Read Microsoft Word - brekka.doc text version

Gårder og slekter i Hobøl

Brekka

(gnr. 2)

Av skattematrikelen 1647 får vi vite at Gisle er bruker av gården. "Brechen som Gisle bruger, schylder till canoniet som Peder Christensen forwalter, med bøx. 2 pd. mell".

Gisle Amundsen, f. ca. 1617. Nevnt som oppsitter på Brekke 1664-66 (47 år gammel). Skylden var på 2 skp. I 1664 var Hans Gundersen, 16 år, tjener her. To sønner til Gisle er nevnt: Barn: Clemmet Gislesen 8 år Jon Gislesen 6 år

Jon Gislesen, f. ca. 1660. Nevnt som eier og oppsitter på Brekke i 1723. Det står videre om gården: "Bræcchen med saug og qværner, assignert. Eier: Oppsidderen. Pladser: En nyoppryddet plads, bruges under gaarden, sår 1 tn. hafre, er ej at forbedre. En gammel plads Jacob Skoug til husbehov og lidet saug tømmer. Saugen som nr. 4, 2de aar gangs qværner maler for almuen. Ligger i sol-lie, tung vindt. Sår 1 tn. bl.korn, 17 tn. hafre med pladsene skjepp. lin, afler 42 lass høy og har 3 hester, 17 creaturer og 12 sauer".

Ole Jonsen Brekke, f. ca. 1687 (fra Vister i Skiptvet). Gift første gang 1726 med Thore Holmsdatter Børter, 1702 - 1741 (datter av Holm Svendsen Børter og Sidsel Nielsdatter Teig, Enebakk). Thore døde på Brekke, kun 31 år gammel. Ole ble andre gang gift i Spydeberg 1743 med Ragnild Pedersdatter Kausebøl, 1725 - 1809 (datter av Peder Thorersen Kausebøl og Gunnor Olsdatter Lindholtz, Spydeberg). Ole døde bare et halvt år etter og enke ble påny gift 1725 med enkemann Hans Kjeldsen Hof fra Askim.1 Barn i første ekteskap: Berthe Olsdatter Jon Olsen Holm Olsen Holm Olsen Sissel Olsdatter Barn i andre ekteskap: Olia Olsdatter 1743 1726 - 1807 1730 - 1796 1734 - 1736 1737 1740 - 1743 g.m. Svend Torgersen Bakker. Neste bruker g.m. Gunild Svendsdatter Grydeland. Se under g.m. Anne Johannesd. Brødholt. Til Brødholt, siden Støkken i Ås.

Svend Torgersen Brekke, 1721 - 1746 (sønn av Torger Svendsen Mørk og Anna Paulsdatter, Kråkstad). Gift i Hobøl april 1744 med Berthe Olsdatter Brekke, 1726 - 1807. Berthe ble andre gang gift i Kråkstad 1754 med enkemann Hans Olsen Haga, 1705 - 1765 (sønn av Ole Jørgensen Torp og Helle Arnoldsdatter, Ås). De flyttet til Haga i Kråkstad. Barn: Povel Svendsen 1745 - 1745

1

Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim, bd. 3, s. 80.

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 1

Gårder og slekter i Hobøl

Jon Olsen Brekke, 1730 - 1796. Han bodde på Brekke da han ble konfirmert 1748, 18 år. Gift første gang i Kråkstad den 26.3.1752 med Gunild Svendsdatter Grydeland, 1734 - 1793 (datter av Svend Jensen Grydeland og Agar Kjeldsdatter Hauger, Kråkstad). Jon er nevnt som gårdbruker og selveier av Brekke 1762. Gift andre gang 1793 med Anne Arnesdatter Roaas, 1766 - 1804 (datter av Arne Hansen Roaas og Marie Paulsdatter Frogner). Jon kjøpte gården Rød i Ås 1794. Barn i første ekteskap: Ole Jonsen Samuel Jonsen Thore Jonsdatter Svend Jonsen Johanne Jonsd. Thore Jonsdatter Agar Jonsdatter Jens Jonsen Gunild Jonsd. Barn i andre ekteskap: Gunild Maria Jonsd. Hans Johan Jonsen 1794 1796 - 1796 g.m. Johan Pedersen Treider. Til Sporenes i Ås. født og død på Rød i Ås. 1753 1754 - 1801 1757 - 1758 1760 1763 1767 - 1779 1771 - 1788 1774 1778 g.m. Thore Andersdatter Holt. Til Sagbakken u/ Brekka g.m. Johanne Sophie Jaren. Til Jaren. g.m. Malene Jansdatter Herum. Til Dyster i Ås.. g.m. Gudmund Thorersen Melleby. Til Melleby. g.m. Malene Halvorsdatter. Neste bruker g.m. Christian Jensen Nærbøl. Til Bovum.

