Read HAC-ENC-booklet-listopad-08.pdf text version

C booklet listopad 08.indd 1

10/28/08 11:04:18 AM

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Zagreb, Sirolina 4

za upravljanje, graenje i odrzavanje autocesta

VAZNO: Prilikom postavljanja ENC ureaja pazljivo slijedite upute. Ako koristite neodgovarajue metode ili lokaciju, ureaj moze pasti i ostetiti se te pri dolasku na naplatnu postaju nee raditi.

UPUTA ZA POSTAVLJANJE ENC UREAJA

Ureaj za elektronicku naplatu cestarine sastoji se od ENC ureaja (ureaj prikazan na slici moze se razlikovati od vaseg) i nosaca. Da bi se ENC ureaj postavio u vozilo, nosac se mora pricvrstiti na prednje staklo. ENC ureaj moze pravilno funkcionirati samo kada se nalazi u pripadajuem nosacu. PRIJE POSTAVLJANJA ENC UREAJA: ENC ureaj

U prirucniku vaseg vozila najprije provjerite ima li vase vozilo vjetrobransko staklo s toplinskom zastitom. Ako Vase vozilo nema vjetrobransko staklo s toplinskom zastitom: Nosac mora biti pricvrsen na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla iza retrovizora i lagano prema lijevoj strani kako ne bi zaklonili pogled vozaca. Ako Vase vozilo ima vjetrobransko staklo s toplinskom zastitom: Veina vjetrobranskih stakala s toplinskom zastitom imaju ne-metalan prozor koji se obicno nalazi iza retrovizora, iznad ili ispod baze lagano prema lijevoj strani. Ponekad se taj prozor nalazi na dnu vjetrobranskog stakla. Kad ste nasli ne-metalni dio vjetrobranskog stakla, nosac se pricvrsti tako da je srediste otvora cetverokuta nosaca pozicionirano u sredistu nemetaliziranog dijela vjetrobranskog stakla.

C booklet listopad 08.indd 2

10/28/08 11:04:18 AM

Usmjerenje nosaca: Najbolji rezultati se postizu kad je nosac ugraen tako da je jezicak pomou kojega se vadi okrenut prema dolje no i drugi polozaji su mogui (s jeziccem okrenutim u desnu stranu, u lijevu stranu ili prema gore).

Ugradnja drzaca: Da bi ste kvalitetno ucvrstili drzac slijedite ovu proceduru: 1. Pobrinite se da je unutrasnjost vjetrobranskog stakla suha i da je temperatura iznad 15° C 2. Bez uklanjanja zastitnog filma sa prianjajuih traka nosaca umetnite ENC ureaj u drzac i pozicionirajte pribor na nosacu kako biste provjerili da odabrani polozaj ne zaklanja pogled vozacu 3. Ocistite i uklonite sve masnoe s prednjeg stakla na mjestu gdje se nosac mora postaviti koristei vlaznu maramicu natopljenu u izopropilni alkohol. Vazno je da je povrsina cista. 4. Pricekajte dok sredstvo za cisenje ne ispari. Povrsina mora biti potpuno suha prije nego se krene u sljedeu fazu. 5. Skinite transparentni film koji stiti prianjajue trake nosaca 6. Postavite nosac na prednje staklo na ociseni dio i cvrsto pritisnite nekoliko sekundi 7. Nosac je ucvrsen i spreman za postavljanje ENC ureaja

C booklet listopad 08.indd 3

10/28/08 11:04:18 AM

Postavljanje ENC ureaja u nosac: Nosac je projektiran tako da se ENC ureaj moze umetnuti samo u jednom smjeru. Da biste umetnuli ENC ureaj tanji dio umetnite u nosac, a zatim gurnite tanji kraj u nosac. ENC ureaj je spreman za koristenje.

Da biste izvadili ENC ureaj iz nosaca: ENC ureaj se vadi iz nosaca laganim povlacenjem u suprotnom smjeru od nosaca.

