Read HUTD_1011270_Melkvee_4.pdf text version

melkvee totaalmanagement

Fresh Cow en robotmelken 4 · Voorspelbaar ruwvoer 6 ·

Hendrix UTD | Uitgave 4/2010

Kostprijsontwikkeling 7

Deze winter: snelle kuilen verhogen kans op pensverzuring

Veel veehouders voeren deze winter snelle voorjaarskuilen: suikerrijk, laag in celwandgehalte en daardoor weinig structuur. Deze kuilen zijn makkelijk en snel verteerbaar, waardoor pensverzuring op de loer ligt. Met de kengetallen Herkauwindex en Verzuringsindex stuurt Hendrix UTD op een goede pensgezondheid. Door de ontwikkeling van Newton worden deze kengetallen aan het ruwvoer nauwkeuriger bepaald. Dat helpt aanzienlijk om pensverzuring en alle gevolgen van dien te voorkomen. "Een goede pensgezondheid is van groot belang voor de melkproductie en de gezondheid van de koeien" vertelt Robert Meijer, innovatiemanager bij Hendrix UTD. "Een stabiele zuurtegraad in de pens (pens-pH) bepaalt in sterke mate de pensgezondheid. Regulering van de pens-pH is een evenwichtsproces tussen de zuurbelasting (Verzuringsindex) en de buffercapaciteit (Herkauwindex). De Verzuringsindex wordt bepaald door de hoeveelheid conserveringszuren die in het voedermiddel aanwezig zijn en de snelheid waarmee het voedermiddel in de pens wordt afgebroken en waarbij vetzuren ontstaan. De Herkauwindex wordt met name bepaald door de afbreekbaarheid van de celwanden en bepaalt in belangrijke mate de herkauwactiviteit en daarmee de pensbuffering.

Melkvee Totaal Management

Lees verder op pagina 2 >>

Vervolg van pagina 1 >>

het verschil

Klauwproblemen

Pensverzuring komt regelmatig VI = Verzuringsindex: voor, uit onderzoek blijkt dat het risico op gemiddeld 14% van de koeien pensverzuring. (subklinische) pensverzuring heeft. "Pensverzuring heeft HI = Herkauwindex: dunne, slecht verteerde mest de hoeveelheid eftot gevolg en daarnaast schomfectieve structuur van melingen in voeropname en de het rantsoen. melkproductie waardoor de gezondheid van de koeien onder druk komt te staan en de rantsoenefficiëntie lager wordt. Dat heeft direct gevolg voor het rendement van de veestapel. " Verminderde gezondheid als gevolg van pensverzuring uit zich naast verminderde uiergezondheid ook vooral in vermindering van de klauwgezondheid en vruchtbaarheid. "

`Het totaalplaatje moet kloppen'

Hendrix UTD dealers Agri Oost & Agri Twente organiseerden afgelopen november speciaal voor klauwverzorgers een themadag over voeding en klauwgezondheid. Eddy te Roller, klauwverzorger bij Agrarische Bedrijfsverzorging Oost was een van de deelnemers."Het was een nuttige dag, de laatste jaren is er op voedingsgebied veel veranderd en dat heeft ook effect op de klauwgezondheid. Wij zeggen weleens een goede voeradviseur is nog belangrijker dan de klauwbekapper. Een slecht voeradvies kan namelijk funest zijn voor de klauwen." Klauwbevangenheid is zo'n stofwisselingsziekte die een negatief effect heeft op de kwaliteit van de klauwen. "De oorzaak daarvan ligt onder andere in voeding, te weinig structuur kan pensverzuring veroorzaken, waardoor problemen met klauwen ontstaan. Het duurt vaak vier tot zes weken voordat bevangenheid zich uit. Problemen met rantsoenveranderingen worden daarom vaak te laat opgemerkt." Het is dus van belang om pensverzuring vooraf bij de rantsoenoptimalisatie uit te sluiten." Naast voeding spelen ook hormonen en hygiene een grote rol: veel problemen ontstaan rondom afkalven, de negatieve energiebalans zorgt voor minder weerstand en slechtere klauwen." Te Roller ziet de gevolgen van slechte voeding en een te snelle start van de krachtvoergift na afkalven vaak in de stal: "Zolang het hoorn mooi wit is, is het goed, als het gaat verkleuren dan weet je dat er iets aan de hand is. Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar het begint bij de basis, benadrukt hij. "Een goede opfok is heel belangrijk; als het kalf goed, gezond en sterk is, ontwikkelt het zich tot een grote koe die makkelijk veel melk kan geven. Daarvoor is het hele management belangrijk: voeding, hygiëne, huisvesting, opfok en goed afkalven. Het totaalplaatje moet gewoon goed zijn."

