Read Microsoft Word - Surat Pekeliling ePenyata Gaji dan eLaporan_2010.doc text version

HOSPITAL KUALA LUMPUR CAWANGAN KEWANGAN JALAN PAHANG, 50586 KUALA LUMPUR.

Telefon : 03-26155020 Fax : 03-26906606 Website: www.hkl.gov.my

Ruj. Kami: ( 6 ) dlm. HKL/KEW/T/98/172/2 Jld.2 Tarikh: 26 November 2010

EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN Y. Bhg. Puan Sri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING CAWANGAN KEWANGAN 4/2010 PELAKSANAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN eLAPORAN HOSPITAL KUALA LUMPUR

Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk memaklumkan pelaksanaan Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk membolehkan Penyata Gaji Bulanan, Penyata Pendapatan Tahunan dan Laporan Bulanan Pejabat

Perakaunan disampaikan terus kepada pengguna melalui laman web Jabatan Akauntan Negara Malaysia (www.anm.gov.my) selaras dengan peningkatan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan (Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Bahagian Akaun Bil. 11 Tahun 2010 adalah berkaitan).

2. 2.1

Tanggungjawab Pengguna Individu Mengakses, mencetak atau memuat turun Penyata Gaji Bulanan dan Penyata Pendapatan Tahunan dengan menggunakan sistem.

1

Penyata Gaji Bulanan boleh mula dicetak 1 hari sebelum tarikh pembayaran gaji. Sila rujuk Lampiran B bagi Tatacara

Penggunaan Sistem ePenyata Gaji.

2.2

Kakitangan Hospital Kuala Lumpur (HKL) yang baru menyertai perkhidmatan Kerajaan hendaklah mendapatkan maklumat

nombor gaji dari Pusat Pembayar Gaji masing-masing (Cawangan Kewangan HKL, IPR dan CRC) untuk mendaftar ke sistem.

2.3

Bagi warga HKL yang tidak mempunyai kemudahan akses ke internet, boleh datang sendiri ke Bilik Cyber, Unit Perpustakaan HKL yang beroperasi dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam (IsninJumaat) di mana terdapat 8 unit komputer yang disediakan untuk kemudahan ini.

2.4

Warga HKL adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang urusan rasmi yang dibuat dengan pihak luar ketika menggunakan kemudahan yang disediakan oleh sistem.

2.5

Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai sistem, sila hubungi terus [email protected] atau menelefon hotline 03-8882 1414 atau hubungi Pusat Pembayar Gaji masing-masing melalui sambungan berikut :-

Unit Gaji HKL Unit Gaji IPR Unit Gaji CRC

: : :

03-2615 5040/5041/5042/5044 03-4023 2966 03-2615 6262

2

3.

Tanggungjawab Pusat Pembayar Gaji bagi ePenyata Gaji dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi eLaporan

3.1

Pusat Pembayar Gaji HKL, iaitu Cawangan Kewangan (PTJ1), IPR dan CRC (PTJ2) perlu merujuk dan mematuhi peraturanperaturan seperti yang telah ditetapkan di dalam surat pekeliling/edaran berkenaan mengenai tanggungjawab dan

pelaksanaan ePenyata Gaji.

3.2

Manakala semua PTJ di bawah HKL, iaitu Cawangan Kewangan HKL (PTJ1), IPR, CRC, Institut Pediatrik, Jabatan Patologi, Jabatan Farmasi, Jabatan Dietetik dan Jabatan Perubatan Am (PTJ2) perlu merujuk dan mematuhi peraturan-peraturan seperti yang telah ditetapkan di dalam surat pekeliling/edaran

berkenaan mengenai tanggungjawab dan pelaksanaan eLaporan.

4. 4.1

Pelaksanaan Pengguna boleh memuat turun daripada sistem, Penyata Gaji Bulanan dan Penyata Pendapatan Tahunan tahun semasa sehingga Jun tahun berikutnya. Untuk makluman, Penyata Gaji Bulan Jun 2010 telah boleh dicetak melalui sistem.

4.2

Laporan Bulanan Pejabat Perakaunan boleh dimuat turun dari sistem bagi bulan semasa sehingga bulan ketiga berikutnya.

4.3

Setiap pengguna sistem yang berdaftar hendaklah memastikan maklumat peribadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak

3

bertanggungjawab. bertanggungjawab

Cawangan terhadap

Kewangan sebarang

HKL

tidak ke

akan atas

manipulasi

maklumat yang disampaikan melalui sistem.

5. 5.1

Kuatkuasa Pekeliling ini berkuatkuasa pada bulan Disember 2010. Dengan itu, Penyata Gaji Bulanan, Penyata Pendapatan Tahunan dan Laporan Bulanan Pejabat Perakaunan tidak akan dicetak untuk pengguna mulai Disember 2010.

5.2

Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

`BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

`PENYAYANG, BEKERJA BERPASUKAN DAN PROFESIONALISMA ADALAH BUDAYA KERJA KITA'

Saya yang menurut perintah,

( NOROHANA BINTI ISHAK ) Timbalan Pengarah (Pengurusan) b.p. Pengarah Hospital Kuala Lumpur

AKK/ my document/ surat pekeliling kewangan..