Za dodatne informacije nazovite besplatni info telefon broj 0800 - 0422

C booklet listopad 08.indd 4

10/28/08 11:04:18 AM

KAKO KORISTITI ENC UREAJ NA NAPLATNIM POSTAJAMA AUTOCESTE

Vazno: Prilikom koristenja ureaja u vozilu na autocesti pazljivo procitati i slijediti upute. Ako se koriste neodgovarajua naplatna mjesta na naplatnim postajama, ureaj nee funkcionirati pri ulazu na autocestu kao ni pri naplati cestarine pri izlazu s autoceste. VAS KORISNICKI RACUN NADOPLAUJETE KAKO BI NA ISTOM UVIJEK IMALI DOVOLJAN IZNOS ZA PLAANJE.

Elektronicka naplata cestarine (ENC) predstavlja podsustav zatvorenog sustava naplate cestarine preko kojega tvrtka Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) svojim korisnicima autoceste pruza uslugu bezkontaktnog plaanja cestarine za dionice kojima upravlja, kao i meudjelovanje (interoperabilnost) istog s drugim zatvorenim sustavom naplate cestarine na dionicama autoceste kojima upravlja tvrtka Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d. (ARZ). Prometna ENC traka oznacena je ENC prometnim znakom koji je smjesten na nadstresnici naplatne postaje. Iskljucivo postivanje ENC prometnog znaka iznad prometne trake korisnik autoceste ostvaruje bezkontaktni prolaz kroz naplatnu postaju. ENC na naplatnim postajama je u STOP AND GO modu rada pa je potrebno obratiti pozornost na:

POSTUPAK KORISTENJA ENC-a NA ULAZNOM (A1 i A2) I IZLAZNOM PROMETNOM TRAKU (B1 i B2)!

C booklet listopad 08.indd 5

10/28/08 11:04:18 AM

A1

A1. Vozilo se minimalnom brzinom kretanja priblizava brklji na ulazu. Krak brklje mora biti u zatvorenom polozaju. Prometni semafor na prometnom traku daje crveni svjetlosni signal. A2. ENC antena na nadstresnici prima signal ENC ureaja iz vozila, te na isti zapisuje ulaznu postaju. ENC sustav podize krak brklje, a na prometnom semaforu na traku je zeleni svjetlosni signal. ENC ureaj u vozilu reagira zvucnim signalom i korisnik moze na propisan nacin ui na autocestu. B1. Vozilo se minimalnom brzinom kretanja priblizava brklji na izlazu. Krak brklje mora biti u zatvorenom polozaju. Prometni semafor na prometnom traku daje crveni svjetlosni signal. B2. ENC antena na nadstresnici prima signal ENC ureaja iz vozila, te s istog ocitava ulaznu postaju. ENC sustav obrauje transakciju, ispisuje cijenu na korisnickom displeju, podize krak brklje, a na prometnom semaforu na prometnom traku je zeleni svjetlosni signal. ENC ureaj u vozilu reagira zvucnim signalom i korisnik na propisan nacin moze napustiti autocestu.

A2

B1

B2

C booklet listopad 08.indd 6

10/28/08 11:04:19 AM

VAZNO: PRI INSTALACIJI ENC UREAJA POTREBNO JE OBRATITI POZORNOST NA VOZILA KOJA IMAJU VJETROBRANSKA STAKLA S UGRAENOM ZASTITOM PROTIV UV ZRACENJA. ENC UREAJ INSTALIRA SE ISKLJUCIVO U PROSTORU GDJE VJETROBRANSKO STAKLO NEMA UV ZASTITU. U PROTIVNOM, HAC NE SNOSI ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN RAD ENC UREAJA!

