Read IZ-Proracun%20vodovoda-v02.pdf text version

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

1 PRORACUN VODOVODA 1.1 Proracun maksimalno potrebne kolicine sanitarne vode (l/s), dimenzije sanitarnog voda

Dimenzioniranje kune vodovodne mreze vrsi se prema sanitarnim predmetima. Osnovni zadatak pri dimenzioniranju vodovodnih instalacija: postii zahtijevani protok i tlak vode na svim trosilima . (Tlak na izljevu za veinu sanitarnih izljevnih mjesta 0.5 bara, osim za WC s ispiralicom 1.2 bar) Za odabir odgovarajueg promjera cjevovoda, spojnih i prijelaznih elemenata mjerodavne su dvije velicine:

- -

vrsni protok ukupni pad tlaka u instalaciji

Na dimenziju cijevi, tj. na unutrasnji presjek cijevi, utjece vise faktora: 1. 2. 3. Kolicina vode na izljevnom mjestu Tlak vode u cijevnoj mrezi Brzina vode u cijevima

KOLICINA VODE ­ ustanovljuje se eksperimentalno Kolicina vode koja se trosi u kui zavisi od: · · · · · broja korisnika vrste i broja izljevnih mjesta, namjeni, upotrebi i konstrukciji izljeva godisnjeg doba stupnja kulture, navika, obicaja i dr.

Kolicina vode koja protjece u odreenoj dionici cjevovoda odreujemo prema broju jedinica optereenja JO. Jedinice optereenja JO uvode se u proracun instalacije vodovoda da se pojednostavi proracun instalacije. Jedna JO predstavlja onu kolicinu vode koja istjece na izljevnom mjestu kroz cijev promjera 10 mm pri punom mlazu i tlaku istjecanja od 0.5 bara. 1JO=0.25 l/s (DIN1988-W308) Njemacka SAD Svedska Rusija 1JO=0.25 l/s 1JO=0.47 l/s 1JO=0.30 l/s 1JO=0.20 l/s

3 l dm = s s

(DIN1988-W308)

Odnos izmeu protocne kolicine vode i jedinica optereenja:

q = 0.25 JO

1

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

(jedinice optereenja se ne uzimaju u punom broju nego kao drugi korijen tog broja. U tome se nalazi faktor istovremenosti ). BRZINA VODE U CIJEVIMA: 1. 2. 3. bitno utjece na pad tlaka (koji raste s kvadratom brzine) suvise mala brzina (ispod 0.5 m/s) ubrzava talozenje i stvaranje sloja uslijed cega dolazi do suzavanja cijevi suvise velika brzina (iznad 3 m/s) izaziva sumove, buku i udarce u cijevnoj mrezi

Tablica: Preporucene brzine vode u vodovodnim cijevima za razne vrste vodova

VRSTA VODA Kuni prikljucci Razvodni vodovi Vertikale Grane i ogranci Vertikale i grane u bolnicama, hotelima i sl. Topla voda-cirkulacijski vodovi Brzina vode u cijevima moze se izracunati iz izraza:

q =w d 2 4 m3 m m2 = s s

Brzina vode u [m/s] 1.0 - 2.5 1.0 - 2.0 1.0 - 2.0 1.0 - 2.5 0.5 - 0.7 0.2 - 0.4

[ ]

Brzina strujanja vode u cjevovodu w 2 m/s (da nema sumova i vibracija) (0.5 - 2 m/s) GUBITAK TLAKA Uvjet koji se mora ispuniti ­ ni i jednom vodu gubitak tlaka ne smije biti vei od raspolozivog (zbog toga se moraju ustanoviti gubici tlaka) Hu hg hi hv ­ ­ ­ ­ minimalni tlak u ulicnom vodu na mjestu prikljucka (od uprave komunalnog vodovoda) visina najviseg izljevnog mjesta (visinska razlika od ulicnog cjevovoda do najviseg izljeva) izljevni tlak (tlak istjecanja ­ sanitarni izljevi 0.5 bara, Sprinkler mlaznica 0.7 bara, pozarni hidrant 2.5 bara) gubitak tlaka u vodomjeru (mora biti manji od 0.5 bara, vodomjer se bira iz dijagrama na osnovu maksimalne potrosnje vode u l/s za cijelu zgradu)

Dozvoljeni-raspolozivi gubitak tlaka ht:

ht:= Hu ­ hg ­ hi ­ hv

Jako izljevno mjesto ­ q 0.5 l/s Duza upotreba ­ protok duzi od nekoliko sekundi Npr. vrtni hidrant 20 s protokom od 0.7 l/s ne unosi se u jedinicama optereenja nego se njegov ukupni protok od 0.7 l/s dodaje ukupnom protoku ostalih izljevnih mjesta. Vrtni hidrant se upotrebljava bez obzira na doba dana, tj. istovremeno s ostalim izljevnim mjestima.

