Read Program-3-Kongres.indd text version

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

HRVATSKO DRUSTVO MEDICINSKIH SESTARA ANESTEZIJE, REANIMACIJE, INTENZIVNE SKRBI I TRANSFUZIJE CROATIAN NURSES SOCIETY OF ANESTHESIA, REANIMATION, INTENSIVE CARE AND TRANSFUSION Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH Under auspice of Ministry of Health and Social Welfare Organizira Organize Organizira / Organize r a izira Organize i g i

PROGRAM PROGRAMME

Hotel Solaris, Sibenik Solaris Holiday Resort, Sibenik, Croatia 22. ­ 25. travnja 2010. / April 22 ­ 25, 2010

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

ORGANIZATOR Organizer Hrvatsko drustvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije Croatian Nurses Society of Anesthesia, Reanimation, Intensive Care and Transfusion TEME Topics Sestrinski pristup lijecenju boli Pain management ­ nurses aproach Sigurnost pacijenta na anesteziji Patient safety on anesthesia Organizacija i upravljanje u jedinicama intenzivnog lijecenja Management in intensive care units Klinicka transfuziologija Clinical transfusiology Obitelj u pedijstrijskim jedinicama intenzivnog lijecenja Familly in pediatric intensive care units Slobodne teme Free topics ORGANIZACIJSKI TIM Organization team Vedran Dumbovi Ivana Protulipac Kata Pani Matija Zuk Marko Cari Boris Medved

STRUCNI I ORGANIZACIJSKI ODBOR Organization and scientific committee Adriano Friganovi Predsjednik president Danijela Prugovecki Dalibor Rati Ljiljana Zaplati Sime Stani Jacinta Idzakovi Marina iak Novak POZVANI PREDAVACI Invited speakers Ged Williams (Australija / Australia) Sonja Kalauz (Hrvatska / Croatia) Asja Jaklic (Slovenija / Slovenia) Irena Benko (Hrvatska / Croatia) Konrad Rosskopf (Austria / Austria) Irena Juki (Hrvatska / Croatia) Marina Samardzija (Hrvatska / Croatia)

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS PROGRAM / Programme

22. TRAVNJA 2010. GODINE, CETVRTAK

12:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA / Registration 15:00 OTVARANJE SIMPOZIJA / Opening Ceremony Radno predsjednistvo: Marijana Zaja, Dalibor Rati 15:10 Leadership in critical care ­ Creating s safe nursing workforce Ged Williams (AU) 15:40 Hrvatska u Eurotransplantu Mirela Busi (HR) 16:00 Pandemska gripa ­ nase iskustvo Asja Jaklic, Mitja Marinsek (SLO) 16:20 Nadzor nad odabirom davatelja i raspodjelom krvnih pripravaka Irena Juki (HR) 16:40 Uloga tima za kontrolu bolnickih infekcija u jedinici intenzivnog lijecenja Jasminka Horvati, Marija Medved, Snjezana Zic KBC Zagreb (HR) 17:00 KOKTEL DOBRODOSLICE / Wellcome coctail Radno predsjednistvo: Irena Vugrek, Danijela Prugovecki 17:30 Farmakogenetika ­ klinicka primjena varfarina Marina Samardzija (HR) 17:50 Moralne vrijednosti i mi Ana Senicar (SLO) 18:10 PHARMAMED MADO SPONZORIRANO PREDAVANJE

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

18:30 OKRUGLI STOL ­ Sestrinstvo u Hrvatskoj danas moderator: Sonja Kalauz 19:30 KRAJ PRVOG RADNOG DANA 12:00 ­ 20:00 INFO DESK

23. TRAVNJA 2010. GODINE, PETAK

08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA Radno predsjednistvo: Irma Jalusi, Jasminka Horvati 09:00 Guidelines for Critical Care Nursing Education Ged Williams (AU) 09:30 Sestrinska procjena i tretman boli Irena Benko (HR) 09:40 Roditelji u prostoru za prijeoperacijsku pripremu Ivanka Viskovi, Anita Stoki, Jacinta Idzakovi, Davorka Celi KBC Rijeka (HR) 10:50 Enteralna prehrana bolesnika Ksenija Kukec, Zeljka Gajski OB Varazdin (HR) 10:00 A Worldwide perspective on Cirtical Care Nurses organizations Ged Williams (AU) 10:20 SPONZORIRANO PREDAVANJE - STOMA MEDICAL 10:30 PAUZA ­ Coffe break Radno predsjednistvo: Irena Benko, Zeljka Gajski 11:00 Organizacija i upravljanje Tajana Bracko Hadzija OB Koprivnica (HR)

