Read untitled text version

Bilbransjen

B i l b r a n sjens eget fagblad - 78. årgang n r. 1 2 - 2 0 0 7

Yrkes-VM i Japan:

Vel overstått! Rekruttering på dagsorden

Bilforhandlerne:

Nøler med onlineomregistrering

Vinterens sikreste spor

Testvinneren milevis foran de andre

nner Testvi · 2006 05 · 03 · 04

MOTO

R

Merk deg navnet, velger du piggfritt kommer du ikke utenom ContiVikingContact 3. Det eneste dekket med asymmetrisk mønster. Et mønster som tenker likt og samarbeider optimalt med moderne bil elektronikk som ABS, ESP og TC. Suveren piggfri, nordisk testvinner på snø, is, vått og tørt fire år på rad.

Vinn billetter til fotball-EM 2008 på continental.no!

Norges mest kjøpte dekk

Innhold

8 10 14 16 19 22 24 26 28 33 34 36 38 42 44 46 Nøler med onlineomregistrering Yrkes-VM. Vel overstått! Ungdommen strømmet til bil07 Rekruttering på dagsorden Stort behov for rekruttering Tilfører bransjen selgere Sjekker alt - hele tiden Hindrer is i kjølevannet Medlemsinformasjon Advokatene svarer HMS Farlige småpartikler Nytt fra lokalforeningene EU/EØS-notiser Språkmektige damer - og én mann Skatt og arv ved generasjonsskifte

Nok et brukbart år

Selv om vi fortsatt har et par uker igjen av 2007, tyder alt på at de fleste legger bak seg nok et godt år innen vår egen bransje. Unntakene finnes selvfølgelig uansett om det skyldes produkter, store investeringer, avskrivninger, avsetninger, salg og kjøp av forretninger, eller rett og slett behov for andre regnskapsmessige justeringer. Når det gjelder salget av biler er det solgt 166 753 biler totalt så langt i år mot 140 617 i fjor. En økning på hele 26 136 biler eller 18,6 %. Ser vi nærmere på de ulike gruppene har personbilsalget en økning på hele 22,3 % eller 21 842 biler, til totalt 119 973 så langt i år. Vare- og kombibil-segmentet under 3,5 tonn viser en økning på 10 % til 40 087 biler hittil i år. Også for lastebilsegmentet viser statistikken en klar økning. Den totale økningen her er på 11,1 % til totalt 5 860. Og om ikke det er nok viser også antall solgte busser hittil i år en økning på 8 % til totalt til 883. Med andre ord gode tall totalt sett. Om disse tallene er gode nok for den enkelte forhandler er selvfølgelig en helt annen ting og er selvfølgelig avhengig av de satte målene for 2007, men totalvolumet for bransjen bør være meget bra.

Bilbransjen

Redaktør: Anne Evensen, tlf. 982 23 818 [email protected] Annonsesjef: Leif J. Kneppen, tlf. 982 23 820 [email protected] Årsabonnement: Innenlands kr 460,Utenlands kr 480,Layout og produksjon: Anne Evensen og Jan Almås Trykk: AS Merkur-Trykk, Oslo ISSN 0006-2367 Redaksjonen avsluttet 4. des. 2007

Når det gjelder bruktimporten av personbiler viste også den en klar økning for året. Totalt ble økningen på 5,5 %. Og for november måned viste den en økning på hele 22,5 %. Det skal derfor bli spennende å følge bruktimportstatistikken videre. Når det gjelder skade, lakk og mekanisk, samt det generelle ettermarkedet er den tilbakemeldingen vi får oppløftende. Ja, etterspørselen er i perioder så stor at veldig mange av våre medlemsbedrifter er bekymret for ventetiden som blir presentert for kundene. Så oppsummert per i dag er det ingenting som tyder på at etterspørselen verken på salg av biler eller ettermarkedstjenester generelt sett, vil falle nevneverdig med det aller først, så inngangen til 2008 ser tilsynelatende god ut. Jul og nyttårshilsen fra

Utgitt av Norges Bilbransjeforbunds Servicekontor Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Drammensveien 97, 0273 Oslo Tlf: 22 54 21 00 Telefaks: 22 44 10 56 E-post: [email protected] www.nbf.no

Syver Leivestad

Administrerende direktør NBF

Forsidefoto: Shutterstock.com/Markov

aktuelt

Avholdsfolk kræsjer sjelden

Hvis du vil ha billigere bilforsikring, bør du slutte å drikke alkohol og melde deg inn i MA, Motorførernes Avholdsforbund, for det gir billigere forsikring hos Sparebank1, melder Newswire/MA. MA-medlemmer er innblandet i langt færre bilulykker enn andre. De har også færre forsikringsskader generelt. ­ Det virker som mennesker som er forsiktige og omtenksomme på ett område, også er det på andre områder. Har du et bevisst forhold til alkohol, har du det åpenbart til andre ting i livet også, sier fagsjef Fred Nilsen i Sparebank1. Han vil ikke fortelle nøyaktig hvor mye lavere skadeprosent MA-medlemmer har enn andre forsikringstakere, annet enn at den er «vesentlig lavere». Prosjektleder Bjarne Eikefjord i MA er glad for at forsikringsbransjen nå belønner MA-medlemmene med rimeligere forsikring.

«Alle» vil kjøre pick-up

Den økende populariteten til pickup'er gjør at Avis Bilutleie nå, som de første i bransjen, satser nasjonalt på denne biltypen. De første 200 bilene av merket Isuzu med 3 liters turbodiesel motor, firehjulstrekk, stor kabin og «alt» av utstyr er allerede i ferd med å bli spredd rundt i landet, og utleieselskapet har sikret seg opsjon på flere biler. De fleste bilene settes inn i langtidsleie, såkalt minilease, men de blir også tilgjengelig i vanlig korttidsleie. Det er økende etterspørsel fra bygg- og anleggssektoren samt fra amerikanske turister som er vant til å kjøre pick-up som ligger bak satsingen. Kostnaden ved å leie en pick-up er omtrent den samme som å leie en langt mindre såkalt «pizza-bil», og antakeligvis rimeligere enn å eie bilen selv, hevder selskapet, som viser til gunstige innkjøpsbetingelser. (Kilde: Avis)

USA kutter bilutslipp

E24 melder om at et kongressforslag nå har blitt ferdigforhandlet og vil føre til at amerikanske biler må forbrenne 40 prosent mindre. Ifølge New York Times innebærer forslaget et pålegg om at at amerikanske bilprodusenter må få gjennomsnittlig forbruk ned til 35 miles per gallon (56 kilometer på 3,8 liter) innen 2020. Det betyr et kutt på 40 prosent i forhold til dagens forbruk. De vil dog fremdeles ligge langt bak Europa og andre. Ifølge New York Times kan forslaget bli endret noe før det blir stemt gjennom i Kongressen, men hovedlinjene i avtalen vil bestå, få flertall og tre i kraft i løpet av kort tid. (Kilde:e24 )

TH!NK city ruller ut fra fabrikken

Produksjonen på Think-fabrikken i Aurskog er nå i gang. Den 28. november rullet den første serieproduserte TH!NK city ut fra fabrikken. Det er i henhold til tidsplan, og produksjonen er dermed i rute. Etter grundig testing og utprøving på norsk vinterføre vil TH!NK city komme på veien i løpet av første halvår 2008. 4 Think inngikk tidligere i høst en avtale med Porsche Consulting. Tyske bileksperter har den siste tiden jobbet side om side med Thinks egne ansatte for å bringe Porsches erfaring innen «lean manufacturing» til Aurskog, særlig innen fabrikklayout og delehåndtering/logistikk i fabrikken.

Bilbransjen 1207

aktuelt

© European Community/ G. Boulougouris

110

Nei til 110 km/t

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har satt foten ned for 110 km/t på de norske veiene. Det har vært utredet om fartsgrensen på veier som i dag har 100 km/t kan økes til 110, men etter at Samferdselsdepartementet har vurdert konsekvensene av å øke farten er det klart at det fortsatt er 100 km/t som blir den høyeste fartsgrensen. Dette er i hovedsak i tråd med Vegdirektoratets anbefaling.

Omsetningspåbud for biodrivstoff

Regjeringen foreslår å innføre krav om at en viss andel av omsatt mengde drivstoff til veitrafikken skal bestå av biodrivstoff. SFT sender forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff på høring. Forslaget innebærer at fra 2008 skal minst to volumprosent av årlig omsatt mengde drivstoff til veitrafikk bestå av biodrivstoff, økende til minst fem volumprosent fra 2009. Høringsfristen er 7. februar 2008. (Kilde: SFT)

Lovforslag: Bompengar kan brukes til drift av kollektivtrafikk Kjøregodtgjørelse

1. april 2002 ble kjøregodtgjørelsen i Statens reiseregulativ redusert fra 3,20 til 3,00 kroner per kilometer. Fem år senere er godtgjørelsen fortsatt 3,00 kroner. Senere er Statens satser for kilometergodtgjørelse blitt ytterligere svekket ved at det beregnes overskudd for kjøring over 9 000 kilometer. Satsen for kjøring over 9 000 kilometer er 2,40 kroner. Det må skattes som om det var vanlig lønn dersom godtgjørelsen holdes uforandret på 3 kroner. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken koster det 5,52 kroner å kjøre en kilometer med en bil som har en nybilpris på 340.000 kroner når årlig kjørelengde er 15.000 kilometer. - Inntekter frå bompengeordningar i storbyane bør nyttast på ein måte som betrar miljøet, kjem alle grupper av trafikantar til gode og fører til eit betre og meir samordna transportsystem. Dette sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at det i statsråd nylig ble lagt fram et forslag om å endre vegloven slik at bompenger også kan brukes til tiltak for drift av kollektivtrafikk. (Kilde: Samferdselsdep)

«Låner» du bilder fra nettet?

I disse tider med bilder «tilgjengelig», bl.a. på Internet, er det nok mange som går i fella og «låner» bildene til bruk i sine egne presentasjoner, markedsføring og på egne Internet-sider etc. Men bildene tilhører fotografen, ikke deg. Det kan vi lese i et intervju med Knut Førsund, informasjonssjef i Fotorådet, i bladet Print & Publisering. Videre i intervjuet står det at det er viktig å ha et bevisst forhold til bildebruk for her kan du komme i konflikt med både Åndsverksloven, Personvernloven og Markedsloven. Finner du et bilde du ønsker å bruke må du gjøre avtale med fotografen om bruksområde, tidsperiode, pris osv. 5

Bilbransjen 1207

aktuelt

Arbeidstidsreglene bør omfatte flere

­ Regjeringen sender på høring forslag om at arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsregler i Arbeidsmiljøloven, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Arbeidsmiljøloven skal verne arbeidstakerne. En god vernelov for arbeidstakerne er minst like nødvendig som før, siden arbeidslivet er blitt tøffere for mange, også for arbeidstakere med særlig uavhengige stillinger som i dag er unntatt arbeidstidsregelverket. Faren er at folk kanskje jobber mer enn de egentlig burde med tanke på helse på lang sikt. Derfor sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet om kort tid ut et høringsbrev med alternative forslag til endringer i reglene for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Handler bil for 2 milliarder

Han er ikke som andre bilkjøpere, Anders Ree-Pedersen, adm. dir. i LeasePlan. I løpet av noen hektiske måneder har han inngått avtale om kjøp av biler for 2 milliarder kroner. Det gjør han til Norges desidert største bilkjøper. De 8 000 nye bilene vil leveres fortløpende og går til LeasePlans kunder. Bilene fordeler seg på nær sagt alle merker. Når man kjøper biler for 2 milliarder kroner i løpet av et år ligger det i kortene at prisene blir gunstige. Gunstige innkjøp er noe av årsaken til at vi kan levere bilhold til gunstigere priser enn det brukerne selv klarer, mener Ree-Pedersen. I alt melder LeasePlan at de har nesten 30 000 biler i bilparken sin.

Kvinner er best i salg

- Hadde jeg vært salgssjef hos en norsk bilforhandler, hadde jeg erstattet minst halvparten av mine mannlige selgere med kvinnelige selgere. Kvinner har mye av det som trengs for å være best i salg, mens mange menn mangler det meste, sier Pellegrino Riccardi, kulturell brobygger hos Det Norske Veritas, til Aftenposten. - Det er sansene og følelsene som avgjør den endelige kjøpsbeslutningen, og kvinner er mye flinkere til å appellere til sanser og følelser, ofte ubevisst, enn menn. Kvinner skaper trygghet, de viser omsorg og de har mer empati, fortsetter han.

Nytt Rally Norway?

Alt tyder på at det internasjonale bilsportforbundet (FIA World Motor Sport Council) tar beslutningen om å gjøre Rally Norway til det 1. VM-løpet i 2009 på sitt møte nå i desember. I så fall blir det da et nytt rally-VM i skogtraktene mellom Kongsvinger og Lillehammer 6. ­ 8. februar 2009.

Ny bilårbok

Bonnier Media AS har nå lansert Bilrevyen 2008. Det er et komplett oppslagsverk for alle som er interessert i bil, og fås i de fleste bladutsalg. Årboken inneholder samtlige bilnyheter, utfyllende beskrivelser, prototyper, priser, tips for styling og tuning, samt tekniske spesifikasjoner på mer enn 1500 biler. Bonnier mener dette vil være et uunværlig leksikon for bilinteresserte på alle nivåer. Bilrevyen har i mange år vært utgitt i Danmark, hvor den har blitt populær blant samlere og i dag selges rundt 28 000 eksemplarer. 6

Bilbransjen 1207

TESTVINNEREN BRIDGESTONE BLIZZAK!

Godt utvalg av dekk og felg til SUV. Eks.: X3, X5, ML, Touareg, XC90, Cayenne, Range Rover etc.

BLIZZAK DMZ3 4X4 / SUV TESTVINNER!

NORANZA 2 PIGGDEKK PERSONBIL

BLIZZAK NORDIC PIGGFRITT PERSONBIL

BLIZZAK W965 VAREBIL

Verdens beste piggfrie 4x4-dekk! Klar testvinner! Bedre isegenskaper enn piggdekk! Forbedret brems og akselering på isføre Fast grep på is og snø

Testet og utviklet spesielt for nordiske vinterforhold. Nytt pigghull-design med 11 mm aluminiumshylse som støtter piggen Hele 16 piggspor Forbedret piggfeste Gummiblanding fri for HA oljer.

V-formet mønster som forbedrer vann og sørpe dreneringen og motvirker vannplaning. Forbedret selvrensing av snø mellom mønsterblokkene. Langsgående senterribbe i kombinasjon med store skulderblokker, sørger for stabilitet og styrerespons.

Uslåelig grep på is og snø takket være Multicell Bedre komfort og levelengde under alle typer forhold Utmerkete egenskaper under alle typer kjøreforhold

WWW.HJULKATALOGEN.NO -komplette hjul (dekk og felg) til de fleste biler.

TENK SIKKERHET - TENK BRIDGESTONE

Autoreg-ordningen og bilforhandlerne

Nøler med online-omregistrering

Nå strammer Statens vegvesen grepet om de aktørene som ikke benytter Autoregordningen slik det skal gjøres. Samtidig er vegvesenet skuffet over at så få bilforhandlere benytter systemet til omregistrering av biler.

Tekst og foto: Anne Evensen Det er ca. 900 bilforhandlere som benytter Statens vegvesens nettbaserte løsning for kjøretøyregistrering ­ det såkalte Autoreg-systemet - ved nybilregistrering av personbiler. I forbindelse med omregistrering er det ca 200 ­ 250 bilforhandlere som benytter systemet. Ved å benytte Autoreg-systemet kan bilforhandlerne tilby kundene å kjøpe bilen «på timen» uten at de må ta veien om Trafikkstasjonene. Autoreg-ordningen for nye biler ble tatt i bruk høsten 2001. Etter et pilotprosjekt med Autoreg eierskifte i 2005 ble systemet tilgjengeliggjort for omregistrering av brukte biler for alle i 2006. Det er et stort men knyttet til omregistrering av brukte biler, og det er betalingsordningen for avgiftene. Det er nemlig krav om at nødvendige avgifter må være på konto til Tollvesenet før selve omregistreringen kan skje, og det er bare DnB Nor som har online-system for det. Tidligere hadde også Nordea en betalingsordning, men den har de trukket tilbake, forteller Ivar Fjeldberg, senioringeniør i kjøretøyseksjonen hos Statens vegvesen. Han forteller imidlertid at firmaet EDB - på oppdrag fra Sparebank1-gruppen- nå jobber for å lage et felles banksystem, og det er forventet at det skal være klart litt utpå nyåret. Videre legger han til at Statens Vegvesen ser frem til at det foreligger en felles betalingsordning for det vil avlaste trafikkstasjonene. I tillegg er det kostnadsbesparende for forhandlerne og god service for kundene. - Alle biler som skal registreres gjennom Autoreg må være godkjent. Og godkjenningen kan være en typegodkjenning eller en enkelt-godkjenning. Alle nye personbiler og varebiler er typegodkjent. Men tyngre kjøretøy er normal ikke typegodkjent. Men når disse er enkeltgodkjent på en trafikkstasjon kan disse også registreres gjennom autoreg-ordningen, forklarer Fjeldberg. Tallenes tale Det er foretatt 559 000 omregistreringer (eierskifte) totalt i Autosys hittil i år, men kun 20 177 (3,6 %) er foretatt via Autoreg. Det er foretatt totalt 251 114 nyregistreringer (inkl. motorsykler, personbiler, traktorer osv) hittil i år, og 176 273 (70,2 %) er skjedd gjennom Autoreg-systemet. Sammenlignet med fjoråret har det vært en økning på 15,4 prosent for førstegangsregistrering av personbiler gjennom Autoreg-systemet frem til nå. Men for omregistreringer har det kun vært en liten økning på 2 prosent, forteller Fjeldberg. Nå vil pisken bli brukt Statens vegvesen er overrasket over at ikke flere bilforhandlere benytter systemet i forbindelse med omregistrering av biler. Det er under fem prosent av det totale antallet som går gjennom Autoreg. - Antallet er forbausende lavt. Det overrasker oss at det ikke er høyere, sier Fjeldberg. Han tror at hovedgrunnen til at så få benytter Autoreg ved omregistrering er betalingsordningen. Men at det også skyldes andre ting. - Vi

Bilbransjen 1207

8

- Dersom flere benytter Autoreg-systemet vil det frigjøre kapasitet på trafikkstasjonene, sier Fjeldberg hos Statens vegvesen. Arkivfoto: A.Evensen

foretar en analyse nå for å finne ut hvorfor bruken er så liten, sier han. Fjeldberg er også kjent med at det er problemer i forbindelse med personopplysninger ved omregistreringen. Bl.a. krever systemet personopplysninger ­ eksempelvis hele personnummeret ­ som bl.a. finansieringsselskapene ikke vil gi fra seg, og som noen forhandlere mener er i strid med Personvernloven. - Dette vil vi nå se nærmere på og sjekke det så vi ikke gjør noe ulovlig, sier han. Det er mange bilforhandlere som ikke bruker systemet riktig, og nå vil Statens vegvesen disse til livs. Norges Bilbransjeforbund sendte i fjor høst ut en melding til sine medlemmer om at bilbransjen må bli flinkere til å følge de retningslinjene som er gitt av Statens vegvesen for regis-

trering eller omregistrering gjennom Autoreg-systemet. Disse retningslinjene har bilforhandlerne forpliktet seg til å følge gjennom egen undertegnet avtale med Statens vegvesen, Kontaktsenteret i Steinkjer. - Forholdene bedret seg en periode, men nå er det tilbake til det gamle, sier Fjeldberg. Og legger til at nå vil Statens vegvesen bruke pisken. For de forhandlerne som har syndet mest blir nå tilgangen (både for førstegangsregistrering og omregistrering) inndratt. I første omgang for en tidsbegrenset periode, så da må de stille seg i den vanlige køen på trafikkstasjonen. Vi er veldig skuffet over at de ikke følger systemet som vi har laget spesielt for bransjen, fortsetter Fjeldberg, før han legger til at de fleste er flinke og det er de glade for.

