Read hoitajakutsuesite2008.pdf text version

Smartti langaton Hoitajakutsujärjestelmä Smartti kutsujärjestelmä

Suunnittelijan ohje

Kutsujärjestelmä kokous- ja ka-

Hoitajakutsujärjestelmä 5000 ovivalvonnalla, paikannuksella ja henkilökunnan omalla hätähälytyksellä. Kutsut puheyhteydellä tai ilman puheyhteyttä

Smartti -hoitajakutsujärjestelmä on markkinoiden monipuolisimpia ja moderneimpia järjestelmiä. Sama perusjärjestelmä voidaan rakentaa pelkkien huonekutsujen varaan tai puheyhteydellisille kutsuille, jos ominaisuudelle on tarvetta. Järjestelmässä voidaan käyttää tarvittaessa erilaisia lisälaitteita.

Kutsu Langaton kutsupainike Erik on perinteinen hoitajakutsupainike, joka varmistaa hälytyksen onnistumisen asukkaan sairauskohtauksen tai tapaturman sattuessa. Erikissä on kaksi painiketta, joista avuntarvitsija käyttää isompaa ja erillisestä pienemmästä painikkeesta hoitaja voi tehdä kuittauksen. Dementiavalvontaan tarkoitettu painike on paikantava Elvis, joka sallii hälytyksettä käyttäjän normaalit päivittäiset toimet. Painikkeet ovat vesitiiviitä ja niihin on tarvittaessa helppo itse vaihtaa paristo. Paikannus Kun järjestelmästä halutaan paikantava tai kun tarvitaan nykyaikainen muistihäiriöisten poistumis-valvonta, käytetään aina keskusyksikkönä OMNIa. Paikannukseen käytetään ELVIS-hälytintä, jossa on sekä poistumisvalvonta että painonappihälytys.

Puheyhteys Jos järjestelmä on tarkoitus rakentaa puheyhteydelliseksi, tarvitaan myös keskusyksikkö SCV, joka kalustetaan riittävällä kapasiteetilla, jolloin puheyhteys voidaan asentaa rajoituksetta kaikkiin huonekojeisiin (5050BO). Ilman puheyhteyttä Mikäli paikannusta eikä dementiavalvontaa tarvita, keskusyksiköksi käy päänäyttövastaanotin 950iAO ja huonekojeina/tukiasemina 5050AO. Jos järjestelmään halutaan kytkeä langallisia hälyttimiä, kytketään ne 5050-kojeen sisäänmenoon, tai VIA ­yksikön kautta. Hälyttimille ei ole enimmäismäärä, joten kohteita ei tarvitse karsia koon perusteella. Ovivalvonta (asuinhuoneen ovi) Ovivalvonta on mahdollista tehdä asuntokohtaiseksi, jolloin asuinhuoneen ovi on helposti valvottavissa siirrettävällä tai kiinteästi asennettavalla mBOX -ovivahdilla.

Dementiavalvonta (ulko-ovet) Ulko-ovien muistihäiriöisten kulunvalvonta voidaan tehdä nykyaikaisella RFID -pohjaisella tekniikalla toimivalla GUSTAV -lähetinmajakalla ja mukana kannettavalla ELVIS -hälyttimellä. Ovessa olevalla ovikoskettimella valvonta voi olla poiskytkettynä aina päiväsaikaan tai oven ollessa kiinni. Näin oviympäristössä oleva vanhus ei turhaan aiheuta hälytystä esimerkiksi arjen toimien yheydessä. RFID -pohjaisessa järjestelmässä käytetään aina OMNIa keskusyksikkönä. Huonekoje 5050 Huonekojeeseen 5050 voidaan liittää kaksi langallista hälytintä, joista toinen voi toimia ajastettuna, jolloin päivä- ja yöaikaan voidaan käyttää eri valvonta-asetuksia. Kojeesta saadaan haluttaessa ulostulo merkkivaloa varten. Kojeessa on kaksi käyttöpainiketta, punainen hälytysnappi hälytyksen tekoon tai lisäavun kutsumiseen sekä vihreä painike läsnäolotiedon tekemiseen ja kuittaukseen. Kussakin 5050 -kojeessa on radiovastaanotin, joka palvelee samalla järjestelmän kaikkia radiolähettimiä. Hälytys on kuitattavissa myös järjestelmän 950 -sarjan näyttövastaanottimilta tai Dect -puhelimista aina silloin, kun järjestelmä on puheyhteydellinen. Mahdollinen valvomo kuittaa myös automaattisesti hälytyksen.