OPI UVJETI ZA HAC ELEKTRONICKU NAPLATU CESTARINE ­ pretplata s 10% popusta ­

1. DEFINICIJE

1.1. "HAC" - znaci drustvo HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, graenje i odrzavanje autocesta, Sirolina 4, Zagreb. 1.2. "Opi uvjeti za elektronicku naplatu cestarine" (u daljnjem tekstu Opi uvjeti ENC) - znaci Opi uvjeti poslovanja HAC-a d.o.o. za elektronicku naplatu cestarine, a koje Korisnik/Donositelj prihvaa svakim koristenjem ENC ureaja. 1.3. "HAC elektronicka naplata cestarine (ENC)"- znaci pretplatni model plaanja cestarine uporabom ENC ureaja za prvu kategoriju vozila uz popust od 10%. 1.4. "ENC ureaj" - predstavlja elektronicki medij za plaanje cestarine koji je HAC prodao za prvu kategoriju vozila Korisniku/Donositelju i za koji HAC vodi pretplatni racun. 1.5. "Pretplata cestarine" - znaci unaprijed naplaenu cestarinu s popustom 10% koja se u bruto iznosu vodi na pretplatnom racunu, kao i svaka doplata pretplatnog racuna u svrhu budueg koristenja ENC ureaja u minimalnom iznosu iz clanka 4.6. Opih uvjeta ENC.

C booklet listopad 08.indd 7

10/28/08 11:04:19 AM

1.6. "Naplatno mjesto" - znaci naplatnu postaju za uporabu autoceste i/ ili cestovnog objekta s naplatom za koje se odobrava plaanje cestarine uporabom ENC ureaja. 1.7. "Korisnik" - znaci punoljetna fizicka osoba, pravna osoba ili obrtnik koji HAC-u dostavi svoje podatke te za koga HAC vodi pretplatni racun ili racune na svom centralnom serveru naplate cestarine. 1.8. "Donositelj" znaci svaku osobu koja uporabom ENC ureaja plaa cestarinu, bilo da je sama Korisnik, da je ureaj dobila od Korisnika ili da je kupila ENC ureaj na nekom od prodajnih mjesta, koristi ga kao pretplatno sredstvo plaanja, a odlucila je ne dostaviti svoje podatke HAC-u te ostati anonimni korisnik/donositelj. 1.9. "Elektronicki sustav plaanja cestarine" - znaci sustav kojim HAC vodi za Korisnika/Donositelja pretplatni racun na centralnom serveru naplate cestarine koji komunicira sa svim naplatnim mjestima na kojima se cestarina plaa uporabom ENC ureaja. Na centralnom serveru evidentira se svaka uplata i potroseni iznos prema relaciji koristenja autoceste. Svi podaci na centralnom serveru vode se u bruto iznosu bez obracunatog popusta, a popust od 10% obracunava se prilikom same kupnje/uplate. Sustav omoguava kreiranje izvoda transakcija za svaki pretplatni racun. 1.10. "Prihvatljivo stanje racuna" - znaci svako stanje racuna Pretplate iskazano u bruto iznosu na centralnom serveru koje je vee od nula. 1.11. "Cestarina" - znaci iznos utvren vazeom odlukom HAC-a o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta prema vazeem cjeniku, kao i u odnosu na dionice autoceste kojima upravlja drugi upravitelj, iznos utvren odlukom drugog upravitelja o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom prema vazeem cjeniku toga upravitelja. Cestarina ukljucuje porez na dodanu vrijednost. 1.12. "Interoperabilni sustav plaanja" - znaci da se ENC koji je izdao HAC prihvaa kao elektronicki medij za plaanje na naplatnim mjestima Autoceste "Rijeka - Zagreb".

C booklet listopad 08.indd 8

10/28/08 11:04:19 AM

1.13. U slucaju tehnicke nemogunosti koristenja ENC ureaja koji potjecu od samog ureaja ili ispraznjenosti baterije ENC ureaja, HAC e Vam izdati novi ENC ureaj bez naknade.