Det er ikke bare for å være «ekle» at Statens vegvesen nå vil skjerpe inn bruken av Autoreg. - Hvis systemet ikke brukes iht. retningslinjene risikerer kunden å kjøre rundt i en bil som ikke er forsikret, og det er det verste, sier Fjeldberg, og håper på en bedring ute hos forhandlerne. Eksempler på feil bruk: - Salgsmeldingen blir ikke sendt til Kontaktsenteret i Steinkjer. Dette medfører at ordinært vognkort ikke blir bestilt, og bileieren kjører etter hvert med ugyldig midlertidig vognkort. - Forhandleren leverer bilen til kunden uten å ha fullført omregistreringsprosessen. Det er svært alvorlig at kunden kjører rundt med en avregistrert bil, kanskje uten å være klar over det. Bilen har status som avregistrert, og det medfører at den nye eieren ikke får tilsendt ordinært vognkort, og heller ikke kontrollmerker eller krav om årsavgift. - Biler som har status som avregistrert i Autoreg, leveres med påmonterte kjennemerker til oppkjøpere som ikke er Autoreg-brukere eller til annen kunde. For at trafikkstasjonen skal kunne omregistrere bilen på ny eier, må kjennemerkene være innlevert. Dette har ofte vist seg problematisk fordi kjennemerkene ikke er å finne.

SKUFFET. Ivar Fjeldberg, senioringeniør i kjøretøyseksjonen hos Statens vegvesen sier de er skuffet over at så få bilforhandlere benytter Autoreg ved omregistrering.

Du finner nærmeste forhandler på www.agip-olje.no

Ønsker du en høy verkstedkvalitet på Service, Reparasjoner og PKK? Da er Kontrollert Bilverksted løsningen.

80 kvalitetsbevisste verksteder benytter oss i dag på uanmeldte stikkprøvekontroller i sine verksteder.

109386 06 109386 06

Smøring til alle formål !

Importør: Nordisk Dekk Import A/S ­ www.ndias.no ­ Tlf. 69 83 34 10

Mer info på KBV.nu eller ring 91734057 eller 90596506

Bilbransjen 1207

9

2

1

3

5

Bilbransjen 1207

10

6

Vel overstått!

- Dette var en sykt gøy opplevelse, sier Tommy Mikalsen etter deltagelsen i Yrkes-VM i Japan.

Tekst: Anne Evensen Foto: Vidar Strande og Henning Aarnes Det var 25 norske ungdommer i alderen 18 ­ 22 år som deltok i Yrkes-VM i Numazu City utenfor Tokyo i Japan i dagene 15. ­ 18. november. Deriblant tre i bilfagene; Bjørn Eivind Netland ­ mekaniker lette kjøretøy, Tommy Mikalsen ­ billakkerer og Tommy Røed Meek ­ bilskadereparatør. Totalt var det ca. 850 ungdommer som deltok i den store internasjonale konkurransen. Uttaket til Yrkes-VM har gått via fylkesvise konkurranser og Yrkes-NM som ble avholdt i november i fjor. Endelig i Japan Etter en 11-timers lang flyreise kunne de norske utøverne og dommerne sette foten på bakken i Tokyo i Japan. De var nå klare for deltagelse i YrkesVM. Dommerne reiste til Japan noen dager før utøverne. Det var nemlig mye som skulle på plass før selve konkurransen startet. De norske utøverne fikk oppgavene og instruksjonsmateriellet på engelsk, så i tillegg til fagkunnskaper måtte de også ha engelskkunnskapene i orden. Det var 300 000 mennesker som så konkurransen, og det er ny rekord for Yrkes-VM, og en enda større utfordring for deltagerne. Bilfaget ­ lette kjøretøy Den kandidaten som opprinnelig skulle reist til Japan som deltager i bilfaget ­ lette kjøretøy trakk seg fra konkurransen tidlig i høst. Det medførte at Bjørn Eivind Netland (nr. 2) ble tilbudt en plass på laget, hvilket han sa ja til, til tross for at han fikk kort tid til forberedelsene. Like fullt gjorde han en flott innsats i den knivskapre konkurransen med de 23 andre mekanikerne. Det holdt dessverre ikke til pall-plassering denne gangen, men alt i alt er Bjørn Eivind fornøyd med sin egen innsats. ­ Jeg slo jo mange som hadde forberedt seg mer, forklarer han. Også dommer Vidar Strande skryter av Bjørn Eivind; - han gjorde så absolutt det beste ut av situasjonen. - Jeg koste meg i Japan, sier Bjørn Eivind. Det var skikkelig bra opplegg, en lærerik opplevelse og det kan anbefales, sier han, og legger til at det var et stort arrangement med mange besøkende. Bilskadereparatør Tommy Røed Meek, som konkurrerte i bilskade fikk medalje for utmerket utført arbeid. Medaljen tildeles deltakere som oppnår mer enn 500 av 600 mulige poeng, og det betyr at Tommy har gjort en fantastisk flott innsats i konkurranse med 16 andre, selv om det heller ikke for han ble pall-plassering. Men en annen kuriositet kan Tommy skryte av ­ han var nemlig den eneste norske deltakeren som hilste på den japanske kronprinsen da han under stor ståhei besøkte YrkesVM på konkurransens andre dag, det melder i hvertfall WorldSkills. - Det var gøy å være i Japan og jeg hadde et veldig bra opphold. Det å stå og reparere en helt ny bil foran alle de tilskuerne var en spesiell opplevelse, sier Tommy. - Alt i alt er jeg veldig for nøyd med den jobben jeg fikk gjort, unntatt med sveisesømmene. Det var en misforståelse mellom meg og en japansk

4

BILDETEKSTER: 1. Bjørn Eivind i dyp konsentrasjon 2. Det norsk teamet i bilfagene. I første rekke ses utøverne; Tommy Røed Meek (tv), Tommy Mikalsen og Bjørn Eivind Netland. I bakerste rekke ses dommerne; Kjell Arild Orheim (tv), Henning Aarnes og Vidar Strande. 3. Tommy Røed Meek i arbeid ved jiggen. 4. og 5. Tommy Mikalsen klargjør for lakkering 6. Dommer Vidar Strande gjør sine notater

Bilbransjen 1207

11

instruktør vedr. et sveiseapparat som gjorde at jeg ikke fikk 100 prosent sveisesømmer, og det er hovedgrunnen til at jeg mistet så mange poeng, forklarer han. - Jeg ønsker å takke alle som har hjulpet meg underveis. Siden jeg vant Yrkes-NM i fjor har jeg truffet mange artige og flinke mennesker som har vist meg ulike måter å utføre arbeid på. Og det har vært veldig utviklende for meg, fortsetter Tommy, som også retter en takk til Würth Norge for alt utstyret de har bidratt med. - Veldig gøy å ha vært med på hele greia, synd jeg ikke får anledning til å være med en gang til, avslutter han. Billakkerer - Jeg er veldig fornøyd med egen innsats, sier Tommy Mikalsen som konkurrerte i billakkering. Det var 18 personer som konkurrerte om topp-plasseringene innen lakkering, og selv om Tommy ikke kom helt til topps er han strålende fornøyd. - Det var vanvittig mange som så på konkurransen, og det er jo litt

spesielt å jobbe under oppsyn av så mange mennesker. Men det var jo litt moro au, klinger det på sørlandsk - Det var første gang jeg var i Japan, og det var fint, flott og veldig bra, det var nærmest ubeskrivelig, forteller han med et smil. Han er også kjempefornøyd med at det var lagt opp til turer/sightseeing slik at de fikk sett litt av landet de nå besøkte. - Det er sinnsykt mye av maten som er fritert der borte, forteller Tommy. I juni 2009 er det klart for nytt Yrkes-VM og da er Calgary i Canada stedet, og Tommy anbefaler på det sterkeste ungdommer å delta. - Selv om det må trenes en del er det så mye man får igjen. Jeg har reist både til Sverige og Danmark på kurs som et ledd i opptreningen til Japan, så det er mange opplevelser å ta med seg i forbindelse med disse konkurransene, forteller Tommy. Han avslutter med at det hele har vært en helt vanvittig opplevelse, og at arrangementet er mye større enn det folk tror. 12

Også dommerne gjorde en flott innsats Det var tre dommer fra Norge med til Japan. En i hvert av fagene det ble konkurrert i. Vidar Strande fra Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS var internasjonal dommer for første gang for bilmekaniker ­ lette kjøretøy. Kjell Arild Orheim fra Gand vgs. i Sandnes var internasjonal dommer for andre gang i faget bilskade og Henning Aarnes fra Lyngdal vgs. i Lyngdal var internasjonal dommer innen billakkering, også han for andre gang. - Det har vært en fantastisk opplevelse å få lov til å være med på Yrkes-VM. Det å reise til Japan og være internasjonal dommer i faget mitt og oppleve det nivået som er på verdens-toppen har vært helt utrolig, sier Vidar Strande, som legger til at det var utrolig mye jobbing å være dommer. Takk for innsatsen «Våre» gutter gjorde en formidabel innsats i Japan, og vi gratulerer med vel utført arbeid og lykke til videre!

Bilbransjen 1207

Tiller AS - Avd. Bergen - Tlf. 55 52 53 70 Tiller AS - Avd. Trondheim - Tlf. 73 92 40 00 Lakk & Verktøy - Stavanger - Tlf. 51 63 01 80 Billakkspesialisten Engros AS - Oslo - Tlf. 22 69 38 80

Bilbransjen 1207

13

Messe

Messe

Ungdommen strømmet til bil07

Den store bilutstillingen «bil07» ble avholdt i dagene 8. ­ 11. november, og det var nesten 72 000 besøkende innom i de fem dagene utstillingen varte. Stor interesse fra ungdommer lover godt for rekrutteringen til bransjen.

Tekst og foto: Anne Evensen I Bilbransjens novemberutgave hadde vi med en reportasje fra utstillingen bil07. Da var vi innom utstillingen i noen få timer før bladet skulle leveres til trykking. Nå er utstillingen vel overstått og vi gir en liten status. Det var 71 854 besøkende innom utstillingen, og det er tall arrangørene Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) og Norges Varemesse er godt fornøyd med selv om det var en del under forventet. 675 personer deltok på noen av de mange seminarene som ble holdt i tilknytning til utstillingen. Og ifølge besøksundersøkelsen utført av Refleks er det 25 % av de besøkende som regner med å kjøpe ny bil i løpet av de nærmeste 6 månedene, og en del kontrakter ble skrevet allerede på utstillingen. Den samme undersøkelsen forteller at 89 % av de besøkende var menn. Totalt var det 165 utstillere representert, og Toyota var den største utstilleren med 1350 kvm. Deretter kom Bertel O. Steen og Harald A. Møller ­ også de med stands på over 1000 kvm. MotorGruppen var den fjerde største utstilleren med 917 kvm. Det var ca. 250 bilmodeller ­ totalt ca. 600 biler - som ble vist frem på messen. Alt fra gamle kongebiler, konseptbiler og racerbiler til det nyeste som finnes på markedet. - Norsk bilbransje har ønsket å vise seg frem fra sin beste side og samtidig vise publikum hva som blir viktig i årene og tiårene som kommer. Og vi vil gjerne berømme alle utstillerne med flotte og interes14 sante stands, sier prosjektsjef Trond Andersen fra Norges Varemesse. Samtlige bilimportører, med alle sine bilmerker, deltok på utstillingen, og mange hadde både Norgespremierer og konseptbiler med på sine stands. I tillegg til de to store bilhallene var det en hall med rekvisita, deler og utstyr og en hall hvor det ble fokusert på miljø, sikkerhet, teknologisk utvikling, rekruttering og design. Under utstillingen ble det klart at noen importører og forhandlere hadde tatt på seg spanderbuksene og vil gi en del biler til videregående skoler. Både Toyotaer og Volvoer vil etter hvert finne veien ut til elevene. Dette er et ledd i rekrutteringsarbeidet som bransjen jobber aktivt med i disse tider.

Bilbransjen 1207

BILDETEKST: 1. Adm. dir. i Mitsubishi Motors Norge, Bernt G. Jessen, var engasjert da han fristet ungdommen til å velge bilfagene.

og i det siste har det vært «in» å være miljøvennlig, og da må det formidles. Fred Magne Skillebekk avsluttet det hele med glimt fra en biljournalists hverdag. Det er mange områder en biljournalist kan jobbe innenfor; biltester, lanseringer, bilmesser, portretter og motorsport. Håper mange velger bilbransjen Innimellom all orienteringen ble det vist kule filmer om hverdager innen bilbransjen. Det ble fortalt om de mange mulighetene som finnes i bilbransjen - ikke alt dreier seg om bilmekanikk og bilsalg. Også bilbransjen har behov for medarbeidere innen administrasjon, økonomi, IT, markedsføring, logistikk osv. Bilbransjen er en bransje i rivende utvikling, og det er i det store og hele spennende å jobbe i bilbransjen, det var foredragsholderne enige om. De oppfordret elevene til å kjenne etter hva de har lyst til å jobbe med, hva som motiverer, ikke legge begrensninger på seg selv og velge en arbeidsgiver som satser på medarbeiderne. Og de håpet at noen av de 215 ungdommene lot seg friste til å velge bilfag når de etter hvert skal velge utdanning. Harila er imponert Norges Bilbransjeforbunds president, Tormod Harila, berømmer initiativet og alt arbeidet som er lagt ned i forbindelse med utstillingen. - Utstillingen var veldig bra, og de jeg møtte rundt om var veldig fornøyd, sier han. Det var noen som hadde lagt veldig mye penger i utstillingen/standen, andre litt mindre, men gjennomsnittet var bra. Messen er blitt godt mottatt, men det bør nok gå noen år mellom hver gang man arrangerer en så stor bilutstilling. Selv om det ikke kom 100 000 mennesker så håper jeg likevel at arrangørene var fornøyd med antall besøkende. Jeg var til stede på GRIP-seminaret på torsdag og det var interessant å se hvordan miljøorganisasjonene kan ha god dialog med bransjen, avslutter han.

1

Seminarer I tillegg til selve utstillingen ble det avholdt en del seminarer, bl.a. innen rekruttering, miljø, design og teknologi. Rekruttering På seminaret om rekruttering var det ungdom som står foran yrkesvalg som var målgruppen. Det ble gitt et innblikk i veien fra mekaniker til adm. dir. ved Stein Håvelsrud, adm. dir. i Harald A. Møller AS, Norges største bilimportør. Bjørn Fredrik Oberg, lærling på tunge kjøretøy hos Volmax i Råde, og Roger André Kvisler, mekaniker i lette kjøretøy hos Bilbutikk 1 Sarpsborg, fortalte om hvorfor de hadde gjort de yrkesvalgene de har gjort, og de oppfordret spesielt jenter til å velge bilbransjen. - Det er litt kjedelig her hos oss uten jenter, sa de. Det ble også orientert litt om mulighetene innenfor billakkering. Det var Bjørn G. Larsen som fristet ungdommene bl.a. med å gi et innblikk i metoder og alle de 75 000 fargene og nyansene i bilene som ruller på veien i dag, og hvor man må benytte data-

teknologi for å finne frem til eksakt farge. Det er også mulig å utvikle seg kunstnerisk med airbrush-teknikker og motivlakkering. Videre fortalte han om gode jobbmuligheter og at det er et godt betalt yrke med mange muligheter for etter- og videreutdanning, og at bransjen tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Deretter var det August Hoel fra Bilakademiet som fortalte om mulighetene til å få en bakgrunn/kompetanse på veien til å bli bilselger og hvorfor du bør bli bilselger. Bilselgerbransjen har blitt mye tøffere de siste årene og da er det viktig å ha lært seg spørsmålsteknikker, etikk, kalkulasjoner etc. Bernt G. Jessen, adm. dir. i Mitsubishi Motors Norge, som syns han har verdens best jobb og har vært i Mitsubishi siden 1980, fortalte om markedsføring, PR og merkevarebygging. Det å definere en troverdig, langsiktig profil og leve opp til den er viktig når kundene skal påvirkes i forhold til hvilken bil de bør kjøpe. Både det rasjonelle og emosjonelle er med i bildet når valg om bil gjøres i dag, 15

Bilbransjen 1207

MØTELEDER. Syver Leivestad (th) ledet møtet, og referentene Børre Skiaker (tv) og Henrik O. Melsom fulgte nøye med.

RENOMME. Jan Blichfeldt fra Bates snakket om bilbransjens renommé og merkevarebygging.

Rekruttering på dagsorden

Mangelen på fagfolk i bilbransjen er et tema som engasjerer mange. Det ble tydelig da NBF arrangerte det årlige formanns- og sekretærmøte i november.

Tekst og foto: Anne Evensen Det var stort oppmøte både fra Forbundsstyret i NBF og NBFs lokalforeninger på NBFs årlige formanns- og sekretærmøte, som i år ble arrangert den 13. og 14. november. Dag én var satt av til rekruttering, og da var opplæringskontorene innen bilfag også invitert, i tillegg til B.I.L. (Bilimportørenes Landsforening). Dag to var viet NBFs prioriterte prosjekter for 2008, status på FNHs (Finansnæringens Hovedorganisasjon) og NBFs samarbeid, samt gjennomgang av resultatene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i juni i år. Rekruttering Bilbransjen trenger å bli mer attraktiv, sa Jan Blichfeldt fra Bates da han snakket om bilbransjens renommé, og ga tilhørerne en innføring i merkevarebygging. Det å bygge et merke er målet, mens markedsføring er middelet. Et godt renommé er verdt utrolig mye penger, og jo sterkere renommé, jo mer attraktiv blir bransjen. "Totalt sett er det en svak nedgang i antall søkere til bilfagene. Det er samme trend man ser i totalbildet for fag- og yrkesopplæring. Billakkering fremstår imidlertid som ett klart unntak, her har antall søkere økt kraftig de siste 3-4 årene. -mon tro om dette har noe med tilbudet å gjøre, sa Børre Skiaker, med referanse til statistikkene fra utdanningsdirektoratet." Opplæringskontorene for bilfag i Haugesund, Østfold og Buskerud fortalte om hva de gjør for få ungdom til å velge bilfagene. Det er bl.a. yrkesmes-

Bilbransjen 1207

16

LAKKTIDSTUDIENE. Cato Leine fortalte om arbeidet med lakktidstudiene så langt. Mer informasjon kommer etter hvert.

OPPLÆRINGSKONTORENE ER EN RESSURS. Robert Alsaker (tv), Bård I. Ileby og Thor Strand fra Opplæringskontorene i bilfag i Haugesund, Østfold og Buskerud ga oss et innblikk i hva opplæringskontorene gjør for å øke rekrutteringen til bransjen.

ser, besøk på ungdoms- og videregående skoler og informasjon til rådgivere som ser ut til å være fellesnevner. I tillegg har Haugesund rekrutteringskampanjen MekkBil.no, og Buskerud har reklamefilm på kinoer og bilmek.no. Deretter var tiden kommet for diskusjon, spørsmål og innspill. Og det var tydelig at temaet rekruttering engasjerte de tillitsvalgte, for engasjementet var stort. Hvordan skal bransjen få flere til å velge bilfagene? Det ble også fokusert på om bransjen er flink nok til å ta vare på de mekanikerne man har slik at de beholdes lenger i bransjen. Men at lekkasjen til andre bransjer er for stor, og at bransjen har en kjempeutfordring for å få tak i nok gode fagfolk var uomtvistelig. Det ble også minnet om at bedriftene har en stor utfordring i «prosjekt fordypning» som er nytt i forbindelse

med kvalitetsreformen «Kompetanseløftet». Et annet viktig element som det ble minnet om er partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift. Det kom frem mange gode ideer og tips, i tillegg til at det ble reist en del spørsmål som NBF tar med seg i det videre arbeidet med rekruttering. Eksempelvis: Hvor flinke er bedriftene til å ta i mot og ivareta lærlingene? Intern opplæring - får mekanikerne og kundemottagere samme tilbud om etter- og videreutdanning som f.eks. selgere? Er undervisningen på skolene god nok, hvordan ser klasserommene ut, og har de tilstrekkelig og moderne utstyr og biler på skolene? Hva kan gjøres? Det kom inn forslag om at NBF lager felles rekrutteringsmateriell, som

brosjyrer, rollup etc, men hva vil ungdommen ha av materiell? At de jobber mer mot myndighetene, og at de har en sterk rekrutteringsavdeling. At de både hjelper og jobber tettere sammen med lokalforeningene og opplæringskontorene. Det var også et ønske om å se på revitalisering av bilfag.no. Det er opplæringskontorene og den lokale bilbransjeforeningen som bør jobbe lokalt, og de må motivere bedriftene til å ta i mot lærlinger. Veien videre Etter møtet har NBFs adm. satt opp en oversikt over alle innspillene og systematisert disse. Fredag 7. des. samles den gruppen som til nå har jobbet med rekruttering for å diskutere veien videre.

