Read Czwartek - 28 text version

XV JASNOGÓRSKA KONFERENCJA OPIEKI PALIATYWNEJ I ZESPOLÓW HOSPICYJNYCH ,,POSLACY MILOCI" CZSTOCHOWA, JASNA GÓRA 28 ­ 30.01.2010r.

Organizator: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Czstochowskiej Wspólorganizator: Polskie Towarzystwo Pielgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej Kierownik naukowy: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Kierownik organizacyjny: mgr Anna Kaptacz PROGRAM Pitek - 28.01.2011 r. 9.30 - Msza wita 10.30 ­11.00 - Przerwa kawowa 11.00 ­ 11.15 - Uroczyste otwarcie Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespolów Hospicyjnych 11.15 ­ 13.10 I Sesja wykladowa Moderator dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 11.15 ­ 11.45 - Referat inauguracyjny prof. dr hab. med. Jadwiga Joko ,,Stworzeni do ycia w prawdzie i miloci" 11.45 ­ 12.15 ­ prof. dr hab. med. Józef Kocur ,,Zaburzenia psychiczne chorych z chorob nowotworow" 12.15 ­ 12.45 ­ mgr Anna Kaptacz ,,Trudnoci lidera w zespole interdyscyplinarnym" 12.45 ­ 12.55 ­ Karina Maka ,, Zastosowanie Megalit w zespole wyniszczenia nowotworowego" 12.55 ­ 13.05 - mgr Ewa Radwan ,,ywienie dojelitowe w warunkach domowych" 13.05 ­ 13.30 - Dyskusja 13.30 ­ 14.00 - Obiad 14.30 ­ 16.00 ­ Warsztaty I tura 1. mgr Izabela Kaptacz, Katarzyna Mucha ,,Leczenie ran przewleklych i owrzodze nowotworowych" 2. mgr Wieslawa Piotrowska ,,Problemy pielgniarskie w opiece paliatywnej" 3. mgr Iwona Róyska, mgr Ewelina Chrapek ,,Radzenie sobie ze stresem" 4. mgr Sylwia Mazurkiewicz, mgr Agnieszka Banaszkiewicz ,,Komunikacja w zespole" 5. mgr Marta Popczyk, mgr Katarzyna Jakubczak ,,Towarzyszenie pacjentowi i rodzinie" 16.00 ­ 17.30 ­ Warsztaty II tura 1. mgr Izabela Kaptacz, Katarzyna Mucha ,,Leczenie ran przewleklych i owrzodze nowotworowych" 2. mgr Wieslawa Piotrowska ,,Problemy pielgniarskie w opiece paliatywnej" 3. mgr Iwona Róyska, mgr Ewelina Chrapek ,,Radzenie sobie ze stresem" 4. mgr Sylwia Mazurkiewicz, mgr Agnieszka Banaszkiewicz "Komunikacja w zespole" 5. mgr Marta Popczyk, mgr Katarzyna Jakubczak ,,Towarzyszenie pacjentowi i rodzinie" 17.45 ­ 18.15 ­ Kolacja 19.30 - Spektakl teatralny ,,Mieszczanin szlachcicem" w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Czstochowie Sobota - 29.01.2011 r. 8.00 - 9.00 - niadanie 9.00 ­ 10.30 - II Sesja wykladowa Moderator dr n. med. Mariusz Blasiak 9.00 ­ 9.20 ­ dr n. med. Marcin Janecki ,,Ból neuropatyczny w chorobie nowotworowej ­ wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne" 9.20 ­ 9.35 ­ lek. med. Barbara Kopczyska ,,Obiektywna ocena subiektywnych odczu bólu i cierpienia ­ czy to moliwe?" 9.35 ­ 9.50 ­ Aspekty leczenia bólu nowotworowego ­ Oxycontin i Sevredol 9.50 ­ 10.20 ­ dr n. med. Mariusz Blasiak, Katarzyna Mucha ,,Domowa opieka paliatywna w Hospicjum w Czstochowie" 10.20 ­ 10.30 - Dyskusja 10.30 ­ 11.00 - Przerwa kawowa 11.00 - 12.30 ­ III Sesja wykladowa Moderator dr n. med. Zbigniew Bohdan 11.00 ­ 11.20 ­ dr n. med. Zbigniew Bohdan ,,A bliniego swego jak siebie samego ­ ale nic wicej" 11.20 ­ 11.40 ­ dr n. med. Anna Oroska ,,Duchowo hospicyjna w wietle Ewangelii" 11.40 ­ 12.00 ­ dr n. med. Malgorzata Stolarska ,,Relacje lekarz ­ dziecko" RAMOWY

1

12.00 ­ 12.20 ­ dr Irina Ostrovskaya ,,Opieka paliatywna w Rosji"

12.20 ­ 12.40 ­ dr Iwona Furman ,,Trudne decyzje w medycynie paliatywnej na przykladach" 12.40 ­ 12.50 - Dyskusja 13.00 ­ 13.30 - Obiad 14.00 - 15.30 ­ Zwiedzanie Jasnej Góry 15.45 ­ 17.15 ­ Panel dyskusyjny ,,Dokd zmierza wolontariat hospicyjny?" 17.30 ­ 18.30 Uroczysta kolacja 18.30 - Walne zebranie Czlonków Polskiego Towarzystwa Pielgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej 19.00 ­ Msza w. 21.00 - 21.30 - Apel Jasnogórski 21.30 ­ 04.30 ­ Indywidualne czuwanie modlitewne Niedziela - 30.01.2011 r. PIELGRZYMKA HOSPICJÓW POLSKICH 8.30 - niadanie 9.30 - Msza w. w intencji Hospicjów polskich w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej 11.00 ­ 12.45 - V Sesja wykladowa Moderator ks. dr Tomasz Knop 11.00 ­ 11.20 ­ ks. dr Tomasz Knop ,,Poslacy miloci" 11.20 ­ 11.40 ­ ks. dr hab. Antoni Bartoszek ,,Namaszczenie chorych w opiece paliatywnej sakramentem... uzdrowienia? pojednania? czy przejcia?" 11.40 ­ 12.00 - ks. dr Jan Kaczkowski ,,Problemy duchowe i problemy komunikacji z pacjentem w terminalnym stadium choroby" 12.00 ­ 12.20 - dr n. med. Jadwiga Pyszkowska ,,Bezinteresowno w opiece nad chorym u kresu ycia" 12.10 ­ 12.45 ­ Dyskusja 12.45 ­ 13.00 ­ Zakoczenie Konferencji i Pielgrzymki

2

Information

Czwartek - 28

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

536592