Read CHAPTER 15: CONCLUSION text version

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

RE1.0 PENGENALAN Laporan Penilaian Awal Kesan Kepada Alam Sekeliling (PEIA) ini adalah untuk "Projek Landasan Keretapi Berkembar Elektrik Gemas-Johor Bahru", Johor Darul Ta'zim. Projek ini merangkumi bahagian landasan berkembar yang baru di antara Stesen Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Gemas dan Sentral Johor Bahru (JB) di Johor Bahru dan ianya juga merupakan bahagian terakhir untuk dibangunkan bagi melengkapkan Projek Landasan Berkembar Berlektrik (EDTP) Laluan Pantai Barat selepas semua kerja-kerja peningkatan perkhidmatan keretapi yang lain dilaksanakan. Landasan baru ini juga dijangka akan meningkatkan perkhidmatan di sepanjang laluan tersebut dengan menyediakan khidmat perhubungan keretapi yang lebih cepat, selamat, cekap dan baik di samping mengurangkan tekanan terhadap jaringan jalanraya. Kajian Awal Kejuruteraan dan Penjajaran Laluan untuk Projek ini telah dijalankan oleh K.L. Consult Associates Sdn Bhd di antara Julai 2000 dan Januari 2002. Walaubagaimanapun, Projek ini telah ditangguhkan buat sementara waktu. Oleh itu, Kementerian Pengangkutan (MOT) telah melantik Sepakat Setia Perunding (Sdn) Bhd atau SSP untuk menyemak, mengemaskini dan menyiapkan Kenyataan Keperluan (SON) yang telah disediakan pada tahun 2002. Kerjanya termasuk: menyediakan rekabentuk awal kejuruteraan; melaksanakan kajian PEIA dan Penilaian Kesan Sosial (SIA) bagi menyediakan maklumat yang berkenaan untuk menyiapkan SON serta memenuhi segala keperluan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) di Malaysia. Memandangkan Projek ini agak rumit, SSP bersama dengan Asia Pacific Environmental Consultants Sdn Bhd (ASPEC) telah menggabungkan kepakaran mereka dalam melaksanakan penilaian kejuruteraan, keadaan alam sekeliling dan pertimbangan sosial bagi Projek ini.

RE2.0 STRUKTUR LAPORAN PEIA ini dibentangkan dalam dua jilid iaitu: Jilid 1: Laporan Utama. Jilid 2: Lampiran. Terdapat 17 bab dalam Jilid 1 dan 14 Lampiran (Lampiran A ke Lampiran N) dalam Jilid 2, merangkumi kesemua komponen yang berkenaan bagi penilaian PEIA seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Bab 1 2 3 4 5 Pengenalan Organisasi Projek Kenyataan Keperluan Huraian Projek Pilihan Projek Tajuk

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-1

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persekitaran Sedia Ada Penyaringan Kesan-kesan Utama

Tajuk

Kesan-kesan yang Berpotensi dan Langkah-langkah Tebatan yang dicadangkan ketika Fasa Pembinaan: Persekitaran Fizikal Kesan-kesan yang Berpotensi dan Langkah-langkah Tebatan yang dicadangkan ketika Fasa Pembinaan: Persekitaran Biologi Penyertaan Pihak Berkepentingan, Penilaian Kesan dan Langkah-langkah Tebatan: Persekitaran Manusia Kesan-kesan Ketara dan Langkah-langkah Tebatan ketika Fasa Operasi Kesan-kesan Sampingan Penilaian Risiko Pelan Tindakan Kecemasan Rangka Pengurusan Alam Sekitar Pelan Penutupan Kesimpulan

RE3.0 ORGANISASI PROJEK Organisasi Projek yang berkaitan dengan persediaan Kajian PEIA ini beserta dengan butiran hubungan dan orang yang bertanggungjawab adalah seperti berikut: Penggerak Projek: Kementerian Pengangkutan Block D5, Kompleks D, Parcel 1, Kementerian Pengangkutan Malaysia, 62616 Putrajaya. Tel: 603-8871 1034 Faks: 603-8889 2462 U.p.: Tuan Haji Rosli bin Ramli (Ketua Jabatan, Bahagian Pembangunan) atau Mejar Anuar Ismail (Ketua Unit, Bahagian Pembangunan) Pengendali Projek: Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Jalan Sultan Hishamuddin, 50621 Kuala Lumpur. Tel: 603-2263 1111 Faks: 603-2710 6725 U.p.: Tuan Haji Hilmi Mohammed (Ketua, Bahagian Pembangunan) atau Encik Ismail bin Said (Pegawai, Bahagian Pembangunan)

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-2

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemilik Projek: Perbadanan Aset Keretapi No.29G, Blok B, Jalan TKS1, Kajang Sentral Business Park, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 603-87332020 Faks: 603-87332222 U.p.: Encik Abdul Kadir bin Abdul Latif (Pengurus Besar) Encik Shahrizal Saat (Jurutera, Bahagian Pembangunan Aset) Jurutera Rekabentuk: Sepakat Setia Perunding (Sdn) Bhd, SSP Wisma SSP, Level 5, No 1, Jalan SR 8/3, Serdang Raya, Seksyen 8, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 603-8943 3366 Faks: 603-8942 4042/ 603-8943 2691 U.p.: Ir. Wong Wai Wah (Ketua Projek) atau Ir. Lim Chee Hai (Timbalan Ketua Projek) Juruperunding Pemeriksa Bebas: K.L. Consult Associates Sdn Bhd (KLC) Unit 158-4-5, Kompleks Maluri, Jalan Jejaka, Taman Maluri, Cheras, 55100 Kuala Lumpur. Tel: 603-9282 1155 Faks: 603-9285 7789 U.p.: Ir. Romesh Srinivasan (Pengarah Urusan) Juruperunding Alam Sekitar: Asia Pacific Environmental Consultants Sdn Bhd (ASPEC) 30-2, Jalan 9/125D, Taman Desa Petaling, 57100 Kuala Lumpur. Tel: 603-9057 4392 Faks: 603-9057 3943 URL: www.aspec.com.my U.p.: Dr. K.S. Low (Pengarah)

RE4.0 LOKASI DAN KESAMPAIAN Penilaian PEIA bagi bahagian EDTP ini bermula dari KM563.325 untuk Laluan Pantai Barat yang berdekatan dengan Stesen KTMB Gemas di Negeri Sembilan tidak jauh dari sempadan negeri Johor. Cadangan penjararan ini akan melintasi empat daerah dalam negeri Johor (Segamat, Kluang, Kulaijaya dan Johor Bahru), 19 mukim dan enam lembagan sungai yang utama dengan anak-anak sungainya, berakhir di rantaian KM757.750 di Stesen KTMB JB (JB Sentral). Jumlah jarak linear Projek ialah 191 km. Terdapat 14 stesen keretapi/ perhentian yang sedia ada, tiga stesen yang terbengkalai/ dirobohkan, 45 jambatan landasan keretapi dan 304 pembetung. Jadual RE4.1

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-3

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

menunjukkan stesen-stesen sedia ada, stesen baru yang dicadangkan dan juga strukturstruktur lain. Pada masa ini, semua stesen keretapi sedia ada dan keseluruh penjajaran boleh disampai kecuali tempat yang dikelinglingi pagar. Pemetaan lokasi linear Projek adalah ditunjukkan dalam Figure ES4.1 (dalam Executive Summary). Jadual RE4.1: Struktur-struktur Landasan Keretapi yang Sedia Ada dan Cadangan Baru

Komponen Stesen Keretapi Sedia Ada 14 stesen atau perhentian Tiga stesen yang terbengkalai/ dirobohkan Cadangan Baru Tujuh stesen baru pada permukaan ­ Labis, Bekok, Paloh, Renggam, Layang Layang, Kulai dan Kempas Bahru Dua stesen yang ditingkatkan ­ Segamat dan Kluang Dua depot ­ Genuang dan Mengkibol Tiga footprints ­ Tenang, Chamek dan Senai Jambatan Keretapi (di atas sungai) Pembetung (di atas sungai kecil) Jambatan Jalan Raya/ Lintasan Jalan Raya/ Lintasan Pejalan Kaki 45 60 jambatan landasan keretapi yang baru 270

304

27 BRR Satu RUB 19 lintasan keretapi 24 lintasan haram Satu jambatan pejalan kaki dan motosikal (MPB) Dua jambatan pejalan kaki (PB)

36 ROB Dua RUB Enam MPB Tujuh lintasan pejalan kaki (PC)

Halangan Hidupan Liar

Terdapat satu papan tanda lintasan hidupan liar di KM622.250 berhampiran Hutan Simpan Labis

Halangan hidupan liar

RE5.0 KEPERLUAN PERUNDANGAN PEIA ini dijalankan dengan mematuhi keperluan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 1987, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Jadual 15(a) ­ Keretapi: Pembinaan Laluan-laluan Baru dan akan dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar (DOE) Johor untuk kelulusan.

