 6 7

Proses tuangan; prinsip asas proses tuangan, proses tuangan acuan kekal dan tak kekal, tuangan pasir, jenis-jenis corak, tuangan pelaburan lilin, tuangan emparan. Pembentukan logam; prinsip proses pembentukan, tempaan, penggelekan, kerja tekan, tarikan, semperitan. Pembentukan pembentukan. Pembentukan pembentukan. polimer; seramik; prinsip prinsip

Memahami proses pemesinan logam

penyambungan

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

310 Panduan Prasiswazah

KKKJ3124 Mekanik Bendalir Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip medan aliran dan kaedah kebezaan lanjutan tentang bendalir dan membekalkan keupayaan menganalisis beberapa masalah aliran bendalir. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti hubungan kebezaan aliran bendalir, aliran upaya, aliran di sekitar jasad tenggelam, aliran boleh mampat dan aliran saliran terbuka. Di samping itu, pelajar akan diberi projek mini berkenaan dengan penggunaan perisian CFD untuk masalah aliran bendalir. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang termobendalir, iaitu KKKJ2114 (Asas Mekanik Bendalir) dan KKKJ3144 (Termodinamik Kejuruteraan) Pra-keperluan (jika ada): KKKJ2114 Asas Mekanik Bendalir

Bacaan Asas: White, F.M. 2006. Fluid Mechanics. 6th ed. New York: McGraw-Hill. Munson, B.R. Young, D.F. & Okiishi, T.H. 2005. Fundamental of Fluid Mechanics. 5th ed. New York: John Wiley & Sons. Robert W. Fox, Alan T. McDonald and Philip J. Pritchard. 2006. Introduction to Fluid Mechanics. New Jersey: John Wiley & Sons. Robert L. Mott. 2005. Applied Fluid Mechanics. 6th ed. Prentice-Hall. Iain G. Currie. 2003. Fundamental Mechanics of Fluids. 3rd ed. New York: Marcell Dekkerl.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Mengetahui konsep kinematik bendalir dan hubungan halaju dan pecutan aliran bendalir Berkebolehan menyelesaikan aliran likat mudah menggunakan persamaan keterusan bentuk kebezaan dan Navier-Stokes serta menggunakan perisian CFD Memahami fungsi arus dan keupayaan halaju serta kaedah penerbitan garis arus dan perolehan garis arus melalui ujikaji Berkebolehan menggunakan penghampiran aliran upaya dan prinsip tindanan dalam memodelkan masalah aliran mudah Memahami konsep aliran luaran, lapisan sempadan dan pemisahan aliran PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1

2

3

4 5

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 311

Berkebolehan menggunakan daya-daya aerodinamik (seretan dan angkatan) dalam 2 2 2 keseimbangan daya Memahami hubungan kelajuan bunyi, kon 7 3 2 1 Mach dan ciri-ciri aliran udara isentropik Berkebolehan mengira perubahan sifat 8 bendalir merentasi gelombang kejutan normal, 2 2 2 2 kejutan serong dan kembangan Memahami ciri-ciri aliran saliran terbuka, 9 3 2 2 konsep reka bentuk saliran dan dalam kritikal 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 6

KKKJ3144 Termodinamik Kejuruteraan Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti analisis eksergi, kitaran-kitaran kuasa gas seperti Otto, Diesel, Brayton dan Sterling, kitar kuasa wap seperti Rankine dan bersepadu, Kitaran penyejukan, penyerapan dan sistem pam haba, hubungan sifat termodinamik seperti ke hubungan Maxwell, persamaan Clapeyron, dan pekali-pekali Joule-Thompson, sifat-sifat campuran gas unggul dan sebenar, dan psikrometri dan kegunaan dalam kajian penyaman udara, tindak balas kimia dan pembakaran, keseimbangan kimia dan fasa, termodinamik dan aliran bendalir berkelajuan tinggi. Makmal berkaitan dengan analisis sistem termodinamik akan diberikan. Pra-keperluan (jika ada): KF1084 Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan

Bacaan Asas: Cengal Y.A, dan Boles M.A. 2006. Thermodynamics ­ An Engineering Approach Sixth edition. New York: McGraw-Hill. Cengal Y.A, 2002. Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer. New York: McGraw-Hill. Moran, M.J., & Shapiro, H.N., 2008. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. New Jersey: John Wiley & Sons. Michael J. Moran et al. 2002. Introduction to Thermal Systems Engineering: Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer. New Jersey: Wiley. Adrian Bejan. 2006. Advanced Engineering Thermodynamics. 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

312 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Kebolehan menganalisis prestasi enjin haba dan 2 1 2 1 1 1 2 2 pam haba Kebolehan menganalisis proses lembapan 2 2 2 2 1 1 1 2 udara, pemeluwapan and kondensasi wap air. Kebolehan menganalisis proses campuran gas 2 1 3 and komposisi udara. Kebolehan melakukan pengiraan tenaga yang 1 2 1 4 dihasilkan dan suhu bagi proses pembakaran 2 sesuatu bahan api. Kebolehan menentukan aras tenaga dan 5 komposisi keseimbangan bagi tindakbalas 2 1 1 kimia dan pembakaran. Kebolehan menganalisis fenomena aliran halaju 6 tinggi yang berkaitan dengan sifat 2 2 1 1 2 termodinamik. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ3164 Pemindahan Haba Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pemindahan haba konduksi, perolakan, sinaran dan analisis penukar haba. Kursus dimulai dengan pengenalan kepada mekanisma pemindahan haba. Pemindahan haba konduksi meliputi tajuk-tajuk seperti konduksi haba mantap dan tak mantap dalam koordinat kartesan, silinder dan sfera. Persamaan pemindahan haba konduksi meliputi persamaan terbitan untuk konduksi satu dimensi dan persamaan am pemindahan haba konduksi. Penjanaan haba, kekonduksian terma dan konsep rantaian terma. Pemindahan haba perolakan meliputi tajuk-tajuk perolakan paksa dan bebas melalui jasad dan dalam saluran. Pemindahan haba sinaran meliputi tajuk-tajuk seperti sifat-sifat sinaran, faktor nampak, permukaan jasad hitam dan kelabu, dan pemindahan haba antara permukaan. Pelajar akhirnya akan diperkenalkan dengan reka bentuk dan analisis penukar haba. Kerja-kerja amali berkaitan dengan pemindahan haba juga akan dilakukan. Pra-keperluan (jika ada): KKKF1084 Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan KKKJ2114 Asas Mekanik Bendalir

Bacaan Asas: Yunus A. Cengel. 2004. Heat Transfer: A Practical Approach. 2nd Ed New York: McGraw Hill. Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman and Adrienne S. Lavine. 2007. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 6th Ed. John Wiley & Sons.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 313

Frank Kreith and Mark S. Bohn. 2001. Principles of Heat Transfer. 6th Ed. Brooks/Cole (Thompson Learning). Hans Dieter Baehr and Karl Stephan. 2006. Heat and Mass Transfer. 2nd ed. Berlin: Springer Jack P. Holman. 2001. Heat Transfer. 9th ed. New York: McGraw-Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Memahami konsep dan mekanisme pemindahan haba (konduksi, perolakan dan 3 3 3 1 sinaran). Berkebolehan melakukan imbangan tenaga dan 2 3 3 3 1 1 analisis berangka masalah konduksi haba. Memahami fizik konduksi terma dan menentukan kadar pemindahan haba dalam 3 3 3 3 bendalir dan pepejal dan faham takrif rintangan terma serta kekonduksian terma. Memahami fizik sinaran terma, sifat-sifat permukaan, konsep jasad hitam dan kelabu 4 3 3 3 serta faktor nampak dan menentukan kadar pemindahan haba sinaran Memahami fizik perolakan diantara bendalir 5 dan jasad, pekali pemindahan haba dan 3 3 3 menentukan kadar pemindahan haba perolakan Memahami kegunaan rintangan terma dan 6 3 3 3 boleh menganalisis sistem terma 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ3334 Sistem Dinamik Kursus ini bertujuan memberikan pengenalan terhadap kaedah membentuk model matematik bagi sesuatu sistem dinamik. Sistem dinamik yang dimodelkan merangkumi sistem mekanik, sistem elektrik dan elektromekanik, sistem bendalir dan sistem terma. Daripada model yang dibentuk, analisis dilakukan bagi mengkaji kestabilan serta sambutan sistem terhadap beberapa input ujian. Kursus ini juga memberikan pengenalan terhadap analisis sistem tak lelurus. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ2324 Dinamik Kejuruteraan

314 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Vu, H.V. and Esfandiari, R.S. 2001. Dynamic Systems: Modeling and Analysis. Singapore: McGraw-Hill. Ogata, K. 2003. System Dynamics. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall. Close, C.M. and Frederick, D.M. Newell, 2001. Modeling and Analysis of Dynamic Systems. 3rd ed. USA: Wiley. Shearer, J.L. Kulakowski, B.T. and Gardner, J.F. 2007. Dynamic Modeling and Control of Engineering Systems. 3rd ed. New York: Cambridge University Press. Benson H. Tongue and Sheri D. Sheppard. 2005. Dynamics: Analysis and Design of Systems in Motion. New Jersey: Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Berkebolehan mengenalpasti masalah kejuruteraan serta berkebolehan mengenalpasti 3 2 3 2 1 sistem kejuruteraan yang terlibat dalam masalah Mampu membina model matematik melalui penggabungan jujuk komponen ke dalam 2 2 hukum jati yang merangkumi sistem dan 3 mampu menyelesai model matematik yang dibina melalui kaedah kerangka/kaedah analisis Mampu memberi interprestasi (analisa, 3 peramalan prestasi) kejuruteraan terhadap 3 2 sambutan dinamik sistem yang dibina. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ3344 Kejuruteraan Kawalan Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah analisis dan reka bentuk sistem kawalan suapbalik. Ia merangkumi permodelan sistem dinamik, prestasi sistem, kaedah londar punca, sambutan frekuensi, rajah bode, reka bentuk pampasan. Bacaan Asas: Nise, N.S. 2004. Control Systems Engineering. 4th ed., USA: John Wiley. Franklin, G.F., Powell, J.D. & Emami-Naeini, A. 2006. Feedback Control of Dynamic Systems, 5th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall. Gopal, M. 2003. Control Systems Principles and Design.USA: McGraw Hill. Katsuhiko Ogata. 2008. Modern Control Engineering. 5th ed. Prentice-Hall. Pierre, R. Belanger . 2005. Control Engineering: A Modern Approach. Oxford University Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 315

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Memahami konsep asas dalam rekabentuk sistem kawalan (permodelan, struktur sistem, 3 2 1 parameter prestasi sistem, ciri-ciri sistem kawalan, kestabilan sistem) Berkebolehan untuk memodelkan sistem serta 2 merekabentuk sistem kawalan serta 2 3 2 mengaplikasikannya dalam kes kejuruteraan Berkebolehan untuk menghasilkan laporan 3 2 1 1 2 professional mengenai prestasi sistem kawalan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ3934 Rekabentuk Komponen Mesin Kursus ini memberi kefahaman kepada pelajar mengenai teori dan penggunaan reka bentuk komponen mesin yang melibatkan analisis tegasan, penumpuan tegasan dan kelesuan pada pelbagai komponen mesin. Secara khusus, komponen mesin yang dianalisa secara terperinci termasuk pegas mekanik, gear taji, aci, cekam, brek dan roda tenaga. Rekabentuk komponen mesin merupakan salah satu cabang dari mekanik gunaan yang penting yang menjelaskan faktor-faktor statik dan dinamik yang perlu dipertimbangkan dalam reka bentuk komponen mesin untuk mengelakkan sesuatu komponen daripada gagal secara statik atau dinamik. Bacaan Asas: Shigley, J.E. and Mischke, C.R. 2003. Mechanical Engineering Design. 7th ed. McGraw-Hill. Juvinall, R.C. & Marshek, K.M., 2005. Fundamental of Machine Component Design. 4th ed. John-Wiley & Sons. Harold A. Rothbart & Thomas H. Brown. 2006. Mechanical Design Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill. Ron Spencer. 2004. The Systematic Approach To Machine Design. USA: Xlibris Corp. Samuel Doughty. 2005. Mechanics of Machines. John Wiley & Sons. John J. Uicker, Gordon R. Pennock & Joseph E. Shigley. 2003. Theory of Machines and Mechanisms. 3rd ed. New York: Oxford University Press. Robert L. Norton. 2003. Design of Machinery. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

316 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Kefahaman tentang konsep rekabentuk 1 1 kejuruteraan mekanik dan faktor keselamatan Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai 2 3 3 3 1 analisa gabungan tegasan oleh beban paksian, daya ricih, momen lentur dan kilasan Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai rekabentuk kekuatan statik dengan teori tegasan 3 3 3 3 1 normal maksima, tegasan ricihan maksima, tenaga herotan, Coulomb Mohr dan Mohr Ubah suai Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai reka 4 3 3 3 1 bentuk kekuatan lesu dengan kaedah Rajah Hayat Lesu malar 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ3944 Reka Bentuk Sistem Kursus ini akan menggabungkan unsur-unsur yang liputi dalam kursus reka bentuk komponen mesin untuk mereka bentuk sistem mesin yang lengkap. Tajuk-tajuk yang diliputi termasuk: reka bentuk untuk pemasangan, had dan padan, pengedapan, sistem hidraul dan pneumatik, pengautomatan, kawalan pergerakan. Penggunaan perisian reka bentuk simulasi sistem seperti ADAMS akan diperkenalkan. Pelajar juga akan melakukan projek reka bentuk satu sistem mesin yang lengkap. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ1174 Grafik Kejuruteraan KKKJ3934 Rekabentuk Komponen Mesin

Bacaan Asas: Ullman D.G. 2004. The Mechanical Design Process, 3rd Ed. International Edition, New York, McGraw Hill. Crose.N. 2000. Engineering Design Methods, Strategies for Product Design, 3rd Ed. Chichester, Wiley. Esposito A. 2000. Fluid Power with Applications. New Jersey: Prentice Hall Inc. Norton R.L. 2005. Machine Design: An Integrated Approach. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall Inc. Clive L. Dym and Patrick Little. 2004. Engineering Design: A Project-Based Introduction. 2nd ed. New Jersey: Wiley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 317

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang perbezaan dalam proses 2 3 reka bentuk komponen dan sistem. Keupayaan untuk mereka bentuk himpunan 2 komponen mekanikal bagi menghasilkan 3 3 3 2 2 pergerakan tertentu. Keupayaan menghasilkan reka bentuk sistem 3 3 3 3 lengkap secara bersendirian Keupayaan menggunakan teknologi reka 4 2 3 3 bentuk berbantu komputer Keupayaan menggunakan semua asas dalam 5 sains kejuruteraan untuk analisis terperinci reka 3 3 3 bentuk Keupayaan menyampaikan hasil reka bentuk 6 dalam bentuk yang lazim kepada pihak yang 3 berkepentingan Berupaya membentangkan hasil reka bentuk kepada pendengar yang pelbagai dan berupaya 7 3 menerangkan dengan berkesan apa-apa perkara yang ditimbulkan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4014 Projek Ilmiah I Pelajar ditugaskan membuat satu projek. Tajuk projek samada ditentukan oleh jabatan atau cadangan pelajar yang dinilai kesesuaiannya oleh kakitangan akademik. Projek ini akan dilaksanakan di bawah penyeliaan kakitangan akademik.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk mengenalpasti aplikasi menyeluruh dan masalah kejuruteraan mekanik. Berkebolehan memilih kaedah penyelesaian bagi membuat keputusan kejuruteraan dalam kejuruteraan mekanik Keupayaan untuk menganalisis masalah kejuruteraan dan mengaplikasikan kursus terdahulu bagi menyelesaikan masalah praktikal kejuruteraan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

2

3

318 Panduan Prasiswazah

4

5

6

Keupayaan untuk bekerja dalam kumpulan atau sendirian, atau pelbagai disiplin bagi menyelesaikan projek kejuruteraan. Keupayaan merancang dan menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar dengan menggunakan sumber, kaedah, spesifikasi keperluan projek. Keupayaan membentangkan hasil projek secara lisan dengan bantuan alat-pandang-dengar

2

3

3

1 3 3

2

3

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4026 Projek Ilmiah II Pelajar ditugaskan membuat satu projek. Tajuk projek samada ditentukan oleh jabatan atau cadangan pelajar yang dinilai kesesuaiannya oleh kakitangan akademik. Projek ini akan dilaksanakan di bawah penyeliaan kakitangan akademik. Pra-keperluan (jika ada):

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

KKKJ 4014 Projek Ilmiah I

Berkebolehan menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk mengenalpasti aplikasi 2 3 menyeluruh dan masalah kejuruteraan mekanik. Berkebolehan memilih kaedah penyelesaian 2 bagi membuat keputusan kejuruteraan dalam 3 3 3 3 2 kejuruteraan mekanik. Keupayaan untuk menganalisis masalah kejuruteraan dan mengaplikasikan kursus 3 2 3 3 3 terdahulu bagi menyelesaikan masalah praktikal kejuruteraan. Keupayaan merancang dan menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar dengan 4 3 1 3 3 2 menggunakan sumber, kaedah, spesifikasi keperluan projek. Keupayaan untuk menulis laporan hasil projek 5 2 3 3 3 3 dengan baik Keupayaan membentangkan hasil projek secara 6 3 lisan dengan bantuan alat-pandang-dengar 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 319

KKKJ4114 Pembakaran dan Sistem Haba Kursus ini melibatkan aspek bahan api, asas dan prinsip pembakaran, kaedah dan teknologi pembakaran bahan api gas, cecair dan pepejal, kecekapan loji pembakaran, dan pencemaran dan kawalan pencemaran dari sistem pembakaran. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ 3144 Termodinamik Kejuruteraan

Bacaan Asas: Borman & Ragland. 1998. Combustion Engineering. Singapore: McGraw-Hill Int. Ed. Turns, S.R. 2000. An Introduction to Combustion: McGraw-Hill Int. Ed. Keating, E.L. 2007. Applied Combustion, 2nd Ed.. CRC. Annamalai, K. 2006. Combustion Science and Technology. CRC. Liberman, M.A. 2008. Introduction to Physics and Chemistry of Combustion: Explosion, Flame and Detonation. Springer. Norbert, P. 2002. Turbulent Combustion. Cambridge University Press. Henry and Heinke. 1989. Environmental Science and Engineering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Sorensen. 1983. Energy Conversion Systems. New York: John Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman tentang jenis-jenis bahan api dan teori pembakaran secara kimia Kefahaman mengenai kaedah dan teknologi pembakaran untuk setiap jenis bahan api PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 2 3 2 2 3

Kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang 3 3 3 2 berkaitan dengan pembakaran dan teknologiteknologinya melalui pengiraan kejuruteraan 4 Kefahaman tentang kaedah dan teknologi 2 3 3 2 3 pengawalan pencemaran udara akibat daripada sistem pembakaran 5 Kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang 3 3 3 2 berkaitan dengan pencemaran udara melalui pengiraan kejuruteraan 6 Kebolehan untuk menghasilkan laporan 3 1 3 2 3 3 kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang pembakaran 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

320 Panduan Prasiswazah

KKKJ4134 Kecekapan Penggunaan dan Pengurusan Tenaga Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada kecekapan penggunaan dan pengurusan tenaga, krisis tenaga dan pencemaran alam sekitar, peranan dan fungsi pengurus tenaga, kategori dan peringkat pengauditan tenaga, penjimatan dalam penggunaan tenaga di bangunan dan di industri seperti dandang dan sistem penyamanan udara. Pelajar juga didedahkan kepadan pengenalan kepada analisis ekonomi dan kewangan dalam pengurusan projek-projek penjimatan tenaga. Pelajar akan menggunakan perisian untuk proses pengauditan tenaga dan kerja-kerja amali dengan pengauditan tenaga. Pra-keperluan (jika ada): KKKF1084 Pengenalan Termodinamik Kejuruteraan KKKF1064 Pengenalan Kejuruteraan Elektrik KKKJ2114 Asas Mekanik Bendalir KKKJ3314 Pengukuran dan Instrumentasi

Bacaan Asas: Turner, Wayne C., 2006. Energy Management Handbook ­ 6th Edition. The Fairmont Press, Inc. Thumann, Albert, P.E., C.E.M. 1996. Plant Engineers and Managers Guide to Energy Conservation ­ 6th Edition. The Fairmont Press, Inc. Archie W Culp. 1991. Principal of Energy Conservcation. New York: McGraw-Hill. Victor B Ottaviano. 1983. Energy Management. New York: Ottavianno Technical Services. Capehart, Barney L. 2006. Guide to Energy Management - 5th Edition. CRC Press. Thumann, 2002. Handbook of Energy Engineering - 5th Edition. The Fairmont Press, Inc. Kreith, F., 2007. Energy Management and Conservation Handbook. CRC Press. Mull, T.E. 2001. Practical Guide to Energy Management for Facilities Engineers and Plant Managers. American Society of Mechanical Engineers.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai Krisis Tenaga dan Pencemaran Alam Sekitar serta faktor-faktor penyebab serta penyelesaian. Kefahaman mengenai kaedah-kaedah dalam mencapai kecekapan dan penjimatan dalam penggunaan tenaga disektor komersial dan industri Berkebolehan mengutip dan menganalisis data serta maklumat, menilai keadaan pengunaan dan kos tenaga dan mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2

2

3

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 321

Boleh menggunakan peralatan terkini dan 2 2 2 kaedah terkini dalam melakukan penguditan 2 tenaga disektor komersial dan industri. Berkebolehan menilai projek-projek yang dikenal pasti untuk menyelesaikan masalah 5 3 3 3 2 2 penggunaan tenaga secara analisis ekonomi dan teknikal. Kefahaman dalam aspek-aspek pengurusan 6 3 3 3 2 2 tenaga. Berkebolehan menghasilkan dan membentangkan kertas kerja berkenaan 3 3 2 2 7 masalah penggunaan tenaga untuk setiap sektor 3 pengguna dan mencadangkan projek-projek penjimatan tenaga Kebolehan untuk menggunakan perisian 8 3 3 3 1 3 1 penguaditan tenaga. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 4

KKKJ4144 Penyamanan Udara dan Penyejukan Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti asas-asas pemindahan haba, mekanik bendalir dan sifat-sifat termodinamik bendalir kerja; system refrigerasi mampatan wap dan penyerapan; penggunaan carta psikrometrik, pengiraan beban penyejukan; penjelasan komponenkomponen penyamanan udara; serta system saluran dan pempaipan, pam dan kipas,gegelung penyejukan dan penyahlembapan; peralatan kawalan pemampatan; injap pendikitan, proses pemeluwapan dan penyejatan; kaedah pengawalan hangar dan akustik dalam system penyaman udara. Kursus ini menggunakan pendekatan pengiraan dan projek contoh untuk merancang dan mereka bentuk sesuatu sistem penyamanan udara. Kerja projek reka bentuk sistem penyamanan udara akan diberikan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan berhubung dengan penyamanan udara. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ3164 Pemindahan Haba.

Bacaan Asas: Arora, C.P. 2001. Refrigeration and Air Conditioning. Second Ed. Mc Graw Hill International Editions: Singapore. Wang, S.K. 2000. Handbook of Air Conditioning and Refrigeration. Mc Graw Hill International Editions, Singapore. Mcquiston, F. C. and Parker J. D. 2002. Heating Ventilation and Air Conditioning: Analysis and Design. 3rd Ed. John Wiley: New York. Yunus, A.C. and Michael, A Boles. 2006. Thermodynamic An Engineering Approach. 6th Ed. Singapore: Mc Graw Hill Inc. Whitman, B. 2008. Refrigeration and Air Conditioning Technology. CENGAGE Delmar Learning. Miller, R. 2006. Air Conditioning and Refrigeration. McGraw-Hill Professional.

322 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep dan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam bidang 2 3 2 3 penyamanan udara. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciri2 3 3 3 2 ciri pemindahan haba melalui media udara, cermin dan dinding bangunan. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai beban 3 3 2 3 tenaga yang melibatkan beberapa komponen 3 penyamanan udara dengan menggunakan carta psikrometrik. Boleh menggunakan carta psikrometrik dan kaedah terkini bagi mengira beban penyejukkan 4 2 2 3 3 3 dan keupayaan alat penyamanan udara seterusnya melaksanakan analisis kejuruteraan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4154 Teknologi Tenaga Suria Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada sinaran suria, kaedah pengukuran sinaran suria dan kegunaan data sinaran suria, analisis geometri sinaran suria, teori dan pengiraan kecekapan prestasi untuk pengumpul-pengumpul suria jenis udara dan air, pemindahan haba dalam pengumpul suria, applikasi-applikasi sistem tenaga suria dalam pemanasan air domestik, pengeringan bahan pertanian, penyulingan dan proses haba industri, pencahayaan dan kegunaan sistem paip suria, teori sistem fotovoltaik dan kegunaan, sistem hibrid fotovoltaik terma, kajian ekonomik sistem-sistem suria dan simulasi sistem suria menggunakan perisian TRNSYS. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ3124 Mekanik Bendalir KKKJ3144 Termodinamik Kejuruteraan KKKJ3164 Pemindahan Haba

Bacaan Asas: Duffie, J. A. and Beckman. W. A. 2006. Solar Engineering of Thermal Processes. 3rd. ed. New York: Wiley Interscience. Mohd Yusof Othman dan Kamaruzzaman Sopian, 2003, Teknologi Tenaga Suria, Bangi: Penerbit, UKM. Tiwari, G.N. 2002. Solar Energy: Fundamentals, Design, Modeling and Applications. Narosa Publishing House. Goswami, D.Y. 2000. Principles of Solar Engineering. Taylor & Francis. Markyart, T. 2000. Solar Electricity, 2nd Ed. New York: Wiley Interscience.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 323

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 6 Hasil Pembelajaran Kursus Tahu isu-isu tenaga keterbaharuan dan alam sekitar Boleh melakukan imbangan tenaga dalam sistem tenaga suria Faham fizik tenaga dalam sistem-sistem tenaga suria Faham impak terhadap alam sekitar daripada analis model pencemaran Faham prinsip operasi sistem tenaga suria PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1

Faham kegunaan sains asas terma- bendalir 2 2 2 2 1 pada sistem tenaga suria 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4164 Dinamik Bendalir Komputeran Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang kaedah penyelesaian dan aplikasi dinamik bendalir serta perisian komputeran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah aliran bendalir dan pemindahan haba secara perolakan. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada Dinamik Bendalir Komputeran, persamaan asas aliran bendalir, permodelan gelora, kaedah isipadu terhingga untuk masalah kemeresapan, masalah perolakan-kemeresapan, masalah aliran mantap dan masalah tidak mantap. Bacaan Asas: Versteeg, H.K. & Malalasekera, W. 2007. An Introduction to Computational Fluid Dynamics (Second Edition). London: Longman. Yeoh, G.H. 2007. Computational Fluid Dynamics: A Practical Approch. ButterworthHeinemann. Lomax, H. 2004. Fundamental of Computational Fluid Dynamics. Springer. Shyy, W. 2007. Computational Fluid Dynamics with Moving Boundaries. Dover Publications. Wesseling, P. 2000. Principles of Computational Fluid Dynamics. Springer. Anderson, J.D. 1995. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. New York: McGraw-Hill. Abbot, M.B. & Basco, D.R. 1990. Computational Fluid Dynamics: An Introduction for Engineers. London: Longman. Patankar, S.V. 1980. Numerical heat transfer and fluid flow. New York: Hemisphere.

324 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 Hasil Pembelajaran Kursus Mengetahui peranan/kekangan CFD dalam penyelesaian masalah Mekanik Bendalir Memahami algoritma, penjanaan grid dan cara kerja perisian CFD Memahami persamaan keabadian jisim, momentum dan tenaga bentuk kebezaan Berkebolehan menggunakan kaedah isipadu terhingga untuk persamaan kemeresapan 1D mantap Berkebolehan menggunakan kaedah isipadu terhingga untuk persamaan perolakankemeresapan 1D mantap Berkebolehan menggunakan kaedah isipadu terhingga untuk persamaan perolakankemeresapan 1D transien Memahami fenomena gelora dan model-model gelora dalam CFD Memahami algoritma kaedah terhingga untuk persamaan aliran isipadu 3 2 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2

5

6

7 8 9 10

Berkebolehan menyelesaikan masalah 2D mantap dan transien menggunakan perisian Berkebolehan menyelesaikan masalah 3D mantap dan transien menggunakan perisian

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4184 Sistem Penukaran Tenaga

Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada sistem penukaran tenaga, bahan api fosil, mesin salingan, enjin pembakaran dalam, pemampat berpusing, turbin aliran paksi, kuasa turbin gas, sistem janakuasa bahan api fosil-stim, sistem janakuasa nuklear, penjanaan kuasa dan persekitaran, penyejukan dan penyamanan udara, penukaran tenaga terus, dan sumber tenaga tanpa regangan.

