Read LAUGA O LE KERISIMASI text version

1

LAUGA O LE KERISIMASI 2009 Tui Atua Tupua Tamasese Ta'isi Efi Ao o le Malo Samoa

Soo se pese lotu, e `auga i le momoli o le fe'au i le upu ma le fati. Ua ou filifilia le pese lea na lagi atu nei e fai ma faailoilo o la'u fe'au o le Kerisimasi. A fesili mai se isi, mai fea e te sau ai i le aso 25 Tesema po o le aso Kerisimasi? O la'u tali, mai le aso 29 Setema, o le aso o le Galulolo po o le Sunami. O lona uiga, ua avea le Galulolo po o le Sunami o le aso 29 Setema, e fai ma faasinoala i le fe'au o le Kerisimasi. O le a avea ni tala se tolu e fai ma molimau ola o le Galulolo po o le Sunami. O le tala muamua, o le molimau lea a se tasi o tina sa o ma asiasi atu i ai ma Filia i le falema'i. Ona ua foufou mai le Galulolo, e foliga e fofoga mai e le gogolo ma le , sa ou `alaga atu i si a'u fanau, "Taufetuli! Sa'ili se tou lavea'i! `Aua le faatali mai ia te a'u! (aua ou te iloa ua ou puta ma faatutugat). O tamaiti o fanau a ma fanau. Ae mea ane, ua toe fo'i mai le isi tamaitiiti e fitu tausaga. Ua sau `u'u mau lo'u lima ma fai mai, "Sau ta !" ona ou taumafai atu lea. E le'i tautalia le ma `u'ugalima. Na o na sau lava o le galu, pei e fao atu le lima o si a'u tama. Ina ua to'a ane, ua ou manu'anu'a ae ou ola. Ae ua le iloa le mea ua tafea i ai si a'u tama. E oo mai i le as e le'i maua si a'u tama, ae ta te toe fia vaai tasi lava i ai. E ui ina ua ou l vaai i ai ae ou te lagona pea lona si'uleo, lona tago mai ma `u'u mau lo'u lima ma faamalosi'au mai. Ma ua oo mai ia te a'u le lagona, e ma'eu le alofa ma le pulunaunau o si a'u tama, ma e pau le ai o lana galuega lavea'i ia ou `apo ma faaaog tatau le avanoa lea ua maua ina ua toe lavea'iina lo'u ola. O le fesili, e faapefea ona tatou maua mai i le tala lenei le fe'au o le Kerisimasi? Ae lea ua avea lenei `alu'alutoto ma faaolataga ma faaola totoga i le matua o lona matua! Ua i'u ina fano ona o le naunau alofa. Ua toe fo'i mai lava mo le tin. E faapefea ona alu ae tuulafoa'i ia l e faatumutumu i lona loto? Ona o tatou manatua lea upu o le pese: Iesu e, mlie loto, i lou manatua mai. E manatua e lenei tamaitiiti le agalelei ma le alofa i aso e tele. I le tulu'iga o ft, afai tatou te mata'alia ma mataala, tatou te maua pea foliga o Iesu le Faaola. A tatou pu'epu'emaua ia na foliga, ona tatou maua lea o le fe'au o le Kerisimasi. E l mafai e le Galulolo, po o le lona malosi, ona faatama'i le ute ma le `auga, o le alofa lea o l tasi i le isi. Ma ua faamaonia e lenei tala, o le mata'utia o le galulolo, e faamalosia ae le faaitiitia ai le alofa.

2

Fai mai upu o le pese: Iesu e, o lou alofa o se mea e ofo ai; o le `olo e l saofia; ou te sulufa'i i ai. Aua o le `olo e fatu i le alofa, e l mafai ona foua e se fili. Ma o se tasi lea o fe'au tua o le Kerisimasi, o le alofa o le Atua na ia foa'i mai ai lona Alo e to'atasi e fai ma Faaolataga ia i tatou. O le tala lona lua. Pe fa aso talu ona tula'i mai le Galulolo, ae mnu mai le `alaga ua maua se tamaitiiti. Saele atu le tin, vaai atu o lana tama. E le'i poi pe fo'i, tainane ua pala le tino ma manogi, ae oso atu opo mai ma sogi i ai. Ua `ave'esea e le alofa le `ino'ino i le manogi ma le pala o le tino. Mo le tin, pei o la e vaai ma lote le tulu'iga o mea lelei. Aua o le vaevae manava, se tasi o mau faavae a Samoa, e faasino i le vaevaega o le manava o le tin, e maua ai le tagata. Fai mai le Tusi Pese, o le pese ua togia e fua mai i se mau mai le Pese a Solomona, e faatusa ai le alofa i le uu manogi. Ua se uu manogi le alofa e sausau ai le `ea e mafuta ai le tina ma lana tama. I le Kerisimasi, tatou te sula ai le alofa o le Atua ma le galuega togiola a lona Alo ma tatou te sula ai fo'i le alofa o le tin o Maria ona ua vavae lona tino ma lona ola i le pepe o le Kerisimasi. O le tala lona tolu. O le alofa tula'i o tagata mai itu e fa o le lalolagi, tagata matutua ma tagata talavou, tamafanau a Samoa ma tagata mai atunuu `ese'ese, ua pale mai pei o se aiga e tasi, e lavea'i i ua mafatia i le sunami. Ua faaosofia e lenei alofa tula'i le faamoemoe ma le faatuatua i le agalelei o tagata `ese'ese o le lalolagi. Fai mai upu o le pese, `Iesu e, e malie loto, I lou manatua mai, A e matua olioli, Pe a e afio mai.' Ia tatou `oli'oli i le aso soifua o le tatou Faaola ma lana galuega faitaulaga mo i tatou. Ia tatou fiafia ma `oli'oli ma manatua, o le fe'au o le Kerisimasi e mana ma `anoa i aso laulelei, ae mana fo'i ma `anoa i aso o puapuaga ma tofotofoga. Manuia le Kerisimasi! Soifua

Information

LAUGA O LE KERISIMASI

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

490428


You might also be interested in

BETA
LAUGA O LE KERISIMASI