Read Microsoft Word - CV_Bausic_Vali.doc text version

Curriculum vitae Europass

Informaii personale

Nume / Prenume

Telefon(oane) E-mail(uri) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex [email protected] Româna 25.05.1958 Feminin 1996-pâna în prezent - ef de lucrri 1990-1996 - asistent titular 1988-1990 - asistent suplinitor 1985-1988 - asistent prerepartizat Cursuri , seminarii si lucrarii practice de biologie celulara si histologie Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina generala, Catedra de Medicina Celulara si Moleculara ,B-dul eroilor Sanitari 8, tel:21318062 Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon-1/2 norma integrare clinica, Sos. Pantelimon 340342, sector 2 Bucuresti, tel: 0212554090 Ïnvatamânt superior

BAUIC Vasilica

Mobil: 0788371632

Experiena profesional

Perioada/ Funcia sau postul ocupat

Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului

Tipul activitii sau sectorul de activitate

Educaie i formare

Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobândite 2002,1994 , 1977-1983 Medic primar obstetrica-ginecologie,Doctor în medicina, medic Disciplinele principale studiate precum si competentele profesionale dobândite sunt cele prevazute în programa de învatamânt pentru medicina generala ciclul de 6 ani. Competente promovate prin examene separate: anatomie patologic ­ probleme de citodiagnostic/1999 si echografie obstetrical si ginecologica/2005 Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina generala În primii 15 în promotia anului 1983

Numele i tipul instituiei de învmânt / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naional sau internaional

Aptitudini i competene personale

Limba(i) matern(e) Limba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare

Nivel european (*) româna

Înelegere

Ascultare Citire

Vorbire

Participare la conversaie Discurs oral

Scriere

Exprimare scris

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informa ii despre Europass accesa i pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunit ile Europene, 2003 20060628

Engleza Franceza

C2 B1

Utilizator Utilizator C2 experimentat experimentat Utilizator independent B1 Utilizator independent

C1 A2

Utilizator C1 experimentat Utilizator elementar A2

Utilizator Utilizator C1 experimentat experimentat Utilizator elementar B1 Utilizator elementar

Competene i abiliti sociale Competene i aptitudini organizatorice

-spirit de echipa, capacitatea de adaptare la medii multiculturale, obtinuta prin participarea la diverse manifestari stiintifice internationale Experienta buna a managementului de proiect dobândita prin formare profesionala si în context profesional în timpul lucrului la proiecte si granturi ginecologica/examen în 2005

Competene i aptitudini tehnice anatomie patologic ­ probleme de citodiagnostic/examen în1999 si echografie obstetrical si Competene i aptitudini de utilizare a calculatorului Permis(e) de conducere

O buna stapânire a instrumentelor Microsoft Office ( Word, Excell, Power Point) ­utilizate în predarea cursurilor

Permis de conducere categoria B

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informa ii despre Europass accesa i pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunit ile Europene, 2003 20060628

Informaii suplimentare Activitate stiintifica

50 articole publicate în colaborare 24 comunicri tiinifice la simpozioane i conferine 4 cri didactice publicate în colaborare Activitate didactica si profesional -sustinerea lucrarilor practice cu studentii de anul I si II -sustinerea de cursuri si prelegeri pentru studentii de anul I si II -reralizarea de filme didactice pe casete video, diapozitive si prepararte histologie pentru studenti -indrumarea studentilor in cercurile stiintifice de profil --cursuri de specializare în citologie Babes Papanicolau, colposcopie si ecografie -membra in diferite comisii de admitere, licenta, etc. Lucrri tiinifice semnificative -Teste de biologie , Ed. CIDRIN Co., Bucharest, 1991 -Preparatul microscopic.Ghid pentru lucrri practice de microscopie,Ed. ATHENAEUM, Buc.1991 -Anatomia i fiziologia omului. Teste pentru admitere în Învmântul Superior, Editura Universitar " Carol Davila " , Bucureti, 1998 -Placenta-Ghe. Bacalbasa, Vasilica Bauic-Ed. Atos-Bucuresti, ISBN 973-99496-5-7, 2000 -Contraceptia prin sterilet-N. Padeanu, Vasilica Bauic, Irene Sofia Sterpu-Editura Medicala Amaltea, Bucuresti, ISBN 973-9397-35-2, 2002 -Histofiziologia tesutului conjunctiv- Vasilica Bauic, Doina Onicescu- Editura Medicala Amaltea, Bucuresti, ISBN 973-9397-65-4, 2003 -Mythotic and apoptotic index concerning the contact zones with IUD applying a long period of time-Vasilica Bauic, Ghe. Bacalbaa- ANALELE UNIVERSITII - DUNAREA DE JOS DIN GALAI fascicula Medicin XVIII, pag.22-25, ISBN-1583-2074, 2004. -Aspecte ultrastructurale si ale metabolismului glicolitic aerob si anaerob in tesutul endometriozic- Bauic Vasilica, Bacalbasa Gheorghe, Padeanu N, Stanculescu Ruxandra, Robotin Carmen, Urleteanu E, Bohiltea Roxana, Bohiltea L. C. , Vilcan Cristina, -Al II-lea Congres National de Ginecologie endocrinologica cu participare internationala ,pag.18-19, Ovidius University Press ISBN 973-614-257-4, 19-21 mai 2005 Constanta. -Serum growth factors level in genital HPV infection-B Manolescu, R. Stanculescu, I Stoian, C. Busu, E.Panait, V. Atanasiu, V. Bauic Abstract Book 25th International Papillomavirus Conference Clinical & Educational Workshop 2009 Malmo Sweden, session 31 HPV testing. II Granturi ,contracte de cercetare Protocol de diagnostic în cancerul cervical incipient HPV dependent: evaluarea interdependentei oncogenelor E6,E7 cu markerii reglatori ai ciclului celular si factorii angiogenetici. CNMP II Program Complex (PC4) 2007-2010. Societati stiintifice medicale Membra a Societatii de Morfologie normala si Patologica Membra a Societatii de Menopauza Membra a Societati de Obstetrica si Ginecologie Membra a Uniunii Medicale Balcanice

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informa ii despre Europass accesa i pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunit ile Europene, 2003 20060628

Information

Microsoft Word - CV_Bausic_Vali.doc

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

843834


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531