Pra-keperluan (jika ada): KKKJ3124 Mekanik Bendalir KKKJ3144 Termodinamik Kejuruteraan KKKJ3164 Pemindahan Haba

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 325

Bacaan Asas:

Sorensen, H.A. 1983. Energy Conversion Systems. New York: John Wiley & Sons. M.M. El Wakil, 1985. Power Plant Technology, New York: Mc Graw Hill. Goswami, D.Y. Kreith, F. 2007. Energy Conversion. CRC Press. Kiameh, P. 2002. Power Generation Handbook: Selection, Applications, Operation, Maintenance. McGraw-Hill Professional. Leyzerovich, A., 2005. Wet-Steam Turbines for Nuclear Power Plants. PennWell Corp. Flynn, D. 2003. Thermal Power Plant Simulation and Control. Institution Electrical Engineers. Valone, T. F. 2005. Practical Conversion of Zero-Point Energy. 3rd Ed. Integrity Research Instititue.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Tahu isu-isu semasa dalam sistem tenaga dan 3 3 2 2 1 2 alam sekitar Boleh melakukan imbangan tenaga dalam 2 3 1 2 2 2 sistem tenaga. Faham fizik tenaga dalam sistem-sistem 3 3 2 2 3 pertukaran tenaga Matriks Hasil Pembelajaran Faham impak terhadap alam sekitar daripada 4 3 3 2 2 1 1 2 analis model pencemaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Faham trend penggunaan tenaga terhadap 3 3 2 2 1 2 5 1 Mengetahui masalah alam sekitar CFD dalam 3 peranan/kekangan 2 1 3 sains asas penyelesaianFaham kegunaan Bendalir terma- bendalir 2 6 masalah Mekanik 2 2 2 pada sistem tenaga 2 MemahamiMemenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 2 1 = algoritma, penjanaan grid dan cara kerja perisian CFD sepenuh PO dengan penilaian rasmi 3 = Memenuhi 3 Memahami persamaan keabadian jisim, 3 momentum dan tenaga bentuk kebezaan

4

5

6

7 8 9 10

Berkebolehan menggunakan kaedah isipaduuntuk Penjanaan Kuasa 2 KKKJ4194 Teknologi Biojisim terhingga untuk persamaan kemeresapan 1D Kursus ini meliputi beberapa topik: Sumber Biojisim di Malaysia ­ kepasiti penjanaan, mantap sifat-sifat dan ciri-cirinya; Teknologi Penukaran Tenaga Utama ­ Pembakaran, Pirolisis, Berkebolehan menggunakan kaedah isipadu 2 Penggasan Pengeluaran Biogas, termasuk prinsip-prinsipnya, rekabentuk, kekurangan terhingga untukdanpersamaan perolakandan kelebihan serta aplikasi; Teknologi Penukaran Tenaga Peringkat Kedua ­ Enjin kemeresapan 1D mantap Pembakakaran Dalam, Turbin isipadu 2 Berkebolehan menggunakan kaedah Gas, Turbin Stim, Enjin Stim dan Sel bahan api. terhingga untuk persamaan perolakankemeresapan 1DAsas: Bacaan transien Memahami fenomena 2005. Waste Treatment and Disposal (Second Edition)l. Wiley, Chichester. Williams, P.T. gelora dan model-model 3 gelora dalam CFD

Hencry, J. G. & Heinke, G. W. 1989. Environmental Science and Engineering. Prentice3 2 3 2 2 3 2

Memahami Hall, Englewood Cliffs, isipadu algoritma kaedah New Jersey.2 3 3 terhingga untuk persamaan aliran Berkebolehan menyelesaikan masalah 2D mantap dan transien menggunakan perisian Berkebolehan menyelesaikan masalah 3D mantap dan transien menggunakan perisian 2 3 3 3 2 3 3 3

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

326 Panduan Prasiswazah

Bridgwater, A.V. and Grassi, G. 1991. Biomass Pyrolysis Liquids Upgrading and Utilisation. Elsevier Applied Science: London. Borman, G.L. and Ragland, K.W. 1998. Combustion Engineering. McGraw-Hill International Edition: Singapore. Kamaruzzaman S, Mohd. Yusoff, H.O. and Baharuddin, Y. Ed. 2000. Renewable Energy ­ Resources and Applications in Malaysia. Pusat Tenaga Malaysia, Kuala Lumpur. Loo, S.V. 2008. The Handbook of Biomass Combustion and Cofiring. Earthscan Publications Ltd. Annamalai, K. 2006. Combustion Science and Engineering. CRC. Davis, M.L. 2003. Principles of Environmental Engineering and Science. McGrawHill. Gilbert, M. 2007. Introduction to Environmental Engineering and Science. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kebolehan untuk mengenalpasti sumber dan kapasiti biojisim di Malaysia, sifat-sifat dan 2 1 3 ciri-cirinya Kefahaman mengenai teknologi penukaran 2 tenaga utama iaitu pembakaran, pirolisis, 2 2 1 1 3 penggasan dan pengeluaran biogas Kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi penukaran tenaga 3 3 3 2 2 utama melalui pengiraan atau analisis kejuruteraan Kefahaman mengenai teknologi penukaran tenaga peringkat kedua iaitu enjin 4 2 2 1 1 3 pembakakaran dalam, turbin gas, turbin stim, enjin stim dan sel bahan api Kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi penukaran tenaga 5 3 3 2 2 peringkat kedua melalui pengiraan atau analisis kejuruteraan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 327

KKKJ4324 Kejuruteraan Kawalan Lanjutan Kursus ini bertujuan memperkenalkan teori dalam analisis, reka bentuk dan sintesis sistem suap balik yang dapat mengoptimakan prestasi dan kelasakan sistem kawalan. Ia menyentuh teori kawalan lasak kuadratik dan kawalan H-infiniti. Kajian merangkumi sistem satu input satu output dan sistem berbilang input berbilang output. Teori ini kemudiannya dilaksanakan melalui sistem kawalan digit. Bacaan Asas: Sinha, A. 2007. Linear Systems: Optimal and Robust Control. UK: CRC Press. Sanchez-Pena, R.S & Szainier, M. 2001. Robust Systems Theory and Applications. USA: Wiley-Interscience. Umez-Eronini, E. 1999. System Dynamics and Control. USA: International Thomson Publishing. Belanger, P.R.. 2005. Control Engineering: A Modern Approach. Florida: Saunders College Publishing. Franklin, G.F. Powell, J.D. Powell and Emami-Naeini, A. 2005. Feedback Control of Dynamic Systems. 5th ed. Massachusetts: Addison-Wesley. Maciejowski, J.M. 1989. Multivariable Feedback Design. Massachusetts: AddisonWesley. Green, M. and Limebeer, D.J. 1995. Linear Robust Control. New Jersey: Prentice Hall. Doyle, J.C. Francis, B.A. & Tannenbaum, A.R. 1992. Feedback Control Theory. New York: Macmillan Publishing Brown., F.T. 2001. Engineering System Dynamics. CRC Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami secara menyeluruh serta keperluan utama sistem serta proses yang terbabit di dalam kejuruteraan kawalan lanjutan. Memahami asas-asas utama yang menjadi `prerequisite' untuk rekabentuk sistem kejuruteraan kawalan lanjutan: permodelan, struktur sistem, prameter prestasi sistem, kaedah analisa, hubungan input-output, gangguan terhadap sistem, kaedah-kaedah kawalan sediada ada bagi tujuan pembentukan sistem kawalan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 2 3 2 2

2

328 Panduan Prasiswazah

3

4 5

Berkebolehan untuk melakukan serta membentuk memodelkan sistem serta mereka bentuk sistem kawalan yang sepadan serta mengaplikasikannya dalam kes membabitkan masalah sebenar. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi menganalisa sistem yang ada dan merekabentuk sistem kawalan bagi memperbaiki prestasinya. Berkebolehan menghasilkan laporan berkenaan analisa sistem dan rekabentuk sistem kawalan.

2 3 2

3 2

1 1 1

1 2

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4344 Akustik Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bidang akustik kejuruteraan dan bagaimana menggunakan teori asas gelombang bunyi untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Antara topik-topik yang akan dibincangkan termasuk: Pengenalan kepada konsep dan teori akustik, Konsep asas gelombang dalam satu dimensi, Konsep asas gelombang dalam membran (dua-dimensi), Konsep asas gelombang dalam ruang (tigadimensi), Kaedah Pengukuran dan pemprosesan isyarat bunyi, Kaedah pengawalan bunyi, Akustik dalaman bangunan, Kesan bunyi kepada manusia, dan Analisis bunyi sekitaran. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ 4354 Getaran Mekanik

Bacaan Asas: Kinsler, E.L. 2000. Fundamentals of Acoustics-4th Edition. J. Wiley & Sons. Hall, D.E. 1992, Basic Acoustics, John Wiley & Sons. Smith, B.J., Peters, R.J. dan Owen, S.1996. Acoustics and Noise Control. Longman. Harris, C.M.. 1979, Handbook of Noise Control. McGraw-Hill. Crocker, M.J. 1998. Handbook of Acoustics. John Wiley & Sons. Crocker, M.J. 2007. Handbook of Noise and Vibration Control. John Wiley & Sons. David, T. 2000. Fundamental of Physical Acoustics. Wiley-Interscience. Everest, F.E. 2000. Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill. Bruneau, M. 2006. Fundamentals of Acoustics. ISTE Publishing Company.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 329

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep dan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam bidang 2 3 2 3 akustik. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciri2 ciri dinamik gelombang dalam benang, yang 3 3 3 2 melibatkan amlitud, kelajuan, frekuensi dan bentuk ragam. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciri3 ciri dinamik gelombang dalam membran (2-D) 3 3 3 2 dan ruang (3-D) yang melibatkan amlitud, kelajuan, frekuensi dan bentuk ragam. Boleh menggunakan peralatan terkini dan kaedah terkini bagi mengukur dan memproses 4 2 2 3 3 3 isyarat bunyi seterusnya melaksanakan analisis kejuruteraan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4354 Getaran Mekanik Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bidang getaran kejuruteraan dan bagaimana menggunakan teori asas getaran dalam sistem mekanik untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Antara topik-topik yang akan dibincangkan termasuk: Gerakan Berayun, Getaran Bebas, Getaran Paksa, Getaran Fana, Sistem Dua Darjah Kebebasan, Ciri-Ciri Sistem Bergetar, Getaran Sistem Berterusan, Persamaan Lagrange, Penyelesaian Masalah Getaran Menggunakan Kaedah Berangka. Pra-keperluan (jika ada): KKKQ2114 Matematik Kejuruteraan III KKKJ 2324 Dinamik Kejuteraan

Bacaan Asas: S.S Rao. 200.4 Mechanical Vibrations. Pearson Prentice Hall. W.J. Palm. 2006. Mechanical Vibration. John Wiley. D.J. Inman. 2001. Engineering Vibration, Prentice Hall. William Thomson. 2004. Theory of Vibration with Applications. Taylor & Francis. S. G. Kelly. 2000. Fundamentals of Mechanical Vibrations. McGraw-Hill.

330 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 P012

Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciri2 3 2 1 1 ciri dinamik sistem bergetar, yang melibatkan amlitud, kelajuan, frekuensi dan bentuk ragam. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciriciri dinamik sistem bergetar dengan dua darjah 3 2 1 2 kebebasan, tiga darjah kebebasan dan sistem 2 berterusan yang melibatkan amlitud, kelajuan, frekuensi dan bentuk ragam getarannya masingmasing. Boleh menggunakan peralatan terkini dan kaedah terkini bagi mengukur dan memproses 2 1 2 1 3 isyarat getaran seterusnya melaksanakan analisis kejuruteraan. Keupayaan untuk menyelesai masalah 4 kejuruteraan yang berkaitan dengan getaran 2 3 2 1 struktur dan sistem mekanik yang dinamik. Kefahaman tentang kaedah yang boleh 5 2 2 2 1 digunakan untuk mengawal getaran. Keupayaan untuk menyelesai masalah kejuruteraan yang berkaitan dengan getaran 2 3 2 1 6 sistem-sistem dinamik yang melibatkan keterhantaran getarannya. Kebolehan untuk menghasilkan laporan kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang 2 1 1 7 getaran dan membentangkannya secara individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4364 Kaedah Unsur Terhingga Kursus bertujuan untuk memberi pengetahuan, kefahaman dan bebolehan pelajar menganalisis sesuatu masalah dengan mengunakan kaedah unsur terhingga. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan dan sejarah ringkas, bentuk unsur dan terminologi, tegasan dan keseimbangan, keadaan sempadan, pendekatan terus dan pendekatan matematik. Permodelan unsur tehingga, fungsi bentuk lelurus, pendekatan tenaga potensi, pendekatan Galerkin, pembentukan matriks kekukuhan dan rumus unsur terhingga, fungsi bentuk kuadratik. Masalah 2-D simetri sepaksi. Unsur separametrik dan integrasi berangka dengan unsur tertib lebih tinggi. Masalah kerangka 2-D dan 3-D dengan kaedah unsur terhingga. Pemindahan haba mantap, kilasan, masalah aliran. Formulasi unsur terhingga, matriks jisim unsur, penilaian nilai eigen dan vektor eigen mengunakan kaedah lelaran dan Jacobi. Projek reka bentuk akan menggunakan perisian kaedah unsur terhingga.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 331

Pra-keperluan (jika ada):

KKKJ 2344 Mekanik Bahan KKKJ 3934 Reka Bentuk Komponen Mesin KKKQ 3014 Pengiraan Berangka

Bacaan Asas: Chandrupatla, T.R. & Belegundu, A.D. 2003. Introduction to Finite Elements in Engineering, 3rd Ed. Prentice Hall International. Zienkiewicz, O.C. & Taylor, R.L. 2005. The Finite Element Methods, 6th Ed. Mc Graw Hill: New York. Cook, R.D., Malkus D.S. & Plesha, M.E. 2001. Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th Ed. John Wiley & Sons: New York. Buchanan, G.R. 1995. Theory and Problems of Finite Element Analysis. Schaum's Outline Series, Mc Graw Hill: New York. Huebner, K.H., Thornton, E.A. & Byrom, T.G. 1995. The Finite Element Method for Engineers. 3rd Ed, John Wiley & Sons: New York. Hutton, d.V., Hutton, D. 2003. Fundamentals of Finite Element Analysis. McGrawHill Science/Engineering/Math.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai keseluruhan sistem reka bentuk, istilah yang lazim digunakan dan kemampuan kaedah unsur terhingga. Keupayaan menggunakan prinsip asas fizik dan matematik bagi menterjemah masalah kejuruteraan kepada model. Kebolehan menggunakan kaedah berangka yang sesuai bagi menyelesaikan model matematik Kebolehan menyelesaikan masalah menggunakan perisian komersial. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3

2

3 4 5

Keupayaan melaras pemboleh ubah dan had kekangan untuk mendapatkan reka bentuk 1 3 2 optimum. Kebolehan menterjemah dan membentuk 6 kesimpulan yang sesuai dari hasil keputusan 2 1 2 2 pengiraan. Kebolehan menghasilkan laporan yang baik dan 7 membentangkan secara lisan berkaitan dengan 2 2 3 analisis kejuruteraan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

332 Panduan Prasiswazah

KKKJ4374 Kejuruteraan Automobil Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang kejuruteraan automobil. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada automobil, permodelan kenderaan, prestasi kelajuan dan pecutan maksimum, sistem tayar, sistem brek, ciri-ciri aerodinamik, sistem ampaian, sistem stereng. Satu tugasan projek mini yang berkaitan dengan reka bentuk dan penyelakuan sistem automobil akan diberikan kepada pelajar-pelajar sebagai projek berkumpulan. Bacaan Asas: Wong, J.Y. 2001. Theory of Ground Vehicles. 3rd Edition. New York: John Wiley.(Teks) Milliken & Milliken. 1995. Race Car Vehicle Dynamics. Warrendale, SAE. Gillespie, T. 1992. Fundamentals of Vehicle Dynamics. Warrandale, SAE. Stuttgart. Robert. 2000. Automotive Handbook 5th Edition. Bosch GmbH. Barnard, R.H. 1996. Road Vehicle Aerodynamic Design. Essex. Addison Wesley Longman. Heisler, Heinz. 2002. Advanced Vehicle Technology, 2rd Ed. London: Edward Arnold. Pulkrabek, W.W. 2004. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engines. 2nd Edition. Upper Saddle River. Pearson Prentice Hall Karl, P. 2005. Ground Vehicle Dynamics: A System Dynamics Approach. Springer. Douglas, L. 2003. Race Car Vehicle Dynamics: Problems, Answers & Experiments. SAE International. Reza, N. 2008. Vehicle Dynamics: Theory & Application. Springer. Crouse, W.H. & Anglin, D.L. 1993. Automotive Mechanics-10th ed. New York: McGraw-Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman mengenai takrifan sebuah kenderaan dan konsep-konsep rekabentuk yang berkaitan dengannnya Kefahaman mengenai teknologi-teknologi yang terkini dalam industri automotif PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 2 3 2 2

Kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan setiap sistem dalam sebuah 3 2 3 2 automobil melalui pengiraan kejuruteraan Kebolehan untuk menjalan rekabentuk atau 4 penyelakuan sistem dalam sebuah automobil 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 (secara individu atau berkumpulan) Kebolehan untuk bekerja dalam satu pasukan 5 dalam menjalankan tugasan atau projek yang 2 3 2 2 diberikan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 333

KKKJ4384 Robotik Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang kejuruteraan automobil. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada automobil, permodelan kenderaan, prestasi kelajuan dan pecutan maksimum, sistem tayar, sistem brek, ciri-ciri aerodinamik, sistem ampaian, sistem stereng. Satu tugasan projek mini yang berkaitan dengan reka bentuk dan penyelakuan sistem automobil akan diberikan kepada pelajar-pelajar sebagai projek berkumpulan. Bacaan Asas: Spong, M.W., Hutchison A & Vidyasagar, M. 2006. Robot Modelling and Control. USA-John Wiley. Zhihong, M. 2005. Robotics. 2nd Ed. Singapore: Pearson Prentice-Hall. Tsai, L. 1999. Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. New York: Wiley Interscience. Sciavicco, L & Siciliano, B. 2001. Modelling and Control of Robot Manipulators. Springer. Craig, J.J. 2004. Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3rd Edition. Prentice Hall. Manseur, R. 2006. Robot Modeling & Kinematics. Charles River Media.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami secara menyeluruh berkenaan sistem robotik(jenis-jenis, bentuk aplikasi) serta 1 1 1 2 keperluan utama sistem robotik. Memahami asas-asas utama yang menjadi `prerequisite' untuk rekabentuk sistem robotik: permodelan, struktur sistem, perwakilan serta jelmaan sistem koordinat, Matriks Jelmaan 2 3 2 2 Homogen, analisis kinematik hadapan dan kinematik songsang untuk robot mudah, kaedah-kaedah kawalan sedia ada bagi tujuan mengawal sistem robot. Berkebolehan untuk memodelkan serta 3 menganalisa serta membangunkan sistem 2 3 2 robotik ringkas. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi 4 menganalisa sistem yang ada dan merekabentuk 3 1 1 sistem robotik ringkas. Berkebolehan menghasilkan laporan berkenaan 5 analisa sistem dan rekabentuk sistem robotik 2 1 1 2 ringkas. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

334 Panduan Prasiswazah

KKKJ4414 Keutuhan Struktur Objektif kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang keutruhan struktur mekanik terutamanya dalam bidang analisis patah dan lesu. Kursus ini akan membincangkan tajuk-tajuk berikut: pengenalan kegagalan bahan, ubahbentuk struktur bahan, kelakuan dan kaitan tegasan-terikan, pengalahan dan kepatahan di bawah tegasan gabungan, keretakan struktur secara pendekatan mekanik patah, rekabentuk dan analisis kekutan lesu bahan, analsisis lesu struktur secara pendekatan tegasan, analisis lesu secara pendekatan tegasan untuk struktur berleher, analsis lesu secara pendekatan terikan, pertumbuhan retak lesu dan peningkatan hayat lesu struktur. Di samping itu, projek kajian kes berasaskan analisis berkomputer kegagalan lesu dan patah diberikan kepada pelajar bagi melengkapkan kursus ini. Bacaan Asas: Dowling, N.E. 2006. Mechanical Behavior of Materials. 3rd Ed. New Jersey: prentice Hall. Lee, Y.L., Pan, J., Hathaway, R. & Barkey, M. 2004. Fatigue Testing and Analysis: Theory and Practice. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Anderson, T. 2005. Fracture Mechanics. Boca Raton USA: CRC Press. Juvinall, R.C. & Marshek, K.M.2000. Fundamental of Machine Component Design, 3/ed. New York: John Wiley & Sons. Schijve, J. 2001. Fatigue of Structures and Materials. Springer. Manson, S.S. 2005. Fatigue and Durability of Structural Materials. ASM International. Zahavi, E. & Torbilo, V. 1996. Fatigue Design: life Expectancy of Machine Parts. Boca Raton USA: CRC Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 Hasil Pembelajaran Kursus Mengetahui faktor-faktor berkaitan yang menyumbang kepada kegagalan struktur mekanik Memahami teori asas ubahbentuk bahan dan struktur mekanik Memahami prinsip-prinsip asas konsep tegasan-terikan dalam bahan dan struktur mekanik Memahami teori dan kelakuan mekanik patah dalam analisis struktur mekanik Memahami teori dan kelakuan kegagalan lesu yang dialami oleh struktur mekanik yang diperbuat daripada logam PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 335

Memahami konsep aplikasi model-model matematik untuk mekanik patah dan kegagalan 3 1 3 3 2 2 1 1 6 lesu dalam kajian kes reka bentuk struktur mekanik Berkebolehan untuk membangunkan algoritma berkomputeran atau menggunakan perisian 3 2 3 3 2 2 2 2 1 7 berkaitan dengan model-model mekanik patah dan ramalan lesu 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4514 Pemprosesan Polimer Objektif kursus ialah untuk menyampaikan dengan secara teori dan praktik serta pengalaman hands-on tentang proses pembentukan bahan polimer serta polimer tertetulang. Pendekatan yang diambil ialah dengan menilai proses pembentukan berdasarkan bahan dan reka bentuk komponen. Tiga aspek utama yang dinilai ialah bentuk, saiz serta bahan untuk penentuan proses pembentukan. Proses pembentukan disaji secara beberapa unit operasi asas pemprosesan lebur dalam pengacuanan suntikan, penyemperitan (profil dan proses pembetukan pasca-dai ) pengacuanan mampatan dan proses pembentukan lain dalam polimer tertetulang. Pendekatan unit operasi asas ialah strategi pembentukan dengan analisis proses. Analisis lebur diperkenal, dibincang dan diaplikasi untuk analisis setiap unit operasi pembentukan. Kaedah pembentukan dikaji dalam tiga peringkat iaitu prapembentukan seperti pengadunan dan pembentukan baya induk, pembentukan iaitu menjadikan komponen sehampir mungkin bentuk akhir serta pasca-pembentukan seperti hiasan dan salutan. Percampuran dibincang secara khusus kerana proses pra dan pembentukan melibatkan percampuran. Pelajar diminta menyediakan sebuah projek mini yang melibatkan pilihan komponen, pilihan bahan sesuai untuk pembentukan , pembentukan serta upaya pengeluaran. Bacaan Asas: Crawford, R.J. 1998. Plastics Engineering, 3rd Ed. Pergamon Press: London. Mc.Rum, N.G, Buckley, C.P & Bucknall, C.B. 1997. Principles of Polymer Engineering. Oxford Science Publishers, Oxford.Strong, Brent.A. 1998. Plastics :Materials and Manufacturing. Wiley. Tadmor, Z., Gogos, C.G. 2006. Principles of Polymer Processing, 2nd Ed. WileyInterscience. Rauwendaal, C. 2001. Polymer Extrusion. 4th Ed. Hanser Gardner Publications. Odian, G. 2004. Principles of Polymerization, 4th Ed. Wiley-Interscience. Chang Dae Han. 2007. Rheology and Processing of Polymeric Materials. USA Oxford University Press. Strong, A. B. 2005. Plastics: Materials and Processing. 3rd Ed. Prentice Hall.

336 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Mengetahui bahan polimer yang dijadikan 3 1 2 1 2 bahan suap dalam proses pembentukan Memahami kaedah pembentukan berdasarkan 2 kriteria rekabentuk produk, bahan suap dan 2 1 saiz Mengetahui proses-proses utama dalam pebentukan seperti penyemperitan, 3 2 1 2 1 pengacuanan suntikan, mampatan dan pembentukan polimer tertetulang Memahami analisis dan mengetahui kaedah 4 analisis lebur untuk mengira upaya dan 2 1 2 keperluan pembentukan komponen Mengetahui analisis proses pra-pembentukan; 5 3 1 2 percampuran dan pasca pembentukan. Mengetahui dan berkebolehan mencadangkan strategi pemprosesan sesuatu komponen 2 1 1 1 6 polimer berdasarkan proses pra-pembentukan, pembentukan dan pasca-pembentukan Berkebolehan mencadangkan pembentukan 7 komponen polimer berdasarkan pendekatan 1 1 1 1 1 reka bentuk, bahan serta saiz komponen 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4524 Kakisan dan Teknologi Kakisan Kursus ini akan mendalami fenomena kakisan yang telah diperkenalkan dalam kursus Sains Bahan pada tahun pertama pengajian. Tajuk-tajuk yang akan diliputi termasuk: ekonomi masalah kakisan, kategori-kategori kakisan, kadar kakisan, kepasifan, kakisan galvani, kesan kakisan terhadap kegagalan, pencegahan kakisan. Bacaan Asas: Fontana, M. 1987. Corrosion Engineering. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. Jones, D.A. 1996. Principles and Prevention of Corrosion. 2nd ed. New Jersey: PrenticeHall. Scully, J.C. 1990. The Fundamentals of Corrosion. Oxford: Pergamon Press. Evans, U.R. 1981. Introduction to Metallic Corroson. New York: John Wiley. Roberge, P.R. 2008. Corrosion Engineering. New York: McGraw-Hill. Ghazali, E. & Sastri, V.S. 2007. Corrossion Prevention and Protection: Practical Solutions. New York: John Wiley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 337

Pierre R.R. 2007. Corrosion Inspection & Monitoring. Wiley-Interscience. Phillppe M. 2002. Corrosion Mechanism in Theory and Practice. CRC. Zaki Ahmad. 2006. Priciples of Corrosion Engineering and Corrosion Control. Butterworth Heinemann.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep asas tentang kakisan dan teknologi kakisan; kategori1 3 3 2 2 kategori kakisan, keperluan rekabentuk dan perkembangan terkini. Keupayaan untuk menganalisa kaedah 1 2 1 1 0 2 pencegahan kakisan yang berlainan dalam 3 kejuruteraan Kefahaman tentang kesan kakisan terhadap 3 1 1 1 ekonomi dan keselamatan Kefahaman tentang masalah kakisan dalam 4 1 1 0 1 0 1 kejuruteraan dan industri 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4544 Tribologi Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang teori dan kaedah pelinciran serta konsep geseran dan kehausan. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada Tribologi, kelikatan pelincir, pelinciran hidrodinamik, pelinciran hidrostatik, pelinciran elastohidrodinamik, geseran permukaan, kehausan, reka bentuk sistem pelinciran dan penjadualan penyelenggaraan. Bacaan Asas: Cameron, A. 1983. Basic Lubrication Theory, 3rd Ed. Chicester: Ellis Horwood Ltd. Halling, J. 1983. Principles of Tribology. London: Macmillan Press. Hutchings, I.M. 1992. Tribology - Friction and Wear of Engineering Materials. London: CRC Press. Fuller, D.D. 1984. Theory and Practice of Lubrication for Engineers. 2/e. New York: John Wiley & Sons. Lansdown, A.R. 2003. Lubrication and Lubricant Selection -- A Practical Guide, 3rd Ed. London: MEP. Stachowiak, G., Batchelor, A.W. 2005. Engineering Tribology. 3rd Ed. ButterworthHeinemann. Bushan., B. 2002. Introduction to Tribology. New York: John Wiley & Sons. Khonsari, M. M. 2001. Applied Tribology: Bearing Design and Lubrication. WileyInterscience. Anglin, J. R., Totten, G.E. 2006. Handbook of Lubrication and Tribology - Theory & Practice. CRC Press.

