Read Microsoft Word - Dopuna 2 2005.doc text version

Dopune Registra lekova 2005 ( br. 2 )

LISTA LEKOVA

KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

(Lista objavljena u Sl. Glasniku br. 6 od 24. 01. 2005. godine i dopune Liste objavljene u Sl. Glasniku br. 63 od 19. 07. 2005.)

LISTU LEKOVA CINE: Lista A ­ Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta Lista B ­ Lekovi koji se izdaju na nalog u zdravstvenoj ustanovi Lista C ­ Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

Za odreene lekove sa Liste utvruju se ogranicenja u propisivanju, koja su oznacena brojem pored imena leka ili farmaceutskog oblika na koje se ogranicenje odnosi. Ogranicenja su po rednom broju odstampana na kraju svake Liste (strana 34, 59 i 63). Ogranicenja se odnose na indikaciono podrucje, populacionu grupu i klinicku specijalnost. Pored ogranicenja postoje i napomene koje su navedene pored imena leka. Za odreene lekove sa Liste A utvruje se procentualno ucese od cene leka koje plaaju sva osigurana lica a koje je navedeno u zagradi pored imena leka ili farmaceutskog oblika leka. Za lekove za koje se plaa procentualni iznos ucesa osigurana lica ne plaaju participaciju (koju propisuje clan 3 stav 2 tacka 1 Odluke o ucesu osiguranih lica u troskovima zdravstvene zastite ­ Sl. glasnik RS br. 83/04 i 118/04) niti se na ta lica odnosi oslobaanje od ucesa u troskovima zdravstvene zastite za lekove (clan 5 iste Odluke).

LEGENDA

* **

(STAC)

Lek se moze upotrebljavati samo u zdravstvenoj ustanovi. Lek je na listi lekova kao rezervni antibiotik i propisuje se iskljucivo uz antibiogram Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava zdravstvenog osiguranja za lecenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu odnosno bolnicku zdravstvenu delatnost kao i u toku ambulantno-poliklinickog lecenja pod uslovom da je na otpusnoj listi utvrena dalja terapija ovim lekom.

(STAC**) Lekovi sa ovom oznakom oznacavaju rezervne antibiotike koji se priznaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja za lecenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu odnosno bolnicku zdravstvenu delatnost kao i u toku abmulantno-poliklinickog lecenja pod uslovom da je na otpusnoj listi utvrena dalja terapija ovim lekom, na osnovu uraenog antibiograma. Mij Milion internacionalnih jedinica.

2

NOVINE NA LISTI

( novi lekovi na listi oznaceni su senkom, a lekovi koji se ukidaju od 01.11.2005. bold slovima ) Novi lekovi na Listi A Aminofilin, Jugoremedija retard tabl. 20 x 350mg Amoksicilin, Remevita kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 100ml (250mg/5ml) Captopril, TG Farm tabl. 40 x 50mg Cefaklor, Panfarma kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 60ml (125mg/5ml) i 60ml (250mg/5ml) Cilazapril, Habit Pharm film tabl. 30 x 2,5mg i 5mg Clarithromycin, Remedica film tabl. 14 x 250mg i 500mg Diklofenak, Remevita film tabl. 20 x 50mg retard film tabl. 20 x 100mg supozitorije 10 x 50mg i 100mg Diprian, Panfarma tabl. 30 x 80mg Eukaptil, Habit Pharm tabl. 40 x 25mg i 50mg Fromilid, Krka film tabl. 14 x 250mg i 500mg sirup 60ml (125mg/5ml) Ibuprofen, Remevita sirup 100ml (100mg/5ml) Karvedilol, Habit Pharm tabl. 28 x 6,25mg

3

Marocen, Hemofarm film tabl. 10 x 500mg Norvasc, Pfizer tabl. 30 x 10mg Paracetamol, Remevita supositorije 10 x 80mg, 150mg, 300mg i 600mg Povidon jod, Remevita rastvor (7,5%) 100ml Presolol, Hemofarm film tabl. 28 i 56 x 50mg Ranitidin, Remevita film tabl. 20 x 150mg Sinkum 4, Jugoremedija tabl. 20 x 4mg Tetrazepam-MIP, Chephasaar tabl. 20 x 50mg i 100mg Vasilip, Krka film tabl. 28 x 10mg, 20mg i 40mg Zerlon, Hemofarm Zorka film tabl. 30 x 5mg Novi lekovi na Listi B Aminosol, Hemomont inf (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminosol E, Hemomont inf (10%) 500ml Amoksicilin, Remevita kaps. 100 x 250mg i 500mg Aqua pro injectione, Jugoremedija 50 x 10ml Cefazolin-MIP, Chephasaar prasak za inj. 10 x 2g Disoprivan, AstraZeneca infuzija emulzija 5 x 20ml i 1 x 50ml (10mg/ml)

4

Edicin, Lek Ljubljana prasak za inf 1 x 500mg i 1g Hepasol, Hemofarm inf (8%) 500ml Menopur, Ferring Arzneimitell prasak za inj. 10 x (75ij FSH + 75ij LH) Natrii chloridi infundibile, Sana Hammeum inf (0,9%) 100ml i 500ml Nexium, AstraZeneca prasak za inj. 1 i 10 x 40mg Pavulon, Organon inj. 50 x 4mg/2ml Ranitidin, Remevita inj. 5 x 50mg/2ml Lekovi koji se od 01.11.2005. brisu sa Liste A Citeral, Alkaloid tabl. 10 x 250mg i 500mg Efferalgan, Bristol Myers Squibb supozitorije 10 x 150mg Predian, Hemofarm Zorka tabl. 30 i 60 x 80mg Syncumar, ICN Hungary tabl. 50 x 2mg Lekovi koji se od 01.11.2005. brisu sa Liste B Farcef, Faran Laboratories prasak za inj. 1 x 1g Lendacin, Lek Ljubljana prasak za inj. 10 x 1g Menopur, Ferring Arzneimitell prasak za inj. 5 x (75ij FSH + 75ij LH) Rocephin, Roche prasak za inj. 1 x 1g/3,5ml lidokain hlorida 1%, prasak za inj. 1 x 1g/10ml vode za injekcije, prasak za inf 5 x 2g Vancocin, Eli Lilly prasak za inf 1 x 500mg i 1g Veracol, Demo prasak za inj. 1 x 1g/10ml vode, 1 x 1g/3,5ml lidokain hlorida

5

LISTA A

Lekovi koji se propisuju i izdaju na obarscu lekarskog recepta, dati po abecednom redu po zastienim imenima

Aciklovir, Remevita (MKB B02.3) i ogranicenje 30 (samo za tabl.) tabl. 25 x 200mg i 400mg mast (5%) 5g Aciklovir, Zdravlje (MKB B02.3) i ogranicenje 30 (samo za tabl.) tabl. 25 x 200mg krem (5%) 5g Activelle, Novo Nordisk (10%) tabl. 28 x (1mg + 0,5mg) Actrapid HM Penfill, Hemofarm ogranicenje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Actrapid HM, Hemofarm inj. 1 x 10ml (40ij/ml) inj. 1 x 10ml (100ij/ml) Actrapid MC, Hemofarm inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Actrapid NovoLet, Novo Nordisk ogranicenje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Afloderm, Belupo (50%) krem (0,05%) 20g mast (0,05%) 20g Alendronat, Zdravlje (MKB M80, M81) i ogranicenje 38 tabl. 20 x 10mg Alfacet, Galenika (25%) kaps. 16 x 250mg i 500mg Alfacet, Galenika sirup 60ml (125mg/5ml) i 60ml (250mg/5ml) Alkeran, GlaxoSmithKline tabl. 25 x 2mg

6

Alopres, Zdravlje (MKB I10-I15, I20) tabl. 20 x 5mg i 10mg Aloprol, Panfarma tabl. 60 x 2mg sirup 100ml (2mg/5ml) rastvor za inhalaciju 10ml (5mg/ml) Alopurinol, Hemofarm Zorka tabl. 40 x 100mg i 30 x 300mg Alpha D3, Zdravlje kaps. 50 x 0,25µg Alphapres, Zdravlje na osnovu misljenja interniste tabl. 30 x 1mg i 2mg Amaryl, Aventis Intercontinental (50%) tabl. 30 x 1mg, 2mg, 3mg i 4mg Aminofilin, Jugoremedija retard tabl. 20 x 350mg Aminofilin, Srbolek retard tabl. 20 x 350mg Amiodaron, Zdravlje na osnovu misljenja interniste tabl. 60 x 200mg Amlodipin, Remevita (MKB I10-I15, I20) tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlopin, Jugoremedija (MKB I10-I15, I20) tabl. 20 x 5mg i 10mg Amoksicilin, Panfarma (MKB J00-J42, H65, H66, N30-N39, K29) kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 100ml (250mg/5ml) Amoksicilin, Remevita (MKB J00-J42, H65, H66, N30-N39, K29) kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 100ml (250mg/5ml) Amoksiklav, Jugoremedija na osnovu misljenja specijaliste (a za tabl. jos i 25%) sirup 100ml (125mg + 31,25mg)/5ml i (250mg + 62,50mg)/5ml tabl. 15 x (250mg + 125mg) tabl. 15 x (500mg + 125mg)

7

Amoksiklav 2x, Jugoremedija na osnovu misljenja specijaliste (a za tabl. jos i 25%) sirup 70ml (400mg + 57mg)/5ml tabl. 10 x (500mg + 125mg) i 10 x (875mg + 125mg) Anafranil, Novartis draz. 30 x 25mg Andriol, Organon kaps. 30 i 60 x 40mg Androcur, Schering AG tabl. 50 x 50mg Angiazem, Galenika retard kaps. 30 x 90mg Artane, Hemofarm tabl. 100 x 2mg i 5mg Arucid, Hemofarm rastvor (10%) 100ml 5-ASA, Slaviamed (MKB K50, K51) draz. 100 x 250mg supozitorije 30 x 250mg Atenolol, Farmakos Beograd tabl. 14 x 100mg Atenolol, Remevita tabl. 14 x 100mg Atenolol, Zdravlje tabl. 14 x 100mg Atrican, Innotech International (50%) kaps. 8 x 250mg Atropin, Hemomont kapi za oci (0,5%) 10ml i (1%) 10ml Auromid, Galenika (25%) tabl. 60 x 150mg Bactimol, Habit Pharm (MKB J00-J42, N30-N39) i ogranicenje 27 tabl. 20 x 480mg

8

Bactrim, Galenika (MKB J00-J42, N30-N39) i ogranicenje 27 tabl. 20 x 480mg sirup 100ml (240mg/5ml) Becenol, Habit Pharm tabl. 20 x 4mg Becloforte, GlaxoSmithKline sprej 200 doza (250µg/dozi) Beconase, GlaxoSmithKline (50%) sprej za nazalnu primenu 200 doza (50µg/dozi) Becotide, GlaxoSmithKline sprej 200 doza (50µg/dozi) Beglynor, Zdravlje (25%) tabl. 60 x 30mg Bensedin, Galenika tabl. 30 x 2mg, 5mg i 10mg Berodual N, Boehringer Ingelheim sprej 10ml/200 doza (0,05mg + 0,02mg)/dozi Bimenal, Alkaloid (MKB B67, B69) tabl. 6 i 60 x 200mg Bimepen, Galenika kaps. 15 x 1Mij sirup 150ml (1Mij/6ml) Bioprim, Zdravlje (MKB J00-J42, N30-N39) i ogranicenje 27 tabl. 20 x 480mg; tabl 20 x 120mg Bivacyn, Jugoremedija (25% samo za sprej) prasak 5g sprej 150ml Boluzin, Galenika ogranicenje 22 kaps. 56 x 300mg Bromazepam, Hemofarm Zorka na osnovu misljenja neuropsihijatra tabl. 30 x 1,5mg i 3mg tabl. 20 x 6mg Bromokriptin, Zdravlje tabl. 30 x 2,5mg i 10mg

9

Brufen, Galenika sirup samo kod dece draz. 30 x 400mg film tabl. 30 x 600mg sirup 100ml (100mg/5ml) Bumenid, Galenika tabl. 20 x 1mg Bumetanid, Zdravlje tabl. 20 x 1mg Captopril, TG Farm tabl. 40 x 50mg Cefaklor, Panfarma (25% samo za kaps.) kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 60ml (125mg/5ml) i 60ml (250mg/5ml) Cefaleksin, Panfarma (MKB J00-J42, N30-N39, K72, K73) kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 100ml (250mg/5ml) Cefaleksin, Tomekos Pharma (MKB J00-J42, N30-N39, K72, K73) kaps. 16 i 100 x 500mg Cefalexin, Alkaloid (MKB J00-J42, N30-N39, K72, K73) kaps. 16 x 500mg sirup 100ml (250mg/5ml) CellCept, Roche (MKB M30, M31, M32.1, Z94) i ogranicenje 35 kaps. 100 i 300 x 250mg tabl. 150 x 500mg Chloramphenicol, Galenika mast za oci (1%) 5g Cholipam, Hemofarm ogranicenje 21 i (60%) film tabl. 20 x 10mg i 20mg Cicloral, Hexal ogranicenje 33 kaps. 50 x 25mg, 50mg i 100mg rastvor 50ml (100mg/ml) Cilazapril, Habit Pharm film tabl. 30 x 2,5mg i 5mg

