Read gelijkwrdigheids_CombinAir_NEW21.pdf text version

EPN gelijkwaardigheidsverklaring

COMB INAIR-SER I E V A N D A A L D E R O P

Gelijkwaardigheidsverklaring voor het opwekkingsrendement verwarmingstoestel Nopw;verw t.b.v. NEN 5128:2004 (toegespitst op EPW-NPR 5129 V2.02), voor een individueel of collectief verwarmingstoestel, niet behorend tot warmtelevering door derden. Het opwekkingsrendement Nopw;verw dient, afhankelijk van warmtebehoefte en warmteafgiftesysteem, te worden bepaald uit de grafiek die u aantreft op de binnenpagina en/of het EPC-herberekeningprogramma. Het opwekkingsrendement is conform NEN 5128:2004 bepaald voor representatieve condities m.b.t. weergegevens en belasting: · Op basis van gemeten COP waarden voor CombinAir, versie oktober 2006. · Met als bron een mix van buitenlucht en woning retourlucht, waarbij het debiet aan retourlucht volgens de rekenregel =3.6 x 0.36 x Ag,i in m3/uur en Ag,i het gebruiksoppervlak van de woning. · Deze gelijkwaardigheidverklaring is van toepassing op vloerverwarming van een gehele woning (1-zone toepassing). Of wanneer er sprake is van een combinatie van LT en HT, voor die zone die is uitgerust met vloer/wand-verwarming (2-zone toepassing). Als voorbeeld voor een 2-zone toepassing geeft bijgevoegde grafiek de resultaten als 40 % van het totale vloeroppervlak bediend wordt door de warmtepomp van de CombinAir. · Voor nauwkeurige bepaling (incl. correcte afronding) van het opwekkingsrendement dient het herberekeningformulier gebruikt te worden. · Voor de vloer/wand-verwarming geldt een maximale CV-aanvoertemperatuur van 30-, 35of40°C. · Deze gelijkwaardigheidverklaring is geldig voor een jaarlijkse thermische energievraag voor ruimteverwarming van 5 tot 70 GJ. · Voor een weersafhankelijke regeling met compensatie door ruimtetemperatuur, zonder nachtverlaging. · Het opwekkingrendement is inclusief hulpenergie. · Op basis van uurlijkse waarden voor een weer referentiejaar voor DeBilt, volgens Meteonorm database (ref. 2). Referenties: 1. Metingen Combinair, dd. oktober 2006. 2. METEONORM, Global meteorological database for Solar Energy and Apllied Climatology, Version 4.0, Edition 2000, METEOTEST, Bern, Switserland Rhenen, 04 juli 2007

Dr. ir. J. van Berkel, Entry Technology Support BV Spoorbaanweg 15 3911 CA Rhenen www.entrytechnology.nl

Bij het opstellen van de EPC-berekening wordt u geadviseerd gebruik te maken van het herberekeningprogramma. Volg bij het openen van het herbekeningsprogramma het stappenplan. Indien het herbekeningprogramma niet gebruikt wordt, dient onderstaande invulinstructie toegepast te worden voor NPR 5129 V2.02, hoofdstuk `Installatie W': 1. De CombinAir dient in de EPC-berekening ingevoerd te worden nádat de woonfunctie(s) in zijn geheel in de berekening is (zijn) ingevuld. Het rendement van de CombinAir is afhankelijk van de warmtevraag van de woonfunctie(s). Deze wordt beïnvloedt door de bouwfysische kenmerken van het gebouw (isolatiewaarden, luchtdichtheid, zontoetreding, enz.) en de installatietechnische eigenschappen zoals het type ventilatiesysteem. Het rendement van de CombinAir kan alleen correct ingevoerd worden, indien de bouwfysische en installatietechnische eigenschappen van de woonfunctie(s) juist zijn ingevoerd. 2. Ga in het rekenprogramma NPR 5129 naar `Resultaten ­ Specificatie verwarming'. In de 12e rij vindt u de bruto warmtebehoefte Qbeh;verw;bruto [MJ] van de gehele woning of van toepassing zijnde gebouwzones. Tel Qbeh;verw;bruto van de verschillende zones bij elkaar op. Voor appartementen: Schat de warmtebehoefte per appartement in door de Qbeh;verw;bruto [MJ] van een bouwlaag (zone) te delen door het gebruiksoppervlak van die bouwlaag en vervolgens vermenigvuldigd met het gebruiksoppervlak van een appartementtype. Het opwekkingsrendement dat in de EPC-berekening ingevuld moet worden, is het rendement waaraan ten minste een verzameling van 70% van de opwekkingstoestellen voldoet (bij berekening aan de hand van de gezamenlijke gebruiksoppervlakte). Vul onder het kopje `verwarming ­ verwarmings installatie 1 ­ algemeen' het opwekkingsrendement in dat representatief is voor tenminste 70% van de gebruiksoppervlakte.