Bilbransjen 1207

17

Anniken Thorkildsen, reservedelslærling hos Bertel O. Steen Fredrikstad, stiller opp på messer i håp om å få flere jenter til å velge bilfagene.

Denne gjengen fra VG2 Kjøretøy på Glemmen vgs. syns det er moro på messer.

Per-Øyvin Hersleth, lærling hos Lakkompaniet AS i Fredrikstad bidro med fagkunnskaper på messen.

Runar Karlsen (tv) fra C. Christoffersens AS, og Knut Johansen TV), Marius Hagestande og Mattis Rustad kan bidra med nyttig Fred-Åge Johansen som er lærer ved Bilskade, lakk informasjon til de besøkende på messen. og karosseri-området på Borg vgs. trives på messen

Bilbransjen 1207

18

Stort behov for rekruttering

Opplæringskontorene bidrar på utdannings- og yrkesmesser samt på ulike bilutstillinger.

Tekst og foto: Bård I. Ileby, daglig leder i Opplæringskontoret BILFAG ØSTFOLD AS og leder av Fellessekretariatet for opplæringskontorene i bilfag. Opplæringskontoret BILFAG ØSTFOLD AS slo til med en stand på 57 m2 pluss en Scania Demo-trailer som et stort klasserom på årets messe Utdanning & Yrke i Østfold, nærmere bestemt i Kongstenhallen i Fredrikstad 7.-8. november 2007. Dessuten deltok flere av opplæringskontorene på bil07 på «Jobb i bilbransjen?»standen, og på seminaret med samme navn deltok blant annet lærling Bjørn Fredrik Oberg og bilmekaniker Roger André Kvisler fra Østfold. Hele 3324 elever fra 10.-klassetrinn i Østfold besøkte årets Utdanning & Yrkesmesse. I tillegg besøkte et stort antall VG1- og VG2-elever fra videregående skoler, rådgivere, karriereveiledere, foreldre og andre voksne messa. De besøkende fikk et innblikk i alle programområder i videregående opplæring. BILFAG ØSTFOLD var en del av TIP-standene (Teknikk og industriell produksjon) som totalt utgjorde 230 m2. På bilfag-standen ble alle lærefagene i bilfag og motor demonstrert: Bilskade, lakk og karosserimakerfaget ble vist i samarbeid med Borg vgs og lakkleverandøren PPG v/ C. Christoffersens. Både elever og lærere fra VG2 Bilskade, lakk og karosseri, billakk-lærlingene Kristian Eriksen fra Skade og Lakk AS og Per-Øyvind Hersleth fra Lakkompaniet AS i Fredrikstad, bilskade-lærlingene Petter Vigen Andersen fra Jensen & Scheele Bil AS i Halden og Kim Jakobsen fra Østlandsk Karosseri AS i Sarpsborg gjorde en strålende innsats gjennom å snakke med potensielle bilfag-søkere og vise dem utdrag av faget og hverdagen i et verksted. · Bilmekanikerfaget ­ lette kjøretøy, motorsykkelfaget, motormekanikerfaget, hjulutrustningsfaget ble vist i samarbeid med elever og lærere fra VG2 kjøretøy på Glemmen vgs. Flere kjøretøy-komponenter ble vist frem ­ men det var nok den løse turbo'en og Toyota D4-D Common Rail dieselmotoren som vakte mest oppmerksomhet. Reservedelsfaget ble vist med hjelp fra Toyota Østfold AS og deres reservedelslærling Marius Furuberg. Bertel O. Steen Fredrikstads reservedelslærling Anniken Thorkildsen bidro også her. Marius viste frem en powerpoint-presentasjon om hva det vil si å jobbe i reservedelsfaget ­ i tillegg til ekstrautstyr, tilbehør og bilkomponenter. Bilmekanikerfaget ­ tunge kjøretøy, reservedelsfaget og yrkessjåførfaget ble promotert i den store Scania V8 Demo-traileren som var plassert rett utenfor hovedinngangen til Kongstenhallen. Norsk Scania AS ved blant andre Jan Wagner, Jan-Erik Finnerud og Tor Henry Holt fortalte om yrkesmulighetene innenfor tunge kjøretøy sammen med Arnt Petter Myrann fra Opplæringskontoret for tranport og logistikk og Rino Sinding fra Opplæringskontoret BILFAG ØSTFOLD. Scania-traileren ble et populært besøkelsessted. Over 100 ungdomsskoleelever fikk med seg en 30 minutters presentasjon i den utvidede demo-hengeren. Flere uttrykte begeistring og interesse for tunge kjøretøy etter presentasjonen. Det er viktig å gi ungdom et innblikk i hva fagene faktisk betyr i det daglige. Det er ikke lett å forstå hva det for eksempel vil si å jobbe på et lastebilverksted når det eneste forholdet man har til en lastebil eller trailer er et stort monster av et kjøretøy som suser forbi på motorveien. Hverdagen på et verksted er jo helt annerledes enn dette inntrykket. bil07 Bilutstillingen bil07 på Norges Varemesse i Lillestrøm ble også et viktig rekrutteringssted for bransjen og opplæringskontorene. Det ble arrangert et stort seminar om «Jobb i bilbransjen?» fredag 9.11.2007 hvor det på forhånd hadde gått ut invitasjoner til 420 ungdomsskoler i Sør-Norge fra Opplæringskontoret i bilfag for Oslo og Akershus. Ca 250 ungdoms19 skoleelever deltok på seminaret hvor de blant annet fikk lære mer om yrkesmulighetene i bilbransjen. Opplæringskontoret BILFAG ØSTFOLD bidro med innslag fra en lærling ­ og en bilmekaniker som har jobbet som fagarbeider i litt over ett år etter fagprøven. Bjørn Fredrik Oberg er bilmekanikerlærlingen som fortalte om sin hverdag på lastebil- og bussverkstedet til VOLMAX AS i Råde ­ og om hvorfor og hvordan han faktisk valgte kjøretøy på videregående ­ samt om forholdet til Opplæringskontoret. Roger André Kvisler er den «ferske» bilmekanikeren i lette kjøretøy som fortalte om sin vei frem til å bli lærling hos Volvo/Renault/Land Roververkstedet Bilbutikk1 Sarpsborg AS og om hverdagen som bilmekaniker. Opplæringskontorene er til for å brukes i rekrutteringsøyemed 33 Opplæringskontor i bilfag i Norge er klare for å hjelpe bransjen med rekruttering. Vi har kompetanse og kunnskap om hva som må til for å komme i gang med partnerskapsavtaler mellom ungdomsskoler og bedrifter, om hva som må gjøres i forhold til myndigheter når det gjelder antall skoleplasser i bilfag og hva som må gjøres for å få tak i kjøretøy- og bilfag-elevene i videregående skoler. Vi kan bistå bedriftene ved formidling av søkere til læreplasser gjennom møter med bilfag-klasser, tipse søkere om hvilke bedrifter som trenger lærlinger i hvilke fag ­ og gi bedriftene råd om hvilke søkere man kan ta en sjanse på. Husk at opplæringskontorene hjelper til med oppfølging av lærlingene, arrangerer lærlingkurs eller e-læring og gir tips om veien videre for å komme gjennom læreplanen i løpet av læretiden. Enkeltbedrifter, medlemsbedrifter og Bilbransjeforbundets lokalforeninger oppfordres derfor til å bruke oss aktivt i rekrutteringsarbeidet. Det er ved kontinuerlig innsats og samarbeid i bransjen at vi kan trygge en god rekruttering til bilbransjen. Ditt nærmeste opplæringskontor finner du på www.bilfag.no . Lykke til!

Bilbransjen 1207

Nyutdannete fagarbeidere

I Stavanger ble det den 17. november markert at 80 lærlinger innen bilfag nå er ferdig med læretiden og klare for arbeidsmarkedet.

Tekst og foto: Tor Arne Johansen Til markeringen som Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor AS (RBO) arrangerte for de 80 lærlingene som har bestått fagprøvene hittil i år og som kom ut i bilbransjen nå i høst, var det hele 75 personer som deltok. Det var 55 av de 80 lærlingene som hadde anledning til å delta i tillegg til inviterte gjester. RBO arrangerer hver høst en samling med lærlingene som har bestått fagbrevet inneværende år, dvs. frem til samlingens dato. De som gjennomfører fagprøven senere dette året og består, inviteres høsten neste år. Det er de nye fagarbeiderne sammen med sine faglige ledere (instruktører) som inviteres til en høytydelighet med gratulasjoner og gaver. I tillegg blir lærerne på bilskolene invitert sammen med representanter fra prøvenemndene og styret i RBO.

NÅ ER DE FAGARBEIDERE. Her ses 10 av 12 lærlinger innen lette kjøretøy som møtte til feiringen og som har bestått «Meget Godt».

Alle som har bestått får en klokke hvor det på urskiven står fagarbeider og et diplom. I tillegg får de som har bestått «Meget Godt» en sjekk på

2500 kroner. Etter den høytidelige delen gikk vi til dekket bord med full middag og tilbehør.

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING -AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

VI KAN VERKSTEDUTSTYR!!

Velyen-Istobal 4EC0500

2 søylet elektromekanisk billøfter · Kapasitet 3,0 tonn. · 2 motorer, elektronisk styrt · Kabelbro mellom søylene

Nussbaum Jumbolift Saksekanalløftere

· Kap. 3 tonn. · Fleksibel løsning · Laveste byggehøyde, 9,5 cm. · Leveres også for nedfelling i gulv.

22.975,Velyen-Istobal 4EC0800

· Kapasitet 3,6 tonn.

26.975,Tillegg for ekspresspad

BM BREMSEPRØVERE

For lette og tunge kjøretøy

· Bremseprøvere for tyngre kjøretøy med flattliggende eller hevbart rullefelt og vektsimulering. · Bremseprøvere for lette kjøretøyer til nedfelling i gulv. · Bremseprøvere for lette kjøretøyer til montering på gulv, bare 16 cm overkjøringshøyde. · Prøverne har digital måling av bremsedifferanse, er moduloppbygd og kan tilpasses brukernes behov. · Kan f.eks. bygges ut med printer, motløpende bremseruller for 4WD, vegkontakttester, sporingsplate osv.

Opus 40-D

Avgasstester for kontroll av CO, HC, CO2 og O2 · · · · · Oljetemp. Turtall via batteri. OIML 0 Brukervennlig Servicevenlig

Tilleggsutstyr · Røykgassenhet · Vogn / Veggfeste

bud! Be om til ieavtale r le Vi ordne

Boks 142, 2021 Skedsmokorset · Tlf. 63 89 33 00 · Fax 63 89 33 60 www.rodin.no · E-post: [email protected]

Bilbransjen 1207

20

Markedsføring av bilfagene

Mye av rekrutteringsarbeidet handler om markedsføring av bilfagene.

Nå kan NBF sende ut materiell til deg som ønsker å markedsføre bilfag på skoler, messer eller i verkstedresepsjonen i egen bedrift. Mange gjør en strålende innsats i lokalområdet. NBF ønsker å bidra til dette viktige arbeidet og har derfor satt sammen en «pakke» bestående av en enkel presentasjon av bilfagene, brosjyre til utdeling og en roll-up for blikkfang. «Pakken» er kanskje best egnet til presentasjon av bilfag for elever i ungdomskolen og elever på VG1. Det er i ditt lokalmiljø bilfagene bør markedsføres, så ta kontakt med NBF så sender vi materiell til deg. Materiell: · Presentasjon av bilfagene på CD (Gratis) · Brosjyrer (Gratis) · Roll up i etui (Kr. 1975,- + mva.) Frakt kommer i tillegg. For bestilling av materiell: Ta kontakt med NBFs salgskontor ved Morten Thonander på tlf. 982 23 831 eller e-mail: [email protected]

...alt som får et «bilhjerte» til å banke...

Panvulk AS

Aslakveien 20, 0753 Oslo

·

Telefon: 22 51 48 00/Fax: 22 51 48 01

·

www.panvulk.no

Bilbransjen 1207

21

ØNSKER SEG TIL BILBRANSJEN: Armin Bahrami har fire års salgserfaring fra ulike bransjer bak seg, men ønsker seg nå til bilbransjen.

MANGE JENTER: Denne høsten er det syv jenter som går på dagkurset hos Bilakademiet. Trine-Lise Christensen, Mette Kalseth, Silje Marisol Semb, Vivian I.Østerhagen, Trine-Sofie F.Hammer, Ronja Kolseth og Marianne Halvorsen.

selgere

EIER: Robert Jensen startet Bilakademiet for 12 år siden.

Tilfører bransjen

Omlag 100 selgere uteksamineres fra Bilakademiet hvert år.

ØVELSE GJØR MESTER: Hos denne gruppen får de nye kalkulatorene «kjørt» seg - for her øves det på å regne ut restverdier, leasingpriser osv...

PÅ BIL07: Bilakademiet var representert på standen «Jobb i bilbransjen?» under bilutstillingen bil07. Der traff vi August Hoel, som underviser hos Bilakademiet.

Bilbransjen 1207

22

Tekst og foto: Anne Evensen Robert Jensen, som selv ikke har erfaring fra bilbransjen, etablerte Bilakademiet i Bertel O. Steens gamle lokaler i Waldemar Thranes gate i Oslo i 1995. ­ Men jeg har lang erfaring som selger og agent, og faget heter salg mens produktet heter bil, sier Jensen. Bilakademiet er en privat skole som utdanner ca.100 bilselgere hvert år. Kursene går både på dag og kveldstid og koster nå ca. 36 000 kroner. Dette semesteret er det 28 elever, hvorav syv jenter, som går på dagtid og 15 som går på kveldstid. Dag-kurset denne høsten startet 26. september og undervisningen foregår fra 9 ­ 14 hver dag i tre måneder. Det er tre faste ansatte i Bilakademiet; Robert og to i administrasjonen. I tillegg er det flere deltidslærere/timelærere fra bransjen som bidrar, bl.a. August Hoel, adv. Johan Haga og Frank Larsen fra Continental . Da skolen startet for 12 år siden var det 12 elever det første året. I tillegg til kursene i Oslo holdt Jensen også ett utenbys kurs hvert semester, men det ble for slitsomt i lengden så nå gjennomføres det kun kurs/skole i Oslo. Skolen drives helt uten noen form for tilskudd fra det offentlige e.l. - Måten vi har blitt tatt i mot på i bilbransjen er helt utrolig, og samarbeidet med bransjen har vært helt enestående. Og vi tilpasser hele tiden innholdet i opplæringen i forhold til bransjens behov, sier Jensen som mener skolen holder en høy kvalitet. - Gjennomsnittsalderen på elevene er rundt 30 år, og de fleste har jobberfaring. I alder spenner det fra 18 til 60 år, forteller han videre, og legger til at Bilakademiet har «levert» selgere til bl.a Bertel O. Steen, Møller, Skotvedt

og RøhneSelmer. - Vi hadde en god dialog med NBF i flere år og de var også her som kursledere, men det er en stund siden nå, forteller Jensen. - Jeg er nå 66 år og kommer nok til å trappe ned, sier Jensen som nå bor i Spania. Jeg har holdt på i 12 år og syns det er riktig at det kommer nye krefter inn. Jeg håper at flere innen bransjen kan gå sammen om å kjøpe skolen slik at tilbudet til bransjen består, sier han. Salg er et fag - Salg og økonomi er to hovedfag på skolen, og det avlegges eksamen i disse fagene. I tillegg undervises det i etikk, organisasjonslære, rettslære og jobbsøking, forklarer Jensen. At det er mange som har veldig interesse for bil, men ikke talent for salg, og derfor ikke får jobb i bilbransjen etter å ha gjennomført kurset på Bilakademiet, legger Jensen imidlertid ikke skjul på. - Men de som er flinke selgere kan brukes i alle bransjer - ikke bare i bilbransjen, sier Robert. Opp i gjennom årene er det mange som har gått til andre bransjer f.eks. salg av båter, eiendomsmeglere osv. - Bilbransjen har alt for mange ekspeditører og for få selgere, sier Jensen. En selger fører en salgssamtale og har avslutningen for øyet, mens en ekspeditør bare viser frem produktet. Det lønner seg i kroner og øre å være dønn ærlig overfor kunden, og man må ikke presse kunden. Den begeistringen selgeren har for bilen smitter over på kunden. I det siste har vi hatt flere henvendelser fra bedrifter som trenger selgere, og «headhunting» av elevene er blitt vanlig. Som følge av bransjens store behov for arbeidskraft har vi litt

færre elever i år enn tidligere. Dette kjenner vi igjen, for når det er høy arbeidsledighet er det mange som vil gå på skole og vice verca, sier Jensen. - Bilforhandlerne må bli flinkere til å ansette jenter og innvandrere. Det å lese kroppsspråk er et aktivum i salg, og der er jentene flinkere enn gutta, avslutter han. Elevene er engasjert Armin Bahrami er en av gutta som nå går på dagkurset på Bilakademiet. Han har jobbet med ulike salgsjobber i fire år, bla. Telecom. Han ønsker imidlertid nå å begynne i bilbransjen, og fikk et råd i forbindelse med et intervju om bilselgerjobb at det ville være nyttig å ta Bilakademiet først. Derfor er han her, og han syns de 35 ­ 40 000 som Bilakademiet koster er en veldig god investering. ­ Det jeg lærer her er relatert til bransjen, både mht. salgsteknikker og papirarbeid, sier Armin, og legger til at bilforhandlerne i dag stiller store krav til sine ansatte og denne skolen gjør ham rustet til å møte de kravene. Jeg tror jeg kan selge biler med stor lidenskap, sier han og gleder seg til å møte bransjen. Mette Kalseth tar turen fra Larvik hver dag for å få med seg Bilakademiet. ­ Jeg liker bil og har lyst til å være bilselger, sier hun entusiastisk. Hun har også salgserfaring å slå i bordet med, bla. 18 års erfaring fra Color-Line. Det siste året har hun imidlertid vært hjemme med små barn, og når hun nå skulle ut i arbeidslivet igjen syns hun tiden var moden for en forandring, og valget sto mellom eiendomsmegler eller bilselger. Bil er mer meg, derfor valgte jeg å gå på kurs her hos Bilakademiet for å ha en teoretisk bakgrunn med når jeg nå skal bytte bransje, sier hun med et smil. Økonomi og finans, som vi lærer her, er viktig å ha med seg, mener hun. At det er en mannsdominert bransje hun nå søker seg over til ser hun på som positivt og en mulighet til å snu den trenden.

Bilbransjens førstevalg når fagfolk skal velges

Med 40 års bransjeerfaring er vi ditt naturlige valg som samarbeidspartner når du trenger vikar eller ny medarbeider i din bedrift. Prøv oss! Vi gjør hverdagen lettere.

Industriveien 5-7, 1337 Sandvika ­ Tlf: +47 67 52 28 70 ­ Fax: +47 67 52 28 71 www.fagmannformidling.no

Bilbransjen 1207

23

MÅ BYGGES: Kvalitet kan ikke kontrolleres inn på linja, den må kunne bygges inn. Nettopp derfor må hele prosessen være nøye gjennomtenkt, og slik lagt opp at det nesten ikke er mulig å gjøre feil «på gølvet».

Sjekker alt - hele tiden

Bilbransjen fikk nylig komme inn i Volvos hemmeligste rom: Kontoret til utviklingssjef (store biler) Hans Wikman. Vi diskuterte kvalitet: - Vi sjekker alt, hele tiden, sier Wikman om konstruksjonene, produksjonsklargjøringen og underleverandørene.