2. KUPNJA ENC UREAJA

2.1. ENC ureaj moze kupiti svaka fizicka i pravna osoba u jednom od ponuenih pretplatnih paketa na raznim prodajnim mjestima ili samostalno u prodajnim uredima HAC-a. 2.2. Preuzimanjem plaenog ENC ureaja kupac postaje vlasnik ENC ureaja. 2.3. Smatra se da je svaki Korisnik i Donositelj pri prvom i svakom sljedeem koristenju ENC ureaja na nekoj od naplatnih postaja upoznat te da prihvaa prava i obveze iz Opih uvjeta ENC. Takoer se smatra da je u svakom tom trenutku zakljucen ugovor o HAC elektronickoj naplati cestarine i da postoji ugovorni odnos izmeu HAC-a i Korisnika/Donositelja. 2.4. Korisnik/Donositelj postaje vlasnik ENC ureaja uz naknadu ciji je iznos odreen vazeom odlukom HAC-a na dan zakljucenja ugovora i koja je sastavni dio ENC Opih uvjeta. 2.5. Ako doe do osteenja ENC ureaja iz bilo kojeg razloga, osim iz razloga koji potjecu od samog ureaja, Korisnik/Donositelj moze kupiti zamjenski ENC ureaj po cijeni koja je utvrena vazeom odlukom HAC-a na dan kupnje zamjenskog ENC ureaja i koja je sastavni dio ovih Opih uvjeta ENC. 2.6. Korisnik/Donositelj koji dostavi svoje podatke pomou Pristupnice, duzan je izvijesti HAC o svakoj promjeni podataka kao i eventualnu promjenu adrese odgovorne osobe i ostalih podataka iz pristupnice za kupnju ENC ureaja.

C booklet listopad 08.indd 9

10/28/08 11:04:19 AM

3. OPA ODGOVORNOST KORISNIKA/DONOSITELJA I HAC-a

3.1. Korisnik/Donositelj odgovara za troskove ucinjene ENC ureajem svojom imovinom. Korisnik ENC ureaja je obvezan kupljeni ENC ureaj postaviti s unutrasnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, a sukladno uputi o postavljanju ENC ureaja. Korisnik/Donositelj ENC ureaja je ovlasten jedan ENC ureaj koristiti za vise vozila odgovarajue kategorije. U slucaju da Korisnik/Donositelj zeli ENC ureaj koristiti za vise vozila, moze kupiti na prodajnim mjestima HAC-a i odgovarajui broj nosaca za svako vozilo po cijeni utvrenoj u odluci HAC-a iz tocke 2.2. Opih uvjeta ENC. 3.2. Korisnik/Donositelj ENC ureaja obvezuje se da e ENC ureaj koristiti samo za naplatu cestarine prve kategorije vozila. Ako se ENC ureaj koristi za naplatu cestarine vee kategorije vozila, Korisnik/Donositelj je suglasan da HAC naplati razliku do punog iznosa cestarine bez popusta za tu kategoriju vozila sukladno clanku 1.9. ovih Opih uvjeta ENC. 3.3. Korisnik/Donositelj je suglasan da ako se ENC ureaj vise od tri (3) puta uporabi za plaanje cestarine za veu kategoriju vozila od one za koju je odgovarajui ENC ureaj evidentiran, HAC moze raskinuti ugovor. Korisnik/Donositelj koji nije dostavio podatke iz tocke 2.6. prihvaa da HAC koristi iz sustava videonadzora podatak o registarskoj oznaci vozila u svrhu utvrivanja identeta vlasnika vozila zbog naplate troskova koji su ispod prihvatljivog stanja racuna. 3.4. Korisnik je duzan upoznati svakog Donositelja kome predaje ENC ureaj s Opim uvjetima ENC. Korisnik/Donositelj odgovara HAC-u ako bi Korisnik ili Donositelj ENC ureaja postupio suprotno Opim uvjetima ENC, te se obvezuje HAC-u snositi sve tako nastale troskove. 3.5. U slucaju prekida rada Elektronickog sustava plaanja cestarine, HAC e osposobiti sustav za rad u najkraem moguem roku. HAC ne odgovara za eventualnu stetu koju moze pretrpjeti Korisnik zbog nemogunosti koristenja ENC ureaja u slucaju prekida rada Elektronickog sustava plaanja cestarine. HAC ne odgovara Korisniku za rad Interoperabilnog sustava plaanja cestarine i rad drugog upravitelja.