RE6.0 HURAIAN PROJEK Projek ini memerlukan pembinaan atau pemasangan beberapa komponen infrastruktur landasan keretapi berkembar (kerja-kerja landasan, stesen-stesen atau hentian kargo,

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-4

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

depot, jambatan sungai dan jalan lintasan untuk landasan, sistem isyarat, sistem komunikasi dan sistem bekalan tenaga). Kerja-kerja pembinaan Landasan Berkembar Elektrik (EDT) untuk Projek ini akan bermula dari rantaian sedia ada pada KM563.325 di Gemas Bahru dan berakhir di KM757.750 di Johor Bahru. Sembilan stesen baru (bagi penumpang), dua depot (untuk kargo/ operasi/ penyelenggaraan) dan tiga stesen footprint dengan kemudahan-kemudahan yang berkaitan juga akan dibina atas atau berhampiran stesen atau hentian sedia ada mengikut kriteria jenis stesen. Antara sembilan stesen baru, dua stesen daripadanya akan dinaikkan. Stesen-stesen ini masing-masing akan dibina di sepanjang 7.0 km landasan aras tinggi di Segamat dan 4.0 km landasan aras tinggi Kluang. Stesen-stesen aras tinggi ini diperlukan untuk mengelakkan pengambilan tanah yang rumit di kawasan-kawasan yang telah giat dibangunkan dan padat serta mengurangkan risiko terhadap penumpang-penumpang yang menggunakan persimpangan landasan aras tanah. Pembinaan stesen aras tinggi adalah juga untuk mengelakkan banjir untuk kes di Segamat. Semua stesen-stesen atau hentian sedia ada yang akan dikekalkan perlu dinaiktaraf atau dbiarkan untuk tujuan lain atas keputusan dari Pemilik Projek, Perbadanan Aset Keretapi dan Penggerak Projek, untuk memberi laluan kepada pembinaan stesen baru.

RE7.0 KENYATAAN KEPERLUAN Keperluan Projek adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut: (a) Pemodenan Sistem Pengangkutan Landasan: Projek ini adalah bahagian terakhir landasan berkembar dan berelektrik untuk Laluan Pantai Barat and ianya diramalkan akan mengangkut barangan dan penumpang di antara bandar-bandar utama melalui hubungan perjalanan yang lebih pantas, selamat dan menjimatkan kos. Sistem landasan berelektrik merupakan cara pengangkutan mesra alam sekitar yang menggantikan penggunaan bahan api dengan penggunaan tenaga elektrik, yang mana berpunca daripada tenaga boleh diperbaharui dan lebih bersih. Permintaan untuk Perkhidmatan Keretapi: Laluan baru landasan dijangka akan menyediakan pengurusan keretapi yang lebih baik, membolehkan lebih muatan keretapi untuk beroperasi pada kelajuan tinggi di atas sistem landasan tersebut. Ini akan menjadi pilihan pengangkutan yang lebih digemari oleh orang ramai memandangkan isu-isu keselamatan jalanraya, kesesakan jalanraya dan kenaikan harga minyak. Projek ini juga akan menyediakan alternatif bagi menggerakkan barangan dan kargo pantai barat kepada seluruh negara yang dijangka akan meningkat pada masa depan. Penggalakkan Sistem Pengangkutan Bersepadu: Peningkatan kecekapan perkhidmatan keretapi akan meningkatkan kadar penerimaan terhadap sistem pengangkutan yang berorientasi awam dan mencapai integrasi yang lebih baik dari segi kaedah pengangkutan awam ke setiap negeri. Dalam jangka masa pendek dan panjang, landasan berelektrik dijangka dapat mengurangkan kesan karbon dengan mengurangkan pergantungan kepada pengangkutan darat sederhana dan jauh sektor swasta.

(b)

(c)

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-5

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

(d)

Keselarian dengan Polisi-polisi Kebangsaan dan Negeri: Projek ini akan menjadi hab bagi pemodenan dan pembinaaan jaringan landasan berelektirk dalam sistem pengangkutan yang bersepadu dan cekap di Malaysia. Hasil daripada Projek akan menyokong dan melengkapi aspirasi kebangsaan yang dinyatakan dalam Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Malaysia Ke-10, Pelan Induk Perindustrian Ketiga, Malaysia (2006 ­ 2020), Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Johor (2001 ­ 2020), Ringkasan Eksekutif Draf Rancangan Tempatan Daerah Tampin (2020), Draf Rancangan Tempatan Daerah Segamat (2007 ­ 2020), Ringkasan Eksekutif Draf Rancangan Tempatan Daerah Kluang (2004 ­ 2020) dan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru (2020). Peningkatan pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan manfaat: Projek ini akan menyediakan pilihan pengangkutan yang lebih menjimatkan untuk pengangkutan barangan yang akan menfaatkan pembangunan Negara. Peningkatan perhubungan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi bandar-bandar sedia ada dari segi sumbangan terhadap nilai hartanah, peluang pekerjaan dan perniagaan.

(e)

RE8.0 PILIHAN PROJEK Pengwujudan Projek bersandar pada dua pilihan utama, iaitu: Pilihan ,,Tiada Projek dan Pilihan ,,Ada Projek. Pilihan ,,Tiada Projek akan menyebabkan kehilangan peluang yang penting berbanding dengan Pilihan ,,Ada Projek.

RE9.0 KEADAAN ALAM SEKITAR SEMASA, PENILAIAN KESAN ALAM SEKITAR DAN LANGKAH-LANGKAH TEBATAN Penilaian persekitaran semasa dan ramalan kesan-kesan daripada aktiviti-aktiviti Projek adalah berdasarkan lapan segmen gunatanah di sepanjang 191 km penjajaran dalam lingkungan 400 m Koridor Zon Impak (ZOI), seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual RE9.1. ZOI ini tidak semestinya sesuai digunakan untuk semua komponen alam sekitar, di mana ia bergantung kepada keperluan. Kawasan koridor yang berkelebaran lebih daripada 400 m telah dipertimbangkan di banyak kawasan memandangkan kedudukannya yang agak rapat dengan penjajaran landasan ini, terutamanya di kawasan bandar besar. Persekitaran dan gunatanah sedia ada dalam kelapan-lapan segmen tersebut telah dihuraikan secara terperinci. Oleh kerana penjajaran landasan ini yang merentasi pelbagai jenis alam sekitar yang terdiri daripada komponen-komponen fizikal, biologi dan sosioekonomi, maka kesan-kesan dan langkah-langkah tebatan telah dibincangkan secara berasingan dalam Bab 8 (untuk Komponen Fizikal), Bab 9 (untuk komponen Biologi) dan Bab 10 (untuk Persekitaran Manusia). Ini akan membenarkan rujukan yang sistematik terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk menebat kesan-kesan negatif. Bab 11 membekalkan langkah-langkah tebatan untuk fasa operasi semasa EDTP adalah diselesaikan berinteraksi dengan keseluruh Laluan Pantai Barat. Jadual RE9.2 hingga Jadual RE9.9 membentangkan rumusan bagi semua komponen persekitaran yang sedia ada, penerima-penerima sensitif, kesan-kesan dan bimbanganbimbangan alam sekitar utama, langkah-langkah tebatan serta kesan-kesan sampingan yang tidak dapat dikawal walaupun semua langkah tebatan telah dipatuhi; di mana semua

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-6

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

ini perlu dipertimbangkan dalam penyediaan Pelan Pengurusan Alam Sekitar (EMP) dan program-program pengawasan untuk Projek ini. Jadual RE9.1: Lapan Segmen Koridor ZOI

Cadangan Penjajaran (Rantaian) CH563100 ­ CH583900 CH583900 ­ CH603100 CH603100 ­ CH622200

Segmen 1 2 3

Kawasan Gemas ke Buloh Kasap Segamat ke Genuang Tenang ke Labis Bekok ke Paloh Chamek ke Kluang

Penerangan Dari pinggir selatan Bandar Gemas ke pinggir utara Bandar Segamat. Dari pinggir selatan Bandar Segamat ke pinggir utara Pekan Tenang. Dari pinggir utara Pekan Tenang ke pinggir selatan Bandar Labis berhampiran Kemajuan Tanah Sg Karas. Dari Kemajuan Tanah Sg Karas ke Kg Melayu Chamek. Dari Stesen KTMB Chamek sehingga Kilang Seramik Guocera berhampiran Perumahan Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysian (MARDI) di Kluang. Dari Perumahan MARDI sehingga Pekan Layang Layang. Dari pinggir selatan Pekan Layang Layang sehingga sekitar Taman Impian Senai. Dari Senai ke Johor Bahru KTMB Station (JB Sentral).