10

Ciprocinal, Zdravlje ogranicenje 28 i (25%) film tabl. 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin, Habit Pharm ogranicenje 28 i (25%) tabl. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin, Jugoremedija ogranicenje 28 i (25%) tabl. 10 i 20 x 250mg i 500mg Cisap, Zdravlje (MKB K21, E10-E14) i ogranicenje 9 tabl. 30 x 5mg i 10mg Citeral, Alkaloid ogranicenje 28 i (25%) tabl. 10 x 250mg i 500mg vazi do 01.11.2005. Clarithromycin, Remedica (25%) film tabl. 14 x 250mg i 500mg Cliacil, Jugoremedija tabl. 20 x 600 000ij i 1,2Mij sirup 150ml (300 000ij/5ml) Climen, Schering AG prema misljenju savetovalista za menopauzu i (10%) tabl. 1 x 21 (11 belih i 10 ruzicastih) Clomifene, Remedica tabl. 10 x 50mg Closapine, Remedica (MKB F20-F31) i ogranicenje 42 tabl. 50 x 100mg Colpocin T, Demo (50%) gel (0,75%) 30g Combivir, GlaxoSmithKline (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 i (25%) film tabl. 60 x (150mg + 300mg) Concor, Merck (75%) film tabl. 30 x 5mg i 10mg Controloc, Altana Pharma (MKB K21, K22.1, K25-K28, K30, E16.8) i ogranicenje 3, 4, 5, 6, 7 i (50%) film tabl. 14 x 20mg i 40mg Cornilat, Galenika tabl. 20 x 20mg

11

Cortiazem retard, Hemofarm retard tabl. 30 x 90mg Crixivan, Merck Sharp Dohme (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 kaps. 180 x 400mg Cyclo Progynova, Schering AG draz. 1 x 21 (11 belih i 10 smeih) Dabroston, Belupo (50%) tabl. 30 x 10mg Daktanol, Galenika gel 40g krem 30g Daonil, Jugoremedija tabl. 30 x 5mg Dexamethason-neomycin, Galenika (50%) kapi za oko i uho (0,1% + 0,5%) 5ml Dexason, Galenika tabl. 50 x 0,5mg Diamox, Hemofarm tabl. 25 x 250mg Diane 35, Schering AG (MKB L68, L73) i (10%) draz. 21 x (0,035 + 2mg) Diazepam, Apotekarska ustanova ,,Beograd" rastvor za rektalnu primenu 5 x 5mg/2,5ml Diazepam, Farmakos Beograd tabl. 30 x 2mg i 5mg Diazepam, Habit Pharm tabl. 30 x 5mg i 10mg Diazepam, Panfarma tabl. 30 x 2mg, 5mg i 10mg Diazepam, Remevita tabl. 30 x 2mg i 5mg Diazepam, Zdravlje tabl. 20 x 2mg, 5mg i 10mg

12

Diclofenac Duo BMS, Bristol Myers Squibb (25%) retard kaps. 30 x 75mg Difutrat, Srbolek retard kaps. 20 i 60 x 20mg Digoxin, Remevita tabl. 20 x 0,25mg Diklofen, Galenika (25%) tabl. 20 x 50mg retard tabl. 20 x 100mg supozitorije 10 x 50mg Diklofenak, Habit Pharm (25%) film tabl. 20 x 50mg Diklofenak, Panfarma (25%) film tabl. 20 x 50mg retard tabl. 20 x 100mg supozitorije 10 x 25mg i 50mg Diklofenak, Remevita (25%) film tabl. 20 x 50mg retard film tabl. 20 x 100mg supozitorije 10 x 50mg i 100mg Dikonazol, Galenika ogranicenje 50 kaps. 1 x 150mg Dilacor, Zdravlje tabl. 20 x 0,25mg kapi 10ml (0,75mg/ml) Dilatrend, Roche (MKB I50) i ogranicenje 19 sa (50%); (MKB I10) i ogranicenje 20 sa (75%) tabl. 28 i 30 x 6,25mg, 12,5mg i 25mg Diltiazem Alkaloid, Alkaloid tabl. 30 x 60mg i 90mg Dimekor, Galenika tabl. 60 x 0,1mg Diprian, Panfarma tabl. 30 x 80mg

13

Diunorm, Slaviamed tabl. 20 x 25mg Doksiciklin, Jugoremedija tabl. 5 x 100mg Doksiciklin, Panfarma kaps. 5 x 100mg Doksiciklin, Zdravlje kaps. 5 x 100mg Dovicin, Galenika kaps. 5 x 100mg Dugen, Hemofarm tabl. 100 x 100mg Durofilin, Zdravlje retard kaps. 40 x 125mg i 250mg Durogesic, Janssen-Cilag (MKB C00-C97, G50.0, G53.0, G73.0, H47.0, M50, M51, M63, M79.2, R52.1) i ogranicenje 39 sa (0% za MKB C00-C97 i 25% za ostale MKB); ogranicenje 40 sa (75%) transdermalni flaster 5 x 2,5mg/10cm2, 5mg/20cm2 i 10mg/40cm2 Efectin ER, Lederle (50%) kaps. 30 x 37,5mg i 28 x 75mg i 150mg Efferalgan, Bristol Myers Squibb supozitorije 10 x 150mg vazi do 01.11.2005. Eftil retard 500, Hemofarm Zorka film tabl. 30 x (333mg + 145mg) Eftil, Hemofarm Zorka sirup 150ml (5,746g/100ml) Enalapril, Jugoremedija tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Enalapril, Zdravlje tabl. 20 x 10mg i 20mg

14

Enbecin, Galenika (25% samo za sprej) mast za oci i kozu 5g sprej 200g Epivir, GlaxoSmithKline (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 tabl. 60 x 150mg Eritromicin, Hemofarm Zorka (MKB A49.1, I00-I01, J00-J42, N34) film tabl. 20 x 250mg i 500mg sirup 60ml i 100ml (200mg/5ml) Eritromicin, Jugoremedija (MKB A49.1, I00-I01, J00-J42, N34) film tabl. 16 x 250mg i 500mg sirup 100ml (125mg/5ml) i (250mg/5ml) Eritromicin, Srbolek (MKB A49.1, I00-I01, J00-J42, N34) tabl. 16 x 500mg sirup 60ml (125mg/5ml) Eritromicin, Zdravlje (MKB A49.1, I00-I01, J00-J42, N34) sirup 100ml (200mg/5ml) Esperal, Sanofi tabl. 20 x 500mg Esperson, Jugoremedija krem (0,25%) 30g Esperson M, Jugoremedija mast (0,25%) 30g Esperson mite, Jugoremedija krem (0,05%) 30g Eukaptil, Habit Pharm tabl. 40 x 25mg i 50mg Euthyrox, Merck 50% za sve jacine, a samo za decu bez ucesa 25µg tabl. 50 x 25µg tabl. 50 x 50µg, 75µg, 100µg, 125µg i 150µg Famotidin, Hemofarm (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) film tabl. 30 x 20mg i 40mg Farin, Galenika tabl. 30 x 5g

15

Febricet, Panfarma sirup samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) supozitorije 5 x 200mg Fenobarbiton, Galenika tabl. 30 x 100mg Ferro gradumet, Galenika film tabl. 30 x 105mg Festal N, Jugoremedija (50%) draz. 20 x 192mg Flixotide, GlaxoSmithKline (MKB J45) i ogranicenje 47 i (50%) sprej 120 doza (50µg/dozi), 60 doza (125µg/dozi) i (250µg/dozi) Flormidal, Galenika na osnovu misljenja neuropsihijatra tabl. 30 x 15mg Fluconal, Hemofarm ogranicenje 50 kaps. 7 x 50mg i 1 x 150mg Flufenazin, Zdravlje draz. 25 x 1mg Flugalin, Galenika (25%) draz. 30 x 50mg i 100mg Flukonazol, Jugoremedija ogranicenje 50 kaps. 7 x 50mg i 100mg i 1 x 150mg Flunirin, Galenika na osnovu misljenja neuropsihijatra kaps. 30 x 20mg Flunisan, Hemofarm na osnovu misljenja neuropsihijatra tabl. 30 x 20mg Fluorogal, Galenika tabl. 250 x 0,25mg i 100 x 1mg Folan, Farmakos Beograd na osnovu misljenja interniste i ginekologa tabl. 20 x 5mg Folnak, Sigmapharm na osnovu misljenja interniste i ginekologa tabl. 20 x 5mg Fortovase, Roche (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 kaps. 180 x 200mg

16

Frilavon, Hemofarm Zorka na osnovu misljenja ginekologa i endokrinologa tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg) Fromilid, Krka (25% samo za kaps.) film tabl. 14 x 250mg i 500mg sirup 60ml (125mg/5ml) Furosemid, Fampharm tabl. 10 x 40mg Galadrox, Galenika (MKB J00-J42, N30-N39, K72, K73) i (25% samo za kaps.) kaps. 12 x 500mg sirup 60ml (250mg/5ml) Galitifen, Galenika tabl. 30 x 1mg sirup 100ml (1mg/5ml) Gamex, Hemofarm Zorka gel (0,3%) 50g sampon (1%) 50ml losion (0,3%) 95ml Genotropin, Pfizer Enterprises (MKB E34.3, Q96) i ogranicenje 26 prasak za inj. 1 i 5 x 5,3mg Gentamicin, Galenika mast (0,1%) 15g Gentokulin, Hemomont kapi za oci (0,3%) 10ml Gino Daktanol, Galenika vaginalete 7 x 200mg Glaumol, Galenika kapi za oci (0,5%) 5ml Glibenese, Pfizer (50%) tabl. 30 x 5mg Glibenklamid, Fampharm tabl. 30 x 5mg Gliceriltrinitrat, Medis (75%) rastvor 12,2ml/200 doza

17

Glikosan, Slaviamed tabl. 30 x 80mg Glioral, Galenika tabl. 30 x 80mg GlucaGen 1mg HypoKit, Novo Nordisk prasak za inj. 1 x 1mg + 1 1ml vode za injekcije u spricu Glucophage, Merck (50%) film tabl. 30 x 1000mg Glucotrol XL, Pfizer (75%) retard tabl. 30 x 5mg i 10mg Gluformin, Hemofarm tabl. 30 x 500mg Haloperidol, Hemofarm tabl. 25 x 2mg i 30 x 10mg kapi 10ml (2mg/ml) Haloperidol, Zdravlje tabl. 25 x 2mg i 30 x 10mg kapi 10ml (2mg/ml) Heferol, Alkaloid samo kod dece kaps. 30 x 350mg Hemokvin, Hemofarm (25%) film tabl. 20 x 10mg i 20mg Hemomycin, Hemofarm (MKB J00-J42, H65, H66, L00-L08, N34, N72, A56) i (25% samo za kaps. i film tabl.) kaps. 6 x 250mg; film tabl. 3 x 500mg sirup 20ml (100mg/5ml) i 20ml (200mg/5ml) Hemopres, Panfarma tabl. 40 x (5mg + 50mg) Hloramfenikol, Alkaloid mast za oci (1%) 5g Hloramkol, Hemomont mast za oci (1%) 5g

18

Hydrocortison, Galenika tabl. 20 x 20mg mast za oci (1%) 5g i (2,5%) 5g Ibuprofen, Panfarma sirup samo kod dece film tabl. 30 x 400mg sirup 100ml (100mg/5ml) Ibuprofen, Remevita sirup samo kod dece film tabl. 30 x 400mg i 600mg sirup 100ml (100mg/5ml) Ibuprofen, Srbolek retard kaps. 20 x 300mg Imuprin, Remedica tabl. 20 i 100 x 50mg Imuran, GlaxoSmithKline (50%) tabl. 100 x 50mg Insulatard HM Penfill, Hemofarm ogranicenje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Insulatard HM, Hemofarm inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Insulatard NovoLet, Novo Nordisk ogranicenje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Insulin Lente HM, Galenika inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Insulin Lente SPP, Galenika inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Insuman Basal OptiSet, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal za OptiPen, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 15 za OptiPen, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 za OptiPen, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml)