Zoek in de grafiek en/of het herberekeningprogramma het opwekkingsrendement op dat behoort bij de gewenste aanvoertemperatuur (Taanv) en de Qbeh;verw;bruto van de woning of gebouwzones. Houd bij het bepalen van het opwekkingsrendement rekening met de verhouding van LT/HT vloeroppervlak. 3. Wanneer er sprake is van een combinatie LT en HT wordt per zone een invulling gedaan. Voor de HT-zone wordt forfaitair een HR107 CV-installatie ingevuld. Voor de LT-zone worden de volgende stappen uitgevoerd. 4. Voor LT-zone(s) vult u op het tabblad `verwarming ­ verwarmingsinstallatie­ algemeen' het opwekkingsrendement Nopw;verw in. Op hetzelfde tabblad voert u de CombinAir als volgt in: a) Bij verwarmingstoestel selecteert u `kwaliteitsverklaring'. b) Bij temperatuurniveau vinkt u `Laag Temperatuursysteem (LT)' en vloer en/of wandverwarming. c) Vink de vakjes `Individuele bemetering' en `Alle leidingen binnen' aan. Controleer of 100 % systeemrendement verwarmingsinstallatie (Nsys;verw [-]) is geselecteerd. d) Vul het opwekkingsrendement volgens de grafiek in. 5. Voor de LT-zone(s), tabblad `verwarming ­ verwarmingsinstallatie­ hulpenergie' voert u de CombinAir als volgt in: a) Standaard hoeft geen enkel vakje aangevinkt te worden, omdat in het opgegeven rendement van de CombinAir hulpenergie is verdisconteerd (inclusief één CV-circulatiepomp). Het aandachtspunt van het rekenprogramma dat er geen hulpenergie is gespecificeerd, kunt u dus negeren. b) Alleen als er een extra circulatiepomp in het CV-circuit aanwezig is, bijvoorbeeld voor een mengunit van een vloerverwarminggroep, vinkt u onder de kop "warmtepomp" het vakje "circulatiepomp aanwezig" aan. Wij adviseren een "circulatiepomp voorzien van pompregeling" te selecteren. 6. Indien u, nadat de CombinAir in de EPC-berekening is aangebracht, nog wijzigingen aanbrengt in de bouwfysische of installatietechnische eigenschappen dient u te controleren of het opwekkingsrendement van de CombinAir wijzigt door stap 3 te herhalen. 7. Naast het opwekkingsrendement op ruimteverwarming dient het opwekkingsrendement op tap waterverwarming ingevuld te worden. Hiervoor wordt verwezen naar de gelijkwaardigheidverklaring voor tapwater, opgesteld door Gastec BV.

vloer/wandverwarming, 1-zone

1,400 1,375 1,350 1,325 1,300 1,275 1,250 1,225 1,200 1,175 1,150 1,125 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000

5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0

Nopw;verw [-]

Taanvoer < 30 ºC Taanvoer < 35 ºC Taanvoer < 40 ºC

Qbeh;verw;bruto [GJ]

Grafiek I

07.98.91.935

vloer/wandverwarming, 2-zone

1,600 1,575 1,550 1,525 1,500 1,475 1,450 1,425 1,400 1,375 1,350 1,325 1,300 1,275 1,250 1,225 1,200 1,175 1,150 1,125 1,100 1,075 1,050 1,025 1,000

Taanvoer < 30 ºC Taanvoer < 35 ºC Taanvoer < 40 ºC

Nopw;verw [-]

Grafiek Il

5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0

Qbeh;verw;bruto [GJ]

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

834659