4 5

CH622200 ­ CH652500 CH652500 ­ CH679600

6

Renggam ke Layang Layang Sedenak ke Senai-Kulai Kempas Bahru ke Johor Bahru (JB)

CH679600 ­ CH702600

7 8

CH702600 ­ CH734500 CH734500 ­ KM757.750

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-7

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.2: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Penilaian dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 1

Persekitaran Sedia Ada Komponen Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 10 m di atas min aras laut (MSL) (iaitu Pekan Batu Anam, dan Cerun Paya Luas, Buloh Kasap, dll.) ke 70 m (iaitu Ladang Gomali). Geologi Beralaskan dengan batu pasir yand saling terlapis, batu lodak dan syal dari zaman Trias Gajah Mati-Munchong-Melaka dan Batu Anam-Melaka-Tavy Tanah Gunatanah Kawasan perbandaran iaitu Gemas Bahru, Batu Anam dan Buloh Kasap; terdapat enam ladang kelapa sawit utama dan 24 kawasan perumahan Warisan Stesen bernilai sejarah ­ Batu Anam dan Jambatan keretapi yang mempunyai nilai warisan/ sejarah ­ Jambatan keretapi Sg Muar Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Lembangan Sg Muar dan sembilan lintasan sungai yang utama Kualiti Air 8 WQ1 ­ WQ8 Tiga stesen sedikit tercemar dan lima stesen dalam status kualiti air bersih (WQI 60.82 ­ 89.43) Kualiti Udara 3 AQ1 ­ AQ3 Semua mematuhi Garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Paras Bunyi 3 NL1 ­ NL3 Semua mematuhi tahap bunyi 65 dB(A) yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) Getaran 3 GV1 ­ GV3 Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai Sosial Jangkaan populasi = 15,504 dan jangkaan bilangan isi rumah = 3,105 Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi Stesen/ Perhentian 2 Stesen KTMB Gemas dan Tiada stesen baru atau kerja-kerja Perhentian KTMB Batu Anam naiktaraf dijalankan (stesen dan hentian dikekalkan) Landasan Keretapi Landasan tunggal pada permukaan Landasan berkembar pada aras permukaan = 20.8 km Lintasan Keretapi 2 KM564.000 dan KM565.500 2 Dinaik taraf ke ROB Lintasan Haram 2 KM573.250 dan KM580.400 1 Satu dinaiktaraf ke MPB dan satu lagi akan dirobohkan. Jambatan Jalan 4 KM573.250, KM580.825 dan 2 Dua dikekalkan dan dua akan Sedia Ada (BRR) KM581.000 dinaiktaraf. Jambatan Keretapi 9 Sg Gemilik/ Anak sungai Sg Gemas/ 9 Semua akan dinaiktaraf. Sg Senarut/ Sg Merlimau/ namanama sungai yang tidak diketahui/ Sg Muar/ Sg Tandong Pembetung 34 Rujuk kepada Lampiran A7 (Jilid 2) 34 Semua akan dinaiktaraf. Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Fasa Pembinaan Fasa Operasi Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir setempat Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini. Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-8

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.3: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 2

Persekitaran Sedia Ada Komponen Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 5 m MSL (iaitu tebing sungai Sg Segamat) ke 50 m MSL di dan Cerun Kg Genuang Geologi Beralaskan batu pasir yand saling terlapis, batu lodak dan syal dari zaman Trias Tanah Gajah Mati-Munchong-Melaka dan Batu Anam-Melaka-Tavy Gunatanah Kawasan perbandaran iaitu Bandar Segamat dan Bukit Siput; terdapat satu ladang kelapa sawit dan 26 kawasan perumahan Warisan Stesen yang mempunyai nilai warisan/ sejarah ­ Segamat, Jambatan keretapi yang mempunyai nilai warisan/ sejarah ­ Sg Segamat Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Dalam lembangan Sg Muar dan lima lintasan sungai yang utama Kualiti Air 4 WQ9 ­ Satu stesen sedikit tercemar (WQ11) dan tiga stesen dalam status WQ12 kualiti air bersih (WQI 78.24 ­ 85.02) Kualiti 1 AQ4 Mematuhi dengan Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Udara Malaysia Paras Bunyi 1 NL4 Mematuhi dengan tahap bunyi 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS Getaran 1 GV4 Mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat. Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai. Sosial Jangkaan populasi = 20,227 dan jangkaan bilangan isi rumah = 3,128. Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi Stesen/ 2 Stesen Segamat KTMB 2 Segamat (Stesen yang ditinggikan (Elevated) (Jenis A) dan Genuang (At Grade Perhentian dan Kargo KTMB Depot, Jenis D) Genuang Landasan Landasan tunggal pada Landasan berkembar pada permukaan = Keretapi permukaan 12.2 km dan landasan berkembar yang ditinggikan = 7.0 km Lintasan 5 KM588.500, KM589.750, 2 Tiga akan dikekalkan sedangkan jejambat Keretapi KM592.750, KM597.000 akan dibina, satu akan dinaiktaraf ke ROB dan KM601.750 dan satu dinaiktaraf ke MPB Lintasan Haram 1 KM586.500 1 Dinaiktaraf ke MPB BRR 1 KM599.430 0 Kekal Jambatan 3 Sg Segamat/ Sg 3 Semua akan dinaiktaraf Keretapi Genuang/ Sg Temangau Rujuk kepada Lampiran Pembetung 27 27 Semua akan dinaiktaraf (dua akan A7 (Jilid 2) dinaiktaraf ke Jambatan keretapi) Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Fasa Pembinaan Fasa Operasi Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir setempat Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini. Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-9

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.4: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 3

Persekitaran Sedia Komponen Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 30 m di MSL (iaitu Pekan Tenang) ke 100 m MSL di dan Cerun Ladang Labis Utara Bahagian Sg Labis Geologi Dialaskan oleh deposit kebenuaan tebal, batu pasir cross-bedded dengan subordinat conglomerate dan shale/ batu lumpur berzaman Cretaceous-jurassic Gajah Mati-Munchong-Melaka dan Batu Anam-Melaka-Tavy Tanah Gunatanah Gunatanah bandar tepubina iaitu Pekan Tenang dan Bandar Labis; empat ladang kelapa sawit yang utama dan 14 kawasan perumahan dikenalpasti. Hutan Simpannan Bukit Mambai yang dibalak telah ditukar kepada Zon Pengeluaran Makanan Bukit Mambai Warisan Stesen yang mempunyai nilai warisan/ sejarah ­ Labis, Jambatan keretapi yang mempunyai nilai warisan/ sejarah ­ Sg Labis dan Sg Gatom Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Dalam lembangan Sg Muar dan Sg Batu Pahat dengan lima lintasan sungai yang utama. Kualiti Air 4 WQ13 ­ Dua stesen sedikit tercemar dan dua stesen dalam status kualiti air WQ16 bersih (WQI 75.70 ­ 87.38) Kualiti Udara 2 AQ5 ­ AQ6 Mematuhi Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Paras Bunyi 2 NL5 ­ NL6 Tahap bunyi kedua-dua stesen tidak mematuhi tahap 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS disebabkan aktiviti manusia Getaran 2 GV5 ­ GV6 Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai Sosial Jangkaan populasi = 5,012 dan jangkaan bilangan isi rumah = 889 Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi 2 2 Tenang (Footprint) dan Labis (Stesen Stesen/ Perhentian KTMB Tenang dan Perhentian Stesen KTMB Labis pada permukaan, Jenis B) Landasan tunggal pada permukaan Landasan Landasan berkembar pada permukaan Keretapi = 19.1 km 1 KM605.750 2 Dinaiktaraf ke PC dan ROB Lintasan Keretapi 1 KM617.500 Lintasan Lintasan pejalan kaki baru akan dibina Pejalan Kaki untuk kegunaan orang tempatan 4 1 Lintasan Dinaiktaraf ke ROB, tiga lagi akan Haram dirobohkan BRR 1 KM617.250 1 Dinaiktaraf 4 4 Semua akan dinaiktaraf Jambatan Sg Tenang/ Sg Labis/ Sg Gatom/ Sg Keretapi Sang Siong Pembetung 28 Rujuk kepada Lampiran A7 (Jilid 2) 28 Semua akan dinaiktaraf (satu akan dinaiktaraf ke jambatan keretapi) Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Fasa Pembinaan Fasa Operasi Pemerolehan Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan Keselamatan tanah getaran terjana awam Penempatan Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Pengurusan semula buangan Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir kemudahan setempat Penyenggaran Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini.

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-10

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.5: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 4

Persekitaran Sedia Ada Komponen Topografi dan Cerun Geologi Tanah Gunatanah Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Permukaan yang beralun dari 35 m MSL (iaitu Ladang Central Paloh dan Batang Redan) ke 120 m MSL di Kemajuan Tanah Bekok Dialaskan oleh deposit kebenuaan tebal, batu pasir cross-bedded dengan subordinat conglomerate dan shale/ batu lumpur berzaman Cretaceous-jurassic Gajah Mati-Munchong-Melaka dan Batu Anam-Melaka-Tavy Gunatanah bandar tepubina iaitu Pekan Bekok dan Pekan Paloh; tujuh buah ladang kelapa sawit dan 13 kawasan perumahan dikenalpasti. Kg Orang Asli Lenek di KM628 dan satu kompleks kilang papan di tepi Hutan Simpan Labis. Stesen ­ Bekok and Paloh, jambatan keretapi ­ Sg Bekok/ Sg Marong Kanan Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Dalam lembangan Sg Batu Pahat Basin dan 11 lintasan sungai yang utama. 4 2 2 2 WQ17 ­ WQ20 AQ7 ­ AQ8 NL7 ­ NL8 GV7 ­ GV8 Semua dalam status kualiti air bersih (WQI 87.44 ­ 89.90) Mematuhi Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Noise level at NL7 tidak mematuhi tahap 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat.