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

11:10 Patient Controlled Analgesia ­ nasa iskustva Mara Marti, Irma Jalusi Klinika za traumatologiju (HR) 11:20 Ucinak edukacije medicinskih sestara/ tehnicara na sigurnost primjene eritrocitnih krvnih pripravaka Dalibor Rati KBC Osijek (HR) 11:30 Sigurnost pacijenta na anesteziji Miroslav ures, Nadica ures KB Sveti Duh (HR) 11:40 Muzikoterapija u lijecenju boli Natasa Gorican, Tatjana Lukovecki, Adriano Friganovi KBC Zagreb (HR) 11:50 SPONZORIRANO PREDAVANJE - ECOLAB 12:00 PAUZA Dvorana A 12:15 RADIONICA ­ EKSPLANTACIJA voditelj: Danijela Prugovecki Dvorana B 12:15 RADIONICA ­ MEDIVA Dvorana C 12:15 RADIONICA - KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA 13:00 PAUZA ­ RUCAK Dvorana A Radno predsjednistvo: Jacinta Idzakovi, Ljiljana Zaplati 15:00 SPONZORIRANO PREDAVANJE ­ BASLER OSIGURANJE

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

15:10 Organizacija rada u odsjeku poluintenzintenzivnog lijecenja OB''dr. T. Bardek'' Koprivnica Marijana Hrasti Colig OB Koprivnica (HR) 15:20 Zdravstvena njega bolesnika s teskom kraniocerebralnom ozljedom Mirela Koncar, Zeljkica Doroti, Vijekoslav Kukec, Mirjana Mestrovi, Milka Jurenovi KBC Zagreb (HR) 15:30 Ispitivanje stabilnosti koncentrata eritrocita u hranjivoj podlozi skladistenih 42 dana Grdi. A, Antolovi R., Barisi M., Mori S., Leki L., Vuk T. HZTM (HR) 15:40 Sigurnost pacijenta za vrijeme anestezioloskog postupka Gordana Vogles, Sonja Jerkovi KBC Zagreb (HR) 15:50 Sestrinski pristup boli kod akutnog pankreatitisa Snjezana Sobak, Bozena Herceg OB Varazdin (HR) 16:00 Hipertenzija kod transplantiranog bolesnika Marija Kadovi KB Merkur (HR) 16:10 Respiratorna rehabilitacija u JIL-u Slavica Milutinovi KBC Zvezdara, UINARS (SR) 16:20 Praenje ucestalosti infekcija kod bolesnika sa urinarnim kateterima Milena Fiket, Valerija Bozicek, Ivanka Golubi KB Sestre Milosrdnice (HR) 16:30 RASPRAVA - KRAJ DRUGOG RADNOG DANA

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

Dvorana B Radno predsjednistvo: Damir Poljak, Dragica Skroza 15:00 Zadaa anestezioloske sestre u zbrinjavanju pacijenata s arteficijalnom ventilacijom u kunim uvjetima Stefanija Pavli ­ Bermanec OZB Cakovec (HR) 15:10 Sestrinski pristup lijecenju boli kod zelucanog vrijeda Razija Hodzi ­ JU bolnica Travnik (BiH) 15:20 Postupak mikrobioloskog ispitivanja uzoraka krvi i krvnih pripravaka na prisustvo bakterija u HZTM Ivana Glamuzina, Lidija Rukavina, Irena Vukovi, Ivanka Batarilo, Dorotea Sarlija ­ HZTM (HR) 15:30 Perkutana dilatacijska traheotomija Igor Kljaji - OB Slavonski Brod (HR) 15:40 Sestrinski pristup lijecenju boli nakon kirurskih zahvata kod tumora glave i vrata Mirela Krapec, Suzana Palakovi ­ Hasan KBC Zagreb (HR) 15:50 Komunikacija s obitelji u pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici Marina Sikavica - KBC Split (HR) 16:00 Postoperacijski nadzor pacijenta (recovery room) Jasmin Babi, Ankica Mick - OB Knin (HR) 16:10 Intraaortalna balon pumpa ­ vaznost poznavanja principa rada za kvalitetniju sestrinsku skrb (standardi rada) Jasmina Saronja KBC Zagreb (HR) 16:20 Sigurnost pacijenta na anesteziji Maja Horvat, Donald Peran - KBC Zagreb (HR) 16:30 RASPRAVA - KRAJ PRVOG RADNOG DANA 08 ­ 17 INFO DESK