Jens Jonsen Brekke, f. 1774 - . Gift med Malene Halvorsdatter, f. 1777. Gårdbruker på Brekke i 1801. Flyttet siden til Nygård (u. søndre Asper) i Kråkstad. Barn: John Jensen Halvor Jensen Abigael Jensdatter 1797 - 1801 1801 1804 -

født i Kråkstad.

Thord Johannesen Brekke, 1756 - 1818 (sønn av Johannes Webjørnsen Fusker og Karen Thordsdatter Riiser). Gift i Spydeberg 1781 med Thore Svendsdatter Thorud, f. 1759 (datter av Svend Christophersen Thorud og Anne Svendsdatter, Spydeberg). Thord var gårdbruker på gården Halle i Vestby 1801. På Brekke fra ca. 1804 til sin død 1818. Barn: Karen Thordsdatter Sophie Thordsdatter Kari Thordsdatter Svend Thordsen Johannes Thordsen Anne Thordsdatter Johanne Thordsdatter Engebreth Thordsen Gunild Thordsdatter 1782 - 1782 1783 - 1783 1785 1788 - 1838 1791 - 1890 1793 - 1819 1793 - 1808 1801 - 1801 1803 - 1860 født og død på Hale i Vestby. født og død på Hale i Vestby. g.m. Svend Gabrielsen Gusland. Til Tingulstad. g.m. Agar Jørgensdatter Wegger. Neste bruker. g.m. Maren Helene Olsd. Svenneby. Til Riser. født og død på Hale i Vestby. g.m. Syver Helgesen Jaren. Til Nedre Jaren.

Svend Thordsen Brekke, 1788 - 1838. Gift med Agar Jørgensdatter Wegger, f. 1805 (datter av Jørgen Fredrichsen Wegger og Karen Svendsdatter Skotbue). Svend var gårdbruker på Brekke etter sin far fram til sin død ca. 1838. Enken ble gift igjen med Johannes Paulsen Hollen (neste bruker). Barn: Thea Julie Svendsdatter 1824 Sigvard August Svendsen 1826 Fredrich Julius Svendsen 1829 død ung ? g.m. Dorthea Michalsdatter, Frogn. Se under til Bjørkeskog nordre.

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 2

Gårder og slekter i Hobøl

Johan Theodor Svendsen 1831 Thea Andrea Svendsd. 1834 Thrine Caspara Svendsd. 1835 -

døde ung. g.m. Hans Chr. Andreassen, Hestved i Kråkstad

Johannes Paulsen Brekke, f. 18.10.1815 (sønn av Paul Jensen Hollen og Anne Christophersdatter Thorud). Gift i Hobøl den 29.12.1838 med enken Agar Jørgensdatter Brekke. Gårdbruker på Brekke. Gårdbruker og selveier av Skotbu i Kråkstad 1865. Barn: Svend Anton Johannesen Alette Fredrikke Johannesdtr. Jens Petter Johannesen Olav Hendrik Johannesen 1839 1841 - g.m. Jens Karenius Riiser. Til Erikstad, Vestby. 1843 - g.m. Anna Helene Riiser. Til Skotbu. 1847 -

Sigvard August Svendsen Brekke, f. 1826. Gift med Dorthea Michelsdatter Haslum, f. 1829 i Frogn (datter av Michel Monsen Haslum og Christiana Christiansdatter). Gårdbruker på Brekke i 1865. Flyttet siden til Haslum i Frogn. Senere var han på Haug i Hobøl. Barn: Sofie Charlotte Sigvardsdatter Michal Albert Sigvardsen Christian Thorvald Sigvardsen Johan Conrad Sigvardsen Gunda Elise Sigvardsdatter Jørgen Daniel Sigvardsen Maria Terese Sigvardsdatter 1852 1853 1855 1857 1861 1863 1865 g.m. Julius Holmsen Stokstad. Til Stokstad. g.m. Thea Sophie Evensdatter Mære. Til Bjørkeskog. g.m. Inger Dorothea Holmsd. Skaug. Til søndre Haug. g.m. Valborg Lovise Karlsdatter. Til Leppestad. g.m. Jens Hansen Ekjord, Kråkstad. Se Føsker.