Tekst og foto: Stein Bekkevold Wikman tegner en tidslinje på tavlen: Helt til venstre står det Pre PS, så blir det PS, PSC, FDJ, PA, Job 1 og FSP. Det siste betyr førprosjekt stopp, det første betyr Prosjekt Start. Alle disse punktene er «grinder», der kvaliteten i arbeidet sjekkes igjen og igjen. Lenge før bilens før-serie bygges, minst 16 måneder tidligere. Ferdige system Ikke nok med at selve bilen er sjekket igjen og igjen, det er produserbarheten også, og de færre og færre underleverandørene. De trenger ikke så mange lenger, for de fleste av dem gjør mye mer enn før: De prosjekterer, konstruerer, beregner og tester. Når undersystemet - f.eks et komplett bakhjulsoppheng - skal skrus inn «på linja», er det helt komplett og ferdig sjekket. Det Volvo selv tester, i tillegg til motorene/drivlinja, er den komplette bilen. Hver eneste bil kontrolleres grundig, på dynamometer og i høytrykksdusjen; ingen lekkasje er for liten til at den evt. oppdages. - Det er noen år siden vi fikk vann inn i en av bilene, sier Wikman lakonisk på klingende norrlandsk, - men da kom det vann fordi testeren uforvarende hadde latt et sidevindu stå på gløtt... 24 Må kunne bygges Selvsagt må også Volvo finne seg i konkurranse og prispress, selv om selskapet aldri så mye er Ford-gruppens vidunderbarn og deres leverandør av Premium Cars ved siden av Jaguar. Wikman sier at de merker press på sin egen byggekostnad, og at de stadig finner opp nye metoder og teknikker for å bygge bilene raskere. - Alt sjekkes, sier han, - hver eneste bevegelse arbeiderne gjør er målt og tidsfestet, slik at jobben blir så lett, presis og lite anstrengende som mulig. Vi må gjøre det smertefritt å bygge inn den kvaliteten vi har bestemt oss for. Om opplæring og

Bilbransjen 1207

etterutdanning i alle ledd på alle plan, sier Wikman at dette er en uendelig sløyfe. Han går på kurs rett som det er - og lærer også en god del hos underleverandørene, de andre ingeniørene også, og folk på linja lærer nytt for hver nye modell de skal bygge. Derivater og nyheter Det smarteste for en bilfabrikk er å forandre utseendet og interiøret på bilen år om annet, og å beholde stammen intakt. Slike «facelift-utgaver» kaller Wikman for derivater, videreutviklinger. Ofte kommer forslagene til nyheter i interiør og undersystem fra underleverandørene, like ofte fra Wikman selv og hans ingeniørstab. Vi lurte på i hvilken grad nye V70 var et derivat, i og med at vi ikke har vært invitert på noen visning av bilen, men da sa Wikman at om den bilen er et derivat, så er det et veldig avansert et. - Nei du, sier han, - den bilen er faktisk nesten helt ny tvers igjennom, med veldig lite «carryover» fra den forrige modellen. Vi beholder enkelte system som det ikke er noen vits i å gjøre om, men resten er nytt: Sikkerhetsstrukturen, ESP-systemet (bedre og bedre følere), drivlinja, interiøret og nesten hele karosseriet. Hele bilen har oppjustert kvalitet. Test den selv, sier han. Datateknikken rår Ifølge Wikman var Volvos utviklingsavdeling blant de første i verden til å digitalisere seg. De ville legge seg først i sporet og gjøre alle feilene, for

å være modne på data når alle andre kom halsende etter. - Men det tok sin tid å få underleverandørene inn på linje med Volvo, noen ramla jo av under veis, sier han tørt. - De andre vokste seg større og smartere, og er for lengst online med oss, og vi er online med resten av Volvosystemet. Det nytter jo ikke å lage en ny bilmodell som ingen har etterspurt, så vi vet ganske godt hva kunder og forhandlere ønsker seg neste gang. Det er bare å måle hva de synes om dagens modell og hva de savner, mener han. - Det er smartere å vite enn å gjette, sier han med et glimt i øyekroken, de har gjerne det, folkene der oppe i Norrbotten. Nye materialer Og så sier han - som svar på vårt spørsmål - at det gjelder å holde seg oppdatert på materialfronten. - Ingen ønsker å bygge en tyngre bil enn nødvendig, hevder han.- Å gjøre en bil lettere i dag, med alt det utstyr kundene har vennet seg til å ha om bord, er virkelig en enorm utfordring. For samtidig skal jo ikke kollisjonssikkerheten bli dårligere. I nye V70 måtte vi, for å holde stammen noenlunde slank men samtidig solid, for første gang gjøre bruk av en stålkvalitet som hører romalderen til: Bor-legert lavkarbonstål. Stålet er legert med grunnstoffet bor og er knallhardt, kjempestivt. Men å presse B-pilaren ble litt av en utfordring, for springback var helt vilt. Springback er den tilbakefjæringen du får i detaljen

når du har presset den, fordi stålet «ikke ville». - Men når vi innførte varme i pressingen så gikk det jo bra, smiler han. Enda et eksempel på hvor langt man kan trekke kvalitetsbegrepet altså: De innførte et knallsterkt flystål i to millimeters tykkelse for å klare sine selvpålagte kvalitetskrav m.h.t. kollisjonssikkerhet. Aluminium sikkert? Alle som har håndtert aluminiumfolie på kjøkkenet rister på hodet når du sier at man kan bygge biler av stoffet. De er ikke med på det før du påpeker at alle fly - selv de mest avanserte supersoniske jagerfly - jo er laget nettopp av aluminium. Om stoffet sier Wikman at deres tester viser gode tall. - Det er ingen tvil om at bilfabrikkene - så snart det blir for dyrt for folk å kjøre rundt i tunge biler av stål - vil måtte gå over til lettere saker. Vi har testet ulike konstruksjoner av legert, høyfast aluminium - har samtaler f.eks med leverandørene og med flybyggeren Saab om dette, og tester samtidig fiberarmert plast i karosserideler. At dette kommer i økende grad er helt sikkert, så vi ønsker å være føre var m.h.t. til kvalitet og sikkerhetsnivå. Og det ser altså ganske bra ut, under forutsetning av at stålbilene blir tilstrekkelig dyre å bygge og drive, sier han. Dette siste har jo noe med fremtidens straffeskatt på klimagassutslipp å gjøre. - Kvalitetsmessig er så vel aluminium som fiberarmert plast helt OK som fremtidsmaterialer, mener Wikman.

TIDSLINJE: Alle punkter på denne linjen er det vi kaller «grinder», sier Volvos utviklingssjef (store biler) Hans Wikman. - Hvert punkt avslutter en fase der kvaliteten er vurdert på det mest intense, presiserer han. I hånden? En «bil» fra et barnebarn...

PIRKEPIRK: Selv en uskyldig bakdør er gjenstand for nitid pirkearbeid, men det må være pirkearbeid som går fort og sikkert. Løsningene her er nøye utprøvd med HMS og kvalitet i siktet. Ting skal sitte fast, ikke skramle, og skal gjøre jobben sin. Hele livet.

Bilbransjen 1207

25

FRØSEN: Hvor mange grader holder kjølevannet i denne bilen? Sikkert ikke over ti minus, som var lufttemperaturen denne morgenen. Uten frostvæske i kjølevannet hadde motorblokken sannsynligvis ligget på bakken i sine enkelte bestanddeler. Arkivfoto

Hindrer is

i kjølevannet

En av de mange ingrediensene i en bil som man til hverdags ikke tenker noe særlig på, er de væskene som gjør det mulig å kjøle motorer med vann selv i sprengkulda. Bilen står kanskje ute i tretti minusgrader - omgitt av snø og is - med olje så stiv som smør, men kjølevannet forventer vi skal sirkulere med det samme startermotoren tørner.

Tekst og foto: Stein Bekkevold Spørsmålet blir med andre ord: Hvorfor fryser ikke kjølevannet? Ja da, svaret er at det ikke fryser fordi det er frostvæske i det. Men hva GJØR frostvæsken? Den hindrer frostkrystallene i å vokse seg store og sterke. Faktisk fryser strengt tatt kjølevannet, men bare til en sørpe som vannpumpen greier å dytte rundt i systemet. Fordi krystallene ikke får godt tak i hverandre og klarer å vokse til en sammenhengende isklump, er væsken pumpbar. Så det gjelder å finne en væske som i rimelig konsentrasjon legger seg molekylvis mellom iskrystallene og isolerer dem fra hverandre. Vi vil ikke ha fast is i motorblokken, for vann som fryser utvider seg ti prosent ­ og det var den blokka. Seks liter vann som blir til 6,6 kubikk desimeter is har nemlig en enorm sprengkraft. Sprit på motoren I gamle dager, da ikke alt var like «avansert» som i våre dager, brukte man denaturert sprit som frostvæske. Sprit (etylalkohol) har jo et vesentlig lavere frysepunkt enn vann, og dette gikk bra en stund. Men sprit er et aggressivt medium og kjøleslanger, messingdeler osv. gikk sakte, men sikkert ad undas. Da kom en smart sjel på at etylenglykol sikkert kunne være tingen i biler også, akkurat som i andre system man f.eks. ikke ville skulle fryse. Etylenglykol (EG) er en fargeløs, luktfri væske - faktisk det aller en26

kleste alkoholet vi kjenner til - som ter seg som en litt tynn sirup og som smaker omtrent likt. Men giftig som fy, er den. Det er nok å søle litt på garasjegulvet, og at katten slikker det i seg, så er kattens dager talte. EG angriper nemlig nyrene, åndedrettet, hjertet og hjernen. Total systemsvikt er resultatet. Væsken har vært brukt som kjølevæske (da uten tilsatt vann), bremsevæske, varmeoverføringsmedium, løsemiddel og så videre. EG har til og med ­ i sterkt konsentret form ­ vært brukt som lim. Den bedre koster mer Det finnes også her en teknisk løsning som er mye bedre, men som dessverre koster mer. Dette fenomenet er så altfor godt kjent av ingeniører verden over. Frostvæske-ingrediensen propylenglykol (PG) er faktisk så lite giftig at stoffet har vært brukt som søtningsmiddel i hostesaft for barn! Det gjør væsken langt mindre farlig om den skulle komme ut i naturen, f.eks ved kollisjoner, ukorrekt bilskroting og så videre. Men like fullt eksisterer ganske strenge forholdsregler når man håndterer PG. Stoffet kan som konsentrat dels være brennbart (ikke røyk!), dels irriterende for øyne og hud. Får man det på seg skal man skylle med rent, rennede vann. For øvrig må man selvsagt pugge det som står på pakningen m.h.t. til emballasjeskroting, væskeutskifting/deponering og så videre. SAE testet syv Syv ulike frostvæskeblandinger er testet av SAE (Society of Automotive Engineers). De sjekket diverse problemområder som giftighet, lekkasjetilbøyelighet (dvs. molekylstørrelse), brannfarlighet, korrosjonseffekt og selvsagt spesifikk beskyttelsesevne overfor iskrystallvekst. De beste væskeblandingene fikk tre stjerner,

Bilbransjen 1207

KRYSTALLER: Her er vann med farge tatt rett ut fra fryseren, ikke tilsatt frostvæske. Krystalliseringen er helt tydelig. Det er den uhemmede krystallveksten som gir is, og som da krever ti prosent mer volum enn vannet gjorde før det frøs. Frostsprenging er resultatet.

GRUMS: Samme vannblanding, men nå med riktig prosent frostvæske tilsatt, samme oppholdstid (30 min) i fryseren: Vannet er ikke gjennomfrosset, men er fullt av sørpe. Det er lett å røre i vannet med en gaffel, blandingen er altså pumpbar. Frostvæsken gjør at krystallveksten hemmes, vannet blir ikke til en isblokk.

de dårligste ingen. Men forskningsresultatene må leses med omhu: Metanol og etanol brenner som bare det i ren tilstand, men blandet med vann er de jo tilnærmet ufarlige. Det er med andre ord egenskapene i den ferdig blandede frostvæsken SAE har sjekket. To er helt OK De fire basisvæskene som nå er i vanlig bruk i frostsikre system skal fortsatt brukes, det er SAEs hovedanbefaling. Det betyr at metanol, etanol (sprit), propylenglykol og kaliumacetat (KA) er OK. De mest tvilsomme, om man er streng, er de to første alkoholene, metanol pga.

den meget store giftigheten og etanol pga korrosjonsfaren i metalliske, frostvæskeberørte deler av systemet ­ f. eks. kjølekanaler og radiator samt vannpumpe o.l. Derimot anser SAE på basis av sine omfattende prøver, at PG og KA er helt OK. Langtids frostvæske På spørsmål fra oss svarer Statoil m.h.t. såkalt langtids frostvæske, at denne kan benyttes til alle typer væskekjølte systemer i forbrenningsmotorer. Væsken skal gi lang levetid, og dermed økte skiftintervaller. Anbefalt skiftintervall er hvert fjerde år. Bileier anbefales å sjekke med instruksjonsboken og følge de anvisningene som

der gis. Det er ifølge Statoil viktig å huske at langtids frostvæske ikke må blandes med andre standard typer frostvæsker. Væsken er basert på monoetylenglykol i kombinasjon med organiske rust- og korrosjonsinhibitorer. Den inneholder IKKE silikatbaserte inhibitorer. Væsken er lett biologisk nedbrytbar >70 % (OECD 302B). Utslipp av mindre mengder fører ikke til forstyrrelser i renseanleggenes nedbrytningsaktivitet. Andre selskap, f.eks. svenske OK, gjør i sin markedsføring et ganske stort nummer av at de har frostvæske basert på «det mer skånsomme stoffet» propylenglykol.

www.relekta.no

Rengjøring og avfetting Lim og fugemasse Smøremidler Elektromateriell Overflatebehandling og beskyttelse

Ring eller skriv, få tilsendt den nye

84 siders katalog

Gratis

Katalog

2007/2 008

en

Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO Telefon: 22 66 04 00 · Telefaks: 22 66 04 01 E-mail: [email protected] · www.relekta.no

Vi gjør vedlikehold enklere...

ISO 9001:2000 ­ ISO 14001:2004 ­ OHSAS 18001 ­ EMAS ­ MQA-01

Relektas unike 5 stjernes garanti · Tilfredshetsgaranti · Bruksforsikring · Produktforsikring · Produktgaranti · 5 års bytterett

Bilbransjen 1207

27

280 (Vi tar forbehold

Tilsetninger

Epoxy og mur

Verneprodukter og hygiene

Tape

Verktøy og utstyr

Rengjø ring og avfetti ng Lim og fugemass e Smøre midler Elektro materi ell Over ate behand og bes ling kyttels e Tilsetn inger Epoxy og mur Ver nep rodukt er og hyg iene Tape Ver ktø y og uts tyr

om eventuelle

trykkfeil)

medlemsinformasjon

Endelig bilskade og lakkering i fokus

Av Bjarne Schmidt (bildet) Daglig leder Schmidt & Fardal AS Medlem av Forbundsstyret i Norges Bilbransjeforbund Vi som har vårt daglige virke i bilskade og lakkfaget har i mange år prøvd å få våre saker høyere på dagsorden. Jeg er derfor veldig glad for at tidssystem for bilskade og lakkering, sammen med rekruttering, er toppsakene i NBF nå. Tidssystem for bilskade og lakkering De store aktørene i bransjen har sett betydningen av et tidssystem for bilskade og lakkering som er korrekt og rettferdig. Det er slik at det er ettermarkedet som nå står for en stor del av inntjeningen hos en bilforhandler, og det øker engasjementet og betydningen for skade- og lakkområdet. For de rene bilskade- og lakkverkstedene er tidssystem for bilskade og lakkering helt avgjørende for inntjeningen. Det at NBFs president personlig har et sterkt engasjement i denne saken gjør at våre medlemmer ser lys i tunnelen og blir aktive i saken. FNHs (Finansnæringens Hovedorganisasjon) tidsstudie for billakkering skulle ha vært avsluttet nå, men det står en del arbeid igjen for at vi som bransje kan slutte oss til og stå bak dette tidsstudiet. Det er mange av våre medlemmer som har ansatte som sitter inne med mye ekspertise som har bidratt her. Det er en faggruppe sammensatt av dyktige medarbeidere med ulik bakgrunn som har lagt ned mange hundre timer i lakktidsstudiet. Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men jeg synes dette frivillige arbeidet står som et flott eksempel på samhold og et foreningsarbeid som fungerer. Når det gjelder tider i DBS for bilskade så er det ting på gang og som også vil kreve mye arbeid. Også i dette arbeidet er NBF avhengig av stor arbeidsinnsats fra lokalforeninger og deres medlemmer. Det er helt avgjørende for vår bransje å ha et tidsystem for bilskade og lakkering som er riktig og rettferdig. Rekruttering Dersom vi skal være konkurransedyktige når det gjelder rekruttering må inntjeningen bli vesentlig bedre 28 slik at vi kan hevde oss på miljø, HMS, utstyr, kompetanseheving og lønn. Vi må være en bransje som får det renomméet den fortjener i forhold til det avanserte produktet vi reparerer. Leveransene til ettermarkedet vil bare øke i kompleksitet og kravet til kompetanse hos våre fagarbeidere likeså. En konsekvens av dette er at rekrutteringen ikke bare må økes, men vi må få tak i gode hoder som er i stand til å utvikle den kompetansen som nå trengs i bransjen. Det er vedtatt en offensiv satsing på skolene og i media for å gjøre bransjen mer attraktiv for ungdommen og deres foresatte. Det er også viktig at vi klarer å beholde de dyktige fagarbeiderne som allerede arbeider i bransjen. Skade og lakktreff Jeg vil til slutt reklamere for skadeog lakktreffet som Oslo og Omegn Bilbransjeforening arrangerer for sine medlemmer 6. februar 2008. Der blir det et godt faglig innhold med dagsaktuelle temaer. Og helt til slutt ønsker jeg medlemmene og NBF god jul og et fremgangsrikt nytt år.

Bilbransjen 1207

medlemsinformasjon

Medlemsfordeler

NBF har inngått en rekke gunstige avtaler til benyttelse for medlemsbedriftene. Og i noen tilfeller kan også de ansatte i medlemsbedriftene benytte seg av tilbudene. På siden medlemsfordeler på www.nbf.no finnes detaljerte beskrivelser av avtalene. Ønsker du/dere å bli medlem i NBF? Les mer på www.nbf.no eller ta kontakt med Ragnhild Meyer på epost: [email protected]

BUS gir basisversjonen av BUStakst gratis (dataprogram for taksering av bruktbiler).

Bilbransjens eget fagblad sendes medlemsbedriftene i NBF.

Sentinel Software og Bilforlaget (bilNorge.no) gir rabatt på bruk av CarWeb - Bruktbilannonsering på Internett.

CreditInform AS gir rabatt for on-linetjenester på området kredittkontroll og kredittovervåking.

KrediNor gir gratis medlemskap, gunstige vilkår for inkassobehandling, kostnadsfri deltakelse på dagskurs og advokatrådgivning.

Kreditorforeningen gir gratis medlemskap og gunstige vilkår for inkassotjenester.

Mobildata gir rabatter på telefoner og datautstyr.

NetCom gir rabatt på mobiltelefoni for både bedrifter og de ansatte i medlemsbedriftene.

Nordea Liv tilbyr gunstig kollektiv pensjonsforsikring.

Renor AS tilbyr totalhåndtering av farlig avfall (spesialavfall).

Teknologisk Institutt gir rabatt på kalibrering av verkstedinstrumenter.

Telenor gir rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni, og på bredbånd for både bedrifter og de ansatte i medlemsbedriftene.

TV 2 Tekst-TV gir rabatt på stillingsannonser.

Vesta Forsikring gir rabatter på fastsatte tariffer for ansvarsforsikring, næringslivsforsikring og yrkesskadeforsikring.

Bilbransjen 1207

29

medlemsinformasjon

Brukervennlig HMS-system

Norges Bilbransjeforbund (NBF) og BUS AS har inngått en avtale som gir BUS AS rett til å publisere NBFs HMS-maler i BUS-kvalitet. HMS malene fra NBF blir dermed mer tilgjengelig og brukervennlig for flere bilverksteder.

