Read RAPORT de ACTIVITATE text version

GRUPUL COLAR INDUSTRIAL ,,NICOLAE IORGA" NEGRETI

RAPORT de ACTIVITATE pentru semestrul I

anul colar 2010 ­ 2011

1

Provocrile secolului al XXI-lea formarea continu, "învarea pe tot parcursul vieii", informatizarea tuturor domeniilor de activitate, comunicarea uman, tolerana i accesibilitatea la cunoatere, la valorile culturale, tiinifice ale omenirii nu fac altceva decât s pun în valoare calitile speciale ale educatorilor, disponibilitatea noastr de a participa la formarea profesional, social a tinerei generaii. Reforma curricular axat pe factorul formativ, modernizarea metodelor i mijloacelor de învmânt precum i extinderea informatizrii, presupun un proces de învmânt flexibil, deschis ctre schimbare, axat pe modele educaionale care s stimuleze dezvoltarea personal i profesional a elevilor, pregtirea lor temeinic pentru integrarea în societate. Analiza activitii instructiv-educative 2010-2011 Statistici Cadre didactice Titulare = 57 Suplinitoare = 37 Plata cu ora din afara unitii = 4 Distributia pe grade didactice a resurselor umane ­ cadre didactice, la inceputul semestrului I a anului scolar 2010-2011 se prezinta astfel : FUNCTIA GR. GR.II DEFINIT I IVAT PROFESORI 27 20 22 MAISTRI 2 3 4 TOTAL 2 29 23 26 Personal didactic auxiliar 1 bibliotecar 1 secretar ef 1 secretar 3 administratori financiari 1 administrator de patrimoniu 2 laborani 2 pedagogi 2 supraveghetori DOCTO RAT 2 DEBUT ANTI 17 1 18 NECALIFI CATI 2 2

2

1,5 operatori Personal nedidactic 1 magazioner 1 casier 16 îngrijitori 3 muncitori calificai întreinere 6 fochiti 6 paznici 4 buctari 1 ofer 2 spltorese 3 muncitori calificai Elevi dup situaia colar Elevi Elevi Elevi plecai din unitatea colar prin înscri veni Tran Stabi Aband exmat Alte i la i prin sfer lire on riculai situaii Clasa încep trans în în colar Nepre ut de fer alte stri zenta an unit ntat i colar i e Cursuri de zi Total 1150 a IX-a 338 a-X-a 352 a-XI-a 173 a-XII-a 234 a-XIII-a 53 a-XI-a 84 an de complet are Liceu curs seral Total 123 a-X-a 36

Elevi în eviden la sfârit ul semes trului I 978 292 268 153 219 46 69

60 15 26 9 6 4 7

20

92 31 58 3

11 6 3 8

22

101 36

3

a-XII-a 87 22 LICEU CURS FRECVEN REDUS Total 1355 19 18 a IX-a 72 a-X-a 216 a-XI-a 192 16 a-XII-a 265 18 a-XIII-a 610 3 A doua ans învmânt gimnazial Total 39 2 a-V-a 9 1 a-VI-a 11 a-VII-a 10 1 a-VIII-a 11 TOTAL 2753 21 67 0 68 GENER AL

65 1350 72 216 208 247 613 41 9 11 10 11 2545

0

92

La sfâritul semestrului I al anului colar 2010-2011 s-au pierdut 208 elevi la forma de învmânt cursuri de zi (transfer, plecai din jude sau din motive personale), numrul mare a acestora fiind determinat de gsirea unui loc de munca in timpul colarizrii, identificarea unor forme mai accesibile ce permit continuarea studiilor la distanta . Numrul mare de burse ,,Bani de liceu " 438 a fost datorat situaiei materiale precare a familiilor, cu toate acestea pân la sfâritul semestrului I 25 de elevi au pierdut bursa depind 20 de absene nemotivate. S-au acordat 19 burse pentru elevii din Republica Moldova. Nivelul la învtur La sfâritul semestrului I din cei 978 elevi cursuri de zi au promovat 789 elevi iar 189 de elevi au rmas corigeni (104 la un obiect i 75 la doua obiecte 10 i la trei obiecte i mai multe). La frecven redus clasele a XI - XIII-a au fost înscrii 1355 elevi i au rmas 1356. Se observ o cretere a numrului de elevi la cursurile

4

de frecven redus, ca urmare a numrului mare de transfer de la cursurile de zi. Numrul elevilor promovai pe clase: clasa Nr. elevi Procent de promovare a IX-a 292 68,56% a-X-a 268 78,94% a-XI-a 153 84% a-XII-a 219 97,20% a-XIII-a 46 81,81% a-XI-a an de 69 67,74% completare Analizând circumstanele anului colar, desfurarea cursurilor în dou schimburi, foarte obositoare, faptul c aproape 70% dintre elevi provin din mediul rural i fac naveta zilnic, neutilizarea laboratoarelor, putem spune c situaia colara a elevilor a fost foarte bun, lucru demonstrat de procentul de promovare. Mediile generale ale elevilor au fost urmtoarele: - 190 între 6-6.99 ; (24,08%) - 455 între 7-8.99 (57,67%) ; - 144 între 9-10 (18,25%). Faptul c nu avem medii generale între 5-5.99 i c cei mai muli elevi au medii generale peste 7 demonstreaz c s-a atins nivelul programelor colare, s-au însuit competenele generale i specifice de marea majoritate a elevilor. Au fost sancionai, cu scderea notei la purtare 85 elevi pentru un numr mare de absene. De menionat este faptul c la unele colective de elevi numrul sanciunilor este mare i trebuie aplicate i msuri educative care s îmbunteasc comportamentul elevilor. În primul semestrul al anului colar 2010 ­ 2011 s-au înregistrat un numr de 23961 absene ­ 22,88 absene pe elev, din care motivate = 13520 absene ­ 12,91 absene /elev i 10441absene nemotivate = 9,97 absene / elev.

5

I. Curriculum : continuitate i calitate în programele de reform curricular La toate obiectele de învmânt s-a urmrit respectarea curricumului obligatoriu i calitatea CDS-ului. Fiecare cadru didactic i-a întocmit planificarea calendaristic orientativ respectând cerinele programelor colare în vigoare. Planurile de activitate stabilite la nivelul comisiilor si catedrelor metodice definesc în mod clar intele, prioritile, sarcinile, responsabilitile i termenele iar criteriile de succes sunt specifice, msurabile i posibil de atins. Pornind de la obiectivele propuse in planului managerial anual si semestriale, inând seama de principiile Reformei în învmântul românesc si de analiza de nevoi, responsabilii comisiilor si catedrelor metodice au propus si derulat activitati care sa conduca la realizarea acestora dupa cum urmeaza: Catedra de limba i literatura român Activitatea comisiei metodice de limba i literatura român pe semestrul I s-a desfurat conform planificrii i a cuprins toate palierele acestui tip de activitate. Lunar s-au desfurat activiti metodice. De exemplu, lecii demonstrative, prof. Teodora Vargan, ,,Cuvinte i sensuri", clasa a X-a; prof. Ovidiu Budaca ,,Dimensiunea religioas a existenei" ­ Studiu de caz; prof. Angela Secrieru - studiul de caz - Metode moderne de învare ­ evaluare în ciclul superior al liceului; (referate) informri de specialitate ­ prof. Teodora Vargan. Poetul M. Eminescu a fost elogiat în luna ianuarie printr-o activitate literar ­ artistic, coordonat de prof. Doina Pia i prof. Doinia Rileanu, precum i prin excursia tematic la Ipoteti ­ organizat de prof. Teodora Vargan i bibliotecara liceului, Gabi Moga. Olimpiada de limba i literatura român a antrenat la faza local un numr de 35 elevi i pentru faza judeean un numr de 18 elevi, care au obinut rezultate meritorii; de exemplu, Ciobanu Larisa cl. a XII-a D prof. Luchian Didia, Budescu Oana ­ cls. a XII-a B, Dumitriu Ionela cls a XI E, prof. Pia Doina care au obinut peste 100 de puncte din 120.

6

Profesorii au participat la activitile de cerc pedagogic care s-a desfurat la liceul nostru, susintorul activitii a fost prof. Budaca Ovidiu. Profesorii de limba i literatura român care au clase terminale, zi i frecven redus sunt preocupai de pregtirea bacalaureatului. Profesorii de limba i literatura român sunt preocupai de perfecionarea continu i amintim prof. masteranzi, Teodora Vargan i Ovidiu Budaca. Comisia metodic ­limbi moderne Comisia metodica ­ limbi moderne cuprinde un numar de 11 profesori, care predau limba franceza si engleza (tirbu Ana-Maria, Popa Liviu, Maxim Daniela, Amitricioaei Simona, Rotila Viorica, Ipatioaie Alina, Zahariuc Andreea, Rotariu Mihaela, Campeanu Lacramioara, Bitic Rodica) si limba latina- Fratiman Lacramioara. Obiectivele stabilite pentru semestrul I al anului scolar 2010/2011, s-au concretizat prin urmatoarele activitati: 1. Studierea curriculumului si a prevederilor programelor si manualelor scolare. Au fost studiate manualele avizate de Ministerul Educatie si s-a hotarat in cadrul primei sedinte de comisie metodica dupa ce manuale se va studia la clasa; 2. Intocmirea planificarilor calendaristice si semestriale; 3. Analiza testelor initiale la clasele a IX a. In urma aplicarii testelor initiale s-a constatat ca elevii vin de la scoala generala cu foarte multe lacune in ceea ce priveste cunostintele de limba franceza si engleza. Astfel la limba franceza s-au obtinut urmatoarele medii: clasa a IXa A-2,29, la clasa a IXa B- 5,35, a IXa C-4,59, a IXa D-3,64, a IxaE4,55, a IXaF-4,36 ,aIXa G-2,16 a IXa H ­ 2,66, a IXa I-2,56 a IXa J4,60 si a IXa K- 1,80. La limba engleza s-au obtinut urmatoarele medii generale: aIXa A5,96, a IXa B- 2,22, aIXaC-5,38, aIXaD-2,30, aIXaE-3,31, aIXaF-2,60, a IX a G ­ 1,00, aIXaH-2,87, aIXaI-2,21, aIXaJ-6,50 si aIXaK-3,15.

7

Pentru imbunatatirea acestor rezulate s-a impus o pregatire riguroasa prin ore suplimentare de pregatire dupa orele de curs. S-a pus accent pe imbogatirea vocabularului, a pronuntiei, pe formarea frazelor si conjugarea verbelor. Dar, obiectivul prioritar a fost exprimarea libera, incurajarea elevilor de a vorbi in limba straina; 4. Stabilirea relatiilor interdisciplinare cu alte obiecte de studiu; 5. Pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. In acest sens fiecare profesor din cadrul Comisiei-Limbi moderne si-a stabilit un program de lucru dupa orele de curs cu elevii claselor a XII a. Profesorii lucreaza cu elevii subiecte de bacalaureat adecvate atat pentruproba de auditiecat si pentru proba scrisa si pentru proba orala, tanand cont ca toti elevii vor trebuie sa dovedeasca compententa de comunicare intr-o limba straina atat in scris cat si oral. 6. Lectii deschise sustinute astfel: in luna octombrie ­ Maxim Daniela, la limba engleza, o lectie de comunicare pe tema Fair play, o lectie sustinuta la clasa a XIIa B, filologie. Referatul a fost sustinut de dna profesoara Ipatioaie Alina iar informarea de d-na profesoara Amitricioaei Simona.In luna noiembrie a fost Cercul pedagogic, catedra de limba franceza avand aceasta activitate la Liceul "Stefan Procopiu", Vaslui iar catedra de limba engleza la liceul " Ion Mincu". Lectia deschisa din luna decembrie a fost sustinuta de dna profesoara Amitricioaei Simona, la clasa a XIaA, filologie cu tema Fete francaises et roumaines. Referatul a fost sustinut de dna profesoara Rotariu Mihaela iar informarea de d-na profesoara Ipatioaie Alina. In luna ianuarie, lectia demostrativa a fost sustinuta la limba franceza de d-na profesoara Campeanu Lacramioara. Tema lectiei a fost Personnalités françaises qui ont reçu le Prix Nobel si a fost tinuta la clasa a XIIa G, tehnic. Referatul a fost sustinut de d-na profesoara Amitricioaei Simona iar informarea de d-na profesoara Rotariu Mihaela. In cadrul acestor ore demonstrative, profesorii au aratat o buna stapanire a disciplinei predate si cunostinte actualizate in disciplina. De asemenea, profesorii au incurajat productivitatea, implicarea, concentarea si eforturile elevilor. S-a incurajat invatarea autonoma, centrata pe

8

elev, invatarea in grup si invatarea in diferite contexte. Profesorii au asigurat existenta unor materiale clare, lizibile si care au sporit claritatea informatiilor. Elevii au fost implicati in evaluare si li s-a oferit feed-back in legatura cu progresul realizat. S-au folosit mijloacele audio-video ori de cate ori a fost necesar; 7. Referatele elaborate de profesorii Ipatioaie Alina- Predarea limbilor straine prin activitati de ascultare, Rotariu Mihaela ­ Metode si procedee moderne folosite in predarea limbillor straine, Amitricoaei Simona ­ Multimedia in procesul instructiv-educativ, au fost bine documentate, la obiect cu problemele rezolvate in cadrul lectiilor demonstrative; 8. Informarile de specialitate sustinute de profesorii Rotariu Mihaela, Amitricioaei Simona si Ipatioaie Alina au pus la curent pe toti membrii comisiei cu noile aparitii in domeniul limbilor engleza si franceza; 9. Concursul Cangurul lingvist ­ limba franceza, care a avut loc pe 12 noiembrie 2010 la care au participat 64 de elevi din toate clasele de liceu si SAM. Profesorii care s-au implicat in organizarea acestui concurs au fost: Stirbu Ana-Maria, Rotila Viorica, Ipatioaie Alina si Amitricioaei Simona. La acest concurs s-au obtinut 9 premii, elevii primind carti si diplome de la Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma; 10. Olimpiadele scolare ­ faza pe scoala a avut loc pe 25 octombrie la limba engleza si pe 13 decembrie la limba franceza. La limba franceza au participat 28 de elevi din care au fost promovati la faza locala 13elevi. Faza locala la limba franceza a avut loc sambata, 22 ianuarie 2011, la Grup Scolar " N. Iorga", iar din cei 13 elevi participanti au promovat pentru faza judeteana 9 elevi. De organizarea olimpiadei de limba franceza s-a ocupat responsabilul de catedra, profesor Stirbu Ana- Maria. Pentru limba engleza, faza locala a avut loc pe 27 noiembrie 2010, iar la faza judeteana, de pe 15 ianuarie 2011 nu a participat nici un elev. 11. Activitatea din cadrul Cercului de limba franceza " Les jeunes traducteurs", coordonat de profesor Stirbu Ana-Maria, cu doua