C booklet listopad 08.indd 10

10/28/08 11:04:19 AM

U slucaju nemogunosti koristenja ENC ureaja na naplatnom mjestu, Korisnik/Donositelj prihvaa dati osobne podatke i broj ENC ureaja u svrhu tereenja njegovog ENC pretplatnog racuna. 3.6. HAC jamci Korisniku diskreciju i povjerljivost svih podataka koji se odnose na uplatu i potroseni iznos Elektronickom sustavu plaanja cestarine sukladno kodeksu profesionalne etike u poslovnom odnosu.

4. KORISTENJE ENC UREAJA I PRETPLATA

4.1. Korisnik/Donositelj je ovlasten koristiti ENC ureaj za naplatu cestarine bez vremenskog ogranicenja. 4.2. HAC ima pravo vremenski ograniciti ili stornirati uporabu ENC ureaja, a svoju odluku nije duzan obrazloziti. 4.3. Korisnik/Donositelj moze otkazati koristenje ENC ureaja pisanom obavijesu bez obrazlozenja. U navedenom slucaju iznos neiskoristene pretplate umanjen za troskove za koje odgovara Korisnik/Donositelj, HAC je duzan vratiti Korisniku/Donositelju u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o otkazu. 4.4. Prilikom otkaza, isteka vremena na koje je trajanje ENC ureaja ograniceno ili storniranja uporabe ENC ureaja, Korisnik/Donositelj je duzan suzdrzati se od svakog pokusaja uporabe ENC ureaja. 4.5. ENC ureaj moze se koristiti kao elektronicki medij za plaanje cestarine na sljedeim autocestama: autocesta "Zagreb ­ Split - Dubrovnik", autocesta "Zagreb - Rijeka", autocesta "Bregana ­ Zagreb - Lipovac", autocesta "Zagreb ­ Varazdin - Gorican", autocesta "Beli Manastir ­ Osijek - Svilaj", naplatna postaja "Krcki most" i autocesta "Rupa - Rijeka". 4.6. Minimalni iznos Pretplate cestarine po ENC ureaju odreuje HAC. Visina minimalnog iznosa je promjenljiva i moze se naknadno smanjiti ili poveati.

C booklet listopad 08.indd 11

10/28/08 11:04:19 AM

4.7. Svaki korisnik koji dostavi svoje podatke putem Pristupnice moze imati vise pretplatnih racuna od kojih se za svaki moze izdati jedan ili vise ENC ureaja. Doplate Pretplatnog racuna mogue su na ovlastenim prodajnim mjestima HAC-a ili bezgotovinskom uplatom na ziroracun HAC-a broj 2340009­1502010330, gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC ureaja. Sve informacije o Pretplati cestarine dostupne su na besplatnom telefonu 0800-0422 i na www.hac.hr. 4.8. HAC Korisniku u trenutku nadoplate pretplatnog racuna odmah ispostavlja racun koji iskazuje cestarinu na sljedei nacin: iznos cestarine, iznos popusta, iznos s obracunatim popustom iz kojeg se preracunatom stopom iskazuje PDV, odnosno naknada. Korisniku se prilikom koristenja ENC ureaja na naplatnom mjestu obracunava cijena usluge prema relaciji koristenja autoceste. 4.9. ENC ureaj moze se koristiti odmah za plaanje cestarine nakon izvrsene doplate Pretplatnog racuna na autocestama kojima upravlja HAC. 4.10. HAC e do petnaestog dana tekueg mjeseca izdati Korisniku, koji je dostavio podatke putem Pristupnice, izvod izvrsenih transakcija po racunu za prethodni mjesec.

5. ODGOVORNOST KORISNIKA/DONOSITELJA

5.1. Korisnik/Donositelj ENC ureaja duzan je voditi racuna da prilikom koristenja ENC ureaja na pretplatnom racunu postoji pokrie za uporabu ENC ureaja. U slucaju nepostojanja Prihvatljivog stanja racuna Korisnik je suglasan da mu na naplatnom mjestu bude onemoguena elektronicka naplata cestarine. 5.2. Korisnik/Donositelj odgovara za svaku neovlastenu ili nezakonitu uporabu ENC ureaja. 5.3. U slucaju gubitka ili krae ENC ureaja Korisnik/Donositelj je duzan o tome pisano obavijestiti HAC najbrzim putem (brzojav, e-mail, telefaks i sl.).