Warisan Iklim Hidrologi Kualiti Air Kualiti Udara Paras Bunyi Getaran Ekologi Sosial

Didominasi oleh tumbuh-tumbuhan sekunder/ hutan, tumbuh-tumbuhan sungai dan tumbuh-tumbuhan tanah lembap/ hutan paya dan tiada spesis terancam dijumpai Jangkaan populasi = 3,865 dan jangkaan bilangan isi rumah = 747 Sedia Ada Bil. 2 Lokasi Perhentian KTMB Bekok dan Stesen KTMB Paloh Landasan tunggal pada permukaan KM623.500, KM644.250, KM647.500 dan KM652.000 KM634.000 KM626.750, KM635.750 dan KM651.000 KM633.000 Sg Merek/ Sg Lenek/ Sg Bekok/ Sg Marong Kanan/ Sg Paloh/ Sg Jagoh Kechil. Rujuk kepada Lampiran A7 (Jilid 2) Satu papan tanda lintasan hidupan liar telah dijumpai di KM622.250 berdekatan Hutan Simpan Labis Bil. 2 Cadangan Baru/ Naiktaraf Jenis/ Lokasi Bekok (Stesen pada permukaan, Jenis C)/ Paloh (Stesen pada permukaan, Jenis B) Landasan berkembar pada permukaan = 30.3 km Akan dinaiktaraf ke ROB Lintasan pejalan kaki baru akan dibina untuk perkhimatan orang tempatan Dua akan dinaiktaraf ke ROB dan MPB, satu lagi akan dirobohkan Diganti dengan ROB baru Semua akan dinaiktaraf

Komponen Utama Projek Komponen Stesen/ Perhentian Ladasan Keretapi Lintasan Keretapi Lintasan Pejalan Kaki Lintasan Haram BRR Jambatan Keretapi Pembetung Lintasan Hidupan Liar/ Halangan

4 1 3 1 7

4 2 1 7

53 1

53 -

Semua akan dinaiktaraf (tiga akan dinaiktaraf ke jambatan keretapi). Dicadangkan halangan hidupan liar dengan tiga pilihan iaitu pagar elektrik, dinding konkrit atau parit diselaput konkrit parit sepanjang 9.25 km di kawasan Bekok ke Labis dimana cadangan jajaran akan meniti tepian Hutan Simpan Labis dan Taman Negara Endau Rompin

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-11

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan Fasa Pembinaan Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir setempat Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Fasa Operasi Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini.

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-12

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.6: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 5

Persekitaran Sedia Ada Komponen Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 20 m MSL (iaitu lindasan sungai di Sg Yu dan tebing sungai dan Cerun Sg Meranti berdekatan Taman Pelangi Indah) ke 70 m MSL di Ladang Chamek. Geologi Dialaskan oleh marin dan deposit kebenuaan zaman Quaternary Tanah Serdang-Bungor-Munchong Gunatanah Gunatanah bandar tepubina iaitu Chamek, Niyor, Bandar Kluang dan Mengkibol; lima ladang kelapa sawit yang utama dan 24 kawasan perumahan dikenalpasti. Bahagian selatan ke segmen JB dipenuhi oleh rumah setinggan, kedai runcit dan tempat ibadat. Warisan Stesen yang menpunyai nilai warisan/ sejarah ­ Kluang Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Dalam lembangan Sg Endau dan tiga lintasan sungai yang utama Kualiti Air 4 WQ21 ­ Tiga sedikit tercemar dan satu lagi dalam status kualiti air bersih WQ24 (WQI 64.11 ­ 86.11) Kualiti Udara 4 AQ9 ­ AQ12 Mematuhi Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Paras Bunyi 4 NL9 ­ NL12 Noise level at NL10 ­ NL12 melebihi tahap 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS Getaran 4 GV9 ­ GV12 Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai Sosial Jangkaan populasi = 7,433 dan jangkaan bilangan isi rumah = 1,471 Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi Chamek (Footprint), Kluang (Stesen Stesen/ 3 Perhentian KTMB Chamek, 3 Perhentian Stesen KTMB Kluang dan yang ditingkatkan, Jenis A) dan Perhentian KTMB Mengkibol Mengkibol (Pada permukaan, Jenis D) Landasan Landasan tunggal pada Landasan berkembar pada permukaan Keretapi permukaan = 23.1 km dan landasan berkembar yang ditingkatkan = 4.0 km Lintasan Keretapi 5 KM655.500, KM662.750, 4 Empat akan dinaiktaraf ke ROB dan KM671.500, KM674.500 dan satu lagi akan dikekalkan dimana KM678.000 jejambat akan diperkenalkan Lintasan Pejalan Kaki Lintasan Haram BRR Jambatan Keretapi Pembetung 2 2 2 2 33 KM671.100 dan KM671.300 KM663.250 dan KM676.750 KM670.450 dan KM672.500 Sg Yu/ Sg Melatai/ anak sungai Sg Paloh Rujuk kepada Lampiran A7 (Jilid 2) 1 1 2 33 Dirobohkan Dinaiktaraf ke PC Satu dirobohkan dan diganti dengan RUB baru dan satu akan dikekalkan Semua akan dinaiktaraf Semua akan dinaiktaraf (satu akan dinaiktaraf ke jambatan keretapi) Fasa Operasi Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan

Fasa Pembinaan Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan oleh kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini.

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-13

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.7: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 6

Persekitaran Sedia Ada Komponen Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 25 m MSL (iaitu Pekan Layang Layang) ke 90 m di dan Cerun Ladang CEP Renggam Geologi Dialaskan oleh batu-batu instruktif berasid yang tidak berbeza. Tanah Serdang-Bungor-Munchong Gunatanah Gunatanah tepubina iaitu kompoun MARDI, Kg Baru Sg Sayong, Renggam dan Layang Layang; lima ladang kelapa sawit yang utama dan 15 kawasan perumahan dikenalpasti. Warisan Stesen yang bernilai warisan/ sejarah ­ Renggam dan Layang Layang, Jambatan keretapi yang menpunyai nilai warisan/ sejarah ­ Sg Sayong Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Dalam lembangan Sg Endau dan Sg Johor dengan lapan lintasan sungai yang utama. Kualiti Air 4 WQ25 ­ WQ28 Semua dalam status kualiti air bersih (WQI 84.67 ­ 89.22) Kualiti Udara 2 AQ13 ­ AQ14 Mematuhi Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Paras Bunyi 2 NL13 ­ NL14 Mematuhi tahap 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS Getaran 2 GV13 ­ GV14 Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai Sosial Jangkaan populasi = 11,119 dan jangkaan bilangan isi rumah = 2,348 Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi Stesen 2 Perhentian KTMB Renggam 2 Renggam (Stesen pada permukaan, dan Stesen KTMB Layang Jenis C) dan Layang Layang (Stesen Layang pada permukaan, Jenis B) Ladasan Landasan tunggal pada Landasan berkembar pada permukaan Keretapi permukaan = 23.0 km MPB 1 KM702.250 Akan dikekalkan Lintasan Haram 3 KM690.500, KM690.850 dan 1 Satu akan dinaiktaraf ke ROB dan dua KM702.250 lagi akan dirobohkan BRR 1 KM681.750 Akan dinaiktarafkan Jalan Bawah 1 KM697.160 1 RUB baru Jambatan Keretapi (RUB) Jambatan 5 Sg Mengkibol/ anak sungai 5 Semua akan dinaiktaraf Keretapi Sg Sayong/ Sg Sayong/ Sg Mengkibol Pembetung 37 Rujuk kepada Lampiran A7 37 Semua akan dinaiktaraf (tiga akan (Jilid 2) dinaiktaraf ke jambatan keretapi) Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Fasa Pembinaan Fasa Operasi Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir setempat Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini. Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-14

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.8: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 7

Persekitaran Sedia Ada Komponen No. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 10 m MSL (iaitu Kg Pasir) ke 70 m MSL di Ladang dan Cerun Sedenak Geologi Dialaskan oleh batu-batu instrktif berasid yang tidak berbeza Tanah Rengam-Jerangau Gunatanah Gunatanah tepubina iaitu Sedenak, Sengkang, Kulai, Kulai Besar dan Senai; enam ladang kelapa sawit utama dan 37 kawasan perumahan dikenalpasti Warisan Stesen yang menpunyai nilai warisan/ sejarah ­ Kulai, Jambatan keretapi yang menpunyai nilai warisan/ sejarah ­ Sg Skudai Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Dalam lembangan Sg Skudai dan 15 lintasan sungai yang utama Kualiti Air 6 WQ29 ­ Tiga stesen sedikit tercemar dan tiga stesen dalam status WQ34 kualiti air bersih (WQI 65.96 ­ 87.35) Kualiti Udara 3 AQ15 ­ AQ17 Mematuhi Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Paras Bunyi 3 NL15 ­ NL17 Mematuhi tahap 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS Getaran 3 GV15 ­ GV17 Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat. Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai Sosial Jangkaan populasi = 32,681 dan jangkaan bilangan isi rumah = 6,431 Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi Stesen/ 1 Perhentian KTMB Sedenak 1 Kulai (Stesen pada permukaan,Jenis Perhentian (Dirobohkan) dan Stesen Kulai KTMB B) Ladasan Landasan tunggal pada permukaan Landasan berkembar pada Keretapi permukaan = 31.9 km Lintasan 2 KM715.900, KM723.250 2 Dinaiktaraf ke ROB Keretapi Lintasan 6 KM726.250, KM728.000, KM728.750, 5 Satu akan dinaiktaraf ke ROB, dua Haram KM729.000, KM734.750 and dinaiktaraf ke MPB/ Laluan motosikal box culvert (MPC) dan dua dinaiktaraf KM731.000 ke PC BRR 5 KM706.200, KM726.450, KM729.150, 3 Tiga akan diganti dengan ROB baru KM732.700 dan KM734.350 dan yang lain akan dikekalkan Jambatan 10 Sg Ulu Siam/ Sg Sayong/ anak 10 Semua akan dinaiktaraf Keretapi sungai Sg Skudai/ Sg Senai Rujuk kepada Lampiran A7 (Jilid 2) Pembetung 43 43 Semua akan dinaiktaraf (empat akan dinaiktaraf ke jambatan keretapi) Isu-isu Utama/ Impak Fasa PraFasa Pembinaan Fasa Operasi Pembinaan Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir setempat Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini. Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-15

