Read Presentatie+Eurocode.pdf text version

Kennismaking met Eurocode

presentatie door Mart Ronde

21 september 2010 [email protected]

huidige situatie opbouw Eurocode grondslagen belastingen op constructies materiaalcodes CE-markering

1

Huidige situatie.. Europese afspraak

­ per 31 maart 2010 nationale normen intrekken ­ dus ook de TGB 1990!

NEN-EN niet aangestuurd door Bouwbesluit 2003 Tot dan de huidige NEN normen

­ juridische basis via:

· Woningwet artikel 2 · Bouwbesluit 2003 · Bijlage I in regeling Bouwbesluit 2003 met opsomming (limitatief) van normen

NEN-EN mag gebruikt worden

­ op basis van gelijkwaardigheid in het Bouwbelsuit

­

maar wel binnen het stelsel van Eurocode: niet in samenhang met TGB 1990 reeks

2

Huidige situatie. Invoering nieuw bouwbesluit uitgesteld naar 1 juli 2011 Voor die datum nog in Bouwbesluit 2003 ?

­ ­ ­ ­ ­ Aansturen Eurocode Overgangsperiode van TGB 1990 naar Eurocode Datum intrekken normen TGB 1990 Alleen fundamentele belastingscombinaties UGT of ook bruikbaarheids toestand BGT met · Vervorming · Scheurvorming ­ Brandwerendheid (tijdsduur)

3

Opbouw Eurocode..

10 eurocodes in totaal 60 delen aanduiding ­ NEN-EN 1990 of EC 0 ­ NEN-EN 1991 of EC1 ­ ...

4

Opbouw Eurocodes..

één Eurocode EN ontwikkeld (duits, engels en frans) Per lidstaat (28 lidstaten) is de EN "exact" vertaald

­ nationale norm NEN-EN...

Per lidstaat nationale bijlage

­ nationale bijlagen /NB

Met de NEN-EN kan worden aangetoond

­ dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in het Bouwbesluit 2003

Buitenlandse EN niet zondermeer in Nederland te gebruiken

­ Combinatie NBN EN (nationale norm) met NEN-EN NB (nationale bijlage) wel

5

Opbouw Eurocodes..

Nationale bijlages

In elke EN een National Annex

­ Opsomming toegelaten nationale keuzen ­ De nationale norm die de EN implementeert moet een nationale bijlage hebben ­ Nationale norm heeft zonder nationale bijlage geen officiele status

Voor elk lidstaat

­ Eigen Nationaal Bepaalde Parameters (NBP's) zodat de EC aansluit aan "bouwbesluiten"

6

Opbouw Eurodcodes..

Voorbeeld Nationaal Bepaalde Parameters (NBP's)

EC 0 ­ bijlage A1

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Ontwerplevensduur Waarden factoren Rekenwaarden van belastingen Definitie van gevolgklassen waardebepaling van belastingen wateraccumulatie moet volgens NEN 6702 horizontale belastingen op afscheidingen volgens NEN 6702 sneeuwbelasting 4.1 (1) stuwdrukken in tabel NB.4 factor van druk- en treksterkten cc = 1.0

EC 1 deel (1-1) belastingen

EC 1 deel (1-3) sneeuwbelasting EC 1 deel (1-4) windbelasting

EC 1 ­ 3.1.6 (1)P

Via de nationale bijlage aansluiting op veiligheidsniveau Bouwbesluit 2003 binnen de vrijheden van de EC

7

Grondslagen..

EC 0 : algemeen

Ontwerplevensduur

­ ­ ­ Ingedeeld in klassen en ontwerplevensduur (tabel 2.1) voorheen referentieperiode in tabel 1 NEN 6702 voorheen correctiefactor t NEN 6702 (5.5.2)

Reductiefactor voor veranderlijke belastingen:

UGT (uiterste grenstoestand) BGT (bruikbaarheids grenstoestand)

­ in Bouwbesluit 2003 geen onderdeel toets constructieve veiligheid

-factoren

­ reductiefactor voor veranderlijke belastingen

Gevolgklassen

8

Grondslagen..