Eddy te Roller - klauwverzorger

Henk van Veldhuizen, MTM - specialist

"Fresh Cow biedt oplossing voor groot probleem"

Henk van Veldhuizen zet het Fresh Cow concept inmiddels al bij veel van zijn klanten in. Ook blijken veel veehouders die nog geen zaken doen met Hendrix UTD geinteresseerd in Fresh Cow. Ook hier heeft Henk met het Fresh Cow concept het belang van een goede vruchtbaarheid bij de melkkoeien aan kunnen tonen. "Van alle klanten die nu Fresh Cow voeren, hoor ik steeds weer dat het zo lekker loopt. En dat zie je ook: de koeien zijn na afkalven snel mooi volgevreten, ze zijn goed op de mest en het is heel duidelijk dat ze niet verzuren." Henk merkt dat zijn klanten koeien beter tochtig zien: "Ik was laatst met een klant in gesprek over de vruchtbaarheid. Prompt zien we een koe achter op een andere koe springen. Die koe was op slechts drie weken na afkalven en liet nu dus al zo'n duidelijke tocht zien. Dat werkt natuurlijk heel efficiënt. Ik ben enthousiast over Fresh Cow omdat we hiermee echt het verschil in de stal maken. Veehouders zijn al langer zoekende naar een product dat ze bij de specifieke problematiek van de droogstand kan helpen. Fresh Cow doet dat: de koeien starten beter op, blijven gezonder en zijn beter vruchtbaar en daardoor gaat de levensproductie omhoog. Dat effect reken ik mijn klanten ook gewoon voor. Het kost iets meer dan gangbaar voer, maar daar staat tegenover dat de koeien gezonder en vruchtbaarder zijn. Per saldo kan de investering in deze korte maar belangrijke periode goed uit omdat het een gezonde start van de lactatie oplevert en een verbeterde vruchtbaarheid. Door mijn goede ervaringen met Fresh Cow in de praktijk ben ik er heel zeker van dat het voordelen oplevert voor alle veehouders. Mijn klanten zijn enthousiast en ik dus ook."

Newton: verbeterde ruwvoerbepaling

Een juiste inschatting van de Herkauwindex zorgt ervoor dat de structuur opname op peil blijft.

Wanneer de Herkauwindex en Verzuringsindex niet in balans zijn, is de pens-pH verstoord en kunnen er allerlei problemen ontstaan." Door van alle rantsoenen de Herkauwindex en de Verzuringsindex te bepalen en deze op elkaar af te stemmen, houden de adviseurs van Hendrix UTD het rantsoen `veilig'. "Een pens-pH van tussen de 5,8 en 6,3 is optimaal. Bij een lagere pens-pH neemt de kans op pensverzuring toe. Door de snelle kuilen van dit voorjaar - met een hoge Verzuringsindex en een lage Herkauwindex - ligt pensverzuring op de loer. Zeker wanneer de kuilen onbeperkt worden gevoerd."

Voor een optimale penswerking is het van belang dat de HI & VI in balans zijn.