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

24. TRAVNJA 2010. GODINE, SUBOTA

08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA Radno predsjednistvo: Asja Jaklic, Milena Fiket 09:00 Apheresis of Peripheral Blood Progenitor Cells in Children below 12 kg Body Weight Konrad Rosskopf, S. Sipurzynski, T. Wagner, W. Schwinger, C. Urban, G. Lanzer (A) 09:20 Sigurnost pacijenta na anesteziji Andrijana Slopar ­ OB Vinkovci (HR) 09:30 Sestrinski pristup kod prepoznavanja, razumijevanja i lijecenja boli Anita Razum, Danijela Gregani, Sanja Plemi KB Sestre Milosrdnice (HR) 09:40 Krvno grupna nepodudarnost majke i djeteta, hemoliticka bolest novoroenceta ­ prevencija i lijecenje Zarko Pavli, Ankica Banovi - KBC Osijek (HR)

09:50 Klinicka primjena neinvazivne ventilacije pomou helmeta Snjezana Benko ­ KB Sveti Duh (HR) 10:00 Jedinica intenzivnog lijecenja `'bez zidova'' Petar Mirkovi UINARS (SR) 10:10 Zbrinjavanje politraumatiziranog bolesnika unutar `'zlatnog sata'' Igor Pelai, Alen Benko, Melita Bolesi, Suzana Lukacevi KBC Zagreb (HR) 10:20 SPONZORIRANO PREDAVANJE ­ DRAEGER MEDICAL CROATIA Nove tehnologije u primjeni potrosnog materijala 10:30 PAUZA ­ Coffe break

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

Radno predsjednistvo: Miroslav ures, Marijana Maljkovi 11:00 Tretman boli kod torakokirurskih bolesnika u JIL-u unutar 24 sata Vedran Dumbovi, Matija Zuk, Ruzica Zivanovi Klinika za plune bolesti Jordanovac (HR) 11:10 Zdravstvena njega bolesnika sa ureajem za asistenciju klijetki (ventricular assist device) Daria Grabrovecki, Brankica Idrizaj, Adriano Friganovi KBC Zagreb (HR) 11:20 Kontrola infekcije u jedinicama intenzivne njege Prci B., Fejzi M., Ajdasli A. JZU univerzitetski klicki centar Tuzla (BiH) 11:30 Organizacija rada u hitnom internom prijemu Kristina Backov ­ OB Zadar (HR) 11:40 Alternativni pristup boli Anastazija Santi ­ Klinika za tumore (HR) 11:50 SPONZORIRANO PREDAVANJE ­ ANTISEPTICA 12:00 PAUZA - Coffe break Dvorana A 12:15 RADIONICA ­ Komunikacija Centar za kulturu odnosa (SLO) i Hrvatski nacionalni savez sestrinstva (HR) voditelj: Renata Roban Dvorana B 12:15 RADIONICA ­ SANYKO Dvorana C 12:15 RADIONICA ­ KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA 13:00 PAUZA ZA RUCAK