9

sectiuni: traduceri (diferite articole din revistele frantuzesti : Phosphore, Le français dans le monde, Chasseurs d `images) si auditie muzicala(Joe Dassin, Lara Fabian si Garou ). Activitatile din cadrul Cercului de limba franceza au loc bilunar si reunesc elevi din clasele de filologie si stiinte sociale interesati in mod deosebit de studiul limbii, literaturii si civilizatiei franceze 12. Asistentele efectuate de catre responsabilul de comisie metodica la cadrele didactice din comisia metodica. In urma asistentelor efectuate la cadrele didactice din comisia metodica limbi moderne s-au constatat urmatoarele: La lectiile la care am asistat, la doamna profesoaraIpatioaie Alina s-a constatat o buna stapanire a disciplinei predate si cunostinte actualizate in aceasta disciplina.Clasele de elevi sunt omogene, fara dificultati in studierea limbii franceze. Domnisoara profesoara a explicat in mod clar scopul, metodele si obiectivele lectiei, a evitat lipsa de impartialitate si a promovat egalitatea sanselor fata de elevi. De asemenea, a identificat si a tinut cont de cunostintele anterioare ale elevilor adaptand lectia pentru a raspunde nevoilor elevilor si stabilind tinte individuale de invatare ori de cate ori a fost cazul. In ceea ce priveste evaluarea , domnisoara profesoara a implicat elevii in evaluare si le-a oferit feedback in legatura cu progresul realizat. Doamna profesoara Zahariuc Andreea a sustinut o lectie de gramatica in cadrul careia a demonstrat o buna stapanire a disciplinei predate explicand in mod clar scopul , metodele si obiectivele si, de asemenea, o lectie de comunicare. A incurajat productivitatea, implicarea, concentrarea si eforturile elevilor. Clasele de elevi sunt omogene, cu dificultati in studierea limbii engleze, dar fara probleme cu disciplina. Doamna profesoara a verificat intelegerea si a formulat in mod clar intrebarile. De asemenea a folosit in mod eficient temele pentru a consolida si extinde invatarea. La lectiile doamnei profesoare Maxim Daniela, am observat dificultati ale claselor de elevi de-a IX a, in ceea ce priveste studierea limbii engleze. Doamna profesoara a dovedit o buna stapanire a disciplinei predate si de asemenea, cunostinte actualizate in aceasta

10

disciplina. A comunicat eficient raspunzand nevoilor elevilor incurajand elevii sa participe pe tot parcursul lectiei. Doamna profesoara Rotariu Mihaela a sustinut o lectie de gramatica in cadrul careia a demonstrat o buna stapanire a disciplinei predate explicand in mod clar scopul , metodele si obiectivele si, de asemenea, o lectie de vocabular. A incurajat productivitatea, implicarea, concentrarea si eforturile elevilor. Clasele de elevi sunt omogene, unele dintre ele cu dificultati in studierea limbii engleze, dar fara probleme cu disciplina. Doamna profesoara a verificat intelegerea si a formulat in mod clar intrebarile. De asemenea a folosit in mod eficient temele pentru a consolida si extinde invatarea. La lectiile doamnei profesoare Amitricioaei Simona am observat dificultati ale claselor de elevi de-a IX a in ceea ce priveste studierea limbii franceze. Doamna profesoara a dovedit o buna stapanire a disciplinei predate si de asemenea, cunostinte actualizate in aceasta disciplina. A comunicat eficient raspunzand nevoilor elevilor incurajand elevii sa participe pe tot parcursul lectiei. La lectiile domnului profesor Popa Liviu, nu sunt dificultati ale claselor de elevi in ceea ce priveste studierea limbii engleze. Domnul profesor dovedeste o buna stapanire a disciplinei predate si de asemenea, cunostinte actualizate in aceasta disciplina. A comunicat eficient raspunzand nevoilor elevilor incurajand elevii sa participe pe tot parcursul lectiei. Membrii comisiei metodice ­Limbi Moderne- au desfasurat , de asemenea, si alte activitati extrascolare, cu diferite ocazii-Ziua Limbilor Moderne(26 septembrie 2009), Ziua Educatiei (5 octombrie 2009), Balloween ( 30 noiembrie),Zilele Liceului ( 1-6 decembrie). Comisia metodic de tiine sociale Comisia metodic de tiine sociale este alctuit din cadrele didactice care predau disciplinele: istorie, geografie, religie, filozofie, psihologie, economie, logic, sociologie.

11

Obiectivele din programul managerial al Comisiei metodice de tiine sociale, pe anul colar 2010-2011, sunt: asigurarea cadrului organizatoric; asigurarea predrii unitare a tiinelor sociale; perfecionarea activitii didactice de predare-învare; activitatea difereniat cu elevii i asigurarea evalurii progresului colar; redactarea de proiecte didactice pentru teme i capitole noi din programele colare; activitatea cultural-educativ cu elevii; formarea continu a membrilor Comisiei. Activitile Comisiei metodice, pe semestrul I, al anului colar în curs s-au desfurat în conformitate cu obiectivele din programul managerial al comisiei. Asigurarea cadrului organizatoric: au fost stabilite, pe discipline, manualele alternative pe anul colar 2010-2011; au fost realizate programele colare la disciplinele opionale i planificrile calendaristice la toate disciplinele predate de profesorii membri ai Comisiei; au fost realizate documentele pentru organizarea activitii Comisiei metodice: programul managerial, programul de activiti pe semestrul I; s-au stabilit responsabilitile pentru profesorii membri ai comisiei. Asigurarea predrii unitare a tiinelor sociale i perfecionarea activitii didactice: toate cadrele didactice membre au participat la consftuirile i Cercurile pedagogice judeene organizate pe semestrul I;

12

au fost prezentate, lunar, informri de specialitate i nouti editoriale: prof. Lucica Vargan ­ septembrie, ianuarie; prof. Lucian Sava ­ octombrie; prof. Radu Poian­ decembrie; prof. Viorel Toma - noiembrie au fost susinute lecii deschise: Prof. Florin Onic (filosofie) ­ ,,Alteritatea" ­ activitate susinut la Cercul pedagogic judeean de tiine socio-umane, clasa a XII-a C ­ 18.XI.2010; Prof. Geta Costea (istorie) ­ ,,Constituiile României" ­ lecie de evaluare, clasa a XII-a B ­ 19.I.2011. au fost prezentate i dezbtute referate tematice: · Evaluare i notare în cadrul disciplinelor socio-umane ­ la activitatea Cercului pedagogic judeean de tiine socio-umane ­ prof. Vasile Mariciuc, 18 XI.2010; · Tema pentru acas ­ o (in)utilitate? ­ prof. Cristina Iharov, 19.I.2011. au fost prezentate i dezbtute proiecte de lecie: · Romanitatea românilor în viziunea istoricilor (istorie), clasa a XII-a ­ prof. Lucica Vargan, 10.XII.2010. profesorii comisiei profesional: s-au preocupat de propria formare

prof. Mioara Vieru este înscris la examenul în vederea obinerii gradului didactic I;

13

prof. Radu Poian i prof. Irina Baciu s-au înscris la examenul în vederea obinerii gradului didactic II; prof. Lucian Sava este masterand, anul II al Facultii de Istorie din Iai, specializarea Istoria comunismului din România; Prof. Lucica Vargan i prof. Mioara Vieru au urmat cursul Educaie de excelen organizat de C.C.D. Vaslui; Prof. Radu Poian a urmat cursul Educaie pentru calitate prin C.C.D. Vaslui; Prof. Florin Onic este înscris la studii universitare pentru doctorat. Asigurarea evalurii progresului colar: s-a realizat evaluarea iniial a elevilor din clasa a IX-a, specializrile tiine sociale i filologie ­ septembrie 2010, prof. Geta Costea (a IX-a B), prof. Radu Poian (a IX-a A); au fost aplicate teste de evaluare sumativ a elevilor, pe uniti de învare; s-au desfurat ore de pregtire suplimentar cu elevii claselor a XII-a care susin examenul de bacalaureat la disciplinele din aria curricular Om i societate; au fost organizate olimpiadele pe discipline pentru etapa pe coal la geografie, istorie, tiine socio-umane; s-a asigurat notarea ritmic a elevilor.

Activitatea cultural-educativ:

au fost prezentate, lunar, filme documentare i prezentri power-point în programul de activiti al Cercurilor de istorie, geografie, filozofie; s-au desfurat, lunar, activiti ale Cercului de chitar pentru familiarizarea elevilor cu universul muzicii folk ­ responsabil prof. Florin Onic; Cercul de geografie ,,Mihai David" ­ coordonatori, prof. Cristina Iharov, prof. Viorel Toma

14

­ a fost organizat o vizit la staia meteo din Negreti, în octombrie 2010; ­ concursul de geografie ,,Mihai David", în decembrie 2010. Cercul de pictur ,,Icoane pe sticl" ­ coordonator, prof. Daniela Pandele organizarea unei expoziii de icoane pe sticl cu ocazia Zilelor liceului, în decembrie 2010. Distribuirea premiilor în cadrul proiectului Fundaiei ,,Corona" din Iai, ,,Larg deschidei poarta...N-am venit s cerem, am venit s dm" ­ 9.XI.2010 ­ prof. Florin Onic; Desfurarea activitilor în cadrul proiectului Comenius, ,,Intercultural Dialogue as Means to Develop Creativity and Innovation" ­ prof. Vasile Mariciuc, prof. Florin Onic; activiti ale profesorului psiholog, Mioara Vieru: ,,Copiii singuri acas" ­ dezbatere pe grupe de elevi; Activiti cu teme: ,,S ne cunoatem", ,,S fim tolerani", ,,S comunicm" ­ organizate cu elevii liceului la Centrul de plasament din Negreti; Activiti cu elevii liceului i elevii colii speciale în cadrul Strategiei Naionale de Aciune Comunitar au fost evocate evenimente i personaliti din istoria neamului românesc i din istoria universal, prin organizarea de activiti cu elevii: Marul tcerii ­ vizitarea cimitirului evreiesc, 9.X.2010 ­ prof. Gic Scarlat, prof. Lucica Vargan; Omagiu eroilor neamului ­ evocare istoric cu ocazia Zilei armatei române; depunerea unei coroane de flori la Monumentul eroilor din oraul Negreti ­ 25.X.2010 ­ prof. Lucian Sava (coordonatorul Cercului ,,Cultul Eroilor"), prof. Geta Costea. Activiti dedicate zilei de 1 decembrie, Ziua naional a României:

15

o ,,Onor la mareal" ­ activitate desfurat la Conacul marealului Constantin Prezan ­ Schinetea, comuna Dumeti, judeul Vaslui ­ coordonator prof. Lucica Vargan; o ,,Marea Unire din 1 decembrie 1918" ­ evocare istorica; prezentri power-point ­ elevi ai claselor a IX-a A, a XI-a A, a XII-a B, a X-a A ­ prof. Geta Costea, prof. Lucian Sava, prof. Radu Poian; o Depunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor din oraul Negreti ­ elevii cercului ,,Cultul Eroilor" ­ prof. Lucian Sava; Nicolae Iorga ­ patronul spiritual al liceului ­ elevii cercului de istorie ,,Columna"6.XII.2010, prof. Lucica Vargan Unirea, naiunea a fcut-o! ­ concurs de istorie, ediia a IX-a, dedicat Zilei Unirii Principatelor Române ­ prof. Geta Costea, prof. Elena Roman, prof. Lucica Vargan, prof. Radu Poian, prof. Lucian Sava. · Monitorizarea activitii Cabinetului de Asisten Psihopedagogic: pliantul cabinetului (septembrie 2010); · Informarea elevilor despre serviciile de consiliere i orientare colar i profesional ­ Consiliul elevilor din liceu ( octombrie 2010); · Întocmirea documentelor personale de proiectare i planificare a activitii: - planul de activitate la cabinet pentru anul colar 2010 - 2011, registrul de consemnare a activitilor; - tematica edinelor pentru programul de consiliere de grup, analiza de nevoi educaionale ale elevilor privind adaptarea elevilor la trecerea la o nou treapt de învmânt, precum i integrarea întrun colectiv nou (clasele a IX-a) ­ octombrie - noiembrie 2010. - tematica edinelor pentru programul de consiliere pe diferite teme ce necesit a fi abordate.