Järjestelmän rakenne ·Jännite 16 V DC ·Väylän enimmäispituus 1 km, väyliä tarvittaessa lisättävissä VIA ­yksiköllä, joissa myös input/output -toiminnot ·Tukiasemien 5050 ja tai mBOX enimmäismäärä per väylä 35 kpl ·VIA ­yksiköiden enimmäismäärä: ei rajoitusta ·Käytävänäyttöjen enimmäismäärä: ei rajoitusta ·Näyttövastaanottimien enimmäismäärä: ei rajoitusta ·Hälytyspainikkeiden enimmäismäärä: ei rajoitusta ·RFID ­paikannin Gustav, toimintasäde säädettävissä 1-3,5m. Johdotetaan vain jännitteelle 10-27 V DC ·SCV ­keskus puheyhteydellisille hälytyksille; kaapelointi väylään ja lisäksi 2 paria MHS tähtiverkkona kullekin huonekojeelle 5050BO. Enintään 90 kojetta keskusta kohden. ·Liitäntä COBS ­puhelinjärjestelmään tekstiviestinä; KIRK ·Liitäntä tekstiviestinä GSM ­puhelimiin; SCRouter

RFID -paikantava järjestelmä

Tukiasema 5050AO / MBOX GUSTAV

Paikan nusos oite "pääo vi"

Paikan nusos oite "keittiö ovi"

ELVIS

Ulko-ovia valvovat Gustav -paikantimet välittävät poistumistiedon ja -paikan, kun Elvis -dementiarannekkeella varustettu muistiongelmainen vanhus poistuu valvotusta ulko-ovesta.

SMARTTI 5000

Hoitajakutsujärjestelmä Smartti 5000 on ruotsalaisen CareTech Ab:n valmistama kutsu- ja hälytysjärjestelmä. Sen tarkoituksena on auttaa palvelutalon henkilökuntaa palvelemaan kohteen asukkaita, jotka ikänsä tai vammansa takia tarvitsevat tukea ja turvallisuutta päivittäiseen elämäänsä. Järjestelmä voi luonnollisena kokonaisuutena kattaa myös muistihäir iöisten poistumisvalvonnan. Hä ly t ykset ja kut sut voivat olla ns. puheyhteydellisiä tai pelkkiä hälytyksiä ilman puheyhteyttä. Järjestelmä voidaan myös toteuttaa siten, että hälytykset paikallistetaan halutulla tarkkuudella.

Näyttövastaanotin kuittaustoiminnoilla. Jokaisessa Smartti-järjestelmässä on oltava 1 näyttövastaanotin, jossa on kellotoiminto ja RS232-väylä. Lisänäyttövastaanottimet voivat olla tyyppiä 950iBO ja 5050. Näyttövastaanotin toimii myös tukiasemana. MBOX:ia voidaan myös käyttää ilman näyttöä tukiasemana.

· · · · · liitetään RS485-väylään käyttöjännite 12 - 16 VDC RJ45 -liitin max. 750 mA asennuskorkeus n. 150 cm

950iAO

päänäyttövastaanotin

Kuten näy t tövastaanotin 9 50 i AO, mutta ilman kellotoimintoa ja RS232väylää.

· · · · · liitetään RS485-väylään käyttöjännite 12 - 16 VDC RJ45 -liitin max. 750 mA asennuskorkeus n. 150 cm

950iBO

lisänäyttövastaanotin

Tuolihälytin

Mattohälytin

SCV5000 Smart Call Voice -keskusyksikkö

Keskusyksikkö huonekojeiden liittämistä var ten. Yhteen keskusyksikköön kytketään enintään 90 huonekojetta. Tar vittaessa useampia keskusyksiköitä voidaan kytkeä alajärjestelmiksi. Myös "call back" ja tekstiviesti ovat mahdollisia.