19

Insuman Comb 25 OptiSet, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid za OptiPen, Aventis Intercontinental ogranicenje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Inutral HM, Galenika inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Inutral SPP, Galenika inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Isofan Insulin HM, Galenika inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Isoniazid, Panfarma tabl. 100 x 50mg Isosorb retard, Zdravlje retard kaps. 60 x 20mg Izomonit, Galenika retard kaps. 16 x 40mg Izopamil, Galenika film tabl. 45 x 80mg Juprenil, Hemofarm Zorka tabl. 50 x 5mg Kalcijum karbonat, Alkaloid tabl. 50 x 1g Kaletra, Abbott (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 kaps. 180 x (133,3mg + 33,3mg) Kalijum hlorid, Sigmapharm tabl. 40 x 1g Kaliumiodid, Berlin-Chemie tabl. 50 i 100 x 262µg (200µg joda) Kanazol, Slaviamed (MKB B35.0, B35.4, B36.0, B37.2) i ogranicenje 29 kaps. 10 x 100mg Karbamazepin, Galenika tabl. 50 x 200mg

20

Karbapin, Panfarma tabl. 50 x 200mg Karvedilol, Habit Pharm (MKB I50) i ogranicenje 19 sa (0%); (MKB I10) i ogranicenje 20 sa (50%) tabl. 28 x 6,25mg, 12,5mg i 25mg Karvileks, Zdravlje (MKB I50) i ogranicenje 19 sa (0%); (MKB I10) i ogranicenje 20 sa (50%) tabl. 30 x 12,5mg Katopil, Galenika tabl. 40 x 25mg i 50mg Klindamicin, Hemofarm (25%) kaps. 16 x 150mg Kliogest, Novo Nordisk (10%) tabl. 28 x (2mg + 1mg) Klometol, Galenika tabl. 30 x 10mg sirup 100ml Klomifen, Belupo tabl. 10 x 50mg Kodein fosfat, Fampharm (MKB C00-C97) i ogranicenje 49 tabl. 10 x 30mg Ksalol, Galenika na osnovu misljenja neuropsihijatra tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg Lactulose-MIP, Chephasaar (MKB K72) sirup (65%) 500ml Lamictal, GlaxoSmithKline (MKB G40-G41) i ogranicenje 41 tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lantus for OptiPen, Aventis Intercontinental ogranicenje 14a inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Lantus Opti Set, Aventis Intercontinental ogranicenje 14a inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Largactil, Galenika tabl. 50 x 25mg

21

Lasix, Jugoremedija tabl. 10 i 50 x 40mg Legofer, Alkaloid rastvor 150ml (40mg feri jona/15ml) Legravan, Galenika na osnovu misljenja ginekologa i endokrinologa tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg) Lemod, Hemofarm tabl. 20 x 4mg Leponex, Novartis (MKB F20-F31) i ogranicenje 42 i (50%) tabl. 50 x 25mg i 100mg Lesux, Zdravlje ogranicenje 8 i (25%) film tabl. 28 x 300mg Letrox, Berlin-Chemie (50%) tabl. 50 x 50µg, 100µg i 150µg Leukeran, GlaxoSmithKline tabl. 25 x 2mg Lidokain hlorid, Galenika gel (2%) 30g Lipanor, Sanofi ogranicenje 22 i (75%) kaps. 30 x 100mg Litijum karbonat, Srbolek kaps. 100 x 300mg Lizinopril, Jugoremedija tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Logest, Schering AG (50%) draz. 21 x (0,02mg + 0,075mg) Lometazid, Galenika tabl. 30 x (10mg + 5mg) Loperamid, Zdravlje (25%) tabl. 20 x 2 mg kapi 15ml Loradin, Srbolek (MKB J30.1, J30.4, L50.8) i (50%) tabl. 10 x 10mg

22

Loram, Jugoremedija tabl. 20 x 2,5mg Loratadin, Jugoremedija (MKB J30.1, J30.4, L50.8) i (50%) tabl. 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) suspenzija za oralnu primenu 120ml (5mg/5ml) Lorazepam, Hemofarm Zorka tabl. 30 x 1mg i tabl. 20 x 2,5mg Loril, Srbolek tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Loseprazol, Liconsa (MKB K21, K22.1, K25-K28, K30, E16.8) i ogranicenje 3, 4, 5, 6, 7 i (25%) kaps. 14 x 20mg Madopar, Galenika tabl. 100 x (200mg + 50mg) Madopar HBS, Galenika kaps. 100 x (100mg + 25mg) Madopar Roche, Roche (10%) kaps. 100 x (200mg + 50mg) tabl. 100 x (200mg + 50mg) Maprotilin, Zdravlje tabl. 30 x 25mg i 50mg Maprotin, Hemofarm film tabl. 30 x 25mg i 50mg Marocen, Hemofarm ogranicenje 28 i (25%) film tabl. 10 x 250mg i 500mg Mebendazol, Zdravlje tabl. 6 x 100mg Medrol, Pfizer Enterprises tabl. 50 x 16mg i 20 x 32mg Mendilex, Alkaloid (75%) tabl. 50 x 2mg Mercilon, Organon na osnovu misljenja ginekologa i endokrinologa i (75%) tabl. 21 x (0,02mg + 0,15mg)

23

M-Eslon, Grunenthal retard kaps. 20 i 50 x 10mg, 30mg, 60mg i 100mg Mestinon, ICN Iberica draz. 150 x 60mg Metadon, Hemofarm kapi 10ml (10mg/ml) Methotrexat, Ebewe tabl. 50 x 2,5mg Methotrexat, Pliva Lachema tabl. 100 x 2,5mg Methyldopa, Panfarma film tabl. 20 x 250mg Methylergometrin, Panfarma kapi 10ml (0,25mg/ml) Metildopa, Srbolek tabl. 20 x 250mg Metoten, Hemofarm draz. 25 x 1mg i 5mg Miansan, Hemofarm Zorka film tabl. 14 i 28 x 30mg film tabl. 20 i 30 x 60mg Milenol, Panfarma (MKB I50) i ogranicenje 19 sa (0%); (MKB I10) i ogranicenje 20 sa (50%) tabl. 28 x 12,5mg i 25mg Minirin, Ferring Arzneimitell sprej za nazalnu primenu 5ml (10µg/dozi) tabl. 30 x 0,2mg Minsetil, Zdravlje na osnovu misljenja interniste i (50%) kaps. 50 x 200mg Miokarpin, Hemomont kapi za oci (1%) 10ml i (2%) 10ml Miralgin, Hemofarm Zorka sirup samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) supozitorije 10 x 120mg

24

Mixtard 10 HM Penfill, Hemofarm ogranicanje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 10 NovoLet, Novo Nordisk ogranicanje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 20 HM Penfill, Hemofarm ogranicanje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 20 NovoLet, Novo Nordisk ogranicanje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 30 HM Penfill, Hemofarm ogranicanje 12 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 30 HM, Hemofarm inj. 1 x 10ml (40ij/ml) i (100ij/ml) Mixtard 30 NovoLet, Novo Nordisk ogranicanje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 40 NovoLet, Novo Nordisk ogranicanje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Mixtard 50 NovoLet, Novo Nordisk ogranicanje 12 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Monizol, Hemofarm Zorka tabl. 30 x 20mg i 40mg Monodipin, Galenika (MKB I10-I15, I20) tabl. 20 x 5mg i 10mg Monopril, Bristol Myers Squibb tabl. 28 x 10mg i 20mg Monosan, Slaviamed tabl. 30 x 20mg i 40mg Monotard HM, Hemofarm inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Monotard MC, Hemofarm inj. 1 x 10ml (40ij/ml) Movalis, Boehringer Ingelheim (MKB I21, I22, I60, I69, K5-K28, M05, M07) i ogranicenje 36, 37 i (75%) tabl. 20 x 7,5mg i 15mg

25

Myambutol, Zdravlje tabl. 100 x 400mg Mycoseb, Hemofarm Zorka tabl. 20 x 200mg krem (2%) 30g sampon (2%) 100ml Myleran, GlaxoSmithKline tabl. 100 x 2mg Myolastan, Sanofi film tabl. 20 x 50mg Naksetol, Hemofarm Zorka (25%) film tabl. 20 x 550mg Naproksen, Hemofarm Zorka (25%) film tabl. 20 x 375mg supozitorije 10 x 500mg Naproxen, Srbolek (25%) tabl. 20 i 50 x 375mg Neodeksacin, Hemomont (50%) kapi za oci (0,1% + 0,5%) 10ml Neotigason, Roche (MKB L40) i ogranicenje 23 kaps. 100 x 10mg i 30 x 25mg Nifedipin, Hemofarm Zorka retard film tabl. 30 x 20mg retard kaps. 20 x 20mg Nifedipin, Panfarma retard film tabl. 30 x 20mg Nifelat P, Zdravlje retard kaps. 30 x 20mg Nifelat, Zdravlje retard tabl. 30 x 20mg Nipidin, Panfarma retard kaps. 30 x 20mg Nirmin, Hemofarm Zorka mast (2%) 40g

26

Nirypan, Jugoremedija tabl. 20 x 4mg i 8mg Nitroglicerin, Srbolek lingvalete 40 x 0,5mg Nitropen, Pharmanova Co. (75%) sprej 4,5ml (0,4mg/dozi) Nolvadex, AstraZeneca tabl. 30 x 10mg i x 20mg Norditropin NordiLet, Novo Nordisk (MKB E34.3, Q96) i ogranicenje 26 inj. (spric) 1 x 5mg/1,5ml, 10mg/1,5ml i 15mg/1,5ml Norditropin SimpleXx, Novo Nordisk (MKB E34.3, Q96) i ogranicenje 26 inj. (karpula) 1 x 5mg/1,5ml, 10mg/1,5ml i 15mg/1,5ml Norvasc, Pfizer (MKB I10-I15, I20) i (25%) tabl. 30 x 5mg i 10mg NovoMix 30 FlexPen, Novo Nordisk ogranicenje 14 inj. (karpula) 5 x 3ml (100ij/ml) NovoNorm, Novo Nordisk (75%) tabl. 90 x 2mg NovoRapid FlexPen, Novo Nordisk ogranicenje 13 inj. (spric) 5 x 3ml (100ij/ml) Nystatin, Panfarma draz. 10 x 500 000ij kapi 24ml mast 5g i 20g Omeprol, Zdravlje (MKB K21, K22.1, K25-K28, K30, E16.8) i ogranicenje 3, 4, 5, 6, 7 i (25%) kaps. 15 x 20mg Omezol, Alkaloid (MKB K21, K22.1, K25-K28, K30, E16.8) i ogranicenje 3, 4, 5, 6, 7 i (25%) kaps. 14 x 20mg Ondasan, Slaviamed (MKB C00-C97) i ogranicenje 10 film tabl. 10 x 4mg i 8mg

27

Orvagil D, Galenika (MKB A06, A59, K05, K12.2, K25-K28) tabl. 20 x 400mg Orvagil, Galenika (MKB A06, A59, K05, K12.2, K25-K28) tabl. 20 x 250mg i 400mg Orvagil, Galenika vaginalete 10 x 500mg Palitrex, Galenika (MKB J00-J42, N30-N39, K72, K73) kaps. 16 x 250mg i 500mg sirup 100ml (250mg/5ml) Panapres, Panfarma tabl. 14 x 100mg Panklav, Panfarma na osnovu misljenja specijaliste (a za tabl. jos i 25%) film tabl.15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) sirup 100ml (125mg + 31,25mg)/5ml i 100ml (250mg + 62,5mg)/5ml Pankreatin, Galenika (50%) draz. 50 x 125mg Panolon, Panfarma krem (0,025%) 15g mast (0,025%) 15g Paracet, Zdravlje samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) Paracetamol, Galenika samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) Paracetamol, Remevita sirup samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) supositorije 10 x 80mg, 150mg, 300mg i 600mg Paracetamol, Sanitarija samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) Phenergan, Galenika draz. 50 x 25mg sirup 100ml (5mg/5ml) Phenobarbiton, Panfarma tabl. 30 x 15mg i 100mg