16

1. ACTIVITI DE CONSILIERE I EXAMINARE PSIHOLOGIC: · Consiliere individual oferit elevilor: - dezvoltare personal: autocunoatere i intercunoatere. - cum s facem fa stresului. - dezvoltarea abilitilor de comunicare atât în familie cât i la coal. - stil de via sntos. - combaterea absenteismului. - prevenirea i combaterea consumului de alcool/droguri/tutun precum i a plantelor etnobotanice. - gestionarea autocontrolului. - spune NU ­ violenei, s fim tolerani cu ceilali. - testare psihologic. - psihosexualitate. - aplicarea probei ­ interoption pentru consilierea carierei. · Consiliere de grup (activitate pe coal) ­ sptmâna de combatere a traficului de fiine umane cu tema ,,Combaterea traficului de fiine ­ efecte i consecine" împreun cu poliistul de proximitate Dan Pavel. · În sptmâna educaiei activitate pe tema ,,S promovm drepturile copiilor " ­ consiliere de grup. · Consiliere de grup cu teme "Autocunoatere i intercunoatere", ,,Comunicare i relaionare", ,,Strategii de învare eficient", ,,Spune Nu ­ violenei, ,,Modaliti de prevenire a conflictului în coal", ,, Cariera mea" ,,Spune Nu consumului de alcool, drog, tutun", cu clasele: a IX-a B a IX-a D, a IX-a G, a IX-a I, a X-a B, a X-a C, a X-a D, a X-a H, a X-a B a XII-a A,B,C,D,E,G a XII-a H, a XIII-a H. · Consiliere de grup pentru elevii a cror prini sunt plecai în strintate pe teme de gestionarea emoiilor i depirea situaiilor de criz. · Consiliere oferit prinilor. 2. ORIENTARE COLAR I PROFESIONAL: · Clasele a XII-a

17

octombrie ­ instruirea profesorilor dirigini la clasele a XII-a privind activitatea de orientare colar i profesional la orele de consiliere i orientare. - decembrie­ianuarie aplicarea chestionarelor de orientare colar i profesional C.I.P i BTPAC, care vor continua i în semestrul al IIlea. - colaborarea cu facultile din Iai i punerea în legtur cu acetia în vederea alegerii unui traseu educaional profesional cât mai corect pentru elevi. 3. ACTIVITI EXTRACOLARE: - coordonator local în programul SNAC unde lunar realizez activiti cu voluntarii liceului i cei ai Centrului de Educaiei Incluziv Negreti. - activiti cu voluntarii prin organizaia ,,Salvai copiii", pe drepturile copilului, trafic de fiine, violen, calitatea stilului de via. - îndrumtor i coordonator ­ profesor mentor în ceea ce privete practica pedagogic pentru studenii la psihologie de la Universitatea Al. Ioan Cuza. - activiti cu prinii pe diferite teme în cadrul proiectului local ,,coala Prinilor". - membru în proiectul ,,Traseu ­ coal ­via profesional" a crui grup int o reprezint elevii claselor a XII-a ­ a XIII-a. - în cadrul ,,Zilelor colii, împreun cu domnul prof. Popa Liviu în colaborare cu CCD Vaslui i Centrul Antidrog Vaslui, am desfurat activitatea ,,Riscurile expuse la consumul de alcool/droguri/tutun precum i a plantelor etnobotanice" cu elevii liceului nostru. 4 .PERFECIONRI: - curs Intel Teach ­ în societatea cunoaterii. - curs TIC.

18

Catedra de matematic În semestrul I din anul colar 2010/2011, catedra de matematica a urmrit îndeplinirea obiectivelor propuse prin participarea tuturor membrilor la activitile planificate din cadrul comisiei i prin întrunirea rapid a unor edine consultative ori de câte ori era nevoie. Se vor enumera, în cele ce urmeaz, obiectivele propuse i activitile prin care acestea în mare parte s-au realizat. Studiul programei pentru planificarea judicioas a materiei s-a realizat prin participarea la consftuirile organizate de inspectorii de specialitate, prin dezbateri cu privire la proiectarea didactic, la selectarea manualelor i celorlalte instrumente de lucru utilizate în procesul de învare, prin planificri semestriale i anuale conform programelor colare. Au fost semnalate unele erori în ordinea leciilor din unele manuale i neconcordane între profilul clasei i coninutul manualului ataat profilului. S-a urmrit corelarea permanent a obiectivelor la coninut, strategii, mijloace de învare prin planificarea pe uniti de învare i proiectarea leciilor. Urmrirea progresului colar a avut ca punct de plecare aplicarea testelor iniiale cu valorificarea rezultatelor, apoi planificarea evalurilor scrise i comunicarea datelor elevilor cu discuii în urma corectrii i formarea la elevi a capacitii de autoevaluare. Îmbinarea formelor de evaluare (iniial, sumativ i continu), folosind cu precdere evaluarea formativ, care permite dezvluirea cauzelor eecului colar, are un caracter predictiv i vizeaz dezvoltarea capacitilor intelectuale. Pregtirea suplimentar a elevilor pentru examenul de bacalaureat, pregtirea suplimentar a elevilor de clasa a IX a pentru recuperarea cunotinelor de baz i pregtirea suplimentar a elevilor pentru participarea la concursuri i olimpiade asigurate de profesorii catedrei de matematic contribuie la optimizarea procesului de învmânt. În luna ianuarie a avut loc olimpiada de matematic - faza pe coal la care au participat 20 de elevi de la clasele a IX a C, a X a C, a XI a D, a XI a E, a XII a D. Subiectele au fost concepute de prof. Mihai

19

Doinia i prof. Cotae Iuliana. Prof. Popa Arthemiza i prof. Cotae Iuliana au asistat la supravegherea elevilor. Au promovat 12 elevi la faza local. Pe 29 octombrie 2010, elevii Luca Diana, Mocanu Stefan, Pâru Dan i Uleru George de la clasa a X a C au participat la Concursul interjudeean "Gaudeamus" Iai, unde Mocanu Stefan i Pâru Dan au obinut premiul III. Pe 15 noiembrie 2010, elevii Mocanu Stefan, Pâru Dan i Uleru George de la clasa a X a C au participat la Concursul interjudeean "Petru Moroan - Trident" Brila. Au obinut meniuni elevii Pâru Dan i Uleru George. Pe 17 decembrie 2010, un echipaj format din elevii Mocanu Stefan, Pâru Dan i Uleru George de la clasa a X a C însoit de prof. Cotae Iuliana a participat la Concursul Internaional "Vasile ifui" Piatra Neam. Activitatea cu tema ,,O altfel de matematic'' a fost organizat pe 3 decembrie 2010 în cadrul catedrei de matematic de clasa a XII a C sub îndrumarea prof. Popa Arthemiza cu ocazia zilelor liceului. La începutul lunii ianuarie s-au analizat rezultatele la tezele de pe semestrul I de la clasele terminale pentru fiecare profil în parte.

Comisia metodic ,,tiine"

Membrii comisiei metodice ,,tiine" urmresc s contribuie la formarea i dezvoltarea capacitilor elevilor de a reflecta asupra lumii înconjurtoare, de a formula i rezolva probleme pe baza raionalizrii cunotinelor de fizic, chimie i biologie, precum i la inzestrarea cu un set de competene, valori i atitudini menite s asigure o integrare profesional a acestora. Studiul acestor discipline în liceu îi atinge scopul pe deplin dac este strâns legat de via, de activitatea practic, dac elevii iau cunotin cu aplicaiile lor multiple în cele mai variate împrejurri de via. Se urmrete perfecionarea continu a predrii-învrii acestor discipline având în vedere o serie de consideraii privind funcia social a

20

disciplinelor, semnificaiile lor culturale i filosofice, rolul lor în elaborrile interdisciplinare, în activitatea de cercetare, în pregtirea temeinic pentru practicarea la nivel calitativ superior a profesiei, dezvoltarea la elevi a interesului i dragostei pentru însuirea acestor discipline stimulându-le permanent gândirea, spiritul de iniiativ i creativitatea în vederea pregtirii lor intelectuale pentru susinerea examenelor de bacalaureat i studii superioare. Activitatea didactica a comisiei metodice "tiine" este conceput astfel încât s asigure urmtorii parametri: · Proiectarea activitilor didactice i conceperea strategiilor adecvate în concordan cu particularitile fiecrui colectiv de elevi; · Dezvoltarea la elevi a interesului pentru disciplinele specifice ariei curriculare matematic i tiine ale naturii (accentuându-se în predare-învare pe caracterul practic aplicativ); · Proiectarea i realizarea cu randament a tuturor activitilor de pregtire a elevilor în vederea participrii la concursurile colare i examene; În luna septembrie 2010 s-a stabilit cadrul organizatoric cu verificarea încadrrii personalului, stabilirea opiunii pentru manualul alternativ, fiind alese manualele care au corespuns cel mai bine nevoilor elevilor, studierea noului curriculum si a prevederilor programelor i manualelor colare, întocmirea planificrilor calendaristice, stabilirea programelor disciplinelor opionale CDS i aprobarea lor în Consiliul de administraie al liceului i de ctre inspectorul de specialitate, informarea cadrelor didactice cu ultimele nouti de specialitate. Se au în vedere actualizarea portofoliului personal al fiecrui profesor precum i realizarea de interasistene la ore. Au fost aplicate teste iniiale ce au fost apoi analizate în prezena elevilor, concluzia fiind c majoritatea elevilor din clasele a IX-a prezint lacune serioase in ceea ce privete cunotinele de chimie, fizic i biologie. Fiecare cadru didactic va elabora un plan de lucru pe care îl va aplica la fiecare clas în vederea recuperrii noiunilor de baz la aceste obiecte.

21

În cadrul activitilor educative, s-au folosit metode didactice active, centrate pe elev i bazate pe o abordare interdisciplinar si transcurricular. S-au selecionat seturi de probleme pe capitole, care s corespunda competenelor specifice propuse în planificare. Ar fi de dorit ca activitatea experimental s fie mult mai des integrat în activitatea de predareînvare a cadrelor didactice pentru stimularea interesului elevilor pentru aceste materii cât i diversificarea metodelor de predare i evaluare. S-au dat spre studiu teme, concretizate în realizarea unor referate spre a fi prezentate de ctre elevi. S-a urmrit apropierea coninutului învrii de practica învrii eficiente, creând condiii favorabile fiecrui elev de a-i forma i dezvolta competenele într-un ritm individual. S-a organizat un program de pregtire pentru bacalaureat. Astfel, pregtirea elevilor pentru examenele de bacalaureat a fost început înc din luna octombrie la obiectele chimie i biologie. S-au prezentat elevilor programele colare la disciplinele pentru bacalaureat i a fost urmat un program sptmânal de pregtire suplimentar a acestora. În luna decembrie 2010 s-au desfurat fazele locale ale olimpiadelor de chimie i fizic, iar în luna ianuarie 2011 fazele judeene ale acestora: Rezultatele elevilor participani la Olimpiada de chimie ­ etapa pe liceu ­ dec. 2010 Nr. Numele crt. prenumele elevului 1. 2. 3. 4. 5. 6. Svuc Diana Cracea Ciprian Petrescu ­Miron Georgiana Uleru George Pîru Dan Petrescu-Miron i Clasa Profesor îndrumtor IX IX IX X X X Nota Promovat etapa judeean Da Nu Nu Da Da Da

22

la

Dasclu 7,90 Mihaela Rou Mariana 5,00 Rou Mariana 5,00 Rou Mariana 8,00 Rou Mariana 9,00 Rou Mariana 7,50

7. 8. 9.

Mihai Luca Diana Plopan Simona Stan Corina

X XI XI XI XI

10. Scafariu Ivona 11. Rotil Loredana 12. Rusu Magdalena

Maria- XI

Rou Mariana Dasclu Mihaela Dasclu Mihaela Dasclu Mihaela Dasclu Mihaela Rou Mariana

6,00 8,00 8,00 9,00 6,50 5,00

Nu Da Da Da Da Nu

Rezultatele elevilor participani la Olimpiada de chimie ­faza judeean­ 16 ianuarie 2011 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Numele i Clasa prenumele elevului Stan Corina Svuc Diana Uleru George Pîru Dan Plopan Simona Rotil Loredana Petrescu-Miron Mihai Scafariu Ivona XI IX X X XI XI X XI Profesor îndrumtor Dasclu Mihaela Dasclu Mihaela Rou Mariana Rou Mariana Dasclu Mihaela Dasclu Mihaela Rou Mariana Dasclu Mihaela Premiul obinut Premiul II meniune meniune meniune meniune meniune -

23

Rezultatele elevilor participani la Olimpiada de fizic - etapa pe liceu - 11 decembrie 2010 Nr. Numele crt. prenumele elevului 1 2 3 4 5 i Clasa Nota Calificat la Profesorul faza îndrumtor judeean IX X X X X 8,00 5,50 8,00 6,50 5,50 Nu Nu Nu Nu Nu Matei Gabriel Matei Gabriel Matei Gabriel Matei Gabriel Matei Gabriel

Svuc Diana Bontea Laura Uleru George Iulian Petrescu Miron Mihai Fînaru Alina Elena

In cadrul disciplinei chimie, au participat la Concursul de chimie "ChimeXpert" etapa I, un numr de 8 elevi pregtii de prof. Dasclu Mihaela si Rou Mariana. Acetia au promovat în etapa a II-a (zonal) care va avea loc la Iai în ziua de 19 februarie 2011. Pe 22 ianuarie 2011, la Liceul Teoretic "Emil Racovi" din Vaslui s-a desfurat etapa local a Olimpiadei de biologie, cu urmtoarele rezultate: Rezultatele elevilor participani la Olimpiada de biologie - etapa local, Vaslui - 22 ianuarie 2011 Nr. Numele i Clasa Calificat crt. prenumele elevului faza judeean 1 2 3 Bumbu Eduard IX Parfeni Andra IX Petrescu Miron X Vasile Da Da Nu la Profesorul îndrumtor Ciocan Elena Ciocan Elena Ciocan Elena

24

4 5 6 7

Boitan Andrei Sandu Maria Magdalena Grdinaru Diana Dumitriu Ionela

X X X XI

Nu Nu Nu Nu

Ciocan Elena Ciocan Elena Ciocan Elena Ciocan Elena

În perioada oct. ­ nov. 2010 d-ra prof. Ciocan Elena (biologie) a organizat o activitatea ,,Educaia pentru sntate" care s-a desfurat în cadrul a 4 seminarii având urmtoarele teme: 1. Bolile cu transmitere sexual. Contracepia. 2. Sntatea mediului ­ ,,Ziua internaional a zonelor urbane" 3. Sntatea mintal ­ ,,Viciile i sntatea mintal" 4. Traficul de persoane La aceast activitate au fost prezeni 30 de elevi, crora li s-au alturat cadrele didactice, asistentul medical al colii, psihologul colii, medic, reprezentant al Compartimentului de mediu din cadrul Primriei Negreti, reprezentant al Poliiei Negreti. În cadrul manifestrilor prilejuite de ,,ZILELE LICEULUI", s-a organizat activitatea cu tema "100 mari descoperiri în domeniul chimiei" (prof. Dasclu Mihaela i Rou Mariana) în care s-a vizionat un documentar video i s-au prezentat de ctre elevi referate specifice domeniului. În cadrul întâlnirilor lunare, membrii comisiei metodice au participat la urmtoarele lecii demonstrative i referate: octombrie - Lectie demonstrativa ,,Nucleul": prof. Ciocan Elena ­ biologie octombrie - Sustinerea referatului cu tema: ,,Proiectarea i realizarea evalurii colare prin metode alternative" ­ prof. Dasclu Mihaela - chimie decembrie - Lectie demonstrativa ,,Notiuni de termodinamica ­ recapitulare pentru teza" : prof. Condurache Bogdan ­ fizica decembrie - Sustinerea referatului cu tema: ,,Educatia ecologica, prioritate in invatamantul preuniversitar" ­ prof. Coisin Magda biologie