NBF har utarbeidet maler som dekker de lovpålagte kravene for et HMSsystem og som er spesielt tilpasset bransjen. I dagens dataverden oppfattes imidlertid maler i Word-format som lite brukervennlige og tunge å vedlikeholde. NBFs HMS-maler blir nå integrert i BUS-kvalitet, et system som i dag benyttes av ca 600 kjøretøyverksteder. Mot slutten av 2008 vil BUS komme med en ny plattform som vil gjøre HMS-systemet enda mer brukervennlig. NBFs faglig kompetanse bidrar til at programmet BUSkvalitet-HMS utvikles til det beste for bilbransjen. NBF og BUS AS vil også samarbeide om møte- og informasjonsvirksomhet for brukere av programmet i hele landet. Møtene holdes i tidsperioden februar-april 2008. De bedrifter som ønsker BUS-kvalitet med HMS-malene fra NBF får en månedlig lisensøkning på kr 100.- for medlemmer av NBF og kr 200.- for ikke medlemmer.

INNGÅTT AVTALE. NBFs medlemmer vil med den inngåtte avtalen mellom BUS v/Bernard Jaeck og NBF v/Thorbjørn Grønli etterhvert få muligheten til å skaffe seg et moderne og brukervennlig HMS-system.

Moderne løsninger For NBF er avtalen et ledd i en strategi der vi søker samarbeid med bedrifter som leverer dataprogrammer til bilbransjen for å gjøre vårt

servicemateriell (kontraktsformularer, kvalitetsmaler og lignende) mer moderne og brukervennlig. NBF har tidligere inngått lignende avtale med Input Data. (IE)

NBFs hederstegn i gull

Forbundsstyret vedtok på sitt første styremøte i 2007 at Øystein Johansen skulle tildeles NBFs høyeste utmerkelse ­ hederstegn i gull ­ under Generalforsamlingen i mars 2007. Dessverre kunne Øystein ikke delta, verken på Generalforsamlingen, under Bilverksteddagene på Storefjell, ei heller på årets formanns- og sekretærmøte på Gardermoen nå i oktober, slik at tildelingen først fant sted i Porsgrunn ­ under Telemark Bilbransjeforenings julemøte ­ den 23. november. Tildelingen ­ på vegne av NBF, ble utført av Forbundsstyrets visepresident Frank H. Fredriksen. Av Øystein Johansen meritter kan nevnes: 30 - Formann i Telemark BBF fra 1990 til 1999. - Formann i Opplæringskontoret for Bilfag i Telemark fra 1996 frem til i dag, med mulig nytt gjenvalg for en ny periode. - Medlem i Billakkererutvalget fra 1990 til 1994. - Medlem i Valgkomiteen fra 2000 til 2004. - Medlem i Forbundsstyret fra 2005 til 2007. Øystein var også med på å starte skade/lakk-linjen på Hjalmar Johansen vgs i 2005. I tillegg til ovennevnte har Øystein også vært en ressurs som NBF har benyttet seg av i mange sammenhenger ­ hva gjelder lakkstudier og forholdet til forsikring. (AHM)

Foto: Rolf Torkildsen

Bilbransjen 1207

@

Unn deg en varm vinter!

Parkerings varmere uten strømtilkobling

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om Webasto parkeringsvarmere, så besøk oss på www.webasto.no eller ta kontakt med din nærmeste bilforhandler.

Importør i Norge

Bilbransjen 1207

31

medlemsinformasjon

Slutter

Børre Skiaker (jurist) slutter i NBF den 31. desember. Børre har jobbet med rekruttering og bransjejus i NBF. - Det er mange spennende arbeidsoppgaver og hyggelige kollegaer i NBF, og det er litt trist å forlate dette, sier Børre. Videre sier han at tilbudet om å lede det nye «kunnskapssenteret» i NAF var så interessant at han vanskelig kunne takke nei til dette. Vi ønsker Børre lykke til som direktør i NAF.

NHO reduserer kontingenten

Fra 2008 reduserer NHO medlemmenes kontingent til 1,35 promille av utbetalt lønn, fra dagens sats på 1,5 promille. I forbindelse med at NHOs generalforsamling 6. juni 2007 vedtok denne kontingentreduksjonen, ble det også bestemt at dagens rabattordning videreføres. Den innebærer at bedrifter med høy lønnsandel i forhold til salgsinntekter får inntil 25 prosent rabatt.

Alle blir NHO-medlemmer

NHO bekreftet på sin ekstraordinære generalforsamling den 21. november 2007 at også bedrifter med ett årsverk eller mindre nå må bli medlemmer i NHO. Enmannsbedrifter som er medlem i NBF har til nå kunnet stå utenfor NHO. NBF og NHO vil kontakte de bedriftene det gjelder.

Viktige datoer i 2008

Planleggingen av neste år er vel i full gang for de fleste, og i den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på noen av NBFs arrangementer i 2008. Årskonferansen Generalforsamlingene Bilverksteddagene 2. april på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 3. april på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 25. - 27. september på Storefjell Resort Hotel

Hold av datoene allerede nå! Vi kommer tilbake med mer informasjon om de ulike arrangementene når tidspunktene nærmer seg.

Bilverksteddagene 2008

Verksted- og skade/lakk-konferansen i 2008 går av stabelen på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet i tiden 25. - 27. september. Vi vil også til neste år tilby en utstrakt kursvirksomhet innenfor ulike temaer som verkstedbransjen har behov for. Disse kursene arrangeres torsdag 25. september. Både kursvirksomheten og den faglige konferansemenyen på Bilverksteddagene kommer vi nærmere tilbake til, men vi kan allerede nå love flere interessante kurs og foredrag med profesjonelle foredragsholdere. I tillegg til selve konferansen vil vi også denne gang ha en stor leverandørutstilling med demonstrasjoner av bilteknisk verkstedutstyr og feilsøkningssystemer, med mange gode tilbud til deltagerne fra leverandørene. Vi planlegger også et eget arrangement for ledsagerne hvor vi plukker fra damenes ønskeliste for å finne et opplegg som de ønsker at NBF skal arrangere. Slike sosiale arrangementer understreker det verdibehov yrkesgrup32 pene har for å komme sammen, samt å lytte til de ulike foredragsholderne som sikkert vil bidra med nyttig erfaring og lære. Vi rigger opp til «festmiddag» på fredagskvelden, hvor vi også denne gangen får besøk av profesjonelle entertainere, som vi normalt bare ser på TV, men som kommer til vårt store arrangement. Merk av 25., 26. og 27. september i kalenderen allerede nå. (TL)

Bilbransjen 1207

Vis varsomhet ved midlertidige ansettelser

advokatene svarer

I serien «Advokatene svarer» skriver NBFs advokater; Henrik O. Melsom

(HOM)

Bjørn Hermansen (BH) og Hans Tore Hagland (HTH) om generelle problemstillinger i bransjen. Spør advokatene De svarer også på spørsmål fra Bilbransjens lesere. E-post kan sendes: [email protected] Skriftlig henvendelse til: Bilbransjen v/advokatene, P.b. 2804 Solli, 0203 Oslo. Alle henvendelser behandles fortrolig. Kun brev som trykkes får svar.

Jeg vurderer å ansette en salgssekretær ved vår salgsavdeling for nye og brukte biler. Stillingen er et prosjekt for å avhjelpe våre bilselgere med dokumentbehandling og annet «uproduktivt» salgsarbeide og er derfor i første omgang et prosjekt for 3 måneder. Prosjektet vurderes forlenget med ytterligere 3 måneder dersom det er usikkert om prosjektstillingen virker i henhold til målet som er å gjøre våre bilselgere mer pro-aktive på salgsarbeid mot vår kundeportefølje, og derved selge flere biler pr. selger. Engasjementet kan bli gjort om til en permanent stilling ved utløpet av prosjektperioden. Jeg mener at slike prosjektstillinger er lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven, men vil gjerne ha en vurdering av Bilbransjeforbundet før jeg starter opp dette arbeidet. Vennlig hilsen Daglig leder/medlemsbedrift

Svar: Arbeidsmiljølovens § 14-9 slår som hovedregel fast at arbeidstakere skal ansettes fast, eventuelt med prøvetidsavtale. Noen unntak er det i loven, bl.a. «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften.» Det fremgår av lovens forarbeider at formålet med reglene er å forhindre at det utvikler seg en praksis i bedriftene hvor bedriftene, i tillegg til å ha en fast kjernestab, har en stab som er løsere tilknyttet i ulike former for å løse løpende og ordinære arbeidsoppgaver. Hovedformålet er å sikre trygghet og stabilitet i arbeidsforhold. Det kan slås fast med en viss tyngde at det er tillatt å dekke opp sesongmessige svingninger med midlertidig ansatte. Også andre markerte, avgrensede arbeidstopper må kunne dekkes med midlertidig ansatte. Skal det over en begrenset tid utføres arbeid av en annen art enn det som er normalt løpende arbeid i

bedriften, vil dette kunne gi adgang til midlertidig ansettelse. Ditt spørsmål gjelder en annen situasjon hvor de arbeidsoppgaver som er tiltenkt vedkommende arbeidstaker, er arbeidsoppgaver som daglig utføres i en bilforhandlervirksomhet gjennom hele året. Det dreier seg derfor ikke om arbeidsoppgaver som atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Dette gjelder selv om det hele organiseres som et «prosjekt». Etter vår oppfatning vil organiseringen av den stilling som er nevnt i ditt spørsmål være ulovlig. Reglene om midlertidige ansettelser har vært preget av politiske svingninger gjennom årene og har vært langt fra lette å håndtere rettslig i en del tilfelle. Men den store hovedregel er at man bør unngå bruk av denne type ansettelsesavtaler hvor det er tvil om lovligheten, selv om de er velmente og i utgangspunktet akseptable sett fra arbeidstakers synspunkt. En arbeidsgiver kan lett bli «dolket i ryggen» av en arbeidstaker hvis ting av en eller annen grunn skjærer seg mellom partene. Saken ble løst Omtalte sak resulterte i en konflikt mellom bedriften og vedkommende arbeidstaker som var midlertidig ansatt. Vedkommende påberopte seg at den midlertidig ansettelsesavtale var rettsstridig i forhold til arbeidsmiljølovens regler og kontaktet advokat som hevdet at klienten var fast ansatt i bedriften. Advokaten var innstilt på søksmål i saken med mindre den ble løst utenrettslig. Partene fant imidlertid en løsning i forhandlingsmøtet hvoretter arbeidsforholdet ble oppløst mot en kompensasjon på to måneders lønn samt en kompensasjon på 10 000 kroner i form av økonomisk oppreisning. Bedriften gikk i tillegg med på å betale advokatens kostnader på 10 000 kroner. Resultatet må anses å være balansert og på mange måter i tråd med hvordan slike saker løses i det praktiske arbeidsliv. (BH)

advokatene svarer

Bilbransjen 1207

33

HMS-kurs for daglige ledere på plass?

1. januar 2006 kom en lovbestemmelse i arbeidsmiljøloven (§3-5) som fastslår at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

Av Ingrid Engesæt Arbeidsgivere skal også sørge for at øvrige ledere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte jfr. arbeidsmiljøloven § 3-2. - Poenget med bestemmelsen om obligatorisk opplæring er at vi ønsker at lederne skal lære å gjøre seg i stand til å få et bedre arbeidsmiljø. Da behøves økt kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, sier CarlJakob Midttun, leder for avdeling for styring og samordning i Direktoratet for arbeidstilsynet til Nyhetsmagasinet Kompetanse. Varsler kontroll I følge avdelingsdirektør Midttun forventer arbeidstilsynet at ledere har gjennomført obligatorisk opplæring ved årsskiftet.

- Mot slutten av inneværende år vil vi begynne å intensivere tilsynet med denne bestemmelsen. Ved utgangen av 2007 forventer vi at ledere som omfattes av bestemmelsen har gjennomført adekvat opplæring og kan dokumentere dette, sier Midttun. - Etter hvert vil vi gjøre opplæringskravet til et fast punkt i våre vanlige tilsynsbesøk, og da er det naturlig å gi dem som mangler opplæring pålegg om å gjennomføre opplæring. Hvis pålegget ikke følges opp innen rimelig frist, vil det i verste fall være snakk om mulkt. En slik mulkt kan jo raskt være større enn kostnaden ved å gjennomføre denne viktige opplæringen, mener Midttun. Fortsatt behov for kurs Markedet for slike kurs har nærmest eksplodert i 2007, og tilbudene varierer veldig. NBF var tidlig ute med å tilby et bransjetilpasset HMS-kurs for daglige ledere, et kurs som har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. NBF har avholdt ca 25 slike kurs rundt om i landet, også bedriftsinterne kurs der hele ledergruppen i bedriften har deltatt. Det antas at flere fortsatt har behov for denne opplæringen, og NBF vil derfor sette opp flere kurs på nyåret. For å kartlegge behovet i de forskjellige regionene sender NBF ut en «Questback» på e-post til medlemmene. Basert på tilbakemelding fra medlemmene vil det bli satt opp en kursplan for våren 2008. For spørsmål eller behov for kurs kontakt Ingrid Engesæt, [email protected], 98 22 38 22 eller Hans Tore Hagland, hans.tore. [email protected], 93 03 25 93 Kilde: www.infotjenester.no/Nyhetsmagasinet Kompetanse.

helse, miljø og sikkerhet

Importør

Telefon 69 19 54 00 · e-mail: [email protected]

Bilbransjen 1207

34

helse, miljø og sikkerhet

Regelhjelp.no ferdig utbygd

Nettstedet regelhjelp.no, som inneholder regelverksinformasjon for bransjene, er nå ferdig utbygd. Det er 55 bransjer med på nettstedet, og de aller fleste ansatte, arbeidsgivere og HMS-ansvarlige får hjelp til å finne fram i regelverket for sin bransje. Bilbransjen finnes representert under bransjene «Vedlikehold og reparasjon av motorvogner» og «Handel med motorvogner» Hvem står bak? Etatene bak nettstedet er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet , Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens forurensningstilsyn (SFT) De fem etatene presenterer på nettstedet de viktigste kravene som de prioriterer å føre tilsyn med. For hver bransje finner du også lenker til oversikter over andre krav som gjelder for bransjen, og du kan abonnere på nyheter som gjelder din bransje. De fem statlige etatene har lagt ned et omfattende arbeid for å gjøre regelverket forståelig og tilgjengelig for ikke-jurister. Nye bransjer De nye bransjene som nå får regelhjelp er · næringsmiddel- og drikkevareproduksjon · veterinær- og andre dyrehelsetjenester · vannforsyning · barnehager og dagsentra · gods- og transportsentraler, parkeringstjenester, bomstasjoner, havne- og kaianlegg. (IE)

Overgangsåret i VOC-regelverket utløper

2007 har vært et overgangsår for å selge ut lagre av gammel lakkteknologi hos importører og lokale forhandlere. Fra 01.01.2008 er det kun produkter som tilfredsstiller Produktforskriftens krav til løsemiddelinnhold som er tillatt solgt til billakkeringsverksteder. VOC-forskriften ble innført 1. oktober 2001. Formålet var å forebygge eller redusere virkninger av utslipp av flyktige organiske forbindelser på miljø og helse. I bilbransjen berørte forskriften i første rekke lakkeringsvirksomheter, og la mye av ansvaret på de enkelte verkstedene. Fra 1. januar 2007 trådte imidlertid nye VOCregler i kraft. Her ble kravene flyttet fra det enkelte verkstedet over til lakkprodusentene. Reglene har bidratt til å redusere løsemiddelbruken i verkstedene, og har nok fungert som en pådriver i utvikling av flere vanntynnbare produkter. (IE)

Illustrasjonsfoto

Alufelger: · Mega Wheels Person, vare og 4x4 dekk: · Michelin · Uniroyal · Marangoni · Hankook · Aurora · Roadstone/Nexen · Dean · Westlake · Fate

Meget gode forhandlerbetingelser. Kontakt oss

Lastebildekk: · Michelin · Aurora · Aeolus · Riken · Euroband · Lastebilfelger Landbruk og annleggsdekk: · Kleber · Michelin · Kormoran · BF Goodrich · Westlake · BKT Olje: · Agip

Batterier: · Hankook · Tørrladede og syrefyllte Diverse: · ATV dekk · Smådekk til hage og industri · High speed dekk · Bobcat og MPT dekk · Truckdekk · Gravemaskindekk · Slanger til alle dekktyper · Balansevekter · Monteringspasta · Diverse smårekvisita

Oslo Hovedkontor/lager Lyserenveien 1 1820 Spydeberg Tlf. 69 83 34 10 Fax 800 80 121 Bergen Lager Sandbrekketoppen 30 5224 Nesttun Tlf. 52 85 62 50 Fax 52 85 62 55

Kristiansand Kontor/lager Buråsen 26 4636 Kristiansand Tlf. 38 10 44 70 Fax 38 10 44 71 Trondheim Kontor/lager Heggstadmoen 55B 7080 Heimdal Tlf. 72 59 34 00 Fax 72 59 34 01

Haugesund Ordrekontor Postboks 93 4299 Avaldsnes Tlf. 52 85 62 50 Fax 52 85 62 55 Tromsø Lager Tromsøysundveien 22 9020 Tromsdalen Tlf. 72 59 34 00 Fax 72 59 34 01

Bilbransjen 1207

35

109311 06

SMÅPARTIKLER: Det finnes etterhvert mange bevis for at urenset avgass fra industri og dieselmotorer er skadelig for lunger osv.. Nå er det vist at også de ørsmå partiklene som ikke fanges opp selv i partikkelfiltre, kan gi alvorlige lungeskader. Trafikkarbeidet i Norge står for ca 20 prosent av utslippene til luft. Resten kommer fra industri, landbruk og fyring. ARKIVFOTO

Farlige småpartikler

Dieselavgiften skal iflølge regjeringens budsjettforslag opp fattige 20 øre. Det viser at regjeringens fagfolk enten ikke vet om eller blåser i de alvorlige medisinske problemene ­ f.eks. økte tilfeller av lungekreft - som ultrafine partikler (UFP) i dieselavgass forårsaker.

Tekst og foto: Stein Bekkevold Ingen av dagens partikkelfiltre verken industriens eller dieselbilenes - fanger opp UFP. En dypstudie avslører at det medisinske problemet oppstår i de ørsmå lungeblærene, der oksygen fanges opp fra innåndet luft og går over i blodstrømmen. I blærene - alveolene ­ finnes spesielle beskyttende celler som kalles alveole makrofager (AM). De sørger for beskyttelseseffekter som på medisinsk kalles fagocytose, fagosom transport og intrecellulær transport (av fremmedpartikler). Egenskapene til AM er i viss grad avhengig av deres såkalte makrofage cytoskjelett. Dette påvirkes negativt (det svekkes) i nærvær bl.a. av ørsmå avgasspartikler fra dieseldrivstoff. De påvirkes også av bystøv, sot, elementært karbon og av titandioksid. Partiklene som ble studert var fra 12 til 220 nm i diameter. Man kunne i studien fastslå UFP-forårsaket cellulær nekrose (celledød), apoptose (en prosess der celler begår selvmord, oftest programmert celledød/aldring) og påvirkning av selve AM-antallet i alveolene. I sum betyr dette at den naturlige fjerningen av skadestoffer fra de ørsmå lungeblærene svekkes, med økt sannsynlighet for kreft som følge. EU studerer nå forholdet mellom avgass og produksjonen av UFP. Norske myndigheter later ikke til å ha tatt problemet helt alvorlig. NILU (Norsk institutt for luftforskning) svarer ikke på spørsmål i saken. NILU er SFTs fagorgan vedr. luftforurensinger. (Kilde: Ultrafine Particles Cause Cytoskeletal Dysfunctions in Macrophages. Möller, W., Hofer, T., Siesenis, A., Karg, E., and Heyder. Journal of Toxicol. Appl. Pharmacol. 182, 197207. 2002.)

Ordretlf: 23 06 96 00 Faks: 23 06 96 96 E-post: [email protected] www.autogrip.no

Bilbransjens ledende dekk- og felgleverandør igjennom 35 år. Prøv oss i dag!

Lettmetallfelger Borbet produserer 10 mill felg pr. år og er Europa`s største felgprodusent. 92 % leveres til bilfabrikkene BMW, Audi, Nissan, VAG, Volvo, GM m. fl. De fleste felgene leveres med TüV/ABE godkjenning. Fondmetal er en av Italia`s største leverandører av lettmetallfelger. TüV/ABE godkjent til de fleste bilmodeller. Ekstra trygghet for deg.

