Read Microsoft PowerPoint - HWB strona text version

Dzial Techniczny Hilti (Poland) Sp. z o.o. przedstawia...

www.hilti.pl

1

HWB

Kotwa do wzmacniania prefabrykowanych plyt ciennych

www.hilti.pl

2

LITERATURA

1. Instrukcja ITB nr 360/99 Badania i ocena betonowych plyt warstwowych w budynkach mieszkalnych ITB Warszawa 1999 2. Instrukcja ITB nr 374/2002 Woyzbun I., Wójtowicz M. Metodyka oceny stanu technicznego wielkoplytowych warstwowych cian zewntrznych Konieczny K., dodatkowe polczenia warstwy fakturowej z warstw konstrukcyjn wielkoplytowych cian zewntrznych ITB Warszawa 2002 3. cilewski Z., Problemy trwaloci lczników w cianach warstwowych budynków wielkoplytowych i sposoby wzmocnie WPPK Ustro'98 P Gliwice 1998 4. cilewski Z., Trwalo elementów z wielkiej plyty Materialy Budowlane 11'2004 5. Materialy techniczne firmy HILTI 6. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6173/2004

www.hilti.pl 3

Budowa plyty warstwowej elewacyjnej

· · · · · · · 1.warstwa fakturowa 2.warstwa ocieplajca 3.warstwa nona 4.wieszak 5.prt kotwicy 6.zbrojenie warstwy fakturowej 7.zbrojenie warstwy nonej

www.hilti.pl

4

Rodzaje lczników Szpilki

Przeznaczenie Stabilizacja warstw elementu Przenoszenie sil ssania wiatru

Rozmieszczenie Co ok. 1m po obwodzie plyty

www.hilti.pl

5

Mocowanie

·

Rodzaje lczników Wieszaki

b. przy produkcji plyt faktur do góry

a. przy produkcji plyt faktur do dolu

Przeznaczenie

Mocowanie warstwy fakturowej Zapewnienie swobody odksztalce termicznych warstwy fakturowej

-5 T Odksztalcenia termiczne warstwy fakturowej: = t T = 1 10 × 40 = 0,0004 = 0,4

mm m

6

www.hilti.pl

Rodzaje lczników Wieszaki

Rozmieszczenie

System OWT

System W-70 i WK-70

7

www.hilti.pl

Ocena stanu technicznego

Wg instrukcji ITB, przed termomodernizacj obiektu, naley wykona ocen stanu technicznego budynku.

METODYKA DIAGNOSTYKI Rysy

Lupa mikrometryczna, wzorniki ­ dokladno do 0,1 mm Dane systemu, wiercenie

Gruboci warstw

Rozmieszczenie zbrojenia i lczników

Urzdzenia specjalistyczne HILTI typu Ferroscan

Glboko karbonatyzacji betonu Stan siatki zbrojeniowej Ocena stanu lczników

www.hilti.pl

Odkrywki przez wykucie

8

FERROSCAN

Przeznaczenie

· · Lokalizowanie i pomiar rednicy prtów zbrojeniowych, wieszaków, szpilek i prtów kotwicych Okrelenie gruboci otuliny betonowej

Zalety

· · · Natychmiastowe, dokladne zobrazowanie przebiegu zbrojenia na obrazie wysokiej rozdzielczoci Bezprzewodowe polczenie midzy monitorem i skanerem ­ adnych przewodów utrudniajcych prac Wiercenie bez ryzyka natrafienia na zbrojenie

Wlaciwoci

· · Max. glboko pomiaru: 160mm rednice zbrojenia: 6-36mm

www.hilti.pl

9

Diagnostyka Ferroscan

Zdjcia zbrojenia warstwy fakturowej Zdjcie szpilki Zdjcie prtów kotwicych wieszaka zamontowanych nieprawidlowo ( pod ktem )

www.hilti.pl

10

Diagnostyka Ferroscan

Zdjcia zbrojenia warstwy fakturowej Zdjcie wieszaka z prawidlowo zamontowanymi Zdjcie le wykonanego zbrojenia dwoma prtami kotwicymi warstwy fakturowej

www.hilti.pl

11

Zasady wzmocnienia polczenia warstwy fakturowej z warstw non

Naley stosowa rozwizania dopuszczone do stosowania na mocy Prawa Budowlanego Liczba lczników powinna zapewni przeniesienie pelnego ciaru w-wy fakturowej wraz z projektowanym dociepleniem; zaleca si wspólczynnik bezpieczestwa 2