2

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

Primjer 1: Dimenzioniranje vodova vodovoda obiteljske kue

Ortogonalna shema vodovoda obiteljske kue WC K U P 1 2 S P

a WC TK

b U

c P

i S P

VERTIKALA 1

d

e

f

g

VERTIKALA 2

j k

Tablica u kojoj su upisani svi sanitarni predmeti unutar obiteljske kue: SANITARNI PREDMET K (kada) TK (tus kada) U (umivaonik) WC Sudoper Perilica za sue Perilica za rublje Broj san. predmeta N 1 1 2 2 2 2 2 HV TV I nacin: racunanje Protocna kolicina vode spojnog (prikljucnog voda) vodovoda:

3 l dm = s s l l m3 quk = 0.25 11.5 0.85 quk = 0.85 = 3.06 s s h m3 m d 2 quk = w m2 = 4 s s

h

JO 2 1 1 0.25 1 1 1 JOHV = JOTV =

JO 2 1 2 0.5 2 2 2

11.5

11.5-4.5 = 7

DN25, v =1.45 m/s DN25, v =1.1 m/s

quk = 0.25 JO

[ ]

d=

4 quk w

d=

4 0.85 = 0.0232 m = 23.2 mm 2 1000

Odabrani promjer spojnog (prikljucnog) voda vodovoda DN 25 (30x2.6, du=24.8 mm, v=1.76 m/s) Provjera brzine strujanja u armaturi provjeriti prema tablici u podlogama za predavanje Za quk = 0.85 l/s i odabrani NO25 brzina u armaturi iznosi priblizno: wA = 1.96 m/s

3

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

II nacin: Pomou tablice 17.7: Gubici pritiska u celicnim navojnim cijevima zajedno s pojedinacnim gubicima

q = 0.25 JO [l/s]

ht - gubitak tlaka u [dbar/m], v - brzina vode [m/s]

JO q [l/s]

DN cijevi u [mm]

10 15 20 25 32 40 50

ht

0.1 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11.5 11 12 13 14 15 16 0.079 0.125 0.177 0.250 0.306 0.354 0.395 0.433 0.468 0.500 0.530 0.559 0.586 0.612 0.637 0.661 0.685 0.707 0.729 0.750 0.771 0.791 0.829 0.866 0.901 0.935 0.968 1.000 0.21 0.53 1.05 2.12 3.17 4.23 5.28 6.35

v

0.6 1.0 1.4 2.0 2.5 2.9 3.2 3.5

ht

0.05 0.14 0.28 0.55 0.83 1.10 1.38 1.65 1.93 2.21 2.48 2.76 3.04 3.31 3.59 3.86 4.14 4.41

v

0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5

ht

v

ht

v

ht

v

ht

v

ht

v

0.05 0.11 0.16 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.49 0.54 0.59 0.65 0.70 0.76 0.81 0.86 0.92 0.97 1.03 1.08 1.19 1.30 1.41 1.51 1.62 1.73

0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.01 0.5

0.829 + 0.866 l m3 0.85 = 3.06 2 s h Odabrani promjer spojnog (prikljucnog) voda vodovoda DN 25. Brzina strujanja vode u cijevima: v = 1.45 m/s Za poznati broj JO odnosno protok u tablici 17.7 se nae onaj promjer cijevi cija se brzina kree u trazenim granicama. (Razvodni vodovi 1.0 - 2.0 m/s)

Za JO = 11.5

q=

4

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

VERTIKALA 1 - HV

Etaza

Dionica od WC K a U b P c WC TK d U e P f g do a a b b c c g d d e e f f g h pojedi. 0.25 2