4

LAMPIRAN B TATACARA PENGGUNAAN SISTEM ePENYATA GAJI

1.

Sila layari Laman Web Jabatan Akauntan Negara Malaysia (www.anm.gov.my), klik di Menu e-Penyata Gaji dan Laporan.

2. Sila klik di ruangan "Pertama Kali Mendaftar".

5

3. Sila isi ruangan yang diperlukan dan klik "Ok".

4. Sila klik "Daftar Masuk".

6

5. Sila masukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan dan klik "Daftar Masuk".

6. Sila klik "Sendiri" di menu Penyata Gaji atau Penyata Pendapatan Tahunan.

7

7. Pilih tahun dan bulan untuk melihat Penyata Gaji dan klik ikon "Cari".

8

8. Sila pilih bulan gaji yang berkenaan dan klik. Penyata gaji anda akan dipaparkan dan anda boleh mencetak atau menyimpan dalam bentuk soft copy.

9

SALINAN KEPADA : 1. 2. 3. 4. Y. Bhg. Dato' Pengarah Timbalan Pengarah (Perubatan) I Timbalan Pengarah (Perubatan) II Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kewangan)

SENARAI EDARAN

1. 2. Ketua Jabatan Kecemasan Ketua Jabatan Pesakit Luar

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ketua Jabatan Pembedahan Am

Ketua Jabatan O&G Ketua Jabatan Ortopedik Ketua Jabatan Anestesiologi Ketua Jabatan Oftalmologi Ketua Jabatan Otorinolaringologi Ketua Jabatan Dermatologi Ketua Jabatan Neurologi Ketua Jabatan Nefrologi Ketua Jabatan Neurosurgeri Ketua Jabatan Urologi Ketua Jabatan Pembedahan Plastik Ketua Jabatan Radioterapi & Onkologi Ketua Jabatan Pengimejan Diagnostik Ketua Jabatan Perubatan Nuklear Ketua Jabatan Psikiatri

17.

18.

10

19.

Ketua Jabatan Rehabilitasi (termasuk Jurupulih Anggota & Pemulihan Carakerja) Ketua Jabatan Perubatan Forensik Ketua Jabatan Bedah Mulut Ketua Jabatan Pergigian Pediatrik Ketua Jabatan Perubatan Am Ketua Jabatan Pediatrik Ketua Jabatan Patologi Ketua Pegawai Farmasi Ketua Jabatan Sajian & Dietetik Ketua Institut Perubatan Respiratori (IPR) Ketua Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) Ketua Jabatan Kerja Sosial Perubatan Ketua Unit Pendidikan Kesihatan Ketua Unit CSSD Ketua Jabatan Rekod Perubatan Ketua Penyelia Jururawat Ketua Penyelia Hospital Ketua Unit Pendidikan Berterusan (CME) Ketua Unit Pengurusan Kualiti Ketua Unit Kesihatan Awam Ketua Penolong Pengarah Kanan (Perkhidmatan) Ketua Penolong Pengarah (Kewangan) Ketua Akauntan (Kewangan) Ketua Penolong Pengarah (Pembangunan & Penswastaan) Ketua Penolong Pengarah (Teknologi Maklumat)

20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41.

42. 43.

11

­ Pihak tuan dipohon untuk memanjangkan surat pekeliling ini melalui laman web HKL. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan diucapkan berbanyak terima kasih

44.

Penolong Pengarah (Perpustakaan) - Pihak tuan dipohon untuk membuat persediaan dalam pelaksanaan sistem ini. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan diucapkan berbanyak terima kasih. Penolong Pengarah (Kewangan) Penolong Pengarah (Pentadbiran) Akauntan (Kewangan) Pen. Peg. Tadbir Tinggi (Perolehan) Pen. Peg. Tadbir Kanan (Perolehan) Pen. Peg. Tadbir Kanan (Bayaran & Vot) Pen. Peg Tadbir Kanan (Aset) Penolong Akauntan Kanan (Hasil) Pen. Peg. Tadbir Kanan (Perjawatan) Pen. Peg. Tadbir (Perolehan) Pen. Peg. Tadbir (Cawangan Pengurusan Latihan) Penolong Akauntan (Gaji) Pembantu Akauntan Tinggi (Bayaran & Vot) Pembantu Tadbir Tinggi (Tadbiran Kew) ­ Sila panjangkan surat pekeliling ini kepada semua kakitangan Cawangan Kewangan melalui notis di semua papan buletin Cawangan Kewangan. Pembantu Tadbir Tinggi (Bayaran & Vot) Pembantu Tadbir Kanan (Bayaran & Vot) Pembantu Tadbir Kanan (Gaji) Pembantu Tadbir Kanan (Perolehan)

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62.

12

Information

Microsoft Word - Surat Pekeliling ePenyata Gaji dan eLaporan_2010.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

77291


You might also be interested in

BETA
AN
Layout 1