25

Toate cadrele didactice din comisia metodica ,,tiine" au participat la activitile cercurilor pedagogice organizate in luna noiembrie 2010 care s-au desfurat la liceele din Vaslui. Liceul nostru a organizat în sem. I cercul pedagogic al profesorilor de fizic ce a cuprins urmtoarele activiti: - Lecie demonstrativ: ,,Oscilaii forate" ­ prof. Stancu Nicolae - Referat: ,,Succesul i insuccesul colar" ­ prof. Matei Liviu - Material video: ,,Rezonana undelor mecanice" ­ prof. Matei Gabriel Au fost realizate întâlniri lunare la edinele Cercului de chimie ,,Mendeleev" condus de prof. Dasclu Mihaela în cadrul cruia s-au organizat activitile propuse în planul tematic al acestui cerc de elevi. Exist un interes deosebit din partea cadrelor didactice pentru pregtirea profesional. În acest sens, prof. Ciocan Elena (biologie) a avut o inspecie curent în luna octombrie pentru obinerea gradului didactic II. S-au efectuat asistene profesorilor din cadrul comisiei metodice ,,tiine" în urma crora s-a constatat c activitile cadrelor didactice asistate au corespuns în cea mai mare msur etapelor instruirii. Au fost alese diferite metode de învmânt în procesul de predare ­ învare precum i numeroase materiale didactice i mijloace de învmânt. Au fost discutate în mod constructiv i unele aspecte negative ale leciilor. Intenionm ca în semestrul al II-lea al anului colar 2010/2011 s avem o activitate constructiv, centrat pe o cât mai bun pregtire a elevilor la clas i stimularea acestora pentru a studia cu interes aceste discipline, obinerea unor rezultate foarte bune bacalaureat, la admiterea la facultate i la diferite concursuri pe discipline precum i participarea la simpozioane i sesiuni de comunicri tiinifice. COMISIA METODICA "INFORMATICA + SERVICII" Pe parcursul sem. I al anului colar 2010 ­ 2011, în cadrul comisiei metodice ,,Informatic i servicii" s-au desfurat urmtoarele activiti: - întocmirea planificrilor calendaristice i semestriale de ctre toi membrii comisiei;

26

- stabilirea tematicii pentru examenul de atestat profesional i certificarea competenelor profesionale i susinerea acestor examene (Soreanu Dumitru, Dominte Costic, udeanu Aristide, Isaic Puiu, Terente Vladimira); - perfecionarea pregtirii metodice i tiinifice - lecie deschis la Informatic i TIC (oreanu Paul, Isaic Alina) - lectie deschisa la Contabilitate, clasa a X a (Andronic Otilia) - referate de specialitate (Ciovnicu Ctlin) - teste de evaluare la TIC (Terente Vladimira, Isaic Puiu) - lectie deschisa la Cercul Pedagogic zona Negresti(Isaic Puiu) - participarea membrilor comisiei la cercurile metodice semestriale; - parcurgerea programelor colare de ctre toi membrii comisiei; - pregtirea elevilor din clasele a XII-a i a XIII-a pentru examenul de competene digitale si simularea acestui examen la o parte din clase(Terente Vladimira, Matei Gabriel, Isaic Puiu, Isaic Alina, oreanu Paul, Dominte Costic); - activiti de formare profesional cu adultii, organizate prin CCD Vaslui (Dominte Costic, Terente Vladimira); - participare la activitile din cadrul Proiectului Comenius (Matei Gabriel, Terente Vladimira, Dominte Costic). Obiective generale i prioriti În cadrul ariei curriculare Tehnologii se urmrete realizarea unei focalizri a procesului didactic pe urmtoarele aspecte dominante:

·

·

·

·

înelegerea dezvoltrii tehnicii i a implicaiilor ei asupra mediului i a societii; dezvoltarea capacitii de observare, de analiz i de interpretare a proceselor tehnologice; dezvoltarea competenelor de proiectare, realizare i evaluare a produselor; dezvoltarea competenelor de comunicare i cooperare în contexte interactive.

27

Aria curricular Tehnologii ofer elevilor experiene care permit dezvoltarea unor cunotine, concepte, competene, valori i atitudini specifice. Prin parcurgerea coninuturilor disciplinelor tehnice se urmrete formarea, diversificarea i adâncirea pregtirii tehnice i de specialitate a elevilor notri. Activitatea de instruire practic În urma asistenelor efectuate la orele de instruire practic desfurate la agenii economici parteneri, s-a constatat c aceast activitate se desfar conform planificrilor, întocmite dup programele colare elaborate în cadrul Curriculumului de Dezvoltare Local. Planificrile au fost întocmite la timp, precum i celelalte documente colare. Activitile metodice s-au desfrat conform planului de actuivitate al comisiei, astfel au fost inute 3 activiti demonstrative în ateliere de ctre maitri instructori Emil Butnaru, Sofrone Ioan, Condrea Cristian. Maitrii instructori îi desfoar activitatea de instruire practic în condiii optime de igien i securitatea muncii, existând un dialog permanent între maistru instructor i reprezentanii agenilor economici parteneri. În ceea ce privete activitatea elevilor s-a constatat c acetia prezint un interes pentru specializrile în care se pregtesc. Aspecte privind realizarea i evaluarea activitilor desfurate în semestrul I Preocuparea continu pentru ridicarea nivelului de pregtire în meserie a elevilor s-a manifestat prin desfurarea urmtoarelor activiti: - Elaborarea planului managerial pentru anul colar 2010-2011 i a planurilor de activiti pentru semestrul I i semestrul al II-lea. - Încheierea de contracte cu agenii economici pentru efectuarea practicii comasate la clasele: - a X-a; - a XI-a an de completare;

28

-

-

-

-

- a XI-a i a XII-a liceu ruta direct; - a XII i a XIII-a liceu ruta progresiv. Definitivarea catedrelor membrilor comisiei. Întocmirea graficului de instruire practic comasat i sptmânal pe forme de învmânt, profiluri, specializri (calificri profesionale) i ani de studii. o S-au planificat i realizat perioade compacte de instruire practic comasat de 1-2-3 sptmâni consecutive o Instruirea practic comasat s-a realizat la agenii economici cu care coala noastr a încheiat contracte în acest sens. Elaborarea documentelor de proiectare didactic anuale si a planificrilor pentru: - disciplinele tehnice pentru clasele a IX-a i a X-a liceu; - modulele claselor a XI-a liceu, a XII-a liceu, a IX-a i a X-a SAM, a XI-a an de completare, a XII-a ruta progresiv i a XIII-a ruta progresiv; - pentru discipline tehnologice specifice meseriei cu coninutul activitii practice desfurate în cadrul laboratorului tehnologic i instruirii sptmânale. Urmrirea parcurgerii în totalitate a curriculum-urilor colare i asigurarea realizrii acesteia. Asigurarea documentaiei tehnice i tehnologice necesare o Utilizarea auxiliarelor curriculare; o Elaborarea de note de curs i materiale de lucru pentru disciplinele modulare la care nu exist manuale; o Întocmirea de fie de lucru i de fie de evaluare i autoevaluare pentru elevi, în scopul asigurrii evalurii continue a cestora; o Elaborarea de teste pentru evaluarea iniial, continu i final; o Realizarea de portofolii. Elaborarea CDS i CDL pentru anul în curs. Achiziionarea i propuneri de noi achiziii de cri tehnice i manuale de specialitate, softuri educaionale, imprimant, videoproiector, materiale tehnice necesare pregtirii elevilor.

29

- Elaborarea i afiarea, conform metodologiei, a tematicii pentru certificarea competenelor profesionale nivel 2 i 3 i stabilirea îndrumrilor de proiect. - Întocmirea documentaiei specificat în ,,Metodologia de organizare i desfurare a examenelor de certificare a calificrii profesionale a absolvenilor din învmântul profesional i tehnic preuniversitar" pentru înscrierea elevilor la ,,Examenul pentru certificarea competenelor profesionale pentru nivelul 1, 2 i 3: - Tabel cu elevii care vor susine examenul pentru certificarea competenelor profesionale, întocmit de profesorii dirigini; - Tabel cu opiunile elevilor privind temele de proiect din cadrul examenului pentru certificarea competenelor profesionale; - Cererile scrise ale elevilor pentru solicitarea temei proiectului pentru care a optat; - Declaraii pentru luarea la cunotin i respectarea normelor de protecia muncii i pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corect a echipamentelor, sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanelor în cadrul probei practice i probei orale a examenului pentru certificarea competenelor profesionale. - Realizarea de întâlniri lunare cu membrii comisiei în care: - s-au prezentat actele normative aprute pe parcursul anului colar i care fac referire la activitatea noastr; - s-au prezentat, de ctre membrii comisiei, referate metodice i de specialitate: - octombrie: ,,Proiectarea i realizarea evalurii colare prin metode alternative" ­ prof. Dasclu Florin; - noiembrie: ,,Copii i diversitatea" ­ prof. Munteanu Florentina. - s-au susinut lecii demonstrative: - noiembrie ­ prof. Stan Pua. Ameninri: - Asigurarea insuficient a minimei dotri a cabinetelor i laboratoarelor colare, datorit subfinanrii liceului;

30

- Disfuncionaliti de comunicare între cadrele didactice, datorit programului în dou schimburi; - Dezinteresul unor cadre didactice fa de munc; - Lipsa fondurilor pentru modernizarea unitii colare; - Ineria i slaba motivare a cadrelor didactice; - Inexistena alternativelor de petrecere a timpului liber; - Situaia socio-material precar a locuitorilor; - Nerespectarea unor norme de comportament în societate; - Implicarea formal a familiei în viaa colii. COMISIA PROFESORILOR DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT, EDUCATIE MUZICALA, EDUCATIE PLASTICA Educatia fizica si Sportul, educatia muzicala si educatia plastica,ca si discipline de invatamant, sunt prezente la toate nivelele acestuia, aducandu-si fiecare contributia alaturi de celelalte discipline din Planul de Invatamant, la instruirea si educarea elevilor corespunzator exigentelor social culturale. Spre deosebire de celelalte discipline de invatamant, la Educatie Fizica si Sport, proiectarea realista a demersului didactic este mai dificil de realizat,datorita faptului ca aceasta depinde in mare masura de modul de evolutie a starii atmosferice si de stadiul de dezvoltare a bazei sportive. Datorita acestor particularitati, la nivelul catedrei de Educatie Fizica si Sport din scoala, in baza realitatilor existente, am stabilit impreuna cu profesorii membri ai comisiei,o strategie adecvata privind modalitatile de realizare a obiectivelor si continuturilor programate. Pentru a realiza o proiectare corecta si eficienta la inceputul fiecarui an scolar, am studiat si am aplicat prevederile urmatoarelor documente: - planul de invatamant; - programa scolara si ghidul metodologic de aplicare a acesteia; - publicatiile cu caracter metodic. Pentru ordonarea activitatilor premergatoare participarii la competitie, sau alte activitati specifice, cunoasterea rezultatelor obtinute

31

si realizarea unei evaluari obiective a actiunilor realizate s-a impus ca la nivelul catedrei sa se intocmeasca urmatorul sistem de evidenta; - calendarul intern(evidenta centralizata a actiunilor sportive interne) - calendarul sportive local(evidenta centralizata actiunilor interscolare) - evidenta centralizata a elevilor pe discipline sportive,care pot reprezenta scoala la diverse actiuni sportive interscolare - evidenta centralizata a elevilor "scutiti medical" Membrii catedrei de Educatie Fizica si Sport: - au studiat atent programa si, in functie de conditiile materiale existente, au formulat continuturile - au conceput esalonarea ciclurilor tematice acordand o atentie deosebita stabilirii numarului acestora intr-un an scolar,perioadelor de aplicare si continutului acestora; - au desfasurat un proces didactic de buna calitate; - au manifestat relatia profesor-elev la nivel corespunzator; - au organizat sisteme competitionale atractive populare la nivelul intregii scoli si localitatii; - au o tinuta si un comportament adecvat in cadrul colectivului didactic si al actiunilor pe care acesta le desfasoara in scoala,ce concureaza la conturarea personalitatii profesionale si morale a fiecaruia dintre profesori; - au participat la sedintele cu parintii si au prezentat argumentat avantajele ce pot deriva din cresterea numarului de lectii saptamanal pentru sanatatea, recreerea si destinderea elevilor; Incepand cu anul sc. 2010-2011, in cadrul catedrei s-au desfasurat multiple activitati,ce au antrenat o masa larga de elevi, avand ca obiective principale: - mentinerea starii de sanatate si cresterea capacitatii de adaptare la conditii variate: - dezvoltarea capacitatii motrice generale si a celei specifice ramurilor de sport; stimularea interesului pentru practicare independenta a exercitiilor fizice si sportului;

32

- dezvoltarea spiritului de echipa si a celui competitiv in scopul integrarii sociale a elevilor; Pentru Educatie Muzicala: - dezvoltarea capacitatilor interpretative vocale; - dezvoltarea capacitatii de receptare a muzicii; - cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj muzical; - cultivarea sensibilitatii,a imaginatiei si a creativitatii artistice. Pentru Educatie Plastica: - dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica, utilizand materiale, instrumente si tehnici variate; - dezvoltarea sensibilitatii,a imaginatiei si a creativitatii artistice; - cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic; - dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual-artistic. Dintre activitatile desfasurate pe parcursul primului semestru a anului scolar 2010-2011, amintim: ~alcatuirea echipelor reprezentative de baschet, volei, handball,fotbal,din cadrul liceului; ~un campionat de fotbal - baieti pe teren redus desfasurat in perioada 1 octombrie-26 noiembrie 2010; (prof. Costel Boitan) ~Cupa "Stiinta" din cadrul "Sportul pentru Toti" - campionat de fotbal ­ fete - locul I, baieti - locul II - Vaslui, octombrie 2010 (prof. Costel Boitan) ~"Crosul Bobocului"-1 oct.2010-Negresti-Stadionul orasului (prof. de sport) ~Cupa "Micul sahist"-clasele IX-XII-13 noiembrie 2010 (prof. de sport) ~Cupa "Paleta Inter" la tenis de masa, clasele IX-XII, 19-21 noiembrie 2010(prof. de sport) ~Festivalul International de Stafete, Pacursuri Aplicative ,,FairPlay'' Vaslui ­locul 1 -19-21 noiembrie 2010(prof. Geta Boitan) ~Spectacol de muzica si dans "Fulgi de nea", dec. 2010 (prof. Dana Manea)