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE9.9: Ringkasan Persekitaran Sedia Ada, Kesan dan Langkah-langkah Tebatan untuk Segmen 8

Persekitaran Sedia Ada Komponen Bil. Lokasi Penerangan/ Keputusan/ Catatan Topografi Permukaan yang beralun dari 5 m MSL (iaitu JB Sentral, old Johor Bahru KTMB Station, dan Cerun Johor Bahru City Square, dan sebagainya) ke 50 m MSL di Ladang Shansi Geologi Beralaskan dengan marin dan deposit kebenuaan dari zaman Quaternary Tanah Rengam-Jerangau Gunatanah Didominasikan oleh gunatanah tepubina iaitu Kempas, Kempas Bahru dan Johor Bahru dengan 25 kawasan perumahan dikenalpasti dan guna tanah perindustrian iaitu Kawasan Perindustrian Tampoi, Kawasan Perindustrian Larkin, dan sebagainya Warisan 18 kawasan yang menpunyai nilai budaya/ sejarah. Stesen warisan ­ Stesen JB KTMB lama Iklim Suhu seragam, kelembapan tinggi, hujan lebat mengikut monsun dan bayu ringan Hidrologi Dalam lembangan Sg Tebrau dan tujuh lintasan sungai yang utama Kualiti Air 6 WQ35 ­ WQ40 Dua tercemar, dua sedikit tercemar (WQ11) dan dua lagi dalam status kualiti air bersih (WQI 54.03 ­ 84.01) Kualiti Udara 3 AQ18 ­ AQ20 Mematuhi Garis-garis Panduan Kualiti Udara Ambien Malaysia Paras Bunyi 3 NL18 ­ NL20 Mematuhi tahap 65 dB(A) yang dibenarkan oleh JAS Getaran 3 GV18 ­ GV20 Semua mematuhi dengan Jadual 2 ­ Cadangan had-had untuk risiko kerosakan dalam bangunan untuk getaran masa-singkat. Ekologi Didominasikan oleh tumbuh-tumbuhan campuran dan tiada spesis terancam dijumpai Sosial Jangkaan populasi = 63,286 dan jangkaan isi rumah = 11,455 Komponen Utama Projek Sedia Ada Cadangan Baru/ Naiktaraf Komponen Bil. Lokasi Bil. Jenis/ Lokasi Senai (Footprint) dan Kempas Stesen/ 3 Perhentian KTMB Senai (Ditinggal), 2 Perhentian Stesen KTMB Kempas Bahru dan Bahru (Stesen pada permukaan Stesen KTMB Johor Bahru (JB Sentral) dan Perhentian, Jenis A) Ladasan Landasan tunggal pada permukaan Landasan berkembar pada Keretapi permukaan = 20.8 km Lintasan 3 KM736.750, KM750.750 dan KM755.750 2 Naiktaraf satu ke PC, naiktaraf satu Haram ke ROB dan satu akan ditinggalkan BRR 12 KM739.000, KM744.000, KM745.450, 9 Sembilan akan dinaiktaraf dan tiga KM748.800, KM751.700, KM753.200, akan dikekalkan KM754.200, KM755.400, KM756.050, KM756.070, KM757.350 dan KM757.520 Jambatan 5 Anak sungai Sg Skudai / anak sungai Sg 5 Semua akan dinaiktaraf Keretapi Tebrau/ Sg Bala Rujuk kepada Lampiran A7 (Jilid 2) Pembetung 33 33 Semua akan dinaiktaraf (tiga akan dinaiktaraf ke jambatan keretapi) Isu-isu Utama/ Impak Fasa Pra-Pembinaan Fasa Pembinaan Fasa Operasi Pencemaran kualiti udara, aras bunyi yang tinggi dan getaran terjana Larian hakisan dan sediment ke sungai berhampiran Peningkatan larian permukaan menyebabkan banjir setempat Pengurusan biojisim Pencemaran air disebabkan kebocoran kumbahan dari khemah pekerja Langkah-langkah Tebatan dan Kesan Sampingan Rujuk kepada Jadual RE16.1 dalam Ringkasan Eksekutif ini. Pemerolehan tanah Penempatan semula kemudahan Keselamatan awam Pengurusan buangan Penyenggaran

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-16

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

RE10.0 PENILAIAN IMPAK SOSIAL Penilaian Impak Sosial bagi Projek ini adalah berdasarkan kepada komuniti yang berkemungkinan terjejas disebabkan Projek ini. Penilaian Impak Sosial bagi Projek ini telah dibahagikan kepada tiga zon kajian berdasarkan kelebaran dari tapak Projek sepanjang keseluruhan Projek ini ditunjukkan dalam Jadual RE10.1: Jadual RE10.1: Keseluruhan Zon Kajian bagi Penilaian Impak Sosial (SIA)

Zon Kajian Zon 1 Penampan (m) 0 ­ 20 Catatan Zone ini di dalam tanah rizab KTMB dan ia adalah zon yang akan paling terjejas disebabkan oleh Projek ini. Tanah rizab ini perlu bagi membina landasan elektrik berkembar untuk melengkapkan Projek ini. Ketika ini, kawasan berkenaan terdiri daripada rumah setinggan, kawasan komesial, pertanian, tempat-tempat ibadah (sebagai contoh Kuil Hindu, Tokong Cina dan surau) dan juga kemudahan-kemudahan KTMB yang lain. Sebahagian besar daripada zon ini dianggap sebagai kawasan suci dari segi keagamaan, oleh yang demikian isuisu ini perlu ditangani dengan berhati-hati. Tanggapan masyarakat setempat dalam zon ini lebih cenderung ke arah kemudahan dari segi lokasi dimana jambatan lintasan keretapi akan ditempatkan. Ramai mencadangkan bahawa mereka lebih suka lintasan atas (overhead bridges) berbanding laluan bawah (viaducts). Zon ini terutamanya mengandungi banyak kawasan-kawasan perumahan dan bangunan komersial di bandar-bandar besar seperti Segamat dan Kluang dan pinggir bandar Johor Bahru. Persepsi sosial yang diperolehi daripada masyarakat tempatan ialah mereka lebih suka lintasan atas (overhead bridges) berbanding laluan bawah (viaducts). Ramai di kawasan bandar inginkan jalanraya yang lebih luas dan sistem lampu trafik yang berkesan.

Zon 2

20 ­ 200

Zon 3

200 ­ 400

Penilaian Impak Sosial bagi PEIA ini telah dijalankan pada bulan April 2011, bagi menentukan status sosio-ekonomi penduduk dengan objektif untuk mewujudkan kesedaran, persepsi dan reaksi masyarakat tempatan terhadap Projek ini. Gambaran keputusan makro bagi kajian selidik Penilaian Impak Sosial ini termasuk profil demografi yang umum seperti yang ditunjukkan didalam Jadual RE10.2. Untuk penerangan penuh dan analisis terperinci keputusan sosio-ekonomi, sila rujuk kepada Bab 10, Jilid 1. Jadual RE10.2: Keputusan Makro Kajian Sosio-ekonomi

Jumlah Responden Jantina Bangsa Pendapatan isi rumah 680 Lelaki: 52.5%, Perempuan: 47.5% Melayu: 44.5%. Cina: 35.5%, India: 20.0% <RM1,000: 12.3%, RM2,001 ­ 3,000: 23.6%, >RM5,001: 8.9% RM1,001 ­ 2,000: 36.0%, RM3,001 ­ 5,000: 19.2%,

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-17

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Persepsi reponden mengenai Projek

69.6% bersetuju untuk Projek dilaksanakan ­ kerana peluang pekerjaan dan perniagaan. 21.1% tidak bersetuju dengan Projek ini dan mengatakan Projek ini mungkin merosakkan keadaan stesen sekarang. 16.6% tidak mempunyai sebarang pendapat.

RE11.0 PENILAIAN KESAN-KESAN, LANGKAH-LANGKAH TEBATAN DAN KESAN-KESAN SAMPINGAN Kesan-kesan penting berpotensi yang utama dan langkah-langkah tebatan diterangkan dalam Bab 8, 9, 10 dan 11 di Jilid 1.