338 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 5 6 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami konsep asas tribologi Memahami kesan permukaan terhadap geseran dan haus. Memahami mekanik geseran dan haus. Memahmai teori pelinciran, hidrostatik, hidrodinamik dan elastohidro-dinamik. Memahami sifat pelinciran PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2

Kebolehan memilih bahan dan pelinciran yang 2 1 sesuai bagi seuatu aplikasi 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4554 Mekanik Polimer & Bahan Rencam Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang mekanik polimer dan bahan komposit. Topik-topik yang diajar meliputi sifat mekanik polimer dan teori bahan komposit, konsep kekuatan, kekuatan tegangan, kekerasan dan kemuluran. Analisis lapisan komposit bertetulang fiber berterusan dan tak berterusan. Pilihan bahan untuk rekabentuk kejuruteraan; kriterium pemilihan dan kegunaan data rekabentuk. Kes untuk rekabentuk had lesu. Kecacatan rayap dan rekah ­ rekah cepat, kekuatan dan lesu. Contoh tertentu di dalam kejuruteraan dan implikasi terhadap reka bentuk akan diberikan. Pra-keperluan (jika ada): KKKF 1154 Sains Bahan KKKJ 2514 Bahan Kejuruteraan

Bacaan Asas: Antar, K.K.2005. Mechanics of Composite Materials. 2nd Ed. CRC Press. Gibson, R.F. 2007. Principles of Composite Materials Mechanics. Second Ed. McGrawHill, P.C. Powell and Ingen Housz, A.J. 1997. Engineering with Polymers. 2nd Ed. Stanley Thornes, Cheltenham: UK. Ward, I.M. & Sweeney, J. 2004. An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. 2nd Ed. New York: John Wiley. Vasiliev, V.V. 2007. Advanced Mechanics of Composite Materials. 2nd Ed. Elsivier Science. Binder, K. 2007. Statistical Mechanic of Polymers: New Developments. Wiley Verlag.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 339

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami asas-asas bahan polimer dan komposit seperti definisi, sifat mekanik, dan lain-lain Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah rekabentuk had lesu, analisis rekahan dan kekuatan lapisan bahan komposit menggunakan pengiraan kejuruteraan Berkebolehan untuk membuat pemilihan bahan polimer dan komposit bagi reka bentuk kejuruteraan. Berkebolehan melakukan ujian bagi menentukan sifat bahan polimer dan komposit. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2

2

3 4

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4564 Teori Proses Logam Kursus ini merupakan kursus elektif pelajar tahun akhir kejuruteraan mekanik dan bahan bertujuan memberi kefahaman tentang kaedah-kaedah utama pemprosesan logam. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada proses pembentukan logam, ubah bentuk plastik: analisis tegasan dan terikan, analisis dan pertimbangan kelengkapan pemprosesan logam, kaedah batas atas, penggelekan, penarikan dalam, penyeterikan, penyemperitan, penarikan, proses tempaan, pembentukan logam-keping dan pengenalan kepada proses pembentukan putar. Kursus ini juga melibatkan sebuah projek mini berupa analisis proses dengan kerjasama sebuah kilang terpilih. Pra-keperluan (jika ada): KKKF 1154 Sains Bahan KKKJ 2514 Bahan Kejuruteraan KKKJ 2724 Proses Pembuatan

Bacaan Asas: Hosford, W.F. & R.M. Caddell. 2007. Metal Forming Mechanics and Metallurgy. Cambridge University Press. Kalpakjian, S. 2005. Manufacturing Engineering and Technolog. 4thEd. Cambridge University Press. Dieter, G.E. 1976. Mechanical Metallurgy. 2nd Ed. McGraw-Hill Book Company. Johnson, W. & P.B. Mellor. 1983. Engineering Plasticity. Ellis Horwood Limited: UK. Avitzur, B. 1983. Handbook of Metal-Forming Processes. John Wiley & Sons. GmbH, S. 2006. Metal Forming Handbook. Springer. Wagoner., R.H. 2001. Metal Forming Analysis. Cambridge University Press. Lubliner, J. 2008. Plasticity Theory. Dover Publications.

340 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami asas pembentukan logam. 3 3 3 Memahami hubungkait tegasan-terikan serta 2 3 3 3 keplastikan logam Berkebolehan meramal ubah bentuk logam, agihan tegasan dan terikan setempat, dan 3 3 3 menentukan daya yang diperlukan untuk 3 mengubah bentuk logam seperti yang dikehendaki. Berkebolehan membuat analisis proses-proses 4 pembuatan berdasarkan prinsip asas mekanik 3 1 1 pepejal, teori plastik dan sains bahan. Memahami kelengkapan pemprosesan logam seperti reka bentuk, hayat dan kegagalan acuan, 5 1 3 3 kesesuaian bahan acuan serta ciri-ciri pelincir yang digunakan dalam proses logam Berkebolehan mengira had kriterium 6 3 3 3 2 pembentukan logam Mengetahui masalah pemprosesan sebenar di 7 1 3 1 2 sebuah kilang logam. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4574 Pemprosesan Seramik Objektif kursus ialah untuk memberikan pemahaman tentang proses-proses penting dalam pembuatan seramik dan pengaruh parameter pemprosesan terhadap struktur dan sifat bahan. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada bahan seramik dan kegunaannya, struktur seramik dan kaca, pengenalan kepada pemprosesan seramik, pemprosesan serbuk dan penciriannya, kelengkapan pemprosesan seramik, bahan tambah, pengukuhan badan anum, pengeringan seramik, penyingkiran bahan pengikat, pensinteran dan tumbesaran ira. Kursus ini merangkumi bahan seramik tradisional dan seramik termaju. Pra-keperluan (jika ada): KKKF1154 Sains Bahan KKKJ2514 Bahan Kejuruteraan KKKJ2724 Proses Pembuatan

Bacaan Asas: Andanastuti Muchtar. 2003. Nota Kuliah Pemprosesan Seramik KJ4573. Reed, J. 1995. Principles of Ceramics Processing. 2nd Ed. John Wiley & Sons. Barsoum, M. 1997. Fundamentals of Ceramics. 1st Ed. McGraw-Hill. Alan G.King. 2002. Ceramic Technology and Processing. Noyes Publications. Mohammed N. Rahman. 2003. Ceramic Processing & Sintering. CRC.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 341

Richerson, D. W. 2006. Ceramic Engineering: Properties, Processing and use in design, Taylor & Francis. David, R. 2005. Modern Ceramic Engineering: Properties, Processing, and Use in Design. CRC.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami aspek-aspek asas pemprosesan seramik serta perbezaan proses di antara 2 3 1 seramik tradisional dan seramik termaju. Memahami keseluruhan jujukan langkah2 langkah pembikinan produk seramik bermula 2 3 1 dari sintesis serbuk hingga penumpatan akhir. Berkebolehan memilih perkakasan yang sesuai 3 bagi menurunkan saiz bijih hasil perlombongan 2 2 1 bahan seramik dan mencirikan serbuk seramik Memahami rational pemilihan kaedah 4 2 3 pembikinan sesebuah produk seramik Memahami jenis-jenis bahan tambah dan 5 2 kegunaannya dalam pemprosesan seramik Berkebolehan mengira formulasi kelompok 6 bahan mentah sama ada berasaskan peratus 2 3 1 isipadu atau berat. 7 Memahami jenis-jenis kecacatan yang mungkin berlaku pada jasad anum dan jasad tersinter 2 1 serta kaedah-kaedah mengatasinya. 8 Mengetahui masalah pemprosesan sebenar di 1 3 1 sebuah kilang seramik. 9 Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi menulis dan membentang laporan berkenaan 1 2 1 2 teknik pemprosesan dan keistimewaan bahan seramik terpilih. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKJ4704 Pengurusan Projek Kursus ini meliputi tajuk-tajuk prinsip, teknik dan pengurusan projek kejuruteraan, berhubung dengan tempoh masa dan kawalan kewangan, rekabentuk organisasi, pembentukan pejabat projek, pembentukan pasukan kerja, perancangan kerja untuk kejayaan, penjadualan, pemantauan dan kawalan projek, analisis kemajuan dan tindakan pembetulan, pengurusan risiko, peraturan dan perundangan, kontrak dan perkara keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam pengurusan projek. Projek akan diberikan untuk mendapatkan pengalaman menggunakan perisian Microsoft Project.

342 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Clifford F. Gray & Erik W. Larson. 2003. Project Management : The Management Process. McGrawHill: International Edition Rory Burke. 2001. Project Management ­ Planning and Control Techniques. John Wiley and Sons Ltd.: Singapore. Kerzner H. 2003. Project Management - A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 8th Ed. Wiley: New Jersey. W.G. Nickels, J.M. McHugh, S. McHugh. 2004. Understanding Business. 7th Ed. New York: McGraw Hill. R.J. Elbert, R.W. Griffin. 2000. Bussiness Essential, 3rd Ed., New Jersey: Prentice Hall. Peraturan Kerajaan Malaysia berhubung Kontrak dan Klassifikasi Kontraktor Kerja Mekanikal.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kebolehan untuk menguruskan projek kejuruteraan yang merangkumi Perancangan 2 3 3 3 3 2 2 3 dan penjadualan dan pemantauan kerja. Keupayaan untuk mengenalpasti, memantau 2 dan menyelesaikan masalah serta kekangan 1 1 1 3 3 2 2 2 projek. Keupayaan dan berkebolehan mengawal projek 3 1 1 3 2 2 2 dengan baik. Berkebolehan untuk mengaplikasikan sistem 4 1 2 3 1 1 2 2 pengurusan maklumat. Keupayaan untuk memyediakan pebelanjawan 5 1 3 3 1 2 1 dan kos projek dan mengawal kos. Berkebolehan untuk menganalisis penyata 6 1 1 3 3 3 2 2 3 kewangan dan menilai pelaburan Keupayaan mengetahui strategi mendapatkan 7 1 3 3 2 2 2 3 tender, strategi pemasaran dan mencari projek . Kebolehan untuk menghasilkan laporan projek kejuruteraan dengan menggunakan perisian 8 yang berkesan seperti Microsoft project untuk 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 pemantauan kemajuan dan pembetulan penyiapan projek. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 343

KKKJ4955 Projek Reka Bentuk Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada reka bentuk kejuruteraan, proses reka bentuk, kaedah reka bentuk, penjelasan objektif reka bentuk, pengembangan ciri-ciri kejuruteraan, reka bentuk konsep, reka bentuk terperinci, penilaian reka bentuk, keboleharapan dan risiko, pengoptimuman reka bentuk. Satu tugasan projek reka bentuk untuk sistem atau produk bercirikan kejuruteraan yang lengkap akan diberikan kepada pelajar-pelajar sebagai projek berkumpulan. Pra-keperluan (jika ada): KKKJ1174 Sains Bahan KKKJ3934 Rekabentuk Komponen Mesin KKKJ3944 Reka bentuk Sistem

Bacaan Asas: Ulrich, K.T., Eppinger, S.D. 2003. Product Design and Development. 3rd ed. New York, Mc Graw Hill International. Ullman, D.G. 2002. The Mechanical Design Process. 3rd ed. New York: McGraw-Hill International. Hyman B. 2002. Fundamentals of Engineering Design. 2nd ed. New Jersey, USA: Prentice Hall. Cross, N. 2000. Engineering Design Methods: Strategies for Product Design. 3rd ed. West Sussex UK: John Wiley and Sons. Ansel Ugural. 2003. Mechanical Design: An Integrated Approach. New York: McGrawHill Gerhard Pahl and Wolfgang Beitz. Translated by Ken Wallace et al. 2005. Engineering Design: A Systematic Approach. 5th print. London: Springer-Verlag.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman tentang proses reka bentuk dan kaedah yang boleh digunakan bagi setiap proses. Keupayaan untuk menggunakan kaedah-kaedah yang berkenaan dalam melaksanakan projek reka bentuk Keupayaan menyumbang secara berkesan dalam kumpulan projek reka bentuk Keupayaan menggunakan teknologi reka bentuk berbantu komputer Keupayaan menggunakan semua asas dalam sains kejuruteraan untuk analisis terperinci reka bentuk PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2

2 3 4 5

344 Panduan Prasiswazah

Keupayaan menyampaikan hasil reka bentuk dalam bentuk yang lazim kepada pihak yang 3 1 berkepentingan Berupaya membentangkan hasil reka bentuk kepada pendengar yang pelbagai dan berupaya 7 3 1 1 menerangkan dengan berkesan apa-apa perkara yang ditimbulkan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 6

KKKP2024 Proses Pembuatan I Memberi pelajar pendedahan pengentahuan, kefahaman dan sistesis kepada proses-proses asas dalam pembuatan seperti proses tuangan, tempaan, penarikan, penggelekan dan penekanan. Antara topik-topik yang akan dibincangkan termasuk: Pengenalan kepada pembuatan; perhubungan pembuatan dengan reka bentuk dan bahan, kos pembuatan, sifat-sifat bahan yang berkaitan dengan pembuatan. Proses tuangan; prinsip asas proses tuangan, proses tuangan acuan kekal dan tak kekal, tuangan pasir, jenis-jenis corak, tuangan pelaburan lilin, tuangan emparan. Pembentukan logam; prinsip proses pembentukan, tempaan, penggelekan, kerja tekan, tarikan, semperitan. Bacaan Asas: Groover, M.P. 2004. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes and Systems. Prentice Hall. Kalpakjian, S. 2001. Manufacturing Engineering and Technology, 5th. Ed., Addison Wesley. Schey. J.A. 2000. Introduction to Manufacturing Process. 3rd Ed. MC Graw Hill. Kalpakjian, S. 2007. Manufacturing Process for Engineering Materials. 5th Ed. Addison Wesley. Bruce R.G., et al. 2003. Modern Materials & Manufacturing Process. 3rd Ed., Prentice Hall. Degarmo E.P. 2003. Materials and Processes in Manufacturing. 9th Ed., Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman tentang konsep dan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam prosess pembuatan Kebolehan untuk menerangkan konsep asas proses pembuatan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 2 1 2

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 345

Kefahaman tentang prinsip-prinsip asas dan saintifik dalam proses dan bahan yang 3 digunakan untuk menghasilkan produk dengan 3 2 2 2 1 mengambil kira faktor ekonomi, teknologi dan keselamatan. Kebolehan untuk menentukan proses yang 4 3 2 2 2 sesuai untuk pelbagai kegunaan. Kebolehan untuk menerangkan proses 5 2 2 pembuatan dengan terperinci. Keupayaan untuk menyelesai masalah 6 kejuruteraan yang berkaitan dengan proses 3 2 pembuatan Kebolehan untuk menghasilkan laporan kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang 1 2 1 7 pembuatan dan membentangkannya secara individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP3024 Proses Pembuatan II Memberi pelajar pengetahuan, kefahaman dan sistesis kepada proses pembuatan untuk bahan polimer, zarahan, seramik, komposit dan kaca serta proses pemesinan tak lazim seperti proses permesinan berkelajuan tinggi, proses pemesinan elektrik, EDM, ECM, kimia, pemotongan laser, dan pemotongan jet air. Pendedahan tentang kaedah penghasilan pencontoh sulung, kaedah pemprosesan peranti separuh pengalir serta aspek-aspek persaingan dalam proses-proses pembuatan juga diberikan.. Pra-keperluan(jika ada): KP 2024 (Proses Pembuatan I)

Bacaan Asas: Groover, M.P.,2004, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes and Systems, Prentice Hall Kalpakjian, S., 2001, Manufacturing Engineering and Technology, 5rd Edition, Addison Wesley Kalpakjian, S., 1997, Manufacturing Process for Manufacturing Engineering Materials, 3rd Edition, Addison Wesley Degarmo E.P., 1999, Materials and Processes in Manufacturing, 4th Edition, Prentice Hall Schey. J.A., 2000, Introduction to Manufacturing Process, 3rd Edition, MC Graw Hill

346 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Kebolehan untuk menerangkan konsep asas proses pembuatan. Kefahaman tentang prinsip-prinsip asas dan saintifik dalam proses dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan mengambil kira faktor ekonomi, teknologi dan keselamatan. Kebolehan untuk menentukan proses yang sesuai untuk pelbagai kegunaan. Kebolehan untuk menerangkan proses pembuatan dengan terperinci. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1

2

3

4

Keupayaan untuk menyelesai masalah 2 2 3 kejuruteraan yang berkaitan dengan proses pembuatan 6 Kebolehan untuk menghasilkan laporan 2 2 1 1 2 2 kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang pembuatan dan membentangkannya secara individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

5

KKKP3214 CAD/CAM Kursus ini meliputi kefahaman teori mengenai komputer grafik, penggunaan perisian CAD/ CAM, keperluan perkakasan terhadap perisian tersebut. Komputer grafik dan permodelan akan meliputi teknik permodelan 2D dan 3D. Bermula dengan kerangka dawai sehingga permodelan padu. Kursus juga meliputi pertukaran data diantara sistem CAD/CAM yang berbeza (DXF, IGES, STEP), Kaedah unsur terhingga, perancangan pengeluaran terbantu komputer, kejuruteraan setemu, dan pembuatan terbantu komputer. Kursus juga memperkenalkan pengaturcaraan untuk Kawalan Berangka Komputer (CNC). Bacaan Asas: Kunwoo, L., 1999, Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Massachusetts. AddisonWesley. Chang T.C. et al, 2005, Computer-Aided Manufacturing. 3rd Ed., New York, Prentice Hall. Amirouche F.M. 2004. Principle Computer-Aided Design and Manufacturing, 2nd Ed., Prentice Hall McMahonC. et al. 1999. CAD/CAM-Principles, Practice and Manufacturing Management, 2nd Ed., Addison-Wesley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 347

Leondes CT et al, 2000. Computer-Aided Design, Engineering, and Manufacturing: Sysytems Techniques and applications. CRC Zeid I. 2004. Mastering CAD/CAM with Engineering Subcription Card. Mc-Graw Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep dan kaedah rekabentuk serta keperluan perisian dan 3 2 2 perkakasan bagi sistem CAD/CAM. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah 2 melalui pengiraan kejuruteraan mengenai 3 2 Perihalan Geometri bagi 2D dan 3D. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai 3 Teknik Permodelan Geometri, termasuk 3 2 pembentukan lengkung 2D dan 3D, permodelan permukaan 3D dan permodelan padu 3D. Keupayaan untuk menyelesai dan menganalisa 4 masalah kejuruteraan dalam rekabentuk dengan 3 2 2 menggunakan kaedah unsur terhingga. Kefahaman tentang kaedah yang boleh 2 2 2 5 digunakan untuk merancang proses dalam 3 menghasilkan produk. Kefahaman tentang kaedah yang boleh digunakan dalam kejuruteraan setemu bagi 6 2 2 menghasilkan rekabentuk dan pengeluaran produk. Kebolehan untuk menggunakan perisian CAD/CAM bagi menghasilkan rekabentuk dan 7 2 2 mampu menghasilkan pencontoh sulung dengan menggunakan CNC Kebolehan untuk menghasilkan projek kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang 8 3 2 2 3 CAD/CAM dan membentangkannya secara individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP3224 Sistem Kawalan Automatan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang sistem kawalan. Ia melibatkan pengetahuan mengenai hukum fizik, penghampiran dan keunggulan. Penentuan fungsi pindahan sistem. Masa sambutan sistem linear ke input langkah, tanjakan, bentuk sinus dan dedenyut. Keadaan awal dan ralat keadaan mantap. Perwakilan sistem dengan gambar rajah bungkah dan graf aliran isyarat. Penentuan keseluruhan fungsi pindahan. Kestabilan: Routh Hurwitz, Nyquist, Nichols, Bode dan

348 Panduan Prasiswazah

londar punca. Analisa sambutan domain masa dan frekuensi. Kesan jenis berbeza tindakan pengawal(PID, Lead & Lag Compensator). Penggunaan pampasan untuk memperbaiki prestasi sistem. Bacaan Asas: Nise NS. 2004. Control Systems Engineering : 4th Ed., USA: John Wiley. Franklin, G.F., Powell, J.D. dan Emami-Naeini, A. 2006. Feedback Control of Dynamic Systems, 5th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall. Gopal M. 2003. Control Systems Principles and Design. USA: McGraw Hill. Goodwin GC. 2000. Control System Design. Prentice Hall. Friedland B, 2005. Control System Design: An introduction to state-space methods. Dover Publications.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami keperluan utama perlunya 2 kewujudan sistem kawalan. Memahami asas-asas utama yang menjadi `prerequisite' untuk rekabentuk sesebuah sistem kawalan: permodelan, struktur sistem, 2 parameter prestasi sistem, kaedah analisa, 2 2 hubungan input-output, gangguan terhadap sistem, kaedah-kaedah kawalan sediada ada bagi tujuan pembentukan sistem kawalan. Berkebolehan untuk memodelkan sistem serta mereka bentuk sistem kawalan yang sepadan 3 2 2 1 serta mengaplikasikannya dalam kes membabitkan masalah sebenar. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi 4 menganalisa sistem yang ada dan merekabentuk 1 sistem kawalan bagi memperbaiki prestasinya. Berkebolehan menghasilkan laporan berkenaan 5 1 2 analisa sistem dan rekabentuk sistem kawalan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP3234 Kuasa Bendalir Matlamat kursus ini adalah untuk mendedahkan pelajar kepada keupayaan sistem kuasa bendalir hidraulik dan pneumatik. Aplikasi hukum Pascal, Bernoulli dan Toricelli serta aplikasi konsep pendaraban daya dalam sistem kuasa bendalir turut diliputi dalam kursus ini. Reka bentuk dan analisis sistem kuasa bendalir diberi penekanan bermula daripada pembelajaran komponen-komponen asas termasuk injap kawalan arah, injap kawalan tekanan, injap kawalan aliran, silinder, motor, pam dan pemampat. Kursus ini turut meliputi aplikasi elektropneumatik, elektrohidraulik dan PLC. Pelajar didedahkan kepada peralatan sistem kuasa bendalir melalui kerja makmal dan juga penggunaan perisian rekabentuk dan analisis bagi sistem pneumatik, hidraulik dan PLC.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 349

Pra-Keperluan (jika ada):

KKKJ2114 Asas Mekanik Bendalir

Bacaan Asas: Esposito, A. 2008. Fluid Power with Applications. 7th ed. Prentice Hall. Johnson, J.L. 2002. Introduction to Fluid Power. Delmar. Reeves, W. 2007. Technology of Fluid Power. Zip Publishing. Cundiff J.S. 2001. Fluid Power Circuit and Controls: Fundamental and Applications (Mechanical Engineering Series). CRC. Watton J, Modelling. 2007. Monitoring and Diagnostic Technique for Fluid Power System. Springer. Yeaple, F. 1995. Fluid Power Design Handbook (Fluid Power and Control, 12) 3rd ed. Marcel Dekker.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami sifat, hubungan dan meramalkan perubahan pada kadar alir bendalir dan tekanan 2 2 1 dalam sistem kuasa bendalir hidraulik dan pneumatik Berkebolehan untuk mengenalpasti dan 2 memilih komponen yang sesuai dalam sistem 2 2 kuasa bendalir. Memahami keperluan sistem dan 3 mencadangkan rekabentuk litar kuasa bendalir 2 2 1 2 yang sesuai. Memahami operasi sistem bendalir logik dan 2 4 sistem elektro pneumatic dan elektro hidraulik Berkebolehan untuk mereka bentuk dan 5 menganalisis litar kuasa bendalir menggunakan 2 1 2 1 2 perisian reka bentuk kuasa bendalir Berupaya untuk bekerja dalam kumpulan bagi 1 2 1 6 penyelesaian masalah dan membentangkan hasil kerja yang diberikan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

350 Panduan Prasiswazah

KKKJ4384 Robotik Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang kejuruteraan automobil. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada automobil, permodelan kenderaan, prestasi kelajuan dan pecutan maksimum, sistem tayar, sistem brek, ciri-ciri aerodinamik, sistem ampaian, sistem stereng. Satu tugasan projek mini yang berkaitan dengan reka bentuk dan penyelakuan sistem automobil akan diberikan kepada pelajar-pelajar sebagai projek berkumpulan. Bacaan Asas: Spong, M.W., Hutchison A & Vidyasagar, M. 2006. Robot Modelling and Control. USA-John Wiley. Zhihong, M. 2005. Robotics. 2nd Ed. Singapore: Pearson Prentice-Hall. Tsai, L. 1999. Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. New York: Wiley Interscience. Sciavicco, L & Siciliano, B. 2001. Modelling and Control of Robot Manipulators. Springer. Craig, J.J. 2004. Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3rd Edition. Prentice Hall. Manseur, R. 2006. Robot Modeling & Kinematics. Charles River Media.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami secara menyeluruh berkenaan sistem robotik(jenis-jenis, bentuk aplikasi) serta 1 1 1 2 keperluan utama sistem robotik. Memahami asas-asas utama yang menjadi `prerequisite' untuk rekabentuk sistem robotik: permodelan, struktur sistem, perwakilan serta jelmaan sistem koordinat, Matriks Jelmaan 2 3 2 2 Homogen, analisis kinematik hadapan dan kinematik songsang untuk robot mudah, kaedah-kaedah kawalan sediada ada bagi tujuan mengawal sistem robot. Berkebolehan untuk memodelkan serta 3 menganalisa serta membangunkan sistem 2 3 2 robotik ringkas. Berkebolehan bekerja dalam satu pasukan bagi 4 menganalisa sistem yang ada dan merekabentuk 3 1 1 sistem robotik ringkas. Berkebolehan menghasilkan laporan berkenaan 5 analisa sistem dan rekabentuk sistem robotik 2 1 1 2 ringkas. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 351

KKKP3244 Perkakasan Pengeluaran Jenis-jenis acuan (die) dan prinsip rekabentuk acuan untuk padaman, penembusan dan bengkokan. Bahan-bahan perkakasan dan acuan. Jenis-jenis acuan dan prinsip rekabentuk acuan untuk suntikan, mampatan dan pemindahan acuan. Bahan acuan. Prinsip rekabentuk jig dan pelekap untuk komponen mudah. Projek rekabentuk untuk komponen mudah bagi acuan kepingan logam, acuan plastik dan perkakasan khas. Bacaan Asas: Stoeckhert K, and Mennig G. 1998. Mold-Making Handbook 2nd Ed. Hanser Gardner Publications; 2nd ed. Nee J.G. 2003. Fundamental of Tool Design 5th Ed, Society of Manufacturing Engineers. 5th ed. Hoffman E.G. 2003. Jig and Fixture Design. 5th ed. New York: Delmar Publishers. Cole C.B. 2000. Tool Design. Amer Technical. Morena J.J. 2007. Advanced Composite Mold Making. Krienger Publication. Joshi P.H. 2002. Jigs and Frixture Desing Manual. Mc-Graw Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep asas dalam keperluan rekabentuk dan perkembangan 2 2 2 2 2 1 1 terkini die. Keupayaan untuk menganalisa dan 2 merekabentuk die untuk tujuan pengosongan 2 2 2 3 dan penebukan. Kefahaman tentang konsep asas dalam keperluan rekabentuk dan perkembangan 3 terkini serta kebolehan untuk menganalisis 2 2 2 untuk rekabentuk acuan untuk tujuan pengacuan suntikan. Kefahaman tentang konsep asas dalam 4 keperluan rekabentuk dan perkembangan 2 2 3 3 terkini jig dan lekapan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP3414 Jaminan Kualiti Teknik-teknik untuk mengawal kualiti dalam sistem pembuatan. Aplikasi program komputer untuk menganalisis masalah-masalah pengawalan kualiti. Tajuk-tajuk meliputi organisasi kualiti, kaedah-kaedah pengukuran kualiti dan alat-alat asas statistik. Pra-Keperluan (jika ada): KKKQ2014 KKKF1244 Statistik Kejuruteraan Pengaturcaraan Komputer

352 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Summers, D.C.S. 2006. Quality. 4th Ed. New Jersey: Prentice-Hall International. Basterfield, D.H. 2008. Quality Control. 8th Ed. New Jersey: Prentice-Hall International. Rao,A., Carr, L.P., Dambolena,I., Kopp,R.J., Martin, J., Rafii, F. 1996. Total Quality Management: A Cross Functional Perpective . New York: John Wiley & Sons. Evans, J. R and Lindsay, W. M. 2004. The Management and Control of Quality. 6th Ed., Minneapolis/ST Paul: West Publishing Co. Mitra, A. 2008. Fundamentals of Quality Control and Improvement. 3rd Ed., Upper Saddle River: Prentice-Hall. Wadsworth HM, 2001. Modern Method for Quality Contro & Improvement. 2nd Ed., Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami asas-asas kualiti dan keadah-kaedah 3 1 1 yang digunakan untuk mengawal kualiti Mempunyai kebolehan untuk memilih dan menggunakan perkakas-perkakas untuk 2 3 3 1 2 1 1 1 meningkatkan kualiti seperti carta alir, gambarajah sebab & akibat, analisis Pareto. Memahami konsep pengawalan proses secara statistik (SPC) dan berkebolehan untuk menilai 3 3 2 3 1 1 1 dan interpretasi carta kawalan bolehubah dan attribut. Berkebolehan untuk memahami dan 4 3 1 2 1 menggunakan teknik pensampelan lot-demi-lot Memahami konsep keboleharapan dan 5 berkebolehan untuk mengira keboleharapan 3 1 1 1 1 komponen-komponen dalam sebuah sistem Memahami konsep kos kualiti, berkebolehan 6 untuk mengkategorikan kos dan menganalisis 3 2 2 1 1 keputusannya Memahami ISO-9000 dan standard-standard 7 3 2 1 2 1 1 kualiti lain yang wujud pada hari ini Menyedari kepentingan kualiti dalam 8 masyarakat hari ini dan peranannya dalam 1 1 operasi pembuatan dan servis 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 353

KKKP3424 Perancangan Kelengkapan & Pengendalian Bahan Maklumat kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan penilaian dalam bidang perancangan kelengkapan dan pengendalian bahan dalam sesebuah kilang. Pada peringkat awal, pelajar akan didedahkan dengan aspek-aspek kejuruteraan perindustrian seperti pengenalan konsep yang melibatkan kajian masa kitar, kajian gerakan dan masa, teknik-teknik penggunaan carta dalam industri, jenis-jenis bentangan, jenisjenis sistem kendalian bahan dan penyimpanan serta analisa stesen kerja manual. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan analisa lokasi kelengkapan, analisa proses dan produk, permasalahan melibatkan bentangan kelengkapan, analisa sistem kendalian bahan penggunaan perisian dengan menggunakan analisa yang sesuai bagi mendapat bentanga kelengkapan yang sesuai. Bacaan Asas: Groover, M. P, 2007, Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall Pub. Garcia DA and Smith JM, 2008, Facilities Planning and Design, Pearson Education Thompkins, J.A. et al., 2004. Facilities Planning, 3rd Edition, John Wiley Pub Heragu, S, 2006, Facilities Design, 3rd Edition PWS Pub Meyers, F.E. et al., 2005, Manufacturing Facilities Design and Material Handling, 4th Edition, Allyn & Bacon; Sheth, V.S.,1995, Facilities Planning and Materials Handling, Marcel Dekker.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep yang terlibat dalam kejuruteraan perindustrian, perancangan 2 2 2 1 2 1 kelengkapan dan pengendalian bahan. Berkebolehan dalam mengenalpasti permasalah memberikan penyelesaian secara 2 saintifik bagi kes-kes yang melibatkan masa 1 2 2 1 1 2 1 kitar, bentangan, lokasi, sistem kendalian bahan dan storan. Berkebolehan dalam mengenalpasti teknikteknik analisa yang terlibat dalam rekabentuk 3 1 2 2 1 1 2 1 stesen kerja yang efisyen dari segi bentangan, lokasi, pengendalian bahan dan storan. Berkebolehan bekerja dalam kumpulan dalam menyediakan laporan persembahan data yang profesional apabila melibatkan penyelesaian 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 permasalah perancangan kelengkapan dengan menggunakan kaedah pengiraan manual dan juga berkomputer. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

354 Panduan Prasiswazah

KKKP4014 Teknologi Cantuman dan Kemasan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang teknologi cantuman dan kemasan. Ia melibatkan proses ­proses seperti kaedah cantuman, pengikat mekanik, dan teknik-teknik kemasan. Kursus ini menggunakan pendekatan amali untuk menerangkan kursus-kursus yang dibincangkan. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang pembuatan, iaitu KP2023 Proses Pembuatan I. Pra-Keperluan (jika ada): KKKP2024 Proses Pembuatan I.