Technik aus dem Motorsport

Japans ledende dekkprodusent. Bransjens største utvalg av vinterdekk, pigg- og piggfritt, hele 150 dimensjoner til personbil og SUV. Mønster og gummiblanding tilpasset våre tøffe vinterforhold. Sommerdekk hele 193 dimensjoner. Omfattende utvalg av sommer- og vinterdekk til varebiler, buss, last og anlegg.

Kumho er Korea`s største dekkprodusent og vårt rimeligere alternativ. Årsproduksjon på hele 52 mill. dekk. Vinterdekkene testes og utvikles kun for de nordiske markeder og Canada i Finland. Kumho`s nye sommerdekk KU31 var blant de 4 beste i stor dekktest og anbefalt av Tyskland`s ledende motormagasin Auto Bild.

Best Brand 2007. Kåret av Tyskland´s ledende motorpresse. BBS har levert felger til bilindustrien og til motorsporten gjennom 35 år. Verdens ledende bilsportutøvere- også vår egen Petter Solberg kjører og vinner på BBS felger. Utsøkt kvalitet, presisjon og stilren design har gjort BBS verdenskjent.

www.autogrip.no

Breivollveien 27 - Pb. 154 Alnabru - 0614 Oslo Telefon 23 06 96 00 - Telefaks 23 06 96 96

Gunstige priser med meget gode fortjenestemuligheter!

Utleveringslagere: Tromsø: Auto Vulk as / Tlf.: 77 68 21 09 / www.autovulk.no · Haugesund: Saltvedt-Auto Grip as / Tlf.: 52 72 17 77 / www.saltvedt-autogrip.no Lillehammer: Autodekk as / Tlf.: 61 26 36 40 / www.autodekk-lillehammer.no · Kristiansand: Heros Dekksenter as / Tlf.: 38 14 41 40 / www.heros.no

Vi leverer dekk, felger og komplette hjul - sommer- og vinter til de aller fleste typer kjøretøyer

36

Bilbransjen 1207

Tenk arbeidsmiljø!

Cabin Care

Holger's CabincareDustbinder - klebrig væske for oppsamling av støvpartikler på Holger's Cabincare Sticking Coat klebrig Tiltrekker seg støv og partikler og skåner gunstig pris.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul!

Effex Lysrør for lakkeringskabin g

kabiner. Det har lang levetid grunnet den gode tykkelsen og dets unike

KNALL PRISE R FREM T

IL JUL!

Riktig lys er en forutset forutsetning for å bedømme farger riktig. Godt lys sikrer et godt resultat! Holger´s leverer lysrør i

Kampanje PA 560

Nå: kun kr: 175,- pr. m2 Sticking Coat

5 liter kr 195,25 liter kr 875,-

Nå: Fra kr 60,- pr.stk.

Tennere Benytt anledningen til også å bytte tennere i dine armaturer. S10 Tennere Kr. 7,- pr. stk.

avAlle priser er eksklusiv mva. ab lager Andebu. Prisene gjelder fram til utgangen av desember.

5 liter kr 240,25 liter kr 1080,-

Dustbinder

yes

®TMTrademark of The Dow Chemical Company.

Bilbransjen 1207

37

nytt fra lokalforeningene

Lederen i Glåmdal BF

Reidar Bekken (36), som er daglig leder ved Glåmdal Motor AS på Kongsvinger, ble i august valgt til ny leder av Glåmdal Bilbransjeforening. Reidar er utdannet høgskolekandidat fra Høgskolen i Hedmark , og har også to års erfaring fra Forsvaret. Han har vært ansatt hos Glåmdal Motor i 12 år. Glåmdal Motor, som er en bedrift i Sulland Gruppen, forhandler Ford og Suzuki og ble medlem i NBF 1. januar 2005. Det er 17 ansatte i bedriften, hvorav 12 på ettermarkedssiden. Som formann i Glåmdal Bilbran-

sjeforening, håper Reidar at han kan bidra til å knytte medlemsbedriftene enda tettere sammen. Samtidig ser han det som viktig å få vervet enda flere medlemmer til foreningen. Det vil også være en oppgave å komme fram til klare mål for hva vi ønsker å få ut av et slikt medlemskap. Det er viktig at dette blir et forum som kan bidra til økt samarbeid medlemmene i mellom, i tillegg til at det også skal kunne sikre en sunn utvikling av bransjen. Reidar kan kontaktes på telefon: 62 82 13 00 / direkte: 62 82 13 01 eller på mobil: 90 78 78 91. Alternativt kan du kontakte ham på epost: [email protected]

Ny «drive» i Oslo-foreningen

Med revidert strategi og en engasjert daglig leder ønsker Oslo-foreningen å være en pådriver innen bransjen.

Tekst og foto: Anne Evensen Oslo og Omegn Bilbransjeforening (OOBF) har revidert sin strategi, og fått ny visjon og ny overordnet målsetting. Foreningen skal være en stimulator, inspirator og tilrettelegger for medlemsbedriftene. Rekruttering, synlighet, rammebetingelse, kompetanse, miljø og klima er prioriterte områder. Det kom frem på ettermarkedsseminaret som OOBF arrangerte den 20. november. Der fikk de ca. 140 tilhørerne høre en rekke engasjerende foredrag om bl.a. OOBFs engasjement og status i lakktidstudiene, om rekruttering og merkevarebygging, hvordan man kan øke produktiviteten på verkstedet ved hjelp av god produksjonsplanlegging, hvorfor BMW for tredje år på rad har vunnet AutoIndex og litt om ABL og deres arbeid. Økonomi var også et tema I gjennomsnitt har merkeforhandlerne en effektivitetsgrad på 66 prosent, så her er det rom for økning, og det er her mulighetene ligger for bilforhandlerne, sa John Schau ­ en av bransjens mest anerkjente og benyttede konsulenter innenfor ettermarked og drift. I gjennomsnitt må forhandleren selge omtrent 130 nye biler årlig per mekaniker, men dette er merkeavhengig, fortsatte han, og mente at dette tallet også bør økes. Han la til at han tror ettermarkedsarbeiderne blir lønnsvinnerne i årene fremover, og ikke selgerne slik det er i dag. - Det finnes mange lønnssystemer i bransjen i dag, og riktig lønn er svært viktig for resultatutviklingen, sa han og la til at man ikke bør bygge lønnssystemer basert på budsjett.

GODT FREMMØTE. Det var tydelig at temaene på seminaret engasjerer for det var mange som tok seg tid til å møte denne tirsdagskvelden.

FOREDRAGSHOLDERE. John Schau (tv), Helge Høgsveen fra Würth Norge,Tor Johannessen i BMW Norge, Odd Arild Mygland fra Würth Norge, Arild Hansen fra ABL, John Fiskvik og Knut Espen fra OOBF.

Bilbransjen 1207

38

nytt fra lokalforeningene

Rekruttering og lønn i Gudbrandsdalen

NBF møtte bilbransjens folk i lokalene til Statens vegvesen på Øyer. Tema for dagen var utfordringene for bransjen både i forhold til rekruttering og lønn.

Av: Hans Tore Hagland Bedriftene i regionen har stort sett ikke hatt problemer med å skaffe fagarbeidere, selv om effekter av det stramme markedet nå merkes. Rekruttering Hans Tore Hagland i NBFs arbeidsgiverseksjon tok utgangspunkt i at rekruttering er et sammensatt begrep. Det omhandler ikke bare søknader til bilfagene i skolen og etablering av læreplasser i bedriftene, men også hva bedriftene gjør i forhold til å beholde de ansatte på verkstedene. Med det utgangspunktet ble det med stort engasjement gitt flere innspill. Enkelte var blant annet opptatt av at lønnsnivået i bransjen var begynt å bli så høyt at det nå burde være på tide å se på debiteringsprisene ut til kundene. Sammenlikner man med andre bransjer ser man også at lønnsnivået til både elektrikere og andre yrkesgrupper er høyt. I området til Gudbrandsdal BF synes lærlingesituasjonen å være tilfredstillende. Det skyldes nok at enkelte bedrifter har vært dyktige til å ta inn lærlinger. I tillegg har mange av disse også fortsatt i bedriftene etter endt læretid. Tiltak for å beholde de ansatte lenger Deltakerne diskuterte de utfordringer som bransjen har ved at alt for mange ansatte, og særlig mekanikerne, slutter i bransjen alt for tidlig. Hagland tok opp til debatt hvilke tiltak som bør brukes for å få de ansatte til å stå i sine jobber lenger. De viktigste punktene fra forsamlingen kan oppsummeres som følger: Heve statusen til mekanikere og andre grupper som jobber på verkstedet Generelle tiltak for å ha et godt arbeidsmiljø Stimulere til kompetanseoppbygging internt i bedriftene Lage avtaler med de ansatte som «binder» dem lengre til stillingene etter at bedriftene har betalt videreutdannelse og kurs Lage bedre avlønningssystemer som gjør at ansatte gjennom egen innsats og kompetanse kan påvirke sine lønninger bedre Få de ansatte mer med på beslutningsprosessene i bedriften ­ rett og slett snakke bedre sammen Innspillene med til NBF Hagland lovte å ta med seg de mange innspillene fra foreningen til Bilbransjens Hus i Oslo. Han kunne bekrefte at NBF har rekrutteringsarbeidet som et av de viktigste punktene på agendaen i tiden fremover. NBF vil både utarbeide rekrutteringsmateriell, delta i møter hvor tema er rekruttering og utdanning, og fortsette den gode dialogen med opplæringskontorene og lokalforeningene. 39

Advokat Hans Tore Hagland fra NBF hadde tatt turen til Gudbrandsdalen Bilbransjeforening for å snakke om rekruttering og lønn.

Det var god stemning blant de 17 som deltok på møtet.

Møtet ble holdt på Norsk Vegmuseum - Statens vegvesens lokaler - på Øyer.

Bilbransjen 1207

Opplæring og rekruttering tente deltagerne

Det viste seg å bli et bra oppmøte til samarbeidskonferansen i Bergen 19. november 2007 hvor deltakere fra bedriftsledelse og tillitsvalgte var invitert.

områder å ta fatt i, og naturlig nok fokuserte han på Bilbransjens Opplæringskontor i denne sammenheng. Dette var et av de første kontorer som ble etablert og ble et mønster for andre kontorer i Norge. Gjesdahl var også meget opptatt av bilbransjens renommé som kanskje ikke var det aller beste og de utfordringer man her sto overfor. Andre innledere var Gunnar Pedersen fra Bilbransjens Opplæringskontor, Lars Erik Lilleødegård fra Fellesforbundet, Bjørn Hermansen fra Bilbransjeforbundet og Jens Einsbohr fra Fellesforbundets bilgruppe, avd 5. Sistnevnte kom inn på en rekke problemområder knyttet til ansvaret for opplæringen. Dette gjaldt manglende kompetanse, manglende utstyr og at fagprøven var for dårlig tilrettelagt. Møtet ble ledet med fast hånd av Kjell Sørensen, Fellesforbundet avd 5, med assistanse fra Audhild Solsvik. Veien videre Det ble besluttet på møtet at man måtte komme videre i samarbeidsprosessen. Bilbransjeforbundet ble oppfordret til å være med på å lage en gruppe bestående av 2 til 3 personer fra hver av partene. I første omgang var mulige temaer for denne gruppen å arbeide for å få til skade/ lakk-opplæring, kompetanseheving i lærebedriftene, rekruttering av lærlinger og eget kompetansesenter. Det ble satt frist ut året til å få gruppen operativ. Jan Johnsen opplyste at Fellesforbundet har fattet et landsstyrevedtak vedrørende opplæring i bilbransjen etter forslag fra ham.

Lars Erik Lilleødegård fra Fellesforbundet understreket viktigheten av et godt samarbeid og god dialog mellom partene.

Tekst og foto: Bjørn Hermansen Tanken bak samarbeidskonferansene som Fellesforbundet og Bilbransjeforbundet har tatt initiativet til, er å formidle kunnskap om lov- og avtaleverket, men også få til en dialog lokalt med representanter for de sentrale organisasjoner til stede. Hovedinnholdet i programmet var samarbeidsreglene i Hovedavtalen mellom tillitsvalgte og bedriftsledelse, herunder bl.a. opplærings- og rekrutteringsspørsmål. Det blir satt fokus på de utfordringer bilbransjen står overfor sett fra organisasjonenes side, både lokalt og sentralt. Viktig blir derfor spørsmålet om et samarbeid lokalt og sentralt mellom alle aktører i bilbransjen slik at alle krefter samles for å nå felles mål til beste for bilbransjen.

Faglige innspill skapte en god diskusjon Finn Lyder Gjesdahl fra Automobilbransjens Forening åpnet konferansen med en interessant historisk utvikling i bilbransjen, herunder utviklingen i antall kjøretøyer og ikke minst den eksplosive tekniske utvikling i bilbransjen. Utfordringene som bilbransjen står overfor ble listet opp i tur og orden, med rekruttering og opplæring som to meget viktige

Det var en engasjert forsamling som deltok på samarbeidskonferansen i Bergen.

Bilbransjen 1207

40

+47 22 07 47 00 www.sonnak.no

THE EXIDE POINT OF VIEW

Exide Technologies produserer kvalitetsbatterier for over 30 av verdens ledende bil- og lastebilprodusenter. Hvert år blir batteriene våre montert i over 45 millioner kjøretøy i drøyt 80 land. Du kan lese mer på www.sonnak.no

EU/EØS-notiser

Bråbrems for grønn bilskatt

EU-kommisjonen ønsker å få slutt på registreringsavgift i EU-land, og gjøre bilavgiftene grønnere. Men det ønsker ikke finansministerene i en rekke land så de satte foten ned for forslaget om å erstatte registreringsavgift for biler med miljøavgift. Det melder Aftenposten.

EU kommisjonen i tettere samarbeid med bilindustrien

EU-kommisjonen annonserte i begynnelsen av november at den vil inngå et tettere samarbeid med bilindustrien for bedre å kunne følge de nyeste utviklingene innen bilsektoren. Hensikten med det nye partnerskapet er hovedsakelig å bistå bilindustriarbeidere til å tilpasse seg forandring og til å øke konkurransedyktighet. Bilindustrien utgjør ca. 3 prosent av EUs BNP og skaper arbeidsplasser for mer enn 12 millioner europeere. Ifølge EU kommisjonens rapport vil den nye langsiktige strategien for bilindustrien skape et forum der aktører fra industrien får større mulighet enn før til å forutse og møte utfordringer på et tidlig stadium. (Kiilde: www.osloregion.org)

For EU-kommisjonen har registreringsavgiften og årsavgiften for biler lenge vært en torn i øyet, fordi den også hindrer handel med biler mellom landene. Folk som flytter fra et EU-land til et annet ender opp med å betale doble avgifter. Kommisjonen ønsker å få til en ordning hvor en refunderer dobbeltbeskatning av biler. Saken kommer opp igjen på møte blant EUs finansminstre nå i desember. Dersom EU skulle enes om en ny ordning for bilavgifter, vil ikke dette omfatte EØS-landene - deriblant Norge. (Kilde: Aftenposten)

Mer forskningsstøtte for å nå CO2-målene for bilindustrien

En ny rapport fra Europaparlamentets industrikomité om et regelrammeverk for en konkurransedyktig bilindustri (CARS 21) sier at mer støtte til forskning er nødvendig for å kunne møte de bindende CO2målene for bilindustrien. Komiteen understreker at biler bør få tillatelse til større CO2-utslipp, hvis disse utslippene er et resultat av obligatoriske sikkerhetstiltak, samtidig understrekes det at de immaterielle rettighetene må bli bedre beskyttet. Den europeiske bilindustrien står for 2,3 millioner arbeidsplasser. Parlamentet ventes å behandle saken i plenum i januar. (Kilde: NHO Brussel)

Kommisjonen strammer inn på nettsalg av flyreiser

En ny rapport fra Europakommisjonen viser at flyselskaper feilinformerer forbrukerne når de skal bestille reiser via flyselskapenes nettsider, melder bbc.co.uk. Rapporten påpeker blant annet at nettsider ikke informerer om skatter og avgifter, lokketilbud om gratis flyreise er likevel ikke gratis, og billetter kommer med en obligatorisk forsikring. Kommisjonen nevner ikke navn på hvilke flyselskaper det gjelder, men gir de berørte flyselskapene et år på å forbedre seg. Ellers kan Kommisjonen sette i gang drastiske tiltak. (Kilde: NHO Brussel) 42

Norge og EU vil overoppfylle klimamål

Både Norge og EU har lagt planer om å overoppfylle forpliktelsene i Kyotoprotokollen om reduksjon i utslippene av klimagasser. Det viser landenes rapportering til Det europeiske miljøbyrået (EEA). For Norge og flere andre land er kjøp av klimakvoter nødvendig for å oppfylle forpliktelsene. Rapporten viser at utslippene av klimagasser fra Norge i 2010 vil være om lag 19 % høyere enn forpliktelsene vi har påtatt oss i Kyotoprotokollen. Dette må Norge dekke inn med vedtatte og nye nasjonale tiltak, samt kjøp av klimakvoter gjennom de fleksible Kyoto-mekanismene. (Kilde: SFT)

Bilbransjen 1207

NORSK ENERGI PÅ BOKS

Bilen som starter, belysningen i campingvognen og ekkoloddet i båten. Alle krever de pålitelige strømkilder. I Norge kan vi energi og Sønnak er markedsledende på startbatterier. Vi anvender den seneste teknologien og har batterier til alle formål. Du kan regne med sikre og stabile strømkilder uansett hva det gjelder. Du kan stole på Sønnak - norsk energi på boks.

www.sonnak.com, Tlf. 22 07 47 00

partnersreklambyra.se

Språkmektige damer

Fra venstre ses Asbjørn Rolseth, Carolin Eckert, Pia Dalheim, Marianne Aasgaard og Grete Vahsen. Ruth Matri var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

- og én mann

- Bilbransjen er en internasjonal bransje, og det blir bare viktigere og viktigere å ha gode språkkunnskaper, sier Grete Vahsen i fagoversetterbyrået KIK.

Tekst og foto: Anne Evensen I Bilbransjens Hus i Drammensveien 97 i Oslo finner vi fagoversetterbyrået KIK (Kreativ Internasjonal Kommunikasjon AS) som har spesialisert seg på bilbransjen. - Produsenter, importører, leverandører og forhandlere innen bil-, motor- og verkstedbransjen har et stort behov for å få oversatt sine brukerveiledninger, instruksjonsbøker, kursmateriell etc., og det er her vi kan bidra med både språk- og bransjekunnskap, og vi leser fagkorrektur på alle tekster sier Grete Vahsen, daglig leder i KIK. Vi har hovedvekt på tysk og engelsk, og har blant annet oppdrag for mange av de store tyske fabrikkene og importørene. Det var Grete Vahsen (55) som i 1994 startet KIK, mens aksjeselskapet KIK AS ble etablert i 1997. Grete var bosatt i Tyskland i mange år, og det var der hun tok lærerutdannelse og jobbet som lærer. Hun har også hovedfag i tysk. Da Grete kom tilbake til Norge i 1984 fikk hun jobb hos en av de store bilimportørene, hvor hun jobbet mye med oversetting. Etter å ha jobbet der i 10 år, valgte hun å begynne for seg selv som oversetter. Og det var et stort behov i bransjen for den spesialkompetansen hun kunne tilby. I dag er det seks medarbeidere på heltid og en student på deltid som jobber i bedriften. De har alle solid kompetanse som fagoversettere, biljournalist og høgskole- og universitetsutdanning. Kun en enslig «hane» finnes i «høneflokken», og det er biljournalist Asbjørn Rolseth. Bedriften hadde en omsetning i 2006 på ca. 7,6 mill. I tillegg til å hjelpe til med oversettelser kan KIK bidra på mange områder; bransjespesifikke språkkurs, kurs/informasjon om hvordan omgås andre kulturer ­ f.eks. tysk forretningskultur og hva man bør legge vekt på for å få bedre gjennomslag der, tolking, språklig bistand på møter og reiser i Tyskland. Grete forteller at det er vanskelig å skaffe nok arbeidskraft. Det er veldig få som utdanner seg til fagoversettere i tysk i dag, og antall elever som velger tysk i skolen har gått dramatisk ned. Ny eier KIK fikk ny eier den 1. november i år. Da solgte Grete KIK til det internasjonale oversetterbyrået Amesto Translations, som har norsk eier og hovedkontor i Oslo. Amesto Translations har byråer også i Sverige og Danmark. Noe av grunnen til at Grete solgte firmaet er at det er så mange 44 store internasjonale byråer på markedet og de hadde nå behov for selv å bli større. Og hun ønsket å konsentrere seg mer om det faglige enn det administrative, samt ha muligheten til å jobbe mindre i perioder. - Det er en rivende utvikling i bransjen, bla. mht. datateknologi som krever dyre investeringer. Nå får vi fiks ferdige løsninger på mange administrative oppgaver og vi ser det som en stor fordel å være en del av et større fellesskap, sier Grete og legger til at de nå kan levere oversettelser på de fleste språk. - Jeg kjenner ikke til at det er andre oversetterbyråer som har spesialisert seg på bilbransjen, sier Grete, som legger til at KIK fortsatt skal være spesialister på bilbransjen, men nå kan de ta større oppdrag enn tidligere i og med at de kan trekke inn fagkompetanse fra andre avdelinger. Grete vil etter hvert overlate stillingen som daglig leder til Pia Dalheim (29 år). Pia har jobbet hos KIK i over seks år. ­ Hun er veldig dyktig og ryddig og kjenner kundene godt, sier Grete. Og legger til at planen er at Pia overtar fra 1. juni 2008. Grete vil da konsentrere seg mer om å kvalitetssikre oppdragene/tekstene for bilbransjen.