Martin Marius Bøhm, f. 1822 Kristiania (sønn av Ulrich Leonhard Bøhm og Mette Maria Sørensdatter). Gift i Rakkestad 1853 med Fredrikke Olsdatter, f. 1826 Rakkestad (datter av Borger Olsen). Martin var lensmann i Hobøl. Bodde først på nordre Hvidsten. Kjøpte Brekke i 1869. Barn: Hans Christian Bøhm Gunhild Marie Elisabeth Bøhm Bernt Leonhard Bøhm Carl Fredrik Bøhm Sophie Pauline Bøhm Julie Christine Bøhm Johan Edvard Bøhm Martin Bernt Anton Maschman Bøhm Wilhelm Andreas Bøhm 1854 - 1911 1856 1857 1859 1861 1863 - 1907 1865 1869 1871 til Greaker. til Bogstadveien i Kristiania. g.m. Helene Næsheim. Se Hvidsten. til Olaf Ryghsplass i Kristiania. til Oslogade i Kristiania. g.m. CarlAnton. Riiser. Til Jaren.

Gunder Anton Jahren, 1858 - 1933 (sønn av Johannes Gundersen Jahren og Sidsel Arnesdatter, Rakkestad). Gift med Lisa Georgine Hansdatter Torp, f. 1863 i Rakkestad. Gunder kjøpte Brekke i 1891. Nevnt som gårdbruker og selveier her i 1900. Gunder var medlem av Hobøl herredsstyre 1891 - 1910. Han ble innvalgt på Stortinget første gang 1895 og satt der uavbrutt 1903 til 1930. Lagtingspresident i 16 år. Landbruksminister 1920 - 1921. Barn: Sidsel Marie Jahren 1888 Gunnar Johannes Jahren 1890 Dorthea Kristine Jahren 1891 g.m. dyrlege Daniel Ingvald Grimsrud. Til Kristiania g.m. Ruth Riiser.

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 3

Gårder og slekter i Hobøl

Georgine Antonie Jahren Tonny Jahren Hans Kristian Jahren Arne Edvard Jahren 1894 - 1894 1895 - 1895 1896 1899 -

Georg Magnus Brødholt, f. 1893 (sønn av Otto Martinius Brødholt og Milla Karoline Engen). Gift 1. gang i Tomter 1916 med Karen Sofie Hagbartsdatter, f. 1896 Homlerud (datter av Hagbarth Severin Hansen og Karen Julie Gabrielsdatter). Gift 2. gang 1931 med Olga Rusten fra Åsnes i Hedmark. Eier av Brekke og Engen. Brekke kjøpte han i 1937. Barn i 1.ekteskap: Gunvor Kristine Brødholt Barn i 2. ekteskap: Otto Brødholt Gunhild Brødholt Rolf Even Brødholt Rønnaug Milla Brødholt 1931 1934 1936 g.m. Karen Helene Anstensrud. 1919 - 1919 døde straks etter fødselen.

Rolf Even Brødholt, f. 1934. Gift 1964 med Karen Helene Anstensrud, f. 1935 (datter av Jens Anstensrud og Anna Hulgaard, Hvitsten i Hobøl). Kjøpte Brekke av faren i 1962. Barn: Georg Ståle Brødholt Torkil Ansten Brødholt 1966 1971 -

Plasser under Brekke Sagbakken (Brekkedalen)

Ole Jonsen Sagbakken, f. 1753 (sønn av Jon Olsen Brekke og Gunild Svendsdatter). Gift i Hobøl den 17.10.1784 med Thore Andersdatter Holt, f. 1756 (datter av Anders Thorersen Holt og Anne Jacobsdatter). Var her fra 1787. Gårdbruker på Sagbakken i 1801. Barn: Johan Olsen Sagbakken Gunild Olsdatter Sagbakken Gunild Maria Olsd. Sagbakken Johan Olsen Sagbakken Andreas Olsen Sagbakken Samuel Olsen Sagbakken Holm Olsen Sagbakken Gunild Maria Olsd. Sagbakken Holm Olsen Sagbakken 1785 - 1786 1787 - 1788 1789 - 1789 1790 1792 1794 1797 - 1798 1799 1802 -