33

~Infiintarea unui Cor pe 3 voci egale "Allegretto" format din cadre didactice si participarea la Spectacolul de Colinde din 19 dec. 2010 (prof. de muzica Maricica Stratan) ~Premiul I in cadrul Concursului de Colinde organizat de Primaria orasului Negresti (prof. Maricica Stratan) ~Campionat de sah "Cupa Unirii",clasele IX-XII,ian.2011,in colaborare cu D.J.T.S.Vaslui(prof. de sport) ~Olimpiada Nationala a Sportului Scolar -sah ,baieti ­locul 1 la etapa municipala, -locul 1 la etapa judeteana si calificarea la etapa pe tara (etapa nationala) ­ elevul BACIU DANIEL (clasa a XII-a D),prof.Costel Boitan ~ Olimpiada Nationala a Sportului Scolar - sah, fete - locul 1 la etapa municipala, - locul 2 la etapa judeteana ­ eleva SAVUC SIMONA (clasa a-XII-a D), prof. Costel Boitan ~Olimpiada Nationala a Sportului Scolar ­atletism-fete-locul 1 la etapa municipala, locul 2 la etapa judeteana ­ eleva Miler Cristina (clasa a IX-a C), prof. Costel Boitan ~Calificarea la etapele judetene din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la urmatoarele discipline sportive: Baschet-Fete si Baieti-prof. Geta Boitan; Handbal - fete si baieti - prof. Dana Manea, Fotbal ­ Baieti ­ prof. Costel Boitan; Volei - Baieti si Rugbi in 7 - Baieti ,prof. Costel Boitan ~Realizarea in basorelief a bustului ­ Nicolae Iorga si Sf. Nicolae ­ coordonator ­ prof. Eremei Raducu Activitatea cultural-educative i extracurriculare Proiectarea activitii generale în cadrul Grupului colar Industrial ,,Nicolae Iorga" Negreti s-a fcut pe baza transformrilor care vizeaz continuarea reformei în sistemul de învmânt preuniversitar, fenomen ce se regsete în ceea ce s-a numit adoptarea unei noi Legi a educaiei i asigurarea unui mediu funcional i favorabil în care coala s funcioneze pe principiile sntoase ale descentralizrii . coala evolueaz astzi într-un mediu care s-a schimbat radical fa de acum un deceniu i strdania noastr a fost s extragem toate

34

consecinele benefice din aceast situaie care s asigure colii menirea sa fundamental, fr s-i altereze funciile i identitatea. Eforturile echipei manageriale sunt permanent îndreptate spre îndeplinirea viziunii noastre, aceea de a pregti absolveni ­ oameni flexibili în gândire, cu o cultur general temeinic, creându-le posibilitatea dezvoltrii laturii creative în orice domeniu. 1. Activitatea Comisiei metodice a diriginilor În semestrul I al anului colar 2010/2011, activitatea în cadrul comisiei metodice de consiliere i orientare s-a desfurat conform planificrilor realizate de ctre profesorii dirigini, în conformitate cu programa colar. În cadrul activitilor de consiliere a elevilor, au fost programate, de ctre fiecare diriginte, teme specifice celor cinci module. Acestea au fost alese i în funcie de opiunile i interesele elevilor vizând autocunoaterea i dezvoltarea personal, comunicare i abilitile sociale, managementul informaiei i a comunicrii i calitatea stilului de via. În cadrul edinelor comisiei metodice de consiliere i orientare s-a prezentat planul de activiti, s-a discutat i aprobat Regulamentul de Ordin interior. Activitile desfurate au vizat cunoaterea psihopedagogic a elevilor ca factor esenial în asigurarea reuitei colare, problematic deosebit de complex a adolescenei, relaia familiei cu coala, motivaia învrii, calitatea stilului de via. În aceste activiti s-au implicat toi diriginii din coal, prin participarea la dezbateri, susinerea unor referate i prin realizarea unor recenzii. Lecia demonstrativ din acest semestru a avut ca tem "Familia, între tradiie i modernitate", fiind susinut de prof. Luchian Didia. Sau evideniat în mod deosebit, dificultile prin care trece familia în actualitate. Referatul cu tema" Educaia i provocrile lumii contemporane" a fost susinut de ctre d-na. prof. Rou Mariana. S-a evideniat faptul c problemele lumii contemporane au determinat extinderea i diversificarea sferei educaiei. În cadrul Activitii comisiei metodice a diriginilor, s-au prezentat prin dezbatere, recenziile unor lucrri de specialitate în domeniul psihopedagogiei: ,,Educaia la frontiera dintre milenii" ­ George

35

Vaideanu i ,,Cercetarea psihopedagogic" ­ Ion Drgan, Ioan Nicola, recenzii realizate de prof. Iharov Cristina i prof. Luchian Didia. 2. Activitile educative extracurriculare i extracolare Activitile extracolare constituie modalitatea neinstituionalizat de realizare a educaiei. Educaia prin activitile extracurriculare urmrete identificarea i cultivarea corespondenei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de via civilizat, precum i stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. În cadrul activitilor educative desfurate la Grupul colar Industrial Nicolae Iorga Negreti amintim: a) Zilele colii desfurate în perioada 1- 6 decembrie 2010 au prilejuit realizarea de activiti educative : 1 decembrie 2010 - "Eroi au fost, Eroi sunt înc" ... Depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor i la Schinetea ­ Mormântul Marealului C. Prezan - prof. Geta Costea , Lucian Sava, Doina Pia, Lucica Vargan, Teodora Vargan, Mariciuc Vasile, Bibl. Gabi Moga. În cadrul activitailor dedicate Zilei Naionale a României, sub genericul "Omagiu eroilor neamului": ,,Onor la mareal" au fost organizate activiti complexe la Conacul marealului Constantin Prezan de la Schinetea: au luat cuvântul d-na doctor Olga Macarie, d-na prof. Vargan Lucica, steanul Gheorghe Simiuc, d-ra Doina Pia, prezentându-se aspecte semnificative din viaa marealului de la Schinetea, momente din copilria sa,etc. A urmat un program artistic susinut de elevii Grupului colar ,,N. Iorga" , îndrumai de d-ra prof. de limba român Maria-Teodora Vargan i de d-na prof. de muzic Maricica Stratan. Prin aceste activiti, organizatorii au urmrit s cultive la elevi, respectul fa de faptele de arme a celui care, peste jumtate de veac, a trit pe meleagurile vasluiene, mândria de a fi român. 2 Decembrie 2010 - " Unirea din 1918- evocare istoric" activitate organizat în cadrul cercului de istorie ­ Dezbatere - Prof. Geta Costea , Lucian Sava, Radu Poiana

36

- "Mari orae ale Terrei"- Cercul de geografie "Mihai David" Vizionare documentar stiintific - Prof. Cristina Iharov , Viorel Toma - "Crosul Unirii" Întrecere sportiva - Prof. Geta Boitan 3 Decembrie 2010 - " Atentat la via ­ pericolul consumului de plante etnobotanice" Activitate de Informare -Dezbatere - Prof. Liviu Popa, Mioara Vieru - " S respectm drepturile i îndatoririle copiilor" Seminar Interactiv -Prof. Mioara Vieru, Cristina Iharov - "Presrai pe-a lor morminte / Ale laurilor flori....." Program artistic poezie- cântece patriotic - prof. MariaTeodora Vargan, Todiracu Daniela, Friman Lcrmioara 4 Decembrie - " Doina româneasc" Audiie i interpretare ­ prof. Angela Secrieru - "Sportul în viaa colii" Întrecere sportiv Cupa Inter ­ Fotbal Prof. Costel Boitan 5 Decembrie -" Mens sana in corpore sano" Întrecere sportiv - Prof. Daniela Manea 6 Decembrie - " Chansons et théâtre ­ D-l Goe" , de I.L.Caragiale Mini spectacol - Prof. Ana- Maria Stirbu, Viorica Rotila - "Cupa Unirii la ah" Intrecere sportiva - Prof. Geta Boitan - "Educaia i provocrile lumii contemporane (societatea cunoaterii în secolul al XXI-lea)" Activitatea comisiei diriginilor ­ prof. Didita Luchian - " Dezvoltarea Grupului colar Industrial "Nicolae Iorga" în lumina Reformei i a Legii Educaiei" Masa Rotunda cu invitati - Prof . Doinia Mihai - "100 Mari descoperiri din domeniul chimiei"

37

Sesiune de comunicri în cadrul cercului de chimie " Mendeleev" ­ prof. Mihaela Dascalu, Mariana Rosu - "Viaa i activitatea marelui Nicolae Iorga" Prezentare Power Point - prof. Lucica Vargan - " Ani de liceu" Seara cultural-artistic, Casa de Cultur a oraului Negreti, Prof. Lcrmioara Friman - "Muzica i dans" Discotec pentru elevii liceului - Prof. Lcrmioara Friman Cu ocazia srbtoririi "Zilelor Liceului" s-au organizat expoziii cu lucrrile copiilor: - "Imaginea colii în viziunea elevilor" Expoziie de desene si caricaturi - "Eco ­Manual" Expoziie de obiecte lucrate manual - "Spirit Cretin" Expoziie de icoane - " Arta i elevii" Expoziie de fotografii i desene Responsabili: Prof. Stefania Amitricioaei, Alina Ipatioaie, Mihaela Rotariu, Daniela Pandele, Consiliul Scolar al Elevilor b) Excursiile si taberele colare contribuie la îmbogirea cunotinelor elevilor despre frumuseile rii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natur, art, cultur. Prin excursii, elevii pot cunoate realizrile oamenilor, locurile unde s-au nscut, au trit i au creat opere de art. De aceaa i în coala noastr o atenie deosebit se acord activitilor extracolare urmrind prin acestea modelarea, formarea i educaia elevilor: - în perioada 1-2 decembrie 2010 s-a organizat o excursie de studiu cu elevii participani la olimpiadele i concursurile colare, faza judeean i naional - organizator prof. Mihai Doinia ; - 4 decembrie 2010 " Prin Iaul literar" - excursie tematic la Iai - Prof. Doina Pia; - Excursie la Ipoteti ­ organizator bibl. Gabi Moga c) În ceea ce privete implicarea colii noastre în realizarea i participarea la Proiecte educative amintim: - participarea în luna decembrie la activitile din cadrul proiectului Comenius ,,Intercultural Dialogue as a Means to Develop Creativity @ Ingenuity, desfurate în Germania, prof. coordonator Popa Liviu;

38

- participarea la întâlnirea de proiect din cadrul LLP/ Grundtviig Learning Partnership, "From school to professional and social life in an Open European Space", organizat la Vaslui, în perioada 21- 24 noiembrie 2010; - organizarea activitilor din cadrul proiectelor locale ,,Fantezie i culoare", ,,Lumea copiilor în srbtoare", ,,Copilrie i adolescen" ­ prof. coordonator Friman Lcrmioara ; - implicarea în organizarea activitilor de proiect local ,,Let's have fun at school", parteneriat cu coala generala ,,Mihai David" Negreti ­ prof. Friman Lcrmioara d) Pe data de 19 decembrie, s-a organizat la Negreti în colaborare cu Episcopia Hui ,,Festivalul de colinde", festival la care au luat parte: - Corul ,,Armonia"­ format din cadre didactice ale Grupului Scolar Industrial Negreti, coordonat de prof. Stratan Maricica - Corul ,,Glas de înger"- format din elevii colii, coordonat de prof. Ambrozie Mihai - Ansamblul ,,Obârii Negretene:- coordonat de prof. Grigora Elvira - Orchestra ,,Firicelul"- coordonat de preotul Dudu Virgil - ,,Corul preoilor" ­ coordonat de printele Vichentie Lup. e) Activiti extracolare dedicate evenimentelor din timpul anului : - 5 octombrie 2010 ­ "Ziua Internaional a educaiei" - activitate organizat printr-un simpozion, concurs, dezbatere ­ prof. Pia Doina; - 9 octombrie 2010 - "Comemorarea Holocaustului": ,,Marul tcerii,,-vizitarea Cimitirului evreiesc din localitatea Negreti, vizionarea filmului Pianistul, interviuri. Activitatea s-a desfurat în colaborare cu prof. Scarlat Gic; - 25 octombrie 2010 ­ "Ziua Armatei române": - 66 de ani de la eliberarea ultimelor localiti româneti Carei i Satu-Mare a prilejuit organizarea activitii Omagiu eroilor neamului ­ evocare istoric cu ocazia Zilei armatei române; depunerea unei coroane de flori la Monumentul eroilor din oraul Negreti - prof. Lucian Sava (coordonatorul Cercului ,,Cultul Eroilor"), prof. Geta Costea.