EC 0 : UGT (uiterste grenstoestand)

Te toetsen uiterste grenstoestanden met belastingcombinaties:

­ EQU verlies van statisch evenwicht

· kantelen · opdrijven

­ STR intern bezwijken

· buigen, afschuiven, pons · knikken, kippen

­ GEO bezwijken van grond ­ FAT bezwijken door vermoeiing

9

Tabel B1 - Definitie van gevolgklassen

Grondslagen..

EC 0 : UGT (uiterste grenstoestand)

Voor blijvende en tijdelijke ontwerpsituatie (UGT)

­ ­ ­ ­ ­ ­ Tabel A1.2(A) ­ (EQU)(Groep A) Tabel A1.2(B) ­ (STR/GEO)(Groep B) <= hieronder afgebeeld Tabel A1.2(C) ­ (STR/GEO)(Groep C) Tabel A1/3 ­ buitengewone en aardbevingscombinaties

Belastingcombinaties met essentie

een belasting dominant met volle rekenwaarde overige belastingen gereduceerd met 0 (cement 2008/8)

Tabel A1.2(B) - Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B) Blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties Blijvende belastingen Overheersende veranderlijke belasting Veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende Belangrijkste (zo nodig) Andere

Ongunstig 1,35 Gkj,supa 1,2 Gkj,supb

Gunstig

(verg. 6.10a)

0,9 Gkj,inf

1,5 0,iQk,i (i > 1) 1,5 Qk,1 1,5 0,iQk,i (i > 1)

(verg. 6.10b)

0,9 Gkj,inf

A B

Bij vloeistofdrukken met een fysiek beperkte waarde mag zijn volstaan met 1,2 Gkj,sup. Deze waarde is berekend met = 0,89.

10

"Grondslagen"..

EC 7 : geotechnisch voorbeeld opdrijven

EQU verlies van statisch evenwicht Controle UGT opdrijven constructie (kelder) NEN-EN 1997-1/NB tabel A.15

­ ­ 0.9 x weerstand biedende belastingen (eigen gewicht, permanente belastingen) 1.5 x aandrijvende belasting (belasting door grondwaterdruk)

11

Tabel A1.1 - Waarden van de -factoren voor gebouwen

Grondslagen..

EC 0 : -factoren

Tabel A1.1 - Waarden van de -factoren voor gebouwen bij belastingcombinaties Belasting UGT (uiterste grenstoestand) BGT (bruikbaarheids grenstoestand) 0 EQU STR/GEO karakteristiek 1 2

buitengewone en karakteristieke belasting frequent frequent en quasipermanent

Voorgeschreven belastingen in gebouwen, categorie

Categorie A: woon- en verblijfsruimtes 0,4 0,5 0,3

(...)

12

Tabel B1 - Definitie van gevolgklassen

Grondslagen.

3 klassen

­ ­

EC 0 : Gevolgklassen

sluiten niet helemaal aan op veiligheidsklassen in NEN 6700 Nederland heeft besloten om EC te volgen

Tabel B1 - Definitie van gevolgklassen

Gevolgklasse

Betrouwbaarheidsklasse B3.2 (2)

KFI factor voor belastingen B3.3(1)

Correspondeert met veiligheidsklasse volgens NEN 6700

Omschrijving

Voorbeelden van toepassingen

CC3

RC3

1.1

-

Grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens (enkele tientallen), en/of zeer grote economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving. Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of aanzienlijke economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving. Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/ of kleine of verwaarloosbare economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.

Hoogbouw (h > 70 m) Tribunes, Tentoonstellingsruimten, Concertzalen, Grote openbare gebouwen c Woongebouwen Kantoorgebouwen Openbare gebouwen Industriegebouwen (3 of meer verdiepingen) Landbouwbedrijfsgebouwen d Tuinbouwkassen d Standaard eengezinswoningen Industriegebouwen (1 of 2 verdiepingen)

CC2

RC2

1.0

3

CC1

RC1

0.9

1, 2

(...)