De introductie van Newton zorgt ervoor dat, met behulp van de NIRS-ijklijnen de voederwaarde van het ruwvoer nauwkeuriger kan worden bepaald en dus ook de Herkauw- en Verzuringsindex. "Doordat we direct aan het ruwvoer meten, kunnen we de afbraakkenmerken van het ruwvoer exacter inschatten," vervolgt Meijer, "daardoor weten we beter wat het ruwvoer doet in de pens en kunnen daar het rantsoenadvies op aanpassen. We kunnen dus vooraf constateren wanneer de kans op pensverzuring toeneemt. Door het V1 H1 rantsoen proactief aan te passen, neemt de veiligheid van het rantsoen toe waardoor het risico op pensverzuring aanzienlijk daalt. "

Extra veiligheid met Utomine Buffer

De voorjaarskuilen van dit jaar zijn erg `snel': ze bevatten veel suiker, weinig celwanden en zijn gemakkelijk verteerbaar. De kwaliteit is goed, maar koeien hebben wel voldoende effectieve structuur nodig om te kunnen herkauwen anders kan pensverzuring optreden. Met Utomine Buffer bouwt u extra zekerheid in het rantsoen in. Utomine Buffer is een uniek vitaminenen mineralenmengsel dat bestaat uit verschillende bufferende stoffen: magnesiumoxide, natriumbicarbonaat en levende gisten. De drie stoffen bufferen

6,2 6 5,8 pens-pH 5,6 5,4 5,2 5 4,8 -1 0 1 2 3 Uren na voeren 4 Controle Utomine Buffer 6 8

ieder op een andere manier, waardoor een langdurig breedbufferende werking ontstaat. Met slechts 150 gram per koe per dag zorgt Utomine buffer voor 14 uur zekerheid in de pens van de koe. Uit onderzoek blijkt dat vooral de in Utomine Buffer aanwezige levende gisten leiden tot een lagere Verzuringsindex. Dit vermindert het risico op pensverzuring. De levende gisten vangen o.a. zuurstof in de pens weg waardoor de celwandafbrekende bacteriën hun werk beter kunnen doen. Ook stimuleren levende gisten de omzetting van melkzuur in de pens en daarnaast

verbruiken ze suikers en zetmeel waardoor de pensinhoud minder snel verzuurt. Het effect van Utomine Buffer is daardoor groter dan wanneer een buffer alleen magnesiumoxide of natriumbicarbonaat bevat. Ook wijst onderzoek uit dat door het bijvoeren van Utomine Buffer de melkgift met een kilo per koe per dag omhoog kan gaan. Dat maakt deze investering zeker de moeite waard. Wilt u meer informatie over Utomine Buffer? De adviseur in uw regio kan er meer over vertellen.

Het effect van het voeren van Utomine Buffer op de penspH.

2

3

Transitie

Maatschap Weldink-Roerink in Enschede

"Eiwitgehalte tot 60 dagen ligt bijna op het rollend jaargemiddelde"

Bert Roerink voert sinds april 2010 Fresh Cow in de melkrobot. Zowel het eiwit- als het vetgehalte is sindsdien met 0,18% gestegen. En dit bij een gelijkblijvende melkproductie. "Een hogere uitbetalingsprijs van de melk maakt de extra kosten van Fresh Cow voer ruimschoots goed", concludeert Roerink. "Ik wil het niet mooier maken dan het is, maar mijn eerste indruk van de Fresh Cow-aanpak is goed", zegt melkveehouder Bert Roerink. "De melkproductie in liters blijft stabiel en de gehaltes zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. Fresh Cow voeders zijn niet goedkoop, maar wat is `niet goedkoop' als de gehaltes en de melkopbrengstprijs structureel omhoog gaan?" Het jaargemiddelde ligt op 4,19% vet en 3,39% eiwit. De tankgehaltes van de Twentse maatschap laten vanaf mei 2010 een stijgende lijn zien. "Op de laatste mpr-uitslag is het vetpercentage 4,58 en het eiwitpercentage 3,60. Daar zeg ik wel bij dat we nu een goede kwaliteit graskuil voeren."