Bacaan Asas: Howard B.C. & Scott C.H.. 2004. Modern Welding Technology. 6th. Ed. Prentice Hall. Brandon D. & Wayne D.K. 1997. Joining Processes: An Introduction. Chichester, England: John Wiley & Sons. Howard B.C. 2004. Modern welding Technology. 6th. Ed. New Jersey. Larry J. 2007. Welding: Principles and Application. 6th. Ed. New York: Delmar Publications. Jeffus L. 2007. Welding: Principles and Applications. CENCAGE Delmar Publsihing. Jenney C.L. 2001. Welding Handbook, Vol 1 Welding Science & Technology. American Welding Society. Zainal Abidin Ahmad, 1998, Proses Pembuatan, Jilid II, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Parmley R.O. 1997. Standard Handbook of Fastening and Joining. New York: MacGraw-Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami teori dan pengenaan teknologi 2 3 cantuman dan kemasan Berkebolehan memilih kaedah atau proses yang 2 betul untuk sesuatu pegenaan/masalah yang 2 3 2 2 diberi. Berkebolehan menentukan jangkaan yang sepatutnya terhadap kualiti dan reliabiliti 3 2 2 2 produk berdasarkan kepada pemilihan kaedah, proses dan bahan. Berkebolehan menunjukkan kajian dan 4 1 keupayaan guna tangan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 355

KKKP4024 Sistem Pembuatan Semasa Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pelajar pemahaman tentang sistem pembuatan semasa dan kesannya terhadap peningkatan daya saing industri masa kini. Kursus ini akan meliputi prinsip-prinsip tradisional dan semasa dalam sistem pembuatan dengan penumpuan terhadap reka bentuk produk, pengeluaran dan penilaian menggunakan kaedah pengeluaran masa kini. Pra-Keperluan (jika ada): KKKP2024 Proses Pembuatan I KKKP3024 Proses Pembuatan II KKKP3214 CADCAM

Bacaan Asas: Committee on Foundations of Manufacturing and National Academy of Engineering. 1992. Manufacturing Systems: Foundations of World-Class Practice. National Academies Press. Groover, M.P. 2006. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes and Systems. Prentice Hall. Kalpakjian, S. 2001. Manufacturing Engineering and Technology. 5th Ed. Addison Wesley. Kalpakjian, S. 2008. Manufacturing Process for Manufacturing Engineering Materials. 5th Ed. Addison Wesley. Schey. J.A. 2000. Introduction to Manufacturing Process. 3nd Ed. MC Graw Hill. Bruce R.G. 2003. Modern Material and Manufacturing Processes. 3rd Ed. Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami peranan dan kepentingan sistem 2 1 pembuatan dalam industri. Berkebolehan untuk membandingkan jenis1 1 2 2 jenis sistem pembuatan yang berbeza. Memahami konsep keselamatan dalam 3 persekitaran pembuatan dan kesan 1 2 pembangunan teknikal dalam pembuatan Berkebolehan untuk menganalisis tren terkini 1 1 2 2 4 dalam sistem pembuatan. Berkebolehan untuk menilai dan mengaplikasi 5 kaedah penyelesaian masalah untuk 1 1 1 menyelesaikan masalah berkaitan teknologi. Berkebolehan untuk bekerja secara individu 6 dan kumpulan untuk merancang dan 2 1 2 1 2 2 1 2 melaksana aktiviti dan projek yang diberikan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

356 Panduan Prasiswazah

KKKP4034 Proses Pemesinan Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang proses pemesinan terutamanya pemotongan logam. Tajuk-tajuk yang diajar meliputi prosesproses pemesinan lazim dan tak lazim, teori dan mekanik asas proses pemotongan dua dimensi, suhu pemotongan, mekanisme haus perkakas, hayat perkakas, keutuhan kemasan permukaan, ekonomi pemesinan, dan pengoptimuman proses. Kesan bendalir pemotongan, kebolehmesinan bahan serta proses pemesinan bahan bukan logam. Kaedah dan penyelidikan terkini proses pemotongan logam juga diperkenalkan. Kursus ini melengkapkan lagi kursus-kursus wajib dalam bidang pembuatan, iaitu KP 2024 (Proses Pembuatan I) dan KP3034 (Proses Pembuatan II) Pra-Keperluan (jika ada): KKKP2024 KKKP3034 Proses Pembuatan I Proses Pembuatan II

Bacaan Asas: Shaw M. 2005. Metal Cutting Principles. Oxford, UK: Oxford University Press. Trent E.M. 2000. Metal Cutting. 4th edition, Oxford UK: Butterworth-Heinemann. Astakhov V.P. 1999. Metal Cutting Mechanics. New York: CRC Press. Boothroyd G. et.al. 2005. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd Ed. New York: Marcel Dekker. Youssef H.A. 2008. Machining Technology: Machine Tools and Operatio. CRC. Walker J.R. 2004. Machining Fundamental. 8th Ed. Goodheart-Willcox Co.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Menambahkan pemahaman dan penilaian yang lebih mendalam terhadap bidang pemotongan 1 2 3 2 2 logam dan bidang-bidang yang berkaitan dengan perkakas mesin. Memahami prinsip-prinsip asas dan teori-teori 2 yang digunakan bagi menerangkan proses 2 2 pemesinan. Berkebolehan membezakan proses pemesinan 3 2 konvensional dan tak konvensional. Berkebolehan untuk mengenalpasti bila sesuatu 4 bahan itu sesuai dibentuk menggunakan proses 2 3 3 2 konvensional dan sebaliknya. Berkebolehan memahami prinsip asas mesin 5 2 1 1 CNC 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 357

KKKP4044 Penuangan dan Proses Serbuk Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti prinsip asas, hubungan bentuk, sifat dan kos dengan proses penuangan, sifat-sifat produk yang dituang bagi besi tuangan, keluli, aloi dan sebagainya, jenis-jenis proses tuangan dan pembangunan dalam proses tuangan. Seterusnya pembuatan dan sifat produk serbuk seperti operasi pemprosesan serbuk, teknologi penghasilan serbuk, proses pemadatan, proses endapan, proses suntikan logam, parameter reka bentuk dalam teknologi serbuk serta pemprosesan perkakas daripada proses serbuk dibincangkan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKP2024 KKKP3024 Proses Pembuatan I Proses Pembuatan II

Bacaan Asas: Pease F.C., West W.G. 2002. Fundamental of Powder Metallurgy. MDIF Rao P.N. 2001. Manufacturing Technology: Foundary,Forming and Welding. 2 nd Ed., McGraw Hill Peter W.L et al. 1998. ASM Handbook. Vol 7. Powder Metal Technologies and Applications. New York: ASM International. Cambell, J. 1992. Castings. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. Mikell P. Groover. 2002. Fundamentals of Modern Manufacturing, 2nd Ed, John Wiley & Sons: New York. Kalpakjian, S. 2007. Manufacturing Process for Engineering Materials 3rd ed. New York: Addison Wesley. Degarmo E.P. 2003. Materials and Processes in Manufacturing. 9th. ed. New York: Prentice Hall. Walker J.M. 1996. Engineering Handbook. Society of Manufacturing Engineers. New York: Marcel Dekker.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami tentang konsep asas proses tuangan dan teknologi serbuk Kebolehan untuk menerangkan proses tuangan dan teknologi serbuk secara terperinci Mengentahui proses-proses tuangan dan teknologi serbuk yang ada serta kepentingannya dalam industi pembuatan Memahami keseluruhan jujukan langkahlangkah pembikinan produk menggunakan teknologi serbuk bermula dari sintesis serbuk hingga penumpatan akhir PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 1 3 3 1 1 1 3

4

358 Panduan Prasiswazah

Memahami jenis-jenis kecacatan yang mungkin 2 2 2 2 berlaku dalam proses tuangan dan teknologi serbuk serta kaedah-kaedah mengatasinya. Keupayaan untuk menyelesai masalah 6 kejuruteraan yang berkaitan dengan proses 1 2 1 2 2 pembuatan Kebolehan untuk menghasilkan laporan kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang 7 2 2 1 3 2 pembuatan dan membentangkannya secara individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 5

KKKP4054 Teknologi Plastik Pengenalan kepada asas kimia polimer plastik haba, termoset dan elastomer, jenis dan bentuk bahan di dalam pemprosesan plastik dan bahan tambah dalam plastik. Kajian sifat am dan penggunaan bahan termoplastik, termoset dan elastomer dalam pasaran serta isu kesihatan dan keselamatan proses-proses pembuatan dalam industri plastik secara mendalam, reka bentuk acuan dan proses kemasan produk plastik. Pra-keperluan (jika ada): KKKP3024 Proses Pembuatan II

Bacaan Asas: Strong, A.B. 2005. Plastics: Materials and Processing. 3rd Edition, Prentice Hall. Kalpakjian, S. 2007. Manufacturing Process for Engineering Materials. 5th Ed. Addison Wesley. Bruce R.G., et al. 2003. Modern Materials & Manufacturing Process. 3rd Ed. Prentice Hall. Susan E. 2004. Plastics Pacakaging: Properties, Processing, Applications and Regulations. Hanser Gardner Publications . Todd D.B. 1998. Plastics Compounding: Equipment and Processing. Hanser Gardner Publication. Degarmo E.P. 2003. Materials and Processes in Manufacturing. 9th Ed. Prentice Hall.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 359

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Mendalami tentang konsep asas tentang bahan plastik, keperluan rekabentuk dan 2 3 1 2 perkembangan terkini. Mendalami tentang keperluan rekabentuk dan 2 kegunaan bahan plastik yang berlainan dalam 2 2 1 kejuruteraan Berpengatahuan tentang keperluan proses 3 2 3 1 pembuatan bagi bahan plastik Mempunyai kemahiran untuk menganalisa 4 masalah kejuruteraan dan aplikasi dalam 2 1 2 2 mereka-bentuk komponen dari bahan plastik. Mempunyai kemahiran untuk menganalisa 5 masalah kejuruteraan dalam mereka-bentuk 2 1 3 2 1 1 mould (acuan) untuk kegunaan industri plastik Memahami tentang keperluan keselamatan 6 bahan plastik dan persekitaran bagi industri 1 1 plastik 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4124 Teknologi Perkakasan Mesin Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti sistem mekanik, sistem elektrik, pacuan hidraulik, pacuan pneumatik, galas, laluan sisi, struktur dan sistem kawalan dalam perkakas mesin. Beberapa kajian kes pada Mesin Larik, Turik Larik, Mesin Kisar, Mesin Canai, Mesin Pembentukan Gear, Mesin EDM dan ECM dijalankan. Kajian getaran pada perkakas mesin. Proses pemasangan dan ujian penerimaan perkakas mesin. Pendekatan bagi proses reka bentuk pada perkakas pemotongan, tolok, jig, lekapan, acuan padaman dan penembusan, acuan pembentukan dan pelenturan kepingan logam diajar. Kaedah seperti penempatan dan pengapitan juga diajar. Bacaan Asas: Nee JG. 2003. Fundamental of Tool Design, Society of Manufacturing Engineers. 5th Ed. Boothroyd G. et al. 2005. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd ed. New York: Marcel Dekker. Hoffman E.G. 2003. Jig and Fixture Design. 5th ed. New York: Delmar Publishers. Slocum A.H. 1993. Precision Machine Design. New Jersey: Prentice Hall. Mekid S. 2008. Precision Machine Design: Mechanical Engineering Series. CRC. Norton R.C. 2005. Machine Design: An Integrated Approach. 3rd Ed. Prentice Hall.

360 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman tentang teknologi perkakas mesin; keperluan, rekabentuk dan perkembangan terkini dalam perkakas mesin. Kefahaman tentang keperluan rekabentuk dan bahan struktur-struktur perkakas mesin (Galas, guideways, pengumpar, tiang, base) Kefahaman tentang kuasa pemacu perkakas mesin. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1

2 3 4

Keupayaan untuk menganalisa masalah kejuruteraan dalam mereka-bentuk Penempat 2 3 1 1 dan Pengapit (Jig and Fixture) Keupayaan untuk menganalisa masalah 5 kejuruteraan dalam mereka-bentuk mould 2 3 (acuan) untuk kegunaan industri plastik Kefahaman tentang kaedah yang boleh 6 digunakan dalam kejuruteraan pembuatan bagi 2 3 menghasilkan rekabentuk acuan (die). Kefahaman tentang kaedah yang boleh 7 digunakan dalam menentukan kejituan 3 perkakas mesin. Kebolehan untuk menghasilkan laporan kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang 8 rekabentuk acuan, penempat dan pengapit dan 1 membentangkannya secara individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4214 Pengautomatan dan Robotik Kursus ini direkabentuk untuk memberikan pelajar kefahaman yang menyeluruh mengenai isu yang terlibat dalam teknologi pengautomatan yang digunakan dalam sistem pembuatan. Pada peringkat awal, pelajar akan didedahkan dengan aspek-aspek pengautomatan seperti elemen asas yang perlu ada dalam system pengautomatan di industri, jenis system kawalan berterusan di industri, aras pengautomatan dan analisa sel pembuatan automatik. Pelajar juga didedahkan dengan konsep dan analisa system pembuatan fleksibel. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan komponen asas bagi robot industri, sistem kawalan robot, analisa gerakan robot termasuk kinematik hadapan dan kebelakang dan pada akhirnya pelajar akan didedahkan dengan pengaturcaraan asas bagi gerakan robot. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1244 Pengaturcaraan Komputer

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 361

Bacaan Asas: Rehg JA. 2003. Introduction to Robotics in CIM Systems, 5th Edition, Prentice Hall. Wright RT. 2006. Manufacturing & Automation Technology, GoodHeart-wilcox Publisher. Boothroyd G. 2005. Assembly Automation and Product Design, 2nd Edition. Marcel Dekker. Groover MP. 2001. Automation, Production System and CIM, Prentice Hall. Benhabib B, 2003. Manufacturing: Design, Production, Automation, & Integration. CRC. Fuller JL. 1999. Robotics: Introduction, Programming, and Projects, 2nd Edition, Prentice Hall. Chang TC et al. 1998. Computer Aided Manufacturing, Prentice Hall Asfahl RC. 1992, Robots and Manufacturing Automation, John Wiley.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep yang terlibat dalam pengautomatan di industri dan penggunaan 3 2 2 2 1 1 1 robot di industri Memahami konsep-konsep asas element pengautomatan industri seperti aras 2 2 2 1 1 1 2 pengautomatan, strategi pengautomatan, jenis 3 sistem kawalan berterusan, fungsi pengautomatan dan sistem pembuatan fleksibel Berkebolehan dalam menjelaskan konsepkonsep berkaitan robot industri seperti 2 2 2 1 1 1 1 3 komponen yang terlibat dalam robot, analisis 3 gerakan robot ringkas, sistem kawalan robot industri dan pengaturcaraan berkomputer. Berkebolehan bekerja dalam kumpulan dalam menyediakan laporan persembahan data yang profesional apabila melibatkan penyelesaian 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 permasalah perancangan kelengkapan dengan menggunakan kaedah pengiraan manual dan juga berkomputer. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

362 Panduan Prasiswazah

KKKP4224 Cerdik Buatan dalam Pembuatan Manipulasi robot. Kinematik Hadapan : persamaan lengan. Kinematik Belakang: penyelesaian kepada persamaan lengan. Analisis luas kerja dan perancangan trajektori. Gerakan kebezaan dan statik. Manipulator dinamik. Kawalan robot. Visi robot.Perancagan kerja. Antaramuka: robot ke robot, robot kepada sistem lain,sensor dan sistem visi. Robot dalam pemasangan. Teknologi robot semasa. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1244 Pengaturcaraan Komputer

Bacaan Asas: Ross T.J. 2004. Fuzzy Logic with Engineering Application. 2nd Ed. Wiley. Sivanandam S.N. 2007. Introduction to Genetic Algorithm. Springer. Goldberg D. 2008. Genetic Algorithm: The Design Innovation. Springer. Russel S. 2002. Artificial Intelligence : A Modern Approach. 2nd Ed. Prentice Hall. Gen M. & Cheng R. 1997. Genetic Algorithm and Engineering Design. John Wiley. Haykin S. 1998. Neural Networks, A Comprehensive Foundation. Prentice Hall. Klir GJ. 1995. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. Prentice Hall. Patterson DW. 1990. Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami kepentingan, fungsi, dan juga had dalam kecerdikan buatan dalam pembuatan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 2 2 1 1

Memahami struktur dan algoritma sistem pakar berasakan ilmu, jaringan neural, 2 3 2 2 1 1 2 pengpotimuman cerdik dan teknik-teknik untuk membangunkan-nya. Berkebolehan untuk menentukan peranan dan 3 kaedah pembangunan kecerdikan buatan dalam 2 3 2 2 1 1 sistem dan proses pembuatan. Berkebolehan untuk menggunakan ilmu di atas 4 kepada applikasi industri terpilih dan menguji 2 1 3 2 2 1 2 keberkesanan dengan kes industri sebenar. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 363

KKKP4234 Analisis dan Pembangunan Robot Manipulasi robot. Kinematik Hadapan: persamaan lengan. Kinematik Belakang: penyelesaian kepada persamaan lengan. Analisis luas kerja dan perancangan trajektori. Gerakan kebezaan dan statik. Manipulator dinamik. Kawalan robot. Visi robot.Perancagan kerja. Antaramuka: robot ke robot, robot kepada sistem lain,sensor dan sistem visi. Robot dalam pemasangan. Teknologi robot semasa. Pra-Keperluan (jika ada): KKKP4214 Pengautomatan & Robotik

Bacaan Asas: Wright RT. 2003. Manufacturing & Automation Technology. GoodHeart-wilcox Publisher. Rehg JA. 2003. Introduction to Robotics in CIM Systems. 5th Ed. Prentice Hall Lenarcic J, 2000. Advances in Robot Kinematics, Springer. Craig H.H. 2004. Introduction to Robotics: Mechanism and Control. Prentice Hall. Schilling RJ. 1996. Fundamentals of Robotics: Analysis and Control. New Jersey: Prentice Hall. Nakamura Y. 1991. Advanced Theoretical Robotics: Redundancy and Optimization. New Jersey: Prentice Hall. Rampersad H. 1995. Integrated and Simultaneous Design for Robotic Assembly. New York: John Wiley. Lenarcic J and Parenti-Castelli V. 1996. Recent Advances in Robot Kinematics. New York: Kluwer Academic.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 2 3 4 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami kedudukan terkini robot dam impak kepada masyarakat Berkebolehan untuk menyelesaikan persamaan kinematik hadapan dan belakang. Berkebolehan untuk analisis pergerakan robot menggunakan konsep matriks Jacobian. Memahami permodenan dinamik robot dan kebolehan untuk membangun model dinamik menggunakan persamaan pergerakan. Berkebolehan untuk rekabentuk pergerakan trajektori robot untuk memenuhi spesifikasi dan keperluan rekabentuk. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1

5

364 Panduan Prasiswazah

Berkebolehan untuk analisis dan rekabentuk sistem kawalan robot mudah menggunakan 2 3 2 2 1 kaedah rekabentuk kawalan klasik. Berkebolehan untuk menilai dan menguji 7 prestasi sistem menggunakan kaedah terbantu 2 1 3 2 2 1 komputer. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 6

KKKP4244 Reka Bentuk untuk Pembuatan Matlamat kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar menghasilkan reka bentuk produk dengan mengambilkira keperluan untuk kebolehpasangan dan kebolehbuatan. Pelajar diberi pendedahan terhadap garispanduan bagi Reka bentuk untuk Pemasangan secara manual dan automatan, juga pendekatan reka bentuk untuk Pembuatan pada proses-proses lazim seperti pemesinan dan pengacuanan suntikan. Reka bentuk untuk pemasangan dan pembuatan juga dikaitkan dengan strategi proses pembuatan seperti analisis nilai dan teknologi kumpulan, serta keperluan reka bentuk kitar hayat produk seperti reka bentuk untuk faktor manusia dan reka bentuk untuk Kualiti. Perlaksanaan reka bentuk untuk Pemasangan dalam persekitaran reka bentuk terbantu komputer turut diperkenalkan. Kursus ini memerlukan pelajar bekerja dalam kumpulan projek reka bentuk. Pra-Keperluan (jika ada): KKKP2024 Proses Pembuatan I KKKP3024 Proses Pembuatan II

Bacaan Asas: Boothroyd, G., Dewhurst, P. & Knight, W. 2002. Product Design for Manufacture and Assembly. Marcel Dekker. Dieter, G.E. 2000. Engineering Design. 3rd Ed. McGraw Hill. Whitney, D.E. 2004. Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture, and Role in Product Development. Oxford University Press, Inc. Bruce R.G. 2003. Modern Material and Manufacturing Processes, 3rd Ed. Prentice Hall. Kalpakjian, S. 2008. Manufacturing Process for Engineering Materials. 5th Ed. Addison Wesley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 365

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

sistem kawalan robot mudah menggunakan 2 3 2 2 1 kaedah rekabentuk kawalan klasik. Berkebolehan untuk menilai dan Berangka Komputer KKKP4254 Kawalan menguji 7 prestasi Prinsip menggunakan kaedah terbantu 2 untuk 2 2 sistem operasi sistem terkawal numerik 1 3 pembuatan. Penggunaan sistem CAD/ 1 komputer. CAM dan grafik CNC dalam pengaturcaraan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

6

Memahami keperluan reka bentuk untuk Pemasangan dan Pembuatan dalam 1 1 penghasilan produk Berkebolehan untuk memahami dan mengaplikasi garispanduan reka bentuk untuk 2 1 mereka bentuk semula dan meningkatkan kecekapan pemasangan dan pembuatan Memahami faktor-faktor yang menentukan 3 1 1 1 1 kos dalam penghasilan produk Berkebolehan untuk mengaitkan strategi pembuatan seperti analisis nilai dan teknologi kumpulan serta reka bentuk untuk faktor 4 manusia terhadap reka bentuk untuk 1 1 3 2 1 pemasangan dan pembuatan dan bagaimana pelaksanaan kesemua strategi ini dapat ditingkatkan Berkebolehan untuk bekerja dalam pasukan 5 bagi menyelesaikan masalah berkaitan reka 2 1 2 bentuk 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO rekabentuk Berkebolehan untuk analisis dan dengan penilaian rasmi

Pra-Keperluan (jika ada):

KF1174 KP2024 KP3024 KP3214

Grafik Kejuruteraan Proses Pembuatan I Proses Pembuatan II CAD/CAM

Bacaan Asas: Valentino JV & Goldenberg J. 2000. Introduction to CNC, Prentice Hall. Pollack HW & Robinson T. 1990. Computer Numerical Control. Prentice Hall. Singh, N. 1996. Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing. John Wiley Valentine J.V. 2007. Introduction to Computer Numerical Control. 4th Ed. Prentice Hall. Quesada R. 2004. Computer Numerical Control: Machining and Turning Center. Prentice Hall. Chang TC et al. 2005. Computer Aided Manufacturing. Prentice Hall. Lynch M. 1993. Computer Numerical Control: Advanced Techniques. McGraw Hill.

