Read HamarParkering2011v1a.qxd text version

HamarParkering2011v1a.qxd

16.12.2010

14:06

Side 1

ANKERLØKKA

PARKERING I HAMAR

g hagen

S A G AT U N

Ny-Sagatun vgs. Hedmark sentralsjukehus

ROLLSLØKKA

R I N G G ATA

Symbol og tegnforklaring DISEN

Parkering

Disen Offentlig parkering * torg ~ sone for avgiftsparkering - maks 3 timer * Er også beboertakstsone vedrørende avgiftsparkering S Kantsteinsparkering langtid mot avgift VA N G

HOLSET

HIL-huset

D

IS

EN

G VE

EN

TA SKOLEGA

VESTBYEN

fengsel

Høgskolen i Hedmark

Hamar stadion

KIR KE GATA

Midtbyen park

L

25

Scandic

CCmart'n

G R Ø N N E G ATA

K

Torghjørnet

Triangelgården

K

L

Vestre torg

MC

VA

NG

E SV

G

E N HrE-bygget

L

P-plass ~ offentlig langtidsparkering mot avgift K P-plass ~ offentlig korttidsparkering mot avgift P-plass ~ offentlig parkering uten avgift Briskeby gressbane MC P-plass MC ~ parkering for motorsykkel

L

(statsetatene)

Stortorget

K

Triangelparken

Fylkeshuset Statens vegvesen

Utstillingsplassen Hamar park

S T O R H A M A R G ATA

Hamar rådhus

N

MC

P-plass ~ offentlig parkeringshus mot avgift P-plass ~ privat parkering mot avgift P-plass ~ privat parkeringing uten avgift P-plass ~ skiltede P-plasser for forflytningshemmede

G

R

Ø

N

Basarene

Basarbygningen

Strandgateparken

MC K MC K L

Kvartal 48

N

D

G

Statens hus

Fougnerlunds plass

EG

L

A AT

ST

Østre torg

R

Brygga Brygga

Astoria

Hamar tinghus

Parkgården

BRISKE Andre symboler BRISKEG as Kar tografi og layout: eMap E N Kar tet er produser t av: eMap as, Trondheim Tr ykk: Gr ytting AS, Orkanger Kar tgrunnlag: eMap M50 / TerraSpace Opplag: 1.000 eksemplar Korrigerende kar tkilder :Hamar kommune Kartprojeksjon: UTM sone 32, WGS84 / Euref 89 Utgiver : Hamar kommune Utgivelsesår : 2011 Målestokk P-plass kar t: 1:7.500

Sta nge bru a

A

A AT

Koigen

Skibladnerbrygga Skibladnerbrygga

L Åttemetersplanet Åttemetersplanet L

Mjøsholmen

skysstasjon Hamar skysstasjon

222

S TA N G E V E G

EN

Badeplass Bobilparkering

Hamar politistasjon

Tegnforklaring

Riksveg Hovedveg Annen veg Gågate Vann Skole, barnehage Helseinstitusjon Kjøpesenter, butikk Kirke, religion Hotell, pensjonat Annen viktig bygning Andre bygninger Industri

Mjøsa

VesleMjøsa

ÅK

222

ER

Kilder etc.:

Jernbane- Grandplassen Hamar senteret

ØSTBYEN ØSTBYEN

0 Målestokk: 1:7.500

250 m

Tjuvholmen

ESPERN ESPERN

© eMap as, 2011. Gjelder kart og kartografi. Kartet kan ikke gjenngis uten tillatelse fra eMap as.

© Hamar kommune

All bruk/gjengivelse av tekst, layout og bilder må avtales med rettighetshaver.

SV

IKA VE

Victoria

Enveiskjøring Jernbanestasjon Bussterminal Taxi hovedholdeplass Småbåthavn Turistbåt - Skibladner

BYEN BYEN

www.emap.no

HamarParkering2011v1a.qxd

16.12.2010

14:06

Side 2

Gode råd til deg som parkerer

Sett deg inn i parkeringsbestemmelsene - bl.a. avstand til kryss, fotgjengerfelt mm. Se etter parkeringsskilt og følg dem! Skilt gjelder i kjøreretningen fra der de er oppsatt og frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller vegkryss. Skiltet gjelder på den siden av vegen hvor det er satt opp. Sjekk alltid skiltingen i gaten. Oppmerking i vegbanen er kun supplement til skilting. Legg kvittering for betalt avgift godt synlig i frontruten og med riktig side opp. Jobber du i sentrum, kan det lønne seg å parkere på plasser som er tilrettelagt for heldagsparkering.

Kommunal korttidsparkering

Totalt 550 plasser, herav 450 langs veg og gate, og 100 på parkeringsplasser. Maksimalt 3 timers parkering. Pris: Se automat eller www.hamar.kommune.no Tidsrom for avgift: 09.00 - 17.00 mandag til fredag, og 09.00 - 15.00 på lørdager. Gratis søndag.

EA

Kommunal langtidsparkering R S T A D BØ

Totalt ca 950 parkeringsplasser. Pris: Se automat eller www.hamar.kommune.no Tidsrom for avgift: 09.00 - 17.00 mandag til fredag og lørdag 09.00 - 15.00. Gratis søndag.

Klage

ANKERBetaling LØKKA

Mynt Betalingskort Mobiltelefon Abonnement for måned/år *egen pris for beboere P-klokke * Beboere = de som bor innenfor avgiftsgrensen

S A G AT U N

Klageskjema for gebyr og tilleggsavgift finner du på Hamar kommunes internettside www.hamar.kommune.no , eller du kan få det på Servicekontoret i Hamar rådhus, Vangsvegen 51, telefon 62510210.

ROLLSLØKKA

DISEN

Har du spørsmål om parkering?

HOLSET MC-parkering

Det er totalt 35 MC-plasser i sentrum. Disse er gratis og kan benyttes av motorsykler, scootere og mopeder. Parkerer du et MC-kjøretøy på en plass som ikke er skiltet spesielt for dette kjøretøyet, må du betale avgift.

V E S Kontakt: E N TBY

Hamar kommune Veg, trafikk og parkering. Postadr: Pb. 4063, 2306 Hamar Telefon: 62510210, telefax: 62510610 e-post: [email protected]

Stortorget

K

Parkering i Hamar

Totalt ca. 4900 P-plasser fordelt på: - 2400 kommunalt administrerte plasser - 2500 privat drevne plasser

Gyldig fra 2011

Forflytningshemmede

Basarene

Basarbygningen

Str

MC K

Nå med kart! se andre siden

B Brygga

Det er totalt 36 reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede i Hamar ( se kart ). Har du parkeringskort for forflytningshemmede, kan du parkere gratis på alle kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Merk! Dette gjelder ikke P-plasser drevet av private.

BRISKEBYEN

Åttemetersplanet Skibladnerbrygga

ØSTBYEN

Information

HamarParkering2011v1a.qxd

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

57183