Read Microsoft Word - RVX-06.doc text version

RVX-06 Rotationsvakt

AMA8, UBJ.81 PRODUKTINFORMATION

TILLÄMPNING

Rotationsvakten RVX-06 används för övervakning av roterande värmeväxlare inom värme och ventilationsanläggningar.

FUNKTION

Rotationsvakten är av induktiv typ som reagerar då ett metallföremål (järn) passerar framför denna. Metallföremålet fästs på den roterande växlaren. En lysdiod på baksidan av vakten indikerar varje gång föremålet passerar och lämnar en puls till en digital ingång på IO-kortet.

INKOPPLING

TEKNISK DATA

Typ : Telemecanique XS608B1PAL2 Strömförsörjning : 24Vdc (10-36Vdc) Kopplingsfrekvens : Max 600Hz Spänningsbortfall : Max 2,6V Egen strömförbrukning : Max 200mA Funktion : PNP Känselavstånd : 2,5mm Max ledningslängd : 100m Kabeltyp : Skärmad oregelbundet skruvad Temperaturområde : -25° till +70° C C Skyddsform : IP67

BESTÄLLNING

Komplett vakt Fästplatta Reflektor RVX-06 RVX-PLATTA RVX-REFLEKTOR

Copyright © 2001 Honeywell

RVX-06.pdf­0705/PW

ROTATIONSVAKT

Honeywell AB Home and Building Solutions Företagsgatan 24 504 94 Borås Tel: 033 ­ 23 23 00 Fax: 033 ­ 23 23 10 www.honeywell.se RVX-06.pdf­0705/PW Tillverkas enligt

Information

Microsoft Word - RVX-06.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

904002