366 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk mengenalpasti paksi utama dan sekunder pada mesin Kawalan Numerik 2 3 2 1 1 2 1 Komputer Berkebolehan untuk mengaturcara mesin CNC 2 menggunakan tatacara pengaturcaraan EIA/ISO 2 3 2 1 (kod G dan M) Berkebolehan untuk menjalankan sistem grafik 3 CAM untuk menjana, simulasi dan 2 3 2 1 mengesahkan aturcara CNC (EAI/ISO) Berkebolehan untuk ubahsuai sistem CAM 4 untuk disesuaikan kepada pasca-pemproses 2 3 2 1 mesin CNC tertentu 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4264 Kaedah Unsur Terhingga Dalam Pembuatan Kursus ini akan menerangkan asas kepada penggunaan kaedah unsur terhingga dalam pembuatan. Ianya bermula dengan konsep asas kaedah unsur terhingga seperti pembahagian jasad, jenis-jenis unsur, pecahan jasad kepada unsur dan nod, penyediaan jejaring, matriks keanjalan. Pengenalan kepada perisian unsur terhingga dan penggunaan kaedah unsur terhingga dalam industri pembuatan, perkakasan dan acuan, industri automotif, industri electronik dan lain-lain akan diberikan. Kursus ini terdiri daripada dua bahagian iaitu teori asas kaedah unsur terhingga dan penggunaan perisian yang ada di pasaran untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Bacaan Asas: Champion E. R. 1992. Finite Element Analysis in Manufacturing: A PC Approach. London: MCGraw Hill. Chanpupatla, T.R & Belengundu A.D. 2002. Introduction to Finite Element. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall. Bickford W. B. 2001. A First Course in the Finite Element Method. 2nd ed. Boston: Irwin. Baker A.J, & Pepper D.W. 1991. Finite Elements 1-2-3. London: McGraw Hill. Logan D.L., 2006. A First Course in the Finite Element Method. 4th Ed. CENCAGE Engineering. Cook R.D. 2001. Concepts and Application of Finite Element Analysis. 4th Ed. Wiley. Thompson E.G. 2004. Introduction to the Finite Element Method: Theory, Programming and Applications. Wiley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 367

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman tentang konsep asas dalam kaedah unsur terhingga dan kegunaan dalam 2 3 3 kejuruteraan pembuatan Kefahaman tentang keperluan model kaedah 2 unsur terhingga dalam rekabentuk dan 2 2 2 kegunaan dalam kejuruteraan pembuatan Keupayaan untuk menganalisa masalah kejuruteraan dan mengaplikasi kaedah unsur 3 3 3 3 2 terhingga bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan. Keupayaan untuk menganalisa keputusan dari 4 analisa kaedah unsur terhingga terhadap 2 3 2 1 1 masalah kejuruteraan. Mencadangkan keperluan perisian kaedah 5 unsur terhingga kepada klien bergantung 2 3 3 1 kepada keperluan klien. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4274 Reka Bentuk Produk Matlamat kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar menghasilkan reka bentuk produk secara sistematik menggunakan metodologi reka bentuk kejuruteraan. Sepanjang tempoh kursus pelajar akan diperkenalkan kepada kaedah dan teknik asas untuk menghasilkan produk dari peringkat carian maklumat hingga ke peringkat reka bentuk konsep dan reka bentuk terperinci. Pelajar dikehendaki bekerja dalam kumpulan bagi menghasilkan reka bentuk produk yang akan dinilai melalui penulisan laporan dan juga pembentangan lisan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1174 Grafik Kejuruteraan

Bacaan Asas: Dieter, G.E. 2000. Engineering Design: A Materials and Processing Approach, 3rd edition, New York: McGraw Hill Inc. Ullman, D.G. 2003. The Mechanical Design Process 3rd edition. New York: McGrawHill Inc. Pahl, G. & Beitz W. 2007. Engineering Design- A systematic Approach, 3rd edition, London: Springer-Verlag Otto, K.N. & Wood, K.L. 2001. Product Design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development, Prentice Hall Ulrich K, 2007. Product Design & Development, 4th Edition. McGraw Hill

368 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk mengenalpasti masalah dalam reka bentuk dan melakukan carian 1 2 2 1 3 maklumat untuk menghasilkan spesifikasi reka bentuk Berkebolehan untuk mengenalpasti kaedah atau 2 teknik yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu 2 reka bentuk Kebolehan untuk menyelesaikan masalah 3 1 3 3 2 1 rekabentuk secara sistematik. Memahami peranan alat terbantu komputer dalam reka bentuk produk dan berkebolehan 4 2 1 3 2 untuk mengaplikasikan kaedah tersebut dalam reka bentuk. Memahami keperluan untuk mengambilkira 5 kitar hayat produk untuk memastikan 1 1 1 2 1 penghasilan reka bentuk mapan Berkebolehan untuk bekerja dalam pasukan 6 bagi menyelesaikan masalah berkaitan reka 3 3 2 2 bentuk 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4415 Projek Industri Dalam kursus ini, pelajar akan memperolehi pengalaman berkerja secara berkumpulan untuk menyelesaikan satu projek reka bentuk dan pengeluaran produk. Pada akhir setiap projek pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan berserta dengan lukisan, perancangan proses, susun atur proses, reka bentuk perkakas, perolehan bahan dan alatan, masa pembuatan kawalan mutu dan anggaran kos pembuatan. Laporan ini juga perlu memasukkan satu cadangan untuk membangunkan kilang bagi menghasilkan produk yang dicadangkkan dengan mengambil kira proses pemasaran serta pengiraan untung rugi. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF1174 KKKP4244 Grafik Kejuruteraan Rekabentuk Untuk Pembuatan

Bacaan Asas: Ulrich K.T. & Epinger S.D., 2004. Product Design and Development, 3rd Ed., McGraw Hill. Trout P., 2004. Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall. Shigley J, 2000. Mechanical Engineering Design, McGraw Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 369

Dieter, G.E., 2000. Engineering Design: A Materials and Processing Approach, 3rd ed., New York:McGraw Hill Inc. Ullman, D.G. 2003. The Mechanical Design Process, 3rd ed., New York: McGraw-Hill Inc Otto,K.N. & Wood, K.L., 2001, Product Design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development, Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan mengenalpasti dan menganalisis masalah dalam rekabentuk melalui 1 2 2 2 2 3 1 1 perbincangan kumpulan, pengumpulan data dan maklumat. Memahami dan mengaplikasikan kaedah2 kaedah rekabentuk untuk menghasilkan sesuatu 2 2 2 3 1 1 produk Berkebolehan untuk membuat "weight tradeoffs" dari segi konsep dan rekabentuk terperinci 3 3 2 2 2 1 3 3 dari segi fungsi, pembuatan, kos dan sumber yang ada KKKP4424 Kawalan Perancangan dan Pengeluaran Memahami dan berkebolehan untuk Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang mengaplikasi faktor-faktor seperti susunatur proses, kawalan perancanganperolehan bahan Ia melibatkan masalah pengurusan pengeluaran reka bentuk perkakas, dan pengeluaran. 4 2 2 3 1 2 3 3 yang melibatkan sistem pembuatan. Ia 2 dan alatan, masa pembuatan kawalan mutu danmeliputi perancangan secara kuantitatif dan kualitatif, dari sudut perspektif teori dan praktikal. Justeru ia sangat relevan kepada akademik dan anggaran kos pembuatan dalam menghasilkan satu produk penggunaan industri. Topik-topik yang diajar terdiri daripada: pengenalan kepada sistem Memberikan pendedahan kepada kerja secarakejuruteraan dan proses perancangan; perancangan pembuatan dan pengeluaran; proses 5 2 3 1 3 berkumpulan kerja; ramalan; kawalan inventori; pengurusan rangkaian pembekal; perancangan tenaga Kebolehan untuk menghasilkan laporan pengeluaran agregat; perancangan pengeluaran bahan; penjadualan pengeluaran; pegurusan 6 kejuruteraan dan membentangkannya secara 2 3 2 3 1 2 projek; JIT; FMS. individu dan berkumpulan. 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

370 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Russell R.S., and Taylor B.W., 2006. Operation Management, 5th Edition, John Wiley Krajewski L.J. and Ritzman P.L., 2002, Operations Management, 7th. Edition, Pearson, Prentice Hall, USA. Thomos E. Vollman. 2005. Manufacturing Planning and Control forSupply Chain Management . Boston: Irwin. Rahim MA, 2001. Integrated Models in Production Planning, Inventory, Quality & Maintenance, Springer Chapman SN, 2005. Fundamental of Production Planning & Control, Prentice Hall James H. Greene. 1997. Production and Inventory Control Handbook. 3rd. ed. New York: Mc Graw Hill Browne J. 1996. Production Management Systems. 2nd. Ed. New York: Addison Wesley. Silver A. Edward, Pyke F. David,. Peterson R., 1998. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd. ed. John Wiley

Matriks Ha No. 1

Menge pengel Berkeb memb 2 masala proses Berkeb 3 yang pengel Berkeb menye 4 kawala kajian pembu Berkeb 5 memb 1 = Memenu 3 = Memenu

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 371

KKKP4434 Ergonomi Pembuatan Pengenalan kepada ergonomik membolehkan pelajar memahami pengetahuan yang penting untuk pembangunan psikologikal dan antropometri yang membawa kepada rekabentuk stesen kerja yang baik. Topik termasuk antropometri, sistem tulang dan muskular, sistem kawalan neuro-muskular, biomekanik, sistem respirasi, sistem aliran dan sistem metabolik. Penekanan diberikan kepada kesihatan dan keselamatan. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF2034 Statistik Kejuruteraan

Bacaan Asas: Kroemer, K., Kroemer, H. & Kroemer-Elbert, K. 2001. Ergonomics: How to Design for Ease & Efficiency. Prentice Hall. Wickens, C.D., Lee, J.D., Liu, Y. & Becker, S.E.G. 2004. An Introduction to Human Factors Engineering. 2nd Ed.Pearson-Prentice Hall. Sanders, M, & McCormick, E.J. 1993. Human Factors in Engineering and Design, 7th Ed. McGraw-Hill International Editions. Bridger, R.S. 2008. Introduction to Ergonomics, 3rd Ed. McGraw-Hill. Salvendy G. 2006. Handbook of Human Factor & Ergonomics, 3rd Ed. Wiley. Pulat, B. M. 1997. Fundamentals of Industrial Ergonomics. Waveland. Weimer, J. 1993. Handbook of Ergonomics & Human Factors Tables. Marcel Dekker.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Berkebolehan untuk menentukan bahaya (panduan standard), berasaskan perhubungan di 1 antara individu dan kerja, yang mungkin boleh 3 2 3 2 2 1 1 menyebabkan kecederaan dan penyakit di tempat kerja Berkebolehan untuk mengumpul data, menganalisis secara statistik data, bincang 2 implikasi data dan membuat kesimpulan, reka 3 3 2 1 1 bentuk/ reka bentuk semula stesen kerja untuk disesuai dengan manusia Berkebolehan untuk menggunakan kelengkapan ergonomik tertentu untuk menentukan 3 3 3 2 2 1 komponen kerja, yang boleh menyebabkan peningkatan risiko dan kecederaan Menggunakan pengetahuan, kemahiran (skill), dan kebolehan yang diperolehi dan digunakan 4 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 dalam tempat kerja untuk memastikan keselamatan pekerja 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

372 Panduan Prasiswazah

KKKP4444 Ekonomi Kejuruteraan Proses membuat keputusan ekonomi dari perspektif kejuruteraan. Kursus ini direkabentuk untuk menyediakan pelajar-pelajar prasiswazah kejuruteraan dengan pengetahuan yang bersesuaian (cukup) untuk menjalankan kajian ekonomi. Tajuk-tajuk yang dipelajari termasuklah nilai wang mengikut masa, kadar faedah, keseteraan, ketidaktentuan dan risiko, kos-kos " incremental dan sunk", kriteria pembuatan-keputusan untuk model penggantian, kajian "break-even", susut nilai dan percukaian, inflasi dan analisis kos untuk kitaran hayat. Pra-Keperluan (jika ada): KKKF2034 Statistik Kejuruteraan KKKF1244 Pengaturcaraan Komputer

Bacaan Asas: Blank, L. & Tarquim, A. 2004. Engineering Economy. 5 th Ed. McGraw-Hill International Edition. Park, C. S. 2004. Fundamentals of Engineering Economics. Pearson-Prentice-Hall International Edition. Riggs, J. L., Bedworth, D. D. & Randhawa, S. U. 1998. Engineering Economics. 4th Ed. McGraw-Hill International Edition. Newnan, D. G., Ted G. E., & Jerome P. L. 2004. Engineering Economic Analysis, 9th Ed. New York: Oxford University Press. Collier, C. A. & Glagola, C. R. 1998. Engineering Economic and Cost Analysis, 3rd Ed. Menlo Park: Addison Wesley Longman, Inc. Park, C. S. 2006. Cotemporary Engineering Economics. 4th Ed. Prentice-Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Merumus dan menyelesaikan masalah yang 3 1 berkaitan dengan nilai wang menurut masa Mengenalpasti punca data dan menggunakan 2 teknik yang bersesuaian untuk menyelesaikan 3 3 masalah ekonomi Menilai pelbagai alternatif untuk projek-projek 3 3 1 1 kejuruteraan bagi menentukan yang terbaik. Menggunakan lembaran Excel untuk tujuan 4 3 menganalisis kewangan Memahami kepentingan membuat keputusan 5 3 1 1 ekonomi yang bersesuaian Menyedari impak (kesan) keputusan 6 kejuruteraan ekonomi dalam konteks global, 1 1 1 1 1 persekitaran dan kemasyarakatan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 373

KKKP4454 Pengurusan Projek Pembuatan Kursus ini direka bentuk untuk menyediakan pengetahuan mengenai peraturan asas bagaimana untuk menguruskan projek pembuatan, kelebihan dan kekurangan kaedahkaedah ini untuk membolehkan pengurusan projek dilaksanakan dengan berkesan. Kursus ini meliputi masalah-masalah yang dihadapi dalam memilih, memulakan, operasi dan mengawal projek. Ia juga membincangkan mengenai keperluan ke atas pengurus projek dan interaksi dengan organisasi induk. Tajuk-tajuk yang dipelajari adalah seperti prinsipprinsip asas, teknik-teknik dan pengurusan projek kejuruteraan, faktor masa dan kawalan kewangan, reka bentuk organisasi, pembentukan kumpulan kerja, aspek undang-undang & kontrak, keselamatan pekerjaan dan faktor-faktor risiko. Pra-Keperluan (jika ada): (a) Pemahaman asas mengenai proses-proses penting dalam perniagaan (contoh: pengeluaran, kewangan dan pemasaran) dan proses-proses teknikal (contoh: proses-proses pembuatan dan proses reka bentuk kejuruteraan). (b) Mempunyai kebolehan bekerja dengan 3 atau lebih pelajar di dalam melaksanakan satu projek disepanjang semester dengan menggunakan bahan pengurusan projek. (c) Mempunyai kebolehan untuk mencari makalah-makalah dengan menggunakan pengkalan data, contohnya seperti InfoTrac, ABI/Inform, FirstSearch, Lexis-Nexis dan sumber-sumber lain. (d) Mempunyai kebolehan untuk menggunakan Internet bagi mencari maklumat yang berkaitan dan lain-lain. (e) Berkemampuan untuk merekabentuk dokumen/laporan yang mempunyai sifat di dalamnya selain daripada teks (i.e. geraf, jadual, carta, gambar, dll) untuk tujuan berkomunikasi secara berkesan dengan profesional kejuruteraan dan pengurusan. Bacaan Asas: Jeffrey K. Pinto. 2007. Project Management: Achieving Competitive Advantage. Clifford F. Gray & Erik W. Larson. 2006. Project Management, The Managerial Process. James P. Clements & Jack Rido. 2006. Effective Project Management. Thomson Publications. Samuel J Mantel, Jr Jack Meredith, Scott M Shafer. 2005. Project Management in Practice. Wiley. Kerzner H, 2005. Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, Controlling, Wliey

374 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Untuk membantu pelajar mendapatkan pengetahuan kemanusiaan dan teknikal dari aspek analisis sistem dan pengurusan projek. Untuk mengaplikasikan konsep tingkahlaku /budaya organisasi ke atas pengurusan projek, termasuk kepimpinan dan kerja berpasukan. Untuk memahami masalah-masalah pemilihan projek, memulakan projek, mengawal jadual dan kos. Untuk memilih, merekabentuk dan merancang projek kejuruteraan secara menyeluruh dengan jayanya. Untuk mendedahkan pelajar bagi mendapatkan persijilan sebagai ahli profesional pengurusan projek. Berkebolehan untuk membentangkan hasil kajian terhadap pengurusan projek pembuatan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2

3

4

5 6

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4464 Perancangan dan Kawalan Sistem Penyenggaraan

Kursus ini untuk memperkenalkan konsep kejuruteraan penyenggaraan. Kursus ini terdiri dari pada dua komponen iaitu teknologi penyenggaraan dan pengurusan penyenggaraan. Pelajar akan didedahkan kepada teknik ­ teknik pengawasan keadaan, seperti getaran, pengawasan akustik dan suhu. Mereka juga akan didedahkan kepada keboleharapan dan ekonomi penyenggaraan, strategi untuk pemeriksaan dan penyenggaraaan loji, dan pelbagai aspek berkaitan prinsip ­ prinsip penyenggaraan. Bacaan Asas: Duffuaa S.O. et al. 1999. Planning and Control of Maintenance Systems. John Wiley Lewis E.E. 1996. Introduction to Reliability Engineering. John Wiley. Lee J. & Wang B. 1999. Computer-aided Maintenance: Methodologies and Practices. Kluwer. Higgins LR et al. 2008. Maintenance Engineering Handbook. 7th Ed. John Wiley. Lamb RG. 1995. Availability Engineering and Management for Manufacturing Plant Performance. Prentice Hall. Ebeling C.E. 2005. Introduction to Realibity & Maintainability Engineering. Waveland Pr Inc. O'Connor P.D.T. 2002. Practical Reliability Engineering, 4th Ed. Wiley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 375

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami penyenggaraan sebagai sistem bersepadu yang perlu dirancang, direkabentuk, 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 dan dikawal menggunakan teknik-teknik statistik dan pengoptimuman Berkebolehan untuk menggunakan teknik 2 kuantitatif untuk mengoperasi, mengawal dan 3 2 2 1 1 menambahbaikan sistem penyenggaraan 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4474 Pengurusan Strategi Pembuatan Kursus ini meliputi tajuk-tajuk organisasi dan sistem serta mengaplikasikan konsep sistem dalam organisasi, misi, objektif, matlamat, tugas dan pembentukan strategi termasuk proses pembentukan dan model strategi organisasi, dan persepaduan strategi unit fungsian dalam strategi korporat, dan analisis dalam dan luaran, dan rantaian nilai dikaji dalam mengenalpasti kuasa dalaman dan luaran ke atas organisasi ke arah pembentuk strategi korporat, pasaran dan kewangan. Pelajar juga didedahkan kepada persepaduan strategi korporat dan implikasi strategi dalam strategi pembuatan khususnya dalam pemilihan proses pembuatan, dan strategi sumber manusia iaitu pengurusan sumber manusia dan kesan perubahan pada struktur organisasi, dan kesan teknologi ke atas organisasi. Bacaan Asas: Hill, T. 2000. Manufacturing strategy text and cases. 2nd ed. New York:Mc Graw Hill. Heizer J & Render B. 2008. Operations Management. 9th edition. New Jersey: Prentice Hall. Miltenburg, J. 2005. Manufacturing strategy: How to formulate and implement a winning plan. 2nd Ed. New York: Productivity Pr. Greenhalgh, G.R. 1999. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation. Sydney, Australia: Addison-Wesley. Voss, C. 1992. Manufacturing strategy. London, UK: Routledge. Stevenson W.J. 2006. Operation Management. 9th Ed. McGraw Hill.

376 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1 Hasil Pembelajaran Kursus Memahami konsep dan pendekatan dalam pengurusan strategi korporat dan strategi pembuatan. Memahami faktor-faktor dalaman dan luaran yang boleh memberi kesan terhadap pembentukan dan perlaksanaan strategi dalam sesebuah organisasi pembuatan. Berkebolehan mengaplikasikan kaedah-kaedah yang dapat membantu organisasi mencapai persepaduan di antara strategi korporat dan strategi pembuatan. Berkebolehan untuk membentuk model/konsep strategi pembuatan yang dapat memberikan kelebihan kompetitif kepada organisasi. Berkebolehan untuk membentangkan hasil kajian terhadap pengurusan strategi pembuatan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

2

3

4 5

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KKKP4914 Projek Ilmiah I Pelajar ditugaskan membuat satu projek. Tajuk projek samada ditentukan oleh jabatan atau cadangan pelajar yang dinilai kesesuaiannya oleh kakitangan akademik. Projek ini akan dilaksanakan di bawah penyeliaan kakitangan akademik.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus Berkebolehan menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk mengenalpasti aplikasi menyeluruh dan masalah kejuruteraan pembuatan. Berkebolehan memilih kaedah penyelesaian bagi membuat keputusan kejuruteraan dalam kejuruteraan pembuatan Keupayaan untuk menganalisis masalah kejuruteraan dan mengaplikasikan kursus terdahulu bagi menyelesaikan masalah praktikal kejuruteraan. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

1

2

3

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 377

Keupayaan untuk bekerja dalam kumpulan atau sendirian, atau pelbagai disiplin bagi 2 3 menyelesaikan projek kejuruteraan. Keupayaan merancang dan menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar dengan 5 3 1 3 3 2 menggunakan sumber, kaedah, spesifikasi keperluan projek. Keupayaan membentangkan hasil projek secara 6 3 lisan dengan bantuan alat-pandang-dengar 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 4

KKKP4926 Projek Ilmiah II Pelajar ditugaskan membuat satu projek. Tajuk projek samada ditentukan oleh jabatan atau cadangan pelajar yang dinilai kesesuaiannya oleh kakitangan akademik. Projek ini akan dilaksanakan di bawah penyeliaan kakitangan akademik. Pra-keperluan(jika ada):

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

KKKP4914 Projek Ilmiah 1

Berkebolehan menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk mengenalpasti aplikasi 1 2 3 menyeluruh dan masalah kejuruteraan pembuatan. Berkebolehan memilih kaedah penyelesaian 2 bagi membuat keputusan kejuruteraan dalam 3 3 3 3 2 kejuruteraan pembuatan Keupayaan untuk menganalisis masalah kejuruteraan dan mengaplikasikan kursus 3 2 3 3 3 terdahulu bagi menyelesaikan masalah praktikal kejuruteraan. Keupayaan merancang dan menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar dengan 4 3 1 3 3 2 menggunakan sumber, kaedah, spesifikasi keperluan projek. Keupayaan untuk menulis laporan hasil projek 5 2 3 3 3 3 dengan baik Keupayaan membentangkan hasil projek secara 6 3 lisan dengan bantuan alat-pandang-dengar 1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

378 Panduan Prasiswazah

Jabatan Seni Bina

Pengenalan

Senibina dan kejuruteraan merupakan dua ilmu yang berbeza tetapi bersepadu. Jurutera dan arkitek akan bekerja berasingan tetapi saling berkerjasama supaya sesuatu bangunan itu bukan setakat mempunyai ciri estetika tetapi dibina dengan baik dan selamat serta menepati fungsi yang dihajati. Program senibina di Jabatan Seni Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM berperanan menyepadukan kedua-dua bidang yang tidak sama ini. Pada kebiasaannya, mereka yang memilih bidang seni bina ini terdiri daripada individu yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi, bersikap ingin tahu, dan berkemampuan berfikir secara "sintesis". Cara pemikiran sintesis ini dalam menghadapi sesuatu permasalahan adalah dengan merekacipta dan mengeluarkan seberapa banyak idea, tidak kira samada logik ataupun tidak yang kemudiannya idea-idea tersebut akan dinilai semula mengikut kesesuaiannya. Gaya berfikir ini sangat berbeza dengan gaya berfikir seorang jurutera. Seseorang jurutera akan mendepani masalah dengan memikirkan apakah cara yang praktikal, mudah, ringkas dan realistik. Mereka tidak terlalu berkhayal dengan idea-idea. Teknik pemikiran seperti ini dinamakan pemikiran analitikal. Seorang jurutera akan mengumpul pelbagai maklumat berkenaan dengan sesuatu masalah dan kemudiaannya memprosesnya secara sistematik, dan akhirnya dirumuskan sebagai satu penyelesaian yang terbaik, ringkas, dan mudah. Arkitek biasanya memulakan sesuatu rekabentuk dengan menghayati keperluan yang diberikan dengan membuat kajian serta lakaran awal. Berdasarkan kepada maklumbalas arkitek itu akan mengemaskini rekabentuk berkenaan sebelum menyediakan lukisan terperinci. Kedua-dua gaya berfikir ini menjadi berbeza disebabkan oleh latihan yang berbeza yang telah diberikan kepada arkitek dan jurutera. Di peringkat belajar, arkitek diberi kerja kursus berbentuk "reka sesuatu" manakala jurutera pula terpaksa menyiapkan tugasan yang berbentuk "fahami persamaan matematik ini". Pelajar-pelajar senibina di Jabatan Seni Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM bagaimanapun akan menerima latihan dalam kedua-dua bentuk sama ada analisis mahupun sintesis. Mereka akan mengambil matapelajaran berbentuk teori dan amali yang berkaitan dengan rekabentuk senibina, serta sejarah dan falsafah senibina dan pada masa yang sama mereka juga akan mempelajari kalkulus, sains bahan dan struktur seperti mana pelajar kejuruteraan yang lain. Mereka akan menjadi kreatif kerana mereka perlu memilih apakah gaya berfikir yang diperlukan apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Mereka juga akan diajar bagaimana untuk menganalisis. Jadi mereka akan mengetahui kepentingan menggunakan teknik berfikir secara analitis dan bila hendak menggunakannya. Dengan pengabungan bidang senibina dan kejuruteraan ini, pelajarpelajar di Jabatan ini bukan sahaja mampu berfikir secara kreatif tetapi juga mampu menyelesaikan sebarang masalah secara analisis. Di samping itu, dengan bimbingan

Fakulti Kejuruteraan 379

tenaga-tenaga pengajar yang berkelayakan akademik dan professional, adalah diharapkan di suatu hari nanti, arkitek-arkitek yang dilahirkan oleh Jabatan Seni Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM terdiri daripada individu yang berketerampilan tinggi serta berkemampuan dalam kedua-dua aspek sintesis dan analisis seterusnya berupaya mempertabatkan senibina negara dan keilmuanya ke mercu.

380 Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus

Sarjanamuda Sains Seni Bina Dengan Kepujian

Semester Kod Kursus I ZT1033 KSB1116 KSB1123 KSB1133 KSB1143 KSB1153 KSB1216 KSB1223 KSB1233 KSB1243 KSB1253 ZH2014 KSB1312 H KSB2116 KSB2123 KSB2132 KSB2143 KSB2153 H ZT1043 KSB2216 KSB2222 KSB2233 KSB2243 KSB2253 KSB2245 U2 KSB3116 KSB3122 KSB3133 KSB3143 KSB3153 Nama Kursus Tamadun Islam & Tamadun Asia Rekabentuk Seni Bina I Sejarah Seni Bina I Komunikasi Seni Bina I Teknologi Binaan dan Bahan I Matematik Seni Bina I Rekabentuk Seni Bina II Sejarah Seni Bina II Komunikasi Seni Bina II Sains Persekitaran dan Kemudahan I Matematik Seni Bina II Foundation English (Muet Band 1 &2) Lukisan Seni Bina I Ko-Korikulum Rekabentuk Seni Bina III Aplikasi Komputer Seni Bina Teori dan Idea Seni Bina Struktur I Teknologi Binaan dan Bahan II Ko-Korikulum Hubungan Etnik Rekabentuk Seni Bina IV Sejarah Seni Bina Melayu & Etnik Komputer dan Media Digital Seni Bina Teknologi Binaan dan Bahan III Sains Persekitaran dan Kemudahan II Latihan Industri Kursus PPU Rekabentuk Seni Bina V Teori dan Rekabentuk Seni Bina Melayu Amalan Professional I Struktur II Ukur Tanah

II

INTERSESI III

IV

INTERSESI V

Fakulti Kejuruteraan 381

VI

ZH2073 KKKF3284 KSB3216 KSB3223 KSB3233 KSB3313

Bahasa Inggeris untuk Jurutera Teknologi dan Peradaban (U3) Rekabentuk Seni Bina VI Amalan Professional II Pengajian Topikal Elektif Lukisan Seni Bina II Kursus Elektif

INTERSESI

KSB3013 KSB3023 KSB3033

Elektif ­ Keusahawan Seni Bina Elektif ­ Falsafah Seni Bina Elektif ­ Lanskap

382 Panduan Prasiswazah

COURSE STRUCTURE Barchelor Of Architectural Science

Semester Course Code I ZT1033 KSB1116 KSB1123 KSB1133 KSB1143 KSB1153 KSB1216 KSB1223 KSB1233 KSB1243 KSB1253 ZH2014 KSB1312 H KSB2116 KSB2123 KSB2132 KSB2143 KSB2153 H ZT1043 KSB2216 KSB2222 KSB2233 KSB2243 KSB2253 KSB2245 U2 KSB3116 KSB3122 KSB3133 KSB3143 KSB3153 Course Titles Tamadun Islam & Tamadun Asia Architectural Design I History of Architecture I Architectural Communication I Construction Technology & Material I Architectural Mathematics I Architectural Design II History of Architecture II Architectural Communication II Environmental Science & Services I Architectural Mathematics II Foundation English (Muet Band 1 & 2) Architectural Working Drawing I Co-curriculum Architectural Design III Architectural Computer Application The Theory and Idea of Architecture Structure I Construction Technology & Material II Co-curriculum Hubungan Etnik Architectural Design IV History of Malay & Ethnic Architecture Architecture Digital Media & Computer Construction Technology & Material III Environmental Science & Services II Industrial Training PPU Course (U2) Architectural Design V The Theory and Design of Malay Architecture Professional Practice I Structure II Land Survey

II

INTERSESI III

IV

INTERSESI V

Fakulti Kejuruteraan 383

VI

ZH2073 KF3284 KSB3216 KSB3223 KSB3233

INTERSESI

KSB3313

English for Engineering Engineering Ethics & Technology Development (U3) Architectural Design VI Professional Practice II Topical Studies Elective Architectural Working Drawing II Elective Course

KSB3013 KSB3023 KSB3033

Elective ­ Architectural Entrepreneurship Elective­ Philosophy of Architecture Elective ­ Landscape