39

- 15 ianuarie 2011 cenaclul Prima Verba a organizat aciunea "La steaua - aniversarea poetului M. Eminescu"- prof. Georgiana Liteanu, Teodora Vargan; sesiune de referate Naional i universal în creaia lui Eminescu precum i prezentarea recenziei la lucrarea "Dicionar de cultur poetic Eminescu"­ Prof. Univ. Viorica Constantinescu responsabili membrii catedrei de Limba i Literatura Român; - 24 ianuarie 2011 organizarea concursului pe teme de istorie ,,Unirea, naiunea a fcut-o!"cu participarea elevilor claselor a XII-a; prezentare Power Point ,,Formarea statului naional român" ­ prof. Vargan Lucica, Costea Geta; - 25 noiembrie ­ 5 decembrie 2010 campania de colectare a ajutoarelor oferite elevilor cu posibiliti materiale sczute ,,Zâmbet pentru Zâmbete" ­ coordonatori prof. Mihai Doinia, Iptioaie Alina, Amitricioaie Simona; - 27 noiembrie 2010 activitatea extracolar ,,Balloween" urmat de o expoziie ,,Eco ­ manual"­ prof. Rotariu Mihaela, Zahariuc Andreea; - 4 noiembrie 2010 la Casa de Cultur a oraului Negreti, s-a desfurat ,,Balul Bobocilor", un spectacol cultural ­ educativ organizat de clasele a XII- a coordonate de prof. Friman Lcrmioara; - redactarea revistei clasei a XI- a E , ,,Iat-ne ! Suntem Noi!"­ coordonator eleva Dumitriu Ionela - 17 decembrie 2010 ,, Celebrarea Srbtorii sfinte a Crciunului"printr-o activitate cultural ­ educativ ce a constat într-un colaj de colinde interpretate de Corul elevilor ,,Glas de Înger" precum si de corul de cadre didactice ,,Armonia" coordonate de prof. Ambrozie Mihai i Stratan Maricica; - 19 decembrie 2010 ,,Fulgi de nea" ­spectacol de dansuri i formaii artistice coordonate de prof. Manea Daniela, realizat cu sprijinul elevilor din clasele I ­ XII; 20 decembrie 2010 activitate cultural ­ educativ ,,Magia Crciunului"organizata în cadrul unei competiii educative tematice cu toate clasele liceului înscrise în competiie. ­ prof. Friman Lcrmioara;

40

3. Educaie pentru Sntate în Scoala Românesc ­ cadrul formrii unor atitudini i comportamante sntoase de via Educaia pentru sntate la nivelul colii reprezint una dintre principalele ci de promovare a cunotinelor corecte privind diferite aspecte ale sntii i totodat de formare a atitudinilor i deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil i sntos. Activitile desfurate în cadrul acesui program: - 12 octombrie 2010 "Traficul de personae" - dezbatere- prof. Elena Ciocan, Mioara Vieru; 8 noiembrie 2010 "Ziua internaional a zonelor urbane" realizat prin expunere/ dezbatere ­ prof. Ciocan Elena; includerea în programul activitilor educative pe clasa a unei teme care s pun în dezbatere efectele consumului de plante etnobotanice; Sub egida proverbului "Mens sana in corpore sano"activitatea educativ la nivelul colii s-a concretizat prin organizarea de ctre cadrele didactice ale Catedrei de educaie fizic i sport a diferitelor activiti : 5 octombrie 2010 ­ "Crosul Bobobocilor"- întrecere sportiv local Prof. de ed. fizic i sport; - 21 octombrie 2010 ­ "Crosul ­ Micare pentru sntate"competiie zonal - prof. de ed. fizic i sport; - Octombrie ­ noiembrie 2010 Campionat de fotbal biei, ,,Cupa Inter", ediia a VII-a - prof. Boitan Costel; - 19- 21 noiembrie 2010 ­Festival internaional de tafete, parcursuri aplicative ,,Fair-play" - prof. Georgeta Boitan 21 noiembrie 2010- Cupa ,,Paleta Inter" ­ tenis de mas prof. Costel Boitan; - 27 noiembrie 2010 - Cupa ,,Micul ahist" - profesorii de ed. Fizic i sport; 28 noiembrie 2010 - Campionat de fotbal fete, biei, ,,Cupa tiina"- prof. Boitan Costel; 28 noiembrie 2010 Campionat de handbal biei prof. Daniela Manea;

41

-

- 2 ­ 10 decembrie 2010 ,,Cupa Unirii" ­ fotbal biei - prof. Boitan Costel.

4. Educaia ecologic i de protecia mediului Educaia privind mediul este un proces care are scopul s îmbunteasc calitatea vieii prin asigurarea oamenilor cu ,,uneltele" de care au nevoie pentru a rezolva i împiedica problemele de mediu. Educaia de mediu poate ajuta oamenii s câtige cunotine, deprinderi, motivaii, valori i angajamentul de care au nevoie pentru a gospodri eficient resursele pmântului i de a- i asuma rspunderea pentru meninerea calitii mediului. Activitile desfurate: - 25 septembrie 2010 ­ "Ziua Curateniei", desfasurat pe plan naional a fost promovat în unitatea noastr prin activiti de reamenajare a doua clase de liceu, prin colectarea de ctre elevii din mediul rural a gunoaielor existente pe albiile râurilor din localitile de domiciliu a acestora, prin curarea parcului din incinta liceului, prin igienizarea grupurilor sanitare, amenajarea terenului destinat grdinii de legume, adunarea deeurilor din spaiul forestier din apropierea localitii Negreti; - 12 octombrie 2010 ,,coala i clasa mea- un mediu de via sntos?" - studiu asupra caracteristicilor mediului colar, identificarea elementelor poluante, posibiliti de îmbuntire a mediului ambiant din coala, curtea colii i clase ­ prof. Iharov Cristina; - 11 noiembrie 2010 "Hrana vie"- dezbateri privind alimentaia sntoas, realizarea unei expoziii cu ambalaje de alimente mai puin sntoase ­ prof. Ciocan Elena; - 27 noiembrie 2010 expoziie ,,Eco ­ manual"­ prof. Rotariu Mihaela, Zahariuc Andreea. 5. Activiatea consiliului Reprezentativ al Prinilor din unitatea colar

42

Adunarea general a prinilor din unitatea de învmânt este constituit din preedinii Comitetelor de prini ai fiecrei clase; acestea se aleg la edina cu prinii organizat de dirigini la începutul anului colar. Prinii/tutorii legali au dreptul i obligaia de a colabora cu liceul în vederea realizrii obiectivelor educaionale, cel puin o dat pe lun i s ia legtura cu dirigintele pentru a cunoate evoluia copilului lor. Raporturile dintre coal ca furnizor de servicii educaional i familie/elev sunt stipulate în Acordul de parteneriat încheiat între prini i unitate. Consiliul reprezentativ al prinilor particip activ la viaa colii i se implic în toate activitile acesteia, sprijinind organismele de conducere în realizarea misiunii i obiectivelor instituionale. În perioada 15 septembrie ­ 15 octombrie 2010 au avut loc alegerile Comitetelor de prini la nivelul cls. a IX-a i aX-a, a XI-a, a XII-a, a XIIIa, unde a fost cazul. Pe 15 noiembrie 2010 a avut loc edina cu prinii pe coal i pe clase cu tematica: - ,, Cap. VIII. Calitatea de elev. Drepturi i îndatoriri ale elevilor, conform Regulamentului de Organizare Interioar"- prof. Lcrmioara Friman; - ,,Internetul- prieten sau duman ,,? - prof. Gabriel Matei; - ,,Rezultate obinute de elevii Gr. c. Ind. ,,Nicolae Iorga,, la concursuri, olimpiade colare" ­ prof. Didia Luchian. Preedinta C.R.P. este Ionescu Marinela. În cadrul proiectului ,,coala prinilor" s-au desfurat 3 activiti: - 12 noiembrie 2010 Comportamentul copilului cu CES, 26 noiembrie 2010 Integrarea bobocilor în viaa de elev, 14 ianuarie 2011 Capcanele vieii- prevenirea i combaterea lor ­ prof. Doinia Mihai, Mioara Vieru 6. Activitatea Consiliului colar Al Elevilor Pe 30 septembrie 2010 a avut loc prima întâlnire a Consiliului colar al Elevilor . La activitate au participat alturi de elevi, directorii

43

colii, d-na prof. Doinia Mihai, consilierul elevilor, prof. Lucica Vargan i consilierul psihopedagogic Mioara Vieru. Eleva Cocea Ramona, preedinte CE a prezentat mai întâi o informare în legtur cu activitatea desfurat în anul colar 20092010, apoi o informare cu privire la schimbul de experien desfurat la Vaslui, cu membrii CJE, pe data de 20 octombrie 2010. Membrii CE au fost instruii în legtur cu noul Regulament CE, cu procedura desfurrii alegerilor pentru Biroul Executiv al CE. De asemenea s-a discutat i aprobat Planul de activiti al CE pentru anul colar 20102011. Pân pe 9 octombrie 2010 s-au depus dosarele de candidatur pentru Biroul Exacutiv al CE. Dup validarea dosarelor a avut loc în coal campania electoral, pân pe 20 oct. Pe 21 octombrie 2010 s-au desfurat alegerile pentru funcia de Preedinte al CE. Au candidat 5 elevi: Cocea Ramona-cl a XI-aC, Dodu Ana ­Maria-cl. a X-a B, Dumitriu Ionela- cl. a XI-aE, Rusu Rzvan- Andrei- cl. a XI-a C i Miler Cristina-cl. a IX- C. Elevul Rusu Rzvan- Andrei din clasa a XI-a C- tiine sociale a fost ales Preedinte, obinând 279 de voturi din 907 exprimate. Pe locurile 2, 3, 4 s-au situat elevele: Dumitriu Ionela-cl. aXI-a E, 266 voturi, Dodu Ana-Maria, cl. aX-a B, 148 voturi, Miler Cristina, cl. a IX-aC, 100 voturi. Cele 3 eleve au obinut funcia de vicepereedinte. Comisia de validare format din prof. Lcrmioara Frimandirector adj., Doina Pia-consilier educativ, Lucica Vargan-consilierul elevilor, Mioara Vieru-consilier psihopedagogic, Crisina Iharov- repr. ,,Salvai copiii" i elevii: Artene Cristina-cl. aXII-a C, rep. ,,Salvai copiii",Budescu Oana-cl.a XII-a A, secretara a CE, Manolache Maria-cl aXII-a C, Caisân Andrei-cl a XI-a C, Chirilu Ana- Maria-cl a XI-a C a întocmit un proces- verbal la încheierea alegerilor. CE a ales pe ceilali membri ai Biroului Executiv: secretar: Budescu Oana cl. a XII-a A, Director departament Concursuri colare i extracolare- Calinciuc Maria Magdalena-cl. a XI-a D, Director Departament Cultur, Educaie i Programe colare- Manolache Maria-cl. a XII-aC; Director Departament Avocatul Elevului: Cojocaru Florentina- cl. a XII-a D; Director Departament Mobilitate, Informare, formare: Anton Petru-cl.a X-a B;

44

Director Departament Sport i Programe de tineret: Boitan Robert-cl. a XI ­a D. Pe 2 noiembrie 2010 a avut loc întâlnirea CE, a consilierului elevilor-prof. Lucica Vargan cu directorul colii, prof. Costic Dominte i informaticianul oreanu Paul . Dup prezentarea Planului de Aciune al colii au urmat discuii, întrebri referitoare la acest material Pe 3 noiembrie 2010, în aula Colegiului Naional Cuza Vod din Hui, a avut loc întâlnirea preedinilor CJE. Cu aceast ocazie a avut loc i lansarea oficial a candidaturilor pentru funciile de conducere din cadrul CJE: preedinte, vicepreedinte, secretar, directori de departamente. Elevul Rusu Rzvan- Andrei i-a depus candidatura pentru funcia de director al Departamentului de Sport i programe de tineret. În urma alegerilor ,elevul Rusu Rzvan a devenit director al departamentului amintit mai înainte. Consider c este o mare realizare pentu coala noastr ,deoarece pentru prima dat avem un reprezentant în Consiliul Judeean al Elevilor. Mai amintesc faptul c , din Comisia de validare a alegerilor pentru Biroul Executiv al CJE a fcut parte i fosta Preedint a CE ,eleva Cocea Ramona. În calitate de membru al CJE, Rusu Rzvan-Andrei a participat la mai multe întâlniri ale Biroului Executiv al CJE la Hui, Bârlad. În perioada 2-5 decembrie 2010 elevul Rusu Rzvan a participat la Conferina Regional de la Piatra Neam pentru alegerea Consiliului Regional al Elevilor. Cu ocazia Zilei Naionale a României elevii membri ai CE au participat la activitile organizate în coal i la Schinetea. Cu ocazia Zilelor colii elevii au participat la numeroase activiti extracolare: lansarea unei reviste colare-Dumitriu Ionela-cl.a XI ­a , concurs de colinde, prezentare Power Point ,, Omagiu Nicolae Iorga", programe artistice. În prezent se deruleaz un program umanitar de sprijinire a familiilor elevilor cu o situaie material precar. Aciunea se va finaliza pe sem. al II-lea.

45

7. Activitatea comisiei pentru prevenirea i combaterea violenei în mediul colar de la nivelul unitii colare La Grupul colar Industrial Negreti s-au realizat urmtoarele activiti de prevenire i combatere a violenei în liceu: - întâlniri ale elevilor i cadrelor didactice cu reprezentani ai Poliiei, în vederea realizrii unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenei în general, al violenei în coal, în particular; - S-a inclus obligatoriu, în fiecare semestru, în cadrul orelor de consiliere i orientare a cel puin unei teme care s pun în dezbatere problema violenei între elevi i a relaiilor dintre elevi - cadre didactice, personalul didactic auxiliar i nedidactic; - s-a supus dezbaterii, în cadrul tematicii edinelor cu prinii (lectorat) problema violenei în mediul familial, a violenei între elevi, a relaiilor dintre elevi-cadre didactice, personalul didactic auxiliar i nedidactic, precum i a comportamentului prinilor în coal; - s-au consiliat elevii care au prezentat forme accentuate de manifestare violent, agresiv, în relaiile cu colegii i cadrele didactice, în cadrul Cabinetului de consiliere psihopedagogic de la nivelul unitii colare atât individual cât i în grupul clas. Aciuni întreprinse cu elevii liceului - activiti la clase: "Violena nate violen" "Împreun împotriva violenei în coli" "Implic-te ! Fii energic !" "Spune NU violenei!" "Sigurana ta conteaz" Acestea sunt doar câteva din aciune desfurate la nivelul colii, în colaborare cu, Poliia comunitar, I.P.J Vaslui, reprezentant al Poliiei de Proximitate cu scopul de a contientiza, preveni i atunci când a fost cazul de a îndrepta sau ameliora situaii de violen de orice natur. Analiza SWOT Puncte tari:

46

- Proiectare a respectat cerinele grupurilor de elevi remarcându-se flexibilitatea acesteia; - Existena protocoalelor de colaborare cu ali factori comunitari; - Relaia profesor-elev este corect i principial; - coala a colaborat foarte bine cu Comitetul reprezentativ al prinilor; - Elevii au dovedit respect fa de personal i spaiile colii; - Funcionarea eficient a Consiliului elevilor; - Implicarea în concursuri colare; - Implicarea în festivaluri i concursuri culturale; - Participarea la foarte multe competiii sportive; - Colaborare fructuoas între elevi i biblioteca colii; Puncte slabe - Desfurarea orelor în dou schimburi; - Slaba implicare a unor prini; - Muli elevi navetiti, din ambele schimburi; - Lipsa mijloacelor de transport (microbuze colare) ; - Slaba colaborare între profesori în elaborarea proiectelor educative; - Lipsa surselor de finanare; - Slaba dotare cu materiale didactice i auxiliare; - lipsa condiiilor materiale a unor elevi; Oportuniti: - Comunitate local receptiv la programele cultural-educative; - Folosirea Slii de sport a oraului pentru competiii sportive; - Creterea autonomiei cadrelor didactice privind realizarea activitilor extracurriculare; - Accesul la internet; - Biblioteca oreneasc foarte bine aprovizionat i cu colaborarea creia se realizeaz multe activiti educative; - Influena benefic a bisericii i mnstirilor din zon asupra promovrii profilului moral al elevilor; - Strânsa colaborare cu Casa de cultur Negreti; - Strâns colaborare cu instituiile de învmânt superior; - Colaborare strâns cu foti elevi care pot ajuta coala.