Bab 8 9 10 Komponen Alam Sekitar Keadaaan fizikal pada fasa prapembinaan dan pembinaan. Komponen biologi pada fasa prapembinaan dan pembinaan. Persekitaran kemanusiaan semasa fasa pra-pembinaan dan pembinaan. Fasa operasi yang merangkumi kesan-kesan dan langkah-langkah tebatan bagi semua komponen yang berkenaan. Elemen Alam Sekitar Geologi dan Geoteknikal, Tanih, Hidrologi, Kualiti Air, Kualiti Udara, Paras Bunyi dan Paras Getaran Persekitaran Biologi Gunatanh, Sosio Ekonomi, Trafik, Visual dan Astetik dan Warisan Budaya Alam Sekitar Fizikal, Biologi dan Kemanusian

11

Bab 12 meneliti kesan-kesan sampingan daripada pembangunan Projek semasa fasa pembinaan dan operasi yang masih ada selepas semua langkah-langkah tebatan dilaksanakan. Kesan-kesan negatif utama semasa fasa pembinaan boleh dikatogerikan kepada: penempatan semula; kehilangan terus tumbuh-tumbuhan dan warisan kebudayaan; kesan-kesan terhadap kualiti air; kesan-kesan bunyi bising dan getaran; kesan-kesan visual dan estetik dan kesesakan lalu lintas. Kesan-kesan sampingan yang negatif akan berlaku semasa fasa operasi dan ianya terdiri daripada bunyi bising dan getaran, kesesakan lalu lintas pada masa tertentu, kesan-kesan terhadap kualiti air, hakisan tanah dan pemendakan, penjejasan sosio ekonomi dan keselamatan. Sebaliknya, terdapat kesan-kesan sampingan positif penting yang tergolong dalam kategori sosioekonomi dan pelancongan. Ringkasan bagi kesemua kesan-kesan, langkah-langkah tebatan dan kesan-kesan sampingan dinyatakan dalam Jadual RE16.1 di bawah. Jadual tersebut juga mengenal pasti kesan-kesan positif.

RE12.0 PENILAIAN RISIKO Berdasarkan penemuan penilaian risiko, paras risiko kematian individu berada pada tahap -4 -6 -3 yang boleh diterima ­ antara 1 x 10 dan 1 x 10 untuk orang awam, dan antara 1 x 10 -6 dan 1 x 10 untuk pihak sukarela. Ini biasanya diterima semasa operasi Projek, jika ianya dikekalkan pada tahap rendah yang sepatutnya (ALARP). Langkah-langkah kawalan risiko adalah dicadangkan dan digariskan dalam Bab 13.7, Jilid 1.

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-18

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

RE13.0 PELAN TINDAKAN KECEMASAN (ERP) Pelan tindakan kecemasan telah dirumus untuk menggariskan langkah-langkah keselamatan yang dikemukakan sebagai satu garis panduan dan prosedur-prosedur tindakan berkesan untuk menghadapi satu-satu keadaan kecemasan yang boleh berlaku semasa pembinaan dan operasi Projek (lihat Bab 14, Jilid 1).

RE14.0 RANGKA PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMP) Satu siri tematik rangka EMP telah dibangunkan bagi Projek ini. Pelan ini telah dilaksanakan untuk menyediakan satu mekanisme untuk memastikan bahawa semua isuisu berkaitan kesan-kesan alam sekitar yang telah dikenalpasti dalam Kajian ini dapat diatasi sepanjang fasa-fasa pelaksanaan Projek, mematuhi segala syarat-syarat,peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan, pengurangan dan kawalan kesankesan alam sekitar seperti yang disediakan dalam Bab 15 (dalam Jilid 1 laporan PEIA ini). Semasa fasa pembinaan dan operasi Projek, ianya penting untuk memantau keberkesanan langkah-langkah tebatan yang telah dicadangkan dan memastikan bahawa langkah-langkah ini diteruskan serta memantau semasa peringkat EMP bagi perkembangan Projek.

RE15.0 PELAN PENUTUPAN Pelan Penutupan yang telah dibangunkan khas untuk Projek ini disediakan dalam Bab 16, Jilid 1. Pelan ini membentangkan satu siri logik prosedur dan tindakan yang perlu diambil jika Projek ditutup separuh jalan disebabkan keadaan-keadaan yang tidak dijangka atau selepas Projek siap sepenuhnya iaitu apabila JAS perlu diberitahu mengenai penutupannya.

RE16.0 KESIMPULAN PEIA ini telah mengenalpasti dan mengkaji semua kesan-kesan negatif dan bermanfaat yang akan berpunca daripada Projek. Pada masa yang sama, langkah-langkah tebatan telah dicadangkan bagi menangani kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar disebabkan oleh pelaksanaan Projek. Kesimpulan daripada penilaian ini ialah walaupun terdapat kesan positif dan negatif terhasil daripada pembangunan Projek, keuntungan keseluruhan yang dicapai melalui pelaksanaan pembangunan ini perlu melebihi keseluruhan kerugian. Jika langkah-langkah tebatan yang dicadangkan diambil dan dilaksanakan, kesan-kesan negatif dapat dikurangkan selagi ianya dipantau untuk memastikan langkah-langkah tebatan yang berkesan dilaksanakan. Jadual RE16.1 membentangkan ringkasan kesan-kesan penting yang berpotensi (negatif dan positif), cadangan langkah-langkah tebatan, kesan-kesan sampingan yang mungkin dan EMP sektoral untuk Projek.

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-19

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jadual RE16.1: Ringkasan Kesan-kesan Ketara Berpotensi, Langkah-langkah Tebatan, Kesan-kesan Sampingan dan Pelan Pengurusan Alam Sekitar (EMP) Sektoral bagi Projek

Aktiviti FASA PRA-PEMBINAAN Penyiasatan tapak Reka bentuk dan perancangan Gangguan yang minimum terhadap alam sekitar. Bunyi bising yang minimum daripada manusia dan kenderaan. Faedah kepada penduduk tempatan dalam peluang pekerjaan dan peniagaan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti Projek. Pembersihan tumbuh-tumbuhan yang minimum. Kemungkinan kemerorosotan kualiti air dan habitat akuatik yang desebabkan oleh bendalir penggerudian, sedimen, diesel dan bendalir hidraulik. Penempatan semula premis perniagaan yang sedia ada akan menyebabkan kesulitan kepada kedua-dua pemilik dan pelanggan. Proses penempatan semula akan mewujudkan beberapa kebimbangan di kalangan penduduk yang terlibat. Kerugian tanah mewujudkan nilai emosi dan sentimental kepada pemilik tanah tertentu. Kesesakan lalu lintas dan keselamatan para pekerja, akan tetapi kesannya adalah sangat bergantung kepada lokasi utiliti dan keadah penempatan semula. Kerja-kerja perobohan dan kerja-kerja pembinaan melibatkan risiko kepada pekerjapekerja. Tiada langkah-langkah tebatan diperlukan. Tiada langkah-langkah tebatan diperlukan. Tiada kesan tinggalan Tiada kesan tinggalan EMP sektoral tidak diperlukan. EMP sektoral tidak diperlukan. Kesan Ketara Alam Sekitar Berpotensi Langkah Tebatan Kesan Sampingan EMP Sektoral (Bab 15)

Pengambilan tanah

Masa yang mencukupi dan sebarang pertimbangan yang lain perlu diperluaskan kepada orang-orang yang terlibat. Pampasan yang mencukupi perlu diberikan kapada orang-orang yang terlibat. Perhubungan dan komunikasi yang komprehensif.

Kehilangan rumah. Penempatan semula.

EMP sektoral tidak diperlukan. Isu ini akan diliputi secara berasing oleh PI dan ianya bukan sebahagian daripada PEIA ini.

Penempatan semula dan pemasangan kemudahan-kemudahan

Pengurusan lalu lintas yang selamat dan cekap di sepanjang jalan. Penggunaan kon dan papan tanda isyarat untuk mengarahkan atas kedatangan trafik dan memberi amaran kepada kerja-kerja yang dijalankan. Kelulusan daripada pihak berkuasa berkaitan atau penyedia perkhidmatan hendaklah diperolehi sebelum perlaksanaan penempatan semula mana-mana perkhidmatan dan utiliti yang terlibat (termasuk kelulusan untuk lencongan trafik). Semua pekerja menggunakan peralatan perlindungan peribadi (PPE) topi keledar iaitu, alat penutup telinga, sarung tangan dan sebagainya, manakala dalam tapak (pengecualian jika rumah kakitangan terletak dalam kawasan tapak).

