Read 132100.pdf text version

Monteringsanvisning

Icopal takrenne

100 mm halvrund, plast (4")

G 360 G5 G6 Blå katalog: Nr.: 31 August 2001

P8

G4 G7 P 300 P8 G3

P2 P 300

P8

G7

P3 G3 G2 P1

P2 P9

P7 G7

G8

G9

Icopal

Størst på tak - og vel så det.

Les dette først:

Du skal nå montere din Icopal takrenne. Du har valgt et virkelig kvalitetsprodukt, men riktig funksjon i mange år er fremfor alt avhengig av korrekt montering. Derfor er det viktig at du leser monteringsanvisningen nøye og følger de råd som gis. Riktig montering er enkel montering.

KAPASITET

«Takrenner og nedfallsrør skal dimensjoneres etter de vannmengder som skal føres bort. Dette betyr i praksis at med Icopal 100 mm renne og 67 mm nedløpsrør montert på hytte- eller småhustak med fall 20-250, kan avrenningsarealet pr. nedløp være ca. 75 m2.

axb=areal

Rennekrok G7 festes til forkantbordet med innbyrdes avstand 60 cm. SKRUER: Bruk alltid rundhodede rustfrie skruer 4,5 minimum 25 mm. Bruk snor under monteringen. Snoren skal strekkes med fall mot nedløpet. Forkant rennekrok skal ligge ca. 2 cm under takets forlengelse. Normalt brukes kun de to øvre skruehull.

Endestykket G2 monteres på rennen før denne settes på plass. Pakningen bør fuktes, og rennen føres litt skjevt inn slik at den ene kanten griper tak under festet på den ene siden. Deretter trykkes endestykket på plass med små slag av hånden.

NEDLØPSRØR Bruk loddsnor ved monteringen. Avmerk loddlinjene på veggen. Røret festes med rørklammer P2. Rørklammerne plasseres enten rundt selve nedløpsrøret eller ved skjøting rundt muffen P1. Bruk rustfrie, rundhodede skruer. Rørklammerne festes slik at nedløpsrøret kan bevege seg. Ved hver skjøt, muffe og bend (gesimskne) skal De regne ca. 10 mm klaring mellom delene med tanke på utvidelser ved temperatursvingninger, se fig. F og fig. G.

GESIMS-KNE settes sammen av 2 stk. bend P8 og et vanlig rørstykke av passende lengde, se fig. H.

Montering med 2 nedløp. Når det er to nedløp på samme side, skal det midtre skjøtestykket låses med to rennekroker.

Bend P8 brukes som overgang fra tappstykke G4 eller G5. Som forlengelse inn til veggen brukes et stykke nedløpsrør i passende lengde. Røret kan kuttes med baufil eller fintannet sag.

Slik lages låsespor i takrennen.

Grenrør P3 benyttes i tilfelle hvor f.eks. to nedløpsrør skal føres sammen. Grenrøret bør festes til veggen med rørklammer P2 over muffen på den vertikale delen.

Vinkelstykket G3 benyttes i tilfeller hvor takrennen skal gå rundt et hjørne.

Sørg for at en rennekrok er montert så nær inntil skjøtestykket som mulig p.g.a. stabiliteten. Skjøtestykket G6 har innvendige låseknaster (se pilmerket). Rennen føres inn i bakkant, slik at de utfreste spor treffer låseknasten. Skjøtestykkets bakkant er markert med Icopalmerket. (Hvis rennen ikke har utfreste spor, kan de lages som vist i fig. K). Deretter klemmes takrennen ned i forkant, skjøtestykket trekkes samtidig utover, slik at rennen «klikker» på plass.

Tappstykket G4 som ekspansjonsstykke. Tappstykket G4 har ikke påmonterte pakninger. Det skal låses fast mot veggen med to rennekroker - en på hver side. Takrennene føres inn i tappstykket så langt temperaturskalaen anviser. Lag dryppkant på rennen ved å varme med lighter og presse ned med skrujern el.lign.

På korte lengder, der ekspansjonen er liten, kan G5 benyttes. Forøvrig anbefales tappstykke G4.

I overgangen inne ved veggen brukes bend P8. Nedløpsrøret festes til veggen med rørklammer P2. Bruk skruer som for G7.

Rørmuffe P1 brukes når nedløpsrøret skal skjøtes. Rørklammeret monteres over rørmuffen P1. Bruk skruer som for G7.

Utkast P7 danner avslutningen av nedløpsrøret. Utkast fungerer som støtte av nedløpsrøret, samtidig som den gir feste til veggen. Bruk skruer som for G7.

Spesielle deler. Brønnkrave P9 brukes ved overgang fra nedløp til soilrør. Rennejern G8/G9 brukes når forkantbord mangler eller ligger skrått. G8 festes under taktekkingen og knekkes som takfallet. G9 festes på siden av taksperren. Konsoll K9 kan også brukes som kile under rennekrok G7 på skrå forkantbord.

Slik er resultatet!

Icopal

Icopal beslag påvirkes ikke av luftens forurensninger. Beslagene er elastiske og sterke overfor isdannelser og mekaniske på-

kjenninger. Leveres i samme farger som øvrige deler, og er utarbeidet slik at de danner et komplett system med Icopal takrenner.

Bordtakbeslag

Leveres i lengder á 3,0 m. Den korterste flensen har ovale hull for feste til underlaget. Stiftene, som kan være vanlig pappstift, plasseres i midten av hullene. Derved oppnås bevegelsesIcopal bordtakbeslag BP 9-11 Icopal takbelegg

Vindskibeslag/ Vannbordbeslag

muligheter for beslagene. Omleggene skal være ca. 8 cm. Ved tekking med Icopal asfalt takbelegg eller Icopal shingel må takbelegget eller rimsen for shingelen klebes til bordtakbeslaget. Sørger for sikker avslutning av taktekkingen. Brukes vindskibeslaget, kan selve vannbordet sløyfes. Vannbordbeslaget beskytter allerede monterte vannbord. Begge beslagtyper er vedlikeholdsfrie og enkle å montere og leveres i fargene hvit eller sort.

Fig.E

Min.2 cm Icopal bordtakbeslag BT 3-15

Min.2 cm

Rennekrok (G 7) Rennekrok (G 7)

Fig. A Tak med forkantbord og rennekrok G 7 Fig. B Teglstenstak med forkantbord og rennekrok G 7 Vindskibeslag VKS - 3

Icopal bordtakbeslag BP 9-11

Icopal bordtakbeslag BP 9-11 Icopal takbelegg

Fig.F

Min.2 cm Min.2 cm (G 9)

Rennejern (nedfelt) (G 8)

Fig. C Tak med forkantbord med nedfelt rennejern G 8

Vridd rennejern på taksperre

Fig. D Tak uten forkantbord med vridd rennejern (G 9) Vannbordbeslag VBS-11 for 4" bord VBS-13 for 5" bord

Icopal as Postboks 55, 1472 Fjellhamar Telefon 67 97 90 00 Telefax 67 90 58 77 E-post: [email protected] Eller besøk våre hjemmesider: www.icopal.no

01207

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

535690