Christopher Christiansen, f. 1836 Nestingen, Spydeberg (sønn av Christian Christophersen Vojen og Olia Amundsdatter Tomter). Gift i Hobøl den 14.6.1859 med Anne Marie Olsdatter Blixlandplass, f. 1831 Enebakk (datter av Ole Olsen). Anne bodde på Blixlandplass i 1852. Christopher var husmann på Sagbakken i 1865. Barn:

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 4

Gårder og slekter i Hobøl

Lene Mathea Christophersdatter Ove Christophersen Olava Christophersdatter Helene Christophersdatter Ole Christian Christophersen Karen Olava Christophersdatter 1852 1858 1861 1863 1865 1867 -

Ove Anton Antonsen, f. 1861 (sønn av Anton Hansen Thon og Ellen Sophie Halvorsdatter). Gift i Tomter den 3.5.1884 med Kine Dorette Thorvaldsdatter, f. 1866 (datter av Thorvald August T. Gjetteberg og Mina Julie Nilsdatter). Både Ove og Kine ble født utenfor ekteskap. Bodde først på Tolfshusplass før de flyttet til Sagbakken. Ove var møllermester. Barn: Thorvald August Ovesen Mina Sofie Ovesdatter Mina Sophie Ovesdatter 1884 - 1886 1887 - 1888 1889 -

Vestereng

Christian Henriksen, f. 1816 i Spydeberg (sønn av Henrik Christiansen Dingstadplass og Ingeborg Andersdatter). Gift med Sidsel Andersdatter, f. 1811 i Askim (datter av Anders Olsen Fuskplass). Husmann på Brøholtplass i 1855. Nevnt som husmann på Vestereng u/ Brekke i 1865. Barn: Anton Christiansen 1845 Inger Marie Christiansd. 1851 Hans Jacob Christiansen 1855 født på Dingstad i Spydeberg g.m. Maren Johannesen, Spydeberg. Til Kråkstad ??

Hans Christian Johansen, 1829 - 1876 (sønn av Johan Gulbrandsen Fuskerplass og Elen Magrethe Nielsdatter). Gift i Nesodden 1861 med Ingeborg Bryntesdotter, f. 1839 i Sverige. Hun døde 1872. De bodde en tid på Sandvigen i Oppegård, før de kom til Lyshaugneset våren 1863. I 1865 var de på Møllerstuen. Flyttet siden til Vestereng, hvor han drev sitt eget snekkerverksted. Barn: Maren Hansen Bernt Hansen Ellen Marie Hansen Johanne Hansen Christian Hansen 1861 - 1943 1863 - 1949 1865 - 1882 1868 1871 g.m. Sigvard Johannesen Kraakaas, Skotbu. Til Skotbu g.m Hanna Olsen Gathe, Råde. Til Stabberud i Spydeberg.

Anton Andersen, f. 1845 (sønn av Anders Jacobsen Berger og Christine Christiansdatter). Gift 1. gang i Hobøl 1871 med Karen Andersdatter, f. 1845 Vestby (datter av Anders Hermansen Hestvedplass og Gunhild Hansdatter). Gift 2. gang i Hobøl 1893 med enke Josefine Sofie Alexandersdatter, f. 1858 Eidsberg (datter av Alexander Johannesen Flisebråten og Petrine Simensdatter). Anton var på Mellebyplass fram til 1885. Nevnt på Brekkeplass/Vestereng fra 1893. Jordarbeider her i 1900. Barn i første ekteskap: Karl Alfred Antonsen August Gunnerius Antonsen Johan Hilmar Antonsen Anna Karoline Antonsdatter 1872 - g.m. Inger M. Martinsdatter Tolfshusplass. Til Kristiania. 1874 1876 1879 -

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 5

Gårder og slekter i Hobøl

Lauritz Antonsen Marius Antonsen Barn i andre ekteskap: Karen Augusta Antonsdatter Kristian Helmer Antonsen Borghild Elise Antonsdatter Arne Peder Antonsen 1893 1898 19001904 1881 1885 -

Barn født utenfor ekteskap. Moren var Grethe Julie Hansdatter, f. 1847 (datter av Hans Gulbrandsen Øyenplass og Anne Jacobsdatter). Alfred Martinius Antonsen 1871 - født på Brødholtplass. Bodde på Nummestad i 1886.