Tiada kesan tinggalan

EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Lalulintas

FASA PEMBINAAN Penyediaan tapak Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan Projek. Biojisim daripada aktiviti pembersihan tanah perlu diuruskan dengan baik. Hakisan dan pemendapan dari tapak yang dibersihkan serta tumpahan minyak dan gris (O&G) daripada jentera-jentera pembinaan dan kenderaan akan memberi kesan kepada kualiti air dan hidupan akuatik. Kemerosotan kualiti udara disebabkan oleh habuk semasa proses perobohan Bunyi akan dijana oleh pelbagai jenis jentera perobohan. Pelbagai sisa-sisa bangunan akan terkumpul. Impak yang minimum yang dijangka dari getaran dengan sumber utama yang dijana dari jentera longgokan. Pembersihan tanah akan dijalankan secara berperingkat. Pembakaran terbuka dilarang sama sekali di kawasan tapak Projek. Menggunakan Amalan Pengurusan Terbaik (BMPS) dalam pengurusan dan pelupusan biojisim. Pemantauan kualiti air dan udara dijalankan setiap bulan. Langkah kawalan perlu dijalankan untuk menghalang sebarang pelepasan air kumbahan terus ke dalam sistem perparitan semasa fasa pembinaan. Pemeriksaan tetap terhadap kemudahan sanitari sementara dalam tapak Projek dan kongsi pekerja perlu dijalankan untuk memastikan tiada kebocoran kumbahan dari tandas-tandas sanitari sementara tersebut. Pemantauan getaran berhampiran kawasan-kawasan sensitif harus dijalankan. Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan. Kehilangan bangunan yang kaya dengan nilai warisan/ kepelbagaian struktur-struktur. Kemerosotan kualiti air sehingga penanaman dan penutupan tapak diselesaikan. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas. EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-20

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aktiviti Pembinaan landasan

Kesan Ketara Alam Sekitar Berpotensi Hakisan dan pengelodakan akan berlaku. Ia akan memberi kesan terhadap kualiti air sungaisungai yang berhampiran. Pencemaran udara daripada habuk. Pelepasan ekzos yang dijana oleh pelbagai jentera. Ini akan mencemarkan kualiti udara di tapak Projek dan koridor ZOI. Pencemaran bunyi disebabkan oleh jentera dan pergerakkan kenderaan. Getaran alan terhasil disebabkan oleh pemasangan landasan. Kesesakan lalu lintas. Meningkatkan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada masyarakat setempat. Hakisan dan pemendapan berlaku di badan air yang berhampiran menyebabkan pencemaran air disebabkan oleh permukaan tanah yang terdedah dibasahkan. Peningkatan debu kenderaan. Kemerosotan kualiti udara yang disebabkan oleh habuk yang dihasilkan semasa aktiviti pembinaan. Bunyi akan dihasilkan semasa kerja-kerja pemadatan di jalan raya dan jambatan kereta api. Kerosakan struktur bangunan yang disebabkan oleh gegaran yang tercetus daripada pemasangan cerucuk dan pergerakan kenderaan berat. Kesesakan lalu lintas.

Langkah Tebatan Ikut langkah-langkah pencegahan dalam ESCP konseptual. Semburan air perlu dilakukan di semua kawasan-kawasan yang berpotensi mengeluarkan debu/ habuk. Pekerja perlu disediakan dengan PPE (alat penutup telinga, dll). Pemantauan kualiti udara dan air yang tetap perlu di jalankan sepanjang fasa pembinaan. Kekerapan dan lokasi pengawasan mestilah disetujui oleh JAS. Jadual pengangkutan, terutamanya selepas waktu sesak (cth 0700 ­ 0900 dan 1600 ­ 1900). Laluan logistik perlu dirancang dengan betul dengan keutamaan kepada jalan-jalan yang kurang sesak.

Kesan Sampingan Kehilangan kekal tumbuh-tumbuhan. Spesis jarang dijumpai perlu disimpan dan ditanam semula dalam kebun mengukuti nasihat daripada Jabatan Perhutanan. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas sehingga penutupan tapak.

EMP Sektoral (Bab 15) EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Pembinaan landasan, jalan raya dan jambatan

Bina parit perimeter di sepanjang tapak pembinaan jalan dan sistem perparitan ini hendaklah disambungkan ke lembangan sedimen yang terdekat. Jika tiada lembangan sedimen, check dams dicadangkan supaya dibina di sepanjang sistem perparitan. BMP untuk kawalan hakisan dan pemendapan perlu dilaksanakan seperti yang digariskan dalam ESCP Konseptual untuk mengurangkan tahap TSS dalam sungai-sungai berhampiran. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan dalam ESCP Konseptual dengan sepenuhnya. Pemantauan kualiti udara dan air yang tetap perlu di jalankan sepanjang fasa pembinaan. Kekerapan dan lokasi pengawasan mestilah disetujui oleh JAS. Beritahu penduduk tempatan mengenai kerja-kerja yang dicadangkan dan menangani sebarang aduan. Gunakan peralatan dan jentera dengan teknologi pengurangan gegaran. Melaksanakan pengurusan trafik yang selamat dan cekap di sepanjang laluan logistik serta tempat massuk dan keluar dalam tapak. Mengambil langkah- langkah pencegahan dalam ESCP konseptual. Pemantauan berkala kualiti udara dan air perlu dijalankan sepanjang tempoh pembinaan. Kekerapan pemantauan dan lokasi mestilah diluluskan oleh JAS. Menyediakan zon penampan atau pagar untuk mengurangkan bunyi bising dari tapak Projek. Pelencongan lalu lintas dan papan tanda yang perlu dipasangkan di sepanjang jalan masuk. Pembinaan jejambat bagi semua aspek keselamatan.

Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas.

EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Pembinaan jejambat bagi landasan yang dinaikan

Hakisan di permukaan tanah yang terdedah dan pemendapan ke dalam sungai-sungai yang berdekatan. Peningkatan pencemaran udara yang disebabkan olehpenghasilan debu. Peningkatan tahap bunyi bising di tempat kerja dan kawasansekitarnya. Kesesakan lalu lintas. Keselamatan orang awam akan terjejas disebabkan oleh objek berat yang jatuh dari tapak pembinaan.

Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas.

EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-21

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aktiviti Pembinaan jambatan sungai dan pembetung (culverts)

Kesan Ketara Alam Sekitar Berpotensi Kualiti air sungai yang berdekatan akan terjejas akibat hakisan kawasan-kawasan cerun. Tebing sungai yang runtuh disebabkan kerjakerja pilling akan menyebabkan kepada aliran yang tidak teratur dan kadar hakisan dan pemendapan yang tinggi. Pembuangan tanah bagi meletakkan pembetung (box culverts) akan menghasilkan tanah longgar yang akhirnya akan dibawa oleh air hujan dan dimendapkan ke hulu sungai yang menyebabkan pengurangan kapasiti sungai dan banjir setempat jika masalah ini tidak diuruskan dengan betul. Gangguan dasar sungai dan kehidupan bentik. Kemerosotan kualiti udara yang disebabkan oleh penghasilan habuk semasa aktiviti pembinaan. Peningkatan peluang pekerjaan dan perniagaan semasa fasa pembinaan Isu-isu kestabilan cerun berhubungan pembinaan stesen di atas tanah yang lembut. Pencemaran kualiti air sungai yang berdekatan kawasan Projek disebabkan oleh pengelodakan dari pembersihan tapak dan tumpahan O&G daripada jentera-jentera pembinaan dan kenderaan. Kemerosotan kualiti udara disebabkan oleh debu/ habuk yang dijana ketika proses pembinaan. Meningkatkan tahap hingar di tapak Projek. Kerosakan infrastruktur awam disebabkan oleh getaran yang dijana oleh kerja-kerja pilling dan pembersihan tapak. Bunyi bising semasa aktiviti pembinaan. Kesan getaran menyebabkan kerosakan struktur. Pemendapan dan pengelodakan ke dalam sungai-sungai yang bersebelahan yang disebabkan oleh air larian permukaan. Kemungkinan pencemaran air permukaan disebabkan tumpahn minyak pelincir. Pencemaran udara yang disebabkan oleh penyebaran habuk dan zarahan perkara-perkara. Kesesakan lalu lintas semasa kerja-kerja pembinaan.