47

Ameninri - Finanare deficitar de la Consiliul local; - Starea de srcie a populaiei, barier serioas în calea educaiei precum i generator de comportamente violente; - Mentalitate negativ a unor prini legat de necesitate actului instructiv-educativ al copiilor lor; - Lipsa de resurse i numrul mare de omeri; - Proasta salarizare a cadrelor didactice, lucru ce nu produce motivare; - Concuren intens i greu de contracarat din partea mass-media, care promoveaz, de cele mai multe ori, nonvalori i subcultur; - Migraia prinilor elevilor în strintate ce afecteaz viaa de familie i împiedic formarea unui sistem de valori solid i coerent.

1. Concursuri i olimpiade colare Au obinut rezultate bune la olimpiadele colare un numr de .... elevi, dup cum urmeaz:

Nr . crt .

Disciplina

Etapa

data

Rezultate Profesor obinute premiul II

Elevi participani Stan Cristina Plopan Simona Rotil Loredana Svuc Diana Uleru George Pârâu Dan Bumbu Eduard Partene Andra

1

Chimie

judeean

meniuni 16.01.201 (2) 0 meniuni (3) calificati pentru 22.01.201 etapa 0 judetean 22.01.201 0 22.01.201 calificati 0 etapa

Dasclu Mihaela

Rou Mariana

2

Biologie

local

Ciocan Elena Costea Manoli Geta Sava Lucian Vargan Lucica tirbu Ana Maria

3 4

Istorie limba francez

pe liceu local

36 elevi participanti Bidirliu Cristina 48

judetean

Rotil Viorica Ipatioaie Alina Amitricioaie Simona premiul I (parcursu ri aplicative i tafeta) Boitan Geta Calificat Locul I Locul II Boitan Costel Locul II biei Locul II Locul II Manea Daniela judeean (ONSS) calificare Boitan Geta Boitan Costel Matei Gabriel Stancu Nicolae Fratiman Lcrmioara Rotariu Mihaela Zahariuc

Paraschiv Ionela Ciobanu Cornelia Vârlan Alexandra Nenurcea Alexandra Rotil Loredana Grosu Elena Bunduc Ramona Pintilie Doina Barnea Marcela Timofte Vasilica Florea Teodora Baciu Miler Cristina Prisecaru Anca Andrie Ionu Miler Cristina Prisecariu anca echpa de fete i bieti handball echipa de fete i bieti baschet echipa de volei biei i rugby 5 elevi participani

naional ah naional ah municipal judeean

5

Educaie fizic i sport

6

Fizic Limba Latin Limba Englez

local

dec.10

fr calificai

7 8

local i judeean feb.11 pe liceu

10 elevi

49

9 10

Limba român Catedra socio umane

local local

28.ian.11 calificati pentru 22.01.201 etapa 1 judetean

Andreea Popa Liviu Mircea Maxim Daniela toi prof. de Limba român Onic Florin Mariciuc Vasile Mihai Doinia Cotae Iuliana Popa Arthemiza 4 elevi Dumitru Ionela Svuc Diana Luca Diana Mocanu tefan Pârâu Dan Uleru george Baciu Daniela Cojocaru Florentina Butnaru Radu Boitan Mirabela Rotil Loredana Scafariu Ioana

11

Matemati c

pe liceu

calificati 20.01.201 ptr. etapa 1 local

Popa Arthemiza

50

CAP. III EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR 1. Pregtirea examenului de bacalaureat si a examenelor de certificarea competentelor la sfarsit de ciclu de invatamant În semestrul I s-au fcut pregtiri organizatorice ale examenului de bacalaureat în conformitate cu Metodologia aprobat de M.E.C.I. In acest sens au fost prelucrate prevederile metodologice la nivelul comisiilor metodice vizate si la nivelul colectivelor de elevi, au fost diseminate programele pentru disciplinele vizate prin examen, s-au organizat simulri ale examenului de bacalaureat. De asemenea s-a avut in vedere cunoasterea prevederilor metodologice legate de desfasurarea examenului de certificarea competentelor la sfarsit de ciclu de invatamant, atat de catre cadrele didactice implicate cat si de elevi. Activitatile derulate pe parcursul anului colar au vizat stabilirea temelor de proiect pentru clasele a XII-a, a XI-a anul de completare si a XIII-a ruta progresiva, repartizarea temelor catre candidati, comunicarea bibliografiei minimale, stabilirea etapelor de intocmire a proiectelor. Pentru buna pregatire a elevilor au fost realizate grafice de pregatire suplimentara atat la nivelul catedrelor de cultura generala cat si a celor de specialitate. II Formarea metodic i de specialitate

1. Activitatea metodic a cadrelor didactice s-a desfurat conform planului managerial al comisiei metodice din liceu, a catedrelor pe specialiti, a centrelor metodice pe specialiti i la nivel judeean. Dintre activitile la nivelul liceului ne-am propus : - monitorizarea întocmirii i parcurgerii documentelor de proiectare didactic - notarea ritmic - pregtirea examenelor finale - perfecionarea metodelor de predare ­ învare

51

- propunerea tematicii pentru CDS conform cu dorinele elevilor - evaluarea permanent i sumativ prin metode moderne. 2. Activitatea de formare continu a cadrelor didactice. Cadre didactice. Perfecionarea prin înscrierea i susinerea concursului de obinere a gradelor didactice:i masterat III. Asigurarea calitii în educaie Având în vedere necesitatea calitii in sistemul de învmânt, în unitatea noastr a funcionat Comisia de evaluare i asigurare a calitii. Activitatea CEAC s-a desfurat conform Planului de aciune întocmit la începutul anului colar i a planului de îmbuntire a activitii din Raportul de autoevaluare a anului colar 2009-2010. Au fost concepute i aplicate proceduri pentru : - autoevaluare instituional - evaluare periodic a calitii activitii corpului profesoral - verificarea notrii ritmice - sporirea siguranei elevilor - aplicarea chestionarelor - evaluarea percepiilor elevilor asupra eficienei activitii consiliului elevilor. Activiti realizate · Definitivarea raportului de evaluare interna pentru anul colar 2009-2010 · Monitorizarea activitii instructiv-educative la nivelul comisiilor metodice prin fiele de observaie completate de efii de comisie metodic · Realizarea unor chestionare adresate factorilor implicai în activitatea instructiv-educativ (elevi, prini, cadre didactice) pentru utilizarea lor în semestrul al II-lea · edine de lucru pentru analiza ultimelor documente oficiale in ceea ce privete asigurarea calitii în învmânt (HG 1534/8.XII.2008 privind standardele de referin i indicatorii de performan pentru evaluarea i asigurarea calitii în învmântul

52

preuniversitar, Model de Raport anual de evaluare interna (RAEI) inaintat la ARACIP, Model de Raport anual de evaluare interna (RAEI) facut public, Ghidul Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii în unitile de învmânt preuniversitar-partea a II-a). · În luna noiembrie s-a desfurat activitatea de monitorizare extren PAS, în urma creia activitîile din coala noastr au fost apreciate pozitiv. A fost completat baza de date referitoare la activitatea CEAC cu documente noi. Documentele, activitatea i corectitudinea întocmirii Raportului de autoevaluare, au fost verificate într-o inspecie tematic " Monitorizarea activitii CEAC din unitile colare Membrii CEAC au întocmit Raportul de autoevaluare pentru anul colar 2009-2010 pe care l-a finalizat pe 26 septembrie 2010 i l-a trasmis la ISJ la inspectorul de specialitate, care îl v-a înainta la ARACIP. Raportul este document public i trebuie cunoscut de toi cei implicai în actul educaiei.

53

CAP. IV ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR ­ CONTABIL INVESTITII SI DOTARI Efectuarea lucrarilor de igienizare si reparatii mobilier scoala, internat; asigurarea funcionrii sistemului termic. În cursul anului 2010, Grupul colar Industrial « Nicolae Iorga » Negreti în calitate de ordonator de credite a efectuat urmtoarele cheltuieli : - Analiza execuiei bugetare din bugetul local anul 2010 Finanare bugetar Pli din bugetare Cheltuieli de învmânt din care : Cheltuieli de personal Bunuri i servicii Burse 3.817.257 3.668.257 144.000 5.000

alocaii 3.817.257 3.668.257 144.000 5.000

Cheltuielile au fost rezultatul activitii colare structurate dup cum urmeaz : - numr elevi =2559 - numr clase = 75 - numr posturi didactice = 102,50 - numr posturi didactic auxiliar = 14,5 - numr posturi nedidactice = 39 În cursul anului 2010, Grupl colar Industrial « Nicolae Iorga » Negreti în calitate de ordonator de credite a fost finanat de la Bugetul de stat pentru plata : - Sumelor din progrmul « bani de licu », astfel ;

54

Finanare bugetar Cheltuieli de învmânt din care Cheltuieli de personal Bunuri i servicii Burse « Bani de liceu » Cheltuieli de capial Cheltuieli de navet elevi 100 Euro cri 1.063.938 32.106 3.597 747.451 140.000 119.651 21.133

Pli din bugetare

alocaii 1.063.938 32.106 3.597 747.451 140.000 119.651 21.133

În completarea veniturilor din finanare bugetar, Grupul colar Industrial « Nicolae Iorga » Negreti a obinut venituri i din alte surse : Astfel s-au încasat venituri din activiti extrabugetare în sum de 381.486 RON reprezentând încasri din masa cantina elevi interni, chirii, taxe de examen, venituri producie proprie, servicii prestate. Plile din aceste fonduri sunt structurate astfel : Venituri extrabugetare Cheltuieli de învmânt Cheltuieli de personal Bunuri i servicii 341486 3600 337886

55

CAP. V SERVICIUL ADMINISTRATIV Acest serviciu i-a desfurat activitatea conform planului managerial. Cunoscând suprafa mare a liceului nostru, personalul administrativ îndrumat direct de conducerea liceului, a încercat s rezolve toate problemele legate de buna funcionare a activitii. În anul colar 2010/2011, ca urmare a blocrii lucrrilor la Campusul colar i a reorganizrii spaiilor, personalul de întreinere a fost suprasolicitat, dar a reuit sa îndeplineasc sarcinile de serviciu primite. S-a asigurat cu mari eforturi aprovizionarea cu CLU întrucât liceul are o datorie 8,5 miliarde lei i este supus unei subfinanri cronice nemiloase de ctre autoritile locale cu consecine foarte grave asupra calitii învmântului din cola i în gerneral asupra condiiilor necesare desfurrii unei buni activiti. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT In primul semestrul al anului colar 2010/2011 în cadrul Serviciului secretariat s-au efectuat urmtoarele lucrri : - asigurarea corespondenei - pregtirea noului an colar 2010/2011 : liceu zi, frecven redus, an de completare. - întocmirea urmtoarelor situaii : - S.C. sfârit de an colar 2009/2010 - S.C. început de an colar 2010/2011 - Schema de încadrare - Fia cu încadrarea profesorilor ; - Statul de funcii pentru întregul personal ; - Contractul de munc cadre didactice, personalului didactic auxiliar i nedidactic ; - Intocmirea dosarelor pentru înscrierea la grade didactice ; - Situaia de sfîrit de an colar, anual, semestrul I ; - Pregtirea actelor pentru examene de : bacalauret, examen de atestat ; - S-au întocmit numeroase situaii statistice solicitate de ISJ. Vaslui ;

56

- Intocmirea satelor de plat ; - întocmirea rapaortelor ; - micarea elevilor i a personalului Serviciul secretariat i-a desfurat activitatea ori de câte ori a fost solicitat i s-a mobilizat pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. - Asigurarea corespondenei COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Prin activitatea sa, biblioteca colar particip la realizarea obiectivelor sistemului de învmânt, în ansamblul su, precum i a obiectivelor educaionale pe niveluri de studii i profiluri de învmânt. Ca bibliotecar al Grupului colar Industrial "Nicolae Iorga" Negreti, în anul colar 2009-2010 am dus la îndeplinire urmatoarele obiective: - am organizat activitatea bibliotecii i funcionarea acesteia potrivit normelor legale i în cadrul orarului stabilit de conducerea liceului; - în perioada 15.09.-15.10.2009, în cadrul aciunii "Zilele bibliotecii" elevii din clasele a IX-a zi i AM au fost înscrii la bibliotec, au fost informai despre fondul existent, despre modul de aezare al crilor la raft, despre instrumentele de informare, seviciile pe care biblioteca le pune la dispoziia lor, termenul de împrumut i despre sanciunile ce se aplic în caz de pierdere a publicaiilor împrumutate; - am avut grij de completarea judicioas a coleciilor de publicaii, inând seama de profilul i specificul liceului, de recomandrile programelor colare la disciplinile studiate în liceu, urmrind constituirea unui fond de carte echilibrat pentru toate clasele; inând seama de cerinele de informare documentar ale cadrelor didactice, atât în problemele de pedagogie general i metodica predrii, cât i probleme de specialitate ale disciplinelor predate. Biblioteca detine un fond de carte de 19800 de publicatii, in valoare de de valoare de 55031,73 lei. Publicaiile achiziionate au fost înregistrate i prelucrate conform normelor biblioteconomice. - am asigurat pstrarea i securitatea fondului de publicaii; - documentele de eviden a publicaiilor i a activitii de bibliotec au fost completate zilnic, astfel c la sfritul semestrului I, 2009 s-a

57

înregistrat un numr de 656 de utilizatori; zilnic biblioteca a fost frecventat de 75-85 de elevi, iar în perioada de evaluare frecvena a fost 90-100 elevi pe zi; - pentru a rspunde operativ i eficient cerinelor de lectur i de informare documentar a cititorilor, am pus la dispoziia acestora în sala de lectur a bibliotecii publicaiile solicitate, am asigurat împrumutul de publicaii la domiciliu i am urmrit restituirea la timp a publicaiilor împrumutate, astfel c la sfâritul semestrului I s-a înregistrat un numr de 6500 de publicaii împrumutate; - împreun cu elevii care fac parte din colectivul de sprijin al bibliotecii am asigurat reconditionarea i legarea publicaiilor perimate din punct de vedere fizic; - am desfurat, atât singur, cât i în colaborare cu cadrele didactice, popularizarea coleciilor de bibliotec, punând la dispoziia utilizatorilor liste de titluri ale publicaiilor recent intrate în bibliotec i bibliografii; organizând vitrine, expoziii i prezentri de cri; - am iniiat elevii în tehnici de munc intelectual, pentru întocmirea unui referat, a unei recenzii, a unei biografii sau a unui dosar tematic necesare pentru lucrri scrise, examene, concursuri colare si olimpide; - am îndrumat lectura elevilor, în colaborare cu cadrele didactice, potrivit cerinelor procesului de învmânt i inând seama de particularitile psihopedagogice i de vârsta, de pregtirea, aspiraiile i interesele individuale ale elevilor; - la începutul anului colar am pregtit manualele scolare pentru elevii claselor a IX-a i a X-a, iar la sfârsitul anului colar le-am recuperate de la elevi; - am desfurat, atât singur, cât i în colaborare cu profesorii de limba româna activiti instructive-educative, cum ar fi: Concurs de cultur general- Deschide cartea ca s învei ce au gândit alii, închide cartea ca s gândeti tu însui (concursul s-a desfurat la biblioteca, în sala de lectur, pe data de 7.11.2009, elevii câtigtori au fost premiai ) Constantin Prezan- O fila din istoria poporului roman. Activitatea sa desfasurat la conacul maresalului din satul Schinetea.

