Read reaktionstyper%20i%20organisk%20kemi.pdf text version

Reaktionstyper i Organisk Kemi: Fuldstændig: der dannes kun CO2 og H2O Forbrændingsreaktioner: Ufuldstændig: Der dannes adskillige stoffer ud over CO2 og H2O (CO, carbon, alkaner etc.) Et atom eller en atomgruppe udskiftes med et andet atom eller en anden atomgruppe.

2C8H18 + 25O2 CH3CH2OH + 3O2 C8H18 + xO2

+ 18H2O 2 + 3H2O 2 + bH2O + cCO + dC + CnH2n+2 + ....

£¤

¡¢

2

§¨

Substitutionsreaktion:

CH3CH2CH3 + Br2

©

¥

¦

3CH2CH2Br

+ HBr + Br-

CH3CH2CH2Br + OHCH3CHOHCH3 + HBr CH3COCl + NH3 Aromatisk substitutionsreaktion: Et atom eller en atomgruppe udskiftes med et andet atom eller en anden atomgruppe.

3CH2CH2OH 3CHBrCH3

+ H2O

3CONH2

+ HCl

NO2

H

+ HNO3

+ H2O

Eliminationsreaktion:

Additionsreaktion:

Kondensationsreaktioner:

Der fraspaltes et mindre molekyle fra et organisk CH3-CH2-OH 2=CH2 + H2O stof under dannelse af en dobbelt eller trippelbinding. Der lægges noget til et organisk stof under CH3-CH2=CH2 + Cl2 3-CH3Cl-CH2Cl sprængning af den ene binding i en dobbeltbinding (eller en eller to bindinger i en CH2=CH2 + H2O 3CH2OH trippelbinding). En sammenbinding af to organiske molekyler CH3CH2-O-H + H-O-CH3 CH3CH2-O-CH3 under fraspaltning af et mindre molekyle. ethanol methanol ethylmethylether

+

H2O H2O

CH3CO-O-H ethansyre

+

H-O-CH3 methanol

CH3CO-O-CH3 ethansyremethylester (ethylethanoat) CH3CO-NH2 ethansyreamid

+

CH3CO-O-H ethansyre CH3CO-O-H ethansyre

+

NH3 ammoniak CH3NH2 methylamin

+

H2O

+

CH3CO-NH-CH3 + H2O N-methylethansyreamid CH3CO-N(CH3)2 + H2O N-,N-dimethylethansyreamid CH3CO-O-H + H-O-CH3 ethansyre methanol

Hydrolyse:

Spaltning af organisk stof under vandoptagelse.

Forsæbning:

Basisk spaltning af en ester.

CH3CO-O-H + (CH3)2NH ethansyre dimethylamin CH3CO-O-CH3 + H2O ethansyremethylester (ethylethanoat) CH3CO-O-CH3 + OHethansyremethylester hydroxid (ethylethanoat)

CH3COOethanoation

+

H-O-CH3 methanol

Aminer er baser: Polymerer:

+ CH3NH2 + H3O+ + Cl3NH3 + Cl + H2O methylamin syre methylammoniumchlorid opløsning -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2Polymerisering af alkener (additionsreaktion): CH2=CH2 + CH2=CH2 + CH2=CH2 + .... O Polyester (kondensation): O O

¢ ¡

O C O n

n HO

C

C

OH

+ n HO CH2 CH2 OH

O

C

1,4-benzendicarboxylsyre Polyamid (syredichlorid og diamin):

n HO O C CH2 4 O C OH + n H H N

1,2-ethandiol

H CH2 N 6 H O O C CH2

polyester

O C 4 H N CH2 6 H N n

Hexandisyre Oxidation af alkoholer: Primære alkoholer kan oxideres forsigtigt til aldehyder, og videre til carboxylsyrer. Sekundære alkoholer kan oxideres til ketoner. I begge tilfælde er strukturen af C-skelettet bevaret. Oxidation af tertiære alkoholer fører til destruktion af C-skelettet. Kun den del af det organiske molekyle der ændres medtages i beregningerne. H har OT = +1 O har OT = -2 Summen af OT i den ændrede del af molekylet, er 0. R-CH2OH Primær R1-CHOH-R2 Sekundær ox ox

1,6-hexandiamin R-CHO aldehyd R1-CO-R2 keton ox ox

6.6-Nylon R-COOH carboxylsyre

Organiske redoxreaktioner:

Find OT: OT ændring:

-I +VII CH3-CH2OH + MnO42 5

£

+I CH3-CHO

+II + Mn2+

5CH3-CH2OH + 2MnO4Ladninger: 0 -2 +

¤

5CH3-CHO + 2Mn2+ 0 6H+ 6

¥

¥

+4 5CH3-CHO + 2Mn2+ 20 5CH3-CHO 5

¥

5CH3-CH2OH + 2MnO4H2O: 30 0

0 + 2Mn2+ + 8H2O 8

5CH3-CH2OH + 2MnO4Kontrol (O): 5 8

+

6H+ 0

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

492524