5050AO huonekoje/tukiasema ilman puheyhteyttä

· tarvitsee toimiakseen 1 - 2 kpl analogisia puhelin(ala)liittymiä · kaapelointi: tähtiverkko + väylä · jännite: 16 VDC

Tukiasema/huonekoje 3 painikkeella ja näyttövastaanottimella. Laite ei sisällä puheyhteyttä. Soveltuu pintaasennukseen. Muotoilu kuten huonekojeessa 5050BO.

tukiasema liitäntä: RJ45/ruuvi jännite 12 - 16 VDC 55/160 mA

Sense vuode-, tuoli- ja mattohälyttimenä

· · · ·

Sense muodostaa kokonaisen tuoteperheen. Siihen voidaan liittää erilaisia hälytysantureita kuten esimerkiksi tuoli-, vuode- ja mattohälytin. Täydewlliseen vuodehäly t timeen kuuluvat: Sense-radiolähetin, kiinnitin, vuodeanturi ja kangassuojus

Por t ti/hissipuhelin, jolla saadaan puheyhteys ovelta hoitajan puhelimeen.

· liitetään SCV-keskukseen ja ovenaukaisua varten VIA-moduuliin

4055B

ovipuhelin

Kaksirivinen, selväkielinen käytävänäyttö. Hälytykset punaisella ja läsnäolot vihreällä näytöllä. Kiinnitys voidaan tehdä seinään tai kattoon.

· · · · J13-liitäntä RJ45/ruuvi 12 - 16 VDC 1A RS485-väylään

5400

käytävänäyttö

Paristo/verkkokäyttöinen monitoimilaite, joka ohjelmoidaan ohjelmointilaitteella 8200. Tietyt toiminnot ovat valittavissa valintakytkimellä. Laite on varustettu RS485-väylällä ja laitteessa on realiaikakello vakiona.

· ohjelmointi 8200:lla · paristokäyttöisenä virrankulutus 0,045 mA lepotilassa, hälytettäessä 0,1 - 70 mA

MBOX 5200

monitoimilaite

5050BO huonekoje puheyhteydellä

Tukiasematoiminteinen huonekoje 3 painikkeella, näyttövastaanottimella, mikrofonilla ja kaiuttimella puheyhteyttä varten. Soveltuu pinta-asennukseen. Laitteessa on 3 hälytystuloa ja 1 hälytyslähtö.

puheyhteys tukiasema liitäntä: RJ45/ruuvi jännite 12 - 16 VDC 55/160 mA

Ovivahti 5 0 82FIN on langallinen koje, jolla valvotaan vanhusten poistumista huoneistaan. Liitäntä ovikoskettimeen ja 5050-kojeen hälytystuloon tai VIA-moduuliin. Mahdollistaa hälytysviiveen valitsemisen.

5082FIN

ovivahti

· · · · ·

Savuilmaisin

Omni on monipuolinen keskusyksikkö, jota käytetään kaikkien parametrien ohjelmoimiseen, ja joka pystyy käsittelelmään kaikkea tiedonsiirtoa CareTech 5000-järjestelmässä. Kaikki asetukset tallentuvat sen omaan tietokantaan. Sen vuoksi Omni toimii normaalikäytössä ilman että tietokoneen tarvitsee olla kytkettynä siihen. Jos järjestelmässä käytetään paikannukseen tai dementiavalvontaan RFID Gustav -lähetintä, tulee jär-

OMNI

keskusyksikkö

Korkealaatuinen savuilmaisin.

jestelmän keskusyksikkönä aina olla Omni.

· liitetään tietokoneeseen suoraan tai verkon välityksellä · vapaasti ohjelmoitavia tekstejä · liitettävissä max. 500 radiolähetintä · itsenäisten alueiden enimmäismäärä 50 kpl · eristetty RS232-liitäntä tietokoneelle · tosiaikainen kello, ladattava akkuparisto · 4 ohjelmoitavaa relelähtöä · 1 ohjelmoitava transistorilähtö · 12 ohjelmoitavaa digitaalista tuloa · 2 ohjelmoitavaa eristettyä digitaalista tuloa · RS485-väylään · 9 - 24 VDC, 500 mA max.

Elvis-hälytin antaa dementiahälytyksen. Silloin henkilökunta tietää heti, kenen hälytys ja mistä hälytys tulee. Näin vältetään vaaratilanteet, joita asuintiloista poistumisesta voi olla seurauksena.