O nonoci lcznika decyduje:

·Nono zakotwienia lcznika (na docisk wg PN-B-03264:2002) ·Ograniczone ugicie trzpienia (wg PN-90/B-03200) ·Nono materialu trzpienia Sposoby doboru i sprawdzenia lczników powinny by zawarte w dokumencie aprobujcym lub specyfikacji technicznej

www.hilti.pl 12

Zasady wzmocnienia polczenia warstwy fakturowej z warstw non

ROZMIESZCZENIE LCZNIKÓW

W pobliu istniejcych wieszaków, nie uszkadzajc istniejcego zbrojenia

www.hilti.pl

13

Rozwizanie proponowane przez HILTI Kotwa HWB do prefabrykowanych plyt ciennych

Zastosowanie

· zabezpieczanie i naprawa prefabrykowanych plyt ciennych (plyty trójwarstwowe) w systemach OWT 67, OWT 75, W-70 i Wk -70 zabezpieczanie i naprawa silnie spkanych zewntrznych plyt okladzinowych albo fasadowych

·

www.hilti.pl

14

Rozwizanie proponowane przez HILTI Kotwa HWB do prefabrykowanych plyt ciennych

Cechy

· · dua nono kotew plastikowa ebrowana tuleja kotwy zmniejsza naprenia wywolane silami spowodowanymi przez rónice temperatur w warstwie fakturowej kotwa elastycznie przejmuje sily z duego obszaru dziki ebrowanej tulei minimalne naprenia w podlou dziki polczeniu adhezyjnemu

· ·

www.hilti.pl

15

Rozwizanie proponowane przez HILTI Kotwa HWB do prefabrykowanych plyt ciennych

Material

· trzpie kotwy wykonany ze stali nierdzewnej klasy A4-80 ze rub M12x20 wykonan ze stali nierdzewnej klasy A4 tuleja plastikowa wykonana z poliamidu zbrojonego wlóknem szklanym ywica typu HVU lub ywica metakrylanowa typu HIT HY 150 lub ywica epoksydowa typu HIT RE 500

· ·

www.hilti.pl

16

Rozwizanie proponowane przez HILTI Kotwa HWB do prefabrykowanych plyt ciennych

Warunki stosowania

· · · · · warstwa nona i elewacyjna s wykonane z betonu klasy min. B15 moliwo stosowania w betonie wolnym od rys i pkni jak i w betonie zarysowanym minimalna grubo warstwy elewacyjnej 50 mm minimalna grubo warstwy nonej 60 mm minimalne przekrycie otworu 10 mm

www.hilti.pl

17

Monta kotwy HWB

Wiercenie otworu za pomoc wiertnicy DD 100 i diamentowych wiertel koronowych Zalety bezudarowego wiercenia otworów:

· · · · brak wibracji, brak spka warstwy fakturowej w czasie wiercenia mala uciliwo dla uytkowników lokali bardzo male prawdopodobiestwo wywiercenia otworu do mieszkania moliwo wiercenia otworów w warstwie nonej o gruboci poniej 100 mm (instrukcja ITB NR 374/2002

www.hilti.pl

18

Monta kotwy HWB

Czyszczenie otworu za pomoc pompki

www.hilti.pl

19

Monta kotwy HWB

Dozowanie ywicy

www.hilti.pl

20

Monta kotwy HWB

Osadzenie kotwy

www.hilti.pl

21

Rozwizanie proponowane przez HILTI Kotwa HWB do prefabrykowanych plyt ciennych

Referencje

Pilska Spóldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnociowa Spóldzielnia Mieszkaniowa w Piszu Spóldzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Radomiu Wspólnota Mieszkaniowa w Lacucie Szczeciska Spóldzielnia Mieszkaniowa

www.hilti.pl

22

www.hilti.pl

23

Information

Microsoft PowerPoint - HWB strona

23 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

535685