Read Microsoft Word - MÄRKNING AV VVS- OCH STYRSYSTEM ver 1.doc text version

MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM

KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

Märkbilaga VVS

Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel på märkning: - 158757001TF71:01 - 158752001P201:01 - 158756001CF78:01 - 158757000GT10:01 Fastighetsnummer med fyra tecken anges innan systemnummer. Fastighetsnummer tillhandahålls av Beställaren.

Förklaring

1587-57001-TF71:01 pos. 1-4 = Fastighetsnummer pos. 6-7(8) = Systemnummer pos. (8)9-10 = Löpnummer system pos. 12-15 = slag av komponent pos. 17-18 = komponenter som har lika funktion i samma system i löpnummer

POS. 67 VVS OCH KYLSYSTEM

Med avvikelse från AMA98 skall följande systembeteckningar användas tills vidare: 5 VA, VVS, KYL- och processmediasystem 52B Tappvattensystem 52D Processvattensystem 52F Tryckluftssystem 53B Avloppsvattensystem 53C Sop- och dammsugningssystem 54B Vattensläcksystem (Sprinkler) 55 Kylsystem 56 Värmesystem 57 Luftbehandlingssystem

Version 1 20090901

MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM

KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

ELANLÄGGNINGAR

60 62 63 64 66 69 Sammansatta elanläggningar Kraftförsörjningsanläggningar Belysnings-, elvärme- och motordriftanläggningar Teletekniska anläggningar Spänningsutjämningsanläggningar Övriga elanläggningar

STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

8 81 82 84 85 89 Styr- och övervakningssystem Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift Styr- och övervakningssystem för processinstallationer Övervakningssystem Brandlarmssystem Övriga styr- och övervakningssystem

POS. 810 ANTAL SYSTEM / AGGREGATNUMMER

00 01-99 Allmänt ej spec. antal eller övergripande system Antal system

POS. 1215 ENERGIMÄTARE

EM10 EM20 EM30 EM50 EM60 EM70 EM80 Energimätare, allmänt Energimätare i tappvattensystem Energimätare i kylsystem Energimätare i kyl- och värmepumpsystem Energimätare i värmesystem Energimätare i luftbehandlingssystem Energimätare i elsystem

FLÄKTAR

TF71 FF72 FF73 FF74 CF71 Tilluftsfläktar, aggregat Frånluftsfläktar, aggregat Frånluftsfläktar, allmänt (ej aggregat) Frånluftsfläktar, lokalt utsug t ex stoft eller svets.. Cirkulationsfläkt, aerotemper mm

LÄGES OCH NIVÅGIVARE

GL10 GL20 GL21 GL22 GL23 GL24 Lägesgivare, allmänt Lägesgivare i tappvatten- och avloppssystem Nivågivare i pumpgropar Larmgivare för högnivå i pumpgropar Larmgivare för högnivå i bensin- och oljeavskiljare Larmgivare för högnivå i fettavskiljare

Version 1 20090901

MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM

KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

GL70 GL71 GL74 GL75 Lägesgivare- el, allmänt Gränslägesbrytare Dörrkontakt (magnet/mikrobrytare) Fönsterkontakt (magnet/mikrobrytare)

FUKTGIVARE

GM10 GM15 GM70 GM71 GM72 GM73 GM74 GM75 Fuktgivare, allmänt Rumsfuktgivare, allmänt Fuktgivare i luftbehandlingssystem, allmänt Fuktgivare i luftbehandlingssystem, tilluft Fuktgivare i luftbehandlingssystem, frånluft Fuktgivare i luftbehandlingssystem, uteluft Fuktgivare i luftbehandlingssystem, avluft Fuktgivare i luftbehandlingssystem, rumsplacerad

NÄRVAROGIVARE

GN15 Närvarogivare, rum

TRYCKGIVARE

GP10 GP20 GP50 GP60 GP70 GP71 GP72 GP80 GP81 GP82 Tryckgivare, allmänt Tryckgivare i tappvatten- och avloppssystem, allmänt Tryckgivare i kyl- och värmepumpsystem, allmänt Tryckgivare i värmesystem, allmänt Tryckgivare i luftbehandlingssystem, allmänt Tryckgivare i luftbehandlingssystem, tilluft Tryckgivare i luftbehandlingssystem, frånluft Tryckvakt, allmänt Tryckvakt i luftbehandlingssystem, tilluft Tryckvakt i luftbehandlingssystem, frånluft

TEMPERATURGIVARE

GT10 Utetemperaturgivare, allmänt GT15 Rumstemperaturgivare, allmänt GT20 Temperaturgivare i tappvatten- och avloppssystem, allmänt GT21 Temperaturgivare i tappvatten- och avloppssystem, tillopp GT22 Temperaturgivare i tappvatten- och avloppssystem, retur GT50 Temperaturgivare i kyl- och värmepumpsystem, allmänt GT51 Temperaturgivare i kyl- och värmepumpsystem, tillopp GT52 Temperaturgivare i kyl- och värmepumpsystem, retur GT55 Temperaturgivare, kylsystem, framledning GT60 Temperaturgivare i värmesystem, rumsplacerad GT61 Temperaturgivare i värmesystem, tillopp GT62 Temperaturgivare i värmesystem, retur GT70 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, allmänt GT71 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, tilluft GT72 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, frånluft GT73 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, uteluft GT74 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, avluft, placerad innan fläkt GT75 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, rumsplacerad Version 1 20090901

MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM

KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

GT76 GT77 GT78 GT80 GT81 GT82 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, temp efter VVX, tilluft Temperaturgivare i luftbehandlingssystem värmebatteri Temperaturgivare i luftbehandlingssystem kylbatteri Temperaturvakt, allmänt Frysvakt Påfrostningsgivare

LUFTKVALITETSGIVARE

GQ10 GQ72 GQ75 Luftkvalitetsgivare allmänt Luftkvalitetsgivare i luftbehandlingssystem, frånluft Luftkvalitetsgivare i luftbehandlingssystem, rumsplacerad

ÖVRIGA GIVARE OCH VAKTER

GX10 GX11 GX12 GX15 GX20 GX21 GX22 GX25 GX41 GX60 GX70 GX71 GX72 GX74 GX75 Rökdetektor, allmänt Rökdetektor i luftbehandlingssystem tilluft Rökdetektor i luftbehandlingssystem frånluft Rökdetektor i rum Värmedetektor, allmänt Värmedetektor i luftbehandlingssystem tilluft Värmedetektor i luftbehandlingssystem frånluft Värmedetektor i rum Givarenhet för marktemperatur och markfukt Pulskontakt Fasvinkelvakt Nätvakt (underspänningsrelä) Effektvakt Skymningsrelä Rökdetektor i luftbehandlingssystem, rumsplacerad

ROTATIONSVAKT

GS80 Rotationsvakt för VVS

FREKVENSOMFORMARE

FO01 FO02 FO03 Frekvensomformare fläkt tilluft Frekvensomformare fläkt frånluft Frekvensomformare pump

FLÖDESMÄTARE

GF10 GF20 GF30 GF50 GF60 GF70 GF71 GF72 Flödesmätare, allmänt Flödesmätare i tappvatten- och avloppssystem Flödesmätare i kylsystem Flödesmätare i kyl- och värmepumpsystem Flödesmätare i värmesystem Flödesmätare i luftbehandlingssystem allmänt Flödesmätare i luftbehandlingssystem tilluft Flödesmätare i luftbehandlingssystem frånluft

Version 1 20090901

MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM

KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PUMPAR

P201 P501 P601 P701 P901 Pumpar för tappvatten- och avloppssystem Pumpar för kylsystem Pumpar för värmesystem Pumpar för luftbehandlingssystem Pumpar för grundvattensystem

STÄLLDON, SPJÄLL

ST10 ST11 ST12 ST70 ST71 ST72 ST73 ST74 ST75 ST76 ST77 Ställdon för brandspjäll, allmänt Ställdon för brandspjäll, tilluft (även kombispjäll brand/VAV) Ställdon för brandspjäll, frånluft (även kombispjäll brand/VAV) Ställdon för spjäll, allmänt Ställdon för spjäll, tilluft Ställdon för spjäll, frånluft Ställdon för spjäll, uteluft Ställdon för spjäll, avluft Ställdon för spjäll, över- och återluft Ställdon för spjäll, rökutluftning Ställdon för ledskenereglering

STÄLLDON, VENTILER

SV10 SV20 SV30 SV50 SV60 SV64 SV70 Ställdon för ventiler, allmänt Ställdon för tappvattensystem Ställdon för kylvatten, allmänt Ställdon för kyl- och värmepumpsystem Ställdon för värmesystem Magnetventil för värmesystem Ställdon för luftbehandlingssystem

ÖVRIGT (allmänna komponenter numreras med 00_XX)

AS00 BS63 DUC00 KM50 LV71 LK71 MB00 M701 OK00 RC00 RR00 SB00 TI00 YB00 Apparatskåp Belysningsstyrning Datorundercentral Kylmaskin Luftvärmare Luftkylare Miljöbrytare Roterande VVX (värmeväxlare i luftbehandlingssystem) Omkopplare (ej i apparatskåp), (tidigare timer) Reglercentral, allmänt Rumsregulator Säkerhetsbrytare Timer Yttre börvärdesomställning

POS. 1718

01-09 Antal komponenter

Version 1 20090901

MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM

KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

NEDANSTÅENDE FÖRKORTNINGAR KAN FÖREKOMMA

ÖS ÅF DI MN SL NC NO LARM Överströmslarm Återföring Driftsindikering Manöver Summalarm Normalt stängd vid strömlöst tillstånd Normalt öppen vid strömlöst tillstånd

SKYLTAR

Komponenten skall vara skyltad med text t ex:

1587 57001 GT71 : 01

Tilluftstemperaturgivare AS00_01

Skylten skall vara utförd med graverad svart beständig text på vit botten. Texthöjd skall vara 6 mm på rad 1 och 4 mm på rad 2 och 3. Skyltstorlek min 40 x 80 mm Texthöjd skall vara 6 mm på rad 1 och 4 mm på rad 2 och 3. På undertak 20 x 60 mm Texthöjd skall vara 4 mm på rad 1 och 3 mm på rad 2 och 3. På vägg min 20 x 60 mm (Skylt med förklarande text) Texthöjd skall vara 4 mm på rad 1 och 3 mm på rad 2 och 3.

1587 57001 ­ TI0001

TIMER ÖKAD VENTILATION AS00_01

Rad 1 utgörs av komponentens beteckning Rad 2 beskriver komponentens funktion i klartext Rad 3 beskriver till vilket apparatskåp enheten är ansluten

Version 1 20090901

Information

Microsoft Word - MÄRKNING AV VVS- OCH STYRSYSTEM ver 1.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

904016