· · · · · paikannustunnuslähetin säädettävä kantama, max 3,5 m 2 ohjelmoitavaa tuloa RFID-taajuus 125 kHz 1,5 - 27 VDC, max. 120 mA

· · · · · · · · · ·

RFID-paikantava dementiavalvontaan kaksisuuntainen yhteys kaksi painiketta lithium-paristo CR 2430 paristo vaihdettavissa itse viisi toimintaprofiilia automaattinen koehälytys valittavissa mitat: 45 x 30 x 13 mm kotelointiluokka IP67

BASIC hälytysvalvomo-ohjelmisto

CareTechin I/O -liitäntälaitteella on kaksi päätehtävää. Toinen on yhdistää CareTech 5000-järjestelmän eri-ikäisiä laitteita toisiinsa ja liittää järjestelmään langallisia hälyttimiä, jotka on asetettu kiinteästi esimerkiksi kylpyhuoneeseen, vuoteen viereen tai odotushuoneeseen. Toinen tehtävä on toimia isolaattorina ja suodattimena niin, että järjestelmässä lähetetty tieto rajoittuu vain niille alueille, joilla sitä tarvitaan. Viaa voidaan käyttää myös esimerkiksi sytyttämään merkkilamppuja ja lukitsemaan ovia.

· · · · · · · · · · · · toimii liitäntäkorttina ja väyläeristimenä erittäin hyvä sähköinen eristys linjan päätevastukset helpottavat asennusta 4 ohjelmoitavaa relelähtöä 1 ohjelmoitava transistorilähtö 12 ohjelmoitavaa digitaalista tuloa 2 ohjelmoitavaa eristettyä digitaalista tuloa tukee etäohjelmointia internetin ja lähiverkon välityksellä mahdollistaa hyvin suurien järjestelmien rakentamisen liitäntä: RJ45 RS485-väylään 9 - 24 VDC, 500 mA max.

VIA I/O

liitäntälaite

Erikissä on kaksi painiketta. Normaalisti toista käytetään esimerkiksi turvahälytykseen ja toista muihin toimintoihin, vaikkapa ryöstöhälytykseen, murtohälytykseen tai henkilökunnan painikkeena. Molemmat painikkeet voidaan ohjelmoida tarpeen mukaan. CareTec hin Easy Press Concept (EPC) tekee avun kutsumisen helpoksi myös kädellä, jonka liikkumiskyky on rajoittunut. Painikkeen mukana tulee kolme erilaista kiinnitintä. Niiden avulla hälytintä voidaan kantaa kaulassa, rannekkeessa tai vyössä

· · · · · · · kaksi painiketta lithium-paristo CR 2430 paristo vaihdettavissa itse viisi toimintaprofiilia automaattinen koehälytys valittavissa mitat: 45 x 30 x 13 mm kotelointiluokka IP67

ERIK

radiopainike

CareTechin perusvastaanotin on Windows-pohjainen hälytysvastaanotin pieniin ja keskisuuriin hälytyskeskuksiin, joissa valvoja vastaa hälytyksiin. Useita linjoja voidaan valvoa samanaikaisesti ja kaikki tapahtumat tallentuvat muokattavaan tapahtumalokiin. Vastaanotto-ohjelmistoon ohjelmoidaan kaikki tarpeellinen tieto asiakkaista ja siitä saadaan tilastoja tapahtumista aina tarvittaessa. Selkeä käy ttöliittymä tekee ohjelmistosta erittäin helppokäyttöisen.

· kaikki tapahtumat tallentuvat lokiohjelmaan · tilastoja asiakkaista ja tapahtumista · useiden linjojen saman aikainen valvonta linjakortilla 5500HW · järjestelmän vaatimukset: Windows 2000 Pro, XP Pro, Pentium III 650 Mhz kovalevykapasiteetti vähintään 20 Gb ,näyttö 17'', äänikortti, näppäimistö, hiiri, oma COMportti jokaiselle linjakortille, verkkokortti tai polttava CD-asema varmuuskopiointia varten · PC:ssä ei saa käyttää muita ohjelmistoja samanaikaisesti

MOBIL hälytysvalvomo-ohjelmisto

Gustav on RFID-radiolähetin, jonka paikkatunnus välittyy mukana, kun

GUSTAV

RFID-lähetin

EElviksen muotoilussa ja toiminnoissa yhdistyy monien vuosien kokemus ja tieto siitä, mitä hälytyspainikkeiden käyttäjät, hoitohenkilöt ja omaiset eniten ar vostavat. Akuutissa tilanteessa on ratkaisevan tärkeää tietää hälyttäjän sijainti, jotta voidaan nopeasti ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin. Elvis antaa hälytyksen mukana myös paikkatiedot. Se voidaan myös asettaa antamaan dementiahälytys silloin, kun hälytyspainikkeen kantaja yrittää poistua valvotulta alueelta.

