Read KUCNI VODOVOD text version

KUNI VODOVOD

· OBUHVATA SVE ELEMENTE VODOVODNE INSTALACIJE, OD PRIKLJUCKA NA ULICNOJ MREZU DO POSLEDNJEG POTROSACA U ZGRADI · SASTOJI SE OD : 1.VODOVODA MOKRIH CVOROVA 2.VODOVODA VERTIKALNOG RAZVODA 3. HORIZONTALNOG RAZVODA SA PRIKLJUCKOM NA UL.MREZU

OZNAKE ZA VODOVOD U PROJEKTU

§

VODOVOD MOKROG CVORA POCINJE OD VERTIKALE HORIZONTALNIM ODVAJANJEM :

1. NA 30CM IZNAD PODA 2. U VISINI TOCEEG MESTA 3. U PODU

...O CEMU TREBA VODITI RACUNA KADA SE PROJEKTUJE MOKRI CVOR ?...

§ RAZVOD VODOVA U MOKROM CVORU IMA PAD OD 1% PREMA VERTIKALI § ZA VODOVE PO SPRATU KORISTITI CEVI PROFILA Ø15MM ili ½"COLA § ISPRED SVAKOG TOCEEG MESTA POSTAVITI ODGOVARAJUI VENTIL

·

...KAKO SE PRIKAZUJE RAZVOD VODOVA NA CRTEZU?... IZOMETRIJSKIM CRTEZOM

1. SVI HORIZONTALNI VODOVI U OSNOVI OSTAJU HORIZONTALNI NA CRTEZU.SVE VERTIKALE I VERTIKALNI VODOVI SE PRIKAZUJU VERTIKALNO. 2. LINIJE KOJE SU UPRAVNE NA HORIZONTALU U OSNOVI SE CRTAJU POD UGLOM OD 30° ili 45°. 3. DUZINE VODOVA SE OBELEZAVAJU U REALNIM MERNIM JEDINICAMA /CM,M/

...KAKO SE IZRAZAVA KOLICINA UTROSNE VODE NA TOCEEM MESTU?...

· SVAKO TOCEE MESTO TROSI ODREENU KOLICINU VODE, TO SE IZRAZAVA KROZ MERU JEDINICA OPTEREENJA ­ JO predstavlja kolicinu vode koja protice kroz cev od Ø15mm pod pritiskom od 5 bara 1JO = 0.25 l/sec · OD NJE ZAVISI I DIMENZIONISANJE CEVI KOJE SE RADI PREMA BRIX-OVIM TABLICAMA

VERTIKALNI RAZVOD

· ON SE SATOJI OD:

VERTIKALA i SPRATNIH OGRANAKA VODODNE VERTIKALE: · · · PO POLOZAJU PRATE KANALIZACIONE VERTIKALE NJENA DUZINA JE OD HORIZ.RAZVODA DO NAJVISEG IZLIVNOG MESTA /NIM-na slici./ U ZGRADI

U DNU SVAKE VERTIKALE TREBA POSTAVITI PROPUSNO ­ ISPUSNE VENTILE /PRAZNJENJE MREZE I MOGUNOST INTERVENCIJE/ · ONA NE MORA IMATI ISTI PROFIL PO CELOJ VISINI, VE SE ON DIMENZIONISE PO BRIKSOVIM TABLICAMA

MOGUI POLOZAJ NACINI CRTANJA VERTIKALA

kanalizaciona vertikala vodovodna vertikala

HORIZONTALNI RAZVOD

· · · ·

HORIZONTALNI RAZVOD POCINJE OD ULICNOG PRIKLJUCKA /SPOJA/ IDE UPRAVNO NA OBJEKAT VODOMER SE POSTAVLJA NA CEV KOJA IDE OD SPOJA NA 1-1,5 M OD REGULACIONE LINIJE PORED OBJEKTA ILI U SAMOM OBJEKTU KADA PROBIJE FASADNI ZID, CEV SE DIZE UPRAVNO DO 30 CM ISPOD PLAFONA PODRUMA GDE SE RAZVODI DO MESTA VODOV.VERTIKALA / W/ AKO OBJEKAT NEMA PODRUM CEVI SE VODE ISPOD PODA PRIZEMLJA, ALI ONDA SE CEVI DODATNO OBLAZU I ZASTIUJU OD KOROZIJE

PRIKAZ RAZVODA VODE U OBJEKTU

VODOMER

· · ·

· · · ·

MERI POTROSNJU VODE POSTAVLJA SE U DVORISTI U VODOMERNOM OKNU ili U OBJEKTU-VODOMERSKO SANDUCE. MESTO MU JE NA ZIDU, U NISI ILI NA KONZOLNIM NOSACIMA NA 1-1,2 M OD PODA I MORA BITI ZAKLJUCANO SASTOJI SE IZ PROPUSNOG VENTILA /PREMA ULICI/ I PROPUSNO-ISPUSNOG VENTILA PREMA ZGRADI. PREKO DRUGOG VETILA MOZE SE ISPRAZNITI INSTALACIJA SA VODOM ILI SNIZAVATI PRITISAK U MREZI I NJIM MOZE RUKOVATI KORISNIK ILI VLASNIK OBJEKTA VODOMER SE MORA POSTAVITI HORIZONTLNO U OKNU KROZ OKNO SE NE SMEJU VODITI DRUGE INSTALACIJE NA DNU OKNA TREBA STAVITI SLIVNIK ZBOG VEZE SA KANALIZACIJOM DIMENZIJE OKNA I SANDUCETA ODREUJU SE PRAVILNIKOM GRADSKOG VODOVODA