Kg Krachtvoer advies

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Dagen in lactatie

Transitiemanagement

De maatschap startte veertien jaar geleden al met robotmelken. Sinds 2006 staat al het vee in een ruime, nieuwe ligboxenstal met twee Lely A3-robots. "Bert voert al een aantal jaren TransitieBiks aan zijn droge koeien, die tien dagen voor afkalven in een groot strohok komen. Het transitiemanagement is goed op orde. Dat is een belangrijke voorwaarde om de Fresh Cow-aanpak met succes toe te passen", zegt robotspecialist Fons Klein.

Uit het Robot Analyse Programma blijkt dat de verse koeien maximaal krachtvoer krijgen. Daarna moeten de koeien het vrij snel op het basis rantsoen doen. Het totale voerverbruik en voerkosten blijven in de gehele lactatieperiode laag met hogere gehaltes in de melk.

Rustig met krachtvoer

Roerink kiest met fokkerij voor Canadese stieren. "Ik heb graag grote koeien in de stal, die veel ruwvoer aan kunnen. Na de eerste 100 dagen van de lactatie wil ik besparen op krachtvoer. Ook al omdat we met 85 hectare grond in gebruik voldoende eigen voer kunnen produceren." Gemiddeld voert Roerink in totaal 16,2 kilo krachtvoer per 100 kilo meetmelk, waarvan 12,1 kilo in de robot. Aan de verse koeien wordt de eerste 14 dagen van de lactatie Fresh Cow Basis verstrekt tot maximaal 6,5 kilo per dag voor de vaarzen en 8 kilo per dag voor de koeien. Vanaf dag 15 tot 30 wordt de Fresh Cow Basis geleidelijk vervangen door OptimaBiks, dat maximaal wordt gevoerd vanaf dag 30 tot 100 dagen in lactatie. Het gemiddeld aantal melkingen per koe per etmaal is 3,0.

termijn beoordelen, maar het lijkt goed. De eerste winst halen we in elk geval uit hogere gehaltes met relatief lage voerkosten", concludeert Roerink. Adviseur Klein geeft aan dat Fresh Cow voer circa 20 euro per koe extra kost. "Op dit bedrijf is het jaarlijkse voordeel van hogere gehaltes circa 100 euro per koe. Daar kan nog 25 euro voordeel per koe bijkomen als de vruchtbaarheidsresultaten verbeteren."

16 en 17 februari Themadag vruchtbaarheid, voeding en management op AMS-bedrijven

Bert Roerink houdt in maatschap met z'n schoonouders 125 koeien en 130 stuks jongvee. Sinds april 2010 voert hij Fresh Cow.

Weinig conditieverlies

Naast een duidelijke verbetering van het vet- en eiwitgehalte in

hoe weinig conditie ze verliezen. Sommige dieren nemen zelfs toe in gewicht", ziet Klein. "Het eiwitgehalte van de groep tot 60 dagen ligt bijna op het rollend jaargemiddelde." De diergezondheid is goed. De gezondheidskosten waren in 2008 en 2009 slechts 35 cent per 100 kilo melk. Het celgetal is met 100 laag. "Over de uiergezondheid ben ik tevreden. We hebben zelden een koe met mastitis, paardenmest in de ligboxen helpt daarbij. Ook gebruiken we standaard droogzetantibiotica, de grootste kostenpost qua diergezondheid", lacht Roerink. De tussenkalftijd is met 440 dagen vrij lang. "Ik heb de indruk dat de koeien dit jaar eerder tochtig worden, op de langere termijn kan dat de vruchtbaarheidsresultaten ook verbeteren. Over een jaar weten we meer. We moeten de Fresh Cow aanpak op de lange

Bert Roerink houdt, in maatschap met zijn schoonouders, circa 125 koeien en 130 stuks jongvee. De Twentse maatschap heeft een quotum van 930.000 kg melk en leaset er melk bij. Het rollend jaargemiddelde is 9.411 kilo per koe met 4,19% vet en 3,39% eiwit. Het basisrantsoen (in droge stof) bestaat uit 9,9 kg graskuil, 6,3 kg maïs, 1,0 kg soja-raapmengsel, 350 gram stro en 50 gram Utomine Balans mineralen per koe per dag. De graskuil voor de melkkoeien is een rijkuil van de eerste en tweede snede. Deze bevat 970 VEM, suiker 126 en RE 162.