Holen

Johan Hansen, f. 1832 i Eidsberg (sønn av Hans Bentsen og Marie Hansdatter på Veggerplass). Gift 1859 med Johanne Larsdatter, f. 1831 i Askim (datter av Lars Christophersen). Johanne bodde på Brekkeplass da hun ble gift. Johan var husmann på Holen 1860 til ca 1866. Flyttet side til Veggerplass. Barn: Magnus Johansen Ludvig Herman Johansen Hans Anton Johansen Marie Andrea Johansdatter Karl Anton Johansen Anna Elisa Johansdatter 1860 1862 1864 1866 1869 1871 -

Hans Kristian Pettersen, f. 1850 i Kråkstad (sønn av Peter Hansen Gutsrud og Anne Marie Hansdatter). Gift 1873 med Elen Helene Olsdatter, f. 1850 Mørkplass, Spydeberg (datter av Ole Erichsen Bjørnestad og Gunild Oline Andersdatter). Husmann på Bølerplass (østre) og Veggerplass. Senere Holen. Nevnt her som husmann med jord i 1900. Barn: Karen Mathea Hansdatter Alette Hansdatter Carl Oscar Hansen Ole Anton Hansen Pauline Alette Hansdatter Emma Julie Hansdatter Hilda Hansdatter Thorvald Hansen Daniel Hansen Hanna Sophie Hansdatter Thora Maria Hansdatter 1873 1874 1876 1878 1880 1881 1884 1885 1888 1890 1892 -

Kastet

Hans Christian Christiansen, f. 1850 Nesodden (sønn av Christian Hansen). Gift 1878 med Sørine Amalie Johansdatter, f. 1853 Kragerudplass (datter av Johan Andreassen og Anne Marie Paulsdatter). Husmann på Tisbjørnrudplass og Nygårdplass. Husmann på Kastet fra 1890.

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 6

Gårder og slekter i Hobøl

Barn: Karen Johanne Hansdatter Anna Mathilde Hansdatter Lina Kaspara Hansdatter Hansine Amalia Hansdatter Thora Elise Hansdatter Karl Ludvig Hansen Gunda Josefine Hansdatter 1878 1881 - g.m. enkemann Thv. August Johansen. Til Brødholtdalen. 1884 1887 1890 - g.m. Hilmar Edvin Edvardsen, Enebakk. 1893 - g.m. Martha Antonie Hermansen, Kristiania (Kråkstad) 1893 -

Brekkeeie (ukjent hvilken plass)

Jacob Andersen, 1682 - 1749. Hustru(er) ukjent. En Jacob er nevnt på en gammel "plads" under Brekke under skattemanntallet 1723. Det eldste barnet bodde på Brekke da han ble konfirmert. De fire yngste er født på Brekke (eie). Barn: Anders Jacobsen Andreas Jacobsen Marthe Jacobsdatter Ingeborg Jacobsdatter Jacob Jacobsen 1721 1734 1743 1745 1749 -

Nevnt på Brekkeeie i 1762.

Bent Andersen. Hustru ukjent. Nevnt på Brekkeeie i tiden 1733 - 1742. Før han kom hit var han på en plass kallt "Enge" under Tomter. Kjente barn er: Ingeborg Bentsdatter Jan Bentsen Jens Bentsen Marie Bentsdatter 1721 1723 - 1742 1733 1738 g.m. Gisle Jacobsen. Neste bruker

Gisle Jacobsen Brekkeeie, 1714 - 1747. Gift i Hobøl 1743 med Ingeborg Bentsdatter, f. 1721 (datter av Bent Andersen Brekkeeie). Bodde på Brekkeeie 1743 til hans død 1747. Ingeborg ble andre gang gift i Hobøl 1750 med Aasmund Gundersen. Kjente barn: Marthe Gislesdatter Johannes Gislesen Gunille Gislesdatter 1743 - 1743 1744 1747 - 1748

Ole Pedersen Brekkeeie, 1714 - 1769. Gift med Gunild Pedersdatter, 1710 - 1774. Ole var husmann på Brekkeeie fra 1747 til sin død. Nevnt som husmann her under ekstraskatten 1762. Hans hustru bodde på Kastet da hun døde i 1774. To barn kjent: Ragnille Olsdatter Gjertrud Olsdatter 1747 - 1747 1749 bodde med foreldrene her i 1762.