28

Pipegal, Galenika kaps. 20 x 200mg Pipem, Hemofarm Zorka kaps. 20 x 200mg PK Merz, Merz Pharmaceuticals tabl. 30 x 100mg Plavix, Sanofi ogranicenje 17, 18 i (75%) tabl. 28 x 75mg Portalak, Belupo (MKB K72) sirup (67%) 500ml Povidon jod, Hemofarm Zorka mast (10%) 40g rastvor (10%) 100ml Povidon jod, Remevita mast (10%) 20g rastvor (10%) 100ml i rastvor (7,5%) 100ml Povidon jod, Zdravlje rastvor (10%) 100ml Predian, Hemofarm Zorka tabl. 30 i 60 x 80mg vazi do 01.11.2005. Prednison, Farmakos Beograd tabl. 20 x 5mg Prednizon, Jugoremedija tabl. 20 x 5mg i 20mg Premarin, Lederle tabl. 28 x 0,625mg Presolol, Hemofarm film tabl. 30 x 100mg film tabl. 28 i 56 x 50mg Pressing, Hemofarm (MKB J30.1, J30.4, L50.8) i (50%) tabl. 10 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) Prexanil, Servier (75%) tabl. 30 x 4mg

29

Prilazid, Galenika film tabl. 30 x 2,5mg i 5mg Prilenap H, Panfarma tabl. 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL, Panfarma tabl. 20 x (10mg + 12,5mg) Prilenap, Panfarma tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Prinorm, Galenika tabl. 14 x 100mg Profenan, Slaviamed na osnovu misljenja interniste film tabl. 50 x 150mg i 300mg Prograf, Fujisawa ogranicenje 34 kaps. 60 x 1mg i 30 x 5mg Pronison, Galenika tabl. 20 x 20mg Propafen, Hemofarm Zorka na osnovu misljenja interniste film tabl. 50 x 150mg i 300mg Propranolol, Galenika tabl. 50 x 40mg Prostanorm, Galenika (MKB N40) i ogranicenje 25 i (50%) tabl. 30 x 5mg PTU, Alkaloid tabl. 20 x 50mg tabl. 45 x 100mg Pulmozyme, Roche (MKB E84.0) i ogranicenje 48 rastvor za inhalaciju 6 x 2,5mg/2,5ml Puri Nethol, GlaxoSmithKline tabl. 25 x 50mg Ranisan, Zdravlje (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) tabl. 20 x 150mg Ranital, Jugoremedija (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) tabl. 20 x 150mg

30

Ranitidin, Fampharm (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) film tabl. 20 x 150mg Ranitidin, Galenika (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) tabl. 20 x 150mg Ranitidin, Hemofarm Zorka (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) film tabl. 20 x 150mg Ranitidin, Panfarma (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) film tabl. 20 x 150mg i 30 x 300mg Ranitidin, Remevita (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) film tabl. 20 x 150mg Ransana, Habit Pharm (MKB K22.1, K25-K28, K30) i ogranicenje 1, 2 i (25%) film tabl. 20 x 150mg Rapamune, Lederle (MKB Z94.0) i ogranicenje 35 film tabl. 30 x 1mg Rapten K, Panfarma (25%) draz. 10 x 50mg Rekafarm, Farmakos Beograd tabl. 40 x 1g Retrovir, GlaxoSmithKline (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 i (75%) kaps. 40 x 250mg Rifamor, Galenika kaps. 104 x 150mg, 16 i 104 x 300mg Riftan, Hemofarm kaps. 16 x 300mg Rispolept, Janssen-Cilag (MKB F20-F31) i ogranicenje 43 i 44 i (15% za tabl. a 50% za rastvor) film tabl. 20 x 1mg, 2mg, 3mg i 4mg rastvor 30ml i 100ml (1mg/ml)

31

Rissar, Alkaloid (MKB F20-F31) i ogranicenje 43 i 44 film tabl. 20 x 1mg, 2mg i 3mg Rivotril, Galenika tabl. 30 x 2mg Roaccutane, Roche (MKB L70.1, L70.8) i ogranicenje 24 kaps. 30 x 10mg Rocaltrol, Roche (MKB E58, E83.3, N25.0) i (25%) kaps. 100x0,25µg i 0,5µg Roxikam, Zdravlje (25%) tabl. 20 x 20mg Roximisan, Slaviamed (MKB A49.1, I00-I01, J00-J42, N34) i (25%) tabl. 10 x 150mg Runac, Jugoremedija (MKB A49.1, I00-I01, J00-J42, N34) i (25%) film tabl. 10 x 150mg Salazopyrin EN, Pfizer Enterprises tabl. 100 x 500mg Salbutamol, Jugoremedija tabl. 60 x 2mg sprej 10ml (200 doza x 0,1mg) Salofalk, Dr Falk Pharma (MKB K50, K51) i (50%) tabl. 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorije 10 x 500mg Sanaderm, Zdravlje krem (1%) 50g Sandimmun Neoral, Novartis ogranicenje 33 kaps. 50 x 25mg, 50mg i 100mg rastvor 50ml (100mg/ml) Sanicet, Sanitarija samo za decu sirup 100ml (120mg/5ml) Sedabenz, Fampharm tabl. 30 x 5mg Sedacoron, Ebewe Arzneimittel na osnovu misljenja interniste tabl. 50 x 200mg

32

Serevent, GlaxoSmithKline (MKB J44, J45) i ogranicenje 45, 46 i (25%) sprej 60 doza (25µg/dozi) Sinacilin, Galenika (MKB J00-J42, H65, H66, N30-N39, K29) kaps. 16 x 250mg i 500mg kapi 20ml (100mg/ml) sirup 100ml (250mg/5ml) Sinkum 4, Jugoremedija tabl. 20 x 4mg Sinelip, Hemofarm ogranicenje 22 i (50%) film tabl. 30 x 450mg Sinoderm N, Galenika krem 15g (0,25mg + 3300ij)/g mast 15g (0,25mg + 3300ij)/g Sinoderm, Galenika krem (0,025%) 15g mast (0,025%) 15g gel (0,025%) 30g Sintradon, Zdravlje kaps. 20 x 50mg Siofor, Berlin-Chemie film tabl. 30 x 500mg i 850mg Sirdalud, Novartis tabl. 30 x 4mg Soltrik, Galenika suspenzija za oralnu primenu 30ml (100mg/5ml) Sortis, Pfizer ogranicenje 21 i (80%) film tabl. 30 x 10mg i 20mg Spalmotil, Galenika tabl. 60 x 2mg sirup 200ml (2mg/5ml) rastvor za inhalaciju 10ml (5mg/ml) Spironolakton, Galenika tabl. 40 x 25mg i 30 x 100mg

33

Stadipin, Galenika tabl. 20 x 10mg Stanicid, Hemofarm (50%) mast (2%) 10g gaza 10 x 10cm (impregnirana sa 2% masti) Stediril 30, Lederle na osnovu misljenja ginekologa i endokrinologa i (75%) draz. 21 x (0,03mg + 0,15mg) Stilnox, Sanofi (75%) film tabl. 20 x 10mg Stocrin, Merck Sharp Dohme (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 film tabl. 30 x 600mg Suxinutin, Pfizer kod dece na osnovu misljenja neurologa sirup 200ml (250mg/5ml) Syncumar, ICN Hungary (50%) tabl. 50 x 2mg vazi do 01.11.2005. Tamoxifen "Ebewe", Ebewe tabl. 30 x 10mg i 20mg Tamoxifen, Remedica tabl. 30 x 10mg i 20mg Tefor, Galenika tabl. 30 x 500mg Tegretol CR, Novartis (50%) retard film tabl. 30 x 400mg Tegretol, Novartis samo za decu sirup 250ml (100mg/5ml) Tetrakain, Hemomont kapi za oci (0,5%) 10ml Tetrazepam MIP, Chephasaar tabl. 20 x 50mg i 100mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg Ticlodix, Hemofarm ogranicenje 17, 18 i (25%) film tabl. 30 x 250mg

34

Tilzem, Slaviamed tabl. 30 x 60mg i 90mg Timadren, Hemofarm kapi za oci (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol, Alkaloid kapi za oci (0,5%) 5ml Tivoral, Galenika tabl. 50 x 100µg Topamax, Janssen-Cilag (MKB G40-G41) i ogranicenje 41 tabl. 28 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg Tramadol, Panfarma kaps. 20 x 50mg kapi 10ml (100mg/ml) Trimosazol, Farmakos Beograd (MKB J00-J42, N30-N39) i ogranicenje 27 tabl. 20 x 480mg Trimosul, Panfarma (MKB J00-J42, N30-N39) i ogranicenje 27 tabl. 20 x 480mg; sirup 100ml (240mg/5ml) Trisequens, Novo Nordisk (10%) tabl. 1 x 28 (12 plavih, 10 belih i 6 crvenih) Tritace, Aventis Intercontinental (25%) tabl. 28 x 2,5mg i 5mg Trixifen, Hemofarm draz. 50 x 25mg Trizivir, GlaxoSmithKline (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 i (25%) tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg) Trodon, Hemofarm Zorka kaps. 20 x 50mg retard film tabl. 10 i 30 x 100mg kapi 10ml (100mg/ml) supozitorije 5 x 100mg Turganil, Jugoremedija (50%) tabl. 20 x 300mg

35

Uniclophen, Unimed Pharma (50%) kapi za oci (0,1%) 10ml Unitimolol, Unimed Pharma kapi za oci (0,5%) 5ml Ursofalk, Dr Falk Pharma (MKB K74.3, K83.0) i ogranicenje 11 kaps. 100 x 250mg Vasilip, Krka ogranicenje 21 i (60%) film tabl. 28 x 10mg, 20mg i 40mg Vazotal, Panfarma (MKB I10-I15, I20) tabl. 20 x 5mg i 10mg Velosulin HM, Novo Nordisk samo za insulinsku pumpu inj. 1 x 10ml (100ij/ml) Ventolin, GlaxoSmithKline sprej 10ml (200 doza x 0,1mg) Vepamil, Srbolek draz. 50 x 80mg Vepesid, Bristol Myers Squibb (MKB C62) kaps. 20 x 50mg Verapamil, Alkaloid draz. 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil, Panfarma draz. 30 x 40mg i 50 x 80mg film tabl. 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil, Zdravlje draz. 50 x 80mg i 20 x 120mg Videx EC, Bristol Myers Squibb (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 kaps. 30 x 200mg, 250mg i 400mg Vigantol, Merck (MKB E20, N25.0, E83.3) i ogranicenje 16 kapi 10ml Viracept, Roche (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 tabl. 270 x 250mg Viramune, Boehringer Ingelheim (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 sirup 240ml tabl. 60 x 200mg

36

Visiren, Jugoremedija ogranicenje 28 tabl. 10 x 200mg Vitamin A+D3, Galenika ogranicenje 15 kapi 15ml Xalatan, Pfizer Enterprises (50%) kapi za oci (0,005%) 1 x 2,5ml Yurinex, Hemofarm tabl. 20 x 1mg Zaxan, Hemofarm na osnovu misljenja neuropsihijatra tabl. 30 x 0,25mg i 0,5mg Zeffix, GlaxoSmithKline (MKB B16, B18.1) i ogranicenje 32 film tabl. 28 x 100mg Zerit, Bristol Myers Squibb (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 kaps. 56 x 30mg i 40mg Zerlon, Hemofarm Zorka (MKB N40) i ogranicenje 25 i (50%) film tabl. 30 x 5mg Ziagen, GlaxoSmithKline (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 tabl. 60 x 300mg Zidosan, Slaviamed (MKB B20-B24) i ogranicenje 31 kaps. 100 x 100mg Zodol, Hemofarm Zorka (50%) film tabl. 10 x 10mg Zoloft, Pfizer (MKB F32.2, F40, F42, F43.1) i (50%); (0% samo za decu za MKB F42) film tabl. 28 x 50mg i 100mg Zorkaptil, Hemofarm Zorka tabl. 40 x 12,5mg, 25mg i 50mg Zovirax, GlaxoSmithKline (50%) mast za oci (3%) 4,5g

37

OGRANICENJA za izdavanje lekova koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta ( LISTA A )

Za lecenje ulkusne bolesti u trajanju do 14 dana. Nastavak ili produzetak terapije uz predlog interniste. 2. Dispepsija do 30 dana lecenja. 3. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore (do 2 nedelje terapije), gastroezofagealnu refluksnu bolest (do 8 nedelja terapije), na osnovu misljenja gastroenterologa i interniste. 4. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 10 dana, dokazanu validnim testom, na osnovu misljenja gastroenterologa i interniste. 5. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca na osnovu misljenja gastroenterologa i interniste. 6. Zollinger Elisonov sindrom trajno bez doplate na osnovu misljenja gastroenterologa i interniste. 7. Dispepsija do 30 dana lecenja. 8. Ponovo lecenja Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibioticima 9. Uz misljenje gastroenterologa i endokrinologa. 10. Samo za suzbijanje mucnine i povraanja tokom radio i hemio terapije kod onih pacijenata koji ne reaguju na metoklopramid. 11. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici i predlozena terapija od strane gastroenterologa i primarni sklerozirajui holangitis. 12. Za decu do 18 godina, trudnice, pacijente sa dijabetskom retinopatijom i pacijente koji primaju intenziviranu terapiju (4 puta na dan) na osnovu misljenja specijaliste endokrinologa (MKB E10, E11, O24, H36.0). 13. Pacijenti na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (4 doze dnevno) sa nezadovoljavajuom glikoregulacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodica klinicke prakse Diabetes mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu misljenja subspecijaliste. 14. Pacijenti na konvencionalnoj insulinskoj terapiji sa nezadovoljavajuom glikoregilacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodica klinicke prakse Diabetes mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu misljenja specijaliste endokrinologa. 14a. Pacijenti sa nezadovoljavajuim delovanjem bazalnog insulina prema kriterijumima glikoregulacije iz Nacionalnog vodica klinicke prakse Diabetes mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu misljenja specijaliste endokrinologa. 15. Samo za decu i kod odraslih za malapsorpciju. 16. Na osnovu misljenja endokrinologa i nefrologa. 17. Kod pacijenata posle neposredno ugraenog grafta i stenta do 6 meseci. 18. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali vise od 2 vaskularna dogaaja), a na osnovu misljenja referentne zdravstvene ustanove. 19. Za lecenje srcane insuficijencije na osnovu misljenja kardiologa. 1.