JO

v ukupno [m/s] 0.6 1.8 1.9 1.2 1.25 1.2 1.4 0.6 1.2 1.35 1.2 1.9 1.2 1.25 1.9

DN [mm] 15 15 15 15 20 15 20 15 15 15 15 15 15 20 20

1.KAT

2.25 1 3.25 1

4.25

0.25 1 1.25 1 2.25 1

3.25 7.50

PRIZEMLJE

VERTIKALA 2 - HV Dionica Etaza

JO

1.KAT

PRIZEMLJE

od P S i P S k j

do i i j k k j h

pojedi. 1 1 1 1

ukupno

2

2 4 v=1.45 m/s, DN25

v [m/s] 1.2 1.2 1.8 1.2 1.2 1.8 1.4

DN [mm] 15 15 15 15 15 15 20

Ukupno: JO = 7.5+4 = 11.5

III nacin: ocitavanje iz tablice u podlogama ­ najbrze, najjednostavnije i najnetocnije Ocitano u grubo iz tablice za JO = 11.5-15.5 q uk = 1.10 l/s Za kolicinu vode quk = 0.80 - 1.15 l/s iz tablice slijedi odabrani promjer DN25 Provjera brzine strujanja vode u armaturi za DN25 i quk = 1.10 l/s w = 2.52 m/s

DIMENZIONIRANJE CIRKULACIJSKOG VODA TV CV DN20-32 DN15 DN40-50 DN20 DN65-80 DN25 DN100 DN32

5

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

1.2 Proracun maksimalno potrebne kolicine pozarne vode (l/s), dimenzije pozarnog voda

HIDRANTSKA MREZA a) unutarnja b) vanjska

Unutarnja hidrantska mreza: -

sastoji se od cijevnog razvoda i hidranata smjestenih u hidrantski ormari hidrantski ormari dimenzija 500/500/150 mm (kuglasta slavina, namotano crijevo duljine 15 m) oznacen slovom H hidranti se postavljaju u prolaze, stubisne prostore i na pravcima evakuacije meusobna udaljenost hidranata odreuje se tako da se cjelokupni prostor koji se stiti od pozara pokriva mlazom vode (duljina crijeva iznosi 15 m, a duljina kompaktnog mlaza 5 m) najmanji promjer cijevi unutarnje hidrantske mreze DN50 dimenzija unutarnje hidrantske mreze funkcija je visine zgrade prema Pravilniku o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara za objekte visine do 22 m (vidi Tablicu), potrebno je za istovremeni rad 2 hidranta po 2.5 l/s vode, odnosno ukupno 5 l/s, uz minimalni pritisak na najvisem (najudaljenijem) hidrantu 2.5 bara (2.5 bara= 2.5105 Pa = 0.25106 Pa = 0.25 MPa)

Visina objekta [m] do 22 23 do 40 41 do 75 vise od 75 Najmanji protok [l/s] 5 7.5 10 12.5 JO [-] 400 900 1600 2500 DN [mm] DN65 DN80 DN100 DN100 v [m/s] 1.3 1.5 1.1 1.4 ht [dbar/m] 0.080 0.070 0.031 0.049

v - brzina strujanja vode, [m/s],

ht - pad tlaka, [dbar/m]

Cijevna dionica od do 1 2 2 3 3 4

JO

100 400 400

PRORACUN GUBITAKA TLAKA U CIJEVIMA Kolicina Promjer cijevi Brzina vode Jedinicni gubitak vode DN [l/s] [mm] [m/s] [MPa/m] 2.5 DN50 1.1 0.0008 5.0 DN65 1.3 0.0008 5.0 DN100 0.6 0.0001 Ukupni gubici u cijevima Gubitak u vodomjeru Geodetska visina Minimalni tlak na mlaznici Sveukupni gubici

Duljina cijevi [m] L L L =

Ukupni gubitak [MPa]

0.25 = p= bara

Na prikljucnom mjestu je potreban minimalni tlak i kolicina vode q = 5.0 l/s

6

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

Vanjska hidrantska mreza: -

nadzemni hidranti (podzemni ukoliko ometaju promet) udaljenost izmeu dva hidranta smije iznositi najvise 80 m udaljenost hidranta od zida objekta mora biti najmanje 5 m, a maksimalna dopustena udaljenost iznosi 80 m najmanji promjer cijevi vanjske hidrantske mreze DN100