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 7

Gårder og slekter i Hobøl

Jens Brynildsen, 1709 - 1782. Gift med Marthe Thorersdatter, 1688 - 1773. Jens er nevnt som husmann på Brekkeeie under skoskatten 1762. Flyttet siden til Bærøeie (Tjernsli). Han ble andre gang gift med Maria Jensdatter (datter av Jens Olsen Blixland og Gonor Rasmusdatter). Ingen barn kjent.

Gunder Halvorsen gift med Anne Hansdatter var husmann her i 1762. Sønnen Halvor ble født på Tolfshus. Barn: Halvor Gundersen 1758 -

Svend Erichsen Brekkeeie, f. 1746 (sønn av Erich Brekke). Gift den 14.2.1775 med Maria Olsdatter Veggereie, f. 1751 (datter av Ole Eschildsen Veggereie og Ragnille Andersdatter). Svend kom fra Kastet da han ble gift. Bodde på Tomtereie 1775 - 1779. Var på Brekkeeie fra 1779 til like før 1800. Flyttet siden til Nærbøleie. Barn: Ole Svendsen Johanne Svendsdatter Johanne Svendsdatter Ragnild Svendsdatter Erich Svendsen Ragnild Svendsdatter 1776 1778 - 1778 1779 - 1805 1784 - 1787 1786 1790 -

gift 2 ganger. Se under g.m. Johannes Thorersen. Til Solbergplass.

Even Thorersen Brekkeeie, f. 1751. Gift med Berthe Larsdatter, f. 1759. Nevnt som plassbruker på Brekke i 1801. To barn er nevnt. Datteren Thore bodde på Elverud da hun ble konfirmert 1807. Samme datter bodde på Fusker da hun ble gift i 1819. Barn: Andreas Evensen Thore Evensdatter 1789 1794 bodde på Brekkeeie 1801 g.m. Fredrich Tostensen Wien. Til Willumstad.

Bertel Nielsen, f. 1766 (sønn av Niels Olsen Lyshaug og Johanne Marie Syversdatter). Gift første gang 1786 med Anne Jensdatter, 1765 - 1788. Andre gang gift med Maria Holmsdatter, f. 1769 (datter av Holm Olsen Brødholt og Anne Johannesdatter). Bertel bodde på Tolfshus i 1786 og 1790. Maria bodde med datteren Anne på Rustad i Ås 1801. I 1802 bodde de på Brekkeeie da datteren Thore ble døpt. Barn i første ekteskap: Kirstine Bertelsdatter Barn i andre ekteskap: Helene Bertelsdatter Anne Bertelsdatter Thore Bertelsdatter 1791 - 1792 1793 1802 1787 - 1788

Gunder Gulbrandsen, f. 1761 (sønn av Gulbrand Jonsen Lilleby og Maria Gundersdatter). Gift den 29.9.1793 med Berthe Jensdatter Nærbøl, f. 1770 (datter av Jens Tallachsen Nærbøl og Kirsti Jacobsdatter Løvestad). Husmann på Sulebru fram til 1802. Siden nevnt på Brekkeplass (dalen) til omkr. 1813. Senere Engen og Bærøplass. Barn:

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 8

Gårder og slekter i Hobøl

Marcus Gundersen Jens Gundersen Johannes Gundersen Jacob Gundersen Gabriel Gundersen Kirsti Gundersdatter Johanne Gundersdatter Christine Gundersdatter

1794 1796 1798 1801 - 1801 1802 1805 - 1812 1808 1813 - 1813

g.m. Berthe Helene Pedersd. Grimsrudeie. Til Fossplass g.m. enken Dorthe Lovise Johnsdatter. Til Bovimplass

g.m. Lars Svennungsen. Til Fossnesset.

Hans Svendsen, f. 1777 Narvestadeie (sønn av Svend Andersen Svelgen og Kirstine Christensdatter). Gift 1794 med Johanne Gullichsdatter Svelgen, f. 1765 (datter av Gullich Hansen Østeby og Maria Miølnebakk). Hans var sagmester på Hul i 1801. I 1806 bodde han på Brekkeplass, men flyttet siden til Tassebakke under Lyshaug. Yngste sønnen Svend er født på Brekkeplass. Barn: Christian Hansen Gunild Hansdatter Svend Hansen Svend Hansen 1796 1796 1801 1806 g.m. Maria Olsdatter Holt. Til Garder i Vestby. g.m. Anne Pedersdatter. Til Øyenplass.