Langkah Tebatan Driven piles harus digunakan untuk mengurangkan gangguan bawah sungai-sungai dan anak sungai. Pagar kelodak atau sandbags hendaklah didirikan di tebing sungai. Ikut langkah-langkah pencegahan dalam ESCP konseptual. Jentera pilling harus diselenggara dengan baik den pelepasan berminyak dari jentera harus dikumpulkan ke dalam tong dan diusurkan oleh kontraktor sisa buangan berjadual yang berlesen. Pemantauan kualiti udara dan air yang tetap perlu di jalankan sepanjang fasa pembinaan. Kekerapan dan lokasi pengawasan mestilah disetujui oleh JAS. Saluran sistem perparitan yang diubah perlu dilapiskan dengan bahan-bahan yang sesuai (seperti konkrit, cebisan runtuhan bangunan, gabion dll) dimana ia perlu untuk mengurangkan hakisan. Jurutera perunding untuk berhati-hati membina struktur dernaga jambatan dengan dimensi yang sesuai untuk membolehkan sungai mengalir dengan bebas. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan dalam ESCP konseptual. Kawasan yang dibersihan untuk stesen footprint perlu dipadatkan dan ditutupi (turfed) secepat mungkin untuk mengelakan hakisan dan pemendapan. Sistem perparitan sementara perlu direkabentuk berdasarkan Manual Saliran Mesra Alam Malaysia (MASMA) [Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS), 2000] untuk menampung air larian permukaan. Pemantauan kualiti udara dan air yang tetap perlu di jalankan sepanjang fasa pembinaan. Kekerapan dan lokasi pengawasan mestilah disetujui oleh JAS. Tiada pembakaran sampah-sarap dan membendung bahan berdebu. Pasang halangan di sekitar tapak pembinaan. Tanam semula pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan di tapak yang telah dibersihkan. Hadkan waktu kerja dari 0700 ke 1900 dalam keadaan biasa. Dirikan halangan bunyi di kawasan-kawasan yang sensitif seperti kawasan bandar. Sediakan perkerja dengan peralatan PPE (seperti alat penutup telinga, dll). Ikut langkah-langkah pencegahan dalam ESCP konseptual. Perparitan sementara perlu direka mengikut MASMA [Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), 2000] bagi menampung larian permukaan dalam kawasan depot. Stok penimbal bahan-bahan binaan perlu diletakkan di kawasan yang ditetapkan dan ditutup dengan lembaran plastik. Air perlu disembur ke atas semua kawasan yang berdebu di kawasan Projek. Pengurusan lalu lintas yang betul di sepanjang laluan logistik dan tapak. Pekerja di landasan keretapi perlu menjalani latihan keselamatan landasan. Kesemua prosedur dalam Buku Panduan Keselamatan KTMB (KTMB, 1994) mesti dipatuhi. Pelan respon kecemasan perlu pada masa kemalangan/ kecederaan.

Kesan Sampingan Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan. Kehilangan bangunan/ struktur yang kaya dengan nilai warisan. Kemerosotan kualiti air. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas.

EMP Sektoral (Bab 15) EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Pembinaan stesen dan footprints

Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas.

EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Pembinaan depot

Kehilangan tetap tumbuh-tumbuhan. Kesan visual and estetik. Pelencongan dan kesesakan lalu lintas.

EMP-A: Pelan Kawalan Hakisan dan Pemendapan (ESCP) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Pemasangan sistem kawalan landasan

Gangguan kepada operasi keretapi yang sedia ada dan ia akan menyebabkan kesulitan kepada penumpang. Risiko dari segi keselamatan dan kesihatan akan meningkat seperti bahaya kejutan elektrik, kemalangan keretapi dan dll.

Tiada kesan tinggalan

EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-22

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aktiviti FASA OPERASI Operasi landasan berkembar elektrik and trafik keretapi

Kesan Ketara Alam Sekitar Berpotensi

Langkah Tebatan

Kesan Sampingan

EMP Sektoral (Bab 15)

Mengingkat pengangkutan awam dan infrastrutur. Menambahbaikan pergerakan trafik serantau. Meningkatkan permintaan pelancongan. Meningkatkan keselamatan and kecekapan operasi. Meningkatkan tahap bunyi bising disebabkan pergerakan trafik. Pencemaran air disebabkan pertumpahan/ kebocoran minyak pelincir atas landasan daripada engin keretapi. Getaran dijanakan disebabkan pergerakan keretapu di mana ianya boleh menyebabkan kaca tingkap dan pintu berderik-derik. Landasan berelektrik akan menyebabkan kematian disebabkan to kejutan voltan tinggi. Struktur yang dinaikkan mungkin akan mengubah pandangan landskap semula jadi di sekeliling. Kesesakan lalu lintas di stesen-stesen, kaunter perkhidmatan dan kawasan menunggu. Bunyi dalaman. Bunyi keretapi menjejaskan penumpang. Minyak pelincir tertumpah atau terbocor daripada kerja-kerja penyelenggaraan. Kebocoran efluen dari sanitari yang tidak dirawat atau tidak dirawat dengan betul dan pemunggahan. Ekzos dari kenderaan di sekeliling stesen. Pengurusan yang lemah atas sisa pepejal yang dijana oleh penumpang dan pekerja boleh menyebabkan pencemaran udara dan air.

Meningkatkan perkhimatan dan menjalankan penyelenggaraan yang biasa atas ROW dan keretapi. Memasangkan peredam di sepanjang landasan dan peredam roda untuk keretapi. Operasi keretapi perlu mematuhi tahap bunyi yang dibenarkan oleh JAS untuk landasan keretapi. Penyelenggaraan roda dan keretapi. Menyediakan zon penampan yang mencukupi untuk reseptor yang berdekatan dan semua halangan bunyi bising yang didirikan perlu diselenggarakan dengan baik. Menyediakan jambatan jalan, lintasan pejalan kaki dan lintasan haiwan. Trek aras tinggi direka untuk sesuai dengan landskap dan streetscape yang sebaik mungkin.

Bunyi ambien dan tahap getaran kepada penduduk berdekatan. Lintasan tambahan, jika diperlukan dibina selepas fasa pembinaan, perlu ditangani kerana lencongan sementara akan diperlukan semasa fasa operasi Projek. Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh pengelodakan dan pemendapan dijangka berterusan sehingga tanah mendap dan stabil apabila kawasan yang terdedah ditumbuh balik dengan tumbuhtumbuhan atau dibina.

EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-E: Pelan Pengurusan Getaran EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Operasi stesen, perhentian dan depot

Menyediakan lebih banyak tempat letak kereta, menambah perkhidmatan keretapi ataupun perjalanan dan memasang mesin tiket automatik. Penyenggaraan bunyi di dalam dan di luar bangunan. Gunakan bahan-bahan bunyi kelembapan untuk mengurangkan bunyi bising. Minyak pelincir yang telah digunakan perlulah diasingkan sebagai sisa berjadual dan hendaklah disimpan di dalam kawasan penyimpanan. Ia perlulah dikendalikan mengikut Kualiti Alam Sekitar (Sisa Berjadual), 2005. Penyenggaraan tetap logi pakej individu dan sistem pembentungan perlu dijalankan untuk mengelakkan sebarang kebocoran dan rawatan yang tidak wajar. Penanaman pokok-pokok dan landskap di dalam stesen. Pengurusan sisa perlu dilaksanakan. Kerja-kerja penyelenggaraan perlu dijalankan semasa musim kering untuk mengurangkan peluang pemendapan. Penggunaan baja perlahan-siaran perlu diamalkan untuk mengurangkan air larian nutrien ke dalam badan-badan air yang menerima. Spesies pokok/ kanopi, terutama yang terdapat sistem perakaran yang mendalam dan meluas tidak boleh digunakan.

Kebisingan ambien kepada penduduk berdekatan. Pencemaran sungai oleh pendelodakan dan pemendapan dijangka berterusan sehingga kawasan Projek yang terdedah ditutupi (turfed) oleh tumbuhtumbuhan.

EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-C: Pelan Kawalan Pencemaran Udara EMP-D: Pelan Kawalan Bunyi Bising EMP-G: Pelan Keselamatan dan Kesihatan EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar EMP-I: Pelan Pengurusan Trafik

Penyelenggaraan landasan ROW

Jika cerun tidak distabilkan dengan baik dan disenggarakan, gelongsor berterusan/ kegagalan cerun yang akan berlaku yang akan menyebabkan hakisan dan pengelodakan kepada badan-badan air yang berdekatan. Racun herba dan baja yang berlebihan dari penyelenggaraan tumbuh-tumbuhan yang masuk ke badan air yang berdekatan boleh membawa kepada euthrophication akan menjejaskan hidupan akuatik. Spesies pokok yang digunakan untuk tujuan landskap dengan sistem perakaran yang mendalam dan meluas boleh menyebabkan kerosakan kepada struktur bawah tanah seperti kabel elektrik, air dan saluran paip gas.

Kawasan dibersihkan jika dibiarkan terdedah selepas siap Projek boleh menimbulkan risiko hakisan dan pemendapan.

EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-23

PEIA FOR THE ELECTRIFIED DOUBLE TRACK PROJECT (EDTP) FROM GEMAS-JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aktiviti Penyelenggaraan keretapi, depot dan stesen

Kesan Ketara Alam Sekitar Berpotensi Pelupusan sisa pepejal yang tidak betul boleh membawa kepada pencemaran air. Minyak pelincir yang bocor/ tertumpah daripada kerja-kerja penyelenggaraan di depot akan mengalir ke parit/ sungai. Kapasiti peparitan yang tidak mencukupi disebabkan oleh kekurangan penyelenggaraan akan menyebabkan masalah banjir. Stesen dan landskap masing-masing jika tidak dijaga dengan baik akan menyebabkan kehilangan nilai estetik kawasan tersebut.

Langkah Tebatan Penyelenggaran sistem perparitan perlu dilakukan pada setiap masa. Kerja-kerja penyelenggaraan perlu ditetapkan di seluruh operasi Projek.

Kesan Sampingan Peluang pekerjaan.

EMP Sektoral (Bab 15) EMP-B: Pelan Kawalan Pencemaran Air EMP-F: Pelan Pengurusan Sisa EMP-H: Pelan Peningkatan Alam Sekitar

ASPEC/SSP(EIA_DOUBLE TRACK)/2010

RE-24

Information

CHAPTER 15: CONCLUSION

24 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

128981


You might also be interested in

BETA
CHAPTER 15: CONCLUSION