7

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

1.3 Odabir vodomjernog brojila

­ kuanski vodomjeri ­ vodomjeri s krilastim rotorom najcese se koristi u zgradama voda u prolazu okree rotor s krilimalopaticama, a rotor preko zupcanika prenosi okretaje na brojcanik koji pokazuje potrosnju vrlo su osjetljivi i registriraju i mali protok, ali su im gubici tlaka veliki horizontalna i vertikalna ugradnja da ne bi cestice koje nosi voda ometale okretanje rotora, na ulaznom dijelu vodomjera je ugraeno sito vodomjeri s rotorom rade se za prikljucke DN15 do DN65, pa i vee kuiste vodomjera je od bronce, a rotor s lopaticama i casa od tvrde gume ­ Voltmann-ovi vodomjeri (za vee kolicine vode) u cilindricnoj kuici ima turbinsko kolo sa spiralnim lopaticama, koje se pod utjecajem vodene struje okree, a okretaji se prenose na mehanizam brojaca manje je osjetljiv na protok, ali su mu gubici vrlo mali moze se ugraditi i horizontalno i vertikalno (suhe je izvedbe) ­ oscilatorni ­ Venturijevi vodomjeri

Kuanski vodomeri:

- -

SANITARNI VOD

mokri (cijeli mehanizam je u vodi ­ zamagljena debela staklena ploca iznad brojcanika) suhi (samo je rotor u vodi, a ostali dio se nalazi u suhoj komori. Upotrebljavaju se za vodu koja nije narocito cista) POZARNI VOD sastoje se od glavnog Voltmannovog vodomjera (za velike kolicine) i sporednog vodomjera s krilastim rotorom (za male kolicine vode), te od preklopnog ventila s oprugom za mjerenje potrosnje hladne vode za potrosace s velikim oscilacijama potrosnje vode (za instalacije gdje je potrebno mjerenje i malih i velikih kolicina vode) (npr. u industrijama s povremenim potrebama velike kolicine vode, kod pozarnog voda kojim se opskrbljuje unutarnja i vanjska hidrantska mreza) preklopni ventil, kao sastavni dio kombiniranog Woltmann vodomjera, ima funkciju da vee protoke usmjerava preko glavnog vodomjera, a male protoke preko sporednog vodomjera nazivna velicina DN50 ­ DN200

Kombinirani Woltmann vodomjeri:

-

-

-

-

http://www.ikom-mjerila.hr

8

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

Izbor sustava i velicine vodomjera:

-

odabir prema dijagramu (podloge za predavanja) na osnovu maksimalne potrosnje vode u l/s za cijelu zgradu, po kojoj se dimenzionira i prikljucni vod vodovoda (pri tome promjer prikljucka ne mora biti jednak promjeru vodomjera)

gubitak tlaka u vodomjeru mora biti manji od 0.5 bara, te se prema tome i odabire velicina vodomjera

-

Primjer 1: Odabir vodomjera prema podlogama za predavanja za obiteljsku kuu iz primjera 1: Za quk = 0.85

l m3 iz dijagrama ­Gubitak tlaka kunih vodomjera ocitano je: = 3.06 s h

Pad tlaka kod kunih vodomjera (podloge za predavanje-vjezbe)) Gubitak tlaka u vodomjeru hv ?? Odabrani vodomjer 7 m3/h, DN25, hv 0.2 bara 5 m3/h, DN20, hv 0.4 bara preveliki gubitak tlaka

9

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

Odabir vodomjera prema http://www.ikom-mjerila.hr

Horizontalni kuanski vodomjer tip VMA

SANITARNI VOD

Odabrani vodomjer

tip VMA nazivnog optereenja vodomjera 3.5 m3/h, 25, hv 0.15 bara

Najvei protok odabranog vodomjera: Qmax = 7 m3/h

10

Tehnicki studio - INSTALACIJE ZGRADA

Standardne celicne besavne cijevi: Nazivni promjer [mm] DN10

DN15 1/2 DN20 3/4 DN25 1 DN32 1 1/4 DN40 1 1/2 DN50 2 DN65 2 1/2

Nazivni promjer [col]

3/8

Vanjski promjer [mm] 16 17.2 20 21.3 25 26.9 30 33.7 38 42.4 44.5 48.3 57 60.3 76.1

DN80

3

88.9

DN100

4

108

Debljina stijenke [mm] 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9 2.9 3.2 3.6 3.2 3.6 4.0 3.6 4.0 4.5 5.0

Unutarnji promjer [mm] 12.4 13.6 16 17.3 21 22.3 24.8 28.5 32.8 37.2 39.3 43.1 51.2 54.5 70.3 69.7 68.9 82.5 81.7 80.9 100.8 100 99 98

11

Information

1

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

287766