Bilbransjen 1207

Bilbransjens

Markedstorg

Avfallsproblemer?

Telefon 23 26 78 50 ­ Telefaks 22 63 08 69 ­ www.containere.no

AUTOUTSTYR · VERKSTEDUTSTYR · SNØKJETTING AUTOUTSTYR · VERKSTEDUTSTYR · SNØKJETTING · AUTOUTSTYR

VI KAN BILELEKTRISK

Byttedynamoer og startere

Det originale er best. For personbil og lastebil.

AUTOUTSTYR · VERKSTEDUTSTYR · SNØKJETTING · AUTOUTSTYR

SKJERMER PANSERE FRONTDELER STØTFANGERE GRILLER RUSTSKADEDELER DRIVSTOFFTANKER PÅFYLLINGSRØR RADIATORER VIFTE M/MOTOR PLAST INNERSKJERMER HOVEDLYS BLINKLYS

BAKLYS STØTDEMPERE SPEIL HENGERFESTER EKSOSANLEGG

Bilbransjen 1207

45

Vi er i gang med en serie artikler fra Deloitte Advokatfirma DA. Vi håper våre medlemmer finner de valgte emner nyttige. Emner som har vært omtalt er bl.a. merverdiavgiftsbehandlingen ved erstatningsbiler, varelagerbeholdning og personalrabatter, merverdiavgfit ved avslutning av leasingkontrakter, merverdiavgift - forhandlers uttak av kjøretøy og kontroll av særavgifter. Se tidligere utgaver av Bilbransjen. (Bilbransjen finnes på www.nbf.no) Spørsmål som NBF-medlemmer måtte ha til artiklene kan rettes til Deloitte Advokatfirma DA ved Michael Rasmussen telefon 23 27 96 00.

Skatt og arv ved generasjonsskifte

Generasjonsskifter der næringsvirksomhet skal overføres til familiemedlemmer kan reise en rekke vanskelige praktiske og juridiske spørsmål, samtidig som det erfaringsmessig er et ønske om å overføre eiendeler med lavest mulig skatt- og arveavgift.

Av advokat Eivind Thorstad Deloitte Advokatfirma DA kan dette utløse gevinstbeskatning dersom vederlaget overstiger giverens skattemessige inngangsverdi. Overføringen utløser ikke skatteplikt for mottakeren. For overføringer av aksjer og selskapsandeler er det fra 1.1.2006 innført kontinuitet ved overdragelse av aksjer og selskapsandeler som innebærer at mottakerens inngangsverdi settes til det laveste beløp av giverens inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlaget. Inngangsverdien legges til grunn ved et fremtidig gevinstoppgjør, og utgjør også grunnlaget for fastsettelse av det skattefrie skjermingsfradraget ved utbytteutdelinger. Plikt til å svare arveavgift Plikt til å svare arveavgift gjelder for arv og gaver til legalarvinger og testamentsarvinger dersom giver enten var bosatt i Norge eller var norsk statsborger på overføringstidspunktet. Et generasjonsskifte vil således regelmessig utløse arveavgift. Hvilken sats som anvendes avhenger av

Deloitte Advokatfirma DA er et av Norges største advokatfirmaer, med nærmere 100 profesjonelle medarbeidere med betydelig spisskompetanse og særskilt fokus på Forretningsjuss, Skatt & Avgift og Transaksjoner. Advokatfirmaet er organisert i faggrupper og tverrfaglige bransjegrupper for på best mulig måte kunne yte service med høy faglig kvalitet overfor våre kunder. I Norge har vi et utstrakt samarbeid med Deloitte AS (Audit, Consulting, Financial Advisory & Enterprise Risk Services). Internasjonalt samarbeider vi med Deloitte Tax & Legal Network og er en del av Deloitte Touche Tohmatsu med 135.000 ansatte i nærmere140 land. www.deloitte-legal.no

Ut i fra vår kjennskap til bilbransjen er det ikke uvanlig at bilforretninger og verksteder mv går i arv og videreføres av den yngre slekt. Vi vil derfor i det følgende kort peke på enkelte skatte- og arveavgiftsmessige konsekvenser ved generasjonsskifte i næringsvirksomhet, enten denne er drevet personlig eller i form av selskap. Kort om skattemessige konsekvenser ved et generasjonsskifte Arv/gaveoverføring uten vederlag anses skattemessig ikke som realisasjon, og utløser derfor i utgangspunktet ingen skatteplikt eller fradragsrett for giveren. Dersom det skjer et gavesalg ved at mottakeren betaler et vederlag lavere enn markedspris, 46

Bilbransjen 1207

Illustrasjonsfoto: Shutterstock/Franz Pfluegl

slektskapsforholdet mellom giver og mottaker - se tabell nederst på siden. Beregningen av arveavgiftsgrunnlaget. Gunstig behandling av ikke børsnoterte aksjer og selskapsandeler Ved beregningen av arveavgiftsgrunnlaget går det et vesentlig skille mellom overføring av ikke børsnoterte aksjer og selskapsandeler på den ene side, og overføring av andre aktiva. Utgangspunktet er at arveavgiftsgrunnlaget beregnes med grunnlag i omsetningsverdi/virkelig verdi. Det gjelder imidlertid et unntak ved overføring av ikke-børsnoterte aksjer, samt andeler i kommandittselskaper og ansvarlige selskaper, hvor arveavgiftsgrunnlaget kan fastsettes til 30 % av skattemessig formuesverdi 1. januar i overdragelsesåret. Skattemessig formuesverdi vil i de aller fleste tilfeller være betydelig lavere enn virkelig verdi. Dersom selskapet eier fast eiendom, vil eiendommen(e) inngå i selskapets skattemessige formuesverdi med sin ligningsverdi som regelmessig vil være langt lavere enn markedsverdien. Tilsvarende inngår ikke goodwill (forretningsverdi) i skattemessig formuesverdi. Ved overdragelse av virksom-

het drevet som enkeltpersonforetak fastsettes arveavgiften ut i fra den samlede verdien av de eiendeler som overdras. Fast eiendom vil i disse tilfellene bli verdsatt til virkelig verdi. Tilsvarende vil også verdien av goodwill (forretningsverdi) inngå i arveavgiftsgrunnlaget ved overdragelse av enkeltpersonforetak. Dagens arveavgiftsregler forskjellsbehandler således næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak i forhold til næringsvirksomhet drevet i form av selskap. Dersom man i dag er organisert i enkeltpersonforetak og omdanner dette skattefritt til et aksjeselskap før generasjonsskiftet, kan imidlertid et etterfølgende generasjonsskifte skje etter de gunstigere reglene for ikke-børsnoterte aksjer. Det er imidlertid ikke gitt at dagens gunstige regler mht overdragelse av ikke-børsnoterte aksjer og andre selskapsandeler opprettholdes. Regjeringen har i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2008 varslet endringer i arveavgiftsreglene fra og med 2009. Dette kan være dårlig nytt for de som skal overdra næringsvirksomhet. Det er ikke klart nærmere hva regjeringen sikter til med uttalelsene ifm statsbudsjettet for 2008. Det er imidlertid ikke usannsynlig at de gunstige reglene for beregning av arveavgiftsgrunnlaget ved overføring av ikke- børsnoterte aksjer og selskapsandeler vurderes opphevet. En slik endring av reglene vil være i samsvar med en generell tendens til at man søker å fjerne skiller i form av gunstig behandling av enkelte formuesgoder. Dette kan tilsi at man bør vurdere å gjennomføre et evt generasjonsskifte før neste statsbudsjett fremlegges i oktober 2008. Dersom man driver personlig selskap, må man imidlertid omdanne til aksjeselskap først. En slik omdanning må skje allerede før årsskiftet 31.12.2007 for at man skal slippe unna med lavest mulig avgift. Det kan være verdt å merke seg at det ved overføring av næringsvirksomhet (herunder aksjer og sel-

skapsandeler hvor giveren eier minst 25 % av selskapet) på nærmere vilkår kan søkes om å få fordele arveavgiften med like beløp over syv år. Hvordan beholde kontrollen? Etablering av aksjeklasser med ulike rettigheter Dersom man ønsker å gjennomføre et generasjonsskifte tidligere enn planlagt for å redusere arveavgiftsbelastningen kan det være ønskelig for nåværende eiere å beholde kontrollen over selskapet i ytterligere noen år, selv om de fleste aksjene overføres til neste generasjon. Dette kan gjøres ved at selskapet innfører aksjeklasser med ulike stemme- og utbytterettigheter forut for overføringen av deler av aksjene til neste generasjon. Dette kan skje ved at selskapets vedtekter endres slik at enkelte aksjer (A-aksjer) har stemmerett og fortrinnsrett til utbytte, mens de øvrige aksjene (Baksjene) er uten stemme- og utbytterett. Foreldrene beholder da aksjene med stemmerett/utbytterett, og beholder dermed kontrollen. B-aksjene kan også gis begrensede stemme­ og utbytterettigheter dersom man ønsker at overtakende generasjon også skal ha en viss medbestemmelsesrett/rett til utbytte. Arveavgiften beregnes etter dagens regler basert på antall aksjer som er overført uten hensyn til ulik verdi på grunn av ulike stemmerettigheter/utbytterettigheter. Det vil således kunne være mulig å overføre et større antall aksjer, uten å oppgi kontroll eller rett til utbytte, samtidig som man nyter godt av dagens gunstige regime for verdsettelse av et flertall av aksjene. Næringsdrivende som vurderer løsninger som beskrevet bør derfor søke profesjonell bistand. Hvilken fremgangsmåte som er hensiktsmessig ved et generasjonsskifte vil variere fra sak til sak. Andre løsninger, f. eks overdragelse til selskap eid av overtakende generasjon kan også være hensiktsmessige. Det anbefales derfor at man sørger for å innhente konkrete vurderinger av hva som vil lønne seg, herunder hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser en gaveoverføring vil få, samt hvilke tilpasninger som kan være aktuelt å gjøre i forkant av transaksjonen. Uansett, vil det være fornuftig å forberede et eventuelt generasjonsskifte i god tid for å oppnå en lavest mulig skatte- og avgiftsbelastning.

Beregning av arveavgift

Arveavgiftsgrunnlaget 0 ­ 250 000 250 001 ­ 550 000 550 001 og over Gave til barn 0% 8% 20 % Gave til andre arvinger (f. eks barnebarn) 0% 10 % 30 % 47

Bilbransjen 1207

biler og utstyr

Oppgradert Opel Zafira

Nye Opel Zafira kommer på markedet i februar 2008 med ny front og nye designelementer. Setesystesmet Flex7, som er blitt Zafiras varemerke, gjør at man kan forandre interiøret uten å måtte ta ut seter. Med en ny 1,6 liter og to nye 1,7 CDTI turbodieseler med common rail, kan man velge mellom ni ulike motorvarianter. Den nye 1,6 ECOTEC yter 115 hk og forbruker 0,7 liter drivstoff per mil ved blandet kjøring. De nye 1,7 CDTI-motorene med hhv 110 hk og 125 hk kommer begge med sekstrinns manuell girkasse og vedlikeholdsfritt partikkelfilter som standard. Med økt dreiemoment på hhv 20 og 40 Nm, gir 1,7 literne høyere krefter mens forbruk og utslipp er redusert. Begge motorer bruker 0,57 liter/mil, mens utslippene er 152 g CO2 per km.

Svart nyglans på dekksidene

Ikke bare aluminiumsfelgene skal være gullende rene, dekksidene kan også bli svarte og glossy på 10

Eneste pickup med ESP som standard

Mitsubishi har produsert en million eksemplarer av sin pickup L200. Bilen skal være eneste pickup i Norge med elektronisk stabilitetskontroll. L200 har 4WD, 136 eller 167 hk og en lastekapasitet på inntil ett tonn

sekunder, hevder Relekta Import AS, som lanserer Tire Renewer. Denne sprayen skal gi en svart silkematt finish på både nye og brukte dekk. Produktet skal kun sprayes på dekksidene, og inneholder ingen fargepigmenter, noe som innebærer at den ikke skal etterlate flekker på felgene eller områdene rundt dekkene man sprayer på. 48 48

Bilbransjen 12/07 Bilbransjen 1207

biler og utstyr

Subaru Tribeca i ny drakt

Subarus flaggskip har kommet med ny front og hekk samt mer fleksibelt interiør og kraftigere motor med lavere CO2-utslipp. Tribeca er en 7-seters firehjulstrekker med en lengde på 4,86, bredde på 1,88 meter og høyde på 1,69 meter. Akselavstanden er 2,75 meter og bakkeklaringen 21,5 cm. Prisen er 895 000 kroner. Tribeca 2008-modell har en ny 3,6 liters, sekssylindret boxermotor med 258 HK og automatgir - som også kan gires manuelt. Seteløsningen er fleksibel. Annen seterad kan skyves 20 cm frem og tilbake, og seteryggen kan deles i forholdet 40/20/40, eller legges helt ned. Tredje seterad er for to personer, med todelt seterygg 50/50 som kan legges flatt ned i gulvet når setet ikke er i bruk.

Hyundai i10

Hyundai i10 ble nylig vist på utstillingen i New Delhi, India, der den også skal produseres. i10 kommer til Norge i mars 2008 med en bensinmotor på 1,1 liter og 67 hk. CO2-utslipp for denne bilen er kun 119 g/km. Etter planen skal bilen også kunne leveres med dieselmotor. Hyundai i10 er en femseter med fem dører og stor bakluke.

Miljøvennlig Mercedes

Mercedes-Benz E 300 BLUETEC lanseres i Norge i desember og skal være den reneste og mest økonomiske dieselbilen i sin klasse. Den 3 liter store V6 dieselmotoren bruker 0,72-0,75 drivstoff per/mil. Den har en effekt på 211hk, en topphastighet på 244 km/t og går fra 0-100 km/t på 7,2 sekunder. BLUETEC er et modulbasert rensesystem som kombinerer dagens vanlige oksydasjonskatalysator og det vedlikeholdsfrie partikkelfilteret til Mercedes-Benz med en nyutviklet NOx-lagringskatalysator og en spesiell SCR-katalysator. Katalysatorene reduserer NOx med opp til 80 % og det vedlikeholdsfrie partikkelfilteret reduserer antall partikler med 98 %.

Bilbransjen 12/07 Bilbransjen 1207

49 49

messer/utstillinger

Aktuelle messer/utstillinger

«Bilbransjen» har plukket ut en del messer og utstillinger vi tror vil ha interesse for mange innen bilbransjen. Redaksjonen tar gjerne i mot meldinger om andre messer/utstillinger som måtte være av interesse for bransjen.

I tidsrommet 16. - 19. januar 2008 arrangeres AUTOmässan 2008 i Gøteborg. Messen arrangeres hvert 3. år i samarbeid med bilbransjens foreninger i Sverige: Sveriges Bildelgrossisters Förening og Fordonsverkstadutrustarna. Messen omfatter bl.a. verkstedut-

styr, reservedeler, dekk og felger. Og nytt i år er styling. Seminar som omhandler bransjen i forandring, kompetanseutvikling og produktivitet vil det også bli mulig å delta på. Les mer på www.automassan.se

Den 78. Internationale Automobilesalon i Geneve (www.auto-salon.ch) arrangeres i tidsrommet 6. - 16. mars 2008. Bilutstillingen er regnet som den viktigste av internasjonale bilutstillin-

ger fordi den arrangeres på «nøytral grunn». Det betyr at den ikke er dominert av vertslandets egen industri, da Sveits i likhet med Norge ikke har bilprodusenter.

Vi takker våre kunder og forbindelser for samarbeidet i 2007 og ønsker en god jul og et framgangsrikt nytt år!

Leverandør: Akzo Nobel Car Refinishes AS Fløisbonnveien 6, Sofiemyr Postboks 565, 1411 Kolbotn Telefon 66 81 95 20 Fax 66 80 61 20 www.sikkenscr.com

Bilbransjen 1207

50

Årets Bil 2008

Den internasjonale juryen som kårer «Car of the Year» og består av 58 spesialister fra 22 Europeiske land, har kåret Fiat 500 til «Car of the Year 2008».

Fiat 500 vant med 385 stemmer foran Mazda 2 (325 stemmer) og Ford Mondeo (202 stemmer). Den nye Fiat 500 ble lansert 4. juli i år i Torino, Italia, og har blitt godt mottatt av markedet. I Tyskland er det mottatt 6 300 ordre etter lanseringen der for noen få uker siden. I Europa er allerede Fiat 500 nr. 2 innenfor A-segmentet med en markedsandel på 14,1 % i oktober. Bilen hadde Norgespremiere på bilutstillingen bil07 i november. Fiat 500 er 3,55 meter lang, har fått 5 stjerner i EuroNCAP og er standard utstyrt med 7 kollisjonsputer (eneste kompakt bil med kne kollisjonsputer)

og ESP som standard på alle versjoner i Norge. Det er også første gang en bil blir lansert med en serie av motorer (69 hk 1.2, 75 hk 1.3 Multijet med DPF og 100 hk 1.4 16v) som møter de strenge Euro 5 utslippskravene ­ over 2 år før de trer i kraft. Det bekrefter Fiats sterke miljøfokus ved å redusere forbruk og utslipp på hele modellutvalget ­ og ikke bare på noen få utvalgte. Fiat 500 er også den første småbi-

len som kan tilbys med en stor grad av «skreddersøm»: 4 utstyrsnivåer, 3 ulike motorer, 12 farger - inkludert 6 historiske som bringer minner tilbake til 50- og 60-tallet og Tri-coat hvit produseres på samme måte som man finner i luksusbiler, 15 interiørtyper inkludert luksuriøse Cordura og Frau skinn, 9 forskjellige design på felgene, 19 forskjellige sidedekorer. Alt dette utgjør til sammen mer enn 500 000 forskjellige varianter.

Ny

distributør i Norge

VI ER I GANG! Nå kan du bestille DEFA-produkter fra oss enten via AutoData, e-mail eller vår ordretelefon. Logg inn på AutoData, ta kontakt på [email protected] eller ring 22 88 46 80. For mer informasjon ta en titt på vår hjemmeside www.kgknorge.no

KGK NORGE AS · Caspar Storms vei 19 · 0664 Oslo

Telefon 22 88 46 80 · Telefaks 22 72 09 02 · E-post: [email protected]

Bilbransjen 1207

51

Tips for tryggere vinterkjøring

Én ting er i hvertfall sikkert; vinter blir det hvert år. I den anledning har General Motors Norge AS gitt oss noen vintertips - se nedenfor.

Det viktigste for å komme gjennom vinteren uten uhell er å avpasse kjørestilen til kjøreforholdene. Men også godt utstyr er avgjørende for trygg kjøring på snø- og isdekte veier. Er du for eksempel klar over at vinterdekkene bør skiftes etter 4-5 år fordi gummien blir stiv?