Simen Jonsen, f. 1759. Gift 1783 med Margrethe Hansdatter Sulebru, f. 1763 (datter av Hans Christensen Sulebru og Marthe Roaldsdatter Skjolden). Simen bodde på Krog da han ble konfirmert i 1777. Var siden husmann på Sulebru og Guslandplass. Nevnt på Brekkeplass da sønnen Marcus ble født 1807. Barn: Johanne Simensdatter Johanne Simensdatter Hans Simensen Johannes Simensen Johannes Simensen Marcus Simensen 1784 - 1784 1786 - 1786 1793 1796 - 1799 1801 1807 - 1807

g.m. Ingeborg Anunsd. Haslerud. Til Hoviplass.

Erich Svendsen Brekkeeie, f. 1786 (sønn av Svend Erichsen Brekkeeie og Maria Olsdatter Veggereie). Gift første gang 1813 med Anne Jacobsdatter Dammen, 1788 - 1824. Etter sin hustrues død giftet han seg påny med Thore Johannesdatter Langeland, f. 1799 (datter av Johannes Christophersen Langeland og Marthe Johannesdatter Gusland). Husmann på Brekkeplass 1815 - ca. 1820. De flyttet siden til Bovimplass. Barn i første ekteskap: Svend Erichsen Brekkeeie Anne Marie Erichsd. Brekkeeie Barn i andre ekteskap: Sophie Erichsdatter Johanne Erichsdatter Elen Erichsdatter Christian Erichsen Hans Martin Erichsen Anton Erichsen Johan Erichsen 1826 - g.m. Carl Larsen Hoviskov. 1828 - g.m. Hans A. Torkildsen, Skiptvet. Til Bergplass. 1830 1832 1835 1837 1841 - g.m. Maren Helene Larsd.,Vestby. Til Bølstad i Ås 1815 - 1815 1818 -

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 9

Gårder og slekter i Hobøl

Amund Halvorsen, f 1768. Gift med Marthe Bergersdatter, f. 1771. De bodde som husfolk under Hov store i Trøgstad 1801. Flyttet til Hobøl ca 1803. Bodde på Brekkeplass fra omkr. 1820. Barn: Christian Amundsen Halvor Amundsen Berger Amundsen Torkild Amundsen Hans Amundsen Thore Marie Amundsdatter Samuel Amundsen 1798 1800 1803 1806 1809 1812 1814 -

g.m. Marie Nielsdatter Vegger(plass). Se neste. g.m. Marie Larsdatter Tolfshus. Til Skjønhaug i Kråkstad. g.m. Karen Thorersdatter, Spydeberg. g.m. Hans Hansen Hyllibråten, Spydeberg. g.m. Ingeborg Sofie Gundersd. Huseby.. Til Kråkstad.

Berger Amundsen, f. 1803. Gift 1833 med Marie Nielsdatter, f. 1812. Marie bodde på Vegger da hun ble gift. Berger kom fra Skjønhaug i Kråkstad da han ble gift. Var husmann på Brekkeplass 1840 - 1850. Siden Hagen/Leppestadplass i 1865. Barn: Anne Marie Bergersdatter Nicoline Margrete Bergersdatter Karen Bergitte Bergersdatter Hans Anton Bergersen Alette Sophie Bergersdatter Jens Theodor Bergersen Ole Thorvald Bergersen 1834 1836 - g.m. Svend Olaus Christiansen Bjerveplass. 1838 - g.m. Hans Andersen Bjerkeskaug, Ås. 1841 - g.m. Mina Pettersdatter Hulplass. Se neste. 1844 1847 1850 -

Hans Anton Bergersen, f. 1841. Gift i Hobøl 1870 med Mina Pettersdatter, f. 1847 Wesland, Våler (datter av Petter Jensen Hulplass og Maren Oline Michaelsdatter). Hans var møller på Brekkeplass 1870 - 1879. Siden Svelgen og Tolfshus. Barn: Peter Marius Hansen Hanna Birgitte Hansdatter Hans Martin Hansen Samuel Julius Hansen Aksel Jørgen Hansen Niels Matheus Hansen Ole Hansen 1871 1873 1874 1875 1878 1880 1882 -

Barn utenfor ekteskap. Moren var Grethe Johannesdatter, f. 1844. Bernt Julius Hansen 1871 født på Kinnerud. Konfirmert 1885, Kjærbu.

Copyright © Hogne Holst

12.12.2003

Side 10

Information

Microsoft Word - brekka.doc

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

835775