ELVIS

radiopainike

CareTechin Mobil-vastaanotin ohjaa turvapuhelimista tulevat hälytykset johdottomiin puhelimiin tai matkapuhelimiin. Hälytysten käsittely tapahtuu sujuvasti ja luotettavasti ja niiden hallinta on yksinkertaista. Tilastot antavat luotettavaa tietoa, jota voidaan käyttää toiminnan kehittämisen pohjana. Kaikki puhelimet, joiden tulee ottaa vastaan hälytyksiä ja puheluja, ohjelmoidaan tietokoneelle sen sijaan, että ohjelmointi tehtäisiin erikseen jokaiseen turvapuhelimeen.

ICLOGG

Lokiohjelma tallentaa kaikki CareTech 5000-järjestelmän tapahtumat. Kertynyt tieto helpottaa laadun dokumentointia ja toiminnan suunnittelua. Lokiohjelma sisältyy vakiona CareTechin Basic- ja Mobil-vastaanottimiin. Lokiohjelman sisältävä tietokone liitetään RS232-johdolla suoraan

lokiohjelma

CareTechin näyttövastaanottimeen 9 5 0 i t ai O m ni - ke skusy ks ik kö ö n. Palvelunsaajien tiedot lokiohjelmassa: nimi, osoite, ajo-ohjeet, avaimenkäsittelyohjeet, omaiset, yleistä tietoa ym.

· · · · · · tapahtumaloki muokattavissa hierarkinen tietokantarakenne palvelunsaajien tiedot tilasto palvelun saajista ja tapahtumista tilasto ryhmiteltävissä alueittain järjestelmän vaatimukset: Windows 2000 Pro, XP Pro, Pentium III 650 Mhz kovalevykapasiteetti vähintään 20 Gb, näyttö 17'', äänikortti, näppäimistö, hiiri, oma COMportti jokaiselle linjakortille, verkkokortti tai polttava CD-asema varmuuskopiointia varten. · PC:ssä ei saa käyttää muita ohjelmistoja samanaikaisesti.

CCFP HEDSAM-POW10 akkuvarmennettu virtalähde

· · · · · sis. akut: 2kpl 7,2 Ah oikosulkusuojaus syväpurkaussuoja sabotaasikytkin muista jännitemuuntimet!

Hedsam-virtalähde 24 VDC, 10 A

CCFP on COBS DECT2000 -järjestelmän DECT-keskusyksikkö. Kaikki tukiasemat, analogiset tai digitaaliset 2 Mb alaliittymät sekä ALERT-järjestelmän yksiköt, joilla välitetään tekstiviestejä/hälytyksiä käsipuhelimiin, liitetään CCFP- keskusyksikköön. Kaikki järjestelmäparametrien ohjelmoinnit suoritetaan CCFP-keskusyksikköön liitetyllä PC:llä. Tehonkulutus keskusyksikön maksimikapasiteetilla on noin 50 W.

· max. 128 käsipuhelinta · max. 32 tukiasemaa, poislukien langattomat tukiasemat · A-numeron näyttö, sisäinen (CLIP-funktio) · kuittaus/hälytys COBS-käsipuhelimiin · hälytysryhmät · 2-johdin-liitäntä tukiasemille · tekstiviestit (MSF-funktio) · henkilöhälytys · mitat: 400 x 310 x 150 mm