38

20. U terapiji arterijske hipertenzije na osnovu misljenja interniste. 21. Sekundarna prevencija infarkta miokarda i mozga na osnovu konzilijarnog misljenja referentne zdravstvene ustanove. 22. Na osnovu misljenja interniste i neurologa ako nakon tromesecne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6mmol/l. 23. Na osnovu misljenja dermatologa i kao nastavak bolnickog lecenja. 24. Po nalogu dermatologa. 25. Na osnovu misljenja urologa. 26. Samo kod dece do 18 godina kao produzetak bolnickog lecenja. 27. I za profilaksu i lecenje infekcija sa Pneumocystis carini kod imunosuprimiranih bolesnika. 28. Propisuje se iskljucivo uz antibiogram na osnovu misljena specijaliste kao i za lecenje genitourinarnih infekcija uzrokovanih klamidijom i mikoplazmom. 29. Iskljucivo na osnovu misljenja dermatologa. 30. Imunodeficijentni pacijenti, herpes zoster oftalmicum, na osnovu misljenja dermatologa i oftalmologa. 31. Uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). 32. Na osnovu misljenja infektologa ili hepatologa. 33. Samo za bolesnika nakon transplantacije i iskljucivo za najteze autoimune bolesti rezistentne na druge nacine lecenja na osnovu misljenja konzilijuma koga cine reumatolog, nefrolog i klinicki imunolog. 34. Primenjuje se kod bolesnika sa povisenim imunoloskim rizikom, transplantacijom bubrega, kod starijih donora i starijih recipijenata, kod bolesnika sa poremeenim metabolizmom lipida i neregulisanom hipertenzijom. 35. Primenjuje se kod imunoloski rizicnih transplantacija, retransplantacija, starijih donora i starijih recipijenata, kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja, teske forme lupusnog nefritisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida (uz konzilijarno misljenje sa referentne klinike) i teske forme sistemskog vaskulitisa. 36. Na osnovu misljenja reumatologa. 37. Bolesnici sa infarktom miokarda, cerebrovaskularnim oboljenjima i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu misljenja reumatologa. 38. Za lecenje osteoporoze (DXA T vrednosti u L 1-4 <= 2,5 ili <= 2,5 u Total/Neck) na osnovu misljenja specijalista interniste, fizijatra, ortopeda, ginekologa, osteoporoza nakon preloma. 39. Za lecenje hronicnog umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. treoj analgetickoj stepenici (ne sme se koristiti u akutnim pogorsanjima hronicnog kancerskog bola) i to: kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lecenja oralnim morfinom razvila nezeljena dejstva koja se tesko kontrolisu i nisu prihvatljiva za bolesnika; kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemoguavaju oralnu primenu morfina;

39

40.

41. 42. 43. 44. 45. 46.

47. 48. 49. 50.

kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprecavaju primenu morfina i otezavaju njegovo titriranje do optimalne doze; kao opioid prve linije kod bolesnika sa osteenjem bubrezne funkcije. Lek u terapiju uvode lekari specijalisti u sluzbi kunog lecenja uz ucese osiguranika 25%. Za lecenje teskog neuropatskog bola (postherpeticka i posttraumatska neuralgija, trigeminalna neuralgija, dijabeticka amiotrofija, bolna oftalmoplegija, kauzalgija, spondilodiscitis, poliomiozitis) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetickih sredstava pokazao rezistentnim uz ucese osiguranika 75%. Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktornom na druge antiepileptike na osnovu konzilijarnog misljenja referentne zdravstvene ustanove (neurolog i pedijatar). Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu misljenja psihijatra sa instituta. Deca i adolescenti rezistentni na terapiju klasicnim antipsihoticima (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasicnim antipsihoticima). Kod osoba sa izrazenim nezeljenim dejstvom na klasicne antipsihotike (nezeljena dejstva koja ne mogu da se podnose, posebo u odnosu na ekstrapiramidalni sindrom). Lecenje astme kod dece i odraslih (MKB J45). Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teske i teske (II i III stadijum) bolesti, na osnovu konzilijarnog misljenja referentne zdravstvene ustanove uz preporuku pulmologa, imunologa, pedijatra, inerniste, pnemoftiziologa (MKB J44). Uz preporuku pedijatra pulmologa i pedijatra u sluzbi pulmologije kod bolesnika do 18 godina. Cisticna fibroza plua sa forsiranim vitalnim kapacitetom veim od 40% na osnovu misljenja pulmologa u referentnom centru za cisticnu fibrozu. Na osnovu misljenja specijaliste. Kao nastavak bolnickog lecenja na osnovu misljenja infektologa, hematologa i ginekologa.

-

40

LISTA B

Lekovi koji se izdaju na nalog u zdravstvenoj ustanovi, dati po abecednom redu po zastienim imenima

Act-HIB, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije prasak za inj. 1 x 10µg Adrenalin HCl 1:1000, Jugoremedija inj. 50 x 1mg/ml Adriblastina RD, Pfizer Enterprises prasak za inf 1 x 10mg i 1 x 50mg Aimafix D.I., Kedrion prasak za inj. 1 x 200ij, 500ij Aldipete-T, Torlak prema programu obavezne imunizacije inj. 1 i 10 x 5ml Alopurinol, Zdravlje tabl. 100 x 100mg Amikacin, Galenika ** inj. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml Aminofilin, Galenika inj. 50 x 250mg/10ml Aminofilin, Panfarma inj. 50 x 250mg/10ml Aminofilin, Zdravje inj. 50 x 250mg/10ml Aminophyllinum, Jugoremedija inj. 50 x 250mg/10ml Aminosol, Hemomont inf (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminosol E, Hemomont inf (10%) 500ml Aminosteril KE, Hemomont inf 500ml

41

Aminosteril L 600, Hemomont inf 500ml Aminosteril L forte, Hemomont inf 500ml Aminosteril N-Hepa 8%, Fresenius Kabi inf (8%) 10 x 500ml Amoksicilin, Remevita kaps. 100 x 250mg i 500mg Amoksiklav, Jugoremedija ** prasak za inj. 5 x (500mg + 100mg) i (1000mg + 200mg) Amphotericin B, Bristol Myers Squibb STAC** prasak za inf. 1 x 50mg Anafranil, Novartis inj. 10 x 25mg/2ml Anexate, Roche inj. 5 x 0,5mg/5ml i 1mg/10ml Aqua pro injectione, Jugoremedija 50 x 2ml, 5ml i 10ml Aqua redestillata, Hemofarm 50 x 2ml i 5ml Arucid, Hemofarm rastvor (10%) 500ml Atebulin, ITK Srbije inj. 1 x 250ij/ml Atropin sulfat, Verofarm inj. 10 x 1mg/ml Avessa, Hemofarm ogranicenje 3 inj. 5 x 4mg/2ml Azaran, Panfarma STAC** prasak za inj. 50 x 1g Bactrim, Galenika * inj 50 x 480mg/5ml Barijum sulfat, Hemofarm Zorka suspenzija (100%) 200ml i 5L BCG-T, Torlak prema programu obavezne imunizacije prasak za inj. 5 x 1mg i 2mg

42

Bedoxin, Galenika inj. 50 x 50mg/2ml Bensedin, Galenika inj. 10 x 10mg/2ml Beoglobin D, ITK Srbije ogranicenje 23 inj. 1 x 50µg/ml, 100µg/ml i 250µg/ml Beriate P, Aventis Behring prasak za inj. 1 x 250ij, 500ij i 1000ij Beriplast P Combi set, Aventis Behring prasak za pripremu fibrinskog lepka 4 x 1ml i 3ml Beviplex, Galenika prasak za inj. 5 x Biliscopin, Schering AG inf 10 x 50ml Bumenid, Galenika inj. 10 x 0,5mg/2ml Buscopan, Zdravlje inj. 6 x 20mg/ml Calcium Sandoz, Novartis inj. 5 x 10ml Calciumfolinat "Ebewe", Ebewe inj. 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml Carboplatin "Ebewe", Ebewe koncentrat za inf 1 x 150mg/15ml Carboplatin, Pfizer Enterprises koncentrat za inf 1 x 150mg/15ml i 450mg/45ml Cefazolin-MIP, Chephasaar prasak za inj. 10 x 2g Ciprocinal, Zdravlje ** infuzija 5 x 100mg/50ml i 200mg/100ml Cisap, Zdravlje ogranicenje 2 inj. 5 x 4mg/2ml Cisplatin "Ebewe", Ebewe koncentrat za inf 1 x 10mg/20ml i 50mg/100ml

43

Cisplatin, Pfizer Enterprises koncentrat za inf 5 x 10mg/10ml, i 1 x 50mg/50ml Clexane, Aventis Intercontinental ogranicenje 5, 6 i 7 inj. (spric) 2 x 2000ij/0,2ml, 4000ij/0,4ml, 6000ij/0,6ml, 8000ij/0,8ml Clivarin, Abbott ogranicenje 5, 6 i 7 inj. (spric) 10 x 1750ij/0,25ml, inj. (spric) 10 x 3436ij/0,6ml Controloc, Altana Pharma ogranicenje 1 prasak za inj 1 x 40mg Curosurf, Chiesi Farmaceutici ogranicenje 37 inj. 2 x 1,5ml (120mg/1,5ml) CycloGal, Galenika prasak za inj. 12 x 200mg i 500mg; 6 x 1g Cycloplatin, Pliva-Lachema koncentrat za inf 1 x 50mg/5ml i 150mg/15ml Cymevene, Roche STAC** kod imunokompromitovanih pacijenata prasak za inf 1 x 500mg Cytosar, Pfizer Enterprises prasak za inj. 1 x 100mg, 500mg, 1 x 1g Cytoxan, Bristol Myers Squibb prasak za inj. 1 i 12 x 500mg; 1 i 6 x 1g Dacarbazin, Pliva-Lachema prasak za inj. 10 x 100mg i 200mg Daunoblastina, Pfizer Enterprises prasak za inf 1 x 20mg Deticene, Aventis Intercontinental prasak za inj. 10 x 100mg Dexason, Galenika inj. 25 x 4mg/ml Diflucan, Pfizer STAC** infuzija 200ml/100ml Diklofen, Galenika inj. 5 x 75mg/3ml Diklofenak, Panfarma inj. 5 x 75mg/3ml

44

Dikonazol, Galenika STAC** infuzija 200mg/100ml Dilacor, Zdravlje inj. 6 x 0,25mg/2ml Dilan, Hemofarm infuzija 500mg/100ml Dimekor, Galenika inj. 10 x 0,2mg/2ml Disoprivan, AstraZeneca infuzija emulzija 5 x 20ml i 1 x 50ml (10mg/ml) Dopamin, Farmakos Beograd koncentrat za inf 5 x 50mg/5ml Doxorubicin "Ebewe", Ebewe koncentrat za inf 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Dugen, Hemofarm inj. 1 x 500mg/3,3ml Dysport, Ipsen Biopharm ogranicenje 32 prasak za inj. 2 x 500j Ebrantil, Altana Pharma inj. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml Edicin, Lek Ljubljana STAC **, ogranicenje 20 prasak za inf 1 x 500mg i 1g Emoclot D.I., Kedrion prasak za inj. 1 x 250ij, 500ij i 1000ij Emosint, Kedrion inj. 10 x 4µg/0,5ml, 20µg/ml Endobulin S/D, Baxter-Immuno ogranicenje 21, 22 prasak za inf (5%) 1 x 2,5g i 5g Engerix-B, GlaxoSmithKline prema programu obavezne imunizacije inj. 25 x 10µg/0,5ml i 20µg/ml Epirubicin "Ebewe", Ebewe koncentrat za inf 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Eprex 1000,Janssen Cilag inj. 6 x 1000ij/0,5ml, inj. (spric) 6 x 1000ij/0,5ml