384 Panduan Prasiswazah

Sarjanamuda Seni Bina Dengan Kepujian

Semester I Kod Kursus KSB 4116 KSB 4122 KSB 4132 KSB 4143 KSB 4152 KSB 4216 KSB 4222 KSB 4232 KSB 4243 KSB 4252 KSB 5118 KSB 5122 KSB 5132 KSB 5142 KSB 5151 KSB 5162 KSB 5208 KSB 5225 Tajuk Kursus Rekabentuk Seni Bina VII Amalan Profesional III Struktur III Teknologi Binaan & Bahan Lanjutan I Kemudahan Bangunan Lanjutan I Rekabentuk Seni Bina VIII Amalan Profesional IV Pengurusan Projek Teknologi Binaan dan Bahan Lanjutan II Struktur IV Tesis Rekabentuk I Penganggaran Kos dan Penilaian Ekonomi Bangunan Undang-undang Bangunan Kaedah Penyelidikan Kemudahan Bangunan Lanjutan II Tesis Rekabentuk II Disertasi

II

III

IV

Fakulti Kejuruteraan 385

Bachelor of Architecure (Hons)

Semester I Course Code KSB 4116 KSB 4122 KSB 4132 KSB 4143 KSB 4152 KSB 4216 KSB 4222 KSB 4232 KSB 4243 KSB 4252 KSB 5118 KSB 5122 KSB 5132 KSB 5142 KSB 5151 KSB 5162 KSB 5208 KSB 5225 Course Titles Architectural Design VII Professional Practice III Structure III Advanced Construction Technology & Material I Advanced Building Services I Architectural Design VIII Professional Practice IV Project Management Advanced Construction Technology & Material II Structure IV Design Thesis I Cost Estimation & Evaluation Building Economics Building by Law Research Methodology Advanced Building Services II Design Thesis II Dissertation

II

III

IV

386 Panduan Prasiswazah

Silibus Kursus KSB1116 Rekabentuk Seni Bina I Kursus ini merupakan teras kepada pengajian Seni Bina. Kursus ini menekan kepada kefahaman terhadap elemen senibina, prinsip dan teori rekabentuk. Ianya merangkumi aspek-aspek penghayatan, penganalisaan serta pemahaman terhadap unsur-unsur senibina yang merangkumi aspek "solid and Void' termasuk satah dan ruang, warna, tekstur, skala dan kadaran. Pra-Keperluan (jika ada): KKSB1253Matematik Senibina II, perlu lulus kursus KKSB1153 Matematik Senibina I Bacaan Asas Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphic and Communication Problems. Dubuque, US: Kendall/Hunt Publishing Company. Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd. Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Goldman, G & Sound, S. 1996. Architectural Graphic: Traditional and Digital Communication. London: Prentice Hall. Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New York: Van Nostrand Reinhold. Meiss, P.V. 1990. Element of Architecture, New York: Van Nostrand Reinhold.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. 2. 3. 4. 5. Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman elemen-elemen asas serta keperluan dalam seni bina Keupayaan dalam kerja-kerja lakaran yang merupakan teknik asas seni bina Keupayaan menghasilkan rekabentuk yang kreatif, inovatif dan tulen. Keupayaan menerapkan sistem antropometrik dan ergonomic dalam rekabentuk mereka. Keupayaan menilai kehendak pengguna dari segi keperluan ruang dan fungsi PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 387

KSB1123 Sejarah Seni Bina I Kursus ini berkisar tentang senibina peradaban lama termasuk pra-sejarah di Mesir serta perkembangan senibina barat. Kursus ini menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi serta ciri-ciri senibina peringkat awal di Barat. Penekanan diberi terhadap perkembangan senibina pada zaman peradaban Yunani, Romawi, Awal Kristian, Romanesque, Byzantine, Renaissance, Baroque dan juga perkembangan seni bina Islam di Timur Tengah dan Turki. Di samping itu, sejarah senibina awal di Asia seperti di India, Jepun dan China turut disertakan dalam pembelajaran. Bacaan Asas Banister Fletcher (writer), Dan Cruickshank (Editor), Andrew Saint (Editor), 1996. (revised edition). Sir Banister Fletcher's A History of Architecture, London: Architectural Press. Dora P. Crouch (Penterjemah: W. Hashimah W. Ismail), 1993. Sejarah Seni Bina: Stonehenge Hingga Pencakar Langit, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Lawrence Wodehouse, Marian Moffet & Michael Fazio, 2003. A World History of Architecture, Mc Graw Hill. Mark Wilson Jones, 2001. Principles of Roman Architecture, New Haven/London: Yale University Press. Paul Frankl (revised by Paul Crossley), 2000. Gothic Architecture, revised 1st edition, London: Yale University Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Meningkatkan kefahaman mengenai pertalian 1 1 1 antara alambina yang telah dibangunkan oleh masyarakat silam dan masakini serta tentang bagaimana alambina tersebut mampu bertahan untuk masa hadapan. 2. Memahami pertalian antara sosio-ekonomi dan 3 1 1 1 persekitaran dengan hasil kerja rekabentuk senibina dan peradaban Yunani, Romawi serta prekembangan senibina Islam. 3. Kefahaman tentang pendekatan-pendekatan dan 2 2 2 3 2 halatuju yang telah diambil oleh arkitek-arkitek zaman silam. 4. Keupayaan menerapkan pendekatan kreatif, 2 2 2 2 2 inovatif dan analitikal dalam kerja rekabentuk dengan menjadikan nilai-nilai dan prinsip senibina awal sebagai panduan. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

388 Panduan Prasiswazah

KSB1133 Komunikasi Seni Bina I Terbahagi kepada dua bahagian: Komunikasi secara lisan dan komunikasi lukisan. Tumpuan Bahagian pertama kepada asas asas komunikasi secara lisan, tulisan dan persembahan termasuk percakapan, perhubungan asas seperti surat menyurat, laporan ringkas dan sebagainya. Bahagian kedua merupakan kepada asas kemahiran dalam lukisan manual/ teknikal, sketsa dan kaedah lorekan hitam­putih [monokrom]. Bacaan Asas Chappell, D. (2003). Standard letters in architectural practice. (3rd ed.). Oxford: Blackwell. Laseau, P 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Sleeper, H.R. & Hoke, J. [editor] 2000. Architectural Graphic Standard 10th Edition. New Jersey. John Wiley & Sons. Mike W. Lin, Asla 1993 Drawing and Designing with Confidence- A Step by Step Guide: John Wiley & Sons. Wee, K.K., 1990. Freehand Sketching in Architectural Environment. New York: V.N.R.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hasil Pembelajaran Kursus Able to summarise a given piece of passage of up to five pages. Able to write a report in the architectural field. Understand the salient features of a progress report in the architectural field. Able to write a proposal in the architectural field. Able to write the minutes of a meeting. Able to write an application letter and curriculum vitae. Able to write memos and business letters in a working situation. Understand the salient features of a feasibility study. 2 2 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 389

KSB1143 Teknologi Binaan dan Bahan I Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang teknologi binaan serta pengendalian projek. Kursus ini akan menekankan kepada pengenalan asas aspek-aspek yang berkaitan dengan industri binaan dan teknologi pembinaan bangunan mudah `simple building'. Kursus ini juga memperkenalkan bahan-bahan binaan asas seperti batu-bata, simen dan konkrit. Bacaan Asas Foster J.S 1976. Structure and Fabric Part I, Mitchell's Building Construction, London: Batsford. G.L.C 1980. Details for Building Construction, London: Butterworth. Building Research Establishment, 1977. Building Materials London, The Construction Press. Barry. A. 1991. Defect & Deterioration in Building. London: E. & F. N. Barry, Building Construction Volume 1.

Matriks Hasil Pembelajaran PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 3 1 3 1 1 3 1 1 1 No. Hasil Pembelajaran Kursus Mengenali dan memahami asas binaan dan 1. teknologi binaan. Memahami bahan binaan bangunan, struktur 2. rekabentuk, pembinaan dan masalah kejuruteraan yang berkaitan dengan rekabentuk bangunan Mengenali dan memahami organisasi tapak binaan 3. dan mengenali tugas seorang arkitek. PO12

Mengenali Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = 1= dan memahami keselamatan am di tapak; mengenali tanggungjawab seorang arkitek Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 4. 3 1 1 dalam perihal keselamatan di tapak dan memupuk keprihatinan terhadap manusia dan alam sekitar. Mengenali badan-badan dan agensi-agensi 5. kawalan binaan dan pembangunan dan kaitan 3 1 1 1 agensi tersebut dengan industri pembinaan.

390 Panduan Prasiswazah

KSB1153 Matematik Seni Bina I Kursus ini menyediakan asas matematik yang akan digunakan oleh pelajar senibina dalam matapelajaran senibina yang lain seperti analisis struktur, mekanik bahan dan sebagainya. Tajuk yang akan dibincangkan merangkumi matriks, fungsi hiperbolik, terbitan dan kamiran trigonometri songsang, sistem koordinat kutub, persamaan kutub untuk keratan kon, kamiran koordinat kutub, hasil darab tiga vektor, permukaan dalam ruang, permukaan kuadrik, silinder dan sfera. Bacaan Asas Thomas Finney. Calculus and Analytic Geometry. Addison Wesley. Anton Rorres,2000. Elementary Linear Algebra, 8th Edition John Wiley and Sons. Shermain K.Stein, Anthony Barcellos 1992. Calculus and Analytic Geometry. Fifth edition Mc Grawhill. Ron Larson 2002. Calculus with Analytic Geometry, Sevent Edition,Houghton Mifflin.co. R.C. Hibbler. Structural Analysis, Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Kefahaman tentang konsep asas penentu, pangkat matriks, PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1

3. 4.

Kefahaman tentang konsep keserupaan matriks, bentuk kuadartik matriks dan kepepenjuruan matriks Kefahaman tentang konsep kamiran garis, kamiran berganda dan kamiran tiga rangkap. Kefahaman tentang konsep pembezaan dan kamiran fungsi kompleks.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 391

KSB1216 Rekabentuk Seni Bina II Kursus ini merupakan lanjutan kepada pengajian rekabentuk senibina yang telah diberikan sebelumnya. Kursus ini akan menekankan kepada organisasi ruang yang berfungsi (functional space organization). Kursus ini akan memberikan pendedahan asas kepada prinsipprinsip rekabentuk yang melibatkan kajian struktur dan teknologi asas bangunan mudah dan bahan serta aspek yang berkaitan dengan persekitaran dan sosio budaya sesuatu lokasi itu. Pelajar juga akan didedahkan kepada aspek-aspek ergonomik dan antropometrik didalam menghasilkan ruang didalam bangunan. Sebagai latihan terakhir, para pelajar diminta untuk menggabungkan segala maklumat dan pengetahuan yang mereka perolehi melalui kerja-kerja rekabentuk senibina ke atas satu projek domestik berfungsi satu bangunan pelbagai ruang. Pra-Keperluan (jika ada): Perlu mendapat sekurang-kuranganya gred C bagi kursus KKSB1116 Rekabentuk Senibina I Bacaan Asas Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphic and Communication Problems. Dubuque, US: Kendall/Hunt Publishing Company. Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd. Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Goldman, G & Sound, S. 1996. Architectural Graphic: Traditional and Digital Communication. London: Prentice Hall. Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New York: Van Nostrand Reinhold. Meiss, P.V. 1990. Element of Architecture, New York: Van Nostrand Reinhold. Thodore D. Walker and David A. Davis. 1990. Plan Graphic, 4th. Edition. New York: Van Nostrand Reinhold.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Kemampuan untuk mengumpul data, menganalisa, dan membuat penilaian, menentukan isu-isu , masalah sediada, mengikut skop senibina. Kemampuan menilai dan menentukan kualiti ruang,aktiviti dan hubungkaitnya Keupayaan menilai kehendak pengguna dari segi keperluan ruang dan fungsi PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. 3. 4.

Keupayaan menyatukan aspek-aspek ruang, 3 3 3 bahan, struktur, dan pembinaan dalam projek rekabentuk 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

392 Panduan Prasiswazah

KSB1223 Sejarah Seni Bina II Kursus ini merangkumi sejarah pergerakan senibina moden di Eropah dan Amerika pada peringkat permulaan dan zaman kemasyurannya. Penekanan diberi kepada senibina moden yang dipelopori oleh arkitek-arkitek terkemuka masa itu seperti Le Corbusier, Walter Gropius, Mies Van Der Rohe dan Frank Lloyd Wright. Arkitek-arkitek tersebut telah memberi implikasi yang sangat besar kepada senibina di seluruh dunia termasuklah Malaysia terutamanya sewaktu awal kemerdekaan. Arkitek-arkitek lain yang tidak kurang sumbangannya kepada pergerakan senibina moden turut diketengahkan dalam kursus ini. Membolehkan pelajar mengenal ciri-ciri rekabentuk dan astetik senibina moden. Memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem / kaedah pembinaan bangunan moden serta bahan binaan yang sering digunakan dalam senibina tersebut. Bacaan Asas Charles Jencks, 1985. Modern Movements in Architecture. London:Penguin Books Ltd. Peter Blake, 1920. The Master Builder. New York: W.W. Norton & Company Inc. Frederick Wright Guthem. The Cause of Architecture: Frank Lloyd Wright. McGraw Hill Publication. Peter Blake. Form Follow fiasco: Why Modern Architecture Hasn't Worked. Boston/ Toronto: Brown and Company. Allen Lane. Le Corbusier and the Tragic View of Architecture. Butler and Tanner Ltd. Hilary French, 1998. Architecture: A Crash Course. London: Simon & Schuster Ltd.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Kefahaman didalam sejarah dan peradaban senibina moden dan Amerika PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 3 2

Kefahaman didalam nilai-nilai dan prinsip yang 2 2 2 3 2 terkandung dalam pergerakan senibina moden 2. yang dipelopori oleh Le Corbusier atau Frank Lloyd Wright. Kefahaman tentang pendekatan-pendekatan dan 2 2 2 3 2 3. halatuju yang telah diambil oleh arkitek-arkitek terkemuka. Keupayaan menerapkan pendekatan kreatif, 3 3 3 3 2 inovatif dan analitikal dalam kerja rekabentuk 4. dengan menjadikan nilai-nilai dan prinsip senibina moden sebagai panduan. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 393

KSB1233 Komunikasi Seni Bina II Kursus ini merangkumi aspek komunikasi lisan yang terdapat di dalam Seni Bina. Ia bertujuan untuk memberikan pendedahan dan melatih pelajar mengenai komunikasi lisan di dalam pembelajaran Seni Bina dan kerjaya sebagai seorang arkitek. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengucapan awam, laporan lisan, rundingan, mesyuarat, temuduga, perbicangan dan persembahan rekabentuk, kerja berkumpulan dll. Tumpuan kepada asas lukisan manual dan teknik-teknik persembahan komposisi professional pelbagai dalam senibina . Kefahaman penggunaan lorekan berwarna, montaj dan 2d/3d model. Bacaan Asas Greusel, D. (2002). Architect's essentials of presentation skills. Hoboken, NJ: Wiley. Franklin, J. R. (2000). Architect's professional practice manual. New York: McGraw Hill. Laseau, P 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Sleeper, H.R. & Hoke, J. [editor] 2000. Architectural Graphic Standard 10th Edition. New Jersey. John Wiley & Sons. Mike W. Lin, Asla 1993 Drawing and Designing with Confidence- A Step by Step Guide: John Wiley & Sons. Wee, K.K., 1990. Freehand Sketching in Architectural Environment. New York: V.N.R.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hasil Pembelajaran Kursus Understand and recognise the main principles of oral communication. Able to present a 5-minute speech in front of an audience. Able to provide a short oral report on an architectural issue. Understand and recognise the principles of interacting with others. Understand and recognise the principles of working in a group. Able to conduct and participate in an ordinary meeting. Able to participate interactively in an interview. Able to present and discuss a design issue. Understand and recognise the principles of managing a conflict. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

394 Panduan Prasiswazah

KSB1243 Sains Persekitaran dan Kemudahan I Sebagai permulaan, kursus ini memberi fokus utama kepada iklim global, serantau dan mikro, peredaran serta kesan haba ke atas bangunan, jenis-jenis iklim dan pengaruhnya terhadap rekabentuk bangunan. Ia turut merangkumi subjek ekologi, percemaran dan penilaian kesan persekitaran (EIA). Sistem ekologi dan pengaruhnya terhadap bangunan ditekankan dalam kursus ini, di samping kesan-kesan pencemaran terhadap bangunan dan penghuninya. EIA pula membincangkan kesan-kesan projek pembangunan terhadap alam sekitar. Bahagian perkhidmatan kursus ini pula memberi penekanan kepada sistem bekalan air, sistem bekalan elektrik, sistem telekomunikasi, sistem pembentungan, sanitasi, serta sistem pembuangan sampah Bacaan Asas Brown & DeKay (2001). Sun, Wind & Light: Architectural Design Strategies, 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc. Olgyay, V. (1992). Design With Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. New York: V.N.R. Hall, F. (1992). Building Services & Equipment. London: Butterworth. Burberry, P. (1992). Environmental & Services. London: Artemis London Ltd. Bownas, David A. (2000). Building Services Design Methodology: A Practical Guide. New York: E & FN Spon.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. 2. Hasil Pembelajaran Kursus Memahami berkaitan rekabentuk senibina dengan iklim serta keadaan ekologi setempat. Memahami impak cuaca dan persekitaran terhadap rekabentuk bangunan serta kesan yang akan ditimbulkan oleh proses pembangunan terhadap persekitaran Melaksanakan analisa tapak dan cadangan rekabentuk dengan menerapkan aspek-aspek klimatik dan ekologikal Mempunyai pengetahuan asas tentang konsep pembangunan lestari. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 3 1

3.

4. 5.

Memahami prinsip-prinsip pergerakan udara 3 dan pencahayaan matahari serta pemindahan haba pada sesuatu bangunan 6. Memahami tentang sistem kemudahan asas 2 1 3 1 bangunan seperti bekalan air, elektrik, telekomunikasi, pembentungan dan pembuangan sampah. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 395

KSB1253 Matematik Seni Bina II Kursus ini adalah lanjutan daripada matematik seni bina 1 yang menyediakan asas matematik yang akan digunakan oleh pelajar senibina dalam matapelajaran senibina yang lain seperti analisis struktur, mekanik bahan dan sebagainya. Tajuk yang akan dibincangkan lebih kepada aplikasi kepada kursus-kursus yang telah dinyatakan. Dalam kursus ini tajuk yang akan dibincangkan adalah merangkumi fungsi, vektor kalkulus, pembezaan peringkat 1 dan 2, kamiran peringkat 1dan 2 . Kamiran peringkat 2 di dalam polar Kamiran Bacaan Asas Thomas. Calculus and Analytic Geometry, Addison Wesley R.C. Hibbler. Structural Analysis, Prentice Hall H. Anton, 1999. Calculus a New Horizon, 6th Edition, Wiley Ron Larson, 2002. Calculus With Analytic Geometry, Seventh Edition, Houghton Mifflin.Co. Shermain K.Stein, Anthony Barcellos, 1992. Calculus and Analytic Geometry, Fifth Edition, Mc Grawhill

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. 2. 3. 4. Hasil Pembe lajaran Kursus PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO 11 PO12 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2

Kefahaman tentang konsep fungsi vektor, 2 2 medan vektor, medan skalar, gradien, kecapahan dan keikalan. Kefahaman tentang konsep kamiran garis, 2 2 ka miran berganda dan kamiran tiga rangkap. Kefahaman tentang konsep asas pembezaan 2 2 separa Keupayaan tentang penggunaan matriks dalam aplikasi masalah kejuruteraan dan seni bina

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB1312 Lukisan Kerja Senibina 1 Matlamat utama kursus ini ialah memberikan pelajar kemahiran teknik asas melukis lukisan kerja Senibina. Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelajar tentang tertib lukisan kerja; pengenalan kepada garisan dan tanda dan mengenali makna-makna garisan dan tanda-tanda tersebut dalam lukisan kerja senibina, pengenalan kepada simbol-simbol grafik lukisan kerja senibina dalam pembinaan; simbol-simbol mekanikal dan elektrikal yang digunakan dalam lukisan kerja senibina. Ia juga meliputi pengenalan secara ringkas jenis-jenis lukisan kerja dalam industri pembinaan termasuk lukisan kerja untuk dikemukakan ke agensi-agensi dalam industry pembinaan. Bacaan Asas

396 Panduan Prasiswazah

Charles George Ramsey, Harold Reeve Sleeper, John Ray Hoke,Jr. (Editor-in-chief) 2000. Architectural Graphic Standard, 10th Edition, New York: John Wiley & Sons Charles George Ramsey, Harold Reeve Sleeper, 1998. Architectural Graphic Standard for Architects, Engineers, Decorators, Builders and Draftsmen, New York: John Wiley & Sons Marco Ciriello, Chandler Associates Architecture. 2002. Architectural Design Graphics: Pallettes and Styles to Fit Your Home, 1st Edition. New York: McGraw Hill Francis D. K. Ching, Cassandra Adams. 2001. Building Construction Illustrated, 3rd Edition. New York: John Wiley & Sons.

Matrik Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Memperolehi kemahiran asas teknik lukisan kerja dan bersedia untuk menyediakan lukisan kerja senibina yang ringkas. Memperolehi pengetahuan asas peringkat kerja dalam pembinaan dan jenis lukisan yang perlu di sediakan serta kegunaan lukisan-lukisan tersebut. Mengenali dan memahami Simbol-simbol Binaan Piawai dalam Pembinaan (Lukisan Binaan/Kerja) terutamanya dalam bidang senibina dan industri lain yang berkaitan iaitu Simbol Piawai Struktur; Simbol Piawaian mekanikal dan Simbol Piawaian Elektrikal. Keupayaan untuk membaca/mengintepretasikan lukisan kerja yang ringkas. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 1 3 1 3 1

2.

3.

4.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB2116 Rekabentuk Seni Bina III Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada rekabentuk bangunan awam yang digunakan oleh sekumpulan yang meliputi kepelbagaian aktiviti dan mempunyai identiti tertentu. i.e Senibina Melayu. Kursus ini akan menekankan aspek proses dan strategi didalam rekabentuk (Design Process and Strategy). Antaranya termasuk prinsip-prinsip rekabentuk secara khusus seperti proses kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan sosio-budaya, faktor tempatan seperti sejarah dan warisan, pengolahan idea dan konsep, pendekatan rekabentuk, penyelesaian masalah seperti aplikasi asas teknologi binaan, kualiti spatial dalaman dan rekabentuk lanskap serta aplikasinya. Penekanan juga diberikan kepada aplikasi yang melibatkan efisiensi tenaga yang akan merangkumi penilaian dan respon terhadap iklim dan persekitaran, tapak dan topografi serta mesra pengguna termasuk yang kurang upaya. Matlamat kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami keadaan budaya dan tempat dengan lebih jelas dengan memberikan penilaian kritikal terhadap faktor tempatan. Di akhir semester, pelajar akan dapat memahami proses didalam

Fakulti Kejuruteraan 397

Rekabentuk dan boleh merekabentuk bangunan awam yang mempunyai ruang pelbagai fungsi dan dapat mengaplikasikan keadaan faktor tempatan dalam Rekabentuk mereka dengan mengambil kira fungsi dan persekitaran tempatan yang sesuai dengan identiti yang hendak ditonjolkan. Pra-keprluan (jika ada): Perlu mendapat sekurang-kuranganya gred C bagi kursus KKSB1216 Rekabentuk II. Bacaan Asas Forseth, K. and Vaughan, D. 1979. Graphic for Architecture. New Jersey: John Wiley & Sons. Sleeper H R., Hoke, J.R. and Ramsey, C.J. 1994. Architectural Graphic Standards, 9th. Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New York: V.N.R. Meiss, P.V. 1990. Elements of Architecture. New York: V.N.R. Taylor, B B. 2003. Architecture and Identity ­ Reconciling Cultural Values and Modern Design. WW Norton.

Matriks Hasil Pembelajaran No. 1. Hasil Pembelajaran Kursus Keupayaan untuk mengumpul data, menganalisa, dan membuat penilaian, menentukan isu-isu besar, masalah sediada, mengikut skop senibina. Kefahaman menilai dan menentukan permasalahan tapak dan segala kelebihannya Keupayaan menilai kehendak pengguna dan komuniti dari segi keperluan ruang dan fungsi PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1

2. 3. 4.

Kemampuan menyatukan aspek-aspek rasmi, 2 = Memenuhi separa PO 1 1 penilaian rasmi, 3 = 1= Memenuhi PO tanpa penilaian ruang, 3 3 3 3 dengan bahan, Memenuhi persekitaran dengan penilaian rasmi struktur, sepenuh PO dan pembinaan dalam projek rekabentuk

KSB2123 Aplikasi Komputer Seni Bina Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan kemahiran asas kepada pelajar menggunakan komputer dan memanipulasi perisian-perisian komputer yang berkaitan dengan senibina. Pelajar akan didedahkan kepada penggunaan perisian­perisian antara lainnya seperti AutoCAD ArchiCAD. Di samping itu kursus ini akan memberi kefahaman tentang sistem komputer dan aplikasi komputer dalam senibina, konsep asas pengaturcaraan, bahasa pengaturcaraan dan teknik-teknik pengaturcaraan.

398 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas George Omura, 2003. Mastering AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004. Paperback. David H. Frey, 2003. AutoCAD 2002: No Experience Required. Paperback. David H. Frey, 2003. AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004: No Experience Required. Paperback. Sham Tickoo, 2003. AutoCAD 2004. A Problem Solving Approach. Paperback. Yarwood A, 1998. An Introduction to AutoCAD Release 14. England: Longman

Matriks Ha No. 1

2

KSB2132 Teori dan Idea Seni Bina Kursus ini memberi fokus kepada teori rekabentuk senibina yang dikemukakan selepas era gerakan senibina moden hinggalah ke hari ini. Idea dan teori yang telah dikemukakan tersebut boleh dijadikan panduan secara langsung kepada pelajar untuk mematangkan pemikiran mereka dalam mengetengahkan idea rekabentuk yang dipelajari di studio. Bacaan Asas Peter Blake, 1920. The Master Builder, W.W Norton & Company, Inc. 500 Fifth Avenue, New York. Le Corbusier and the Tragic View of Architecture, Allen Lane, Butler and Tanner Ltd. Peter Blake, Form Follow Fiasco, Why Modern Architecture hasn't Worked, An Atlantic Monthly Press Book Little, Brown and Company, Boston/Toronto. Federick Guther , The Cause of Architecture Frank Lloyd Wright, Architecture Record, A McGraw-Hill Publication.

Mema aplikas Design merek Kebole mengg

3

4 5 6

Berkeb pandan tepi da Pengen pendim

Pengen dengan

Mema sesuai

1= Memenu Memenuhi s

Fakulti Kejuruteraan 399

The Master Architect, Conversation With Frank Lloyd Wright, Pratrick J. Meehan, AIA Architect, A Wilye-Insterscience Publication/John Wiley & Son / New York. Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Kefahaman didalam teori rekabentuk senibina era moden. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2 2

Kefahaman didalam nilai-nilai dan prinsip yang 2 2 2 2 2 berkaitan dengan teori dan idea rekabentuk moden. 3. Keupayaan menerapkan pendekatan kreatif, 2 2 2 2 2 inovatif dan analitikal dalam kerja rekabentuk dengan menjadikan nilai-nilai dan prinsip senibina moden. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2143 Struktur I Kursus ini adalah pengenalan kepada asas mekanik gunaan dan sains bahan. Meliputi tajuk-tajuk seperti daya sesatah, daya dalam ruang, daya paduan, vector, komponen segi empat daya, keseimbagan zarah. Rajah jasad bebas, keseimbangan dalam dua dimensi, kesimbangan dalam tiga dimensi, tindakbalas pada sambungan dan sokongan. Analisis daya dengan kaedah sambungan, analisis daya dengan kaedah keratan, analisis kerangka. Manakala kursus sains bahan pula menekankan hubungan di antara sifat bahan dengan struktur dalaman. Meliputi struktur dan ikatan atom, struktur pepejal hablur, sifat mekanik dan mekanisme penguatan, gambarajah fasa dan rawatan haba, logam seramik dan polimer dan aloi, bahan komposit, kakisan dan kemerosotan bahan dan pengenalan kepada sifat elektrik, terma dan optik Pra-keperluan (jika ada): Perlu lulus kursus-kursus KKSB1153 Matematik seni bina I dan KKSB1253 matematik Senibina II

Bacaan Asas J.L. Meriam & L.G. Kraige. 1998. Engineering Mechanics: Statics. 4th ed. New York: John Wiley. R.C. Hibbeler. 1998. Engineering Mechanics: Statics. New Jersey: Prentice Hall. F.B. Beer & E.R. Johnston, 1996. Vector mechanics for Engineers: Statics. New York: McGraw-Hill. Callister W.D. 2000. Materials Science and Engineering: An Introduction. 5th edition. New York: John Wiley.

400 Panduan Prasiswazah

Schaffer J.P. et al. 1999. The Science and Design of Engineering Materials. 2nd edition. New York: WCB/McGraw Hill.