13

Belastingen op constructies..

EC 1(1-1)

Eigen gewichten Veranderlijke belastingen (opgelegde belastingen) in klassen A,B... ingedeeld Reductiefactor voor opgelegde belastingen n = aantal verdiepingen boven de belaste constructieve elementen van dezelfde klasse. Conversietabel van Bouwbesluit 2003 gebruiksfuncties naar EN klassen (informatief !)

14

Belastingen op constructies.

EC 1 (1-2) brand

3 brandkrommen (standaard, externe brand, koolwaterstof) Voor beton, staal, staal-beton, hout, steen en aluminium in EC 2 t/m 6 en 9 deel(1-2) rekenregels m.b.t bezwijkcapaciteit constructie-onderdelen Reductie van krachten in de constructie Ed,fi = fiEd

­ ­ Ed krachten bij normale temperatuur voor een fundamentele belastingscombinatie fi reductiefactor voor de brandsituatie. Als vereenvoudiging fi = 0,7

15

Belastingen op constructies.

EC 1 (1-3) sneeuwbelasting

s = µi Ce Ct sk sneeuwbelasting op daken 5.2 (3)P µi sneeuwbelastingsvormcoefficient

Ce blootstellingscoefficient tabel 5.1

­ 1.0 voor iedere locatie in Nederland 5.2 (7)

Ct warmtecoefficient

­

­

1.0 voor elk gebouw in Nederland 5.2 (8)

0.7 kN/m2 d voor iedere locatie in Nederland 4.1 (1)

sk karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond Dus s = µi sk (gelijk aan NEN 6702) met sk = 0.7 kN/m2

16

Belastingen op constructies..

EC 1 (1- 4) windbelasting Windkracht op een constructie Fw = cscd cf qp(ze) cscd bouwwerkfactor

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ cs afmetingsfactor (in NEN 670 : Cdim) cd dynamische factor (in NEN 6702 : 1) cscd = 1 volgens randvoorwaarden in 6.2 vlakken verdeeld in zones cpe10 hoofddraagconstructie cpe1 kleine elementen en bevestigingen 1 m2 (gevelelementen) cpi over- en onderdruk cfr wrijving

Aref (5.3)

cf krachtscoëfficiënten

Tabel NB.4 (informatief) - Extreme stuwdruk in kN/m2 als functie van de hoogte met c0 = 1 orografiefactor (zie 4.3.3 en A.3) !

Hoogte m kust 1 0,93

Gebied I onbebouwd 0,71 bebouwd 0,69 kust 0,78 (...)

Gebied I onbebouwd 0,60 bebouwd 0,58

Gebied III onbebouwd 0,49 bebouwd 0,48

200

2,65

2,29

2,11

2,22

1,92

1,77

1,58

1,46

17

Belastingen op constructies.

EC 1 (1- 7) buitengewone belasting stootbelastingen (botsingen) 4.

­ ­ ­ botskracht tabel C.2 aardgasontploffing tabel D.2 Trekbanden · horizontaal A.5 · verticaal A.6

ontploffingen 5. gevolgen van lokaal bezwijken door onbekende oorzaak (nieuw)

18

Materiaalcodes..

"belastinggeval" imperfecties "belastinggeval" in UGT, niet in BGT EC2 ­ betonconstructies

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ scheefstand constructie 5.2 (5) (in NEN 6720 ­ 7.3.4.1) imperfecties afzonderlijke elementen 5.2 (7) scheefstand raamwerken 5.3.2 scheefstand schoorgevende systemen 5.3.3 staafimperfecties 5.3.4 vormimperfectie constructie 5.4.4 (2) onvolkomenheden (scheefstand) 5.3 (2)

EC3 ­ staalconstructies

EC5 ­ houtconstructies EC6 ­ steenconstructies

19

CE-markeringen.

20

Information

Dia 1

20 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

30870