Selv om mønsteret holder godt over minstemål, bør du kanskje vurdere å spandere nye vinterdekk ­ det er en rimelig investering i forhold til hva det gir av trygghet. Gummien i vinterdekkene blir nemlig stiv med årene. Det fører til at veigrepet blir vesentlig forringet. Og hvis du kjører med pigger, er det liten hjelp i dekk der mange av piggene er blitt borte. Klargjort for vinterforhold? Du må selvfølgelig også sjekke at frost- og vindusspylervæsken tåler lave temperaturer og at det er nok olje i motorsystemet før kulda setter inn. En bilmotor bruker nødvendigvis litt olje, og når du skifter eller fyller på anbefaler vi at du bruker syntetisk olje av beste kvalitet. Da sikrer du at bilen starter lett, også ved høye minusgrader. Du blir ekstra trygg dersom du tar en tur innom ditt bilverksted for å sjekke bilen før vinteren. Defensiv kjørestil En defensiv kjørestil er trygt og økonomisk ­ og det er spesielt viktig ikke å foreta raske forbikjøringsmanøvrer, hard nedbremsing og brå girskift på veier dekket av snø og is. Ta hensyn til kjøreforholdene og husk spesielt at bilen trenger vesentlig lenger distanse for å bremse ned. Hvis du har automatgir lønner det seg å koble inn vinterprogrammet hvis det er fare for at bilen skal begynne å spinne. Før du kjører av gårde, kan det være en fordel å foreta en bremsetest for å finne ut hvor glatt det er. Husk bare å sjekke om det er noen bak deg først! Det er spesielt viktig å kjøre forsiktig på broer og veier med skyggepartier. Der kan det være glatt selv om veien rundt er fri for is og snø. Hvis det har falt mye snø, må kanskje selv de beste vinterdekkene gi tapt. Da er det lurt å ha «Autosocks» i bagasjerommet. De er lette å tre på dekkene og sørger for at du kommer videre. Dersom bilen starter å slingre på en snødekt vei, skal du ikke bråbremse. Press clutchen inn (det gir hjulene mer svingkraft), vri rattet i motsatt retning og brems lett. Vær nøye med å børste og skrape is både fra bilen og vinduene før du starter kjøreturen. Ved å sette på klimaanlegget kan du hindre at bilrutene dugger. Sørg for at også taket er fritt for snø, da snøen kan gli nedover frontruten og hindre sikten. (Kilde: GM Norge)

Bilbransjen

ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Bilbransjen 1207

52

Salgssjef hos Würth Norge AS

Würth Norge AS styrker sin videre satsning mot verksteder for tyngre kjøretøy, og ansatte Bjørn Steinar Fjeldstad i en nyopprettet stilling som Cargo salgssjef fra 1. oktober. Bjørn Steinar Fjeldstad vil i sin salgssjefstilling i Würth Norge AS få ansvaret for den videre produktutvikling og salg mot buss, lastebil, landbruks- og transportsektoren.

Ford tjener penger i Europa

Ved utgangen av 3. kvartal kunne Ford of Europe registrere et overskudd før skatt på 1,6 milliarder kroner, mot et underskudd på 69 millioner i 3. kvartal 2006. Dette er det 6. kvartalet på rad at den europeiske Ford-organisasjonen kan rapportere forbedring av sine økonomiske resultater. I tredje kvartal hadde Ford of Europe en omsetning på 44 milliarder mot 39 milliarder i samme periode i fjor. Ford of Europes bilsalg økte med

over 5 prosent i løpet av årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i 2006.

Hella skal distribuere Visteon

Bjørn Steinar er 39 år gammel og utdannet kjemiingeniør og bedriftsøkonom. Bjørn Steinar har en variert arbeidserfaring fra blant annet Dyno Industrier, kjemidivisjonen på Lillestrøm, hvor han var skiftingeniør og skiftleder. Fabrikken produserte bindemidler til maling- og lakkprodusenter over hele Europa. Hans forrige stilling var som salgsingeniør og produktsjef for ventiler og pakninger hos Bagges på Skedsmokorset, der han jobbet siden 1998. I tillegg til å være produktsjef hadde han også ansvaret for større distrikter og spesielle storkunder. Fra januar 2008 blir Hella samt Behr og Hella sitt to år gamle joint venture selskap Behr Hella Service, også distributør av Visteon Corporations ettermarkedsprodukter i Europa. Hella vil ta seg av Visteons lyskastere og lykter, basert i Kerpen i Tyskland, mens Behr Hella Service får ansvaret for Visteons aircondition- og motorkjølingsprogram. Det melder Hellanor i en pressemelding. For lyskaster og lyktesiden dreier det seg om ca. 250 forskjellige produkter innenfor hovedlyskastere, baklykter, kurve/tåke-, og blinklys. Programmet vil også bli utvidet parallelt med fremtidige Visteon OE produkter, etterhver som disse blir lansert. I Europa omfatter kundene bilmerkene Audi, Citroën, Ford, Land Rover, Opel, Peugeot, Seat, Skoda og VW. Dette produktsortimentet vil bli markedsført under produktnavnet Hella. Innenfor AC og motorkjøling vil Behr Hella Service overta ansvaret for ca. 300 Visteon deler til for eksempel Ford, Volvo, Renault, Skoda og Fiat. Disse produktene vil bli markedsført under produktnavnet Behr Hella Service. Hella og Behr etablerte sitt venture selskap i 2005 for en samkjøring av termokontrollprodukter for personbiler og nyttekjøretøy til det frie ettermarkedet.

Ny informasjonsmedarbeider hos Citroën

Ranveig Sønju (33) begynte i stillingen som informasjonskonsulent i Citroën Norge AS 19. november 2007. Hun er utdannet fagoversetter i fransk fra Høgskolen i Agder og har bodd to år i Frankrike. Ranveig har tidligere vært ansatt i Franske Fagmesser / Promosalons og kommer nå fra stilling som sales manager i Merlot Reiser, der hun har arbeidet de siste sju årene. 53

Bilbransjen retter

I Bilbransjens reportasje fra Equip Auto i Paris fortalte vi at AS Sørensen og Balchen hadde en stor delegasjon verksteder med på messebesøk. Vi kom i skade for å skrive at dette var Sjekk Punkt-verksteder, noe som selvfølgelig var riv ruskende galt. Gruppen på ca. 140 deltakere var fra Quick Partnerkjeden. Bilbransjen beklager dette på det sterkeste og lover å være mer etterrettelige i fremtiden.

bransjenytt

Bilbransjen 1207

bransjenytt

Vianors første kvinnelige avdelingsleder

Å tiltre som avdelingsleder i en dekkbedrift 5. oktober er en tøff øvelse. Det bekrefter også den nye avdelingslederen for Vianor Steinkjer. - Det var tøft å komme samtidig med sesongomleggingen, ja. Det var nødvendig å lære fort, bekrefter Solveig Gran Samdal, som samtidig ble den første kvinnelige avdelingsleder i Vianor-kjeden.

DuPont og Suzuki samarbeider

Solveig Gran Samdal er nyansatt avdelingsleder i Vianor Steinkjer.

DuPont Performance Coatings har utvidet sitt ettermarkedssamarbeid med bilbransjen gjennom ett nytt samarbeid med Suzuki. Forretningsavtalen, som lanseres først hos Suzuki-forhandlere i Asia,før den globale lanseringen, innebær at DuPont Refinish vil tilby verdensomfattende teknisk support og lakkeringskurs til hele Suzukis forhandlernettverk. Suzuki vil også anbefale det svært produktive baselakksystemet Cromax® fra DuPont Refinish til sine forhandlere. En talsmann fra Suzukis

field service development quality assurance divisjon sier: «Denne avtalen vil gi Suzuki mange fordeler. Våre forhandlere vil kunne maksimere både sin kvalitet og effektivitet ved reparasjoner gjennom å bruke DuPont Refinish treningsmessig og deres tekniske support. Det vil hjelpe dem å holde seg i linje med Suzukis hovedmål: Å kontinuerlig forbedre kundens tilfredshet. Om våre forhandlere får den beste treningen, supporten og produktene så vil også våre kunder være fornøyde.»

Gran Samdal kommer til sin nye stilling i Vianor fra 12 års ansettelse i Dampsaga Bad og Kulturbygg AS og datterselskapet Samfunnshuset AS, der hun var daglig leder i begge selskaper. Overgangen var imidlertid ikke så stor som det kan høres ut. Solveig Gran Samdal er utdannet bilmekaniker, og har i tillegg teknisk fagskole, maskin og drift, fra 1983. Hun har førerkort både for vogntog og motorsykkel, og har hatt en stor interesse for biler og andre kjøretøy helt siden barneåra.

Historisk avtale mellom Mazda og HyNor

Mazda deltar i HyNor prosjektet og vil levere hydrogendrevne biler til Norge fra sommeren 2008. Mazda Motor Corporation og HyNor skrev onsdag 7. november under samarbeidsavtalen som går ut på at Mazda skal bidra med produksjon og levering av rundt 30 Mazda RX-8 Hydrogen RE til HyNor og Hydrogenveien.

Rask oljefiltertang

Kompresjonsmålere for bensin- og dieselmotorer. Vi kan også tilby byttesystem for gamle og slitte målere. Motometer kommer også i komplett koffert. Spør oss om tilbud på deler, tilbehør eller nye målere.

Industriveien 9, 1473 Lørenskog Tel.: 67912800 - Faks.: 67912801 e-post: [email protected] www.universal-diesel.no

Dette er en videreutvikling av den kjente Facom oljefiltertang (U.46CL) med skrallefunksjon. Nyheten er en mekanisme som gjør tangen selvjusterende og selvspennende. Kapasitet: 66 - 105 mm. En ekstra fordel er at det demonterte oljefilteret blir sittende i tangen ­ intet unødvendig søl. Demontering av filter: · Dra båndet ut (med hånden) - 1/10 sekund · Plasser båndet over oljefilteret 1 sekund · Utløs strammeknappen - 1/20 sekund · Skru - med skrallefunksjon

Bilbransjen 1207

54

Forbundsstyret

Konsernsjef Tormod Harila (president) Brødr. Harila Tromsø AS, Skattøravn. 44, 9291 TROMSØ Tlf. 77 67 98 00, Mobil, 90 54 40 86, Faks 77 67 98 01 (epost: [email protected])

Lokalforeningenes sekretariater

AUST-AGDER BILBRANSJEFORENING: Daglig leder Ingar Vold (E-post: [email protected]) Fløyheia, fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL. Tlf. 37 01 75 94 Faks 37 01 74 64 AUTOMOBILBRANSJENS FORENING, BERGEN: Verkstedeier Jan Gustavsson (visepresident) Advokat F. L. Gjesdahl (E-post: [email protected]) G. Gustavsson & Sønner. Maridalsvn. 230, 0467 OSLO Postboks 153 Sentrum, 5804 BERGEN. Tlf. 55 23 55 60 Faks 55 23 55 61 Tlf. 22 23 90 53 Faks 22 23 77 55 (epost: [email protected]) BUSKERUD BILBRANSJEFORENING: Fredrik Andreas Svendsen (epost: [email protected]) Daglig leder Frank H. Fredriksen (visepresident) Utdanningsrådgiver NHO Buskerud, P.b. 281, 3001 Drammen Bilia Personbil AS, avd. Follo, Myrfaret 1, 1406 Ski Tlf. 90 61 51 91, faks: 32 24 67 99 Tlf. 64 97 78 00, Faks: 64 87 04 73 (epost: [email protected]) FINNMARK BILBRANSJEFORENING: Advokat Arne Eidsmo (E-post: [email protected]) Daglig leder Hanne Skotvedt, Postboks 448, 9255 TROMSØ. Tlf. 77 66 25 25 Faks 77 66 25 30 Skotvedt AS. Postboks 3553, 3007 DRAMMEN GLÅMDAL BILBRANSJEFORENING: Tlf. 31 40 98 60 Faks 31 40 98 61. Mobil 92 26 33 05 Kåre Halvorsen (E-post: [email protected]) Vangenspissen 19, (epost: [email protected]) 2212 KONGSVINGER. Tlf. 62 81 56 17 Mobiltlf. 905 19 845 Adm. dir. Geir Soltveit GUDBRANDSDAL BILBRANSJEFORENING: Bilhuset Kråkenes AS, Postboks 93 Bønes, 5849 BERGEN Siviløkonom Ole Widme (E-post: [email protected]) Tlf. 55 52 60 00 Faks 55 52 60 01. Mobil 93 23 24 58 Postboks 68, 2639 VINSTRA. Tlf. 61 29 25 80 Faks 61 29 25 81 (epost: [email protected]) HEDMARK BILBRANSJEFORENING: Adjunkt i bilfag Vidar Iversen (E-post: [email protected]) Adm.dir. Grant Larsen Bjørkåsen, 2324 VANG. Mobiltlf. 917 98 606 Tlf. 481 42 299 Volmax AS, Postboks 1210, 3205 Sandnefjord (www.bilbransjen-hedmark.no) Tlf. 33 48 87 00, Faks 33 48 87 01 (epost: [email protected]) HELGELAND BILBRANSJEFORENING: Advokat Dag Jodaa (E-post: [email protected]) Daglig leder Bjarne Schmidt Postboks 305, 8601 MO I RANA. Tlf. 75 13 52 22 Faks 75 13 52 21 Schmidt & Fardal AS, Petter Møllersvei 11, 0585 Oslo NORDMØRE OG ROMSDAL BILBRANSJEFORENING: Tlf. 22 22 21 05, Faks 22 22 24 26 (epost: [email protected]) Viktor Nilsen (epost: [email protected] Opplæringskontoret for bilfag i Nordmøre og Romsdal Driftsdirektør Eirik Lohne Algaard AS, Postboks 70 Indre Arna, 5888 Bergen Langmyrveien 83, 6415 MOLDE. Tlf. 55 39 31 21, mobil: 908 32 647, Faks 55 39 31 02 ([email protected]) Tlf. 71 25 60 20 Mobil: 909 22 452, Faks: 71 24 22 98 NORD-ROGALAND BILBRANSJEFORENING: Adm.dir. Kai Robert Solheim Advokat Bjørn Simonsen (E-post: [email protected]) Møller Bil AS, Postboks 46 Kjelsås, 0411 Oslo Postboks 23, 4296 ÅKREHAMN. Tlf. 52 81 47 50 Faks 52 81 47 51 Tlf. 24 03 33 00, faks. 22 23 15 03, (epost: [email protected]) NORD-TRØNDELAG BILBRANSJEFORENING: Torbjørn Raad (E-post: [email protected]) Daglig leder Cato Leine Toyota Hell Bil, Industrivn. 9, 7500 Stjørdal, Tlf. 906 37 666, Faks: 74 82 87 15 Drammen Karosseri AS, Bj.Bjørnsonsgt 94, 3044 Drammen NORDRE NORDLAND BILBRANSJEFORENING: Tlf. 32 20 86 80, Fkas: 32 20 86 99 (epost: [email protected]) Bedriftsrådgiver Ole Henrik Hjartøy (E-post: [email protected]) NHO Nordland, Postboks 343, 8001 BODØ. Daglig leder Ingolv Bengtsen Tlf.75 40 25 00 Faks 75 40 25 01 Bilhuset Visborg AS, Postboks 247, 7651 Verdal OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING: Tlf. 74 04 65 10, Faks 74 04 24 20 (epost: [email protected]) John Fiskvik (epost: [email protected]) Adm. dir. Syver Leivestad (Forbundets daglige leder) Postboks 305 Skøyen, 0213 Oslo Norges Bilbransjeforbund. Postboks 2804 Solli, 0204 OSLO tlf. 23 27 24 05, mobil 90 04 83 48, faks: 22 06 21 06 Tlf. 900 18 200, Faks 22 44 10 56 (epost: [email protected]) ROGALAND BILBRANSJEFORENING: Advokat Bjørn Helliesen (E-post: [email protected]) Postboks 153, 4001 STAVANGER. Tlf. 51 84 12 20 Faks 51 84 12 21 ROMERIKE BILBRANSJEFORENING: Advokat Vidar Launy (E-post: [email protected]) Tollbugt. 24, 0157 OSLO. Tlf. 22 42 59 20 Faks 22 42 62 12 SOGN OG FJORDANE BILBRANSJEFORENING: Drammensveien 97, Postboks 2804 Solli, 0204 OSLO Tlf. 22 54 21 00 - Telefaks 22 44 10 56 Andreas Solvik (E-post: [email protected]) E-post: [email protected] Allbil Stryn, Hegrevegen 16, 6783 Stryn. Tlf 57 87 60 21, Faks 57 87 60 01 SERVICEKONTORET direkte: tlf. 400 01 283 SUNNMØRE BILBRANSJEFORENING: E-post: [email protected] NHO v/direktør Magne Skudal (E-post: [email protected]) Postboks 678, 6001 ÅLESUND. Tlf. 70 10 14 00 Mobil: 952 17 680 For å ringe direkte til den enkelte medarbeider: Faks: 70 10 14 01 tast 982 23 8 samt de to siste sifrene i parentes etter hvert navn SØR-TRØNDELAG BILBRANSJEFORENING: Siviling. Thorvald Carlson (E-post: [email protected]) Adm. dir. Syver Leivestad, tlf. 900 18 200 - [email protected] Jakobslivegen 84, 7058 JAKOBSLI. Tlf. 73 91 89 75 Faks 73 90 10 60 Ass. dir. Thorbjørn Grønli (15) - [email protected] Økonomi- og medlemskonsulent Ragnhild Meyer, (14) - [email protected] TELEMARK BILBRANSJEFORENING: Avd.sjef Anne Helene Moe (21) - [email protected] JNina Sageie, Nedre Hjellegt. 1, 3724 SKIEN. Kantinebestyrer Turid Skjelvik (29) - [email protected] (E-post: [email protected]) Avd.sjef Morten Thonander (31) - [email protected] Tlf. 35 90 51 01 Faks 35 90 51 19 TROMS BILBRANSJEFORENING: ARBEIDSGIVERSEKSJONEN - tlf. 400 01 284 Advokat Arne Eidsmo (E-post: [email protected]) Leder, Forhandlingssjef, Adv. Bjørn Hermansen (16) - [email protected] Postboks 448, 9255 TROMSØ. Tlf. 77 66 25 25 Faks 77 66 25 30 Advokat Hans Tore Hagland (tlf. 930 32 593) - [email protected] VEST-AGDER BILBRANSJEFORENING: Fagsjef HMS Ingrid Engesæt (22) - [email protected] Advokat Reidar Wangensteen (E-post: [email protected]) KOMPETANSESEKSJON, KURS/UTVIKLING Postboks 716, 4666 KRISTIANSAND S. Jurist Børre Skiaker (17) - [email protected] Tlf. 38 17 87 10, Mobil: 922 64 963 Faks 38 02 04 58 VESTFOLD BILBRANSJEFORENING: BRANSJE/JURIDISK SEKSJON Advokat Per H. Lorentzen (E-post: [email protected]) Leder, Advokat Henrik O. Melsom (12) - [email protected] Postboks 144, 3191 HORTEN. Tlf. 33 07 15 30 Faks 33 07 15 31. Advokat Fredrik Lohne (11) - [email protected] Mobiltlf. 482 27 559 Fagsjef Verksteddrift Tore Langfoss (13) - [email protected] VESTOPPLAND BILBRANSJEFORENING: Kjell Petter Nicolaisen (E-post: [email protected]) BLADET BILBRANSJEN - e-post-adresse: [email protected] AS Bil, Postboks 114,, 2801 GJØVIK. Tlf. 61 13 08 54 Faks 61 13 08 60 Redaktør Anne Evensen (18) - [email protected] ØSTFOLD BILBRANSJEFORENING: Annonsesjef Leif Kneppen (20) - [email protected] Regiondirektør Nils Einar Nesdam, NHO - Østfold. SAMFUNNSKONTAKT/INFORMASJON (E-post: [email protected]) Adm. dir. Syver Leivestad, tlf. 900 18 200 - [email protected] Carlbergvn. 6 B, 1526 MOSS. Tlf. 69 23 58 30 Faks 69 23 58 31

Norges Bilbransjeforbund

Administrasjonen

Bilbransjen 1207

55

B-PostAbonnement

Returadresse: Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo

Information

untitled

56 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

390897