Read Infiniitti_tunnus.pdf text version

1 INFINITIIVI- JA PARTISIIPPIRAKENTEET Miten tunnukset ja päätteet liitetään vartaloihin?

RAKENNE

VERBITYYPPI

HUOM! Kielteisiä sivulauseita ei voi muuttaa rakenteiksi!

FINAALIRAKENNE vastaa jotta-lausetta verbin 1. inf. pitempi muoto + poss.suff. - Luen oppiakseni. Luen, jotta opin (tai: oppisin). Tätä rakennetta ei voi käyttää passiivissa! TEMPORAALIRAKENNE vastaa kun-lausetta

kaikki

ostaakseni osataksesi jne.

malli: oppia+kse+ni

aktiivi

passiivi

TEMPORAALIRAKENNE 1 verbin perusmuoto (ilman -a/-ä) + -e (-te, -de, -le, -ne) + -ssa/-ssä + poss. suff. (jos sama subj.) - Puhuessani jännitän hiukan. Kun puhun, jännitän hiukan. - Pekan lukiessa isä syö. Kun Pekka lukee, isä syö. - Syötäessä ei saa puhua. Kun syödään, ei saada puhua.

1 2 3 4 5 6

puhuessani syödessäsi mennessään osatessamme tarvitessanne vaietessaan

puhuttaessa (pass.) syötäessä (pass.) mentäessä (pass.) osattaessa (pass.) tarvittaessa (pass.) vaiettaessa (pass.)

malli: oppi+essa+ni jos eri subjekti puhuttua (eri subj.) syötyä (eri subj.) mentyä (eri subj.) osattua (eri subj.) tarvittua (eri subj.) vaiettua (eri subj.) malli: opi+ttu+a saatu+a

TEMPORAALIRAKENNE 2 verbin mon. 3. pers. ilman tunnusta + pass. -tu/-ty (-ttu/-tty) (astevaihtelu!) + -a/-ä + poss. suff. (jos sama subj.) -a/-ä (jos eri subj.) - Syötyäni menin ulos Kun olin syönyt, menin ulos. - Kesän mentyä tulee joulu. Kun kesä on mennyt, tulee joulu.

1 2 3 4 5 6

puhuttuani syötyäsi mentyään osattuamme tarvittuamme vaiettuamme malli: opi+ttu+a+ni tiede+tty+ä juo+tu+a

2

RAKENNE

VERBITYYPPI

aktiivi

passiivi on harvinainen puhuttaen syötäen jne.

MODAALIRAKENNE (siten että) verbin perusmuoto (ilman -a/-ä) + -e (-te, -de, -le, -ne) + -n - Kuuntelin vaieten. Kuuntelin siten, että vaikenin. - Sari tuli itkien kotiin. Sari tuli kotiin niin, että itki.

1 2 3 4 5 6

puhuen syöden mennen osaten tarviten vaieten malli: syö+den

REFERATIIVIRAKENNE vastaa että-lausetta

REFERATIIVIRAKENNE 1 (sama aika)

sama subjekti 1 2 3 4 5 6 puhuvani syöväsi menevänsä osaavamme tarvitsevanne vaikenevansa

eri subjekti

verbin mon. 3. pers. vartalo + -va/-vä + poss.suff. (sama subj.) -va/-vä + n (eri subj.) - Luulen osaavani asian. Luulen, että osaan asian. - Näin äidin tulevan. Näin, että äiti tuli. Passiivi: - Kuulin puhuttavan tapauksesta. Kuulin, että tapauksesta puhuttiin.

puhuvan (eri subj.) syövän (eri subj.) menevän (eri subj.) osaavan (eri subj.) tarvitsevan (eri subj.) vaikenevan (eri subj.)

malli: puhu+va+ni kävele+vä+ni juokse+va+ni tietä+vä+ni (vahva aste) 1 2 3 4 5 6 puhuneeni syöneesi menneensä osanneemme tarvinneenne vaienneensa

malli, aktiivi: puhu+va+n malli, passiivi: puhu+tta+va+n tiede+ttä+vä+n (heikko aste) puhuneen (eri subj.) syöneen (eri subj.) menneen (eri subj.) osanneen (eri subj.) tarvinneen (eri subj.) vaienneen (eri subj.)

REFERATIIVIRAKENNE 2 (eri aika)

verbin perusmuodon vartalo + -nee (-lee, -see, -ree) + poss.suff. (jos sama subj.) -n (jos eri subj.) - Luulin oppineeni asian. Luulin, että olin oppinut asian. - Kuulin Pekan laulaneen. Kuulin, että Pekka oli laulanut. - Arvelin sinun jo syöneen. Arvelin, että olit jo syönyt.

malli: syö+nee+ni lainan+nee+si

malli: syö+nee+n kaatu+nee+n

3

AGENTTIPARTISIIPPI (vastaa joka-lausetta) (joka taipuu: jonka, jota, jossa jne.) verbin mon. 3. pers. vartalo + -ma/-mä + (monikossa -mi) + sijatunnus + poss.suff. (jos subj. on pers. pron.) - Äidin laittama ruoka on hyvää. Ruoka, jota äiti laittaa, on hyvää. - Ostamasi pyörä oli kallis. Pyörä, jonka ostit, on kallis.

kaikki

sama subjekti maksama(ni) maksamasi jne.

eri subjekti maksama (eri subj.)

malli: luke+ma+ni syö+mä+si

malli: kirjoitta+ma osta+ma

PARTISIIPPI ATTRIBUUTTINA (voidaan muuttaa joka-lauseeksi)

PARTISIIPPIRAKENNE 1 (nykyaika)

VERBITYYPPI

aktiivi

passiivi

verbin mon. 3. pers. vartalo + -va/-vä (pass. -tava/-tävä, ttava/-ttävä) + sijapääte esiintyy pääsanansa edellä ja käyttäytyy adjektiivin tavoin: - Ihailen osaavia opiskelijoita. Ihailen opiskelijoita, jotka osaavat. - Kuuntele laulavia lapsia! Kuuntele lapsia, jotka laulavat! - Otitko mukaan tarvittavat tavarat? Otitko mukaan tavarat, joita tarvitaan?

PARTSIIPPIRAKENNE 2 (mennyt aika)

1 2 3 4 5 6

puhuva syövä menevä osaava tarvitseva vaikeneva

puhuttava syötävä mentävä osattava tarvittava vaiettava

malli: luke+va+lle kulke+va+an (vahva aste) 1 2 3 4 5 6 puhunut syönyt mennyt osannut tarvinnut vaiennut

malli: lue+ttava+ssa kulje+ttava+lla (heikko aste) puhuttu syöty menty osattu tarvittu vaiettu

verbin perusmuodon vartalo + -nut/-nee (-lut/-lee, -sut/-see, -rut/-ree) + sijapääte aktiivissa: - Nojasin kaatuneeseen puuhun. Nojasin puuhun, joka oli kaatunut. passiivissa: verbin perusmuoto ilman tunnusta + pass. -tu/-ty (-ttu/-tty) + sijapääte - Vie kirje annettuun osoitteeseen. Vie kirje osoitteeseen, joka on annettu.

malli: luke+nut+ta anta+nee+lle (vahva aste)

malli: lue+ttu+a anne+tu+lle (heikko aste)

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

710176