45

Eprex 2000,Janssen Cilag inj. 6 x 2000ij/ml, inj. (spric) 6 x 2000ij/0,5ml Eprex 3000,Janssen Cilag inj. (spric) 6 x 3000ij/0,3ml Eprex 4000,Janssen Cilag inj. 6 x 4000ij/ml, inj. (spric) 6 x 4000ij/0,4ml Eprex 10000,Janssen Cilag inj. 6 x 10 000ij/ml, inj. (spric) 6 x 10 000ij/ml Esmeron, Organon inj. 12 x 50mg/5ml i 10 x 100mg/10ml Etoposid "Ebewe", Ebewe koncentrat inf primenu 1 x 100mg/5ml Etoposide, Pfizer Enterprises koncentrat za inf 1 x 100mg/5ml Euphylong, Altana Pharma inj. 5 x 200mg/10ml Euvax B pediatric, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije inj. 50 x 100µg/5ml Euvax B, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije inj. 20 x 10µg/0,5ml i 20µg/ml Factor IX P, Aventis Behring prasak za inj. 1 x 600ij Farcef, Faran Laboratories STAC** prasak za inj. 1 x 1g vazi do 01.11.2005. Farmorubicin RD, Pfizer Enterprises prasak za inj. 1 x 10mg i 50mg Febricet, Panfarma tabl. 500 x 500mg Fedex, Zdravlje ogranicenje 9 inj. 5 x 100mg/2ml Fentanyl, Janssen-Cilag inj. 5 i 50 x 0,1mg/2ml i 50 x 0,5mg/10ml

46

Festal N, Jugoremedija draz. 500 x 192mg Fibrolan, Pfizer mast 25g i 50g Fizioloski rastvor, Hemofarm Zorka inf (0,9%) 100ml i 500ml Fizioloski rastvor, Hemofarm Zorka inj.(0,9%) 50 x 10ml Flormidal, Galenika inj. 10 x 5mg/5ml i 50 x 15mg/3ml Fluarix, GlaxoSmithKline prema programu obavezne imunizacije inj. (spric) 1 x 0,5ml 5-Fluorouracil "Ebewe", Ebewe inj. 5 x 250mg/5ml Forane, Abbott rastvor za inhalaciju 100ml Forcas, Hemofarm STAC** prasak za inj. 1 x 500mg i 1g Fortrans, Beaufour Ipsen ogranicenje 4 prasak za suspenziju 4 x 64g Fragmin, Pfizer Enterprises ogranicenje 5, 6 i 7 inj. 10 x 10000ij/ml, inj. (spric) 10 x 2500ij/0,2ml i 5000ij/0,2ml Fraxiparine, GlaxoSmithKline ogranicenje 5, 6 i 7 inj. (spric) 10 x 2850ij anti Xa/0,3ml, 3800ij anti Xa/0,4ml, 5700ij anti Xa/0,6ml i 7600ij anti Xa/0,8ml Fuzeon, Roche prasak za inj. 60 x 108mg Gadovist, Schering AG ogranicenje 40 inj. 5 x 15ml (1mmol/ml) i inj. 10 x 30ml (1mmol/ml) Galecef, Galenika * prasak za inj. 50 x 1g Gamma Venin P, Aventis Behring ogranicenje 21, 22 prasak za inf 1 x 500mg i 1 x 2,5g

47

Gentamicin, Galenika * inj. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin, Hemofarm Zorka * inj. 10 x 40mg/2ml, 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin, Panfarma * inj. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin, Zdravlje * inj. 10 x 20mg/2ml, 40mg/2ml, 80mg/2ml i 120mg/2ml Glucosi infundibile, Hemofarm inf (5%) 500ml, inf (10%) 500ml Glucosi infundibile, Zdravlje inf (5%) 500ml, inf (10%) 500ml Glukoza, Hemofarm Zorka inf (5%) 100ml i 500ml inf (10%) 500ml inj.(25%) 50 x 10ml inj. (50%) 50 x 10ml inf (50%) 125ml Gonal F, Serono STAC jednom godisnje prasak za inj. 1 x 75ij Haemaccel, Aventis Pharma inf (3,5%) 10 x 500ml Haemate P, Aventis Behring prasak za inj. 1 x 250ij, 500ij i 1000ij Haemoctin SDH, Biotest Pharma prasak za inj. 1 x 250ij, 500ij, 1000ij Haldol, Krka na osnovu misljenja psihijatra depo inj. 5 x 50mg/ml Haloperidol, Hemofarm na osnovu misljenja psihijatra inj. 10 x 5mg/ml Haloperidol, Zdravlje na osnovu misljenja psihijatra inj. 10 x 5mg/ml Halothan, Jugoremedija rastvor za inhalaciju 1 x 50ml Hartmanov rastvor, Hemofarm inf 500ml

48

Hartmanov rastvor, Hemofarm Zorka inf 500ml Hartmanov rastvor, Zdravlje inf 500ml Heparin, Galenika ogranicenje 5, 6 i 7 inj. 5 x 5000ij/ml, 10 x 25 000ij/5ml, inj. (spric) 5 x 5000ij/0,25ml Hepasol, Hemofarm inf (8%) 500ml Hepasteril B, Hemomont inf 500ml Hiberix, GlaxoSmithKline prema programu obavezne imunizacije prasak za inj. 1 x 10µg Hidrokortizon, Hemofarm prasak za inj. 1 x 100mg i 500mg Human albumin, Aventis Behring ogranicenje 13 inf (20%) 50ml Human albumin, Baxter-Immuno ogranicenje 13 inf (20%) 10ml, 50ml Human albumin, Octapharma inf (5%) 1 x 250ml ogranicenje 12 inf (20%) 1 x 50ml ogranicenje 13 Humani albumin 20% Biotest sa smanjenim sadrzajem soli, Biotest Pharma ogranicenje 13 inf. (20%) 1 x 50ml Humani antirabijski imunoglobulin, ITK Srbije inj. (150ij/ml) 1 x 1ml, 2ml i 5ml Humani imunoglobulin 5%, ITK Srbije ogranicenje 21, 22 koncentrat za inf (sa 5% glukoze) 1 x 10ml, 20ml, 50ml i 100ml koncentrat za inf (sa 10% maltoze) 1 x 10ml, 20ml, 50ml i 100ml Hydrocortison, Galenika inj. (suspenzija) 1 x 10ml (25mg/ml) Hypnomidate, Janssen-Cilag inj. 5 x 20mg/10ml

49

Ig Vena N I.V., Kedrion ogranicenje 21, 22 koncentrat za inf. (5%) 1 x 20ml, 50ml, 100ml i 200ml Immunate, Baxter-Immuno prasak za inj. 1 x 250ij, 500ij, 1000ij Immunine, Baxter-Immuno prasak za inj. 1 x 200ij, 600ij, 1200ij Immunorho, Kedrion ogranicenje 23 prasak za inj. 1 x 200µg i 300µg Imogam Rabies, Aventis Pasteur inj. 1 x 300ij/2ml i 1500ij/10ml Imovax Polio, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije inj. 20 x 0,5ml/1 doza, 10 x 5ml/10doza Imovax Rabies Vero, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije prasak za inj. 5 x 2,5ij Infanrix, GlaxoSmithKline prema programu obavezne imunizacije inj. (spric) 1 x 0,5ml Intralipid, Fresenius Kabi inf (emulzija) (20%) 10 x 100ml, inf (emulzija) (20%) 1 x 250ml i 500ml Intron A Redipen, Schering Plough ogranicenja 24, 25, 26, 27 i 28 inj. (spric) 1 x 18Mij/1,2ml Izopamil, Galenika inj. 50 x 5mg/2ml Jugocillin, Galenika * prasak za inj. 50 x 400 000ij i 800 000ij Kabiven, Fresenius Kabi inf (emulzija) 4 x 1026ml, 4 x 1540ml, 2 x 2566ml Kabivien Peripheral, Fresenius Kabi inf (emulzija) 4 x 1440ml, 2 x 2400ml Klindamicin, Hemofarm STAC** inj. 10 x 300mg/2ml Klometol, Galenika inj. 10 x 10mg/2ml

50

Konakion MM, Roche inj. 5 x 10mg/ml i 5 x 2mg/0,2ml Kytril, Roche ogranicenje 3 inj. 5 x 1mg/ml Lasix, Jugoremedija inj. 5 i 50 x 20mg/2ml Lemod Depo, Hemofarm inj. (suspenzija) 10 x 40mg/ml Lemod Solu, Hemofarm prasak za inj. 15 x 20mg i 40mg prasak za inj. 1 x 125mg i 500mg Lendacin, Lek Ljubljana STAC** prasak za inj. 10 x 1g vazi do 01.11.2005. Leucovorin Calcium, Pfizer Enterprises inj. 10 x 50mg/5ml Levuloza, Hemofarm inf (5%) 500ml, inf (10%) 500ml Lidocaine, Hemomont inj. (1%) 50 x 2ml i 3,5ml (10mg/ml) i (2%) 50 x 2ml (20mg/ml) Lidokain adrenalin, Galenika inj. 50 x (40mg + 0,025mg)/2ml Lidokain hlorid, Galenika inj. (1%) 10 x 2ml i 3,5ml (10mg/ml) i (2%) 50 x 2ml (20mg/ml) Lipovenoes, Fresenius Kabi inf (emulzija) 10 x 100ml i 500ml Ljudski albumin, ITK Srbije inf (5%) 350ml ogranicenje 12 koncentrat za inf (20%) 10ml, 50ml i 125ml ogranicenje 13 Longaceph, Galenika STAC**, izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno inj. od 250mg prasak za inj. 10 i 50 x 1g; 10 x 250mg Lorazepam, Hemofarm Zorka inj. 50 x 2mg/ml

51

Losec, AstraZeneca ogranicenje 1 prasak za inf 5 x 40mg Magnevist, Schering AG inj. 10 x 10ml i 20ml; inj. (spric) 5 x 15ml Manitol, Hemofarm Zorka inf (10%) 500ml, (20%) 250ml Manitol, Hemomont inf (10%) 500ml, (20%) 250ml Manitol, Zdravlje inf (10%) 500ml Marcaine 0,5%, AstraZeneca inj. 5 x 20ml (5mg/ml) Marcaine spinal 0,5% heavy, AstraZeneca inj. 5 x 4ml (5mg + 80mg)/ml Marcaine spinal 0,5%, AstraZeneca inj. (0,5%) 5 x 4ml Marocen, Hemofarm ** koncentrat za inf 5 x 100mg/10ml Maxicef, Galenika STAC**; ogranicenje 19 prasak za inj. 1 x 500mg i 1g Medophenicol, Medochemie STAC** prasak za inj. 100 x 1g Menopur, Ferring Arzneimitell STAC jednom godisnje prasak za inj. 5 x (75ij FSH + 75ij LH) vazi do 01.11.2005 Menopur, Ferring Arzneimitell STAC jednom godisnje prasak za inj. 10 x (75ij FSH + 75ij LH) Meronem, AstraZeneca STAC**; ogranicenje 19 prasak za inj. 10 x 500mg i 1g Methotrexat "Ebewe", Ebewe inj. 1 x 50mg/5ml; koncentrat za inf 500mg/5ml i 1g/10ml Methotrexat, Pliva-Lachema inj. 10 x 5mg/2ml i 50mg/5ml; prasak za inj. 10 x 50mg Methotrexate, Pfizer Enterprises inj. 5 x 50mg/2ml; koncentrat za inf 1 x 500mg/20ml