Hogere gehaltes met relatief lage voerkosten

de melk, blijven de koeien ook opvallend goed in conditie. Klein laat een aantal uitdraaien van de Lely robots zien. Hieruit blijkt dat de melkproductie van de koeien de eerste dagen geleidelijk op gang komt. Ze pieken pas op dag 40 tot 50 in plaats van dag 20 tot 25. Gedurende de lactatie is de melkproductie persistenter. "Uit weging van koeien in de robot blijkt dat ze niet meer dan 50 kilo lichaamsgewicht verliezen in de eerste 60 dagen. Het is frappant

Speciaal voor robotmelkers organiseert Hendrix UTD in februari een tweetal AMS-themadagen. Tijdens deze dagen staat Kees Peeters, dierenarts, stil bij het belang van goede vruchtbaarheid. Een onderwerp dat, zeker op robotbedrijven, veel aandacht verdient. Robert Meijer, innovatiemanager van Hendrix UTD vertelt meer over de relatie tussen voeding en vruchtbaarheid en de Fresh Cow aanpak. Naast vruchtbaarheid, komt ook een collega veehouder van een groot robotbedrijf spreken. Hij zal met name stil staan bij het organiseren van de arbeid op een groot robotmelkbedrijf. Een officiële uitnodiging volgt nog, maar noteer de datum vast in uw agenda. 16 februari van 10.00 tot 16.00 te Hotel van der Valk te Nuland, 17 februari van 10.00 tot 16.00 te Hotel Hiddingerberg te Steenwijk.

4

5

Ruwvoer

Rendement Toekomstbestendige melkveebedrijven in grillige markt

Van goed naar voorspelbaar ruwvoer

Ruwvoer bepaalt voor een groot gedeelte het melkveerantsoen. Hendrix UTD doet daarom volop onderzoek naar de voorspelbaarheid van ruwvoer, zowel met Newton als met een speciaal onderzoek naar de Herkauwindex van grassoorten. Wim Jaspers: "We moeten van goed naar voorspelbaar ruwvoer, want juist daarmee kun je het verschil maken."

Verlagen kostprijs melk is noodzakelijk

Afbraakkarakteristieken per ras

Hendrix UTD heeft daarnaast ook onderzoek gedaan naar de afbraakkarakteristieken van verschillende gras- en maïsrassen. Newton focust op de nauwkeurigere voederwaardebepaling van ruwvoer. Met ander onderzoek wordt specifiek gekeken naar de verschillen tussen gras- en maïsrassen. "Op basis daarvan kunnen we bepalen hoeveel structuur, energie of eiwit zo'n grassoort bevat, waardoor we het overige (ruw) voer er optimaal op aan kunnen laten sluiten. De informatie vertalen we naar onze rantsoenkenmerken en zo zijn we in staat om u rassen te adviseren die passen bij uw bedrijf en rantsoensamenstelling. Dit zorgt voor een beter voorspelbaar resultaat en daardoor een hoger rendement uit uw ruwvoer en een hoger saldo per koe."

"Een melkprijs van 25 cent gedurende drie jaar moeten melkveehouders kunnen overleven", stelt Jan Breembroek, vakdirecteur Agro Advies van de Gibo Groep. De kostprijs per liter melk moet daartoe structureel omlaag. Toppers realiseren dat nu al, dat biedt handvatten voor volgers. Melkveehouders hebben geen invloed op melk- en voerprijzen, ze kunnen de kostprijs per liter melk wel verlagen. "Het verlagen van de kostprijs verbetert de reserveringscapaciteit. Dat is belangrijk om periodes van lagere melkprijzen beter op te vangen en investeringsruimte te hebben voor groei", zegt Bestra Consultant John Bruin, die nog volop mogelijkheden ziet om op kosten te besparen. ingestoken vaars en in variabele ruwvoerkosten is dat 3,4 cent per kilo droge stof. Jan Breembroek, vakdirecteur Agro Advies van de Gibo Groep: "De kritieke melkprijs was in 2009 30 cent per liter melk, exclusief BTW. We verwachten dat de kostprijs voorlopig op hetzelfde niveau blijft. Bij een melkprijs van minimaal 30 cent per liter kan ongeveer de helft van de veehouders voldoen aan hun betalingsverplichtingen en voldoende reserveren voor vervangingsinvesteringen."