C booklet listopad 08.indd 12

10/28/08 11:04:19 AM

5.4. Korisnik/Donositelj je duzan nadoknaditi HAC-u sve troskove nastale uporabom ENC ureaja u slucaju krae ili gubitka ENC ureaja do trenutka kada HAC primi obavijest sukladno clanku 5.3. Opih uvjeta ENC kao i uplatiti na pretplatni racun iznos nedopustenog prekoracenja u roku 30 dana od dana prekoracenja, u protivnom HAC pokree postupak naplate potrazivanja. Pod pojmom nedopustenog prekoracenja smatra se svako stanje racuna manje od Prihvatljivog stanja racuna. Smatra se da je dug podmiren kada doznaka stigne na racun HAC-a. 5.5. Korisnik/Donositelj je suglasan da se u Interoperabilnom sustavu plaanja cestarine na svim navedenim autocestama koristenje ENC ureaja koje je ispod Prihvatljivog stanja racuna onemogui stavljanjem ENC ureaja na «nedopusteni status». 5.6. Korisnik/Donositelj je odgovoran za svako mehanicko osteenje ENC ureaja zbog kojeg se isti ne moze koristiti u Elektronickom sustavu plaanja cestarine i Interoperabilnom sustavu plaanja, kao i za gubitak ili krau ENC ureaja te je duzan platiti naknadu za zamjenski ENC ureaj u iznosu koji odreuje HAC. 5.7. Primitkom pisane prijave gubitka ili krae ENC ureaja HAC e blokirati koristenje izgubljenog ili ukradenog ureaja, a Korisnik/Donositelj e prodati zamjenski ureaj sukladno tocki 2.7. Opih uvjeta ENC.

6. ZAVRSNE ODREDBE

6.1. Radi zastite svog poslovanja ili iz drugih opravdanih razloga HAC moze promijeniti Ope uvjete o cemu e Korisnik biti obavijesten pisanim putem.

7. NADLEZNOST

7.1. U slucaju spora mjesno je nadlezan stvarno nadlezan sud u Zagrebu.

C booklet listopad 08.indd 13

10/28/08 11:04:19 AM

NADOPLATA ENC-a

Nadoplatu ENC-a mozete obaviti na sljedeim prodajnim mjestima: Prodajno mjesto: Uprava sektora, Sirolina 4, Zagreb Lucko, Jadranska avenija NP Bregana NP Ogulin NP Gospi NP Zadar Istok NP Slavonski Brod NP Sveta Helena NP Varazdin NP akovo NP Lipovac NP Dugopolje NP Ivanja Reka NP Sibenik NP Sestanovac NP Zupanja Telefon: 01/4694-702 01/6504-182 01/3444-007 047/819-644 053/653-619 023/206-833 035/213-003 01/6504-869 040/379-535 032/827-798 032/827-774 021/707-637 01/2789-177 021/707-531 021/707-688 032/827-751

ili bezgotovinskom uplatom na ziroracun HAC-a broj 2340009­ 1502010330, gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC ureaja. Nakon prvog koristenja ENC ureaja, provjeru stanja racuna kao i kronologiju koristenja mozete pregledati na stranici www.hac.hr preko izbornika web portal-naplata, upisom prvih 12 znamenki s ENC ureaja u polje ,,Korisnicko ime" i polje ,,Lozinka".

Pristupnicu mozete dostaviti na navedena prodajna mjesta ili postom na adresu: Sirolina 4, 10000 Zagreb.

Za sve informacije nazovite besplatan info telefon 0800 0422.

C booklet listopad 08.indd 14

10/28/08 11:04:19 AM

C booklet listopad 08.indd 16

10/28/08 11:04:19 AM

Information

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

896227


You might also be interested in

BETA