52

Methylergometrin, Panfarma inj. 50 x 0,1mg/ml i 0,2mg/ml Midarine, GlaxoSmithKline inj. 100 x 100mg/2ml Minsetil, Zdravlje inj. 5 x 250mg/10ml Miralgin, Hemofarm Zorka tabl. 500 x 500mg Moditen, Krka na osnovu misljenja psihijatra inj. 5 x 2,5mg/ml i depo inj. 5 x 25mg/ml Morphini hydrochloridum, Alkaloid inj. 10 x 20mg/ml Movalis, Boehringer Ingelheim ogranicenja 30, 31 inj. 5 x 15mg/1,5ml Mutamycin, Bristol Myers Squibb prasak za inj. 1 x 5mg, 20mg Natrii chloridi infundibile compositum, Hemofarm inf 500ml Natrii chloridi infundibile compositum, Hemomont inf 500ml Natrii chloridi infundibile, Hemofarm inf (0,9%) 500ml Natrii chloridi infundibile, Hemomont inf (0,9%) 500ml Natrii chloridi infundibile, Sana Hammeum inf (0,9%) 100ml i 500ml Natrii chloridi infundibile, Zdravlje inf (0,9%) 500ml Natrijum hlorid 10%, Zdravlje inf (10%) 100ml Natrijum hlorid, Hemofarm Zorka inf (10%) 100ml Natriumbicarbonat Fresenius 8,4%, Fresenius Kabi inf (8,4%) 10 x 100ml

53

Neostigmin Injection BP, Rotexmedica inj. 10 x 0,5mg/ml Neupogen, Roche inj. (spric) 1 x 30 Mij/0,5ml i 1 x 48 Mij/0,5ml Nexium, AstraZeneca prasak za inj. 1 i 10 x 40mg Nilacef, Hemofarm STAC prasak za inj. 1 x 750mg i 1500mg Nimotop S, Bayer Pharma ogranicenje 14 inf 1 x 10mg/50ml Nirmin, Hemofarm Zorka inj. 50 x 1mg/1,6ml; koncentrat za inf 50 x 5mg/1,6ml Nirypan solubile, Jugoremedija prasak za inj. 15 x 20mg i 40mg Norcuron, Organon prasak za inj. 50 x 4mg Novalgetol, Galenika inj. 50 x 2,5g/5ml NovoSeven, Novo Nordisk ogranicenje 8 prasak za inj. 1 x 1,2mg i 2,4mg Octagam, Octapharma ogranicenje 21, 22 koncentrat za inf (5%) 1 x 50ml Octanate, Octapharma prasak za inj. 1 x 500ij Octanine F, Octapharma prasak za inj. 1 x 500ij/5ml OHB12, Galenika inj. 5 x 2500µg/2ml Omnipaque 300, Amersham Health ogranicenje 39 inj. 10 x 50ml Omnipaque 350, Amersham Health ogranicenje 39 inj. 10 x 100ml i inj. 6 x 200ml Ondasan, Slaviamed ogranicenje 3 inj. 5 x 4mg/2ml

54

Optiray 300, Tyco Health care ogranicenje 39 inf (64%) 10 x 50ml Optiray 350, Tyco Health care ogranicenje 39 inf (74%) 10 x 50ml OPV-T, Torlak prema programu obavezne imunizacije vakcina za oralnu primenu 10 i 50 x 10 doza/ml i 20 doza/2ml Orvagil, Galenika infuzija 500mg/100ml Oxytocine Synthetic, Gedeon Richter inj. 100 x 10ij/ml Pancillin, Panfarma * prasak za inj. 50 x 800 000ij Pancuronium Injection BP, Rotexmedica inj. 10 x 4mg/2ml Paracetamol, Galenika tabl. 500 x 500mg Paracetamol, Remevita tabl. 500 x 500mg ParaGal, Galenika koncentrat za inf 1 x 150mg/15ml Paraplatin, Bristol Myers Squibb koncentrat za inf 1 x 150mg/15ml i 450mg/45ml Partobulin, Baxter-Immuno ogranicenje 23 inj. (spric) 1 x 250µg/ml Partusisten, Boehringer Ingelheim inj. 5 x 0,5mg/10ml Pavulon, Organon inj. 50 x 4mg/2ml Pentrexyl, Bristol Myers Squibb * prasak za inj. 50 x 1g Phenobarbiton natrijum, Panfarma prasak za inj. 5 x 220mg PK Merz, Merz Pharmaceuticals ogranicenje 33 infuzija 10 x 200mg/500ml

55

Platidiam, Pliva-Lachema koncentrat za inj. 10 x 10mg/20ml; 1 x 50mg/100ml PlatiGal, Galenika koncentrat za inj. 1 x 10mg/20ml; 1 x 50mg/100ml Platinex, Bristol Myers Squibb koncentrat za inj. 1 x 10mg/20ml; 1 x 50mg/100Ml Povidon jod, Hemofarm Zorka rastvor (10%) 500ml i 5L; pena (7,5%) 500ml i 5L Povidon jod, Zdravlje rastvor (10%) 5L PPD-T tuberkulin, Torlak inj. 10 x 2,5ml (3ij/0,1ml) Pregnyl, Organon po preporuci endokrinologa, kao dijagnostik za indukciu ovulacije prasak za inj. 3 x 1500ij/ml, 5000ij/ml Prepidil gel, Pfizer Enterprises intracervikalni gel 0,5mg/3g Presolol, Hemofarm inj. 5 x 5mg/5ml Propafen, Hemofarm Zorka inj. 10 x 35mg/10ml Propafenon, Alkaloid inj. 10 x 35mg/10ml Propofol, Fresenius Kabi inj. (emulzija) 5 x 20ml (10mg/ml); infuzija (emulzija) 10 x 50ml (10mg/ml) i 100ml (10mg/ml) Prostin 15 M, Pfizer Enterprises inj. 1 x 250µg/ml Prostin E2, Pfizer Enterprises tabl. za vaginalnu primenu 4 x 3mg Protamin sulfat, Galenika inj. 5 x 50mg/5ml Ranisan, Zdravlje inj. 5 x 50mg/5ml

56

Ranital, Jugoremedija inj. 5 x 50mg/2ml Ranitidin, Hemofarm Zorka inj. 5 x 50mg/2ml Ranitidin, Remevita inj. 5 x 50mg/2ml Rapifen, Janssen-Cilag inj. 5 i 10 x 1mg/2ml i 5mg/10ml; 50 x 5mg/10ml Recofol, Schering AG inj. (emulzija) 5 x 20ml (10mg/ml); inf (emulzija) 1 x 50ml i 100ml (10mg/ml); inj. (emulzija) 5 x 10ml (20mg/ml); inf (emulzija) 1 x 50ml (20mg/ml) Recormon, Roche ogranicenje 11 inj. (spric) 6 x 1000ij/0,3ml, 2000ij/0,3ml, 5000ij/0,3ml, 10000ij/0,6ml Reglan, Alkaloid inj. 30 x 10mg/2ml Reohem, Zdravlje inf (10% + 0,9%) 500ml Resovist, Schering AG ogranicenje 41 inj. (spric) 1 x 540mg/1,4ml Rhesogamma P, Aventis Behring ogranicenje 23 inj. 1 x 300µg/1,5ml Ringerov rastvor, Hemofarm Zorka inf 500ml Ringerov rastvor, Zdravlje inf 500ml Rispolept consta Janssen-Cilag ogranicenje 34, 35 i 36 prasak za inj. 1 x 25mg/2ml, 37,5mg/2ml i 1 x 50mg/2ml Rivotril Roche, Roche konc. za inj. 5 x 1mg/ml

57

Rocephin, Roche STAC** prasak za inj. 1 x 1g/3,5ml lidokain hlorida 1%, prasak za inj. 1 x 1g/10ml vode za injekcije, prasak za inf 5 x 2g vazi do 01.11.2005. Roferon A, Roche ogranicenje 24, 25, 26, 27 i 28 inj. (spric) 1 x 3Mij/0,5ml, 4,5Mij/0,5ml, 9Mij/0,5ml i 18Mij/0,6ml Sandimmun, Novartis ogranicenje 29 koncentrat za inf 10 x 250mg/5ml Sandostatin, Novartis ogranicenje 15, 16, 17, 18 inj. 5 x 0,1mg/ml Scanlux 300, Sanochemia Pharmazeutica inf 50ml, 75ml, 100ml i 200ml Scanlux 370, Sanochemia Pharmazeutica inf 50ml, 75ml, 100ml i 200ml Sedacoron, Ebewe inj. 5 x 150mg/3ml Sevorane, Abbott rastvor za inhalaciju 250ml Sintradon, Zdravlje inj. 5 x 50mg/ml Sodium chloride, Fresenius Kabi inf (0,9%) 500ml Soluvit N, Fresenius Kabi prasak za inf 10ml Streptase, Aventis Behring prasak za inf 1 x 750 000ij i 1,5Mij Streptomycin sulfat, Galenika STAC** prasak za inj. 50 x 1g Syntocinon, Novartis inj. 100 x 5ij/ml i 10ij/ml Targocid, Aventis Intercontinental STAC** prasak za inj. 1 x 200mg i 400mg + 3ml vode Tauredon, Altana Pharma inj. 10 x 10mg/0,5ml, 20mg/0,5ml i 50mg/0,5ml

58

Tazocin, Lederle STAC** prasak za inj. 1 x (2g + 0,25g) i (4g + 0,5g) Testosteron depo, Galenika inj. 5 x 250mg/ml Tetabulin, Baxter Immuno inj. 1 x 250ij/ml Tetagam P, Aventis Behring inj. 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma, Kedrion inj. 1 x 250ij/2ml Tetavaksal-T, Torlak inj. 1 i 10 x 0,5ml; inj. 10 x 5ml Tienam, Merck Sharp Dohme STAC**; ogranicenje 19 prasak za inf 5 x (500mg + 500mg) Tissucol, Baxter-Immuno prasak za pripremu fibrinskog lepka 0,5ml, 1ml, 2ml i 5ml Tolycar, Jugoremedija STAC** prasak za inj. 1 i 20 x 0,5g, 1g i 2g Tracrium, GlaxoSmithKline inj. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml Tramadol, Panfarma inj. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Trimovax, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije prasak za inj. 10 x 1 doza/0,5ml i 10 x 10 doza/5ml Tripacel, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije inj. 5 x 0,5ml Trodon, Hemofarm Zorka inj. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Ultravist 240, Schering AG ogranicenje 39 inf 10 x 10ml i 50ml Ultravist 300, Schering AG ogranicenje 39 inf 10 x 20ml, 50ml i 100ml Ultravist 370, Schering AG ogranicenje 39 inf 10 x 30ml, 50ml i 100ml

59

Uman Albumin, Kedrion inf (5%) 250ml ogranicenje 12 inf (20%) 50ml i 100ml ogranicenje 13 Urografin 76%, Schering AG ogranicenje 38 inj. 10 x 20ml i infuzija 10 x 100ml Vakcina protiv difterije i tetanusa adsorbovana za odrasle, Torlak prema programu obavezne imunizacije inj. 10 x 5ml Vakcina protiv difterije i tetanusa adsorbovana za decu, Torlak prema programu obavezne imunizacije inj. 10 x 5ml Vakcina protiv gripa inaktivisana, Torlak prema programu obavezne imunizacije inj. 10 x 0,5ml (1 doza), 20 x 5ml (10 doza) Vaminolact, Fresenius Kabi inf (6,5%) 12 x 100ml Vancocin, Eli Lilly STAC**, ogranicenje 20 prasak za inf 1 x 500mg i 1g vazi do 01.11.2005. Vancomycin-MIP, Chephasaar STAC**, ogranicenje 20 prasak za inf 1 i 5 x 500mg i 1g Vaxigrip Junior, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije inj. (spric) 1 x 0,25ml (za decu) Vaxigrip, Aventis Pasteur prema programu obavezne imunizacije inj. (spric) 1, 10 i 20 x 0,5ml (za odrasle) Venimmun N, Aventis Behring ogranicenje 21, 22 prasak za inf (5%) 1 x 2,5g i 5g VepeGal, Galenika koncentrat za inf 10 x 100mg/5ml Vepesid, Bristol Myers Squibb koncentrat za inf 10 x 100mg/5ml Veracol, Demo STAC** prasak za inj. 1 x 1g/10ml vode, 1 x 1g/3,5ml lidokain hlorida vazi do 01.11.2005.