VODOMERNA OKNA VAN ZGRADE

VODOMERNA OKNA U ZGRADI

TOPLA VODA

· LOKALNI UREAJI ­ BOJLERI /akumulacioni,protocni/ /elektricni,plinski,solarni/ · CENTRALNI UREAJI-KOTLARNICE · DALJINSKO ZAGREVANJE VODE i razvod do potrosaca

PRIKAZ TOPLE I HLADNE VODE NA PROJEKTU VODOVODA

...SNABDEVANJE VODOM U VISOKIM ZGRADAMA...

1. DODATHNI REZERVOARI · · MESTO REZERVOARA JE NA NAJVISLJOJ ETAZI ZGRADE JEDAN DEO ZGRADE SE SNABDEVA DIREKTNO IZ ULICNOG PRIKLJUCKA, A DRUGI VISLJI DEO VODOM KOJA TECE SLOBODNIM PADOM IZ REZERVOARA VODA IZ ULICNOG PRIKLJUCKA SE VODENOM PUMPOM, PREKO VENTILA SA PLOVKOM, DOPREMA DO REZERVOARA 2. HIDROFOR · UREAJI ZA POVEANJE PRITISKA POMOU KOMPRIMOVANOG VAZDUHA U KUNOJ MREZI MESTO MU JE UZ OBJEKTE VELIKE SPRATNOSTI, GDE SE NE MOZE OBEZBEDITI DOVOLJAN PRITISAK U MREZI ZBOG VELIKE GEODETSKE RAZLIKE U VISINI NAJNIZE I NAJVISLJE TACKE TOCEEG MESTA U OBJEKTU OBEZBEUJE NORMALAN PRITISAK GRADSKE VODOVODNE MREZE

·

·

·

HIDROFOR

...SNABDEVANJE VODOM VISOKIH ZGRADA...

a/DODATNI REZEROVAR b/HIDROFOR

...BITNI PARAMETRI ZA PRORACUN VODOVODA I DIMNEZIONISANJE CEVI...

· NA DIMENZIJE CEVI UTICE : 1.KOLICINA VODE NA MESTU IZLIVA 2.PRITISAK VODE U MREZI 3.BRZINA VODE U CEVIMA · DIMENZIONISANJE SE RADI PO BRIX-OVIM TABLICAMA

GUBICI U MREZI: 1.TRENJE PRI PROTOKU KROZ CEVI 2.GUBITAK NA SPOJU I VODOMERU /5M VODENOG STUBA/ 3.GUBITAK NA GEODETSKU VISINU ZGRADE /RAZLIKA U KOTI IZMEU NAJVISE TACKE I NAJNIZE U MREZI, A TO JE KOTA SPOJA/ · SLOBODAN NADPRITISAK MREZE se dobija kada se od raspolozivog pritiska mreze oduzme zbir svi gubitaka na mrezi

ISPITIVANJE INSTALACIJE VODOVODA

· PO ZAVRSETKU UGRADNJE VODOV.INSTALACIJA CELA MREZA SE ISPITUJE NA VODONEPROPUSTLJIVOST I ISPRAVNOST, A TEK POTOM SE ROVOVI ZATRPAVAJU · IZVODI SE POSTAVLANJEM VAZDUSNE PUMPE NA PROPUSNI VENTIL. CELA MREZA SE PUMPA VAZDUHOM ILI VODOM I IZLAZE SE ZA 50-100% VEEM PRITISKU OD RADNOG U TRAJANJU OD 36 SATI. · O CELOM POSTUPKU SE PRAVI ZAPISNIK U PRISUSTVU NADZORNOG ORGANA,IZVOACA I LJUDI IZ VODOVODA

SADRZAJ ELABORATA VODOVODA I KANALIZACIJE

· · RADI SE NA OSNOVU ARHITEKTONSKOG PROJEKTA PRVO SE RADI PROJEKAT KANALIZACIJE, PA ZATIM VODOVODA · 1. 2. 3. ELABORAT SADZI: PROJEKTNI ZADATAK TEH.OPIS USLOVE KOMUNALNOG VODOVODA I KANALIZACIJE 4. SAGLASNOST KOMUNALNOG VODOVODA I KANALIZACIJE 5. SITUACIJU R 1:100, R 1:200 6. OSNOVE KANALIZACIONE I VODOVODNE MREZE R1:50, R 1:100 7. PRESEKE KANALIZACIONE I VODOVODNE MREZE R1:50, R 1:100 8. IZOMETRIJSKA SEMA VODOVODA 9. HIDRAULICNI PRORACUN VODOVODNE MREZE 10.PREDMER I PREDRAC RADOVA

Information

KUCNI VODOVOD

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

453431