Jan Breembroek, Gibo Groep

Kostprijs verschilt 10 cent

Voorspelbaarheid op maïs

"Ruwvoerkosten worden vaak onderschat in het kostenoverzicht. Veel veehouders focussen zich vooral op de krachtvoerkosten, terwijl het ruwvoer ruim 65% van de rantsoenkosten bepaalt," aldus Wim Jaspers, manager Hendrix UTD agro.

gemiddelde zitten, maar met hun ruwvoerkosten 1,6 ct lager. Jaspers: "Ruwvoer is een grote post, als je daar efficiënt mee omgaat, levert je dat echt iets op. Een kleine daling van de ruwvoerkosten zorgt voor een grote stijging van de voerwinst." Hoe efficiënter je het ruwvoer in kunt zetten, hoe meer rendement je eruit haalt. Daarom is het van belang om nauwkeurig te weten hoe het voer zich gedraagt in de koe. "Met de introductie van Newton is een hele grote stap gezet omdat we daarmee in staat zijn de afbraakkenmerken van het ruwvoer nauwkeuriger te bepalen. Daardoor weten we beter hoe ruwvoer zich gedraagt in de pens oftewel hoe de koe met ruwvoer omgaat."

Voorspelbaar ruwvoer steeds belangrijker

De gemiddelde ruwvoerkosten liggen op 14,5 cent per kg droge stof. De spreiding van 8,7 cent geeft aan dat er voor veel bedrijven nog een flinke winst valt te halen op het gebied van ruwvoerkosten. Een andere analyse laat zien dat de 25% bedrijven met de hoogste voerwinst, met hun krachtvoerkosten 0,7 ct boven het

Om het effect van maïs aan te geven, is al enige jaren geleden de melkindex ingevoerd. "De melkindex geeft voor elke maïssoort een voorspelling van de melkproductie ten opzichte van de rassen onderling. Deze index wordt niet alleen bepaald op basis van zetmeelgehalte en vitaliteit, maar ook op basis van de restplantindex. Een maïsplant bestaat voor 35% uit zetmeel en 40% uit celwand. De overige 25%, de zogenaamde restplant, wordt vaak niet meegenomen in de indexberekening. Maar het is zeker wel van invloed. Doordat Hendrix UTD hier wel rekening mee houdt, kunnen we beter voorspellen wat dit voor het rantsoen én de melkgift betekent." Voorspelbaar ruwvoer is steeds belangrijker om efficiënt te kunnen voeren en de voerwinst te optimaliseren. "Door onderzoek proberen we de voorspelbaarheid steeds verder te vergroten."

Tussen melkveebedrijven is de variatie in kostprijs per liter melk erg groot. Het is belangrijk te weten of dit door de vaste kostenstructuur (o.a. financiering) op het bedrijf komt of dat er in de technische resultaten verbeteringen mogelijk zijn. Volgens Bestra Consultancy is het verschil in de techniek zes cent per liter tussen de kop- en staartgroep van bedrijven met gemiddeld ruim 900.000 kg melk. Uit de bedrijfsvergelijkingen van de Gibo Groep blijkt een verschil van totale kostprijs van tien cent. "We zien grote verschillen in kosten van eigen ruwvoerteelt en van jongveeopfok", zegt Bruin. Het verschil in totale opfokkosten is bijna 700 euro per