keskusyksikkö

SC-24/16

Jännitemuunnin 240/16V 2,5A

Cobs 2000 DECT-puhelinjärjestelmä

Cobs Alert System 2000 SCRouter GSM-reititin

Keskusyksikkö CCFP on koko COBS ALERT SYSTEM 2000 -järjestelmän sydän. Se kontrolloi kaikkia järjestelmän tukiasemia sekä joitakin järjestelmään liitettyjä ulkoisia kojeita. Kaikki tieto käsipuhelimista, tukiasemista ja tekstiviestiryhmistä on talletettuna tähän yksikköön. COBS ALERT SYSTEM 2000 -järjestelmään on maksimissaan liitettävissä 128 käsipuhelinta, 32 langallista ja jopa 96 johdotonta tukiasemaa. Järjestelmään liitettävät ALERT-yksiköt mahdollistavat liitännät muihin järjestelmiin kuten palohälytys-, kiinteistönhallinta-, hoitajakutsu- ja valvontajärjestelmiin, joista tieto kulkee suoraan johdottomiin puhelimiin. COBS-käsipuhelimet ovat korkealaatuisia, monipuolisia ja luotettavasti toimivia. Avoin konsepti mahdollistaa kytkennät muihin järjestelmiin kuten palohälytys-, kiinteistönhallinta-, hoitajakutsu- ja valvontajärjestelmiin, joista tieto kulkee suoraan johdottomiin puhelimiin. Puheluiden lisäksi COBS-käsipuhelimia voidaan käyttää hälytys- ja valvontatarkoituksiin sekä tekstiviestien lähettämiseen.

Älykäs ohjelmoitava GSM-tekstiviestireititin

· max. 16 eri numeroon, valittavissa profiili 1 tai 2 · haluttaessa myös "hälytyksen kuittaus" kaikille GSM-puhelimille · ohjelmointi PC:llä · sisältää Pronode-kortin ja Nokia 30-modeemin

HEDSAM-POW5 akkuvarmennettu virtalähde

· · · · · · · · 24 VDC lähtöjännite kuormitettavuus 5 A oikosulkusuojaus syväpurkaussuoja sabotaasikytkin 230 VAC verkkosyöttö sisältää 2 kpl 7,2 Ah akkuja muista jännitemuuntimet!

akkuvarmennettu virtalähde 24 VDC 5A

Tukiasemat sijoitetaan rakennukseen siten, että saavutetaan haluttu radiokuuluvuus ja riittävä yhdenaikaisten puheluiden määrä alueella, jossa käyttäjät liikkuvat. Kaikki tukiasemat liitetään CCFP-keskus-yksikköön käyttämällä kierrettyä paria. Tukiaseman kantama määräytyy käyttöympäristön perusteella, mutta esteetön yhteys on noin 500 metristä 10 - 20 metriin vaativissa sisäolosuhteissa. Suunniteltaessa järjestelmää, hyvä keskiarvo tukiaseman kantamalle on noin 40 m sisätilassa. Jokainen tukiasema käsittelee maksimissaan 4 yhdenaikaista puhelua ja/tai viestiä. Tarvittaessa suurempaa yhdenaikaisten puheluiden määrää tietyllä alueella, voidaan samaan paikkaan sijoittaa maksimissaan kolme tukiasemaa.

· · · · · · 4 yhdenaikaista puhelua ja/tai viestiä 2 antennia diversitifunktiolla 2-johdin-liitäntä tukiasemille 500 metrin radiokantama ulko-olosuhteissa saumaton "handover" tukiasemalta toiselle maksimissaan 32 tukiasemaa/järjestelmä

RFP

tukiasema

· · · ·

kaapelointipituus 1000 m 0,5 mm² cu-kaapelilla modulaariliitin RJ11 6/4 mitat: 100 x 100 x 36 mm paino: 0,172 kg

enemmän. Puhelimessa mm. selkeä näyttöruutu ja kellonaika. Puhelinmuistioon mahtuu 65 numeroa. Puhelimen soittoääni voidaan myös kytkeä pois kokouksen ajaksi ja jälkeenpäin tarkastaa tulleet soitot.

· · · · · · · · · · · · pöly- ja vesitiivis IP64-kotelointiluokan mukaan kuluttavaa ympäristöä kestävä rakenne puhelinmuistio äänetön soitto kielen valinta mitat: 152 x 53 x 27 mm paino (sis. akun): 138 g näyttö 118 x 65 pisteen LCD näyttö graafinen ja valaistu käyttölämpötila 0 - 40 °C puheaika/valmiusaika 16 h/150 h standardit DECT/GAP

