Read Microsoft Word - Dysphasia Croatian.doc text version

Sto je disfazija?

`Disfazija' je naziv za problem u komuniciranju.

Vrste disfazije

Mozete osje ati potesko e u: govoru

Tko moze pomo i?

Patolog za govor e procijeniti kako dobro razumijete i govorite.

Vam Imate problem s primanjem i reproduciranjem poruka.

razumijevanju sto drugi govore Mozda ete svakodnevno trebati raditi vjezbe.

pisanju

Jos uvijek ujete

itanju

Mozda ete trebati upotrebljavati slikovnu plo u za komunikaciju, kako biste drugima objasnili sto ho ete.

i vidite. Mozdana kap i povreda glave su naj es i uzro nici afazije (nijemosti)

koristenju brojeva i ra unanju Neki pate od teske disfazije. Kod nekih stanje nije tako tesko

Ho e li mi se stanje popraviti?

U prvih nekoliko dana i tjedana moze do i do velikih promjena.

Kako mi moja obitelj i prijatelji mogu pomo i?

· govoriti na prirodan, opusten na in ­ ne treba vikati · govoriti polako i razgovjetno · upotrebljavati kratke re enice · dozvoliti vam vremena za

Croatian/Hrvatski

Patologija govora i disfazija

DYSPHASIA

Neki ljudi se brzo oporave.

odgovor · smanjiti okolne utjecaje koji vas ometaju · ponoviti re enicu

"Potesko e u razumijevanju i govoru"

Za neke je taj process dug i spor.

· upotrebljavati gestikulacije · komunicirati pisanjem · govoriti o poznatim temama

·

pitati kratka pitanja koja zahtijevaju samo 'da' ili 'ne' odgovor.

Op e informacije

Mozda vise nikada ne ete tako dobro komunicirati kao ranije. Neki ljudi, i mnogo godina kasnije, primje uju poboljsanje stanja.

Translated by: Multicultural Liaison Project Gold Coast Health Service District April 2008

Information

Microsoft Word - Dysphasia Croatian.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

519211