Economisch optimaal niveau

John Bruin, Bestra Consultancy

De voerprijzen en rentepercentages hebben volgens de Gibo Groep de grootste invloed op de kostprijs. "Voer is momenteel duur, ik verwacht niet dat het snel goedkoper wordt. Tot 2015 moeten veehouders rekening houden met hogere mestafzetkosten en met 10% lagere inkomenstoeslagen door modulatie. Dat geldt met name voor intensieve bedrijven." Wat voer-, kunstmest- en energiekosten betreft is het volgens Bruin en Breembroek op langere termijn koffiedik kijken. Het hangt sterk af van de prijsontwikkeling en vraag en aanbod van granen en olie. "Intensieve

bedrijven kunnen hun mestafzetkosten verlagen met bedrijfsspecifieke excretie. Melk verleasen kan ook interessant zijn, afhankelijk van de voer- en mestafzetkosten. Streef ook geen maximaal productieniveau per koe na, maar een economisch optimaal niveau", adviseert Breembroek.

"Optimaliseer de rantsoensamenstelling"

Het verbaast Bruin dat het gros van de melkveehouders niet stuurt op een hoge rantsoenefficiëntie. "Elke vleesvarkenshouder kent de voerconversie en weet dat veel voer per kilo vlees te veel geld kost. Meer melk per kilo droge stof voer produceren, levert direct rendement op. Optimaliseer daarom de rantsoenefficiëntie. Dat verlaagt het krachtvoerverbruik en verhoogt de ruwvoerbenutting. Dat laat vaak forse besparingen op voerkosten zien, met de procesanalyse van Bestra Consultancy kunnen wij een veehouder laten zien waar de winst te halen is in de technische resultaten en wat de kostprijs van eigen ruwvoer en jongveeopfok is", zegt Bruin.

Tips kostprijs verlagen

De top 25 procent beste melkveebedrijven realiseren een kostprijs van 25 cent per liter melk. Dat is mogelijk met: · Een hogere rantsoenefficiëntie realiseren door optimalisatie van de eigen ruwvoerproductie en de benutting er van. · Verhoging gezondheid veestapel, dat leidt tot betere dierprestaties en hogere levensproductie. · Verlaging van de veevervanging, in veel gevallen wordt te veel jongvee aangehouden. · Verbetering technische resultaten melkvee- en jongvee.

6

7

Nieuwe innovatie: Calciumbinder

Bijna 80% van de gezondheidsproblemen ontstaat in de droogstand. Vooral (subklinische) melkziekte komt veel voor in de praktijk. Met goede voeding tijdens de droogstand verminder je de kans op melkziekte. Calcium speelt een grote rol bij de voorkoming van melkziekte, een goede balans tussen vraag en aanbod is belangrijk. Speciaal daarvoor ontwikkelde Hendrix UTD de Calciumbinder. Dit product zorgt ervoor dat het calciumniveau in het bloed verbetert en het risico op melkziekte vermindert! Op dit moment wordt het product getest, de eerste bevindingen zijn zeer positief. Wilt u weten wat Calciumbinder op uw bedrijf kan betekenen? Werk dan mee aan de pilot. Opgeven kan bij uw bedrijfsadviseur.

Vita Floc

Met de vernieuwde Vita Floc realiseert u een goede start voor het jonge kalf! Deze smakelijke kalvermuesli stimuleert de vroege opname van kalvervoer en dat zorgt voor gezonde en goedgroeiende kalveren. Vita Floc bevat alles wat het jonge kalf nodig heeft: sterk ijzerhoudende mineralen, ontsloten graan en maïsvlokken en een smakelijke Biks voor de beste opname. Vita Floc bevat vanaf nu naast ontsloten granen en maïsvlokken óók ontsloten gerst. Dit stimuleert de snelle en goede pensontwikkeling en is bovendien nóg smakelijker. Zo went het jonge kalf nog beter aan de vroege opname van mengvoer.

wd Vernieu

Fijne feestdagen!

C olofon Melkvee Totaal Management is een uitgave van Hendrix UTD. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale Hendrix UTD dealer of bij Hendrix UTD, telefoon 0800-RUNDVEE (0800-7863833) - e-mail [email protected] ­ www.hendrixutd.nl.

Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. 1210NL

8

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

470463


You might also be interested in

BETA