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. 4. Kefahaman tentang konsep asas struktur. 1 1 1 1 1 Keupayaan untuk mengaplikasikan konsep asas struktur dalam pengiraan. Kefahaman tentang teori asas beberapa elemen struktur seperti rasuk, kekuda dan tiang. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Keupayaan menganalisis elemen-elemen struktur rasuk, kekuda dan tiang. 2 2 2 2 2 2 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2153 Teknologi Binaan dan Bahan II Memberikan pendedahan teknologi binaan menggunakan kayu. Elemen, komponen utama dan sokongan di dalam pembinaan kayu (timber & construction), saiz serta teknik sambungan serta bahan yang bersesuaian. Elemen-elemen utama serta komponenkomponen sokongan akan diperjelaskan di samping teknik-teknik penyambungan. Di akhir semester, pelajar akan dapat memahami keseluruhan teknologi serta teknik-teknik pembinaan kayu. Pra-keperluan (jika ada): Perlu lulus kursus KKSB1143 Teknologi Binaan dan Bahan I Bacaan Asas Foster J.S. 1976. Structure and Fabric Part I, Mitchell's Building Construction London: Batsford. G.L.C, 1980. Details for Building Construction, London: Butterworth. Barry. A, 1991. Defect & Deterioration in Building, London: E. & F. N. Building Research Establishment 1977. Building Materials. London: The Construction Press. Blannc. A. 1992. Architectural and Construction in Steel. London: E & F.N.

Fakulti Kejuruteraan 401

Matriks Hasil Pembelajaran No. Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Mengenali dan memahami kayu sebagai bahan binaan dengan terperinci. Mengenali, memahami dan mengaplikasikan teknologi binaan kayu dan teknologi berkaitan dengan terperinci. Mengenali, memahami dan mengaplikasikan butiran pembinaan dan teknik pembinaan kayu. Berupaya merobah idea dan menghasilkan rekabentuk inovatif berasaskan binaan kayu PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1 1

3. 4.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2216 Rekabentuk Seni Bina IV Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada rekabentuk bangunan yang lebih kompleks dengan fungsi tertentu. Kursus ini akan menekankan aspek isu-isu persekitaran (contextual Issues) termasuk ekologi persekitaran yang `responsive'dengan memberikan penilaian terhadap tapak dan persekitaran secara kritikal, proses kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan sosio-budaya, kehendak manusia dan pengguna serta aplikasi teknologi bangunan yang terperinci yang melibatkan struktur yang lebih kompleks, perancangan tapak dan ruang interaksi awam yang formal dan tidak formal. Penekanan masih juga diberikan kepada aplikasi yang melibatkan efisiensi tenaga yang akan merangkumi penilaian dan respon terhadap iklim dan persekitaran, tapak dan topografi serta mesra pengguna termasuk yang kurang upaya. Di akhir semester, pelajar akan dapat memahami proses didalam Rekabentuk dan boleh merekabentuk bangunan yang kompleks dengan ruang pelbagai fungsi dan dapat mengaplikasikan keadaan persekitaran dalam Rekabentuk mereka dengan mengambil kira masyarakat, iklim dan persekitaran, tapak dan topografi, ruang, bentuk, bahan, struktur dan teknologi pembinaan. Pra-keperluan (jika ada): Perlu mendapat sekurang-kurangnya gred C bagi kursus KKSB2116 Rekabentuk Senibina III Bacaan Asas Forseth, K. and Vaughan, D. 1979. Graphic for Architecture. New Jersey: John Wiley & Sons. Sleeper H R., Hoke, J.R. and Ramsey, C.J. 1994. Architectural Graphic Standards, 9th. Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Cramer, James P. 2002. Almanac of Architecture and Design. UK: Greenway Com. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New York: V.N.R. Meiss, P.V. 1990. Elements of Architecture. New York: V.N.R.

402 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Keupayaan untuk mengumpul data, menganalisa, dan membuat penilaian, menentukan isu-isu besar, masalah sediada, mengikut skop senibina. Keupayaan menilai dan menentukan permasalahan tapak dan segala kelebihannya Keupayaan menilai kehendak pengguna dan komuniti dari segi keperluan ruang dan fungsi Keupayaan menyatukan aspek-aspek ruang, bahan, struktur, persekitaran dan pembinaan dalam projek rekabentuk Kefahaman terhadap kepentingan aspek sosial, indentiti dan nilai kemanusiaan dalam senibina PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2

2. 3. 4.

5.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2222 Sejarah Seni Bina Melayu dan Etnik Kursus ini merupakan lanjutan kepada pengajian sejarah senibina yang telah diberikan sebelumnya. Namun begitu, kursus ini adalah lebih menjurus kepada warisan senibina tempatan dan nusantara yang sepatutnya menjadi wadah (preference) kepada pembangunan senibina Malaysia. Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada para pelajar mengenai nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang ada dalam senibina Melayu Tradisi khususnya dan senibina nusantara amnya agar dapat dijadikan panduan kepada para pelajar dalam usaha untuk membangunkan senibina tempatan. Bacaan Asas Lim Jee Yuan 1985. The Malay House. Penerbit Fajar bakti. N.A Halim & Wan Hashim Wan, 1994. Rumah Melayu Tradisi, Penerbit Fajar Bakti. N.A Halim, 1997. Warisan Seni Bina Melayu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. N.A Halim. 1995. Seni Bina Masjid di Dunia Melayu-Nusantara. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. P.M. Dr. Tajuddin b. Mohd Rasdi. 2002. Monograf KALAM. Pusat Kajian Alam Melayu.

Fakulti Kejuruteraan 403

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus . 1. Kefahaman didalam sejarah dan peradaban senibina tradisi masyarakat Melayu & Etnik nusantara 2. Kefahaman didalam nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam falsafah binaan Rumah Melayu Tradisi. 3. Kefahaman tentang pendekatan-pendekatan dan halatuju yang telah diambil ke arah gagasan identiti senibina Malaysia. 4. Keupayaan menerapkan pedekatan kreatif, inovatif dan analitikal dalam kerja rekabentuk dengan menjadikan nilai-nilai dan prinsip senibina Rumah Melayu Tradisi sebagai panduan.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2233 Komputer dan Media Digital Seni Bina Tumpuan kepada pendedahan dan asas pengunaan perisian grafik 2Dimensi dan simulasi 3Dimensi senibina, bagi membantu memantapkan idea dan persembahan projek rekabentuk senibina. Antara perisian seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SketchUp dan 3d studio Viz. Bacaan Asas T. Michael Clark © T. Michael Clark 1999 Photoshop 5 Filters f/x and Design Adobe Creative Team 2004. Adobe Photoshop CS Classroom in a Book [Paperback w/ CD-ROM]: Adobe Press Adobe Creative Team, 2004. Adobe Illustrator CS Classroom in a Book [Paperback w/ CD-ROM]: Adobe Press Bonnie Roskes, 2004. SketchUp book [v4] ­ From Sketchpad to 3-D ModelP.E. Order Adobe Creative Team, 2002. Adobe Illustrator 10 Classroom in a Book [Paperback w/ CD-ROM]: Adobe Press Boardman Ted , 2001. 3D Studio Viz 3 [Trade Paper]: Prentice Hall

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

404 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus . 1. Mengenali dan memahami asas komunikasi visual didalam senibina. 2. 3. Memahami dan mengaplikasikan pelbagai teknik 2D persembahan senibina. Berkebolehan menjana model dan manipulasi objek 3-D dan pemilihan kaedah unjuran sesuai untuk pemaparannya. Memahami dan mengaplikasikan format yang sesuai untuk persembahan senibina.

4.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2243 Teknologi Binaan & Bahan III Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada Konkrit dan keluli sebagai bahan binaan. Penekanan kepada struktur bangunan berkerangka konkrit bertetutang, serta keluli untuk bangunan sederhana komplek. Penekanan juga diberikan kepada bahan-bahan kemasan lain seperti kaca, PVC, Seramik dan logam. Di akhir semester pelajar akan dapat memahami dengan lebih jelas sistem dan teknologi konkrit bertetulang dan juga variasi bahan-bahan kemasan. Pra-keperluan (jika ada): Perlu lulus kursus KKSB2153Tteknologi Binaan dan Bahan II Bacaan Asas Chudley, R. 1999. Advanced Construction Technology. Longman Edition. Foster, J.S. 1976. Structure and Fabric Part I. Mitchell's Building Construction London: Batsford. Spence, W.P. 1998. Constructions Materials Methods and Techniques. Albany, U.S: Delmer Publisher. Blanc, A. 1992. Architectural and Construction in Steel. London: E.& F.N.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Mengenali dan memahami asas jenis sistemsistem struktur dalam pembinaan. Mengenali, memahami dan mengaplikasikan teknologi binaan konkrit/konkrit tetulang dan teknologi keluli dengannya secara terperinci. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Fakulti Kejuruteraan 405

3.

4.

5.

Mengenali, memahami dan mengaplikasikan butiran pembinaan dan teknik pembinaan konkrit; konkrit tetulang dan keluli. Berupaya merobah idea, untuk menghasilkan rekabentuk berinotif berasaskan binaan konkrit; konkrit tetulang serta keluli dan berupaya memilih sistem struktur yang bersesuaian dalam rekabentuk. Mengenali, memahami dan mengaplikasi pengetahuan tentang bahan kemasan; membuat pilihan yang sesuai dalam rekabentuk.

3

3 2

3 2

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB2253 Sains Persekitaran & Kemudahan II Bahagian sains persekitaran merangkumi aspek pengudaraan dan pencahayaan semulajadi dan mekanikal. Kursus ini memberi fokus utama kepada keperluan pencahayaan kepada bangunan serta pengaruh angin dan udara kepada keselesaan manusia. Pendedahan juga diberikan kepada asas-asas akustik dan prinsip-prinsip pengawalan bunyi melalui penggunaan bahan, tekstur dan rekabentuk ruang. Bahagian perkhidmatan bangunan pula merangkumi sistem hawa dingin, sistem pergerakan dalam bangunan, sistem pencegahan kebakaran dan sistem bangunan pintar dan bandar bestari. Penekanan kursus perkhidmatan adalah menjurus kepada integrasi keseluruhan sistem perkhidmatan bangunan ke arah merekabentuk sistem bangunan pintar dan mewujudkan perbandaran bestari. Bacaan Asas Ambrose, J & Ollswang, J.E. (1995). Simplified Design For Building Sound Control. New York: John Wiley & Sons, Inc. Brown & DeKay (2001). Sun, Wind & Light: Architectural Design Strategies, 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc. Hall, F. (1992). Building Services & Equipment. London: Butterworth. Burberry, P. (1992). Environmental & Services. London: Artemis London Ltd. Stollard, P. (1992). Design Against Fire. London: E & FN

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Memahami konsep pengudaraan semulajadi dan pencahayaan buatan bagi penjimatan tenaga sesuatu bangunan Mempunyai kesedaran dan pemahaman terhadap konsep pengawalan persekitaran dalaman bangunan, dimana faktor kesihatan dan keselesaan penghuni menjadi penentu utama rekabentuk PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 3 2 2 3 2

2.

406 Panduan Prasiswazah

3. 4.

Mempunyai pengetahuan asas tentang konsep rekabentuk akustik bangunan Memahami tentang sistem kemudahan asas bangunan seperti sistem hawa dingin, sistem pergerakan dalam bangunan, sistem pencegahan kebakaran dan sistem bangunan pintar. Mempunyai pengetahuan asas tentang konsep bandar bestari.

1 2 2 2 1 3 1

5. 6.

1 2 2

2

Berupaya mengaitkan sistem kemudahan asas 3 2 2 bangunan dengan penjimatan tenaga sesuatu bangunan 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB3116 Rekabentuk Seni Bina V Kursus ini mendedahkan serta membentuk kemahiran kepada pelajar didalam merekabentuk bangunan yang mempunyai fungsi yang spesifik yang perlu menerapkan nilai-nilai identiti yang spesifik. i.e. perumahan dan elemen nusantara. Penekanan akan diberikan kepada rekabentuk yang mesra atau `responsive' kepada pengguna (habitable building). Ia melibatkan perancangan tapak yang terperinci, rujukan kepada Undang-undang Kecil Bangunan dan Akta Bangunan, teknologi yang bersesuaian dengan ekologi dan persekitaran dan efisiensi tenaga serta ruang interaksi awam yang formal dan tidak formal. Di akhir semester, pelajar akan dapat memahami proses didalam Rekabentuk dan boleh merekabentuk senibina yang kompleks dengan ruang fungsi spesifik dan dapat mengaplikasikan keadaan persekitaran yang bersesuaian dalam Rekabentuk mereka dengan mengambil kira ruang, bentuk, bahan, struktur dan teknologi pembinaan. Pra-keperluan (jika ada):Perlu mendapat sekurang-sekurangnya gred C bagi kursus KKSB2216 Rekabentuk Senibina IV Bacaan Asas Cramer, James P. 2002. Almanac of Architecture and Design. UK: Greenway Com. Sleeper H R., Hoke, J.R. and Ramsey, C.J. 1994. Architectural Graphic Standards, 9th. Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New Nork: V.N.R. Meiss, P.V. 1990. Elements of Architecture. New York: V.N.R. Bachman, Leonard R. 1993. Integrated Buildings: The Systems Basis of Architecture. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. Roaf, Sue, Manuel F and Stephanie T. 2002 Ecohouse: A Design Guide. UK: Architectural Press.

Fakulti Kejuruteraan 407

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kemampuan untuk mengumpul data, menganalisa, dan membuat penilaian, menentukan isu-isu besar, masalah sediada, mengikut skop senibina. Kemampuan menilai dan menentukan permasalahan tapak dan segala kelebihannya Keupayaan menilai kehendak pengguna dan komuniti dari segi keperluan ruang dan fungsi Keupayaan menyatukan aspek-aspek ruang, bahan, struktur, persekitaran dan pembinaan dalam projek rekabentuk Kefahaman terhadap kepentingan aspek sosial, indentiti dan nilai kemanusiaan dalam senibina PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2

2. 3. 4.

5.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi.

KSB3122 Teori dan Rekabentuk Seni Bina Melayu Senibina Melayu khususnya tradisional juga mempunyai konsep atau teori yang menentukan rekabentuk serta peradabannya. Walaubagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan di antara seni bina Melayu dengan senibina yang lain seperti di Eropah misalnya kerana setiap teori atau konsep yang dikemukakan adalah bersifat tidak rasmi serta diwarisi sejak turun temurun tanpa merujuk kepada individu tertentu sahaja. Justeru, kaedah pembelajaran bagi matapelajaran ini adalah berdasarkan "oral tradition" seperti kitab Tajul Muluk, Ungkapan Tradisional Melayu Riau, pantun dan sebagainya serta hasil penemuan ilmiah oleh penyelidik-penyelidik terkini yang boleh dijadikan panduan kepada pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam tentang konsep dan rekabentuk senibina Melayu. Bacaan Asas N.A Halim, 1997. Warisan Seni Bina Melayu, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Tenas Affendi, 1989. Ungkapan Tradisional Melayu Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Tajuddin Mohammad Rasdi. Identiti Senibina Malaysia Kritikan Terhadap Pendekatan Rekabentuk, Penerbit UTM. Lim Jee Yuan, 1985, The Malay House. Penerbit Fajar Bakti

408 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Meningkatkan kefahaman mengenai pertalian antara alambina yang telah dibangunkan oleh 1 1 masyarakat silam dan masakini serta tentang 1 bagaimana alambina tersebut mampu bertahan untuk masa hadapan. 2. Memahami pertalian antara sosio-ekonomi dan persekitaran dengan hasil kerja rekabentuk 1 1 1 senibina, kejuruteraan, rekabentuk bandar dan 3 polisi perancangan / pembangunan sesuatu kawasan. 3. Menyedari tentang kesan ke atas pembangunan sosio-budaya berikutan dari amalan senibina, 2 3 2 2 1 kejuruteraan dan rekabentuk bandar ke atas sesebuah kawasan. 4. Mengetahui tentang bagaimana cuaca, kehadiran bahan binaan, budaya dan ekonomi 2 1 di sesuatu tempat membezakan bentuk dan gaya senibina dan kejuruteraan masa lampau. 5. Menerima hakikat mengenai pertalian erat antara senibina dan kejuruteraan dengan sains 2 1 dan kesenian. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3133 Amalan Profesional I Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada konsep dan prinsip asas ekonomi yang meliputi isu-isu ekonomi sebenar dan peredaran masa kini di dalam industri pembinaan dan juga pengurusan pejabat. Kursus ini akan memberikan kefahaman kepada pelajar tentang hubungkait antara ekonomi serta amalan senibina terutama di dalam membangunkan projek serta pengendaliannya. Bacaan Asas Spector Tom, 2001. The Ethical Architect, Prinseton Arch Press. Emmitt, Stephen, 1999. Architectural Management in Practice: A Competitive Approach, Logman Higher Ed. Chappel, 1992, The 4 Architect in Practice, 7th Edition, Singapore: Topan. Parris, J. 1987. Companies for Construction Professional, United Kingdom: Collins. Thomas, T.A, 1975. Construction ­ A Guide for the Profession, United States of America: Prentice Hall

Fakulti Kejuruteraan 409

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. Kefahaman tentang prinsip asas ekonomi dan isu-isu ekonomi Kefahaman tentang aspek-aspek pembinaan dan pengurusan pejabat industri PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Kefahaman tentang aspek-aspek asas pembangunan projek serta pengendaliannya

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3143 Struktur II Kursus ini bertujuan untuk mengkaji kelakuan jasad padu yang terbentuk dari berlainan bahan dan terdiri dari berbagai bentuk yang mana apabila dikenakan daya akan berlaku perubahan bentuk dan juga terhasil tindakbalas dalaman. Disamping kursus ini juga meramalkan kelakuan dan menentukan ubah bentuk sesuatu struktur tak tentuan static di bawah tindakan pelbagai jenis pembebanan dan juga dari kesan luaran seperti pergerakan penyokong dan perubahan suhu. Pra-keperluan (jika ada):Perlu lulus kursus KKSB2143 Struktur I Bacaan Asas Beer, F. & Johnston, E.R. 1992. Mechanics of Materials., 2nd Edition. London: McGrawHill. Gere, J.M & Timoshenko, S.P. 1997. Mechanics of Materials, 4th Edition.New York: PWS Engineering Warsdworth International. Hibbeler, R.C. 1997. Mechanics of Materials. 3rd Edition. New Jersey: Prentice Hall. Hibbeler, R.C. 1999. Structural E.N. Carmichael, 1984. Timber Engineering Practical Design Studies. E & F.N. Spon. Keith F. Faherty & Thomas G. Williamson, 1995. Wood Engineering & Construction Handbook, 2nd Edition. Mc Graw-Hill, Inc.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kefahaman tentang konsep asas beberapa elemen struktur seperti papak, plat, kerangka, kabel dan gerbang. Keupayaan untuk mengaplikasikan konsep asas elemen-elemen struktur seperti papak ,plat, kerangka, kabel dan gerbang dalam pengiraan.

2.

410 Panduan Prasiswazah

3.

4.

Kefahaman tentang teori asas rekabentuk struktur kayu, keluli, konkrit, batu bata dan batu blok. Keupayaan merekabentuk struktur kayu, keluli, konkrit, batu bata dan batu blok.

1 1 1 1 1

1

2 2 2 2 2

2

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3153 Ukur Tanah Kursus ini meliputi tajuk-tajuk kerja ukur dalam perancangan, rekabentuk dan perlaksanaan projek-projek kejuruteraan seperti penggunaan alat-alat ukur asas, pengarasan, terabas, takimetri, pemetaan, kontur, pemancangan dan pengesetan, kawalan semasa pembinaan, lengkung tegak dan lengkung datar, kerja tanah, rajah jisim-angkut, ukur udara fotogrametri, ukur hidrografi, ukur trigonometri dan kaedah-kaedah moden dalam kerja-kerja ukur seperti GPS, GIS dan `remote sensing'. Bacaan Asas Kavanagh, B.F. and Glenn, S.J.1992. Surveying: Principles and Applications. 3rd Edition. New York: Prentice Hall Kennedy. M. 1996. The Global Positioning System and GIS: An Introduction. New York: Ann Abor Press Inc. Sickle J.V. 1996. GPS for Land Surveyor. New York: Ann Abor Press Inc. Uren, J. and Price, W.F. 1983. Surveying for Engineers. London: The Mcmillan Press Ltd & ELBS

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Berkebolehan mendapatkan data dan menganalisis maklumat dari berbaga-bagai bentuk peta. Berkebolehan untuk melakukan pemetaan terperinci yang diperlukan dalam rekabentuk kejuruteraan. Berkebolehan melakukan pemancangan dengan tepat. Berkebolehan menjalankan kerja dalam satu pasukan untuk melaksanakan projek ukur yang besar. Berkebolehan menyediakan laporan dan membentangkan hasil kerja ukur kejuruteraan.. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1

2.

3. 4.

5.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 411

KSB3216 Rekabentuk Seni Bina VI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknik serta kaedah penganalisaan kawasan bangunan dan permasaalahannya, perancangan pembangunan atau pembangunan semula yang meliputi faktor-faktor ekonomi dan sosio budaya. Ia merangkumi perancangan dan rekabentuk ruang awam, perancangan persekitaran dan landskap. Ia juga memberikan pendedahan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan. Penekanan akan diberikan kepada rekabentuk bangunan khas (special design interest). Pelajar akan didedahkan kepada formulasi `brief', analisa terperinci ekologi dan persekitaran, aplikasi terkini teknologi bangunan dan aplikasi terkini rekabentuk dalaman. Di akhir semester ini pelajar dikehendaki merekabentuk sebuah bangunan khas pelbagai fungsi dan dapat mengaplikasikan keadaan persekitaran yang bersesuaian dalam Rekabentuk mereka dengan mengambil kira pengguna, ekologi dan persekitaran, ruang, bentuk, bahan, struktur dan teknologi pembinaan. Bacaan Asas Cramer, James P. 2002. Almanac of Architecture and Design. UK: Greenway Com. Sleeper H R., Hoke, J.R. and Ramsey, C.J. 1994. Architectural Graphic Standards, 9th. Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New York: V.N.R. Meiss, P.V. 1990. Elements of Architecture. New York: V.N.R. Bachman, Leonard R. 1993. Integrated Buildings: The Systems Basis of Architecture. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. Roaf, Sue, Manuel F and Stephanie T. 2002 Ecohouse: A Design Guide. UK: Architectural Press.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kemampuan untuk mengumpul data, menganalisa, dan membuat penilaian, menentukan isu-isu besar, masalah sediada, mengikut skop senibina. Kemampuan menilai dan menentukan permasalahan tapak dan segala kelebihannya Keupayaan menilai kehendak pengguna dan komuniti dari segi keperluan ruang dan fungsi Keupayaan menyatukan aspek-aspek ruang, bahan, struktur, persekitaran dan pembinaan dalam projek rekabentuk Kefahaman terhadap kepentingan aspek sosial, indentiti dan nilai kemanusiaan dalam senibina Kefahaman senibina tehadap penerapan halatuju PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2

2. 3. 4.

5. 6.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

412 Panduan Prasiswazah

KSB3223 Amalan Professional II Kursus ini akan menekankan kepada pengenalan spesifikasi fungsinya sebagai sebahagian daripada dokumen tender juga jenis dan cara penulisan spesifikasi. Ia juga akan merangkumi proses tender dan juga laporan penilaian tender. Kursus ini juga akan memberikan kefahaman kepada pelajar untuk membuat analisis tender serta penyediaan laporan-laporan yang berkaitan. Pra-keperluan (jika ada): Perlu lulus kursus KKSB3133 Amalan Profesional Bacaan Asas Emmitt. Stephen. 1999. Architectural Management in Practice: A Competitive Approach. Longman Higher Ed. Spector Tom. 2001. The Ethical Architect. Prinseton Arch Press. Chappel. 1992. The 4 Architect in Practice. 7th Edition, Singapore: Topan. Parris, J. 1987. Companies for Construction Professional. United Kingdom: Collins. Thomas, T.A. 1975. Construction ­ A Guide for the Profession. United States of America: Prentice Hall.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kefahaman tentang aspek-aspek tender dan dokumen,proses-proses penyediaan dan tujuan tender Kefahaman tentang aspek-aspek yang terlibat dalam dokumen tender,proses-proses penyediaan,tujuan tender, dan kandungan dokumen tender berdasarkan tender,harga pukal. Keupayaan mengenalpasti pihak-pihak yang telibat dalam pelaksanaan tender dalam industri bangunan Kefahaman tentang aspek-aspek asas kontrak dan isu-isu yang berkaitan dengannya PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2

2.

3.

4.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3233 Pengajian Topikal Pelajar dikehendaki menyediakan kertas projek di mana tajuknya adalah bebas tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan bidang seni bina. Di samping itu juga pelajar akan dedahkan dengan pelbagai kaedah kajian dan penulisan oleh pensyarah di dalam sesi kuliah yang diadakan sebelum mereka melakukan kajian dalam bidang yang mereka pilih. Melalui perlaksanaan matapelajaran ini, pelajar akan memperolehi pengalaman dan

Fakulti Kejuruteraan 413

kemahiran asas dalam penyelidikan serta penulisan laporan sebelum mereka menjalankan tesis akhir di peringkat sarjana muda senibina. Melalui perlaksanaan matapelajaran ini, pelajar akan memperolehi pengalaman dan kemahiran asas dalam penyelidikan serta penulisan laporan. Bacaan Asas John. W. Creswell. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach. Paperback Wayne. C. Booth. 2003. The Craft of Research (Chicago Guides to Writing, Editing and Publishing). Paperback. Paul. D. Leedy. 2003. Practical Research, Planning and Design. 7th Edition. Paperback.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. 4. 5. Berkebolehan mengenalpasti permasalahan kajian dan menentukan objektif kajian. Berkebolahan mencari dan maklumat dari pebagai sumber mengumpul PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . dan

Berkebolehan menganalisa dan meinterpretasi data Berkebolehan menulis laporan teknikal dalam bentuk disertasi Berkebolehan membentangkan mempertahankan hasil kajian

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3313 Lukisan Kerja Seni Bina II Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus Lukisan Binaan Senibina 1, matlamat utama kursus ini ialah menambahkan kemahiran pelajar dalam teknik melukis, membaca dan memahami serta mengintepretasi lukisan kerja dan binaan terutamanya dalam binaan bangunan yang lebih kompleks seperti rumah atau bangunan awam. Kursus ini juga bertujuan membimbing pelajar ke arah menterjemahakan idea rekabentuk kepada bentuk lukisan terutamanya lukisan kerja dan lukisan binaan. Pra-keperluan (jika ada): Perlu lulus kursus KKSB1313 Lukisan Kerja Senibina I

414 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Charles George Ramsey, Harold Reeve Sleeper, John Ray Hoke,Jr. (Editor-in-chief) 2000. Architectural Graphic Standard, 10th Edition, New York: John Wiley & Sons Charles George Ramsey, Harold Reeve Sleeper, 1998. Architectural Graphic Standard for Architects, Engineers, Decorators, Builders and Draftsmen, New York: John Wiley & Sons Marco Ciriello, Chandler Associates Architecture. 2002. Architectural Design Graphics: Pallettes and Styles to Fit Your Home, 1st Edition. New York: McGraw Hill Francis D. K. Ching, Cassandra Adams. 2001. Building Construction Illustrated, 3rd Edition. New York: John Wiley & Sons.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. PO1 PO 2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO 12

Memahami peringkat kerja dalam sesuatu pembinaan bangunan dan jenis lukisan yang 3 1 perlu di sediakan serta kegunaan lukisanlukisan tersebut. 2. Mengenali dan memahami Simbol-simbol Binaan Piawai yang digunakan dalam lukisan kerja/binaan terutamanya dalam Pembinaan 3 1 Kompleks dan kehendak dalam lukisan serahan (Submission drawings). 3. Keupayaan untuk membaca, memahami dan menginterpritasi lukisan dan 3 1 menterjemahkannya menjadi binaan dalam pembinaan. 4. Keupayaan menterjemahkan idea reka bentuk kepada butiran yang bolehbina (buildable) 1 1 seperti yang dikehendaki 5. Keupayaan memahami perubahan (transform) butiran kerja dalam lukisan kepada binaan 1 1 sebenar di tapak. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3013 Keusahawanan Seni Bina Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan dan melatih pelajar mengenai aspek-aspek keusahawanan khasnya di dalam senibina. Kursus ini juga akan memberi kefahaman kepada pelajar di dalam membentuk dan membangunkan kemahiran dan pengetahuan di dalam menjalankan satu corak perniagaan atau keusahawanan yang berkaitan dengan bidang untuk menjadi lebih efektif dan berjaya. Bacaan Asas Piven, P. 2003. Architect's Essentials of Starting A Design Firm. Hoboken. NJ: Wiley.

