Read Functieprofiel%20Woonservice%20Drenthe%20-%20Directeur%20Bestuurder.pdf text version

Voor de woningbouwcorporatie Woonservice is Heeredwinger Advies op zoek naar een

Directeur/Bestuurder

die met huurders, medewerkers, commissarissen en maatschappelijke omgeving de ingezette koers een bestendig vervolg kan geven; een vrouw of man met élan, wijsheid en een verfijnd handelingsrepertoire

De organisatie Woonservice bezit ca. 5.000 woningen in 34 kernen in Drenthe. Het woningbezit bestaat grotendeels uit eengezinswoningen. Ongeveer de helft van de woningen staat in de gemeente Midden-Drenthe, waarbinnen Beilen de grootste kern is. Woonservice is ook aanwezig in Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen en sinds kort Assen. Bij Woonservice werken 59 medewerkers vanuit vier afdelingen: Klant en Markt, Vastgoed, Beleid en Strategie en Middelen. De vier managers vormen met de Directeur/Bestuurder het managementteam. De organisatie kent een betrokken ondernemingsraad en huurdersvereniging. Het team van Woonservice heeft de afgelopen jaren, onder leiding van Elles Dost, prachtige resultaten neergezet. De corporatie heeft de laagste bedrijfslasten in Nederland en is mede daardoor financieel kerngezond. Het visitatierapport toont uitmuntende cijfers. Beide wapenfeiten verwijzen naar een opvallende bedrijfscultuur. Woonservice is wat het predikt te zijn of anders geformuleerd medewerkers doen wat ze zeggen. Het belang van de huurders is daarbij leidend in het dagelijkse handelen. Dominant in de bedrijfscultuur zijn de taakvolwassenheid, het persoonlijk ondernemerschap van medewerkers en het vermogen om als team te opereren. En dat betrokken, nuchter en zakelijk. In een document formuleert de organisatie het als volgt: 'Woonservice blijft Woonservice, dat is een van de belangrijke keuzes die we maken. Onze eigenheid is onze kracht. Noem het eigenwijs of juist niet, ook de komende jaren willen we onze huurders graag de ruimte blijven geven om op hun eigen wijze invulling te geven aan wonen. Daar staan en gaan we voor'. Vers van de pers in het ondernemingsplan 2012-2016, waarin op basis van uiteenlopende scenario's richting wordt bepaald voor de nabije toekomst.

De functie en opgave Leidend voor de nieuwe Directeur/Bestuurder is het gestelde in het ondernemingsplan. Dat voorziet het komende jaar onder meer in een nauwgezette analyse van de bestaande woningvoorraad van Woonservice. Per complex wordt beleid gemaakt, rekening houdend met rentabiliteit, huurdersbelangen, leefbaarheid in de kern, mogelijke krimp en

noodzakelijke aanpassingen op grond van andere en nieuwe klantbehoeften. Die scan zal leiden tot een verantwoord beslissingskader voor uiteenlopende maatregelen nu en in de toekomst. Dit is uiteraard niet de enige opgave. Woonservice investeert in duurzaamheid. Dat betekent krachtig doorgaan met het verminderen van het fossiele energieverbruik bij wonen en werken. Woonservice heeft een reputatie hoog te houden op het bieden van keuzevrijheid aan huurders, zowel als het gaat om de binnenkant van de woning als om de leefbaarheid van de woonomgeving. Die reputatie moet de komende jaren versterkt worden door het bieden van een nog bredere portfolio en het optimaliseren van de dienstverlening. In het verlengde van de scan naar de woningvoorraad heeft de nieuwe Directeur/Bestuurder een belangrijke rol om met de maatschappelijke partners in het werkgebied tot realistische afspraken te komen over thema's als wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg. Focus en verfijning zijn geboden. De medewerkers van Woonservice zijn de afgelopen jaren succesvol gebleken in het realiseren van verschillende bedrijfsdoelstellingen. Die kracht moet behouden blijven en waar nodig worden versterkt. In de managementaandacht van de Directeur/Bestuurder zal het accent moeten liggen op ruimte en verantwoordelijkheid geven, faciliteren, inspireren en uitdagen. Tot slot: de corporaties bevinden zich in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De directeur/bestuurder is zich bewust van deze discussie en weet stelling te nemen op basis van feiten en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De kwalificaties In essentie zoekt Woonservice een Directeur/Bestuurder die begrijpt wat de succesfactoren de afgelopen periode zijn geweest en die bereid en in staat is die managementinzet op haar/zijn manier voort te zetten, dat wil zeggen met élan en overtuigingskracht. Gelet op de uitvoering van het ondernemingsplan beschikt de Directeur/Bestuurder daarenboven over het vermogen om inhoudelijke discussies vanuit nieuwe perspectieven te bezien, om beheerst en zorgvuldig focus aan te brengen en om bezield met de partners in het werkveld te interacteren, waarbij (maatschappelijk) rendement, maakbaarheid en klanttevredenheid cruciale aandachtspunten zijn. De nieuwe Directeur/Bestuurder beschikt over een academisch werk- en denknivo en heeft aantoonbare affiniteit met de volkshuisvesting. Hij/zij kent de cultuur van Drenthe en van het platteland. Bewezen ervaring op financieel economisch terrein is noodzakelijk. Woonservice hecht aan de volgende persoonlijkheidskenmerken: vanzelfsprekend gezag, natuurlijke communicator, het team laten excelleren, gevoel voor detaillering, er staan wanneer het moet en uitmuntende netwerkkwaliteiten op alle niveaus.

De procedure Voor meer informatie en stukken kunt u contact opnemen met Jacques Heldoorn van Heeredwinger Advies: [email protected] of telefoonnummer 050-3132182 of 06-25024328. Deze vacature verschijnt in de media op zaterdag 28 april. Vanaf circa 10 mei start de voorselectie van gekwalificeerde kandidatuur. Eind mei zal een delegatie van de Raad van Commissarissen spreken met de kandidaten, die daaropvolgend een ontmoeting hebben met het managementteam, de ondernemingsraad en de huurdersvereniging. Een persoonlijkheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

895621


You might also be interested in

BETA