C-2110

C-2210:lla on sama luja ja kestävä rakenne kuin muilla COBS-käsipuhelimilla. Se sietää sekä iskuja että kuluttavaa ympäristöä. Käyttäjä voi uhkaavassa tilanteessa hälyttää käsipuhelimen hälytyspainikkeella paikalle työtoverit, vartijan tai poliisin. Suuri, helppokäyttöinen hälytyspainike sijaitsee puhelimen yläpäässä. Muita käsipuhelimen ominaisuuksia ovat mm. värinähälytys, handsfree ja viestitoiminnot.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · hälytyspainike yksin työskentelevän valvonta hälytyspainiketta painettava kaksi kertaa RFP-paikannus tekstiviestien kirjoitus ja lähetys viestipohjia head-set kuulokkeet linjan avaaminen head-set kuulokkeen painikkeella värinähälytys hands-free pöly- ja vesitiivis IP64-kotelointiluokan mukaan kuluttavaa ympäristöä kestävä rakenne puhelinmuistio kielen valinta mitat: 152 x 53 x 27 mm paino (sis. akun): 138 g näyttö 118 x 65 pisteen LCD näyttö graafinen ja valaistu käyttölämpötila 0 - 40 °C puheaika/valmiusaika 16 h/150 h standardit DECT/GAP

C-2115 on paikannuspuhelin niille, jotka tarvitsevat lisää turvatoimintoja. Paikannustoiminto auttaa löytämään apua tarvitsevan henkilön. Kiinteistöön asennetaan sopiviin paikkoihin osoitelaitteita, ja hälyttävä puhelin löytyy niiden antaman tiedon perusteella. C -2115 -käsipuhelimen valinnaisia lisähälytystoimintoja ovat kaatumishälytys, riistohälytys sekä liikkumattomuushälytys.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · IDT-paikannus riistohälytys (valinnainen) kaatumishälytys (valinnainen) liikkumattomuushälytys (valinnainen) hälytyspainike yksin työskentelevän valvonta hälytyspainiketta painettava kaksi kertaa RFP-paikannus tekstiviestien kirjoitus ja lähetys viestipohjia head-set kuulokkeet linjan avaaminen head-set kuulokkeen painikkeella värinähälytys hands-free pöly- ja vesitiivis IP64-kotelointiluokan mukaan kuluttavaa ympäristöä kestävä rakenne puhelinmuistio kielen valinta mitat: 152 x 53 x 27 mm paino (sis. akun): 138 g näyttö 118 x 65 pisteen LCD näyttö graafinen ja valaistu käyttölämpötila 0 - 40 °C puheaika/valmiusaika 16 h/150 h standardit DECT/GAP

C-2115

C-21050 on pöly- ja vesitiivis IP64kotelointiluokan mukaisesti. Sen luja ja kestävä rakenne sietää iskuja ja kuluttavaa ympäristöä. Käsipuhelimen viestitoiminnot lisäävät käyttäjän vapautta ja tehostavat henkilöstön välistä yhteydenpitoa. Värinähälytys kytketään päälle meluisissa ympäristöissä ja silloin, kun ei haluta puhelimen soiton häiritsevän. Handsfree-kaiutin vapauttaa kädet muuhun toimintaan esim. puhelinneuvottelujen aikana.

· · · · · · · · · · · · · · · · · tekstiviestien kirjoitus ja lähetys viestipohjia eri hälytysääni puheluille ja hälytyksille head-set kuulokkeet värinähälytys hands-free pöly- ja vesitiivis IP64-kotelointiluokan mukaan kuluttavaa ympäristöä kestävä rakenne puhelinmuistio kielen valinta mitat: 152 x 53 x 27 mm paino (sis. akun): 138 g näyttö 118 x 65 pisteen LCD näyttö graafinen ja valaistu käyttölämpötila 0 - 40 °C puheaika/valmiusaika 16 h/150 h standardit DECT/GAP

C-2105

Johdoton puhelin toimistoihin, joissa puhelimelta vaaditaan tavallista

C-2101

Saatavissa pyynnöstä CAD -muodossa

ERIK

Kaavio 1 HK

ilman puheyhteyttä ja paikannusta

1 2

3 4

Saatavissa pyynnöstä CAD -muodossa

Kaavio 2 HK

ilman puheyhteyttä

Saatavissa pyynnöstä CAD -muodossa

Kaavio 3 HK

RFID

Tutustu nettisivuillamme myös ovi- ja pikapuhelimiin, sekä muihin viestintäjärjestelmiimme. Sivuilla on esitelty myös turvallisuustuotteemme; kameravalvonta, paloilmoitin, rikosilmoitin, kulunvalvonta ja työajanseuranta.

Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki Puh. +358 9 682 841 Fax +358 9 6828 4534 [email protected] www.hedengrensecurity.fi

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

599989