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

Dvorana A Radno predsjednistvo: Katarina Marsi, Barbara Baci 15:00 SPONZORIRANO PREDAVANJE - DE PLANO Terapija bola i PCA pumpica 15:10 Ambulanta za terapiju boli OB Vinkovci Blazenka Osmakci OB Vinkovci (HR) 15:20 Komunikacija s roditeljima tesko bolesnog djeteta Marijana Benkovi, Marina iak Novak, Tiri Zvjezdana, Matijevi Ivana KBC Zagreb (HR) 15:30 Upoznavanje medicinskih sestara/tehnicara s osobitostima LIDCO hemodinamskog monitoringa Stefanija Dragani, Maloca Pavica, Vesna Brati KBC Zagreb (HR) 15:40 Sigurnost pacijenta na anesteziji Josip Brusi, Marijana Maljkovi ­ KBC Rijeka (HR) 15:50 Pozicioniranje pacijenta prilikom operacijskih zahvata Agneza Glavoci, Simona Cucek, Ernest Paver Klinika za traumatologiju (HR) 16:00 Suvremeni pristup lijecenja boli s osvrtom na procjenu boli i sestrinsku edukaciju bolesnika Snjezana Karin, Davor Toli ­ KBC Osijek (HR) 16:10 Greske u imonuhematoloskoj dijagnostici ­ kako ih sprijeciti Damir Poljak, Nevenka Ivek, Tomislav Dolovski, Emina Golub, Ivanka Sebijan ­ OB Vrarazdin (HR) 16:20 Pseudoaneurizma brahijalne arterije kao rijetka komplikacija pri darivanju krvi Sarlija D., Vut T., Barisi M., Sarlija M., Topi P., Maglov C., Balija M., Juki I., - HZTM i KB Dubrava (HR) 16:30 RASPRAVA ­ ZATVARANJE KONGRESA

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

Dvorana B Radno predsjednistvo: Sime Stani, Tajana Bracko Hadzija 15:00 Zbrinjavanje pacijenta u JIL nakon timektomije Dubravka Jerkovi, Jasna Horvat, Adela Brezni Klinika za plune bolesti Jordanovac (HR) 15:10 Sigurnost bolesnika u operacijskoj sali KC Ljubljana Joze Simenko ­ KC Ljubljana (SLO) 15:20 Perioperacijski nadzor i perioperativna analgezija Milena Skvorc ­ OZB Cakovec (HR) 15.30 Sigurnost pacijenta na anesteziji Hrvoje Premuz ­ OB Slavonski Brod (HR) 15:40 Trahelektomija u 19. Tjednu trudnoe Slavica Trifuncevi ­ Institut za onkologiju Vojvodine (SR) 15:50 CVK - centralni venski kateter Alisa Klacar, Belma Sabanovi ­ OB Sarajevo (BiH) 16:00 Suzbijena bol ­ zivot dostojan covjeka Josip Bozi, Nadica Bozi, Vera Hranj ­ OB Varazdin (HR) 16:10 Prednost uvoenja potpuno automatiziranog sustava za odreivanje ABO i RhD krvnih grupa Blazenka Pintari, Lovranka Franciskovi, Vesna Matus, Nina Jurakovi Loncar, Zeljka Hundri ­ Haspl, Melita Balija, Irena Juki ­ HZTM (HR) 16:20 RASPRAVA ­ ZATVARANJE KONGRESA 08:00 ­ 17:00 INFO DESK 17:00 SASTANAK UPRAVNOG ODBORA 21:00 SVECANA VECERA

3. MEUNARODNI KONGRES · 3rd INTERNATIONAL CONGRESS

GENERALNI SPONZOR

PHARMAMED MADO

SPONZORI

AGMAR SANYKO DE PLANO STOMA MEDICAL TEHNOMEDIKA ABBOTT ANTISEPTICA MEDITEX B. BRAUN ADRIA ECOLAB KIRKKOMERCE MEUNARODNA SESTRINSKA KONFERENCIJA O ZDRAVLJU U ZAJEDNICI 12.-13.05.2010. Zagreb

ZLATNI SPOZORI DRÄGER MEDICAL CROATIA SONIMED MEDIVA

BASLER OSIGURANJE MEDICAL INTERTRADE EMA KARDIAN FRESENIUS KABI LOLA RIBAR LOHMAN RAUSCHER PLIVA KARL STORZ PANON TRADE HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU MODERNA EUROPA: IZAZOVI ZA SESTRINSKU PRAKSU 25.-28.11.2010. Zagreb

www.w-yb.net/cronia

www.hnss.hr

Information

Program-3-Kongres.indd

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1263833