58

Colind sfant si bun ­ activitatea s-a desfasurat la Caminul de batrani din localitatea Bacesti. Polivalena poetului Mihai Eminescu ( concurs cu întrebri din viaa i activitatea poetului, s-a desfîurat la clasa a IX-a D, J, K si aX-a pe data de 15.01.2010 elevii câtigtori au fost premiai), Excursie documentara. Pe data de 16.01.2010 am organizat o excursie la casa memoriala al lui Mihai Eminescu la Ipotesti si al lui Nicolae Iorga. 150 de ani de la nasterea lui Cehov. Activitatea s-a desfasurat la biblioteca pe data de 18.01.2010. Am participat la cursurile de perfecionare profesional, precum i la schimburi de experien cu alte biblioteci. Prin activitile desfurate la bibliotec am încercat de fiecare dat s dau via crii. Analiza SWOT a resurselor curriculare PUNCTE TARI · Gradul de acoperire cu personalul didactic calificat în numr total de cadre didactice este de 99%;

· Gradul de acoprire cu personal didactic auxiliar calificat este de 100% · Ponderea personalului didactic cu gradul didactic I în numr total al personalului didactic este de 26%; · Colectiv de cadre didactice tinere, dinamice, care completeaz experiena unui nucleu de cadre didactice cu experien îndelungat; · 24% din corpul profesoral este format din foti absolveni ai liceului; · Evoluia relaiilor profesor-elev evolueaz în concordan cu standardele reformei; · Interesul cadrelor didactice pentru autoperfecionare (un doctor în chimie, un doctor în mecanic, un doctorand în fizic, multe cadre didactice cu gradul I i majoritatea cadrelor tinere sunt înscrise pentru gradul al II-lea sau I);

59

· Racordarea învmântului la nevoile de pregtire a forei de munc resimite în economie i viaa social (la nivel local, regional i naional); · Iniierea i stimularea unor rute individuale de pregtire (C.L.D.P.S. C.D.S., activiti extracurriculare); · Derularea unor programe suplimentare care au în vedere pregtirea elevilor pentru examenele de finalizare a învmântului preuniversitar; Relaii constructive între echipa managerial i personal, între membrii colectivului didactic i celelalte categorii de personal, între profesori i elevi, profesori i prini, în general între liceu i componentele de baz ale comunitii locale; · Folosirea materialelor didactice clasice i moderne (laboratoare de informatic, mijloace audio-video, mijloace de multiplicare, hri, plane, colecii, portofolii); · Preocuparea echipei manageriale pentru identificarea i motivarea valorilor în rândul cadrelor didactice, perfecionarea tehnicilor de lucru în echip, monitorizarea i evaluarea performanelor profesionale, a conduitei morale, implicarea constructiv în elaborarea programelor, studiilor, publicaiilor; · Implicarea cadrelor didactice în programe de formare, interesul sporit pentru crearea unui învmânt deschis pentru reforma real, de substan a actului educaional; · Mobilitatea în pregtirea profesional, raportat la presiunea reformei, a noii tehnologii (Internet, AEL); · preocupri privind evaluarea unitar a activitii elevilor i modernizarea tehnologiilor de evaluare; · · · iniierea i stimularea unor noi ci individuale de pregtire; relaii constructive între membrii colectivului didactic; desfurarea eficient a activitii comisiilor metodice; ·

· organizarea de echipe sportive cu care participm la competiiile judeene; · constituirea de ansambluri artistice cu care organizm spectacole (echipe de teatru, cor);

60

·

elevi olimpici;

· 50-52% dintre absolveni urmeaz studii universitare, 20-22% dintre absolvenii învmântului profesional îi gsesc loc de munc; · din fotii elevi, actuali studeni foarte buni, muli au obinut burse în strintate, urmeaz studii de masterat sau de doctorat; · reviste colare: reviste de literatur "Axa" i revista de educaie moral ­ cretin "Tânrul cretin"; · · · internat modern, cantin nou i funcional; Sal de sport modern i funcional; amenajarea a trei cabinete de informatic;

· central telefonic pentru intracomunicare i racordarea la internet full-access. · · · Gospodria anex a colii i grdina colii, sera; Microbuzele colii care transport elevii navetiti; iniierea i stimularea unor ci individuale de pregtire;

· modernizarea i evaluarea performanelor, a conduitei morale, implicarea constructiv i elaborarea în domeniu; · coala de oferi pentru elevii colii i pentru alte persoane, precum i iniierea în conducerea tractorului; · cursuri de legislaie rutier pentru cetenii oraului; · coala dispune de o stupin ce produce miere pentru cantin i pentru comercializare; · stabilitatea cadrelor didactice pe posturi; prin · interes pentru formare continu i perfecionare programe alternative celor profesionale. PUNCTE SLABE · procent nesatisfctor de promovabilitate la examenul de bacalaureat al elevilor de la frecven redus; · lipsa de motivare, interes al unor elevi privind însuirea cunotinelor conform programei colare; · · insuficienta dotare cu material didactic; insuficiena spaiilor pentru clase;

· desfurarea orelor în dou schimburi din cauza stagnrii progarmului de reabilitare;

61

·

foarte muli elevi navetiti;

· o suplimentare cu materiale necesare efecturii igienizrii colii i meninerea spaiilor aferente; · cadre didactice foarte bune în ce privete cunoaterea teoretic dar mai puin bune la comunicarea educaional; · cadre didactice tinere care nu se implic în viaa comunitii educaionale; · cadre didactice care se titularizeaz se transfer dup primul an de funcionare; · nu avem medici care s deserveasc liceul, nici cabinet stomatologic; · nu am reuit s avem un bufet cu alimente pentru elevi i nici un magazin de rechizite colare ­ având în vedere c avem clase cu profil servicii; · având în vedere c depindem de Primria oraului Negreti avem permanent restane la plata combustibilului pentru înclzire existând pericolul de a nu mai putea procura carburant pentru timpul iernii. · imposibilitatea meninerii cldirilor, cilor de acces la o stare normal de funcionare, datorit avansrii constante a uzurii lor; · aprovizionaraa insuficient cu materiale necesare instruirii practice; · existena spaiilor didactice importante, degradate, slab dotate, fapt ce reclam o strigent reabilitare a lor; · Subfinanarea i acumularea unor mari datorii care îngreuneaz calitatea actului didactic, precum i modernizarea spaiilor colare; OPORTUNITI · creterea autonomiei cadrelor didactice privind realizarea curriculumului pe discipline de învmânt; · factorii economici ai zonei colaboreaz pozitiv cu coala i ajut la rezolvarea diverselor probleme economice i de aprovizionare;

62

· colaborarea strâns cu asociaiile agricole din zon, având în vedere c au manageri foti elevi ai colii; · accesul la internet ce permite o bun informare asupra tuturor noutilor privind legislaia i probleme legate de procesul instructiv ­ educativ; · biblioteca oreneasc foarte bine aprovizionat cu cri i cu colaborarea creia se realizeaz multe activiti educative; · influena benefic a bisericii i mânstirilor din zon asupra promovrii profilului moral al elevilor; · strânsa colaborare cu Casa Oreneasc de Cultur prin intermediul cruia sunt aduse trupe de teatru în ora; · strâns colaborare cu instituiile de învmânt superior; · cursuri postuniversitare pentru cadrele didactice ce doresc specializarea a doua; · posibiliti de formare profesional; · relaii foarte bune dde parteneriat cu autoritile locale i alte instituii comunitare cu impart educativ; · · racordarea localitii la gaz metan în viitorul apropiat; interes general ridicat al familiilor fa de menirea colii;

AMENINRI · finanarea foarte redus de la consiliul local; · posibilitatea anulrii programului de reabilitare, dup ce au fost dezafectate corpurile de cldiri din sediul B al liceului; · lipsa mijloacelor de transport proprii care s asigure deplasare elevilor la cursuri; · starea de srcie a populaiei, barier serioas în calea educaiei precum i generator de comportamente violente; oraul Negreti cât i zona în care se afl este situat pe culoarul srciei care traverseaz judeul de la nord la sud; · mentalitatea negativ a unor prini legat de necesitatea actului instructiv educativ al copiilor lor; · · numrul mare de omeri din zon; lipsa de resurse;

63

· proasta salarizare a cadrelor didactice, lucru ce nu produce motivare a procesului instructiv educativ; · limitarea accesului la informaii datorat materialului didactic insuficient i foarte scump, aproape imposibil de procurat de ctre coal ori de ctre profesori; · concurena intens i greu de contracarat din partea massmedia care promoveaz de cele mai multe ori non-valori i subcultur; · migraia forei de munc în strintate a prinilor care are dublu impact asupra elevului: îi afecteaz normalitatea vieii de familie i îl împiedic în formarea unui sistem de valori solid i coerent sub influena banilor primii de la prini care îi permit consumul i excese mult peste media colegilor;

64

CONCLUZII - coala asigur material curicular (planuri de învmânt, programme colare, manuale, ghiduri, îndrumtoare) - Unitatea colar dispune de dotare modern pentru laboratoare, cabinete, bibliotec, cabinet psihopedagogic. - Sunt asigurate condiii igienico-sanitare bune pentru desfurarea procesului instructiv educativ ; - coala a avut o bun colaborare cu ISJ Vaslui i comunitatea local ; - De la începutul anului colar conducerea liceului a depus eforturi pentru obinerea fondurilor necesare reabilitrii întregii coli : punct termic, instalaie electric, delimitarea spaiului colii, dotri. - Profesorii colii s-au preocupat de creterea calitii actului educativ ; - Elevii colii au rspuns la cerinele colii i s-au implicat în organizarea activitilor ; - A existat o bun colaborare între conducerea colii i consiliul reprezenattiv al prinilor i Consiliul elevilor : - Corp profesional tânr, stabil i preocupat de asigurarea calitii învmântului - În urma analizei realizate se constat c situaia la învtur a elevilor nu se ridic la nivelul ateptrilor i eforturilor depuse de majoritatea cadrelor didactice. Acest fapt se datoreaz nivelului slab de pregtire cu care elevii vin în coala noastr, lipsei de motivare a acestora. - Se înregistreaz un numr foarte mare de absene în special la clasele a IX-a i aX-a, învmântul obligatoriu, cauzat i de o legislaie neadecvat i permisiv. - Participarea i rezultatele obinute la olimpiadele colare sunt insuficiente ; - Este necesar ca un numr mai mare de cadre didactice s participe la cursuri de perfecionare i formare pentru a dobândi

65

competenele necesare utilzrii echiamentelor moderne din dotarea colii, - Materialul didactic existent la atelierele colare este depit fizic i moral. MSURI DE ÎMBUNTIRE A ACTIVITII ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI COLAR 2010/2011 - Cretere nivelului de pregtire al elevilor ; - Existena unei concordane între evaluarea intern i evaluarea extern ; - Participarea unuii numr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecionare i la cursuri de formare ; - Realizarea de lecii cu caracter activ-participativ i promovarea experienelor dobândite cu acest prilej ; - Crearea unei atmosfere de respect reciproc i de respect al muncii sub toate formele ei ; - Crearea unei legturi cât mai strânse cu familiile, prin profesorii dirigini ; - Gsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului colar ; - Organizarea de aciuni cu scop de ridicarea nivelului cultuarl al elevilor ; - Diversificarea ofertei curriculare la nivelul claselor de liceu în scopul atragerii de elevi spre domenii care ofer posibiliti sporite dup finalizarea cursurilor ; - Realizarea de programme de pregtire special cu elevii cu capaciti deosebite i promovarea acestor rezulatate. - Organizarea de aciuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultur i civilizaie al elevilor ; - Atargerea de fonduri extrabugetare pentru dezvolatrea bazei materiale a colii ; - Realizarae unei gestionri eficiente, neprefereniale i pe baza criteriilor de prioritate a fondurilor provenite de la bugetul local ca i a celora extrabugetare ;

66

- Participarea la proiecte organizate de ISJ. Vaslui i ali reprezentani ; - Coolaborarae cu organele de ordine reprezentate de poliie, Jandarmerie în scopul prevenirii actelor de delicven.

DIRECTOR, prof. Doinia Mihai

67

Information

RAPORT de ACTIVITATE

67 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

200253