Fakulti Kejuruteraan 415

Cooke, R. A. 2003. Positive Cash Flow. Franklin Lakes. NJ: Career Press. Kaplan, J.M. 2001, Getting Started in Entrepreneurship. Hoboken, NJ: Wiley. Wasserman, B., Sullivan, P.J. & Palermo, G. 2000. Ethics and The Practice of Architecture. Hoboken, NJ: Wiley. McKenzie, R. A, & Schoumacher, B. 1992. Successful Business Plans for Architects. New York: McGraw-Hilll.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

2.

3.

4.

Kefahaman didalam falsafah senibina yang 2 2 2 1 1 1 2 1 1= dengan PO tanpa kritikal dan berkaitan Memenuhipemikiran penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi analitikal. 1 Kefahaman didalam nilai-nilai dan prinsip yang 2 2 2 1 1 1 2 terkandung dalam falsafah Prinsip objektivi KSB3023 Falsafah Seni Bina (Plato) dan prinsip subjektivi (Aristotle) Kursus dalam pemikiran dan aliran- 2 2 2 1 1 1 2 Kefahaman di ini bertujuan untuk mencetus pemikiran yang lebih kritikal dan analitikal untuk 1 aliran diterjemahkan oleh pelajar dalam bentuk hasil kerja senibina yang matang. Prinsip objektivi seperti Astatik mengikut Kant dan (Plato) dan prinsip subjektivi (Aristotle) adalah diantara prinsip yang menjadi penting. Nietzsche, Heidegger, Hegel, Wittgenstein, Mordenism, Constructivism, Post-modernism, Astatik mengikut Kant dan Nietzsche, Heidegger, Pemikiran dan aliran ­ aliran seperti Deconstruction Wittgenstein, Mordenism, Constructivism, Post-modernism, Deconstruction dan Hegel, dan Regionalism. 1 Keupayaan menerapkan pendekatan kreatif, 2 2 2 pelajar. Falsafah Senibina Islam adalah Regionalism juga adalah penting untuk garapan 1 1 1 2 inovatif dan analitikal dalam kerja rekabentuk penting untuk mengimbangi falsafah dunia Barat dan juga untuk perbandingan. Penekanan dengan mengimbangi falsafah dunia Barat dan diberi untuk keseimbangan antara keperluan fungsi bangunan dan juga untuk aspek juga untuk perbandingan antara keperluan fungsi kerohanian. dan juga untuk aspek bangunan kerohanian.

Bacaan Asas Wilson C. S. J. 1999. Architecture Reflections: Studies in Philosophy and Practice Architecture. Manchester, UK: Manchester Univ. Press

416 Panduan Prasiswazah

Berjamin, A. 2000. Architectural Philosophy: Repetition, Function and Alterity. London: Athlone Press. Abel, C. 2000. Architecture and Identity: Responses to Cultural and Technological Change. London: Butterworth-Heinemann. Lacour, C.B. 1996. Line of Thought: Discourse, Architectonics and Origin of Modern Philosophy. Durham, U.S: Duke Univ. Press. Hoag, John D. 1975. Islamic Architecture. Harry & Abrams.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Kefahaman didalam falsafah senibina yang 2 2 2 1 1 1 2 1 berkaitan dengan pemikiran kritikal dan analitikal. 2. Kefahaman didalam nilai-nilai dan prinsip yang 2 2 2 1 1 1 2 1 terkandung dalam falsafah Prinsip objektivi (Plato) dan prinsip subjektivi (Aristotle) 3. Kefahaman di dalam pemikiran dan aliran- 2 2 2 1 1 1 2 1 aliran seperti Astatik mengikut Kant dan Nietzsche, Heidegger, Hegel, Wittgenstein, Mordenism, Constructivism, Post-modernism, Deconstruction dan Regionalism. 4. Keupayaan menerapkan pendekatan kreatif, 2 2 2 1 1 1 2 1 inovatif dan analitikal dalam kerja rekabentuk dengan mengimbangi falsafah dunia Barat dan juga untuk perbandingan antara keperluan fungsi bangunan dan juga untuk aspek kerohanian. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB3033 Lanskap Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknik dan asas rekabentuk lanskap. Di samping itu penekanan diberikan kepada prinsip-prinsip asas rekabentuk dan penjagaan lanskap yang terdapat di negara ini yang mengabungkan konsep rekabentuk moden dan juga mengambilkira konsep sosio-budaya kebangsaan. Pelajar juga akan didedahkan dengan pebagai aspek lanskap seperti pemilihan tanah, pokok dan hiasan­hiasan taman serta penjagaan. Bacaan Asas Reid, G.W. 1987. Landscape Graphics. Whitney Library of Design. New York: Watson Guptill Publ. Spirn, A.W. 1998. Language of Landscape. Yale US: Yale Univ. Press.

Fakulti Kejuruteraan 417

Tyson, M.M. 1998. The Healing Landscape: Therapeutic Outdoor Environments. London: McGraw-Hill. Thompson, G.F. et al, 1997. Ecological Design and Planning. (Wiley Series in Sustainable Design). New York: John Wiley & Sons. Dramstad, W.E. 1997. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. U.S: Island Press.

M atriks Hasil Pemb elajaran N o. 1. 2. 3. Hasil P embelaj aran Kursus Pendedahan kepada tekni k dan asas re kabentuk lanskap. Memahami pri nsip rekabentuk serta penjaga an lanskap Pendedahan kepada ciri-ciri tanah, jeni s-jenis pokok serta penjagaannya. PO10 PO11 PO12 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 1 1 1 PO7 PO8 PO9 1 1 1

1 2 2 1 2 2 1 2 2

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4116 Rekabentuk Seni Bina VII Pelajar akan didedahkan kepada elemen-elemen perbandaran serta fungsinya. Pelajar akan diberi latihan untuk merancang dan merekabentuk sebuah bandar bersesuaian dengan fungsi. Pelajar dikehendaki menitikberatkan bentuk, ruang, bahan, tektur, warna, sensasi, konteks dan skala. Pra-keperluan (jika ada): Perlu mendapat sekurang-sekurangnya gred C bagi kursus KKSB3216 Rekebentuk Senibina VI Bacaan Asas Miles, M. 1997. Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. Routledge Hakim, B.S. 1986. Arabic-Islamic Cities: Building and Planning Principles. Kegan Paul Intl. Kaplan, R., Kaplan, S. and Ryan, R.L. 1998. With People in Mind: Design and Management for Everyday Nature. Island Press. Becker, B.,Kelly, E.D. and Frank So, 2000. Community Planning: An Introduction to the Comprehensive Plan. Milldale Press.

418 Panduan Prasiswazah

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4122 Amalan Profesional III Pelajar akan didedahkan kepada corak praktis senibina berdasarkan kepada amalan professional yang betul. Antara aspek yang diperkenalkan adalah Akta Akitek, Skala Yuran Minima Perkhidmatan Senibina, Perlantikan dan Sistem Komunikasi di dalam pentadbiran dan pengurusan praktis senibina. Bacaan Asas Spector Tom, 2001. The Ethical Architect, Prinseton Arch Press. Thomas, T.A, 1975. Construction ­ A Guide for the Profession, United States of America: Prentice Hall. Parris, J. 1987. Companies for Construction Professional, United Kingdom: Collins. Chappel, 1992. The 4 Architect in Practice, 7th Edition, Singapore: Topan.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Kefahaman tentang aspek-aspek praktis senibina dan amalan profesional. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Matriks Ha No Hasil 1.

2. 3.

Kemam menga menen mengi Kemam perma

4.

Keupa komun fungsi Keupa bahan, dalam

1

2 2 2 3 2 1

Kefahaman tentang aspek-aspek yang berkaitan 1 2 2 2 3 2 1 dengan akta, skala yuran, perlantikan khidmat profesional. 3. Kefahaman tentang aspek-aspek komunikasi 1 2 3 3 3 2 1 dalam pentadbiran dan pengurusan prakt senibina. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 419

KSB 4132 Struktur III Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada teori dan rekabentuk struktur konkrit bertetulang dan juga konkrit prategasan. Bagi konkrit bertetulang, kursus ini merangkumi rekabentuk keadaan had kebolehkhidmatan dan keadaan had muktamad bagi setiap elemen struktur seperti rasuk, tiang, papak dan sebagainya. Manakala konkrit prategasan, ianya merangkumi analisa rekabentuk bagi prategangan dan pasca tegangan. Pra-keperluan (jika ada): Perlu lulus kursus KKSB3143 Struktur II Bacaan Asas Martin, L.H., Croxton, P.C.L. & J.A.Purkiss, 1989. Concrete Design to BS 8110. London: Edward Arnold. Zakaria, M. L. & Muhamad, S. 1990. Rekabentuk Konkrit Prategasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. MacGinley, T.J. & Choo, B.S. 1993. Reinforced Concrete design Theory and Examples. London: E&FN Spon. Nawy, E.G. 1989. Prestressed Concrete Analysis and Design Fundamentals. New York: Mc Graw-Hill

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Kefahaman tentang aspek-aspek praktis senibina dan amalan profesional. Kefahaman tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan akta, skala yuran, perlantikan khidmat profesional. Kefahaman tentang aspek-aspek komunikasi di dalam pentadbiran dan pengurusan praktis senibina. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1

3.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4143 Teknologi Binaan dan Bahan Lanjutan I Meneliti kemajuan teknologi melalui kerja-kerja beberapa akitek di kalangan Modern Movement dan perekabentuk semasa, dengan menunjukkan bagaimana pemilihan teknik mempengaruhi rupa dan prestasi bangunan. Kaedah Pembinaan: Konkrit, bangunan berbingkai, bangunan pejabat, perkembangan dan kegunaan bingkai keluli. "Claddings": Langsir dinding, dinding komposit dan panel bumbung, pemasangan kaca tergantung. Struktur jarak panjang dan sederhana pengimbang, penyambung. Kegagalan bangunan, kebakaran dan pencegahan, cara menyelamatkan diri, insuran, perlindungan kebakaran struktur. Prestasi Persekitaran: Kaitan di antara bentuk bangunan dengan prestasi,

420 Panduan Prasiswazah

penjimatan dan sistem tenaga, implikasi UBBL. Penyatuan, pengudaraan, pemanasan, kuasa alat pendingin, udara dan komunikasi, sistem perparitan, keperluan loji. Penukaran dan kereputan dan pemeliharaan kayu, pengubahsuaian, tebatan, kerja-kerja membaikpulih. Bacaan Asas Hardie, G.M., 1995. Building Construction: Principles, Practices and Materials. Prentice Hall Huth, M.W. 1996. Construction Technology. Glencoe/Mac Millan McGraw Hill Huth, M.W. 1995. Construction Technology Workbook. Glencoe Mc Graw Hill White, R.N. and Salmon, C.G. 1987. Building Structural Design Handbook. John Wiley

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. Kefahaman tentang konsep asas rekabentuk rasuk, papak, dan tiang konkrit bertulang. Keupayaan untuk merekabentuk rasuk, papak, dan tiang konkrit bertetulang. Keupayaan merekabentuk suatu struktur konkrit tetulang yang mudah. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4152 Kemudahan Bangunan Lanjutan I Kursus ini memberi pendedahan kepada sstem elektrikal dan mekanikal bangunan tinggi yang komplek (complex high rise building) seperti bekalan elektrik, air dan pembentungan. Ia juga akan meliputi sistem kawalan, pencegahan kebakaran, sistem keselamatan di dalam sebuah bangunan tinggi. Beberapa kajian kes akan dilakukan dan dibentangkan. Bacaan Asas Hardie, G.M., 1995. Building Construction: Principles, Practices and Materials. Prentice Hall Huth, M.W. 1996. Construction Technology. Glencoe/Mac Millan McGraw Hill Huth, M.W. 1996. Construction Technology. Glencoe/Mac Millan McGraw Hill White, R.N. and Salmon, C.G. 1987. Building Structural Design Handbook. John Wiley

Fakulti Kejuruteraan 421

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Memahami tentang sistem kemudahan lanjut dalam bangunan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 3

2 2 2 Menyedari dan memahami kepentingan siste kemudahan lanjutan bagi penghasilan siste bangunan pintar dan penjimatan tenaga pad bangunan 3. Berupaya mengenalpasti permasalahan d 1 2 kekangan dalam pengaplikasian sistem kemudah lanjutan pada bangunan dengan isu sema persekitaran pembangunan. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4216 Rekabentuk Seni Bina VIII Pelajar akan didedahkan kepada pembangunan tinggi atau multi tingkat yang menekankan kepada aspek konteks, sosio dan budaya dan kesesuaian skala. Pelajar dikehendaki merekabentuk bangunan tinggi berasaskan kekuatan konsep penggunaan ruang, teknologi binaan dan bahan, servis, skala dan fungsi. Pelajar juga perlu mengambil kira aspek persekitaran yang lestari. Pra-keperluan (jika ada): Perlu mendapat sekurang-kurangnya gred C bagi kursus KKSB4116 Rekebentuk senibina VII Bacaan Asas Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphics and Communication Problems. Kendall/ Hunt Publishing Company Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition. John Wiley & Sons Goldman, G. and Sound, S. 1996. Architectural Graphics: Traditional and Digital Communication. Prentice Hall Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth Meiss, P.V. 1990. Element of Architecture. New York. V.N.R.

422 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kemampuan untuk mengumpul data, menganalisa, dan membuat penilaian, menentukan isu-isu besar, masalah sediada, mengikut skop senibina. Kemampuan menilai dan menentukan permasalahan tapak dan segala kelebihannya Keupayaan menilai kehendak pengguna dan komuniti dari segi keperluan ruang dan fungsi PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1

2. 3. 4.

Keupayaan menyatukan aspek-aspek ruang, 3 3 3 3 3 3 2 2 bahan, struktur, persekitaran dan pembinaan dalam projek rekabentuk 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4222 Amalan Profesional IV Kursus ini memberi pendedahan kepada pengurusan kontrak. Pelajar akan memahami elemen-elemen kontrak dalam pelaksanaan sesuatu pembangunan. Antaranya termasuk, jenis kontrak dan klausa-klausa penting di dalam sesuatu kontrak. Ia juga akan memberikan kefahaman kepada pelajar bagaimana untuk mengimplementasikan dan menguruskan projek dengan lebih sistematik dan efisyen. Bacaan Asas Chappel, 1192. The Architect in Practice. 7th Edition. Singapor: Topan Parris J. 1987. Companis for Construction Profesionals. United Kingdkom: Collins Thomas. T.A. 1975. Construction A Guide for the Profesion. United States of America: Prentice Hall

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. Kefahaman tentang aspek-aspek pengurusan kontrak Kefahaman tentang jenis kontrak dan klausaklausa penting di dalam sesuatu kontrak.

Kefahaman tentang aspek-aspek implementasi 1 2 3 3 3 2 1 dan pengurusan projek yang sistematik dan efisyen 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 423

KSB 4232 Pengurusan Projek Pelajar akan didedahkan kepada aspek-aspek pengurusan yang efisyen seperti kerjasama, kualiti pengurusan, pengawasan pengurusan dan organisasi projek. Bacaan Asas Badawy, MK. 1995. Developing Managerial Skills in Engineers and Scientists: Succeeding as a Technical Manage. 2nd Edition. New York: John Wiley Mann, T. 1992. Building Economics for Architects. John Wiley & Sons. Donelly, J.H., Gibson, J.L. and Ivanceivich, J. M. 1998. Fundamentals of Management. 10th Edition. New York: McGraw Hill Austen, A.D. and Heale, R.H. 1994. Mengurus Projek Pembinaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Jabatan Kerja Raya Malaysia, 1990. Panduan Pentadbiran Kontrak. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara

Matrik Hasil Pembelajaran

No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. Memahami teori dan kemahiran berhubung pengurusan projek. Memahami konsep asas ekonomi , asas perundangan, pentadbiran kontrak dan tender. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 2 2 1 1 2 1 Berkebolehan memilih kaedah penyelesaian bagi membuat keputusan yang berkaitan projek kejuruteraan dan seni bina. 4. Berkeupayaan untuk bekerja dalam kumpulan 2 2 1 1 2 atau sendirian, atau pelbagai displin bagi menyelesaikan projek. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 4243 Teknologi Binaan dan Bahan Lanjutan II Pelajar akan didedahkan kepada penggunaan teknologi binaan dan bahan terkini yang dapat disesuaikan dalam rekabentuk bangunan. Penekanan akan diberikan kepada teknologi yang berkaitan dengan bangunan pintar terutama penggunaan tenaga dan kelestarian dan bahan binaan terkini.

424 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Hardie, G.M., 1995. Building Construction: Principles, Practices and Materials. Prentice Hall Spence, W.P. 1998. Construction Materials, Methods, and Techniques. Delmar Publishers. Neville, A.M. and Brooke, J.J. 1990. Concrete Technology. ELBS/Longman

Matriks Ha No Hasil 1.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

2. 3.

KSB 4252 Struktur IV Kursus ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Rekabentuk Struktur Keluli dan Rekabentuk Struktur Komposit Keluli-Konkrit. Pelajar akan mempelajari tentang teori dan rekabentuk kedua-dua jenis struktur tersebut dengan merujuk kepada BS 5950 yang dibahagikan kepada empat bahagian yang berkaitan. Penekanan diberikan kepada rekabentuk elemen-elemen struktur bangunan seperti rasuk, tapak dan tiang. Pengenalan kepada rekabentuk jambatan strutur komposit keluli-konkrit juga akan dibincangkan. Di akhir kursus nanti, pelajar dapat memahami konsep asa rekabentuk struktur keluli dan komposit keluli-konkrit dan mengaplikasikannya dalam rekabentuk struktur yang menggunakan keluli secara keseluruhan dan juga struktur komposit keluli-konkrit.

4. 5.

6.

Menge pembi dan m Berupa pembi Menge butiran kearah teknol Menge Kesan Berupa yang termas Berupa mengh teknol

Fakulti Kejuruteraan 425

Bacaan Asas BS 5950: Part I (2000), Part 2 (2001), Part 3.1 (1990), Part 4 (1994), Structural Use Of Steelwork in Buildings. British Standards Institution. BS 5400: Part 4: 1900, Steel, Concrete and Composite Bridges. British Standards Institution. Johnson, R.P. 2004, Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns and Frames for Building. 3rd Ed. Malden MA: Blackwell Publication. The Steel Construction Institute. 200, Steelwork Design Guide to BS 5950: Part 1:2000. Volume 2, Worked Examples. London: SCI Publication. Trahair, N.S., Bradford M.A. Nethercot, D.A. 2001, The Behaviour and Design of Steel Structures to BS 5950 3rd Ed. London : Spon Press

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kefahaman tentang konsep asas rekabentuk rasuk, papak, dan tiang struktur keluli dan struktur kayu. Keupayaan untuk merekabentuk rasuk, papak, dan tiang struktur keluli dan struktur kayu Keupayaan merekabentuk struktur keluli dan struktur kayu yang mudah. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. 3.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 5118 Tesis Rekabentuk I Pelajar dikehendaki mengendalikan proses rekabentuk sebenar berasaskan keperluan klien yang telah dikenalpasti dan bercadang untuk merealisasikan projek berkenaan. Klien mestilah sebuah organisasi ataupun perseorangan. Walau bagaimanapun saiz projek tersebut mestilah bersesuaian. Projek yang dipilih itu mestilah mendapat kelulusan panel. Bacaan Asas Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphics and Communication Problems. Kendall/ Hunt Publishing Company Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition. John Wiley & Sons Goldman, G. and Sound, S. 1996. Architectural Graphics: Traditional and Digital Communication. Prentice Hall Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth Meiss, P.V. 1990. Element of Architecture. New York. V.N.R.

426 Panduan Prasiswazah

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kemampuan menjalankan penyelidikan yang matang dengan pengumpulan data, penganalisaan, dan penilaian yang tepat bagi persiapan pra thesis Kemampuan menilai dan menentukan permasalahan topik dan segala kelebihannya PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2

2. 3.

Kemampuan menggunakan rujukan yang tepat 3 3 3 3 3 3 2 bagi menghuraikan hipotesis dan objektif penulisan. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB 5122 Penganggaran Kos dan Penilaian Kursus ini memberi pendedahan tentang aspek-aspek kos dalam pembangunan seperti anggaran kos, faktor kos dan kelulusan, analisis kos utama, kos pembangunan dan penilaian asas. Bacaan Asas Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphics and Communication Problems. Kendall/ Hunt Publishing Company Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition. John Wiley & Sons Goldman, G. and Sound, S. 1996. Architectural Graphics: Traditional and Digital Communications. Prentice Hall Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kefahaman tentang aspek-aspek kos dan implikasinya dalam pembangunan dan rekabentuk senibina Kefahaman asas dalam membuat penilaian anggaran kos, faktor kos dalam aspek pembinaan bangunan Keupayaan membuat asas,analisis kos utama, kos pembangunan

2.

3. 4.

Berkeupayaan menghasilkan laporan analisa 1 3 2 3 3 3 2 kos,pengaanggaran kos dan penilaian berdasarkan projek yang dicadangkan 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Fakulti Kejuruteraan 427

KSB5132 Ekonomi Bangunan Kursus ini memberi pendedahan kepada aspek-aspek utama di dalam ekonomi bangunan. Antaranya kajian `feasibility', proses pembangunan, ekonomi tanah perbandara, ekonomi pembangunan hartanah, `procurement' bangunan dan pembiayaan bangunan. Konteks ekonomi di mana akitek bertugas dan kesedaran tentang bagaimana kos bangunan berhubung kait dengan keputusan-keputusan rekabentuk. Bacaan Asas Kelly, J. and Male, S. 1993. Value Management in Design and Construction: The Economic Management of Projects. E & FN Spon Rogers, L. 1997. Basic Construction Management: The Superintendent's Job. Home Builders Press Andrew, Jr Civitello, Andrew M., Jr. Civitello, 1996. Complete Contracting: A to Z Guide to Controlling Projects. McGraw-Hill Text

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Kefahaman tentang aspek-aspek utama dalam ekonomi bangunan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 1 2 1 2 1 3 1

Kefahaman asas dalam membuat kajian 1 1 2 1 2 1 3 1 kemungkinan dalam ekonomi tanah perbandaran dan pembangunan hartanah. 3. Kefahaman tentang aspek-aspek ekonomi 1 1 2 1 2 1 3 1 bangunan dan hubungkait dengan keputusan rekabentuk 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB5142 Undang-undang Bangunan Kursus ini memberi pendedahan kepada perundangan dan peraturan di dalam rekabentuk dan pembangunan. Di antara aspek yang dibebankan adalah Undang-undang Tanah, Kanun Tanah Negara, Timbang Tara, Tanggungjawab dan Liabiliti Bacaan Asas Akta Pemaju Perumahan (kawalan dan perlesenan) 1966, 2002. Garis Panduan Proses kelulusan Pembangunan, Bahagian Pembangunan, KPKT. Ann O'M. Bowman, Michael A. Pagano, 2004. Terra Incognita: Vacant Land and Urban Strategies (American Governance and Public Policy). Georgetown University Press. Gregory D. Squire, 2002. Urban Sprawl: Causes, Consequences, and Policy Responses Urban Institute Press. Walter Martin Hosack, 2001. Land Development Calculations: Interactive Tools and Techniques for Site Planning, Analysis and Design. McGraw-Hill Professional,

428 Panduan Prasiswazah

. Matriks Hasil Pembelajaran

No Hasil Pembelajaran Kursus 1. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12

Memahami keperluan undang-undang 2 2 2 2 3 1 3 2 bangunan dan kanun tanah negara dalam konteks senibina. 2. Berkeupayaan mengenalpasti keperluan 3 2 2 2 3 1 3 2 undang-undang bangunan dalam aspek senibina dan implikasinya 3. Berkemampuan melaksanakan segala keperluan 3 2 2 2 3 1 3 2 undang-uandang bangunan dalam proses penyediaan rekabentuk senibina 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

KSB5151 Kaedah Penyelidikan Kursus ini memberi pendedahan kepada kaedah penganalisaan, kerja serta penelitian lapangan, analisis data, prosedur carian dan perbincangan serta persembahan. Bacaan Asas Brookes, A.J & Grech, C. 1996. The Building Envelope and Connection. Architectural Press. Fellows, R. & Liu, A. 2002. Research Methods for Construction. Second Edition. Blackwell Sc Ltd. Gilbert, R.O. 1997. Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring. John Wiley & Sons: New York. Groat, L. & Wang, D. 2002. Architectural Research Methods. John Wiley & Sons: New York. Golany, S.G. 1995. Ethics and Urban Design Culture, Form and Environment. John Wiley & Sons: New York

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Mengetahui jenis-jenis penyelidikan, penganalisaan, pembincangan dan persembahan. Berkebolehan memilih kaedah penyelesaian bagi membuat keputusan yang berkaitan kejuruteraan dan seni bina. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2

2.

Fakulti Kejuruteraan 429

Berkeupayaan untuk bekerja dalam kumpulan 2 2 2 1 2 2 1 1 2 atau sendirian, atau pelbagai displin bagi menyelesaikan projek. 4. Berkeupayaan merancang dan menyelesaikan 2 2 2 1 2 2 1 1 2 masalah sebenar yang berkaitan dengan kejuruteraan dan seni bina dengan menggunakan sumber, kaedah, specifikasi keperluan projek. 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

3.

KSB5162 Kemudahan Bangunan Lanjutan II Kursus ini memberi pendedahan kepada sistem-sistem dan kemudahan bangunan yang bersesuaian dengan rekabentuk dan jenis-jenis bangunan. Penekanan akan diberikan kepada sistem pergerakan menegak dan mendatar juga kajian kes sistem otomasi pintar Bacaan Asas Hardie, G.M., 1995. Building Construction: Principles, Practices and Materials. Prentice Hall Spence, W.P. 1998. Construction Materials, Methods, and Techniques. Delmar Publishers Neville, A.M. and Brooke, J.J. 1990. Concrete Technology. ELBS/Longman

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. Memahami tentang sistem kemudahan lanjutan pada bangunan Berupaya mengaplikasikan sistem kemudahan bangunan lanjutan pada bangunan bagi penghasilan sistem bangunan pintar dan penjimatan tenaga pada bangunan. Berupaya mengenalpasti permasalahan dan kekangan dalam pengaplikasian sistem kemudahan lanjutan pada bangunan dengan isu semasa persekitaran pembangunan PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 1 3 2 3 3 1 3

3.

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

430 Panduan Prasiswazah

KSB 5208 Tesis Rekabentuk II Kursus ini adalah kesinambungan daripada Tesis Rekabentuk I yang mana pelajar dikehendaki untuk menyediakan perincian keseluruhan rekabentuk mereka. Perincian ini meliputi aspek elektrikal, mekanikal dan rekabentuk. Bacaan Asas Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphics and Communication Problems. Kendall/ Hunt Publishing Company Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition. John Wiley & Sons Goldman, G. and Sound, S. 1996. Architectural Graphics: Traditional and Digital Communication. Prentice Hall Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth Meiss, P.V. 1990. Element of Architecture. New York. V.N.R.

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. Kemampuan menberikan huajah-hujah yang konkrit dan bernas berdasarkan penyelidikan yang telah di kenalpasti. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 3 3 3 3 3 3 2

2 Kemampuan menggunakan rujukan yang tepat 3 3 3 3 3 3 bagi menghuraikan hipotesis dan objektif penulisan. 2 3. Kemampuan menggunakan rujukan yang tepat 3 3 3 3 3 3 serta hujah-hujah dan dalil yang munasabah bagi menyiapkan laporan penulisan 1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi 2.

Fakulti Kejuruteraan 431

KSB5225 Dissertasi Kursus ini memerlukan pelajar melakukan kerja-kerja penyelidikan berdasarkan kepada tajuk pilihan pelajar yang telah diluluskan oleh Panel. Kerja-kerja penyelidikan itu hendaklah dihasilkan dalam bentuk Disertasi. Setiap pelajar akan diperuntukkan seorang penyelia yang akan membantu pelajar berkenaan

Matriks Hasil Pembelajaran No Hasil Pembelajaran Kursus 1. 2. 3. 4. 5. Berkebolehan mengenalpasti permasalahan kajian dan menentukan objektif kajian. Berkebolahan mencari dan maklumat dari perbagai sumber mengumpul PO1 PO 2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO 12 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 dan

Berkebolehan menganalisa dan meninterpretasi data Berkebolehan menulis laporan teknikal dalam bentuk disertasi Berkebolehan membentangkan mempertahankan hasil kajian

1= Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi, 2 = Memenuhi separa PO dengan penilaian rasmi, 3 = Memenuhi sepenuh PO dengan penilaian rasmi

Information

MS 70-146 JAB. AWAM & STRUKTUR.p65

370 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

446447


You might also be interested in

BETA
Struktur Pentadbiran
C
Microsoft Word - Fatimah-Resolusi-Pertanian-sbg-Perniagaan-v3.doc
JT37E[3].pmd
Microsoft Word - BUKU PANDUAN 2010 2011 _2_