60

Verapamil, Zdravlje inj. 50 x 5mg/2ml Vexelit, Zdravlje inj. (0,25%) 10 x 5ml (2,5mg/ml) i (0,5%) 10 x 5ml i 10ml (5mg/ml) Vialebex, LFB ogranicenje 13 inf (20%) 50ml Viekvin, Torlak inj. 1 x 5ml Vinblastine, Gedeon Richter prasak za inj. 5 x 10mg/5ml Vincristine, Gedeon Richter prasak za inj. 5 x 1mg/10ml Vincristine, Pfizer Enterprises inj. 5 x 1mg/ml i 2mg/2ml Vitamin B1, Hemofarm inj. 50 x 100mg/ml i 250mg/2ml Vitamin B12, Hemofarm ogranicenje 10 inj. 100 x 100µg/ml, 500µg/ml Vitamin B6, Hemofarm inj. 50 x 50mg/2ml i 50 x 250mg/5ml Vitamin C, Galenika inj. 50 x 500mg/5ml Voda za injekcije, Galenika 50 x 2ml i 5ml Voda za injekcije, Hemofarm Zorka 50 x 2ml, 5ml i 10ml Voluven, Fresenius Kabi inf (6% + 0,9%) 500ml Yurinex, Hemofarm inj. 10 x 0,5mg/2ml Zodol, Hemofarm Zorka inj. 5 x 30mg/ml Zovirax, GlaxoSmithKline STAC** prasak za inf 5 x 250mg

61

OGRANICENJA za izdavanje lekova koji se izdaju na nalog u zdravstvenoj ustanovi (LISTA B)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sprecavanja rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjih delova digestivnog trakta sa ogranicenjem terapije do 2 dana. Samo za dijabeticku gastroparezu i gastroezofagealni refluks. Za terapiju povraanja nakon hemio ili radio terapije u bolnickim uslovima uz citostatike ili radioterapiju. Hospitalna priprema pacijenta za kolonoskopiju i irigografiju. Pre i posle operacije profilaksa tromboembolije kod visokorizicnih bolesnika u opstoj hirurgiji, kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji. Ambulantno, za pacijente kod kojih je postavljena dijagnoza tromboze dubokih vena potkolenice, do 7 dana. Istovremeno sa primenom niskomolekularnih heparina zapoceti sa primenom peroralnih antikoagulanasa. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika. Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i IX, uroeni deficit faktora VII, na osnovu misljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za lecenje hemofilije. Samo kod bolesnika na parenteralnoj ishrani i kod resekcije creva. Perniciozna anemija. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrsi dijaliza, kada je bubrezna anemija sa hemoglobinom nizim od 70g/l za pocetak terapije a za odrzavanje 90g/l kao i kod osoba kod kojih anemija ne moze da se resi transfuzijom. Nadoknada volumena, druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide), opekotine, hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme. Hipoalbuminemija < 20g/l uz generalizovane edeme. Samo za lecenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolnickog lecenja. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurskim putem izleceni kao nastavak bolnickog lecenja. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i zeluca u bolnickim uslovima. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu digestivnog trakta koji ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolnickim uslovima. Uz konsultaciju infektologa kao zadnja linija lecenja antibiotikom. Kod teskih oblika infekcija rezistentnih na druge antibiotike. Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija kod bolesnika sa hrinicnom limfaticnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refraktarna na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcije kod dece sa rekurentnim bakterijskim infekcijama.

62

22. Toksicna epidermalna nekroliza, dermatomiozitis rezistentan na terapiju kortikosteroidima. 23. Prevencija Rh (D) imunizacije kod Rh (D) negativnih trudnica kod kojih nisu dokazana anti Rh (D) antitela, nakon poroaja, nakon prekida trudnoe i tokom trudnoe, nakon medicinskog zahvata koji moze izazvati C200:M214. 24. Hronicni hepatitis B. Lek se daje na osnovu misljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 25. Hronicni hepatitis C. Lek se daje na osnovu misljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 26. Hronicna mieloidna leukemija. 27. Triholeukemija. 28. Odrzavanje remisije multiplog mieloma. 29. Samo za pacijente nakon transplantacije. 30. Upalne reumatske bolesti (reumatoidni artritis, psorijaticni artritis) i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu misljenja reumatologa. 31. Infarkt miokarda, cerebrovaskularna oboljenja i verifikovana ulkusna bolest na osnovu misljenja reumatologa. 32. Blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), cerebralna paraliza dece sa dinamickim ekvinusom i urednim mentalnim stanjem starosti do 6 godina i spazmodinamicka disfonija. 33. U terapiji off faze parkinsonizma koji ne reaguje na peroralni oblik amantadina. 34. Prve epizode sizofrenije kod mladih (do 35 godina) nekomplijantnih pacijenta. 35. Nekomplijentni pacijenti koji imaju nezeljene efekte na klasicne depo preparate koje ne mogu tolersati. 36. Pacijenti rezistentni na klasicne depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na 2 klasicna antipsihotika u roku od 6 meseci). Lek se primenjuje u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. 37. Za lecenja neonatalnog distres sindroma u visoko specijalizovanim ustanovama. 38. Intravenska urografija, zamena za gastrografin. 39. Mielografija, konvencionalna i CT angiografija, CT, IVU. 40. Specifican za MR dijagnostiku tumora, inflamatornih i demijelinizacionih bolesti mozga i kicme kao i za perfuzioni imiing kod mozdanog udara. 41. Za detekciju i karakterizaciju izrazito malih fokalnih lezija jetre MR.

63

LISTA C

Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja, dati po abecednom redu po zastienim imenima

Anandron, Aventis Intercontinental (MKB E28.1, C61) i ogranicenje 22 i 23 tabl. 90 x 50mg tabl. 30 x 150mg Aredia, Novartis ogranicenje 28 inj. 4 x 15mg + rastvarac i 2 x 30mg + rastvarac Arimidex, AstraZeneca (MKB C50) i ogranicenje 24 film tabl. 28 x 1mg Aromasin, Pharmacia Enterprises ogranicenje 24 tabl. 30 x 25mg Betaferon, Schering AG ogranicenje 25 prasak za inj. 15 x 9,6Mij Bondronat, Roche ogranicenje 28 koncentrat za inf 5 x 2mg/2ml Bonefos, Schering AG ogranicenje 28 koncentrat za inf 5 x 5ml (60mg/ml) Campto, Aventis Intercontinental ogranicenje 16 i 17 inf. 1 x 100mg/5ml Diphereline, Ipsen Pharma Biotech ogranicenje 18, 19, 20 i 21 prasak za inj. 7 x 0,1mg, 1 x 3,75mg i 1 x 11,25mg Eloxatine, Sanofi Synthelabo Groupe ogranicenje 10 inj. 1 x 50mg i 1 x 100mg Estracyt, Pharmacia Enterprises (MKB C61) i ogranicenje 14 kaps. 100 x 140mg Femara, Novartis ogranicenje 24 film tabl. 30 x 2,5mg Flucinom, Schering Plough (MKB E28.1, C61) i ogranicenje 22 i 23 tabl. 100 x 250mg Fludara, Schering AG ogranicenje 1 i 2 prasak za inj. 5 x 50mg

64

Gemzar, Eli Lilly ogranicenje 3 prasak za inf.1 x 200mg i 1 x 1g Herceptin, Roche ogranicenje 12 prasak za inf 1 x 440mg Litalir, Bristol Myers Squibb ogranicenje 13 kaps. 100 x 500mg Mabthera, Roche ogranicenje 11 inf. 2 x 100mg/10ml i 1 x 500mg/50ml Novantrone, Wyeth Lederle Pharma ogranicenje 8 i 9 inf. 1 x 10mg/5ml i 1 x 20mg/10ml Pegasys, Roche ogranicenje 26 inj. 1 x 135µg/ml i 180µg/ml inj. (spric) 1 x 135µg/0,5ml i 180µg/0,5ml Pegintron, Schering-Plough ogranicenje 26 prasak za inj. 1 x 50µg i 80µg Rebif, Serono ogranicenje 25 inj. (spric) 12 x 22µg/0,5ml i 44µg/0,5ml Remicade, Schering Plough ogranicenje 27 prasak za inf 1 x 100mg TaxoGal, Galenika ogranicenje 5, 6 i 7 inf.1 x 5ml (6mg/ml) Taxol, Bristol Myers Squibb ogranicenje 5, 6 i 7 inf.1 x 5ml (6mg/ml) Taxotere, Aventis ogranicenje 5 inf 1 x 20mg/0,5ml i 1 x 80mg/2ml Vesanoid, Roche ogranicenje 15 kaps. 100 x 10mg Xeloda, Roche ogranicenje 4 film tabl. 120 x 500mg Zavedos, Pharmacia Enterprises ogranicenje 8 prasak za inf 1 x 10mg Zoladex, AstraZeneca ogranicenje 18, 19 i 20 implantat za sc primenu 1 x 3,6mg

65

OGRANICENJA za izdavanje lekova sa posebnim rezimom izdavanja (LISTA C)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15.

Hronicna limfocitna leukemija PS 0 ili 1 i LOW GRADE Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom oboljenju. Relaps akutne leukemije i relaps posle transplantacije maticne elije hematopoeze, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Uroloski malignitet (TCC) ­ II, PS 0 ili 1 rezistentni Hodgkin limfom, III linija hemioterapije, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematoloski fragilnih bolesnica sa umereno evolutivnom bolesu, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Karcinom dojke PS 0 ili 1, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD koje traje duze od 6 meseci), prema odluci o standardima za primenu citostatika. Karcinom ovarijuma PS 0 ili 1, uznapredovala bolest (FIGO IIb ­ IV), prva linija, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Karcinom ovarijuma, prva linija za metastatsko oboljenje kod bolesnica koje su inicijalno bile u FIGO stadijumima Ia - IIa, te nisu u prvoj liniji primale paklitaksel, PS 0 ili 1, primena u nedeljnom rezimu, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Lecenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili 1, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Maligne primarne progresivne forme multiple skleroze. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili1, druga linija hemioterapije metastatske bolesti posle postignute inicijalne kontrole (CR, PR, SD iznad 6 meseci) primenom hemioterapije 5FU-LV ili irinotekanom, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Sastavni deo lecenja primarne hemioterapije (CHOP), PS 0 ili 1, ili ,,CHOP like", agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoelijskih ­ B ­ non Hodgkin limfoma (DLCL: tzv. ,,Diffuze large B ­ cell lymphoma,,), prema odluci o standardima za primenu citostatika. Prema odluci o standardima za primenu citostatika. Hronicne mijeloproliferativne bolesti (hronicna granulocitozna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema odluci o standardima za primenu citostatika. Karcinom prostate, PS 0 ili 1, hormono refraktaran, prema odluci o standardima za primenu citostatika. Akutna promijelocitna leukemija, prema odluci o standardima za primenu citostatika.

66

16. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po zavrsenoj adjuvantnoj hemioterapiji, prema odluci o standardima za primenu citostatika. 17. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progrecija posle dva ciklusa, primarne hemioterapije 5FU-LV (mayo rezim), prema odluci o standardima za primenu citostatika. 18. Endometrioza. 19. Medikamentna kastracija za karcinom dojke za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca (po odluci konzilijma za endokrinozavisne tumore klinickog centra koga cine endokrinolog, onkolog i ginekolog). 20. Kacinim prostate na osnovu konzilijarnog misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga cine urolog, onkolog i endokrinolog. 21. Preuranjeni pubertet na osnovu misljenja endokrinologa. 22. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam i tumori osetljivi na androgene, a na osnovu misljenja endokrinologa i onkologa. 23. Karcinom prostate na osnovu konzilijarnog misljenja urologa, endokrinologa i onkologa (konzilijuma za endokrinozavisne tumore klinickog centra). 24. Metastatski karcinom dojke: kao prva linija sistemske hormonske terapije postmenopauzalnih bolesnica sa homonzavisnim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti, koji se registruje tokom primene adjuvantne hormonske terapije Nolvadex-om, odnosno, u periodu do 12 meseci od zavrsetka adjuvantne hormonske terapije Nolvadex-om kao prva linija sistemske hormonske terapije metastatskog karcinoma kod bolesnica koje imaju apsolutnu kontraindikaciju za prmenu Novadex-a kao sto su: dokazana duboka venska tromboza u poslednje 2 godine, zbog cega je pacijent na antikoagulantnoj terapiji, kao i dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na Nolvadex ili nezeljena dejstva Nolvadex koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i slicno) prema odluci o standardima za primenu citostatika. Lek se uvodi u terapiju na odobrenje konzilijuma za endokrinozavisne tumore klinickog centra koga cine onkolog, endokrinolog, urolog i ginekolog. 25. Prema kriterijumima iz odluke strucne komisije. 26. Hronicni hepatitis C sa ili bez kompenzovane ciroze (bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 meseci), prema stavu republicke strucne komisije. 27. Fistulirajue forme Chronove bolesti samo u referentnim ustanovama. 28. Tumorom indukovana hiperkalcemija, netumorske hiperkalcemije preko 3,5mmol/l i hiperkalcemijska koma, prema odluci o standardima za primenu citostatika.

67

Information

Microsoft Word - Dopuna 2 2005.doc

67 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

179328


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Dopuna 2 2005.doc