Read PAASMEDITATIE text version

PAASMEDITATIE

ds. D. van de Streek

Er zij licht En God zeide: `Daar zij licht!' (Genesis 1 : 3a) En zeer vroeg op de eerste dag der week, .... als de zon opging. (Markus 16 : 2) Haast Markus zou geleefd kunnen hebben in 2010. Hij heeft voortdurend haast. Hoe vaak gebruikt hij het woordje `terstond' in zijn evangelieverhaal ?! Ook in Markus 16 : 8: `En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, ....' Zijn ongeduld is begrijpelijk. Hij heeft maar één doel. Hij wil zo snel mogelijk vertellen: Jezus is opgestaan, de dood is overwonnen! En toch is het geen opgewonden verhaal. Geen opwinding. Met een nuchtere zakelijkheid vertelt hij de bekroning van zijn verhaal. Hij is volkomen zeker van zijn zaak. Ondanks zijn haast straalt er toch rust uit zijn verhaal. Tijd Markus heeft haast. Daarom houdt hij de tijd in de gaten. Tot drie keer toe vertelt hij over het tijdstip van de opstanding. `Zeer vroeg ...., op de eerste dag van de week, ...., terwijl de zon opging, ....' De nuchtere zakelijkheid van Markus wordt doorbroken. Er komt iets van enthousiasme aan het licht. Het daagt in het oosten .... De opgaande zon is het teken van de overwinning van het licht op de duisternis. De komst van de eerste zonnestralen in de vroege morgen wordt gezien als de uitdrukking van de reddende hand van God. `Doe mij Uw goedertierenheid in de morgenstond horen.' (Psalm 143 : 8) De zon gaat op. Niemand houdt het tegen. De duisternis moet wijken. Zo heeft het geklonken bij de schepping: Er zij licht ! Hier klinkt het opnieuw. Licht Licht dat het duister overwint. De dag begint bij het donker. De stralen van de zon moeten het donker verdrijven. Het licht wordt als het ware tevoorschijn geroepen uit zijn graf. Genesis 1 en Pasen hebben alles met elkaar te maken. God spreken gaat er aan vooraf. Het begint bij Hem. God zeide: `Daar zij licht.'In veel paasliederen wordt de nieuwe dag bezongen. Een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan. Het paasevangelie laat zien wat de opstanding inhoudt.Het duister breekt stuk, het licht breekt door, de dag breekt aan.Het blijft niet altijd donker. Duisternis Voor de opstanding van de Heere Jezus was in feite alles in het donker gehuld. Veel gebeurtenissen in Zijn leven speelden zich in het donker af. Zijn geboorte. De herders hielden de nachtwacht toen de heerlijkheid des Heeren hen omscheen. Nicodemus kwam in de nacht tot Jezus. Tijdens de kruisiging was er de drie uur durende duisternis midden op de dag. De Heere Jezus werd tegen de avond in zijn donkere graf gelegd. Het is typerend ook voor onze situatie. De Heere Jezus kwam in de duisternis van ons zondige bestaan. Die werkelijkheid is tastbaar vandaag. Oorlog in Afghanistan en Irak, aanslagen in Moskou. Aardbevingen in Haïti en Chili. Armoede, honger en dorst in grote delen van onze wereld.Al ons kunstlicht kan dat niet verhinderen. Opstanding De opstanding van de Heere Jezus is het keerpunt. Dan merk je het verschil van dag en nacht. De zon gaat op. De Zonne der gerechtigheid. Je merkt het in 's morgens vroeg. De vogels gaan weer zingen. Je merkt het in de natuur. Heel de schepping ademt weer op. Mooi al die beelden. De lente gaat, de zomer komt, de herfst breekt aan. Winter ! Wordt het dan weer kil, koud en doods in uw/jouw leven ? Aan de symbolen heb je niet genoeg ! Vervulling Met Pasen gaan de Schriften in vervulling. De opwekking uit de dood staat in het kader van Gods heilshandelen. In de situaties van duisternis en dood roept God: Er zij licht.De duisternis van zonde, schuld en dood moet wijken voor de Heere Jezus. De zon gaat op. De steen is weg. Het graf is leeg. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. De morgen van Pasen is aangebroken. We houden nog even de adem in. Dan mag het voluit klinken: Jezus heeft overwonnen! Hij leeft ! De opdracht luidt: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Er is haast geboden! Door ds. D. van de Streek

Information

PAASMEDITATIE

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

894400


You might also be interested in

BETA
PAASMEDITATIE
borssele_korte_historie.PDF
Kinderleerhuis/1